Toejoen koulun tietostrategia 2008-

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toejoen koulun tietostrategia 2008-"

Transkriptio

1 Tejen kulun tietstrategia 2008-

2 Sisällysluettel 1. Tejen kulun tiet- ja viestintästrategiavisi 2. Tejen kulun tiet- ja viestintästrategian tavitteet 3. Kulttuurianalyysi 4. Nykytilan kartitus 4.1. Tiettekniset resurssit 4.2. TAO (Tietkneavusteinen ppiminen / pettaminen) 4.3. Osaaminen 4.4. Ylläpit ja hallint 4.5. Rahitus 4.6. Ongelmia 5. Ptentiaaliset mahdllisuudet 5.1. Intranet-tyyppiset svellukset viestintään 5.2. Oppimateriaalin valmistus ja mukkaus 5.3. Oppimateriaalin yhteishankinnat 5.4. Virtuaalipetus 5.5. Opettajien tietkneen ktikäyttö 5.6. Kulun mat www-sivut 5.7. Oppilaiden mat www-sivut 5.8. Oppilaat tisten ppilaiden tukihenkilöinä 6. Tejen kulun tietstrategia 6.1. Nykytilan analyysi 6.2. Tavitteet 6.3. Strategiat ja painpisteiden määrittely 6.4. Keint 6.5. Tulevaisuuden mahdllisuudet ja kehityksen esteet

3 7. Tiettekniikan petussuunnitelma 7.1. Tietkneen ja hjelmistjen käyttö 7.2. Tietkneavusteinen petus 7.3. OPIT-ppimisympäristö 8. Tiivistelmä

4 1. TOEJOEN KOULUN TIETO- ja VIESTINTÄSTRATEGIAVISIO Oppilaat ja pettajat käyttävät tiettekniikkaa ppimisen ja pettamisen sana useimmissa ppiaineissa. 2. TOEJOEN KOULUN TIETO- ja VIESTINTÄSTRATEGIAN TAVOITTEET - ppilaat ja pettajat hallitsevat tietkneen ja tietknehjelmien käytön perusteet - tiettekniikan käyttöä petuksen sana tehstetaan - seurataan petusteknlgian kehitystä - tutustutaan erilaisiin petusteknisiin välineisiin - tietkneiden hjelmistkantaa päivitetään resurssien mukaan - lukkatyöasemia ja petusteknisiä laitteita hankitaan lisää resurssien mukaan - pettajia kannustetaan tiettekniseen lisäkulutukseen - Linux-käyttöjärjestelmän käyttöä Windwsin hella laajennetaan 3. KULTTUURIANALYYSI Opetuskäyttö Alue Edistävät timintatavat Estävät timintatavat Laitteist - asianmukainen Ohjelmistt - hyvät - timivat verkkyhteydet - Linuxin käyttööntt - matematiikan ja petettavien kielten hjelmat vat asianmukaiset ja niitä n tällä hetkellä riittävästi Oheislaitteet - kulussa n riittävä määrä tulstimia - käytettävissä datavideprjektrit ja skanneri - käytettävissä digitaalikamera ja -videkamera - laitteiden npea vanhentuminen - rahitus - lukkakhtaisia kneita n vielä liian vähän - jissakin laitteissa vanhat hjelmistt - rahitus - heislaitteiden asentamisessa (esim. datavideprjektri) ja käyttämisessä n jillakin ngelmia - rahitus (lisätarve mm. datavideprjektreista) - pettajat eivät ehdi riittävästi

5 Osaaminen ja taitjen hyödyntäminen - Smart Bard- elektrniset taulut - pettajat vat kuluttautuneet ahkerasti - hyvät tilat ja laitteistt innstavat käyttämään tutustua petushjelmiin - jtkut pettajat vat arkja hyödyntämään taitjaan, vaikka niitä lisikin - kurssittautumisen tarve n jatkuva - tiedn puute siitä, miten taitja hyödynnetään petuskäytössä (pedaggisen tuen tarve) Tiettekniikan tuki - massa kulussa erinmainen tuki ja ensiapu - pedaggisen tuen suhteen naapuriapu timii (jskin sitä visi lla enemmänkin) - tiettekniikkaa kulussa hitavan pettajan krvaus n aivan liian pieni! - Opetekistä saatava tuki hyvää Muuta - psitiivinen asenne tiettekniikkaan - hyvä tiettekniikan petustila - sähköpstisitteiden tulisi kaikilla kaupungin työntekijöillä lla samalta palvelimelta (pri.fi) - lukkatyöasemia riittävästi Hallintkäyttö Alue Edistävät timintatavat Estävät timintatavat Laitteist - asianmukainen - määrällisesti riittävä - laitteist kuitenkin vanhentuu npeasti Ohjelmist - timiva - hjelmistkanta vaihtunut usein Osaaminen - kulusihteerin saaminen hyvä - kulutustarve jatkuva - rehtrin saaminen hyvä - halu ppia uutta Tietturva - kytkimin ja palmuurein hidettu - tietämättömyys - hallintkne hallintverkssa Tiettekniikan tuki - kulun tiettekniikkavastaavalta saatava tuki hyvää - Opetekin tuki hyvää

6 4. NYKYTILAN KARTOITUS 4.1. Tiettekniset resurssit Tietliikennearkkitehtuuri Kulussamme n kiinteä LAN-yhteys (8 M) Cedunetin palvelimiin. kiinteä lähiverkk kahdessa kulurakennuksessa, jissa n lukkapetustilja, kulukirjast, kanslia ja pettajien työtilja (liikuntasalirakennuksessa, jssa teknisen työn lukka, väestönsuja ja rukala n langatn verkk). reititin. yksi tiedst- ja yksi hjelmistpalvelin. Cedunetin kautta Internet yhteys, tiednsiirtyhteydet ja sähköpstinluku. ktisivut Cedunetin Stka palvelimella Laitearkkitehtuuri ATK lukassa n tietkneita Tietkneita kulussa n nin 50, jista kaikki vat lähiverkssa. Lisäksi kulussamme n klme kannettavaa tietknetta, rehtrin tietkne, 2 pettajien työpisteen tietknetta ja kanslian hallinttietkne, jka ei le kytketty kulumme lähiverkkn vaan hallintverkkn tietturvasyistä. Kulussamme n neljä datavideprjektria, jita käytetään TT petuksessa (ja videnauhilla levien petushjelmien / -elkuvien esittämiseen). Käyttöjärjestelmä kulumme tietkneissa n Windws Vista, Windws XP, Windws 2002 tai Linux (muutamissa kneissa n vielä Windws 98, mutta nekin vat pistvurssa tulevina vusina) Kirjittimia kulussamme n: 6 laserkirjitinta (kansliassa värilaserkirjitin) 2 värimustesuihkukirjitinta Lisäksi kulussamme n yksi skanneri. Ohjelma-arkkitehtuuri Office 97, 2000, 2002, XP tai Vista n TT lukan ja muissa kulun työasemissa, pettajien työasemissa, rehtrin työasemassa ja kanslian hallinttietkneessa. Windws-kneissa n selaimena Explrer ja Linux-kneissa Firefx. WWW sivuja laaditaan Netscapen Cmpser hjelmalla ja MIcrsftin Frnt Page -hjelmalla. Sähköpstit luetaan Cedunetin pstinlukusivun kautta. TAO hjelmia (tietkneavusteinen petus) kulussamme n: Oppilasta harjittavat hjelmat: Alfa aapinen (verkkversi) Alfa englanti (verkkversi) Alfa-saksa (Drag) MOPPI matematiikka hjelma (verkkversi) EUROMOPPI matematiikka hjelma (verkkversi)

7 Lexia Tiedn lähteenä timivat hjelmat: erilaisia ppiainekhtaisia yksittäisiä erikishjelmia kuusi kappaletta (CD-ROM) kulukirjastn käytössä n CD-Facta -tietsanakirja (CD-ROM) internetin erilaiset hakupalvelimet Web-phjaiset hjelmat: Tietarkkitehtuuri Kulun hallintkneella n hallintn tarvittavat hjelmistt ja tiedstt. Hallinttietkne ei le kytketty kulun lähiverkkn vaan hallintverkkn tietturvasyistä. Salasanat k. kneeseen vat rehtrin ja kanslistin hallinnimia. Varmuuskpiinnit k. kneen tiedstista hitaa kanslisti ja autmatiikka. Oppilaat saavat tallentaa svittuun kansin kulun tiedstpalvelimelle sekä työasemaan. Opettajat tallentavat tiedstpalvelimelle miin kansiihinsa, jita he vivat käyttää kaikilta kulun työasemilta. Oppilailla n käyttäjätunnus Cedunetin palvelimelta ja sitä kautta sähköpstisite ja mahdlliset WWW sivut ja lisäksi OPITkäyttäjätunnukset sähköpsteineen. Oppilaat eivät saa käyttää kulun kneissa mia levykkeitään virusvaaran vuksi. Oppilastietkneiden käyttö n valvttua TAO (tietkneavusteinen petus = tietkneavusteinen ppiminen / pettaminen) - Kulussamme n ma tiettekniikan petussuunnitelma (khta 7.) - Opetus tapahtuu TT lukassa ja missa lukissa käyttäen eri petushjelmia ja integriden tietkneen käyttö ja sen eri sa-alueet pettajan spiviksi katsmiin ppiainesisältöihin. - Opetuksen alitusvaihe n 1.lukan keväällä ppilaiden lukutaidn ppimisesta riippuen. - Datavideprjektrin ja Smart Bardin käytön hallinta mahdllistaa pettajille uusia ja vaihtelevia tiettekniikan petus- ja käyttötapja. - Oppilaiden matimista ppimista tapahtuu lukkakneilla lukkakhtaisten välituntikäyttövurjen aikana, tiednetsinnässä ppituntien aikana ja kulun tiettekniikkakerhssa. - ATK lukassa ppiainekhtaisia erikishjelmia (vertaa edellä!).

8 4.3. Osaaminen 4.4. Ylläpit ja hallint - Oppilaat hallitsevat tietkneen käyttöä kvin vaihtelevasti. Kaikilla ppilailla ei le esimerkiksi mahdllisuutta ktnaan harjitella tietkneen käyttötaitja. - Opettajien taidt vat parantuneet psitiivisesti Opetusteknlgiakeskuksen tarjaman täsmäkulutuksen ansista. - Opettajista 100% hallitsee: - käyttöjärjestelmän ja tietkneen käytön - Wrdin peruskäytön - WWW selailun ja tiednhaun - sähköpstin käytön - TAO-hjelmat. - Opettajista 50% hallitsee lisäksi: - Pwerpintin ja Excelin peruskäytön. - Opettajista 50% hallitsee lisäksi: - tiettekniikan pettamisen. - Opettajista 5% hallitsee lisäksi: - WWW sivujen sisältötutannn - lähiverkn ylläpidn ja krjaukset / muutkset - tiettekniikan tukihenkilön tarvitsemat tiedt. - Yksi kulun pettajista hulehtii työasemien ja verkn ylläpidsta ja timinnasta. - Opetusteknlgiakeskuksessa timii tietkneiden ja heislaitteiden keskitetty hult, jnne kulun tiettekniikkavastaava henkilö hulehtii hullettavat laitteet. - Tarvittaessa lähiverkka tulee paikalle hultamaan Opetusteknlgiakeskuksen hulthenkilö. - TT-lukan käyttövaraukset hidetaan tasajakperiaatteella ts. kaikille petusryhmille ainakin yksi ppitunti viikssa. Kuudensille lukille pyritään järjestämään useampi TT-lukan käyttövur viikttain. Lisäksi lukka vi

9 4.5. Rahitus 4.5. Ongelmia varata TT-lukasta yhden kk päivän maan käyttöönsä. ATK-lukan varauslistaan n jätetty yksi kknainen työpäivä tyhjäksi em. varausta varten. - Hankinnissa avustaa Opetusteknlgiakeskuksen henkilöstö antamalla asiantuntevia neuvja ja surittamalla keskitettyjä hankintja. - Kulumme hankkii kneita erilaisilla tuilla, avustuksilla ja lahjituksilla; sekä mahdllisesti kulun vusittaisella raamirahalla 1-2 tietknetta vudessa ja tarvittavia heislaitteita ja tarvikkeita (esimerkiksi värikasetteja tulstimiin, dataprjektreita jne.). - Opettajien tietkneen ktikäytön kulut maksavat pettajat itse. - Opettajien itseluttamus tietkneen käyttötaitjensa suhteen n vaihtelevaa. Heitä lisi kannustettava käyttämään taitjaan ja kurssittautumaan lisää. - Kulumme musiikkilukka n samassa suurpetustilassa TT-lukan kanssa. Musiikkitunnit vievät san suurpetustilan käyttötunneista. Samanaikaispetus musiikkitunnin kanssa ei nnistu. Muiden ppiaineiden ppitunneilla ei ngelmaa le, kska esimerkiksi tinen lukan pulikas vi työskennellä hiljaisesti suurpetustilan pulikkaassa. - Tietkneita ei le lukkakäyttöön vielä tarpeeksi. - Opettajien tietkneen ktikäyttöä lisi jtenkin pystyttävä krvaamaan ja kannustamaan. - Tietknekannan suuresta kasvusta seuraa tietkneiden ja verkn ylläpitajan suuri kasvu. Kulun tukihenkilölle lisi varattava jstain lisäaikaa ylläpitää kulun tietverkka ja tietknelaitteista. - Opettajat eivät ehdi riittävästi tutustua TAO hjelmiin. - AJANPUUTE piskella itsenäisesti tietkneen käyttötaitja! - Palkkaus ei le ikeassa suhteessa ajankäyttöön. 5. POTENTIAALISET MAHDOLLISUUDET 5.1. Intranet tyyppiset svellukset viestintään - Kulukhtainen ja kaikkien kunnan kulujen yhteinen ilmitustaulu, jissa esimerkiksi tiedtetaan tapahtumista.

10 - Vanhemmille ma keskustelupalsta, jssa vanhemmat vivat keskustella ja ttaa kantaa kuluun ja kulunkäyntiin liittyviin asiihin Oppimateriaalin valmistus ja mukkaus - Kulun WWW-sivuilla levia linkkejä ppimateriaaleihin, ppimateriaalivinkkeihin ja petukseen spiviin sivustihin päivittää kulun tiettekniikkavastaava henkilö. - Uusia web-phjaisia petushjelmia tteutetaan ja suunnitellaan ideiden ja ennen kaikkea tarpeen phjalta Oppimateriaalin yhteishankinnat 5.4. Virtuaalipetus - TAO hjelmien yhteishankintaa kuluille n harkittava. - Kulumme ppilaat ja pettajat käyttävät OPIT-ppimisympäristöä Opettajien tietkneen ktikäyttö - Opettajien tietkneen ktikäyttöä harkittava tuettavaksi Kulun mat WWW-sivut - Kulun mia WWW sivuja ylläpidetään jatkuvasti ja mietitään uusia ideita. - Palautesivu kulun ktisivuilla lähinnä vanhempia varten Oppilaiden mat WWW sivut ja tietkneharrastus - Oppilaiden mien WWW sivujen tekemistä ja tietkneharrastusta innstettava (yleissivistävää ppimista; sivuilla itsessään ei varsinaista hyötykäyttöä) Oppilaat tisten ppilaiden tukihenkilöinä - Oppilaiden käyttöä tisten ppilaiden apuhenkilöinä tiettekniikkataitjen petuksessa / piskelussa jalstettava, vaikka asiaa n j paljn tteutettukin kulussamme. - Oppilaista lahjakkaimmat, innstuneimmat ja harrastuneimmat vivat timia jpa tiettekniikkavastaavan apuhenkilöinä. Asiaa n kkeiltu kulussamme j muutaman vuden ajan tdella hyvin tulksin. - Oppilastukihenkilöt saavat itse samalla arvkasta ppia!

11 6. TOEJOEN KOULUN TIETOSTRATEGIA 6.1. Nykytilan analyysi 6.2.Tavitteet Kulumme tietverkk n hyvässä kunnssa tämänhetkiseen tarpeeseen nähden. Viiden vuden peridilla katsttuna verkk tuskin vaatinee nrmaalien päivitysten (kuten palvelimet) lisäksi ainakaan rakenteellisia muutksia. Knekanta n khtuullinen varsinkin, js pystymme uusimaan 3-5 knetta vusittain seuraavien klmen vuden aikana (vusina ). Opetusteknlgisten laitteiden kuten dataprjektrien, dkumenttikameriden ja elektrnisten taulujen (Smart Bard) hankinnassa lemme päässeet hyvään alkuun, mutta niitä pyritään resurssien mukaan hankkimaan lisää. Ohjelmisttilanne n varsinkin TAO-hjelmien kannalta tällä hetkellä hyvä, jpa kiitettävä. Käytössämme n juuri tarvittava määrä TAO-hjelmia. Kulun maa sisäistä TT-tukea lisi saatava lisättyä, jtta pettajien hyvät taidt saataisiin vielä rhkeammin käyttöön. Nyt tiettekniikkavastaavan tehtäväalueeseen mahtuu ainastaan laitteistjen ylläpit, tulevaisuuden suunnittelu laitteistjen salta ja yksi pedaggisen tuen tunti. Tiettekniikkavastaavan pettajan tiettekniikkatehtävien hidn tuntimäärä n vain kvin vähäinen tehtäväkenttään nähden. Opetusteknlgiakeskuksen antama kurssitus / täsmäkulutus pettajille n tullut tarpeeseen, ja tivttavasti se myös jatkuu ainakin asiasta kiinnstuneimpien khdalla, jtta lisää ptentiaalia / saamista saadaan kerättyä kuluille. Kulun timinnassa petuskäytön keskeisimpiä tavitteita, jita tiettekniikka vi tukea, vat lukeminen ja sen pettelu, kirjittaminen ja sen pettelu, matematiikan piskelu, kielten piskelu sekä tiednhaku / -hankinta erilaisia prjekteja varten eri ppiaineissa. Kaikkia edellä mainittuja asiita n kulussamme kehitetty / kkeiltu / käytetty. TAO-hjelmat n hankittu juuri edellä mainittujen asiiden tukemiseksi. Uusien, spivien TAO-hjelmien ilmestymistä ja petusteknlgian kehitystä tulee seurata, lukkakneiden määrää tulee lisätä ja tietkneen käytön liittämistä jkaisen ppitunnin tarpeisiin kehittää (kunhan ensin saadaan hankittua riittävä määrä lukkakneita) humin ttaen kuitenkin laiteresurssit ja kulun käytössä leva raamiraha ja sen riittävyys myös tietknehankintihin, kska ppikirjat ja muu ppilaan kulun käynnin kannalta tärkeä perusvälineistö ajavat kuitenkin edelle ennen ensimmäistäkään tiettekniikkahanketta. Oppilaille n petettava ikeanlaisia petussuunnitelmassa mainittuja tietkneen käyttötapja.

12 Opettajien kuluttautumista n edesautettava, ja näin llen n tivttavaa, että Opetusteknlgiakeskuksen järjestämä täsmäkulutus jatkuu edes jssain mudssa / jllakin tavalla. 6.3.Strategiat ja painpisteiden määrittely 6.4. Keint - Jatkuvan kuluttautumisen ja tukitiminnan strategia Opettajien jatkuvaa kulutusta / kuluttautumista kannustetaan. Kukin pettaja kuluttautuu innstuksensa ja tietämyksensä mukaisella taslla (vrt. Opetusteknlgiakeskuksen täsmäkurssit). Kulun sisäisen TT-tuen kasvattaminen myös hjelmistpulelle pedaggiseen ja pettajien vaatimaan tukeen antamassaan tietkneavusteisessa petuksessa. Tässäkin asiassa vastaan tulee kulun tuntiresurssi. Tähän asti n töitä tehty suurella sydämellä, mutta työmäärä n kasvanut huimasti mm. meidän kulussamme. Tiettekniikkalaitteiden hankinnan suunnittelu / tteutus käytössä levien rahallisten resurssien puitteissa. - Tiettekniikka kdin ja kulun välisessä yhteistyössä OPIT-ppimisympäristön sveltuvuutta kdin ja kulun väliseen yhteistyöhön kartitetaan. Käyttöön n kkeiluna tulssa mm. reissuvihk. Kulun malle ktisivulle palaute- / keskustelusivu vanhempien käyttöön ja sen ylläpit niin kauan kuin keskustelu n asiallista eikä häiriköintiä esiinny. Jatkuva ktisivun päivittäminen, jsta hulehtii kulun tiettekniikkavastaava pettaja. - Tiettekniikan piskeluun innstumisen strategia Tietkneavusteisen petusta ja uusia petusmenetelmiä kehitetään ja kkeillaan suunnitelmallisesti. Lukkatietkneita ja petusteknisiä välineitä hankitaan ja päivitetään rahallisten resurssien puitteissa. a. Hankinnat, kustannusarvi vusitaslla ja rahitussuunnitelma Hankintjen salta pyrimme ylläpitämään verkkmme timivassa ja hyvässä kunnssa ja päivittämään sitä tarvittaessa. Laitekannan uusimistahti n riippuvainen kulun raamirahan riittävyydestä tietkneisiin ja niihin liittyviin tarvikkeisiin. Pyrimme kuitenkin varaamaan raamirahasta vusittain rahan 3-5 tietkneen tai muutamien petusteknisten laitteiden sta varten. Tulstimien ja muiden laitteiden vaatimat ylläpittarvikkeet (musteet, tulstuspaperit jne.) hankitaan tarpeen mukaan.

13 Muilta mahdllisilta rahituslähteiltä, kuten esimerkiksi Opetushallitus tai Prin kaupunki, tivmme saavamme jssain mudssa rahitusta, mutta tilannetta n seurattava jatkuvasti, mikäli jitain tukiprsesseja n tarjlla. Olemme saaneet jitain tietknelaitteistja tulstimineen lahjituksina, ja tamme edelleen lahjituksia vastaan, js jku spivia laitteistja tarjaa. Vusittainen kustannusarvi n kvasti riippuvainen edellä mainituista asiista, mutta kulun masta raamirahasta vidaan vusittain käyttää krkeintaan eura. TAO-hjelmiin vimme käyttää vusittain nin eura. b. Kulutus Opettajat sallistuvat tietknekursseille man innstuksensa, taittasnsa ja tarpeidensa mukaisesti. Kulun tiettekniikkavastaava pettaja neuv tarvittaessa pettajia mien resurssiensa puitteissa tärkeimpänä asianaan kuitenkin tietknelaitteistjen ja tietverkn ylläpit. c. Hallinnlliset järjestelyt kulun sisällä Mikäli kulun tuntikehyksessä n tarvittavan tuntipetuksen järjestämisen jälkeen varaa vidaan kulun tuntikehyksestä varata tiettekniikkavastaavalle pettajalle 1-3 viikktuntia tiettekniikkalaitteistjen ja tietverkn ylläpita ja muulle pettajakunnalle annettavaa tukea varten. Edellä mainittu tuntimäärä tullee lemaan seuraavien vusien aikana näillä tuntiresursseilla 1-2 viikktuntia, jka riittänee juuri ja juuri tietknelaitteistjen, tietverkn ja kulun ktisivun ylläpitn, mikäli laitteistjen käyttömäärä ei kvasti kasva (esimerkiksi iltakäyttö). Pedaggiseen tukeen tarvittaisiin muutama tunti. d. Kehitysprjektit ja -ajatukset Tietkneavusteista petusta kehitetään pettajakunnan taitjen kasvaessa jatkuvasti. OPIT-ppimisympäristön käyttöä jatketaan innkkaasti.opitppimisympäristö saattaa lla tulevaisuudessa hyvinkin tärkeä petus- ja ppiväline lukkien 1-6 ppilaille ja pettajille. Kulun maa linkkikkelmaa kehitetään jatkuvasti niin, että sinne etsitään jatkuvasti pettamista / ppimista edesauttavia / helpttavia linkkejä. Kululla mietitään tarpeeseen tulevia web-phjaisia svelluksia ja suunnitellaan ja tteutetaan ne Opetusteknlgiakeskuksen kanssa yhteistyössä. Oppilaista lahjakkaimmille tullaan antamaan vastuuta esimerkiksi 1.-3.lukkien ppilaiden apupettajina.

14 Elektrnisiin tauluihin /Snmart Bard) tutustumista ja niiden hankintaa jatketaan. Niiden käytöstä kerätään kkemuksia, jita pettajat jakavat keskeknään. Ehdtamme Opetusteknlgiakeskuksen rganisimaa TAO-hjelmien yhteishankintaa Tulevaisuuden mahdllisuudet ja kehityksen esteet a. Tulevaisuuden mahdllisuudet Tietstrategiassa mainituille järjestelyillä ja suunnitelmilla saavutetaan tietkneen lunteva käyttö päivittäisenä työvälineenä / apuvälineenä tiedn tuttamisessa ja hankinnassa / pettamisessa ja ppimisessa. Tärkeintä n, että pettajakunta sisäistää ppimansa tiedt ja taidt, jten liian npea vauhti tiettekniikan ppimisessa n vain haitaksi muiden töiden hessa. Tärkeintä n, että uusia tuulia haistellaan ja kehitystä seurataan. On kuitenkin aina arviitava uusista ideista saatava hyöty realistisesti, ettei mitään tehtäisi vain asian hienuden tai uutuuden vuksi vaan tdellisen tarpeen mukaan. Yhtenä ehdtuksena kulullamme n kaikkien Prin kaupungin kululaisten vanhemmille tarkitettu keskustelupalsta. Ehdtamme myös Opetusteknlgiakeskuksen rganisimaa TAO-hjelmien yhteishankintaa, mikäli spivia hjelmia / hjelmistja tulee markkinille. Pedaggista tukea pettajille tulee tulevaisuudessa painttaa humattavasti enemmän kuin itse tietknehjelmien käyttötaitjen piskelua. b. Kehityksen esteet Suurimpina kehityksen esteinä vat j edelläkin mainitut rahalliset resurssit, kulutus ja tiettekniikkavastaavien pettajien saaman krvauksen epäsuhta tehtyyn työmäärään nähden. J tähän mennessä kulu n saanut suuren tuntimäärän lahjituksena ilmaisena tehdyn työn mudssa. Hankintjen suunnitelmallisuus kärsii vusittain käytössä levan rahamäärän vaihtelusta. Kulun n kuitenkin ensisijaisesti hulehdittava perusvälineistön hankinnista (ppikirjat, viht jne.). Kulutuslautakunta / Prin kaupunki visi varata kullekin kululle vusittain per ppilas annettavan rahamäärän, jka käytettäisiin vain tietteknisten laitteiden hankintaan ja niiden ylläpitn. Näin kuluilla lisi yhtenäinen käytäntö. Kulutuksen jatkuminen keskitetysti vaikkapa Opetusteknlgiakeskuksen jhdlla lisi taattava, jttei sen puuttuminen jarruttaisi kehitystä. Tiettekniikkavastaavien pettajien palkkaus lisi saatava jllain tavalla ajan tasalle. Asiassa lisi humiitava kulujen vaihtelevat tietkneiden määrät ja pettajan tait hulehtia mm. lähiverksta vähentäen samalla Opetusteknlgiakeskuksen hulln työmäärää. On llut erinmaista, että suuren san esimerkiksi tietkneiden ja lähiverkn

15 vikatilanteista n krjannut kulun tiettekniikkavastaava pettaja heti vian ilmaannuttua. Näin n vältytty krjauksen dttelulta ja laitteistt n saatu heti taas käyttöön. Kehityssuunnittelu ja uusien ideiden tteuttaminen n jätetty palkkauksessa aivan humitta. 7. TIETOTEKNIIKAN OPETUSSUUNNITELMA Käytämme ja svellamme kulussamme Prin kaupungin kulutimen tietstrategian petussuunnitelmaa. Viimeisellä sivulla n Prin kulutimen tietstrategiaryhmän jäsenen, Ter Grönmarkin, laatima ja sisältöjä hyvin kuvaava kaavi, jka kattaa myös yläkulun lukat Tietkneen ja hjelmistjen käyttö Oppimisstrategia Oppilaat vat melk mtivituneita käyttämään tiettekniikkaa. Vastaanttkyky ja rhkeus takaavat sen, että suurin sa ppilaista sisäistää saamansa pit hyvinkin npeasti. Lisäksi ppilaiden ja piskelijiden itsenäinen tvt-tekniikan käyttö laajenee ja yleistyy kvaa vauhtia. Tiettekniikasta vat kiinnstuneita yhtä lailla sekä pjat että tytöt. Ongelmana n se, että ppilaat mieltävät tietkneet ennen kaikkea viihdyttäjinä ja pelikneina, ei niinkään ppimista tukevina laitteina. Lisäksi tvt tekniikan käyttöä leimaavat yleiset kulutustttumukset, kaupallisuus ja lyhytjänteisyys. Siksi kuluissa n kiinnitettävä erityistä humita tiettekniikan tarkituksenmukaisen käytön pettamiseen. Työskentelyn sisällöt, timinnan kuvaus ja petuksen aihe Tavitteet: 1-2 lukat - ppilas ppii käyttämään tietknetta ppimisen välineenä - ppilas saa käyttää eri hjelmia tarkituksenmukaisesti - ppilas saa työskennellä virtuaalisessa ppimisympäristössä (OPIT) - ppilas ppii hyödyntämään sähköpstia ja www-ympäristöä turvallisesti - ppilas harjaantuu arviimaan tieta ja tiedn alkuperää Oppilaat tutustuvat yhdessä pettajansa kanssa kulun laitteistn ja alkupetuksen valmiisiin petushjelmiin. Varmistetaan, että jkainen ppilas saa avata ja sulkea tietkneen ikeappisesti. Internetistä löytyy spivia tehtäviä j esi- ja alkupetukseen. OPIT avautuu ppilaille harjittelun ja ppimisen paikkana. Käyttötait - tietkneen käynnistäminen ja sulkeminen - hiiren ja näppäimistön peruskäyttö - tulstaminen (letustulstin)

16 - tallentaminen hjatusti (letuskansi) Timintakulttuuri - rauhallinen ja systemaattinen työskentely - salasanan käyttäminen hjatusti Ohjelmistn käyttötait - hjelmien käynnistäminen ja sulkeminen (pikakuvake / käynnistä valikk) - tekstinkäsittely- ja piirrshjelmien sekä selaimen alkeiskäyttö - www-sitteen avaaminen ja www-petusmateriaalin käyttö (OPIT) - sähköpstin alkeiskäyttö (OPIT) 3-4 lukat Oppilaan valmiudet tietkneen itsenäiseen käyttöön kehittyvät. Oppilas saa käyttää hjelmia rinnakkain ja hallitsee tallentamisen, tulstamisen sekä sähköpstin peruskäytön OPIT -ympäristössä. Oppilas muistaa vastuunsa yhteisen laitteistn kunnssa pysymisestä. Näppäimistön tullessa tutuksi harjitellaan hiiren ja srmijärjestelmän käyttöä. Käyttötait - tietkneen ja heislaitteistn nimistö ja käyttötarkitus - hiiren ja näppäimistön käyttö kehittyy mlemmat kädet (hiirenpainikkeet, erikismerkit) - heislaitteiden hallinta (tulstusvalinnat, skannerin hjattu käyttö) - tallentaminen (tallennusvälineet) ja kansirakenne (tallennus ja avaaminen) Timintakulttuuri - työskentelyssä tisten pastaminen - laite- ja verkkympäristön turvallisuus - salasanalla kirjautuminen itsenäisesti Ohjelmistn käyttötait - kahden hjelman yhteiskäyttö (hjelmaikkuniden käyttö)

17 - hyötyhjelmien käytön hallinta ja itsenäinen käyttö (mm. tekstinmukkaus, kuvan liittäminen tekstiin) - multimedia www-ympäristössä, hakukneiden käyttäminen hjatusti - sähköpstin itsenäinen käyttö (OPIT) 5-6 lukat Vidaan tteuttaa j laajjakin prjektitöitä eri ppiaineissa tiettekniikkaa apuna käyttäen. Internetiä hyödynnetään prjektien valmisteluissa ja OPIT ppimisympäristössä tetaan käyttöön media- ja prjektityökaluja. Esityshjelmien ja dataprjektrin alkeiskäytöllä elävöitetään esimerkiksi prjektitöiden esittämistä. Käyttötait - hiiren käytön mnipulisuus painikkeet, vierittäminen - dataprjektrin käyttö hjatusti, kuvamateriaalin siirtäminen tietkneelle (digikamera) - kpiinti, siirtäminen, pistaminen ja ryhmitteleminen tallennusvälineissä ja kansirakenteessa Timintakulttuuri - tietturva, tekijänikeus ja yksityisyyden suja - salasanan vaihtaminen, sujaaminen ja (kirjautumis)prfiilin mukkaus / hallinta (OPIT) Ohjelmistn käyttötait - hjelmien yhteiskäyttö - esitysgrafiikkahjelman käyttäminen - yleisimpien tiedstfrmaattien tunnistaminen - multimediasvellusten itsenäinen käyttäminen - hakuhjelmien itsenäinen käyttö (hakujen tekeminen) - ppimisympäristössä työskentely, mediateekki- ja prjektityökalujen käyttö (OPIT) - verkkkyselyyn vastaaminen

18 Tavitteena n, että siirtyessään peruspetuksen ylälukille ppilaalla n tiettekniset perustaidt: - ppilas n maksunut tietkneen peruskäyttötaidn (laitehallinta, heislaitehallinta ja perushjelmien käyttötait) - ppilas hallitsee hjelmien perus- ja yhteiskäytön (tekstinkäsittely, piirrshjelma / kuvankäsittely, laskentahjelma ja esityshjelma) - ppilas n maksunut tietteknisen viestinnän perustaidn (sähköpsti) ja hallitsee verkk-piskelun perustaidn (OPIT ympäristön avulla) Oppisisällöt n valittu hyvinkin tteutuskelpisiksi kkemuksen perusteella. Tietkneiden käyttöjärjestelminä vat Windws Vista, Windws XP, Windws 2002 ja Linux sekä muutamissa kneissa Windws Tietkneavusteinen petus Tietkneavusteista petusta käytetään kaikissa ppiaineissa, kuitenkin painttaen äidinkieleen ja matematiikkaan. Tietkne hjelmistineen n kuitenkin iva apuväline kaikissa ppiaineissa esimerkiksi laadittaessa esitelmiä ja kirjitettaessa kirjitelmia / tehtäviä puhtaaksi. Käytämme tietkneavusteisessa petuksessa hyväksemme seuraavia hjelmia / hjelmistja: - Alfa-aapinen / äidinkieli - Express / englanti - Express / saksa (Drag) - Lexia - EurMppi / matematiikka - Mppi / matematiikka - Gimp - Windws Wrd ja Open Office Writer - Web-selaimet - HTML Assistant / HTML-editri Lisäksi kulullamme n yksittäisiä CD-rmppuja: - Lunt - Histria - Tiede

19 - Egypti - Kaupunkilunt Kulukirjastn käytössä n CD-Facta-tietsanakirja (CD-ROM) OPIT-ppimisympäristö OPIT-ppimisympäristöä käytetään niin kulussa kuin ktnakin. Sen käyttö kasvaa ja "jalstuu" jatkuvasti. Myös palveluntuttaja tiedttaa uusista käyttömahdllisuuksista ja kuluttaa niiden käyttöön. 7. TIIVISTELMÄ Tejen kulun tiet- ja viestintästrategia painttaa seuraavia asiita: - Opettajien kuluttautumista tiettekniikan ja eri heislaitteiden hallintaan n edelleen kannustettava. Opetekin järjestämä täsmäkulutus n edelleen tärkeä sa pettajien tiettekniikkakulutusta. - Opettajien tiettekniikan taitjen ktiharjittelua n tuettava. Kululla n tätä varten käytössä kannettavia tietkneita. - Lahjakkaiden ppilaiden timimista tiettekniikan tukippilaina ja atkpettajan apuna kehitetään edelleen. - Atk-pettajalle pyritään varaamaan vusittain 1-3 vusiviikktunnin krvaus kulun tiettekniikka-asiiden hitamisesta. - Vusittain pyritään uusimaan 3-5 knetta tai vastaavalla rahasummalla petusteknisiä laitteita. - Kaikkiin lukkiin pyritään saamaan lisää tietkneita. - OPIT-ppimisympäristön käyttöä jatketaan. - Pedaggista tukea tulee kasvattaa! - "UUSIA TUULIA HAISTELLAAN!"

20 PORTAAT (peruspetus) - ppilaan tietteknisten valmiuksien ja petettavien taitjen kuvaus On humattava, että hjelmistn käyttötait karttuu tietkneen petuskäytön myötä. Ohjelmien ja svellusten varsinainen pettaminen ppisisällöittäin tapahtuu ylälukkien tiettekniikan valinnaisissa pinnissa. Prtaikk n jaettu tietkneen ja heislaitteiden käyttötaitn, timinta- ja työskentelytapaan sekä käytettävien hjelmien hallintaan. (kt) käyttötait (tk) timintakulttuuri (t) hjelmistn käyttötait 7 9 lukat - sujuva näppäimistön ja hiiren käyttö (kymmensrmijärjestelmä) (kt) - kuva-, ääni- ja videtiedstjen siirtäminen ja käsittely (kt) - heislaitteiden itsenäinen käyttö (tulstin, skanneri, dataprjektri) (kt) - laitteiden liittäminen (ja asentaminen) (kt) - tietturva, tekijänikeus ja yksityisyyden suja - henkilöprfiilin mukkaus, salasanan ylläpit - verkketiketti 5 6 lukat Www-sivut ja internet - hiiren käytön mnipulisuus painikkeet, vierittäminen - dataprjektrin käyttö hjatusti, kuvamateriaalin siirtäminen tietkneelle (digikamera) (kt) - kpiinti, siirtäminen, pistaminen ja ryhmitteleminen tallennusvälineissä ja kansirakenteeessa (kt) - tietturva, tekijänikeus ja yksityisyyden suja (tk) - salasanan vaihtaminen, sujaaminen ja (kirjautumis)prfiilin mukkaus / hallinta (OPIT) (tk) - hjelmien yhteiskäyttö (t) - esitysgrafiikkahjelman käyttäminen (t) - yleisimpien tiedstfrmaattien tunnistaminen (t) - multimediasvellusten itsenäinen käyttäminen (t) - hakuhjelmien itsenäinen käyttö (hakujen tekeminen) (t) - ppimisympäristössä työskentely, mediateekki- ja prjektityökalujen käyttö (OPIT) (t) - verkkkyselyyn vastaaminen (t) 3 4 lukat Esitysgrafiikka - tietkneen ja heislaitteistn nimistö ja käyttötarkitus (kt) - hiiren ja näppäimistön käyttö kehittyy mlemmat kädet (hiirenpainikkeet, erikismerkit) (kt) - heislaitteiden hallinta (tulstusvalinnat, skannerin hjattu käyttö) (kt) - tallentaminen (tallennusvälineet) ja kansirakenne (tallennus ja avaaminen) (kt) - työskentelyssä tisten pastaminen (tk) - laite- ja verkkympäristön turvallisuus (tk) - salasanalla kirjautuminen itsenäisesti (tk) - kahden hjelman yhteiskäyttö (hjelmaikkuniden käyttö) (t) - hyötyhjelmien käytön hallinta ja itsenäinen käyttö (mm. tekstinmukkaus, kuvan liittäminen tekstiin) (t) - multimedia www-ympäristössä, hakukneiden käyttäminen hjatusti (t) - sähköpstin itsenäinen käyttö (OPIT) (t) - sivustn suunnittelu - www-sivujen peruskäsitteet, HTML - sivueditrihjelman käyttö - linkkien mudstaminen - kuvien liittäminen - bjektien liittäminen (kuva, ääni, vide) - pdf-dkumenttien tekeminen ja julkaiseminen - sivujen ja resluutin testaaminen - sivujen/sivustn siirtäminen ja julkaiseminen - sivustn ylläpit - verkkjen tekniikka ja järjestelmien rakenne (TCP/IP, nimijärjestelmä, asiakas palvelin) - esitysmallin valinta, rakenne ja esityksen asetusten määrittäminen - työtilan valinta - esityksen mukkaus, dijen järjestely ja animinti - tekstien käsittely ja mutilu - piirttiminnt - kuvien lisääminen - bjektien käsittely Piirtäminen ja kuvankäsittely - tietknegrafiikan lajit ja käyttökhteet (vektri-, bittikarttagrafiikka) - vapaa piirt / piirttyökalut - tekstien mutilu - kuvien mukkaus ja bjektien käsittely - tulstus, tallentaminen, pakkaaminen ja kuvafrmaatit 1 2 lukat Tekstinkäsittely Taulukklaskenta - tietkneen käynnistäminen ja sulkeminen (kt) - hiiren ja näppäimistön peruskäyttö (kt) - tulstaminen (letustulstin) (kt) - tallentaminen hjatusti (letuskansi) (kt) - rauhallinen ja systemaattinen työskentely (tk) - salasanan käyttäminen hjatusti (tk) - hjelmien käynnistäminen ja sulkeminen (pikakuvake / käynnistä valikk) (t) - tekstinkäsittely- ja piirrshjelmien sekä selaimen alkeiskäyttö (t) - www-sitteen avaaminen ja wwwpetusmateriaalin käyttö (OPIT) (t) - sähköpstin alkeiskäyttö (OPIT) (t) - asettelu - mutilu - kielenhulttyökalut - taulukt - luettel - kuvan lisääminen, hyperlinkki - piirttiminnt - etsi/krvaa - taulukn luminen ja avaaminen - tietjen syöttäminen - laskeminen (kaava) - taulukiden mukkaus - ulkasun mukkaus - lajittelu - piirttiminnt - kaavilajit - tulstaminen - etsi/krvaa

HERRALAHDEN KOULUN TIETOSTRATEGIA

HERRALAHDEN KOULUN TIETOSTRATEGIA HERRALAHDEN KOULUN TIETOSTRATEGIA 1. Visio..3 2. Tavoitteet... 3 2.1 Laitteisto... 3 2.2 Ohjelmisto... 3 2.3 Osaaminen... 3 2.3.1 Oppilaskohtaiset tavoitteet... 4 2.4 Toiminnan varmistaminen... 4 2.5 Tietotekniikan

Lisätiedot

Tämä ruutu näkyy ainoastaan esikatselutilassa.

Tämä ruutu näkyy ainoastaan esikatselutilassa. FINLAND_Decisin_Making_March_3_4cuntry_study(1) Tämä kysely n sa neljän maan vertailututkimusta, jssa tutkitaan päätöksenteka lastensujelussa Nrjassa, Sumessa, Englannissa ja Yhdysvallissa. Samat kysymykset

Lisätiedot

SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI

SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI Tampellan esplanadi 6, 33100 Tampere, puh. 010 841 1880, fax 010 841 1888, www.pallliitt.fi/tampere Jaettu vastuu auttaa yhteisöä kehittymään Ihmisyhteisöt rakentuvat

Lisätiedot

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa Rekisterinpitäjän muutkset 1(7) REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Timintamalli muutstilanteessa Ptilasasiakirjan rekisterinpitäjä: alkutilanne Tiet ptilaan hidssa syntyvien asiakirjjen rekisterinpitäjästä tallennetaan

Lisätiedot

LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA Hakuaika päättyy 5.6.2009

LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA Hakuaika päättyy 5.6.2009 LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA Hakuaika päättyy 5.6.2009 Khderyhmä: Alkupetuksen 1- lukkien pettajat Opettaja vi lisäksi nimetä työkavereistaan 1-2 pettajaa/erityispettajaa seuraamaan verkkluentja Millin:

Lisätiedot

VIHI-Forssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innovaatioiden kehittäminen (2012-2013) Poistotekstiilit 2012, Workshop -ryhmät 1-4

VIHI-Forssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innovaatioiden kehittäminen (2012-2013) Poistotekstiilit 2012, Workshop -ryhmät 1-4 VIHI-Frssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innvaatiiden kehittäminen (2012-2013) Pisttekstiilit 2012, Wrkshp -ryhmät 1-4 HAMK Frssa 24.5.2012 1. Suljetun tekstiilimateriaalin kierrn kehittäminen

Lisätiedot

HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008

HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008 1(5) HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008 YLEISTÄ Liikunnallisen iltapäivätiminnan kehittämishankkeiden tukemiseen liittyviä valtinavustuksia jaettaessa

Lisätiedot

Omaishoitajienkuntoutuskurssit

Omaishoitajienkuntoutuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Omaishitajienkuntutuskurssit Omaishitajien kuntutuskurssit, Omaishitajien kuntutuskurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän

Lisätiedot

MUTKAPOLUN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 12.8.2013 31.5.2014. Auringonpilkkujen ryhmä. Päivänsäteiden ryhmä

MUTKAPOLUN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 12.8.2013 31.5.2014. Auringonpilkkujen ryhmä. Päivänsäteiden ryhmä MUTKAPOLUN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 12.8.2013 31.5.2014 Auringnpilkkujen ryhmä Päivänsäteiden ryhmä 1. YKSIKKÖ Mutkaplun päiväkti n Rajamäen uusin ja suurin 5-ryhmäinen päiväkti, jka

Lisätiedot

Koulutustilaisuudessa tehtiin kolme ryhmätyötä. Seuraavassa on koonti ryhmätöiden tuloksista.

Koulutustilaisuudessa tehtiin kolme ryhmätyötä. Seuraavassa on koonti ryhmätöiden tuloksista. EKOTUKIKITOIMINNAN PERUSKOULUTUS OSA II MAANANTAI 13.2.2012 Kulutustilaisuudessa tehtiin klme ryhmätyötä. Seuraavassa n knti ryhmätöiden tulksista. Alussa phdittiin mitä tulee mieleen kestävästä kuluttamisesta.

Lisätiedot

Kirkkonummen musiikkiopisto - Kyrkslätts musikinstitut OPETUSSUUNNITELMA

Kirkkonummen musiikkiopisto - Kyrkslätts musikinstitut OPETUSSUUNNITELMA Kirkknummen musiikkipist - Kyrkslätts musikinstitut OPETUSSUUNNITELMA 2004/2009 Kirkknummen musiikkipist - Kyrkslätts musikinstitut Kirkknummen musiikkipist n perustettu vunna 1972, kunnallistettu 1.1.1989

Lisätiedot

Lasten niveltulehdusta sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit

Lasten niveltulehdusta sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Lasten niveltulehdusta sairastavien speutumisvalmennuskurssit Nurten speutumisvalmennuskurssit, sittaiset t Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012

Lisätiedot

1. Yleistä. Tavoitteet vuodelle 2016

1. Yleistä. Tavoitteet vuodelle 2016 Timintasuunnitelma 2016 1. Yleistä JyväsRiihi ry n vunna 2000 perustettu maaseudun kehittämisyhdistys eli Leader-ryhmä. Yhdistys aktivi alueen timijita maehtiseen kehittämiseen ja yhteistyöhön. Timinnan

Lisätiedot

KOLMIPORTAINEN TUKI ESIOPETUKSESSA (POL 16, 16a, 17, 17a )

KOLMIPORTAINEN TUKI ESIOPETUKSESSA (POL 16, 16a, 17, 17a ) KOLMIPORTAINEN TUKI ESIOPETUKSESSA (POL 16, 16a, 17, 17a ) YLEINEN TUKI Yleinen tuki n jkaiselle lapselle annettavaa esipetusta, jssa hänen yksilölliset tarpeensa ja ppimisedellytyksensä humiidaan yhteistyössä

Lisätiedot

NURMEKSEN PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA 2014 2016

NURMEKSEN PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA 2014 2016 NURMEKSEN PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA 2014 2016 SISÄLLYS 1. JOHDANTO 3 2. OPPILASHUOLLON KOKONAISTARVE JA OPPILASHUOLTOPALVELUT 3 3. YHTEISÖLLINEN OPPILASHUOLTO... 7 3.1. Oppilashultryhmät.

Lisätiedot

Tervetuloa Liikkujan polku verkoston toiseen verkostoseminaariin! #liikkujanpolku

Tervetuloa Liikkujan polku verkoston toiseen verkostoseminaariin! #liikkujanpolku Tervetula Liikkujan plku verkstn tiseen verkstseminaariin! #liikkujanplku Liikkujan plku -verkst Tässä ja nyt jälleen huikea prukka kasassa! #liikkujanplku Liikkujan plku -verkst Oletk kskaan miettinyt?

Lisätiedot

Opinpaletin koulutustarjonta

Opinpaletin koulutustarjonta JOULUKUU 2014 KE 3.12.2014, kl 10 16: Alustja ja appseja aineryhmittäin (yhteiskuntatieteelliset aineet, maantiet ja bilgia) MARRASKUU 2014 TO 20..2014, kl 9 15: Verkktyövälineiden sveltaminen hjaus ja

Lisätiedot

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto 2015 Sähköasentaja, Automaatioasentaja

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto 2015 Sähköasentaja, Automaatioasentaja n tutkintkhtainen sa Sähkö- ja autmaatitekniikan perustutkint 2015 Sähköasentaja, Autmaatiasentaja Oph määräys 77/011/2014 Luksian hallitus 24.4.2015 Sisältö 1 Sähkö- ja autmaatialan kuvaus ja arvperusta

Lisätiedot

KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja opiskelijahuollon palvelurakenteen ja laadun kehittäminen

KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja opiskelijahuollon palvelurakenteen ja laadun kehittäminen KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja piskelijahulln palvelurakenteen ja laadun kehittäminen Oppilashult ja turvallisuuden edistäminen Kdin ja kulun yhteistyö Heidi Peltnen, petusneuvs 29.9.2010,

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus, Peltotuki 2016.1

Ajankohtaiskatsaus, Peltotuki 2016.1 Ajankhtaiskatsaus, Pelttuki 2016.1 Sftsal Oy huhtikuu 2016 Seuraa Pelttuen alkuruudun Tiedtteet-timinta ja sivustn www.sftsal.fi ajankhtaistiedtteita! Lyhyesti Muista palauttaa 5 vuden viljelysuunnitelma

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/7 28.04.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/7 28.04.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) 7 Perhekeskuspiltin valmistelutilanne HEL 2015-004845 T 06 00 00 Päätösehdtus Esittelijän perustelut päättää merkitä tiedksi perhekeskuspiltin valmistelun tilanteen.

Lisätiedot

DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA

DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA 1 (6) Vivi 1110/230/2013 DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA [Liikesalaisuudet merkitty hakasulkein]

Lisätiedot

Maahantuojat: omavalvontasuunnitelman ja sen toteutumisen tarkastuslomakkeen käyttöohje

Maahantuojat: omavalvontasuunnitelman ja sen toteutumisen tarkastuslomakkeen käyttöohje Esittelijä Nurttila Annika Sivu/sivut 1 / 6 Maahantujat: mavalvntasuunnitelman ja sen tteutumisen tarkastuslmakkeen käyttöhje Tarkastuksen tavitteena n selvittää, nk maahantujalla mavalvntasuunnitelmassaan

Lisätiedot

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT FI_Annex III_mnbeneficiary_valmis.dc I. JOHDANTO LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT Tämä liite täydentää spimuksessa määriteltyjä ehtja tuen käyttämisestä hankkeen eri kululukissa. Nämä tarkennukset

Lisätiedot

Leena Suurpää, Nuorisotutkimusverkosto (Nuorisotutkimusseura ry.), puheenjohtaja Katariina Soanjärvi, Humanistinen ammattikorkeakoulu, sihteeri

Leena Suurpää, Nuorisotutkimusverkosto (Nuorisotutkimusseura ry.), puheenjohtaja Katariina Soanjärvi, Humanistinen ammattikorkeakoulu, sihteeri 1 Nuristyön kehittämisverkst MUISTIO 4/2010 Kkus: Krdinaatiryhmän kkus Aika: ti 30.11.2010 kl 13.00 15.55 Paikka: Läsnä: DIAK (etelä), Järvenpää Päivi Harinen, Itä-Sumen ylipist (YUNET) Elna Hirvnen, Tampereen

Lisätiedot

2.1. Miten lapsi oppii? Tutkimalla, kysymällä, toimimalla ja leikkimällä

2.1. Miten lapsi oppii? Tutkimalla, kysymällä, toimimalla ja leikkimällä Päiväkti Röllin esipetussuunnitelma 1. Esipetuksen tehtävä ja yleiset tavitteet Esipetuksen tavitteena n edistää lapsen kehitys- ja ppimisedellytyksiä sekä vahvistaa lapsen ssiaalisia taitja ja tervettä

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2013

TOIMINTASUUNNITELMA 2013 TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Yleistä Pidä Lappi Siistinä ry:n timinnan tavitteena n säilyttää Lapin puhdas ja viihtyisä ympäristö. Päämäärään pyrimme valistustiminnalla, kulutuksella, jätehulln kehittämisellä,

Lisätiedot

7. KRIISIT JA SELVIYTYMINEN URHEILIJAN ELÄMÄSSÄ

7. KRIISIT JA SELVIYTYMINEN URHEILIJAN ELÄMÄSSÄ 39 7. KRIISIT JA SELVIYTYMINEN URHEILIJAN ELÄMÄSSÄ Elämässä tulee vastaan yllättäviä tilanteita ja tapahtumia, tisinaan aivan yllättäenkin ja arvaamattmasti ja ne vievät elämän hetkeksi hämmennyksen ja

Lisätiedot

Uniapneaoireyhtymää sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit

Uniapneaoireyhtymää sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Uniapneaireyhtymää sairastavien aikuisten kuntutuskurssit, sittaiset perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikan sisällöt ja tavoitteet vuosiluokittain Alavuden perusopetuksessa. (ver )

Tieto- ja viestintätekniikan sisällöt ja tavoitteet vuosiluokittain Alavuden perusopetuksessa. (ver ) Tieto- ja viestintätekniikan sisällöt ja tavoitteet vuosiluokittain Alavuden perusopetuksessa. (ver.30.11.2016) Alakoulussa oppilas saa tieto- ja viestintätekniset perusvalmiudet, joilla tuottaa erilaisia

Lisätiedot

Suomi 100 -tukiohjelma

Suomi 100 -tukiohjelma Sumi 100 -tukihjelma 1. Tavitteet Sumen valtillisen itsenäisyyden satavutisjuhlavutta vietetään vunna 2017. Valtineuvstn kanslian asettama Sumi 100 -hanke vastaa juhlavuden hjelman rakentamisesta. Ohjelman

Lisätiedot

VALINNAISAINETARJOTIN

VALINNAISAINETARJOTIN HÄMEENKYRÖN YHTEISKOULU LUKUVUODELLE 2016 2017 VALINNAISAINETARJOTIN 8. lukalle Hyvä 7.lukkalainen! Tämä vihknen esittelee Hämeenkyrön Yhteiskulun valinnaisainetarjnnan 7.lukkalaisille. Valinnaisaineet

Lisätiedot

Liikkuva koulu Ruosniemessä

Liikkuva koulu Ruosniemessä Liikkuva kulu Rusniemessä Rusniemen kulu Kulu sijaitsee Prin phjissassa, nin 7 km Prin keskustasta. Oppilaita n 337 vusilukilla 1-6. Opettajia n 19. Liikunta n keskeisessä asemassa kulun timintakulttuurissa.

Lisätiedot

KITI - kilpailu anomuksesta ajoon. Ohjeistus kilpailujen anomisesta ja muokkaamisesta KITIssä.

KITI - kilpailu anomuksesta ajoon. Ohjeistus kilpailujen anomisesta ja muokkaamisesta KITIssä. KITI - kilpailu anmuksesta ajn Ohjeistus kilpailujen anmisesta ja mukkaamisesta KITIssä. Kilpailun anminen kalenteriin KITIssä Kilpailun vi ana kalenteriin KITIssä henkilö, jlla n jäsenrekisterin ylläpitäjän

Lisätiedot

Sisällysluettelo OHJE 2811.2011 ---

Sisällysluettelo OHJE 2811.2011 --- Ohje henkilökunnalle 28.11.2011 1 Sisällysluettel Yleistä... 2 Hitympäristön siisteys... 3 Puhtaiden haavjen hit... 4 Alle 24 tuntia... 4 Yli 24 tuntia... 4 Infektituneiden haavjen hit... 4 Ompeleiden

Lisätiedot

Liikkuva koulu aktiivisempia ja viihtyisämpiä koulupäiviä. Kuvat: Liikkuva koulu / Jouni Kallio

Liikkuva koulu aktiivisempia ja viihtyisämpiä koulupäiviä. Kuvat: Liikkuva koulu / Jouni Kallio Liikkuva kulu aktiivisempia ja viihtyisämpiä kulupäiviä Kuvat: Liikkuva kulu / Juni Kalli Liikkuva kulu -hjelmassa n tärkeää lisätä liikettä ja vähentää istumista kulupäivän aikana ppilaiden sallisuus

Lisätiedot

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy?

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? Ongelma : Mistä jihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Miten vidaan pelata algritmisesti? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Onk mahdllista pelata ptimaalisesti? 0-0 Lasse

Lisätiedot

Tervetuloa Liikkujan polku verkoston kolmanteen verkostotapaamiseen! #liikkujanpolku

Tervetuloa Liikkujan polku verkoston kolmanteen verkostotapaamiseen! #liikkujanpolku Tervetula Liikkujan plku verkstn klmanteen verksttapaamiseen! #liikkujanplku Meitä n paljn, vanhja tuttuja ja aivan uusia kasvja. Olette kaikki yhtä lämpimästi tervetulleita! http://www.sprt.fi/verkstt/liikkujan-plku-verkst

Lisätiedot

Seudullisten kehittämisyhtiöiden rooli työ- ja elinkeinopolitiikan

Seudullisten kehittämisyhtiöiden rooli työ- ja elinkeinopolitiikan 9.4.2015 1 / 8 Työ- ja elinkeinministeriö Viite: TEM/574/00.06.02/2015 Seudullisten kehittämisyhtiöiden rli työ- ja elinkeinplitiikan edistämisessä 1. TEM:n kysymykset ja vastaukset niihin: 1.1. Kehittämisyhtiöiden

Lisätiedot

Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia Mediatalon neuvotteluhuone, Urheilukatu 6, Tornio

Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia Mediatalon neuvotteluhuone, Urheilukatu 6, Tornio POHJOISEN KULTTUURI-INSTITUUTTI Jhtryhmä 5/2013 PÖYTÄKIRJA Aika 16.10.2013 kl 10.00 12.33 Paikka Kemi-Trninlaaksn kulutuskuntayhtymä Lappia Mediataln neuvtteluhune, Urheilukatu 6, Trni Osallistujat VARSINAINEN

Lisätiedot

Hyvinvointitieto hyvinvointijohtamisen työkaluna. Matti Vähäkuopus Oulun kaupunki matti.vahakuopus@ouka.fi 0505687731

Hyvinvointitieto hyvinvointijohtamisen työkaluna. Matti Vähäkuopus Oulun kaupunki matti.vahakuopus@ouka.fi 0505687731 Hyvinvintitiet hyvinvintijhtamisen työkaluna Matti Vähäkupus Oulun kaupunki matti.vahakupus@uka.fi 0505687731 Kertmus etenee vudesta ja valtuustkaudesta tiseen Hyvinvinnin rakenteet Oulun kaupunki Kaupungin

Lisätiedot

KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU

KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU PÖYTÄKIRJA VIESTINNÄN KESKUSLIITTO SUOMEN JOURNALISTILIITTO KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU Aika 3.6.2016 Paikka Eteläranta 10, Helsinki Läsnä Elina Nissi edustaen VKL:a Ltta

Lisätiedot

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 1. Hallituksen tehtävien ja timinnan perusta Hallituksen tehtävät ja timintaperiaatteet perustuvat Sumen lainsäädäntöön, erityisesti sakeyhtiölakiin ja arvpaperimarkkinalakiin

Lisätiedot

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy?

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? Ongelma : Mistä jihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Miten vidaan pelata algritmisesti? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Onk mahdllista pelata ptimaalisesti? 0-0 Lasse

Lisätiedot

INSPIREn määrittelyjen mukaisen tietotuotteen muodostaminen:

INSPIREn määrittelyjen mukaisen tietotuotteen muodostaminen: <TEEMAN NIMI> INSPIREn määrittelyjen mukaisen tiettutteen mudstaminen: Suunnitelma Otsikk INSPIREn määrittelyjen mukaisen tiettutteen mudstaminen: Päivämäärä Aihe/alue Tiettutteet

Lisätiedot

Tietotekniikan OPS Vähärauman koulussa

Tietotekniikan OPS Vähärauman koulussa Vähärauman koulu Tietotekniikan OPS Vähärauman koulussa Tietotekniikka meidän koulussa: Mottona: Tyvestä puuhun noustaan. Kaikkien ei tarvitse oppia kaikkea, mutta perustaidot opetetaan jokaiselle. Opettajien

Lisätiedot

Testaustyövälineen kilpailutus tietopyyntö

Testaustyövälineen kilpailutus tietopyyntö T 1 (6) Tietpyyntö Tietpyyntö Testaustyövälineen kilpailutus tietpyyntö Valtin tiet- ja viestintätekniikkakeskus Valtri www.valtri.fi T 2 (6) Tietpyyntö Sisällysluettel 1 Tausta... 3 2 Hankinta, jhn tietpyyntö

Lisätiedot

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Kone- ja metallialan perustutkinto 2015 Koneistaja Levyseppähitsaaja

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Kone- ja metallialan perustutkinto 2015 Koneistaja Levyseppähitsaaja n tutkintkhtainen sa Kne- ja metallialan perustutkint 2015 Kneistaja Levyseppähitsaaja Oph määräys 50/011/2014 Luksian hallitus 12.6.2015 Sisältö 1 Kne-ja metallialan kuvaus ja arvperusta sekä perustutkinnn

Lisätiedot

Aineistoa hankitaan laajasti ja monipuolisesti asiakkaiden erilaisiin tarpeisiin. Suosituksena on hankkia 300-400 kirjaa/1000 asukasta.

Aineistoa hankitaan laajasti ja monipuolisesti asiakkaiden erilaisiin tarpeisiin. Suosituksena on hankkia 300-400 kirjaa/1000 asukasta. Liite 1: Rvaniemen kaupunginkirjastn kkelmahjeet Kkelmahjeet Kirjast n lemassa asiakkaita varten ja sen aineistn tulee heijastaa heidän tarpeitaan ja tiveitaan. Kirjastlla n myös vanhat sivistykselliset

Lisätiedot

29.3.2016. Eduskunnan sivistysvaliokunnalle

29.3.2016. Eduskunnan sivistysvaliokunnalle 29.3.2016 Eduskunnan sivistysvalikunnalle Re: lausuntpyyntö E 13/2016 vp Valtineuvstn selvitys: Kmissin julkinen kuuleminen, EU:n tellis- ja tekijänikeuksien täytäntöönpana kskeva lainsäädäntökehys EU:N

Lisätiedot

Automaatiojärjestelmät 18.3.2010 Timo Heikkinen

Automaatiojärjestelmät 18.3.2010 Timo Heikkinen Autmaatijärjestelmät 18.3.2010 Tim Heikkinen AUT8SN Malliratkaisu 1 Kerr muutamalla lauseella termin tarkittamasta asiasta! (2 p / khta, yhteensä 6 p) 1.1 Hajautus (mitä tarkittaa, edut, haitat) Hajautuksella

Lisätiedot

Luento 2 Tiistai

Luento 2 Tiistai Luent 2 Tiistai 19.9.2016 Työpajat - Juhani mitä työpajissa tehdään vapaaehtisia, mutta niillä vi krvata tiettyjä harjituksia Mdle petusalustana käyttö ylipistlla käyttö tällä kurssilla Arviintien tekeminen

Lisätiedot

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI PERHEPÄIVÄHOIDON VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JOHDANTO TOIMINTA-AJATUS TOIMINTAYMPÄRISTÖ PIDÄMME TÄRKEÄNÄ ETTÄ

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI PERHEPÄIVÄHOIDON VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JOHDANTO TOIMINTA-AJATUS TOIMINTAYMPÄRISTÖ PIDÄMME TÄRKEÄNÄ ETTÄ 2 MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI PERHEPÄIVÄHOIDON VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JOHDANTO TOIMINTA-AJATUS TOIMINTAYMPÄRISTÖ PIDÄMME TÄRKEÄNÄ ETTÄ PERHEPÄIVÄHOITAJA VARHAISKASVATTAJANA HYVÄ PÄIVÄ PERHEPÄIVÄHOIDOSSA

Lisätiedot

KR-Tukefin 2011-2012 Korjausrakentamiseen uusia toimintamalleja ARA ja TEKES. Loppuraportti

KR-Tukefin 2011-2012 Korjausrakentamiseen uusia toimintamalleja ARA ja TEKES. Loppuraportti KR-Tukefin 2011-2012 Krjausrakentamiseen uusia timintamalleja ARA ja TEKES Lppuraprtti Sisältö Tiivistelmä sivu 1. KR-Tukefin tuttavuushanke 3 1.1. KR-Tukefin- hanke ja sen tavitteet 3 1.2. Hankkeen eteneminen

Lisätiedot

Fysiikan labra Powerlandissa

Fysiikan labra Powerlandissa Fysiikan labra Pwerlandissa Bumper Cars Bumper Cars n suuri autrata jka spii niin vanhille kuin nurillekin kuljettajille. Autt vat varustetut turvavöin ja autja vi ajaa yksin tai pareittain. Lievemmät

Lisätiedot

Etelä-Savon alueen arvio kulttuurin ja luovan talouden toimintaedellytyksistä 2013: kolmas sektori Etelä-Savossa vuosina 2009-2013

Etelä-Savon alueen arvio kulttuurin ja luovan talouden toimintaedellytyksistä 2013: kolmas sektori Etelä-Savossa vuosina 2009-2013 7.2.2014 Opetus- ja kulttuuriministeriö Kirsi Kaunisharju Sähköp. kirsi.kaunisharju@minedu.fi Arvi kulttuurin ja luvan taluden timintaedellytyksistä 2013, hjeistus 7.11.2013 Etelä-Savn alueen arvi kulttuurin

Lisätiedot

Yhteistyösopimus Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka tutkimus- ja yhteistyöohjelman toteuttamisesta vuosina 2015 2018

Yhteistyösopimus Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka tutkimus- ja yhteistyöohjelman toteuttamisesta vuosina 2015 2018 Yhteistyöspimus Kaupunkitutkimus ja metrpliplitiikka -tutkimus- ja yhteistyöhjelman tteuttamisesta vusina 2015 2018 Yhteistyöspimus Kaupunkitutkimus ja metrpliplitiikka tutkimus- ja yhteistyöhjelman tteuttamisesta

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI isi KAUPUNGINKANSLIA

HELSINGIN KAUPUNKI isi KAUPUNGINKANSLIA HELSINGIN KAUPUNKI isi KAUPUNGINKANSLIA INNOVAATIORAHASTO HANKE-EHDOTUS2016 Rahituksen hakija (www-sivulle) Hakijan nimi/hankkeen hallinnija (yritys/virast/tms.): Metrplia Ammattikrkeakulu Oy Hankkeen

Lisätiedot

Muistisairauksia sairastavien aikuisten sopeutumisvalmennuskurssit, parikurssit

Muistisairauksia sairastavien aikuisten sopeutumisvalmennuskurssit, parikurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Muistisairauksia sairastavien aikuisten speutumisvalmennuskurssit, parikurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital speutumisvalmennuskurssi,

Lisätiedot

Verkko-oppimisympäristö

Verkko-oppimisympäristö Pyyntö 1 (5) Tietpyyntö Verkk-ppimisympäristö Valtin tiet- ja viestintätekniikkakeskus Valtri www.valtri.fi Pyyntö 2 (5) 1 Tausta Kyseessä ei le tarjuspyyntö, hankintailmitus tai ennakkilmitus, vaan palveluja

Lisätiedot

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnm qwertyuiopasdfghjklzxcvbnm qwertyuiopasdfghjklzxcvbnm qwertyuiopasdfghjklzxcvbnm qwertyuiopasdfghjklzxcvbnm

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnm qwertyuiopasdfghjklzxcvbnm qwertyuiopasdfghjklzxcvbnm qwertyuiopasdfghjklzxcvbnm qwertyuiopasdfghjklzxcvbnm OHJEITA PUNOMO.FI:N TEEITSE-SIVUSTON JULKAISIJOILLE Tällä pääset alkuun! 4.8.2013 Pirj Sinerv qwertyuipasdfghjklzxcv Sisällys OHJEITA PUNOMO.FI:N TEEITSE-SIVUSTON JULKAISIJOILLE... 0 1. JULKAISUOIKEUDEN

Lisätiedot

22.8.2014 Dnro OUKA/7126/02.08.00/2014. Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista (348/2007) sekä lakia täydentävää asetusta (614/2007).

22.8.2014 Dnro OUKA/7126/02.08.00/2014. Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista (348/2007) sekä lakia täydentävää asetusta (614/2007). TARJOUSPYYNTÖ 1(7) 22.8.2014 Dnr OUKA/7126/02.08.00/2014 OULUNSALON KIRJASTON PALAUTUSAUTOMAATTI Hankinnan tausta ja tarkitus Oulun kaupunginkirjast-maakuntakirjast (hankintayksikkö/tilaaja) pyytää tarjustanne

Lisätiedot

Opinpaletin koulutustarjonta

Opinpaletin koulutustarjonta Opinpaletin kulutustarjnta JOULUKUU 2014 KE 3.12.2014, kl 10 16: Alustja ja appseja pinnittain (yhteiskuntatieteelliset aineet, maantiet, bilgia, maa ja metsätalutta pettavat, em. ammatillisesti kiinnstuneet)

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ja Oulun kaupungin tukipalveluiden yhteistyöryhmän loppuraportti

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ja Oulun kaupungin tukipalveluiden yhteistyöryhmän loppuraportti Phjis-Phjanmaan sairaanhitpiirin ja Oulun kaupungin tukipalveluiden yhteistyöryhmän lppuraprtti 7.1.2010 Sisällysluettel 2(7) 1. Työryhmän timeksiant... 3 2. Yhteistyömahdllisuudet... 4 2.1. Tila-asiat

Lisätiedot

1. HAKIJAN TIEDOT Sukunimi Etunimet (alleviivaa puhuttelunimi) Syntymäaika

1. HAKIJAN TIEDOT Sukunimi Etunimet (alleviivaa puhuttelunimi) Syntymäaika Pätevyyden tteamisjärjestelmä mudstuu pätevyydet tteavista pätevyyslautakunnista ja niitä hitavista sihteerijärjestöistä sekä pätevyyslautakunnat nimittävästä ja pätevyydet rekisteröivästä FISE Oy:stä.

Lisätiedot

Lausuntopyyntökysely

Lausuntopyyntökysely SOSIAALI-JA 1 0 TERVEYSMINISTERIÖ Lausuntpyyntökysely Ohjeet: Sähköisessä kyselylmakkeessa vi liikkua edestakaisin painamalla Edellinen- tai Seuraava - painikkeita. Kyselyssä n mahdllista edetä vastaamatta

Lisätiedot

TULOSKORTTI TULOSKORTTI TOTEUTUS. Kirjasto updated yhteiskehittäminen. KIRJASTO UPDATED yhteiskehittäminen Kirjasto treenaa nuoria hanke 1) LÄHTÖKOHTA

TULOSKORTTI TULOSKORTTI TOTEUTUS. Kirjasto updated yhteiskehittäminen. KIRJASTO UPDATED yhteiskehittäminen Kirjasto treenaa nuoria hanke 1) LÄHTÖKOHTA TULOSKORTTI Kirjast updated yhteiskehittäminen Helsingin kaupunginkirjast & Dems Helsinki 9.2.2016 TULOSKORTTI KIRJASTO UPDATED yhteiskehittäminen Kirjast treenaa nuria hanke TOTEUTUS 1) LÄHTÖKOHTA Nurten

Lisätiedot

Kestävän kehityksen Toimenpideohjelma 2010-2014

Kestävän kehityksen Toimenpideohjelma 2010-2014 Kestävän kehityksen Timenpidehjelma 2010-2014 Kuva: Arkkitehtitimist Harri Hagan Sisältö JOHDANTO... 2 TOIMENPIDEOHJELMAN PERIAATTEET... 3 HENKILÖSTÖN TYÖHYVINVOINTI... 5 HANKINNAT... 6 RAKENNUTTAMINEN

Lisätiedot

Nuorten ja aikuisten harrasteliikunta - teemaryhmän tapaaminen 4.6.2015. Liikkujan polku -verkosto

Nuorten ja aikuisten harrasteliikunta - teemaryhmän tapaaminen 4.6.2015. Liikkujan polku -verkosto Nurten ja aikuisten harrasteliikunta - teemaryhmän tapaaminen 4.6.2015 Liikkujan plku -verkst Iltapäivän hjelma Kuulumisten vaiht Viestintä aiheen jatka: uudistuneet nurten ja aikuisten harrasteliikunnan

Lisätiedot

Sopimus asiakas- ja potilastietojärjestelmästä Liite 3 Käyttöönotto

Sopimus asiakas- ja potilastietojärjestelmästä Liite 3 Käyttöönotto Spimus asiakas- ja ptilastietjärjestelmästä Liite 3 Käyttööntt 21.11.2016 1(5) Sisällysluettel 1. Jhdant... 2 2. Tavitteet... 2 3. Organisaati ja hallintmalli...2 4. Lpputulkset, situs, aikataulu, vastuut...2

Lisätiedot

INSPIREn määrittelyjen mukaisen tietotuotteen muodostaminen: OSOITTEET

INSPIREn määrittelyjen mukaisen tietotuotteen muodostaminen: OSOITTEET INSPIREn määrittelyjen mukaisen tiettutteen mudstaminen: OSOITTEET Suunnitelma Otsikk Päivämäärä Aihe/alue Julkaisija Tyyppi Kuvailu Tekijät Mut Julkisuus Oikeudet Tunniste Kieli Viitteet

Lisätiedot

Taulukkolaskenta ja analytiikka (A30A01000) Excel-harjoitus 9 1/8 Avoin yliopisto Huhtikuu 2016

Taulukkolaskenta ja analytiikka (A30A01000) Excel-harjoitus 9 1/8 Avoin yliopisto Huhtikuu 2016 Taulukklaskenta ja analytiikka (A30A01000) Excel-harjitus 9 1/8 Avin ylipist Huhtikuu 2016 Oppimistavitteet: - Krk- ja kannattavuuslaskelmia Excelillä, NPV- ja IRR-funktit - Datan siistiminen pistamalla

Lisätiedot

pienempää, joten vektoreiden välinen kulma voidaan aina rajoittaa välille o. Erikoisesti on

pienempää, joten vektoreiden välinen kulma voidaan aina rajoittaa välille o. Erikoisesti on 5 Pistetul ja sen svellutuksia Kun kahdella vektrilla, a ja b n hteinen alkupiste, niiden määräämät pulisurat jakavat tasn kahteen saan, kahteen kulmaan, jtka vat tistensa eksplementtikulmia, siis kulmia,

Lisätiedot

Kelan järjestelmä muodostaa erän apteekin yhden vuorokauden aikana lähettämistä ostoista.

Kelan järjestelmä muodostaa erän apteekin yhden vuorokauden aikana lähettämistä ostoista. 11 Tilitysmenettely Kelalta tai työpaikkakassalta tilitettävä kustannus syntyy sillin, kun lääkkeet luvutetaan asiakkaalle sairausvakuutuslain mukaisella krvauksella vähennettyyn hintaan. Kun lääkkeet

Lisätiedot

ICOM CECA & UMAC Annual Conference 2014 Squaring the Circle? Research, Museum, Public Alexandria, 9-14 October

ICOM CECA & UMAC Annual Conference 2014 Squaring the Circle? Research, Museum, Public Alexandria, 9-14 October ICOM CECA & UMAC Annual Cnference 2014 Squaring the Circle? Research, Museum, Public Alexandria, 9-14 Octber Matkaraprtti Mari Jalkanen Tampereen musepalvelut, kulttuurikasvatusyksikkö TAITE Osallistuin

Lisätiedot

KOMPASSI - tueksi imetystä pohtiville vanhemmille

KOMPASSI - tueksi imetystä pohtiville vanhemmille KOMPASSI - tueksi imetystä phtiville vanhemmille VAUVAMYÖNTEISYYSKOULUTTAJAT RY 18.10.2016 Kansalliset imetyspäivät 18.10.2016 Th- imetyskuluttaja Mari Khnen Klö-th- imetyskuluttaja Minna Rantanen Prjektin

Lisätiedot

MAKSETUISTA ELÄKKEISTÄ ELÄKESELVITTELYÄ VARTEN ETK:LLE ANNETTAVAN ELÄKEMENOTIEDOSTON SEKÄ PERINTÄTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE VUODELLE 2013

MAKSETUISTA ELÄKKEISTÄ ELÄKESELVITTELYÄ VARTEN ETK:LLE ANNETTAVAN ELÄKEMENOTIEDOSTON SEKÄ PERINTÄTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE VUODELLE 2013 1 (25) MAKSETUISTA ELÄKKEISTÄ ELÄKESELVITTELYÄ VARTEN ETK:LLE ANNETTAVAN ELÄKEMENOTIEDOSTON SEKÄ PERINTÄTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE VUODELLE 2013 Sisällysluettel OSA I: ELÄKEMENOTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE... 3 YLEISTÄ...

Lisätiedot

Maaret Botska. Asiakirjahallinto ja asiakirjatiedon turvaaminen kunnallisten organisaatioiden muutostilanteissa

Maaret Botska. Asiakirjahallinto ja asiakirjatiedon turvaaminen kunnallisten organisaatioiden muutostilanteissa Maaret Btska Asiakirjahallint ja asiakirjatiedn turvaaminen kunnallisten rganisaatiiden muutstilanteissa TEKIJÄ Btska Maaret 1. pains ISBN 978-952-213-879-8 (pdf) Sumen Kuntaliitt Helsinki 2012 Sumen Kuntaliitt

Lisätiedot

22.9.2015. Riihimäen Yritystalo, Teklan nh, 3.krs, osoite Eteläinen Asemakatu 2, Riihimäki. Osallistujat Paavo Vuori, puheenjohtaja Hausjärvi

22.9.2015. Riihimäen Yritystalo, Teklan nh, 3.krs, osoite Eteläinen Asemakatu 2, Riihimäki. Osallistujat Paavo Vuori, puheenjohtaja Hausjärvi Muisti 1 (7) HAUSJÄRVEN, HYVINKÄÄN, LOPEN JA RIIHIMÄEN SEUDULLISEN LIIKENNETURVALLISUUSRYHMÄN KOKOUS Aika kl 14.00 16.00 Paikka Riihimäen Yritystal, Teklan nh, 3.krs, site Eteläinen Asemakatu 2, Osallistujat

Lisätiedot

Taloussuunnittelu ja seuranta suhteessa lapsi- ja nuorisopolitiikan tietotarpeisiin Armi Tauriainen Talousarviopäällikkö

Taloussuunnittelu ja seuranta suhteessa lapsi- ja nuorisopolitiikan tietotarpeisiin Armi Tauriainen Talousarviopäällikkö H A U K I P U D A S, K I I M I N K I, O U L U, O U L U N S A L O, YLI- II Talussuunnittelu ja seuranta suhteessa lapsi- ja nurisplitiikan tiettarpeisiin Armi Tauriainen Talusarvipäällikkö 17.11.2010 2

Lisätiedot

YLEISTAVOITTEET 21.12.2010

YLEISTAVOITTEET 21.12.2010 YLEISTAVOITTEET 21.12.2010 Kaupunkiseutua (kk rakennemallin aluetta) kskevat yleistavitteet Aluerakenteella vastataan glbalisaatin mukanaan tumiin haasteisiin ja tetaan humin maakunnan asema Itämeren alueella

Lisätiedot

EKOKEM 1 TAPANA TURVALLISUUS. Kehittämisprojektin toiminta vuonna 2010. Toteutettu Työsuojelurahaston tuella

EKOKEM 1 TAPANA TURVALLISUUS. Kehittämisprojektin toiminta vuonna 2010. Toteutettu Työsuojelurahaston tuella EKOKEM 1 TAPANA TURVALLISUUS Kehittämisprjektin timinta vunna 2010 Tteutettu Työsujelurahastn tuella 1 EKOKEM 2 Alkusanat Tapana turvallisuus prjekti n jatka turvallisuusjhtamisen arviintiprjektille, jka

Lisätiedot

Pois syrjästä hankkeen kehittämispäivä

Pois syrjästä hankkeen kehittämispäivä MUISTIO 8/2015 18.11.2015 Pis syrjästä hankkeen kehittämispäivä Aika: 29.10.2015 kl 9.00 15.00 Paikka: Rauman kaupungintal s. Kanalinranta 3, Rauma Osallistujat: Anu-Elina Halnen, Satakunnan sairaanhitpiiri,

Lisätiedot

Valtuutettu Antero Aulakosken valtuustoaloite Fennovoiman hankkeeseen valmistautumisesta

Valtuutettu Antero Aulakosken valtuustoaloite Fennovoiman hankkeeseen valmistautumisesta Valtuutettu Anter Aulaksken valtuustalite Fennviman hankkeeseen valmistautumisesta Valtuustalite Valtuutettu Anter Aulaksken valtuustkysymys 31.8.2015/Selntek Fennviman hankkeesta ja siihen valmistautumisesta:

Lisätiedot

1. Johdanto. Jorma Koskinen Puheenjohtaja

1. Johdanto. Jorma Koskinen Puheenjohtaja 1. Jhdant Tämä n Lautamaan kyläyhdistyksen ensimmäinen kylän kehittämissuunnitelma, jnka tarkituksena n timia kaupunkisuunnitelun apuna sana yhdyskuntasuunnitelua. Lähtökhtana kyläsuunnittelussa vat lleet

Lisätiedot

Lapin sosiaalityön kehittämisyksikkö, 1. kehittämisseminaari, MUISTIO

Lapin sosiaalityön kehittämisyksikkö, 1. kehittämisseminaari, MUISTIO Lapin ssiaalityön kehittämisyksikkö, 1. kehittämisseminaari, MUISTIO - Trstai 17.8.2006 kl 10 15 - Lapin ylipist, ls 21, Rvaniemi - Läsnä 25 henkilöä: Kaisa Kstam-Pääkkö, Asta Niskala, Maarit Pirttijärvi,

Lisätiedot

- Lähettää kasvulohkotiedot sähköiseen tukihakuun tai tulostaa paperille. - Lähettää kylvöalailmoituksen tiedot sähköiseen tukihakuun

- Lähettää kasvulohkotiedot sähköiseen tukihakuun tai tulostaa paperille. - Lähettää kylvöalailmoituksen tiedot sähköiseen tukihakuun 1 Sähköinen tukihaku Pelttuki-hjelmalla 8.4.2014, hjelmaversi 2014.11 Yleiskuvaus Pelttuki-hjelmasta n lemassa kaksi eri laajuista versita, maksullinen Pelttuki Pr ja ilmaiseksi käyttöön saatava Pelttuki

Lisätiedot

3. Rekisterin nimi Lappeenrannan kaupungin joukkoliikenteen matkakorttijärjestelmän asiakasrekisteri

3. Rekisterin nimi Lappeenrannan kaupungin joukkoliikenteen matkakorttijärjestelmän asiakasrekisteri Rekisteriselste, laatimispäivä 8.6.2015 Henkilötietlaki (523/1999) 10 1. Rekisterinpitäjä Yhteystiedt Lappeenrannan kaupunki Lappeenrannan kaupunki, Tekninen timi, kadut ja ympäristö Villimiehenkatu 1

Lisätiedot

KAKSIKÄYTTÖTUOTTEIDEN VIENTIVALVONTA ASIOINTIPALVELUN AVULLA

KAKSIKÄYTTÖTUOTTEIDEN VIENTIVALVONTA ASIOINTIPALVELUN AVULLA ULKOASIAINMINISTERIÖ 10.1.2014 1(5) OHJE KAKSIKÄYTTÖTUOTTEIDEN VIENTIVALVONTA ASIOINTIPALVELUN AVULLA Kaksikäyttötutteiden vientivalvntaan liittyvät ilmitukset ja hakemukset jätetään sähköisiä lmakkeita

Lisätiedot

Liikkujan polku -verkosto

Liikkujan polku -verkosto Liikkujan plku -verkst Oletk kskaan miettinyt? Sinä teet, minä teen Visik tekemisiä yhdistää ja saada ismpia tulksia aikaiseksi? Khderyhmä tiedssa, kanavat kunnssa Keneltä löytyisi sisältöjä? Yksinäistä

Lisätiedot

me-talo konsepti. Kohti myönteistä tulevaisuutta.

me-talo konsepti. Kohti myönteistä tulevaisuutta. me-tal knsepti. Khti myönteistä tulevaisuutta. 2 visi. 2050 Sumessa ei le yhtään syrjäytynyttä lasta eikä nurta painpistealueet. maahanmuuttajanuret mielenterveyden tuki ja palvelut kulutus työllistyminen

Lisätiedot

Luento 9 Julkaiseminen verkossa Aulikki Hyrskykari

Luento 9 Julkaiseminen verkossa Aulikki Hyrskykari Luent 9 Julkaiseminen verkssa 3.11.2015 Aulikki Hyrskykari Harjituksista H9 aiheena verkkjulkaiseminen 5p: Drpbxin käyttäminen esimerkki verkklevyn käytöstä materiaalin tallentamiseen ja jakamiseen 5p:

Lisätiedot

PALVELUSUUNNITELMA (15.12.2011)

PALVELUSUUNNITELMA (15.12.2011) 1 Nykytila kuvaus kuntaliitksen jälkeen Keskushallint Hallintpalvelut, Keskitetyt hallintpalvelut Kerimäki, Punkaharju, Puumala ja Savnlinna hitavat alla mainitut keskitetyt hallintpalvelut jkainen itsenäisesti.

Lisätiedot

TURVALLISEN OPISKELUYMPÄRISTÖN EDISTÄMINEN JA SORA- LAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMINEN KEMI-TORNION AMMATTIKOR- KEAKOULUSSA

TURVALLISEN OPISKELUYMPÄRISTÖN EDISTÄMINEN JA SORA- LAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMINEN KEMI-TORNION AMMATTIKOR- KEAKOULUSSA TURVALLISEN OPISKELUYMPÄRISTÖN EDISTÄMINEN JA SORA- LAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMINEN KEMI-TORNION AMMATTIKOR- KEAKOULUSSA Ammattikrkeakulun hallitus hyväksynyt 28.8.2013 2 Sisällysluettel Jhdant... 3 1. Kaikkia

Lisätiedot

Lahden seudun joukkoliikenteen rekisteriseloste

Lahden seudun joukkoliikenteen rekisteriseloste Lahden seudun jukkliikenteen rekisteriselste 22.9.2015 Lahden seudun jukkliikenneviranmainen Rekisteriselste, laatimispäivä 30.7.2014 Henkilötietlaki (523/1999) 10 1. Rekisterinpitäjä Yhteystiedt Lahden

Lisätiedot

Asennus ja asetukset -ohje. Tikon 6.5.0

Asennus ja asetukset -ohje. Tikon 6.5.0 Tukkuu 2015 1 (6) Aditr Tikn Wrker palvelu (service) Sisällysluettel 1. Yleistä... 1 2. Rinnakkaisen instanssin asentaminen... 2 3. Rinnakkaisen instanssin pist... 4 4. Aditr Tikn Wrker palvelun Windws

Lisätiedot

Finnish Value Pack Julkaisutiedot Vianova Systems Finland Oy Versio 18 21.4.2011

Finnish Value Pack Julkaisutiedot Vianova Systems Finland Oy Versio 18 21.4.2011 Julkaisutiedt Vianva Systems Finland Oy Versi 18 21.4.2011 2(8) Nvapint svellukset, versi 18.00 Yleiskuvaus Nvapint svellukset täydentävät kansainvälistä lkalisitua Nvapint jakeluversita vain sumalaisilla

Lisätiedot

Ohjelmistokäsikirja. GoPal Navigator -versio 4

Ohjelmistokäsikirja. GoPal Navigator -versio 4 Ohjelmistkäsikirja GPal Navigatr -versi 4 GPal Navigatr -versi 4 Sisällysluettel LUKU 1. JOHDANTO... 1 Tervehdys...1 CD/DVD-levyn sisältö...1 Järjestelmävaatimukset...3 Käytännöt tässä käsikirjassa...3

Lisätiedot

KELAN MÄÄRÄÄMÄT TYÖKYVYN ARVIOINTITUTKIMUKSET (SVL 15 L 13 JA KEL 61 ) VUOSINA 2015 2016

KELAN MÄÄRÄÄMÄT TYÖKYVYN ARVIOINTITUTKIMUKSET (SVL 15 L 13 JA KEL 61 ) VUOSINA 2015 2016 TEOS TUMA Palvelukuvaus Liite 1 KELAN MÄÄRÄÄMÄT TYÖKYVYN ARVIOINTITUTKIMUKSET (SVL 15 L 13 JA KEL 61 ) VUOSINA 2015 2016 Palvelukuvaus Liite 1 Kela KANSANELÄKELAITOS FOLKPENSIONSANSTALTEN 0 (31) PL 450,

Lisätiedot

Lausunto sähköisen median viestintäpoliittisesta ohjelmasta

Lausunto sähköisen median viestintäpoliittisesta ohjelmasta Helsinki 17.10.2012 Eduskunnan liikenne- ja viestintävalikunnalle Viite: VNS 4/2012 vp Lausunt sähköisen median viestintäpliittisesta hjelmasta Viestinnän Keskusliitt kiittää mahdllisuudesta antaa lausunt

Lisätiedot