Verisuonikatetri-infektiot ja niiden ehkäisy

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Verisuonikatetri-infektiot ja niiden ehkäisy"

Transkriptio

1 Verisuonikatetri-infektiot ja niiden ehkäisy Anestesiahoitajien koulutuspäivä Hygieniahoitaja Anne-Mari Kaarto VSSHP

2 Verisuonikatetreihin liittyvät infektiot Paikallinen tromboflebiitti Pehmytkudosinfektiot Veriviljelypositiiviset sepsikset Endokardiitti ja muut metastasoivat infektiot

3 Verisuonikatetri-infektioiden esiintyvyys Yli 50% kaikista sairaalabakteremioista on arvioitu olevan lähtöisin verisuonikatetreista Kaiken tyyppiset verisuonikatetrit lisäävät riskiä sairastua sepsikseen Riski veriviljelypositiivisille infektiolle/100 laitettua katetria (Maki & Mermel 2007) - perifeerinen katetri 0,2 - arteria 1 - CVK 3 - hemodialyysikatetri 10

4 HOITOON LIITTYVÄ INFEKTIO on infektio joka syntyy tai saa alkunsa terveydenhuollon toimintayksikössä annetun hoidon aikana Verisuonikatetreihin liittyvät infektiot ovat aina hoitoon liittyviä infektioita (Kotilainen ym. 2010)

5 Verisuonikatetri-infektioiden merkitys Pidentävät potilaan hoitoaikaa Aiheuttavat kärsimystä ja kuolleisuutta Lisäävät hoidon kustannuksia

6 Umscheid & al. Estimating the Proportion of Healthcare-Associated Infections That Are Reasonably Preventable and the Related Mortality and Costs (Infect Contr Hosp Epid 2011) Estettävissä % Estettävissä lkm Estettävissä kuolemia Kustannussäästö/v Katetriperäiset vti:t % M mrd$ Verisuonikatetri-infektiot % M mrd$ Respiraattoripneumoniat 55 % mrd$ Leikkaushaavainfektiot 55 % M$ Suomessa 773 potilasta kuoli sairaalainfektioon ilman muita henkeä uhkaavia tauteja v Kanerva ym. SLL 2008;63:

7 Verisuonikatetrista ja biofilmistä suora yhteys potilaan elimistöön ja verenkiertoon katetri on vierasesine, johon mikrobit kiinnittyvät hyvin (huom! biofilmi) Kaavakuva biofilmin muodostumisesta vierasesineen pinnalle. (Francolini & Donelli Immunol Med Microbio 59, )

8 Verisuonikatetri-infektioiden syntytavat

9 KATETRIN KANTAKAPPALEEN KONTAMINOITUMINEN erityisesti pidempään olleissa katetreissa kantakappaleen kautta tapahtuva kontaminoituminen on merkittävä infektion synnylle (Sitges-Serra JPEN 8: ; De Cicco et al Lancet II; ) 18 % katetreista oli lumenin sisältä kontaminoituneita, kun käytettiin korkkeja (Casey et al J Hosp Infect 54; ) viljely kantakappaleesta positiivinen, sama mikrobi veriviljelyssä myöhemmin - kantakappale portti infektioille (Salzman et al J Infect Dis 167; )

10 Verisuonikatetri-infektioiden aiheuttajat Stafylokokit, - koagulaasinegatiiviset (mm. st epidermidis) - st. aureus Gram negatiiviset sauvabakteerit, - e.coli, klebsiella pneumoniae, pseudomonas Enterokokit Candidat

11 VERISUONIKATETREIHIN LIITTYVIEN INFEKTIOIDEN TORJUNTA SENIC tutkimus Study on the Efficacy of Nosocomial Infection Control Muutokset hoitoon liittyvissä infektioissa 5 vuoden aikana ( ). Tutkimuksen keskeiset tulokset: Jos sairaaloissa panostettiin sekä hoitoon liittyvien infektioiden torjuntaan että ehkäisyyn infektiot vähenivät 30 % viiden vuoden aikana. 30% 20% 10% 0% -10% -20% Ilman inf. torjuntaa 9% Alem. Heng. Tie Inf. 14% Haava inf. 19% VTI 26% Veritie Inf. 18% Yht. -30% -40% -27% -31% -32% -35% -35% Infektioiden torjuntaa erilaisin toimenpitein Haley RW et al. Am J Epidemiol 1985;121(2):

12 VERISUONIKATETREIHIN LIITTYVIEN INFEKTIOIDEN TORJUNTA Useita tutkimuksia, joissa infektiot ovat merkittävästi vähentyneet. Tutkimuksissa käytetyt metodit : Koulutus, seuranta, näyttöön perustuvat suositukset käyttöön, benchmarking, havainnointi ja palaute, katetrin tarpeen päivittäinen tarkistus, hoitajat keskeyttivät toiminnan tarvittaessa, tarkistuslista, moniammatillinen tiimi, hallinnon tuki (Aly ym. 2005, Berenholtz ym. 2004, Bishop-Kurylo 1998, Bloom ym. 2003, Bosonnet 2002, Coopersmith ym. 2002, Field 2002, Frankel ym. 2001, Eggiman ym., 2000, Harrigan ym. 2006, Hatler ym. 2006, Higuera ym. 2005, Jeffries ym. 2009; Joint Commission Perspectives on Patient Safety, Kane & Bretz 2011; Kurlat ym. 1998, Lobo ym. 2005, Maas ym.1998, McKinley ym., Misset ym. 2004, Muto ym. 2005, Orsi ym. 2005, Penne 2002, Provonost 2006, Ramiritu ym. 2009, Render ym.2006, Rosenthal ym 2003, Shannon ym. 2006, Wall ym. ) nykyisin tavoitteena 0-toleranssi nippu ajattelu tarkistuslista (mm. Boyd ym perif kan; Guerin ym. 2010; Jeffries ym. 2009, Venkatram ym 2009)

13 TAVANOMAISET VAROTOIMET = noudatetaan kaikessa hoidossa toimi niin, että työtavoillasi et siirrä mikrobeja potilaasta toiseen potilaaseen, itseesi, työtoveriin, ympäristöön tai käsien välityksellä puhtaisiin kohteisiin Kuva: Suomen sairaalahygieniayhdistys: :http://www.duodecim.fi/kotisivut/sivut.nayta?p_navi=59733&p_sivu=52350

14 KÄSIHYGIENIAN TOTEUTTAMISESSA ON TODETTU PUUTTEITA (Maas ym. 1998, Bijma ym. 1999, Nuutinen 2001, Penne 2002, Kilbride ym. 2003, coopersmith ym. 2004, Andersen ym. 2005, Lobo ym. 2005, Terho 2007) katetrihoidosta tehdyssä kyselyssä: hyvät tiedot ohjeiden mukaisista käytännöistä, mutta puutteita käytännön toteutuksessa. Suurimmat puutteet käsihygienian toteuttamisessa. (Kennedy ym. 2004) Käsien desinfektio ennen hoitotilannetta 13 % (N=337) Käsien desinfektio hoitotilanteen jälkeen 38 % (N=337) Aseptista toimintaa edellyttävissä toimenpiteissä käsihygienia toteutui ennen ja jälkeen 8 % (N=198) Nuutinen K. Käsihygienian toteutuminen hoitotilanteissa - havaintotutkimus. Pro gradu tutkielma, elokuu Suomen Sairaalahygienialehti 2001;19:5-14.

15 VERISUONIKATETRIHOIDON ASEPTIIKKA mitään kohtaa verisuonikatetrissa ei kosketella ilman käsien desinfektiota. Jos kosketellaan välillä jotain muuta kuin katetria (esimerkiksi infuusiopusseja), kädet on desinfioitava uudelleen

16 KYNSILAKKA, TEKOKYNNET, KYNSIEN PITUUS, KORUT JA VERISUONIKATETRIT Halkeilleessa kynsilakassa on huomattava mikrobikasvu, joka ei poistu edes desinfioimalla Rakennekynnet on infektioriski sekä potilaille että työntekijöille, rakennekynsien alle jää likaa ja mikrobeja - Henkilökunnalla kynsien alla taudinaiheuttajia: 86% jos rakennekynnet, 35 % jos luonnon kynnet. Pitkien kynsien alusta ei desinfioidu (kynnet lyhyinä, alle 0,5mm) Sormukset, rannekorut ja kellot estävät hyvän käsihygienian toteutumisen Pellowe CM, Pratt RJ, harper P et al. Infection control. Preventation of healtcare- associated infections in primary and communitycare, J Hosp Infect 2003;55 (Supp 2):S5-S127. Hoitoon liittyvien infektioiden torjunta. 6. uudistettu painos, Suomen Kuntaliitto, Helsinki Moolenaar &al. A prolonged outbreak of Pseudomonas aeruginosa in a neonatal intensive care unit: did staff fingernails play a role in disease transmission? Infect Control Hosp Epid 2000;21: WHO WHO guidlines on hand hygiene in healt care. McNeil & al. Clin Infect Dis 2001;32:

17 YLEISET VERISUONIKATETRIHOITOON LIITTYVÄT ASIAT verisuonikatetrin pistokohtaan kosketellaan vain steriilillä: steriilit käsineet tai noudatetaan non-touch tekniikkaa (= steriiliteettiä vaativia kohtia ei kosketella tai kosketellaan vain steriilillä välineellä). verisuonikatetriin yhdistetään vain steriili injektio/infuusioportit pyyhitään vähintään 70 % etanolilla ennen käyttöönottoa katetrin tarpeen arviointi päivittäin, tarpeeton poistetaan välittömästi mahdollisimman yksinkertaisen katetrityypin valinta, tarpeettomat hanat ja nesteensiirtolaitteet poistetaan. katetrin pistokohdan palpointi ja tarkkailu kirjaaminen!

18 ÄÄREISLASKIMON KANYLOINTI (1) käsien desinfektio ja tarvittavien välineiden keräys käsien desinfektio potilaan asento, staassi, suonen valinta käsien desinfektio tehdaspuhtaiden suojakäsineiden pukeminen Ihon desinfektio väh. 70% alkoholilla kostutetulla taitoksella ei hankausta. sen jälkeen pistokohtaa ei kosketella. annetaan kuivua!

19 PERIFEERISEN LASKIMON KATETROINTI (2) Laita käytetty neula suoraan särmäjäteastiaan Yhdistä infuusioletku Kiinnitä katetri huolellisesti Desinfioi kädet suojakäsineiden riisumisen jälkeen Kirjaa potilaan hoitokertomukseen kanyylin asettamisajankohta

20 Ääreislaskimokanyylin hoito Kädet desinfioidaan. Kanyylin pistokohta palpoidaan siteiden päältä ja kiinnitys tarkistetaan päivittäin. Irronneet ja likaantuneet kiinnityssidokset vaihdetaan. Kanyylin tarve arvioidaan päivittäin, ja turha kanyyli poistetaan välittömästi. Kun annetaan toistuvia lääkehoitoja kanyylin kautta ilman aukiolotippaa, kanyyli huuhdellaan fysiologisella keittosuolaliuoksella ja suljetaan steriilillä korkilla. Potilaan sairauskertomukseen kirjataan huomiot kanyylista, kanyylin pistokohdasta sekä pistokohdan pesuun ja sidoksiin liittyvistä asioista

21 Keskuslaskimokatetrin asettaminen Käsien desinfektio (kirurginen) Hiussuoja, kirurginen suunenäsuoja Steriili takki Steriilit suojakäsineet Punktiokohdan desinfiointi Laajat peittelyt steriilein liinoin Oikeat toimintatavat Kanyylin kiinnitys Kirjaaminen hoitokertomukseen

22 KESKUSLASKIMOKANYYLIN PISTOKOHDAN PUHDISTUS/DESINFEKTIO Päivittäin kanyylin ja sen pistokohdan ja kiinnityksen tarkkailu ja pistokohdan palpointi (myös läpinäkyvän kalvon päältä). Peittämätöntä pistokohtaa kosketellaan steriilein käsinein Kiinnityssidoksiin voi koskea myös tehdaspuhtain käsinein tai desinfioiduin käsin. Kanyylin kiinnityssidokset poistetaan tehdaspuhtain käsinein. Pistokohdan hoito on steriili toimenpide, joka tehdään steriilein välinein. Kädet desinfioidaan ennen välineiden keräämistä. Käytettävät välineet asetetaan steriilille liinalle. Pistokohdan hoidossa hoitaja pukee kirurgisen suu-nenäsuojan. Puhdistuksessa käytetään steriilejä käsineitä ja steriilejä välineitä. Potilaan pistokohdan ympäristö suojataan steriilillä liinalla. Pistokohta puhdistetaan aina, kun sidokset avataan. Puhdistukseen käytetään VSSHP:ssä alkoholisetrimonia (esim. Dermades ). Iho puhdistetaan pistokohdasta lähtien pyyhkäisyillä, huomioidaan valumissuunta ja että iho on kuiva, ennen sidosten kiinnittämistä. Verinen tai eritteinen pistokohta puhdistetaan ensin keittosuolalla. Kanyylin pistokohta suojataan puoliläpäisevällä kalvolla tai peittävällä sidoksella. Puoliläpäisevä, läpinäkyvä kalvo vaihdetaan 7 vuorokauden välein (tai valmistajan ohjeen mukaan). Peittävä sidos vaihdetaan joka toinen päivä. Hoitotapahtuma ja tehdyt huomiot kirjataan potilaan sairauskertomukseen. HUOM! Kuvasarja keskuslaskimokanyylin pistokohdan hoidosta tulossa myöhemmin ohjepankkiin. Maarit Juti & SHYG 2014

23 SAIRAANHOITAJIEN SUOSITUSTEN MUKAISET KÄYTÄNNÖT VERISUONIKATETRIHOIDOISSA suurimmalla osalla vastaajista hyvät tiedot ohjeiden mukaisista käytännöistä, mutta yli kolmanneksella oli vastausten mukaan puutteita käytännön toteutuksessa (Kennedy ym. 2004) suurimmat puutteet käsihygienian toteuttamisessa (Maas ym. 1998, Bijma ym. 1999, Nuutinen 2001, Penne 2002, Kilbride ym. 2003, coopersmith ym. 2004, Andersen ym. 2005, Lobo ym Terho 2007) puutteita lisäksi: keskuslaskimokatetrihoidon dokumentoinnissa (Cooper ym. 2004) sidosten vaihdossa ja käsittelyssä (Aly ym. 2005, Andersen ym 2005) ihon desinfioinnissa (Cohran ym. 1996) nesteensiirtolaitteiston, erityisesti katetrin kantakappaleen ja korkkien käsittelyssä (Bishop-Kurylo 1998, Lobo ym. 2005, Kilbride ym. 2003, Terho 2007)

24 VERISUONIKATETRIN VAIHTO Ääreislaskimokatetri vaihdetaan 96 tunnin välein aina, jos siinä on infektion merkkejä 48 tunnin sisällä, jos se on laitettu epäaseptisessa tilanteessa Keskuslaskimokatetria Ei vaihdeta rutiinisti, paitsi jos se laitettu epäaseptisessa tilanteessa Jos katetri vaihdetaan, vaihdetaan myös hanat ja nesteensiirtolaitteet Rutiiniviljelyitä ei tehdä

25 LÄÄKEAINEET JA NESTEENSIIRTOLETKUT katetrin kantakappale puhdistetaan vähintään 70 % alkoholilla ennen käyttöä (ensin keittosuola, jos verinen/eritteinen) jos käytetään venttiilikorkkia, korkki puhdistettava vähintään 70 % alkoholilla hankaamalla 15 sekunnin ajan (minimi) ja annetaan kuivua katetri huuhdellaan keittosuolalla aina lääkeaineiden jälkeen nesteensiirtoletkut, hanat, paineenmittauksessa käytettävä laitteisto vaihdetaan 96 tunnin välein, paitsi: kun katetri vaihdetaan lipidi-infuusion jälkeen 24 tunnin välein Propofol 6-12 tunnin välein tai valmistajan ohjeen mukaan verituotteiden tiputuksen jälkeen välittömästi tai viimeistään 6 tunnin kuluttua toistuvien, intervallina annettavien lääkeinfuusioiden jälkeen infuusion loputtua

26 Mukailtu: Duodecim 2000;116(5): Tero Ala-Kokko, Jouko Laurila, Seppo Alahuhta ja Hannu Syrjälä Näyttöön perustuvia toimintatapoja keskuslaskimokatetri -infektioiden torjunnassa Menetelmä Huomioitavaa Koulutus Käsihygienia Punktiokohdan puhdistus Suojautuminen CVK:n laitossa Katetrien käyttöaiheet, kanylointi tekniikka, katetrin hoito Käsien desinfektio pistokohtaa tunnusteltaessa. Käsien desinfektio ja tehdaspuhtaat suojakäsineet ennen ääreislaskimokanylointia Käsien desinfektio ja steriilit suojakäsineet ennen valtimo- tai keskuslaskimokanylointia Mekaaninen puhdistus esim. vähintään 70% alkoholilla, ja desinfektioaineen kuivuminen. Maksimaalinen; hiussuoja, kirurginen suu-nenäsuoja, steriilitakki ja punktioalueen laaja peittely Katetrin luumenmäärän valinta Injektioporttien puhdistus Pyritään käyttämään ensisijaisesti yksiluumenisia katetreja Vähintään 70% alkoholilla ennen lääkkeen antoa, näytteen ottoa ja infuusion yhdistämistä Peitemateriaalin valinta Kuiva, ihon kosteutta ehkäisevä. Pistokohdan tarkkailu Päivittäin. Jos infektio, katetri poistetaan Katetrin vaihto Infusoitavien nesteiden/lääkkeiden käsittely Jos vahvasti epäilty tai dokumentoitu, Puhdistetaan ampullien ja pussien injektiokohdat ennen lävistystä väh. 70%:lla alkoholilla Asettamisajankohdan rekisteröinti merkitään selkeästi potilaspapereihin

27 Verisuonikatetri-infektioiden seuranta oleellinen osa infektioiden torjuntaa vuosittainen palaute infektioiden esiintyvyydestä tärkeää

28 Koulutus Riittävä ja säännöllinen Sekä asetukseen että käsittelyyn osallistuvalle Verkkokurssit

29 VERISUONIKATETRIHOIDON OIKEA TOTEUTTAMINEN ON OSA LAADUKASTA HOITOA potilaan asemaa ja oikeutta koskeva laki (785/1992) potilaalla on oikeus turvalliseen ja laadukkaaseen hoitoon Työntekijä on vastuussa suorittamistaan työtehtävistä. Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2005:32 Turvallinen lääkehoito. Valtakunnallinen opas lääkehoidon toteuttamisesta sosiaali- ja terveydenhuollossa Potilas saa tarvitsemansa ja oikean hoidon, josta aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa - hoidon turvallisuus, lääkitysturvallisuus, laiteturvallisuus -> osa hoidon laatua (Mäntyranta ym. 2007)

30 MITÄ UUTTA VERISUONI- KATETRIHOIDOISSA? Klooriheksidiinikylvetykset ym. muu klooriheksidiininkäyttö Desinfioivat korkit Pinnoitetut katetrit Etanolilukot Jne..

31 Yhteenveto Verisuonikanyylit altistavat potilaat infektioille Säännöllinen koulutus tärkeää Infektioiden seuranta ja palautteen anto Ohjeistusten noudattaminen Mikään yksittäinen tekijä ei muita tärkeämpi vaan koko prosessi

32 KIRJALLISUUTTA Ala-Kokko. T, Laurila J.,Alahuhta S.,ja Syrjälä H. Verisuonikatetriperäinen infektio. Duodecim 2000;116(5): Antonelli M. et al. Comparison of triple-lumen central venous catheters impregnated with silver nanoparticles (AgTive ) vs conventional catheters in intensive care unit patients. Journal of Hospital Infection Oct 82;2: Bleasdale S.C et al..effectiveness of Chlorhexidine Bathing to Reduce Catheter-Associated Bloodstream Infections in Medical Intensive Care Unit Patients. Arch Intern Med. 2007;167(19): Casey AL et al. Antimicrobial central venous catheters in adults: a systematic review and meta-analysis. The Lancet Infectious Diseases. 2008Dec 8;12: Casey AL et al Microbiological comparison of a silver-coated and a non-coated needleless intravascular connector in clinical use. Journal of Hospital Infection Apr;80(4): Keskuslaskimokatetrin laitto ja käyttö. Verkkokurssi. Duodecim.http://www.terveysportti.fi/kotisivut/sivut.koti?p_sivusto=640 Kotilainen ym Verisuonikatetreihin liittyvät infektiot. Kirjassa: Anttila ym. Hoitoon liittyvät infektiot. Maki & Mermel Infections due to infusion therapy. Kirjassa: Jarvis. Hospital Infections. Marschall ym Strategies to Prevent Central Line Associated Bloodstream Infections in Acute Care Hospitals 29; S22-S30. O`Grady ym Guidelines for the Prevention of Intravascular Catheter-Related Infections. CDC. Oliveira C. Ethanol locks to prevent catheter-related bloodstream infections in parenteral nutrition: a meta-analysis. Pediatrics.2012 Feb;129(2): Popovich K.J et al. Effectiveness of Routine Patient Cleansing with Chlorhexidine Gluconate for Infection Prevention in the Medical Intensive Care Unit. Infection Control and Hospital Epidemiology.2009;10(30): Pratt ym epic2: National Evidence-Based Guidelines for Preventing Healthcare-Associated Infections in NHS Hospitals in England. Journal of Hospital Infection, Volume 65, Pages S1-S59 Pronovost M. D et al. An Intervention to decrease Catheter-Related Bloodstream Infections in the ICU. New England Journal of Medicine, 2006 Dec 28; 355: Timsit J.F et al. Chlorhexidine-Impregnated Sponges and Less Frequent Dressing Changes for Prevention of Catheter- Related Infections in Critically Ill Adults A Randomized Controlled Trial. JAMA Mar 25;301(12):

Hoitoon liittyvät infektiot Etelä-Karjalan keskussairaalan

Hoitoon liittyvät infektiot Etelä-Karjalan keskussairaalan Saimaan ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysala Lappeenranta Hoitotyön koulutusohjelma Sanna Lipsanen ja Anu Myllynen Hoitoon liittyvät infektiot Etelä-Karjalan keskussairaalan osastolla A3 Opinnäytetyö

Lisätiedot

26.vuosikerta numero 3/2008 XXXIV VALTAKUNNALLISET SAIRAALAHYGIENIAPÄIVÄT 12.-13.3.2008 HÄMEENLINNA. Vain parasta jo vuodesta 1883

26.vuosikerta numero 3/2008 XXXIV VALTAKUNNALLISET SAIRAALAHYGIENIAPÄIVÄT 12.-13.3.2008 HÄMEENLINNA. Vain parasta jo vuodesta 1883 26.vuosikerta numero 3/2008 XXXIV VALTAKUNNALLISET SAIRAALAHYGIENIAPÄIVÄT 12.-13.3.2008 HÄMEENLINNA Vain parasta jo vuodesta 1883 Suomen Sairaalahygieniayhdistyksen hallitus 2007 Veli-Jukka Anttila HYKS

Lisätiedot

Käsihygienian toteutuminen kirurgisella vuodeosastolla

Käsihygienian toteutuminen kirurgisella vuodeosastolla Jukka Kumpulainen, Pipsa Lahtinen ja Ossi Martikainen Käsihygienian toteutuminen kirurgisella vuodeosastolla Metropolia Ammattikorkeakoulu Sairaanhoitaja (AMK) Hoitotyön koulutusohjelma Opinnäytetyö Marraskuu

Lisätiedot

Unelmien käsihuuhde. Kosteuttava käsien ja ihon desinfektioaine hygieeniseen ja kirurgiseen käsidesinfektioon. ph 7,0 EN 12791

Unelmien käsihuuhde. Kosteuttava käsien ja ihon desinfektioaine hygieeniseen ja kirurgiseen käsidesinfektioon. ph 7,0 EN 12791 25.VUOSIKERTA NUMERO 3/2007 SYMPOSIUM Unelmien käsihuuhde Kosteuttava käsien ja ihon desinfektioaine hygieeniseen ja kirurgiseen käsidesinfektioon ph 7,0 EN 12791 Vain parasta sairaalahygieniaan. Suomen

Lisätiedot

29.VUOSIKERTA NUMERO 2/2011 7TH INTERNATIONAL CONFERENCE OF THE HOSPITAL INFECTION SOCIETY SYMPOSIUMNUMERO 2

29.VUOSIKERTA NUMERO 2/2011 7TH INTERNATIONAL CONFERENCE OF THE HOSPITAL INFECTION SOCIETY SYMPOSIUMNUMERO 2 29.VUOSIKERTA NUMERO 2/2011 7TH INTERNATIONAL CONFERENCE OF THE HOSPITAL INFECTION SOCIETY SYMPOSIUMNUMERO 2 Suomen Sairaalahygieniayhdistyksen hallitus 2010 Veli-Jukka Anttila HUS Medisiininen tulosyksikkö,

Lisätiedot

Hoitoon liittyvien infektioiden esiintyvyys Suomessa 2011

Hoitoon liittyvien infektioiden esiintyvyys Suomessa 2011 Alkuperäistutkimus tieteessä Tommi Kärki HuK, tutkimushoitaja Outi Lyytikäinen LT, dosentti, ylilääkäri outi.lyytikainen@thl.fi THL, Tartuntatautien seurannan ja torjunnan osasto, Sairaalainfektioohjelma

Lisätiedot

Veriviljelypositiiviset sairaalainfektiot vuosina 1999 2002

Veriviljelypositiiviset sairaalainfektiot vuosina 1999 2002 Kansanterveylaitoksen julkaisuja KTL B10/2004 Veriviljelypositiiviset sairaalainfektiot vuosina 1999 2002 Tiivistelmä Yleistä Vuosina 1999 2002 sairaalainfektio-ohjelmaan (SIRO) osallistui 7 sairaalaa.

Lisätiedot

Hoitoon liittyvien infektioiden eli sairaalainfektioiden. Sairaalainfektiot aiheuttavat huomattavan tautitaakan. lääketiede. Alkuperäistutkimus

Hoitoon liittyvien infektioiden eli sairaalainfektioiden. Sairaalainfektiot aiheuttavat huomattavan tautitaakan. lääketiede. Alkuperäistutkimus Alkuperäistutkimus Mari Kanerva, Jukka Ollgren, Mikko J. Virtanen, Outi Lyytikäinen sekä kansalliseen sairaalainfektioiden prevalenssitutkimukseen osallistuneet sairaalat Sairaalainfektiot aiheuttavat

Lisätiedot

XVIII VALTAKUNNALLISET VÄLINEHUOLLON KOULUTUSPÄIVÄT

XVIII VALTAKUNNALLISET VÄLINEHUOLLON KOULUTUSPÄIVÄT 28.VUOSIKERTA NUMERO 6/2010 XVIII VALTAKUNNALLISET VÄLINEHUOLLON KOULUTUSPÄIVÄT Puhdas kosketus Vain parasta sairaalahygieniaan Kysy lisää: Berner Oy Terveys ja Tutkimus, Sairaalahygienia Sahaajankatu

Lisätiedot

30.VUOSIKERTA NUMERO 6/2012 XX VALTAKUNNALLISET VÄLINEHUOLLON KOULUTUSPÄIVÄT

30.VUOSIKERTA NUMERO 6/2012 XX VALTAKUNNALLISET VÄLINEHUOLLON KOULUTUSPÄIVÄT 30.VUOSIKERTA NUMERO 6/2012 XX VALTAKUNNALLISET VÄLINEHUOLLON KOULUTUSPÄIVÄT Yhteystiedot Suomen Sairaalahygieniayhdistyksen hallitus 2012 Puheenjohtaja Mari Kanerva Auroran sairaala, rak.5,3krs, HYKS

Lisätiedot

28.vuosikerta numero 2/2010. XXXVI Valtakunnalliset sairaalahygieniapäivät, symposiumnumero. Puhdas kosketus

28.vuosikerta numero 2/2010. XXXVI Valtakunnalliset sairaalahygieniapäivät, symposiumnumero. Puhdas kosketus 28.vuosikerta numero 2/2010 XXXVI Valtakunnalliset sairaalahygieniapäivät, symposiumnumero Puhdas kosketus Vain parasta sairaalahygieniaan Kysy lisää: Berner Oy Terveys ja Tutkimus, Sairaalahygienia Sahaajankatu

Lisätiedot

31.VUOSIKERTA NUMERO 3/2013 XXXIX VALTAKUNNALLISET SAIRAALAHYGIENIAPÄIVÄT, SYMPOSIUMNUMERO. pro

31.VUOSIKERTA NUMERO 3/2013 XXXIX VALTAKUNNALLISET SAIRAALAHYGIENIAPÄIVÄT, SYMPOSIUMNUMERO. pro 31.VUOSIKERTA NUMERO 3/2013 XXXIX VALTAKUNNALLISET SAIRAALAHYGIENIAPÄIVÄT, SYMPOSIUMNUMERO 0434 pro Suomen Sairaalahygienialehden kirjoitusohjeet Julkaisupolitiikka Lehti julkaisee sairaalahygieniaan ja

Lisätiedot

Katkaistaan yhdessä tartuntatiet

Katkaistaan yhdessä tartuntatiet 31.VUOSIKERTA NUMERO 4/2013 Katkaistaan yhdessä tartuntatiet 0434 pro Easydes Pesevä pintadesinfektioaine nyt myös käyttövalmiina pyyhepakkauksena HELPPO, NOPEA, TEHOKAS! Käyttökohteita: stetoskoopit,

Lisätiedot

Lääkelaitoksen julkaisusarja 1/2003 Terveydenhuollon laadunhallinta

Lääkelaitoksen julkaisusarja 1/2003 Terveydenhuollon laadunhallinta Lääkelaitoksen julkaisusarja 1/2003 Terveydenhuollon laadunhallinta Hygienia suun terveydenhuollossa Jakelu: Lääkelaitos Terveydenhuollon laitteet ja tarvikkeet PL 55 00301 Helsinki Puh. (09) 4733 4242

Lisätiedot

HYKS Operatiivinen tulosyksikkö HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI. Puhdas suu. Opas henkilökunnalle tehohoitopotilaan suun hoitoon

HYKS Operatiivinen tulosyksikkö HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI. Puhdas suu. Opas henkilökunnalle tehohoitopotilaan suun hoitoon HYKS Operatiivinen tulosyksikkö HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI Puhdas suu Opas henkilökunnalle tehohoitopotilaan suun hoitoon SISÄLLYS LUKIJALLE SUU INFEKTIOPORTTINA SUU- JA HAMMASSAIRAUDET Terve

Lisätiedot

30.VUOSIKERTA NUMERO 2/2012

30.VUOSIKERTA NUMERO 2/2012 30.VUOSIKERTA NUMERO 2/2012 Suomen Sairaalahygieniayhdistyksen hallitus 2011 Puheenjohtaja Veli-Jukka Anttila HYKS/Medisiininen toimiala/infektiosairaudet, PL 340, 00029 HUS, puh. työ: (09) 4711, fax:

Lisätiedot

Sälekarin Kirjapaino Oy, Somero 1. painos 2007 Painosmäärä 10 000 kpl Teksti: Katja Hautala/Suomen Hippos ry ja Martti Nevalainen/Intervet Oy Kansi ja taitto: Stella Wnuk/Intervet Oy Kirjoittajat haluavat

Lisätiedot

Potilasturvallisuutta taidolla -ohjelma

Potilasturvallisuutta taidolla -ohjelma Potilasturvallisuutta taidolla -ohjelma Kumppaneiden logot lisatään 2 Potilasturvallisuutta taidolla ohjelmasuunnitelma Sisällys TIIVISTELMÄ... 4 JOHDANTO... 5 1. POTILASTURVALLISUUS JA SEN MERKITYS...

Lisätiedot

Vain parasta jo vuodesta 1883

Vain parasta jo vuodesta 1883 26.vuosikerta numero 1/2008 Vain parasta jo vuodesta 1883 Suomen Sairaalahygieniayhdistyksen hallitus 2007 Veli-Jukka Anttila HYKS /Medisiininen tulosyksikkö/infektiosairaudet, PL 340, 00029 HUS Puheenjohtaja

Lisätiedot

TERVETULOA HARJOITTELUUN!! HUS Hyks hoitotyön kliiniset opettajat

TERVETULOA HARJOITTELUUN!! HUS Hyks hoitotyön kliiniset opettajat TERVETULOA HARJOITTELUUN!! YLEISPEREHDYTYKSEN SISÄLTÖ 1. OHJEITA HARJOITTELUUN 2. TURVALLISUUS OSANA HARJOITTELUA 3. ORGANISAATIO JA HALLINTO OPISKELIJAN OPPIMISEN TUKENA 1. OHJEITA HARJOITTELUUN YLEISET

Lisätiedot

Listerioosi Suomessa. Outi Lyytikäinen, Anja Siitonen, Tuula Johansson, Susanna Lukinmaa, Janne Mikkola ja Petri Ruutu

Listerioosi Suomessa. Outi Lyytikäinen, Anja Siitonen, Tuula Johansson, Susanna Lukinmaa, Janne Mikkola ja Petri Ruutu Katsaus Outi Lyytikäinen, Anja Siitonen, Tuula Johansson, Susanna Lukinmaa, Janne Mikkola ja Petri Ruutu Listerioosiin sairastuvat tavallisimmin vastustuskyvyltään heikentyneet, raskaana olevat ja vastasyntyneet.

Lisätiedot

Diabetes ja lääkäri. Uusi opiskelupaikka verkossa. diabetes.fi. Tyyppi 2 tutuksi

Diabetes ja lääkäri. Uusi opiskelupaikka verkossa. diabetes.fi. Tyyppi 2 tutuksi 4 2013 syyskuu 42. vuosikerta Suomen Diabetesliitto Diabetes ja lääkäri www.diabetes.fi/d-opisto Uusi opiskelupaikka verkossa Tyyppi 2 tutuksi Tule rohkeasti mukaan! D-opisto on Diabetesliiton uusi opiskelupaikka

Lisätiedot

POSTOPERATIIVISEN KIVUN HOITO

POSTOPERATIIVISEN KIVUN HOITO POSTOPERATIIVISEN KIVUN HOITO Opas hoitohenkilökunnalle Hoitotyön koulutusohjelma, sairaanhoitaja Opinnäytetyö 18.4.2007 Jaana Kuvaja Satu Solin-Laakkonen HELSINGIN AMMATTIKORKEAKOULU STADIA Sosiaali-

Lisätiedot

Finnish Journal of Orthopaedics and Traumatology

Finnish Journal of Orthopaedics and Traumatology Finnish Journal of Orthopaedics and Traumatology Julkaisija Suomen Ortopediyhdistys Ortopedföreningen i Finland ry. Publisher Finnish Orthopaedic Association Toimituksen osoite: SOT-lehti / Ville Puisto

Lisätiedot

EUROOPPALAISEN SIIPIKARJA- TEOLLISUUDEN OPAS (EPIG)

EUROOPPALAISEN SIIPIKARJA- TEOLLISUUDEN OPAS (EPIG) Association de l Aviculture, de l Industrie et du Commerce de Volailles dans les Pays de l Union Européenne euroopan maanviljelijät euroopan maatalousosuuskunnat EUROOPPALAISEN SIIPIKARJA- TEOLLISUUDEN

Lisätiedot

Vaikeasti dementoituneen vanhuksen elämän loppuvaiheen hoito

Vaikeasti dementoituneen vanhuksen elämän loppuvaiheen hoito Katsaus tieteessä Riitta Antikainen LT, geriatrian dosentti, ma geriatrian professori Oulun yliopisto, terveystieteiden laitos geriatrian ylilääkäri Oulun kaupunginsairaala riitta.antikainen@oulu.fi Tarja

Lisätiedot

Onko jo aika muuttaa lasten ylläpitonestehoidon käytäntöä?

Onko jo aika muuttaa lasten ylläpitonestehoidon käytäntöä? Tieteessä katsaus Janne Kataja LT, lastennefrologi, osaston vastaava lääkäri TYKS, Lasten ja nuorten klinikka, lasten teho-osasto janne.kataja@tyks.fi Onko jo aika muuttaa lasten ylläpitonestehoidon käytäntöä?

Lisätiedot

Suun kautta annettavien kefalosporiinien käyttö. Pekka Kujala

Suun kautta annettavien kefalosporiinien käyttö. Pekka Kujala Lääkehoito Suun kautta annettavien kefalosporiinien käyttö Pekka Kujala Suun kautta annettavien kefalosporiinien sopivia käyttökohteita ovat stafylokokki-, streptokokki- ja pneumokokki-infektiot, joihin

Lisätiedot

Tutkimus: Vaihtoehtoinen vuodepesu Bagbathilla tuotteen käyttö kirurgisella teho-osastolla Wesküstenklinikums Heidessä

Tutkimus: Vaihtoehtoinen vuodepesu Bagbathilla tuotteen käyttö kirurgisella teho-osastolla Wesküstenklinikums Heidessä Koulutus: Anestesia ja tehohoito Kurssi 12 Tutkimus: Vaihtoehtoinen vuodepesu Bagbathilla tuotteen käyttö kirurgisella teho-osastolla Wesküstenklinikums Heidessä Projektipäällikkö Antje Schmidt, WKK Heide

Lisätiedot