AIHE: kilpilahti_hyvinvointimittarit_aika

Save this PDF as:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "AIHE: kilpilahti_hyvinvointimittarit_aika"

Transkriptio

1 TMT Tilastokuvaajia Pron tutkimusjärjestelmä 1 AIHE: kilpilahti_hyvinvointimittarit_aika OSA 1: Ryhmä: KAIKKI Otoksena Kilpilahden yhdistyksen yritykset Pro tutkimus Tämän dokumentin analyysit (sivuja voit hakea Etsi toiminnolla): Otoksena Kilpilahden yhdistyksen yritykset, Kilpilahden yhdistyksen yritykset vs. muut tes, Kilpilahden yritysten keskinäinen vertailu Huom. lisää vertailuasetelmia pdf:n loppupuolella Mahd. puuttuvat arvot on merkitty NaN/NA (not available)... Ekologista tilastollista analyysia : paperin, musteen (värit) ja tiedostokoon kulutus minimoitu tulosta vain se mitä todella tarvitset (2 kuvaa yhdelle sivulle jne.) tutkimuskoodit tmt 1: tmt108, tmt109, tmt110,... ja tmt 2: tmt209, tmt210,... lisää tietoa pdf:n tuloskansio: Z:\TUTK_TILASTOT\TMT\\YLEISET\\TEEMAT Tuloste luotu TMT järjestysnro = TMT 1 (työ ja ansiot) = TMT 2 (työympäristö ja hyvinvointi) Työmarkkinatutkimusprosessit Aika

2 Odotukset työmarkkinoiden kehityksestä { 2=huononee,...,2=paranee} = n ( TUTKP ) tmt 108,109,110,111, TYOMARKK Z:\D\ANA\TMT\TMT1\TBL\KAIKKI\KILPILAHTI1\grp_minstat_KAIKKI_1001_tmt1.txt

3 Kokonaistyytyväisyys työelämään (0 100%) = n ( TUTKP ) tmt 108,109,110,111, TYYTYV2 Z:\D\ANA\TMT\TMT1\TBL\KAIKKI\KILPILAHTI1\grp_minstat_KAIKKI_1001_tmt1.txt

4 Kokonaistyytyväisyys työelämään (0 100%) = n ( TUTKP ) tmt 108,109,110,111, TYYTYV2 Z:\D\ANA\TMT\TMT1\TBL\KAIKKI\KILPILAHTI1\grp_minstat_KAIKKI_1001_tmt1.txt

5 TMT Tilastokuvaajia Pron tutkimusjärjestelmä 1 AIHE: kilpilahti_hyvinvointimittarit_aika OSA 1: Ryhmä: KAIKKI Otoksena Kilpilahden yhdistyksen yritykset Pro tutkimus Tämän dokumentin analyysit (sivuja voit hakea Etsi toiminnolla): Otoksena Kilpilahden yhdistyksen yritykset, Kilpilahden yhdistyksen yritykset vs. muut tes, Kilpilahden yritysten keskinäinen vertailu Mahd. puuttuvat arvot on merkitty NaN/NA (not available)... Ekologista tilastollista analyysia : paperin, musteen (värit) ja tiedostokoon kulutus minimoitu tulosta vain se mitä todella tarvitset (2 kuvaa yhdelle sivulle jne.) tutkimuskoodit tmt 1: tmt108, tmt109, tmt110,... ja tmt 2: tmt209, tmt210,... lisää tietoa pdf:n tuloskansio: Z:\TUTK_TILASTOT\TMT\\YLEISET\\TEEMAT Tuloste luotu TMT järjestysnro = TMT 1 (työ ja ansiot) = TMT 2 (työympäristö ja hyvinvointi) Työmarkkinatutkimusprosessit Aika

6 Palautteenanto+motivoifaktori [0,1] tmt1enn = n ( TUTKP ) tmt 209,210,211,212, efpalmot

7 Työpaikan ekologinen vastuutaso ( TUTKP ) tmt 209,210,211,212, FEKOLOG

8 Työpaikan ihanteellinen sijainti ( TUTKP ) tmt 209,210,211,212, FIHALUE

9 Yleinen johtamis ja toimintakulttuuripääoma, tyytyväisyys ( TUTKP ) tmt 209,210,211,212, FJOH

10 Uhattomuus ja reiluus työyhteisössä ( TUTKP ) tmt 209,210,211,212, FOIK

11 Osaamistaso tehtävän vaativuuteen ( TUTKP ) tmt 209,210,211,212, FOSTYO

12 Palkkaus, tyytyväisyys ( TUTKP ) tmt 209,210,211,212, FPAL

13 Oman työn sisältö, arvostus ja asema, tyytyväisyys ( TUTKP ) tmt 209,210,211,212, FSIS

14 Työmäärän hallittavuus ( TUTKP ) tmt 209,210,211,212, FSUJ

15 Työterveyspalvelujen riittävyys ( TUTKP ) tmt 209,210,211,212, FTERVPAL

16 Turvallisesti tehty työ = n ( TUTKP ) tmt 209,210,211,212, FTURV

17 Vahinkoa aiheuttamaton työ ( TUTKP ) tmt 209,210,211,212, FVAHVAL

18 Vaikutusmahdollisuudet työaikaan ja työhön ( TUTKP ) tmt 209,210,211,212, FVAI

19 Työn ja vapaa ajan yhdistävä hyvinvointi ( TUTKP ) tmt 209,210,211,212, FVAP

20 Vastuista ja velv. vapaa aika = n ( TUTKP ) tmt 209,210,211,212, FVASTVEL

21 Yleinen sosiaalinen pääoma työyhteisössä ( TUTKP ) tmt 209,210,211,212, FYHTB

22 Sairaana poissa töistä (pv/v) ( TUTKP ) tmt 209,210,211,212, SAIPV1

23 Sairaana töissä (pv/v) ( TUTKP ) tmt 209,210,211,212, SAIPV2

24 Sairauspäivät yhteensä (pv/v) ( TUTKP ) tmt 209,210,211,212, SAIPV

25 Työpaikalla realistiset tulostavoitteet ( TUTKP ) tmt 209,210,211,212, TORG01

26 Työtehtävien ja vastuiden jako on hyvin organisoitu ja valvottu ( TUTKP ) tmt 209,210,211,212, TORG02

27 Työpaikan ylin johto perillä työn vaatimuksista ( TUTKP ) tmt 209,210,211,212, TORG03

28 Organisaatio toimii ennakoivasti ( TUTKP ) tmt 209,210,211,212, TORG04

29 Päätöksenteko perustuu hyvään tietoon ja harkintaan ( TUTKP ) tmt 209,210,211,212, TORG05

30 Organisaation toiminta luotettavaa ( TUTKP ) tmt 209,210,211,212, TORG06

31 Työtehtävän palkka arvo kyetään perustelemaan hyvin ( TUTKP ) tmt 209,210,211,212, TORG07

32 Organisaatiolla on hyvät mittarit tai keinot arvioida todellista työsuoritusta ( TUTKP ) tmt 209,210,211,212, TORG08

33 Työpaikan arvot vastaavat omiani ( TUTKP ) tmt 209,210,211,212, TORG09

34 Organisaatio toimii riittävän joustavasti ja nopeasti ( TUTKP ) tmt 209,210,211,212, TORG10

35 Ammattiyhdistystoiminta riittävän vahvaa ( TUTKP ) tmt 209,210,211,212, TORG11

36 Organisaatio toimii vastuullisesti luonto ja ympäristökysymyksissä ( TUTKP ) tmt 209,210,211,212, TORG12

37 Ammatti ja muiden työtaitojen kehittämiseen panostetaan tarkoituksenmukaisesti ( TUTKP ) tmt 209,210,211,212, TORG13

38 Työterveyspalvelut riittäviä (ohjeet, neuvot, tuki) ( TUTKP ) tmt 209,210,211,212, TORG14

39 Tuotteiden kysyntä ollut korkeata = n ( TUTKP ) tmt 209,210,211,212, TORG15

40 Työn kohde erittäin kiinnostava ja motivoiva ( TUTKP ) tmt 209,210,211,212, TSIS01

41 Tarkka tieto tehtävän tarkoituksesta ja tavoitteesta ( TUTKP ) tmt 209,210,211,212, TSIS02

42 Työkaverit, kollegat ja muu työyhteisö arvostaa työtä ( TUTKP ) tmt 209,210,211,212, TSIS03

43 Osaaminen riittää työtehtävien vaatimuksiin ( TUTKP ) tmt 209,210,211,212, TSIS04

44 Työ on yhteiskunnallisesti tärkeää ja arvokasta ( TUTKP ) tmt 209,210,211,212, TSIS05

45 Työtehtävien määrä ei jatkuvasti liian suuri ( TUTKP ) tmt 209,210,211,212, TSIS06

46 Osaaminen täydessä käytössä työssä ( TUTKP ) tmt 209,210,211,212, TSIS07

47 Tiedonsaanti työasioissa riittävää ( TUTKP ) tmt 209,210,211,212, TSIS08

48 Työ ei sisällä liikaa turhia tehtäviä ( TUTKP ) tmt 209,210,211,212, TSIS09

49 Työnteko häiriytymätöntä ( TUTKP ) tmt 209,210,211,212, TSIS10

50 Työ sopivan vaihtelevaa ( TUTKP ) tmt 209,210,211,212, TSIS11

51 Työnteko epäonnistumisen pelosta vapaata ( TUTKP ) tmt 209,210,211,212, TSIS12

52 Työvälineet määrällisesti ja laadullisesti riittävät = n ( TUTKP ) tmt 209,210,211,212, TSIS13

53 Tyytyväinen asemaan organisaatiossa ( TUTKP ) tmt 209,210,211,212, TUOT01

54 Tyytyväinen palkkaan ( TUTKP ) tmt 209,210,211,212, TUOT02

55 Tyytyväinen työn muihin korvauksiin ( TUTKP ) tmt 209,210,211,212, TUOT03

56 Tyytyväinen työpaikan etuihin ( TUTKP ) tmt 209,210,211,212, TUOT04

57 Tyytyväinen työaikoihin ( TUTKP ) tmt 209,210,211,212, TUOT05

58 Vapaa aika ja lomat rauhoitettu työasioilta ( TUTKP ) tmt 209,210,211,212, TUOT06

59 Työnkuvassa ei huononemisuhkaa ( TUTKP ) tmt 209,210,211,212, TUOT07

60 Työpaikan alueellinen sijainti ihanteellinen ( TUTKP ) tmt 209,210,211,212, TUOT08

61 Tyytyväinen työn tulokseen ( TUTKP ) tmt 209,210,211,212, TUOT09

62 Työstä saa hyödyllistä palautetta ( TUTKP ) tmt 209,210,211,212, TUOT10

63 Työ antaa sisältöä myös vapaa ajalle ( TUTKP ) tmt 209,210,211,212, TUOT11

64 Työ tehty erittäin turvallisesti = n ( TUTKP ) tmt 209,210,211,212, TUOT12

65 Työstä ei aiheutunut vahinkoa työyhteisölle ( TUTKP ) tmt 209,210,211,212, TUOT13

66 Ei jatkuvaa työpaikan menettämisen uhkaa ( TUTKP ) tmt 209,210,211,212, TUOT14

67 Voi vaikuttaa työtehtävien sisältöön ja tekotapaan ( TUTKP ) tmt 209,210,211,212, TVAIK01

68 Voi vaikuttaa työaikojen kokonaispituuteen ( TUTKP ) tmt 209,210,211,212, TVAIK02

69 Voi vaikuttaa työnteon ajoitukseen ( TUTKP ) tmt 209,210,211,212, TVAIK03

70 Voi vaikuttaa työntekopaikkaan ( TUTKP ) tmt 209,210,211,212, TVAIK04

71 Voi vaikuttaa vapaitten ja lomien pitämisen ajankohtaan ( TUTKP ) tmt 209,210,211,212, TVAIK05

72 Voi vaikuttaa organisaation toiminnan kehittämiseen ( TUTKP ) tmt 209,210,211,212, TVAIK06

73 Esimiesten kanssa tulee toimeen erinomaisesti ( TUTKP ) tmt 209,210,211,212, TVAIK07

74 Työpaikalla toisia auttamisen ja tukemisen henki ( TUTKP ) tmt 209,210,211,212, TVAIK08

75 Työpaikan ihmiset ovat ahkeria ( TUTKP ) tmt 209,210,211,212, TVAIK09

76 Kilpailu työntekijöiden välillä ei liian kovaa ( TUTKP ) tmt 209,210,211,212, TVAIK10

77 Työpaikan ihmiset ovat ammattitaitoisia ( TUTKP ) tmt 209,210,211,212, TVAIK11

78 Työpaikalla ei suosita eikä syrjitä ( TUTKP ) tmt 209,210,211,212, TVAIK12

79 Ei kohdannut henkistä väkivaltaa (kiusanteko, ahdistelu, häirintä) ( TUTKP ) tmt 209,210,211,212, TVAIK13

80 Kokonaistyytyväisyys työelämään (0 100%) = n ( TUTKP ) tmt 209,210,211,212, TYYTYV2

81 Vapaa ajalla todella kiinnostavaa tekemistä = n ( TUTKP ) tmt 209,210,211,212, YLHV01

82 Työn ulkopuolinen elämä ei täyty vastuista ja velvollisuuksista = n ( TUTKP ) tmt 209,210,211,212, YLHV02

83 Taloudellinen tilanne mahdollistaa tärkeiden asioiden toteuttamisen = n ( TUTKP ) tmt 209,210,211,212, YLHV03

84 Hyvä itsetunto ja varmuus työelämässä = n ( TUTKP ) tmt 209,210,211,212, YLHV04

85 Fyysinen työkyky erinomainen = n ( TUTKP ) tmt 209,210,211,212, YLHV05

86 Ei henkisiä ongelmia (masennus, ahdistus, uupumus) = n ( TUTKP ) tmt 209,210,211,212, YLHV06

87 Nukkuminen riittävää = n ( TUTKP ) tmt 209,210,211,212, YLHV07

88 Työelämässä ei ole joutunut esittämään epämieluisaa roolia = n ( TUTKP ) tmt 209,210,211,212, YLHV08

89 Vapaa ajalle riittävästi energiaa = n ( TUTKP ) tmt 209,210,211,212, YLHV09

90 Vahvat ja hyödylliset ystävä ja muut suhdeverkostot = n ( TUTKP ) tmt 209,210,211,212, YLHV10

91 Työllistymismahdollisuudet yleisesti erinomaiset = n ( TUTKP ) tmt 209,210,211,212, YLHV11

92 Ei työstä johtuvia unihäiriöitä = n ( TUTKP ) tmt 209,210,211,212, YLHV12

93 Ei työstä johtuvia unihäiriöitä = n ( TUTKP ) tmt 209,210,211,212, YLHV12

AIHE: hed_lmtsv_hyvinvointimittarit_ian_mukaan

AIHE: hed_lmtsv_hyvinvointimittarit_ian_mukaan TMT Tilastokuvaajia Pron tutkimusjärjestelmä 1 AIHE: hed_lmtsv_hyvinvointimittarit_ian_mukaan OSA 1: Ryhmä: KAIKKI Otoksena henkilöstöedustajat (TSV + LM = HED, varsinaiset) Pro tutkimus Tämän dokumentin

Lisätiedot

AIHE: hed_lmtsv_hyvinvointimittareita_teemoittain

AIHE: hed_lmtsv_hyvinvointimittareita_teemoittain TMT Tilastokuvaajia Pron tutkimusjärjestelmä AIHE: hed_lmtsv_hyvinvointimittareita_teemoittain OSA : Ryhmä: KAIKKI Otoksena henkilöstöedustajat (TSV + LM = HED, varsinaiset) Tämän dokumentin analyysit

Lisätiedot

AIHE: metsateollisuus_hyvinvointimittareita_teemoittain

AIHE: metsateollisuus_hyvinvointimittareita_teemoittain TMT Tilastokuvaajia Pron tutkimusjärjestelmä IHE: metsateollisuus_hyvinvointimittareita_teemoittain OS : Ryhmä: KIKKI Metsäteollisuus vs. muu teollisuus vertailuja Tämän dokumentin analyysit (sivuja voit

Lisätiedot

AIHE: op_pohjola_hyvinvointimittareita_teemoittain

AIHE: op_pohjola_hyvinvointimittareita_teemoittain TMT Tilastokuvaajia Pron tutkimusjärjestelmä IHE: op_pohjola_hyvinvointimittareita_teemoittain OS : Ryhmä: KIKKI Otoksena OP Pohjola Tämän dokumentin analyysit (sivuja voit hakea Etsi toiminnolla): Otoksena

Lisätiedot

AIHE: vuokratyo_tyohyvinvointi_isokuva

AIHE: vuokratyo_tyohyvinvointi_isokuva TMT Tilastokuvaajia Pron tutkimusjärjestelmä AIHE: vuokratyo_tyohyvinvointi_isokuva OSA : Ryhmä: KAIKKI VUOKRA_TYOSUHDE Tämän dokumentin analyysit (sivuja voit hakea Etsi toiminnolla): VUOKRA_TYOSUHDE

Lisätiedot

AIHE: hed_lmtsv_tyohyvinvointi_isokuva

AIHE: hed_lmtsv_tyohyvinvointi_isokuva TMT Tilastokuvaajia Pron tutkimusjärjestelmä AIHE: hed_lmtsv_tyohyvinvointi_isokuva OSA : Ryhmä: KAIKKI Otoksena henkilöstöedustajat (TSV + LM = HED, varsinaiset) Tämän dokumentin analyysit (sivuja voit

Lisätiedot

AIHE: Hyvinvointimittareita_teemoittain

AIHE: Hyvinvointimittareita_teemoittain TMT Tilastokuvaajia Pron tutkimusjärjestelmä T_Lasikeraam_teoll IHE: Hyvinvointimittareita_teemoittain OS : Ryhmä: TES_K Koko otos ilman ryhmittäisiä vertailuja Pro tutkimus Tämän dokumentin analyysit

Lisätiedot

AIHE: kemianala_tyohyvinvointi_isokuva

AIHE: kemianala_tyohyvinvointi_isokuva TMT Tilastokuvaajia Pron tutkimusjärjestelmä IHE: kemianala_tyohyvinvointi_isokuva OS : Ryhmä: KIKKI Vertailu kemia ( lääke + muu), tekno ja muu teollisuus Tämän dokumentin analyysit (sivuja voit hakea

Lisätiedot

AIHE: vuokratyo_hyvinvointimittareita_teemoittain

AIHE: vuokratyo_hyvinvointimittareita_teemoittain TMT Tilastokuvaajia Pron tutkimusjärjestelmä AIHE: vuokratyo_hyvinvointimittareita_teemoittain OSA : Ryhmä: KAIKKI VUOKRA_TYOSUHDE Tämän dokumentin analyysit (sivuja voit hakea Etsi toiminnolla): VUOKRA_TYOSUHDE

Lisätiedot

AIHE: kilpilahti_palkkausjarjestelmamittarit_aika

AIHE: kilpilahti_palkkausjarjestelmamittarit_aika TMT Tilastokuvaajia Pron tutkimusjärjestelmä 1 AIHE: kilpilahti_palkkausjarjestelmamittarit_aika OSA 1: Ryhmä: KAIKKI Otoksena Kilpilahden yhdistyksen yritykset Pro tutkimus Tämän dokumentin analyysit

Lisätiedot

AIHE: vuokratyo_palkkausjarjestelman_tila

AIHE: vuokratyo_palkkausjarjestelman_tila TMT Tilastokuvaajia Pron tutkimusjärjestelmä AIHE: vuokratyo_palkkausjarjestelman_tila OSA : Ryhmä: KAIKKI VUOKRA_TYOSUHDE Pro tutkimus Tämän dokumentin analyysit (sivuja voit hakea Etsi toiminnolla):

Lisätiedot

AIHE: vuokratyo_palkkausjarjestelmamittarit_aika

AIHE: vuokratyo_palkkausjarjestelmamittarit_aika TMT Tilastokuvaajia Pron tutkimusjärjestelmä 1 AIHE: vuokratyo_palkkausjarjestelmamittarit_aika OSA 1: Ryhmä: KAIKKI VUOKRA_TYOSUHDE1 Pro tutkimus Tämän dokumentin analyysit (sivuja voit hakea Etsi toiminnolla):

Lisätiedot

AIHE: op_pohjola_palkkausjarjestelmamittarit_tyopaikan_koon_mu

AIHE: op_pohjola_palkkausjarjestelmamittarit_tyopaikan_koon_mu TMT Tilastokuvaajia Pron tutkimusjärjestelmä 1 AIHE: op_pohjola_palkkausjarjestelmamittarit_tyopaikan_koon_mu OSA 1: Ryhmä: KAIKKI Otoksena OP Pohjola Pro tutkimus Tämän dokumentin analyysit (sivuja voit

Lisätiedot

AIHE: Terveyden_mittareita

AIHE: Terveyden_mittareita TMT Tilastokuvaajia Pron tutkimusjärjestelmä 1 AIHE: Terveyden_mittareita OSA 1: Ryhmä: KAIKKI Koko otos ilman ryhmittäisiä vertailuja Pro tutkimus Tämän dokumentin analyysit (sivuja voit hakea Etsi toiminnolla):

Lisätiedot

AIHE: Tyohyvinvointi_isokuva

AIHE: Tyohyvinvointi_isokuva TT Tilastokuvaajia ron tutkimusjärjestelmä : Tyohyvinvointi_isokuva S : yhmä: oko otos ilman ryhmittäisiä vertailuja ro tutkimus Tämän dokumentin analyysit (sivuja voit hakea tsi toiminnolla): oko otos

Lisätiedot

AIHE: kilpilahti_palkkausjarjestelman_tila

AIHE: kilpilahti_palkkausjarjestelman_tila TMT Tilastokuvaajia Pron tutkimusjärjestelmä IH: kilpilahti_palkkausjarjestelman_tila OS : Ryhmä: KIKKI Otoksena Kilpilahden yhdistyksen yritykset Pro tutkimus Tämän dokumentin analyysit (sivuja voit hakea

Lisätiedot

AIHE: Tyytyvaisyysmittareita

AIHE: Tyytyvaisyysmittareita TMT Tilastokuvaajia Pron tutkimusjärjestelmä P11_Finnair_lentovirk AIHE: Tyytyvaisyysmittareita OSA 1: Ryhmä: TES_5K2 Koko otos ilman ryhmittäisiä vertailuja Pro tutkimus Tämän dokumentin analyysit (sivuja

Lisätiedot

AIHE: Tyytyvaisyysmittareita

AIHE: Tyytyvaisyysmittareita TMT Tilastokuvaajia Pron tutkimusjärjestelmä 000Muu AIHE: Tyytyvaisyysmittareita OSA 1: Ryhmä: TES_5K2 Koko otos ilman ryhmittäisiä vertailuja Pro tutkimus Tämän dokumentin analyysit (sivuja voit hakea

Lisätiedot

AIHE: op_pohjola_tulojen_muutokset

AIHE: op_pohjola_tulojen_muutokset TMT Tilastokuvaajia Pron tutkimusjärjestelmä 1 AIHE: op_pohjola_tulojen_muutokset OSA 1: Ryhmä: KAIKKI Otoksena OP Pohjola Pro tutkimus Tämän dokumentin analyysit (sivuja voit hakea Etsi toiminnolla):

Lisätiedot

AIHE: rahoitusalaf21f25_tulojen_muutokset

AIHE: rahoitusalaf21f25_tulojen_muutokset TMT Tilastokuvaajia Pron tutkimusjärjestelmä 1 AIHE: rahoitusalaf21f25_tulojen_muutokset OSA 1: Ryhmä: KAIKKI Otoksena rahoitusala F21+F25 Pro tutkimus Tämän dokumentin analyysit (sivuja voit hakea Etsi

Lisätiedot

AIHE: Tyytyvaisyysmittareita

AIHE: Tyytyvaisyysmittareita TMT Tilastokuvaajia Pron tutkimusjärjestelmä T53_Pahvi _ja_paperijal AIHE: Tyytyvaisyysmittareita OSA 1: Ryhmä: TES_5K2 Koko otos ilman ryhmittäisiä vertailuja Pro tutkimus Tämän dokumentin analyysit (sivuja

Lisätiedot

AIHE: kilpilahti_tyoaikajarjestelmat

AIHE: kilpilahti_tyoaikajarjestelmat TMT Tilastokuvaajia Pron tutkimusjärjestelmä IH: kilpilahti_tyoaikajarjestelmat OS : Ryhmä: KIKKI Otoksena Kilpilahden yhdistyksen yritykset Tämän dokumentin analyysit (sivuja voit hakea tsi toiminnolla):

Lisätiedot

AIHE: ikavertailu_yli_alle_35v_tyoaikojen_hajotelma

AIHE: ikavertailu_yli_alle_35v_tyoaikojen_hajotelma TMT Tilastokuvaajia Pron tutkimusjärjestelmä IHE: ikavertailu_yli_alle_v_tyoaikojen_hajotelma OS : Ryhmä: KIKKI IKVRT_PRO Pro tutkimus Tämän dokumentin analyysit (sivuja voit hakea Etsi toiminnolla): IKVRT_PRO

Lisätiedot

- _FAKTORIMALLI_2: 8DIM_7_lisafaktoria_ / Tehdään mittausmalli hyvinvoinnille

- _FAKTORIMALLI_2: 8DIM_7_lisafaktoria_ / Tehdään mittausmalli hyvinvoinnille - _FAKTORIMALLI_2: 8DIM_7_lisafaktoria_ / Tehdään mittausmalli hyvinvoinnille MASKING M_FA_8_9 THVKART: M / TURVKART: M / FYSVIOL: M / PAIHDEO: M / TSIS01: S / SIS Työni kohde on minua erittäin kiinnostava

Lisätiedot

AIHE: Tyoaikojen_muutokset

AIHE: Tyoaikojen_muutokset TMT Tilastokuvaajia Pron tutkimusjärjestelmä 1 Pro tutkimus AIHE: Tyoaikojen_muutokset OSA 1: Tämän dokumentin analyysit (sivuja voit hakea Etsi toiminnolla): Koko otos ilman ryhmittäisiä vertailuja, Aikavertailuja

Lisätiedot

AIHE: vuokratyo_tulojen_muutokset

AIHE: vuokratyo_tulojen_muutokset TMT Tilastokuvaajia Pron tutkimusjärjestelmä 1 AIHE: vuokratyo_tulojen_muutokset OSA 1: Ryhmä: KAIKKI VUOKRA_TYOSUHDE1 Pro tutkimus Tämän dokumentin analyysit (sivuja voit hakea Etsi toiminnolla): VUOKRA_TYOSUHDE1

Lisätiedot

AIHE: kilpilahti_demografiset_muutokset

AIHE: kilpilahti_demografiset_muutokset TMT Tilastokuvaajia Pron tutkimusjärjestelmä AIHE: kilpilahti_demografiset_muutokset OSA : Ryhmä: KAIKKI Otoksena Kilpilahden yhdistyksen yritykset Pro tutkimus Tämän dokumentin analyysit (sivuja voit

Lisätiedot

AIHE: Tyossa_kouluttautuminen

AIHE: Tyossa_kouluttautuminen TMT Tilastokuvaajia Pron tutkimusjärjestelmä T0_utoala IHE: Tyossa_kouluttautuminen OS : Ryhmä: TES_5K2 Koko otos ilman ryhmittäisiä vertailuja Pro tutkimus Tämän dokumentin analyysit (sivuja voit hakea

Lisätiedot

AIHE: op_pohjola_tulojen_hajotelma

AIHE: op_pohjola_tulojen_hajotelma TMT Tilastokuvaajia Pron tutkimusjärjestelmä AIHE: op_pohjola_tulojen_hajotelma OSA : Ryhmä: KAIKKI Otoksena OP Pohjola Pro tutkimus Tämän dokumentin analyysit (sivuja voit hakea Etsi toiminnolla): Otoksena

Lisätiedot

AIHE: Palkkausjarjestelman_tila

AIHE: Palkkausjarjestelman_tila TMT Tilastokuvaajia Pron tutkimusjärjestelmä IHE: Palkkausjarjestelman_tila OS : Ryhmä: KIKKI Koko otos ilman ryhmittäisiä vertailuja Pro tutkimus Tämän dokumentin analyysit (sivuja voit hakea Etsi toiminnolla):

Lisätiedot

AIHE: Palkkausjarjestelmamittarit_aika

AIHE: Palkkausjarjestelmamittarit_aika TMT Tilastokuvaajia Pron tutkimusjärjestelmä P13_Finnair_tekn Pro tutkimus AIHE: Palkkausjarjestelmamittarit_aika OSA 1: Ryhmä: TES_5K2 Koko otos ilman ryhmittäisiä vertailuja Tämän dokumentin analyysit

Lisätiedot

AIHE: Demografiset_muutokset

AIHE: Demografiset_muutokset TMT Tilastokuvaajia Pron tutkimusjärjestelmä Muu AIHE: Demografiset_muutokset OSA 1: Ryhmä: TES_5K2 Koko otos ilman ryhmittäisiä vertailuja Pro tutkimus Tämän dokumentin analyysit (sivuja voit hakea Etsi

Lisätiedot

AIHE: rahoitusalaf21f25_tyon_luonne

AIHE: rahoitusalaf21f25_tyon_luonne TMT Tilastokuvaajia Pron tutkimusjärjestelmä IHE: rahoitusalaff_tyon_luonne OS : Ryhmä: KIKKI Otoksena rahoitusala F+F Tämän dokumentin analyysit (sivuja voit hakea Etsi toiminnolla): Otoksena rahoitusala

Lisätiedot

AIHE: Tyoelaman_big_picture_tiiviste2

AIHE: Tyoelaman_big_picture_tiiviste2 TMT Tilastokuvaajia Pron tutkimusjärjestelmä P_Rakaine_ja_bet_tuoteteoll I: Tyoelaman_big_picture_tiiviste OS : Ryhmä: TS_K Koko otos ilman ryhmittäisiä vertailuja Pro tutkimus Tämän dokumentin analyysit

Lisätiedot

AIHE: vuokratyo_rekrytointiprosessimittareita

AIHE: vuokratyo_rekrytointiprosessimittareita TMT Tilastokuvaajia Pron tutkimusjärjestelmä AIHE: vuokratyo_rekrytointiprosessimittareita OSA : Ryhmä: KAIKKI VUOKRA_TYOSUHDE Tämän dokumentin analyysit (sivuja voit hakea Etsi toiminnolla): VUOKRA_TYOSUHDE

Lisätiedot

AIHE: Tyoelaman_big_picture_tiiviste2

AIHE: Tyoelaman_big_picture_tiiviste2 TMT Tilastokuvaajia Pron tutkimusjärjestelmä P_innair_tekn I: Tyoelaman_big_picture_tiiviste OS : Ryhmä: TS_K Koko otos ilman ryhmittäisiä vertailuja Pro tutkimus Tämän dokumentin analyysit (sivuja voit

Lisätiedot

AIHE: ikavertailu_yli_alle_35v_tyoympariston_jarjestelmat

AIHE: ikavertailu_yli_alle_35v_tyoympariston_jarjestelmat TMT Tilastokuvaajia Pron tutkimusjärjestelmä IHE: ikavertailu_yli_alle_v_tyoympariston_jarjestelmat OS : Ryhmä: KIKKI IKVRT_PRO Tämän dokumentin analyysit (sivuja voit hakea Etsi toiminnolla): IKVRT_PRO

Lisätiedot

AIHE: Demografiset_muutokset

AIHE: Demografiset_muutokset TMT Tilastokuvaajia Pron tutkimusjärjestelmä X77_Ei_TUn_TESia AIHE: Demografiset_muutokset OSA 1: Ryhmä: TES_5K2 Koko otos ilman ryhmittäisiä vertailuja Pro tutkimus Tämän dokumentin analyysit (sivuja

Lisätiedot

AIHE: ikavertailu_yli_alle_35v_rekrytointiprosessimittareita

AIHE: ikavertailu_yli_alle_35v_rekrytointiprosessimittareita TMT Tilastokuvaajia Pron tutkimusjärjestelmä IHE: ikavertailu_yli_alle_v_rekrytointiprosessimittareita OS : Ryhmä: KIKKI IKVRT_PRO Tämän dokumentin analyysit (sivuja voit hakea Etsi toiminnolla): IKVRT_PRO

Lisätiedot

AIHE: vuokratyo_tyoympariston_jarjestelmat

AIHE: vuokratyo_tyoympariston_jarjestelmat TMT Tilastokuvaajia Pron tutkimusjärjestelmä AIHE: vuokratyo_tyoympariston_jarjestelmat OSA : Ryhmä: KAIKKI VUOKRA_TYOSUHDE Tämän dokumentin analyysit (sivuja voit hakea Etsi toiminnolla): VUOKRA_TYOSUHDE

Lisätiedot

AIHE: Demografiset_muutokset

AIHE: Demografiset_muutokset TMT Tilastokuvaajia Pron tutkimusjärjestelmä P33_Palkka _ja_hlostohall_th AIHE: Demografiset_muutokset OSA 1: Ryhmä: TES_5K2 Koko otos ilman ryhmittäisiä vertailuja Pro tutkimus Tämän dokumentin analyysit

Lisätiedot

AIHE: op_pohjola_tyoympariston_jarjestelmat

AIHE: op_pohjola_tyoympariston_jarjestelmat TMT Tilastokuvaajia Pron tutkimusjärjestelmä IHE: op_pohjola_tyoympariston_jarjestelmat OS : Ryhmä: KIKKI Otoksena OP Pohjola Tämän dokumentin analyysit (sivuja voit hakea Etsi toiminnolla): Otoksena OP

Lisätiedot

AIHE: hed_lmtsv_tyoympariston_jarjestelmat

AIHE: hed_lmtsv_tyoympariston_jarjestelmat TMT Tilastokuvaajia Pron tutkimusjärjestelmä AIHE: hed_lmtsv_tyoympariston_jarjestelmat OSA : Ryhmä: KAIKKI Otoksena henkilöstöedustajat (TSV + LM = HED, varsinaiset) Tämän dokumentin analyysit (sivuja

Lisätiedot

AIHE: Demografisia_jakaumia

AIHE: Demografisia_jakaumia TMT Tilastokuvaajia Pro tutkimusjärjestelmä I45_Yle_tekiset AIHE: Demografisia_jakaumia OSA : Ryhmä: TES_5K Koko otos ilma ryhmittäisiä vertailuja Pro tutkimus Tämä dokumeti aalyysit (sivuja voit hakea

Lisätiedot

AIHE: Demografisia_jakaumia

AIHE: Demografisia_jakaumia TMT Tilastokuvaajia Pro tutkimusjärjestelmä F17_Luottotieto _ja_peritaala AIHE: Demografisia_jakaumia OSA 1: Ryhmä: TES_5K Koko otos ilma ryhmittäisiä vertailuja Pro tutkimus Tämä dokumeti aalyysit (sivuja

Lisätiedot

AIHE: Demografisia_jakaumia

AIHE: Demografisia_jakaumia TMT Tilastokuvaajia Pro tutkimusjärjestelmä X88_Muu AIHE: Demografisia_jakaumia OSA 1: Ryhmä: TES_5K Koko otos ilma ryhmittäisiä vertailuja Pro tutkimus Tämä dokumeti aalyysit (sivuja voit hakea Etsi toimiolla):

Lisätiedot

AIHE: Demografisia_jakaumia

AIHE: Demografisia_jakaumia TMT Tilastokuvaajia Pro tutkimusjärjestelmä Z99_Muu AIHE: Demografisia_jakaumia OSA 1: Ryhmä: TES_5K2 Koko otos ilma ryhmittäisiä vertailuja Pro tutkimus Tämä dokumeti aalyysit (sivuja voit hakea Etsi

Lisätiedot

AIHE: Demografisia_jakaumia

AIHE: Demografisia_jakaumia TMT Tilastokuvaajia Pro tutkimusjärjestelmä Muu AIHE: Demografisia_jakaumia OSA 1: Ryhmä: TES_5K Koko otos ilma ryhmittäisiä vertailuja Pro tutkimus Tämä dokumeti aalyysit (sivuja voit hakea Etsi toimiolla):

Lisätiedot

AIHE: hed_lmtsv_tyoelaman_big_picture_tiiviste2

AIHE: hed_lmtsv_tyoelaman_big_picture_tiiviste2 TMT Tilastokuvaajia Pron tutkimusjärjestelmä AIHE: hed_lmtsv_tyoelaman_big_picture_tiiviste OSA : Ryhmä: KAIKKI Otoksena henkilöstöedustajat (TSV + LM = HED, varsinaiset) Tämän dokumentin analyysit (sivuja

Lisätiedot

Työaikajoustojärjestelyt Onko jäsenellä ollut mahdollisuus viim. vuod. aik? {0=Ei, 1=Kyllä,EOS=poissa} Keskiarvo /prosenttikuva

Työaikajoustojärjestelyt Onko jäsenellä ollut mahdollisuus viim. vuod. aik? {0=Ei, 1=Kyllä,EOS=poissa} Keskiarvo /prosenttikuva TMT Tilastokuvaajia Pron tutkimusjärjestelmä P_Rakennusala IHE: Tyoympariston_jarjestelmat OS : Ryhmä: TES_K Koko otos ilman ryhmittäisiä vertailuja Pro tutkimus Tämän dokumentin analyysit (sivuja voit

Lisätiedot

Työaikajoustojärjestelyt Onko jäsenellä ollut mahdollisuus viim. vuod. aik? {0=Ei, 1=Kyllä,EOS=poissa} Keskiarvo /prosenttikuva

Työaikajoustojärjestelyt Onko jäsenellä ollut mahdollisuus viim. vuod. aik? {0=Ei, 1=Kyllä,EOS=poissa} Keskiarvo /prosenttikuva TMT Tilastokuvaajia Pron tutkimusjärjestelmä X_Ei_TUn_TESia IHE: Tyoympariston_jarjestelmat OS : Ryhmä: TES_K Koko otos ilman ryhmittäisiä vertailuja Pro tutkimus Tämän dokumentin analyysit (sivuja voit

Lisätiedot

AIHE: kilpilahti_tyoympariston_jarjestelmat

AIHE: kilpilahti_tyoympariston_jarjestelmat TMT Tilastokuvaajia Pron tutkimusjärjestelmä IH: kilpilahti_tyoympariston_jarjestelmat OS : Ryhmä: KIKKI Otoksena Kilpilahden yhdistyksen yritykset Tämän dokumentin analyysit (sivuja voit hakea tsi toiminnolla):

Lisätiedot

AIHE: hed_lmtsv_rekrytointiprosessimittareita

AIHE: hed_lmtsv_rekrytointiprosessimittareita TMT Tilastokuvaajia Pron tutkimusjärjestelmä AIHE: hed_lmtsv_rekrytointiprosessimittareita OSA : Ryhmä: KAIKKI Otoksena henkilöstöedustajat (TSV + LM = HED, varsinaiset) Tämän dokumentin analyysit (sivuja

Lisätiedot

AIHE: Rekrytointiprosessimittareita

AIHE: Rekrytointiprosessimittareita TMT Tilastokuvaajia Pron tutkimusjärjestelmä IHE: Rekrytointiprosessimittareita OS : Ryhmä: KIKKI Koko otos ilman ryhmittäisiä vertailuja Pro tutkimus Tämän dokumentin analyysit (sivuja voit hakea Etsi

Lisätiedot

Työmarkkinatutkimus 2/2013 Lehdistöaamiainen, Ravintola Lasipalatsi, 30.10.2013

Työmarkkinatutkimus 2/2013 Lehdistöaamiainen, Ravintola Lasipalatsi, 30.10.2013 Työmarkkinatutkimus 2/2013 Lehdistöaamiainen, Ravintola Lasipalatsi, 30.10.2013 Pro on Yksi Suomen suurimmista ammattiliitoista: suurin yksityisen sektorin toimihenkilöliitto ja Toimihenkilökeskusjärjestö

Lisätiedot

AIHE: rahoitusalaf21f25_rekrytointiprosessimittareita

AIHE: rahoitusalaf21f25_rekrytointiprosessimittareita TMT Tilastokuvaajia Pron tutkimusjärjestelmä IHE: rahoitusalaff_rekrytointiprosessimittareita OS : Ryhmä: KIKKI Otoksena rahoitusala F+F Tämän dokumentin analyysit (sivuja voit hakea Etsi toiminnolla):

Lisätiedot

Tilastoja Pron työmarkkinatutkimuksista. *** Kuljetus-jalogistiikka-ala *** Sopimusalaryhmä:

Tilastoja Pron työmarkkinatutkimuksista. *** Kuljetus-jalogistiikka-ala *** Sopimusalaryhmä: Tilastoja Pron työmarkkinatutkimuksista Sopimusalaryhmä: *** Kuljetus-jalogistiikka-ala *** iheet:. Tilastoista yleensä (+tietoa koko jäsenkunnassa) Ohjeet tilastoihin. lan tilastot 0. Taustatietoja 1.

Lisätiedot

AIHE: Tyoelaman_big_picture_tiiviste2

AIHE: Tyoelaman_big_picture_tiiviste2 TMT Tilastokuvaajia Pron tutkimusjärjestelmä P_Suunn _ja_konsalan IH: Tyoelaman_big_picture_tiiviste OS : Ryhmä: TS_K Koko otos ilman ryhmittäisiä vertailuja Pro tutkimus Tämän dokumentin analyysit (sivuja

Lisätiedot

AIHE: Tyoelaman_big_picture_tiiviste2

AIHE: Tyoelaman_big_picture_tiiviste2 TMT Tilastokuvaajia Pron tutkimusjärjestelmä IH: Tyoelaman_big_picture_tiiviste OS : Ryhmä: KIKKI Koko otos ilman ryhmittäisiä vertailuja Pro tutkimus Tämän dokumentin analyysit (sivuja voit hakea tsi

Lisätiedot

AIHE: Tyoelaman_big_picture_tiiviste2

AIHE: Tyoelaman_big_picture_tiiviste2 TMT Tilastokuvaajia Pron tutkimusjärjestelmä I0_IT I: Tyoelaman_big_picture_tiiviste OS : Ryhmä: TS_K Koko otos ilman ryhmittäisiä vertailuja Pro tutkimus Tämän dokumentin analyysit (sivuja voit hakea

Lisätiedot

AIHE: Tyoelaman_big_picture_tiiviste2

AIHE: Tyoelaman_big_picture_tiiviste2 TMT Tilastokuvaajia Pron tutkimusjärjestelmä T_Lasikeraam_teoll I: Tyoelaman_big_picture_tiiviste OS : Ryhmä: TS_K Koko otos ilman ryhmittäisiä vertailuja Pro tutkimus Tämän dokumentin analyysit (sivuja

Lisätiedot

AIHE: vuokratyo_tyoelaman_big_picture_tiiviste1

AIHE: vuokratyo_tyoelaman_big_picture_tiiviste1 TMT Tilastokuvaajia Pron tutkimusjärjestelmä AIHE: vuokratyo_tyoelaman_big_picture_tiiviste OSA : Ryhmä: KAIKKI VUOKRA_TYOSUHDE Tämän dokumentin analyysit (sivuja voit hakea Etsi toiminnolla): VUOKRA_TYOSUHDE

Lisätiedot

AIHE: kilpilahti_rekrytointiprosessimittareita

AIHE: kilpilahti_rekrytointiprosessimittareita TMT Tilastokuvaajia Pron tutkimusjärjestelmä IH: kilpilahti_rekrytointiprosessimittareita OS : Ryhmä: KIKKI Otoksena Kilpilahden yhdistyksen yritykset Tämän dokumentin analyysit (sivuja voit hakea tsi

Lisätiedot

AIHE: kemianala_tyoelaman_big_picture_tiiviste1

AIHE: kemianala_tyoelaman_big_picture_tiiviste1 TMT Tilastokuvaajia Pron tutkimusjärjestelmä IHE: kemianala_tyoelaman_big_picture_tiiviste OS : Ryhmä: KIKKI Vertailu kemia ( lääke + muu), tekno ja muu teollisuus Tämän dokumentin analyysit (sivuja voit

Lisätiedot

Tilastoja Pron työmarkkinatutkimuksista. *** Rakennusala *** Sopimusalaryhmä:

Tilastoja Pron työmarkkinatutkimuksista. *** Rakennusala *** Sopimusalaryhmä: Tilastoja Pron työmarkkinatutkimuksista Sopimusalaryhmä: *** Rakennusala *** iheet:. Tilastoista yleensä (+tietoa koko jäsenkunnassa) Ohjeet tilastoihin. lan tilastot 0. Taustatietoja 1. Työnkuva 2. Työajat

Lisätiedot

Tilastoja Pron työmarkkinatutkimuksista. *** Teknologiateollisuus *** Sopimusalaryhmä:

Tilastoja Pron työmarkkinatutkimuksista. *** Teknologiateollisuus *** Sopimusalaryhmä: Tilastoja Pron työmarkkinatutkimuksista Sopimusalaryhmä: *** Teknologiateollisuus *** iheet:. Tilastoista yleensä (+tietoa koko jäsenkunnassa) Ohjeet tilastoihin. lan tilastot 0. Taustatietoja 1. Työnkuva

Lisätiedot

Tilastoja Pron työmarkkinatutkimuksista. *** Energia-ala *** Sopimusalaryhmä:

Tilastoja Pron työmarkkinatutkimuksista. *** Energia-ala *** Sopimusalaryhmä: Tilastoja Pron työmarkkinatutkimuksista Sopimusalaryhmä: *** Energia-ala *** iheet:. Tilastoista yleensä (+tietoa koko jäsenkunnassa) Ohjeet tilastoihin. lan tilastot 0. Taustatietoja. Työnkuva 2. Työajat

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työhyvinvointikymppi työhyvinvointia rakentamassa 20.1.2014. Eija Lehto erityisasiantuntija Työhyvinvointipalvelut

Hyvinvointia työstä. Työhyvinvointikymppi työhyvinvointia rakentamassa 20.1.2014. Eija Lehto erityisasiantuntija Työhyvinvointipalvelut Hyvinvointia työstä Työhyvinvointikymppi työhyvinvointia rakentamassa 20.1.2014 Eija Lehto erityisasiantuntija Työhyvinvointipalvelut 6.2.2014 Eija Lehto, Työterveyslaitos Työhyvinvoinnin osatekijöitä

Lisätiedot

Nuorten tutkijoiden/jatko-opiskelijoiden. opiskelijoiden työhyvinvointi. Suomen psykologisen seuran nuortenn tutkijoiden jaos 24.3.

Nuorten tutkijoiden/jatko-opiskelijoiden. opiskelijoiden työhyvinvointi. Suomen psykologisen seuran nuortenn tutkijoiden jaos 24.3. Nuorten tutkijoiden/jatko-opiskelijoiden opiskelijoiden työhyvinvointi Suomen psykologisen seuran nuortenn tutkijoiden jaos 24.3.2009 Jari Hakanen, vanhempi tutkija sosiaalipsykologian dosentti Hyvinvoinnin

Lisätiedot

Kysymykset ja vastausvaihtoehdot

Kysymykset ja vastausvaihtoehdot KAARI-TYÖHYVINVOINTIKYSELY 1 (8) Kysymykset ja vastausvaihtoehdot JOHTAMINEN TYÖYKSIKÖSSÄ Tässä osiossa arvioit lähiesimiehesi työskentelyä. Myös esimiehet arvioivat omaa lähiesimiestään. en enkä Minun

Lisätiedot

Osaaminen ja työhyvinvointi järjestötyössä

Osaaminen ja työhyvinvointi järjestötyössä Osaaminen ja työhyvinvointi järjestötyössä Heidi Ristolainen 2016 Opintokeskus Sivis 2016 Esittely Kerro lyhyesti, kuka olet ja mistä tulet. Millaisia ajatuksia sana työhyvinvointi sinussa herättää? Orientaatio

Lisätiedot

Paras työpaikka tulevaisuuden osaajalle

Paras työpaikka tulevaisuuden osaajalle Paras työpaikka tulevaisuuden osaajalle HENRY Foorumi 4.11.2008 Päivi Lind 1 Suomen parhaat työpaikat 2003 Tapiola-ryhmä 9.sija suurten organisaatioiden sarjassa. Euroopan sadan parhaan työpaikan joukossa.

Lisätiedot

TOB työolobarometrin väittämät (timantin ulottuvuuksittain)

TOB työolobarometrin väittämät (timantin ulottuvuuksittain) 20.7.2011 TOB työolobarometrin väittämät (timantin ulottuvuuksittain) (1) Työn kehittävyys Minulla on mahdollisuus ajatella ja toimia itsenäisesti työssäni Minulla on mahdollisuus kehittää itselleni ominaisia

Lisätiedot

Ensihoitajien psyykkinen ja fyysinen kuormittuminen sekä työssäjaksaminen. Anssi Aunola Lääkintämestari Keski-Uudenmaan pelastuslaitos

Ensihoitajien psyykkinen ja fyysinen kuormittuminen sekä työssäjaksaminen. Anssi Aunola Lääkintämestari Keski-Uudenmaan pelastuslaitos Ensihoitajien psyykkinen ja fyysinen kuormittuminen sekä työssäjaksaminen Anssi Aunola Lääkintämestari Keski-Uudenmaan pelastuslaitos Mitä kuormittavuus on? Työn kuormittavuus on moniulotteinen käsite.

Lisätiedot

ERTO / YSTEA Työhyvinvointi osana toimivaa työyhteisöä Vaativat asiakaspalvelutilanteet

ERTO / YSTEA Työhyvinvointi osana toimivaa työyhteisöä Vaativat asiakaspalvelutilanteet ERTO / YSTEA Työhyvinvointi osana toimivaa työyhteisöä Vaativat asiakaspalvelutilanteet.0.0 JS Partners Oy Toimiva työyhteisö selkeät tavoitteet ja yhteiset pelisäännöt tarkoituksenmukaiset työvälineet

Lisätiedot

MASKUN KUNNAN VARHAISEN TUEN TOIMINTAMALLI

MASKUN KUNNAN VARHAISEN TUEN TOIMINTAMALLI MASKUN KUNNAN VARHAISEN TUEN TOIMINTAMALLI Maskun kunnalle työkykyinen ja jaksava henkilöstö on tärkeä. Esimiehen tehtäviin kuuluu tukea työntekoa sekä kehittää työoloja. Varhaisen tuen malli auttaa esimiestä

Lisätiedot

Kirkon työolobarometri 2011

Kirkon työolobarometri 2011 Kirkon työolobarometri 0 Kirkon työolobarometri 0 Kirkon henkilöstön työoloja tutkittu joka toinen vuosi vuodesta 00 Tiedot kerättiin puhelinhaastatteluilla marraskuussa 0 Lähtöotos 600, netto-otos 9 Vastanneita

Lisätiedot

Tilastoja Pron työmarkkinatutkimuksista. *** 000Muu *** Sopimusalaryhmä:

Tilastoja Pron työmarkkinatutkimuksista. *** 000Muu *** Sopimusalaryhmä: Tilastoja Pron työmarkkinatutkimuksista Sopimusalaryhmä: *** 000Muu *** iheet:. Tilastoista yleensä (+tietoa koko jäsenkunnassa) Ohjeet tilastoihin. lan tilastot 0. Taustatietoja 1. Työnkuva 2. Työajat

Lisätiedot

Tilastoja Pron työmarkkinatutkimuksista. *** Finanssi *** Sopimusalaryhmä:

Tilastoja Pron työmarkkinatutkimuksista. *** Finanssi *** Sopimusalaryhmä: Tilastoja Pron työmarkkinatutkimuksista Sopimusalaryhmä: *** Finanssi *** iheet:. Tilastoista yleensä (+tietoa koko jäsenkunnassa) Ohjeet tilastoihin. lan tilastot 0. Taustatietoja 1. Työnkuva 2. Työajat

Lisätiedot

Tilastoja Pron työmarkkinatutkimuksista. *** Palvelut *** Sopimusalaryhmä:

Tilastoja Pron työmarkkinatutkimuksista. *** Palvelut *** Sopimusalaryhmä: Tilastoja Pron työmarkkinatutkimuksista Sopimusalaryhmä: *** Palvelut *** iheet:. Tilastoista yleensä (+tietoa koko jäsenkunnassa) Ohjeet tilastoihin. lan tilastot 0. Taustatietoja 1. Työnkuva. Työajat

Lisätiedot

Tilastoja Pron työmarkkinatutkimuksista. *** Viestintaala *** Sopimusalaryhmä:

Tilastoja Pron työmarkkinatutkimuksista. *** Viestintaala *** Sopimusalaryhmä: Tilastoja Pron työmarkkinatutkimuksista Sopimusalaryhmä: *** Viestintaala *** iheet:. Tilastoista yleensä (+tietoa koko jäsenkunnassa) Ohjeet tilastoihin. lan tilastot 0. Taustatietoja 1. Työnkuva. Työajat

Lisätiedot

Tilastoja Pron työmarkkinatutkimuksista. *** Kulutustavara-ala *** Sopimusalaryhmä:

Tilastoja Pron työmarkkinatutkimuksista. *** Kulutustavara-ala *** Sopimusalaryhmä: Tilastoja Pron työmarkkinatutkimuksista Sopimusalaryhmä: *** Kulutustavara-ala *** iheet:. Tilastoista yleensä (+tietoa koko jäsenkunnassa) Ohjeet tilastoihin. lan tilastot 0. Taustatietoja 1. Työnkuva.

Lisätiedot

HYKS-sairaanhoitoalueen lautakunnan kokous Oheismateriaali A TULOSALUE: HYKS-SAIRAANHOITOALUE

HYKS-sairaanhoitoalueen lautakunnan kokous Oheismateriaali A TULOSALUE: HYKS-SAIRAANHOITOALUE HYKS-sairaanhoitoalueen lautakunnan kokous 8.3.2016 Oheismateriaali A TULOSALUE: HYKS-SAIRAANHOITOALUE Löydätte yksikkönne tulokset kalvosarjan alussa ja tämän jälkeen vertailut. Erot voidaan vastauksien

Lisätiedot

Tilastoja Pron työmarkkinatutkimuksista. *** Suunnittelu-jakonsulttiala *** Sopimusalaryhmä:

Tilastoja Pron työmarkkinatutkimuksista. *** Suunnittelu-jakonsulttiala *** Sopimusalaryhmä: Tilastoja Pron työmarkkinatutkimuksista Sopimusalaryhmä: *** Suunnittelu-jakonsulttiala *** iheet:. Tilastoista yleensä (+tietoa koko jäsenkunnassa) Ohjeet tilastoihin. lan tilastot 0. Taustatietoja 1.

Lisätiedot

YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA. Työkyvyn edistämisen tuki. Heli Leino Ylilääkäri Työterveyshuollon erikoislääkäri

YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA. Työkyvyn edistämisen tuki. Heli Leino Ylilääkäri Työterveyshuollon erikoislääkäri YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA Työkyvyn edistämisen tuki Heli Leino Ylilääkäri Työterveyshuollon erikoislääkäri Suomalaisuus on arvokas asia! Meitä jokaista tarvitaan! Mitkä asiat vaikuttavat työkykyyn?

Lisätiedot

Kaikki hyvin työssä? Valtion henkilöstön työhyvinvointi vuosina

Kaikki hyvin työssä? Valtion henkilöstön työhyvinvointi vuosina Kaikki hyvin työssä? Valtion henkilöstön työhyvinvointi vuosina - Irma Väänänen-Tomppo Taustatietoa tutkimusaineistoista Kyselyn otos on poimittu satunnaisotannalla valtion henkilörekisteristä, jolloin

Lisätiedot

HENKISEN KUORMITTUMISEN HALLINTAMALLI RAISION KAUPUNGISSA. Kaupunginhallituksen hyväksymä

HENKISEN KUORMITTUMISEN HALLINTAMALLI RAISION KAUPUNGISSA. Kaupunginhallituksen hyväksymä HENKISEN KUORMITTUMISEN HALLINTAMALLI RAISION KAUPUNGISSA Kaupunginhallituksen 26.2.2007 hyväksymä 1 2 YLEISTÄ Henkinen hyvinvointi ilmenee työpaikalla monin eri tavoin. Työkykyä edistää ja ylläpitää mm

Lisätiedot

Työhyvinvointi ja johtaminen

Työhyvinvointi ja johtaminen Työhyvinvointi ja johtaminen Minna Kohmo, Henki-Tapiola 30.11.2011 23.11.2011 1 Tämä on Tapiola Noin 3 000 tapiolalaista palvelee noin 960 000 kuluttaja-asiakasta 63 000 yrittäjää 60 000 maa- ja metsätalousasiakasta

Lisätiedot

Henkilöstökyselyn tulokset vuodelta 2013

Henkilöstökyselyn tulokset vuodelta 2013 14.2.2014 Oulunkaaren kuntayhtymä Henkilöstökyselyn tulokset vuodelta 2013 Henkilöstön hyvinvointikysely Vastaajina Oulunkaaren työntekijät Ii, Pudasjärvi, Simo, Utajärvi ja Vaala Vastausprosentti Vakinaiset

Lisätiedot

IMUA JA HYVINVOINTIA OMAAN TYÖHÖN. Anki Mannström

IMUA JA HYVINVOINTIA OMAAN TYÖHÖN. Anki Mannström IMUA JA HYVINVOINTIA OMAAN TYÖHÖN Anki Mannström Holistinen - Kokonaisvaltainen yksilö Kaikki vaikuttaa kaikkeen. Kaikki vaikuttaa hyvinvointiimme! TASAPAINO? TERVEYS IHMISSUHTEET TYÖ TALOUS Tasapainoa

Lisätiedot

HYKS-SAIRAANHOITOALUE TULOKSET HENKILÖSTÖRYHMITTÄIN

HYKS-SAIRAANHOITOALUE TULOKSET HENKILÖSTÖRYHMITTÄIN HYKS lautakunta 21.1.2014 Liite 2 HYKS-SAIRAANHOITOALUE TULOKSET HENKILÖSTÖRYHMITTÄIN Löydätte yksikkönne tulokset kalvosarjan alussa ja tämän jälkeen vertailut. Erot voidaan vastauksien määrien (N) mukaan

Lisätiedot

AIHE: Tyoelaman_big_picture_tiiviste1

AIHE: Tyoelaman_big_picture_tiiviste1 TMT Tilastokuvaajia Pron tutkimusjärjestelmä _Sampo_Pankki IHE: Tyoelaman_big_picture_tiiviste OS : Ryhmä: TES_K Koko otos ilman ryhmittäisiä vertailuja Pro tutkimus Tämän dokumentin analyysit (sivuja

Lisätiedot

AIHE: Tyoelaman_big_picture_tiiviste1

AIHE: Tyoelaman_big_picture_tiiviste1 TMT Tilastokuvaajia Pron tutkimusjärjestelmä F_Rahoitusala IHE: Tyoelaman_big_picture_tiiviste OS : Ryhmä: TES_K Koko otos ilman ryhmittäisiä vertailuja Pro tutkimus Tämän dokumentin analyysit (sivuja

Lisätiedot

Porvoon kaupunki 2011 Henkilöstökysely QPS 34+

Porvoon kaupunki 2011 Henkilöstökysely QPS 34+ 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 0 1 Porvoon kaupunki 2011 Henkilöstökysely QPS 34+ Porvoo 2011 - Borgå 2011 N = 1273 Sukupuoli 100 % 90 % 80 % 81 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 18 % 10 % 0 % mies nainen Ikäryhmä

Lisätiedot

AIHE: Tyoelaman_big_picture_tiiviste1

AIHE: Tyoelaman_big_picture_tiiviste1 TMT Tilastokuvaajia Pron tutkimusjärjestelmä P9_Suunn _ja_konsalan IHE: Tyoelaman_big_picture_tiiviste OS : Ryhmä: TES_K Koko otos ilman ryhmittäisiä vertailuja Pro tutkimus Tämän dokumentin analyysit

Lisätiedot

Ikäjohtaminen-työntekijän hyvinvoinnnin tukemiseksi

Ikäjohtaminen-työntekijän hyvinvoinnnin tukemiseksi Ikäjohtaminen-työntekijän hyvinvoinnnin tukemiseksi ATERIA 14 tapahtuma, ammattiasiain toimitsija JHL edunvalvontalinja, työelämän laadun toimialue Ikäjohtaminen, määrittely Ikäjohtamiseksi kutsutaan eri-ikäisten

Lisätiedot

Vastausprosentti % Kuntaliitto 2004, n=202 Kuntaliitto 2008, n=198 Kuntaliitto 2011, n=220. Parempi Työyhteisö -kysely Työterveyslaitos 1

Vastausprosentti % Kuntaliitto 2004, n=202 Kuntaliitto 2008, n=198 Kuntaliitto 2011, n=220. Parempi Työyhteisö -kysely Työterveyslaitos 1 Vastausprosentti % 9 8 75 74 67 Kuntaliitto 4, n=2 Kuntaliitto 8, n=198 Kuntaliitto 11, n=2 Työterveyslaitos 1 Parempi Työyhteisö -Avainluvut 19 Työyhteisön kehittämisedellytykset 18 Työryhmän kehittämisaktiivisuus

Lisätiedot

Tilastoja Pron työmarkkinatutkimuksista. *** ICT-ala *** Sopimusalaryhmä:

Tilastoja Pron työmarkkinatutkimuksista. *** ICT-ala *** Sopimusalaryhmä: Tilastoja Pron työmarkkinatutkimuksista Sopimusalaryhmä: *** IT-ala *** iheet:. Tilastoista yleensä (+tietoa koko jäsenkunnassa) Ohjeet tilastoihin. lan tilastot 0. Taustatietoja 1. Työnkuva 2. Työajat

Lisätiedot

Tilastoja Pron työmarkkinatutkimuksista. *** Kemianteollisuus *** Sopimusalaryhmä:

Tilastoja Pron työmarkkinatutkimuksista. *** Kemianteollisuus *** Sopimusalaryhmä: Tilastoja Pron työmarkkinatutkimuksista Sopimusalaryhmä: *** Kemianteollisuus *** iheet:. Tilastoista yleensä (+tietoa koko jäsenkunnassa) Ohjeet tilastoihin. lan tilastot 0. Taustatietoja 1. Työnkuva

Lisätiedot

Tilastoja Pron työmarkkinatutkimuksista. *** Metsateollisuus *** Sopimusalaryhmä:

Tilastoja Pron työmarkkinatutkimuksista. *** Metsateollisuus *** Sopimusalaryhmä: Tilastoja Pron työmarkkinatutkimuksista Sopimusalaryhmä: *** Metsateollisuus *** iheet:. Tilastoista yleensä (+tietoa koko jäsenkunnassa) Ohjeet tilastoihin. lan tilastot 0. Taustatietoja 1. Työnkuva 2.

Lisätiedot