Toejoen koulun tietostrategia 2008-

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toejoen koulun tietostrategia 2008-"

Transkriptio

1 Tejen kulun tietstrategia 2008-

2 Sisällysluettel 1. Tejen kulun tiet- ja viestintästrategiavisi 2. Tejen kulun tiet- ja viestintästrategian tavitteet 3. Kulttuurianalyysi 4. Nykytilan kartitus 4.1. Tiettekniset resurssit 4.2. TAO (Tietkneavusteinen ppiminen / pettaminen) 4.3. Osaaminen 4.4. Ylläpit ja hallint 4.5. Rahitus 4.6. Ongelmia 5. Ptentiaaliset mahdllisuudet 5.1. Intranet-tyyppiset svellukset viestintään 5.2. Oppimateriaalin valmistus ja mukkaus 5.3. Oppimateriaalin yhteishankinnat 5.4. Virtuaalipetus 5.5. Opettajien tietkneen ktikäyttö 5.6. Kulun mat www-sivut 5.7. Oppilaiden mat www-sivut 5.8. Oppilaat tisten ppilaiden tukihenkilöinä 6. Tejen kulun tietstrategia 6.1. Nykytilan analyysi 6.2. Tavitteet 6.3. Strategiat ja painpisteiden määrittely 6.4. Keint 6.5. Tulevaisuuden mahdllisuudet ja kehityksen esteet

3 7. Tiettekniikan petussuunnitelma 7.1. Tietkneen ja hjelmistjen käyttö 7.2. Tietkneavusteinen petus 7.3. OPIT-ppimisympäristö 8. Tiivistelmä

4 1. TOEJOEN KOULUN TIETO- ja VIESTINTÄSTRATEGIAVISIO Oppilaat ja pettajat käyttävät tiettekniikkaa ppimisen ja pettamisen sana useimmissa ppiaineissa. 2. TOEJOEN KOULUN TIETO- ja VIESTINTÄSTRATEGIAN TAVOITTEET - ppilaat ja pettajat hallitsevat tietkneen ja tietknehjelmien käytön perusteet - tiettekniikan käyttöä petuksen sana tehstetaan - seurataan petusteknlgian kehitystä - tutustutaan erilaisiin petusteknisiin välineisiin - tietkneiden hjelmistkantaa päivitetään resurssien mukaan - lukkatyöasemia ja petusteknisiä laitteita hankitaan lisää resurssien mukaan - pettajia kannustetaan tiettekniseen lisäkulutukseen - Linux-käyttöjärjestelmän käyttöä Windwsin hella laajennetaan 3. KULTTUURIANALYYSI Opetuskäyttö Alue Edistävät timintatavat Estävät timintatavat Laitteist - asianmukainen Ohjelmistt - hyvät - timivat verkkyhteydet - Linuxin käyttööntt - matematiikan ja petettavien kielten hjelmat vat asianmukaiset ja niitä n tällä hetkellä riittävästi Oheislaitteet - kulussa n riittävä määrä tulstimia - käytettävissä datavideprjektrit ja skanneri - käytettävissä digitaalikamera ja -videkamera - laitteiden npea vanhentuminen - rahitus - lukkakhtaisia kneita n vielä liian vähän - jissakin laitteissa vanhat hjelmistt - rahitus - heislaitteiden asentamisessa (esim. datavideprjektri) ja käyttämisessä n jillakin ngelmia - rahitus (lisätarve mm. datavideprjektreista) - pettajat eivät ehdi riittävästi

5 Osaaminen ja taitjen hyödyntäminen - Smart Bard- elektrniset taulut - pettajat vat kuluttautuneet ahkerasti - hyvät tilat ja laitteistt innstavat käyttämään tutustua petushjelmiin - jtkut pettajat vat arkja hyödyntämään taitjaan, vaikka niitä lisikin - kurssittautumisen tarve n jatkuva - tiedn puute siitä, miten taitja hyödynnetään petuskäytössä (pedaggisen tuen tarve) Tiettekniikan tuki - massa kulussa erinmainen tuki ja ensiapu - pedaggisen tuen suhteen naapuriapu timii (jskin sitä visi lla enemmänkin) - tiettekniikkaa kulussa hitavan pettajan krvaus n aivan liian pieni! - Opetekistä saatava tuki hyvää Muuta - psitiivinen asenne tiettekniikkaan - hyvä tiettekniikan petustila - sähköpstisitteiden tulisi kaikilla kaupungin työntekijöillä lla samalta palvelimelta (pri.fi) - lukkatyöasemia riittävästi Hallintkäyttö Alue Edistävät timintatavat Estävät timintatavat Laitteist - asianmukainen - määrällisesti riittävä - laitteist kuitenkin vanhentuu npeasti Ohjelmist - timiva - hjelmistkanta vaihtunut usein Osaaminen - kulusihteerin saaminen hyvä - kulutustarve jatkuva - rehtrin saaminen hyvä - halu ppia uutta Tietturva - kytkimin ja palmuurein hidettu - tietämättömyys - hallintkne hallintverkssa Tiettekniikan tuki - kulun tiettekniikkavastaavalta saatava tuki hyvää - Opetekin tuki hyvää

6 4. NYKYTILAN KARTOITUS 4.1. Tiettekniset resurssit Tietliikennearkkitehtuuri Kulussamme n kiinteä LAN-yhteys (8 M) Cedunetin palvelimiin. kiinteä lähiverkk kahdessa kulurakennuksessa, jissa n lukkapetustilja, kulukirjast, kanslia ja pettajien työtilja (liikuntasalirakennuksessa, jssa teknisen työn lukka, väestönsuja ja rukala n langatn verkk). reititin. yksi tiedst- ja yksi hjelmistpalvelin. Cedunetin kautta Internet yhteys, tiednsiirtyhteydet ja sähköpstinluku. ktisivut Cedunetin Stka palvelimella Laitearkkitehtuuri ATK lukassa n tietkneita Tietkneita kulussa n nin 50, jista kaikki vat lähiverkssa. Lisäksi kulussamme n klme kannettavaa tietknetta, rehtrin tietkne, 2 pettajien työpisteen tietknetta ja kanslian hallinttietkne, jka ei le kytketty kulumme lähiverkkn vaan hallintverkkn tietturvasyistä. Kulussamme n neljä datavideprjektria, jita käytetään TT petuksessa (ja videnauhilla levien petushjelmien / -elkuvien esittämiseen). Käyttöjärjestelmä kulumme tietkneissa n Windws Vista, Windws XP, Windws 2002 tai Linux (muutamissa kneissa n vielä Windws 98, mutta nekin vat pistvurssa tulevina vusina) Kirjittimia kulussamme n: 6 laserkirjitinta (kansliassa värilaserkirjitin) 2 värimustesuihkukirjitinta Lisäksi kulussamme n yksi skanneri. Ohjelma-arkkitehtuuri Office 97, 2000, 2002, XP tai Vista n TT lukan ja muissa kulun työasemissa, pettajien työasemissa, rehtrin työasemassa ja kanslian hallinttietkneessa. Windws-kneissa n selaimena Explrer ja Linux-kneissa Firefx. WWW sivuja laaditaan Netscapen Cmpser hjelmalla ja MIcrsftin Frnt Page -hjelmalla. Sähköpstit luetaan Cedunetin pstinlukusivun kautta. TAO hjelmia (tietkneavusteinen petus) kulussamme n: Oppilasta harjittavat hjelmat: Alfa aapinen (verkkversi) Alfa englanti (verkkversi) Alfa-saksa (Drag) MOPPI matematiikka hjelma (verkkversi) EUROMOPPI matematiikka hjelma (verkkversi)

7 Lexia Tiedn lähteenä timivat hjelmat: erilaisia ppiainekhtaisia yksittäisiä erikishjelmia kuusi kappaletta (CD-ROM) kulukirjastn käytössä n CD-Facta -tietsanakirja (CD-ROM) internetin erilaiset hakupalvelimet Web-phjaiset hjelmat: Tietarkkitehtuuri Kulun hallintkneella n hallintn tarvittavat hjelmistt ja tiedstt. Hallinttietkne ei le kytketty kulun lähiverkkn vaan hallintverkkn tietturvasyistä. Salasanat k. kneeseen vat rehtrin ja kanslistin hallinnimia. Varmuuskpiinnit k. kneen tiedstista hitaa kanslisti ja autmatiikka. Oppilaat saavat tallentaa svittuun kansin kulun tiedstpalvelimelle sekä työasemaan. Opettajat tallentavat tiedstpalvelimelle miin kansiihinsa, jita he vivat käyttää kaikilta kulun työasemilta. Oppilailla n käyttäjätunnus Cedunetin palvelimelta ja sitä kautta sähköpstisite ja mahdlliset WWW sivut ja lisäksi OPITkäyttäjätunnukset sähköpsteineen. Oppilaat eivät saa käyttää kulun kneissa mia levykkeitään virusvaaran vuksi. Oppilastietkneiden käyttö n valvttua TAO (tietkneavusteinen petus = tietkneavusteinen ppiminen / pettaminen) - Kulussamme n ma tiettekniikan petussuunnitelma (khta 7.) - Opetus tapahtuu TT lukassa ja missa lukissa käyttäen eri petushjelmia ja integriden tietkneen käyttö ja sen eri sa-alueet pettajan spiviksi katsmiin ppiainesisältöihin. - Opetuksen alitusvaihe n 1.lukan keväällä ppilaiden lukutaidn ppimisesta riippuen. - Datavideprjektrin ja Smart Bardin käytön hallinta mahdllistaa pettajille uusia ja vaihtelevia tiettekniikan petus- ja käyttötapja. - Oppilaiden matimista ppimista tapahtuu lukkakneilla lukkakhtaisten välituntikäyttövurjen aikana, tiednetsinnässä ppituntien aikana ja kulun tiettekniikkakerhssa. - ATK lukassa ppiainekhtaisia erikishjelmia (vertaa edellä!).

8 4.3. Osaaminen 4.4. Ylläpit ja hallint - Oppilaat hallitsevat tietkneen käyttöä kvin vaihtelevasti. Kaikilla ppilailla ei le esimerkiksi mahdllisuutta ktnaan harjitella tietkneen käyttötaitja. - Opettajien taidt vat parantuneet psitiivisesti Opetusteknlgiakeskuksen tarjaman täsmäkulutuksen ansista. - Opettajista 100% hallitsee: - käyttöjärjestelmän ja tietkneen käytön - Wrdin peruskäytön - WWW selailun ja tiednhaun - sähköpstin käytön - TAO-hjelmat. - Opettajista 50% hallitsee lisäksi: - Pwerpintin ja Excelin peruskäytön. - Opettajista 50% hallitsee lisäksi: - tiettekniikan pettamisen. - Opettajista 5% hallitsee lisäksi: - WWW sivujen sisältötutannn - lähiverkn ylläpidn ja krjaukset / muutkset - tiettekniikan tukihenkilön tarvitsemat tiedt. - Yksi kulun pettajista hulehtii työasemien ja verkn ylläpidsta ja timinnasta. - Opetusteknlgiakeskuksessa timii tietkneiden ja heislaitteiden keskitetty hult, jnne kulun tiettekniikkavastaava henkilö hulehtii hullettavat laitteet. - Tarvittaessa lähiverkka tulee paikalle hultamaan Opetusteknlgiakeskuksen hulthenkilö. - TT-lukan käyttövaraukset hidetaan tasajakperiaatteella ts. kaikille petusryhmille ainakin yksi ppitunti viikssa. Kuudensille lukille pyritään järjestämään useampi TT-lukan käyttövur viikttain. Lisäksi lukka vi

9 4.5. Rahitus 4.5. Ongelmia varata TT-lukasta yhden kk päivän maan käyttöönsä. ATK-lukan varauslistaan n jätetty yksi kknainen työpäivä tyhjäksi em. varausta varten. - Hankinnissa avustaa Opetusteknlgiakeskuksen henkilöstö antamalla asiantuntevia neuvja ja surittamalla keskitettyjä hankintja. - Kulumme hankkii kneita erilaisilla tuilla, avustuksilla ja lahjituksilla; sekä mahdllisesti kulun vusittaisella raamirahalla 1-2 tietknetta vudessa ja tarvittavia heislaitteita ja tarvikkeita (esimerkiksi värikasetteja tulstimiin, dataprjektreita jne.). - Opettajien tietkneen ktikäytön kulut maksavat pettajat itse. - Opettajien itseluttamus tietkneen käyttötaitjensa suhteen n vaihtelevaa. Heitä lisi kannustettava käyttämään taitjaan ja kurssittautumaan lisää. - Kulumme musiikkilukka n samassa suurpetustilassa TT-lukan kanssa. Musiikkitunnit vievät san suurpetustilan käyttötunneista. Samanaikaispetus musiikkitunnin kanssa ei nnistu. Muiden ppiaineiden ppitunneilla ei ngelmaa le, kska esimerkiksi tinen lukan pulikas vi työskennellä hiljaisesti suurpetustilan pulikkaassa. - Tietkneita ei le lukkakäyttöön vielä tarpeeksi. - Opettajien tietkneen ktikäyttöä lisi jtenkin pystyttävä krvaamaan ja kannustamaan. - Tietknekannan suuresta kasvusta seuraa tietkneiden ja verkn ylläpitajan suuri kasvu. Kulun tukihenkilölle lisi varattava jstain lisäaikaa ylläpitää kulun tietverkka ja tietknelaitteista. - Opettajat eivät ehdi riittävästi tutustua TAO hjelmiin. - AJANPUUTE piskella itsenäisesti tietkneen käyttötaitja! - Palkkaus ei le ikeassa suhteessa ajankäyttöön. 5. POTENTIAALISET MAHDOLLISUUDET 5.1. Intranet tyyppiset svellukset viestintään - Kulukhtainen ja kaikkien kunnan kulujen yhteinen ilmitustaulu, jissa esimerkiksi tiedtetaan tapahtumista.

10 - Vanhemmille ma keskustelupalsta, jssa vanhemmat vivat keskustella ja ttaa kantaa kuluun ja kulunkäyntiin liittyviin asiihin Oppimateriaalin valmistus ja mukkaus - Kulun WWW-sivuilla levia linkkejä ppimateriaaleihin, ppimateriaalivinkkeihin ja petukseen spiviin sivustihin päivittää kulun tiettekniikkavastaava henkilö. - Uusia web-phjaisia petushjelmia tteutetaan ja suunnitellaan ideiden ja ennen kaikkea tarpeen phjalta Oppimateriaalin yhteishankinnat 5.4. Virtuaalipetus - TAO hjelmien yhteishankintaa kuluille n harkittava. - Kulumme ppilaat ja pettajat käyttävät OPIT-ppimisympäristöä Opettajien tietkneen ktikäyttö - Opettajien tietkneen ktikäyttöä harkittava tuettavaksi Kulun mat WWW-sivut - Kulun mia WWW sivuja ylläpidetään jatkuvasti ja mietitään uusia ideita. - Palautesivu kulun ktisivuilla lähinnä vanhempia varten Oppilaiden mat WWW sivut ja tietkneharrastus - Oppilaiden mien WWW sivujen tekemistä ja tietkneharrastusta innstettava (yleissivistävää ppimista; sivuilla itsessään ei varsinaista hyötykäyttöä) Oppilaat tisten ppilaiden tukihenkilöinä - Oppilaiden käyttöä tisten ppilaiden apuhenkilöinä tiettekniikkataitjen petuksessa / piskelussa jalstettava, vaikka asiaa n j paljn tteutettukin kulussamme. - Oppilaista lahjakkaimmat, innstuneimmat ja harrastuneimmat vivat timia jpa tiettekniikkavastaavan apuhenkilöinä. Asiaa n kkeiltu kulussamme j muutaman vuden ajan tdella hyvin tulksin. - Oppilastukihenkilöt saavat itse samalla arvkasta ppia!

11 6. TOEJOEN KOULUN TIETOSTRATEGIA 6.1. Nykytilan analyysi 6.2.Tavitteet Kulumme tietverkk n hyvässä kunnssa tämänhetkiseen tarpeeseen nähden. Viiden vuden peridilla katsttuna verkk tuskin vaatinee nrmaalien päivitysten (kuten palvelimet) lisäksi ainakaan rakenteellisia muutksia. Knekanta n khtuullinen varsinkin, js pystymme uusimaan 3-5 knetta vusittain seuraavien klmen vuden aikana (vusina ). Opetusteknlgisten laitteiden kuten dataprjektrien, dkumenttikameriden ja elektrnisten taulujen (Smart Bard) hankinnassa lemme päässeet hyvään alkuun, mutta niitä pyritään resurssien mukaan hankkimaan lisää. Ohjelmisttilanne n varsinkin TAO-hjelmien kannalta tällä hetkellä hyvä, jpa kiitettävä. Käytössämme n juuri tarvittava määrä TAO-hjelmia. Kulun maa sisäistä TT-tukea lisi saatava lisättyä, jtta pettajien hyvät taidt saataisiin vielä rhkeammin käyttöön. Nyt tiettekniikkavastaavan tehtäväalueeseen mahtuu ainastaan laitteistjen ylläpit, tulevaisuuden suunnittelu laitteistjen salta ja yksi pedaggisen tuen tunti. Tiettekniikkavastaavan pettajan tiettekniikkatehtävien hidn tuntimäärä n vain kvin vähäinen tehtäväkenttään nähden. Opetusteknlgiakeskuksen antama kurssitus / täsmäkulutus pettajille n tullut tarpeeseen, ja tivttavasti se myös jatkuu ainakin asiasta kiinnstuneimpien khdalla, jtta lisää ptentiaalia / saamista saadaan kerättyä kuluille. Kulun timinnassa petuskäytön keskeisimpiä tavitteita, jita tiettekniikka vi tukea, vat lukeminen ja sen pettelu, kirjittaminen ja sen pettelu, matematiikan piskelu, kielten piskelu sekä tiednhaku / -hankinta erilaisia prjekteja varten eri ppiaineissa. Kaikkia edellä mainittuja asiita n kulussamme kehitetty / kkeiltu / käytetty. TAO-hjelmat n hankittu juuri edellä mainittujen asiiden tukemiseksi. Uusien, spivien TAO-hjelmien ilmestymistä ja petusteknlgian kehitystä tulee seurata, lukkakneiden määrää tulee lisätä ja tietkneen käytön liittämistä jkaisen ppitunnin tarpeisiin kehittää (kunhan ensin saadaan hankittua riittävä määrä lukkakneita) humin ttaen kuitenkin laiteresurssit ja kulun käytössä leva raamiraha ja sen riittävyys myös tietknehankintihin, kska ppikirjat ja muu ppilaan kulun käynnin kannalta tärkeä perusvälineistö ajavat kuitenkin edelle ennen ensimmäistäkään tiettekniikkahanketta. Oppilaille n petettava ikeanlaisia petussuunnitelmassa mainittuja tietkneen käyttötapja.

12 Opettajien kuluttautumista n edesautettava, ja näin llen n tivttavaa, että Opetusteknlgiakeskuksen järjestämä täsmäkulutus jatkuu edes jssain mudssa / jllakin tavalla. 6.3.Strategiat ja painpisteiden määrittely 6.4. Keint - Jatkuvan kuluttautumisen ja tukitiminnan strategia Opettajien jatkuvaa kulutusta / kuluttautumista kannustetaan. Kukin pettaja kuluttautuu innstuksensa ja tietämyksensä mukaisella taslla (vrt. Opetusteknlgiakeskuksen täsmäkurssit). Kulun sisäisen TT-tuen kasvattaminen myös hjelmistpulelle pedaggiseen ja pettajien vaatimaan tukeen antamassaan tietkneavusteisessa petuksessa. Tässäkin asiassa vastaan tulee kulun tuntiresurssi. Tähän asti n töitä tehty suurella sydämellä, mutta työmäärä n kasvanut huimasti mm. meidän kulussamme. Tiettekniikkalaitteiden hankinnan suunnittelu / tteutus käytössä levien rahallisten resurssien puitteissa. - Tiettekniikka kdin ja kulun välisessä yhteistyössä OPIT-ppimisympäristön sveltuvuutta kdin ja kulun väliseen yhteistyöhön kartitetaan. Käyttöön n kkeiluna tulssa mm. reissuvihk. Kulun malle ktisivulle palaute- / keskustelusivu vanhempien käyttöön ja sen ylläpit niin kauan kuin keskustelu n asiallista eikä häiriköintiä esiinny. Jatkuva ktisivun päivittäminen, jsta hulehtii kulun tiettekniikkavastaava pettaja. - Tiettekniikan piskeluun innstumisen strategia Tietkneavusteisen petusta ja uusia petusmenetelmiä kehitetään ja kkeillaan suunnitelmallisesti. Lukkatietkneita ja petusteknisiä välineitä hankitaan ja päivitetään rahallisten resurssien puitteissa. a. Hankinnat, kustannusarvi vusitaslla ja rahitussuunnitelma Hankintjen salta pyrimme ylläpitämään verkkmme timivassa ja hyvässä kunnssa ja päivittämään sitä tarvittaessa. Laitekannan uusimistahti n riippuvainen kulun raamirahan riittävyydestä tietkneisiin ja niihin liittyviin tarvikkeisiin. Pyrimme kuitenkin varaamaan raamirahasta vusittain rahan 3-5 tietkneen tai muutamien petusteknisten laitteiden sta varten. Tulstimien ja muiden laitteiden vaatimat ylläpittarvikkeet (musteet, tulstuspaperit jne.) hankitaan tarpeen mukaan.

13 Muilta mahdllisilta rahituslähteiltä, kuten esimerkiksi Opetushallitus tai Prin kaupunki, tivmme saavamme jssain mudssa rahitusta, mutta tilannetta n seurattava jatkuvasti, mikäli jitain tukiprsesseja n tarjlla. Olemme saaneet jitain tietknelaitteistja tulstimineen lahjituksina, ja tamme edelleen lahjituksia vastaan, js jku spivia laitteistja tarjaa. Vusittainen kustannusarvi n kvasti riippuvainen edellä mainituista asiista, mutta kulun masta raamirahasta vidaan vusittain käyttää krkeintaan eura. TAO-hjelmiin vimme käyttää vusittain nin eura. b. Kulutus Opettajat sallistuvat tietknekursseille man innstuksensa, taittasnsa ja tarpeidensa mukaisesti. Kulun tiettekniikkavastaava pettaja neuv tarvittaessa pettajia mien resurssiensa puitteissa tärkeimpänä asianaan kuitenkin tietknelaitteistjen ja tietverkn ylläpit. c. Hallinnlliset järjestelyt kulun sisällä Mikäli kulun tuntikehyksessä n tarvittavan tuntipetuksen järjestämisen jälkeen varaa vidaan kulun tuntikehyksestä varata tiettekniikkavastaavalle pettajalle 1-3 viikktuntia tiettekniikkalaitteistjen ja tietverkn ylläpita ja muulle pettajakunnalle annettavaa tukea varten. Edellä mainittu tuntimäärä tullee lemaan seuraavien vusien aikana näillä tuntiresursseilla 1-2 viikktuntia, jka riittänee juuri ja juuri tietknelaitteistjen, tietverkn ja kulun ktisivun ylläpitn, mikäli laitteistjen käyttömäärä ei kvasti kasva (esimerkiksi iltakäyttö). Pedaggiseen tukeen tarvittaisiin muutama tunti. d. Kehitysprjektit ja -ajatukset Tietkneavusteista petusta kehitetään pettajakunnan taitjen kasvaessa jatkuvasti. OPIT-ppimisympäristön käyttöä jatketaan innkkaasti.opitppimisympäristö saattaa lla tulevaisuudessa hyvinkin tärkeä petus- ja ppiväline lukkien 1-6 ppilaille ja pettajille. Kulun maa linkkikkelmaa kehitetään jatkuvasti niin, että sinne etsitään jatkuvasti pettamista / ppimista edesauttavia / helpttavia linkkejä. Kululla mietitään tarpeeseen tulevia web-phjaisia svelluksia ja suunnitellaan ja tteutetaan ne Opetusteknlgiakeskuksen kanssa yhteistyössä. Oppilaista lahjakkaimmille tullaan antamaan vastuuta esimerkiksi 1.-3.lukkien ppilaiden apupettajina.

14 Elektrnisiin tauluihin /Snmart Bard) tutustumista ja niiden hankintaa jatketaan. Niiden käytöstä kerätään kkemuksia, jita pettajat jakavat keskeknään. Ehdtamme Opetusteknlgiakeskuksen rganisimaa TAO-hjelmien yhteishankintaa Tulevaisuuden mahdllisuudet ja kehityksen esteet a. Tulevaisuuden mahdllisuudet Tietstrategiassa mainituille järjestelyillä ja suunnitelmilla saavutetaan tietkneen lunteva käyttö päivittäisenä työvälineenä / apuvälineenä tiedn tuttamisessa ja hankinnassa / pettamisessa ja ppimisessa. Tärkeintä n, että pettajakunta sisäistää ppimansa tiedt ja taidt, jten liian npea vauhti tiettekniikan ppimisessa n vain haitaksi muiden töiden hessa. Tärkeintä n, että uusia tuulia haistellaan ja kehitystä seurataan. On kuitenkin aina arviitava uusista ideista saatava hyöty realistisesti, ettei mitään tehtäisi vain asian hienuden tai uutuuden vuksi vaan tdellisen tarpeen mukaan. Yhtenä ehdtuksena kulullamme n kaikkien Prin kaupungin kululaisten vanhemmille tarkitettu keskustelupalsta. Ehdtamme myös Opetusteknlgiakeskuksen rganisimaa TAO-hjelmien yhteishankintaa, mikäli spivia hjelmia / hjelmistja tulee markkinille. Pedaggista tukea pettajille tulee tulevaisuudessa painttaa humattavasti enemmän kuin itse tietknehjelmien käyttötaitjen piskelua. b. Kehityksen esteet Suurimpina kehityksen esteinä vat j edelläkin mainitut rahalliset resurssit, kulutus ja tiettekniikkavastaavien pettajien saaman krvauksen epäsuhta tehtyyn työmäärään nähden. J tähän mennessä kulu n saanut suuren tuntimäärän lahjituksena ilmaisena tehdyn työn mudssa. Hankintjen suunnitelmallisuus kärsii vusittain käytössä levan rahamäärän vaihtelusta. Kulun n kuitenkin ensisijaisesti hulehdittava perusvälineistön hankinnista (ppikirjat, viht jne.). Kulutuslautakunta / Prin kaupunki visi varata kullekin kululle vusittain per ppilas annettavan rahamäärän, jka käytettäisiin vain tietteknisten laitteiden hankintaan ja niiden ylläpitn. Näin kuluilla lisi yhtenäinen käytäntö. Kulutuksen jatkuminen keskitetysti vaikkapa Opetusteknlgiakeskuksen jhdlla lisi taattava, jttei sen puuttuminen jarruttaisi kehitystä. Tiettekniikkavastaavien pettajien palkkaus lisi saatava jllain tavalla ajan tasalle. Asiassa lisi humiitava kulujen vaihtelevat tietkneiden määrät ja pettajan tait hulehtia mm. lähiverksta vähentäen samalla Opetusteknlgiakeskuksen hulln työmäärää. On llut erinmaista, että suuren san esimerkiksi tietkneiden ja lähiverkn

15 vikatilanteista n krjannut kulun tiettekniikkavastaava pettaja heti vian ilmaannuttua. Näin n vältytty krjauksen dttelulta ja laitteistt n saatu heti taas käyttöön. Kehityssuunnittelu ja uusien ideiden tteuttaminen n jätetty palkkauksessa aivan humitta. 7. TIETOTEKNIIKAN OPETUSSUUNNITELMA Käytämme ja svellamme kulussamme Prin kaupungin kulutimen tietstrategian petussuunnitelmaa. Viimeisellä sivulla n Prin kulutimen tietstrategiaryhmän jäsenen, Ter Grönmarkin, laatima ja sisältöjä hyvin kuvaava kaavi, jka kattaa myös yläkulun lukat Tietkneen ja hjelmistjen käyttö Oppimisstrategia Oppilaat vat melk mtivituneita käyttämään tiettekniikkaa. Vastaanttkyky ja rhkeus takaavat sen, että suurin sa ppilaista sisäistää saamansa pit hyvinkin npeasti. Lisäksi ppilaiden ja piskelijiden itsenäinen tvt-tekniikan käyttö laajenee ja yleistyy kvaa vauhtia. Tiettekniikasta vat kiinnstuneita yhtä lailla sekä pjat että tytöt. Ongelmana n se, että ppilaat mieltävät tietkneet ennen kaikkea viihdyttäjinä ja pelikneina, ei niinkään ppimista tukevina laitteina. Lisäksi tvt tekniikan käyttöä leimaavat yleiset kulutustttumukset, kaupallisuus ja lyhytjänteisyys. Siksi kuluissa n kiinnitettävä erityistä humita tiettekniikan tarkituksenmukaisen käytön pettamiseen. Työskentelyn sisällöt, timinnan kuvaus ja petuksen aihe Tavitteet: 1-2 lukat - ppilas ppii käyttämään tietknetta ppimisen välineenä - ppilas saa käyttää eri hjelmia tarkituksenmukaisesti - ppilas saa työskennellä virtuaalisessa ppimisympäristössä (OPIT) - ppilas ppii hyödyntämään sähköpstia ja www-ympäristöä turvallisesti - ppilas harjaantuu arviimaan tieta ja tiedn alkuperää Oppilaat tutustuvat yhdessä pettajansa kanssa kulun laitteistn ja alkupetuksen valmiisiin petushjelmiin. Varmistetaan, että jkainen ppilas saa avata ja sulkea tietkneen ikeappisesti. Internetistä löytyy spivia tehtäviä j esi- ja alkupetukseen. OPIT avautuu ppilaille harjittelun ja ppimisen paikkana. Käyttötait - tietkneen käynnistäminen ja sulkeminen - hiiren ja näppäimistön peruskäyttö - tulstaminen (letustulstin)

16 - tallentaminen hjatusti (letuskansi) Timintakulttuuri - rauhallinen ja systemaattinen työskentely - salasanan käyttäminen hjatusti Ohjelmistn käyttötait - hjelmien käynnistäminen ja sulkeminen (pikakuvake / käynnistä valikk) - tekstinkäsittely- ja piirrshjelmien sekä selaimen alkeiskäyttö - www-sitteen avaaminen ja www-petusmateriaalin käyttö (OPIT) - sähköpstin alkeiskäyttö (OPIT) 3-4 lukat Oppilaan valmiudet tietkneen itsenäiseen käyttöön kehittyvät. Oppilas saa käyttää hjelmia rinnakkain ja hallitsee tallentamisen, tulstamisen sekä sähköpstin peruskäytön OPIT -ympäristössä. Oppilas muistaa vastuunsa yhteisen laitteistn kunnssa pysymisestä. Näppäimistön tullessa tutuksi harjitellaan hiiren ja srmijärjestelmän käyttöä. Käyttötait - tietkneen ja heislaitteistn nimistö ja käyttötarkitus - hiiren ja näppäimistön käyttö kehittyy mlemmat kädet (hiirenpainikkeet, erikismerkit) - heislaitteiden hallinta (tulstusvalinnat, skannerin hjattu käyttö) - tallentaminen (tallennusvälineet) ja kansirakenne (tallennus ja avaaminen) Timintakulttuuri - työskentelyssä tisten pastaminen - laite- ja verkkympäristön turvallisuus - salasanalla kirjautuminen itsenäisesti Ohjelmistn käyttötait - kahden hjelman yhteiskäyttö (hjelmaikkuniden käyttö)

17 - hyötyhjelmien käytön hallinta ja itsenäinen käyttö (mm. tekstinmukkaus, kuvan liittäminen tekstiin) - multimedia www-ympäristössä, hakukneiden käyttäminen hjatusti - sähköpstin itsenäinen käyttö (OPIT) 5-6 lukat Vidaan tteuttaa j laajjakin prjektitöitä eri ppiaineissa tiettekniikkaa apuna käyttäen. Internetiä hyödynnetään prjektien valmisteluissa ja OPIT ppimisympäristössä tetaan käyttöön media- ja prjektityökaluja. Esityshjelmien ja dataprjektrin alkeiskäytöllä elävöitetään esimerkiksi prjektitöiden esittämistä. Käyttötait - hiiren käytön mnipulisuus painikkeet, vierittäminen - dataprjektrin käyttö hjatusti, kuvamateriaalin siirtäminen tietkneelle (digikamera) - kpiinti, siirtäminen, pistaminen ja ryhmitteleminen tallennusvälineissä ja kansirakenteessa Timintakulttuuri - tietturva, tekijänikeus ja yksityisyyden suja - salasanan vaihtaminen, sujaaminen ja (kirjautumis)prfiilin mukkaus / hallinta (OPIT) Ohjelmistn käyttötait - hjelmien yhteiskäyttö - esitysgrafiikkahjelman käyttäminen - yleisimpien tiedstfrmaattien tunnistaminen - multimediasvellusten itsenäinen käyttäminen - hakuhjelmien itsenäinen käyttö (hakujen tekeminen) - ppimisympäristössä työskentely, mediateekki- ja prjektityökalujen käyttö (OPIT) - verkkkyselyyn vastaaminen

18 Tavitteena n, että siirtyessään peruspetuksen ylälukille ppilaalla n tiettekniset perustaidt: - ppilas n maksunut tietkneen peruskäyttötaidn (laitehallinta, heislaitehallinta ja perushjelmien käyttötait) - ppilas hallitsee hjelmien perus- ja yhteiskäytön (tekstinkäsittely, piirrshjelma / kuvankäsittely, laskentahjelma ja esityshjelma) - ppilas n maksunut tietteknisen viestinnän perustaidn (sähköpsti) ja hallitsee verkk-piskelun perustaidn (OPIT ympäristön avulla) Oppisisällöt n valittu hyvinkin tteutuskelpisiksi kkemuksen perusteella. Tietkneiden käyttöjärjestelminä vat Windws Vista, Windws XP, Windws 2002 ja Linux sekä muutamissa kneissa Windws Tietkneavusteinen petus Tietkneavusteista petusta käytetään kaikissa ppiaineissa, kuitenkin painttaen äidinkieleen ja matematiikkaan. Tietkne hjelmistineen n kuitenkin iva apuväline kaikissa ppiaineissa esimerkiksi laadittaessa esitelmiä ja kirjitettaessa kirjitelmia / tehtäviä puhtaaksi. Käytämme tietkneavusteisessa petuksessa hyväksemme seuraavia hjelmia / hjelmistja: - Alfa-aapinen / äidinkieli - Express / englanti - Express / saksa (Drag) - Lexia - EurMppi / matematiikka - Mppi / matematiikka - Gimp - Windws Wrd ja Open Office Writer - Web-selaimet - HTML Assistant / HTML-editri Lisäksi kulullamme n yksittäisiä CD-rmppuja: - Lunt - Histria - Tiede

19 - Egypti - Kaupunkilunt Kulukirjastn käytössä n CD-Facta-tietsanakirja (CD-ROM) OPIT-ppimisympäristö OPIT-ppimisympäristöä käytetään niin kulussa kuin ktnakin. Sen käyttö kasvaa ja "jalstuu" jatkuvasti. Myös palveluntuttaja tiedttaa uusista käyttömahdllisuuksista ja kuluttaa niiden käyttöön. 7. TIIVISTELMÄ Tejen kulun tiet- ja viestintästrategia painttaa seuraavia asiita: - Opettajien kuluttautumista tiettekniikan ja eri heislaitteiden hallintaan n edelleen kannustettava. Opetekin järjestämä täsmäkulutus n edelleen tärkeä sa pettajien tiettekniikkakulutusta. - Opettajien tiettekniikan taitjen ktiharjittelua n tuettava. Kululla n tätä varten käytössä kannettavia tietkneita. - Lahjakkaiden ppilaiden timimista tiettekniikan tukippilaina ja atkpettajan apuna kehitetään edelleen. - Atk-pettajalle pyritään varaamaan vusittain 1-3 vusiviikktunnin krvaus kulun tiettekniikka-asiiden hitamisesta. - Vusittain pyritään uusimaan 3-5 knetta tai vastaavalla rahasummalla petusteknisiä laitteita. - Kaikkiin lukkiin pyritään saamaan lisää tietkneita. - OPIT-ppimisympäristön käyttöä jatketaan. - Pedaggista tukea tulee kasvattaa! - "UUSIA TUULIA HAISTELLAAN!"

20 PORTAAT (peruspetus) - ppilaan tietteknisten valmiuksien ja petettavien taitjen kuvaus On humattava, että hjelmistn käyttötait karttuu tietkneen petuskäytön myötä. Ohjelmien ja svellusten varsinainen pettaminen ppisisällöittäin tapahtuu ylälukkien tiettekniikan valinnaisissa pinnissa. Prtaikk n jaettu tietkneen ja heislaitteiden käyttötaitn, timinta- ja työskentelytapaan sekä käytettävien hjelmien hallintaan. (kt) käyttötait (tk) timintakulttuuri (t) hjelmistn käyttötait 7 9 lukat - sujuva näppäimistön ja hiiren käyttö (kymmensrmijärjestelmä) (kt) - kuva-, ääni- ja videtiedstjen siirtäminen ja käsittely (kt) - heislaitteiden itsenäinen käyttö (tulstin, skanneri, dataprjektri) (kt) - laitteiden liittäminen (ja asentaminen) (kt) - tietturva, tekijänikeus ja yksityisyyden suja - henkilöprfiilin mukkaus, salasanan ylläpit - verkketiketti 5 6 lukat Www-sivut ja internet - hiiren käytön mnipulisuus painikkeet, vierittäminen - dataprjektrin käyttö hjatusti, kuvamateriaalin siirtäminen tietkneelle (digikamera) (kt) - kpiinti, siirtäminen, pistaminen ja ryhmitteleminen tallennusvälineissä ja kansirakenteeessa (kt) - tietturva, tekijänikeus ja yksityisyyden suja (tk) - salasanan vaihtaminen, sujaaminen ja (kirjautumis)prfiilin mukkaus / hallinta (OPIT) (tk) - hjelmien yhteiskäyttö (t) - esitysgrafiikkahjelman käyttäminen (t) - yleisimpien tiedstfrmaattien tunnistaminen (t) - multimediasvellusten itsenäinen käyttäminen (t) - hakuhjelmien itsenäinen käyttö (hakujen tekeminen) (t) - ppimisympäristössä työskentely, mediateekki- ja prjektityökalujen käyttö (OPIT) (t) - verkkkyselyyn vastaaminen (t) 3 4 lukat Esitysgrafiikka - tietkneen ja heislaitteistn nimistö ja käyttötarkitus (kt) - hiiren ja näppäimistön käyttö kehittyy mlemmat kädet (hiirenpainikkeet, erikismerkit) (kt) - heislaitteiden hallinta (tulstusvalinnat, skannerin hjattu käyttö) (kt) - tallentaminen (tallennusvälineet) ja kansirakenne (tallennus ja avaaminen) (kt) - työskentelyssä tisten pastaminen (tk) - laite- ja verkkympäristön turvallisuus (tk) - salasanalla kirjautuminen itsenäisesti (tk) - kahden hjelman yhteiskäyttö (hjelmaikkuniden käyttö) (t) - hyötyhjelmien käytön hallinta ja itsenäinen käyttö (mm. tekstinmukkaus, kuvan liittäminen tekstiin) (t) - multimedia www-ympäristössä, hakukneiden käyttäminen hjatusti (t) - sähköpstin itsenäinen käyttö (OPIT) (t) - sivustn suunnittelu - www-sivujen peruskäsitteet, HTML - sivueditrihjelman käyttö - linkkien mudstaminen - kuvien liittäminen - bjektien liittäminen (kuva, ääni, vide) - pdf-dkumenttien tekeminen ja julkaiseminen - sivujen ja resluutin testaaminen - sivujen/sivustn siirtäminen ja julkaiseminen - sivustn ylläpit - verkkjen tekniikka ja järjestelmien rakenne (TCP/IP, nimijärjestelmä, asiakas palvelin) - esitysmallin valinta, rakenne ja esityksen asetusten määrittäminen - työtilan valinta - esityksen mukkaus, dijen järjestely ja animinti - tekstien käsittely ja mutilu - piirttiminnt - kuvien lisääminen - bjektien käsittely Piirtäminen ja kuvankäsittely - tietknegrafiikan lajit ja käyttökhteet (vektri-, bittikarttagrafiikka) - vapaa piirt / piirttyökalut - tekstien mutilu - kuvien mukkaus ja bjektien käsittely - tulstus, tallentaminen, pakkaaminen ja kuvafrmaatit 1 2 lukat Tekstinkäsittely Taulukklaskenta - tietkneen käynnistäminen ja sulkeminen (kt) - hiiren ja näppäimistön peruskäyttö (kt) - tulstaminen (letustulstin) (kt) - tallentaminen hjatusti (letuskansi) (kt) - rauhallinen ja systemaattinen työskentely (tk) - salasanan käyttäminen hjatusti (tk) - hjelmien käynnistäminen ja sulkeminen (pikakuvake / käynnistä valikk) (t) - tekstinkäsittely- ja piirrshjelmien sekä selaimen alkeiskäyttö (t) - www-sitteen avaaminen ja wwwpetusmateriaalin käyttö (OPIT) (t) - sähköpstin alkeiskäyttö (OPIT) (t) - asettelu - mutilu - kielenhulttyökalut - taulukt - luettel - kuvan lisääminen, hyperlinkki - piirttiminnt - etsi/krvaa - taulukn luminen ja avaaminen - tietjen syöttäminen - laskeminen (kaava) - taulukiden mukkaus - ulkasun mukkaus - lajittelu - piirttiminnt - kaavilajit - tulstaminen - etsi/krvaa

KYLÄSAAREN KOULUN TIETOSTRATEGIA

KYLÄSAAREN KOULUN TIETOSTRATEGIA KYLÄSAAREN KOULUN TIETOSTRATEGIA 21.5.2008 Kyläsaaren koulussa on oppilaita 201 (toukokuu 2008) 1. Koulun IT-visio Informaatioteknologiaa hyödynnetään yhtenä osa-alueena jokapäiväistä koulutyötä. 2. Tietostrategian

Lisätiedot

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk löäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklöäz xcvbnmqwertyuiopåasdfghjklöäzxcv

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk löäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklöäz xcvbnmqwertyuiopåasdfghjklöäzxcv qwertyuipåasdfghjklöäzxcvbnmqwe 1 rtyuipåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu ipåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuipå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuipåasdf Tiet- ja viestintätekniikan ghjklöäzxcvbnmqwertyuipåasdfghjk perustutkint,

Lisätiedot

AvoHILMO-aineistojen mukainen hoitoonpääsyn odotusaika raportti

AvoHILMO-aineistojen mukainen hoitoonpääsyn odotusaika raportti 1 AvHILMO-aineistjen mukainen hitnpääsyn dtusaika raprtti 26.5.2014 Käyttöhjeisiin n kttu lyhyesti keskeisiä asiita AvHILMO aineiststa kstetuista perusterveydenhulln hitnpääsyn raprteista, niissä liikkumisesta,

Lisätiedot

OHJE POISSAOLOIHIN PUUTTUMISEEN KOULUSSA

OHJE POISSAOLOIHIN PUUTTUMISEEN KOULUSSA elkuu 2015 OHJE POISSAOLOIHIN PUUTTUMISEEN KOULUSSA OPPILAAN SÄÄNNÖLLISEN KOULUNKÄYNNIN TURVAAMINEN JA TUKEMINEN Kulun aikuisten tehtävä n tukea tasapulisesti jkaista ppilasta tämän kasvussa ja kehityksessä

Lisätiedot

Käppärän koulun tietostrategia

Käppärän koulun tietostrategia 2008 Käppärän koulun tietostrategia JOHDANTO LAITTEISTO Käppärän koulussa on tällä hetkellä n. 50 konetta oppilaskäytössä. Näistä koneista hieman yli puolet on hankittu vuonna 2004 tai sen jälkeen. Näin

Lisätiedot

HERRALAHDEN KOULUN TIETOSTRATEGIA

HERRALAHDEN KOULUN TIETOSTRATEGIA HERRALAHDEN KOULUN TIETOSTRATEGIA 1. Visio..3 2. Tavoitteet... 3 2.1 Laitteisto... 3 2.2 Ohjelmisto... 3 2.3 Osaaminen... 3 2.3.1 Oppilaskohtaiset tavoitteet... 4 2.4 Toiminnan varmistaminen... 4 2.5 Tietotekniikan

Lisätiedot

LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA

LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA Kangasalan varhaiskasvatus tarjaa lapsen ja perheen tarvitsemat varhaiskasvatuspalvelut perheen tilanteen ja tarpeen mukaisesti; kkpäivähita, sapäivähita, perhepäivähita,

Lisätiedot

LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA koulutus Hakuaika päättyy 15.1.2010

LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA koulutus Hakuaika päättyy 15.1.2010 LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA kulutus Hakuaika päättyy 15.1.2010 Khderyhmä: Varsinaiset sallistujat: Alkupetuksen erityispettajat Luentjäsenet: Varsinainen sallistuja vi lisäksi nimetä työkavereistaan

Lisätiedot

Tämä ruutu näkyy ainoastaan esikatselutilassa.

Tämä ruutu näkyy ainoastaan esikatselutilassa. FINLAND_Decisin_Making_March_3_4cuntry_study(1) Tämä kysely n sa neljän maan vertailututkimusta, jssa tutkitaan päätöksenteka lastensujelussa Nrjassa, Sumessa, Englannissa ja Yhdysvallissa. Samat kysymykset

Lisätiedot

4.0 Palvelukuvaus 1.11.2014

4.0 Palvelukuvaus 1.11.2014 4.0 Palvelukuvaus 1.11.2014 Luttamuksellinen Versi R12 nettiaarre Internetsivustpaketti sisällönhallinnalla - 2-8 nettiaarre n Avaimet käteen Internetsivust ratkaisu. Paketti sisältää laadukkaan graafisen

Lisätiedot

LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA Hakuaika päättyy 5.6.2009

LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA Hakuaika päättyy 5.6.2009 LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA Hakuaika päättyy 5.6.2009 Khderyhmä: Alkupetuksen 1- lukkien pettajat Opettaja vi lisäksi nimetä työkavereistaan 1-2 pettajaa/erityispettajaa seuraamaan verkkluentja Millin:

Lisätiedot

SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI

SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI Tampellan esplanadi 6, 33100 Tampere, puh. 010 841 1880, fax 010 841 1888, www.pallliitt.fi/tampere Jaettu vastuu auttaa yhteisöä kehittymään Ihmisyhteisöt rakentuvat

Lisätiedot

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa Rekisterinpitäjän muutkset 1(7) REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Timintamalli muutstilanteessa Ptilasasiakirjan rekisterinpitäjä: alkutilanne Tiet ptilaan hidssa syntyvien asiakirjjen rekisterinpitäjästä tallennetaan

Lisätiedot

HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008

HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008 1(5) HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008 YLEISTÄ Liikunnallisen iltapäivätiminnan kehittämishankkeiden tukemiseen liittyviä valtinavustuksia jaettaessa

Lisätiedot

Pihlavan koulun tietostrategia 2008

Pihlavan koulun tietostrategia 2008 Pihlavan koulun tietostrategia 2008 1 PIHLAVAN KOULUN TIETOSTRATEGIA 2008 Pihlavan koulussa on toukokuussa 2008 1-6 luokan oppilaita 185 sekä yksi esiopetusluokka. VISIO: Yhtenäinen ja toimiva informaatioteknologia

Lisätiedot

Akaa: Onnistunut työ tekee hyvää -hankkeen työpaja

Akaa: Onnistunut työ tekee hyvää -hankkeen työpaja 1 Akaa: Onnistunut työ tekee hyvää -hankkeen työpaja muisti aika 23.11.2015 kl 13-16: kahvit nin kl 14.15-14.30 paikka valtuustsali sallistujat lapsiperhepalveluissa timivat Aiemmin n lähetetty (ja löytyvät

Lisätiedot

Luento 4 Tekstinkäsittelyn perusperiaatteita, tyylit, sarkaimet. 29.9.2015 Aulikki Hyrskykari

Luento 4 Tekstinkäsittelyn perusperiaatteita, tyylit, sarkaimet. 29.9.2015 Aulikki Hyrskykari Luent 4 Tekstinkäsittelyn perusperiaatteita, tyylit, sarkaimet 29.9.2015 Aulikki Hyrskykari Tunnukset ja salasanat Uniikit salasanat ei pitäisi käyttää samaa salasanaa eri palveluissa js yksi palvelu murretaan,

Lisätiedot

Taiteen perusopetuksen järjestäjän muistilista. Johdanto: Mitä taiteen perusopetus on? Taiteen perusopetuksen käsite ja lainsäädäntö

Taiteen perusopetuksen järjestäjän muistilista. Johdanto: Mitä taiteen perusopetus on? Taiteen perusopetuksen käsite ja lainsäädäntö Taiteen peruspetuksen järjestäjän muistilista Kesäkuu/2013 Muistilistan sisältö: 1. Taiteen peruspetuksen käsite ja lainsäädäntö 2. Taiteen peruspetuksen järjestäminen ja rahitus 3. Hallinnllinen ja muu

Lisätiedot

VIHI-Forssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innovaatioiden kehittäminen (2012-2013) Poistotekstiilit 2012, Workshop -ryhmät 1-4

VIHI-Forssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innovaatioiden kehittäminen (2012-2013) Poistotekstiilit 2012, Workshop -ryhmät 1-4 VIHI-Frssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innvaatiiden kehittäminen (2012-2013) Pisttekstiilit 2012, Wrkshp -ryhmät 1-4 HAMK Frssa 24.5.2012 1. Suljetun tekstiilimateriaalin kierrn kehittäminen

Lisätiedot

Kirkkonummen musiikkiopisto - Kyrkslätts musikinstitut OPETUSSUUNNITELMA

Kirkkonummen musiikkiopisto - Kyrkslätts musikinstitut OPETUSSUUNNITELMA Kirkknummen musiikkipist - Kyrkslätts musikinstitut OPETUSSUUNNITELMA 2004/2009 Kirkknummen musiikkipist - Kyrkslätts musikinstitut Kirkknummen musiikkipist n perustettu vunna 1972, kunnallistettu 1.1.1989

Lisätiedot

Tiedonlähteitä äidinkielen, kirjallisuuden ja mediakasvatuksen opetukseen ja oppimiseen

Tiedonlähteitä äidinkielen, kirjallisuuden ja mediakasvatuksen opetukseen ja oppimiseen Kirav - kirjast avimena ppimisympäristönä Biblär - bibliteket sm ett öppet lärcentrum Tiednlähteitä äidinkielen, kirjallisuuden ja mediakasvatuksen petukseen ja ppimiseen Edu.fi http://edu.fi/etusivu Opetushallituksen

Lisätiedot

MUTKAPOLUN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 12.8.2013 31.5.2014. Auringonpilkkujen ryhmä. Päivänsäteiden ryhmä

MUTKAPOLUN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 12.8.2013 31.5.2014. Auringonpilkkujen ryhmä. Päivänsäteiden ryhmä MUTKAPOLUN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 12.8.2013 31.5.2014 Auringnpilkkujen ryhmä Päivänsäteiden ryhmä 1. YKSIKKÖ Mutkaplun päiväkti n Rajamäen uusin ja suurin 5-ryhmäinen päiväkti, jka

Lisätiedot

Aspergerin oireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit

Aspergerin oireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Aspergerin ireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit, perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan

Lisätiedot

HINKU-HANKKEEN TOIMENPITEIDEN ALOITTAMINEN RAUMALLA

HINKU-HANKKEEN TOIMENPITEIDEN ALOITTAMINEN RAUMALLA HINKU-HANKKEEN TOIMENPITEIDEN ALOITTAMINEN RAUMALLA HANKKEEN AVULLA EDISTETÄÄN KAUPUNGIN ELINKEINOELÄMÄÄ JA YMPÄRISTÖTAVOITTEITA YRITYSTEN TOIMINTA = YRITYSTEN TOIMINNAN KEHITTÄMINEN Kehittämisen sa-alueet:

Lisätiedot

Koulutustilaisuudessa tehtiin kolme ryhmätyötä. Seuraavassa on koonti ryhmätöiden tuloksista.

Koulutustilaisuudessa tehtiin kolme ryhmätyötä. Seuraavassa on koonti ryhmätöiden tuloksista. EKOTUKIKITOIMINNAN PERUSKOULUTUS OSA II MAANANTAI 13.2.2012 Kulutustilaisuudessa tehtiin klme ryhmätyötä. Seuraavassa n knti ryhmätöiden tulksista. Alussa phdittiin mitä tulee mieleen kestävästä kuluttamisesta.

Lisätiedot

VAPAAEHTOISTOIMINTA OPPIMISKOKEMUKSENA

VAPAAEHTOISTOIMINTA OPPIMISKOKEMUKSENA 1 Auttamallakin pitaan VAPAAEHTOISTOIMINTA OPPIMISKOKEMUKSENA Aineist n kehitetty Opetushallituksen rahittamassa kulutushankkeessa ja se perustuu kansainvälisen Cmenius-prjektin Eubis tulksiin. Aineist

Lisätiedot

Omaishoitajienkuntoutuskurssit

Omaishoitajienkuntoutuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Omaishitajienkuntutuskurssit Omaishitajien kuntutuskurssit, Omaishitajien kuntutuskurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän

Lisätiedot

Autismia sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit

Autismia sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Autismia sairastavien lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit, perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital Autismia

Lisätiedot

Opintojen suunnittelu ja opintoneuvonta

Opintojen suunnittelu ja opintoneuvonta Lukuvusi 2010 11 Opintjen suunnittelu ja pintneuvnta Opintjen suunnittelu n lennainen sa piskelua. Suunnittelu alkaa j sillin, kun piskelija saa tiedn piskelupaikasta ja hyväksymiskirjeen mukana perustietja

Lisätiedot

NURMEKSEN PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA 2014 2016

NURMEKSEN PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA 2014 2016 NURMEKSEN PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA 2014 2016 SISÄLLYS 1. JOHDANTO 3 2. OPPILASHUOLLON KOKONAISTARVE JA OPPILASHUOLTOPALVELUT 3 3. YHTEISÖLLINEN OPPILASHUOLTO... 7 3.1. Oppilashultryhmät.

Lisätiedot

Parasta Lapsille ry Rekrytointi- ja perehdytyskansio

Parasta Lapsille ry Rekrytointi- ja perehdytyskansio Rekrytinti- ja perehdytyskansi Kansi n tarkitettu apuvälineeksi erilaisiin tilaisuuksiin, jissa järjestöämme ja timintaamme tehdään tutuksi uusille ihmisille. Ajatuksena n, että jkainen hyödyntää sitä

Lisätiedot

Luento 1. Tiistai 8.9.2015 Tällä luennolla taustaa harjoitukseen 1:

Luento 1. Tiistai 8.9.2015 Tällä luennolla taustaa harjoitukseen 1: Luent 1 Tiistai 8.9.2015 Tällä luennlla taustaa harjitukseen 1: 1. Perustieta käyttöjärjestelmistä 2. Ylipistn mikrlukista 3. Windws 7 4. Tiedstjen tallennus 5. Ruudunkaappaus 1. PERUSTIETOA KÄYTTÖJÄRJESTELMISTÄ

Lisätiedot

Muistilistan tarkoitus: Valvotaan lain toteutumista sekä tavoitteiden, toimenpiteiden ja koulun tasa-arvotyön seurantamenettelyn laatua.

Muistilistan tarkoitus: Valvotaan lain toteutumista sekä tavoitteiden, toimenpiteiden ja koulun tasa-arvotyön seurantamenettelyn laatua. Muistilista tasa-arvtyön laadunvalvntaan Muistilistan tarkitus: Valvtaan lain tteutumista sekä tavitteiden, timenpiteiden ja kulun tasa-arvtyön seurantamenettelyn laatua. Jhdant: Muistilistat timivat usein

Lisätiedot

https://www.youtube.com/watch?v=7pvwchboqzm (Pandan mainos) https://www.youtube.com/watch?v=sdpxdddzxfe (Novalabs mainos)

https://www.youtube.com/watch?v=7pvwchboqzm (Pandan mainos) https://www.youtube.com/watch?v=sdpxdddzxfe (Novalabs mainos) Tim Ranta-Ojala Tämän tietturvamnisteen phjana n Kimm Ruskun kirja Kyberturvapas (Talentum 2014) Kaiken timinnan taustalla n sujattava tiet Käyttäjän tekemät timenpiteet mudstavat merkittävän san kknaistietturvasta

Lisätiedot

Ominaisuus- ja toimintokuvaus Idea/Kehityspankki - sovelluksesta

Ominaisuus- ja toimintokuvaus Idea/Kehityspankki - sovelluksesta www.penspace.fi inf@penspace.fi 15.6.2015 1 Ominaisuus- ja timintkuvaus Idea/Kehityspankki - svelluksesta 1. Yleistä Kun jäljempänä puhutaan prjektista, tarkitetaan sillä mitä tahansa kehittämishjelmaa

Lisätiedot

Luento 2 Moodle ja sähköposti, O365. 15.9.2015 Aulikki Hyrskykari

Luento 2 Moodle ja sähköposti, O365. 15.9.2015 Aulikki Hyrskykari Luent 2 Mdle ja sähköpsti, O365 15.9.2015 Aulikki Hyrskykari Mdle ja sähköpsti, O365 Yleistä kurssiasiaa vertaisarviinneista ja harjituksista Viestittäminen kurssiin liittyvissä asiissa Mdle / vastuupettajat

Lisätiedot

JFunnel: Käytettävyysohjatun vuorovaikutussuunnittelun prosessiopas

JFunnel: Käytettävyysohjatun vuorovaikutussuunnittelun prosessiopas Versi 2/2010 JFunnel: Käytettävyyshjatun vurvaikutussuunnittelun prsessipas Kirjittaja n timinut käytettävyysasiantuntijana, - tutkijana ja -kuluttajana 15 vuden ajan. Hän n kehittänyt ja sveltanut käytettävyyssuunnittelun

Lisätiedot

KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja opiskelijahuollon palvelurakenteen ja laadun kehittäminen

KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja opiskelijahuollon palvelurakenteen ja laadun kehittäminen KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja piskelijahulln palvelurakenteen ja laadun kehittäminen Oppilashult ja turvallisuuden edistäminen Kdin ja kulun yhteistyö Heidi Peltnen, petusneuvs 29.9.2010,

Lisätiedot

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto 2015 Sähköasentaja, Automaatioasentaja

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto 2015 Sähköasentaja, Automaatioasentaja n tutkintkhtainen sa Sähkö- ja autmaatitekniikan perustutkint 2015 Sähköasentaja, Autmaatiasentaja Oph määräys 77/011/2014 Luksian hallitus 24.4.2015 Sisältö 1 Sähkö- ja autmaatialan kuvaus ja arvperusta

Lisätiedot

Sydänvikaa sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit

Sydänvikaa sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Sydänvikaa sairastavien lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit Lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit, t Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012

Lisätiedot

KTJkii-aineistoluovutuksen tietosisältö

KTJkii-aineistoluovutuksen tietosisältö KTJkii-aineistluvutuksen tietsisältö 2008-02-12 Versi 1.05 2009-02-10 Versi 1.06 2010-02-16 Versi 1.07 2011-02-14 Versi 1.08 2012-02-13 Versi 1.09 2013-02-25 Versi 1.10 2014-02-10 Versi 1.11 Yleistä Ominaisuustietjen

Lisätiedot

Lasten niveltulehdusta sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit

Lasten niveltulehdusta sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Lasten niveltulehdusta sairastavien speutumisvalmennuskurssit Nurten speutumisvalmennuskurssit, sittaiset t Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012

Lisätiedot

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT FI_Annex III_mnbeneficiary_valmis.dc I. JOHDANTO LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT Tämä liite täydentää spimuksessa määriteltyjä ehtja tuen käyttämisestä hankkeen eri kululukissa. Nämä tarkennukset

Lisätiedot

2.1. Miten lapsi oppii? Tutkimalla, kysymällä, toimimalla ja leikkimällä

2.1. Miten lapsi oppii? Tutkimalla, kysymällä, toimimalla ja leikkimällä Päiväkti Röllin esipetussuunnitelma 1. Esipetuksen tehtävä ja yleiset tavitteet Esipetuksen tavitteena n edistää lapsen kehitys- ja ppimisedellytyksiä sekä vahvistaa lapsen ssiaalisia taitja ja tervettä

Lisätiedot

1. Yleistä. Tavoitteet vuodelle 2016

1. Yleistä. Tavoitteet vuodelle 2016 Timintasuunnitelma 2016 1. Yleistä JyväsRiihi ry n vunna 2000 perustettu maaseudun kehittämisyhdistys eli Leader-ryhmä. Yhdistys aktivi alueen timijita maehtiseen kehittämiseen ja yhteistyöhön. Timinnan

Lisätiedot

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuipåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuipåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu ipåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuipå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuipåasdf Vallilan ala-asteen petussuunnitelma ghjklöäzxcvbnmqwertyuipåasdfghjk löäzxcvbnmqwertyuipåasdfghjklöäz

Lisätiedot

TOUKARIN KOULUN TIETOSTRATEGIA

TOUKARIN KOULUN TIETOSTRATEGIA TOUKARIN KOULUN TIETOSTRATEGIA Sisältö 1. Käsitemäärittelyt 2. Yleistä 3. Tietokoneopetuksen opetussuunnitelma Toukarin koulussa 4. Koulun it- visio 5. Koulun it- tavoite 6. Kulttuurimittaus 7. Valitut

Lisätiedot

Flash ActionScript osa 2

Flash ActionScript osa 2 Liiketalus syksy 2012 Flash ActinScript sa 2 Scripti-kieli Skriptikieli n tarkitettu skriptien eli kmentsarjjen tekemiseen. lyhyitä hjeita, siitä kuinka svelluksen tulisi timia Skripteillä autmatisidaan

Lisätiedot

Kuhmoisten kunnan elinkeinoja

Kuhmoisten kunnan elinkeinoja Kuhmisten kunnan elinkeinja työllisyysstrategia [Tiedstn alatsikk] Visi, tavitteet, keint 0 Visi Kuhmisissa n luntaista elinvimaa, tekemistä ja laadukkaita palveluita ihmisille ja yhteisöille. Kuhmisten

Lisätiedot

Tutustumme Kokoomukseen

Tutustumme Kokoomukseen Tutustumme Kkmukseen Opiskelevan pienryhmän aineist Kansallisen Sivistysliitn Opintkeskus KANSIO www.kkmus.fi/kansi/aineistt/tutustumme_kkmukseen Tutustumme Kkmukseen Kkmuksen paikallisyhdistyksiin liittyy

Lisätiedot

Tehtävä 1. Kestävän muotoilun tehtäväpaketti koululaisille. Tärkeimmät ja turhimmat

Tehtävä 1. Kestävän muotoilun tehtäväpaketti koululaisille. Tärkeimmät ja turhimmat Kestävän mutilun tehtäväpaketti kululaisille Tähän tehtäväpakettiin n kttu 4 erilaista tutteisiin ja mutiluun liittyvää tehtävää. Tehtävien avulla vidaan käydä läpi kestävän kehityksen teemaa tutesuunnittelun

Lisätiedot

Tervetuloa Liikkujan polku verkoston toiseen verkostoseminaariin! #liikkujanpolku

Tervetuloa Liikkujan polku verkoston toiseen verkostoseminaariin! #liikkujanpolku Tervetula Liikkujan plku verkstn tiseen verkstseminaariin! #liikkujanplku Liikkujan plku -verkst Tässä ja nyt jälleen huikea prukka kasassa! #liikkujanplku Liikkujan plku -verkst Oletk kskaan miettinyt?

Lisätiedot

Taulukkolaskennan edistyneempiä piirteitä, Kuvakäsittelystä

Taulukkolaskennan edistyneempiä piirteitä, Kuvakäsittelystä Taulukklaskennan edistyneempiä piirteitä, Kuvakäsittelystä Taulukklaskennasta käsitellään edistyneempiä piirteitä harjituksen H7 phjalta Kuvankäsittelystä pikselit, väriresluuti ja kuvan kk resluuti, kuvafrmaatit

Lisätiedot

KOLMIPORTAINEN TUKI ESIOPETUKSESSA (POL 16, 16a, 17, 17a )

KOLMIPORTAINEN TUKI ESIOPETUKSESSA (POL 16, 16a, 17, 17a ) KOLMIPORTAINEN TUKI ESIOPETUKSESSA (POL 16, 16a, 17, 17a ) YLEINEN TUKI Yleinen tuki n jkaiselle lapselle annettavaa esipetusta, jssa hänen yksilölliset tarpeensa ja ppimisedellytyksensä humiidaan yhteistyössä

Lisätiedot

Aspergerin oireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit

Aspergerin oireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Aspergerin ireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien aikuisten kuntutuskurssit, sittaiset perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän

Lisätiedot

Sisäkorvaistutteen saaneiden lasten kuntoutuksen ja tulkkauspalvelujen tarkoituksenmukaisuus ja tulevaisuuden tarve. 2. vaiheen haastattelututkimus.

Sisäkorvaistutteen saaneiden lasten kuntoutuksen ja tulkkauspalvelujen tarkoituksenmukaisuus ja tulevaisuuden tarve. 2. vaiheen haastattelututkimus. Sisäkrvaistutteen saaneiden lasten kuntutuksen ja tulkkauspalvelujen tarkituksenmukaisuus ja tulevaisuuden tarve. 2. vaiheen haastattelututkimus. ---------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

Opinpaletin koulutustarjonta

Opinpaletin koulutustarjonta JOULUKUU 2014 KE 3.12.2014, kl 10 16: Alustja ja appseja aineryhmittäin (yhteiskuntatieteelliset aineet, maantiet ja bilgia) MARRASKUU 2014 TO 20..2014, kl 9 15: Verkktyövälineiden sveltaminen hjaus ja

Lisätiedot

Ylälinjasi johtaja on:

Ylälinjasi johtaja on: Tärkeää tieta sinulle jka let PM:n Teampartner Me pyrimme ylläpitämään krkeaa palvelutasa, jtta vimme pitää tästä kiinni n tärkeää, että hyödynnät seuraavaa infrmatita. Lue tämä tarkasti ja käy nämä asiat

Lisätiedot

Hengityssairautta sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit

Hengityssairautta sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Hengityssairautta sairastavien lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital Hengityssairauksia

Lisätiedot

It-strategia. Ahlaisten koulu

It-strategia. Ahlaisten koulu It-strategia Ahlaisten koulu Sisällysluettelo Sisällysluettelo 2 Työryhmä 3 Käsitemäärittelyt. 4 Koulun it-visio 5 Koulun it-tavoite. 6 Yleiset it-tavoitteet luokka-asteittain..7 Tietotekniikan opetussuunnitelma

Lisätiedot

VALINNAISAINETARJOTIN

VALINNAISAINETARJOTIN HÄMEENKYRÖN YHTEISKOULU LUKUVUODELLE 2016 2017 VALINNAISAINETARJOTIN 8. lukalle Hyvä 7.lukkalainen! Tämä vihknen esittelee Hämeenkyrön Yhteiskulun valinnaisainetarjnnan 7.lukkalaisille. Valinnaisaineet

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus, Peltotuki 2016.1

Ajankohtaiskatsaus, Peltotuki 2016.1 Ajankhtaiskatsaus, Pelttuki 2016.1 Sftsal Oy huhtikuu 2016 Seuraa Pelttuen alkuruudun Tiedtteet-timinta ja sivustn www.sftsal.fi ajankhtaistiedtteita! Lyhyesti Muista palauttaa 5 vuden viljelysuunnitelma

Lisätiedot

Avoin tieto ja avoin hallinto kunnissa

Avoin tieto ja avoin hallinto kunnissa Avin tiet ja avin hallint kunnissa Turku 19.11.2013 Elisa Kettunen, erityisasiantuntija Tietyhteiskuntayksikkö elisa.kettunen(at)kuntaliitt.fi Avin hallint & tiet Kuntaliitssa Kansainvälinen Avimen hallinnn

Lisätiedot

Vastuukäyttäjän tehtävät

Vastuukäyttäjän tehtävät Vastuukäyttäjän tehtävät 22.3.2013 Satu Hrnbrg Opetus- ja kulttuuriministeriön tiedte 3/500/2013 Kulutuksen järjestäjä nimeää 2-6 vastuukäyttäjää, jiden tehtäviä vat Perehtyminen rganisaati-, kulutustarjnta-

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/7 28.04.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/7 28.04.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) 7 Perhekeskuspiltin valmistelutilanne HEL 2015-004845 T 06 00 00 Päätösehdtus Esittelijän perustelut päättää merkitä tiedksi perhekeskuspiltin valmistelun tilanteen.

Lisätiedot

OPISKELIJOI- DEN TULOSTAMI- SESTA

OPISKELIJOI- DEN TULOSTAMI- SESTA OPISKELIJOI- DEN TULOSTAMI- SESTA Mika Siisknen Tiethallint tulstus_piskelijat.dcx 1 / 4 Sisällys 1. Yleistä tulstamisesta... 2 2. Vanha tulstusjärjestelmä (lasertulstimet ym.)... 3 3. Uusi tulstusjärjestelmä

Lisätiedot

DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA

DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA 1 (6) Vivi 1110/230/2013 DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA [Liikesalaisuudet merkitty hakasulkein]

Lisätiedot

Hengityssairautta sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit

Hengityssairautta sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Hengityssairautta sairastavien aikuisten kuntutuskurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital Hengityssairauksia sairastavien

Lisätiedot

Liikkujan polku -verkosto

Liikkujan polku -verkosto Liikkujan plku -verkst Oletk kskaan miettinyt? Sinä teet, minä teen Visik tekemisiä yhdistää ja saada ismpia tulksia aikaiseksi? Khderyhmä tiedssa, kanavat kunnssa Keneltä löytyisi sisältöjä? Yksinäistä

Lisätiedot

Liikkuva koulu aktiivisempia ja viihtyisämpiä koulupäiviä. Kuvat: Liikkuva koulu / Jouni Kallio

Liikkuva koulu aktiivisempia ja viihtyisämpiä koulupäiviä. Kuvat: Liikkuva koulu / Jouni Kallio Liikkuva kulu aktiivisempia ja viihtyisämpiä kulupäiviä Kuvat: Liikkuva kulu / Juni Kalli Liikkuva kulu -hjelmassa n tärkeää lisätä liikettä ja vähentää istumista kulupäivän aikana ppilaiden sallisuus

Lisätiedot

MoViE- sovelluksen käyttöohjeet

MoViE- sovelluksen käyttöohjeet MViE- svelluksen käyttöhjeet Yleistä tieta: MViE- palvelua vidaan käyttää mbiililaitteilla jk käyttämällä laitteessa levaa selainhjelmaa tai lataamalla laitteeseen ma MViE- svellus Svelluksen kautta vidaan

Lisätiedot

Maahantuojat: omavalvontasuunnitelman ja sen toteutumisen tarkastuslomakkeen käyttöohje

Maahantuojat: omavalvontasuunnitelman ja sen toteutumisen tarkastuslomakkeen käyttöohje Esittelijä Nurttila Annika Sivu/sivut 1 / 6 Maahantujat: mavalvntasuunnitelman ja sen tteutumisen tarkastuslmakkeen käyttöhje Tarkastuksen tavitteena n selvittää, nk maahantujalla mavalvntasuunnitelmassaan

Lisätiedot

1. Millaisessa koulussa haluamme työskennellä tulevaisuudessa?

1. Millaisessa koulussa haluamme työskennellä tulevaisuudessa? 1. Millaisessa kulussa haluamme työskennellä tulevaisuudessa? - rakennuksen pitää lla puhdas, terve, raikas. Muunneltava, justavat tilat. Tekniikka pelaa. - ilmapiiri innstava ja innstunut. Innvatiivinen

Lisätiedot

HENKKARIKLUBI. Mepco HRM uudet ominaisuudet vinkkejä eri osa-alueisiin 1 (16) 28.5.2015. Lomakkeen kansiorakenne

HENKKARIKLUBI. Mepco HRM uudet ominaisuudet vinkkejä eri osa-alueisiin 1 (16) 28.5.2015. Lomakkeen kansiorakenne 1 (16) Mepc HRM uudet minaisuudet vinkkejä eri sa-alueisiin Khta: Kuvaus: Lmakkeen kansirakenne Lmakkeen kansirakenne Lmakkeet vidaan kategrisida tiettyyn lmakekategriaan. Tämä helpttaa käyttäjiä hakemaan

Lisätiedot

ValueFrame-NetBaron laskutus liittymä

ValueFrame-NetBaron laskutus liittymä ValueFrame-NetBarn laskutus liittymä Päiväys: 25.6.2015 Laatinut: Janne Fredman Tarkastanut: Versi: 1.0 ValueFrame-NetBarn laskutus liittymä Sisällysluettel 1 Liittymän yleiskuvaus... 3 1.1 NetBarn...

Lisätiedot

Luento 8 Kuvankäsittelyn periaatteita. 27.10.2015 Aulikki Hyrskykari

Luento 8 Kuvankäsittelyn periaatteita. 27.10.2015 Aulikki Hyrskykari Luent 8 Kuvankäsittelyn periaatteita 27.10.2015 Aulikki Hyrskykari Miksi? Kuvankäsittelyssä mukataan kuvista spivampia jhnkin tarkitukseen Khteiden pistaminen tai lisääminen, kuvien yhdistely Efektit Rajaus,

Lisätiedot

Tilannekatsaus 17.11.2015 Eero Ehanti

Tilannekatsaus 17.11.2015 Eero Ehanti Tilannekatsaus 17.11.2015 Eer Ehanti Muse 2015 visit Museiden sähköiset aineistt ja tiedt säilyvät, liikkuvat ja avautuvat! Standardeihin perustuvat Museiden luettelintihjeet kertvat mitä ja missä mudssa

Lisätiedot

Verkkokurssin suunnittelu

Verkkokurssin suunnittelu Verkkkurssin suunnittelu Yleistä Kun suunnittelet verkk-petusta ja -hjausta, lähde liikkeelle ensin mahdllisimman yksinkertaisesta tteutuksesta. Näin pääset npeasti liikkeelle ja piskelijat speutuvat mahdllisesti

Lisätiedot

Leena Suurpää, Nuorisotutkimusverkosto (Nuorisotutkimusseura ry.), puheenjohtaja Katariina Soanjärvi, Humanistinen ammattikorkeakoulu, sihteeri

Leena Suurpää, Nuorisotutkimusverkosto (Nuorisotutkimusseura ry.), puheenjohtaja Katariina Soanjärvi, Humanistinen ammattikorkeakoulu, sihteeri 1 Nuristyön kehittämisverkst MUISTIO 4/2010 Kkus: Krdinaatiryhmän kkus Aika: ti 30.11.2010 kl 13.00 15.55 Paikka: Läsnä: DIAK (etelä), Järvenpää Päivi Harinen, Itä-Sumen ylipist (YUNET) Elna Hirvnen, Tampereen

Lisätiedot

4event on perustettu vuonna 2001 tuomaan hyödyllistä ja innostavaa sisältöä työikäiselle väestölle.

4event on perustettu vuonna 2001 tuomaan hyödyllistä ja innostavaa sisältöä työikäiselle väestölle. 4event Matkapas 4event n perustettu vunna 2001 tumaan hyödyllistä ja innstavaa sisältöä työikäiselle väestölle. Tapaamme vusittain yli 40 000 ihmistä palveluissamme. Jkainen khtaaminen n meille mahdllisuus

Lisätiedot

Suomi 100 -tukiohjelma

Suomi 100 -tukiohjelma Sumi 100 -tukihjelma 1. Tavitteet Sumen valtillisen itsenäisyyden satavutisjuhlavutta vietetään vunna 2017. Valtineuvstn kanslian asettama Sumi 100 -hanke vastaa juhlavuden hjelman rakentamisesta. Ohjelman

Lisätiedot

Kansallinen kirjastojen käyttäjäkysely 2013

Kansallinen kirjastojen käyttäjäkysely 2013 Kansallinen kirjastjen käyttäjäkysely 2013 Tampereen kaupunginkirjastn tulksia 5.12.2013 Susanna Lampla-Auti Kyselyn tteutus v. 2010 Tampereella ainastaan verkkkyselynä, jllin vastauksia n. 150 tänä vunna

Lisätiedot

HOSTED.FI EXCHANGE ASENNUSOHJE

HOSTED.FI EXCHANGE ASENNUSOHJE HOSTED.FI EXCHANGE ASENNUSOHJE 1 / 20 1. Hsted.fi Exchange Hsted.fi Exchange avulla käyttäjät saavat erinmaiset työkalut mnipuliseen ryhmäviestintään. Asiakkaat ja työntekijät tavittavat npeasti ja lutettavasti

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2013

TOIMINTASUUNNITELMA 2013 TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Yleistä Pidä Lappi Siistinä ry:n timinnan tavitteena n säilyttää Lapin puhdas ja viihtyisä ympäristö. Päämäärään pyrimme valistustiminnalla, kulutuksella, jätehulln kehittämisellä,

Lisätiedot

Tyypin 1 diabetesta sairastavien aikuisten ja nuorten ja nuorten aikuisten ja lasten sopeutumisvalmennuskurssit

Tyypin 1 diabetesta sairastavien aikuisten ja nuorten ja nuorten aikuisten ja lasten sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Tyypin 1 diabetesta sairastavien aikuisten ja nurten ja nurten aikuisten ja lasten speutumisvalmennuskurssit Aikuisten speutumisvalmennuskurssit Nurten ja nurten aikuisten speutumisvalmennuskurssit

Lisätiedot

Aloite toimitusvelvollisen myyjän taseselvitystavan muuttamisesta

Aloite toimitusvelvollisen myyjän taseselvitystavan muuttamisesta SÄHKÖKAUPPA ALOITE 1(5) Heinimäki, Leht 19.6.2014 Työ- ja elinkeinministeriö Art Rajala Alite timitusvelvllisen myyjän taseselvitystavan muuttamisesta Energiatellisuus ry ehdttaa muutsta timitusvelvllisen

Lisätiedot

Muistio. - aikataulu. Merja Ruotsalainen, projektipäällikkö

Muistio. - aikataulu. Merja Ruotsalainen, projektipäällikkö valtakunnallinen tiet- ja petuskäytön kulutus TieVie-suunnitteluryhmän kkus Aika: ke 9.11.2005 kl 11.15-18.00, t 10.11. kl 8.30-15.15 Paikka: Peurunka, Laukaa Läsnä: Paula Airaksinen, Antti Auer, Taru

Lisätiedot

Liikkujan polku mitä, miksi ja miten? #LiikkujanPolku

Liikkujan polku mitä, miksi ja miten? #LiikkujanPolku Liikkujan plku mitä, miksi ja miten? #LiikkujanPlku Liikkujan plku -verkst Oletk kskaan miettinyt? Sinä teet, minä teen Visik tekemisiä yhdistää ja saada ismpia tulksia aikaiseksi? Khderyhmä tiedssa, kanavat

Lisätiedot

PALVELUHINNASTO Voimassa 1.1.2013 alkaen. Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen. (Tike) hinnasto

PALVELUHINNASTO Voimassa 1.1.2013 alkaen. Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen. (Tike) hinnasto Vimassa Maa- ja metsätalusministeriön tietpalvelukeskuksen (Tike) hinnast 1 Vimassa SISÄLLYSLUETTELO TILASTO- JA TIETOPALVELUT... 3 Hinnittelun yleisperusteet... 3 Julkaisut ja tiettutteet... 4 Maatalustilastt.fi

Lisätiedot

Liikkuva koulu Ruosniemessä

Liikkuva koulu Ruosniemessä Liikkuva kulu Rusniemessä Rusniemen kulu Kulu sijaitsee Prin phjissassa, nin 7 km Prin keskustasta. Oppilaita n 337 vusilukilla 1-6. Opettajia n 19. Liikunta n keskeisessä asemassa kulun timintakulttuurissa.

Lisätiedot

Uniapneaoireyhtymää sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit

Uniapneaoireyhtymää sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Uniapneaireyhtymää sairastavien aikuisten kuntutuskurssit, sittaiset perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital

Lisätiedot

Inkoon kunnan Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma 2015

Inkoon kunnan Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma 2015 Inkn kunnan Kululaisten aamu- ja iltapäivätiminnan timintasuunnitelma 2015 www.inga.fi www.ph.fi www.eftis.fi www. kululaistentimintaverkk.fi Sisällys 1. Aamu- ja iltapäivätiminnan järjestämisen lähtökhdat...

Lisätiedot

Moottoroidun B-ryhmän varjoliitimen koulutusohjelma

Moottoroidun B-ryhmän varjoliitimen koulutusohjelma Mttridun B- varjliitimen kulutushjelma Tämä kulutushjelma n Sumen ilmailuliitt (SIL) ry:n hyväksymä yleisesti käytettävä kulutushjelma, jka tulee 1.1.2012 päivätyn mttridun varjliitimen kulutushjeen rinnalle.

Lisätiedot

Mediakasvatus ja tietoyhteiskunnan kansalaistaidot kirjastoissa

Mediakasvatus ja tietoyhteiskunnan kansalaistaidot kirjastoissa Mediakasvatus ja tietyhteiskunnan kansalaistaidt kirjastissa Laatu-hankkeen teemaryhmä C:n kkus 18.4.2013 kl 10.00-14.00 Kuvlan kaupunginkirjastn Mediamajassa Kkuksen agenda tälle päivälle Mika Mustikkamäki

Lisätiedot

Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia Mediatalon neuvotteluhuone, Urheilukatu 6, Tornio

Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia Mediatalon neuvotteluhuone, Urheilukatu 6, Tornio POHJOISEN KULTTUURI-INSTITUUTTI Jhtryhmä 5/2013 PÖYTÄKIRJA Aika 16.10.2013 kl 10.00 12.33 Paikka Kemi-Trninlaaksn kulutuskuntayhtymä Lappia Mediataln neuvtteluhune, Urheilukatu 6, Trni Osallistujat VARSINAINEN

Lisätiedot

Kansalaisen asiointitilin palvelukuvaus

Kansalaisen asiointitilin palvelukuvaus Valtiknttri 1 (10) Kansalaisen asiintitilin Siltasaarenkatu 18 20 A, Helsinki PL 100, 00054 VALTIOKONTTORI Puh. (09) 77251, Faksi (09) 7725 539, www.valtiknttri.fi Valtiknttri 2 (10) Sisällysluettel 1

Lisätiedot

82136257 Parikkalan kunta. Koirniemen osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.11.2013. 1. Osayleiskaava-alue

82136257 Parikkalan kunta. Koirniemen osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.11.2013. 1. Osayleiskaava-alue 82136257 Parikkalan kunta Kirniemen sayleiskaava Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 19.11.2013 Osallistumis- ja arviintisuunnitelma n lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan laatimiseen liittyvä asiakirja, jssa

Lisätiedot

1. Tieto- ja viestintätekniikan (TVT) opetuskäytön suunnitelma

1. Tieto- ja viestintätekniikan (TVT) opetuskäytön suunnitelma Sisältö 1. Tieto- ja viestintätekniikan (TVT) opetuskäytön suunnitelma... 1 Yleistä... 1 Opetusjärjestelyt... 2 2. Tietotekniikan opetussuunnitelma... 3 Tavoitteet... 3 1.-2. luokat... 4 3.-4. luokat...

Lisätiedot

Soundings Editor Julkaisutiedot Vianova Systems Finland Oy Soundings Editor versio 3.1.0 (Novapoint 18) 26.9.2014

Soundings Editor Julkaisutiedot Vianova Systems Finland Oy Soundings Editor versio 3.1.0 (Novapoint 18) 26.9.2014 Sundings Editr Julkaisutiedt Vianva Systems Finland Oy Sundings Editr versi 3.1.0 (Nvapint 18) 26.9.2014 2(7) Nvapint Sundings Editr, versi 3.1 Yleiskuvaus Asennus Nvapint Sundings Editr hjelma n hjelma

Lisätiedot

Hyvinvointitieto hyvinvointijohtamisen työkaluna. Matti Vähäkuopus Oulun kaupunki matti.vahakuopus@ouka.fi 0505687731

Hyvinvointitieto hyvinvointijohtamisen työkaluna. Matti Vähäkuopus Oulun kaupunki matti.vahakuopus@ouka.fi 0505687731 Hyvinvintitiet hyvinvintijhtamisen työkaluna Matti Vähäkupus Oulun kaupunki matti.vahakupus@uka.fi 0505687731 Kertmus etenee vudesta ja valtuustkaudesta tiseen Hyvinvinnin rakenteet Oulun kaupunki Kaupungin

Lisätiedot