TAMPEREEN SEUDUN KUNTIEN TIETOHALLINTOYHTEISTYÖ. Tietohallintopäällikkö Elias Kärki

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TAMPEREEN SEUDUN KUNTIEN TIETOHALLINTOYHTEISTYÖ. Tietohallintopäällikkö Elias Kärki"

Transkriptio

1 TAMPEREEN SEUDUN KUNTIEN TIETOHALLINTOYHTEISTYÖ Tietohallintopäällikkö Elias Kärki T A M P E R E E N K A U P U N K I

2 Yhteinen tietohallinto Tampereen seudulla Tampereen seutukunnan kunnat Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Vesilahti ja Ylöjärvi ovat siirtäneet tietohallinnon ohjaus-, koordinointi- ja johtamistehtäviä Tampereen kaupungin hoidettavaksi alkaen. Tietohallinnon johtajana kunnissa on Tampereen tietohallintojohtaja ( alkaen vt:na Minna Saario). Tietohallinnon koordinaatiotehtävissä koko seudulla on tietohallintopäällikkö Yhteisen järjestelyn tavoitteena on kuntien palvelujärjestelmiä tukevien tietojärjestelmien saumattoman käytön edistäminen, teknologioitten tehokas hyödyntäminen sekä kustannus- ja vaikuttavuushyödyt. Sovitut palkkaus- ja konsulttikulut yms. jaetaan kaikkien kuntien kesken asukaslukuperiaatteella. Toiminnasta aiheutuvista kuluista huolehtii kukin itse T A M P E R E E N K A U P U N K I Elias Kärki

3 Tampereen kaupunkiseudun kunnat 2010 Asukkaita Työasemia Tampere % % Muut 7 yhteensä % % Yhteensä Ylöjärvi Tampere Orivesi Nokia Pirkkala Kangasala Lempäälä Vesilahti SeutuNet Lähde: Tilastokeskus T A M P E R E E N K A U P U N K I

4 Tausta ja uudistustarpeet 1 Kehyskuntien yhteistyöstä alku > Yhteiset näkemykset tavoitteista ja tarpeista (Sulonen): Tietohallinto luo linjat, strategian, arkkitehtuurin, standardit ja pelisäännöt, tietotekniikka on keino toteuttaa nämä tavoitteet Tietohallinto tukee palvelutuotannon järjestämistä, lisääntynyt palvelutuotannon yhteistyö asettaa toiminnalle uusia haasteita Tietojärjestelmien ja tiedon hallinta on keskeinen osa kaikkien kuntien kaikkea toimintaa Tilaajaroolin vahvistuminen korostaa tietohallinnon merkitystä kuntien toiminnassa: Kuka vastaa viranomaistoiminnoista Kuka omistaa tiedon Kuka päättää, kun kokonaisuuden etu ja itsenäisen toimintayksikön etu ovat ristiriidassa Kuka tuottaa tukipalvelut, mikä on oman tuotannon rooli T A M P E R E E N K A U P U N K I Elias Kärki

5 Tausta ja uudistustarpeet, jatkoa 2 Teesit Tampereen seudun kunnilla Seudulliset palvelut edellyttävät vähintään seudullisia tietojärjestelmiä Suurilla volyymeilla saadaan TVT:n omia kustannuksia edulliseksi. Varsinaiset ja merkittävät talous- ja toimintahyödyt saavutetaan kuitenkin vasta palveluprosesseissa (terv. huolto, sosiaalipalvelut etc) TVT on yksi keskeisistä liiketoiminnan tehokkuutta edistävistä tukipalveluista Verkkopalveluilla on keskeinen sija seudullisten palvelujen kehittämisessä, osana palveluprosessien kehittämistä. T A M P E R E E N K A U P U N K I Elias Kärki

6 Organisoitumisen tasot seudulla tietohallintotoiminnot Strateginen tietohallinto - Strateginen ohjaus, koordinointi - Seudun ja jäsenkuntien hallinnon osa, sopimuskumppani - Kehittämistyön kokonaisvastuu, hankkeiden priorisointi - Keskeisten alustaratkaisujen aikaansaaminen, yhteishankintojen aikaansaaminen Operatiivinen tietohallinto - Pääkäyttäjätoiminnot, kehitysprojektien hallinta - Perustietotekniikan ja datapalveluiden toimittajien hallinta, puhepalvelujen koordinaatio - Järjestelmätoimittajien sopimusten seuranta T A M P E R E E N K A U P U N K I Elias Kärki

7 ONKO SAATU MITÄÄN AIKAAN? T A M P E R E E N K A U P U N K I Elias Kärki

8 Yhteiset aikaansaannokset Työasemalaitteiden yhtenäinen vakiointi, logistiikka ja yhteishankinta toimittajina AnviaIT, Atea ja Mikrolog Microsoft lisenssien yhtenäinen politiikka ja yhteishankinta toimittajana AnviaIT Yhteinen laitehallintapolitiikka leasing ja seudullinen laiterekisteri 3StepIT ja Efecte Yhteinen virustorjuntaratkaisu ja yhteishankinta F-Secure Suunnitelma puhe- ja datapalvelujen järjestämisestä seudullisesti Pöyry Telecom konsulttina Tampereen ja Oriveden kaupungit päättivät hankkia aiemmin itse tuottamansa perustietotekniikkapalvelut yleisiltä markkinoilta kilpailuttamalla (ns. ulkoistuspäätökset) T A M P E R E E N K A U P U N K I Elias Kärki

9 Seudullisesti vireillä hankkeita: Kansallisen terveysarkiston (KanTa) aikaansaamiseen liittyvät paikallistason tehtävät paikallishanke Tampereen KanTo rakentunut seudun pohjalle, mukana 23 kuntaa Pirkanmaalta. yhteistyö aluehankkeen PirKanta kanssa Kohti kumppanuutta -lapsiperheiden rajattomat palvelut lapsen koko elinkaareen ja palveluhistoriaan liittyvän tietojärjestelmäratkaisun kehittäminen. SeutuIT hanke. SOA integrointialustan hankinta ja testaukset toimittajana Ixonos sovellusten integraatioita? Puhelinpäätelaitteiden vakiointi ja yhteishankinta Perustietotekniikan ja järjestelmäpalvelujen hankinta > Puhe- ja datapalvelujen hankinta > T A M P E R E E N K A U P U N K I Elias Kärki

10 Perustietotekniikan ja järjestelmäpalvelujen hankinta 1 Tavoitteena yhtenäiset, yhteiset ja operaattorimaisesti tuotetut markkinahintaiset palvelut Mukana seudun 8 kuntaa ja Pirkanmaan sairaanhoitopiiri liikelaitoksineen Treen osalta TIO:n liikkeenluovutus ja liiketoimintakauppa mukana Pshp mukana sovituilta osin 5 vuoden sopimuskausi hankinta neuvottelumenettelyllä. Tarjoukset saatu toimittajaehdokkaina Fujitsu, Logica ja Tieto Sisältää seuraavat kokonaisuudet Keskitetty käyttäjätuki ja lähitukipalvelu Luottamushenkilöiden sähköinen kokouskäytäntö Käyttövaltuuksien ylläpito Älypuhelinten hallinta Tulostusympäristön hallinta ja tuki Tietoturva- yms. päivitysten hallinta (jatkuu ) T A M P E R E E N K A U P U N K I Elias Kärki

11 Perustietotekniikan ja järjestelmäpalvelujen hankinta 2 Sisältää seuraavat kokonaisuudet(jatkoa) Tietoturva- yms. päivitysten hallinta Laitteiden elinkaaren hallinta Ohjelmistojakelupalvelut Työaseman tietoturva Palvelin- ja infrapalvelut Asiantuntijapalvelut ja integraattoripalvelu Etäkäyttöpalvelu SOA-palveluiden hallinta Tekstiviestien välityspalvelu Varmennepalvelu Järjestelmäpalvelut (kuten TIO nykyisin tuottaa) T A M P E R E E N K A U P U N K I Elias Kärki

12 Puhe- ja datapalvelujen hankinta 1 Tavoitteena yhtenäiset, yhteiset ja operaattorimaisesti tuotetut markkinahintaiset palvelut sekä yhteisessä käytössä oleva tietoverkko Mukana seudun 8 kuntaa ja Pirkanmaan sairaanhoitopiiri liikelaitoksineen Treen osalta TIO:n liikkeenluovutus ja liiketoimintakauppa mukana Pshp mukana vain datapalveluissa sovituilta osin 5 vuoden sopimuskausi hankinta neuvottelumenettelyllä. Tarjoukset saatu toimittajaehdokkaina Elisa, Fujitsu ja TeliaSonera Sisältää seuraavat kokonaisuudet Puhepalveluliittymät (perus- ja matkapuhelimet ym. Muut puhelinliittymäpalvelut, sis. mm ryhmätekstiviesti-ja ryhmäkutsupalvelut sekä puhelunvälitysratkaisu ja välityspalvelu (optiona) jatkuu T A M P E R E E N K A U P U N K I Elias Kärki

13 Puhe- ja datapalvelujen hankinta 2 Sisältää seuraavat kokonaisuudet (jatkoa) Datayhteyspalvelut: Datarunkoverkko, Toimipaikkojen liityntäyhteydet, Tampereen kaupunkiseudun kuntien toimipaikkojen kytkinverkot Internetpalvelu Palomuuripalvelu IDS- ja IPS-palvelut (optio) Etätyö-palveluliittymät, Etäkäyttöpalvelut Langattomat lähiverkot, Langaton Tampere lisäksi mm. Tampereen kaupungin kaapeliverkon ylläpito T A M P E R E E N K A U P U N K I Elias Kärki

14 SUUNNITELMIA JATKOSSA T A M P E R E E N K A U P U N K I Elias Kärki

15 TIETOHALLINNON TEHTÄVÄSARKAA JATKOSSA Kun tietotekninen alustarakenne (perusstruktuuri) on riittävästi kunnossa (v. 2011?), voidaan ryhtyä kuntien varsinaisten palvelutoimintatehtävien tietojärjestelmien tietohallinnollisiin integrointi- ja yhtenäistämistoimiin. Tällaisia ovat: yhteiset tietojärjestelmät ja keskenään keskustelevat ohjelmat (tai yhteiset ohjelmat) yhteiset tietovarastot ja kannat (lainsäädännön sallimissa rajoissa) yhteinen ohjelmien pääkäyttäjähenkilöstö / tukikeskus yhtenäinen kartta- ja paikkatietoaineisto kattavat ja ohjelmiin aidosti integroituvat sähköiset asiointipalvelut > Toteutetaan mm. SeutuIT:n kehityshankkeitten mallinnusten pohjalta. Sitra/KPK:n rooli? T A M P E R E E N K A U P U N K I Elias Kärki

16 ONNISTUMISEN UHKIA Ongelmia ja uhkakuviakin on seudullisen tietohallinnon järjestämisessä: seudun kuntien ja niiden palvelusektorien palvelutoimintojen yhteistyötarpeet eivät näytä aina aidosti konkretisoituvan kunkin kunnan tai toimialan oma tietojärjestelmä on omasta mielestä se paras ja rakkain asiakastietojen tietosuoja, rekisterinpitäjäongelmat yhteistyön edellytyksenä ovat kuntien (ja toimialojen) keskinäisen riittävän luottamuksen säilyttäminen sekä yhteiseen hyvään uskominen hankintalain mukainen kilpailuttamispakko tuottaa laillisuusvaikeuksia, mikäli vain osa kunnista yritetään saada mukaan muitten kuntien järjestelmiin T A M P E R E E N K A U P U N K I Elias Kärki

17 KIITOS MIELENKIINNOSTA TERVETULOA TAMPEREELLE TOISTEKIN Tietohallintopäällikkö Elias Kärki T A M P E R E E N K A U P U N K I

Tieran palvelut 2012-2013

Tieran palvelut 2012-2013 Tieran palvelut 2012-2013 Sovelluspalvelut Infra- ja tukipalvelut Tietohallinnon johtamisen palvelut Copyright Kuntien Tiera Oy Palvelutarjooman kokonaisarkkitehtuuri = valmis 2012-2013 = työn alla 2012-2013

Lisätiedot

KEHYSKUNTIEN TIETOHALLINNON VUOSIRAPORTTI 2014. Yhteistyön tavoitteet vuonna 2013 tehdystä yhteistyösopimuksesta

KEHYSKUNTIEN TIETOHALLINNON VUOSIRAPORTTI 2014. Yhteistyön tavoitteet vuonna 2013 tehdystä yhteistyösopimuksesta KEHYSKUNTIEN TIETOHALLINNON VUOSIRAPORTTI 2014 Vuosiraportin tarkoituksena on kertoa kehyskuntien päättäjille mitä yhteisessä tietohallintotoiminnossa on vuoden aikana tehty ja saatu aikaiseksi. Raportin

Lisätiedot

Forssan-seudun kunta- ja palvelurakennemuutosten selvitys

Forssan-seudun kunta- ja palvelurakennemuutosten selvitys Forssan-seudun kunta- ja palvelurakennemuutosten selvitys ICT-selvitys Forssa, Humppila, Jokioinen, Tammela, Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä (Fshky), Forssan Ammatti-instituutti (FAI), Loimijoen

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun tarkastustoimien yhteisarviointi 1 TIETOJÄRJESTELMIEN YHTEENTOIMIVUUS PÄÄKAUPUNKISEUDULLA

Pääkaupunkiseudun tarkastustoimien yhteisarviointi 1 TIETOJÄRJESTELMIEN YHTEENTOIMIVUUS PÄÄKAUPUNKISEUDULLA Pääkaupunkiseudun tarkastustoimien yhteisarviointi 1 TIETOJÄRJESTELMIEN YHTEENTOIMIVUUS PÄÄKAUPUNKISEUDULLA 2012 Pääkaupunkiseudun tarkastustoimien yhteisarviointi 20.2.2013 Pääkaupunkiseudun tarkastustoimien

Lisätiedot

Tietohallinto opetuksen kehittämisen jarruna?

Tietohallinto opetuksen kehittämisen jarruna? Tietohallinto opetuksen kehittämisen jarruna? Katja Jussila Tietohallintokoordinaattori Tampereen kaupungin tietohallinto www.tampere.fi Mikko Lammi Suunnittelija Tampereen kaupungin toisen asteen koulutus

Lisätiedot

KOULUTUSTOIMIALAN TIETOSTRATEGIA

KOULUTUSTOIMIALAN TIETOSTRATEGIA Tampereen kaupunki KOULUTUSTUSTOIMIALA Tietohallinnon ohjausryhmä Koulutustoimialan raporttisarja 9/2002 www.tampere.fi/koulutus/ www.tampere.fi/opetus/ KOULUTUSTOIMIALAN TIETOSTRATEGIA 1. Koulutustoimialan

Lisätiedot

Kuntarakennelain mukainen selvitys/ict-utredning enligt kommunstrukturlagen

Kuntarakennelain mukainen selvitys/ict-utredning enligt kommunstrukturlagen Kuntarakennelain mukainen selvitys/ict-utredning enligt kommunstrukturlagen Isokyrön, Korsnäsin, Laihian, Maalahden, Mustasaaren ja Vöyrin kunnat sekä Kaskisten, Kristiinankaupungin, Närpiön ja Vaasan

Lisätiedot

Tampereen seudulla asukkaiden määrä oli seuraava (Lähde: Kaupunkisuunnitelmien asiantuntija-arvioinnin loppuraportti, Kuntaliitto yms. 2008).

Tampereen seudulla asukkaiden määrä oli seuraava (Lähde: Kaupunkisuunnitelmien asiantuntija-arvioinnin loppuraportti, Kuntaliitto yms. 2008). Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä Tekniset palvelut I.Ojala/30.9.2008 Seudullinen toimitila hanke 1. Tampereen seutu Tampereen seudulla asukkaiden määrä oli seuraava (Lähde: Kaupunkisuunnitelmien asiantuntija-arvioinnin

Lisätiedot

Tieran päivitetty strategia ja tulevat kehityshankkeet

Tieran päivitetty strategia ja tulevat kehityshankkeet Tieran päivitetty strategia ja tulevat kehityshankkeet IT-toimittajien infotilaisuus 29.8.2012 Copyright Kuntien Tiera Oy Agenda 29.8.2012 KLO ASIA 13.45 Kahvit ja tervetuloa Toimitusjohtaja Ari Ikonen

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 17.2.2014 liite nro 8 (1/13) Kaupunginvaltuusto 10.3.2014 liite nro 13 (1/13) Äänekosken kaupungin tietohallinto-ohjelma

Kaupunginhallitus 17.2.2014 liite nro 8 (1/13) Kaupunginvaltuusto 10.3.2014 liite nro 13 (1/13) Äänekosken kaupungin tietohallinto-ohjelma Kaupunginhallitus 17.2.2014 liite nro 8 (1/13) Kaupunginvaltuusto 10.3.2014 liite nro 13 (1/13) Äänekosken kaupungin tietohallinto-ohjelma ja kehittämistoimenpiteet (2014 2017) Kaupunginhallitus 17.2.2014

Lisätiedot

KuntaTIME-työryhmän loppuraportista Kuntien ja valtion tietohallinnon yhteisten menettelytapojen ja koordinoinnin kehittäminen annettujen lausuntojen

KuntaTIME-työryhmän loppuraportista Kuntien ja valtion tietohallinnon yhteisten menettelytapojen ja koordinoinnin kehittäminen annettujen lausuntojen KuntaTIME-työryhmän loppuraportista Kuntien ja valtion tietohallinnon yhteisten menettelytapojen ja koordinoinnin kehittäminen annettujen lausuntojen yhteenveto Esipuhe Pääministeri Matti Vanhanen asetti

Lisätiedot

1. Yhteistyösuunnitelman laadinnan lähtökohdat 2

1. Yhteistyösuunnitelman laadinnan lähtökohdat 2 Tampereen kaupunkiseudun yhteistyösuunnitelma maankäytön, asumisen ja liikenteen yhteensovittamisesta sekä palvelujen käytön lisäämisestä yli kuntarajojen 1. Yhteistyösuunnitelman laadinnan lähtökohdat

Lisätiedot

Sote-uudistus ja ICT. vaikutus IT-palveluihin ja. Sote-uudistus ja sen. tietohallinnon järjestämiseen. 9.12.2014 Maritta Korhonen

Sote-uudistus ja ICT. vaikutus IT-palveluihin ja. Sote-uudistus ja sen. tietohallinnon järjestämiseen. 9.12.2014 Maritta Korhonen Sote-uudistus ja ICT Sote-uudistus ja sen vaikutus IT-palveluihin ja tietohallinnon järjestämiseen 9.12.2014 Maritta Korhonen Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet Päämääränä

Lisätiedot

Valmennusohjelma julkisen hallinnon yhteentoimivuuden edistämiseksi Toiminnan kehittäminen 9.2.2015

Valmennusohjelma julkisen hallinnon yhteentoimivuuden edistämiseksi Toiminnan kehittäminen 9.2.2015 Valmennusohjelma julkisen hallinnon yhteentoimivuuden edistämiseksi Toiminnan kehittäminen 9.2.2015 Valmennukset koostuvat aiheista, jotka yhdessä 1. Toiminnan johtaminen muodostavat valmennuspolun Osallistuja

Lisätiedot

ERITYISVASTUUALUETASOINEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON TIETOHALLINNON YHTEISTYÖMALLI

ERITYISVASTUUALUETASOINEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON TIETOHALLINNON YHTEISTYÖMALLI Työryhmän loppuraportti ERITYISVASTUUALUETASOINEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON TIETOHALLINNON YHTEISTYÖMALLI TIETOHALLINTOYHTEISTYÖN JOHTAMINEN JA ORGANISOIN- TI OULUN YLIOPISTOLLISEN KESKUSSAIRAALAN

Lisätiedot

Vaasan seudun kuntarakennelain mukainen selvitys ICT-selvitys

Vaasan seudun kuntarakennelain mukainen selvitys ICT-selvitys 1 Loppuraportti 5.12.2014 Vaasan seudun kuntarakennelain mukainen selvitys ICT-selvitys 2 Sisällysluettelo YHTEENVETO... 3 JOHDANTO... 4 TIETOHALLINNON NYKYTILA... 5 Kuntien ICT-henkilöstö ja kustannukset...

Lisätiedot

Loppuraportti 25.6.2012. KUNTASEKTORIN SOTE-ICT-YHTEISTYÖSELVITYS, työryhmän loppuraportti 25.6.2012

Loppuraportti 25.6.2012. KUNTASEKTORIN SOTE-ICT-YHTEISTYÖSELVITYS, työryhmän loppuraportti 25.6.2012 Loppuraportti 25.6.2012 KUNTASEKTORIN SOTE-ICT-YHTEISTYÖSELVITYS, työryhmän loppuraportti 25.6.2012 1 SELVITYSTYÖN TAUSTA, TAVOITTEET JA ORGANISOINTI Kuntasektorin toimintamenoista yli puolet sekä ICT-menoista

Lisätiedot

1. PALVELUSTRATEGIAN TARKOITUS JA LÄHTÖKOHDAT... 1

1. PALVELUSTRATEGIAN TARKOITUS JA LÄHTÖKOHDAT... 1 Kh 26.5.2008 Val 9.6.2008 SISÄLTÖ 1. PALVELUSTRATEGIAN TARKOITUS JA LÄHTÖKOHDAT... 1 2. PALVELUSTRATEGIAN SISÄLTÖ... 2 2.1 Kuntastrategia... 2 2.2 Paras-hanke... 3 2.2.1 Kunnan toimeenpanosuunnitelma/palvelutarveanalyysi...

Lisätiedot

19.11.2014. Metropolikaupungin ICT -ympäristöjen kartoitusprojekti. Loppuraportti. 21.11.2014 Versio 0.95

19.11.2014. Metropolikaupungin ICT -ympäristöjen kartoitusprojekti. Loppuraportti. 21.11.2014 Versio 0.95 19.11.2014 Metropolikaupungin ICT -ympäristöjen kartoitusprojekti Loppuraportti 21.11.2014 Versio 0.95 Metropolikaupunki 2 (73) Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 Dokumentin versiohistoria... 4 1.

Lisätiedot

Kuntien ja valtion tietohallinnon yhteisten menettelytapojen ja koordinoinnin kehittäminen. Kehittämistyöryhmän loppuraportti

Kuntien ja valtion tietohallinnon yhteisten menettelytapojen ja koordinoinnin kehittäminen. Kehittämistyöryhmän loppuraportti Kuntien ja valtion tietohallinnon yhteisten menettelytapojen ja koordinoinnin kehittäminen Kehittämistyöryhmän loppuraportti Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 10/2005 Kuntien ja valtion tietohallinnon

Lisätiedot

20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma

20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma 20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma Kärkihanke 2: Yhteinen ICT- ja sähköisen asioinnin kehittäminen Loppuraportti Matti Franck Valtiovarainministeriö, HKO, KuntaIT Heikki Talkkari Valtiovarainministeriö,

Lisätiedot

20.11.2008 Valtionhallinnon johto ja asiantuntijat

20.11.2008 Valtionhallinnon johto ja asiantuntijat KuntaIT-toiminnan tilannekatsaus 20.11.2008 Valtionhallinnon johto ja asiantuntijat antti.holmroos@vm.fi KuntaIT:n projektisalkku 2008-2009 Omistaja Osapuolet Arvioitu Budjetti Aikataulu Tietojohtaminen

Lisätiedot

Uudenmaan liiton julkaisuja A 13-2004. Uudenmaan liitto. Uusimaa - Arjen tietoyhteiskunta. Uudenmaan tietoyhteiskunnan kehittämisstrategia

Uudenmaan liiton julkaisuja A 13-2004. Uudenmaan liitto. Uusimaa - Arjen tietoyhteiskunta. Uudenmaan tietoyhteiskunnan kehittämisstrategia Uudenmaan liiton julkaisuja A 13-2004 Uudenmaan liitto Uusimaa - Arjen tietoyhteiskunta Uudenmaan tietoyhteiskunnan kehittämisstrategia Uudenmaan liiton julkaisuja A 13-2004 Uusimaa - Arjen tietoyhteiskunta

Lisätiedot

TYÖRYHMÄN ESITYS 25.10.2011

TYÖRYHMÄN ESITYS 25.10.2011 OULUN KAUPUNGIN, POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN JA OULUN SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HANKINTAYHTEISTYÖN KEHITTÄMISTÄ SELVITTÄNEEN TYÖRYHMÄN RAPORTTI TYÖRYHMÄN ESITYS 25.10.2011 Sisällys 1. Työryhmän

Lisätiedot

RAPORTTI OMISTAJASTRATE- GIASELVITYKSESTÄ LUONNOS 22.9.2009

RAPORTTI OMISTAJASTRATE- GIASELVITYKSESTÄ LUONNOS 22.9.2009 RAPORTTI OMISTAJASTRATE- GIASELVITYKSESTÄ LUONNOS 22.9.2009 Selvityshenkilö, TtL Kirsti Ylitalo 2 Sisältö TIIVISTELMÄ... 4 1. ESITYS OMISTAOHJAUKSEN LINJAUKSISTA JA TOIMENPITEISTÄ... 5 1.1 Perusterveydenhuollon

Lisätiedot

Keravan kaupunki Kasvatus- ja opetustoimi. Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelma 2015-2020

Keravan kaupunki Kasvatus- ja opetustoimi. Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelma 2015-2020 Keravan kaupunki Kasvatus- ja opetustoimi Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelma 2015-2020 1. JOHDANTO 1.1. Jatkuvasti kehittyvä tietoyhteiskunta Käynnissä oleva nopea teknologinen kehitys

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus esityslista 6/2015 24.6.2015

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus esityslista 6/2015 24.6.2015 TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus esityslista 6/2015 24.6.2015 Aika: 24.6.2015 klo 9.00 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A, 2. krs Osallistujat: jäsenet: Ikonen Anna-Kaisa, pj. Rissanen Helena,

Lisätiedot

Julkisen sektorin mobiilitekniikan hyödyntämissuunnitelma

Julkisen sektorin mobiilitekniikan hyödyntämissuunnitelma Julkisen sektorin mobiilitekniikan hyödyntämissuunnitelma Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 8/2007 Julkisen sektorin mobiilitekniikan hyödyntämissuunnitelma Valtineuvoston kanslian julkaisusarja

Lisätiedot

Itä-Suomen malli - ISER - Raportti Itä-Suomen erikoissairaanhoidon ja erityispalvelujen kehittämistä koskevista järjestelyistä

Itä-Suomen malli - ISER - Raportti Itä-Suomen erikoissairaanhoidon ja erityispalvelujen kehittämistä koskevista järjestelyistä ITÄ-SUOMEN ERIKOISSAIRAANHOIDON SELVITYSHANKE ISER Itä-Suomen malli ITÄ-SUOMEN ERIKOISSAIRAANHOIDON SELVITYSHANKE - ISER - Raportti Itä-Suomen erikoissairaanhoidon ja erityispalvelujen kehittämistä koskevista

Lisätiedot

1 SELVITYSHANKKEEN TAUSTAA

1 SELVITYSHANKKEEN TAUSTAA SUUN TERVEYDENHUOLLON SEUDULLINEN SELVITYSHANKE LOPPURAPORTTI 29.8.2012 2 SISÄLTÖ JOHDANTO... 4 1 SELVITYSHANKKEEN TAUSTAA... 5 1.1 Seutuyhteistyön strategiaperusta... 5 1.2 Terveydenhuollon lainsäädäntömuutokset...

Lisätiedot