Verisuonikatetri-infektiot ja niiden ehkäisy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Verisuonikatetri-infektiot ja niiden ehkäisy"

Transkriptio

1 Verisuonikatetri-infektiot ja niiden ehkäisy Anestesiahoitajien koulutuspäivä Hygieniahoitaja Anne-Mari Kaarto VSSHP

2 Verisuonikatetreihin liittyvät infektiot Paikallinen tromboflebiitti Pehmytkudosinfektiot Veriviljelypositiiviset sepsikset Endokardiitti ja muut metastasoivat infektiot

3 Verisuonikatetri-infektioiden esiintyvyys Yli 50% kaikista sairaalabakteremioista on arvioitu olevan lähtöisin verisuonikatetreista Kaiken tyyppiset verisuonikatetrit lisäävät riskiä sairastua sepsikseen Riski veriviljelypositiivisille infektiolle/100 laitettua katetria (Maki & Mermel 2007) - perifeerinen katetri 0,2 - arteria 1 - CVK 3 - hemodialyysikatetri 10

4 HOITOON LIITTYVÄ INFEKTIO on infektio joka syntyy tai saa alkunsa terveydenhuollon toimintayksikössä annetun hoidon aikana Verisuonikatetreihin liittyvät infektiot ovat aina hoitoon liittyviä infektioita (Kotilainen ym. 2010)

5 Verisuonikatetri-infektioiden merkitys Pidentävät potilaan hoitoaikaa Aiheuttavat kärsimystä ja kuolleisuutta Lisäävät hoidon kustannuksia

6 Umscheid & al. Estimating the Proportion of Healthcare-Associated Infections That Are Reasonably Preventable and the Related Mortality and Costs (Infect Contr Hosp Epid 2011) Estettävissä % Estettävissä lkm Estettävissä kuolemia Kustannussäästö/v Katetriperäiset vti:t % M mrd$ Verisuonikatetri-infektiot % M mrd$ Respiraattoripneumoniat 55 % mrd$ Leikkaushaavainfektiot 55 % M$ Suomessa 773 potilasta kuoli sairaalainfektioon ilman muita henkeä uhkaavia tauteja v Kanerva ym. SLL 2008;63:

7 Verisuonikatetrista ja biofilmistä suora yhteys potilaan elimistöön ja verenkiertoon katetri on vierasesine, johon mikrobit kiinnittyvät hyvin (huom! biofilmi) Kaavakuva biofilmin muodostumisesta vierasesineen pinnalle. (Francolini & Donelli Immunol Med Microbio 59, )

8 Verisuonikatetri-infektioiden syntytavat

9 KATETRIN KANTAKAPPALEEN KONTAMINOITUMINEN erityisesti pidempään olleissa katetreissa kantakappaleen kautta tapahtuva kontaminoituminen on merkittävä infektion synnylle (Sitges-Serra JPEN 8: ; De Cicco et al Lancet II; ) 18 % katetreista oli lumenin sisältä kontaminoituneita, kun käytettiin korkkeja (Casey et al J Hosp Infect 54; ) viljely kantakappaleesta positiivinen, sama mikrobi veriviljelyssä myöhemmin - kantakappale portti infektioille (Salzman et al J Infect Dis 167; )

10 Verisuonikatetri-infektioiden aiheuttajat Stafylokokit, - koagulaasinegatiiviset (mm. st epidermidis) - st. aureus Gram negatiiviset sauvabakteerit, - e.coli, klebsiella pneumoniae, pseudomonas Enterokokit Candidat

11 VERISUONIKATETREIHIN LIITTYVIEN INFEKTIOIDEN TORJUNTA SENIC tutkimus Study on the Efficacy of Nosocomial Infection Control Muutokset hoitoon liittyvissä infektioissa 5 vuoden aikana ( ). Tutkimuksen keskeiset tulokset: Jos sairaaloissa panostettiin sekä hoitoon liittyvien infektioiden torjuntaan että ehkäisyyn infektiot vähenivät 30 % viiden vuoden aikana. 30% 20% 10% 0% -10% -20% Ilman inf. torjuntaa 9% Alem. Heng. Tie Inf. 14% Haava inf. 19% VTI 26% Veritie Inf. 18% Yht. -30% -40% -27% -31% -32% -35% -35% Infektioiden torjuntaa erilaisin toimenpitein Haley RW et al. Am J Epidemiol 1985;121(2):

12 VERISUONIKATETREIHIN LIITTYVIEN INFEKTIOIDEN TORJUNTA Useita tutkimuksia, joissa infektiot ovat merkittävästi vähentyneet. Tutkimuksissa käytetyt metodit : Koulutus, seuranta, näyttöön perustuvat suositukset käyttöön, benchmarking, havainnointi ja palaute, katetrin tarpeen päivittäinen tarkistus, hoitajat keskeyttivät toiminnan tarvittaessa, tarkistuslista, moniammatillinen tiimi, hallinnon tuki (Aly ym. 2005, Berenholtz ym. 2004, Bishop-Kurylo 1998, Bloom ym. 2003, Bosonnet 2002, Coopersmith ym. 2002, Field 2002, Frankel ym. 2001, Eggiman ym., 2000, Harrigan ym. 2006, Hatler ym. 2006, Higuera ym. 2005, Jeffries ym. 2009; Joint Commission Perspectives on Patient Safety, Kane & Bretz 2011; Kurlat ym. 1998, Lobo ym. 2005, Maas ym.1998, McKinley ym., Misset ym. 2004, Muto ym. 2005, Orsi ym. 2005, Penne 2002, Provonost 2006, Ramiritu ym. 2009, Render ym.2006, Rosenthal ym 2003, Shannon ym. 2006, Wall ym. ) nykyisin tavoitteena 0-toleranssi nippu ajattelu tarkistuslista (mm. Boyd ym perif kan; Guerin ym. 2010; Jeffries ym. 2009, Venkatram ym 2009)

13 TAVANOMAISET VAROTOIMET = noudatetaan kaikessa hoidossa toimi niin, että työtavoillasi et siirrä mikrobeja potilaasta toiseen potilaaseen, itseesi, työtoveriin, ympäristöön tai käsien välityksellä puhtaisiin kohteisiin Kuva: Suomen sairaalahygieniayhdistys: :http://www.duodecim.fi/kotisivut/sivut.nayta?p_navi=59733&p_sivu=52350

14 KÄSIHYGIENIAN TOTEUTTAMISESSA ON TODETTU PUUTTEITA (Maas ym. 1998, Bijma ym. 1999, Nuutinen 2001, Penne 2002, Kilbride ym. 2003, coopersmith ym. 2004, Andersen ym. 2005, Lobo ym. 2005, Terho 2007) katetrihoidosta tehdyssä kyselyssä: hyvät tiedot ohjeiden mukaisista käytännöistä, mutta puutteita käytännön toteutuksessa. Suurimmat puutteet käsihygienian toteuttamisessa. (Kennedy ym. 2004) Käsien desinfektio ennen hoitotilannetta 13 % (N=337) Käsien desinfektio hoitotilanteen jälkeen 38 % (N=337) Aseptista toimintaa edellyttävissä toimenpiteissä käsihygienia toteutui ennen ja jälkeen 8 % (N=198) Nuutinen K. Käsihygienian toteutuminen hoitotilanteissa - havaintotutkimus. Pro gradu tutkielma, elokuu Suomen Sairaalahygienialehti 2001;19:5-14.

15 VERISUONIKATETRIHOIDON ASEPTIIKKA mitään kohtaa verisuonikatetrissa ei kosketella ilman käsien desinfektiota. Jos kosketellaan välillä jotain muuta kuin katetria (esimerkiksi infuusiopusseja), kädet on desinfioitava uudelleen

16 KYNSILAKKA, TEKOKYNNET, KYNSIEN PITUUS, KORUT JA VERISUONIKATETRIT Halkeilleessa kynsilakassa on huomattava mikrobikasvu, joka ei poistu edes desinfioimalla Rakennekynnet on infektioriski sekä potilaille että työntekijöille, rakennekynsien alle jää likaa ja mikrobeja - Henkilökunnalla kynsien alla taudinaiheuttajia: 86% jos rakennekynnet, 35 % jos luonnon kynnet. Pitkien kynsien alusta ei desinfioidu (kynnet lyhyinä, alle 0,5mm) Sormukset, rannekorut ja kellot estävät hyvän käsihygienian toteutumisen Pellowe CM, Pratt RJ, harper P et al. Infection control. Preventation of healtcare- associated infections in primary and communitycare, J Hosp Infect 2003;55 (Supp 2):S5-S127. Hoitoon liittyvien infektioiden torjunta. 6. uudistettu painos, Suomen Kuntaliitto, Helsinki Moolenaar &al. A prolonged outbreak of Pseudomonas aeruginosa in a neonatal intensive care unit: did staff fingernails play a role in disease transmission? Infect Control Hosp Epid 2000;21: WHO WHO guidlines on hand hygiene in healt care. McNeil & al. Clin Infect Dis 2001;32:

17 YLEISET VERISUONIKATETRIHOITOON LIITTYVÄT ASIAT verisuonikatetrin pistokohtaan kosketellaan vain steriilillä: steriilit käsineet tai noudatetaan non-touch tekniikkaa (= steriiliteettiä vaativia kohtia ei kosketella tai kosketellaan vain steriilillä välineellä). verisuonikatetriin yhdistetään vain steriili injektio/infuusioportit pyyhitään vähintään 70 % etanolilla ennen käyttöönottoa katetrin tarpeen arviointi päivittäin, tarpeeton poistetaan välittömästi mahdollisimman yksinkertaisen katetrityypin valinta, tarpeettomat hanat ja nesteensiirtolaitteet poistetaan. katetrin pistokohdan palpointi ja tarkkailu kirjaaminen!

18 ÄÄREISLASKIMON KANYLOINTI (1) käsien desinfektio ja tarvittavien välineiden keräys käsien desinfektio potilaan asento, staassi, suonen valinta käsien desinfektio tehdaspuhtaiden suojakäsineiden pukeminen Ihon desinfektio väh. 70% alkoholilla kostutetulla taitoksella ei hankausta. sen jälkeen pistokohtaa ei kosketella. annetaan kuivua!

19 PERIFEERISEN LASKIMON KATETROINTI (2) Laita käytetty neula suoraan särmäjäteastiaan Yhdistä infuusioletku Kiinnitä katetri huolellisesti Desinfioi kädet suojakäsineiden riisumisen jälkeen Kirjaa potilaan hoitokertomukseen kanyylin asettamisajankohta

20 Ääreislaskimokanyylin hoito Kädet desinfioidaan. Kanyylin pistokohta palpoidaan siteiden päältä ja kiinnitys tarkistetaan päivittäin. Irronneet ja likaantuneet kiinnityssidokset vaihdetaan. Kanyylin tarve arvioidaan päivittäin, ja turha kanyyli poistetaan välittömästi. Kun annetaan toistuvia lääkehoitoja kanyylin kautta ilman aukiolotippaa, kanyyli huuhdellaan fysiologisella keittosuolaliuoksella ja suljetaan steriilillä korkilla. Potilaan sairauskertomukseen kirjataan huomiot kanyylista, kanyylin pistokohdasta sekä pistokohdan pesuun ja sidoksiin liittyvistä asioista

21 Keskuslaskimokatetrin asettaminen Käsien desinfektio (kirurginen) Hiussuoja, kirurginen suunenäsuoja Steriili takki Steriilit suojakäsineet Punktiokohdan desinfiointi Laajat peittelyt steriilein liinoin Oikeat toimintatavat Kanyylin kiinnitys Kirjaaminen hoitokertomukseen

22 KESKUSLASKIMOKANYYLIN PISTOKOHDAN PUHDISTUS/DESINFEKTIO Päivittäin kanyylin ja sen pistokohdan ja kiinnityksen tarkkailu ja pistokohdan palpointi (myös läpinäkyvän kalvon päältä). Peittämätöntä pistokohtaa kosketellaan steriilein käsinein Kiinnityssidoksiin voi koskea myös tehdaspuhtain käsinein tai desinfioiduin käsin. Kanyylin kiinnityssidokset poistetaan tehdaspuhtain käsinein. Pistokohdan hoito on steriili toimenpide, joka tehdään steriilein välinein. Kädet desinfioidaan ennen välineiden keräämistä. Käytettävät välineet asetetaan steriilille liinalle. Pistokohdan hoidossa hoitaja pukee kirurgisen suu-nenäsuojan. Puhdistuksessa käytetään steriilejä käsineitä ja steriilejä välineitä. Potilaan pistokohdan ympäristö suojataan steriilillä liinalla. Pistokohta puhdistetaan aina, kun sidokset avataan. Puhdistukseen käytetään VSSHP:ssä alkoholisetrimonia (esim. Dermades ). Iho puhdistetaan pistokohdasta lähtien pyyhkäisyillä, huomioidaan valumissuunta ja että iho on kuiva, ennen sidosten kiinnittämistä. Verinen tai eritteinen pistokohta puhdistetaan ensin keittosuolalla. Kanyylin pistokohta suojataan puoliläpäisevällä kalvolla tai peittävällä sidoksella. Puoliläpäisevä, läpinäkyvä kalvo vaihdetaan 7 vuorokauden välein (tai valmistajan ohjeen mukaan). Peittävä sidos vaihdetaan joka toinen päivä. Hoitotapahtuma ja tehdyt huomiot kirjataan potilaan sairauskertomukseen. HUOM! Kuvasarja keskuslaskimokanyylin pistokohdan hoidosta tulossa myöhemmin ohjepankkiin. Maarit Juti & SHYG 2014

23 SAIRAANHOITAJIEN SUOSITUSTEN MUKAISET KÄYTÄNNÖT VERISUONIKATETRIHOIDOISSA suurimmalla osalla vastaajista hyvät tiedot ohjeiden mukaisista käytännöistä, mutta yli kolmanneksella oli vastausten mukaan puutteita käytännön toteutuksessa (Kennedy ym. 2004) suurimmat puutteet käsihygienian toteuttamisessa (Maas ym. 1998, Bijma ym. 1999, Nuutinen 2001, Penne 2002, Kilbride ym. 2003, coopersmith ym. 2004, Andersen ym. 2005, Lobo ym Terho 2007) puutteita lisäksi: keskuslaskimokatetrihoidon dokumentoinnissa (Cooper ym. 2004) sidosten vaihdossa ja käsittelyssä (Aly ym. 2005, Andersen ym 2005) ihon desinfioinnissa (Cohran ym. 1996) nesteensiirtolaitteiston, erityisesti katetrin kantakappaleen ja korkkien käsittelyssä (Bishop-Kurylo 1998, Lobo ym. 2005, Kilbride ym. 2003, Terho 2007)

24 VERISUONIKATETRIN VAIHTO Ääreislaskimokatetri vaihdetaan 96 tunnin välein aina, jos siinä on infektion merkkejä 48 tunnin sisällä, jos se on laitettu epäaseptisessa tilanteessa Keskuslaskimokatetria Ei vaihdeta rutiinisti, paitsi jos se laitettu epäaseptisessa tilanteessa Jos katetri vaihdetaan, vaihdetaan myös hanat ja nesteensiirtolaitteet Rutiiniviljelyitä ei tehdä

25 LÄÄKEAINEET JA NESTEENSIIRTOLETKUT katetrin kantakappale puhdistetaan vähintään 70 % alkoholilla ennen käyttöä (ensin keittosuola, jos verinen/eritteinen) jos käytetään venttiilikorkkia, korkki puhdistettava vähintään 70 % alkoholilla hankaamalla 15 sekunnin ajan (minimi) ja annetaan kuivua katetri huuhdellaan keittosuolalla aina lääkeaineiden jälkeen nesteensiirtoletkut, hanat, paineenmittauksessa käytettävä laitteisto vaihdetaan 96 tunnin välein, paitsi: kun katetri vaihdetaan lipidi-infuusion jälkeen 24 tunnin välein Propofol 6-12 tunnin välein tai valmistajan ohjeen mukaan verituotteiden tiputuksen jälkeen välittömästi tai viimeistään 6 tunnin kuluttua toistuvien, intervallina annettavien lääkeinfuusioiden jälkeen infuusion loputtua

26 Mukailtu: Duodecim 2000;116(5): Tero Ala-Kokko, Jouko Laurila, Seppo Alahuhta ja Hannu Syrjälä Näyttöön perustuvia toimintatapoja keskuslaskimokatetri -infektioiden torjunnassa Menetelmä Huomioitavaa Koulutus Käsihygienia Punktiokohdan puhdistus Suojautuminen CVK:n laitossa Katetrien käyttöaiheet, kanylointi tekniikka, katetrin hoito Käsien desinfektio pistokohtaa tunnusteltaessa. Käsien desinfektio ja tehdaspuhtaat suojakäsineet ennen ääreislaskimokanylointia Käsien desinfektio ja steriilit suojakäsineet ennen valtimo- tai keskuslaskimokanylointia Mekaaninen puhdistus esim. vähintään 70% alkoholilla, ja desinfektioaineen kuivuminen. Maksimaalinen; hiussuoja, kirurginen suu-nenäsuoja, steriilitakki ja punktioalueen laaja peittely Katetrin luumenmäärän valinta Injektioporttien puhdistus Pyritään käyttämään ensisijaisesti yksiluumenisia katetreja Vähintään 70% alkoholilla ennen lääkkeen antoa, näytteen ottoa ja infuusion yhdistämistä Peitemateriaalin valinta Kuiva, ihon kosteutta ehkäisevä. Pistokohdan tarkkailu Päivittäin. Jos infektio, katetri poistetaan Katetrin vaihto Infusoitavien nesteiden/lääkkeiden käsittely Jos vahvasti epäilty tai dokumentoitu, Puhdistetaan ampullien ja pussien injektiokohdat ennen lävistystä väh. 70%:lla alkoholilla Asettamisajankohdan rekisteröinti merkitään selkeästi potilaspapereihin

27 Verisuonikatetri-infektioiden seuranta oleellinen osa infektioiden torjuntaa vuosittainen palaute infektioiden esiintyvyydestä tärkeää

28 Koulutus Riittävä ja säännöllinen Sekä asetukseen että käsittelyyn osallistuvalle Verkkokurssit

29 VERISUONIKATETRIHOIDON OIKEA TOTEUTTAMINEN ON OSA LAADUKASTA HOITOA potilaan asemaa ja oikeutta koskeva laki (785/1992) potilaalla on oikeus turvalliseen ja laadukkaaseen hoitoon Työntekijä on vastuussa suorittamistaan työtehtävistä. Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2005:32 Turvallinen lääkehoito. Valtakunnallinen opas lääkehoidon toteuttamisesta sosiaali- ja terveydenhuollossa Potilas saa tarvitsemansa ja oikean hoidon, josta aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa - hoidon turvallisuus, lääkitysturvallisuus, laiteturvallisuus -> osa hoidon laatua (Mäntyranta ym. 2007)

30 MITÄ UUTTA VERISUONI- KATETRIHOIDOISSA? Klooriheksidiinikylvetykset ym. muu klooriheksidiininkäyttö Desinfioivat korkit Pinnoitetut katetrit Etanolilukot Jne..

31 Yhteenveto Verisuonikanyylit altistavat potilaat infektioille Säännöllinen koulutus tärkeää Infektioiden seuranta ja palautteen anto Ohjeistusten noudattaminen Mikään yksittäinen tekijä ei muita tärkeämpi vaan koko prosessi

32 KIRJALLISUUTTA Ala-Kokko. T, Laurila J.,Alahuhta S.,ja Syrjälä H. Verisuonikatetriperäinen infektio. Duodecim 2000;116(5): Antonelli M. et al. Comparison of triple-lumen central venous catheters impregnated with silver nanoparticles (AgTive ) vs conventional catheters in intensive care unit patients. Journal of Hospital Infection Oct 82;2: Bleasdale S.C et al..effectiveness of Chlorhexidine Bathing to Reduce Catheter-Associated Bloodstream Infections in Medical Intensive Care Unit Patients. Arch Intern Med. 2007;167(19): Casey AL et al. Antimicrobial central venous catheters in adults: a systematic review and meta-analysis. The Lancet Infectious Diseases. 2008Dec 8;12: Casey AL et al Microbiological comparison of a silver-coated and a non-coated needleless intravascular connector in clinical use. Journal of Hospital Infection Apr;80(4): Keskuslaskimokatetrin laitto ja käyttö. Verkkokurssi. Duodecim.http://www.terveysportti.fi/kotisivut/sivut.koti?p_sivusto=640 Kotilainen ym Verisuonikatetreihin liittyvät infektiot. Kirjassa: Anttila ym. Hoitoon liittyvät infektiot. Maki & Mermel Infections due to infusion therapy. Kirjassa: Jarvis. Hospital Infections. Marschall ym Strategies to Prevent Central Line Associated Bloodstream Infections in Acute Care Hospitals 29; S22-S30. O`Grady ym Guidelines for the Prevention of Intravascular Catheter-Related Infections. CDC. Oliveira C. Ethanol locks to prevent catheter-related bloodstream infections in parenteral nutrition: a meta-analysis. Pediatrics.2012 Feb;129(2): Popovich K.J et al. Effectiveness of Routine Patient Cleansing with Chlorhexidine Gluconate for Infection Prevention in the Medical Intensive Care Unit. Infection Control and Hospital Epidemiology.2009;10(30): Pratt ym epic2: National Evidence-Based Guidelines for Preventing Healthcare-Associated Infections in NHS Hospitals in England. Journal of Hospital Infection, Volume 65, Pages S1-S59 Pronovost M. D et al. An Intervention to decrease Catheter-Related Bloodstream Infections in the ICU. New England Journal of Medicine, 2006 Dec 28; 355: Timsit J.F et al. Chlorhexidine-Impregnated Sponges and Less Frequent Dressing Changes for Prevention of Catheter- Related Infections in Critically Ill Adults A Randomized Controlled Trial. JAMA Mar 25;301(12):

VERISUONIKATETRI-INFEKTIOT

VERISUONIKATETRI-INFEKTIOT VERISUONIKATETRI-INFEKTIOT Kirsi Terho Hygieniahoitaja, TtM VSSHP/TYKS 25.3.2014 VERISUONIKATETRIEN INFEKTIOIDEN ESIINTYVYYS Verisuonikatetri-infektiot l. verisuonikatetrihoitoon liittyvät infektiot Riski

Lisätiedot

IV-kanyylien käsittely

IV-kanyylien käsittely IV-kanyylien käsittely Terveyskeskusten ja pitkäaikaishoitolaitosten infektioyhdyshenkilöiden koulutuspäivä 26.10.2015 Hygieniahoitaja Tuula Keränen infektioiden torjuntayksikkö, OYS Puh 0405094097 Sisältö

Lisätiedot

Keskuslaskimokanyyliin liittyvien infektioiden torjunta

Keskuslaskimokanyyliin liittyvien infektioiden torjunta Keskuslaskimokanyyliin liittyvien infektioiden torjunta Kuvallisten ohjeiden kehittäminen Kehittämistyö, Arcada, Hygieniahoitajan opinnot Maarit Juti Sisältö Miksi nämä ohjeet? Verinäytteenotto CVK:sta

Lisätiedot

Verisuonikatetrien käsittely

Verisuonikatetrien käsittely Verisuonikatetrien käsittely 6.5.2013 klo 9-15.30 ls 5 Terveyskeskusten ja pitkäaikaishoitolaitosten infektioyhdyshenkilöiden koulutuspäivä Hygieniahoitaja Raija Järvinen p. 08-3152308 raija.jarvinen@ppshp.fi

Lisätiedot

Hoitoon liittyvät infektiot voiko niitä estää? Esa Rintala Ylilääkäri Sairaalahygienia- ja infektiontorjuntayksikkö VSSHP 28.10.

Hoitoon liittyvät infektiot voiko niitä estää? Esa Rintala Ylilääkäri Sairaalahygienia- ja infektiontorjuntayksikkö VSSHP 28.10. Hoitoon liittyvät infektiot voiko niitä estää? Esa Rintala Ylilääkäri Sairaalahygienia- ja infektiontorjuntayksikkö VSSHP 28.10.2014 MITEN HOITOON LIITTYVIÄ INFEKTIOITA MITATAAN? Poikkileikkaustutkimus

Lisätiedot

KÄSIHYGIENIAOHJE LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN. KÄSIHYGIENIAOHJE KUNTAYHTYMÄ Infektio- ja sairaalahygieniayksikkö 28.11.2012

KÄSIHYGIENIAOHJE LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN. KÄSIHYGIENIAOHJE KUNTAYHTYMÄ Infektio- ja sairaalahygieniayksikkö 28.11.2012 MITÄ KÄSIHYGIENIALLA TARKOITETAAN? Käsihygienialla tarkoitetaan käsiin kohdistuvia toimenpiteitä, joilla pyritään vähentämään infektioiden ja niitä aiheuttavien mikrobien siirtymistä käsien välityksellä.

Lisätiedot

Never ending story -käsihygieniahavainnointi käytännössä

Never ending story -käsihygieniahavainnointi käytännössä Never ending story -käsihygieniahavainnointi käytännössä 42. Valtakunnalliset Sairaalahygieniapäivät 16. 17.3.2016 Helena Ojanperä osastonhoitaja/hygieniahoitaja, sh,ttm PPSHP/OYS infektioiden torjuntayksikkö

Lisätiedot

KANTAKAPPALE, HANA, KORKKI SIDOS B A. Kuva verisuonessa olevasta katetrista. Pallolla merkityt kohdat ovat mahdollisia infektiolähteitä.

KANTAKAPPALE, HANA, KORKKI SIDOS B A. Kuva verisuonessa olevasta katetrista. Pallolla merkityt kohdat ovat mahdollisia infektiolähteitä. Verisuonikanyylihoito Ohje henkilökunnalle/ i / VSSHP Sairaalahygienia Yleistä Verisuonen sisäisiä kanyylejä ovat ääreislaskimokanyyli, keskuslaskimokanyyli, valtimokanyyli ja keuhkovaltimokanyyli. Verisuoneen

Lisätiedot

Käsihygienia -Never ending story

Käsihygienia -Never ending story Käsihygienia -Never ending story Terveyskeskusten ja pitkäaikaishoitolaitosten infektioyhdyshenkilöiden koulutuspäivä 25.4.2016 Helena Ojanperä osastonhoitaja/hygieniahoitaja, PPSHP/OYS infektioiden torjuntayksikkö

Lisätiedot

Keskuslaskimokatetrit teho-osaston ulkopuolella. 43. Valtakunnalliset Sairaalahygieniapäivät Katrine Pesola PHHYKY

Keskuslaskimokatetrit teho-osaston ulkopuolella. 43. Valtakunnalliset Sairaalahygieniapäivät Katrine Pesola PHHYKY Keskuslaskimokatetrit teho-osaston ulkopuolella 43. Valtakunnalliset Sairaalahygieniapäivät 15.3.2017 Katrine Pesola PHHYKY Luennon rakenne Keskuslaskimokatetrien käyttötarkoitukset Minkä verran keskuslaskimokatetreja

Lisätiedot

Virtsan katetrointi ja katetrin hoito

Virtsan katetrointi ja katetrin hoito Ohje henkilökunnalle/ Virtsan katetrointi ja katetrin hoito Virtsan katetrointi ja katetrin hoito 1.1. Yleistä Syitä katetroimiseen ovat rakkoon annettu lääkehoito, rakko ei tyhjene normaalisti tai tilanteet,

Lisätiedot

KANTAKAPPALE, HANA, KORKKI SIDOS B A. Kuva 1. Verisuonessa oleva katetri. Pallolla merkityt kohdat ovat mahdollisia infektiolähteitä.

KANTAKAPPALE, HANA, KORKKI SIDOS B A. Kuva 1. Verisuonessa oleva katetri. Pallolla merkityt kohdat ovat mahdollisia infektiolähteitä. 1 (10) Infektioyksikkö yhteistyössä anestesialääkärit ja apteekki: perustuu Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin ohjeeseen VERISUONIKANYYLIHOITO 1 Yleistä Verisuonen sisäisiä kanyylejä ovat ääreislaskimokanyyli,

Lisätiedot

Infektioiden torjunnan suositusten toteutumisen kartoitus 2012

Infektioiden torjunnan suositusten toteutumisen kartoitus 2012 Infektioiden torjunnan suositusten toteutumisen kartoitus 2012 Terveyskeskusten ja pitkäaikaishoitolaitosten infektioyhdyshenkilöiden koulutuspäivä 12.11.2012 hygieniahoitaja Tuula Keränen Infektioiden

Lisätiedot

OPAS ASEPTIIKASTA DOULATOIMINNASSA

OPAS ASEPTIIKASTA DOULATOIMINNASSA OPAS ASEPTIIKASTA DOULATOIMINNASSA 1 SISÄLLYSLUETTELO ASEPTIIKKA 3 VAROTOIMET 3 VALMISTAUTUMINEN DOULAUKSEEN 4 SAAPUMINEN SAIRAALAAN 4 KÄSIENPESU 5 SUOJAKÄSINEET 5 KÄSIENPESUOHJE 6 KÄSIDESINFEKTIO 7 SYNNYTYSSALISSA

Lisätiedot

CVK. Keskuslaskimoon laitettavan katetrin käyttöindikaatiot:

CVK. Keskuslaskimoon laitettavan katetrin käyttöindikaatiot: CVK Keskuslaskimoon laitettavan katetrin käyttöindikaatiot: Pitkäkestoisen (yli 3 4 vrk) nestehoidon ja parenteraalisen ravitsemuksen toteuttaminen Vasoaktiivisen lääkehoidon toteuttaminen Ääreislaskimoita

Lisätiedot

ASEPTIIKAN NOUDATTAMINEN LÄÄKEHOITOTYÖSSÄ

ASEPTIIKAN NOUDATTAMINEN LÄÄKEHOITOTYÖSSÄ ASEPTIIKAN NOUDATTAMINEN LÄÄKEHOITOTYÖSSÄ VSSHP/ Sairaalahygienia ja infektiontorjuntayksikön koulutusmateriaalia kevät 2014 ASEPTIIKAN PERIAATTEIDEN NOUDATTAMINEN HOITOTYÖSSÄ aseptiikan periaatteita noudatetaan,

Lisätiedot

Mitä kuuluu käsihygienialle Keski-Suomessa?

Mitä kuuluu käsihygienialle Keski-Suomessa? Mitä kuuluu käsihygienialle Keski-Suomessa? Alueellinen hygieniakoulutuspäivä 6.5.15 Infektiolääk. Jaana Leppäaho-Lakka Ksshp:n potilasturvallisuuden strategiset tavoitteissa: Hoitoon liittyvät infektiot

Lisätiedot

Verisuonikatetriperäiset infektiot

Verisuonikatetriperäiset infektiot Verisuonikatetriperäiset infektiot Jaana Syrjänen Verisuonikatetriperäiset infektiot ovat jatkuvasti kasvava sairaalainfektio-ongelma. Verisuonikatetri on yleisin sairaalasyntyisen sepsiksen syy. Suurimmalla

Lisätiedot

Ryhtiä pientoimenpiteiden aseptiikkaan. Hygieniahoitaja Maija-Liisa Lauritsalo Keski-Suomen keskussairaala 25.3. 2014

Ryhtiä pientoimenpiteiden aseptiikkaan. Hygieniahoitaja Maija-Liisa Lauritsalo Keski-Suomen keskussairaala 25.3. 2014 Ryhtiä pientoimenpiteiden aseptiikkaan Hygieniahoitaja Maija-Liisa Lauritsalo Keski-Suomen keskussairaala 25.3. 2014 Pientoimenpide Invasiivinen toimenpide, joka vaati hyvää aseptiikkaa hoitoon liittyvien

Lisätiedot

TOTEUTAMMEKO OIKEASTI ASEPTISTA LÄÄKEHOITOA? Kirsi Terho Hygieniahoitaja, TtM

TOTEUTAMMEKO OIKEASTI ASEPTISTA LÄÄKEHOITOA? Kirsi Terho Hygieniahoitaja, TtM TOTEUTAMMEKO OIKEASTI ASEPTISTA LÄÄKEHOITOA? Kirsi Terho Hygieniahoitaja, TtM 12.12.2017 SISÄLTÖ Kirjallisuutta Mitä tarkoittaa oikea toteuttaminen Minkälainen on oikea lääkehoidon toiminta aseptiikan

Lisätiedot

Katetri-infektion määritelmät ovat vaihdelleet

Katetri-infektion määritelmät ovat vaihdelleet Sairaalainfektiot TERO ALA-KOKKO JA HANNU SYRJÄLÄ Keskuslaskimokatetri-infektioiden ehkäisy Katetriperäiseen sepsikseen liittyy sairastavuuden ja hoitokustannusten merkittävä lisääntyminen. Suurin uhka

Lisätiedot

Virtsan katetrointi ja katetrin hoito

Virtsan katetrointi ja katetrin hoito Ohje henkilökunnalle/ Virtsan katetrointi ja katetrin hoito Virtsan katetrointi ja katetrin hoito 1.1. Yleistä Syitä katetroimiseen ovat rakkoon annettu lääkehoito, rakko ei tyhjene normaalisti tai tilanteet,

Lisätiedot

Pientoimenpiteiden aseptiikka

Pientoimenpiteiden aseptiikka Pientoimenpiteiden aseptiikka 30.11.2016 Hygieniahoitaja Rauni Ikonen Pientoimenpide Invasiivinen toimenpide (=elimistön sisälle ulottuva, kajoava, ihon rikkova), joka vaati hyvää aseptiikkaa hoitoon liittyvien

Lisätiedot

ASEPTIIKKA LÄÄKEHOIDOSSA

ASEPTIIKKA LÄÄKEHOIDOSSA Aseptiikka = kaikki toimenpiteet, joilla pyritään ehkäisemään ja estämään infektioiden syntyminen ASEPTIIKKA LÄÄKEHOIDOSSA LÄÄKEHOITO 1 A. KENTTÄ/M. M-K Aseptiikka lääkehoidon osana Lääkehoidon toteuttaminen

Lisätiedot

Toiminta leikkausosastolla. Eija Similä Leikkaussairaanhoitaja Keskusleikkausosasto Oys

Toiminta leikkausosastolla. Eija Similä Leikkaussairaanhoitaja Keskusleikkausosasto Oys Toiminta leikkausosastolla Eija Similä Leikkaussairaanhoitaja Keskusleikkausosasto Oys Leikkausalueen infektio Hoitoon liittyvä infektio Terveydenhuollon toimintayksikössä annetun hoidon aikana tai alkunsa

Lisätiedot

Asiaa moniresistenteistä mikrobeista päivitettyjä ohjeita. Tarja Kaija hygieniahoitaja p

Asiaa moniresistenteistä mikrobeista päivitettyjä ohjeita. Tarja Kaija hygieniahoitaja p Asiaa moniresistenteistä mikrobeista päivitettyjä ohjeita Tarja Kaija hygieniahoitaja tarja.kaija@ppshp.fi p. 3152574 Moniresistentit mikrobit Bakteeriviljelynäyte haavalta MRSA VRE losteviljelynäyte ESBL

Lisätiedot

VÄLINEHUOLTO KÄSIHYGIENIA KAIKEN A JA O VÄLINEHUOLLOSSA TÄNNE VAIN PUHTAIN KÄSIN!

VÄLINEHUOLTO KÄSIHYGIENIA KAIKEN A JA O VÄLINEHUOLLOSSA TÄNNE VAIN PUHTAIN KÄSIN! KÄSIHYGIENIA KAIKEN A JA O VÄLINEHUOLLOSSA 12.10.2017 25. VALTAKUNNALLISET VÄLINEHUOLLON KOULUTUSPÄIVÄT Hotel Flamingo, Vantaa Jaana Palosara Hygieniakoordinaattori Kouvolan kaupunki/ Infektioiden ja tartuntatautien

Lisätiedot

Turvalliset työtavat: suojainten käyttö

Turvalliset työtavat: suojainten käyttö Turvalliset työtavat: suojainten käyttö 30.9.2016 Alueellinen koulutuspäivä Infektioiden torjunta Hygieniahoitaja Tuula Keränen Infektioiden torjuntayksikkö, Oys Työvaate ja suojavaate Työvaatteessa ei

Lisätiedot

Käsien pesu, desinfektio ja suojakäsineiden käyttö

Käsien pesu, desinfektio ja suojakäsineiden käyttö Käsien pesu, desinfektio ja suojakäsineiden käyttö Ohje henkilökunnalle 29.3.2011 1 Käsihygienia Kynnet, sormukset ja korut Sormuksien, rannekellon ja rannerenkaiden käyttö ei ole suotavaa terveydenhuoltotyössä,

Lisätiedot

Käsihygienia. Levitänkö mikrobeja, tartutanko tauteja? Katariina Kainulainen. Dos, sisätautien ja infektiosairauksien erikoislääkäri

Käsihygienia. Levitänkö mikrobeja, tartutanko tauteja? Katariina Kainulainen. Dos, sisätautien ja infektiosairauksien erikoislääkäri Käsihygienia Levitänkö mikrobeja, tartutanko tauteja? Katariina Kainulainen Dos, sisätautien ja infektiosairauksien erikoislääkäri HUS infektioklinikka Käsihygienia Oma turvallisuus Potilaan turvallisuus

Lisätiedot

LASKIMOPORTTI. Sari Hovila, opetushoitaja (YAMK) KTVa, KSSHP

LASKIMOPORTTI. Sari Hovila, opetushoitaja (YAMK) KTVa, KSSHP LASKIMOPORTTI Sari Hovila, opetushoitaja (YAMK) KTVa, KSSHP Laskimoportin rakenne Laskimoportin käyttö Keskuslaskimo-, infuusio- eli ihonalainen laskimoportti on potilaan ihon alle asetettu verisuoniyhteyslaite,

Lisätiedot

KhYHKÄ Käsihygienian yhtenäinen käytäntö touko joulukuu 2015

KhYHKÄ Käsihygienian yhtenäinen käytäntö touko joulukuu 2015 KhYHKÄ Käsihygienian yhtenäinen käytäntö touko joulukuu 215 Käsihygienian yhtenäinen käytäntö KhYHKÄ Hoitotyön Tutkimussäätiön (Hotus) ja OYS:n kehittämä (211) taustalla WHO:n Five Moments ohjelma perustuu

Lisätiedot

Verisuonen sisäisiä katetreja ovat ääreislaskimokanyyli,

Verisuonen sisäisiä katetreja ovat ääreislaskimokanyyli, Katsaus Verisuonikatetriperäinen infektio Tero Ala-Kokko, Jouko Laurila, Seppo Alahuhta ja Hannu Syrjälä Kun potilaalle asetetaan suonensisäinen katetri, ihon luonnollinen suojamekanismi rikkoutuu ja mikrobit

Lisätiedot

Hygieniavaatimukset kauneushoitoloissa ja ihon läpäisevissä toimenpiteissä

Hygieniavaatimukset kauneushoitoloissa ja ihon läpäisevissä toimenpiteissä Hygieniavaatimukset kauneushoitoloissa ja ihon läpäisevissä toimenpiteissä Ympäristöterveydenhuollon alueelliset koulutuspäivät 09.09.2014 Oulu Päivi Aalto Esityksen sisältö Taudinaiheuttajat ja tartuntariskit

Lisätiedot

Sairaalainfektio-ohjelma (SIRO) Leikkausalueen infektiot ortopediassa

Sairaalainfektio-ohjelma (SIRO) Leikkausalueen infektiot ortopediassa Sairaalainfektio-ohjelma (SIRO) Leikkausalueen infektiot ortopediassa vuosina 1999 2005 Kansanterveyslaitoksen julkaisuja B 19/2007 Leikkausalueen infektiot ortopediassa, 1999-2005 Tiivistelmä Yleistä

Lisätiedot

Käsihygienian havainnointi

Käsihygienian havainnointi Käsihygienian havainnointi 40. Valtakunnalliset Sairaalahygieniapäivät 26.3.2014 Tiina Kurvinen Hygieniahoitaja, TtM Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri/ TYKS tiina.kurvinen@tyks.fi VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI

Lisätiedot

Kirsi Terho Hygieniahoitaja, TtM 2017

Kirsi Terho Hygieniahoitaja, TtM 2017 Kirsi Terho Hygieniahoitaja, TtM 2017 Hygieniayhdyshenkilöitä lisääntyvästi 1980 luvulta asti. Erityisesti Englannista julkaisuja, joissa kuvataan roolia, tehtäviä ja hygieniayhdyshenkilöltä vaadittavia

Lisätiedot

Käsihygieniakampanja 2012. ivä 7.11.2011

Käsihygieniakampanja 2012. ivä 7.11.2011 Käsihygieniakampanja 2012 Tk -yhdysjäsenten senten koulutuspäiv ivä 7.11.2011 Käsihygieniakampanja Tavoitteena parantaa käsihygienian k toteutumista Vähentää hoitoon liittyviä infektioita Käsihygienian

Lisätiedot

Infektioiden torjuntaa haava-, skopia- ja yleispoliklinikalla

Infektioiden torjuntaa haava-, skopia- ja yleispoliklinikalla Infektioiden torjuntaa haava-, skopia- ja yleispoliklinikalla Helena Ojanperä Hygieniahoitaja/osastonhoitaja 5.10.2012 Alueellinen infektioiden torjunnan koulutuspäivä Hoitoon liittyvät infektiot avohoidossa

Lisätiedot

Hygieniavaatimukset kauneushoitoloissa ja ihon läpäisevissä toimenpiteissä

Hygieniavaatimukset kauneushoitoloissa ja ihon läpäisevissä toimenpiteissä Hygieniavaatimukset kauneushoitoloissa ja ihon läpäisevissä toimenpiteissä Ympäristöterveydenhuollon alueelliset koulutuspäivät 7. 8.10.2014 Tampere Päivi Aalto Ohjeen sisältö Vuosien 2015 2019 tesu-valvontaohjelman

Lisätiedot

INFEKTIOIDEN TORJUNTA LEIKKAUKSEN AIKANA

INFEKTIOIDEN TORJUNTA LEIKKAUKSEN AIKANA INFEKTIOIDEN TORJUNTA LEIKKAUKSEN AIKANA 39. Valtakunnalliset sairaalahygieniapäivät 12.-13.3.2013 Helsinki Congress Paasitorni Jaana Palosara Hygieniakoordinaattori TAVOITTEET Toimenpiteisiin liittyvien

Lisätiedot

SAIRAALAHYGIENIA- JA INFEKTIONTORJUNTA

SAIRAALAHYGIENIA- JA INFEKTIONTORJUNTA SAIRAALAHYGIENIA- JA INFEKTIONTORJUNTA Suositus hoitoon liittyvien infektioiden torjunnasta Sairaalahygienia- ja infektiontorjuntayksikkö päivämäärä 23.10.2012 1 (31) SUOSITUS Varsinais-Suomen versio 3.0

Lisätiedot

Hoitoon liittyvien infektioiden seuranta ja raportointi

Hoitoon liittyvien infektioiden seuranta ja raportointi Hoitoon liittyvien infektioiden seuranta ja raportointi Pekka Ylipalosaari infektiolääkäri OYS/infektioiden torjuntayksikkö Operatiivinen tulosalue 21.5.2015 Mikä on hoitoon liittyvä infektio? paikallinen

Lisätiedot

Potilaan ohjeistaminen ennen leikkausta Dinah Arifulla Sh, ETK, TtM hygieniahoitaja

Potilaan ohjeistaminen ennen leikkausta Dinah Arifulla Sh, ETK, TtM hygieniahoitaja Potilaan ohjeistaminen ennen leikkausta Dinah Arifulla Sh, ETK, TtM hygieniahoitaja Hoitoon liittyvien infektioiden ehkäisy Tavoitteena on lisätä potilaan omaa toimintaa (EU 2009, WHO 2009,WHO 2011) Infektioiden

Lisätiedot

Välinehuollon pintojen puhtaus. Tiina Kurvinen Hygieniahoitaja, Oh, TtM VSSHP/Sairaalahygienia ja infektiontorjunta 2015

Välinehuollon pintojen puhtaus. Tiina Kurvinen Hygieniahoitaja, Oh, TtM VSSHP/Sairaalahygienia ja infektiontorjunta 2015 Välinehuollon pintojen puhtaus Tiina Kurvinen Hygieniahoitaja, Oh, TtM VSSHP/Sairaalahygienia ja infektiontorjunta 2015 Ylläpitosiivous Henkilöhygienia, käsihygienia, tavanomaiset varotoimet Työskentelypintojen

Lisätiedot

Suomen Potilasturvallisuusyhdistys SPTY ry

Suomen Potilasturvallisuusyhdistys SPTY ry Suomen Potilasturvallisuusyhdistys SPTY ry 24.10.2017 Suomen Potilasturvallisuusyhdistys ry Perustettu v. 2010 Perustehtävä: edistää potilasturvallisuutta ja potilasturvallisuuden tutkimusta Suomessa Toimintaa

Lisätiedot

Ryhtiä pientoimenpiteiden aseptiikkaan. Hygieniahoitaja Maija-Liisa Lauritsalo Keski-Suomen keskussairaala Jyväskylä

Ryhtiä pientoimenpiteiden aseptiikkaan. Hygieniahoitaja Maija-Liisa Lauritsalo Keski-Suomen keskussairaala Jyväskylä Ryhtiä pientoimenpiteiden aseptiikkaan Hygieniahoitaja Maija-Liisa Lauritsalo Keski-Suomen keskussairaala 19.5.2017 Jyväskylä Pientoimenpide Invasiivinen toimenpide, joka vaati hyvää aseptiikkaa hoitoon

Lisätiedot

Mitä moniresistentin mikrobin kantajuus tarkoittaa? Eristääkö vai ei?

Mitä moniresistentin mikrobin kantajuus tarkoittaa? Eristääkö vai ei? Mitä moniresistentin mikrobin kantajuus tarkoittaa? Eristääkö vai ei? Infektioiden torjunnalla turvaa ja laatua hoitolaitoksiin Alueellinen koulutuspäivä 29.11.2016 Hygieniahoitaja, Anu Harttio-Nohteri/VSSHP

Lisätiedot

Keinoja käsihygienian tehostamiseen

Keinoja käsihygienian tehostamiseen Koulutus Harjoittelu Roolimalli Seuranta Palaute Tekniset välineet Palkitseminen Tavoitteen asettaminen Tulosvastuu Saatavuus Muistuttajat: posterit, esitteet, äänimerkit, näytönsäästäjät KhYHKÄ-toimintamalli

Lisätiedot

SAIRAALAINFEKTIOIDEN TORJUNTA HOITOTYÖN TOIMINTONA

SAIRAALAINFEKTIOIDEN TORJUNTA HOITOTYÖN TOIMINTONA SAIRAALAINFEKTIOIDEN TORJUNTA HOITOTYÖN TOIMINTONA Hoitotyön opiskelijoiden, hoitotyöntekijöiden sekä potilaiden tiedot ja käsitykset Hoitotieteen alaan kuuluva väitöskirja; Tutkimus toteutettiin kahdessa

Lisätiedot

Siivouskäytännöt - tekniikat ja menetelmät

Siivouskäytännöt - tekniikat ja menetelmät Siivouskäytännöt - tekniikat ja menetelmät Uimahallit, kylpylät ja kosteat tilat Sisältö Siivoushenkilöstön ammattitaitovaatimukset Henkilökohtainen hygienia Aseptiikka Siivouksen ajankohta Siivousmenetelmät,

Lisätiedot

DESINFEKTIOPYYHKEET JA LIINAT. Kirsi Terho Hygieniahoitaja, TtM Valtakunnalliset sairaalahygieniapäivät 9.-11.3.2015

DESINFEKTIOPYYHKEET JA LIINAT. Kirsi Terho Hygieniahoitaja, TtM Valtakunnalliset sairaalahygieniapäivät 9.-11.3.2015 DESINFEKTIOPYYHKEET JA LIINAT Kirsi Terho Hygieniahoitaja, TtM Valtakunnalliset sairaalahygieniapäivät 9.-11.3.2015 HISTORIAA (KEVEÄSTI) Joskus oli vain Savett, käsien ja intiimialueiden pyyhintään Sitten

Lisätiedot

Yhdyshenkilöiden kokemuksia opitun soveltamisesta käytäntöön. HUS / HYKS Jorvin sairaala sh Eeva Roivas

Yhdyshenkilöiden kokemuksia opitun soveltamisesta käytäntöön. HUS / HYKS Jorvin sairaala sh Eeva Roivas Yhdyshenkilöiden kokemuksia opitun soveltamisesta käytäntöön HUS / HYKS Jorvin sairaala sh Eeva Roivas Hygieniayhdyshenkilönä osastolla NE3 Neurologian vuodeosasto, potilaspaikkoja 22-24 (2 ylipaikkaa)

Lisätiedot

POTILAAN HYGIENIAOPAS

POTILAAN HYGIENIAOPAS POTILAAN HYGIENIAOPAS Erikoissairaanhoito Hatanpään sairaala Sisältö SISÄLLYSLUETTELO Hygienia sairaalassa. 2 Käsihygienia.. 3 Käsien pesu 4 Käsien desinfektio... 5 Yskimishygienia.. 6 Henkilökohtainen

Lisätiedot

Sairaalainfektio-ohjelma (SIRO) Leikkausalueen infektiot ortopediassa

Sairaalainfektio-ohjelma (SIRO) Leikkausalueen infektiot ortopediassa Sairaalainfektio-ohjelma (SIRO) Leikkausalueen infektiot ortopediassa vuosina 1999 2003 Kansanterveyslaitoksen julkaisuja B 16/2005 Kansanterveyslaitoksen julkaisuja B16 / 2005 Copyright National Public

Lisätiedot

Infektioiden torjunta tehoosastolla. 6.5.2010 Jaana Pikkupeura, anest el, EDIC LeTe, OYS

Infektioiden torjunta tehoosastolla. 6.5.2010 Jaana Pikkupeura, anest el, EDIC LeTe, OYS Infektioiden torjunta tehoosastolla 6.5.2010 Jaana Pikkupeura, anest el, EDIC LeTe, OYS Yleistä tehohoitoon liittyvistä infektioista Tehohoitopotilaat ovat suuressa infektioriskissä Perussairaudet, tehohoitoon

Lisätiedot

Leikkausalueen infektiot ortopediassa vuosina 1999 2002

Leikkausalueen infektiot ortopediassa vuosina 1999 2002 Kansanterveylaitoksen julkaisuja KTL B11/2004 Leikkausalueen infektiot ortopediassa vuosina 1999 2002 Tiivistelmä Yleistä Vuosina 1999 2002 sairaalainfektio-ohjelmaan (SIRO) osallistui 8 sairaalaa. Seurannan

Lisätiedot

Aseptiikka perifeerisen laskimokanyylin ja sentraalisen laskimokatetrin hoidossa

Aseptiikka perifeerisen laskimokanyylin ja sentraalisen laskimokatetrin hoidossa Dalila Viertola Aseptiikka perifeerisen laskimokanyylin ja sentraalisen laskimokatetrin hoidossa Ohjeen päivittäminen Vaasan keskussairaalan hoitohenkilökunnalle Sosiaali- ja terveysala 2012 1 VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Hoitoon liittyvät infektiot: SIRO-seuranta Osa 2

Hoitoon liittyvät infektiot: SIRO-seuranta Osa 2 Hoitoon liittyvät infektiot: SIRO-seuranta Osa 2 Veriviljely positiiviset infektiot ja raportit sekä ilmoitusten lähettäminen Sairaalainfektio-ohjelma (SIRO) Terveyden ja hyvinvoinnin laitos SIRO 28.10.2015

Lisätiedot

Kotoa leikkaukseen Ihon puhdistus ja desinfektio ennen leikkausta

Kotoa leikkaukseen Ihon puhdistus ja desinfektio ennen leikkausta Kotoa leikkaukseen Ihon puhdistus ja desinfektio ennen leikkausta Eija Similä Sairaanhoitaja, hygieniavastaava Keskusleikkausosasto Oulun yliopistollinen sairaala eija.simila@ppshp.fi p. 08 3152202 Ihon

Lisätiedot

KOULUTUS ANNOSTELU JA ANNOSTELULAITTEIDEN KÄYTTÖEDUT PUHTAUS- JA HYGIENIA-ALAN ALUEELLINEN KOULUTUS KSSHP

KOULUTUS ANNOSTELU JA ANNOSTELULAITTEIDEN KÄYTTÖEDUT PUHTAUS- JA HYGIENIA-ALAN ALUEELLINEN KOULUTUS KSSHP KOULUTUS ANNOSTELU JA ANNOSTELULAITTEIDEN KÄYTTÖEDUT PUHTAUS- JA HYGIENIA-ALAN ALUEELLINEN KOULUTUS KSSHP 30.11.2017 HELI LANKINEN 30.11.2017 1 TAUDINAIHEUTTAJAT TARTTUVAT HOITOYMPÄRISTÖN KOSKETUSPINNOILTA

Lisätiedot

Minä, mikrobit ja hammashuolto

Minä, mikrobit ja hammashuolto Minä, mikrobit ja hammashuolto Infektioiden torjunta -ilta Näkövammaisten palveluja toimintakeskus Iiris Helsinki 30.9.2010 Leena Tiittanen koulutuspäällikkö, hygieniahoitaja Infektiotorjunnan uhat ja

Lisätiedot

LOVe - kliinisten näyttöjen vastaanottajien koulutus kevät- 2015. Merja Nummelin Suunnittelija (ma) VSSHP, Kehittämispalvelut -yksikkö

LOVe - kliinisten näyttöjen vastaanottajien koulutus kevät- 2015. Merja Nummelin Suunnittelija (ma) VSSHP, Kehittämispalvelut -yksikkö LOVe - kliinisten näyttöjen vastaanottajien koulutus kevät- 2015 Merja Nummelin Suunnittelija (ma) VSSHP, Kehittämispalvelut -yksikkö Miksi LOVe -koulutus? Terveydenhuollon ammatissa toimivalla työntekijällä

Lisätiedot

Työ- ja suojavaatteet sekä suojainten käyttö

Työ- ja suojavaatteet sekä suojainten käyttö Ohje henkilökunnalle 1 Työ- ja suojavaatteet sekä suojainten käyttö Infektioiden torjunta perustuu tartuntareittien katkaisuun. Infektioiden torjunta edellyttää hyvää käsihygieniaa ja aseptisia työtapoja.

Lisätiedot

Tutkimus- ja hoitovälineiden huolto

Tutkimus- ja hoitovälineiden huolto Tutkimus- ja hoitovälineiden huolto Ajankohtaista infektioiden torjunnasta. Alueellinen koulutus 5.10.2012 Hygieniahoitaja Reija Leiviskä Puh. 08 315 2898 tai reija.leiviska@ppshp.fi Mitä teen käytetyille

Lisätiedot

Potilasturvallisuus 26.3.2014

Potilasturvallisuus 26.3.2014 Potilasturvallisuus Ritva Salmi THL Potilasturvallisuutta taidolla - ohjelma 26.3.2014 27.03.2014 1 Miten paljon? 700-1700 kuolee hoitovirheisiin Pasternack 2006 Suomessa: 1500 kuolee hoitoon liittyvään

Lisätiedot

Kausi-influenssa lähestyy, miten suojaat potilaasi ja itsesi? Hannu Syrjälä

Kausi-influenssa lähestyy, miten suojaat potilaasi ja itsesi? Hannu Syrjälä Kausi-influenssa lähestyy, miten suojaat potilaasi ja itsesi? Hannu Syrjälä 30.9.2016 Kausi-influenssalöydökset PPSHP:ssä 2014-16 (Nordlab) 140 120 116 100 86 94 80 75 2014 60 40 20 16 18 27 42 36 39 29

Lisätiedot

Siivous ja desinfektio. Laitoshuoltopäällikkö Tanja Salomaa 16.11.2009

Siivous ja desinfektio. Laitoshuoltopäällikkö Tanja Salomaa 16.11.2009 Siivous ja desinfektio Laitoshuoltopäällikkö Tanja Salomaa 16.11.2009 Sairaalasiivous siivouksen tavoitteena on luoda edellytykset tilan varsinaiselle toiminnalle huomioiden: hygieenisyys viihtyisyys edustettavuus

Lisätiedot

Influenssapotilaan pisaraja kosketusvarotoimet

Influenssapotilaan pisaraja kosketusvarotoimet Influenssapotilaan pisaraja kosketusvarotoimet Terveyskeskusten ja pitkäaikaishoitolaitosten infektioyhdyshenkilöiden koulutuspäivä 17.10.2016 Tuula Keränen, hygieniahoitaja infektioiden torjuntayksikkö

Lisätiedot

Tehostettu suunhoito ja hengitysteiden imeminen vuodeosastolla

Tehostettu suunhoito ja hengitysteiden imeminen vuodeosastolla Tehostettu suunhoito ja hengitysteiden imeminen vuodeosastolla Terveyskeskusten ja pitkäaikaishoitolaitosten infektioyhdyshenkilöiden koulutuspäivä 26.10.2015 ls 6 Hygieniahoitaja Raija Järvinen p. 040

Lisätiedot

Kirurgian poliklinikka / urologian poliklinikka Infektio-sairaalahygieniayksikkö

Kirurgian poliklinikka / urologian poliklinikka Infektio-sairaalahygieniayksikkö Kirurgian poliklinikka / urologian poliklinikka Infektio-sairaalahygieniayksikkö Ohje henkilökunnalle 1 Virtsakatetri on vierasesine ja muodostaa aina infektioriskin, joten katetrin laittamisella tulee

Lisätiedot

Mitä tietoa sairaalan johto tarvitsee infektioiden torjunnasta

Mitä tietoa sairaalan johto tarvitsee infektioiden torjunnasta Mitä tietoa sairaalan johto tarvitsee infektioiden torjunnasta Hygieniahoitajien valtakunnalliset koulutuspäivät 18.-19.5.2017 Infektiolääkäri Jaana Leppäaho-Lakka Keski-Suomen keskussairaala Mitä hoitoon

Lisätiedot

LIHAKSENSISÄISEN INJEKTION ANTAMINEN VENTROGLUTEAALISESTI

LIHAKSENSISÄISEN INJEKTION ANTAMINEN VENTROGLUTEAALISESTI LIHAKSENSISÄISEN INJEKTION ANTAMINEN VENTROGLUTEAALISESTI Saija Arvisto, Annastiina Kovanen & Tuomas Tenno Tämä oppimateriaali on luotu osana opinnäytetyötämme, jonka tavoitteena on ollut luoda selkeä

Lisätiedot

Toimenpidealueen onnistunut desinfektio. Tiina Pitkänen HUS, Jorvin sairaala

Toimenpidealueen onnistunut desinfektio. Tiina Pitkänen HUS, Jorvin sairaala Toimenpidealueen onnistunut desinfektio Tiina Pitkänen HUS, Jorvin sairaala 19.5.2016 Projektin eteneminen Systemaattinen kirjallisuuskatsaus Desinfektio-ohjeiden tarkastelu Materiaalin kokoaminen Alustavan

Lisätiedot

Havainnoinnilla käsihygienian parempaan toteutukseen?

Havainnoinnilla käsihygienian parempaan toteutukseen? Havainnoinnilla käsihygienian parempaan toteutukseen? Terveyskeskusten ja pitkäaikaislaitosten infektioyhdyshenkilöiden koulutuspäivä 4.5.215 Hygieniahoitaja Tuula Keränen, puh 4 59497 Potilaalla on oikeus

Lisätiedot

Infektioiden torjunta pitkäaikaishoidossa

Infektioiden torjunta pitkäaikaishoidossa Infektioiden torjunta pitkäaikaishoidossa Maija Rummukainen Infektioylilääkäri, LT Keski-Suomen shp MR 260314 Mitä on pitkäaikaishoito? laitoshoidolla tarkoitetaan hoidon, ylläpidon ja kuntouttavan toiminnan

Lisätiedot

Ajankohtaista infektioiden torjunnasta ja välinehuollon järjestämisestä. Jaana Alapulli 14.9.2011

Ajankohtaista infektioiden torjunnasta ja välinehuollon järjestämisestä. Jaana Alapulli 14.9.2011 Ajankohtaista infektioiden torjunnasta ja välinehuollon järjestämisestä Jaana Alapulli 14.9.2011 1 Aseptinen toiminta välinehuollossa Mahdollisimman tyhjät pinnat Neutraali tai heikosti emäksinen yleispuhdistusaine

Lisätiedot

Hoitoon liittyvien infektioiden torjunta osa potilasturvallisuutta

Hoitoon liittyvien infektioiden torjunta osa potilasturvallisuutta Hoitoon liittyvien infektioiden torjunta osa potilasturvallisuutta Outi Lyytikäinen, tutkimusprofessori Sairaalainfektio-ohjelma (SIRO) Infektiotautien torjuntayksikkö (INTA) Infektiotaudit - osasto (INFO)

Lisätiedot

Moniresistentit bakteerit

Moniresistentit bakteerit 25.8.2014 1 Moniresistentit bakteerit MRSA = Metisilliini Resistentti Staphylococcus aureus Staphylococcus aureus on yleinen terveiden henkilöiden nenän limakalvoilla ja iholla elävä grampositiivinen kokkibakteeri.

Lisätiedot

Infektioiden torjunta potilasturvallisuussuunnitelmassa

Infektioiden torjunta potilasturvallisuussuunnitelmassa Infektioiden torjunta potilasturvallisuussuunnitelmassa Hygieniahoitajien valtakunnalliset koulutuspäivät 18.-19.5.2017 Hotelli Rantasipi Laajavuori, Jyväskylä Potilasturvallisuuskoordinaattori TtM, tohtorikoulutettava

Lisätiedot

Sentraaliset kanyylit lapsilla. Nukkumarkku ja muut

Sentraaliset kanyylit lapsilla. Nukkumarkku ja muut Sentraaliset kanyylit lapsilla Nukkumarkku ja muut ? Kanyylin paikka? 1. Interna 2. Subclavia 3. Femoralis Kanyylin paikka? 1. Interna 2. Subclavia 3. Femoralis 47,0% 53,0% 0,0% ? Kanyylin syvyys? 1. VCS

Lisätiedot

VÄLINEHUOLTAJAN AMMATTITUTKINTO TUTKINTOSUORITUKSEN ARVIOINTI

VÄLINEHUOLTAJAN AMMATTITUTKINTO TUTKINTOSUORITUKSEN ARVIOINTI PAKOLLISET OSAT: 2 PUHDISTAMINEN JA DESINFEKTIO NÄYTTÖYMPÄRISTÖ/ YMPÄRISTÖT Aseptisesti työskenteleminen noudattaa hyviä sairaalahygieniatapoja sekä aseptista työjärjestystä edeten puhtaasta likaiseen

Lisätiedot

Yhtenäinen toimintamalli käsihygienian toteutumisen seurantaan

Yhtenäinen toimintamalli käsihygienian toteutumisen seurantaan Yhtenäinen toimintamalli käsihygienian toteutumisen seurantaan Anne Korhonen TtT, tutkija Hoitotyön Tutkimussäätiö Miksi näyttöön perustuvasta toiminnasta puhutaan? Sosiaali- ja terveydenhuollon kustannuskriisi;

Lisätiedot

PREVALENSSITUTKIMUS HOITOON LIITTYVISTÄ INFEKTIOISTA JA MIKROBILÄÄKKEIDEN KÄYTÖSTÄ EUROOPPALAISISSA AKUUTTISAIRAALOISSA: tausta, tavoitteet,

PREVALENSSITUTKIMUS HOITOON LIITTYVISTÄ INFEKTIOISTA JA MIKROBILÄÄKKEIDEN KÄYTÖSTÄ EUROOPPALAISISSA AKUUTTISAIRAALOISSA: tausta, tavoitteet, PREVALENSSITUTKIMUS HOITOON LIITTYVISTÄ INFEKTIOISTA JA MIKROBILÄÄKKEIDEN KÄYTÖSTÄ EUROOPPALAISISSA AKUUTTISAIRAALOISSA: tausta, tavoitteet, mukaanotto/poissulkukriteerit ja tiedonkeruu Kertaluontoinen

Lisätiedot

Osastokierron hygieniakysymykset. el Ulla Hohenthal Infektiotautien osasto, Medisiininen toimialue, TYKS Sairaalahygieniapäivät 15.3.

Osastokierron hygieniakysymykset. el Ulla Hohenthal Infektiotautien osasto, Medisiininen toimialue, TYKS Sairaalahygieniapäivät 15.3. Osastokierron hygieniakysymykset el Ulla Hohenthal Infektiotautien osasto, Medisiininen toimialue, TYKS Sairaalahygieniapäivät 15.3.2017 Lääkärintakki Staphylococcus aureus 5-32 % Gramnegatiivisia sauvoja

Lisätiedot

Neurokirurgisen haavan hoito

Neurokirurgisen haavan hoito Neurokirurgisen haavan hoito Alueellinen neurohoitotyön iltapäivä 9.5.2017 sh. Laura Louhi, TYKS Neurokirurgian vuodeosasto Miksi neurokirurgisen haavan hoitoon tulee kiinnittää erityistä huomiota? Keskushermoston

Lisätiedot

Risto Roine Professori Itä-Suomen yliopisto. Potilasturvallisuus mitä tiedetään, ja mitä pitäisi tutkia?

Risto Roine Professori Itä-Suomen yliopisto. Potilasturvallisuus mitä tiedetään, ja mitä pitäisi tutkia? Risto Roine Professori Itä-Suomen yliopisto Potilasturvallisuus mitä tiedetään, ja mitä pitäisi tutkia? Institute of Medicine 1999, USA To Err is Human raportti 44 000-98 000 ihmistä kuolee vuosittain

Lisätiedot

Moniresistenttien mikrobien näytteenotto

Moniresistenttien mikrobien näytteenotto Moniresistenttien mikrobien näytteenotto Mika Paldanius Osastonhoitaja TtM, FT Mikrobiologian laboratorio Moniresistenttien mikrobien näytteenotto Mikrobit ovat erittäin muuntautumiskykyisiä Antibioottihoidoista

Lisätiedot

Verisuonikanyylin hoito ja toteutuuko se?

Verisuonikanyylin hoito ja toteutuuko se? Verisuonikanyylin hoito ja toteutuuko se? 42. Valtakunnalliset sairaalahygieniapäivät 17.3.2016 Hygieniahoitaja Heli Heikkinen Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä, perusterveydenhuollon

Lisätiedot

Tekonivelinfektion riskitekijät. Teija Puhto Sis. ja inf. el Infektioiden torjuntayksikkö Operatiivinen tulosalue, OYS

Tekonivelinfektion riskitekijät. Teija Puhto Sis. ja inf. el Infektioiden torjuntayksikkö Operatiivinen tulosalue, OYS Tekonivelinfektion riskitekijät Teija Puhto Sis. ja inf. el Infektioiden torjuntayksikkö Operatiivinen tulosalue, OYS Yleistä Infektion kehittymiseen vaikuttavat monet eri tekijät Riskiin vaikuttaa potilas-,

Lisätiedot

Tekonivelinfektiot. 5.10.2012 Teija Puhto Infektiolääkäri Infektioiden torjuntayksikkö, OYS

Tekonivelinfektiot. 5.10.2012 Teija Puhto Infektiolääkäri Infektioiden torjuntayksikkö, OYS Tekonivelinfektiot 5.10.2012 Teija Puhto Infektiolääkäri Infektioiden torjuntayksikkö, OYS Lääkelaitos: Endoproteesirekisteri Lääkelaitos: Endoproteesirekisteri Tekonivelinfektio Lonkan ja polven primaaritekonivelistä

Lisätiedot

Sairaalainfektioiden taloudellinen merkitys

Sairaalainfektioiden taloudellinen merkitys Sairaalainfektioiden taloudellinen merkitys High-Tech foorumin aloitusseminaari 24.11.2010 Mari Kanerva dos, infektiolääkäri HUS Infektiosairauksien klinikka ja THL Sairaalainfektio-ohjelma SIRO Sairaalainfektio

Lisätiedot

Akuuttisairaalan potilaista 5

Akuuttisairaalan potilaista 5 S UOMEN L ÄÄKÄRILEHTI 44/2000 VSK 55 4483 Alkuperäistutkimus Veriviljelypositiiviset sairaalainfektiot ja niiden aiheuttajat Vuoden 1999 seurantatulokset OUTI LYYTIKÄINEN JUKKA LUMIO HANNU SARKKINEN ELINA

Lisätiedot

Hoitoon liittyvien infektioiden seuranta. Kun tiedetään hoitoon liittyvien infektioiden esiintyvyys

Hoitoon liittyvien infektioiden seuranta. Kun tiedetään hoitoon liittyvien infektioiden esiintyvyys Hygieniayhdyshenkilön rooli hoitoon liittyvien infektioiden seurannassa Valtakunnalliset sairaalahygieniapäivät 16.-17.3.2016 Hygieniahoitaja Raija Järvinen, infektioiden torjuntayksikkö, OYS p. 040 5060997/raija.jarvinen@ppshp.fi

Lisätiedot

Hygieniariskin hallinta

Hygieniariskin hallinta Tekstiilihuollon hygieniavastaavan koulutus verkossa Toinen luentokerta Keudan aikuisopisto - Palvelualat KEUDA 1 Hygieniariskin hallinta KEUDA 2 1 Hygieniariskin hallinta Vesi Tekstiilit Kontaminoituminen

Lisätiedot

Tarkoitus, tutkimusongelmia

Tarkoitus, tutkimusongelmia LIITE 1/1 kohderyhmä yms Terveydenhuoltotutkim us. Terveystieteiden maisteri Marianne Routamaa ja THT Maija Hupli. 2007 Turku. Pro gradu. Käsihygienia hoitotyössä. Suomen lääkärilehti. Tutkimusaineisto

Lisätiedot

HYVÄT HYGIENIAKÄYTÄNNÖT PÄIVÄKODISSA

HYVÄT HYGIENIAKÄYTÄNNÖT PÄIVÄKODISSA HYVÄT HYGIENIAKÄYTÄNNÖT PÄIVÄKODISSA 30.11.2017 Erja Mattila Hygieniahoitaja 1 4.12.2017 LASTEN KÄSIHYGIENIA PÄIVÄHOIDOSSA Hygieniakasvatus osa hoitoa Lapset pesevät kädet ja heitä siihen ohjataan ja valvotaan:

Lisätiedot

VÄLINEHUOLTO H Y G I E N I A J A A S E P T I I K K A C O P Y R I G H T M A R I A K A H I L A M P I

VÄLINEHUOLTO H Y G I E N I A J A A S E P T I I K K A C O P Y R I G H T M A R I A K A H I L A M P I VÄLINEHUOLTO H Y G I E N I A J A A S E P T I I K K A C O P Y R I G H T M A R I A K A H I L A M P I IHMINEN INFEKTIOIDEN LEVITTÄJÄNÄ Taudinaiheuttaja siirtyy ihmisestä toiseen eri tavoin. Tartunnan lähteenä

Lisätiedot

Puhtauspalvelun laatu ja tehokkuus sairaalan näkökulmasta

Puhtauspalvelun laatu ja tehokkuus sairaalan näkökulmasta Puhtauspalvelun laatu ja tehokkuus sairaalan näkökulmasta V-J Anttila osastonylilääkäri, infektiolääkäri, dos HUS/Medisiininen tulosyksikkö Infektiosairauksienklinikka 26.10.2011 26.10.2011 1 Sairaalan

Lisätiedot

Eristyspotilas leikkaussalissa Anestesiakurssi 2014

Eristyspotilas leikkaussalissa Anestesiakurssi 2014 Eristyspotilas leikkaussalissa Anestesiakurssi 2014 Eija Similä Hygieniavastaava, leikkausosastot Oulun yliopistollinen sairaala eija.simila@ppshp.fi Tavanomainen toiminta Toimintamalli jonka on toteuduttava

Lisätiedot