Liite 1: Määrärahojen ylitykset tehtäväalueittain

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Liite 1: Määrärahojen ylitykset tehtäväalueittain"

Transkriptio

1 Kirkkovaltuuston päätöksiä 6 VUODEN 2009 TALOUSARVION MÄÄRÄRAHOJEN YLITYSOIKEUS Liite 1: Määrärahojen ylitykset tehtäväalueittain Vuoden 2009 talousarvion käyttötalousosassa oli budjetoitu toimintatuloihin yhteensä euroa ja toteutuneet toimintatulot olivat ,45 euroa. Toimintatuloja kertyi ,45 euroa enemmän kuin oli budjetoitu. Tämä johtui osaksi siitä, että puunmyyntituloja kertyi ennakoitua paremmin. Puunmyyntituloja saatiin vuonna 2009 yhteensä ,96 koska tällöin tilitettiin vuoden 2008 puukaupan loppuerät. Toimintakulut yhteensä budjetissa oli euroa ja toteutuneet käyttötalousosan toimintakulut olivat ,21 euroa. Toimintakulut alittuivat ,79 euroa. Näin ollen toimintakatteen alijäämäksi muodostui ,76 euroa. Toimintakatteen osalta budjetti alittui ,24 euroa ja tämä johtui siitä, että toimintatuloja saatiin budjetoitua enemmän ja toimintakulut alittuivat. Käyttötalousosan budjetin ylitykset on esitetty tehtäväalueittain erillisenä liitteenä. Investointimäärärahat eivät ylittyneet. Esitys, VsTj: Kn Taloudellinen jaosto esittää kirkkoneuvoston kautta kirkkovaltuustolle, että se hyväksyisi esityslistan liitteenä olevat tehtäväalueiden määrärahojen ylitykset ja niiden perustelut. Taloudellinen jaosto hyväksyi esityksen. Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen Kirkkovaltuusto hyväksyi määrärahaylistykset esitetyn mukaisesti

2 7 LAPUAN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2009 Liite 2: Tilinpäätös Kirkkojärjestyksen 15:9:n mukaan tilikaudelta on laadittava tilinpäätös, johon kuuluvat tuloslaskelma, tase ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja kirkkojärjestyksen 9 luvun 6 :n 1 momentissa tarkoitettu toimintakertomus. Samassa yhteydessä on tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelyä sekä talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi. Tilintarkastajien on tarkastettava hyvän tilintarkastustavan mukaisesti kunkin tilikauden hallinto, kirjanpito ja tilinpäätös. Tilintarkastajien on annettava kirkkovaltuustolle kultakin tilikaudelta taloussäännössä määrätyssä ajassa kertomus, jossa esitetään tarkastuksen tulokset. Kertomuksessa on esitettävä voidaanko tilinpäätös hyväksyä ja tilivelvollisille myöntää vastuuvapaus. Tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä päättää kirkkovaltuusto. Taloudellisesti vuosi 2009 oli seurakunnalle hyvä. Toimintatuottoja saatiin ,45 euroa. Toimintakulut olivat ,21 euroa. Näin ollen toimintakate osoittaa alijäämää ,76 euroa. Verotulokehitys oli myönteinen seurakunnalle. Verotuloja saatiin yhteensä ,96 euroa, joista kirkollisveron osuus on ,95 euroa ja yhteisöverojen osuus ,01 euroa. Verotulojen kertyminen vaikutti seurakunnan tilinpäätökseen myönteisesti. Vuosikate osoitti ,71 euroa ylijäämää ja poistojen ja satunnaisten tuottojen jälkeen tilikauden tulos osoitti ylijäämää ,69 euroa. Investointimenot vuonna 2009 olivat yhteensä ,17 euroa. Hautainhoitorahaston tilinpäätös, joka osoittaa ylijäämää 39,25 euroa kuuluu liitteineen seurakunnan tilinpäätökseen ja hyväksytään seurakunnan tilinpäätöksen yhteydessä. Työalat ovat laatineet omat toimintakertomuksensa vuodesta 2009.

3 Esitys, VsTj: Esitän, että taloudellinen jaosto omalta osaltaan käsittelee Lapuan tuomiokirkkoseurakunnan toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen vuodelta 2009 ja päättää esittää kirkkoneuvostolle (1) että kirkkoneuvosto allekirjoittaa tilinpäätöksen vuodelta 2009 ja (2) esittää kirkkovaltuustolle, että tilikauden ylijäämä ,69 euroa siirretään edellisten vuosien yli/alijäämätilille sekä (3) antaa tilinpäätöksen tilintarkastajille Taloudellinen jaosto hyväksyi esityksen. Kn Kirkkoneuvosto omalta osaltaan hyväksyi Lapuan tuomiokirkkoseurakunnan toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen vuodelta 2009 ja (1) allekirjoitti tilinpäätöksen vuodelta 2009 ja (2) esittää kirkkovaltuustolle, että tilikauden ylijäämä ,69 euroa siirretään edellisten vuosien yli/alijäämätilille sekä (3) antaa tilinpäätöksen tilintarkastajille Kirkkovaltuusto päätti vahvistaa vuoden 2009 tilinpäätöksen ja päätti siirtää tilikauden 2009 ylijäämän ,69 euroa edellisten vuosien yli/alajäämätilille

4 8 LAPUAN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNNAN TILINTARKASTUSKERTOMUS/VASTUUVAPAUS VUODELTA 2009 Liite 2: Lapuan tuomiokirkkoseurakunnan tilintarkastuskertomus Lapuan tuomiokirkkoseurakunnan tilintarkastajat JHTTtilintarkastaja Esko Säilä, Raimo Nikkari, Terttu Holma ja Pentti Kangasluoma ovat luovuttaneet tilintarkastuskertomuksen vuoden 2009 tilintarkastuksen suorittamisesta. Kertomuksessa ei ole muistutuksia tilivelvollisia kohtaan. Esitys, VsTj: Kn Taloudellinen jaosto esittää kirkkoneuvoston kautta tilintarkastajien antaman tilintarkastuskertomuksen vuoden 2009 tilintarkastuksesta kirkkovaltuustolle. hyväksyttiin esityksen mukaan Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen ja esittää kirkkovaltuustolle tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä seurakunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille luottamushenkilöille ja viranhaltijoille tilivuodelta Kirkkovaltuusto myönsi seurakunnan hallinto ja taloutta hoitaneille luottamushenkilöille ja viranhaltijoille vastuuvapauden vuodelta 2009.

5 9 ETELÄ- JA KESKIPOHJANMAAN ERITYISHUOLTOPIIRIN HENGELLISEN TYÖN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2009 Liite 3: Toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2009 Etelä- ja Keskipohjanmaan Erityishuoltopiirin hengellisen työn johtokunta käsitteli kokouksessaan vuoden 2009 toimintakertomusta ja tilinpäätöstä ja hyväksyi sen omalta osaltaan ja päätti jättää sen Lapuan tuomiokirkkoseurakunnan hallinnon käsiteltäväksi. Etelä- ja Keskipohjanmaan Erityishuoltopiirin hengellisen työn tilinpäätös osoittaa vuodelta 2009 ylijäämää 3.566,29 euroa. Toimintatuottoja kertyi yhteensä euroa joka muodostui seurakuntien maksuosuuksista. Toimintakulut olivat ,26 euroa. Korkotuottoja kertyi vuodelta 2009 yhteensä 728,11 euroa. Esitys, VsTj: Kn Taloudellinen jaosto hyväksyy omalta osaltaan Etelä- ja Keskipohjanmaan erityishuoltopiirin hengellisen työn toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen vuodelta 2009 Etelä- ja Keskipohjanmaan erityishuoltopiirin johtokunnan esityksen mukaisesti ja esittää kirkkoneuvoston kautta kirkkovaltuustolle, että tilikauden ylijäämä 3.566,29 euroa siirretään edellisten vuosien yli/alijäämätilille sekä antaa tilinpäätöksen tilintarkastajille. Taloudellinen jaosto hyväksyi esityksen. Kirkkoneuvosto hyväksyi omalta osaltaan Etelä- ja Keskipohjanmaan erityishuoltopiirin hengellisen työn toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen vuodelta 2009 Etelä- ja keskipohjanmaan erityishuoltopiirin johtokunnan esityksen mukaisesti ja esittää kirkkovaltuustolle, että tilikauden ylijäämä 3.566,29 euroa siirretään edellisten vuosien yli/alijäämätilille sekä antaa tilinpäätöksen tilintarkastajille. Kirkkovaltuusto vahvisti Etelä- ja Keskipohjanmaan erityishuoltopiirin hengellisen työn toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen vuodelta 2009 sekä päätti, että tilikauden alijäämä 3.566,29 euroa siirretään edellisten vuosien yli/alijäämätilille.

6 10 ETELÄ-KESKIPOHJANMAAN ERITYISHUOLTOPIIRIN HENGELLISEN TYÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS/VASTUUVAPAUS VUODELTA 2009 Liite 3: Etelä- ja keskipohjanmaan erityishuoltopiirin hengellisen työn tilintarkastuskertomus Lapuan tuomiokirkkoseurakunnan tilintarkastajat JHTTtilintarkastaja Esko Säilä, Raimo Nikkari, Terttu Holma ja Pentti Kangasluoma ovat luovuttaneet tilintarkastuskertomuksen vuoden 2009 tilintarkastuksen suorittamisesta. Kertomuksessa ei ole muistutuksia tilivelvollisia kohtaan. Esitys, VsTj: Kn Taloudellinen jaosto esittää kirkkoneuvoston kautta tilintarkastajien antaman tilintarkastuskertomuksen vuoden 2009 tilintarkastuksesta kirkkovaltuustolle. hyväksyttiin esityksen mukaan Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen ja esittää kirkkovaltuustolle tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä hallintoa ja taloutta hoitaneille luottamushenkilöille ja viranhaltijoille tilivuodelta Kirkkovaltuusto hyväksyi esityksen ja myöntää vastuuvapauden hallintoa ja taloutta hoitaneille luottamushenkilöille ja viranhaltijoille tilivuodelta 2009.

7 11 TERTTU HOLMAN ERO LUOTTAMUSTOIMESTA Liite 4 Kokouksessaan kirkkovaltuusto valitsi vuositilintarkastajiksi Esko Säilän, Terttu Holman, Pentti Kangasluoman ja Raimo Nikkarin. Puheenjohtajaksi valittiin Esko Säilä. Varavuositilintarkastajiksi valittiin Jouko Metsä-Ketelä, Heikki Malkola, Risto Linkoaho ja Pekka Latomäki. Terttu Holma pyytää päivätyllä kirjeellään eroa tilintarkastajan luottamustoimestaan koska hänen kotikuntansa ja seurakuntansa ovat muuttuneet KJ 15:10 ja varainhoitosäännön 40 :n mukaan kirkkovaltuusto valitsee toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastamista varten vähintään kaksi tilintarkastajaa sekä yhtä monta varatilintarkastajaa. Vähintään yhden tilintarkastajan tulee olla keskuskauppakamarin (KHT-tilintarkastaja), kauppakamarin (HTM-tilintarkastaja) ja julkishallinnon ja talouden tilintarkastuslautakunnan (JHTT-tilintarkastaja) hyväksymä tilintarkastaja tai yhteisö. Yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja voivat olla muun seurakunnan jäseniä. Esitys, TR: Kn Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että se 1. myöntäisi eron Terttu Holmalle tilintarkastajan luottamustoimesta 2. valitsisi Terttu Holman tilalle vuositilintarkastajan toimikauden 2010 loppuun saakka. päätti 1. esityksen mukaan 2. esityksen mukaan päätti 1. myöntää eron Terttu Holmalle tilintarkastajan luottamustoimesta 2. valita Terttu Holman tilalle vuositilintarkastajaksi Ritva Vilpakan toimikauden 2010 loppuun saakka.

8 12 VAALIKUULUTUSTEN LEHTI-ILMOITUKSET KJ 23:2 2.mom. nojalla kirkkovaltuusto päättää lehdestä, jossa kuulutus on ilmoitettava. Tähän asti ilmoituslehtenä on käytetty Lapuan Sanomia sekä osittain Lapuan Linkkiä. Esitys, Tr: Kn Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että seurakunta käyttää seurakuntavaalien ilmoituslehtenä Lapuan Sanomia ja Lapuan Linkkiä. hyväksyi esityksen. hyväksyi esityksen. Teppo Ylitalo ja Juha Ikola olivat esteellisiä eivätkä osallistunet tämän pykälän käsittelyyn. 13 ÄÄNESTYSPAIKAT KVJ:n 2:51 mukaan äänestyspaikoista päättää kirkkovaltuusto. Seurakunnan kirkko on varsinainen äänestyspaikka, jossa vaalitoimitus on aloitettava jumalanpalveluksen jälkeen. Toisen vaalipäivän osalta kirkkovaltuusto voi päättää äänestyspaikaksi esim. seurakuntatalon. Varsinaiset vaalit ovat kaksipäiväiset. Ennakkoäänestys on kirkkoherranvirastossa klo 9-18 ja/tai muissa vaalilautakunnan päättämissä paikoissa, esim. Tiistenjoki, Kauhajärvi, Hellanmaa, Kaaranmännikkö. Kyseeseen voisivat tulla myös marketit, oppilaitokset jne. Kotiäänestys on klo 9-20 ja klo Esitys, Tr: Kn Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että äänestyspaikkana sunnuntaina on tuomiokirkko ja maanantaina seurakuntatalo. Vaalilautakunta päättää muista äänestyspaikoista. hyväksyi esityksen kirkkovaltuusto päätti, että äänestyspaikkana sunnuntaina on tuomiokirkko ja maanantaina seurakuntatalo.

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkovaltuusto Pvm 28.04.2015 2/2015

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkovaltuusto Pvm 28.04.2015 2/2015 ESITYSLISTA N:o Kirkkovaltuusto Pvm 28.04.2015 2/2015 PÖYTÄKIRJA Sivu Pvm 28.04.2015 1 Aika 28.04.2015 klo 18.00 19.04 OSALLISTUJAT Jäsenet Buska Matti jäsen Raappana Tauno jäsen Gammelin Pertti jäsen

Lisätiedot

AKAAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 3/2015 PÖYTÄKIRJA

AKAAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 3/2015 PÖYTÄKIRJA 1 KOKOUSAIKA Torstaina 28.05.2015 17.30 Kokous alkaa kahvittelulla 17.30, sitten siirrytään perhekirkkoon klo 18, minkä jälkeen varsinainen kokous. KOKOUSPAIKKA Viialan seurakuntasali OSALLISTUJAT Päätöksentekijät

Lisätiedot

VESILAHDEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 16. Kirkkovaltuusto 21.5.2015. Aika: 21.5.2015 klo 19.00 (kokouskahvit alk. klo 18.30)

VESILAHDEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 16. Kirkkovaltuusto 21.5.2015. Aika: 21.5.2015 klo 19.00 (kokouskahvit alk. klo 18.30) VESILAHDEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 16 Aika: klo 19.00 (kokouskahvit alk. klo 18.30) Paikka: Seurakuntatalo Allekirjoitukset: Seppo Parkkila puheenjohtaja Eija Nurmi pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus:

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 18 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 19 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 20 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 21 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

Vuoden 2012 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Vuoden 2012 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Yhtymähallitus 20 20.03.2013 Yhtymävaltuusto 8 23.05.2013 Vuoden 2012 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen 79/02.02.02/2013 Yh 20 Kuntalain 68 :n mukaan yhtymähallituksen on laadittava

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2012 1 ( 7 ) KIRKKOVALTUUSTO 10.4.2013

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2012 1 ( 7 ) KIRKKOVALTUUSTO 10.4.2013 SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2012 1 ( 7 ) KIRKKOVALTUUSTO 10.4.2013 Aika Keskiviikko 10.4.2013 klo 19.00 20.07 Paikka Olavin toimintakeskus, seurakuntasali Nuotta Läsnä Lauri Kirves puheenjohtaja Jarmo

Lisätiedot

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

KOKOUS N:o 2-2015 AIKA 18.05.2015 kello 19.00 20.35 kahvit kello 18.30 alkaen PAIKKA Parolan seurakuntatalo

KOKOUS N:o 2-2015 AIKA 18.05.2015 kello 19.00 20.35 kahvit kello 18.30 alkaen PAIKKA Parolan seurakuntatalo Hattulan seurakunta Kirkkovaltuusto KOKOUS N:o 2-2015 AIKA 18.05.2015 kello 19.00 20.35 kahvit kello 18.30 alkaen PAIKKA Parolan seurakuntatalo Valtuutetut Läsnä Poissa Kirkkoneuvosto Läsnä Poissa Ahola

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 9 Kirkkovaltuusto 07.05.2012

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 9 Kirkkovaltuusto 07.05.2012 9 9 KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 9 KJ 8:5 KL 7:4 Kirkkovaltuuston työjärjestys 1 Kutsu asialuetteloineen on lähetettävä kirkkovaltuuston jäsenille viimeistään viikkoa ennen kokousta

Lisätiedot

KOKOUSKUTSU. Kokouksessa käsiteltävät asiat:

KOKOUSKUTSU. Kokouksessa käsiteltävät asiat: KOKOUSKUTSU Kuusamon seurakunnan kirkkovaltuuston kokous pidetään tiistaina 10. päivänä toukokuuta 2011 Seurakuntatalon isossa salissa alkaen klo 18.00. Kokouksessa käsiteltävät asiat: 1. Hallinnon ja

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 1/2015 1. Yhtymäkokous. Aika 21.04.2015 klo 16:00-18:05. Sievin kunnan valtuustosali, Haikolantie 16, Sievi

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 1/2015 1. Yhtymäkokous. Aika 21.04.2015 klo 16:00-18:05. Sievin kunnan valtuustosali, Haikolantie 16, Sievi Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 1/2015 1 Yhtymäkokous Aika 21.04.2015 klo 16:00-18:05 Paikka Sievin kunnan valtuustosali, Haikolantie 16, Sievi Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen järjestäytyminen

Lisätiedot

AKAAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 1/2014 PÖYTÄKIRJA. Holkeri-Rokkanen Sini-Marja Hämäläinen Sirpa. Knuutila Heikki. Lahdensivu Olavi Latvanen Anneli

AKAAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 1/2014 PÖYTÄKIRJA. Holkeri-Rokkanen Sini-Marja Hämäläinen Sirpa. Knuutila Heikki. Lahdensivu Olavi Latvanen Anneli 1 KOKOUSAIKA 14.5.2014 kello 18.00 Kahvitarjoilu kello 17.30-18.00 KOKOUSPAIKKA Alasali, Sontulantie 1, Akaa OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aronen Hannele Haavisto Tuija Holkeri-Rokkanen Sini-Marja Hämäläinen

Lisätiedot

Mahdollisuus ruokailuun ruokasalissa. Erityishuoltopiirin johtajan toimintakatsaus johtaja Seija Aaltonen, juhlasali

Mahdollisuus ruokailuun ruokasalissa. Erityishuoltopiirin johtajan toimintakatsaus johtaja Seija Aaltonen, juhlasali KOKOUSKUTSU Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymän valtuuston kokous pidetään torstaina, 24. päivänä huhtikuuta 2014 klo 13.00 alkaen KTO kehitysvamma-alan tuki -ja osaamiskeskuksen toimintakeskuksen

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto N:o 2/2015 Sivu 17

Kirkkoneuvosto N:o 2/2015 Sivu 17 N:o 2/2015 Sivu 17 Kokousaika Keskiviikko 25.3.2015 klo 18.00-20.05 Kokouspaikka Seurakuntatalo Saapuvilla olleet jäsenet ja varajäsenet Jäsenet Saastamoinen Matti, varapj. Jääskeläinen Martti Laukkanen

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 3/2014 1

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 3/2014 1 KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 3/2014 1 Kirkkoneuvosto Pöytäkirja Aika: 3.3.2014 klo 18.30 20.15 Paikka: Torikulman alakerran kokoustila Keskuskatu 51 b Tämä on kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen yllä mainittuna

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 5/2013 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 17.4.2013

KIRKKONEUVOSTO 5/2013 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 17.4.2013 KEMIN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA KIRKKONEUVOSTO 5/2013 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 17.4.2013 sivu 35. Valtakirja/Kanttori Aki Tyni... 2 36. Kirkkovaltuutettu Antti Alahäivälän vaalikelpoisuuden lakkaaminen...

Lisätiedot

Ritva Lill-Smeds, jäsen

Ritva Lill-Smeds, jäsen Tarkastuslautakunta 2009-2012 18.05.2010 1 KOKOUSAIKA Tiistaina 18.05.2010 klo 15.00 19.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET Kunnanvirasto Yhteispalvelupisteen kokoustila Lapinjärvi Mats Antas, puheenjohtaja

Lisätiedot

ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä

ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä SYSMÄN SEURAKUNTA 2/2011 11 ( 9 ) Aika Tiistai 12.4.2011 klo 19.00 20.31 Paikka Olavin toimintakeskus, seurakuntasali Nuotta Läsnä Lauri Kirves puheenjohtaja Jarmo Heinonen Ritva Heinonen saapui 16 aikana

Lisätiedot

Kuntayhtymän tasekirja vuodelta 2013 on liitteenä.

Kuntayhtymän tasekirja vuodelta 2013 on liitteenä. Yhtymähallitus 23 27.03.2014 Yhtymävaltuusto 3 21.05.2014 Vuoden 2013 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen 51/02.02.02/2014 Yh 27.03.2014 23 Kuntalain 68 :n mukaan yhtymähallituksen

Lisätiedot

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 44. Tarkastuslautakunnan vuoden 2014 arviointikertomus 48

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 44. Tarkastuslautakunnan vuoden 2014 arviointikertomus 48 Kokousaika 24.6.2015 klo 18.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto 43 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 44 Pöytäkirjantarkastajien valinta 45 Esityslistan hyväksyminen 46 Luvian kunnan tilinpäätös

Lisätiedot

Torstai 31.5.2012 klo 18.30. Kokouskahvit kello 18.00

Torstai 31.5.2012 klo 18.30. Kokouskahvit kello 18.00 Kirkkovaltuusto 2/12 Seurakuntatalo, Niuhalanraitti 6 b, 03400 Vihti Torstai 31.5.2012 klo 18.30 Kokouskahvit kello 18.00 1. Kokouksen avaus 12 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 2/2014 Kirkkovaltuusto 30.5.2014 15 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 2/2014

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 2/2014 Kirkkovaltuusto 30.5.2014 15 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 2/2014 30.5.2014 15 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 2/2014 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA perjantaina 30. päivänä toukokuuta 2014 klo 19.00 alkaen Seurakuntatalo Haataja Markku Honkanen Viljo Huttunen

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2009. Kunnanvaltuusto

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2009. Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2009 Kunnanvaltuusto Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 15.06.2009 klo 18.00 18.50 Puumilan Taitotalo Mäkipää Lea, puheenjohtaja Björn Risto,

Lisätiedot

Hartolan seurakunta Kirkkovaltuusto 2015

Hartolan seurakunta Kirkkovaltuusto 2015 Kirkkovaltuuston kokous 2/2015 KOKOUSKUTSU Kokousaika Torstaina 16.4.2015 klo 18.30 Kokouspaikka Hartolan seurakuntatalo, Sali 1 Käsiteltävät asiat 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki, Kolpeneen palvelukeskus, ruokasali Myllärintie 35, Rovaniemi

Rovaniemen kaupunki, Kolpeneen palvelukeskus, ruokasali Myllärintie 35, Rovaniemi Viranomainen Esityslista 1/2015 Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä 26.5.2015 Laatimispäivämäärä Valtuusto Kokousaika Perjantaina 12.6.2015 klo 12 Kokouspaikka Rovaniemen kaupunki, Kolpeneen palvelukeskus,

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kv 2/2015 Kirkkovaltuusto Pöytäkirja 2. Hakoniemen leirikeskus, Hakoniementie 24, Kankaanpää

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kv 2/2015 Kirkkovaltuusto Pöytäkirja 2. Hakoniemen leirikeskus, Hakoniementie 24, Kankaanpää KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kv 2/2015 Kirkkovaltuusto Pöytäkirja 2 Aika: 20.5.2011 klo 17.00 17.50 Paikka: Hakoniemen leirikeskus, Hakoniementie 24, Kankaanpää Läsnä: Tuori Paavo puheenjohtaja Marja Ahokangas

Lisätiedot

LAUKAAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1.6.2011 N:o 3/2011 KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 9.6.2011 Sivu 31

LAUKAAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1.6.2011 N:o 3/2011 KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 9.6.2011 Sivu 31 KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 9.6.2011 Sivu 31 Kokousaika Torstai 9.6.2011 kello 17.00 19.05 Kokouspaikka Päätöksen tekijät Seurakuntatalo Anttila Mika-Olli Ek Terhi Heikkinen Panu, poissa ei varajäsentä

Lisätiedot

HARTOLAN SEURAKUNTA Kirkkoneuvosto 2/20.3.2014

HARTOLAN SEURAKUNTA Kirkkoneuvosto 2/20.3.2014 Hartolan seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään seurakuntatalolla torstaina 20. päivänä maaliskuuta 2014 klo 18.00. 16 Kokouksen avaus 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 18 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

PÄÄTÖSLUETTELO. Hollolassa 25.3.2014. Antti Lahtinen kirkkoherra, kirkkoneuvoston puheenjohtaja

PÄÄTÖSLUETTELO. Hollolassa 25.3.2014. Antti Lahtinen kirkkoherra, kirkkoneuvoston puheenjohtaja PÄÄTÖSLUETTELO Hollolan seurakunnan kirkkoneuvoston 25.3.2014 Sovituksenkirkossa pidetyn kokouksen päätösluettelo. Kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä 27.3.2014-11.4.2014 ma-pe klo 9-15 kirkkoherranvirastossa.

Lisätiedot

HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 3/2011 Kirkkoneuvosto. Simeon-talon kokoushuone

HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 3/2011 Kirkkoneuvosto. Simeon-talon kokoushuone KOKOUSKUTSU 3/2011 Kirkkoneuvosto Kokousaika tiistai 15.3.2011 klo 18.30 Kokouspaikka Simeon-talon kokoushuone Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro 37 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 38 Pöytäkirjantarkastus

Lisätiedot