Tre-seudun opetusinfran palveluverkko Suunnitteluohje palveluun liittymiseksi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tre-seudun opetusinfran palveluverkko Suunnitteluohje palveluun liittymiseksi"

Transkriptio

1 Tre-seudun opetusinfran palveluverkko Suunnitteluohje palveluun liittymiseksi Sisällysluettelo 1 Johdanto 2 2 Lähtökohta ja tarvittavat tiedot 2 3 Suunnittelutyöt Kartoitus ja työsuunnittelu Palvelun sisällön määrittely 3 4 Siirtotyöt Tietoliikenneavaukset AD-käyttöympäristön siirto AD-tunnusten siirto Tunnushallinnan toteutus Office 365 -palvelun käynnistys Työasemien siirto Sovelluspalvelinten siirto Tulostuspalvelujen siirto Tiedostopalvelujen siirto Ohjelmanjakelu ja virustorjunnan siirto Service Desk -käynnistys Projektinhallinto 5 Copyright Fujitsu Finland Oy Sivu 1 (5)

2 1 Johdanto Tässä dokumentissa on kuvattu, mitä töitä Tampereen seutukunnan on tehtävä liittyäkseen Fujitsun ylläpitämään Tampereen seudun opetusinfran palveluverkkoon, joka on kuvattu dokumentissa Tampereen seudun opetusinfran palveluverkon kuvaus. Mukana on myös ohje työmäärän arvioimiseksi. Dokumentissa on kuvattu päätasoisesti, mitkä työt on tehtävä, ja miten niiden työmäärät voi arvioida. On kuitenkin huomattava, että työmäärät riippuvat lähtökohdista, ja niiden arviointiohjeet ovat summittaisia. Tarkat työvaiheet ja työmäärät selviävät vasta Kartoitus ja työsuunnittelu -luvun töiden jälkeen. Dokumentin työt koskevat muita kuntia kuin Tampere ja Ylöjärvi. Tampereen opetus.verkko-ympäristö muodostaa itsessään palveluverkon, ja sen työmäärät ovat kokonaisuudessaan palveluverkon kuvausdokumentissa. Ylöjärven treseutu.opetus-ympäristö on jo Fujitsun ylläpidossa, ja myös sen siirtotyöt on kuvattu samassa dokumentissa. 2 Lähtökohta ja tarvittavat tiedot Jotta voidaan suunnitella, kuinka palveluverkkoon voi liittyä, on asiakkaan nyky-ympäristö tunnettava: Yleiskuvaus, mistä järjestelmän osat pääpiirteittäin tulevat esiin Työasemamäärät ja -tyypit (Windows, Linux, Mac, tabletit, jne) Työasemien kunnalle ominaiset tai koulukohtaiset erityiset käyttötavat Palvelimet ja roolit Verkon palvelut (levypalvelut ja niiden käyttötavat, sähköposti, kurssikohtaiset tai yhteiset Sharepointtms. työtilat) SQL Server -palvelimet ja -kantojen lukumäärä AD-verkon versiotaso DHCP-palvelut Tulostuspalvelut, verkkotulostinten lukumäärä, tulostinmallit Keskitetyt tietoliikenneyhteydet (liittymänopeus, palomuuripalvelut, liitäntämahdollisuus tulevaan palveluverkkoon) Toimipisteverkon yleiskuvaus, toimipisteet ja -nopeudet, palomuurit Eri sovellukset ja niiden käyttäjät tai -ryhmät Eri oppilasjärjestelmät ja mahdolliset muut henkilöjärjestelmät ja niiden roolit Oppilasjärjestelmien käyttötavat eri käyttötilanteissa (kurssien alku ja päätöstilanteet, henkilökunnan tunnukset, jne.) Oppilastunnukset: syntyvätkö kaikille omat tunnukset Oppilasjärjestelmien mahdollinen nykyinen automaatio AD:hen Verkkoyhteydet: internet-yhteydet, kumppaniyritykset, VPN-yhteydet, WLAN-palvelut IT-ympäristön mahdolliset liittymät muuhun ympäristöön, kuten sähköisiin opetusvälineisin Mobiilikäyttö, käyttötavat, käyttäjäryhmät ja lukumäärä Ongelmalliseksi tai työläiksi koetut ominaispiirteet Esillä olleet mahdolliset kehitysehdotukset Käyttäjätukipalvelut Copyright Fujitsu Finland Oy Sivu 2 (5)

3 3 Suunnittelutyöt 3.1 Kartoitus ja työsuunnittelu Asiakas ja Fujitsu käyttävät edellisen luvun mukaisia lähtökohtatietoja, tarkentavat niitä jatkoselvityksellä ja suunnittelevat palveluun liittymisen vaiheet. Lopputuloksena on yhteisymmärrys siitä, mitkä työt nyky-ympäristöön on tehtävä palveluun liittymiseksi. Kartoitus- ja työsuunnitteluvaiheen työmääräarvio on asiakkaan kouluverkon koosta ja sisällöstä riippuen 4 10 htp. Tuloksena on vaiheittainen työsuunnitelma, jolla palveluverkkoon voidaan liittyä. Työsuunnitelman rakenne noudattaa Siirtotyöt-luvun sisältöä. Tuloksena on lisäksi siirtotyön tarkennettu työmääräarvio ja aikataulu. 3.2 Palvelun sisällön määrittely Asiakas valitsee tarvitsemansa palvelut ja niiden piiriin tulevien käyttäjien lukumäärät, ja Fujitsu laskee niiden mukaisen veloituksen. Palveluvalikoiman yhteydessä sovitaan myös vastuunjako asiakkaan ja Fujitsun käyttötuen (Service Desk) kesken. Tuloksena on palvelusopimus sisältöineen ja hintoineen sekä vastuunjakotaulukko. Copyright Fujitsu Finland Oy Sivu 3 (5)

4 4 Siirtotyöt Tässä luvussa on kuvattu, mitkä työt tyypillisesti pitää tehdä palveluverkkoon liittymiseksi. Lähtökohtana on asiakkaan itse ylläpitämä verkko. Siirron tuloksena verkko, joka on yhtenäinen eri seutukuntien kesken, jonka infrastruktuurin Fujitsu hallitsee, ja jonka ylläpitovastuut on sovittu asiakkaan ja Fujitsun kesken. 4.1 Tietoliikenneavaukset - Tietoliikenneyhteydet, ISP-sopimuskumppanin yhteistyö - IP-verkotus ja palveluverkon palomuuriasetukset - Koulukohtaiset DHCP-osoitealueiden siirto jaettuun Alustava työmääräarvio 5 7 htp. 4.2 AD-käyttöympäristön siirto 4.3 AD-tunnusten siirto - Selvitetään nykyiset voimassa, AD Group Policy- ym. asetuksilla (tai Lempäälän Novell-ympäristössä) toteutetut toiminnot - Tehdään palvelu-ad:hen vastaavat asetukset - Luodaan IDM-mekanismin mukaiset yhtenäiset OU-rakenteet - Asennetaan suunnitteluvaiheessa sovitut, mahdolliset paikalliset AD-kirjautumispalvelimet kouluille - Dokumentoidaan asiakaskohtaiset asetukset Fujitsun AD-tiimin tuotantotarpeisiin Alustava työmääräarvio 5-10 htp riippuen AD:lla tehtyjen toimintojen määrästä. Mahdolliset paikalliset AD-kirjautumispalvelut toteutetaan erikseen. - Henkilökuntatunnukset sekä sovellusten ja palvelujen tarvitsemat AD-ryhmät siirretään migraatiotyökalulla palveluverkon AD:hen - Oppilastunnukset jätetään IDM-tunnusautomaation tehtäväksi Alustava työmääräarvio on 2 4 htp riippuen tunnusten, ryhmien ja palvelujen määrästä 4.4 Tunnushallinnan toteutus - Otetaan palveluverkkoon jo toteutettu IDM-tunnushallinnan import-adapteri käyttöön - Toteutus- ja muutostyö, jos valmista adapteria asiakkaan oppilasjärjestelmää varten ole, tai sitä on muokattava Alustava työmääräarvio 3 6 htp riippuen testaus- ja muutostyön määrästä. Kuntakohtaisten export-adapterien muihin kuin AD:hen hinnoitellaan erikseen. 4.5 Office 365 -palvelun käynnistys 4.6 Työasemien siirto - Kuntakohtaisen toimialueen perustamistyöt Office 365 -palveluun - DNS- ja sähköpostitoimialueiden muutostyöt valtakunnan DNS:ään - Hallintayhteyden perustaminen Fujitsun Partner-toimialueeseen Työmääräarvio 5 htp. - Työasematunnusten siirto sellaisenaan AD-toimialueelta toiseen (tai Novellista) ja ADMT-konvertointi - Samalla ATK-vastaava kiertää kouluissa käynnistelemässä ja kirjautumassa koneet. Työmääräarvio 3 6 htp työasemien lukumäärästä ja koulukohtaisesta vaiheistustarpeesta riippuen. Lisäksi ATK-vastaavan työ kouluissa. Siirtoon kuluva kalenteriaika riippuu vaiheistustarpeesta. Vaihtoehtoisena siirtotapana on tehdä Windows-päivitysprojekti samalla esimerkiksi Windows 8:aan. Tällainen työ suunnitellaan erillishankkeena. Copyright Fujitsu Finland Oy Sivu 4 (5)

5 4.7 Sovelluspalvelinten siirto - Palvelun piiriin sopivien palvelinten analysointi - Palvelinkapasiteetin varaus - Käyttökatkon sopiminen 4.8 Tulostuspalvelujen siirto 4.9 Tiedostopalvelujen siirto - Käyttöjärjestelmän, sovellusten ja datojen siirto tietoliikenneyhteyden kautta - Työasema-client-asetusten päivitys ajan tasalle - Valvonta- ja hallintamääritysten teko Fujitsun palveltuotantoon - Käyttötuen ohjeiden päivitys ajan tasalle Työmääräarvio palvelimesta ja siirtotyöstä riippuen 2 4 htp/palvelin. - Siirrettävien tulostusjonojen luettelointi ja suunnittelu keskitettyyn tai toimipistepalvelimiin - Identtiset jonot ja WS2012/W7/W8-ajurit - Tulostusyhteyksien jakelu työasemille Työmääräarvio jonojen sijoittelu- ja palvelinrakenteesta sekä tulostinten lukumäärästä riippuen 3 10 htp. - Tiedostopalvelujen sijoittelusuunnitelma keskitettyyn palveluun ja mahdollinen uudelleenorganisointi - Käyttökatkon sopiminen - Datojen siirto - Levylinkkien jakelu työasemiin Työmääräarvio tiedostopalvelujen laajuudesta, rakenteesta ja mahdollisista uudelleenorganisointitarpeista riippuen 4 10 htp Ohjelmanjakelu ja virustorjunnan siirto - Liittäminen keskitetyn SCCM palvelun ja Fujitsun jakelutiimin piiriin - SCCM-agenttien jakelu työasemiin - Virustorjuntapakettien laadinta ja jakelu SCCM:llä - Valmius työaseman käyttöjärjestelmän ja sovellusten asennukselle Työmääräarvio 6 htp 4.11 Service Desk -käynnistys 4.12 Projektinhallinto Ei sisällä asiakaskohtaisia työasemamallinnuksia tai sovelluspaketointeja, nämä ovat tuotannonaikaisia palveluja tarpeen mukaan Ei sisällä myöskään käyttöjärjestelmän asennustaltioita, nämä luodaan tyypillisesti erillisessä Windows-päivitysprojektissa - Asiakaskohtaisen sopimuksen mukaisten palveluprosessien käynnistys - Ohjeiden mahdollinen täydennys ja talletus SD-kantaan - Yhteystiedot, sovellustoimittajayhteydet - Perehdytys Työmääräarvio 4 10 htp riippuen palveluprosessien laajuudesta, olemassa olevan dokumentaation tasosta ja perehdytystarpeesta. Alustava työmääräarvio projektinhallinnolle on 15 prosenttia toteutustöiden määrästä. Copyright Fujitsu Finland Oy Sivu 5 (5)

TIETOTEKNIIKKA YLIOPISTOISSA - TEHTÄVIEN KUVAUS

TIETOTEKNIIKKA YLIOPISTOISSA - TEHTÄVIEN KUVAUS TIETOTEKNIIKKA YLIOPISTOISSA - TEHTÄVIEN KUVAUS YLIOPISTOJEN JA TUTKIMUSALAN HENKILÖSTÖLIITTO Universitetens och forskningssektorns personalförbund YHL ry. Toimittanut: YHL:n ATK-toimikunta 2. painos 2010

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Nivalan ammattiopisto

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Nivalan ammattiopisto TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN AMMATTITUTKINTO Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Nivalan ammattiopisto 2 Sisällys 1. TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN AMMATTITUTKINTO... 4 1.1 NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVA

Lisätiedot

Sisältö 1 Tekijänoikeudet...8 2 Johdatus M-Filesiin...9 3 Ohjelmiston asennus ja käyttöönotto...10 4 M-Filesin päivittäinen käyttö...

Sisältö 1 Tekijänoikeudet...8 2 Johdatus M-Filesiin...9 3 Ohjelmiston asennus ja käyttöönotto...10 4 M-Filesin päivittäinen käyttö... M-Files 10 Sisältö 1 Tekijänoikeudet...8 2 Johdatus M-Filesiin...9 3 Ohjelmiston asennus ja käyttöönotto...10 3.1 Järjestelmävaatimukset...10 3.2 Automatisoitu asennus ja jakelu...11 3.3 Asennuksen läpivienti...11

Lisätiedot

PK-yrityksen CRM-järjestelmän hankinta ja toteutus

PK-yrityksen CRM-järjestelmän hankinta ja toteutus 1 (1) PK-yrityksen CRM-järjestelmän hankinta ja toteutus Business Databases Oy Seppo Lavikka Business DataBases Oy, Tekniikantie 12, 02150 Espoo, puh: (09) 251 731 47, seppo.lavikka@bdb.fi, www.bdb.fi

Lisätiedot

SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULU. Iiro Sammalkorpi Windows Active Directory, käyttöönotto ja hallinta

SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULU. Iiro Sammalkorpi Windows Active Directory, käyttöönotto ja hallinta SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULU Iiro Sammalkorpi Windows Active Directory, käyttöönotto ja hallinta Liiketalous, matkailu, tietojenkäsittely ja viestintä Pori Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma TK00 2005

Lisätiedot

Peruskysymys on se riittääkö kaksi referenssiä, vai tarvitaanko neljä? Tulkitsemme, että kaksi riittää.

Peruskysymys on se riittääkö kaksi referenssiä, vai tarvitaanko neljä? Tulkitsemme, että kaksi riittää. Kysymys 1. Peruskysymys on se riittääkö kaksi referenssiä, vai tarvitaanko neljä? Tulkitsemme, että kaksi riittää. Vastaus: Tarvitaan 4 referenssiä. On oltava kaksi referenssiä, joille on tuotettu kuvattua

Lisätiedot

OPAS. 13 kysymystä toiminnanohjausjärjestelmän vaihtamisesta. Pikaopas toiminnanohjausjärjestelmän vaihtamiseen liittyvien pohdintojen tueksi.

OPAS. 13 kysymystä toiminnanohjausjärjestelmän vaihtamisesta. Pikaopas toiminnanohjausjärjestelmän vaihtamiseen liittyvien pohdintojen tueksi. OPAS 13 kysymystä toiminnanohjausjärjestelmän vaihtamisesta Pikaopas toiminnanohjausjärjestelmän vaihtamiseen liittyvien pohdintojen tueksi. Sisältö Lukijalle 1. Milloin toiminnanohjausjärjestelmä kannattaa

Lisätiedot

Otakantaa palvelun tuotteenhallintasuunnitelma

Otakantaa palvelun tuotteenhallintasuunnitelma 10.6.2014 Otakantaa palvelun tuotteenhallintasuunnitelma Versionhallinta: Versio Pvm Tila (Luonnos / Ehdotus / Tekijä(t) Hyväksytty) 0.1 12.08.2013 Luonnos Jukka Kääriäinen, Tapio Matinmikko (Oulun Kaupunki)

Lisätiedot

Palveluarkkitehtuurin soveltaminen terveydenhuollossa. Osa 2: prosessien ja palvelujen määrittely ja suunnittelu

Palveluarkkitehtuurin soveltaminen terveydenhuollossa. Osa 2: prosessien ja palvelujen määrittely ja suunnittelu Palveluarkkitehtuurin soveltaminen terveydenhuollossa Osa 2: prosessien ja palvelujen määrittely ja suunnittelu Tekijät Päiväys 31.8.2007 Juha Mykkänen, Heli Luostarinen, Assi Pöyhölä, Esa Paakkanen, Marko

Lisätiedot

Kansallinen palveluväylä. Toteutussuunnitelma

Kansallinen palveluväylä. Toteutussuunnitelma Julkisen hallinnon ICT-toiminto 2.9.2013 Kansallinen palveluväylä Toteutussuunnitelma Versio 0.6 Päiväys 2.9.2013 Julkisen hallinnon ICT-toiminto 2.9.2013 2 Sisällysluettelo 1 Yleistä... 4 2 Kehittämiskohteiden

Lisätiedot

ASUINKIINTEISTÖJEN LAAJAKAISTAISET VIESTINTÄVERKOT

ASUINKIINTEISTÖJEN LAAJAKAISTAISET VIESTINTÄVERKOT ASUINKIINTEISTÖJEN LAAJAKAISTAISET VIESTINTÄVERKOT Suomen Kiinteistöliitto ry ja Sähköinfo Oy Julkinen, huhtikuu 2003 Projektiryhmä Nimi: Tapio Raaska Jari Sassi Risto Riihimäki Jouni Paju Tehtävä: projektipäällikkö

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN KUNTIEN KOKONAISARKKITEHTUURITYÖ Kokonaisarkkitehtuurin tavoitetilan kuvaaminen

KESKI-SUOMEN KUNTIEN KOKONAISARKKITEHTUURITYÖ Kokonaisarkkitehtuurin tavoitetilan kuvaaminen KESKI-SUOMEN KUNTIEN KOKONAISARKKITEHTUURITYÖ Kokonaisarkkitehtuurin tavoitetilan kuvaaminen Esimerkkikohde: Kotihoidon palvelut ja niitä tukevien sovellusten kehittäminen Julkaisija: Keski-Suomen liitto

Lisätiedot

Henri Mäenpää DOMAIN-SUUNNITELMA

Henri Mäenpää DOMAIN-SUUNNITELMA Henri Mäenpää DOMAIN-SUUNNITELMA Tekniikka ja liikenne 2010 2 VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU Tietotekniikan koulutusohjelma TIIVISTELMÄ Tekijä Henri Mäenpää Opinnäytetyön nimi Domain-suunnitelma Vuosi 2010

Lisätiedot

KTM Päivi Nousiainen

KTM Päivi Nousiainen Lappeenrannan teknillinen yliopisto Tuotantotalouden tiedekunta Tietotekniikan koulutusohjelma Diplomityö Simo Karhu Microsoftin pilvipalvelut pk-yrityksen päätelaite- ja tiedonhallinnassa Työn tarkastajat:

Lisätiedot

Palvelusetelin sähköinen tuki

Palvelusetelin sähköinen tuki Palvelusetelin sähköinen tuki Sähköinen palveluseteli ja portaali Lauri Salmivalli, Anni Rasinen, Valtteri Rantala, Tommi Koivisto, Deloitte Päiväys 3..20 2 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 Esipuhe...

Lisätiedot

OpenOffice. Selvitysraportti

OpenOffice. Selvitysraportti OpenOffice Helsingin kaupunki Talous- ja suunnittelukeskus Tietotekniikkaosasto 28.12.2011 HELSINGIN KAUPUNKI OpenOffice Tietotekniikkaosasto SISÄLLYSLUETTELO 1 Yhteenveto selvityksestä... 1 2 Selvityksen

Lisätiedot

Peppi projekti: Selvitys lukujärjestyksien suunnittelutyökaluista. Versio 0.9 17.6.2011

Peppi projekti: Selvitys lukujärjestyksien suunnittelutyökaluista. Versio 0.9 17.6.2011 Peppi projekti: Selvitys lukujärjestyksien suunnittelutyökaluista Versio 0.9 17.6.2011 Sisältö 1. Johdanto... 1 1.1 Tavoitteet... 1 1.2 Rajaukset... 1 1.3 Taustaa... 1 2. Työ- ja lukujärjestyssuunnittelutyökalut...

Lisätiedot

TIETOJÄRJESTELMÄRYHMÄ

TIETOJÄRJESTELMÄRYHMÄ ESISELVITYS 3.12.2009 TIETOJÄRJESTELMÄRYHMÄ ESISELVITYS Versio Kuvaus Muutos/pvm Laatija 0.1 Tietojärjestelmät alatyöryhmän loppuraportin 29.11.2009 Sirpa Mäntynen/työryhmä ensimmäinen versio LUONNOS 1.0

Lisätiedot

Selvitys. Sähköisen asunto-osakerekisterin toimintamalli

Selvitys. Sähköisen asunto-osakerekisterin toimintamalli Rakennetun ympäristön ja asumisen palvelukokonaisuus Sähköinen asunto-osakerekisteri -projekti Selvitys Sähköisen asunto-osakerekisterin toimintamalli Tiivistelmä Tämä raportti kuvaa sähköistä asunto-osakerekisteriä

Lisätiedot

SÄHKÖISEN ASIOINNIN JA ASIANHALLINNAN JÄRJESTELMÄ KULUTTAJARIITALAUTAKUNNAN KÄYTTÖÖN, TARJOUSKILPAILUUN LIITTYVÄT KYSYMYKSET JA VASTAUKSET

SÄHKÖISEN ASIOINNIN JA ASIANHALLINNAN JÄRJESTELMÄ KULUTTAJARIITALAUTAKUNNAN KÄYTTÖÖN, TARJOUSKILPAILUUN LIITTYVÄT KYSYMYKSET JA VASTAUKSET 1 (13) SÄHKÖISEN ASIOINNIN JA ASIANHALLINNAN JÄRJESTELMÄ KULUTTAJARIITALAUTAKUNNAN KÄYTTÖÖN, TARJOUSKILPAILUUN LIITTYVÄT KYSYMYKSET JA VASTAUKSET Tarjouspyynnön kohdan 4.2 mukaisia tarjouskilpailuun liittyviä

Lisätiedot

3 Toimeksiantojen rakenne ja hinnoittelu... 10 3.1 Asiakastoimeksiannon rakenne... 10 3.1.1 Toimeksianto ja palvelut... 10

3 Toimeksiantojen rakenne ja hinnoittelu... 10 3.1 Asiakastoimeksiannon rakenne... 10 3.1.1 Toimeksianto ja palvelut... 10 Käyttöohje Sivu 2(85) Sisällysluettelo Arvo... 1 Käyttöohje... 1 1 Johdanto... 4 1.1 Procountor Arvon hyödyntämiskohteita... 4 2 Asiakastietojen hallinta... 5 2.1 Asiakastietojen käyttötarpeet... 5 2.2

Lisätiedot

Pilviohjelmistot. Pienyrityksen opas

Pilviohjelmistot. Pienyrityksen opas 2 Pilviohjelmistot Pienyrityksen opas Teksti ja taitto: Tuomas Mäkilä Kiitokset: Lotta Kujanpää, N. Tapani Saarinen ja Kalle Luhtinen / Turku Science Park Oy, Antero Järvi / The SyncMachine.com Opas on

Lisätiedot

JHS 190 Julkisten verkkopalvelujen suunnittelu ja kehittäminen

JHS 190 Julkisten verkkopalvelujen suunnittelu ja kehittäminen JHS 190 Julkisten verkkopalvelujen suunnittelu ja kehittäminen Versio: 1.0 Julkaistu: 13.6.2014 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 2 1.1 Suosituksen rakenne... 2 2 Soveltamisala... 3

Lisätiedot

Palvelukeskuksien talousarvioehdotuksen tuloskortit 2014

Palvelukeskuksien talousarvioehdotuksen tuloskortit 2014 Palvelukeskuksien talousarvioehdotuksen tuloskortit 2014 Sisällys Talouspalvelukeskus... 2 IT-palvelut... 8 Hankinta- ja logistiikkakeskus... 14 Henkilöstöasiain palvelukeskus... 18 Matkailun palvelukeskus:turku

Lisätiedot

Etäpalvelut-erillishanke

Etäpalvelut-erillishanke Kunta- ja aluehallinto-osasto HANKESUUNNITELMA 1(27) Etäpalvelut-erillishanke Hankesuunnitelma 21.1.2013 Kunta- ja aluehallinto-osasto HANKESUUNNITELMA 2(27) VERSIOHISTORIA versio pvm kuvaus ylläpidosta

Lisätiedot

Palvelukuvaus. Sonera Viestintäpalvelu VIP. 1.1 Palveluratkaisu 8.5.2014

Palvelukuvaus. Sonera Viestintäpalvelu VIP. 1.1 Palveluratkaisu 8.5.2014 Palvelukuvaus 8.5.2014 Sonera Viestintäpalvelu VIP 1.1 Palveluratkaisu Sonera Viestintäpalvelu VIP on yrityksille tarkoitettu viestintäratkaisu, joka yhdistää viestinnän palvelut sekä asiakaspalvelu-,

Lisätiedot

T-76.115 Tekninen spesifikaatio

T-76.115 Tekninen spesifikaatio T-76.115 Tekninen spesifikaatio OtaShop2 Versio Päivämäärä Tekijä Kuvaus Tarkastettu 3.2 5.4.2004 Karanko Laajennettu selvitystä ylläpitopuolen tekniikasta 3.1 5.4.2004 Ojanen Pieni lisäys replikoinnin

Lisätiedot

4. Vaatimusmäärittely

4. Vaatimusmäärittely 4. Vaatimusmäärittely Laadukkaiden ohjelmistojen tuottaminen ei ole helppo tehtävä. Jos se olisi helppoa, kaikki tekisivät laadukkaita ja edullisia ohjelmia. Sen lisäksi, että ohjelman täytyy toimia virheettömästi,

Lisätiedot

Verkko-opetuksen tietotekniikkaa Verkko-oppimisympäristöt

Verkko-opetuksen tietotekniikkaa Verkko-oppimisympäristöt Verkko-opetuksen tietotekniikkaa Verkko-oppimisympäristöt S. Räsänen Report B / 2002 / 1 UNIVERSITY OF KUOPIO Department of Computer Science and Applied Mathematics P.O.Box 1627, FIN-70211 Kuopio, FINLAND

Lisätiedot

Talous-, hallinto- ja tukipalvelut Työryhmän väliraportti 17.9.2014

Talous-, hallinto- ja tukipalvelut Työryhmän väliraportti 17.9.2014 Talous-, hallinto- ja tukipalvelut Työryhmän väliraportti 17.9.2014 Pietarsaaren seudun kuntarakenneselvitys Evijärvi, Luoto, Kruunupyy, Pietarsaari, Pedersöre ja Uusikaarlepyy SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO...

Lisätiedot