Verisuonikatetri-infektiot ja niiden ehkäisy

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Verisuonikatetri-infektiot ja niiden ehkäisy"

Transkriptio

1 Verisuonikatetri-infektiot ja niiden ehkäisy Anestesiahoitajien koulutuspäivä Hygieniahoitaja Anne-Mari Kaarto VSSHP

2 Verisuonikatetreihin liittyvät infektiot Paikallinen tromboflebiitti Pehmytkudosinfektiot Veriviljelypositiiviset sepsikset Endokardiitti ja muut metastasoivat infektiot

3 Verisuonikatetri-infektioiden esiintyvyys Yli 50% kaikista sairaalabakteremioista on arvioitu olevan lähtöisin verisuonikatetreista Kaiken tyyppiset verisuonikatetrit lisäävät riskiä sairastua sepsikseen Riski veriviljelypositiivisille infektiolle/100 laitettua katetria (Maki & Mermel 2007) - perifeerinen katetri 0,2 - arteria 1 - CVK 3 - hemodialyysikatetri 10

4 HOITOON LIITTYVÄ INFEKTIO on infektio joka syntyy tai saa alkunsa terveydenhuollon toimintayksikössä annetun hoidon aikana Verisuonikatetreihin liittyvät infektiot ovat aina hoitoon liittyviä infektioita (Kotilainen ym. 2010)

5 Verisuonikatetri-infektioiden merkitys Pidentävät potilaan hoitoaikaa Aiheuttavat kärsimystä ja kuolleisuutta Lisäävät hoidon kustannuksia

6 Umscheid & al. Estimating the Proportion of Healthcare-Associated Infections That Are Reasonably Preventable and the Related Mortality and Costs (Infect Contr Hosp Epid 2011) Estettävissä % Estettävissä lkm Estettävissä kuolemia Kustannussäästö/v Katetriperäiset vti:t % M mrd$ Verisuonikatetri-infektiot % M mrd$ Respiraattoripneumoniat 55 % mrd$ Leikkaushaavainfektiot 55 % M$ Suomessa 773 potilasta kuoli sairaalainfektioon ilman muita henkeä uhkaavia tauteja v Kanerva ym. SLL 2008;63:

7 Verisuonikatetrista ja biofilmistä suora yhteys potilaan elimistöön ja verenkiertoon katetri on vierasesine, johon mikrobit kiinnittyvät hyvin (huom! biofilmi) Kaavakuva biofilmin muodostumisesta vierasesineen pinnalle. (Francolini & Donelli Immunol Med Microbio 59, )

8 Verisuonikatetri-infektioiden syntytavat

9 KATETRIN KANTAKAPPALEEN KONTAMINOITUMINEN erityisesti pidempään olleissa katetreissa kantakappaleen kautta tapahtuva kontaminoituminen on merkittävä infektion synnylle (Sitges-Serra JPEN 8: ; De Cicco et al Lancet II; ) 18 % katetreista oli lumenin sisältä kontaminoituneita, kun käytettiin korkkeja (Casey et al J Hosp Infect 54; ) viljely kantakappaleesta positiivinen, sama mikrobi veriviljelyssä myöhemmin - kantakappale portti infektioille (Salzman et al J Infect Dis 167; )

10 Verisuonikatetri-infektioiden aiheuttajat Stafylokokit, - koagulaasinegatiiviset (mm. st epidermidis) - st. aureus Gram negatiiviset sauvabakteerit, - e.coli, klebsiella pneumoniae, pseudomonas Enterokokit Candidat

11 VERISUONIKATETREIHIN LIITTYVIEN INFEKTIOIDEN TORJUNTA SENIC tutkimus Study on the Efficacy of Nosocomial Infection Control Muutokset hoitoon liittyvissä infektioissa 5 vuoden aikana ( ). Tutkimuksen keskeiset tulokset: Jos sairaaloissa panostettiin sekä hoitoon liittyvien infektioiden torjuntaan että ehkäisyyn infektiot vähenivät 30 % viiden vuoden aikana. 30% 20% 10% 0% -10% -20% Ilman inf. torjuntaa 9% Alem. Heng. Tie Inf. 14% Haava inf. 19% VTI 26% Veritie Inf. 18% Yht. -30% -40% -27% -31% -32% -35% -35% Infektioiden torjuntaa erilaisin toimenpitein Haley RW et al. Am J Epidemiol 1985;121(2):

12 VERISUONIKATETREIHIN LIITTYVIEN INFEKTIOIDEN TORJUNTA Useita tutkimuksia, joissa infektiot ovat merkittävästi vähentyneet. Tutkimuksissa käytetyt metodit : Koulutus, seuranta, näyttöön perustuvat suositukset käyttöön, benchmarking, havainnointi ja palaute, katetrin tarpeen päivittäinen tarkistus, hoitajat keskeyttivät toiminnan tarvittaessa, tarkistuslista, moniammatillinen tiimi, hallinnon tuki (Aly ym. 2005, Berenholtz ym. 2004, Bishop-Kurylo 1998, Bloom ym. 2003, Bosonnet 2002, Coopersmith ym. 2002, Field 2002, Frankel ym. 2001, Eggiman ym., 2000, Harrigan ym. 2006, Hatler ym. 2006, Higuera ym. 2005, Jeffries ym. 2009; Joint Commission Perspectives on Patient Safety, Kane & Bretz 2011; Kurlat ym. 1998, Lobo ym. 2005, Maas ym.1998, McKinley ym., Misset ym. 2004, Muto ym. 2005, Orsi ym. 2005, Penne 2002, Provonost 2006, Ramiritu ym. 2009, Render ym.2006, Rosenthal ym 2003, Shannon ym. 2006, Wall ym. ) nykyisin tavoitteena 0-toleranssi nippu ajattelu tarkistuslista (mm. Boyd ym perif kan; Guerin ym. 2010; Jeffries ym. 2009, Venkatram ym 2009)

13 TAVANOMAISET VAROTOIMET = noudatetaan kaikessa hoidossa toimi niin, että työtavoillasi et siirrä mikrobeja potilaasta toiseen potilaaseen, itseesi, työtoveriin, ympäristöön tai käsien välityksellä puhtaisiin kohteisiin Kuva: Suomen sairaalahygieniayhdistys: :http://www.duodecim.fi/kotisivut/sivut.nayta?p_navi=59733&p_sivu=52350

14 KÄSIHYGIENIAN TOTEUTTAMISESSA ON TODETTU PUUTTEITA (Maas ym. 1998, Bijma ym. 1999, Nuutinen 2001, Penne 2002, Kilbride ym. 2003, coopersmith ym. 2004, Andersen ym. 2005, Lobo ym. 2005, Terho 2007) katetrihoidosta tehdyssä kyselyssä: hyvät tiedot ohjeiden mukaisista käytännöistä, mutta puutteita käytännön toteutuksessa. Suurimmat puutteet käsihygienian toteuttamisessa. (Kennedy ym. 2004) Käsien desinfektio ennen hoitotilannetta 13 % (N=337) Käsien desinfektio hoitotilanteen jälkeen 38 % (N=337) Aseptista toimintaa edellyttävissä toimenpiteissä käsihygienia toteutui ennen ja jälkeen 8 % (N=198) Nuutinen K. Käsihygienian toteutuminen hoitotilanteissa - havaintotutkimus. Pro gradu tutkielma, elokuu Suomen Sairaalahygienialehti 2001;19:5-14.

15 VERISUONIKATETRIHOIDON ASEPTIIKKA mitään kohtaa verisuonikatetrissa ei kosketella ilman käsien desinfektiota. Jos kosketellaan välillä jotain muuta kuin katetria (esimerkiksi infuusiopusseja), kädet on desinfioitava uudelleen

16 KYNSILAKKA, TEKOKYNNET, KYNSIEN PITUUS, KORUT JA VERISUONIKATETRIT Halkeilleessa kynsilakassa on huomattava mikrobikasvu, joka ei poistu edes desinfioimalla Rakennekynnet on infektioriski sekä potilaille että työntekijöille, rakennekynsien alle jää likaa ja mikrobeja - Henkilökunnalla kynsien alla taudinaiheuttajia: 86% jos rakennekynnet, 35 % jos luonnon kynnet. Pitkien kynsien alusta ei desinfioidu (kynnet lyhyinä, alle 0,5mm) Sormukset, rannekorut ja kellot estävät hyvän käsihygienian toteutumisen Pellowe CM, Pratt RJ, harper P et al. Infection control. Preventation of healtcare- associated infections in primary and communitycare, J Hosp Infect 2003;55 (Supp 2):S5-S127. Hoitoon liittyvien infektioiden torjunta. 6. uudistettu painos, Suomen Kuntaliitto, Helsinki Moolenaar &al. A prolonged outbreak of Pseudomonas aeruginosa in a neonatal intensive care unit: did staff fingernails play a role in disease transmission? Infect Control Hosp Epid 2000;21: WHO WHO guidlines on hand hygiene in healt care. McNeil & al. Clin Infect Dis 2001;32:

17 YLEISET VERISUONIKATETRIHOITOON LIITTYVÄT ASIAT verisuonikatetrin pistokohtaan kosketellaan vain steriilillä: steriilit käsineet tai noudatetaan non-touch tekniikkaa (= steriiliteettiä vaativia kohtia ei kosketella tai kosketellaan vain steriilillä välineellä). verisuonikatetriin yhdistetään vain steriili injektio/infuusioportit pyyhitään vähintään 70 % etanolilla ennen käyttöönottoa katetrin tarpeen arviointi päivittäin, tarpeeton poistetaan välittömästi mahdollisimman yksinkertaisen katetrityypin valinta, tarpeettomat hanat ja nesteensiirtolaitteet poistetaan. katetrin pistokohdan palpointi ja tarkkailu kirjaaminen!

18 ÄÄREISLASKIMON KANYLOINTI (1) käsien desinfektio ja tarvittavien välineiden keräys käsien desinfektio potilaan asento, staassi, suonen valinta käsien desinfektio tehdaspuhtaiden suojakäsineiden pukeminen Ihon desinfektio väh. 70% alkoholilla kostutetulla taitoksella ei hankausta. sen jälkeen pistokohtaa ei kosketella. annetaan kuivua!

19 PERIFEERISEN LASKIMON KATETROINTI (2) Laita käytetty neula suoraan särmäjäteastiaan Yhdistä infuusioletku Kiinnitä katetri huolellisesti Desinfioi kädet suojakäsineiden riisumisen jälkeen Kirjaa potilaan hoitokertomukseen kanyylin asettamisajankohta

20 Ääreislaskimokanyylin hoito Kädet desinfioidaan. Kanyylin pistokohta palpoidaan siteiden päältä ja kiinnitys tarkistetaan päivittäin. Irronneet ja likaantuneet kiinnityssidokset vaihdetaan. Kanyylin tarve arvioidaan päivittäin, ja turha kanyyli poistetaan välittömästi. Kun annetaan toistuvia lääkehoitoja kanyylin kautta ilman aukiolotippaa, kanyyli huuhdellaan fysiologisella keittosuolaliuoksella ja suljetaan steriilillä korkilla. Potilaan sairauskertomukseen kirjataan huomiot kanyylista, kanyylin pistokohdasta sekä pistokohdan pesuun ja sidoksiin liittyvistä asioista

21 Keskuslaskimokatetrin asettaminen Käsien desinfektio (kirurginen) Hiussuoja, kirurginen suunenäsuoja Steriili takki Steriilit suojakäsineet Punktiokohdan desinfiointi Laajat peittelyt steriilein liinoin Oikeat toimintatavat Kanyylin kiinnitys Kirjaaminen hoitokertomukseen

22 KESKUSLASKIMOKANYYLIN PISTOKOHDAN PUHDISTUS/DESINFEKTIO Päivittäin kanyylin ja sen pistokohdan ja kiinnityksen tarkkailu ja pistokohdan palpointi (myös läpinäkyvän kalvon päältä). Peittämätöntä pistokohtaa kosketellaan steriilein käsinein Kiinnityssidoksiin voi koskea myös tehdaspuhtain käsinein tai desinfioiduin käsin. Kanyylin kiinnityssidokset poistetaan tehdaspuhtain käsinein. Pistokohdan hoito on steriili toimenpide, joka tehdään steriilein välinein. Kädet desinfioidaan ennen välineiden keräämistä. Käytettävät välineet asetetaan steriilille liinalle. Pistokohdan hoidossa hoitaja pukee kirurgisen suu-nenäsuojan. Puhdistuksessa käytetään steriilejä käsineitä ja steriilejä välineitä. Potilaan pistokohdan ympäristö suojataan steriilillä liinalla. Pistokohta puhdistetaan aina, kun sidokset avataan. Puhdistukseen käytetään VSSHP:ssä alkoholisetrimonia (esim. Dermades ). Iho puhdistetaan pistokohdasta lähtien pyyhkäisyillä, huomioidaan valumissuunta ja että iho on kuiva, ennen sidosten kiinnittämistä. Verinen tai eritteinen pistokohta puhdistetaan ensin keittosuolalla. Kanyylin pistokohta suojataan puoliläpäisevällä kalvolla tai peittävällä sidoksella. Puoliläpäisevä, läpinäkyvä kalvo vaihdetaan 7 vuorokauden välein (tai valmistajan ohjeen mukaan). Peittävä sidos vaihdetaan joka toinen päivä. Hoitotapahtuma ja tehdyt huomiot kirjataan potilaan sairauskertomukseen. HUOM! Kuvasarja keskuslaskimokanyylin pistokohdan hoidosta tulossa myöhemmin ohjepankkiin. Maarit Juti & SHYG 2014

23 SAIRAANHOITAJIEN SUOSITUSTEN MUKAISET KÄYTÄNNÖT VERISUONIKATETRIHOIDOISSA suurimmalla osalla vastaajista hyvät tiedot ohjeiden mukaisista käytännöistä, mutta yli kolmanneksella oli vastausten mukaan puutteita käytännön toteutuksessa (Kennedy ym. 2004) suurimmat puutteet käsihygienian toteuttamisessa (Maas ym. 1998, Bijma ym. 1999, Nuutinen 2001, Penne 2002, Kilbride ym. 2003, coopersmith ym. 2004, Andersen ym. 2005, Lobo ym Terho 2007) puutteita lisäksi: keskuslaskimokatetrihoidon dokumentoinnissa (Cooper ym. 2004) sidosten vaihdossa ja käsittelyssä (Aly ym. 2005, Andersen ym 2005) ihon desinfioinnissa (Cohran ym. 1996) nesteensiirtolaitteiston, erityisesti katetrin kantakappaleen ja korkkien käsittelyssä (Bishop-Kurylo 1998, Lobo ym. 2005, Kilbride ym. 2003, Terho 2007)

24 VERISUONIKATETRIN VAIHTO Ääreislaskimokatetri vaihdetaan 96 tunnin välein aina, jos siinä on infektion merkkejä 48 tunnin sisällä, jos se on laitettu epäaseptisessa tilanteessa Keskuslaskimokatetria Ei vaihdeta rutiinisti, paitsi jos se laitettu epäaseptisessa tilanteessa Jos katetri vaihdetaan, vaihdetaan myös hanat ja nesteensiirtolaitteet Rutiiniviljelyitä ei tehdä

25 LÄÄKEAINEET JA NESTEENSIIRTOLETKUT katetrin kantakappale puhdistetaan vähintään 70 % alkoholilla ennen käyttöä (ensin keittosuola, jos verinen/eritteinen) jos käytetään venttiilikorkkia, korkki puhdistettava vähintään 70 % alkoholilla hankaamalla 15 sekunnin ajan (minimi) ja annetaan kuivua katetri huuhdellaan keittosuolalla aina lääkeaineiden jälkeen nesteensiirtoletkut, hanat, paineenmittauksessa käytettävä laitteisto vaihdetaan 96 tunnin välein, paitsi: kun katetri vaihdetaan lipidi-infuusion jälkeen 24 tunnin välein Propofol 6-12 tunnin välein tai valmistajan ohjeen mukaan verituotteiden tiputuksen jälkeen välittömästi tai viimeistään 6 tunnin kuluttua toistuvien, intervallina annettavien lääkeinfuusioiden jälkeen infuusion loputtua

26 Mukailtu: Duodecim 2000;116(5): Tero Ala-Kokko, Jouko Laurila, Seppo Alahuhta ja Hannu Syrjälä Näyttöön perustuvia toimintatapoja keskuslaskimokatetri -infektioiden torjunnassa Menetelmä Huomioitavaa Koulutus Käsihygienia Punktiokohdan puhdistus Suojautuminen CVK:n laitossa Katetrien käyttöaiheet, kanylointi tekniikka, katetrin hoito Käsien desinfektio pistokohtaa tunnusteltaessa. Käsien desinfektio ja tehdaspuhtaat suojakäsineet ennen ääreislaskimokanylointia Käsien desinfektio ja steriilit suojakäsineet ennen valtimo- tai keskuslaskimokanylointia Mekaaninen puhdistus esim. vähintään 70% alkoholilla, ja desinfektioaineen kuivuminen. Maksimaalinen; hiussuoja, kirurginen suu-nenäsuoja, steriilitakki ja punktioalueen laaja peittely Katetrin luumenmäärän valinta Injektioporttien puhdistus Pyritään käyttämään ensisijaisesti yksiluumenisia katetreja Vähintään 70% alkoholilla ennen lääkkeen antoa, näytteen ottoa ja infuusion yhdistämistä Peitemateriaalin valinta Kuiva, ihon kosteutta ehkäisevä. Pistokohdan tarkkailu Päivittäin. Jos infektio, katetri poistetaan Katetrin vaihto Infusoitavien nesteiden/lääkkeiden käsittely Jos vahvasti epäilty tai dokumentoitu, Puhdistetaan ampullien ja pussien injektiokohdat ennen lävistystä väh. 70%:lla alkoholilla Asettamisajankohdan rekisteröinti merkitään selkeästi potilaspapereihin

27 Verisuonikatetri-infektioiden seuranta oleellinen osa infektioiden torjuntaa vuosittainen palaute infektioiden esiintyvyydestä tärkeää

28 Koulutus Riittävä ja säännöllinen Sekä asetukseen että käsittelyyn osallistuvalle Verkkokurssit

29 VERISUONIKATETRIHOIDON OIKEA TOTEUTTAMINEN ON OSA LAADUKASTA HOITOA potilaan asemaa ja oikeutta koskeva laki (785/1992) potilaalla on oikeus turvalliseen ja laadukkaaseen hoitoon Työntekijä on vastuussa suorittamistaan työtehtävistä. Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2005:32 Turvallinen lääkehoito. Valtakunnallinen opas lääkehoidon toteuttamisesta sosiaali- ja terveydenhuollossa Potilas saa tarvitsemansa ja oikean hoidon, josta aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa - hoidon turvallisuus, lääkitysturvallisuus, laiteturvallisuus -> osa hoidon laatua (Mäntyranta ym. 2007)

30 MITÄ UUTTA VERISUONI- KATETRIHOIDOISSA? Klooriheksidiinikylvetykset ym. muu klooriheksidiininkäyttö Desinfioivat korkit Pinnoitetut katetrit Etanolilukot Jne..

31 Yhteenveto Verisuonikanyylit altistavat potilaat infektioille Säännöllinen koulutus tärkeää Infektioiden seuranta ja palautteen anto Ohjeistusten noudattaminen Mikään yksittäinen tekijä ei muita tärkeämpi vaan koko prosessi

32 KIRJALLISUUTTA Ala-Kokko. T, Laurila J.,Alahuhta S.,ja Syrjälä H. Verisuonikatetriperäinen infektio. Duodecim 2000;116(5): Antonelli M. et al. Comparison of triple-lumen central venous catheters impregnated with silver nanoparticles (AgTive ) vs conventional catheters in intensive care unit patients. Journal of Hospital Infection Oct 82;2: Bleasdale S.C et al..effectiveness of Chlorhexidine Bathing to Reduce Catheter-Associated Bloodstream Infections in Medical Intensive Care Unit Patients. Arch Intern Med. 2007;167(19): Casey AL et al. Antimicrobial central venous catheters in adults: a systematic review and meta-analysis. The Lancet Infectious Diseases. 2008Dec 8;12: Casey AL et al Microbiological comparison of a silver-coated and a non-coated needleless intravascular connector in clinical use. Journal of Hospital Infection Apr;80(4): Keskuslaskimokatetrin laitto ja käyttö. Verkkokurssi. Duodecim.http://www.terveysportti.fi/kotisivut/sivut.koti?p_sivusto=640 Kotilainen ym Verisuonikatetreihin liittyvät infektiot. Kirjassa: Anttila ym. Hoitoon liittyvät infektiot. Maki & Mermel Infections due to infusion therapy. Kirjassa: Jarvis. Hospital Infections. Marschall ym Strategies to Prevent Central Line Associated Bloodstream Infections in Acute Care Hospitals 29; S22-S30. O`Grady ym Guidelines for the Prevention of Intravascular Catheter-Related Infections. CDC. Oliveira C. Ethanol locks to prevent catheter-related bloodstream infections in parenteral nutrition: a meta-analysis. Pediatrics.2012 Feb;129(2): Popovich K.J et al. Effectiveness of Routine Patient Cleansing with Chlorhexidine Gluconate for Infection Prevention in the Medical Intensive Care Unit. Infection Control and Hospital Epidemiology.2009;10(30): Pratt ym epic2: National Evidence-Based Guidelines for Preventing Healthcare-Associated Infections in NHS Hospitals in England. Journal of Hospital Infection, Volume 65, Pages S1-S59 Pronovost M. D et al. An Intervention to decrease Catheter-Related Bloodstream Infections in the ICU. New England Journal of Medicine, 2006 Dec 28; 355: Timsit J.F et al. Chlorhexidine-Impregnated Sponges and Less Frequent Dressing Changes for Prevention of Catheter- Related Infections in Critically Ill Adults A Randomized Controlled Trial. JAMA Mar 25;301(12):

IV-kanyylien käsittely

IV-kanyylien käsittely IV-kanyylien käsittely Terveyskeskusten ja pitkäaikaishoitolaitosten infektioyhdyshenkilöiden koulutuspäivä 26.10.2015 Hygieniahoitaja Tuula Keränen infektioiden torjuntayksikkö, OYS Puh 0405094097 Sisältö

Lisätiedot

KANTAKAPPALE, HANA, KORKKI SIDOS B A. Kuva verisuonessa olevasta katetrista. Pallolla merkityt kohdat ovat mahdollisia infektiolähteitä.

KANTAKAPPALE, HANA, KORKKI SIDOS B A. Kuva verisuonessa olevasta katetrista. Pallolla merkityt kohdat ovat mahdollisia infektiolähteitä. Verisuonikanyylihoito Ohje henkilökunnalle/ i / VSSHP Sairaalahygienia Yleistä Verisuonen sisäisiä kanyylejä ovat ääreislaskimokanyyli, keskuslaskimokanyyli, valtimokanyyli ja keuhkovaltimokanyyli. Verisuoneen

Lisätiedot

Käsihygienia -Never ending story

Käsihygienia -Never ending story Käsihygienia -Never ending story Terveyskeskusten ja pitkäaikaishoitolaitosten infektioyhdyshenkilöiden koulutuspäivä 25.4.2016 Helena Ojanperä osastonhoitaja/hygieniahoitaja, PPSHP/OYS infektioiden torjuntayksikkö

Lisätiedot

Virtsan katetrointi ja katetrin hoito

Virtsan katetrointi ja katetrin hoito Ohje henkilökunnalle/ Virtsan katetrointi ja katetrin hoito Virtsan katetrointi ja katetrin hoito 1.1. Yleistä Syitä katetroimiseen ovat rakkoon annettu lääkehoito, rakko ei tyhjene normaalisti tai tilanteet,

Lisätiedot

Turvalliset työtavat: suojainten käyttö

Turvalliset työtavat: suojainten käyttö Turvalliset työtavat: suojainten käyttö 30.9.2016 Alueellinen koulutuspäivä Infektioiden torjunta Hygieniahoitaja Tuula Keränen Infektioiden torjuntayksikkö, Oys Työvaate ja suojavaate Työvaatteessa ei

Lisätiedot

Asiaa moniresistenteistä mikrobeista päivitettyjä ohjeita. Tarja Kaija hygieniahoitaja p

Asiaa moniresistenteistä mikrobeista päivitettyjä ohjeita. Tarja Kaija hygieniahoitaja p Asiaa moniresistenteistä mikrobeista päivitettyjä ohjeita Tarja Kaija hygieniahoitaja tarja.kaija@ppshp.fi p. 3152574 Moniresistentit mikrobit Bakteeriviljelynäyte haavalta MRSA VRE losteviljelynäyte ESBL

Lisätiedot

LASKIMOPORTTI. Sari Hovila, opetushoitaja (YAMK) KTVa, KSSHP

LASKIMOPORTTI. Sari Hovila, opetushoitaja (YAMK) KTVa, KSSHP LASKIMOPORTTI Sari Hovila, opetushoitaja (YAMK) KTVa, KSSHP Laskimoportin rakenne Laskimoportin käyttö Keskuslaskimo-, infuusio- eli ihonalainen laskimoportti on potilaan ihon alle asetettu verisuoniyhteyslaite,

Lisätiedot

Pientoimenpiteiden aseptiikka

Pientoimenpiteiden aseptiikka Pientoimenpiteiden aseptiikka 30.11.2016 Hygieniahoitaja Rauni Ikonen Pientoimenpide Invasiivinen toimenpide (=elimistön sisälle ulottuva, kajoava, ihon rikkova), joka vaati hyvää aseptiikkaa hoitoon liittyvien

Lisätiedot

KhYHKÄ Käsihygienian yhtenäinen käytäntö touko joulukuu 2015

KhYHKÄ Käsihygienian yhtenäinen käytäntö touko joulukuu 2015 KhYHKÄ Käsihygienian yhtenäinen käytäntö touko joulukuu 215 Käsihygienian yhtenäinen käytäntö KhYHKÄ Hoitotyön Tutkimussäätiön (Hotus) ja OYS:n kehittämä (211) taustalla WHO:n Five Moments ohjelma perustuu

Lisätiedot

Käsien pesu, desinfektio ja suojakäsineiden käyttö

Käsien pesu, desinfektio ja suojakäsineiden käyttö Käsien pesu, desinfektio ja suojakäsineiden käyttö Ohje henkilökunnalle 29.3.2011 1 Käsihygienia Kynnet, sormukset ja korut Sormuksien, rannekellon ja rannerenkaiden käyttö ei ole suotavaa terveydenhuoltotyössä,

Lisätiedot

Virtsan katetrointi ja katetrin hoito

Virtsan katetrointi ja katetrin hoito Ohje henkilökunnalle/ Virtsan katetrointi ja katetrin hoito Virtsan katetrointi ja katetrin hoito 1.1. Yleistä Syitä katetroimiseen ovat rakkoon annettu lääkehoito, rakko ei tyhjene normaalisti tai tilanteet,

Lisätiedot

Mitä moniresistentin mikrobin kantajuus tarkoittaa? Eristääkö vai ei?

Mitä moniresistentin mikrobin kantajuus tarkoittaa? Eristääkö vai ei? Mitä moniresistentin mikrobin kantajuus tarkoittaa? Eristääkö vai ei? Infektioiden torjunnalla turvaa ja laatua hoitolaitoksiin Alueellinen koulutuspäivä 29.11.2016 Hygieniahoitaja, Anu Harttio-Nohteri/VSSHP

Lisätiedot

Infektioiden torjuntaa haava-, skopia- ja yleispoliklinikalla

Infektioiden torjuntaa haava-, skopia- ja yleispoliklinikalla Infektioiden torjuntaa haava-, skopia- ja yleispoliklinikalla Helena Ojanperä Hygieniahoitaja/osastonhoitaja 5.10.2012 Alueellinen infektioiden torjunnan koulutuspäivä Hoitoon liittyvät infektiot avohoidossa

Lisätiedot

Käsihygieniakampanja 2012. ivä 7.11.2011

Käsihygieniakampanja 2012. ivä 7.11.2011 Käsihygieniakampanja 2012 Tk -yhdysjäsenten senten koulutuspäiv ivä 7.11.2011 Käsihygieniakampanja Tavoitteena parantaa käsihygienian k toteutumista Vähentää hoitoon liittyviä infektioita Käsihygienian

Lisätiedot

Hoitoon liittyvien infektioiden seuranta ja raportointi

Hoitoon liittyvien infektioiden seuranta ja raportointi Hoitoon liittyvien infektioiden seuranta ja raportointi Pekka Ylipalosaari infektiolääkäri OYS/infektioiden torjuntayksikkö Operatiivinen tulosalue 21.5.2015 Mikä on hoitoon liittyvä infektio? paikallinen

Lisätiedot

Verisuonen sisäisiä katetreja ovat ääreislaskimokanyyli,

Verisuonen sisäisiä katetreja ovat ääreislaskimokanyyli, Katsaus Verisuonikatetriperäinen infektio Tero Ala-Kokko, Jouko Laurila, Seppo Alahuhta ja Hannu Syrjälä Kun potilaalle asetetaan suonensisäinen katetri, ihon luonnollinen suojamekanismi rikkoutuu ja mikrobit

Lisätiedot

SAIRAALAHYGIENIA- JA INFEKTIONTORJUNTA

SAIRAALAHYGIENIA- JA INFEKTIONTORJUNTA SAIRAALAHYGIENIA- JA INFEKTIONTORJUNTA Suositus hoitoon liittyvien infektioiden torjunnasta Sairaalahygienia- ja infektiontorjuntayksikkö päivämäärä 23.10.2012 1 (31) SUOSITUS Varsinais-Suomen versio 3.0

Lisätiedot

Havainnoinnilla käsihygienian parempaan toteutukseen?

Havainnoinnilla käsihygienian parempaan toteutukseen? Havainnoinnilla käsihygienian parempaan toteutukseen? Terveyskeskusten ja pitkäaikaislaitosten infektioyhdyshenkilöiden koulutuspäivä 4.5.215 Hygieniahoitaja Tuula Keränen, puh 4 59497 Potilaalla on oikeus

Lisätiedot

LOVe - kliinisten näyttöjen vastaanottajien koulutus kevät- 2015. Merja Nummelin Suunnittelija (ma) VSSHP, Kehittämispalvelut -yksikkö

LOVe - kliinisten näyttöjen vastaanottajien koulutus kevät- 2015. Merja Nummelin Suunnittelija (ma) VSSHP, Kehittämispalvelut -yksikkö LOVe - kliinisten näyttöjen vastaanottajien koulutus kevät- 2015 Merja Nummelin Suunnittelija (ma) VSSHP, Kehittämispalvelut -yksikkö Miksi LOVe -koulutus? Terveydenhuollon ammatissa toimivalla työntekijällä

Lisätiedot

Työ- ja suojavaatteet sekä suojainten käyttö

Työ- ja suojavaatteet sekä suojainten käyttö Ohje henkilökunnalle 1 Työ- ja suojavaatteet sekä suojainten käyttö Infektioiden torjunta perustuu tartuntareittien katkaisuun. Infektioiden torjunta edellyttää hyvää käsihygieniaa ja aseptisia työtapoja.

Lisätiedot

Kausi-influenssa lähestyy, miten suojaat potilaasi ja itsesi? Hannu Syrjälä

Kausi-influenssa lähestyy, miten suojaat potilaasi ja itsesi? Hannu Syrjälä Kausi-influenssa lähestyy, miten suojaat potilaasi ja itsesi? Hannu Syrjälä 30.9.2016 Kausi-influenssalöydökset PPSHP:ssä 2014-16 (Nordlab) 140 120 116 100 86 94 80 75 2014 60 40 20 16 18 27 42 36 39 29

Lisätiedot

Influenssapotilaan pisaraja kosketusvarotoimet

Influenssapotilaan pisaraja kosketusvarotoimet Influenssapotilaan pisaraja kosketusvarotoimet Terveyskeskusten ja pitkäaikaishoitolaitosten infektioyhdyshenkilöiden koulutuspäivä 17.10.2016 Tuula Keränen, hygieniahoitaja infektioiden torjuntayksikkö

Lisätiedot

Moniresistentit bakteerit

Moniresistentit bakteerit 25.8.2014 1 Moniresistentit bakteerit MRSA = Metisilliini Resistentti Staphylococcus aureus Staphylococcus aureus on yleinen terveiden henkilöiden nenän limakalvoilla ja iholla elävä grampositiivinen kokkibakteeri.

Lisätiedot

VÄLINEHUOLTAJAN AMMATTITUTKINTO TUTKINTOSUORITUKSEN ARVIOINTI

VÄLINEHUOLTAJAN AMMATTITUTKINTO TUTKINTOSUORITUKSEN ARVIOINTI PAKOLLISET OSAT: 2 PUHDISTAMINEN JA DESINFEKTIO NÄYTTÖYMPÄRISTÖ/ YMPÄRISTÖT Aseptisesti työskenteleminen noudattaa hyviä sairaalahygieniatapoja sekä aseptista työjärjestystä edeten puhtaasta likaiseen

Lisätiedot

Kirurgian poliklinikka / urologian poliklinikka Infektio-sairaalahygieniayksikkö

Kirurgian poliklinikka / urologian poliklinikka Infektio-sairaalahygieniayksikkö Kirurgian poliklinikka / urologian poliklinikka Infektio-sairaalahygieniayksikkö Ohje henkilökunnalle 1 Virtsakatetri on vierasesine ja muodostaa aina infektioriskin, joten katetrin laittamisella tulee

Lisätiedot

Hoitoon liittyvät infektiot: SIRO-seuranta Osa 2

Hoitoon liittyvät infektiot: SIRO-seuranta Osa 2 Hoitoon liittyvät infektiot: SIRO-seuranta Osa 2 Veriviljely positiiviset infektiot ja raportit sekä ilmoitusten lähettäminen Sairaalainfektio-ohjelma (SIRO) Terveyden ja hyvinvoinnin laitos SIRO 28.10.2015

Lisätiedot

DESINFEKTIOPYYHKEET JA LIINAT. Kirsi Terho Hygieniahoitaja, TtM Valtakunnalliset sairaalahygieniapäivät 9.-11.3.2015

DESINFEKTIOPYYHKEET JA LIINAT. Kirsi Terho Hygieniahoitaja, TtM Valtakunnalliset sairaalahygieniapäivät 9.-11.3.2015 DESINFEKTIOPYYHKEET JA LIINAT Kirsi Terho Hygieniahoitaja, TtM Valtakunnalliset sairaalahygieniapäivät 9.-11.3.2015 HISTORIAA (KEVEÄSTI) Joskus oli vain Savett, käsien ja intiimialueiden pyyhintään Sitten

Lisätiedot

Infektioiden torjunta tehoosastolla. 6.5.2010 Jaana Pikkupeura, anest el, EDIC LeTe, OYS

Infektioiden torjunta tehoosastolla. 6.5.2010 Jaana Pikkupeura, anest el, EDIC LeTe, OYS Infektioiden torjunta tehoosastolla 6.5.2010 Jaana Pikkupeura, anest el, EDIC LeTe, OYS Yleistä tehohoitoon liittyvistä infektioista Tehohoitopotilaat ovat suuressa infektioriskissä Perussairaudet, tehohoitoon

Lisätiedot

Hygieniariskin hallinta

Hygieniariskin hallinta Tekstiilihuollon hygieniavastaavan koulutus verkossa Toinen luentokerta Keudan aikuisopisto - Palvelualat KEUDA 1 Hygieniariskin hallinta KEUDA 2 1 Hygieniariskin hallinta Vesi Tekstiilit Kontaminoituminen

Lisätiedot

Moniresistenttien mikrobien kantajien/altistuneiden hoito ja viljelynäytteet akuuttisairaanhoidon osastoilla ja poliklinikoilla

Moniresistenttien mikrobien kantajien/altistuneiden hoito ja viljelynäytteet akuuttisairaanhoidon osastoilla ja poliklinikoilla 1(5) Moniresistenttien mikrobien kantajien/altistuneiden hoito ja viljelynäytteet akuuttisairaanhoidon osastoilla ja poliklinikoilla Yleistä Sairaalaympäristössä mikrobien keskeisin tartuntareitti on kosketustartunta.

Lisätiedot

Yhtenäinen toimintamalli käsihygienian toteutumisen seurantaan

Yhtenäinen toimintamalli käsihygienian toteutumisen seurantaan Yhtenäinen toimintamalli käsihygienian toteutumisen seurantaan Anne Korhonen TtT, tutkija Hoitotyön Tutkimussäätiö Miksi näyttöön perustuvasta toiminnasta puhutaan? Sosiaali- ja terveydenhuollon kustannuskriisi;

Lisätiedot

Hoitoon liittyvien infektioiden torjunta osa potilasturvallisuutta

Hoitoon liittyvien infektioiden torjunta osa potilasturvallisuutta Hoitoon liittyvien infektioiden torjunta osa potilasturvallisuutta Outi Lyytikäinen, tutkimusprofessori Sairaalainfektio-ohjelma (SIRO) Infektiotautien torjuntayksikkö (INTA) Infektiotaudit - osasto (INFO)

Lisätiedot

Sentraaliset kanyylit lapsilla. Nukkumarkku ja muut

Sentraaliset kanyylit lapsilla. Nukkumarkku ja muut Sentraaliset kanyylit lapsilla Nukkumarkku ja muut ? Kanyylin paikka? 1. Interna 2. Subclavia 3. Femoralis Kanyylin paikka? 1. Interna 2. Subclavia 3. Femoralis 47,0% 53,0% 0,0% ? Kanyylin syvyys? 1. VCS

Lisätiedot

Sairaalainfektioiden taloudellinen merkitys

Sairaalainfektioiden taloudellinen merkitys Sairaalainfektioiden taloudellinen merkitys High-Tech foorumin aloitusseminaari 24.11.2010 Mari Kanerva dos, infektiolääkäri HUS Infektiosairauksien klinikka ja THL Sairaalainfektio-ohjelma SIRO Sairaalainfektio

Lisätiedot

Toimenpidealueen onnistunut desinfektio. Tiina Pitkänen HUS, Jorvin sairaala

Toimenpidealueen onnistunut desinfektio. Tiina Pitkänen HUS, Jorvin sairaala Toimenpidealueen onnistunut desinfektio Tiina Pitkänen HUS, Jorvin sairaala 19.5.2016 Projektin eteneminen Systemaattinen kirjallisuuskatsaus Desinfektio-ohjeiden tarkastelu Materiaalin kokoaminen Alustavan

Lisätiedot

Hoitoon liittyvien infektioiden seuranta. Kun tiedetään hoitoon liittyvien infektioiden esiintyvyys

Hoitoon liittyvien infektioiden seuranta. Kun tiedetään hoitoon liittyvien infektioiden esiintyvyys Hygieniayhdyshenkilön rooli hoitoon liittyvien infektioiden seurannassa Valtakunnalliset sairaalahygieniapäivät 16.-17.3.2016 Hygieniahoitaja Raija Järvinen, infektioiden torjuntayksikkö, OYS p. 040 5060997/raija.jarvinen@ppshp.fi

Lisätiedot

Käsihygieniahanke. Helena Ojanperä, hygieniahoitaja OYS, infektioiden torjuntayksikkö Valtakunnalliset hygieniahoitajien koulutuspäivät

Käsihygieniahanke. Helena Ojanperä, hygieniahoitaja OYS, infektioiden torjuntayksikkö Valtakunnalliset hygieniahoitajien koulutuspäivät Käsihygieniahanke Helena Ojanperä, hygieniahoitaja OYS, infektioiden torjuntayksikkö Valtakunnalliset hygieniahoitajien koulutuspäivät 15 16.5.2014 Käsihygienia hoitoon liittyvien infektioiden ehkäisyssä

Lisätiedot

Verisuonikanyylin hoito ja toteutuuko se?

Verisuonikanyylin hoito ja toteutuuko se? Verisuonikanyylin hoito ja toteutuuko se? 42. Valtakunnalliset sairaalahygieniapäivät 17.3.2016 Hygieniahoitaja Heli Heikkinen Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä, perusterveydenhuollon

Lisätiedot

Pisto- ja viiltotapaturman sattuessa

Pisto- ja viiltotapaturman sattuessa Pisto- ja viiltotapaturman sattuessa Terveyskeskusten ja pitkäaikaishoitolaitosten infektioyhdyshenkilöiden koulutuspäivä 17.10.2016 Hygieniahoitaja Sirpa Ukkola p.040-5094107 Infektioiden torjuntayksikkö

Lisätiedot

Kauneushoitoloiden, tatuointiliikkeiden ja vastaavien tilojen hygieniavaatimukset

Kauneushoitoloiden, tatuointiliikkeiden ja vastaavien tilojen hygieniavaatimukset TERVEYDENSUOJELUN VALVONTAOHJEISTO Versio 1.0 Sivu 1 (9) Päivämäärä 15.12.2014 TO 7.1: Kauneushoitoloiden, tatuointiliikkeiden ja vastaavien tilojen hygieniavaatimukset Laatija Päivi Aalto Hyväksytty Kauneushoitoloiden,

Lisätiedot

Akuuttisairaalan potilaista 5

Akuuttisairaalan potilaista 5 S UOMEN L ÄÄKÄRILEHTI 44/2000 VSK 55 4483 Alkuperäistutkimus Veriviljelypositiiviset sairaalainfektiot ja niiden aiheuttajat Vuoden 1999 seurantatulokset OUTI LYYTIKÄINEN JUKKA LUMIO HANNU SARKKINEN ELINA

Lisätiedot

Sinut on kutsuttu vierihoitajaksi. Tehtävänäsi on potilaan vitaalielintoimintojen seuraaminen ja perushoidosta huolehtiminen.

Sinut on kutsuttu vierihoitajaksi. Tehtävänäsi on potilaan vitaalielintoimintojen seuraaminen ja perushoidosta huolehtiminen. 1 (6) OSAAVA VIERIHOITAJA Vierihoitajalla tarkoitetaan tässä sitä, että potilaalla on jatkuva, ympärivuorokautinen hoito/valvonta, jonka toteuttaa kyseistä potilasta hoitamaan kutsuttu hoitaja. Hoitajalla

Lisätiedot

ROVANIEMEN KAUPUNKI. Hyvinvoiva lapsi. Hygienia ja infektioiden torjunta perhepäivähoidossa

ROVANIEMEN KAUPUNKI. Hyvinvoiva lapsi. Hygienia ja infektioiden torjunta perhepäivähoidossa ROVANIEMEN KAUPUNKI Hyvinvoiva lapsi Hygienia ja infektioiden torjunta perhepäivähoidossa Varhaiskasvatuspalvelut 2015 Työryhmä: Ahlsved Matias, tartuntataudeista vastaava hoitaja, Rovaniemen kaupunki

Lisätiedot

Norovirus ja Clostridium difficile sairaalassa. Hygieniahoitaja Ella Mauranen Kuopion yliopistollinen sairaala Infektioyksikkö 4620 28.5.

Norovirus ja Clostridium difficile sairaalassa. Hygieniahoitaja Ella Mauranen Kuopion yliopistollinen sairaala Infektioyksikkö 4620 28.5. Norovirus ja Clostridium difficile sairaalassa Hygieniahoitaja Ella Mauranen Kuopion yliopistollinen sairaala Infektioyksikkö 4620 28.5.2008 1 Tavanomaiset varotoimet Tavanomaiset varotoimet Noudatetaan

Lisätiedot

Turvallinen teho-osasto

Turvallinen teho-osasto Turvallinen teho-osasto Hannu Syrjälä Infektiontorjunta Operatiivinen tulosalue OYS Tehoalkuinen infektio - itsenäinen kuolleisuutta ennustava tekijä: OR 4,0 (95 % CI 1,99 7,88) - jos potilaalla ei infektiota

Lisätiedot

Mikrobilääkeprofylaksin ajoitus ja kirjaaminen VILLE LEHTINEN INFEKTIOLÄÄKÄRI PHSOTEY, LAHTI

Mikrobilääkeprofylaksin ajoitus ja kirjaaminen VILLE LEHTINEN INFEKTIOLÄÄKÄRI PHSOTEY, LAHTI Mikrobilääkeprofylaksin ajoitus ja kirjaaminen VILLE LEHTINEN INFEKTIOLÄÄKÄRI PHSOTEY, LAHTI Mikrobilääkeprofylaksia Mikrobilääkeprofylaksilla eli ehkäisevällä antibioottihoidolla tarkoitetaan leikkauksen

Lisätiedot

Välinehuoltoalan perustutkinto - kokeilukoulutus, Välinehuoltaja valmistavan koulutuksen toteutussuunnitelma 2014 2018

Välinehuoltoalan perustutkinto - kokeilukoulutus, Välinehuoltaja valmistavan koulutuksen toteutussuunnitelma 2014 2018 Välinehuoltoalan perustutkinto - kokeilukoulutus, Välinehuoltaja valmistavan koulutuksen toteutussuunnitelma 2014 2018 Hyväksytty 16.3.2015 1 TUTKINNON OSA 1 (10 ov) (VHPT1)/ Infektioiden torjunta ja hygieniakäytänteiden

Lisätiedot

Hoitotyön näyttöön perustuvien käytäntöjen levittäminen

Hoitotyön näyttöön perustuvien käytäntöjen levittäminen Hoitotyön näyttöön perustuvien käytäntöjen levittäminen Arja Holopainen, TtT, tutkimusjohtaja Hoitotyön Tutkimussäätiö Suomen JBI yhteistyökeskus WHOn Hoitotyön yhteistyökeskus Esityksen sisältö Hoitotyön

Lisätiedot

Lääkityspoikkeamat potilasturvallisuuden haasteena

Lääkityspoikkeamat potilasturvallisuuden haasteena Lääkityspoikkeamat potilasturvallisuuden haasteena Koulutussuunnittelija, proviisori, jatko-opiskelija Carita Linden-Lahti Sosiaalifarmasian osasto, Farmasian tiedekunta Potilasturvallisuuden tutkimuksen

Lisätiedot

Eristyksen kesto. Sairauden kesto. Sairauden kesto. Oireiden kesto. Oireiden kesto

Eristyksen kesto. Sairauden kesto. Sairauden kesto. Oireiden kesto. Oireiden kesto 1 KOSKETUSERISTYS Käytetään potilailla, joilla tiedetään tai epäillään olevan helposti suoran tai epäsuoran kosketuksen välityksellä leviävä infektio. Kosketuseristyksen tarkoituksena on katkaista kosketustartuntatie.

Lisätiedot

Mitä maksaa mielenterveyden tukeminen entä tukematta jättäminen?

Mitä maksaa mielenterveyden tukeminen entä tukematta jättäminen? Mitä maksaa mielenterveyden tukeminen entä tukematta jättäminen? 12.2.2015 Tutkija Minna Pietilä Eloisa ikä -ohjelma Vanhustyön keskusliitto 1 Mielenterveyden edistämisen, ongelmien ehkäisyn ja varhaisen

Lisätiedot

Läpimurto ms-taudin hoidossa?

Läpimurto ms-taudin hoidossa? Läpimurto ms-taudin hoidossa? Läpimurto ms-taudin hoidossa? Kansainvälisen tutkijaryhmän kliiniset kokeet uudella lääkkeellä antoivat lupaavia tuloksia sekä aaltoilevan- että ensisijaisesti etenevän ms-taudin

Lisätiedot

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla TURUN YLIOPISTO Hoitotieteen laitos RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla Pro gradu -tutkielma, 34 sivua, 10 liitesivua

Lisätiedot

Marko Vatanen

Marko Vatanen Marko Vatanen 22.11.2011 Potilasturvallisuus Terveydenhuollon ammattihenkilöiden, toimintayksiköiden ja organisaatioiden periaatteet ja toimintakäytännöt, joilla varmistetaan potilaiden terveyden- ja sairaanhoidon

Lisätiedot

käyttöohjeet PUHDISTAA

käyttöohjeet PUHDISTAA käyttöohjeet PUHDISTAA KOSTEUTTAA SUOJAA IMEE peräiset Säärihaavat Painehaavat Palovammat Ihorikot Kirurgiset haavat Traumaat kun hoitotulokset ratkaisevat ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 PolyMem PolyMem

Lisätiedot

Infektio uhka potilasturvallisuudelle hygieniahoitajan / infektiotiimin näkemys

Infektio uhka potilasturvallisuudelle hygieniahoitajan / infektiotiimin näkemys Infektio uhka potilasturvallisuudelle hygieniahoitajan / infektiotiimin näkemys Valtakunnalliset sairaalahygieniapäivät 12.-13.3.2013 Helsinki Nina Elomaa Hygieniahoitaja Vaasan keskussairaala Hoitoon

Lisätiedot

Veriviljelypositiiviset infektiot TAYS:ssa Reetta Huttunen, ayl, infektiolääkäri, TAYS, Infektioyksikkö

Veriviljelypositiiviset infektiot TAYS:ssa Reetta Huttunen, ayl, infektiolääkäri, TAYS, Infektioyksikkö Veriviljelypositiiviset infektiot TAYS:ssa 1.10.2013 Reetta Huttunen, ayl, infektiolääkäri, TAYS, Infektioyksikkö Miksi? SIRO-tulosten analysointi sairaalainfektioiden seurantaa varten Tutkimusintressi

Lisätiedot

Resistenttien bakteerien torjunnan valtakunnalliset linjaukset mikä muuttui?

Resistenttien bakteerien torjunnan valtakunnalliset linjaukset mikä muuttui? Resistenttien bakteerien torjunnan valtakunnalliset linjaukset mikä muuttui? Esa Rintala, ylilääkäri Sairaalahygienia- ja infektiontorjuntayksikkö TYKS / VSSHP 9.3.2015 MRSA-epidemiat VSSHP:ssa ja SatSHP:ssa

Lisätiedot

Resistentin bakteerin kantaja ja asumispalvelut

Resistentin bakteerin kantaja ja asumispalvelut Resistentin bakteerin kantaja ja asumispalvelut Esa Rintala, ylilääkäri Sairaalahygienia- ja infektiontorjuntayksikkö VSSHP 18.11.2015 MRSA MRSA-tapausten määrät kasvavat VSSHP:n alueella Usein avohoidossa

Lisätiedot

Suojainten käyttö. Käytä eristyssiivouksessa eristyssiivousohjeistuksen mukaisia suojaimia. Suojaimet puetaan seuraavassa järjestyksessä.

Suojainten käyttö. Käytä eristyssiivouksessa eristyssiivousohjeistuksen mukaisia suojaimia. Suojaimet puetaan seuraavassa järjestyksessä. 1 Suojainten käyttö Käytä eristyssiivouksessa eristyssiivousohjeistuksen mukaisia suojaimia. Suojaimet puetaan seuraavassa järjestyksessä. Suojainten pukeminen Suusuojus à Suojalasit à Suojatakki à Suojakäsineet

Lisätiedot

HOITOON LIITTYVIEN INFEKTIOIDEN EHKÄISYÄ VUODEOSASTOLLA HYGIENIAHOITAJA JAANA LEHTINEN

HOITOON LIITTYVIEN INFEKTIOIDEN EHKÄISYÄ VUODEOSASTOLLA HYGIENIAHOITAJA JAANA LEHTINEN HOITOON LIITTYVIEN INFEKTIOIDEN EHKÄISYÄ VUODEOSASTOLLA HYGIENIAHOITAJA JAANA LEHTINEN MIKÄ ON HOITOON LIITTYVÄ INFEKTIO Potilaalla todetaan mikrobin aiheuttama paikallinen- tai yleisinfektio ei ollut

Lisätiedot

Lisähoitoa. Dansac-tarvikkeet. Dedicated to Stoma Care

Lisähoitoa. Dansac-tarvikkeet. Dedicated to Stoma Care Lisähoitoa Dedicated to Stoma Care Johdanto Sisältö Me Dansacilla olemme omistautuneet kehittämään ainutlaatuisia avannepusseja ja ihonsuojalevyjä, joiden avulla autamme parantamaan avannepotilaiden elämänlaatua.

Lisätiedot

Pintadesinfektion merkitys ja valmisliinojen käyttökelpoisuus VSSHP hygieniakoulutus , Turku

Pintadesinfektion merkitys ja valmisliinojen käyttökelpoisuus VSSHP hygieniakoulutus , Turku Pintadesinfektion merkitys ja valmisliinojen käyttökelpoisuus VSSHP hygieniakoulutus 17.5.2015, Turku Pintojen puhtauden merkitys terveydenhuollossa onko väliä? 1940-50 luvuilla MSSA ja A-ryhmän streptokokin

Lisätiedot

MONIRESISTENTIT MIKROBIT (MRSA, VRE, ESBL)

MONIRESISTENTIT MIKROBIT (MRSA, VRE, ESBL) POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAAN- 1 (5) MONIRESISTENTIT MIKROBIT (MRSA, VRE, ESBL) Mikrobit (bakteerit, virukset, sienet) ovat hyvin muuntautumiskykyisiä, jonka ansiosta ne pystyvät esim. antibioottihoitojen

Lisätiedot

TYKS/MR Hygieniasuositukset 2005

TYKS/MR Hygieniasuositukset 2005 2 Sairaalahygienia- ja infektiontorjuntayksikkö Päivitetty versio 22.12.2005: Hygieniasuositukset 15.2.2002 Työryhmä: Osastonhoitaja Marianne Routamaa (teksti), VSSHP Infektiolääkäri Reijo Peltonen, VSSHP

Lisätiedot

Sairaalahygienia- ja infektiontorjuntayksikkö/mr 23.1.2014

Sairaalahygienia- ja infektiontorjuntayksikkö/mr 23.1.2014 Sairaalahygienia- ja infektiontorjuntayksikkö/mr 23.1.2014 TAIPUISIEN TÄHYSTIMIEN PUHDISTUS JA DESINFEKTIO Taipuisien tähystimien puhdistus tulee aloittaa välittömästi käytön jälkeen. Työntekijän suojavaatetuksena

Lisätiedot

PISARA- JA KOSKETUSVAROTOIMET MILLOIN JA MITEN?

PISARA- JA KOSKETUSVAROTOIMET MILLOIN JA MITEN? PISARA- JA KOSKETUSVAROTOIMET MILLOIN JA MITEN? Terveyskeskusten ja pitkäaikaishoitolaitosten infektioyhdyshenkilöiden koulutuspäivä 25.4.2016 13.45-14.30, Ls 5 Hygieniahoitaja Sirpa Ukkola p. 040-5094107

Lisätiedot

Risto Roine Professori Itä-Suomen yliopisto. Potilasturvallisuus osana tuottavuutta

Risto Roine Professori Itä-Suomen yliopisto. Potilasturvallisuus osana tuottavuutta Risto Roine Professori Itä-Suomen yliopisto Potilasturvallisuus osana tuottavuutta Institute of Medicine 1999, USA To Err is Human raportti 44 000-98 000 ihmistä kuolee vuosittain USA:n sairaaloissa estettävissä

Lisätiedot

Periferisen laskimon kanylointi. Sami Sneck Sh, lääkekoulutuksen koordinaattori PPSHP / OYS / Teho-osastot

Periferisen laskimon kanylointi. Sami Sneck Sh, lääkekoulutuksen koordinaattori PPSHP / OYS / Teho-osastot Periferisen laskimon kanylointi Sami Sneck Sh, lääkekoulutuksen koordinaattori PPSHP / OYS / Teho-osastot Valmistautuminen Rauhallinen valmistautuminen rauhoittaa pistäjää ja potilasta kanylointi on potilaalle

Lisätiedot

Kohti tulevaisuuden terveyspalvelujärjestelmää

Kohti tulevaisuuden terveyspalvelujärjestelmää Kohti tulevaisuuden terveyspalvelujärjestelmää Sanna Salanterä ja Heikki Korvenranta 16.09.2009 Kansallisen terveydenhuollon järjestämisestä vuoteen 2015 Alueellinen organisaatio ja järjestäminen Terveyden

Lisätiedot

Varjoaineet ja munuaisfunktio. Lastenradiologian kurssi , Kuopio Laura Martelius

Varjoaineet ja munuaisfunktio. Lastenradiologian kurssi , Kuopio Laura Martelius Varjoaineet ja munuaisfunktio Lastenradiologian kurssi 6.-7.5.2015, Kuopio Laura Martelius S-Krea CIN AKI Contrast Induced Nephropathy Acute Kidney Injury Useimmiten munuaisfunktion huononeminen on lievää

Lisätiedot

KÄSIHYGIENIAN TOTEUTUMINEN TYKS SALON SAIRAALAN KIRURGIAN JA SISÄTAUTIEN YKSIKÖISSÄ

KÄSIHYGIENIAN TOTEUTUMINEN TYKS SALON SAIRAALAN KIRURGIAN JA SISÄTAUTIEN YKSIKÖISSÄ Opinnäytetyö (AMK) Terveysala Sairaanhoitaja (AMK) 2015 Max Broman, Elise Erikäinen ja Lauri Isotalo KÄSIHYGIENIAN TOTEUTUMINEN TYKS SALON SAIRAALAN KIRURGIAN JA SISÄTAUTIEN YKSIKÖISSÄ OPINNÄYTETYÖ (AMK)

Lisätiedot

Hysteroskopian komplikaatiot - ja niiden välttäminen. Riikka Aaltonen TYKS naistenklinikka GKS 2011

Hysteroskopian komplikaatiot - ja niiden välttäminen. Riikka Aaltonen TYKS naistenklinikka GKS 2011 Hysteroskopian komplikaatiot - ja niiden välttäminen Riikka Aaltonen TYKS naistenklinikka GKS 2011 Hysteroskopiankomplikaatiot Anestesia Asento Itse toimenpide tai liitännäistoimenpide Hysteroskopiankomplikaatiot

Lisätiedot

Keskuslaskimokatetroidun potilaan aseptinen hoitotyö tutkimusten ja suositusten valossa

Keskuslaskimokatetroidun potilaan aseptinen hoitotyö tutkimusten ja suositusten valossa Linda-Maria Axelsson & Teija Aikio Keskuslaskimokatetroidun potilaan aseptinen hoitotyö tutkimusten ja suositusten valossa Näkökulmana hemodialyysipotilas Metropolia Ammattikorkeakoulu sairaanhoitaja Hoitotyön

Lisätiedot

Miksi meidän kannattaa ottaa kausi-influenssarokotus?

Miksi meidän kannattaa ottaa kausi-influenssarokotus? Miksi meidän kannattaa ottaa kausi-influenssarokotus? Kausi-influenssarokotus on tehokas keino ehkäistä influenssan leviämistä Henkilökunnan influenssarokotuksille on vahvat perusteet Henkilökunta on merkittävä

Lisätiedot

C. difficile-diagnostiikan vaikutus epidemiologiaan, potilaan hoitoon ja eristyskäytäntöihin. Miksi lasten C. difficileä ei hoideta? 16.3.

C. difficile-diagnostiikan vaikutus epidemiologiaan, potilaan hoitoon ja eristyskäytäntöihin. Miksi lasten C. difficileä ei hoideta? 16.3. C. difficile-diagnostiikan vaikutus epidemiologiaan, potilaan hoitoon ja eristyskäytäntöihin. Miksi lasten C. difficileä ei hoideta? 16.3.2016 Eero Mattila HUS Infektioklinikka CDI = C. difficile infektio

Lisätiedot

High-tech sairaala Korkean hygienian hallinta sairaaloissa Loppuraportti. Päätösseminaari Salme Nurmi, VTT

High-tech sairaala Korkean hygienian hallinta sairaaloissa Loppuraportti. Päätösseminaari Salme Nurmi, VTT High-tech sairaala Korkean hygienian hallinta sairaaloissa Loppuraportti Päätösseminaari 21.3.2012 Salme Nurmi, VTT 13.4.2012 2 Uutisointia tartuntataudeista High-tech sairaala -hankekokonaisuus Tilat

Lisätiedot

Eristyspotilas leikkaussalissa. Eija Similä Hygieniavastaava, leikkausosastot Oulun yliopistollinen sairaala eija.simila@ppshp.fi

Eristyspotilas leikkaussalissa. Eija Similä Hygieniavastaava, leikkausosastot Oulun yliopistollinen sairaala eija.simila@ppshp.fi Eristyspotilas leikkaussalissa Eija Similä Hygieniavastaava, leikkausosastot Oulun yliopistollinen sairaala eija.simila@ppshp.fi Oulun yliopistollinen sairaala Tavanomainen toiminta Toimintamalli jonka

Lisätiedot

Parasta käsihygieniaa Ammatilliseen käyttöön

Parasta käsihygieniaa Ammatilliseen käyttöön Parasta käsihygieniaa Ammatilliseen käyttöön Kädet ovat tärkeimmät työvälineesi! Teetpä melkein mitä tahansa työtä, työskentelet käsilläsi. Kätesi siistivät, valmistavat ja tarjoilevat ruokaa, korjaavat,

Lisätiedot

Gram-värjäykset. Olli Meurman

Gram-värjäykset. Olli Meurman Gram-värjäykset Olli Meurman 5.2.2010 Gram-värjäys Gram-positiivinen Kiinnitys (kuumennus/alkoholi) Gram-negatiivinen Kristalliviolettivärjäys Kiinnitys jodilla Värinpoisto alkoholilla Safraniinivärjäys

Lisätiedot

Potilasturvallisuuden kehittäminen terveyskeskuksessa

Potilasturvallisuuden kehittäminen terveyskeskuksessa Potilasturvallisuuden kehittäminen terveyskeskuksessa Jane Marttila Vt. Ylilääkäri, perusterveydenhuolto Tartuntataudeista vastaava lääkäri, Turun SoTe 19.4.2012 1 Suomalainen STM potilasturvallisuusstrategia

Lisätiedot

Mikrobilääkkeiden käyttö avohoidossa

Mikrobilääkkeiden käyttö avohoidossa Mikrobilääkkeiden käyttö avohoidossa Asko Järvinen HYKS infektiosairauksien klinikka Mikrobilääkkeiden sairaalakäytön osuus (%) 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Lisätiedot

Potilaan infuusiolääkityksen turvallisuus lääkkeenannon oikeellisuuden ja aseptiikan näkökulmasta. Atte Saarinen Iiro Säynäjärvi

Potilaan infuusiolääkityksen turvallisuus lääkkeenannon oikeellisuuden ja aseptiikan näkökulmasta. Atte Saarinen Iiro Säynäjärvi Atte Saarinen 1000812 Iiro Säynäjärvi 1000863 Potilaan infuusiolääkityksen turvallisuus lääkkeenannon oikeellisuuden ja aseptiikan näkökulmasta Alaotsikko Metropolia Ammattikorkeakoulu Sairaanhoitaja (AMK)

Lisätiedot

KÄSIHYGIENIAN TOTEUTUMINEN SUORISSA POTILASKONTAKTEISSA PERUSTERVEYDENHUOLLON VUODEOSASTOLLA

KÄSIHYGIENIAN TOTEUTUMINEN SUORISSA POTILASKONTAKTEISSA PERUSTERVEYDENHUOLLON VUODEOSASTOLLA KÄSIHYGIENIAN TOTEUTUMINEN SUORISSA POTILASKONTAKTEISSA PERUSTERVEYDENHUOLLON VUODEOSASTOLLA LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaali- ja terveysala Hoitotyön koulutusohjelma Sairaanhoitaja AMK Opinnäytetyö

Lisätiedot

Perhepäivähoidon hygieniaohjeet

Perhepäivähoidon hygieniaohjeet Perhepäivähoidon hygieniaohjeet Hygienia ja puhtaus Hygienia on aikuisen ja lasten henkilökohtaista hygieniaa sekä työympäristön-, lelujen ja elintarvikkeiden puhtautta. Hygienian tehostaminen päivähoidossa

Lisätiedot

Katja Kylliäinen - Emilia Laapio (toim.)- Kirsti Sandell Miia Tyrisevä-Ryösö. Laatu hoitotyössä ja hoitotyön koulutuksessa - kokoelma tiivistelmistä

Katja Kylliäinen - Emilia Laapio (toim.)- Kirsti Sandell Miia Tyrisevä-Ryösö. Laatu hoitotyössä ja hoitotyön koulutuksessa - kokoelma tiivistelmistä Katja Kylliäinen - Emilia Laapio (toim.)- Kirsti Sandell Miia Tyrisevä-Ryösö Laatu hoitotyössä ja hoitotyön koulutuksessa - kokoelma tiivistelmistä Saimaan ammattikorkeakoulu Saimaa University of Applied

Lisätiedot

KÄSIHYGIENIAN MERKITYS KESKUSLASKIMOKATETRI- HOITOON LIITTYVISSÄ INFEKTIOISSA

KÄSIHYGIENIAN MERKITYS KESKUSLASKIMOKATETRI- HOITOON LIITTYVISSÄ INFEKTIOISSA Raija Järvinen KÄSIHYGIENIAN MERKITYS KESKUSLASKIMOKATETRI- HOITOON LIITTYVISSÄ INFEKTIOISSA Systemaattinen kirjallisuuskatsaus KÄSIHYGIENIAN MERKITYS KESKUSLASKIMOKATETRI- HOITOON LIITTYVISSÄ INFEKTIOISSA

Lisätiedot

Hygieniayhdyshenkilötoiminta Tampereen kaupungilla

Hygieniayhdyshenkilötoiminta Tampereen kaupungilla Hygieniayhdyshenkilötoiminta Tampereen kaupungilla Valtakunnalliset hygieniahoitajien koulutuspäivät Tampereella 15. 5. 2014 Eeva-Liisa Lahtinen, hygieniahoitaja Tampereen kaupunki Avopalvelut Hygieniayhdyshenkilötoiminnan

Lisätiedot

MCF HYGIENIAPAKETTI. Bakteerit, hiivat. Homeet, levät, sienet

MCF HYGIENIAPAKETTI. Bakteerit, hiivat. Homeet, levät, sienet Bakteerit, hiivat Homeet, levät, sienet Mitä Hygieniapaketti on ja miten se toimii? MCF Hygieniapaketti on käsittely- ja tuotekokonaisuus, jonka avulla hyvän hygienian ylläpito on taloudellista ja tehokasta!

Lisätiedot

Alere BinaxNOW. Streptococcus pneumoniae- ja Legionella -antigeenipikatestit virtsanäytteelle NAPAUTA TÄSTÄ NÄHDÄKSESI TUOTTEEN

Alere BinaxNOW. Streptococcus pneumoniae- ja Legionella -antigeenipikatestit virtsanäytteelle NAPAUTA TÄSTÄ NÄHDÄKSESI TUOTTEEN Alere BinaxNOW Streptococcus pneumoniae- ja Legionella -antigeenipikatestit virtsanäytteelle NAPAUTA TÄSTÄ NÄHDÄKSESI TUOTTEEN Alere BinaxNOW S. pneumoniae ja Legionella Alere BinaxNOW -virtsanäyteantigeenitestien

Lisätiedot

Potilasturvallisuutta taidolla- ohjelma

Potilasturvallisuutta taidolla- ohjelma Potilasturvallisuutta taidolla- ohjelma Laatu- ja potilasturvallisuus suunnitelma Olli Väisänen, LT Ylilääkäri THL POTILASTURVALLISUUS Terveydenhuollossa toimivien yksilöiden ja organisaation periaatteet

Lisätiedot

Perioperatiivisen homeostaasin merkitys SSI estossa

Perioperatiivisen homeostaasin merkitys SSI estossa Perioperatiivisen homeostaasin merkitys SSI estossa Arto Rantala Dosentti, vastaava ylilääkäri Vatsaelinkirurgian ja urologian klinikka TYKS 41. Valtakunnalliset sairaalahygieniapäivät 10.3. Leikkausalueen

Lisätiedot

MONIRESISTENTTIEN BAKTEERIEN SEULONTAOHJE

MONIRESISTENTTIEN BAKTEERIEN SEULONTAOHJE VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI EGENTLIGA FINLANDS SJUKVÅRDSDISTRIKT MONIRESISTENTTIEN BAKTEERIEN SEULONTAOHJE MRSA, VRE ja moniresistentit Gram-negatiiviset sauvabakteerit (Acinetobacter baumannii,

Lisätiedot

C.difficile alueellisena haasteena

C.difficile alueellisena haasteena C.difficile alueellisena haasteena V-J Anttila osastonylilääkäri, infektiolääkäri HYKS/Tulehduskeskus/Infektiosairaudet Infektioidentorjuntayksikkö 15.11.2016 C.difficile alueellisena haasteena C.diffcile

Lisätiedot

ESBL-E.coli, linjaus OYS ERVA:lla. Niina Kerttula infektiolääkäri OYS

ESBL-E.coli, linjaus OYS ERVA:lla. Niina Kerttula infektiolääkäri OYS ESBL-E.coli, linjaus OYS ERVA:lla Niina Kerttula infektiolääkäri OYS 30.9.2016 1 Muutos ESBL-E.coli linjauksissa OYS sairaanhoitopiirin alueella 14.9.2015 alkaen potilaita, joilla todettu ESBL- E.coli,

Lisätiedot

Lääkehoidon toteuttaminen vanhuspalveluissa Vanhustyön johdon päivä, PSAVI, Marja-Leena Arffman Terveydenhuollon ylitarkastaja

Lääkehoidon toteuttaminen vanhuspalveluissa Vanhustyön johdon päivä, PSAVI, Marja-Leena Arffman Terveydenhuollon ylitarkastaja Lääkehoidon toteuttaminen vanhuspalveluissa Vanhustyön johdon päivä, PSAVI, 20.3.2014 Terveydenhuollon ylitarkastaja Lääkkeen käyttötarkoitukset Lievittää oireita Lääke Auttaa terveydentilan tai sairauden

Lisätiedot

PICC-katetri. PowerPICC SOLO

PICC-katetri. PowerPICC SOLO PICC-katetri PowerPICC SOLO Perifeerinen keskuslaskimokatetri PICC Mahdollisuus parempaan potilaan hoitoon PICC-katetrin määritelmä Perifeerisesti asetettu keskuslaskimokatetri (Vena Basilica, Cephalica

Lisätiedot

Tähtäimessä vaikuttavuus turvallisesti. - HTA terveydenhuollon laitteiden näkökulmasta. Tom Ståhlberg Johtaja, Viranomaisasiat

Tähtäimessä vaikuttavuus turvallisesti. - HTA terveydenhuollon laitteiden näkökulmasta. Tom Ståhlberg Johtaja, Viranomaisasiat Tähtäimessä vaikuttavuus turvallisesti - HTA terveydenhuollon laitteiden näkökulmasta Tom Ståhlberg Johtaja, Viranomaisasiat 29.9.2016 FiHTA Tähtäimessä vaikuttavuus turvallisesti - HTA terveydenhuollon

Lisätiedot

Perifeeristen kanyyli-infektioiden ehkäisy kirjaamiskäytäntöä

Perifeeristen kanyyli-infektioiden ehkäisy kirjaamiskäytäntöä Minna Ataruwa Kika Kallen-Autio Perifeeristen kanyyli-infektioiden ehkäisy kirjaamiskäytäntöä muuttamalla TOLA-hanke täppä Metropolia Ammattikorkeakoulu Sairaanhoitaja AMK Hoitotyön koulutusohjelma Opinnäytetyö

Lisätiedot

Sampsa Puttonen, vanhempi tutkijatkij. 10.11.2010 Hämeenlinna

Sampsa Puttonen, vanhempi tutkijatkij. 10.11.2010 Hämeenlinna Vireyden hallinnalla turvallisuutta Sampsa Puttonen, vanhempi tutkijatkij 10.11.2010 Hämeenlinna Kaksi prosessia, S&C, jotka säätelevät elämäämme (itsearvioitu uneliaisuus) (itsearvioitu uneliaisuus) uni

Lisätiedot