Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 C, 4. krs.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 C, 4. krs."

Transkriptio

1 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 1 / 46 Kokoustiedot Aika maanantai klo 8:00-9:30 Paikka kokoushuone, Asemakuja 2 C, 4. krs. Saapuvilla olleet jäsenet Ari Konttas, puheenjohtaja Christina Gestrin Jan Holst Bjarne Häggman Tiina Elo Markku Sistonen Kirsi Åkerlund, saapui klo käsittelyn aikana Saija Äikäs Muut saapuvilla olleet Seppo Sonkeri Markku Markkula Kirsi Louhelainen Jukka Mäkelä Aulis Majuri Sampo Suihko Olavi Louko Reijo Tuori Pasi Laitala Johanna Pellinen Torsti Hokkanen Olli Isotalo Riitta-Liisa Kammonen kaupunginhallituksen III varapuheenjohtaja kaupunkisuunnittelulautakunnan puheenjohtaja kaupunkisuunnittelulautakunnan varapuheenjohtaja kaupunginjohtaja talous- ja hallintojohtaja sivistystoimen johtaja, poistui klo 9, käsittelyn aikana teknisen toimen johtaja rahoitusjohtaja elinkeinopäällikkö viestintäpäällikkö kaupunkisuunnittelupäällikkö kehittämisjohtaja kaupunginsihteeri, sihteeri

2 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 2 / 46 Allekirjoitukset Ari Konttas puheenjohtaja Riitta-Liisa Kammonen sihteeri Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty: Jan Holst Bjarne Häggman Pöytäkirjan nähtävänäolo julkipannun kuulutuksen mukaan on pöytäkirja ollut yleisesti nähtävänä osoitteessa Asemakuja 2 C 4. krs., Espoon keskus.

3 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 3 / 46 Käsitellyt asiat Pykälä Liitteet Otsikko Sivu 105 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjan tarkastajien valinta Päätökset ja kirjelmät sekä kokouksessa kuultavat 6 selostukset 108 kilpailujaoston 7 kokoukset vuonna Yleisten rakennusten tontin vuokraaminen Laaksolahdesta 8 YIT Rakennus Oy:lle, korttelin tontti Pientalotontin vuokraaminen Kauklahdesta Talokolmikko 12 Oy:lle, korttelin tontti Yleisten rakennusten tontin vuokraaminen Bembölestä 17 Suomen Hoivatilat Oy:lle, kortteli tontti Teollisuustontin vuokraaminen PyrySampo Oy:lle, kortteli tontti Omakotitontin maanvuokrasopimuksen tarkistaminen 25 Leppävaarassa, kortteli Omakotitontin maanvuokrasopimuksen päättäminen 27 Kurttilassa, korttelin tontti Vuokrauspäätöksen jatkaminen Sähkö-Polar Oy:lle 29 perustettavan kiinteistöyhtiön lukuun Atoy Autohuollon korjaamo- ja huoltotilojen rakentamista varten, kortteli tontti Asuntotontin varauksen jatkaminen Kauklahdessa Erat 33 Arkkitehdeille, korttelin tontti Varausajan jatkaminen karting- ja motocross-radoille Kulmakorvesta Espoonkartanon kylän tiloilla RN:ot 1:388 ja 1:415 36

4 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 4 / Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Päätös Selostus Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. oli kutsuttu koolle n puheenjohtajan allekirjoittamalla päivätyllä kaupunginhallituksen n jäsenille toimitetulla kokouskutsulla.

5 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 5 / Pöytäkirjan tarkastajien valinta Päätös Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jan Holst ja Bjarne Häggman.

6 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 6 / 46 26/ / Päätökset ja kirjelmät sekä kokouksessa kuultavat selostukset Valmistelijat / lisätiedot: Antti Mäkinen, puh. (09) Päätösehdotus Teknisen toimen johtaja Olavi Louko merkitsee tiedoksi Tapiolan taseyksikön tilannekatsauksen seuraavista aiheista: - Tapiolan liikekeskuksen toteuttamisen valmistelutilanne - Keilaniemen asuintornit / Kehä I -haasteet ja ratkaisumahdollisuudet. Päätös Selostus : Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Projektinjohtaja Antti Mäkinen antaa tilannekatsauksen Tapiolan liikekeskuksen toteuttamisen valmistelutilanteesta sekä Keilaniemen asuintorneja ja Kehä I:tä koskevista haasteista ja ratkaisumahdollisuuksista. Tiedoksi

7 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 7 / / / kilpailujaoston kokoukset vuonna 2014 Valmistelijat / lisätiedot: Riitta-Liisa Kammonen, puh. (09) Päätösehdotus Kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä kokoontuu vuonna 2014 maanantaisin kaupunginhallituksen kokoushuoneessa seuraavasti: Kevätkausi 2014 Syyskausi klo klo klo klo klo klo klo klo klo klo klo 9.00 Päätös Selostus : Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. n kokousajoiksi vuonna 2014 esitetään päätösehdotuksessa lueteltuja maanantaipäiviä. Kiireellisissä tapauksissa kaupunginhallituksen voidaan kutsua koolle myös muuksi ajaksi puheenjohtajan toimittamalla kutsulla. n esityslista toimitetaan kaupunginhallituksen n jäsenille ja varajäsenille, kaupunginhallituksen puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajille sekä kaupunginjohtajalle ja toimialajohtajille, jolleivät erityiset syyt ole esteenä, viimeistään varsinaista kokouspäivää edeltävänä torstaina sähköisesti. Tiedoksi

8 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 8 / / / Yleisten rakennusten tontin vuokraaminen Laaksolahdesta YIT Rakennus Oy:lle, korttelin tontti 1 Valmistelijat / lisätiedot: Henry Laine, puh. (09) Päätösehdotus Teknisen toimen johtaja Olavi Louko päättää, että Espoon kaupunki vuokraa YIT Rakennus Oy:lle perustettavan yhtiön lukuun 60. kaupunginosan korttelin tontin 1 ( ). Vuokrauksessa noudatetaan seuraavia pääehtoja: 1. Vuokra-aika on 60 vuotta. 2. Vuokra on euroa vuodessa (perusvuokra). Vuokra sidotaan elinkustannusindeksiin siten, että perusvuokrana on edellä mainittu vuokra ja perusindeksilukuna vuoden 2013 marraskuun indeksiluku. 3. Tontille tulee rakentaa ikäihmisille tarkoitettu hoivakoti, joka on kerrosalaltaan vähintään 70 % rakennusoikeuden määrästä käyttöönottokuntoon kolmen (3) vuoden kuluessa vuokrasopimuksen allekirjoittamisesta. Mikäli vuokralainen laiminlyö rakentamisvelvollisuuden täyttämisen, vuokralainen sitoutuu maksamaan vuokranantajalle sopimussakkoa, jonka määrä on viivästysajan vuokra 4 -kertaisena. Sopimussakkoa tulee maksaa kuitenkin enintään 5 vuodelta. 4. Mikäli vuokralainen luovuttaa tontin kolmannelle ilman vuokranantajan suostumusta ennen rakentamisvelvollisuuden täyttämistä, sitoutuu vuokralainen maksamaan kertasuorituksena korvauksen, jonka määrä on tontin luovutusajankohdan vuosivuokra 30 -kertaisena.

9 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 9 / Muutoin noudatetaan kaupungin asuntotonttien vuokrauksessa käytettäviä yleisiä ehtoja. Täytäntöönpanoon liittyviä ehtoja Vuokrauspäätös on voimassa saakka, johon mennessä vuokrasopimus on allekirjoitettava. Tontinsaaja valtuutetaan hakemaan kustannuksellaan rakennuslupaa ja muita tarvittavia lupia ennen kuin vuokrasopimus on allekirjoitettu. Tontinsaajalla tai sen valtuuttamalla on oikeus tehdä alueella hankkeen edellyttämiä maaperä- ym. tutkimuksia. Rakentamistoimenpiteitä ei saa aloittaa ennen vuokrasopimuksen allekirjoittamista. Päätös Liite Oheismateriaali : Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 1 Kartta - Hakemus Selostus

10 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 10 / 46 Aikaisempi varauspäätös päätti Espoon sosiaali- ja terveystoimen puoltavaan lausuntoon perustuen varata Mainio Vire Oy:lle korttelin tontin 1 ikäihmisille tarkoitetun hoivakodin suunnittelua ja toteuttamisedellytysten selvittämistä varten. Varaus oli voimassa saakka. Vuokrauspyyntö Mainio Vire Oy ja YIT Rakennus Oy ovat tehneet hankkeen toteuttamisesta esisopimuksen. Palvelun tuottajana tontille rakennettavassa vapaarahoitteisessa ikäihmisille tarkoitetussa hoivakodissa tulee olemaan Mainio Vire Oy. YIT Rakennus Oy toteuttaa hankkeen. YIT Rakennus Oy:n ja Mainio Vire Oy:n väliseen esisopimukseen perustuen yhtiöt ovat yhdessä suunnitelleet ja hakeneet rakennuslupaa tontille rakennettavalle hoivakodille. Rakennuslupa on myönnetty , lupa ei ole vielä lainvoimainen. Tavoitteena on, että hanke olisi käyttöönotettavissa syksyllä YIT Rakennus Oy on hakenut päivätyllä hakemuksella korttelin tontin 1 vuokraamista perustettavan yhtiön lukuun. Tontti Korttelin tontin 1 kaavamerkintä Laaksolahti II nimisessä asemakaavassa on Y, II, e=0,40 (Yleisten rakennusten korttelialue). Tontin pinta-ala on m 2 ja rakennusoikeus k-m 2. Tontin osoite on Juuritie 1, Espoo. Autopaikat sijoittuvat tontille. Tontin vuokra Rakennettavaksi suunnitellun hoivakodin tiloista 85 % on asuintiloja ja noin 15 % muuta tilaa. Vuokran määrittelyssä pääoma-arvon yksikköhintana on asuintilojen osalta käytetty ARA:n hyväksymää kerrostalotonttien enimmäishintaa 350 euroa / k-m 2 ja muiden tilojen osalta 250 euroa / k-m 2. Vuosivuokra on 4 % pääoma-arvosta euroa eli euroa/v. Päätöshistoria Päätösehdotus Teknisen toimen johtaja Olavi Louko

11 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 11 / 46 päättää, että Espoon kaupunki varaa Mainio Vire Oy:lle 60. kaupunginosan (Laaksolahti) korttelin tontin 1 ikäihmiselle tarkoitetun hoivakodin suunnittelua ja toteuttamisedellytysten selvittämistä varten. Tontin kaavamerkintä Laaksolahti II asemakaavassa on Y, II, e=0,40 (Yleisten rakennusten korttelialue). Tontin pinta-ala on m 2 ja rakennusoikeus k-m 2. Tontin osoite on Juuritie 1, Espoo. Varausehdot: - Varaus on voimassa saakka. - Varauksensaajan tulee talon suunnittelun, rakentamisen ja käynnistämisen eri vaiheissa olla yhteistyössä Espoon kaupungin sosiaali- ja terveystoimen asiantuntijoiden kanssa. - Varauksensaajalla tai sen valtuuttamalla on oikeus tehdä alueella hankkeen edellyttämiä maaperä- ym. tutkimuksia. - Varauksensaaja valtuutetaan tällä päätöksellä hakemaan rakentamiseen tarvittavia lupia. - Rakentamistoimenpiteitä ei saa aloittaa ennen kuin vuokrasopimus on allekirjoitettu. - Mikäli kaupungin arvion mukaan hankkeen taloudellinen toteuttaminen varattavalle alueelle realisoituu varausaikana ja hankkeelle saadaan tarvittavat rakentamiseen vaadittavat luvat, valmistellaan tontin vuokrauspäätös erikseen. - Jos varaus raukeaa tai tontinluovutusehdoista ei päästä sopimukseen, kaupunki ei vastaa varauksensaajille mahdollisesti aiheutuvista kustannuksista tai vahingoista siinä tapauksessa, että varaus ei johda tontin vuokraukseen. Päätös : Esittelijän ehdotus hyväksyttiin. Tiedoksi - YIT Rakennus Oy ja Mainio Vire Oy, kirje

12 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 12 / / / Pientalotontin vuokraaminen Kauklahdesta Talokolmikko Oy:lle, korttelin tontti 1 Valmistelijat / lisätiedot: Henry Laine, puh. (09) Päätösehdotus Teknisen toimen johtaja Olavi Louko päättää, että Espoon kaupunki vuokraa Talokolmikko Oy:lle perustettavan yhtiön lukuun 44 kaupunginosan korttelin tontin 1 ( ). Vuokrauksessa noudatetaan seuraavia pääehtoja: 1. Vuokra-aika on 60 vuotta. 2. Vuokra on euroa vuodessa (perusvuokra). Vuokra sidotaan elinkustannusindeksiin siten, että perusvuokrana on edellä mainittu vuokra ja perusindeksilukuna vuoden 2013 marraskuun indeksiluku. 3. Tontille tulee rakentaa asuintalot, jotka ovat kerrosalaltaan vähintään 70 % rakennusoikeuden määrästä käyttöönottokuntoon kolmen (3) vuoden kuluessa vuokrasopimuksen allekirjoittamisesta. Mikäli vuokralainen laiminlyö rakentamisvelvollisuuden täyttämisen, vuokralainen sitoutuu maksamaan vuokranantajalle sopimussakkoa, jonka määrä on viivästysajan vuokra 4 -kertaisena. Sopimussakkoa tulee maksaa kuitenkin enintään 5 vuodelta. 4. Mikäli vuokralainen luovuttaa tontin kolmannelle ilman vuokranantajan suostumusta ennen rakentamisvelvollisuuden täyttämistä, sitoutuu vuokralainen maksamaan kertasuorituksena korvauksen, jonka määrä on tontin luovutusajankohdan vuosivuokra 30 -kertaisena. 5. Autopaikat sijoittuvat osin vuokrattavalle tontille, osin viereiselle LPA - tontille. Pysäköintitontti (LPA -tontti 2) on tarkoitettu korttelien ja asuntotonttien käyttöön. Tontti 44062/1 saa korvauksetta pysyvän

13 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 13 / 46 oikeuden sijoittaa tarvitsemansa autopaikat (7 kpl) korttelin LPA -tontille 2. Kortteli on kaupungin hallinnassa, eikä sillä ole vielä toteuttajaa. LPA -tontin 2 tulevat käyttäjät (korttelit ja 44070) sopivat yhteisjärjestelysopimuksella LPA -tontin toteuttamisesta ja käytöstä. Vuokralainen sitoutuu noudattamaan yhteisjärjestelysopimuksen ehtoja. Autopaikoista ja kulkuyhteyksistä perustetaan rasitteet. 6. Vuokralainen on tietoinen, että alueella on laadittu ( tarkistettu) rakentamistapaohje. Täytäntöönpanoon liittyviä ehtoja Vuokrauspäätös on voimassa saakka, johon mennessä vuokrasopimus on allekirjoitettava. Tontinsaajan tulee laatia LPA -tontin pysäköintipaikoista ja kulkuyhteyksistä yhteisjärjestelysopimus yhteistyössä kaupungin kanssa. Yhteisjärjestelysopimus pysäköintipaikoista ja kulkuyhteyksistä LPA - tontilla tulee olla allekirjoitettu ennen maanvuokrasopimuksen allekirjoittamista. Tontinsaaja valtuutetaan hakemaan kustannuksellaan rakennuslupaa ja muita tarvittavia lupia korttelin tontille 1 ja LPA -tontille 2 ennen kuin tontin 1 vuokrasopimus on allekirjoitettu. Tontinsaajalla tai sen valtuuttamalla on oikeus tehdä korttelin tonttien 1 ja 2 alueilla hankkeen edellyttämiä maaperä- ym. tutkimuksia. Rakentamistoimenpiteitä ei saa aloittaa ennen vuokrasopimuksen allekirjoittamista. Päätös Liite Oheismateriaali : Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 2 Kartta - Hakemus Selostus

14 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 14 / 46 Aikaisempi varauspäätös päätti , että Espoon kaupunki varaa korttelin tontin 1 Talokolmikko Oy:lle vapaarahoitteisen pientalokohteen suunnittelua ja toteuttamisedellytysten selvittämistä varten. Varaus oli voimassa saakka. Vuokrauspyyntö Talokolmikko Oy on hakenut päivätyllä hakemuksella korttelin tontin 1 vuokraamista. Rakennuslupa on jätetty Tavoitteena on aloittaa rakentaminen vuodenvaihteessa Tontille on tarkoitus rakentaa alueen asemakaavan ja rakentamistapaohjeen mukaisesti kolme harkkorakenteista luhtitaloa, joissa on yhteensä 18 asuntoa. Kantavat rakenteet ovat kivirakenteiset ja julkisivut toteutetaan rappauksella. Hankkeessa on kiinnitetty erityistä huomiota rakennusten energiatehokkuuteen sekä rakenteiden pitkäikäisyyteen. Talokolmikko on espoolainen rakennusliike, joka on toiminut pääkaupunkiseudulla ja Espoossa vuodesta 2004 alkaen. Yhtiö on toteuttanut erilaisia asuntokohteita pienkerrostaloista erillisiin pientaloihin. Yhtiön vuoden 2011 tilikauden liikevaihto oli noin 2 milj. euroa.

15 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 15 / 46 Tontti Vuokrattavaksi esitettävä korttelin tontti 1 sijaitsee Kauklahdessa uudella Bassenkylän asemakaava-alueella, jolla asuntorakentaminen on käynnistymässä vuoden 2013 loppupuolella. Tontin kaavamerkintä on A, II, e=0,45 (asuinrakennusten korttelialue). Tontin pinta-ala on m 2 ja rakennusoikeus 729 k-m 2. Autopaikat sijoittuvat osin tontille, osin viereiselle LPA -tontille 2, jonne sijoittuu varattavaksi esitettävän tontin seitsemän autopaikkaa. Samalle LPA -tontille sijoittuu viereisen korttelin autopaikkoja. LPA -tontin toteuttamisesta ja käytöstä sovitaan erikseen laadittavalla yhteisjärjestelysopimuksella, joka allekirjoitetaan ennen vuokrasopimuksen allekirjoittamista. Korttelilla ei ole vielä toteuttajaa. On sovittu, että tontin 44062/1 tontinsaaja laatii koko LPA -tontin käytöstä suunnitelmat ja hakee rakennuslupaa. LPA -tontti toteutetaan vaiheittain, ensi vaiheessa tontin 44062/1 saaja vastaa kustannuksista, mutta voi myöhemmin periä korttelin osuuden yhteisistä kustannuksista korttelin tulevalta toteuttajalta erikseen sovittavalla tavalla. Alueella on lainvoimainen asemakaava, kunnallistekniikka on rakenteilla. Teknisen keskuksen arvion mukaan vesihuolto- ja katuyhteys valmistuisivat syksyllä Tontin vuokraaminen Tontti esitetään vuokrattavaksi 60 vuoden vuokrasopimuksella Talokolmikko Oy:lle perustettavan yhtiön lukuun vapaarahoitteisen asuintalokohteen toteuttamista varten. Tontin pääoma-arvon käypä hinta on 570 euroa / k-m 2. Vuosivuokra on 4 % pääoma-arvosta euroa eli euroa / v. Päätöshistoria Päätösehdotus Teknisen toimen johtaja Olavi Louko päättää, että Espoon kaupunki varaa korttelin tontin 1 Talokolmikko Oy:lle vapaarahoitteisen pientalokohteen suunnittelua ja toteuttamisedellytysten selvittämistä varten.

16 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 16 / 46 Tontin kaavamerkintä on A, II, e=0,45 (asuinrakennusten korttelialue). Tontin pinta-ala on m 2 ja rakennusoikeus 729 k-m 2. Osoite: Bassenkuja 6, Espoo. Varausehdot ovat seuraavat: - Varaus on voimassa saakka. - Tontinluovutus edellyttää erillisen tontinvuokrauspäätöksen. - Tontti vuokrataan kohtuullisella käyvällä vuokralla kaupungin normaalein tontinluovutusehdoin. - Varauksensaaja on tietoinen, että alueelle on laadittu ( tarkistettu) rakentamistapaohje. - Autopaikat sijoittuvat osin varattavalle tontille, 6 autopaikkaa sijoittuu viereiselle LPA -tontille 2. LPA-tontti on tarkoitettu korttelien ja asuntotonttien käyttöön. Varauksensaajan tulee varausaikana laatia suunnitelma autopaikkojen sijoittumisesta LPA-tontille. - Varauksensaaja valtuutetaan tällä päätöksellä hakemaan kustannuksellaan rakennuslupaa ennen kuin vuokrasopimus on allekirjoitettu. - Varauksensaajalla tai sen valtuuttamalla on oikeus tehdä alueella hankkeen edellyttämiä maaperä- ym. tutkimuksia. - Rakentamistoimenpiteitä ei saa aloittaa ennen kuin vuokrasopimus on allekirjoitettu. - Jos varaus raukeaa tai tontinluovutusehdoista ei päästä sopimukseen, kaupunki ei vastaa varauksensaajalle mahdollisesti aiheutuvista kustannuksista tai vahingoista siinä tapauksessa, että varaus ei johda tontin vuokraukseen. Päätös : Esittelijän ehdotus hyväksyttiin. Tiedoksi - Talokolmikko oy, kirje

17 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 17 / / / Yleisten rakennusten tontin vuokraaminen Bembölestä Suomen Hoivatilat Oy:lle, kortteli tontti 3 Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh. (09) Päätösehdotus Teknisen toimen johtaja Olavi Louko päättää, että Espoon kaupunki vuokraa Suomen Hoivatilat Oy:lle perustettavan kiinteistöosakeyhtiön lukuun 64. kaupunginosan korttelin tontin 3, ( ). Vuokrauksessa noudatetaan seuraavia pääehtoja: 1. Vuokra aika on 30 vuotta. 2. Vuokra on euroa vuodessa (perusvuokra). Vuokra sidotaan elinkustannusindeksiin siten, että perusvuokrana on edellä mainittu vuokra ja perusindeksilukuna vuoden 2013 marraskuun indeksiluku. Tontin vuosivuokra on laskettu kerrosalan 900 k-m2 mukaisesti. Kun tontin käytetty rakennusoikeus ylittää 900 k-m2, korotetaan tontin edellä kuvattua perusvuokraa vastaavalla prosenttimäärällä kuin käytetty rakennusoikeus ylittää 900 k-m2. Indeksitarkistukset lasketaan näin tarkistetusta uudesta perusvuokrasta. Rakennusoikeuden lisäyksen mukainen lisävuokra maksetaan siitä ajankohdasta lukien, kun rakennuslupa on saanut lainvoiman. Vuokramies on velvollinen ilmoittamaan vuokranantajalle (tonttiyksikkö) tontille myönnetyistä rakennusluvista. 3. Tontille on rakennettava vähintään 777 k-m2:n suuruinen päiväkotirakennus käyttöönottokuntoon kolmen (3) vuoden kuluessa vuokrasopimuksen allekirjoittamisesta. Mikäli vuokramies laiminlyö rakennusvelvollisuuden täyttämisen, vuokramies sitoutuu maksamaan vuokranantajalle sopimussakkoa, jonka määrä on viivästysajan vuokra 4 -kertaisena. Sopimussakkoa tulee maksaa kuitenkin enintään 5 vuodelta.

18 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 18 / Jos vuokramies luovuttaa vuokraoikeuden kolmannelle ennen rakentamisvelvoitteen täyttämistä ilman vuokranantajan suostumusta, vuokramies sitoutuu maksamaan vuokranantajalle kertasuorituksena korvauksen, jonka määrä on luovutusajankohdan vuosivuokra 30 -kertaisena. Täytäntöönpanoon liittyviä ehtoja Vuokramies valtuutetaan kustannuksellaan hakemaan rakennuslupaa ja muita rakentamisen mahdollisesti edellyttämiä lupia sekä tekemään hankkeen edellyttämiä maaperä- ym. tutkimuksia tontilla tämän päätöksen perusteella jo ennen vuokrasopimuksen allekirjoittamista. Päätös on voimassa saakka, johon mennessä vuokrasopimus on allekirjoitettava. Rakentamistoimenpiteitä ei saa aloittaa ennen vuokrasopimuksen allekirjoittamista. Päätös Liite Oheismateriaali : Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 3 Kartta - Hakemus Selostus

19 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 19 / 46 Hakemus Suomen Hoivatilat Oy on päivätyssä hakemuksessaan pyytänyt, että Espoon kaupunki vuokraisi sille Bembölessä sijaitsevan yleisten rakennusten tontin 64015/3 päiväkotikiinteistön rakentamista varten. Tiedot hakijasta Suomen Hoivatilat Oy on osa valtakunnallisesti toimivaa LapTi Groupia, johon kuuluvat myös Rakennusliike Lapti Oy, LVIS- alan yritys NuoTek Oy sekä seinäelementeistä tunnettu LapWall Oy. Hoivatilat Oy on erikoistunut hoivatilarakentamiseen. Hakija on viime vuosina toteuttanut n. 30 päivä- ja hoivakotihanketta eri puolelle Suomea. Yritysryhmällä on toimipisteet Helsingissä, Kuopiossa ja Oulussa ja Lapti Group työllistää noin 250 työntekijää. Vuoden 2013 budjetoitu liikevaihto oli lähes 70 miljoonaa euroa. Hanke Hakijan on tarkoitus rakentaa tontille noin 900 k-m2 kokoinen yksityinen päiväkoti. Rakentaminen olisi tarkoitus ajoittaa niin, että päiväkoti voisi aloittaa toimintansa elokuussa Sivistystoimen lausunto Lausunnossaan sivistystoimi puoltaa tontin vuokraamista Hoivakoti Oy:lle päiväkodin rakentamista varten päivätyn hakemuksen mukaisesti. Tiedot tontista

20 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 20 / 46 Korttelin tontin 3 kaavamerkintä Fallåker asemakaavassa on YL, II, e=0,20 (julkisten lähipalvelurakennusten korttelialue). Tontin pinta-ala on m2 ja rakennusoikeus k-m2. Tontin osoite on Fallåkerinrinne 2, Espoo. Tontin vuokraus Tontti esitetään vuokrattavaksi 30 vuoden vuokrasopimuksella päiväkodin rakentamista varten.tontin pääoman-arvon käypä hinta alueella on 250 euroa / k-m2. Vuosivuokraksi esitetään 5 % pääoma-arvosta euroa eli euroa/v. Tontin vuokranmäärityksessä on otettu huomioon, että rakennusoikeudesta otetaan käyttöön vain osa. Vuokra on määritelty 900 k-m2:n mukaan, ei tontin koko rakennusoikeuden mukaan. Mikäli jossain vaiheessa rakennusoikeutta kuitenkin otettaisiin käyttöön enemmän kuin 900 k-m2, vuokraa tarkistetaan vastaavasti. Tiedoksi - Jussi Karjula, Suomen Hoivatilat Oy - Juha Hovinen, Tilat ja alueet -yksikkö

21 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 21 / / / Teollisuustontin vuokraaminen PyrySampo Oy:lle, kortteli tontti 4 Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh. (09) Päätösehdotus Teknisen toimen johtaja Olavi Louko päättää, että Espoon kaupunki vuokraa PyrySampo Oy:lle (jäljempänä vuokramies) oheiseen liitekarttaan merkityn 85. kaupunginosan (Kalajärvi) korttelin tontin 4. Tontin pinta-ala on m2 ja rakennusoikeus k-m2. 1. Vuokra-aika on 30 vuotta. 2. Tontin vuosivuokra on euroa (perusvuokra). Vuokra sidotaan täysimääräisesti elinkustannusindeksiin (marraskuu 2013). Tontin vuosivuokra on laskettu kerrosalan k-m2 mukaisesti. Kun tontin käytetty rakennusoikeus ylittää k-m2, korotetaan tontin edellä kuvattua perusvuokraa vastaavalla prosenttimäärällä (x,x %) kuin käytetty rakennusoikeus ylittää k-m2. Vastaiset indeksitarkistukset lasketaan näin tarkistetusta uudesta perusvuokrasta. Rakennusoikeuden lisäyksen mukainen lisävuokra maksetaan siitä ajankohdasta lukien, kun rakennuslupa on saanut lainvoiman. Vuokramies on velvollinen ilmoittamaan vuokranantajalle (tonttiyksikkö) tontille myönnetyistä rakennusluvista. 3. Vuokramies vastaa rakentamisen perustamistavasta. Vuokramiehen tulee tehdä rakennushankkeen toteuttamiseksi tarvittavat maaperäselvitykset. 4. Tontille on rakennettava asemakaavaa noudattaen käyttöönottokuntoon kolmen (3) vuoden kuluessa vuokrasopimuksen allekirjoittamisesta vähintään 826 k-m2:n suuruinen rakennus. Mikäli vuokramies laiminlyö rakennusvelvollisuuden täyttämisen, vuokramies sitoutuu maksamaan vuokranantajalle sopimussakkoa, jonka määrä on viivästysajan vuokra 4 -kertaisena. Sopimussakkoa tulee maksaa kuitenkin enintään 5 vuodelta.

22 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 22 / 46 Rakentamisessa tulee noudattaa asemakaavaa sekä rakentamismääräyksiä. Muutoin noudatetaan kaupungin tonttien vuokrauksessa käytettäviä yleisiä ehtoja. Täytäntöönpanoon liittyviä ehtoja Vuokramies valtuutetaan kustannuksellaan hakemaan rakennuslupaa ja muita rakentamisen mahdollisesti edellyttämiä lupia sekä tekemään hankkeen edellyttämiä maaperä- ym. tutkimuksia tontilla tämän päätöksen perusteella jo ennen vuokrasopimuksen allekirjoittamista. Vuokrasopimus voidaan allekirjoittaa, kun tontille on saatu rakennuslupa. Vuokrasopimus on allekirjoitettava viimeistään mennessä, muutoin tämä päätös raukeaa. Rakentamista ei saa aloittaa ennen kuin vuokrasopimus on allekirjoitettu. Jos tämä päätös raukeaa, kaupunki ei vastaa yritykselle aiheutuneista kustannuksista, haitasta tai vahingoista. Päätös Liite Oheismateriaali : Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 4 Kartta - Hakemus Selostus

23 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 23 / 46 Hakemus PyrySampo Oy pyytää päivätyllä hakemuksella Juvanmalmilta korttelin tontin 4 vuokraamista pienteollisuushallin / varaston rakentamista varten. Tiedot tontista Espoon kaupunki omistaa Juvanmalmi III -asemakaava-alueella Kalajärven kaupunginosan kortteliin tontin 4. Korttelin asemakaavamerkintä on T (Teollisuus- ja varastorakennusten korttelialue), e=0,8. Vuokrattavan tontin pinta-ala on m2 ja rakennusoikeus k-m2. Vuokrattava tontti on rakentamaton. Yritystä ja hanketta koskevat tiedot PyrySampo Oy on perustettu tuottamaan kiinteistönhallinnan palveluja Jyrki Murron kolmelle liiketoimintaa harjoittavalle yhtiölle jotka ovat: Murron Maansiirto Oy, Kuljetus Oy Jyrki Murto ja Espoon Maastotyö Oy. Hakijan tarkoituksena on rakentaa vuokrattavalle tontille noin 600 m2 suuruinen halli- / varastorakennus kolmen liiketoimintaa harjoittavan yhtiön kaluston (työkoneet ja kuorma-autot) sekä materiaalien varastointiin ja säilyttämiseen sekä henkilökunnan tarvitsemat sosiaalitilat. Rakennustyöt on tarkoitus aliottaa kesäkuussa Luovutusehdot Tontti vuokrataan PyrySampo Oy:lle. Vuokra-aika on 30 vuotta. Käypä pääoma-arvon yksikköhinta Juvanmalmi III alueella on 153 euroa / k- m2. Hinnoittelussa huomioidaan toteutettavissa oleva rakennusala ja sen osalta hinta on laskettu tehokkuuden 0,5 mukaisesti.

24 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 24 / 46 Tontin perusvuosivuokra on euroa. Vuokra sidotaan täysimääräisesti elinkustannusindeksiin. Tiedoksi - Sampo Murto, PyrySampo Oy

25 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 25 / / / Omakotitontin maanvuokrasopimuksen tarkistaminen Leppävaarassa, kortteli Valmistelijat / lisätiedot: Henry Laine, puh. (09) Päätösehdotus Teknisen toimen johtaja Olavi Louko päättää, että korttelista vuokratun tontin 3 vuokrasopimus tarkistetaan voimassaolevan asemakaavan ja nykytilanteen mukaiseksi seuraavasti: 1. Uusi vuokra-alue on korttelin tuleva tontti numero 5, jonka pinta-ala on m 2. Muilta osin noudatetaan soveltuvin osin vuokrasopimuksen nykyisiä ehtoja. Täytäntöönpanoon liittyviä ehtoja: Päätös on voimassa asti, johon mennessä vuokrasopimuksen muutos on allekirjoitettava. Päätös Liite : Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 5 Kartta Selostus

26 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 26 / 46 Asian vireille tulo Korttelissa on tehty kaavamuutos, joka on hyväksytty kaupunkisuunnittelulautakunnassa Asemakaavamuutoksella vuokratonttiin tulee lisää maa-aluetta noin 85 m 2. Rakennusoikeuden määrä ei muutu. Nykyinen vuokrasopimus Korttelin tontti 2 on vuokrattu allekirjoitetulla maanvuokrasopimuksella 60 vuodeksi. Sopimuksen mukaan tontin pintaala on m 2. Tontin vuosivuokra on sidottu elinkustannusindeksiin ja tämän vuoden vuosivuokra on 4 328,96 euroa. Tontilla sijaitsevan, sopimushetkellä huonokuntoisena olleen rakennuksen korjausvelvoitteen vuoksi vuokrasta peritään vain puolet (1/2) vuoden 2020 loppuun saakka. Vuokrasopimuksen muuttaminen Asemakaavamuutoksen vuoksi on vireillä tonttijaonmuutos, jolloin vuokratusta tontista 51303/2 ja osasta kiinteistöä muodostuu uusi tontti 51303/5. Vuokra-alueen pinta-ala kasvaa noin 85 m 2. Rakennusoikeus ei muutu. Vuokrasopimus tulee muuttaa nykytilanteen mukaiseksi. Asemakaavan muutoksen perusteella vuokrasopimusta tulee muuttaa pinta-alan osalta nykytilannetta vastaavaksi. Koska tontin rakennusoikeus ei kasva, vuokraa ei esitetä korotettavaksi. Tiedoksi - Vuokralainen, kirje

27 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 27 / / / Omakotitontin maanvuokrasopimuksen päättäminen Kurttilassa, korttelin tontti 6 Valmistelijat / lisätiedot: Henry Laine, puh. (09) Päätösehdotus Teknisen toimen johtaja Olavi Louko päättää, että korttelin tontin 6 maanvuokrasopimus voidaan sopia päättymään. Täytäntöönpanoon liittyviä ehtoja Päätös on voimassa saakka, johon mennessä maanvuokrasopimuksiin on tehtävä päättymistä koskeva lisäys. Tontin vuokralainen vastaa kustannuksista, jotka aiheutuvat vuokraoikeuteen rakennuksineen vahvistetun kiinnityksen kuolettamisesta ja vuokraoikeutta koskevan kirjaamismerkinnän poistamisesta. Purkamisajankohdan jälkeiseltä ajalta mahdollisesti maksettu vuokra palautetaan. Tonttipäällikkö valtuutetaan laatimaan ja allekirjoittamaan vuokrasopimuksiin tehtävä päättymistä koskeva lisäys. Päätös Liite Oheismateriaali : Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 6 Kartta - Sähköpostihakemus

28 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 28 / 46 Selostus Pientalotonttien luovuttamisesta on päätetty kaupunginhallituksen n kokouksessa Päätöksen perusteella Espoon kaupungin 45. kaupunginosan (Kurttila) korttelin tontin 6 pitkäaikainen maanvuokrasopimus on allekirjoitettu Kyseessä on omatoimiseen rakentamiseen tarkoitettu pientalotontti, jonka asemakaavamerkintä Saunaniemi II A -nimisessä asemakaavassa on AO II, e=0.25 (erillispientalojen korttelialue). Tontin pinta-ala on 795 m 2 ja rakennusoikeus 199 k-m 2. Tontin osoite on Maakauppiaantie 1a, Espoo. Maanvuokrasopimukseen sisältyy normaali rakentamisvelvoite sekä luovutusrajoitus ennen rakentamisvelvoitteen täyttämistä. Rakentamista tontilla ei ole vielä aloitettu. Tontin vuokralaiset ovat pyytäneet tontin maanvuokrasopimuksen purkamista saapuneella sähköpostilla. Sähköposti (Salassa pidettävä, JulkL 24.1 ) on nähtävissä kokousasiakirjoissa.) Vuokrasopimus esitetään päätettäväksi. Tiedoksi - Tontin vuokralaiset, kirje

29 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 29 / / / Vuokrauspäätöksen jatkaminen Sähkö-Polar Oy:lle perustettavan kiinteistöyhtiön lukuun Atoy Autohuollon korjaamo- ja huoltotilojen rakentamista varten, kortteli tontti 2 Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh. (09) Päätösehdotus Teknisen toimen johtaja Olavi Louko elinkeino - ja päättää, että Espoon kaupunki jatkaa Sähkö-Polar Oy:lle perustettavan kiinteistöyhtiön lukuun Atoy Autohuollon korjaamo- ja huoltotilojen rakentamista varten liitekarttaan merkityn 30. kaupunginosan (Nöykkiö) korttelin tontin 2 vuokraamisesta tehdyn päätöksen voimassaoloaikaa saakka Elinkeino- ja ssa päätetyin ehdoin. Päätös Liite Oheismateriaali : Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 7 Kartta - Hakemus Selostus

30 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 30 / 46 Hakemus vuokrauspäätöksen jatkamisesta päätti vuokrata Martinsillasta korttelin tontin 2 Sähkö-Polar Oy:lle perustettavan kiinteistöyhtiön lukuun Atoy Autohuollon korjaamo- ja huoltotilojen rakentamista varten. Vuokrauspäätös oli voimassa saakka, johon mennessä vuokrasopimus oli allekirjoitettava. Vuokrauspäätöstä on jatkettu hakijan pyynnöstä kaupunginhallituksen elinkeino - ja päätöksillä saakka ja saakka. Hakija pyytää päivätyssä hakemuksessaan a jatkamaan vuokrauspäätöstä saakka entisin ehdoin. Hakija on jättänyt rakennuslupahakemuksen , mutta rakennuksen julkisivuun liittyvien kaupunkikuvallisten vaatimusten vuoksi ei ole vielä saanut lupaa. Hakija uskoo saavansa rakennusluvan vielä tämän vuoden puolella. Hakijan tarkoitus on aloittaa rakentaminen viipymättä rakennusluvan saatuaan Vuokrauspäätöstä esitetään jatkettavaksi saakka ssa päätetyin ehdoin. Päätöshistoria Päätösehdotus Teknisen toimen johtaja Olavi Louko

31 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 31 / 46 elinkeino - ja päättää, että Espoon kaupunki jatkaa Sähkö-Polar Oy:lle perustettavan kiinteistöyhtiön lukuun Atoy Autohuollon korjaamo- ja huoltotilojen rakentamista varten liitekarttaan merkityn 30. kaupunginosan korttelin tontin 2 vuokraamisesta tehdyn päätöksen voimassaoloaikaa saakka Elinkeino- ja ssa päätetyin ehdoin Päätös : Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti Päätösehdotus Teknisen toimen johtaja Olavi Louko elinkeino - ja päättää, että Espoon kaupunki jatkaa Sähkö-Polar Oy:lle perustettavan kiinteistöyhtiön lukuun Atoy Autohuollon korjaamo- ja huoltotilojen rakentamista varten liitekarttaan merkityn 30. kaupunginosan (Nöykkiö) korttelin tontin 2 vuokraamisesta tehdyn päätöksen voimassaoloaikaa saakka Elinkeino- ja ssa päätetyin ehdoin. Päätös : Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti Päätösehdotus Teknisen toimen johtaja Olavi Louko päättää, että Espoon kaupunki vuokraa Sähkö-Polar Oy:lle perustettavan kiinteistöyhtiön lukuun (jäljempänä vuokramies) oheiseen karttaan merkityn 30. kaupunginosan (Nöykkiö) korttelin tontin 2. Tontin pinta-ala on m2 ja rakennusoikeus k-m2. Tontin asemakaavamerkintä on KTY (liike-, toimisto- ja ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomien teollisuusrakennusten korttelialue.), e=0,6. Vuokrauksen pääehdot ovat seuraavat: 1. Vuokra-aika on 30 vuotta. 2. Tontin 2 vuosivuokra on euroa (perusvuokra). Vuokra sidotaan täysimääräisesti elinkustannusindeksiin (helmikuu 2012). 3. Tontille 2 on rakennettava asemakaavaa noudattaen käyttöönottokuntoon kolmen (3) vuoden kuluessa vuokrasopimuksen allekirjoittamisesta vähintään k-m2:n suuruinen rakennus.

32 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 32 / 46 Mikäli vuokramies laiminlyö rakennusvelvollisuuden täyttämisen, vuokramies sitoutuu maksamaan vuokranantajalle sopimussakkoa, jonka määrä on viivästysajan vuokra 4 -kertaisena. Sopimussakkoa tulee maksaa kuitenkin enintään 5 vuodelta. 4. Muutoin noudatetaan kaupungin yritystonttien vuokrauksessa käytettäviä yleisiä ehtoja. Täytäntöönpanoon liittyviä ehtoja Vuokramies valtuutetaan kustannuksellaan hakemaan rakentamiseen tarvittavia lupia tämän päätöksen perusteella jo ennen vuokrasopimuksen allekirjoittamista. Vuokrasopimus voidaan allekirjoittaa, kun tontille on saatu rakennuslupa. Vuokrasopimus on allekirjoitettava viimeistään mennessä, muutoin tämä päätös raukeaa. Rakentamista ei saa aloittaa ennen kuin vuokrasopimus on allekirjoitettu. Jos tämä päätös raukeaa, kaupunki ei vastaa yritykselle aiheutuneista kustannuksista, haitasta tai vahingoista. Tonttipäällikkö valtuutetaan laatimaan ja allekirjoittamaan yksityiskohtaiset ehdot sisältävä vuokrasopimus. Päätös : Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Tiedoksi - Janne Sipola, Sähkö-Polar Oy

33 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 33 / / / Asuntotontin varauksen jatkaminen Kauklahdessa Erat Arkkitehdeille, korttelin tontti 1 Valmistelijat / lisätiedot: Henry Laine, puh. (09) Päätösehdotus Teknisen toimen johtaja Olavi Louko jatkaa päättämänsä korttelin tontin 1 varausta saakka entisin ehdoin. Päätös Liite Oheismateriaali : Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 8 Kartta - Hakemus Selostus

34 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 34 / 46 Aikaisempi varauspäätös päätti varata Erat Arkkitehdeille korttelin tontin 1 ryhmärakennuttamismallilla toteutettavan vapaarahoitteisen pientalohankkeen suunnittelua ja toteuttamisedellytysten selvittämistä varten. Varaus oli voimassa saakka. Tontin kaavamerkintä Bassenkylän asemakaavassa on AP, II, e=0,40 (asuinpientalojen korttelialue). Tontin pinta-ala on m2 ja rakennusoikeus 844 k-m2. Osoite: Bassenraitti 3, Espoo. Hakemus Erat Arkkitehdit on päivätyllä hakemuksella pyytänyt kaupunkia jatkamaan sille varatun korttelin tontin 1 varausta saakka. Kohteen luonnossuunnittelu ja tarvittavien selvitysten laadinta on käynnistetty talvella Tavoitteena on aloittaa kohteen markkinointi ja etsiä tulevat asukkaat talven aikana. Varauksen jatkamista perustellaan sillä, että kesään 2014 mennessä selvinnee, minkälainen kysyntä kohteelle on. Tontin varaaminen Koska kohteen toteuttamisedellytysten selvitys on kesken, varausta esitetään jatkettavaksi saakka. Päätöshistoria Päätösehdotus Teknisen toimen johtaja Olavi Louko varaa Erat Arkkitehdeille korttelin tontin 1 ryhmärakennuttamismallilla toteutettavan vapaarahoitteisen pientalohankkeen suunnittelua ja toteuttamisedellytysten selvittämistä varten. Tontin kaavamerkintä Bassenkylän asemakaavassa on AP, II, e=0,40 (asuinpientalojen korttelialue). Tontin pinta-ala on m2 ja rakennusoikeus 844 k-m2.

35 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 35 / 46 Osoite: Bassenraitti 3, Espoo. Varausehdot: - Varauspäätös on voimassa saakka. - Varauksensaaja on tietoinen, että alueelle on laadittu ( tarkistettu) rakentamistapaohje. - Mikäli hankkeen toteuttamisedellytykset varmistuvat varausaikana, valmistellaan tontin myyntipäätös kaupunginhallituksen lle erikseen niin, että tontti myydään varauksensaajan esittämille yksityishenkilöille määräosina kaupungin normaalein tontinluovutusehdoin luovutusajankohdan mukaisella käyvällä hinnalla. - Varauksensaaja valtuutetaan hakemaan kustannuksellaan rakennuslupaa ennen kuin kauppakirja on allekirjoitettu. - Varauksensaajalla tai sen valtuuttamalla on oikeus tehdä alueella hankkeen edellyttämiä maaperä- ym. tutkimuksia. - Rakentamistoimenpiteitä ei saa aloittaa ennen kauppakirjan allekirjoittamista. - Kaupunki ei vastaa varauksensaajalle mahdollisesti aiheutuvista kustannuksista tai vahingoista siinä tapauksessa, että varaus raukeaa tai tontinluovutusehdoista ei päästä sopimukseen ja varaus ei johda tontin myyntiin. Päätös : Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Tiedoksi - Erat Arkkitehdit, kirje

36 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 36 / / / Varausajan jatkaminen karting- ja motocross-radoille Kulmakorvesta Espoonkartanon kylän tiloilla RN:ot 1:388 ja 1:415 Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh. (09) Päätösehdotus Teknisen toimen johtaja Olavi Louko jatkaa Espoon Moottoriradat ry:n varausaikaa karting-radan ja motocross-radan suunnittelua ja tarvittavien lupien hakemista varten noin 24,9 ha suuruiselle oheiseen karttaan merkitylle alueelle Espoonkartanon kylän tiloista Björkskog 1:388 ja Kartanonmetsä 1:415. Alueella on voimassa Espoon pohjoisosien yleiskaava osa I, jossa alue on varattu moottorirata-alueeksi (EM). Varausehdot ovat seuraavat: 1. Varaus on voimassa saakka. 2. Suunnitelmia laadittaessa varauksensaajan tulee toimia yhteistyössä Espoon kaupungin teknisen keskuksen, kaupunkisuunnittelukeskuksen, ympäristökeskuksen sekä liikuntatoimen kanssa. 3. Pitkäaikainen maanvuokrasopimus valmistellaan, kun hankkeen tarvitsemat luvat on saatu. 4. Jos varaus raukeaa siksi, ettei tarvittavia lupia saada tai maanvuokrausehdoista ei päästä sopimukseen, kaupunki ei vastaa varauksensaajalle mahdollisesti aiheutuvista kustannuksista tai vahingoista. 5. Hakijan tulee suunnitella ja rakentaa tarvittavat yhteydet alueelle kaupunkisuunnittelukeskuksen ja teknisen keskuksen hyväksymällä tavalla.

37 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 37 / Alueen rakentaminen voi alkaa vasta sen jälkeen, kun maanvuokrasopimus on allekirjoitettu. Päätös Liite Oheismateriaali Selostus : Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 9 Kartta - Hakemus Hakemus Espoon Moottoriradat ry hakee jatkoaikaa kiinteistölautakunnan (6966/522/2007) myöntämälle suunnitteluvaraukselle karting- ja motocross-ratojen, toimintojen tarvitsemien rakennusten sekä huolto- ja pysäköintipaikkojen suunnittelua ja tarvittavien lupien hakemista varten Kolmperän-Kulmakorven alueelta Espoon yleiskaavassa EM-alueeksi merkitylle alueelle Espoonkartanon kylän tilojen RN:o 1:388 ja RN:o 1:415 alueelle. on jatkanut suunnitteluvarausta , ja Nykyinen suunnitteluvarausaika on voimassa saakka. Yhdistys anoo nyt uutta jatkoaikaa.

38 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 38 / 46 Hakemus koskee noin 24,9 ha aluetta, joka jakaantuu toiminnoille siten, että karting-rataa varten on 9,9 ha, motocross-rataa varten 11,5 ha ja huolto- ja pysäköintialueelle 3,5 ha. Koko varausalue on Espoon pohjoisosien yleiskaavassa moottorirataaluetta (EM). Varausalue on vain osa yleiskaavassa EM-alueeksi merkitystä alueesta, jonka kokonaispinta-ala on 120 ha. Hakija Espoon Moottoriradat ry on espoolaisten moottoriurheiluseurojen eli Espoon Moottorikerhon (EMK), Espoon Urheiluautoilijoiden (EspooUA) ja Tapiolan Urheiluautoilijoiden (TapUA) yhdessä perustama yhdistys, jonka tehtävänä on organisoida, suunnitella ja hallinnoida Kulmakorpeen suunnitteilla olevaa moottoriurheilukeskusta. Hankkeessa mukana olevat jäsenyhdistykset ovat runsaat 40 vuotta tehneet työtä lasten ja nuorten moottoriurheiluharrastuksen parissa. Tästä on osoituksena mm. useita maailmanmestaruuksia. Espoon Moottoriradat ry jäsenyhdistyksineen tekee yhteistyötä pääkaupunkiseudun muiden moottoriurheiluseurojen kanssa. Toimintojen päällekkäisyyksiä on pyritty välttämään siten, että alueen valmiit tai nyt suunnitteilla olevat radat eivät ole toisiaan poissulkevia vaan täydentävät toisiaan. Lupaprosessin tilanne Ympäristölautakunta myönsi kokouksessaan Espoon Moottoriradat ry:lle / moottoriurheilukeskukselle ympäristöluvan, joka ei saanut lainvoimaa koska päätöksestä valitettiin Vaasan hallinto-oikeuteen. Vaasan hallinto-oikeus palautti asian täydennyspyynnöllä, jossa hakija velvoitettiin tekemään uudet äänilaskelmat alueelta. Hakija teki uudet äänilaskelmat ja palautti asian takaisin Vaasan hallinto-oikeudelle. Hakija on saanut nyt lainvoimaisen ympäristöluvan heinäkuussa Lukuisten valistuskierrosten takia ei hakija ole voinut aloittaa radan rakennustöitä ja tarvitsee suunnitteluvarauksen jatkoa rakentamiseen tarvittavien lupien hakemista varten. Yhdistyksen tarkoituksena on edelleen tehdä kokonaissuunnitelma alueelle toteutettaville kiinteille karting- ja motocrossradoille, toiminnan vaatimille rakennuksille sekä pysäköinti- ja huoltoalueille sekä tehdä vuokrasopimus alueesta heti kun rakentamiseen tarvittavat luvat on saatu. Ratatilanne Espoossa EMK:n motocross-rata on ollut vuodesta 1980 Kulmakorvessa kaupungin maalla Nupurintien eteläpuolella. Aluetta ollaan asemakaavoittamassa, ja nykyistä vuokrasopimusta on juuri jatkettu ja se on voimassa marraskuuhun 2015 saakka kuuden kuukauden irtisanomisajalla. Tämän hankkeen aikataulutavoitteena on, että karting- sekä motocrossrata samoin kuin toimintojen vaatimat yhteiset huolto- ja pysäköintialueet

39 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 39 / 46 myös rakentamisen osalta saadaan toteutettua ennen em. sopimusaikojen päättymistä. Varausaikaa esitetään jatkettavaksi saakka. Päätöshistoria Päätösehdotus Teknisen toimen johtaja Olavi Louko jatkaa Espoon Moottoriradat ry:n varausaikaa karting-radan ja motocross-radan suunnittelua ja tarvittavien lupien hakemista varten noin 24,9 ha suuruiselle oheiseen karttaan merkitylle alueelle Espoonkartanon kylän tiloista Björkskog 1:388 ja Kartanonmetsä 1:415. Alueella on voimassa Espoon pohjoisosien yleiskaava osa I, jossa alue on varattu moottorirata-alueeksi (EM). Varausehdot ovat seuraavat: 1. Varaus on voimassa saakka. 2. Suunnitelmia laadittaessa varauksensaajan tulee toimia yhteistyössä Espoon kaupungin teknisen keskuksen, kaupunkisuunnittelukeskuksen, ympäristökeskuksen sekä liikuntatoimen kanssa. 3. Pitkäaikainen maanvuokrasopimus valmistellaan, kun hankkeen tarvitsemat luvat on saatu. 4. Jos varaus raukeaa siksi, ettei tarvittavia lupia saada tai maanvuokrausehdoista ei päästä sopimukseen, kaupunki ei vastaa varauksensaajalle mahdollisesti aiheutuvista kustannuksista tai vahingoista. 5. Hakijan tulee suunnitella ja rakentaa tarvittavat yhteydet alueelle kaupunkisuunnittelukeskuksen ja teknisen keskuksen hyväksymällä tavalla.

40 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 40 / Alueen rakentaminen voi alkaa vasta sen jälkeen, kun maanvuokrasopimus on allekirjoitettu. Päätös : Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti Päätösehdotus Teknisen toimen johtaja Olavi Louko elinkeino-ja jatkaa Espoon Moottoriradat ry:n varausaikaa karting-radan ja motocross-radan suunnittelua ja tarvittavien lupien hakemista varten noin 24,9 ha suuruiselle oheiseen karttaan merkitylle alueelle Espoonkartanon kylän tiloista Björkskog 1:388 ja Kartanonmetsä 1:415. Alueella on voimassa Espoon pohjoisosien yleiskaava osa I, jossa alue on varattu moottorirata-alueeksi (EM). Varausehdot ovat seuraavat: 1. Varaus on voimassa saakka. 2. Suunnitelmia laadittaessa varauksensaajan tulee toimia yhteistyössä Espoon kaupungin teknisen keskuksen, kaupunkisuunnittelukeskuksen, ympäristökeskuksen sekä liikuntatoimen kanssa. 3. Pitkäaikainen maanvuokrasopimus valmistellaan, kun hankkeen tarvitsemat luvat on saatu. 4. Jos varaus raukeaa siksi, ettei tarvittavia lupia saada tai maanvuokrausehdoista ei päästä sopimukseen, kaupunki ei vastaa varauksensaajalle mahdollisesti aiheutuvista kustannuksista tai vahingoista. 5. Hakijan tulee suunnitella ja rakentaa tarvittavat yhteydet alueelle kaupunkisuunnittelukeskuksen ja teknisen keskuksen hyväksymällä tavalla.

41 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 41 / Alueen rakentaminen voi alkaa vasta sen jälkeen, kun maanvuokrasopimus on allekirjoitettu. Päätös : Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti Ehdotus Teknisen toimen johtaja: elinkeino-ja päättää, että Espoon kaupunki jatkaa Espoon Moottoriradat ry:n varausaikaa karting-radan ja motocross-radan suunnittelua ja tarvittavien lupien hakemista varten noin 24,9 ha suuruiselle oheiseen karttaan merkitylle alueelle Espoonkartanon kylän tiloista Björkskog 1:388 ja Kartanonmetsä 1:415. Alueella on voimassa Espoon pohjoisosien yleiskaava osa I, jossa alue on varattu moottorirata-alueeksi (EM). Varausehdot ovat seuraavat: 1. Varaus on voimassa saakka. 2. Suunnitelmia laadittaessa varauksensaajan tulee toimia yhteistyössä Espoon kaupungin teknisen keskuksen, kaupunkisuunnittelukeskuksen, ympäristökeskuksen sekä liikuntatoimen kanssa. 3. Pitkäaikainen maanvuokrasopimus valmistellaan, kun hankkeen tarvitsemat luvat on saatu. 4. Jos varaus raukeaa siksi, ettei tarvittavia lupia saada tai maanvuokrausehdoista ei päästä sopimukseen, kaupunki ei vastaa varauksensaajalle mahdollisesti aiheutuvista kustannuksista tai vahingoista. 5. Hakijan tulee suunnitella ja rakentaa tarvittavat yhteydet alueelle kaupunkisuunnittelukeskuksen ja teknisen keskuksen hyväksymällä tavalla. 6.

42 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 42 / 46 Alueen rakentaminen voi alkaa vasta sen jälkeen, kun maanvuokrasopimus on allekirjoitettu. Päätös : Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Kiinteistölautakunta Ehdotus varata Espoon Moottoriradat ry:lle karting-radan ja motocross-radan suunnittelua ja tarvittavien lupien hakemista varten yhteensä noin 24,9 ha suuruisen oheiseen karttaan merkityn alueen Espoonkartanon kylän tiloista Björkskog 1:388 ja Kartanonmetsä 1:415. Alueella on voimassa Espoon pohjoisosien yleiskaava osa I, jossa alue on varattu moottorirata-alueeksi (EM). Varausehdot ovat seuraavat: 1. Varaus on voimassa saakka. 2. Suunnitelmia laadittaessa varauksensaajan tulee toimia yhteistyössä Espoon kaupungin teknisen keskuksen, kaupunkisuunnittelukeskuksen, ympäristökeskuksen sekä liikuntatoimen kanssa. 3. Pitkäaikainen maanvuokrasopimus valmistellaan kiinteistölautakunnalle välittömästi, kun hankkeen tarvitsemat luvat on saatu. 4. Jos varaus raukeaa siksi, ettei tarvittavia lupia saada tai maanvuokrausehdoista ei päästä sopimukseen, kaupunki ei vastaa varauksensaajalle mahdollisesti aiheutuvista kustannuksista tai vahingoista. 5. Hakijan tulee suunnitella ja rakentaa tarvittavat yhteydet alueelle kaupunkisuunnittelukeskuksen ja teknisen keskuksen hyväksymällä tavalla. 6. Alueen rakentaminen voi alkaa vasta sen jälkeen, kun maanvuokrasopimus on allekirjoitettu. Päätös Kiinteistölautakunta:

Espoon kaupunki Pöytäkirja Yleisten rakennusten tontin vuokraaminen Bembölestä Suomen Hoivatilat Oy:lle, kortteli tontti 3

Espoon kaupunki Pöytäkirja Yleisten rakennusten tontin vuokraaminen Bembölestä Suomen Hoivatilat Oy:lle, kortteli tontti 3 04.11.2013 Sivu 1 / 1 4558/02.07.00/2013 111 Yleisten rakennusten tontin vuokraaminen Bembölestä Suomen Hoivatilat Oy:lle, kortteli 64015 tontti 3 Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh. (09)

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 115

Espoon kaupunki Pöytäkirja 115 04.11.2013 Sivu 1 / 1 467/02.07.00/2012 115 Vuokrauspäätöksen jatkaminen Sähkö-Polar Oy:lle perustettavan kiinteistöyhtiön lukuun, kortteli 30350 tontti 2 Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh.

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 7. Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh

Espoon kaupunki Pöytäkirja 7. Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh 12.01.2015 Sivu 1 / 1 5499/02.07.00/2014 7 Teollisuustontin vuokraaminen Juvanmalmilta, kortteli 85127 tontti 3 Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh. 046 877 1881 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Teollisuustontin vuokraaminen Juvanmalmilta Siikajärven Maanrakennus Oy:lle, kortteli tontti 18

Espoon kaupunki Pöytäkirja Teollisuustontin vuokraaminen Juvanmalmilta Siikajärven Maanrakennus Oy:lle, kortteli tontti 18 09.05.2016 Sivu 1 / 1 1948/2016 02.07.00 51 Teollisuustontin vuokraaminen Juvanmalmilta Siikajärven Maanrakennus Oy:lle, kortteli 85128 tontti 18 Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh. 046 877

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 29. Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh

Espoon kaupunki Pöytäkirja 29. Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh 07.03.2016 Sivu 1 / 1 860/2016 02.07.00 29 Teollisuustontin vuokraaminen Juvanmalmilta, kortteli 85127 tontti 3 Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh. 046 877 1881 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Teollisuustontin vuokraaminen Juvanmalmilta Oy Andersson Ab:lle, kortteli tontti 12

Espoon kaupunki Pöytäkirja Teollisuustontin vuokraaminen Juvanmalmilta Oy Andersson Ab:lle, kortteli tontti 12 03.06.2013 Sivu 1 / 1 2513/02.07.00/2013 64 Teollisuustontin vuokraaminen Juvanmalmilta Oy Andersson Ab:lle, kortteli 85128 tontti 12 Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh. (09) 816 25911 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Yleisten rakennusten tontin vuokraaminen Saunalahdesta YIT Rakennus Oy:lle, kortteli tontti 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja Yleisten rakennusten tontin vuokraaminen Saunalahdesta YIT Rakennus Oy:lle, kortteli tontti 1 09.05.2016 Sivu 1 / 1 3026/10.00.02/2014 71 11.8.2014 47 4.5.2015 140 14.12.2015 46 Yleisten rakennusten tontin vuokraaminen Saunalahdesta YIT Rakennus Oy:lle, kortteli 42122 tontti 1 Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 21

Espoon kaupunki Pöytäkirja 21 11.03.2013 Sivu 1 / 1 1196/02.07.00/2013 21 Tontin vuokraaminen Juvanmalmilta Rakennuspalvelu J. Nyström Oy:lle varastohallin rakentamista varten, kortteli 85128 tontti 8 Valmistelijat / lisätiedot: Pulkkinen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 89. 89 Teollisuustontin vuokraaminen Juvanmalmilta Mertsin Auto- ja Kiinteistö Oy:lle, kortteli 85127 tontti 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 89. 89 Teollisuustontin vuokraaminen Juvanmalmilta Mertsin Auto- ja Kiinteistö Oy:lle, kortteli 85127 tontti 1 23.09.2013 Sivu 1 / 1 3983/02.07.00/2013 89 Teollisuustontin vuokraaminen Juvanmalmilta Mertsin Auto- ja Kiinteistö Oy:lle, kortteli 85127 tontti 1 Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh. (09)

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Teollisuustontin vuokraaminen Juvanmalmilta yksityishenkilöille perustettavan yhtiön lukuun, kortteli tontti 6

Espoon kaupunki Pöytäkirja Teollisuustontin vuokraaminen Juvanmalmilta yksityishenkilöille perustettavan yhtiön lukuun, kortteli tontti 6 09.05.2016 Sivu 1 / 1 1949/2016 02.07.00 52 Teollisuustontin vuokraaminen Juvanmalmilta yksityishenkilöille perustettavan yhtiön lukuun, kortteli 85127 tontti 6 Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 5

Espoon kaupunki Pöytäkirja 5 11.01.2016 Sivu 1 / 1 5571/2015 02.07.00 5 Teollisuustontin vuokraaminen Scanoffice Oy:lle perustettavan kiinteistöosakeyhtiön lukuun Juvanmalmilta, kortteli 85129 Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 33

Espoon kaupunki Pöytäkirja 33 15.04.2013 Sivu 1 / 1 1734/02.07.00/2013 33 Tontin vuokraaminen Juvanmalmilta Matti Tausalle perustettavan kiinteistöosakeyhtiön lukuun varastorakennuksen ja tuotantotilan rakentamista varten, korttelin

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Teollisuustontin vuokraaminen KOY Minuntalli Lahdelle, kortteli tontti 18

Espoon kaupunki Pöytäkirja Teollisuustontin vuokraaminen KOY Minuntalli Lahdelle, kortteli tontti 18 13.04.2015 Sivu 1 / 1 1596/02.07.00/2015 38 Teollisuustontin vuokraaminen KOY Minuntalli Lahdelle, kortteli 85128 tontti 18 Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh. 046 877 1881 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 47

Espoon kaupunki Pöytäkirja 47 05.05.2014 Sivu 1 / 1 2916/10.00.02/2013 76 2.9.2013 47 Yleisten rakennusten tontin vuokraaminen Laaksolahdesta Kiinteistö Oy Sinikallion Hoitokodille, kortteli 60060 tontti 1 Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 39

Espoon kaupunki Pöytäkirja 39 04.04.2016 Sivu 1 / 1 1374/2016 02.07.00 39 Tontin vuokraaminen Juvanmalmilta Oy C.J. Hartman Ab:lle rakennus-, sisustus- ja teollisuustarvikkeiden tukkukaupan rakentamista varten, kortteli 85129 Valmistelijat

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 20

Espoon kaupunki Pöytäkirja 20 11.03.2013 Sivu 1 / 1 1195/02.07.00/2013 20 Tontin vuokraaminen Juvanmalmilta Risorius Oy:lle perustettavan kiinteistöosakeyhtiön lukuun varastohallirakennuksen rakentamista varten, kortteli 85128 Valmistelijat

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Kahden pientalotontin vuokraaminen Henttaalla, korttelin tontit 1 ja 2

Espoon kaupunki Pöytäkirja Kahden pientalotontin vuokraaminen Henttaalla, korttelin tontit 1 ja 2 03.06.2013 Sivu 1 / 1 4535/10.00.02/2012 104 5.11.2012 62 Kahden pientalotontin vuokraaminen Henttaalla, korttelin 21162 tontit 1 ja 2 Valmistelijat / lisätiedot: Henry Laine, puh. (09) 816 25929 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 23

Espoon kaupunki Pöytäkirja 23 12.03.2012 Sivu 1 / 1 1134/02.07.00/2012 23 Tontin vuokraaminen Juvanmalmilta Oy C.J. Hartman Ab:lle rakennus-, sisustus- ja teollisuustarvikkeiden tukkukaupan rakentamista varten, kortteli 85129 Valmistelijat

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Asuntotontin varauksen jatkaminen Kauklahdessa Arkkitehtitoimisto Erat Oy:lle, korttelin tontti 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja Asuntotontin varauksen jatkaminen Kauklahdessa Arkkitehtitoimisto Erat Oy:lle, korttelin tontti 1 08.09.2014 Sivu 1 / 1 4713/10.00.02/2012 124 3.12.2012 116 4.11.2013 87 Asuntotontin varauksen jatkaminen Kauklahdessa Arkkitehtitoimisto Erat Oy:lle, korttelin 44059 tontti 1 Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 19

Espoon kaupunki Pöytäkirja 19 11.03.2013 Sivu 1 / 1 1191/02.07.00/2013 19 Tontin vuokraaminen Rakennusliike Lehto Oy:lle perustettavan kiinteistöosakeyhtiön lukuun Karhusuolta liike- ja varastotilojen rakentamista varten, korttelin

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 8. 8 Yleisten rakennusten tontin vuokraaminen Tillinmäestä Suomen Hoivatilat Oy:lle, kortteli tontti 6

Espoon kaupunki Pöytäkirja 8. 8 Yleisten rakennusten tontin vuokraaminen Tillinmäestä Suomen Hoivatilat Oy:lle, kortteli tontti 6 12.01.2015 Sivu 1 / 1 5500/02.07.00/2014 8 Yleisten rakennusten tontin vuokraaminen Tillinmäestä Suomen Hoivatilat Oy:lle, kortteli 42063 tontti 6 Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh. 046 877

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 34. 34 Kolmen asuntotontin vuokraus Gumbölestä Skanska Talonrakennus Oy:lle, kortteli 71020 tontit 10, 11 ja 12

Espoon kaupunki Pöytäkirja 34. 34 Kolmen asuntotontin vuokraus Gumbölestä Skanska Talonrakennus Oy:lle, kortteli 71020 tontit 10, 11 ja 12 13.04.2015 Sivu 1 / 1 1602/02.07.00/2015 34 Kolmen asuntotontin vuokraus Gumbölestä Skanska Talonrakennus Oy:lle, kortteli 71020 tontit 10, 11 ja 12 Valmistelijat / lisätiedot: Laura Schrey, puh. 040 536

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 12

Espoon kaupunki Pöytäkirja 12 04.02.2013 Sivu 1 / 1 3508/02.07.00/2011 12 Kahden Kauklahdessa sijaitsevan asuntotontin sekä niitä palvelevan pysäköintitontin vuokraaminen Espoon Asunnot Oy:lle Valmistelijat / lisätiedot: Tiitinen Anu,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 4. 4 Tontin vuokraaminen Gumbölestä Laponte Oy:lle varasto- ja tuotantotilojen rakentamista varten, kortteli 71054

Espoon kaupunki Pöytäkirja 4. 4 Tontin vuokraaminen Gumbölestä Laponte Oy:lle varasto- ja tuotantotilojen rakentamista varten, kortteli 71054 16.01.2017 Sivu 1 / 1 90/2017 02.07.00 4 Tontin vuokraaminen Gumbölestä Laponte Oy:lle varasto- ja tuotantotilojen rakentamista varten, kortteli 71054 Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh. 046

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 56. 56 Asuntotontin myynti TA-Asumisoikeus Oy:lle Kauklahdesta, korttelin 44058 tontti 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 56. 56 Asuntotontin myynti TA-Asumisoikeus Oy:lle Kauklahdesta, korttelin 44058 tontti 1 01.06.2015 Sivu 1 / 1 2561/02.07.00/2015 56 Asuntotontin myynti TA-Asumisoikeus Oy:lle Kauklahdesta, korttelin 44058 tontti 1 Valmistelijat / lisätiedot: Henry Laine, puh. 050 395 2151 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Suunnitteluvarauksen jatkaminen Kulmakorvesta Espoon Moottoriradat ry:lle

Espoon kaupunki Pöytäkirja Suunnitteluvarauksen jatkaminen Kulmakorvesta Espoon Moottoriradat ry:lle 28.11.2016 Sivu 1 / 1 5507/10.00.02/2014 10 12.1.2015 139 14.12.2015 117 Suunnitteluvarauksen jatkaminen Kulmakorvesta Espoon Moottoriradat ry:lle Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh. 046 877

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Asuntotontin vuokraus Gumbölestä Suomen Hoivatilat Oy:lle perustettavan yhtiön lukuun, korttelin tontti 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja Asuntotontin vuokraus Gumbölestä Suomen Hoivatilat Oy:lle perustettavan yhtiön lukuun, korttelin tontti 1 16.11.2015 Sivu 1 / 1 4744/2015 02.07.00 116 Asuntotontin vuokraus Gumbölestä Suomen Hoivatilat Oy:lle perustettavan yhtiön lukuun, korttelin 71038 tontti 1 Valmistelijat / lisätiedot: Laura Schrey, puh.

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 122. Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh. 046 877 1881 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Espoon kaupunki Pöytäkirja 122. Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh. 046 877 1881 etunimi.sukunimi@espoo.fi 16.11.2015 Sivu 1 / 1 4698/2015 02.07.00 122 Teollisuustontin vuokraaminen Tero Tahkolalle, kortteli 85127 tontti 13 Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh. 046 877 1881 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Liiketontin vuokrauspäätöksen jatkaminen St1 Oy:lle ja Suomen Pesupaikat Oy:lle Nuijalasta, kortteli tontti

Espoon kaupunki Pöytäkirja Liiketontin vuokrauspäätöksen jatkaminen St1 Oy:lle ja Suomen Pesupaikat Oy:lle Nuijalasta, kortteli tontti 13.03.2017 Sivu 1 / 1 387/2016 02.07.00 61 6.6.2016 31 Liiketontin vuokrauspäätöksen jatkaminen St1 Oy:lle ja Suomen Pesupaikat Oy:lle Nuijalasta, kortteli 54154 tontti Valmistelijat / lisätiedot: Juha

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Liiketontin vuokrauspäätöksen jatkaminen Muuralasta Restel Fast Food Oy:lle, korttelin tontti 5

Espoon kaupunki Pöytäkirja Liiketontin vuokrauspäätöksen jatkaminen Muuralasta Restel Fast Food Oy:lle, korttelin tontti 5 19.12.2016 Sivu 1 / 1 874/2016 02.07.00 35 4.4.2016 122 Liiketontin vuokrauspäätöksen jatkaminen Muuralasta Restel Fast Food Oy:lle, korttelin 47540 tontti 5 Valmistelijat / lisätiedot: Katja Hakala, puh.

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Asuntotontin myynti TA-Asumisoikeus Oy:lle Kauklahdesta, korttelin tontti 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja Asuntotontin myynti TA-Asumisoikeus Oy:lle Kauklahdesta, korttelin tontti 1 14.12.2015 Sivu 1 / 1 2561/02.07.00/2015 56 1.6.2015 138 Asuntotontin myynti TA-Asumisoikeus Oy:lle Kauklahdesta, korttelin 44058 tontti 1 Valmistelijat / lisätiedot: Henry Laine, puh. 050 395 2151 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Liiketontin vuokraaminen Muuralasta Restel Fast Food Oy:lle, kortteli 47540

Espoon kaupunki Pöytäkirja Liiketontin vuokraaminen Muuralasta Restel Fast Food Oy:lle, kortteli 47540 04.04.2016 Sivu 1 / 1 874/2016 02.07.00 35 Liiketontin vuokraaminen Muuralasta Restel Fast Food Oy:lle, kortteli 47540 Valmistelijat / lisätiedot: Katja Hakala, puh. 046 877 2956 etunimi.k.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 65. 65 Asuntotontin vuokraaminen Leppävaarasta Avara Koti Oy:lle, korttelin 51038 tontti 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 65. 65 Asuntotontin vuokraaminen Leppävaarasta Avara Koti Oy:lle, korttelin 51038 tontti 1 02.06.2014 Sivu 1 / 1 4766/02.07.00/2012 122 3.12.2012 122 2.12.2013 65 Asuntotontin vuokraaminen Leppävaarasta Avara Koti Oy:lle, korttelin 51038 tontti 1 Valmistelijat / lisätiedot: Henry Laine, puh.

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Siirtolapuutarha-alueen vuokrauspäätöksen muuttaminen Niipperissä, Espoon Siirtolapuutarhayhdistys Ry

Espoon kaupunki Pöytäkirja Siirtolapuutarha-alueen vuokrauspäätöksen muuttaminen Niipperissä, Espoon Siirtolapuutarhayhdistys Ry 13.02.2017 Sivu 1 / 1 3920/10.00.02/2015 87 21.9.2015 94 19.9.2016 20 Siirtolapuutarha-alueen vuokrauspäätöksen muuttaminen Niipperissä, Espoon Siirtolapuutarhayhdistys Ry Valmistelijat / lisätiedot: Juha

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 16

Espoon kaupunki Pöytäkirja 16 13.02.2017 Sivu 1 / 1 861/2016 02.07.00 25 7.3.2016 16 Golfin talviharjoittelukeskuksen tontin vuokrauspäätöksen jatkaminen ja harjoittelualueen varauspäätöksen uudistaminen, Oy Season Golf Ab Valmistelijat

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 54. 54 Yleisten rakennusten tontin vuokraaminen Pohjois-Tapiolasta COR Group Oy:lle, kortteli 16091

Espoon kaupunki Pöytäkirja 54. 54 Yleisten rakennusten tontin vuokraaminen Pohjois-Tapiolasta COR Group Oy:lle, kortteli 16091 01.06.2015 Sivu 1 / 1 1370/02.07.00/2015 54 Yleisten rakennusten tontin vuokraaminen Pohjois-Tapiolasta COR Group Oy:lle, kortteli 16091 Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh. 046 877 1881 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Suunnitteluvarauksen jatkaminen Kulmakorvesta Espoon Moottoriradat ry:lle

Espoon kaupunki Pöytäkirja Suunnitteluvarauksen jatkaminen Kulmakorvesta Espoon Moottoriradat ry:lle 112015 Sivu 1 / 1 5507/10.00.02/2014 10 12015 139 Suunnitteluvarauksen jatkaminen Kulmakorvesta Espoon Moottoriradat ry:lle Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh. 046 877 1881 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Liiketontin vuokraaminen St1 Oy:lle ja Suomen Pesupaikat Oy:lle Nuijalasta, korttelin tontti 7

Espoon kaupunki Pöytäkirja Liiketontin vuokraaminen St1 Oy:lle ja Suomen Pesupaikat Oy:lle Nuijalasta, korttelin tontti 7 06.06.2016 Sivu 1 / 1 387/2016 02.07.00 61 Liiketontin vuokraaminen St1 Oy:lle ja Suomen Pesupaikat Oy:lle Nuijalasta, korttelin 54154 tontti 7 Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh. 046 877

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Teollisuustontin myyntipäätöksen muuttaminen Niipperissä Nostokonepalvelu Oy:lle, kortteli 81007

Espoon kaupunki Pöytäkirja Teollisuustontin myyntipäätöksen muuttaminen Niipperissä Nostokonepalvelu Oy:lle, kortteli 81007 08.05.2017 Sivu 1 / 1 1528/2017 02.07.00 39 10.4.2017 52 Teollisuustontin myyntipäätöksen muuttaminen Niipperissä Nostokonepalvelu Oy:lle, kortteli 81007 Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh.

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 18. 18 Liiketontin vuokraaminen Kaitaalta Avoin Yhtiö Jukka ja Sirpa Kolmoselle, kortteli 31059 tontti 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 18. 18 Liiketontin vuokraaminen Kaitaalta Avoin Yhtiö Jukka ja Sirpa Kolmoselle, kortteli 31059 tontti 1 02.02.2015 Sivu 1 / 1 177/02.07.00/2015 18 Liiketontin vuokraaminen Kaitaalta Avoin Yhtiö Jukka ja Sirpa Kolmoselle, kortteli 31059 tontti 1 Valmistelijat / lisätiedot: Katja Hakala, puh. 046 877 2956

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 58

Espoon kaupunki Pöytäkirja 58 01.06.2015 Sivu 1 / 1 5502/02.07.00/2014 58 Tontin ja maanalaisen alueen vuokraaminen Gumbölestä sekä tontin laajennuksen vuokraaminen Muuralasta Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymälle (HSY),

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 102

Espoon kaupunki Pöytäkirja 102 19.10.2015 Sivu 1 / 1 2976/10.00.02/2014 124 1.12.2014 102 Yhden asuntotontin vuokrauspäätös ja viiden asuntotontin vuokrauspäätöksen jatkaminen (Bassenkylän ja Kurtinmalmin asuntotonttihakun 2014) Valmistelijat

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 125. 125 Teollisuustontin vuokrauspäätöksen jatkaminen Rakennuspalvelu J. Nyström Oy:lle, kortteli 83001 tontti 6

Espoon kaupunki Pöytäkirja 125. 125 Teollisuustontin vuokrauspäätöksen jatkaminen Rakennuspalvelu J. Nyström Oy:lle, kortteli 83001 tontti 6 16.11.2015 Sivu 1 / 1 5498/02.07.00/2014 6 12.1.2015 125 Teollisuustontin vuokrauspäätöksen jatkaminen Rakennuspalvelu J. Nyström Oy:lle, kortteli 83001 tontti 6 Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 74. 74 Nokkalan venesataman kahvila- ja ravintolapaikan vuokraaminen KF-Restaurants Oy:lle perustettavan yhtiön lukuun

Espoon kaupunki Pöytäkirja 74. 74 Nokkalan venesataman kahvila- ja ravintolapaikan vuokraaminen KF-Restaurants Oy:lle perustettavan yhtiön lukuun 11.08.2014 Sivu 1 / 1 1997/02.07.00/2014 74 Nokkalan venesataman kahvila- ja ravintolapaikan vuokraaminen KF-Restaurants Oy:lle perustettavan yhtiön lukuun Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh.

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Liiketontin myynti Niipperistä Sjaelso Finland Oy:lle, kortteli tontti 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja Liiketontin myynti Niipperistä Sjaelso Finland Oy:lle, kortteli tontti 1 10.03.2014 Sivu 1 / 1 5071/02.07.00/2011 28 Liiketontin myynti Niipperistä Sjaelso Finland Oy:lle, kortteli 81130 tontti 1 Valmistelijat / lisätiedot: Katja Hakala, puh. 046 877 2956 etunimi.k.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 317. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 317. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 26.10.2015 Sivu 1 / 1 3975/02.07.00/2015 Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto 96 19.10.2015 317 Kiinteistö Oy Olarinluoma 15 -nimisen yhtiön myynti Oy Sports Car Center

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Alueen vuokraaminen liiketontista Henttaalta NCC Property Development Oy:lle, korttelin tontti 2

Espoon kaupunki Pöytäkirja Alueen vuokraaminen liiketontista Henttaalta NCC Property Development Oy:lle, korttelin tontti 2 06.06.2016 Sivu 1 / 1 2493/2016 02.07.00 60 Alueen vuokraaminen liiketontista Henttaalta NCC Property Development Oy:lle, korttelin 21183 tontti 2 Valmistelijat / lisätiedot: Katja Hakala, puh. 046 877

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 63. 63 Viiden asuntotontin vuokrauspäätöksen jatkaminen (Bassenkylän ja Kurtinmalmin asuntotonttihaku 2014)

Espoon kaupunki Pöytäkirja 63. 63 Viiden asuntotontin vuokrauspäätöksen jatkaminen (Bassenkylän ja Kurtinmalmin asuntotonttihaku 2014) 06.06.2016 Sivu 1 / 1 2976/10.00.02/2014 124 1.12.2014 102 19.10.2015 63 Viiden asuntotontin vuokrauspäätöksen jatkaminen (Bassenkylän ja Kurtinmalmin asuntotonttihaku 2014) Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 66. 66 Teollisuustontin vuokrauspäätöksen jatkaminen Martinsillassa Sähkö-Polar Oy:lle, kortteli 30350 tontti 2

Espoon kaupunki Pöytäkirja 66. 66 Teollisuustontin vuokrauspäätöksen jatkaminen Martinsillassa Sähkö-Polar Oy:lle, kortteli 30350 tontti 2 03.06.2013 Sivu 1 / 1 467/02.07.00/2012 14 6.2.2012 66 Teollisuustontin vuokrauspäätöksen jatkaminen Martinsillassa Sähkö-Polar Oy:lle, kortteli 30350 tontti 2 Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 93

Espoon kaupunki Pöytäkirja 93 23.09.2013 Sivu 1 / 1 5655/10.00.02/2011 111 7.11.2011 93 Kerrostalotontin varauksen jatkaminen ja muuttaminen Saunalahdesta NCC Rakennus Oy:lle, korttelin 42213 tontit 2 ja 5 Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Kiinteistöosakeyhtiön myynti LVI-Wabek Oy:lle Koskelosta, kortteli tontti 3 (Kh-asia)

Espoon kaupunki Pöytäkirja Kiinteistöosakeyhtiön myynti LVI-Wabek Oy:lle Koskelosta, kortteli tontti 3 (Kh-asia) 09.05.2016 Sivu 1 / 1 1950/2016 02.07.00 49 Kiinteistöosakeyhtiön myynti LVI-Wabek Oy:lle Koskelosta, kortteli 82001 tontti 3 (Kh-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh. 046 877 1881 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Kahden kerrostalotontin myyntipäätöksen jatkaminen Saunalahdesta, korttelin tontit 2 ja 5

Espoon kaupunki Pöytäkirja Kahden kerrostalotontin myyntipäätöksen jatkaminen Saunalahdesta, korttelin tontit 2 ja 5 13.04.2015 Sivu 1 / 1 1487/10.00.02/2015 35 Kahden kerrostalotontin myyntipäätöksen jatkaminen Saunalahdesta, korttelin 42213 tontit 2 ja 5 Valmistelijat / lisätiedot: Henry Laine, puh. 050 395 2151 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Kiinteistö Oy Olarinluoma 15 -nimisen yhtiön myynti Oy Sports Car Center Ab:lle (Kh-asia)

Espoon kaupunki Pöytäkirja Kiinteistö Oy Olarinluoma 15 -nimisen yhtiön myynti Oy Sports Car Center Ab:lle (Kh-asia) 19.10.2015 Sivu 1 / 1 3975/02.07.00/2015 96 Kiinteistö Oy Olarinluoma 15 -nimisen yhtiön myynti Oy Sports Car Center Ab:lle (Kh-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Katja Hakala, puh. 046 877 2956 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 101

Espoon kaupunki Pöytäkirja 101 19.10.2015 Sivu 1 / 1 4091/02.07.00/2015 101 Kerrostalotontin vuokraus Saunalahdesta Asunto Oy Espoon Saunamajuri -yhtiölle (Avain Asumisoikeus Oy), korttelin 42214 tontti 5 Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 128

Espoon kaupunki Pöytäkirja 128 03.12.2012 Sivu 1 / 1 5022/02.07.00/2012 128 Liiketontin vuokraaminen Espoonlahdesta Suomen Autopesukatu Oy:lle autopesukadun ja polttonesteiden automaattisen jakelupisteen rakentamista varten Valmistelijat

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 29

Espoon kaupunki Pöytäkirja 29 09.03.2015 Sivu 1 / 1 995/02.07.00/2015 29 Tontin määräosan myynti ja yleisen alueen vuokraus Tapiolasta Kiinteistö Oy Jousenpuiston Pysäköinti -yhtiölle pysäköintilaitoksen rakentamista varten, korttelin

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 205. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 205. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 01.06.2015 Sivu 1 / 1 3535/02.07.00/2014 Kaupunginhallituksen elinkeino- ja 85 8.9.2014 kilpailukykyjaosto Kaupunginhallitus 256 15.9.2014 205 Kiinteistöosakeyhtiön myyntipäätöksen jatkaminen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 96

Espoon kaupunki Pöytäkirja 96 06.10.2014 Sivu 1 / 1 3797/02.07.00/2014 96 Yleisten rakennusten tontin vuokraus Kilosta Y-Säätiölle nuorisoasuntojen rakentamista varten kortteli 54144 tontti 10 Valmistelijat / lisätiedot: Laura Schrey,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 158. Kaupunginhallitus 16.05.2016 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 158. Kaupunginhallitus 16.05.2016 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 16.05.2016 Sivu 1 / 1 1950/2016 02.07.00 Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto 49 9.5.2016 158 Kiinteistöosakeyhtiön myynti LVI-Wabek Oy:lle Koskelosta, kortteli 82001

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 93. 93 Kerrostalotontin myynti Leppävaarasta JM Suomi Oy:lle, korttelin 51077 tuleva tontti

Espoon kaupunki Pöytäkirja 93. 93 Kerrostalotontin myynti Leppävaarasta JM Suomi Oy:lle, korttelin 51077 tuleva tontti 06.10.2014 Sivu 1 / 1 2937/10.00.02/2012 72 27.8.2012 77 2.9.2013 93 Kerrostalotontin myynti Leppävaarasta JM Suomi Oy:lle, korttelin 51077 tuleva tontti Valmistelijat / lisätiedot: Laura Schrey, puh.

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 54. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 54. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 02.02.2015 Sivu 1 / 1 3797/02.07.00/2014 Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto 96 6.10.2014 54 Oikaisuvaatimus elinkeino- ja kilpailukykyjaoston päätöksestä, yleisten

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 4. 4 Alueen vuokraaminen Kaitaalta Espoon Jalkapalloilun Tuki Oy:lle jalkapallotekonurmen rakentamista varten

Espoon kaupunki Pöytäkirja 4. 4 Alueen vuokraaminen Kaitaalta Espoon Jalkapalloilun Tuki Oy:lle jalkapallotekonurmen rakentamista varten 11.01.2016 Sivu 1 / 1 5572/2015 02.07.00 4 Alueen vuokraaminen Kaitaalta Espoon Jalkapalloilun Tuki Oy:lle jalkapallotekonurmen rakentamista varten Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh. 046

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Kerrostalotontin vuokraus Espoon keskuksesta TA-Asumisoikeus Oy:lle, korttelin tontti 2

Espoon kaupunki Pöytäkirja Kerrostalotontin vuokraus Espoon keskuksesta TA-Asumisoikeus Oy:lle, korttelin tontti 2 19.12.2016 Sivu 1 / 1 5166/2016 10.00.02 123 Kerrostalotontin vuokraus Espoon keskuksesta TA-Asumisoikeus Oy:lle, korttelin 40191 tontti 2 Valmistelijat / lisätiedot: Laura Schrey, puh. 040 536 1739 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 30. Valmistelijat / lisätiedot: Henry Laine, puh

Espoon kaupunki Pöytäkirja 30. Valmistelijat / lisätiedot: Henry Laine, puh 07.03.2016 Sivu 1 / 1 2248/02.07.00/2015 57 1.6.2015 15 1.2.2016 30 Kahden omakotitontin lisääminen jatkuvaan tonttihakuun Valmistelijat / lisätiedot: Henry Laine, puh. 050 395 2151 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 C, 4. krs.

Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 C, 4. krs. Espoon kaupunki Pöytäkirja 27.01.2014 Sivu 1 / 10 Kokoustiedot Aika 27.01.2014 maanantai klo 8:00-9:35 Paikka kokoushuone, Asemakuja 2 C, 4. krs. Saapuvilla olleet jäsenet Seppo Sonkeri, puheenjohtaja

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 124. 124 Asuntotonttien vuokraus Kauklahdesta ja Kurttilasta (Bassenkylän ja Kurtinmalmin asuntotonttihaku)

Espoon kaupunki Pöytäkirja 124. 124 Asuntotonttien vuokraus Kauklahdesta ja Kurttilasta (Bassenkylän ja Kurtinmalmin asuntotonttihaku) 01.12.2014 Sivu 1 / 1 2976/10.00.02/2014 124 Asuntotonttien vuokraus Kauklahdesta ja Kurttilasta (Bassenkylän ja Kurtinmalmin asuntotonttihaku) Valmistelijat / lisätiedot: Laura Schrey, puh. 040 536 1739

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Yleisten rakennusten tontin varaus Lintuvaarasta Espoon Aurinkolinna ry:lle, korttelin tuleva tontti 4

Espoon kaupunki Pöytäkirja Yleisten rakennusten tontin varaus Lintuvaarasta Espoon Aurinkolinna ry:lle, korttelin tuleva tontti 4 16.11.2015 Sivu 1 / 1 4717/2015 10.03.01 118 Yleisten rakennusten tontin varaus Lintuvaarasta Espoon Aurinkolinna ry:lle, korttelin 50245 tuleva tontti 4 Valmistelijat / lisätiedot: Riikka Nikulainen,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 61 Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto 04.06.2012 Sivu 1 / 1 3143/10.00.02/2011 61 Tapiolan jalkapallostadionin suunnitteluvarauksen jatkaminen Valmistelijat

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 47

Espoon kaupunki Pöytäkirja 47 08.05.2017 Sivu 1 / 1 2049/2017 02.07.00 47 Kerrostalotonttien vuokraus Otaniemestä Aalto-yliopiston ylioppilaskunnalle ja Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiölle, korttelin 10014 tontit 11 ja 12 Valmistelijat

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 54

Espoon kaupunki Pöytäkirja 54 14.05.2012 Sivu 1 / 1 3449/02.07.00/2011 54 Tontin myyminen Laaksolahdesta Kiinteistö Oy Espoon Lähdekeskukselle liikerakennushankkeen rakentamista varten, kortteli 60022 tontti 1 Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 31

Espoon kaupunki Pöytäkirja 31 15.04.2013 Sivu 1 / 1 6105/10.00.02/2011 118 3.12.2012 31 Myyntipäätöksen jatkaminen Matinkylän metrokeskuksesta Citycon Oyj:lle ja NCC Property Development Oy:lle liikekeskuksen laajentamista varten korttelissa

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Alueen vuokraaminen Karakalliosta FC Kasiysi Espoo Ry:lle jalkapallotekonurmen rakentamista varten

Espoon kaupunki Pöytäkirja Alueen vuokraaminen Karakalliosta FC Kasiysi Espoo Ry:lle jalkapallotekonurmen rakentamista varten 10.03.2014 Sivu 1 / 1 984/02.07.00/2014 27 Alueen vuokraaminen Karakalliosta FC Kasiysi Espoo Ry:lle jalkapallotekonurmen rakentamista varten Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh. 046 877 1881

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 35

Espoon kaupunki Pöytäkirja 35 13.03.2017 Sivu 1 / 1 1018/2017 02.07.00 35 Siirtolapuutarha-alueen vuokrasopimuksen muuttaminen, Kiinteistö Oy Espoon Niipperin Puutarhakylä 1 ja Kiinteistö Oy Espoon Niipperin Puutarhakylä 2 Valmistelijat

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 47

Espoon kaupunki Pöytäkirja 47 04.05.2015 Sivu 1 / 1 3026/10.00.02/2014 71 11.8.2014 47 Yleisten rakennusten tontin suunnitteluvarauksen jatkaminen Saunalahdesta YIT Rakennus Oy:lle yksityisen päiväkodin suunnittelua varten, kortteli

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 126. 126 Espoon keskuksessa sijaitsevan asuntotontin vuokraaminen Rakennustoimisto Pohjola Oy:lle, korttelin 40383 tontti 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 126. 126 Espoon keskuksessa sijaitsevan asuntotontin vuokraaminen Rakennustoimisto Pohjola Oy:lle, korttelin 40383 tontti 1 03.12.2012 Sivu 1 / 1 4730/02.07.00/2012 126 Espoon keskuksessa sijaitsevan asuntotontin vuokraaminen Rakennustoimisto Pohjola Oy:lle, korttelin 40383 tontti 1 Valmistelijat / lisätiedot: Tiitinen Anu,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Alueen varaaminen Matinkylän urheilupuistosta Espoon Kiekkoilun Tuki Ry:lle jäähallin suunnittelua varten

Espoon kaupunki Pöytäkirja Alueen varaaminen Matinkylän urheilupuistosta Espoon Kiekkoilun Tuki Ry:lle jäähallin suunnittelua varten 13.03.2017 Sivu 1 / 1 859/2016 02.07.00 24 7.3.2016 34 Alueen varaaminen Matinkylän urheilupuistosta Espoon Kiekkoilun Tuki Ry:lle jäähallin suunnittelua varten Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 256. Kaupunginhallitus 15.09.2014 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 256. Kaupunginhallitus 15.09.2014 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 15.09.2014 Sivu 1 / 1 3535/02.07.00/2014 Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto 85 8.9.2014 256 Kiinteistö Oy Koskelonteollisuus 3 -nimisen yhtiön myynti Conorin Oy:lle

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Omakotitonttien luovuttaminen omatoimiseen rakentamiseen vuonna 2016

Espoon kaupunki Pöytäkirja Omakotitonttien luovuttaminen omatoimiseen rakentamiseen vuonna 2016 06.06.2016 Sivu 1 / 1 2287/2016 02.07.00 67 Omakotitonttien luovuttaminen omatoimiseen rakentamiseen vuonna 2016 Valmistelijat / lisätiedot: Henry Laine, puh. 050 395 2151 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 24

Espoon kaupunki Pöytäkirja 24 10.03.2014 Sivu 1 / 1 1684/10.00.02/2012 24 Suunnitteluvarauksen jatkaminen Karakallion Huolto Oy:lle Karakalliosta korttelin laajennuksen ja käyttötarkoituksen muuttamisen sekä uuden huoltorakennuksen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 64

Espoon kaupunki Pöytäkirja 64 01.06.2015 Sivu 1 / 1 1684/10.00.02/2012 24 10.3.2014 64 Suunnitteluvarauksen jatkaminen Karakallion Huolto Oy:lle Karakalliosta korttelin laajennuksen ja käyttötarkoituksen muuttamisen sekä uuden huoltorakennuksen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 63. 63 Tonttivarauksen jatkaminen Kauklahdesta Fira Oy:lle senioriasuntojen suunnittelua varten, kortteli 44011 tontti 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 63. 63 Tonttivarauksen jatkaminen Kauklahdesta Fira Oy:lle senioriasuntojen suunnittelua varten, kortteli 44011 tontti 1 01.06.2015 Sivu 1 / 1 900/10.00.02/2014 46 5.5.2014 63 Tonttivarauksen jatkaminen Kauklahdesta Fira Oy:lle senioriasuntojen suunnittelua varten, kortteli 44011 tontti 1 Valmistelijat / lisätiedot: Laura

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 57

Espoon kaupunki Pöytäkirja 57 02.06.2014 Sivu 1 / 1 2228/02.07.00/2014 57 Asuinkerrostalotontin myynti Niittykummusta Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varmalle, SATO Asunnot Oy:lle ja SRV Rakennus Oy:lle, kortteli 15051 tuleva tontti

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 128. Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh

Espoon kaupunki Pöytäkirja 128. Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh 01.12.2014 Sivu 1 / 1 1136/10.00.02/2012 128 Suunnitteluvarauksen jatkaminen Etelä-Espoon Ratsastuskoulu Oy:lle Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh. 046 877 1881 etunimi.sukunimi@espoo.fi elinkeino

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 6. 6 Tontin varaaminen Kauklahdesta Fira Oy:lle senioriasuntojen suunnittelua varten, kortteli tontti 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 6. 6 Tontin varaaminen Kauklahdesta Fira Oy:lle senioriasuntojen suunnittelua varten, kortteli tontti 1 16.01.2017 Sivu 1 / 1 900/10.00.02/2014 46 5.5.2014 63 1.6.2015 66 6.6.2016 6 Tontin varaaminen Kauklahdesta Fira Oy:lle senioriasuntojen suunnittelua varten, kortteli 44001 tontti 1 Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Alueen varauksen jatkaminen NCC Property Development Oy:lle Leppävaarasta

Espoon kaupunki Pöytäkirja Alueen varauksen jatkaminen NCC Property Development Oy:lle Leppävaarasta 04.04.2016 Sivu 1 / 1 1048/10.00.02/2015 24 9.3.2015 38 Alueen varauksen jatkaminen NCC Property Development Oy:lle Leppävaarasta Valmistelijat / lisätiedot: Katja Hakala, puh. 046 877 2956 etunimi.k.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Alueiden varausajan jatkaminen Nuoriso Golfin Tuki ry:lle Fallåkerin ja Kirskumäen kaavaalueilta

Espoon kaupunki Pöytäkirja Alueiden varausajan jatkaminen Nuoriso Golfin Tuki ry:lle Fallåkerin ja Kirskumäen kaavaalueilta 13.01.2014 Sivu 1 / 1 6195/10.00.02/2011 10 Alueiden varausajan jatkaminen Nuoriso Golfin Tuki ry:lle Fallåkerin ja Kirskumäen kaavaalueilta Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh. 046 877 1881

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 105

Espoon kaupunki Pöytäkirja 105 19.10.2015 Sivu 1 / 1 3797/02.07.00/2014 96 6.10.2014 Kaupunginhallitus 54 2.2.2015 105 Yleisten rakennusten tontin vuokrauspäätöksen jatkaminen Kilosta Y-Säätiölle nuorisoasuntojen rakentamista varten,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Asuinkerrostalotonttien AK /1 ja 2 myynti Jousenpuistosta FinCap Fund I Ky:lle

Espoon kaupunki Pöytäkirja Asuinkerrostalotonttien AK /1 ja 2 myynti Jousenpuistosta FinCap Fund I Ky:lle 13.03.2017 Sivu 1 / 1 5473/2016 02.08.00 27 Asuinkerrostalotonttien AK-1 12221/1 ja 2 myynti Jousenpuistosta FinCap Fund I Ky:lle Valmistelija / lisätiedot: Jouni Lindberg, puh. 043 826 9051 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 74

Espoon kaupunki Pöytäkirja 74 27.08.2012 Sivu 1 / 1 3505/02.07.00/2012 74 Tontin myyminen Leppävaarasta Jukka ja Elina Hynyselle Jiffel Music Groupin yhtiöiden työ- /asuntotilojen rakentamista varten, kortteli 51289 tontti 6 Valmistelijat

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Alueen vuokraaminen Espoonlahdesta Espoon Palloseuran Jalkapallo Ry:lle jalkapallotekonurmen rakentamista varten

Espoon kaupunki Pöytäkirja Alueen vuokraaminen Espoonlahdesta Espoon Palloseuran Jalkapallo Ry:lle jalkapallotekonurmen rakentamista varten 04.05.2015 Sivu 1 / 1 2008/02.07.00/2015 45 Alueen vuokraaminen Espoonlahdesta Espoon Palloseuran Jalkapallo Ry:lle jalkapallotekonurmen rakentamista varten Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 43. 43 Omakotitonttien luovuttaminen omatoimiseen rakentamiseen vuonna 2014

Espoon kaupunki Pöytäkirja 43. 43 Omakotitonttien luovuttaminen omatoimiseen rakentamiseen vuonna 2014 05.05.2014 Sivu 1 / 1 1937/02.07.00/2014 43 Omakotitonttien luovuttaminen omatoimiseen rakentamiseen vuonna 2014 Valmistelijat / lisätiedot: Henry Laine, puh. 050 395 2151 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Suunnitteluvaraus Espoon Siirtolapuutarhayhdistys Ry:lle siirtolapuutarha-alueen suunnittelua varten

Espoon kaupunki Pöytäkirja Suunnitteluvaraus Espoon Siirtolapuutarhayhdistys Ry:lle siirtolapuutarha-alueen suunnittelua varten 21.09.2015 Sivu 1 / 1 3920/10.00.02/2015 87 Suunnitteluvaraus Espoon Siirtolapuutarhayhdistys Ry:lle siirtolapuutarha-alueen suunnittelua varten Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh. 046 877

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 91. Valmistelijat / lisätiedot: Laine Henry, puh. (09) 816 25929 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Espoon kaupunki Pöytäkirja 91. Valmistelijat / lisätiedot: Laine Henry, puh. (09) 816 25929 etunimi.sukunimi@espoo.fi 08.10.2012 Sivu 1 / 1 4130/02.07.00/2012 91 Omakotitonttien luovuttaminen omatoimiseen rakentamiseen vuonna 2013 Valmistelijat / lisätiedot: Laine Henry, puh. (09) 816 25929 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 33

Espoon kaupunki Pöytäkirja 33 13.04.2015 Sivu 1 / 1 5322/10.00.02/2014 33 Kolmen kerrostalotontin vuokraus ja kahden kerrostalotontin varaus Espoon keskuksesta sekä yhden kerrostalotontin varaus Saunalahdesta (Suviniityn ja Saunalahden

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 48

Espoon kaupunki Pöytäkirja 48 08.05.2017 Sivu 1 / 1 292/2016 02.07.00 26 7.3.2016 48 Alueen varauksen jatkaminen Tapiolasta Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiölle opiskelija-asuntohankkeen suunnittelua varten (Maarinsolmu) Valmistelijat

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 57. 57 Omakotitonttien luovuttaminen omatoimiseen rakentamiseen vuonna 2015

Espoon kaupunki Pöytäkirja 57. 57 Omakotitonttien luovuttaminen omatoimiseen rakentamiseen vuonna 2015 01.06.2015 Sivu 1 / 1 2248/02.07.00/2015 57 Omakotitonttien luovuttaminen omatoimiseen rakentamiseen vuonna 2015 Valmistelijat / lisätiedot: Henry Laine, puh. 050 395 2151 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 32

Espoon kaupunki Pöytäkirja 32 13.03.2017 Sivu 1 / 1 4717/2015 10.03.01 118 16.11.2015 32 Yleisten rakennusten tontin varauksen uudistaminen Lintuvaarasta Kehitysvammaisten Palvelusäätiö sr:lle, korttelin 50245 tontti 4 Valmistelijat

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Kerrostalotontin varaaminen Tapiolasta Espoon Asunnot Oy:lle, korttelin tontti 3

Espoon kaupunki Pöytäkirja Kerrostalotontin varaaminen Tapiolasta Espoon Asunnot Oy:lle, korttelin tontti 3 28.11.2016 Sivu 1 / 1 4675/2016 10.00.02 113 Kerrostalotontin varaaminen Tapiolasta Espoon Asunnot Oy:lle, korttelin 12221 tontti 3 Valmistelijat / lisätiedot: Laura Schrey, puh. 040 536 1739 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 73. 73 Kerrostalotontin määräosan myynti Tapiolasta VVO Kodit Oy:lle, korttelin 12220 tontti 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 73. 73 Kerrostalotontin määräosan myynti Tapiolasta VVO Kodit Oy:lle, korttelin 12220 tontti 1 31.08.2015 Sivu 1 / 1 2478/02.07.00/2015 73 Kerrostalotontin määräosan myynti Tapiolasta VVO Kodit Oy:lle, korttelin 12220 tontti 1 Valmistelijat / lisätiedot: Laura Schrey, puh. 040 536 1739 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Kerrostalotontin varaaminen Niittykummusta Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritakselle, korttelin tuleva tontti

Espoon kaupunki Pöytäkirja Kerrostalotontin varaaminen Niittykummusta Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritakselle, korttelin tuleva tontti 13.03.2017 Sivu 1 / 1 484/2017 10.00.02 30 Kerrostalotontin varaaminen Niittykummusta Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritakselle, korttelin 15020 tuleva tontti Valmistelijat / lisätiedot: Laura Schrey, puh.

Lisätiedot