Suunnitteluprosessi (Sales and Operations Planning)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suunnitteluprosessi (Sales and Operations Planning)"

Transkriptio

1 Suunnitteluprosessi (Sales and Operations Planning) 23/1/2013 Michael Falck, RELEX Phone:

2 Tyypillisiä haasteita Selkeä SOP-prosessi Vastuut ihmisten ja yksiköiden välillä eivät ole selviä Tiedonkulussa yrityksen sisällä on puutteita Myynnin, tuotannon ja hankinnan aikataulujen huomioimista tulee kehitää päätöksenteossa Myynnin ja markkinoinnin toimenpidesuunnitelma ei ole muiden tiedossa Erikoistilanteet: Uutuudet, kampanjat, valikoimamuutokset ja lopetettavat tuotteet ovat haasteellisia ja aikaavieviä IT-järjestelmät eivät tue työtä tarpeeksi hyvin Toimintaa ja prosessia tukevat työvälineet

3 Sales and Operations Planning (S&OP) - prosessi Myynti: Myymme ehkä 200kpl Rahoitus: Budjetissa on 300kpl Markkinointi Rahoitus Kysynnän ennustaminen Ostot One Plan Tuotehallinta Myynti Asiakaspalvelu Tuotanto: Valmistamme 150kpl Markkinointi: Kampanjassa myymme 400kpl Tuotanto Yhtenäiset tavoitteet koko organisaatiolle

4 SOP-prosessin tausta ja käsitteet SOP-prosessin vaiheet Miten eteenpäin?

5 Suunnitteluprosessi tärkeimmät elementit Kokonaismäärä (Volume) Kuinka paljon? Kokonaiskuva Tuoteperheet Kuukausitaso 18 kk + Kysyntä Tarjonta Mitkä? Yksityiskohtaiset suunnitelmat Yksittäiset SKUt Päivä- viikkotaso, 3 kk Nimikekohtainen (Mix)

6 Suunniteeluprosessin tavoitteena saavutta tasapaino kysynnän ja tarjonnan välillä Suunnitteluprosessi (Executive Sales & Operations Planning) Kokonaismäärä (Volume) Myynnin / ennustaminen Kysyntä Tarjonta Kapasiteetin ja resurssi Nimikekohtainen (Mix) Tuotannonohjaus (Master Scheduling)

7 Suunnitteluprosessin haasteet q1 q2 q3 q4 q1 q2 q3 q4 q1 q2 q3 q4 q1 Tuotanto- ja jakelukapasiteetti ei vastaa kausittaista tai muuttuvaa kysyntää Make-To-Stock ja ennustepohjainen prosessi korkeilla varastotasoilla, tai Make-To-Order matalilla varastotasoilla mutta korkeammilla tuotantokustannuksilla

8 Suunnitteluprosessi (Executive Sales & Operations Planning) Kokonaismäärä (Volume) Myynnin / ennustaminen Kysyntä Tarjonta Kapasiteetin ja resurssi Myynnin / ennustaminen Nimikekohtainen (Mix) Tuotannonohjaus (Master Scheduling) Kysynnän ennustaminen Asiakaskysynnän ennustaminen Myynnin Proaktiivinen myynnin, esim. kampanjat ja hinnoittelu, myyntitavoitteet ja organisaatio

9 Suunnitteluprosessi (Executive Sales & Operations Planning) Kokonaismäärä (Volume) Myynnin / ennustaminen Kysyntä Tarjonta Kapasiteetin ja resurssi Ennustamisen perusoletukset Nimikekohtainen (Mix) Tuotannonohjaus (Master Scheduling) Ennuste on aina epävarma Ennuste ei ole yksi luku vaan jakauma Mitä pidemmälle tulevaisuuteen ennustetaan, sitä huonompi ennuste Seuraavan viikon ennuste on helpompi kuin saman viikon ensi vuonna Kokonaistasolla ennusteet ovat tarkempia On helpompi ennustaa tarkemmin kuukausitason kuin viikkotason myyntiä, koko tuotteen kuin yksittäisen asiakkaan myyntiä, tai koko tuoteryhmän kuin tuotteen myyntiä

10 Suunnitteluprosessi (Executive Sales & Operations Planning) Kokonaismäärä (Volume) Myynnin / ennustaminen Kysyntä Tarjonta Kapasiteetin ja resurssi Mitä pitäisi ennustaa? Nimikekohtainen (Mix) Tuotannonohjaus (Master Scheduling) Yritys Liiketoiminta yksikkö Markkinasegmentti Tuoteryhmä Tuotteen alaryhmä Brändi/Malli Väri/pakkauskoko SKU SKU ja asiakas Liian karkea taso Parhaat SOPtasot Liian tarkka SOP:n taso SKU, asiakas ja lokaatio

11 Suunnitteluprosessi (Executive Sales & Operations Planning) Kokonaismäärä (Volume) Myynnin / ennustaminen Kysyntä Tarjonta Kapasiteetin ja resurssi Mikä on tarvittava ennustehorisontti? Nimikekohtainen (Mix) Tuotannonohjaus (Master Scheduling) Erilaiset ennustetarpeet Tuotannon Kapasiteetin ja hankinnat Varastonohjaus Yksityiskohtaiset suunnitelmat tarvitaan tyypillisesti seuraaville viikoille Tuote-taso tai tuote-asiakas taso Päivätaso tai viikkotaso Pidemmälle tulevaisuuteen kannattaa yleensä ennustaa aggregaattitasoilla Tuoteryhmätaso Viikko-, kuukausi- tai kvartaalitaso

12 Suunnitteluprosessi (Executive Sales & Operations Planning) Kokonaismäärä (Volume) Myynnin / ennustaminen Kysyntä Tarjonta Kapasiteetin ja resurssi Kapasiteetin Nimikekohtainen (Mix) Tuotannonohjaus (Master Scheduling) Voimmeko toteuttaa myyntisuunnitelman? Tuotanto, ostot, logistiikka... Suunnitteluprosessin perusperiaatteet ovat samat riippumatta tuotantostrategiasta Jousto tuotannossa (Chase Strategy) Jousto varastoissa (Level Strategy)

13 SOP-prosessin tausta ja käsitteet SOP-prosessin vaiheet Miten eteenpäin?

14 Kuukausittainen SOP-prosessi 1 Tiedonkeruu 2 Myynnin 3 Kapasiteetin Laskennalliset ennusteet Johdon/Muokatut ennusteet 4 Pre-SOP, (myynnin ja tarjonnan tasapaino) Kapasiteettirajoitukset 5 Executive SOP (Johdon SOP) Suositukset Pääköset ja pelisuunnitelma

15 1. Tiedonkeruu 1 Tiedonkeruu 5 Executive SOP (Johdon SOP) 4 Pre-SOP, (Myynnin ja tarjonnan Suositukset Tasapaino) 3 Kapasiteetin Kapasiteettirajoitukset 2 Myynnin Johdon/Muokatut ennusteet Laskennalliset ennusteet Pääköset ja pelisuunnitelma Lukujen päivittäminen viimeisimmän toteuman perusteella Myynti Tuotanto Varastotasot Jne. Lukujen jakaminen asianmukaisille ihmisille Oleellista, että relevantti (ja oikea) tieto on kaikkien ihmisten käytettävissä heti kuukauden ensimmäisinä päivinä!

16 2. Myynnin 1 Tiedonkeruu 5 Executive SOP (Johdon SOP) 4 Pre-SOP, (Myynnin ja tarjonnan Suositukset Tasapaino) 3 Kapasiteetin Kapasiteettirajoitukset 2 Myynnin Johdon/Muokatut ennusteet Laskennalliset ennusteet Pääköset ja pelisuunnitelma SOP-prosessin tehokkuus (ja koko yrityksen ) määritetään pitkälti ennusteiden perusteella! Make-to-order Teolliset asiakkaat Pienempi määrä asiakkaita Laskennallisesta ennustamisesta hyötyä, näkemys ja asiakastieto kuitenkin olennaista Make-to-stock Kuluttaja- / retail -asiakkaat Suurempi määrä asiakkaita Valtaosa ennusteista laskennallisesti Kysynnän ennustaminen vs. myynnin Kampanjat, uudet tuotteet, uudet asiakkaat, hinnoittelu

17 2. Myynnin 1 Tiedonkeruu 5 Executive SOP (Johdon SOP) 4 Pre-SOP, (Myynnin ja tarjonnan Suositukset Tasapaino) 3 Kapasiteetin Kapasiteettirajoitukset 2 Myynnin Johdon/Muokatut ennusteet Laskennalliset ennusteet Pääköset ja pelisuunnitelma Myynti ja markkinointi tyypillisesti vastuussa ennusteista Edellisen jakson (kuukausien) ennusteiden, ennustetarkkuuden ja syyseuraus suhteiden läpikäynti Laskennallisten ennusteiden arviointi ja muokkaaminen tarvittaessa Uusien tuotteiden, kampanjoiden, lopetettavien tuotteiden ja valikoimamuutosten läpikäynti Oletusten ja riskien dokumentointi

18 3. Kapasiteetin 1 Tiedonkeruu 5 Executive SOP (Johdon SOP) 4 Pre-SOP, (Myynnin ja tarjonnan Suositukset Tasapaino) 3 Kapasiteetin Kapasiteettirajoitukset 2 Myynnin Johdon/Muokatut ennusteet Laskennalliset ennusteet Pääköset ja pelisuunnitelma Tuotanto ja hankinta tyypillisesti vastuussa kapasiteetin sta Alustavan tuotanto- ja hankintasuunnitelman muodostaminen myyntisuunnitelman perusteella Kapasiteettirajoitteiden tarkastaminen avainresursseille Poikkeuksien ratkaiseminen, mikäli mahdollista Poikkuesten määrittäminen johdolle

19 1 4. Myynnin ja tarjonnan tasapaino (Pre-SOP) Tiedonkeruu 5 Executive SOP (Johdon SOP) 4 Pre-SOP, (Myynnin ja tarjonnan Suositukset Tasapaino) 3 Kapasiteetin Kapasiteettirajoitukset 2 Myynnin Johdon/Muokatut ennusteet Laskennalliset ennusteet Pääköset ja pelisuunnitelma SOP-vastaava ja useita henkilöitä myynnin sta ja kapasiteettista Päätökset myynnin ja tarjonnan tasapainottamiseksi Dokumentoi tehdyt päätökset Dokumentoi ratkaisemattomat ongelmat Konvertoi suunnitelmat taloudellisiksi yksiköiksi johtoa varten Valmistele agenda johdon SOP-palaveria varten

20 5. Executive SOP 1 Tiedonkeruu 5 Executive SOP (Johdon SOP) 4 Pre-SOP, (Myynnin ja tarjonnan Suositukset Tasapaino) 3 Kapasiteetin Kapasiteettirajoitukset 2 Myynnin Johdon/Muokatut ennusteet Laskennalliset ennusteet Pääköset ja pelisuunnitelma Kuukausittaisen SOP-prosessin päätös, tavoitteena Käydä läpi ja hyväksyä tai muokata SOP-tiimin tekemiä päätöksiä Tehdä päätökset, joita ei ole voitu tehdä aiemmissa prosessin vaiheissa Määrittää prosessin tavoitteet Mukana tyypillisesti johtajat myynnistä, markkinoinnista, toimitusketjusta, tuotannosta, jne.

21 Tietojärjestelmät prosessin tukena Hyvät uutiset: Lähes kaikki osaavat käyttää Exceliä! Excelilläkin voi pilotoida, ja pääosassa kuitenkin prosessi, ei järjestelmä Huonot uutiset: Suuri osa potentiaalista menetetään, mikäli huono järjestelmätuki häiritsee työtä Olennaista, että relevantti (ja oikea) tieto on kaikkien ihmisten käytettävissä heti kuukauden ensimmäisinä päivinä! Ilman mahdollisuutta pureutua ylätason lukuihin, sop-prosessita voi tulla pelkkää byrokratiaa Toiminnanohjausjärjestelmä, sen lisämoduulit ja dedikoidut ohjelmistot Nimikemäärän kasvaessa laskennalliset ennusteet ehtona tehokkaalle prosessille Useimmissa toiminnanohjausjärjestelmissä jonkinlainen tuki laskennalliselle ennustamiselle, mutta käytännössä erittäin harvat yritykset pystyneet hyödyntämään

22 SOP-prosessi SOP-prosessin vaiheet Miten eteenpäin?

23 SOP on matka ei määränpää Aloita perusasioista Tarkenna prosessia Pilotoi, opi tekemällä ja paranna

24 1. Aloita perusasioista Tehtävä# Kuvaus 1 Järjestä tiedotustilaisuus 2 Määritä SOP -tiimijäsenet - Myynnin / Kysynnän ennustaminen (myynti, markkinointi) - Kapasiteetti ja tarjonta (tuotanto, logistiikka) - IT, järjestelmätuki - jne. 3 Aseta seuraavien SOP-palaverien päivämäärät 4 Määritä ryhmät ja horisontit 5 Valitse SOP:n KPI:t - Myyntiennuste vs. toteuma (ennustetarkkuus) - Tuotantosuunnitelma vs. toteuma - Toteutunut vs. suunniteltu varastotaso/kierto - Asiakaspalvelu (esim. toimitusvarmuus) - Taloudelliset mittarit - jne. 6 Määritä SOP-palaverin agenda - Edellisen jakson toteumat (ennusteet, tuotanto...) - Seuraavan jakson suunnitelmat - Kampanjatuotteet, uudet tuotteet... - Päätöksiä vaativat asiat

25 2. Tarkenna prosessia Prosessin kalenterilinkitys Päivitä toteumaluvut - Tarkista ja korjaa tarvittaessa Tilastollinen kysyntäennuste Myynnin kommentit Päivittäinen ja viikottainen poikkeushallinta ja muutokset Myyntisuunnitelman DL Tuotantosuunnitelman päivitys Tuotantosuunnitelman DL Päivittäinen ja viikottainen poikkeushallinta ja muutokset SOP-kokous (poikkeukset ratkaistu) - Päivittäinen ja viikottainen poikkeushallinta ja muutokset Johdon SOP-palaveri Päivittäinen ja viikottainen poikkeushallinta ja muutokset

26 3. Pilotoi, opi tekemällä ja paranna Seuraa KPI-mittariden kehitystä ja osumatarkkuutta, tee muutoksia prosessiin tarvittaessa Kokonaisprosessi Asiakastyytyväisyys (esim. toimitusvarmuus) Myynnin kehitys Markkinaosuus Myynnin Ennustetarkkuus Myyntisuunnitelmat asiakasryhmittäin Uusien tuotteiden lanseeraus Eräpäivät, virstanpylväät Time to market Tuotannon ja tarjonnan Suunniteltu vs. toteutunut tuotantomäärä Toimitusvarmuus Vaihtokustannukset, dumpit

27 Opetukset ja kokemukset Ennusteet ohjaavat koko prosessia Prosessin ja toiminna tehokkuus on suuressa määrin riippuvainen ennusteprosessin toimivuudesta Tiedon oikeellisuus, oikea-aikaisuus ja saatavuus ennakkoehtoina toimivalle prosessille Mahdollisuus lisätä tehokkuuttaa paremman tiedon avulla

28 SOP-prosessin ymmärtäminen on helppoa, haasteena on muutoshallinta

29 Kiitos! Kysymyksiä?

JOEL NIEMINEN TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄN VALINTA AVOIMEN LÄHDEKOODIN NÄKÖKULMASTA. Diplomityö

JOEL NIEMINEN TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄN VALINTA AVOIMEN LÄHDEKOODIN NÄKÖKULMASTA. Diplomityö JOEL NIEMINEN TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄN VALINTA AVOIMEN LÄHDEKOODIN NÄKÖKULMASTA Diplomityö Tarkastaja: professori Hannu Jaakkola Tarkastaja ja aihe hyväksytty Tieto- ja sähkötekniikan tiedekuntaneuvoston

Lisätiedot

Etevää ennustamista nyt ja huomenna. Jyri Mononen

Etevää ennustamista nyt ja huomenna. Jyri Mononen Etevää ennustamista nyt ja huomenna Jyri Mononen Sisältö Muutama sana ennustamisesta Asiakkaiden suusta Baswaren kysely ennustamisesta Basware FPM Asiakasesimerkkejä Basware lyhyesti Globaali johtaja hankinnasta

Lisätiedot

Arviointikriteerit toiminnanohjausjärjestelmän valintaan

Arviointikriteerit toiminnanohjausjärjestelmän valintaan Arviointikriteerit toiminnanohjausjärjestelmän valintaan TOMI raportti 5 Juhani Juuso & Päivi Iskanius Oulun yliopisto, Raahen toimintayksikkö Arviointikriteerit toiminnanohjausjärjestelmän valintaan TOMI

Lisätiedot

PK-yrityksen CRM-järjestelmän hankinta ja toteutus

PK-yrityksen CRM-järjestelmän hankinta ja toteutus 1 (1) PK-yrityksen CRM-järjestelmän hankinta ja toteutus Business Databases Oy Seppo Lavikka Business DataBases Oy, Tekniikantie 12, 02150 Espoo, puh: (09) 251 731 47, seppo.lavikka@bdb.fi, www.bdb.fi

Lisätiedot

Miten ansaita aktiviteeteilla? Finland TRADE. Outdoors OPAS YRITTÄJÄLLE OUTDOORS FINL AND

Miten ansaita aktiviteeteilla? Finland TRADE. Outdoors OPAS YRITTÄJÄLLE OUTDOORS FINL AND Miten ansaita aktiviteeteilla? OPAS YRITTÄJÄLLE Outdoors Finland TRADE OUTDOORS FINL AND Lukijalle Tämä opas on tarkoitettu matkailun ohjelmapalveluja tuottaville pk-yrityksille, organisaatioille ja kehittäjille,

Lisätiedot

Tietoinen palvelu- & toimitusprosessien ja työhyvinvoinnin kehittäminen

Tietoinen palvelu- & toimitusprosessien ja työhyvinvoinnin kehittäminen Tietoinen palvelu- & toimitusprosessien ja työhyvinvoinnin kehittäminen Tietoisku 31.3.2015 @ Iisalmi Jaana & Petri Huitti Love Solutions (www.lovesol.fi/ ) Love Solutions 2015 Improving ways of thinking

Lisätiedot

B2C. Ohjaa toiminnan tulokseksi

B2C. Ohjaa toiminnan tulokseksi B2C Ohjaa toiminnan tulokseksi 1 Sisällysluettelo Sähköinen työpöytä Ajanvaraus Myynnin ohjaus Asiakkuuden hallinta Taloushallinto Verkkokauppa Materiaalihallinto Ostolaskujen käsittely Asiakkaamme ovat

Lisätiedot

DATA, MITTAAMINEN JA ANALYTIIKKA YRITYKSISSÄ

DATA, MITTAAMINEN JA ANALYTIIKKA YRITYKSISSÄ DATA, MITTAAMINEN JA ANALYTIIKKA YRITYKSISSÄ Tutkimusraportti Syyskuu 2013 SISÄLLYS JOHDANTO 2 TUTKIMUKSEN TAUSTA JA TAVOITE 3 Data muokkaa organisaatioita 3 Tutkimuksen tavoite ja lähestymistapa 4 Keskeiset

Lisätiedot

ERP. Toiminnanohjausjärjestelmän SOA ISV VAR MRP MRP II CRM SCM FICO HR(M) BOM POS EDI OVT SAAS PAAS IAAS ROI TCO SEPA IBAN

ERP. Toiminnanohjausjärjestelmän SOA ISV VAR MRP MRP II CRM SCM FICO HR(M) BOM POS EDI OVT SAAS PAAS IAAS ROI TCO SEPA IBAN BOM POS EDI OVT SAAS PAAS IAAS ROI TCO SEPA IBAN XML ASP OEM SOA ISV VAR ERP MRP MRP II CRM SCM FICO HR(M) BOM POS EDI OVT SAAS PAAS IAAS ROI TCO SEPA IBAN XML ASP OEM SOA ISV VAR ERP MRP MRP II CRM SCM

Lisätiedot

Supply Chain Management - SCM

Supply Chain Management - SCM University of Vaasa, Department of Computer Science, Supply Chain Management - SCM Toimitusketjun hallinta on käsitteenä logistiikkaa laajempi ja kattaa tuotteiden sekä niihin liittyvän tiedon ja rahan

Lisätiedot

Asiakas on tärkein. Erilaisia asiakkaita. Nykyiset asiakkaat. Uudet/potentiaaliset asiakkaat

Asiakas on tärkein. Erilaisia asiakkaita. Nykyiset asiakkaat. Uudet/potentiaaliset asiakkaat 1(5) Asiakas on tärkein Henkilöstöomisteisissa yrityksissä toiminnan lähtökohtana ovat usein jäsenet. Riippuen heidän tavoitteistaan ja yhteenliittymisen perusteistaan, yritys lähtee liikkeelle joko jäsentensä

Lisätiedot

LIIKETOIMINTA- PROSESSIEN KEHITTÄMINEN

LIIKETOIMINTA- PROSESSIEN KEHITTÄMINEN Digia Konsultointipalvelut LIIKETOIMINTA- PROSESSIEN KEHITTÄMINEN Palvelukuvaus Liiketoimintaprosessien kehittäminen Palvelukuvaus 2 LIIKETOIMINTAPROSESSIEN KEHITTÄMINEN Palvelun yleiskuvaus Liiketoimintaprosessien

Lisätiedot

4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä. 16 Prosessiajattelu Pohdittavaa prosessiajattelusta

4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä. 16 Prosessiajattelu Pohdittavaa prosessiajattelusta Sisältö 3 Aluksi 4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä 5 Omistajuus Pohdittavaa omistajuudesta ja pääomahuollosta 10 Asiakas on tärkein Kysymyksiä asiakkaista ja asiakkuuksista 16 Prosessiajattelu

Lisätiedot

Suomalainen Kirjakauppa Oy

Suomalainen Kirjakauppa Oy Suomalainen Kirjakauppa Oy Sujuvammalla logistiikalla lisää aikaa asiakaspalvelulle Pekka Kuurne 26.1.2010 Esityksen sisältö Yritysesittely Valikoiman täydentämisen haasteet Täydentämisen kehityspolku

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalveluiden tietojohtamisen käsikirja

Sosiaali- ja terveyspalveluiden tietojohtamisen käsikirja Sosiaali- ja terveyspalveluiden tietojohtamisen käsikirja Sosiaali- ja terveyspalveluiden tietojohtamisen käsikirja Sitra 2014 Sitra 2014 Käsikirjan kirjoittajat: Katja Klemola, Etelä-Karjalan sosiaali-

Lisätiedot

Jonne Anttila REVENUE MANAGEMENT -MENETELMÄN KÄYTTÖ KANNATTAVUUDEN LISÄÄMISEKSI CASE-YRITYKSESSÄ

Jonne Anttila REVENUE MANAGEMENT -MENETELMÄN KÄYTTÖ KANNATTAVUUDEN LISÄÄMISEKSI CASE-YRITYKSESSÄ Jonne Anttila REVENUE MANAGEMENT -MENETELMÄN KÄYTTÖ KANNATTAVUUDEN LISÄÄMISEKSI CASE-YRITYKSESSÄ Pro gradu -tutkielma Kauppatieteet / Laskentatoimi Syksy 2011 Lapin yliopisto, Yhteiskuntatieteiden tiedekunta

Lisätiedot

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin ONNISTUNUT MUUTOS Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 Onnistuneen muutoksen lähtökohdat 4 2 MUUTOKSEN JOHTAMINEN 5 2.1 Muutoksen lähtökohdat 5 Muutosvoimat

Lisätiedot

CRM-järjestelmän hyödyntäminen liiketoiminnassa

CRM-järjestelmän hyödyntäminen liiketoiminnassa CRM-järjestelmän hyödyntäminen liiketoiminnassa Sillman, Laura 2011 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara CRM-järjestelmän hyödyntäminen liiketoiminnassa Laura Sillman Tietojenkäsittelyn

Lisätiedot

TARJOOMAN KEHITTÄMINEN JA KAUPALLISTAMINEN

TARJOOMAN KEHITTÄMINEN JA KAUPALLISTAMINEN TARJOOMAN KEHITTÄMINEN JA KAUPALLISTAMINEN Mercuri International White Paper Page 1 (13) Tarjooman johtaminen mistä on kysymys? Kilpailijoiden toimenpiteet ja asiakkaissa ja markkinoilla tapahtuvat muutokset

Lisätiedot

Rullaava budjetointi kasvuyrityksessä - Case pieni "uuden talouden" yritys

Rullaava budjetointi kasvuyrityksessä - Case pieni uuden talouden yritys Rullaava budjetointi kasvuyrityksessä - Case pieni "uuden talouden" yritys Laskentatoimi Maisterin tutkinnon tutkielma Martti Lahtinen 2011 Laskentatoimen laitos Aalto-yliopisto Kauppakorkeakoulu RULLAAVA

Lisätiedot

DIGITAALISET ASIAKKUUDET

DIGITAALISET ASIAKKUUDET ASML WHITE PAPER 11-2012 DIGITAALISET ASIAKKUUDET Mittaamalla menestykseen Digitaalisuus on tuonut mittaamisen entistä enemmän asiakkuuden hallinnan keskiöön. Systemaattiseen mittaamiseen perustuvan asiakasymmärryksen

Lisätiedot

Vesa Kangas ERP-JÄRJESTELMÄT PREMEC OY:LLE

Vesa Kangas ERP-JÄRJESTELMÄT PREMEC OY:LLE Vesa Kangas ERP-JÄRJESTELMÄT PREMEC OY:LLE Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Teknologiaosaamisen johtamisen koulutusohjelma Toukokuu 2011 TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ Yksikkö Aika K-PAMK

Lisätiedot

SAP Our Story. Tarinamme asiakkaidemme kertomana

SAP Our Story. Tarinamme asiakkaidemme kertomana SAP Our Story Tarinamme asiakkaidemme kertomana 1 Sisällysluettelo: Aktia Parempaa asiakaspalvelua yhtenäisellä viestintäratkaisulla... 4 Anvia TV SAP Business One mukautuu kehittyvän konsernin tarpeisiin...

Lisätiedot

FASILITOINTI IT-AMMATTILAISEN APUNA

FASILITOINTI IT-AMMATTILAISEN APUNA FASILITOINTI IT-AMMATTILAISEN APUNA Case: Fasilitaattorin työkalupakki Carita Savin Opinnäytetyö Marraskuu 2011 Tietojenkäsittely 2 TIIVISTELMÄ Tampereen ammattikorkeakoulu Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma

Lisätiedot

Prosessien kehittäminen asiakaspalvelussa

Prosessien kehittäminen asiakaspalvelussa Prosessien kehittäminen asiakaspalvelussa Heinonen, Marko 2009 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara Prosessien kehittäminen asiakaspalvelussa Marko Heinonen Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen

Lisätiedot

Anne Ikonen. TILITOIMISTOPALVELUIDEN TARPEET PK-YRITYKSISSÄ Case Pohjois-Karjala

Anne Ikonen. TILITOIMISTOPALVELUIDEN TARPEET PK-YRITYKSISSÄ Case Pohjois-Karjala Anne Ikonen TILITOIMISTOPALVELUIDEN TARPEET PK-YRITYKSISSÄ Case Pohjois-Karjala 1 ISBN: 978-952-61-1521-4 (PDF) 2 TIIVISTELMÄ Tilitoimistopalveluja ei ole vielä osattu hyödyntää yritysten talousohjauksessa

Lisätiedot

B2B. Ohjaa toiminnan tulokseksi

B2B. Ohjaa toiminnan tulokseksi B2B Ohjaa toiminnan tulokseksi 1 Sisällysluettelo Ohjaa toiminta tulokseksi... 4 Sähköinen työpöytä Asiakkaamme ovat meille insipraation lähde. Useat ovat markkinajohtajia ja alojensa innovatiivisia kehittäjiä.

Lisätiedot

4VINKKIÄ TIEDON ORGANISOINTIIN

4VINKKIÄ TIEDON ORGANISOINTIIN ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE Parempia päätöksiä Oikean tiedon avulla oikeat ratkaisut Tulevaisuuden trendit Business intelligence ja ECM yhdistyvät? Case

Lisätiedot

Opas talouspalvelun ostajalle

Opas talouspalvelun ostajalle Kolme askelta ulkoistukseen Kolme askelta ulkoistukseen Näin ostat talouspalveluita tilitoimistoltasi 1 MIKSI OSTAISIT TALOUSPALVELUITA AUKTORISOIDULTA TILITOIMISTOLTA? 3 1.1 Kenelle opas on tarkoitettu?

Lisätiedot

Asiakkuudet uudistavat johtamisen Johtamismallit murroksessa

Asiakkuudet uudistavat johtamisen Johtamismallit murroksessa vvvv Asiakkuudet uudistavat johtamisen Johtamismallit murroksessa ICMI Intelligent Customer Management International Oy, 2010 Sisällys 1 Tiivistelmä: Asiakkuudet uudistavat johtamisen 4 2 Asiakkuudet johtamisessa

Lisätiedot