KEHYSKUNTIEN TIETOHALLINNON VUOSIRAPORTTI Yhteistyön tavoitteet vuonna 2013 tehdystä yhteistyösopimuksesta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KEHYSKUNTIEN TIETOHALLINNON VUOSIRAPORTTI 2014. Yhteistyön tavoitteet vuonna 2013 tehdystä yhteistyösopimuksesta"

Transkriptio

1 KEHYSKUNTIEN TIETOHALLINNON VUOSIRAPORTTI 2014 Vuosiraportin tarkoituksena on kertoa kehyskuntien päättäjille mitä yhteisessä tietohallintotoiminnossa on vuoden aikana tehty ja saatu aikaiseksi. Raportin kirjoittamisesta on vastannut tietohallintojohtaja Arto Kahila ja se on hyväksytty kehyskuntien tietohallinnon ohjausryhmässä Yhteistyön tavoitteet vuonna 2013 tehdystä yhteistyösopimuksesta Kaupunkiseudun tietohallinto-ohjelman eteenpäin vienti kehyskuntien osalta Tietohallintomallin yhtenäinen kehittäminen ja yhteinen ohjeistus Vastuunjaon keskittäminen osa-alueittain Yhteiset toimintamallit Tiedonvälityksen ja tietotekniikkaan liittyvän viestinnän vakiointi Sähköisten palveluiden ja sähköisen työskentelytavan lisääminen Toimittajien sopimushallinta ja toimittajien saaminen kehityskumppaneiksi Seudullinen tietohallinto-ohjelma kehyskunnissa I. Asiakkaan vapaan valinnan ja liikkuvuuden mahdollistaminen a. Alueellinen potilastietorekisteri b. Kansallinen sähköinen potilastiedon arkisto (earkisto) II. Seudulliset oppimisympäristöt a. Yhteinen opetusverkko/työasemapalvelu b. Päivähoidon työn-/toiminnanohjauksen kehittäminen III. Seudullisen joukkoliikenteen kehittäminen a. Seudullinen lippu- ja maksatusjärjestelmä Tavoite, että ohjelman hankkeet ovat seurannassa tietohallinnossa ja osallistutaan tapauskohtaisesti joko hankkeen ohjaamiseen tai operatiiviseen tekemiseen. Arvio toteutumisesta 2014 Alueellisen potilastietorekisterin ja earkisto-hankkeen eteneminen Pirkanmaan SHP:n tarjoama palvelun alueellisesta liityntäpisteestä Kantaan ovat ottaneet käyttöönsä Ylöjärvi ja Lempäälä. Lisäksi kaikkien kehyskuntien tai niiden sote-yhteistoimintaalueiden edustajat ovat osallistuneet tietohallinnon kanssa kaupunkiseudun sote-työryhmän organisoimana seudullisen tietohallinnon sote-järjestelmien ja tulevaisuuden palveluiden visiointityöhön. Visiointityössä työryhmä valmisteli alkuvuoden aikana hyvinvointiteknologian mahdollisuuksia korostavan raportin. Koska valmisteilla oleva sote-uudistus muuttaa merkittävästi sote-palveluiden ohjaamista ja tuottamista, niin sote-palvelujen seudullisen tietohallintoarkkitehtuurin valmistelu nähtiin tässä työryhmässä tarpeelliseksi kytkeä tukemaan sote-alueiden käynnistämistä. Sote-työryhmässä tehty työ on tuonut sosiaali- ja terveyspalveluiden kehittämiseen ja IT-järjestelmiin liittyvään tietohallinnon liiketoimintayhteistyöhön lisää konkreettista sisältöä. Sivu 1

2 Seudullisen opetusverkon konseptin suunnittelu Seudullisessa tietohallinnon johtoryhmässä on vuonna 2014 käsitelty seudullisen opetusverkon kehittämistä. Johtoryhmä on hyväksynyt suunnitelman Opetusinfran palveluverkko / Tampereen kaupunkiseudun kunnat ja Hämeenkyrö, versio 0.82 seudulliseksi suunnitelmaksi opetuksen ict palveluverkon järjestämiseksi. Opetuksen seudullisella palveluverkolla tarkoitetaan seuraavia asioita: o Yhteinen IT-arkkitehtuuri Online-palvelut: sähköposti, etäkokous, sähköinen työtila Kertakirjautuminen: työasema, online-palvelut ja oppimisympäristö o Yhteinen käyttäjätunnushallinta Oppilasjärjestelmä, tunnushallinta ja automatiikka Yksi kirjautumistunnus kaikkiin verkon palveluihin o Kuntarajat ylittävä palvelualue Yhtenäiset IT-palvelut, kuten tuttu kirjautumistunnus myös kiertäville käyttäjille o Yhteiset resurssit Kerran tehty kehitystyö hyödyntää muitakin Windows-päivityshankkeet yhteiseksi hyödyksi Sovellusten jakelupaketit o Perustietotekniikan toimittajan palvelut Keskitetty palvelupiste yhteydenottoja varten Yhdenmukaiset konesalipalvelut Asiantuntijapalvelut käytettävissä Lokakuussa 2014 seudullinen tietohallinnon johtoryhmä päätti, että opetuksen seudullinen palveluverkko toteutetaan osana vuonna 2015 tapahtuvaa ict palvelukilpailutusta ja että toteutuksen vaatimusmäärittely tehdään edellä mainitun opetusinfran palveluverkkosuunnitelman pohjalta, huomioiden kuitenkin yleinen tavoite hankittavien ict - palvelujen harmonisoinnista. Ratkaisusta tietohallinto käy vielä keskusteluja seutusivistystyöryhmän kanssa. Kehyskunnilla on vuoden 2014 lopussa käytössään yhteinen opetusverkko (treseutu.opetus) ja siellä käytössä on sähköpostin, yhteydenpidon ja dokumenttityötilojen perusratkaisuna Microsoftin Office 365:n Exchange-, Lync- ja Sharepoint-palvelut. Tätä opetusverkkoa ylläpidetään tietohallinnon omana työnä. Päivähoidon mobiilin toiminnanohjausjärjestelmän hankinta- ja käyttöönottoprojekti Päivähoidon mobiilijärjestelmän kilpailutus tehtiin keväällä Osuuskunta Valomon/mukavaIT:n Päikky voitti kilpailutuksen. Toukokuusta lokakuuhun on Päikky-projektissa hankittu ja testattu järjestelmärajapintoja Efficaan ja Titaniaan, tehty Päikyn koekäyttöä Nokialla ja Pirkkalassa kahdessa päiväkodissa ja perhepäivähoidossa. Sen jälkeen päätös koekäytön hyväksymisestä on jäänyt projektin ohjausryhmässä pöydälle ja marraskuussa koekäyttöä on vielä joidenkin järjestelmän korjausten takia ehdotettu jatkettavaksi muutamalla viikolla. Seudullisen joukkoliikenteen kehittäminen Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta on kehittänyt seudullista lippu- ja maksatusjärjestelmää yhteistariffiliikenteen pohjalta. Tampereen kaupungin sopimusliikenne on valtaosaltaan kytketty reaaliaikaiseen informaatiojärjestelmään ja kehyskuntiin ulottuvien reittien osalta se on käytettävissä myös kehyskuntien puolella. Järjestelmällä välitetään linja-autojen matkustamoihin tieto seuraavasta pysäkistä sekä muita vaihtuvia tiedotteita, pysäkkinäytöille ja ns. virtuaalimonitoreihin välitetään tieto seuraavien vuorojen saapumisajasta sekä muita vaihtuvia tiedotteita. Asiakkaat voivat myös seurata liikennettä Lissuliikenteenseurantapalvelussa. Kehyskuntien tietohallinto ei ole tähän työhön osallistunut. Sivu 2

3 Seudulliseen tietohallinto-ohjelman seuranta Seudullinen tietohallintosopimus on päivitetty siten, että siinä on huomioitu toimintaympäristön muutokset ja syventyvä yhteistyö muun muassa seudullisen tietohallinnon johtoryhmän roolin täsmennyksillä ja erillisten hankintasopimusten siirtämisellä sopimuksen piiriin. Lisäksi päivitetyssä sopimuksessa Tampereen sopijakunnille myymiä tietohallintopalveluja on määritelty tarkemmin ja Hämeenkyrö tulee uutena sopimuskuntana mukaan yhteiseen seudulliseen tietohallintoon sopimuksen astuessa voimaan Tietohallinto-ohjelman seurannassa keskeinen toimintamuoto on seudullisen tietohallinnon johtoryhmä, jota johtaa Tampereen kaupungin tietohallintojohtaja ja jonka jäseninä ovat kuntien nimeämät edustajat. Johtoryhmän toimintaa on vuoden 2014 aikana kehitetty. Joidenkin kehyskuntien edustajat johtoryhmässä ovat vaihtuneet. Yhteistyö on ollut hyvin toimivaa ja seudullisesti on rakennettu yhteistä tietoteknistä infrastruktuuria. Seudun tietohallinnon koordinaattorin roolia on täsmennetty. Tietohallintojohtajien säännölliset vierailut seudun kuntajohtajakokouksessa ovat käynnistyneet. Kehyskuntien yhteistyötä Tampereen kaupungin kanssa on täsmennetty mm. asiantuntija- ja hankintayhteistyön osalta. Tietohallintomallin yhtenäinen kehittäminen ja ohjeistus Pääpaino ensin tietohallinnon strategiassa ja hallinnossa, vasta myöhemmin hankinnat ja toimittajayhteistyö, projektien johtaminen sekä palveluiden johtaminen osa-alueilla Kuntien tietohallinnon sisällöllinen vertailu ja kehitystarpeiden kartoittaminen Tietohallinnon kustannusvertailu kunnittain Kehyskuntien tietohallinnon ohjausryhmän toiminta on käynnistetty. Tietohallintokustannusten vertailu kunnittain vuodelta 2013 on tehty. Kehyskuntien keskimääräiset IT-käyttömenot olivat vuonna euroa/asukas ja 1590 euroa/työntekijä. Seuraavaksi on sovittu kuntien tietojärjestelmien tietojen kartoittaminen yhteiseen tietojärjestelmäluettelopohjaan. Kehyskuntien tietohallinnon vastuunjaon keskittäminen osaamisalueittain Tietohallinnon yhteistä vastuunjakoa tehtäessä ja osaamista suunnattaessa on sovittu seuraavista periaatteista: Tietohallinnon kuvaus tehdään kokonaisarkkitehtuurin mukaisesti Palvelu-/osaamisalueet pyritään tekemään yhtenäiseksi Tampereen tietohallinnon tvtpalveluluettelon kanssa, jotta yhteistyöparit Tampereen kanssa seudullisessa tietohallinnossa olisivat selkeät. Tietohallinnon henkilöiden vastuunjaon toteuttaminen Soneran ja Fujitsun palveluiden ohjaamisessa Osaamisen kehittäminen: IT-palvelunhallinta, tietohallintomalli, projektien ohjaus Kehyskuntien ohjeellinen palvelusalkku on määritelty vuoden 2014 alussa ja sen pohjalta sovittu kuntien tietohallintovastaavien työnjako. Tarkennuksia työnjakoon on vielä tehtävä, koska edelleen joissakin toimittajien seurantaryhmissä on edustajat kaikista kunnista. Osaamisen kehittämissuunnitelma vuodelle 2015 on kesken. Yhteiset toimintamallit Tietohallinto on listannut joukon kehyskunnissa yhtenäistettäviä ja parannettavia toimintoja Tiedonkulun parantaminen Sisäinen kustannuslaskenta Pääkäyttäjätoiminnan yhtenäistäminen Sivu 3

4 Tietojärjestelmien yhteinen testaus ja koulutus Työtilajärjestelmä Sharepointin hyödyntäminen ja sen jatkokehitys Luottamushenkilöiden sähköisen kokouskäytännön vakiointi Yhteiset hankintamenettelyt Kehyskuntien tietohallintovastaavien yhteinen viikkopalaveri käytäntö on käynnistetty. Lisäksi tietohallinnolla on Sharepointissa omat julkaistut sivut, jonne on keskitetty kaikki yhteinen materiaali. Kuntien ICT-kustannuksia selvitettiin vuodelta 2013 ja tässä yhteydessä kirjanpitokäytäntöjen yhtenäistämisestä on keskusteltu. Kustannusten vertailua on sovittu jatkettavan vuosittain. Pääkäyttäjätoimintojen yhtenäistämisessä on edetty talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmissä sekä sosiaalitoimen Efficassa. Tiedonvälityksen ja tietotekniikkaan liittyvän viestinnän vakiointi Sharepoint-työtilojen käyttöä tehostetaan Tietohallinnolla on Sharepoint-työtilat käytössä. Tietohallintojohtaja on käynyt kutsuttaessa esittelemässä seudullisen tietohallinnon ajankohtaisia asioita kuntien johtoryhmissä. Sähköisten palveluiden ja sähköisen työskentelytavan lisääminen Lync-pikaviestintä, Outlook-kalenteri sekä Sharepoint-yhteistyöohjelmisto Parhaiden käytäntöjen kerääminen kunnista Parhaiden käytäntöjen jalkauttaminen (esim. kaikki neuvottelutilat ja muut yhteiset resurssit Outlook-kalenteriin varattaviksi) Ylöjärvellä on syyskuussa 2014 käynnistetty Fujitsun kanssa pilottina Smart working hanke. Hankkeen avulla halutaan tehostaa nykyisten viesti- ja ajanhallintajärjestelmien käyttöä. Tarkoituksena on oppia hyödyntämään monipuolisesti Lync-neuvottelu- ja pikaviestisovellusta, sähköistä kalenteria ja perinteistä sähköpostia. Perimmäisenä tavoitteena on vahvistaa fiksua, tehokasta tapaa tehdä töitä ja hallita omaa ajankäyttöä. Hankkeesta on tarkoitus saada kerättyä hyviä käytäntöjä muissa kaupunkiseudun kunnissa hyödynnettäväksi. Toimittajien sopimushallinta ja kehityskumppaniksi saaminen CGI:n ja Tiedon kumppanuuden johtoryhmät on käynnistetty. Näiden johtoryhmien vakioasiana ovat käytössä olevien järjestelmien kehityssuunnitelmat. CGI:n hallinnon järjestelmien (Kuntamalli, Rondo ja Populus) seurantaryhmä on käynnistetty uudelleen. Fujitsun kanssa on jatkunut kehitysryhmä tapaamiset. Vuonna 2014 kehitysryhmällä on ollut viisi kokousta, joissa on edistetty seudun ja toimittajan yhteisen hankesalkun hankkeita. Telia-Soneran kanssa on pidetty kaksi kehityspäivää tietoliikenne- ja puhepalveluiden kehittämisestä. Sivu 4

5 Toteutuneita seudullisia hankkeita Seudullisen mobiilipolitiikan valmistelu ja hyväksyntä Kuntien omien langattomien verkkojen kehityssuunnitelman edistäminen ja toteutus seutuverkkona ns. älykkään verkon laajentaminen ja Seudullisen mobiilin työympäristön toteuttaminen kuntien työpisteissä Avoimen datan mahdollisuuksien hyödyntäminen: Pirkanmaan katalogi valmistumassa ja tavoitteena avoimet rajapinnat erilaiseen kunnan dataan, kehyskunnissa esitelty hanketta Windows7 rollout-projekti valmistuu marraskuussa Projekti toteutettiin yhdessä perustietotekniikkatoimittajamme Fujitsun ja Tampereen kaupungin kanssa. Projektissa päivitettiin Windows 7 käyttöjärjestelmään yhteensä 2496 kehyskunnissa olevaa työasemaa siten, että yhtään työasemaa ei jäänyt vanhoihin käyttöjärjestelmiin, ellei ollut esimerkiksi sovelluksista johtuvaa syytä. Kehyskuntien yhteisenä projektipäällikkönä projektissa toimi tietohallintopäällikkö Petri Huuhtanen. Varhaiskasvatuksen toiminnanohjauksen ja mobiiliseurannan käyttöönotto, koekäyttövaiheessa Opetuksen seudullisen palveluverkon suunnittelu ja käyttöönotto, suunnitelma tehty, hankintapäätöstä ei Luottamushenkilöitten sähköisen työpöydän kehityssuunnitelma ja (vaiheittainen) toteutus: Nokialla otettu käyttöön Fujitsun Patja Easy-pilotin mukainen työpöytäympäristö Seudullisen sähköisen työpöytäympäristön / ryhmätyöjärjestelmän (Sharepoint) ratkaisu ja toteuttaminen: järjestelmän määrittely tehty, pilottiympäristö toistaiseksi vain Tampereen käytössä, koska toteutusprojektista vielä neuvotellaan Ict:n perusinfrapalvelujen (perustietotekniikka, data- ja puhepalvelut) hankinnan valmistelu käynnistetty keväällä 2014 jatkuen siihen saakka kunnes uudet sopimukset on tehty Sivu 5

Tampereen kaupunkiseudun yhteinen palkkahallinto, Kukkaro projektin loppuraportti

Tampereen kaupunkiseudun yhteinen palkkahallinto, Kukkaro projektin loppuraportti Tampereen kaupunkiseudun yhteinen palkkahallinto, Kuntajohtajakokous 16.9.2011 Katriina Damski palvelupäällikkö Tampereen kaupunki, taloushallinnon palvelukeskus Tampereen kaupunkiseudun yhteinen palkkahallinto,

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN KUNTIEN DIGITAALISET PALVELUT Palveluiden tarjonnan ja käytön edistäminen kunnissa

KESKI-SUOMEN KUNTIEN DIGITAALISET PALVELUT Palveluiden tarjonnan ja käytön edistäminen kunnissa 1 KESKI-SUOMEN KUNTIEN DIGITAALISET PALVELUT Palveluiden tarjonnan ja käytön edistäminen kunnissa ICT-strategian Digitaalinen Keski-Suomi -teeman osaselvitys Tenho Jokelainen, Kuntien Tiera Oy 25.02.2015

Lisätiedot

Tietohallinnon toimenpidesuunnitelma

Tietohallinnon toimenpidesuunnitelma Naantalin ja Raision kaupungit Tietohallinnon toimenpidesuunnitelma 2014 1H/2015 Juha Riekkinen 17.3.2014 Sisällys 1. Toimenpidesuunnitelman sisällöstä... 2 2. Perusinfrastruktuurihankkeet Naantalissa

Lisätiedot

1 SELVITYSHANKKEEN TAUSTAA

1 SELVITYSHANKKEEN TAUSTAA SUUN TERVEYDENHUOLLON SEUDULLINEN SELVITYSHANKE LOPPURAPORTTI 29.8.2012 2 SISÄLTÖ JOHDANTO... 4 1 SELVITYSHANKKEEN TAUSTAA... 5 1.1 Seutuyhteistyön strategiaperusta... 5 1.2 Terveydenhuollon lainsäädäntömuutokset...

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö Toimintasuunnitelma 2014 1(26) SADe-ohjelma. Toimintasuunnitelma 2014

Valtiovarainministeriö Toimintasuunnitelma 2014 1(26) SADe-ohjelma. Toimintasuunnitelma 2014 Valtiovarainministeriö Toimintasuunnitelma 2014 1(26) SADe-ohjelma Toimintasuunnitelma 2014 2.4.2014 Valtiovarainministeriö Toimintasuunnitelma 2014 2(26) VERSIOHISTORIA versio pvm kuvaus ylläpidosta tekijä

Lisätiedot

20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma

20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma 20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma Kärkihanke 2: Yhteinen ICT- ja sähköisen asioinnin kehittäminen Loppuraportti Matti Franck Valtiovarainministeriö, HKO, KuntaIT Heikki Talkkari Valtiovarainministeriö,

Lisätiedot

Yhteentoimivuus valtion ICT-sopimuksissa

Yhteentoimivuus valtion ICT-sopimuksissa Yhteentoimivuus valtion ICT-sopimuksissa tuloksellisuustarkastuskertomus 7/2015 Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomus 7/2015 Tuloksellisuustarkastuskertomus Yhteentoimivuus valtion ICT-sopimuksissa

Lisätiedot

Etäpalvelut-erillishanke

Etäpalvelut-erillishanke Kunta- ja aluehallinto-osasto HANKESUUNNITELMA 1(27) Etäpalvelut-erillishanke Hankesuunnitelma 21.1.2013 Kunta- ja aluehallinto-osasto HANKESUUNNITELMA 2(27) VERSIOHISTORIA versio pvm kuvaus ylläpidosta

Lisätiedot

TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMIEN TARVE JA SOVELTUVUUS HANKKEIDEN HALLINNASSA

TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMIEN TARVE JA SOVELTUVUUS HANKKEIDEN HALLINNASSA TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO Rakennustekniikka Liikenne- ja kuljetustekniikka Jenni Karjalainen TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMIEN TARVE JA SOVELTUVUUS HANKKEIDEN HALLINNASSA Diplomityö Prof. Harri Kallberg

Lisätiedot

JHS 190 Julkisten verkkopalvelujen suunnittelu ja kehittäminen

JHS 190 Julkisten verkkopalvelujen suunnittelu ja kehittäminen JHS 190 Julkisten verkkopalvelujen suunnittelu ja kehittäminen Versio: 1.0 Julkaistu: 13.6.2014 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 2 1.1 Suosituksen rakenne... 2 2 Soveltamisala... 3

Lisätiedot

Palveluverkon suunnittelu Tampereen kaupunkiseudun kunnissa nykytilan kartoitus

Palveluverkon suunnittelu Tampereen kaupunkiseudun kunnissa nykytilan kartoitus Palveluverkon suunnittelu Tampereen kaupunkiseudun kunnissa nykytilan kartoitus 2012 2 Palveluverkon suunnittelu Tampereen kaupunkiseudun kunnissa nykytilan kartoitus Tampereen kaupunkiseutu 2012 Teksti:

Lisätiedot

Uusi Asiakaspalvelumalli

Uusi Asiakaspalvelumalli JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Uusi Asiakaspalvelumalli Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin Uuden asiakaspalvelumallin projektiryhmä Päivi Haapajoki Sisällys Johdanto... 2 Taustaa ja tavoitteet...

Lisätiedot

Oulun yliopiston tieto- ja viestintätekniikan koulutus- ja tutkimuskäytön toimintaohjelman 2008-2009 toteutuminen

Oulun yliopiston tieto- ja viestintätekniikan koulutus- ja tutkimuskäytön toimintaohjelman 2008-2009 toteutuminen Oulun yliopiston tieto- ja viestintätekniikan koulutus- ja tutkimuskäytön toimintaohjelman 2008-2009 toteutuminen Oulun yliopiston tieto- ja viestintätekniikan (tvt) koulutus- ja tutkimuskäytön toimintaohjelman

Lisätiedot

FinELibin toimintasuunnitelma 2013

FinELibin toimintasuunnitelma 2013 FinELibin toimintasuunnitelma 2013 1. Johdanto... 1 2. FinELibin perustehtävä ja strategiset päämäärät... 2 2.1. Infrastruktuurihaku... 2 3. Aineistohankinta... 2 3.1. Aineistoneuvottelut... 2 3.2. Irtaantumislauseke...

Lisätiedot

Palvelukeskuksien talousarvioehdotuksen tuloskortit 2014

Palvelukeskuksien talousarvioehdotuksen tuloskortit 2014 Palvelukeskuksien talousarvioehdotuksen tuloskortit 2014 Sisällys Talouspalvelukeskus... 2 IT-palvelut... 8 Hankinta- ja logistiikkakeskus... 14 Henkilöstöasiain palvelukeskus... 18 Matkailun palvelukeskus:turku

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN KUNTIEN KOKONAISARKKITEHTUURITYÖ Kokonaisarkkitehtuurin tavoitetilan kuvaaminen

KESKI-SUOMEN KUNTIEN KOKONAISARKKITEHTUURITYÖ Kokonaisarkkitehtuurin tavoitetilan kuvaaminen KESKI-SUOMEN KUNTIEN KOKONAISARKKITEHTUURITYÖ Kokonaisarkkitehtuurin tavoitetilan kuvaaminen Esimerkkikohde: Kotihoidon palvelut ja niitä tukevien sovellusten kehittäminen Julkaisija: Keski-Suomen liitto

Lisätiedot

KOULUTUSTOIMIALAN TIETOSTRATEGIA

KOULUTUSTOIMIALAN TIETOSTRATEGIA Tampereen kaupunki KOULUTUSTUSTOIMIALA Tietohallinnon ohjausryhmä Koulutustoimialan raporttisarja 9/2002 www.tampere.fi/koulutus/ www.tampere.fi/opetus/ KOULUTUSTOIMIALAN TIETOSTRATEGIA 1. Koulutustoimialan

Lisätiedot

6 Hallinto ja johtaminen... 55 6.1 Johtaminen, organisaatio ja toiminnanohjaus... 55

6 Hallinto ja johtaminen... 55 6.1 Johtaminen, organisaatio ja toiminnanohjaus... 55 KANSALLISKIRJASTON KIRJASTOVERKKOPALVELUIDEN VUOSIRAPORTTI 2014 Sisällysluettelo 1 Johtajan katsaus... 5 2 Toiminnan vaikuttavuus... 7 2.1 Kärkihankkeet... 7 2.1.1 Tietojärjestelmien kehittäminen... 7

Lisätiedot

Monikulttuurinen Salo hanke Loppuraportti

Monikulttuurinen Salo hanke Loppuraportti Monikulttuurinen Salo hanke Loppuraportti PROJEKTIN LÄHTÖKOHTA, KOHDERYHMÄ JA TAVOITTEET Yleinen maailmantaloudellinen tilanne on muuttunut radikaalisti hankkeen toteutuksen aikana. Taloudellisen taantuman

Lisätiedot

TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA JULKISHALLINNON SÄHKÖISET PALVELUT JAOSTO

TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA JULKISHALLINNON SÄHKÖISET PALVELUT JAOSTO TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA JULKISHALLINNON SÄHKÖISET PALVELUT JAOSTO JAOSTON JÄSENTEN HAASTATTELUJEN YHTEENVETO 26.6.2006 2 SISÄLLYSLUETTELO: 1 JOHDANTO...3 2 SÄHKÖISEN ASIOINNIN NYKYTILA...3 2.1 Sähköisen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon integroitu palvelujärjestelmä sosiaali- ja terveyspiirissä, kuntaliitoksessa sekä yhteistoiminta-alueella

Sosiaali- ja terveydenhuollon integroitu palvelujärjestelmä sosiaali- ja terveyspiirissä, kuntaliitoksessa sekä yhteistoiminta-alueella Sosiaali- ja terveydenhuollon integroitu palvelujärjestelmä sosiaali- ja terveyspiirissä, kuntaliitoksessa sekä yhteistoiminta-alueella KAAKON SOTE-INTO 2 Hankeaika 1.11.2010-31.10.2012 Etelä-Karjalan

Lisätiedot

RAPORTTI OMISTAJASTRATE- GIASELVITYKSESTÄ LUONNOS 22.9.2009

RAPORTTI OMISTAJASTRATE- GIASELVITYKSESTÄ LUONNOS 22.9.2009 RAPORTTI OMISTAJASTRATE- GIASELVITYKSESTÄ LUONNOS 22.9.2009 Selvityshenkilö, TtL Kirsti Ylitalo 2 Sisältö TIIVISTELMÄ... 4 1. ESITYS OMISTAOHJAUKSEN LINJAUKSISTA JA TOIMENPITEISTÄ... 5 1.1 Perusterveydenhuollon

Lisätiedot

KAARINAN KAUPUNGIN VIESTINTÄ- JA MARKKINOINTISTRATEGIA 2011 2016

KAARINAN KAUPUNGIN VIESTINTÄ- JA MARKKINOINTISTRATEGIA 2011 2016 KAARINAN KAUPUNGIN VIESTINTÄ- JA MARKKINOINTISTRATEGIA 2011 2016 Kaupunginvaltuusto 20.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO Tiivistelmä 1 1 Strategian valmistelu 2 2 Viestinnän määrittely 2 3 Arvot, toiminta-ajatus,

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Kokouskutsu Nro 5 / 2014 Sivu 1 25.09.2014

Mikkelin kaupunki Kokouskutsu Nro 5 / 2014 Sivu 1 25.09.2014 Mikkelin kaupunki Kokouskutsu Nro 5 / 2014 Sivu 1 Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta 25.09.2014 Kokoustiedot Aika 25.09.2014 Torstai klo 14.00 Paikka Mikkelin kaupungihallituksen kokoushuone,

Lisätiedot

1. Yhteistyösuunnitelman laadinnan lähtökohdat 2

1. Yhteistyösuunnitelman laadinnan lähtökohdat 2 Tampereen kaupunkiseudun yhteistyösuunnitelma maankäytön, asumisen ja liikenteen yhteensovittamisesta sekä palvelujen käytön lisäämisestä yli kuntarajojen 1. Yhteistyösuunnitelman laadinnan lähtökohdat

Lisätiedot

Sähköisten palvelujen kehittäminen

Sähköisten palvelujen kehittäminen Sähköisten palvelujen kehittäminen Toimintamalli ja käsikirja Esipuhe... 4 Sähköisten palveluiden kehittämisen toimintamallin käsikirja... 7 Liite 1: Toimintamalli kalvoesitys... 39 Liite 2: Linkkiosio

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus esityslista 6/2015 24.6.2015

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus esityslista 6/2015 24.6.2015 TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus esityslista 6/2015 24.6.2015 Aika: 24.6.2015 klo 9.00 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A, 2. krs Osallistujat: jäsenet: Ikonen Anna-Kaisa, pj. Rissanen Helena,

Lisätiedot

Selvitys palvelusetelin käyttöönotosta

Selvitys palvelusetelin käyttöönotosta Selvitys palvelusetelin käyttöönotosta Kevät 2011 Eeva Juntunen 2 Sisällysluettelo Esipuhe 3 Tiivistelmä 4 Summary 5 Johdanto 6 1 Selvityksen toteuttaminen 7 1.1 Palveluiden jakaantuminen selvityksessä

Lisätiedot

Julkisen sektorin mobiilitekniikan hyödyntämissuunnitelma

Julkisen sektorin mobiilitekniikan hyödyntämissuunnitelma Julkisen sektorin mobiilitekniikan hyödyntämissuunnitelma Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 8/2007 Julkisen sektorin mobiilitekniikan hyödyntämissuunnitelma Valtineuvoston kanslian julkaisusarja

Lisätiedot

LIIKETOIMINTATIEDON HALLINTA PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRISSÄ

LIIKETOIMINTATIEDON HALLINTA PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRISSÄ Sosiaali- ja terveysjohtamisen MBA -kehittämistyö Tampereen teknillinen yliopisto Tampereen yliopisto LIIKETOIMINTATIEDON HALLINTA PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRISSÄ Kohti tiedolla johtamista Jaakko Herrala

Lisätiedot