AIHE: Rekrytointiprosessimittareita

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "AIHE: Rekrytointiprosessimittareita"

Transkriptio

1 TMT Tilastokuvaajia Pron tutkimusjärjestelmä IHE: Rekrytointiprosessimittareita OS : Ryhmä: KIKKI Koko otos ilman ryhmittäisiä vertailuja Pro tutkimus Tämän dokumentin analyysit (sivuja voit hakea Etsi toiminnolla): Koko otos ilman ryhmittäisiä vertailuja, ikavertailuja (vuosi), Vertailu muuhun jäsenkuntaan,, Vertailuja toimiaseman mukaan, Sukupuolivertailuja, Ikävertailuja,, Vertailuja työpaikan koon mukaan, Vertailuja pääsektoreittain viimeisin mittausvuosi, Vertailuja tes pääsektorin mukaan,, Vertailuja koulutusryhmän mukaan, Toimiasemana assistentti, Toimiasemana muu toimihenkilö (kuin ass. tai pomo),, Toimiasemana esimies, Otoksena miehet, Otoksena naiset,, Vertailuja tes pääsektoreittain v. 00, Vertailuja toimiaseman mukaan (ml. allenter), Vertailuja työtehtävittäin,, Vertailuja työtehtävittäin ajassa, Vertailuja asuinmaakunnan mukaan, Vertailuja työssäkäyntimaakunnan mukaan,, Vertailu ajassa ja muuhun jäsenkuntaan (ajassa), Vertailu ajassa ja muuhun jäsenkuntaan (keskimäärin), Vertailuja luottis tsv muut jäsenet, Vertailuja työsuhdetyypin mukaan Mahd. puuttuvat arvot on merkitty NaN/N (not available)... Ekologista tilastollista analyysia : paperin, musteen (värit) ja tiedostokoon kulutus minimoitu tulosta vain se mitä todella tarvitset ( kuvaa yhdelle sivulle jne.) tutkimuskoodit tmt : tmt0, tmt0, tmt0,... ja tmt : tmt0, tmt0,... lisää tietoa pdf:n tuloskansio: Z:\TUTK_TILSTOT\TMT\\YLEISET\\VINKRI Tuloste luotu Työmarkkinatutkimusprosessit TMT järjestysnro 0 = TMT (työ ja ansiot) = TMT (työympäristö ja hyvinvointi) ika

2 Rekrytointiprosessien määrä ja laatu (suluisa lkm) (.0) Haettujen työtehtävien määrä (työpaikan ulkopuolelta) lkm/v (0.) Haettujen työtehtävien määrä (työpaikan sisällä) lkm/v (0.) Työhaastattelujen määrä (työpaikan ulkopuolelta) lkm/v (0.) Työhaastattelujen määrä (työpaikan sisällä) lkm/v (0.) Saatujen työpaikkojen määrä (työpaikan ulkopuolelta) lkm/v N= 0 (0.) Saatujen työpaikkojen määrä (työpaikan sisällä) lkm/v (0.) Soveltuvuuskokeiden määrä (työpaikan ulkopuolelta) lkm/v (0.0) Soveltuvuuskokeiden määrä (työpaikan sisällä) lkm/v Lukumäärä vuodessa tmt Kohderyhmä (kohderyh): ** ** muuttujassa: KIKKI rajaus: o KIKKI = Vertailuryhmätunnukset:.,,,,..., tmt 0 Z:\\N\TMT\TMT\TL\KIKKI\LL\minstat_KIKKI_00_tmt.txt

3 Haetut työtehtävät 0 Haettu teht: muu Haettu teht: Toimisto ja asiakaspalvelutehtävät Haettu teht: siantuntijatehtävät Haettu teht: Työnjohtotehtävät 0 Haettu teht: Palvelu. myynti ja vartiointitehtävät Haettu teht: Vaativat erityisasiantuntijatehtävät N= Haettu teht: Keskijohto 0 Haettu teht: Rakennus. korjaus ja valmistustehtävät Haettu teht: Prosessi ja kuljetustehtävät Haettu teht: Ylempi johto 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 00% Yleisyysaste % tmt Kohderyhmä (kohderyh): ** ** muuttujassa: KIKKI rajaus: o KIKKI = Vertailuryhmätunnukset:.,,,,..., tmt 0 Z:\\N\TMT\TMT\TL\KIKKI\LL\minstat_KIKKI_00_tmt.txt

4 Rekrytointikanavat (käyttänyt) 0 Hakukanava: Lehti ilmoitukset Hakukanava: Työvoimatoimisto Hakukanava: Julkiset internet palvelut (esim. mol.fi) Hakukanava: Suorat kontaktit työantajiin Hakukanava: Jokin muu. mikä Hakukanava: Yritysten ja organisaatioiden omat internet sivut Hakukanava: Ystävät ja sukulaiset Hakukanava: Nykyiset tai entiset työkaverit Hakukanava: Nykyinen tai entinen työantajasi Hakukanava: Työvoiman vuokraus ja välityspalvelut Hakukanava: Yksityiset internet palvelut (esim. uranus.fi) Hakukanava: Ulkopuolinen rekrytointiyritys otti suoraan yhteyttä Hakukanava: Sosiaalinen media (esim. Facebook. Twitter) Hakukanava: mmattiliittosi internet palvelut Hakukanava: mmattiliittosi urapalvelut 0 0 N= % 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 00% Yleisyysaste % tmt Kohderyhmä (kohderyh): ** ** muuttujassa: KIKKI rajaus: o KIKKI = Vertailuryhmätunnukset:.,,,,..., tmt 0 Z:\\N\TMT\TMT\TL\KIKKI\LL\minstat_KIKKI_00_tmt.txt

5 Rekrytointihaastattelussa käsitellyt asiat Haast sisältö: Rekrytoija esitellyt haetun tehtävän keskeisten osat Haast sisältö: Työhistoria Haast sisältö: Stressin. paineen ja kiireen sietokyky (aikataulut. tavoitteet) Haast sisältö: Tietotekniikka ja tietojenkäsittelytaidot Haast sisältö: Haettun tehtävän sijoittuminen organisaatioon Haast sisältö: Entiset työantajat Haast sisältö: Lähimmät esimiehet Haast sisältö: Tehtäväalan työmenetelmien tuntemus Haast sisältö: Tutkinnot Haast sisältö: Palkkaus ja edut Haast sisältö: loitteellisuus. itsenäinen tiedonhankinta ja päätöksenteko Haast sisältö: Järjestelmällisyys. huolellisuus ja pitkäjänteisyys Haast sisältö: Valintakriteerit Haast sisältö: Tuleva tiimi ja työtoverit Haast sisältö: Vieraiden kielten taidot Haast sisältö: Joustavuus. monipuolisuus ja käytettävyys uusiin tilanteisiin (esim. org. muissa tehtävissä) Haast sisältö: uttamis ja palvelusuuntautuneisuus (asiakkaat. työyhteisö...) Haast sisältö: Työajat ja vapaat Haast sisältö: Rutiinitehtävien suorittaminen Haast sisältö: Uratavoitteet tai suunnitelmat Haast sisältö: Kirjallinen ja suullinen ilmaisu Haast sisältö: Taipumus ideointiin. uusien asioiden kehittelyyn Haast sisältö: Harrastukset ja muu työn ulkopuolinen toiminta Haast sisältö: Taloudellisten asioiden tuntumus Haast sisältö: Tehtävään suosittelijat Haast sisältö: Halukkuus motivoida ja kannustaa muita (asennevaikuttaminen) Haast sisältö: Tehtävään liittyvät kollega tai asiakasverkostot Haast sisältö: Koti työ koti matkan tekeminen (mm. hankalien välimatkojen huomioiminen) Haast sisältö: Kovat ja pehmeät arvot (käsitys oikeudenmukaisuudesta ym.) Haast sisältö: Matemaattiset taidot Haast sisältö: Sairaudet ja vammat (mahdolliset terveydelliset esteet) Haast sisältö: Käsityötaidot (tarkkustyö jne.) Haast sisältö: Raskaan fyysisen työn sietokyky Haast sisältö: mmattiliiton (tes) edustus työpaikalla Haast sisältö: Halukkuus työpaikan luottamushenkilötehtäviin (luottamushenkilö. työsuojeluvaltuutettu jne.) Haast sisältö: Jokin muu. mikä N= % 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 00% Paljousaste % tmt Kohderyhmä (kohderyh): ** ** muuttujassa: KIKKI rajaus: o KIKKI = Vertailuryhmätunnukset:.,,,,..., tmt 0 Z:\\N\TMT\TMT\TL\KIKKI\LL\minstat_KIKKI_00_tmt.txt

6 Työhön pääsyn esteet (rekrytointi) 0 este: Jokin muu. mikä este: Kilpailu työpaikoista on liian kovaa este: Heikko yleinen työllisyystilanne este: Suhdeverkostojen puute este: voinna olevat työpaikat eivät ole kiinnostavia este: Tarjolla on vain lyhytaikaisia työsuhteita este: Koulutusta liian vähän tai se on väärältä alalta este: lani huono palkkataso este: Palkkapyyntöni suuruus este: Kokemuksen puute rekrytointiprosesseista este: Työkokemuksen vähäisyys este: Omat tavoitteeni ovat epäselvät este: Tietoni ja taitoni ovat vanhentuneita este: Katkokset työurassa este: Vaikea perhe/elämäntilanteeni este: Luonteenpiirteeni este: Ulkoinen olemukseni este: rvoni ja asenteeni 00 0 N= 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 00% Paljousaste % tmt Kohderyhmä (kohderyh): ** ** muuttujassa: KIKKI rajaus: o KIKKI = Vertailuryhmätunnukset:.,,,,..., tmt 0 Z:\\N\TMT\TMT\TL\KIKKI\LL\minstat_KIKKI_00_tmt.txt

7 Rekrytointiolosuhteet yluonne: Pitäydyn haastattelussa aina pelkästään totuudessa yluonne: Haastattelijat ovat kertoneet tehtävistä ja vastuista avoimesti ja rehellisesti yluonne: Tehtävät ovat vastanneet hakuilmoitusten kuvauksia 0 yluonne: Esitetyt kysymykset ovat olleet täsmällisiä ja selkeästi muotoiltuja yluonne: Haastattelijat ovat olleet ammattitaitoisia ja hyvin valmistautuneita yluonne: Valmistaudun aina perusteellisesti työhaastatteluun yluonne: Minulle on annettu riittävästi aikaa esitellä osaamistani yluonne: Olen ymmärtänyt hyvin perusteet. joilla valinnat on tehty yluonne: Tehdyistä valinnoista on tiedotettu asiallisesti yluonne: Työnantajan teettämät soveltuvuuskokeet (psykologiset testit) ovat tarkoituksenmukaisia yluonne: Olen saanut haastattelijoilta välitöntä palautetta vastauksistani yluonne: laisten tulisi saada valita oma esimiehensä yluonne: Haastattelutilanteet ovat olleet liian myyntihenkisiä 0 yluonne: Haastattelijoilla on ollut runsaasti ennakkoasenteita yluonne: Minulle jää työhaastatteluista usein epämiellyttävä olo yluonne: Otan aina jälkeenpäin yhteyttä haastattelijoihin saadakseni palautetta haastattelusta yluonne: Haastatteluun on kutsuttu liikaa haastateltavia yluonne: Haastattelun aikana soveltuvuuttani työtehtävään on epäilty yluonne: Minulta on kysytty asiattomia kysymyksiä yluonne: Haastattelussa ajaudun usein puolustelemaan ja selittelemään tekemisiäni yluonne: Olen esittänyt haastatteluissa jotain muuta kuin mitä oikeasti koen olevani yluonne: Haastattelussa vastausteni todenperäisyyttä on epäilty 0 N= 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 00% Väitteiden totuusarvo %) tmt Kohderyhmä (kohderyh): ** ** muuttujassa: KIKKI rajaus: o KIKKI = Vertailuryhmätunnukset:.,,,,..., tmt 0 Z:\\N\TMT\TMT\TL\KIKKI\LL\minstat_KIKKI_00_tmt.txt

8 Tuloste luotu TMT Tilastokuvaajia Pron tutkimusjärjestelmä IHE: Rekrytointiprosessimittareita OS : Ryhmä: KIKKI ikavertailuja (vuosi) Pro tutkimus Muistiinpanot:...

9 Rekrytointiprosessien määrä ja laatu (suluisa lkm) (.0) Haettujen työtehtävien määrä (työpaikan ulkopuolelta) lkm/v E F (0.) Haettujen työtehtävien määrä (työpaikan sisällä) lkm/v EF (0.) Työhaastattelujen määrä (työpaikan ulkopuolelta) lkm/v EF (0.) Työhaastattelujen määrä (työpaikan sisällä) lkm/v EF (0.) Saatujen työpaikkojen määrä (työpaikan ulkopuolelta) lkm/v EF (0.) Saatujen työpaikkojen määrä (työpaikan sisällä) lkm/v EF (0.) Soveltuvuuskokeiden määrä (työpaikan ulkopuolelta) lkm/v EF (0.0) Soveltuvuuskokeiden määrä (työpaikan sisällä) lkm/v EF N= 0 TUTKV = 00 (0) TUTKV = 00 (0) TUTKV = 00 (0) TUTKV = 0 () E TUTKV = 0 () F TUTKV = 0 () Lukumäärä vuodessa tmt Kohderyhmä (kohderyh): ** ** muuttujassa: KIKKI rajaus:. KIKKI = Vertailuryhmätunnukset:.,,,,..., tmt 0 Z:\\N\TMT\TMT\TL\KIKKI\TVRT\minstat_KIKKI_00_tmt.txt

10 Haetut työtehtävät 0 Haettu teht: muu Haettu teht: Toimisto ja asiakaspalvelutehtävät E F Haettu teht: siantuntijatehtävät E F Haettu teht: Työnjohtotehtävät E F 0 Haettu teht: Palvelu. myynti ja vartiointitehtävät E F Haettu teht: Vaativat erityisasiantuntijatehtävät E F N= Haettu teht: Keskijohto EF 0 Haettu teht: Rakennus. korjaus ja valmistustehtävät E F Haettu teht: Prosessi ja kuljetustehtävät EF Haettu teht: Ylempi johto EF TUTKV = 00 (0) TUTKV = 00 (0) TUTKV = 00 (0) TUTKV = 0 () E TUTKV = 0 () F TUTKV = 0 () 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 00% Yleisyysaste % tmt Kohderyhmä (kohderyh): ** ** muuttujassa: KIKKI rajaus:. KIKKI = Vertailuryhmätunnukset:.,,,,..., tmt 0 Z:\\N\TMT\TMT\TL\KIKKI\TVRT\minstat_KIKKI_00_tmt.txt

11 Rekrytointikanavat (käyttänyt) 0 Hakukanava: Lehti ilmoitukset E Hakukanava: Työvoimatoimisto E F Hakukanava: Julkiset internet palvelut (esim. mol.fi) E F Hakukanava: Suorat kontaktit työantajiin E F Hakukanava: Jokin muu. mikä E F Hakukanava: Yritysten ja organisaatioiden omat internet sivut EF Hakukanava: Ystävät ja sukulaiset E F Hakukanava: Nykyiset tai entiset työkaverit E F Hakukanava: Nykyinen tai entinen työantajasi E F Hakukanava: Työvoiman vuokraus ja välityspalvelut E F Hakukanava: Yksityiset internet palvelut (esim. uranus.fi) E F Hakukanava: Ulkopuolinen rekrytointiyritys otti suoraan yhteyttä FE Hakukanava: Sosiaalinen media (esim. Facebook. Twitter) E F Hakukanava: mmattiliittosi internet palvelut EF Hakukanava: mmattiliittosi urapalvelut E F TUTKV = 00 (0) TUTKV = 00 (0) TUTKV = 00 (0) TUTKV = 0 () E TUTKV = 0 (0) F TUTKV = 0 (0) F 0 0 N= % 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 00% Yleisyysaste % tmt Kohderyhmä (kohderyh): ** ** muuttujassa: KIKKI rajaus:. KIKKI = Vertailuryhmätunnukset:.,,,,..., tmt 0 Z:\\N\TMT\TMT\TL\KIKKI\TVRT\minstat_KIKKI_00_tmt.txt

12 Rekrytointihaastattelussa käsitellyt asiat Haast sisältö: Rekrytoija esitellyt haetun tehtävän keskeisten osat EF Haast sisältö: Työhistoria EF Haast sisältö: Stressin. paineen ja kiireen sietokyky (aikataulut. tavoitteet) EF Haast sisältö: Tietotekniikka ja tietojenkäsittelytaidot EF Haast sisältö: Haettun tehtävän sijoittuminen organisaatioon EF Haast sisältö: Entiset työantajat EF Haast sisältö: Lähimmät esimiehet EF Haast sisältö: Tehtäväalan työmenetelmien tuntemus EF Haast sisältö: Tutkinnot EF Haast sisältö: Palkkaus ja edut EF Haast sisältö: loitteellisuus. itsenäinen tiedonhankinta ja päätöksenteko EF Haast sisältö: Järjestelmällisyys. huolellisuus ja pitkäjänteisyys EF Haast sisältö: Valintakriteerit EF Haast sisältö: Tuleva tiimi ja työtoverit EF Haast sisältö: Vieraiden kielten taidot EF Haast sisältö: Joustavuus. monipuolisuus ja käytettävyys uusiin tilanteisiin (esim. org. muissa tehtävissä) FE Haast sisältö: uttamis ja palvelusuuntautuneisuus EF (asiakkaat. työyhteisö...) Haast sisältö: Työajat ja vapaat FE Haast sisältö: Rutiinitehtävien suorittaminen EF Haast sisältö: Uratavoitteet tai suunnitelmat FE Haast sisältö: Kirjallinen ja suullinen ilmaisu EF Haast sisältö: Taipumus ideointiin. uusien asioiden kehittelyyn EF Haast sisältö: Harrastukset ja muu työn ulkopuolinen toiminta EF Haast sisältö: Taloudellisten asioiden tuntumus F E Haast sisältö: Tehtävään suosittelijat F E Haast sisältö: Halukkuus motivoida ja kannustaa muita (asennevaikuttaminen) EF Haast sisältö: Tehtävään liittyvät kollega tai asiakasverkostot EF Haast sisältö: Koti työ koti matkan tekeminen (mm. hankalien välimatkojen huomioiminen) FE Haast sisältö: Kovat ja pehmeät arvot (käsitys oikeudenmukaisuudesta ym.) EF Haast sisältö: Matemaattiset taidot EF Haast sisältö: Sairaudet ja vammat (mahdolliset terveydelliset esteet) EF Haast sisältö: Käsityötaidot (tarkkustyö jne.) FE Haast sisältö: Raskaan fyysisen työn sietokyky FE Haast sisältö: mmattiliiton (tes) edustus työpaikalla FE Haast sisältö: Halukkuus työpaikan luottamushenkilötehtäviin (luottamushenkilö. työsuojeluvaltuutettu TUTKV jne.) = 00 (0) FE TUTKV = 00 (0) Haast sisältö: Jokin muu. mikä EF TUTKV = 00 (0) TUTKV = 0 () E TUTKV = 0 () F TUTKV = 0 () N= % 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 00% Paljousaste % tmt Kohderyhmä (kohderyh): ** ** muuttujassa: KIKKI rajaus:. KIKKI = Vertailuryhmätunnukset:.,,,,..., tmt 0 Z:\\N\TMT\TMT\TL\KIKKI\TVRT\minstat_KIKKI_00_tmt.txt

13 Työhön pääsyn esteet (rekrytointi) este: Jokin muu. mikä este: Kilpailu työpaikoista on liian kovaa este: Heikko yleinen työllisyystilanne E este: Suhdeverkostojen puute E F este: voinna olevat työpaikat eivät ole kiinnostavia E F este: Tarjolla on vain lyhytaikaisia työsuhteita E F este: Koulutusta liian vähän tai se on väärältä alalta EF este: lani huono palkkataso EF este: Palkkapyyntöni suuruus 0 EF este: Kokemuksen puute rekrytointiprosesseista EF este: Työkokemuksen vähäisyys EF este: Omat tavoitteeni ovat epäselvät EF este: Tietoni ja taitoni ovat vanhentuneita E F este: Katkokset työurassa EF este: Vaikea perhe/elämäntilanteeni EF este: Luonteenpiirteeni EF este: Ulkoinen olemukseni EF este: rvoni ja asenteeni EF E F F EF TUTKV = 00 (0) TUTKV = 00 (0) TUTKV = 00 (0) TUTKV = 0 (0) E TUTKV = 0 (0) F TUTKV = 0 () 00 0 N= 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 00% Paljousaste % tmt Kohderyhmä (kohderyh): ** ** muuttujassa: KIKKI rajaus:. KIKKI = Vertailuryhmätunnukset:.,,,,..., tmt 0 Z:\\N\TMT\TMT\TL\KIKKI\TVRT\minstat_KIKKI_00_tmt.txt

14 Rekrytointiolosuhteet yluonne: Pitäydyn haastattelussa aina pelkästään totuudessa EF yluonne: Haastattelijat ovat kertoneet tehtävistä ja vastuista avoimesti ja rehellisesti EF yluonne: Tehtävät ovat vastanneet hakuilmoitusten kuvauksia 0 EF yluonne: Esitetyt kysymykset ovat olleet täsmällisiä ja selkeästi muotoiltuja EF yluonne: Haastattelijat ovat olleet ammattitaitoisia ja hyvin valmistautuneita EF yluonne: Valmistaudun aina perusteellisesti työhaastatteluun E F yluonne: Minulle on annettu riittävästi aikaa esitellä osaamistani FE yluonne: Olen ymmärtänyt hyvin perusteet. joilla valinnat on tehty FE yluonne: Tehdyistä valinnoista on tiedotettu asiallisesti E F yluonne: Työnantajan teettämät soveltuvuuskokeet (psykologiset testit) ovat tarkoituksenmukaisia FE yluonne: Olen saanut haastattelijoilta välitöntä palautetta vastauksistani FE yluonne: laisten tulisi saada valita oma esimiehensä FE yluonne: Haastattelutilanteet ovat olleet liian myyntihenkisiä 0 EF yluonne: Haastattelijoilla on ollut runsaasti ennakkoasenteita EF yluonne: Minulle jää työhaastatteluista usein epämiellyttävä olo EF yluonne: Otan aina jälkeenpäin yhteyttä haastattelijoihin saadakseni palautetta haastattelusta EF yluonne: Haastatteluun on kutsuttu liikaa haastateltavia E F yluonne: Haastattelun aikana soveltuvuuttani työtehtävään on epäilty EF yluonne: Minulta on kysytty asiattomia kysymyksiä EF yluonne: Haastattelussa ajaudun usein puolustelemaan ja selittelemään tekemisiäni EF yluonne: Olen esittänyt haastatteluissa jotain muuta kuin mitä oikeasti koen olevani EF yluonne: Haastattelussa vastausteni todenperäisyyttä on epäilty EF TUTKV = 00 (0) TUTKV = 00 (0) TUTKV = 00 (0) TUTKV = 0 (0) E TUTKV = 0 () F TUTKV = 0 () 0 N= 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 00% Väitteiden totuusarvo %) tmt Kohderyhmä (kohderyh): ** ** muuttujassa: KIKKI rajaus:. KIKKI = Vertailuryhmätunnukset:.,,,,..., tmt 0 Z:\\N\TMT\TMT\TL\KIKKI\TVRT\minstat_KIKKI_00_tmt.txt

15 Tuloste luotu TMT Tilastokuvaajia Pron tutkimusjärjestelmä IHE: Rekrytointiprosessimittareita OS : Ryhmä: KIKKI Vertailuja toimiaseman mukaan Pro tutkimus Muistiinpanot:...

16 Rekrytointiprosessien määrä ja laatu (suluisa lkm) (.0) Haettujen työtehtävien määrä (työpaikan ulkopuolelta) lkm/v (0.) Haettujen työtehtävien määrä (työpaikan sisällä) lkm/v (0.) Työhaastattelujen määrä (työpaikan ulkopuolelta) lkm/v (0.) Työhaastattelujen määrä (työpaikan sisällä) lkm/v (0.) Saatujen työpaikkojen määrä (työpaikan ulkopuolelta) lkm/v (0.) Saatujen työpaikkojen määrä (työpaikan sisällä) lkm/v (0.) Soveltuvuuskokeiden määrä (työpaikan ulkopuolelta) lkm/v (0.0) Soveltuvuuskokeiden määrä (työpaikan sisällä) lkm/v N= 0 Toimisema = ssistent () Toimisema = Muu toimihlo (0) Toimisema = Esimies () Lukumäärä vuodessa tmt Kohderyhmä (kohderyh): ** ** muuttujassa: KIKKI rajaus:. KIKKI = Vertailuryhmätunnukset:.,,,,..., tmt 0 Z:\\N\TMT\TMT\TL\KIKKI\SEMVRT\minstat_KIKKI_00_tmt.txt

17 Haetut työtehtävät 0 Haettu teht: muu Haettu teht: Toimisto ja asiakaspalvelutehtävät Haettu teht: siantuntijatehtävät Haettu teht: Työnjohtotehtävät 0 Haettu teht: Palvelu. myynti ja vartiointitehtävät Haettu teht: Vaativat erityisasiantuntijatehtävät N= Haettu teht: Keskijohto 0 Haettu teht: Rakennus. korjaus ja valmistustehtävät Haettu teht: Prosessi ja kuljetustehtävät Haettu teht: Ylempi johto Toimisema = ssistent () Toimisema = Muu toimihlo (0) Toimisema = Esimies (0) 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 00% Yleisyysaste % tmt Kohderyhmä (kohderyh): ** ** muuttujassa: KIKKI rajaus:. KIKKI = Vertailuryhmätunnukset:.,,,,..., tmt 0 Z:\\N\TMT\TMT\TL\KIKKI\SEMVRT\minstat_KIKKI_00_tmt.txt

18 Rekrytointikanavat (käyttänyt) 0 Hakukanava: Lehti ilmoitukset Hakukanava: Työvoimatoimisto Hakukanava: Julkiset internet palvelut (esim. mol.fi) Hakukanava: Suorat kontaktit työantajiin Hakukanava: Jokin muu. mikä Hakukanava: Yritysten ja organisaatioiden omat internet sivut Hakukanava: Ystävät ja sukulaiset Hakukanava: Nykyiset tai entiset työkaverit Hakukanava: Nykyinen tai entinen työantajasi Hakukanava: Työvoiman vuokraus ja välityspalvelut Hakukanava: Yksityiset internet palvelut (esim. uranus.fi) Hakukanava: Ulkopuolinen rekrytointiyritys otti suoraan yhteyttä Hakukanava: Sosiaalinen media (esim. Facebook. Twitter) Hakukanava: mmattiliittosi internet palvelut Hakukanava: mmattiliittosi urapalvelut 0 0 N= Toimisema = ssistent () Toimisema = Muu toimihlo (0) Toimisema = Esimies (0) 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 00% Yleisyysaste % tmt Kohderyhmä (kohderyh): ** ** muuttujassa: KIKKI rajaus:. KIKKI = Vertailuryhmätunnukset:.,,,,..., tmt 0 Z:\\N\TMT\TMT\TL\KIKKI\SEMVRT\minstat_KIKKI_00_tmt.txt

19 Rekrytointihaastattelussa käsitellyt asiat Haast sisältö: Rekrytoija esitellyt haetun tehtävän keskeisten osat Haast sisältö: Työhistoria Haast sisältö: Stressin. paineen ja kiireen sietokyky (aikataulut. tavoitteet) Haast sisältö: Tietotekniikka ja tietojenkäsittelytaidot Haast sisältö: Haettun tehtävän sijoittuminen organisaatioon Haast sisältö: Entiset työantajat Haast sisältö: Lähimmät esimiehet Haast sisältö: Tehtäväalan työmenetelmien tuntemus Haast sisältö: Tutkinnot Haast sisältö: Palkkaus ja edut Haast sisältö: loitteellisuus. itsenäinen tiedonhankinta ja päätöksenteko Haast sisältö: Järjestelmällisyys. huolellisuus ja pitkäjänteisyys Haast sisältö: Valintakriteerit Haast sisältö: Tuleva tiimi ja työtoverit Haast sisältö: Vieraiden kielten taidot Haast sisältö: Joustavuus. monipuolisuus ja käytettävyys uusiin tilanteisiin (esim. org. muissa tehtävissä) Haast sisältö: uttamis ja palvelusuuntautuneisuus (asiakkaat. työyhteisö...) Haast sisältö: Työajat ja vapaat Haast sisältö: Rutiinitehtävien suorittaminen Haast sisältö: Uratavoitteet tai suunnitelmat Haast sisältö: Kirjallinen ja suullinen ilmaisu Haast sisältö: Taipumus ideointiin. uusien asioiden kehittelyyn Haast sisältö: Harrastukset ja muu työn ulkopuolinen toiminta Haast sisältö: Taloudellisten asioiden tuntumus Haast sisältö: Tehtävään suosittelijat Haast sisältö: Halukkuus motivoida ja kannustaa muita (asennevaikuttaminen) Haast sisältö: Tehtävään liittyvät kollega tai asiakasverkostot Haast sisältö: Koti työ koti matkan tekeminen (mm. hankalien välimatkojen huomioiminen) Haast sisältö: Kovat ja pehmeät arvot (käsitys oikeudenmukaisuudesta ym.) Haast sisältö: Matemaattiset taidot Haast sisältö: Sairaudet ja vammat (mahdolliset terveydelliset esteet) Haast sisältö: Käsityötaidot (tarkkustyö jne.) Haast sisältö: Raskaan fyysisen työn sietokyky Haast sisältö: mmattiliiton (tes) edustus työpaikalla Haast sisältö: Halukkuus työpaikan luottamushenkilötehtäviin (luottamushenkilö. työsuojeluvaltuutettu jne.) Haast sisältö: Jokin muu. mikä Toimisema = ssistent () Toimisema = Muu toimihlo (0) Toimisema = Esimies (0) N= % 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 00% Paljousaste % tmt Kohderyhmä (kohderyh): ** ** muuttujassa: KIKKI rajaus:. KIKKI = Vertailuryhmätunnukset:.,,,,..., tmt 0 Z:\\N\TMT\TMT\TL\KIKKI\SEMVRT\minstat_KIKKI_00_tmt.txt

20 Työhön pääsyn esteet (rekrytointi) este: Jokin muu. mikä este: Kilpailu työpaikoista on liian kovaa este: Heikko yleinen työllisyystilanne este: Suhdeverkostojen puute este: voinna olevat työpaikat eivät ole kiinnostavia este: Tarjolla on vain lyhytaikaisia työsuhteita este: Koulutusta liian vähän tai se on väärältä alalta este: lani huono palkkataso este: Palkkapyyntöni suuruus 0 este: Kokemuksen puute rekrytointiprosesseista este: Työkokemuksen vähäisyys este: Omat tavoitteeni ovat epäselvät este: Tietoni ja taitoni ovat vanhentuneita este: Katkokset työurassa este: Vaikea perhe/elämäntilanteeni este: Luonteenpiirteeni este: Ulkoinen olemukseni este: rvoni ja asenteeni 00 0 N= 0 0 Toimisema = ssistent () Toimisema = Muu toimihlo () Toimisema = Esimies () 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 00% Paljousaste % tmt Kohderyhmä (kohderyh): ** ** muuttujassa: KIKKI rajaus:. KIKKI = Vertailuryhmätunnukset:.,,,,..., tmt 0 Z:\\N\TMT\TMT\TL\KIKKI\SEMVRT\minstat_KIKKI_00_tmt.txt

21 Rekrytointiolosuhteet yluonne: Pitäydyn haastattelussa aina pelkästään totuudessa yluonne: Haastattelijat ovat kertoneet tehtävistä ja vastuista avoimesti ja rehellisesti yluonne: Tehtävät ovat vastanneet hakuilmoitusten kuvauksia 0 yluonne: Esitetyt kysymykset ovat olleet täsmällisiä ja selkeästi muotoiltuja yluonne: Haastattelijat ovat olleet ammattitaitoisia ja hyvin valmistautuneita yluonne: Valmistaudun aina perusteellisesti työhaastatteluun yluonne: Minulle on annettu riittävästi aikaa esitellä osaamistani yluonne: Olen ymmärtänyt hyvin perusteet. joilla valinnat on tehty yluonne: Tehdyistä valinnoista on tiedotettu asiallisesti yluonne: Työnantajan teettämät soveltuvuuskokeet (psykologiset testit) ovat tarkoituksenmukaisia yluonne: Olen saanut haastattelijoilta välitöntä palautetta vastauksistani yluonne: laisten tulisi saada valita oma esimiehensä yluonne: Haastattelutilanteet ovat olleet liian myyntihenkisiä 0 yluonne: Haastattelijoilla on ollut runsaasti ennakkoasenteita yluonne: Minulle jää työhaastatteluista usein epämiellyttävä olo yluonne: Otan aina jälkeenpäin yhteyttä haastattelijoihin saadakseni palautetta haastattelusta yluonne: Haastatteluun on kutsuttu liikaa haastateltavia yluonne: Haastattelun aikana soveltuvuuttani työtehtävään on epäilty yluonne: Minulta on kysytty asiattomia kysymyksiä yluonne: Haastattelussa ajaudun usein puolustelemaan ja selittelemään tekemisiäni yluonne: Olen esittänyt haastatteluissa jotain muuta kuin mitä oikeasti koen olevani yluonne: Haastattelussa vastausteni todenperäisyyttä on epäilty 0 N= 0 0 Toimisema = ssistent (0) Toimisema = Muu toimihlo (0) Toimisema = Esimies () 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 00% Väitteiden totuusarvo %) tmt Kohderyhmä (kohderyh): ** ** muuttujassa: KIKKI rajaus:. KIKKI = Vertailuryhmätunnukset:.,,,,..., tmt 0 Z:\\N\TMT\TMT\TL\KIKKI\SEMVRT\minstat_KIKKI_00_tmt.txt

22 Tuloste luotu TMT Tilastokuvaajia Pron tutkimusjärjestelmä IHE: Rekrytointiprosessimittareita OS : Ryhmä: KIKKI Sukupuolivertailuja Pro tutkimus Muistiinpanot:...

23 Rekrytointiprosessien määrä ja laatu (suluisa lkm) (.0) Haettujen työtehtävien määrä (työpaikan ulkopuolelta) lkm/v (0.) Haettujen työtehtävien määrä (työpaikan sisällä) lkm/v (0.) Työhaastattelujen määrä (työpaikan ulkopuolelta) lkm/v (0.) Työhaastattelujen määrä (työpaikan sisällä) lkm/v (0.) Saatujen työpaikkojen määrä (työpaikan ulkopuolelta) lkm/v (0.) Saatujen työpaikkojen määrä (työpaikan sisällä) lkm/v (0.) Soveltuvuuskokeiden määrä (työpaikan ulkopuolelta) lkm/v (0.0) Soveltuvuuskokeiden määrä (työpaikan sisällä) lkm/v N= 0 Sukup = Nainen (0) Sukup = Mies () Lukumäärä vuodessa tmt Kohderyhmä (kohderyh): ** ** muuttujassa: KIKKI rajaus:. KIKKI = Vertailuryhmätunnukset:.,,,,..., tmt 0 Z:\\N\TMT\TMT\TL\KIKKI\SUKUPVRT\minstat_KIKKI_00_tmt.txt

24 Haetut työtehtävät 0 Haettu teht: muu Haettu teht: Toimisto ja asiakaspalvelutehtävät Haettu teht: siantuntijatehtävät Haettu teht: Työnjohtotehtävät 0 Haettu teht: Palvelu. myynti ja vartiointitehtävät Haettu teht: Vaativat erityisasiantuntijatehtävät N= Haettu teht: Keskijohto 0 Haettu teht: Rakennus. korjaus ja valmistustehtävät Haettu teht: Prosessi ja kuljetustehtävät Haettu teht: Ylempi johto Sukup = Nainen () Sukup = Mies () 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 00% Yleisyysaste % tmt Kohderyhmä (kohderyh): ** ** muuttujassa: KIKKI rajaus:. KIKKI = Vertailuryhmätunnukset:.,,,,..., tmt 0 Z:\\N\TMT\TMT\TL\KIKKI\SUKUPVRT\minstat_KIKKI_00_tmt.txt

25 Rekrytointikanavat (käyttänyt) Hakukanava: Lehti ilmoitukset Hakukanava: Työvoimatoimisto Hakukanava: Julkiset internet palvelut (esim. mol.fi) Hakukanava: Suorat kontaktit työantajiin Hakukanava: Jokin muu. mikä 0 Hakukanava: Yritysten ja organisaatioiden omat internet sivut Hakukanava: Ystävät ja sukulaiset 0 Hakukanava: Nykyiset tai entiset työkaverit Hakukanava: Nykyinen tai entinen työantajasi 0 N= 0 Hakukanava: Työvoiman vuokraus ja välityspalvelut 0 Hakukanava: Yksityiset internet palvelut (esim. uranus.fi) 0 Hakukanava: Ulkopuolinen rekrytointiyritys otti suoraan yhteyttä Hakukanava: Sosiaalinen media (esim. Facebook. Twitter) Hakukanava: mmattiliittosi internet palvelut Hakukanava: mmattiliittosi urapalvelut Sukup = Nainen () Sukup = Mies () 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 00% Yleisyysaste % tmt Kohderyhmä (kohderyh): ** ** muuttujassa: KIKKI rajaus:. KIKKI = Vertailuryhmätunnukset:.,,,,..., tmt 0 Z:\\N\TMT\TMT\TL\KIKKI\SUKUPVRT\minstat_KIKKI_00_tmt.txt

26 Rekrytointihaastattelussa käsitellyt asiat Haast sisältö: Rekrytoija esitellyt haetun tehtävän keskeisten osat Haast sisältö: Työhistoria Haast sisältö: Stressin. paineen ja kiireen sietokyky (aikataulut. tavoitteet) Haast sisältö: Tietotekniikka ja tietojenkäsittelytaidot Haast sisältö: Haettun tehtävän sijoittuminen organisaatioon Haast sisältö: Entiset työantajat Haast sisältö: Lähimmät esimiehet Haast sisältö: Tehtäväalan työmenetelmien tuntemus Haast sisältö: Tutkinnot Haast sisältö: Palkkaus ja edut Haast sisältö: loitteellisuus. itsenäinen tiedonhankinta ja päätöksenteko Haast sisältö: Järjestelmällisyys. huolellisuus ja pitkäjänteisyys Haast sisältö: Valintakriteerit Haast sisältö: Tuleva tiimi ja työtoverit Haast sisältö: Vieraiden kielten taidot Haast sisältö: Joustavuus. monipuolisuus ja käytettävyys uusiin tilanteisiin (esim. org. muissa tehtävissä) Haast sisältö: uttamis ja palvelusuuntautuneisuus (asiakkaat. työyhteisö...) Haast sisältö: Työajat ja vapaat Haast sisältö: Rutiinitehtävien suorittaminen Haast sisältö: Uratavoitteet tai suunnitelmat Haast sisältö: Kirjallinen ja suullinen ilmaisu Haast sisältö: Taipumus ideointiin. uusien asioiden kehittelyyn Haast sisältö: Harrastukset ja muu työn ulkopuolinen toiminta Haast sisältö: Taloudellisten asioiden tuntumus Haast sisältö: Tehtävään suosittelijat Haast sisältö: Halukkuus motivoida ja kannustaa muita (asennevaikuttaminen) Haast sisältö: Tehtävään liittyvät kollega tai asiakasverkostot Haast sisältö: Koti työ koti matkan tekeminen (mm. hankalien välimatkojen huomioiminen) Haast sisältö: Kovat ja pehmeät arvot (käsitys oikeudenmukaisuudesta ym.) Haast sisältö: Matemaattiset taidot Haast sisältö: Sairaudet ja vammat (mahdolliset terveydelliset esteet) Haast sisältö: Käsityötaidot (tarkkustyö jne.) Haast sisältö: Raskaan fyysisen työn sietokyky Haast sisältö: mmattiliiton (tes) edustus työpaikalla Haast sisältö: Halukkuus työpaikan luottamushenkilötehtäviin (luottamushenkilö. työsuojeluvaltuutettu jne.) Haast sisältö: Jokin muu. mikä Sukup = Nainen () Sukup = Mies () N= % 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 00% Paljousaste % tmt Kohderyhmä (kohderyh): ** ** muuttujassa: KIKKI rajaus:. KIKKI = Vertailuryhmätunnukset:.,,,,..., tmt 0 Z:\\N\TMT\TMT\TL\KIKKI\SUKUPVRT\minstat_KIKKI_00_tmt.txt

27 Työhön pääsyn esteet (rekrytointi) este: Jokin muu. mikä este: Kilpailu työpaikoista on liian kovaa este: Heikko yleinen työllisyystilanne este: Suhdeverkostojen puute este: voinna olevat työpaikat eivät ole kiinnostavia este: Tarjolla on vain lyhytaikaisia työsuhteita este: Koulutusta liian vähän tai se on väärältä alalta este: lani huono palkkataso este: Palkkapyyntöni suuruus 0 este: Kokemuksen puute rekrytointiprosesseista este: Työkokemuksen vähäisyys este: Omat tavoitteeni ovat epäselvät este: Tietoni ja taitoni ovat vanhentuneita este: Katkokset työurassa este: Vaikea perhe/elämäntilanteeni este: Luonteenpiirteeni este: Ulkoinen olemukseni este: rvoni ja asenteeni 00 0 N= 0 0 Sukup = Nainen () Sukup = Mies (00) 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 00% Paljousaste % tmt Kohderyhmä (kohderyh): ** ** muuttujassa: KIKKI rajaus:. KIKKI = Vertailuryhmätunnukset:.,,,,..., tmt 0 Z:\\N\TMT\TMT\TL\KIKKI\SUKUPVRT\minstat_KIKKI_00_tmt.txt

28 Rekrytointiolosuhteet yluonne: Pitäydyn haastattelussa aina pelkästään totuudessa yluonne: Haastattelijat ovat kertoneet tehtävistä ja vastuista avoimesti ja rehellisesti yluonne: Tehtävät ovat vastanneet hakuilmoitusten kuvauksia 0 yluonne: Esitetyt kysymykset ovat olleet täsmällisiä ja selkeästi muotoiltuja yluonne: Haastattelijat ovat olleet ammattitaitoisia ja hyvin valmistautuneita yluonne: Valmistaudun aina perusteellisesti työhaastatteluun yluonne: Minulle on annettu riittävästi aikaa esitellä osaamistani yluonne: Olen ymmärtänyt hyvin perusteet. joilla valinnat on tehty yluonne: Tehdyistä valinnoista on tiedotettu asiallisesti yluonne: Työnantajan teettämät soveltuvuuskokeet (psykologiset testit) ovat tarkoituksenmukaisia yluonne: Olen saanut haastattelijoilta välitöntä palautetta vastauksistani yluonne: laisten tulisi saada valita oma esimiehensä yluonne: Haastattelutilanteet ovat olleet liian myyntihenkisiä 0 yluonne: Haastattelijoilla on ollut runsaasti ennakkoasenteita yluonne: Minulle jää työhaastatteluista usein epämiellyttävä olo yluonne: Otan aina jälkeenpäin yhteyttä haastattelijoihin saadakseni palautetta haastattelusta yluonne: Haastatteluun on kutsuttu liikaa haastateltavia yluonne: Haastattelun aikana soveltuvuuttani työtehtävään on epäilty yluonne: Minulta on kysytty asiattomia kysymyksiä yluonne: Haastattelussa ajaudun usein puolustelemaan ja selittelemään tekemisiäni yluonne: Olen esittänyt haastatteluissa jotain muuta kuin mitä oikeasti koen olevani yluonne: Haastattelussa vastausteni todenperäisyyttä on epäilty 0 N= 0 0 Sukup = Nainen () Sukup = Mies () 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 00% Väitteiden totuusarvo %) tmt Kohderyhmä (kohderyh): ** ** muuttujassa: KIKKI rajaus:. KIKKI = Vertailuryhmätunnukset:.,,,,..., tmt 0 Z:\\N\TMT\TMT\TL\KIKKI\SUKUPVRT\minstat_KIKKI_00_tmt.txt

29 Tuloste luotu TMT Tilastokuvaajia Pron tutkimusjärjestelmä IHE: Rekrytointiprosessimittareita OS : Ryhmä: KIKKI Ikävertailuja Pro tutkimus Muistiinpanot:...

30 Rekrytointiprosessien määrä ja laatu (suluisa lkm) (.0) Haettujen työtehtävien määrä (työpaikan ulkopuolelta) lkm/v (0.) Haettujen työtehtävien määrä (työpaikan sisällä) lkm/v (0.) Työhaastattelujen määrä (työpaikan ulkopuolelta) lkm/v (0.) Työhaastattelujen määrä (työpaikan sisällä) lkm/v (0.) Saatujen työpaikkojen määrä (työpaikan ulkopuolelta) lkm/v (0.) Saatujen työpaikkojen määrä (työpaikan sisällä) lkm/v (0.) Soveltuvuuskokeiden määrä (työpaikan ulkopuolelta) lkm/v (0.0) Soveltuvuuskokeiden määrä (työpaikan sisällä) lkm/v N= 0 Ikal = 0 (0) Ikal = 0 () Ikal = 0+ () Lukumäärä vuodessa tmt Kohderyhmä (kohderyh): ** ** muuttujassa: KIKKI rajaus:. KIKKI = Vertailuryhmätunnukset:.,,,,..., tmt 0 Z:\\N\TMT\TMT\TL\KIKKI\IKVRT\minstat_KIKKI_00_tmt.txt

31 Haetut työtehtävät 0 Haettu teht: muu Haettu teht: Toimisto ja asiakaspalvelutehtävät Haettu teht: siantuntijatehtävät Haettu teht: Työnjohtotehtävät 0 Haettu teht: Palvelu. myynti ja vartiointitehtävät Haettu teht: Vaativat erityisasiantuntijatehtävät N= Haettu teht: Keskijohto 0 Haettu teht: Rakennus. korjaus ja valmistustehtävät Haettu teht: Prosessi ja kuljetustehtävät Haettu teht: Ylempi johto Ikal = 0 (0) Ikal = 0 () Ikal = 0+ () 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 00% Yleisyysaste % tmt Kohderyhmä (kohderyh): ** ** muuttujassa: KIKKI rajaus:. KIKKI = Vertailuryhmätunnukset:.,,,,..., tmt 0 Z:\\N\TMT\TMT\TL\KIKKI\IKVRT\minstat_KIKKI_00_tmt.txt

32 Rekrytointikanavat (käyttänyt) 0 Hakukanava: Lehti ilmoitukset Hakukanava: Työvoimatoimisto Hakukanava: Julkiset internet palvelut (esim. mol.fi) Hakukanava: Suorat kontaktit työantajiin Hakukanava: Jokin muu. mikä Hakukanava: Yritysten ja organisaatioiden omat internet sivut Hakukanava: Ystävät ja sukulaiset Hakukanava: Nykyiset tai entiset työkaverit Hakukanava: Nykyinen tai entinen työantajasi Hakukanava: Työvoiman vuokraus ja välityspalvelut Hakukanava: Yksityiset internet palvelut (esim. uranus.fi) Hakukanava: Ulkopuolinen rekrytointiyritys otti suoraan yhteyttä Hakukanava: Sosiaalinen media (esim. Facebook. Twitter) Hakukanava: mmattiliittosi internet palvelut Hakukanava: mmattiliittosi urapalvelut 0 0 N= Ikal = 0 (0) Ikal = 0 () Ikal = 0+ () 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 00% Yleisyysaste % tmt Kohderyhmä (kohderyh): ** ** muuttujassa: KIKKI rajaus:. KIKKI = Vertailuryhmätunnukset:.,,,,..., tmt 0 Z:\\N\TMT\TMT\TL\KIKKI\IKVRT\minstat_KIKKI_00_tmt.txt

33 Rekrytointihaastattelussa käsitellyt asiat Haast sisältö: Rekrytoija esitellyt haetun tehtävän keskeisten osat Haast sisältö: Työhistoria Haast sisältö: Stressin. paineen ja kiireen sietokyky (aikataulut. tavoitteet) Haast sisältö: Tietotekniikka ja tietojenkäsittelytaidot Haast sisältö: Haettun tehtävän sijoittuminen organisaatioon Haast sisältö: Entiset työantajat Haast sisältö: Lähimmät esimiehet Haast sisältö: Tehtäväalan työmenetelmien tuntemus Haast sisältö: Tutkinnot Haast sisältö: Palkkaus ja edut Haast sisältö: loitteellisuus. itsenäinen tiedonhankinta ja päätöksenteko Haast sisältö: Järjestelmällisyys. huolellisuus ja pitkäjänteisyys Haast sisältö: Valintakriteerit Haast sisältö: Tuleva tiimi ja työtoverit Haast sisältö: Vieraiden kielten taidot Haast sisältö: Joustavuus. monipuolisuus ja käytettävyys uusiin tilanteisiin (esim. org. muissa tehtävissä) Haast sisältö: uttamis ja palvelusuuntautuneisuus (asiakkaat. työyhteisö...) Haast sisältö: Työajat ja vapaat Haast sisältö: Rutiinitehtävien suorittaminen Haast sisältö: Uratavoitteet tai suunnitelmat Haast sisältö: Kirjallinen ja suullinen ilmaisu Haast sisältö: Taipumus ideointiin. uusien asioiden kehittelyyn Haast sisältö: Harrastukset ja muu työn ulkopuolinen toiminta Haast sisältö: Taloudellisten asioiden tuntumus Haast sisältö: Tehtävään suosittelijat Haast sisältö: Halukkuus motivoida ja kannustaa muita (asennevaikuttaminen) Haast sisältö: Tehtävään liittyvät kollega tai asiakasverkostot Haast sisältö: Koti työ koti matkan tekeminen (mm. hankalien välimatkojen huomioiminen) Haast sisältö: Kovat ja pehmeät arvot (käsitys oikeudenmukaisuudesta ym.) Haast sisältö: Matemaattiset taidot Haast sisältö: Sairaudet ja vammat (mahdolliset terveydelliset esteet) Haast sisältö: Käsityötaidot (tarkkustyö jne.) Haast sisältö: Raskaan fyysisen työn sietokyky Haast sisältö: mmattiliiton (tes) edustus työpaikalla Haast sisältö: Halukkuus työpaikan luottamushenkilötehtäviin (luottamushenkilö. työsuojeluvaltuutettu jne.) Haast sisältö: Jokin muu. mikä Ikal = 0 (0) Ikal = 0 () Ikal = 0+ () N= % 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 00% Paljousaste % tmt Kohderyhmä (kohderyh): ** ** muuttujassa: KIKKI rajaus:. KIKKI = Vertailuryhmätunnukset:.,,,,..., tmt 0 Z:\\N\TMT\TMT\TL\KIKKI\IKVRT\minstat_KIKKI_00_tmt.txt

34 Työhön pääsyn esteet (rekrytointi) este: Jokin muu. mikä este: Kilpailu työpaikoista on liian kovaa este: Heikko yleinen työllisyystilanne este: Suhdeverkostojen puute este: voinna olevat työpaikat eivät ole kiinnostavia este: Tarjolla on vain lyhytaikaisia työsuhteita este: Koulutusta liian vähän tai se on väärältä alalta este: lani huono palkkataso este: Palkkapyyntöni suuruus 0 este: Kokemuksen puute rekrytointiprosesseista este: Työkokemuksen vähäisyys este: Omat tavoitteeni ovat epäselvät este: Tietoni ja taitoni ovat vanhentuneita este: Katkokset työurassa este: Vaikea perhe/elämäntilanteeni este: Luonteenpiirteeni este: Ulkoinen olemukseni este: rvoni ja asenteeni 00 0 N= 0 0 Ikal = 0 () Ikal = 0 (0) Ikal = 0+ () 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 00% Paljousaste % tmt Kohderyhmä (kohderyh): ** ** muuttujassa: KIKKI rajaus:. KIKKI = Vertailuryhmätunnukset:.,,,,..., tmt 0 Z:\\N\TMT\TMT\TL\KIKKI\IKVRT\minstat_KIKKI_00_tmt.txt

35 Rekrytointiolosuhteet yluonne: Pitäydyn haastattelussa aina pelkästään totuudessa yluonne: Haastattelijat ovat kertoneet tehtävistä ja vastuista avoimesti ja rehellisesti yluonne: Tehtävät ovat vastanneet hakuilmoitusten kuvauksia 0 yluonne: Esitetyt kysymykset ovat olleet täsmällisiä ja selkeästi muotoiltuja yluonne: Haastattelijat ovat olleet ammattitaitoisia ja hyvin valmistautuneita yluonne: Valmistaudun aina perusteellisesti työhaastatteluun yluonne: Minulle on annettu riittävästi aikaa esitellä osaamistani yluonne: Olen ymmärtänyt hyvin perusteet. joilla valinnat on tehty yluonne: Tehdyistä valinnoista on tiedotettu asiallisesti yluonne: Työnantajan teettämät soveltuvuuskokeet (psykologiset testit) ovat tarkoituksenmukaisia yluonne: Olen saanut haastattelijoilta välitöntä palautetta vastauksistani yluonne: laisten tulisi saada valita oma esimiehensä yluonne: Haastattelutilanteet ovat olleet liian myyntihenkisiä 0 yluonne: Haastattelijoilla on ollut runsaasti ennakkoasenteita yluonne: Minulle jää työhaastatteluista usein epämiellyttävä olo yluonne: Otan aina jälkeenpäin yhteyttä haastattelijoihin saadakseni palautetta haastattelusta yluonne: Haastatteluun on kutsuttu liikaa haastateltavia yluonne: Haastattelun aikana soveltuvuuttani työtehtävään on epäilty yluonne: Minulta on kysytty asiattomia kysymyksiä yluonne: Haastattelussa ajaudun usein puolustelemaan ja selittelemään tekemisiäni yluonne: Olen esittänyt haastatteluissa jotain muuta kuin mitä oikeasti koen olevani yluonne: Haastattelussa vastausteni todenperäisyyttä on epäilty 0 N= 0 0 Ikal = 0 (0) Ikal = 0 () Ikal = 0+ (0) 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 00% Väitteiden totuusarvo %) tmt Kohderyhmä (kohderyh): ** ** muuttujassa: KIKKI rajaus:. KIKKI = Vertailuryhmätunnukset:.,,,,..., tmt 0 Z:\\N\TMT\TMT\TL\KIKKI\IKVRT\minstat_KIKKI_00_tmt.txt

36 Tuloste luotu TMT Tilastokuvaajia Pron tutkimusjärjestelmä IHE: Rekrytointiprosessimittareita OS : Ryhmä: KIKKI Vertailuja työpaikan koon mukaan Pro tutkimus Muistiinpanot:...

37 Rekrytointiprosessien määrä ja laatu (suluisa lkm) (.0) Haettujen työtehtävien määrä (työpaikan ulkopuolelta) lkm/v (0.) Haettujen työtehtävien määrä (työpaikan sisällä) lkm/v (0.) Työhaastattelujen määrä (työpaikan ulkopuolelta) lkm/v (0.) Työhaastattelujen määrä (työpaikan sisällä) lkm/v (0.) Saatujen työpaikkojen määrä (työpaikan ulkopuolelta) lkm/v (0.) Saatujen työpaikkojen määrä (työpaikan sisällä) lkm/v (0.) Soveltuvuuskokeiden määrä (työpaikan ulkopuolelta) lkm/v (0.0) Soveltuvuuskokeiden määrä (työpaikan sisällä) lkm/v N= 0 TPHLOST < 0 () TPHLOST > = 0 ja TPHLOST < 0 () TPHLOST > = 0 () Lukumäärä vuodessa tmt Kohderyhmä (kohderyh): ** ** muuttujassa: KIKKI rajaus:. KIKKI = Vertailuryhmätunnukset:.,,,,..., tmt 0 Z:\\N\TMT\TMT\TL\KIKKI\TPKOKOVRT\minstat_KIKKI_00_tmt.txt

38 Haetut työtehtävät 0 Haettu teht: muu Haettu teht: Toimisto ja asiakaspalvelutehtävät Haettu teht: siantuntijatehtävät Haettu teht: Työnjohtotehtävät 0 Haettu teht: Palvelu. myynti ja vartiointitehtävät Haettu teht: Vaativat erityisasiantuntijatehtävät N= Haettu teht: Keskijohto 0 Haettu teht: Rakennus. korjaus ja valmistustehtävät Haettu teht: Prosessi ja kuljetustehtävät Haettu teht: Ylempi johto TPHLOST < 0 () TPHLOST > = 0 ja TPHLOST < 0 () TPHLOST > = 0 () 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 00% Yleisyysaste % tmt Kohderyhmä (kohderyh): ** ** muuttujassa: KIKKI rajaus:. KIKKI = Vertailuryhmätunnukset:.,,,,..., tmt 0 Z:\\N\TMT\TMT\TL\KIKKI\TPKOKOVRT\minstat_KIKKI_00_tmt.txt

39 Rekrytointikanavat (käyttänyt) 0 Hakukanava: Lehti ilmoitukset Hakukanava: Työvoimatoimisto Hakukanava: Julkiset internet palvelut (esim. mol.fi) Hakukanava: Suorat kontaktit työantajiin Hakukanava: Jokin muu. mikä Hakukanava: Yritysten ja organisaatioiden omat internet sivut Hakukanava: Ystävät ja sukulaiset Hakukanava: Nykyiset tai entiset työkaverit Hakukanava: Nykyinen tai entinen työantajasi Hakukanava: Työvoiman vuokraus ja välityspalvelut Hakukanava: Yksityiset internet palvelut (esim. uranus.fi) Hakukanava: Ulkopuolinen rekrytointiyritys otti suoraan yhteyttä Hakukanava: Sosiaalinen media (esim. Facebook. Twitter) Hakukanava: mmattiliittosi internet palvelut Hakukanava: mmattiliittosi urapalvelut 0 0 N= TPHLOST < 0 () TPHLOST > = 0 ja TPHLOST < 0 () TPHLOST > = 0 () 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 00% Yleisyysaste % tmt Kohderyhmä (kohderyh): ** ** muuttujassa: KIKKI rajaus:. KIKKI = Vertailuryhmätunnukset:.,,,,..., tmt 0 Z:\\N\TMT\TMT\TL\KIKKI\TPKOKOVRT\minstat_KIKKI_00_tmt.txt

40 Rekrytointihaastattelussa käsitellyt asiat Haast sisältö: Rekrytoija esitellyt haetun tehtävän keskeisten osat Haast sisältö: Työhistoria Haast sisältö: Stressin. paineen ja kiireen sietokyky (aikataulut. tavoitteet) Haast sisältö: Tietotekniikka ja tietojenkäsittelytaidot Haast sisältö: Haettun tehtävän sijoittuminen organisaatioon Haast sisältö: Entiset työantajat Haast sisältö: Lähimmät esimiehet Haast sisältö: Tehtäväalan työmenetelmien tuntemus Haast sisältö: Tutkinnot Haast sisältö: Palkkaus ja edut Haast sisältö: loitteellisuus. itsenäinen tiedonhankinta ja päätöksenteko Haast sisältö: Järjestelmällisyys. huolellisuus ja pitkäjänteisyys Haast sisältö: Valintakriteerit Haast sisältö: Tuleva tiimi ja työtoverit Haast sisältö: Vieraiden kielten taidot Haast sisältö: Joustavuus. monipuolisuus ja käytettävyys uusiin tilanteisiin (esim. org. muissa tehtävissä) Haast sisältö: uttamis ja palvelusuuntautuneisuus (asiakkaat. työyhteisö...) Haast sisältö: Työajat ja vapaat Haast sisältö: Rutiinitehtävien suorittaminen Haast sisältö: Uratavoitteet tai suunnitelmat Haast sisältö: Kirjallinen ja suullinen ilmaisu Haast sisältö: Taipumus ideointiin. uusien asioiden kehittelyyn Haast sisältö: Harrastukset ja muu työn ulkopuolinen toiminta Haast sisältö: Taloudellisten asioiden tuntumus Haast sisältö: Tehtävään suosittelijat Haast sisältö: Halukkuus motivoida ja kannustaa muita (asennevaikuttaminen) Haast sisältö: Tehtävään liittyvät kollega tai asiakasverkostot Haast sisältö: Koti työ koti matkan tekeminen (mm. hankalien välimatkojen huomioiminen) Haast sisältö: Kovat ja pehmeät arvot (käsitys oikeudenmukaisuudesta ym.) Haast sisältö: Matemaattiset taidot Haast sisältö: Sairaudet ja vammat (mahdolliset terveydelliset esteet) Haast sisältö: Käsityötaidot (tarkkustyö jne.) Haast sisältö: Raskaan fyysisen työn sietokyky Haast sisältö: mmattiliiton (tes) edustus työpaikalla Haast sisältö: Halukkuus työpaikan luottamushenkilötehtäviin (luottamushenkilö. työsuojeluvaltuutettu jne.) Haast sisältö: Jokin muu. mikä TPHLOST < 0 () TPHLOST > = 0 ja TPHLOST < 0 () TPHLOST > = 0 () N= % 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 00% Paljousaste % tmt Kohderyhmä (kohderyh): ** ** muuttujassa: KIKKI rajaus:. KIKKI = Vertailuryhmätunnukset:.,,,,..., tmt 0 Z:\\N\TMT\TMT\TL\KIKKI\TPKOKOVRT\minstat_KIKKI_00_tmt.txt

41 Työhön pääsyn esteet (rekrytointi) este: Jokin muu. mikä este: Kilpailu työpaikoista on liian kovaa este: Heikko yleinen työllisyystilanne este: Suhdeverkostojen puute este: voinna olevat työpaikat eivät ole kiinnostavia este: Tarjolla on vain lyhytaikaisia työsuhteita este: Koulutusta liian vähän tai se on väärältä alalta este: lani huono palkkataso este: Palkkapyyntöni suuruus 0 este: Kokemuksen puute rekrytointiprosesseista este: Työkokemuksen vähäisyys este: Omat tavoitteeni ovat epäselvät este: Tietoni ja taitoni ovat vanhentuneita este: Katkokset työurassa este: Vaikea perhe/elämäntilanteeni este: Luonteenpiirteeni este: Ulkoinen olemukseni este: rvoni ja asenteeni 00 0 N= 0 0 TPHLOST < 0 () TPHLOST > = 0 ja TPHLOST < 0 () TPHLOST > = 0 (0) 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 00% Paljousaste % tmt Kohderyhmä (kohderyh): ** ** muuttujassa: KIKKI rajaus:. KIKKI = Vertailuryhmätunnukset:.,,,,..., tmt 0 Z:\\N\TMT\TMT\TL\KIKKI\TPKOKOVRT\minstat_KIKKI_00_tmt.txt

42 Rekrytointiolosuhteet yluonne: Pitäydyn haastattelussa aina pelkästään totuudessa yluonne: Haastattelijat ovat kertoneet tehtävistä ja vastuista avoimesti ja rehellisesti yluonne: Tehtävät ovat vastanneet hakuilmoitusten kuvauksia 0 yluonne: Esitetyt kysymykset ovat olleet täsmällisiä ja selkeästi muotoiltuja yluonne: Haastattelijat ovat olleet ammattitaitoisia ja hyvin valmistautuneita yluonne: Valmistaudun aina perusteellisesti työhaastatteluun yluonne: Minulle on annettu riittävästi aikaa esitellä osaamistani yluonne: Olen ymmärtänyt hyvin perusteet. joilla valinnat on tehty yluonne: Tehdyistä valinnoista on tiedotettu asiallisesti yluonne: Työnantajan teettämät soveltuvuuskokeet (psykologiset testit) ovat tarkoituksenmukaisia yluonne: Olen saanut haastattelijoilta välitöntä palautetta vastauksistani yluonne: laisten tulisi saada valita oma esimiehensä yluonne: Haastattelutilanteet ovat olleet liian myyntihenkisiä 0 yluonne: Haastattelijoilla on ollut runsaasti ennakkoasenteita yluonne: Minulle jää työhaastatteluista usein epämiellyttävä olo yluonne: Otan aina jälkeenpäin yhteyttä haastattelijoihin saadakseni palautetta haastattelusta yluonne: Haastatteluun on kutsuttu liikaa haastateltavia yluonne: Haastattelun aikana soveltuvuuttani työtehtävään on epäilty yluonne: Minulta on kysytty asiattomia kysymyksiä yluonne: Haastattelussa ajaudun usein puolustelemaan ja selittelemään tekemisiäni yluonne: Olen esittänyt haastatteluissa jotain muuta kuin mitä oikeasti koen olevani yluonne: Haastattelussa vastausteni todenperäisyyttä on epäilty 0 N= 0 0 TPHLOST < 0 () TPHLOST > = 0 ja TPHLOST < 0 () TPHLOST > = 0 (00) 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 00% Väitteiden totuusarvo %) tmt Kohderyhmä (kohderyh): ** ** muuttujassa: KIKKI rajaus:. KIKKI = Vertailuryhmätunnukset:.,,,,..., tmt 0 Z:\\N\TMT\TMT\TL\KIKKI\TPKOKOVRT\minstat_KIKKI_00_tmt.txt

43 Tuloste luotu TMT Tilastokuvaajia Pron tutkimusjärjestelmä IHE: Rekrytointiprosessimittareita OS : Ryhmä: KIKKI Vertailuja pääsektoreittain viimeisin mittausvuosi Pro tutkimus Muistiinpanot:...

44 Rekrytointiprosessien määrä ja laatu (suluisa lkm) (.0) Haettujen työtehtävien määrä (työpaikan ulkopuolelta) lkm/v (0.) Haettujen työtehtävien määrä (työpaikan sisällä) lkm/v (0.) Työhaastattelujen määrä (työpaikan ulkopuolelta) lkm/v (0.) Työhaastattelujen määrä (työpaikan sisällä) lkm/v (0.) Saatujen työpaikkojen määrä (työpaikan ulkopuolelta) lkm/v N= 0 (0.) Saatujen työpaikkojen määrä (työpaikan sisällä) lkm/v (0.) Soveltuvuuskokeiden määrä (työpaikan ulkopuolelta) lkm/v (0.0) Soveltuvuuskokeiden määrä (työpaikan sisällä) lkm/v TES_ = IT_J_VIESTINT ja UusinVuo = () TES_ = PLVELU ja UusinVuo = () TES_ = TEOLLISUUS ja UusinVuo = () TES_ = FINNSSI ja UusinVuo = () Lukumäärä vuodessa tmt Kohderyhmä (kohderyh): ** ** muuttujassa: KIKKI rajaus:. KIKKI = Vertailuryhmätunnukset:.,,,,..., tmt 0 Z:\\N\TMT\TMT\TL\KIKKI\TUUSIN_PTESVRT\minstat_KIKKI_00_tmt.txt

AIHE: ikavertailu_yli_alle_35v_rekrytointiprosessimittareita

AIHE: ikavertailu_yli_alle_35v_rekrytointiprosessimittareita TMT Tilastokuvaajia Pron tutkimusjärjestelmä IHE: ikavertailu_yli_alle_v_rekrytointiprosessimittareita OS : Ryhmä: KIKKI IKVRT_PRO Tämän dokumentin analyysit (sivuja voit hakea Etsi toiminnolla): IKVRT_PRO

Lisätiedot

AIHE: vuokratyo_rekrytointiprosessimittareita

AIHE: vuokratyo_rekrytointiprosessimittareita TMT Tilastokuvaajia Pron tutkimusjärjestelmä AIHE: vuokratyo_rekrytointiprosessimittareita OSA : Ryhmä: KAIKKI VUOKRA_TYOSUHDE Tämän dokumentin analyysit (sivuja voit hakea Etsi toiminnolla): VUOKRA_TYOSUHDE

Lisätiedot

AIHE: hed_lmtsv_rekrytointiprosessimittareita

AIHE: hed_lmtsv_rekrytointiprosessimittareita TMT Tilastokuvaajia Pron tutkimusjärjestelmä AIHE: hed_lmtsv_rekrytointiprosessimittareita OSA : Ryhmä: KAIKKI Otoksena henkilöstöedustajat (TSV + LM = HED, varsinaiset) Tämän dokumentin analyysit (sivuja

Lisätiedot

AIHE: rahoitusalaf21f25_rekrytointiprosessimittareita

AIHE: rahoitusalaf21f25_rekrytointiprosessimittareita TMT Tilastokuvaajia Pron tutkimusjärjestelmä IHE: rahoitusalaff_rekrytointiprosessimittareita OS : Ryhmä: KIKKI Otoksena rahoitusala F+F Tämän dokumentin analyysit (sivuja voit hakea Etsi toiminnolla):

Lisätiedot

AIHE: Palkkausjarjestelman_tila

AIHE: Palkkausjarjestelman_tila TMT Tilastokuvaajia Pron tutkimusjärjestelmä IHE: Palkkausjarjestelman_tila OS : Ryhmä: KIKKI Koko otos ilman ryhmittäisiä vertailuja Pro tutkimus Tämän dokumentin analyysit (sivuja voit hakea Etsi toiminnolla):

Lisätiedot

AIHE: Tyossa_kouluttautuminen

AIHE: Tyossa_kouluttautuminen TMT Tilastokuvaajia Pron tutkimusjärjestelmä T0_utoala IHE: Tyossa_kouluttautuminen OS : Ryhmä: TES_5K2 Koko otos ilman ryhmittäisiä vertailuja Pro tutkimus Tämän dokumentin analyysit (sivuja voit hakea

Lisätiedot

AIHE: Demografiset_muutokset

AIHE: Demografiset_muutokset TMT Tilastokuvaajia Pron tutkimusjärjestelmä Muu AIHE: Demografiset_muutokset OSA 1: Ryhmä: TES_5K2 Koko otos ilman ryhmittäisiä vertailuja Pro tutkimus Tämän dokumentin analyysit (sivuja voit hakea Etsi

Lisätiedot

AIHE: Terveyden_mittareita

AIHE: Terveyden_mittareita TMT Tilastokuvaajia Pron tutkimusjärjestelmä 1 AIHE: Terveyden_mittareita OSA 1: Ryhmä: KAIKKI Koko otos ilman ryhmittäisiä vertailuja Pro tutkimus Tämän dokumentin analyysit (sivuja voit hakea Etsi toiminnolla):

Lisätiedot

AIHE: Tyoelaman_big_picture_tiiviste2

AIHE: Tyoelaman_big_picture_tiiviste2 TMT Tilastokuvaajia Pron tutkimusjärjestelmä P_Rakaine_ja_bet_tuoteteoll I: Tyoelaman_big_picture_tiiviste OS : Ryhmä: TS_K Koko otos ilman ryhmittäisiä vertailuja Pro tutkimus Tämän dokumentin analyysit

Lisätiedot

AIHE: Tyoelaman_big_picture_tiiviste2

AIHE: Tyoelaman_big_picture_tiiviste2 TMT Tilastokuvaajia Pron tutkimusjärjestelmä P_innair_tekn I: Tyoelaman_big_picture_tiiviste OS : Ryhmä: TS_K Koko otos ilman ryhmittäisiä vertailuja Pro tutkimus Tämän dokumentin analyysit (sivuja voit

Lisätiedot

AIHE: Tyoaikojen_muutokset

AIHE: Tyoaikojen_muutokset TMT Tilastokuvaajia Pron tutkimusjärjestelmä 1 Pro tutkimus AIHE: Tyoaikojen_muutokset OSA 1: Tämän dokumentin analyysit (sivuja voit hakea Etsi toiminnolla): Koko otos ilman ryhmittäisiä vertailuja, Aikavertailuja

Lisätiedot

AIHE: Demografisia_jakaumia

AIHE: Demografisia_jakaumia TMT Tilastokuvaajia Pro tutkimusjärjestelmä Z99_Muu AIHE: Demografisia_jakaumia OSA 1: Ryhmä: TES_5K2 Koko otos ilma ryhmittäisiä vertailuja Pro tutkimus Tämä dokumeti aalyysit (sivuja voit hakea Etsi

Lisätiedot

Työaikajoustojärjestelyt Onko jäsenellä ollut mahdollisuus viim. vuod. aik? {0=Ei, 1=Kyllä,EOS=poissa} Keskiarvo /prosenttikuva

Työaikajoustojärjestelyt Onko jäsenellä ollut mahdollisuus viim. vuod. aik? {0=Ei, 1=Kyllä,EOS=poissa} Keskiarvo /prosenttikuva TMT Tilastokuvaajia Pron tutkimusjärjestelmä P_Rakennusala IHE: Tyoympariston_jarjestelmat OS : Ryhmä: TES_K Koko otos ilman ryhmittäisiä vertailuja Pro tutkimus Tämän dokumentin analyysit (sivuja voit

Lisätiedot

AIHE: Hyvinvointimittareita_teemoittain

AIHE: Hyvinvointimittareita_teemoittain TMT Tilastokuvaajia Pron tutkimusjärjestelmä T_Lasikeraam_teoll IHE: Hyvinvointimittareita_teemoittain OS : Ryhmä: TES_K Koko otos ilman ryhmittäisiä vertailuja Pro tutkimus Tämän dokumentin analyysit

Lisätiedot

AIHE: Tyytyvaisyysmittareita

AIHE: Tyytyvaisyysmittareita TMT Tilastokuvaajia Pron tutkimusjärjestelmä P11_Finnair_lentovirk AIHE: Tyytyvaisyysmittareita OSA 1: Ryhmä: TES_5K2 Koko otos ilman ryhmittäisiä vertailuja Pro tutkimus Tämän dokumentin analyysit (sivuja

Lisätiedot

Työaikajoustojärjestelyt Onko jäsenellä ollut mahdollisuus viim. vuod. aik? {0=Ei, 1=Kyllä,EOS=poissa} Keskiarvo /prosenttikuva

Työaikajoustojärjestelyt Onko jäsenellä ollut mahdollisuus viim. vuod. aik? {0=Ei, 1=Kyllä,EOS=poissa} Keskiarvo /prosenttikuva TMT Tilastokuvaajia Pron tutkimusjärjestelmä X_Ei_TUn_TESia IHE: Tyoympariston_jarjestelmat OS : Ryhmä: TES_K Koko otos ilman ryhmittäisiä vertailuja Pro tutkimus Tämän dokumentin analyysit (sivuja voit

Lisätiedot

AIHE: Tyytyvaisyysmittareita

AIHE: Tyytyvaisyysmittareita TMT Tilastokuvaajia Pron tutkimusjärjestelmä 000Muu AIHE: Tyytyvaisyysmittareita OSA 1: Ryhmä: TES_5K2 Koko otos ilman ryhmittäisiä vertailuja Pro tutkimus Tämän dokumentin analyysit (sivuja voit hakea

Lisätiedot

AIHE: Tyytyvaisyysmittareita

AIHE: Tyytyvaisyysmittareita TMT Tilastokuvaajia Pron tutkimusjärjestelmä T53_Pahvi _ja_paperijal AIHE: Tyytyvaisyysmittareita OSA 1: Ryhmä: TES_5K2 Koko otos ilman ryhmittäisiä vertailuja Pro tutkimus Tämän dokumentin analyysit (sivuja

Lisätiedot

AIHE: Palkkausjarjestelmamittarit_aika

AIHE: Palkkausjarjestelmamittarit_aika TMT Tilastokuvaajia Pron tutkimusjärjestelmä P13_Finnair_tekn Pro tutkimus AIHE: Palkkausjarjestelmamittarit_aika OSA 1: Ryhmä: TES_5K2 Koko otos ilman ryhmittäisiä vertailuja Tämän dokumentin analyysit

Lisätiedot

AIHE: vuokratyo_hyvinvointimittareita_teemoittain

AIHE: vuokratyo_hyvinvointimittareita_teemoittain TMT Tilastokuvaajia Pron tutkimusjärjestelmä AIHE: vuokratyo_hyvinvointimittareita_teemoittain OSA : Ryhmä: KAIKKI VUOKRA_TYOSUHDE Tämän dokumentin analyysit (sivuja voit hakea Etsi toiminnolla): VUOKRA_TYOSUHDE

Lisätiedot

AIHE: hed_lmtsv_tyoelaman_big_picture_tiiviste2

AIHE: hed_lmtsv_tyoelaman_big_picture_tiiviste2 TMT Tilastokuvaajia Pron tutkimusjärjestelmä AIHE: hed_lmtsv_tyoelaman_big_picture_tiiviste OSA : Ryhmä: KAIKKI Otoksena henkilöstöedustajat (TSV + LM = HED, varsinaiset) Tämän dokumentin analyysit (sivuja

Lisätiedot

AIHE: Demografisia_jakaumia

AIHE: Demografisia_jakaumia TMT Tilastokuvaajia Pro tutkimusjärjestelmä I45_Yle_tekiset AIHE: Demografisia_jakaumia OSA : Ryhmä: TES_5K Koko otos ilma ryhmittäisiä vertailuja Pro tutkimus Tämä dokumeti aalyysit (sivuja voit hakea

Lisätiedot

AIHE: kilpilahti_palkkausjarjestelmamittarit_aika

AIHE: kilpilahti_palkkausjarjestelmamittarit_aika TMT Tilastokuvaajia Pron tutkimusjärjestelmä 1 AIHE: kilpilahti_palkkausjarjestelmamittarit_aika OSA 1: Ryhmä: KAIKKI Otoksena Kilpilahden yhdistyksen yritykset Pro tutkimus Tämän dokumentin analyysit

Lisätiedot

AIHE: op_pohjola_tulojen_hajotelma

AIHE: op_pohjola_tulojen_hajotelma TMT Tilastokuvaajia Pron tutkimusjärjestelmä AIHE: op_pohjola_tulojen_hajotelma OSA : Ryhmä: KAIKKI Otoksena OP Pohjola Pro tutkimus Tämän dokumentin analyysit (sivuja voit hakea Etsi toiminnolla): Otoksena

Lisätiedot

AIHE: Demografisia_jakaumia

AIHE: Demografisia_jakaumia TMT Tilastokuvaajia Pro tutkimusjärjestelmä X88_Muu AIHE: Demografisia_jakaumia OSA 1: Ryhmä: TES_5K Koko otos ilma ryhmittäisiä vertailuja Pro tutkimus Tämä dokumeti aalyysit (sivuja voit hakea Etsi toimiolla):

Lisätiedot

AIHE: op_pohjola_palkkausjarjestelmamittarit_tyopaikan_koon_mu

AIHE: op_pohjola_palkkausjarjestelmamittarit_tyopaikan_koon_mu TMT Tilastokuvaajia Pron tutkimusjärjestelmä 1 AIHE: op_pohjola_palkkausjarjestelmamittarit_tyopaikan_koon_mu OSA 1: Ryhmä: KAIKKI Otoksena OP Pohjola Pro tutkimus Tämän dokumentin analyysit (sivuja voit

Lisätiedot

AIHE: Demografisia_jakaumia

AIHE: Demografisia_jakaumia TMT Tilastokuvaajia Pro tutkimusjärjestelmä Muu AIHE: Demografisia_jakaumia OSA 1: Ryhmä: TES_5K Koko otos ilma ryhmittäisiä vertailuja Pro tutkimus Tämä dokumeti aalyysit (sivuja voit hakea Etsi toimiolla):

Lisätiedot

AIHE: vuokratyo_palkkausjarjestelmamittarit_aika

AIHE: vuokratyo_palkkausjarjestelmamittarit_aika TMT Tilastokuvaajia Pron tutkimusjärjestelmä 1 AIHE: vuokratyo_palkkausjarjestelmamittarit_aika OSA 1: Ryhmä: KAIKKI VUOKRA_TYOSUHDE1 Pro tutkimus Tämän dokumentin analyysit (sivuja voit hakea Etsi toiminnolla):

Lisätiedot

AIHE: Demografiset_muutokset

AIHE: Demografiset_muutokset TMT Tilastokuvaajia Pron tutkimusjärjestelmä X77_Ei_TUn_TESia AIHE: Demografiset_muutokset OSA 1: Ryhmä: TES_5K2 Koko otos ilman ryhmittäisiä vertailuja Pro tutkimus Tämän dokumentin analyysit (sivuja

Lisätiedot

AIHE: vuokratyo_tulojen_muutokset

AIHE: vuokratyo_tulojen_muutokset TMT Tilastokuvaajia Pron tutkimusjärjestelmä 1 AIHE: vuokratyo_tulojen_muutokset OSA 1: Ryhmä: KAIKKI VUOKRA_TYOSUHDE1 Pro tutkimus Tämän dokumentin analyysit (sivuja voit hakea Etsi toiminnolla): VUOKRA_TYOSUHDE1

Lisätiedot

AIHE: metsateollisuus_hyvinvointimittareita_teemoittain

AIHE: metsateollisuus_hyvinvointimittareita_teemoittain TMT Tilastokuvaajia Pron tutkimusjärjestelmä IHE: metsateollisuus_hyvinvointimittareita_teemoittain OS : Ryhmä: KIKKI Metsäteollisuus vs. muu teollisuus vertailuja Tämän dokumentin analyysit (sivuja voit

Lisätiedot

AIHE: Demografiset_muutokset

AIHE: Demografiset_muutokset TMT Tilastokuvaajia Pron tutkimusjärjestelmä P33_Palkka _ja_hlostohall_th AIHE: Demografiset_muutokset OSA 1: Ryhmä: TES_5K2 Koko otos ilman ryhmittäisiä vertailuja Pro tutkimus Tämän dokumentin analyysit

Lisätiedot

AIHE: op_pohjola_hyvinvointimittareita_teemoittain

AIHE: op_pohjola_hyvinvointimittareita_teemoittain TMT Tilastokuvaajia Pron tutkimusjärjestelmä IHE: op_pohjola_hyvinvointimittareita_teemoittain OS : Ryhmä: KIKKI Otoksena OP Pohjola Tämän dokumentin analyysit (sivuja voit hakea Etsi toiminnolla): Otoksena

Lisätiedot

AIHE: rahoitusalaf21f25_tyon_luonne

AIHE: rahoitusalaf21f25_tyon_luonne TMT Tilastokuvaajia Pron tutkimusjärjestelmä IHE: rahoitusalaff_tyon_luonne OS : Ryhmä: KIKKI Otoksena rahoitusala F+F Tämän dokumentin analyysit (sivuja voit hakea Etsi toiminnolla): Otoksena rahoitusala

Lisätiedot

AIHE: hed_lmtsv_hyvinvointimittareita_teemoittain

AIHE: hed_lmtsv_hyvinvointimittareita_teemoittain TMT Tilastokuvaajia Pron tutkimusjärjestelmä AIHE: hed_lmtsv_hyvinvointimittareita_teemoittain OSA : Ryhmä: KAIKKI Otoksena henkilöstöedustajat (TSV + LM = HED, varsinaiset) Tämän dokumentin analyysit

Lisätiedot

AIHE: op_pohjola_tyoympariston_jarjestelmat

AIHE: op_pohjola_tyoympariston_jarjestelmat TMT Tilastokuvaajia Pron tutkimusjärjestelmä IHE: op_pohjola_tyoympariston_jarjestelmat OS : Ryhmä: KIKKI Otoksena OP Pohjola Tämän dokumentin analyysit (sivuja voit hakea Etsi toiminnolla): Otoksena OP

Lisätiedot

AIHE: vuokratyo_tyoympariston_jarjestelmat

AIHE: vuokratyo_tyoympariston_jarjestelmat TMT Tilastokuvaajia Pron tutkimusjärjestelmä AIHE: vuokratyo_tyoympariston_jarjestelmat OSA : Ryhmä: KAIKKI VUOKRA_TYOSUHDE Tämän dokumentin analyysit (sivuja voit hakea Etsi toiminnolla): VUOKRA_TYOSUHDE

Lisätiedot

AIHE: vuokratyo_palkkausjarjestelman_tila

AIHE: vuokratyo_palkkausjarjestelman_tila TMT Tilastokuvaajia Pron tutkimusjärjestelmä AIHE: vuokratyo_palkkausjarjestelman_tila OSA : Ryhmä: KAIKKI VUOKRA_TYOSUHDE Pro tutkimus Tämän dokumentin analyysit (sivuja voit hakea Etsi toiminnolla):

Lisätiedot

AIHE: kilpilahti_palkkausjarjestelman_tila

AIHE: kilpilahti_palkkausjarjestelman_tila TMT Tilastokuvaajia Pron tutkimusjärjestelmä IH: kilpilahti_palkkausjarjestelman_tila OS : Ryhmä: KIKKI Otoksena Kilpilahden yhdistyksen yritykset Pro tutkimus Tämän dokumentin analyysit (sivuja voit hakea

Lisätiedot

AIHE: ikavertailu_yli_alle_35v_tyoaikojen_hajotelma

AIHE: ikavertailu_yli_alle_35v_tyoaikojen_hajotelma TMT Tilastokuvaajia Pron tutkimusjärjestelmä IHE: ikavertailu_yli_alle_v_tyoaikojen_hajotelma OS : Ryhmä: KIKKI IKVRT_PRO Pro tutkimus Tämän dokumentin analyysit (sivuja voit hakea Etsi toiminnolla): IKVRT_PRO

Lisätiedot

AIHE: hed_lmtsv_tyoympariston_jarjestelmat

AIHE: hed_lmtsv_tyoympariston_jarjestelmat TMT Tilastokuvaajia Pron tutkimusjärjestelmä AIHE: hed_lmtsv_tyoympariston_jarjestelmat OSA : Ryhmä: KAIKKI Otoksena henkilöstöedustajat (TSV + LM = HED, varsinaiset) Tämän dokumentin analyysit (sivuja

Lisätiedot

AIHE: rahoitusalaf21f25_tulojen_muutokset

AIHE: rahoitusalaf21f25_tulojen_muutokset TMT Tilastokuvaajia Pron tutkimusjärjestelmä 1 AIHE: rahoitusalaf21f25_tulojen_muutokset OSA 1: Ryhmä: KAIKKI Otoksena rahoitusala F21+F25 Pro tutkimus Tämän dokumentin analyysit (sivuja voit hakea Etsi

Lisätiedot

AIHE: Tyoelaman_big_picture_tiiviste2

AIHE: Tyoelaman_big_picture_tiiviste2 TMT Tilastokuvaajia Pron tutkimusjärjestelmä IH: Tyoelaman_big_picture_tiiviste OS : Ryhmä: KIKKI Koko otos ilman ryhmittäisiä vertailuja Pro tutkimus Tämän dokumentin analyysit (sivuja voit hakea tsi

Lisätiedot

AIHE: hed_lmtsv_tyohyvinvointi_isokuva

AIHE: hed_lmtsv_tyohyvinvointi_isokuva TMT Tilastokuvaajia Pron tutkimusjärjestelmä AIHE: hed_lmtsv_tyohyvinvointi_isokuva OSA : Ryhmä: KAIKKI Otoksena henkilöstöedustajat (TSV + LM = HED, varsinaiset) Tämän dokumentin analyysit (sivuja voit

Lisätiedot

AIHE: ikavertailu_yli_alle_35v_tyoympariston_jarjestelmat

AIHE: ikavertailu_yli_alle_35v_tyoympariston_jarjestelmat TMT Tilastokuvaajia Pron tutkimusjärjestelmä IHE: ikavertailu_yli_alle_v_tyoympariston_jarjestelmat OS : Ryhmä: KIKKI IKVRT_PRO Tämän dokumentin analyysit (sivuja voit hakea Etsi toiminnolla): IKVRT_PRO

Lisätiedot

AIHE: vuokratyo_tyohyvinvointi_isokuva

AIHE: vuokratyo_tyohyvinvointi_isokuva TMT Tilastokuvaajia Pron tutkimusjärjestelmä AIHE: vuokratyo_tyohyvinvointi_isokuva OSA : Ryhmä: KAIKKI VUOKRA_TYOSUHDE Tämän dokumentin analyysit (sivuja voit hakea Etsi toiminnolla): VUOKRA_TYOSUHDE

Lisätiedot

AIHE: kemianala_tyohyvinvointi_isokuva

AIHE: kemianala_tyohyvinvointi_isokuva TMT Tilastokuvaajia Pron tutkimusjärjestelmä IHE: kemianala_tyohyvinvointi_isokuva OS : Ryhmä: KIKKI Vertailu kemia ( lääke + muu), tekno ja muu teollisuus Tämän dokumentin analyysit (sivuja voit hakea

Lisätiedot

AIHE: kilpilahti_demografiset_muutokset

AIHE: kilpilahti_demografiset_muutokset TMT Tilastokuvaajia Pron tutkimusjärjestelmä AIHE: kilpilahti_demografiset_muutokset OSA : Ryhmä: KAIKKI Otoksena Kilpilahden yhdistyksen yritykset Pro tutkimus Tämän dokumentin analyysit (sivuja voit

Lisätiedot

AIHE: Tyoelaman_big_picture_tiiviste2

AIHE: Tyoelaman_big_picture_tiiviste2 TMT Tilastokuvaajia Pron tutkimusjärjestelmä T_Lasikeraam_teoll I: Tyoelaman_big_picture_tiiviste OS : Ryhmä: TS_K Koko otos ilman ryhmittäisiä vertailuja Pro tutkimus Tämän dokumentin analyysit (sivuja

Lisätiedot

SUKUPUOLI % Nainen 50 Mies 50

SUKUPUOLI % Nainen 50 Mies 50 SUKUPUOLI % Nainen 50 Mies 50 IKÄ % 18 24 9 25-34 35-44 26 45-54 30 55-60 13 Yli 60 7 ASEMA % Työntekijä 23 Alempi toimihenkilö 13 Ylempi toimihenkilö 31 Johtava asema 6 Opiskelija 9 Perhe-/opinto-/vuorotteluvapaalla

Lisätiedot

TEK Työttömyystutkimus 2013-2014

TEK Työttömyystutkimus 2013-2014 TEK Työttömyystutkimus 2013-2014 Perustuloksia Arttu Piri Mitä ja miksi? Tutkimuksen fokusalueita: - Työttämien tekkiläisten demografiset taustat - Irtisanomispaketit: - yleisyys ja sisältö - Oman työnhakuosaamisen

Lisätiedot

AIHE: kilpilahti_tyoympariston_jarjestelmat

AIHE: kilpilahti_tyoympariston_jarjestelmat TMT Tilastokuvaajia Pron tutkimusjärjestelmä IH: kilpilahti_tyoympariston_jarjestelmat OS : Ryhmä: KIKKI Otoksena Kilpilahden yhdistyksen yritykset Tämän dokumentin analyysit (sivuja voit hakea tsi toiminnolla):

Lisätiedot

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ Työhyvinvointikysely 2014 Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 Yleistä Työhyvinvointikyselyyn 2014 vastasi 629 työntekijää (579 vuonna 2013) Vastausprosentti oli 48,7 % (vuonna

Lisätiedot

AIHE: Tyoelaman_big_picture_tiiviste1

AIHE: Tyoelaman_big_picture_tiiviste1 TMT Tilastokuvaajia Pron tutkimusjärjestelmä P9_Tallink_Silja IH: Tyoelaman_big_picture_tiiviste OS : Ryhmä: TS_K Koko otos ilman ryhmittäisiä vertailuja Pro tutkimus Tämän dokumentin analyysit (sivuja

Lisätiedot

AIHE: Kunnallisteemat

AIHE: Kunnallisteemat TMT Tilastokuvaajia Pron tutkimusjärjestelmä IH: Kunnallisteemat OS : Ryhmä: KIKKI Koko otos ilman ryhmittäisiä vertailuja Tämän dokumentin analyysit (sivuja voit hakea tsi toiminnolla): Koko otos ilman

Lisätiedot

AIHE: Tyoelaman_big_picture_tiiviste1

AIHE: Tyoelaman_big_picture_tiiviste1 TMT Tilastokuvaajia Pron tutkimusjärjestelmä _Sampo_Pankki IHE: Tyoelaman_big_picture_tiiviste OS : Ryhmä: TES_K Koko otos ilman ryhmittäisiä vertailuja Pro tutkimus Tämän dokumentin analyysit (sivuja

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2352 Yliopistoista vuonna 2001 valmistuneiden työelämään sijoittuminen viisi vuotta valmistumisen

Lisätiedot

Työhakemus ja CV. Koulutussuunnittelija Niina Pitkänen Työelämäpalvelut HTKY002 Osaaminen ja työelämätietous 21.11.2014

Työhakemus ja CV. Koulutussuunnittelija Niina Pitkänen Työelämäpalvelut HTKY002 Osaaminen ja työelämätietous 21.11.2014 Työhakemus ja CV Koulutussuunnittelija Niina Pitkänen Työelämäpalvelut HTKY002 Osaaminen ja työelämätietous 21.11.2014 Työhakemus Osaaminen Luettavuus Lisäarvo Työkokemus Koulutus Erottuminen Motivaatio

Lisätiedot

AIHE: kemianala_tyoelaman_big_picture_tiiviste1

AIHE: kemianala_tyoelaman_big_picture_tiiviste1 TMT Tilastokuvaajia Pron tutkimusjärjestelmä IHE: kemianala_tyoelaman_big_picture_tiiviste OS : Ryhmä: KIKKI Vertailu kemia ( lääke + muu), tekno ja muu teollisuus Tämän dokumentin analyysit (sivuja voit

Lisätiedot

Valtio-oppi. Tilanne vuosi valmistumisen jälkeen (n=52) Työssä olevista (n=38)

Valtio-oppi. Tilanne vuosi valmistumisen jälkeen (n=52) Työssä olevista (n=38) Valtio-oppi Tampereen yliopistossa on seurattu vastavalmistuneiden maistereiden työllistymistä jo vuodesta 99 lähtien. Seurannan tuottajana on U&R (Ura- ja rekrytointipalvelut). Maisterin tutkinnon suorittaneet

Lisätiedot

Tietoa kesätyönhausta

Tietoa kesätyönhausta Tietoa kesätyönhausta 8.2.2011 Urapalvelut, suunnittelija Eric Carver Urapalvelut/ Eric Carver www.helsinki.fi/yliopisto 8.2.2011 1 Tänään 1.Kesätyönhaun sykli 2.Urataidot työnhaun perustana 3.Erilaiset

Lisätiedot

Onnistu työhaastattelussa. Leena Erola

Onnistu työhaastattelussa. Leena Erola Onnistu työhaastattelussa Leena Erola Haastattelun tarkoitus Työnantaja selvittää haastateltavan Osaamisen Motivaatio, sitoutuminen Työyhteisöön sopivuuden, oikea tyyppi Haastateltava saa tietoa Tehtävänkuvasta

Lisätiedot

Työ, tuottavuus, hyvinvointi ja ekologisuus Tutkimusta yksityisen sektorin toimihenkilöistä

Työ, tuottavuus, hyvinvointi ja ekologisuus Tutkimusta yksityisen sektorin toimihenkilöistä Työ, tuottavuus, hyvinvointi ja ekologisuus Tutkimusta yksityisen sektorin toimihenkilöistä Petri Palmu Ammattiliitto Pro petri.palmu@proliitto.fi p. 050-444 6 90 www.proliitto.fi Esitys Kestävän työpolitiikan

Lisätiedot

Työn voimavarat ja vaatimukset kaupan alalla

Työn voimavarat ja vaatimukset kaupan alalla Taulukkoraportti Työn voimavarat ja vaatimukset kaupan alalla Tässä taulukkoraportissa verrataan kaupan esimiesten ja myymälätyöntekijöiden työn voimavaroja, vaatimuksia ja hyvinvointia. Kysely toteutettiin

Lisätiedot

SIKATILOJEN TYÖNANTAJAOSAAMINEN

SIKATILOJEN TYÖNANTAJAOSAAMINEN SIKATILOJEN TYÖNANTAJAOSAAMINEN 2.10.2012 14.2.2013 Rekrytointi REKRYTOINTI Työnantajakuva? Työn sisällöt? Osaava työvoima? Työn kannustearvo (palkkaus/palkitseminen)? Työvoiman liikkuvuus/pysyvyys? Mitä

Lisätiedot

Vuonna 1998 valmistuneiden maistereiden ura- ja työmarkkinaseuranta: kuviot ja taulukot

Vuonna 1998 valmistuneiden maistereiden ura- ja työmarkkinaseuranta: kuviot ja taulukot Vuonna 1998 valmistuneiden maistereiden ura- ja työmarkkinaseuranta: kuviot ja taulukot 1. TUTKITTAVIEN TAUSTATIEDOT...3 Taulukko 1. Tutkinnon suorittaneet ja vastanneet koulutusaloittain... 3 Taulukko

Lisätiedot

TYÖHAASTATTELIJANA ONNISTUMINEN. 30.6.2015 I Risto Kökkö Kevätkarkelot 2012

TYÖHAASTATTELIJANA ONNISTUMINEN. 30.6.2015 I Risto Kökkö Kevätkarkelot 2012 TYÖHAASTATTELIJANA ONNISTUMINEN I Risto Kökkö Kevätkarkelot 2012 MIKSI HAASTATELLA? - Rekrytointi on arvaamista, tarvitaan tietoja työnhakijoista! - Tiedonkeruun tärkein menetelmä 2 HAASTATTELUMENETELMÄT

Lisätiedot

Työelämäosaamisen osatekijät

Työelämäosaamisen osatekijät Työelämäosaamisen osatekijät osaamistarpeiden ja kompetenssin kartoittaminen (case ympäristöosaaminen) Mitä on osaaminen? Mitä on työelämäosaaminen? Suoritusprosessien kautta tarkasteltuna Kehittymisprosessien

Lisätiedot

Osuva-kysely Timo Sinervo

Osuva-kysely Timo Sinervo Osuva-kysely Timo Sinervo Timo Sinervo 1 Kunnat ja organisaatiot Kunta Vastaajat Jyväskylä 977 Eksote 1065 Länsi-Pohja 65 Akseli 59 Laihia-Vähäkyrö 52 Kaksineuvoinen 33 Terveystalo 31 Jyväskylän hoivapalv.

Lisätiedot

Nuorten käsityksiä palveluista ja niiden järjestämisestä, toimintatavoista ja tiedottamisesta

Nuorten käsityksiä palveluista ja niiden järjestämisestä, toimintatavoista ja tiedottamisesta Nuorten käsityksiä palveluista ja niiden järjestämisestä, toimintatavoista ja tiedottamisesta SUUNNITELMATYÖN TILANNEKATSAUS 03.05.07/ Mari Mikkola Lasten ja nuorten psykososiaalisten erityispalveluiden

Lisätiedot

Rastita se vaihtoehto, joka parhaiten kuvaa omaa mielipidettä asiasta

Rastita se vaihtoehto, joka parhaiten kuvaa omaa mielipidettä asiasta Rastita se vaihtoehto, joka parhaiten kuvaa omaa mielipidettä asiasta A. Vastaajan taustatiedot Mikä on asemasi organisaatiossa? 1. Ylempi toimihenkilö 2. Työnjohtaja 3. Toimihenkilö 4. Työntekijä Minkä

Lisätiedot

Tilastoja Pron työmarkkinatutkimuksista. *** Teknologiateollisuus *** Sopimusalaryhmä:

Tilastoja Pron työmarkkinatutkimuksista. *** Teknologiateollisuus *** Sopimusalaryhmä: Tilastoja Pron työmarkkinatutkimuksista Sopimusalaryhmä: *** Teknologiateollisuus *** iheet:. Tilastoista yleensä (+tietoa koko jäsenkunnassa) Ohjeet tilastoihin. lan tilastot 0. Taustatietoja 1. Työnkuva

Lisätiedot

Tilastoja Pron työmarkkinatutkimuksista. *** Rakennusala *** Sopimusalaryhmä:

Tilastoja Pron työmarkkinatutkimuksista. *** Rakennusala *** Sopimusalaryhmä: Tilastoja Pron työmarkkinatutkimuksista Sopimusalaryhmä: *** Rakennusala *** iheet:. Tilastoista yleensä (+tietoa koko jäsenkunnassa) Ohjeet tilastoihin. lan tilastot 0. Taustatietoja 1. Työnkuva 2. Työajat

Lisätiedot

Tilastoja Pron työmarkkinatutkimuksista. *** Energia-ala *** Sopimusalaryhmä:

Tilastoja Pron työmarkkinatutkimuksista. *** Energia-ala *** Sopimusalaryhmä: Tilastoja Pron työmarkkinatutkimuksista Sopimusalaryhmä: *** Energia-ala *** iheet:. Tilastoista yleensä (+tietoa koko jäsenkunnassa) Ohjeet tilastoihin. lan tilastot 0. Taustatietoja. Työnkuva 2. Työajat

Lisätiedot

AIHE: Tyohyvinvointi_isokuva

AIHE: Tyohyvinvointi_isokuva TT Tilastokuvaajia ron tutkimusjärjestelmä : Tyohyvinvointi_isokuva S : yhmä: oko otos ilman ryhmittäisiä vertailuja ro tutkimus Tämän dokumentin analyysit (sivuja voit hakea tsi toiminnolla): oko otos

Lisätiedot

Sosiaalinen media työnhaussa

Sosiaalinen media työnhaussa Sosiaalinen media työnhaussa Sosiaalisen rekrytoinnin kanavat Englantilaisen yrityksen Provide vuonna 2012 luoma sosiaalisen rekrytoinnin kompassi (inhunt.fi) Some sopii kaikille ei vain viestintä- ja

Lisätiedot

Haastateltavan nimi: Ajankohta: Tehtävä: Valmistaudu haastatteluun ja varmista, että sinulla on selkeä näkemys/vastaus seuraaviin kysymyksiin?

Haastateltavan nimi: Ajankohta: Tehtävä: Valmistaudu haastatteluun ja varmista, että sinulla on selkeä näkemys/vastaus seuraaviin kysymyksiin? TYÖPAIKKAHAASTATTELU Voit käyttää tätä työpaikkahaastattelun käsikirjoitusta apuna haastattelutilanteessa. Tulosta käsikirjoitus ja tee omia merkintöjä ennen haastattelua, sen kuluessa ja haastattelun

Lisätiedot

Pirre Hyötynen Otto Kanervo www.tek.fi/vastavalmistuneet TEKNIIKAN ALAN VASTAVALMISTUNEIDEN PALAUTEKYSELY TULOKSET 2.3.2015, 2014 VALMISTUNEET

Pirre Hyötynen Otto Kanervo www.tek.fi/vastavalmistuneet TEKNIIKAN ALAN VASTAVALMISTUNEIDEN PALAUTEKYSELY TULOKSET 2.3.2015, 2014 VALMISTUNEET Pirre Hyötynen Otto Kanervo www.tek.fi/vastavalmistuneet TEKNIIKAN ALAN VASTAVALMISTUNEIDEN PALAUTEKYSELY TULOKSET 2.3.2015, 2014 VALMISTUNEET Tekniikan akateemiset TEKin ja tekniikan yliopistojen yhteisesti

Lisätiedot

Työurat pidemmäksi hyvällä työilmapiirillä

Työurat pidemmäksi hyvällä työilmapiirillä Työurat pidemmäksi hyvällä työilmapiirillä Pauli Forma Työelämäpalvelujen johtaja, Keva 11.9.2014 Työkykyä 18 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 55 58 61 64 67 Ikärakenteet julkisella ja yksityisellä sektorilla

Lisätiedot

Tietoa kesätyönhausta

Tietoa kesätyönhausta Tietoa kesätyönhausta Urapalveluiden kesätyöinfot tammikuu 2012 suunnittelija Eric Carver / Leena Itkonen Urapalvelut/ Eric Carver www.helsinki.fi/yliopisto 27.1.2012 1 Aiheet: 1.Kesätyönhaun sykli 2.Urataidot

Lisätiedot

Tradenomit työelämässä ajankohtaisterveiset Tradenomiliitosta

Tradenomit työelämässä ajankohtaisterveiset Tradenomiliitosta Tradenomit työelämässä ajankohtaisterveiset Tradenomiliitosta Valtakunnalliset ammattikorkeakoulujen liiketalouden koulutusalan kehittämispäivät 10.11.2010 Kouvolassa Johanna Tuovinen asiamies, koulutus-

Lisätiedot

Tradenomi kaupan alalla. Liiketalouden kehittämispäivät 16.11.2011 Mika Varjonen, toiminnanjohtaja Tradenomiliitto TRAL ry

Tradenomi kaupan alalla. Liiketalouden kehittämispäivät 16.11.2011 Mika Varjonen, toiminnanjohtaja Tradenomiliitto TRAL ry Tradenomi kaupan alalla Liiketalouden kehittämispäivät 16.11.2011 Mika Varjonen, toiminnanjohtaja Tradenomiliitto TRAL ry Tradenomiliitto TRAL ry Tradenomi-, BBA- ja tradenomi (ylempi AMK)- tutkinnon suorittaneiden

Lisätiedot

Kansainvälinen politiikka

Kansainvälinen politiikka Kansainvälinen politiikka Tampereen yliopistossa on seurattu vastavalmistuneiden maistereiden työllistymistä jo vuodesta 1994 lähtien. Seurannan tuottajana on U&R (Ura- ja rekrytointipalvelut). Maisterin

Lisätiedot

Seuraavat väitteet koskevat keskijohtoa eli tiimien esimiehiä ja päälliköitä tai vastaavia.

Seuraavat väitteet koskevat keskijohtoa eli tiimien esimiehiä ja päälliköitä tai vastaavia. KESKIJOHDON OSAAMISTARPEET Vastaajan taustatiedot: Vastaaja on: Vastaajan vastuualue: 1. Tiimin esimies tai vastaava 2. Päällikkö tai vastaava 3. Johtaja 1. Johto ja taloushallinto 2. Tutkimus ja kehitys

Lisätiedot

Ikäkuljettajien seurantatutkimus IÄKÄSTAITO2. Heini Sarias ja Heikki Summala LINTU-seminaari 2.2.2011

Ikäkuljettajien seurantatutkimus IÄKÄSTAITO2. Heini Sarias ja Heikki Summala LINTU-seminaari 2.2.2011 Ikäkuljettajien seurantatutkimus IÄKÄSTAITO2 Heini Sarias ja Heikki Summala LINTU-seminaari 2.2.2011 Tavoitteet Koulutusinterventio ja sen vaikutukset Mitä 75 ikävuoden kohdalla tapahtuu Ikääntyminen kuljettajapopulaatiossa

Lisätiedot

AGE-hanke alkoi syyskuussa 2013 ja se päättyy heinäkuussa 2015. Mukana hankkeessa ovat Tšekki, Saksa, Kypros, Suomi, Espanja ja Portugali.

AGE-hanke alkoi syyskuussa 2013 ja se päättyy heinäkuussa 2015. Mukana hankkeessa ovat Tšekki, Saksa, Kypros, Suomi, Espanja ja Portugali. Maailman terveysjärjestön WHO:n määritelmän mukaan aktiivinen ikääntyminen on prosessi, jossa optimoidaan mahdollisuudet pysyä terveenä, osallistua ja elää turvattua elämää ja pyritään siten parantamaan

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta vuonna 2011 Metropoliasta valmistuneille

Sijoittumisseuranta vuonna 2011 Metropoliasta valmistuneille Sijoittumisseuranta vuonna 2 Metropoliasta valmistuneille Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala Metropolia Ammattikorkeakoulu 7.4.23 www.metropolia.fi VALMISTUNEIDEN SIJOITTUMINEN TYÖELÄMÄÄN Metropolia Ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Board Professionals Parhaat henkilöt oikeille paikoille sukupuoleen katsomatta

Board Professionals Parhaat henkilöt oikeille paikoille sukupuoleen katsomatta Board Professionals Parhaat henkilöt oikeille paikoille sukupuoleen katsomatta Yhteenvetoraportti 23.10.2009 Anu Valtari Riitta Ahlholm Verkkohaastattelun tavoitteet ja toteutus Verkkohaastattelun tavoitteena

Lisätiedot

Insinöörikoulutuksen tulevaisuus työelämän kehittymisen näkökulmasta. Wiipurista Kotkaan 250 vuotta tekniikan ja merenkulun koulutusta 16.10.

Insinöörikoulutuksen tulevaisuus työelämän kehittymisen näkökulmasta. Wiipurista Kotkaan 250 vuotta tekniikan ja merenkulun koulutusta 16.10. Insinöörikoulutuksen tulevaisuus työelämän kehittymisen näkökulmasta Wiipurista Kotkaan 250 vuotta tekniikan ja merenkulun koulutusta 16.10.2008 2 Tutkintojen sisällöistä ja tavoitteista (A352/2003): Ammattikorkeakoulututkinnot

Lisätiedot

Valtionhallinnon ylin johto numeroin kesäkuussa 2013

Valtionhallinnon ylin johto numeroin kesäkuussa 2013 Valtionhallinnon ylin johto numeroin kesäkuussa 2013 Valtion työmarkkinalaitos Veli-Matti Lehtonen Syyskuu 2013 2 Sisältö 1 Valtionhallinnon ylimmän johdon määrä ja rakenne... 3 2 Vanhuuseläköityminen

Lisätiedot

Alueellinen työhyvinvointikysely. Voimaa ossaamisesta! -hanke

Alueellinen työhyvinvointikysely. Voimaa ossaamisesta! -hanke Alueellinen työhyvinvointikysely Voimaa ossaamisesta! -hanke Taustatiedot Vastaajia 1 983 henkilöä miehiä 14 % naisia 86 % Toimiala Hotelli- ja ravintola 5 % Kauppa- ja palvelu 17 % Muu julkishallinto

Lisätiedot

REKRYTOIJA, VÄLTÄ NÄMÄ 5 YLEISTÄ VIRHETTÄ

REKRYTOIJA, VÄLTÄ NÄMÄ 5 YLEISTÄ VIRHETTÄ REKRYTOIJA, VÄLTÄ NÄMÄ 5 YLEISTÄ VIRHETTÄ OPAS Pro-Sourcen asiantuntijat Markku Kaijala ja Lasse Pehto kertovat, miten vältät viisi kardinaalivirhettä rekrytoinnissa. VIRHE 1: ET OIKEASTI TIEDÄ, MITÄ ETSIT

Lisätiedot

Oikeushallinnon Henkilökunta OHK ry:n jäsenkysely

Oikeushallinnon Henkilökunta OHK ry:n jäsenkysely Oikeushallinnon Henkilökunta OHK ry:n jäsenkysely Tämä kysely on tarkoitettu OHK ry:n jäsenille. Kyselyllä selvitetään eräiden uuteen palkkausjärjestelmään liittyvien ongelmien määrää ja laatua edunvalvonnan

Lisätiedot

Puhelinpalvelutyön työolokysely 2011

Puhelinpalvelutyön työolokysely 2011 Puhelinpalvelutyön työolokysely 2011 1 Taustaa I Vastausaika 3.-21.2.2011 Kysely kohdistettu ensisijaisesti isompien vahinkovakuutusyhtiöiden toimihenkilöille, mutta muutkin saivat vastata Vastaajia yhteensä

Lisätiedot

Osaamispääoman johtaminen

Osaamispääoman johtaminen johtaminen Leenamaija Otala, ProCompetence Oy, Inc Leenamaija Otala DIGITAL COMPETENCE AND LEARNING DCL-KONFERENSSI. 3. 4.11.2009 Hämeenlinna Esityksen sisältö Osaamisesta osaamispääomaa hallinta, kehittäminen

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta: PÄÄAINEENA TEKSTIILI- JA VAATETUSALA

Sijoittumisseuranta: PÄÄAINEENA TEKSTIILI- JA VAATETUSALA Sijoittumisseuranta: Vuosina 2008 ja 2010 Lapin yliopistosta valmistuneet taiteen maisterit PÄÄAINEENA TEKSTIILI- JA VAATETUSALA Anne Keränen Työelämä- ja rekrytointipalvelut Lapin yliopisto Kevät 2012

Lisätiedot

FC Raahe Viestintäsuunnitelma

FC Raahe Viestintäsuunnitelma FC Raahe Viestintäsuunnitelma FC Raahe Viestintäsuunnitelma... 1 FC Raahen arvot ja tavoitteet... 3 Sisäinen viestintä... 3 Tavoitteet:... 3 Kanavat... 4 Joukkueiden sisäisen viestinnän kanavat... 4 Ulkoinen

Lisätiedot

Vapaaehtoistyö Suomessa 2010 ja 2015. Kansalaisareena ry (2015,2010) HelsinkiMissio (2015) Kirkkohallitus (2015) Taloustutkimus

Vapaaehtoistyö Suomessa 2010 ja 2015. Kansalaisareena ry (2015,2010) HelsinkiMissio (2015) Kirkkohallitus (2015) Taloustutkimus Vapaaehtoistyö Suomessa 2010 ja 2015 Kansalaisareena ry (2015,2010) HelsinkiMissio (2015) Kirkkohallitus (2015) Taloustutkimus TUTKIMUKSEN TOTEUTUS Tämän tutkimuksen aineiston on kerännyt Taloustutkimus

Lisätiedot

Valtionhallinnon ylin johto numeroin huhtikuussa 2016

Valtionhallinnon ylin johto numeroin huhtikuussa 2016 Valtionhallinnon ylin johto numeroin huhtikuussa 2016 Valtion ylimmän johdon määrä ja rakenne Valtion työmarkkinalaitos Seija Korhonen Kesäkuu 2016 2 1 Valtionhallinnon ylimmän johdon määrä ja rakenne

Lisätiedot