Hyvillä käytännöillä kuormitus hallintaan SKF Muuramen tehdas

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hyvillä käytännöillä kuormitus hallintaan SKF Muuramen tehdas"

Transkriptio

1

2 Hyvillä käytännöillä kuormitus hallintaan SKF Muuramen tehdas Rantasipi Laajavuori, Jyväskylä Kaarina Luoma

3 Oy SKF Ab Muuramen tehdas Slide 2

4 Voitelujärjestelmät teollisuuteen ja ajoneuvoihin Slide 3

5 SKF:n Liiketoiminta-alueet Tiivisteet Laakerit ja yksiköt Voitelujärjestelmät Mekatroniikka Palvelut Slide 4

6 Oy SKF Ab Oy SKF Ab, Muurame SKF Lubrication Business Unit Oy SKF Ab, Espoo Myyntiyhtiö Slide 5

7 Integroitu hallintajärjestelmä TTT-järjestelmä OHSAS vuodesta 2001 alkaen SKF Muuramessa Slide 6

8 Työturvallisuuden kulmakivet SKF Muuramen tehtaalla Perehdytys Työsuojelutoimikunta Jatkuva poikkeamien ja kehityskohteiden etsiminen Tiivis yhteistyö työterveyshuollon kanssa Läheltä piti tilanteiden kartoitus SKF-konsernin sisäiset auditoinnit CHANNEL / KANAVA OHSAS sertifioitu johtamisjärjestelmä FM Global riskiaudiointi säännöllisesti Työilmapiirikyselyt ja työhyvinvointihankkeet Siisteyden ja järjestyksen ylläpito (5S) Järjestelmällinen ja suunnitelmallinen toimintatapa Slide 7

9 Slide 8

10 Koko henkilöstö mukana eri toiminnoissa Toimintaa kehitetään jatkuvan parantamisen hengessä ja koko henkilöstö on mukana eri toiminnoissa Yhteisiä foorumeita YT-toimikunta Työsuojelutoimikunta Työterveyshuollon asiakaspaneeli Vapaa-ajan toimikunta Henkilöstöravintolan asiakaspaneeli Taustalla konsernin arvot ja toimintalinjaukset mm. turvallinen ja terveellinen toimintaympäristö ja avoin, suvaitseva ja tasaarvoinen toimintakulttuuri Slide 9

11 Hyvät käytännöt SKF Muuramen tehtaalla

12 Teknologiateollisuuden työhyvinvointihanke Miksi SKF Muuramen tehdas lähti mukaan hankkeeseen? Slide 11

13 Hyvä työ pidempi työura: miksi lähdimme mukaan Käytössämme oli jo useita työhyvinvointia tukevia toimintatapoja esim: Säännölliset henkilöstötutkimukset joka vuosi Kehityskeskustelut käytössä Tuotannon osaamismatriisit Laadukas työturvallisuus ja työsuojelutoiminta Toimiva yhteistyö työterveyshuollon kanssa, lakisääteistä kattavampi työterveyshuolto Säännöllinen sisäinen tiedotus Jo aloitettu oma terveyteen ja työterveyteen kohdistuva hyvinvointihanke (mm. kehonkoostumismittaukset yhtiön yhteinen BMI mittarina/lihaskuntotestit) Oma kuntosali ja monipuolinen vapaa-ajan toiminta.. Slide 12

14 Hyvä työ pidempi työura - Tavoitteet mutta ei selvää kuvaa siitä miten ne vaikuttavat henkilöstön työhyvinvointiin ja mitkä ovat vaikuttavimpia tapoja lisätä työhyvinvointia Mahdollisuus saada vertailutietoa, miten sijoitumme näissä asioissa teknologiateollisuuden muiden yritysten joukossa Saada tuloksena mm. Muuramen yksikön työhyvinvointiindeksi, joka on yhteismitallinen tällä toimialalla täydentämään omaa henkilöstötutkimustamme ja tukemaan kehittämistoimintaamme sekä toimintatapoja Saada enemmän mitattavuutta työhyvinvointiin sairauspoissaolo-seurannan ja työilmapiiritutkimuksen lisäksi Slide 13

15 Työhyvinvoinnin ja työkyvyn näkökulma Työkyky-talon jokaista kerrosta on kehitettävä Kehittämistyö tehdään yhdessä koko henkilöstön kanssa ja kaikkien panos on tärkeä Työkyky-talo malli huomioi myös perheen ja lähiyhteisön, jotka nekin vaikuttavat työkykyyn Työhyvinvointi on muutakin kuin liikuntaa, talomalli auttanut kiinnittämään laajemmin huomiota kokonaisuuteen ja näkemään työhyvinvoinnin entistä monipuolisemmin Työkyky-talo antoi mallin koota toimenpiteet systemaattisemmin kokonaisuudeksi kun katsotaan mitä työhyvinvoinnin kehittämiseksi on tehty tai tullaan tekemään Monet käytännön pienetkin parannukset syntyvät osana normaalia työtä ilman isompia investointeja ja tukevat samalla hyvin myös työhyvinvointiin vaikuttavia kerroksia. Slide 14

16 Sisäinen viestintä

17 Sisäinen viestintä ja tiedotus Sisäinen viestintä on tärkeä osa työhyvinvointia Kaikkina aikoina tärkeää muutostilanteet vaativat tiheämpää tiedotusta Yrityksen tulee huolehtia avoimesta ja oikea-aikaisesta tiedotuksesta ja henkilöstön tulee myös huolehtia omalta osaltaan tiedon vastaanottamisesta Slide 16

18 SKF Muuramen sisäinen tiedotus Yhteinen tiedotustilaisuus kerran kuukaudessa paikallisjohtajan tilannekatsaus - talous ym. - tavoite/toteuma - ajankohtaiset asiat Säännölliset palaverikäytännöt taulupalaverit, tuotannon viikkopalaveri, tiimipalaverit, johtoryhmän kokous Slide 17

19 Taulupalaverit Tuotannon tiimien taulupalaverit kerran viikossa tuotannon tiimien helppoon ja nopeaan asioiden esiintuomiseen ja käsittelyyn Tiimin ja tehtaan ajankohtaiset asiat, tapahtumat ja uutiset Poikkeamat normaalitilanteesta Parannustoimet, toistuvat ongelmat (aiheet tarpeen mukaan) Slide 18

20 Sisäinen tiedotus Tiimitaulut Osaamismatriisi Toimitusvarmuus Työvuorolista Tiimin henkilökuvat Koneiden käyttöaste Tulospalkkioinfo Läheltä piti lomakkeet Työpaikkaselvityksen yhteenveto Jatkuva parantaminen Suorituskykyä osoittavat luvut (valmistuneet kpl, käyttöaste yms) Slide 19

21 Taulupalaveri Palaveri pidetään tiimitaulun vieressä. Taululla olevaan isoon lehtiöön kirjoitetaan viikon kuluessa asioita, jotka halutaan käsitellä tai joista muiden on hyvä tietää. Slide 20

22 Sisäinen tiedotus SKF Muurame News Säännöllisesti, joka toinen viikko Ajankohtaiset uutiset Saadut kaupat Nimitykset, uudet hlöt Tuotetietoa Yleistä SKF-informaatiota Vapaa-ajantoiminta Jaetaan paperiversiona koko henkilöstölle ja pdf verkossa Slide 21

23 Sisäinen tiedotus Ilmoitustaulut tuotannossa ja toimistossa Tiimitaulut Slide 22

24 Sisäinen tiedotus Operatiiviset mittarit kaikkien nähtävillä päivitetään joka viikko Kehityskeskustelut kerran vuodessa keväällä, välikatselmointi syksyllä tavoitteet, suoritusarviointi, koulutustarpeet, urakehitys Lakisääteinen tiedotus YT-toimikunta Työsuojelutoimikunta Slide 23

25 Kehityskeskustelut Kehityskeskustelut käydään koko henkilöstön kanssa Työntekijät ja asentajat Toimihenkilöt Vuokratyöntekijät Kehityskeskustelut laajennettiin uudistetulla mallilla tuotantoon ja asentajille keväällä 2012 Ennenkuin kehityskeskustelujen pitäminen työntekijöillä aloitettiin saivat tuotannon esimiehet että tuotannon työntekijät ja asentajat koulutusta kehityskeskustelun käymiseen Työkyky-talomallin mukaisesti uudistettu kehityskeskustelulomake käyttöön koko henkilöstölle Slide 24

26 Slide 25

27 Slide 26

28 Tuotannon osaamismatriisi Slide 27

29 Yhteistyö työterveyshuollon kanssa

30 Toimiva ja tiivis yhteistyö työterveyshuollon kanssa työterveyslääkärin ja työterveyshoitajan vastaanotot kerran kuukaudessa tehtaalla suunnitelmallinen ja systemaattinen toiminta, pystytään toimimaan yhdessä ennalta tehdyn suunnitelman mukaan TTH tunnistaa myös työpaikan tarpeet tukee henkilöstöhallintoa, esimiehiä ja henkilöstöä hoidon hyvä saatavuus ja ennaltaehkäisevyys lakisääteistä kattavampi työterveyshuolto Slide 29

31 Työpaikkaselvitys Työterveyshuollon suorittama selvitys työpisteen ja -tiimin turvallisuutta ja terveyttä uhkaavista seikoista Tehdään tiiviissä yhteistyössä työterveyshuollon, työnantajan edustajien ja työntekijöiden kanssa Käydään läpi fyysiset, psyykkiset, kemialliset, biologiset yms. kuormitustekijät, Työpaikkaselvityksen palautetilaisuuteen osallistuu koko kyseinen tiimi mahdollisuus keskusteluun ja kysymyksiin Palautekeskusteluun varataan 2 3 tuntia aikaa Vuorovaikutteisessa palautetilaisuudessa henkilöstö saa myös näin tietoa työperäisistä terveysriskeistä ja ymmärtävät suojautumisen merkityksen Palautetilaisuudessa syntyy laajemminkin keskustelua työstä ja sen kehittämisestä Slide 30

32 Eurooppalainen työturvallisuuskampanja

33 Eurooppalainen työturvallisuuskampanja SKF Muurame osallistui Euroopan työturvallisuus- ja työterveysviraston (EU-OSHA) kampanjaan Terveellinen työ - Healthy workplaces Terveellinen työ on Euroopan laajin työterveys- ja työturvallisuusalan kampanja. Kampanjan teema oli Yhteistyöllä riskit hallintaan. European Good Practice Awards on osa tätä kampanjaa Kansainvälinen tuomaristo etsi parhaita esimerkkejä työantajan ja työntekijöiden yhteistyöstä ja molemminpuolisista hyödyistä, joka edisti kampanjan aihetta Yhteistyöllä riskit hallintaan. Kilpailuun osallistui satoja hakemuksia 29 maasta EU:ssa ja sen ulkopuoleltakin. EU OSHA palkitsi SKF Muuramen tehtaan Työhyvinvoinnin lisäämisestä teknologiayrityksessä. Palkinnon luovuttivat työllisyydestä, sosiaaliasioista ja osallisuudesta vastaava EU-komissaari, tohtori László Andor ja Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston johtaja Christa Sedlatschek SKF Muuramen tehtaan henkilöstöpäällikkö Kaarina Luomalle ja koneistaja, työsuojeluvaltuutettu Jari Kuparille Dublinissa pidetyssä palkintojenjakotilaisuudessa. Slide 32

34 Slide 33

35 Työhyvinvointi tehdään yhdessä päivittäisessä tekemisessä! Slide 34

OHJEITA TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUJEN HANKKIMISEEN JA ARVIOINTIIN

OHJEITA TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUJEN HANKKIMISEEN JA ARVIOINTIIN OHJEITA TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUJEN HANKKIMISEEN JA ARVIOINTIIN SISÄLLYSLUETTELO 1. TYÖTERVEYSHUOLLON JÄRJESTÄMINEN 3 2. HYVÄ TYÖTERVEYSHUOLTOKÄYTÄNTÖ 4 3. KELAN KORVAUSPERIAATTEET 5 4. TYÖPAIKKASELVITYS

Lisätiedot

Työhyvinvointia työsuojelun yhteistoiminnalla

Työhyvinvointia työsuojelun yhteistoiminnalla Työhyvinvointia työsuojelun yhteistoiminnalla Työhyvinvointia työsuojelun yhteistoiminnalla Työhyvinvointia työsuojelun yhteistoiminnalla 1 2 JHL Julkisten ja hyvinvointialojen liitto Julkisten ja hyvinvointialojen

Lisätiedot

- työsuojelun strategia. Toimintaohjelma

- työsuojelun strategia. Toimintaohjelma 1 - työsuojelun strategia Toimintaohjelma 2 Topimintaohjelma Työsuojelun strategia 1. Yleistä Työsuojelun tarkoituksena on parantaa työympäristöä ja oloja ja turvata siten työntekijöiden työkyky ja ylläpitää

Lisätiedot

Piia Kiltti Työturvallisuuden hyvät käytännöt Kysely työturvallisuuden hyvistä käytännöistä

Piia Kiltti Työturvallisuuden hyvät käytännöt Kysely työturvallisuuden hyvistä käytännöistä Turvallisuustekniikan laitos. Raportti 9 Institute of Occupational Safety Engineering. Report 9 Piia Kiltti Työturvallisuuden hyvät käytännöt Kysely työturvallisuuden hyvistä käytännöistä Tampere 4 Tampereen

Lisätiedot

Paletti innostui työsuojelusta

Paletti innostui työsuojelusta N:o 7 Syyskuu 2011 Paletti innostui työsuojelusta Tikkurila maalaa turvallista tulevaisuutta Sisäasiainministeriö kartoittaa HSEQ Monitor Riskillä 3T Online verkkokauppa avattu 1 Pääkirjoitus 3T 10v Kymmenen

Lisätiedot

Siikalatvan kunnan työsuojelun toimintaohjelma vuosille 2014-2017

Siikalatvan kunnan työsuojelun toimintaohjelma vuosille 2014-2017 1 Siikalatvan kunnan työsuojelun toimintaohjelma vuosille 2014-2017 1. Toimintaohjelman sisältö Toimintaohjelmalla pyritään työsuojeluasioiden hallittuun ja suunnitelmalliseen järjestämiseen työpaikalla.

Lisätiedot

YPÄJÄN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 1.1.2014 31.12.2016

YPÄJÄN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 1.1.2014 31.12.2016 Yhttmk 19.02.2014 3 LIITE 1 Kh 25.02.2014 31 LIITE 12 YPÄJÄN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 1.1.2014 31.12.2016 28.01.2014 Jouko Käkönen Työsuojelupäällikkö YPÄJÄN KUNTA 2 SISÄLLYS 1. TYÖSUOJELUOHJELMAN

Lisätiedot

Tuetaan työkykyä ajoissa

Tuetaan työkykyä ajoissa Tuetaan työkykyä ajoissa Opas työkyvyn ylläpitoon ja varhaiseen tukemiseen TYÖTOVERIT voivat havaita merkkejä työntekijän työkyvyn heikkenemisestä ja ottavat asian puheeksi ESIMIES havaitsee merkkejä työntekijän

Lisätiedot

Työkyvyn aktiivinen tuki

Työkyvyn aktiivinen tuki Yhteistyöryhmä 11.11.2013 KHHJ 29.1.2014 Työkyvyn aktiivinen tuki 1/2014 www.nurmijarvi.fi Sisällysluettelo 1 ESIPUHE... 3 2 AKTIIVINEN TUKI... 5 3 TYÖKYKY MUODOSTUU MONISTA TEKIJÖISTÄ... 8 4 VARHAINEN

Lisätiedot

Varhainen välittäminen työpaikalla

Varhainen välittäminen työpaikalla Varhainen välittäminen työpaikalla Opas kemianteollisuuden yrityksille KEMIANTEOLLISUUS KT RY TEAM TEOLLISUUSALOJEN AMMATTILIITTO RY AMMATTILIITTO PRO RY YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY Hyvää huomenta Hyvää

Lisätiedot

Kemijärven kaupunki Työsuojelun toimintaohjelma 2015-2017

Kemijärven kaupunki Työsuojelun toimintaohjelma 2015-2017 Kemijärven kaupunki Työsuojelun toimintaohjelma 2015-2017 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI www.kemijarvi.fi 1 1. Työsuojeluorganisaatio Työpaikoilla vastuu työsuojelun toteuttamisesta on esimiehillä. Työsuojelutoiminta

Lisätiedot

Työhyvinvointi uudistuksia ja hyviä käytäntöjä

Työhyvinvointi uudistuksia ja hyviä käytäntöjä Työhyvinvointi uudistuksia ja hyviä käytäntöjä PROGRESS/APPLICATION FOR PROGRAMME VP/2007/005/371 RESTRUCTURING, WELL-BEING AT WORK AND FINANCIAL PARTICIPATION Työhyvinvointi uudistuksia ja hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

Työhyvinvointia kaikille sukupolville

Työhyvinvointia kaikille sukupolville Työhyvinvointia kaikille sukupolville Lukijalle Työelämään kohdistuvat paineet pyrkivät nakertamaan työssä jaksamista ja siinä viihtymistä. Jatkuvat muutokset toimintaympäristössä ja epävarmuus tulevaisuudesta

Lisätiedot

Työsuojelun toimintaohjelma

Työsuojelun toimintaohjelma Työsuojelun toimintaohjelma Yhteistyökomitea 9.3.2015 Kaupunginhallitus 23.3.2015 www.ylojarvi.fi Sisällys 1. TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA... 3 2. TYÖSUOJELUN YHTEISTOIMINTA... 3 2.1 Yhteistyökomitea...

Lisätiedot

Työhyvinvointiohjelma

Työhyvinvointiohjelma Kouvolan kaupunki Työhyvinvointiohjelma Työsuojelun toimintaohjelma 2014-2017 Työhyvinvointiohjelma Työsuojelun toimintaohjelma 2014-2017 Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Strategia ja arvot... 3 3. Työhyvinvoinnin

Lisätiedot

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 2 Hyvä esimiestyö Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 3 Tätä opasta voit vapaasti hyödyntää koulutuksessa ja esimiestyössä. Voit tulostaa sen käyttöösi maksutta internet-osoitteista:

Lisätiedot

TOIMENPITEILLÄ KOHTI PIDEMPIÄ TYÖURIA: Teknologiateollisuuden työkaarimalli

TOIMENPITEILLÄ KOHTI PIDEMPIÄ TYÖURIA: Teknologiateollisuuden työkaarimalli TOIMENPITEILLÄ KOHTI PIDEMPIÄ TYÖURIA: Teknologiateollisuuden työkaarimalli Teknologiateollisuus ry www.teknologiateollisuus.fi Metallityöväen Liitto ry www.metalliliitto.fi Ammattiliitto Pro ry www.proliitto.fi

Lisätiedot

Puunkorjuun palvelukonseptin muutos, yrittäjien työhyvinvointi ja työterveyshuollon ennakoiva toimintamalli Metsä Forest 2012-2014 Hankeraportti

Puunkorjuun palvelukonseptin muutos, yrittäjien työhyvinvointi ja työterveyshuollon ennakoiva toimintamalli Metsä Forest 2012-2014 Hankeraportti Puunkorjuun palvelukonseptin muutos, yrittäjien työhyvinvointi ja työterveyshuollon ennakoiva toimintamalli Metsä Forest 2012-2014 Hankeraportti Hannu Pursio Maikki Kropsu 2 SISÄLLYS 1. HANKKEEN TARKOITUS

Lisätiedot

SUOMUSSALMEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA

SUOMUSSALMEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA SUOMUSSALMEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 2 Sisällysluettelo 1 Työsuojelutoiminta ja tavoitteet 3 2 Suomussalmen kunnan henkilöstöpolitiikka 3 2.1 Toiminta-ajatus 3 2.2 Henkilöstöpoliittinen visio

Lisätiedot

Aktiivinen välittäminen

Aktiivinen välittäminen VANTAAN KAUPUNKI VANDA STAD Aktiivinen välittäminen Vantaalainen toimintatapa työkyvyn turvaamiseksi H E N K I L Ö S T Ö K E S K U S Aktiivinen välittäminen Työntekijän työkyvyn heikkenemisen tunnistaminen

Lisätiedot

Yritysvastuuraportti 2011

Yritysvastuuraportti 2011 1/42 Suomen Rahapaja Oy Yritysvastuuraportti 2011 Laadittu valtioneuvoston 3.11.2011 tekemän omistajapolitiikkaa koskevan periaatepäätöksen mukaisesti noudattaen listaamattomien valtio-omisteisten yhtiöiden

Lisätiedot

TOIVAKAN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 2014

TOIVAKAN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 2014 TOIVAKAN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 2014 Työsuojelutoimikunta 13.2.2014 Kunnanhallitus 3.3.2014 Työsuojelun toimintaohjelma 2014 1 (9) TOIVAKAN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 2014 1. TOIMINTAOHJELMAN

Lisätiedot

Työhyvinvointi, toimintakyvystä huolehtiminen ja ergonomia. Pauli Vennervirta Suomen ympäristöopisto SYKLI

Työhyvinvointi, toimintakyvystä huolehtiminen ja ergonomia. Pauli Vennervirta Suomen ympäristöopisto SYKLI Työhyvinvointi, toimintakyvystä huolehtiminen ja ergonomia Pauli Vennervirta Suomen ympäristöopisto SYKLI 1 9.00 Aloitus, päivän ohjelma Päivän ohjelma 9.10-10.20 Työsuojelun ja työhyvinvoinnin lainsäädäntö

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Kunta Palvelujen tuottajan nimi Luotolahden Kuntoutus Oy, Luotolahden

Lisätiedot

TEE SE NÄIN ohjeita päihdeohjelman kehittäjälle

TEE SE NÄIN ohjeita päihdeohjelman kehittäjälle TEE SE NÄIN ohjeita päihdeohjelman kehittäjälle 1 Julkaisija Työterveyslaitos Topeliuksenkatu 41 aa 00250 Helsinki www.ttl.fi Työterveyslaitos ja kirjoittajat 2013 Alkoholihaitat hallintaan (AHA) -hanke

Lisätiedot

Henkilöstöohjelma 2013 2016

Henkilöstöohjelma 2013 2016 Henkilöstöohjelma 2013 2016 Toimintatavat Osaamisen kehittäminen Palkkaus ja palkitseminen Työhyvinvointi www.nurmijarvi.fi Henkilöstöohjelma 2013 2016 Hyväksytty valtuustossa 19.12.2012 Henkilöstöohjelma

Lisätiedot

VARHAISEN TUEN MALLI. Liperiläinen toimintatapa työssä jatkamisen ja jaksamisen tueksi. Henkilöstöjaosto 13.6.2011 45

VARHAISEN TUEN MALLI. Liperiläinen toimintatapa työssä jatkamisen ja jaksamisen tueksi. Henkilöstöjaosto 13.6.2011 45 VARHAISEN TUEN MALLI Liperiläinen toimintatapa työssä jatkamisen ja jaksamisen tueksi Henkilöstöjaosto 13.6.2011 45 1. HYVINVOINTI TYÖSSÄ... 3 2. TYÖHYVINVOINNIN JOHTAMINEN ORGANISAATION TASOLLA... 3 3.

Lisätiedot

Esimies työhyvinvointia rakentamassa

Esimies työhyvinvointia rakentamassa Esimies työhyvinvointia rakentamassa Kimmo Terävä & Pirkko Mäkelä-Pusa Esimies työhyvinvointia rakentamassa 1 Esimies työhyvinvointia rakentamassa Kimmo Terävä & Pirkko Mäkelä-Pusa Kuntoutussäätiö Pakarituvantie

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan kuntatyöpaikkojen työhyvinvoinnin kehittämishankkeen kehittävä arviointi

Pohjois-Karjalan kuntatyöpaikkojen työhyvinvoinnin kehittämishankkeen kehittävä arviointi Pohjois-Karjalan kuntatyöpaikkojen työhyvinvoinnin kehittämishankkeen kehittävä arviointi Kehittämistyön seuraamukset, kestävyys ja leviäminen Maija Träskelin Pohjois-Karjalan kuntatyöpaikkojen työhyvinvoinnin

Lisätiedot

ProTouch Strategia käytäntöön

ProTouch Strategia käytäntöön Työtieteen hankeraportteja No. 34 Tommi Autio, Venla Räisänen, Jarmo Vorne, Janne Sinisammal ja Paula Naumanen ProTouch Strategia käytäntöön ProTouch hankkeen loppuraportti Julkaistu Työsuojelurahaston

Lisätiedot