Tilastokatsaus 12:2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tilastokatsaus 12:2014"

Transkriptio

1 Tilastokatsaus 12:2014 Vantaa Tietopalvelu B15: Työpaikat Vantaan osa-alueilla Työpaikkojen määrä kasvoi vuonna 2012 eniten Tikkurilassa ja Aviapoliksessa Vaikka työpaikkojen määrä lisääntyi vuoden 2012 aikana koko kaupungissa, oli kaupungin osaalueiden välillä suuriakin eroja. Suurimmat työpaikkakasvut kohdistuivat Tikkurilan ja Aviapoliksen suuralueille. Myyrmäen suuralueella työpaikkamäärä sen sijaan väheni reilulla neljällä sadalla. Korsossa ja Kivistössä, joilla työpaikkoja oli ennestäänkin suuralueista vähiten, vähennys oli runsas puolitoista sataa työpaikkaa kummassakin. Taulukko 1. Työpaikkamäärän muutokset Vantaan suuralueilla Alue muutos muutos muutos työpaikat lkm % lkm % lkm % lkm % Myyrmäki , , , ,0 Kivistö 219 9, , , ,6 Aviapolis , , , ,2 Tikkurila , , , ,1 Koivukylä 79 1, , , ,7 Korso 204 5, , , ,5 Hakunila , , , ,1 Tuntematon ,7 Vantaa , , , Aviapoliksen suuralueen työpaikkamäärä on kasvanut 2000-luvulla vuosina vuotta 2009 lukuun ottamatta ja näin oli myös vuonna 2012, jolloin kasvua oli 750 työpaikkaa. Suurin kasvuvuosi oli 2007, jolloin alueen työpaikkamäärä lisääntyi lähes työpaikalla. Vuoden 2012 lopussa alueella oli kolmannes kaupungin työpaikoista. Myyrmäen ja Tikkurilan suuralueilla työpaikkoja oli vuoden 2012 lopussa kummallakin runsas neljännes kaikista Vantaalla sijaitsevista työpaikoista. Yli kolme neljännestä kaupungin kaikista työpaikoista oli Aviapoliksen, Myyrmäen ja Tikkurilan suuralueilla. Muilla suuralueilla työpaikkoja oli vain muutamia tuhansia. Myyrmäen suuralueen työpaikkamäärä on vuodesta 2002 vuoteen 2012 hieman vähentynyt. Suuralueen kaupunginosista työpaikkamäärä on kasvanut Vapaalassa, Martinlaaksossa, Kaivokselassa, Vantaanlaaksossa ja Petikossa. Suurin vähennys on ollut Myyrmäen kaupunginosassa, jossa työpaikkamäärä on laskenut kuluneen kymmenen vuoden aikana 820 työpaikalla (-14 %). Hämeenkylässä vähennystä on ollut 480 työpaikkaa ja Varistossa 420 työpaikkaa. Askistossa työpaikkamäärä on pudonnut runsaaseen kolmannekseen siitä mitä se oli vuonna Työpaikkakehitys osa-alueittain on esitetty seuraavan sivun taulukossa 2. Myyrmäen työpaikoista enemmän kuin joka neljäs on kaupan, joka kuudes teollisuuden, joka kahdeksas rakentamisen ja joka kymmenes ammatillisen, tieteellisen ja toiminnan toimialalla. Vuoden 2012 merkittävimmät työpaikkojen vähennykset olivat ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan (-265) ja kaupan (-146) toimialoilla (ks. toimialaluokitus esim. sivun 8 taulukossa).

2 2 Taulukko 2. Työpaikat Vantaalla kaupunginosittain Vantaa Myyrmäki Linnainen Hämevaara Hämeenkylä Vapaala Varisto Myyrmäki Kaivoksela Martinlaakso Vantaanlaakso Askisto Petikko Kivistö Piispankylä Keimola Kivistö Lapinkylä Myllymäki Vestra Luhtaanmäki Riipilä Seutula Kiila Aviapolis Ylästö Viinikkala Tammisto Pakkala Veromies Lentokenttä Tikkurila Hiekkaharju Tikkurila Jokiniemi Viertola Kuninkaala Simonkylä Hakkila Ruskeasanta Koivuhaka Hgin pitäjän kk Koivukylä Koivukylä Ilola Asola Rekola Havukoski Päiväkumpu Korso Matari Korso Mikkola Metsola Leppäkorpi Jokivarsi Nikinmäki Vierumäki Vallinoja Hakunila Länsisalmi Länsimäki Ojanko Vaarala Hakunila Rajakylä Itä-Hakkila Kuninkaanmäk Sotunki Tuntematon

3 3 Kuvio 1. Työpaikat toimialoittain (31.12.) 2008 ja 2012 Myyrmäen suuralueella Vuosina työpaikat vähenivät (jona aikana toimialaluokitus on ollut sama) ammatillisen, tieteellisen ja teknisen alan (-680), kaupan (-520), kuljetuksen ja varastoinnin (-210), informaation ja viestinnän (-170) ja hallinnon (-170) toimialoilla. Kasvua oli teollisuuden (+230) ja terveys- ja sosiaalipalvelujen (+135) toimialoilla. Kivistön suuralueella oli vuoden 2012 lopussa työpaikkaa. Vuodesta 2002 alueen työpaikkamäärä on kuitenkin kasvanut 15 prosentilla, vaikka vuonna 2012 tulikin takapakkia puolitoista sataa työpaikkaa. Kivistön työpaikoista enemmän kuin kaksi viidesosaa sijaitsee Piispankylän kaupunginosassa. Alueen kaupunginosista Myllymäessä, Lapinkylässä, Riipilässä ja Kiilassa työpaikkoja oli vuoden 2012 lopussa vähemmän kuin 10 vuotta aiemmin, muissa kaupunginosissa niitä oli enemmän. Eniten työpaikkamäärä on kasvanut Piispankylän ohella Luhtaanmäen ja Kivistön kaupunginosissa. Kuvio 2. Työpaikat toimialoittain (31.12.) 2008 ja 2012 Kivistön suuralueella

4 4 Kivistön suuralueen työpaikoista useampi kuin joka neljäs oli kaupan, lähes joka viides kuljetuksen ja varastoinnin, toinen vajaa viidennes terveys- ja sosiaalipalvelujen sekä joka kahdeksas rakentamisen toimialalla. Vuoden 2012 aikana kaupan työpaikat vähenivät vajaalla sadalla (-11 %). Rakentamisen työpaikat sitä vastoin lisääntyivät yli 60:llä (+18 %). Vuosien aikana teollisuuden työpaikat vähenivät Kivistön suuralueella alle puoleen, 190 työpaikalla, kun taas kuljetuksen ja varastoinnin työpaikkojen määrä kasvoi lähes puolella, 160 työpaikalla. Aviapoliksen suuralueella työpaikkamäärän lisäys vuodesta 2002 on ollut ylivoimaisesti kaikista suurin, yli työpaikkaa, peräti 43 prosenttia, mikä on 71 prosenttia koko Vantaan työpaikkalisäyksestä tuona aikana. Aviapoliksen työpaikoista vajaa kolmannes oli Lentokentän kaupunginosassa, neljännes Veromiehessä ja vajaa viidennes Pakkalassa. Vähiten työpaikkoja oli Tammistossa. Lentokenttä oli kuitenkin ainoa suuralueen kaupunginosista, jossa työpaikkamäärä oli vuoden 2012 lopussa pienempi kuin vuoden 2002 lopussa. Veromiehessä työpaikat olivat lisääntyneet eniten. Aviapoliksen työpaikoista joka kolmas oli kuljetuksen ja varastoinnin, useampi kuin joka neljäs kaupan ja joka yhdeksäs teollisuuden toimialalla. Vuoden 2012 aikana suurimmat työpaikkalisäykset tulivat kaupan, teollisuuden ja rakentamisen toimialoille. Eniten vähenivät majoitus- ja ravitsemistoiminnan sekä hallinnollisten tukipalvelujen työpaikat. Suuralueen kokonaistyöpaikkalisäys jäi työpaikkaa positiiviseksi. Kuvio 3. Työpaikat toimialoittain (31.12.) 2008 ja 2012 Aviapoliksen suuralueella Neljän viime vuoden ( ) aikana suurin kasvu Aviapoliksen suuralueella on ollut kaupan työpaikoissa (1 100). Rakentamisen työpaikkamäärä yli kaksinkertaistui (835) ja ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toimialan työpaikkamääräkin kasvoi yli 50 prosentilla (405). Vähennystä on tullut varastoinnin ja kuljetuksen toimialan (-1 040), teollisuuden (-580) ja hallinto- ja tukipalvelujen toimialan työpaikoissa (-480).

5 5 Tikkurilan suuralueella työpaikkojen määrä kasvoi vuodesta 2002 vuoteen 2013 suuralueista toiseksi eniten, yli työpaikalla, runsaalla 13 prosentilla. Tikkurilan työpaikoista useampi kuin joka neljäs sijaitsi Tikkurilan kaupunginosassa, liki joka viides Hakkilassa ja lähes samansuuruinen osuus Koivuhaassa. Eniten työpaikkamäärä on kasvanut vuodesta 2002 Hakkilassa, työpaikalla, (32 %). Koivuhaassa kasvua oli toiseksi eniten (800) ja Kuninkaalassa (570) sekä Jokiniemessä (460) seuraavaksi eniten. Viertolassa työpaikat vähenivät enemmän kuin neljänneksellä (-495 työpaikkaa). Myös Tikkurilan ja Ruskeasannan kaupunginosissa työpaikkoja oli vuonna 2012 vähemmän kuin kymmenen vuotta aiemmin. Tikkurilan suuralueen työpaikat jakautuivat melko tasaisesti useille toimialoille. Eniten työpaikkoja, runsas viidennes kaikista, oli kaupan toimialalla. Teollisuuden, kuljetuksen ja varastoinnin sekä julkisen hallinnon toimialoilla oli kullakin kymmenesosa Tikkurilan suuralueen työpaikoista ja vain hieman vähemmän oli terveys- ja sosiaalipalvelujen toimialalla. Vuoden 2012 aikana Vantaan toiseksi suurin työpaikkalisäys tuli Tikkurilan suuralueelle, jossa työpaikkamäärä lisääntyi 750 työpaikalla. Eniten syntyi lisää hallinnon ja tukipalvelujen työpaikkoja (500 eli +53 %) ja majoituksen ja ravitsemustoiminnan työpaikkoja (+310). Teollisuuden (-150), kuljetuksen ja varastoinnin (-145), julkisen hallinnon (-65) sekä kiinteistöalan (-45) työpaikat vähenivät eniten. Kuvio 4. Työpaikat toimialoittain (31.12.) 2008 ja 2012 Tikkurilan suuralueella Neljän viime vuoden aikana (vuosina ) Tikkurilan suuralueella eniten lisääntyivät teollisuuden työpaikat (455 eli +23 %), hallinto- ja tukipalvelujen (420 eli +41 %), rakentamisen (275 eli 25 %), ammatillisen, tieteellisen ja teknisen (270 eli +26 %) ja kaupan (260 eli +5 %) toimialan työpaikat. Kuljetuksen ja varastoinnin (-275) ja julkisen hallinnon (-335) työpaikat vähenivät vuosina Koivukylän suuralueella työpaikkoja oli vuoden 2012 lopussa Alueen työpaikkamäärä lisääntyi 822 työpaikalla vuodesta 2002 vuoteen Suuralueen työpaikoista useampi kuin kaksi viidestä sijaitsee Asolan kaupunginosassa. Runsas viidennes työpaikoista on Havukosken kaupunginosassa. Suurin työpaikkakasvu kymmenen vuoden aikana on ollut Asolassa, jossa työpaikkamäärä on kasvanut vuodesta 2002 yli 470 työpaikalla eli runsaalla neljänneksellä. Myös Koivukylän kaupunginosassa

6 6 työpaikkakasvu on ollut alueen muita kaupunginosia suurempaa, kasvua on ollut reilu 210 työpaikkaa, mikä on +86 prosenttia. Vain Päiväkummussa työpaikat vähenivät. Koivukylän suuralueen työpaikoista useampi kuin joka toinen on sosiaali- ja terveyspalvelujen toimialalla, joka kymmenes rakentamisen ja saman verran kaupan toimialalla. Vuoden 2012 työpaikkalisäyksestä puolet tuli Asolan kaupunginosaan (175). Havukoskella kasvua oli 120 työpaikkaa. Terveys- ja sosiaalipalvelujen työpaikkamäärä kasvoi 180 työpaikalla (+8 %), kun majoitus- ja ravitsemistoiminnan työpaikat vähenivät 40 työpaikalla (-26 %). Kuvio 5. Työpaikat toimialoittain (31.12.) 2008 ja 2012 Koivukylän suuralueella Vuosina Koivukylän suuralueen työpaikkamäärä kasvoi 405 työpaikalla. Työpaikkalisäyksestä puolet syntyi kaupan toimialalle ja toinen puoli sosiaali- ja terveyspalvelujen toimialalle. Muilla toimialoilla tapahtui pientä liikettä kumpaankin suuntaan. Korson suuralueen työpaikat ovat lisääntyneet kuluneen kymmenen vuoden ( ) aikana 175 työpaikalla eli +5 prosentilla. Vuonna 2012 suuralueella oli kaikkiaan vain työpaikkaa eli 3,5 prosenttia kaikista Vantaan työpaikoista. Korson suuralueen työpaikoista liki kolmannes oli Korson kaupunginosassa, neljännes Metsolassa ja runsas kymmenesosa Mikkolassa. Kymmenen vuoden aikana työpaikat ovat vähentyneet Matarissa, Metsolassa ja Vierumäessä. Suurin lisäys oli Mikkolassa (+28 %). Korson suuralueen työpaikoista viidennes oli terveys- ja sosiaalipalvelujen, vajaa viidennes kaupan, seitsemäsosa rakentamisen ja kymmenesosa kuljetuksen ja varastoinnin sekä koulutuksen toimialoilla. Vuonna 2012 työpaikkamäärä väheni -160 työpaikalla. Nikinmäen ja Mikkolan kaupunginosia lukuun ottamatta työpaikat vähenivät muissa kaupunginosissa. Eniten (-42 %) vähenivät hallinnon ja tukipalvelun työpaikat. Myös ravitsemis- ja majoituspalvelujen, kaupan sekä teollisuuden työpaikat vähenivät muutamalla kymmenellä kukin. Kasvua (+7 %) oli rakentamisen työpaikoissa.

7 7 Kuvio 6. Työpaikat toimialoittain (31.12.) 2008 ja 2012 Korson suuralueella Neljän vuoden ( ) aikana Korson suuralueen työpaikkamäärä on vähentynyt 280 työpaikalla (-7 %). Kaupan työpaikat vähenivät sadalla (-13 %), hallinto- ja tukipalvelujen 80 (-39 %), majoituksen ja ravitsemistoiminnan 65 (-37 %) ja teollisuuden 50 työpaikalla (-29 %). Näillä toimialoilla vähennykset olivat suhteellisesti varsin suuria. Lisäystä oli käytännössä vain rakentamisen (50 eli +10 %) ja ammatillisen, tieteellisen ja teknisen työn (35 eli +36 %) toimialoilla. Hakunilan suuralueella työpaikat ovat vähentyneet vuodesta 2002 lähes 840 työpaikalla eli 11 prosentilla. Suuralueella sijaitsee 6 prosenttia Vantaan kaikista työpaikoista. Yli kolmannes suuralueen työpaikoista on Vaaralan kaupunginosassa, neljännes Hakunilan ja vajaa viidennes Kuninkaanmäen kaupunginosassa. Vuosien aikana työpaikat vähenivät Itä-Hakkilan, Vaaralan ja Länsimäen kaupunginosissa. Rajakylässä, Sotungissa ja Kuninkaanmäessä ne lisääntyivät hieman. Kuvio 7. Työpaikat toimialoittain (31.12.) 2008 ja 2012 Hakunilan suuralueella

8 8 Hakunilan suuralueen työpaikoista vajaa kolmannes oli teollisuuden, runsas kahdeksasosa kaupan ja kahdeksasosa kuljetuksen ja varastoinnin toimialalla. Vuonna 2012 suuralueen työpaikkamäärä kasvoi vajaalla puolellatoista sadalla. Suurin kasvu oli Vaaralassa, jossa työpaikkamäärän kasvoi 175 työpaikalla (+8 %). Hakunilaan syntyi 70 uutta työpaikkaa (+4 %). Kuninkaanmäen työpaikat vähenivät yli 130 työpaikalla, vajaalla kymmenellä prosentilla. Työpaikkamäärän kasvusta iso osa tuli kuljetuksen ja varastoinnin toimialalle (190 eli +32 %) ja teollisuuden (105 eli +5 %) toimialoille. Vähennystä oli usealla eri toimialalla muutamia kymmeniä työpaikkoja. Vuosien aikana Hakunilan suuralueen työpaikkamäärä on vähentynyt 427 työpaikalla eli 6 prosentilla. Toimialoista teollisuuden työpaikkamäärä on vähentynyt yli 200:lla (-9 %) ja julkisen hallinnon työpaikat 230 työpaikalla (-78 %). Kuljetuksen ja varastoinnin työpaikat lisääntyivät 135 työpaikalla (+20 %) ja hallinnon ja tukipalvelujen työpaikat 50 työpaikalla (+19 %). Työpaikat ovat keskittyneet myös toimialoittain Taulukossa 3 on esitetty Vantaalla sijaitsevat työpaikat suuralueittain toimialaluokituksen kirjaintasolla. Kahdeksan toimialan työpaikoista suurin osa sijaitsi Aviapoliksen suuralueella, kuuden toimialan Tikkurilan, neljän Myyrmäen ja vain yhden toimialan työpaikoista suurin osa oli Koivukylän suuralueella. Aviapoliksen ja Tikkurilan järjestys vaihtui vuoden 2011 aikana. Myyrmäen suuralueelle olivat keskittyneet rakentamisen (36 prosenttia kaikista), kiinteistöalan (34 %), ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan (43 %) ja taiteiden, tieteiden ja virkistyksen (38 %) työpaikat. Keskittymisen määrä (prosenttiosuudet) oli vähentynyt edelliseen vuoteen nähden. Taulukko 3. Työpaikat toimialoittain (TOL 2008) Vantaan suuralueilla Vantaa Myyrmäki Kivistö Aviapolis Tikkurila Koivukylä Korso Hakunila lkm % lkm lkm lkm lkm lkm lkm lkm Toimialat yhteensä , Suuralueen osuus (%) työpaikoista 21,0 2,6 33,2 22,1 4,7 3,5 6,1 A Maatalous, metsätalous ja kalatalous 314 0, B Kaivostoiminta ja louhinta 61 0, C Teollisuus , D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta 400 0, E Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, muu ymp.puhtaanapito 660 0, F Rakentaminen , G Tukku- ja vähittäiskauppa; ajoneuvojen korjaus , H Kuljetus ja varastointi , I Majoitus- ja ravitsemistoiminta , J Informaatio ja viestintä , K Rahoitus- ja vakuutustoiminta 864 0, L Kiinteistöalan toiminta 682 0, M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta , N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta , O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus , P Koulutus , Q Terveys- ja sosiaalipalvelut , R Taiteet, viihde ja virkistys , S Muu palvelutoiminta , T Kotitalouksien toiminta työnantajina 0 0, U Kansainvälisten organisaatioiden ja toimielinten toiminta 9 0, X Toimiala tuntematon 927 0, Aviapoliksen suuralueella oli 80 prosenttia Vantaalla sijaitsevista kaivostoiminnan ja louhinnan työpaikoista, 35 prosenttia teollisuuden työpaikoista, 55 prosenttia vesi-, viemäri- jätevesi ja jätehuollon työpaikoista, 40 prosenttia kaupan, 69 prosenttia kuljetuksen ja varastoinnin, 47 prosenttia majoitusja ravitsemistoiminnan, 43 prosenttia informaation ja viestinnän ja 17 prosenttia hallinto- ja tukipalvelun työpaikoista 1. Osassa toimialoja keskittyminen Aviapoliksen suuralueelle oli lisääntynyt osassa vähentynyt. 1 Hallinnon tukipalvelujen Vantaalla sijaitsevista työpaikoista oli 51 prosenttia sellaisia, joita ei voitu sijoittaa millekään alueelle.

9 9 Tikkurilaan työpaikoista olivat keskittyneet maa-, metsä- ja kalatalouden työpaikat (65 %), sähkö-, lämpö- ja kaasuhuollon (59 %), rahoitus- ja vakuutustoiminnan (41 %), julkisen hallinnon (57 %), koulutuksen (33 %) ja muun palvelutoiminnan (40 %) työpaikat. Keskittyminen oli hieman lisääntynyt. Koivukylän suuralueella oli kaikista Vantaalla sijaitsevista terveys- ja sosiaalipalvelujen työpaikoista 28 prosenttia. Vuotta aiemmin osuus oli 26 prosenttia. Työpaikat ja työvoima osin eri alueilla Väestön määrä kasvoi vuodesta 2002 vuoteen 2013 Hakunilan suuraluetta lukuun ottamatta kaikilla Vantaan suuralueilla. Koko kaupungin väestön kasvu oli 14,2 prosenttia. Työvoimaan (15 64 v) kuuluvien määrä kasvoi samassa ajanjaksossa vähemmän, 9,6 prosentilla. Suuralueista Hakunilassa ja Myyrmäessä työvoiman määrä pieneni. Työpaikkojen määrä kasvoi ko. kymmenen vuoden aikana koko kaupungissa 16,3 prosentilla. Suuralueista työpaikkojen määrä väheni Myyrmäessä ja Hakunilassa. Vuoden 2002 lopussa Vantaalla oli työpaikka oman kaupungin alueella 90 prosentille työvoimaan (15 64 v) kuuluvista. Kymmenen vuotta myöhemmin työpaikka oli jo 96 prosentille työvoimaan kuuluvista. Suuralueittain suhde vaihteli huomattavasti: vuonna 2002 vaihtelu oli Korson suuralueen 26 prosentista Aviapoliksen 618 prosenttiin. Vuoden 2012 lopussa Korson suuralueen työpaikkatarjonta oli vähentynyt alueella asuva työvoima huomioon ottaen: työpaikka oli tarjolla omalla suuralueella vain alle 24 prosentille alueella asuvista työvoimaan kuuluvista. Aviapoliksessa oli edelleen yli kolme kertaa enemmän työpaikkoja kuin mitä alueella asui työvoimaa. Taulukko 4. Alueella asuva väestö ja työvoima (15 64 v) sekä alueella työssäkäyvät (=työpaikat) vuosien 2002 ja 2012 lopussa Vantaan suuralueilla Alue Väestö Työvoima Työpaikat Työpaikat/työvoima, % Myyrmäki ,6 81,4 Kivistö ,5 63,0 Aviapolis ,4 333,2 Tikkurila ,6 108,1 Koivukylä ,0 36,4 Korso ,9 23,5 Hakunila ,6 41,4 Vantaa ,4 95,9 Tikkurilan suuralueella työpaikkoja oli vuoden 2012 lopussa enemmän kuin alueella asui työvoimaa. Myyrmäessä ja Koivukylässä tilanne oli parantunut vuoteen 2002 verrattuna, mutta Kivistössä, Korsossa ja Hakunilassa huonontunut. Koulutustaso työpaikoilla on kohonnut Vantaalla työssäkäyvistä yli 37 prosentilla oli korkea-asteen tutkinto vuonna Kymmenen vuotta aiemmin osuus oli 35 prosenttia. Muutos vantaalaisilla työpaikoilla näkyy selvemmin pelkästään perusasteen suorittaneiden määrän vähenemisenä 23 prosentista alle 18 prosenttiin. Ikäryhmistä vain perusasteen tutkinto oli sitä useammalla mitä vanhemmasta henkilöstä oli kyse. Vähiten perusasteen suorittaneita oli vuotiaissa, kun korkea-asteen suorittaneiden osuus oli suurimmallaan vuotiaissa.

10 10 Keskiasteen tutkinnon suorittaneita oli yli puolet vuotiaista ja useampi kuin kolme neljästä vuotiaista Vantaalla työssäkäyvästä. Suurin muutos kymmenen vuoden aikana oli vuotiailla, joilla vähintään korkea-asteen suorittaneiden osuus oli kohonnut lähes 10 prosenttiyksiköllä ja vain perusasteen hankkineiden osuus oli alentunut liki 20 prosenttiyksiköllä. Vantaalaisista työskenteli 45 prosenttia asuinkunnassaan Vantaalaisista työssäkäyvistä työskenteli omassa asuinkunnassaan, Vantaalla. Enemmistö Vantaan työssäkäyvistä kävi päivittäin työssä jossain muussa kunnassa, useimmiten Helsingissä. Vantaalaiset työskentelivät kaikkiaan 206:ssa Suomen kunnassa kotikuntansa lisäksi. Vantaalla työskenteli vastavuoroisesti kaikkiaan 284:n muun kunnan asukkaita. Taulukko 5. Työpaikat Vantaalla ja niissä työskentelevät työntekijän asuinkunnan mukaan vuosina (31.12.) 2002, 2005, 2008, 2009, 2010, 2011 ja 2012 Vuosi Työpaikkoja Vantaa Vantaalla työssä käyvien asuinkunta osuus työssäkäyvistä, Espoo Helsinki Kehyskunnat Muu Suomi % , , , , , , , Muutos Muutos, % 16,3 10,2 18,4 15,8 27,2 28,7 Osuus muutoksesta, % 28,4 8,7 22,6 25,9 14,5 Muutos Muutos, % +0,6 +0,8-0,8-0,3 +1,1 +1,8 Kotikunnassaan työskentelevien vantaalaisten määrä kasvoi vuoden 2012 aikana suhteellisesti hieman enemmän kuin mitä työpaikkojen määrä kasvoi Vantaalla. Vuonna 2002 vantaalaisten työntekijöiden osuus vantaalaisissa työpaikoissa oli kuitenkin parisen prosenttiyksikköä suurempi kuin vuonna Vuosien aikana suhteellisesti eniten on lisääntynyt kehyskunnissa ja muualla Suomessa asuvien työssäkäynti Vantaalla. Myös Espoosta ja Helsingistä Vantaalla työssäkäyvien määrä on kasvanut kymmenen vuoden aikana enemmän kuin vantaalaisten kotikunnassaan työssäkäynti. Taulukosta 5 ilmenee, että Vantaalla asuvien osuus kaupungin työpaikkojen määrän kasvusta on ollut runsas neljännes, neljännes on tullut kehyskunnissa asuvien hyödyksi ja lähes kolmas neljännes helsinkiläisten hyödyksi (taulukossa rivi osuus muutoksesta, % ). Vantaalaisista työllisistä 45 prosentilla oli työpaikka Vantaalla, runsaalla 39 prosentilla se oli Helsingissä, vajaalla 8 prosentilla Espoossa, 5 prosentilla seudun kehyskunnissa ja 2,5 prosentilla muualla Suomessa. Vantaalla työssäkäyvien osuus on tasaisessa kasvussa, samoin vantaalaisten kehyskunnissa työssäkäyvien määrä. Helsingissä vantaalaisia työntekijöitä on aiempaa vähemmän ja Espoossa ja muualla Suomessa työssäkäyvien vantaalaisten määrä on pysytellyt viime vuodet ennallaan. Helsingissä asuvista työllisistä (8,3 %) työskenteli Vantaalla, hieman useampi (25 282, 8,5 %) Espoossa ja selvästi vähemmän (7 011, 2,4 %) seudun kehyskunnissa. Kotikaupungissaan työssä käyviä oli helsinkiläisistä vajaa 78 prosenttia. Helsinkiläisten Vantaalla työssäkävijöiden määrä on vähentynyt viime vuosina, mutta etenkin Espoossa työssäkävijöiden määrät on hieman kasvanut.

11 11 Taulukko 6. Vantaalaisten työssäkäyntialue vuosina (31.12.) 2002, 2005, 2008, 2009, 2010, 2011 ja 2012 Vuosi Työllisiä Vantaalaisten työssäkäyntikunta Vantaa osuus työllisistä, % Espoo Helsinki Kehyskunnat Muu Suomi , , , , , , , Muutos Muutos, % 8,0 10,2 19,0-0,7 51,8 26,1 Osuus muutoksesta, % 56,3 16,7-3,8 23,8 7,0 Muutos Muutos, % 0,1 0,8-1,2-0,6 1,8-1,5 Espoossa asuvista työllisistä (6,6 %) työskenteli Vantaalla. Helsingissä työssäkäyviä espoolaisia oli lähes 37 prosenttia kaupungin työllisistä ja kehyskunnissa työssäkäyviä runsas 3 prosenttia. Niukka enemmistö (63 570, 50,4 %) espoolaisista kuitenkin kävi työssä kotikunnassaan. Helsingin seudun kehyskuntien työllisistä eli 12 prosenttia kävi työssä Vantaalla. Tuusulalaisista työllisistä lähes 18 prosenttia, keravalaisista lähes 17 prosenttia ja nurmijärveläisistä runsas 16 prosenttia työskenteli Vantaalla. Viisi vuotta aiemmin kehyskunnista Vantaalla työssä käyviä oli (11,5 %). Kaikista seudun kuntien työllisistä kävi vuonna 2012 useampi työssä Vantaalla kuin vuonna 2007 eli kasvava osuus kehyskuntien työllisistä käy Vantaalla työssä. Sen sijaan Helsingissä ja Espoossa työssäkäynti on vähentynyt. Taulukko 7. Seudun kehyskunnissa asuvien työssäkäyntialue vuosina (31.12.) 2002, 2005, 2008, 2009, 2010, 2011 ja 2012 Vuosi Työllisiä Kehyskunnissa asuvien työssäkäyntikunta Vantaa osuus työllisistä, % Espoo Helsinki Kehyskunnat Muu Suomi , , , , , , , Muutos Muutos, % 9,9 27,2 24,9 3,5 6,2 23,2 Osuus muutoksesta, % 28,2 20,0 9,6 31,0 11,3 Muutos Muutos, % 0,1 1,1-2,2-0,7 0,9-0,9 Vuodesta 2002 vuoteen 2013 kehyskunnista työssäkäynti Vantaalle on lisääntynyt henkilöllä (27 %), Espooseen (25 %), Helsinkiin (3,5 %) ja muualle Suomeen (23 %) henkilöllä.

12 12 Hallinto- ja tukipalvelutoiminnan ja terveys- ja sosiaalipalvelujen toimialojen Vantaalla sijaitsevissa toimipaikoissa paras vantaalaisedustus Vain vajaassa 42 prosentissa Vantaalla sijaitsevassa työpaikassa oli vantaalainen työntekijä. Toimialoista eniten vantaalaisia työntekijöitä oli hallinto- ja tukipalvelujen toimialan työpaikoissa, joissa noin kolme neljästä työntekijästä oli vantaalainen. Sosiaali- ja terveyspalvelujen työpaikoissa vantaalaisia oli kaksi kolmesta. Pienellä kansainvälisten organisaatioiden toimialalla kaikissa Vantaalla sijaitsevissa työpaikoissa oli vantaalainen työntekijä. Vantaalla oli vuonna 2012 eniten tukku- ja vähittäiskaupan työpaikkoja, mutta niissä vain yksi kolmesta työntekijästä asui Vantaalla. Sama tilanne oli muilla vantaalaisittain suurilla toimialoilla kuljetuksessa ja varastoinnissa ja teollisuudessa, joiden Vantaalla sijaitsevissa työpaikoissa vain yksi kolmesta oli vantaalainen. Taulukko 8. Vantaalla asuva työllinen työvoima työntekijän työssäkäyntialueen (Vantaa vs. muu alue) ja toimialan mukaan sekä Vantaalla sijaitsevat työpaikat toimialan mukaan. Vantaalaisten työntekijöiden osuus toimialan Vantaalla sijaitsevista työpaikoista Toimiala Työpaikka Vantaalla Työpaikka muualla Työpaikat niissä vantaalainen lkm % lkm % yhteensä työntekijä % Työlliset ja työpaikat yhteensä , , ,9 X Toimiala tuntematon ,0 0 0, ,9 N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta , , ,8 A Maa-, metsä- ja kalatalous , , ,6 H Kuljetus ja varastointi , , ,9 E Vesi-, viemäri- ja jätevesihuolto ja jätehuolto , , ,4 G Tukku- ja vähittäiskauppa, ajoneuvojen korj , , ,5 C Teollisuus , , ,1 I Majoitus- ja ravitsemistoiminta , , ,6 Q Terveys- ja sosiaalipalvelut , , ,8 B Kaivostoiminta ja louhinta 5 45,5 6 54,5 61 8,2 R Taiteet, viihde ja virkistys , , ,0 U Kansainväliset organisaatiot ja toimielimet 9 40, , ,0 S Muu palvelutoiminta , , ,8 F Rakentaminen , , ,0 P Koulutus , , ,8 L Kiinteistöalan toiminta , , ,5 O Julkinen hallinto, maanpuolustus , , ,4 M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta , , ,5 D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto , , ,8 K Rahoitus- ja vakuutustoiminta , , ,3 J Informaatio ja viestintä , , ,3 T Kotitalouksien toiminta 0 0, ,0 0 Suurilla toimialoilla työvoimapulaa Kun verrataan kaupungissa olevia eri toimialojen työpaikkoja ja vantaalaisten työllistymistä eri toimialoille, havaitaan, että suurimmat työvoimavajeet ovat työpaikkamääriltään suurimmilla, kuljetuksen ja varastoinnin, tukku- ja vähittäiskaupan sekä teollisuuden, toimialoilla. Toisin sanoen näillä toimialoilla työskenteleviä vantaalaisia on ylipäätään selvästi vähemmän kuin mitä heille on kaupungissa työpaikkoja. Päinvastainen tilanne, työpaikkavaje, on terveys- ja sosiaalipalvelujen, informaation ja viestinnän, rahoitus- ja vakuutustoiminnan ja julkisen hallinnon toimialoilla eli näillä toimialoilla työskenteleviä vantaalaisia on selvästi enemmän kuin näiden alojen työpaikkoja on Vantaalla. Lähde: Tilastokeskus: Tilastotietokannat: elinkeinorakenne ja työssäkäynti Katsauksen laatija: Hannu Kyttälä ISBN Puh ISSN-L X Sähköposti: ISSN X (painettu) ISSN (verkkojulkaisu)

TILASTOKATSAUS 12:2015

TILASTOKATSAUS 12:2015 TILASTOKATSAUS 12:2015 17.12.2015 TYÖPAIKAT VANTAAN OSA-ALUEILLA 31.12. Työpaikkojen määrä kasvoi vuonna eniten Hakunilassa ja Aviapoliksessa Vaikka väheni vuoden aikana koko kaupungissa, oli kaupungin

Lisätiedot

Tilastokatsaus 3:2013

Tilastokatsaus 3:2013 Tilastokatsaus 3:2013 Vantaa 1 24.1.2013 Tietopalvelu B3:2013 Työpaikat Vantaalla ja sen osa-alueilla 31.12.2010 Työpaikat kasvoivat vuonna 2010 taas vajaalla 3 000 työpaikalla Vantaalla oli vuoden 2010

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 1:2017

TILASTOKATSAUS 1:2017 TILASTOKATSAUS 1:2017 5.1.2017 TYÖPAIKAT VANTAAN OSA-ALUEILLA 31.12. Työpaikkojen määrä kasvoi vuonna Tikkurilassa, Koivukylässä ja Hakunilassa Vaikka työpaikkojen määrä kasvoi vuoden aikana koko kaupungissa,

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 19:2016

TILASTOKATSAUS 19:2016 TILASTOKATSAUS 19:2016 21.10.2016 TYÖPAIKAT JA TYÖSSÄKÄYNNIN MUUTOS VANTAALLA, ESPOOSSA, HELSINGISSÄ JA KUUMA-ALUEELLA VIIME VUOSINA Vantaalla oli vuoden 2014 lopussa 107 330 työpaikkaa ja 99 835 henkilöä

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 8:2018

TILASTOKATSAUS 8:2018 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 8:2018 1 17.12.2018 TYÖPAIKAT VANTAALLA 2007 2016 Vantaalla oli lähes 110 800 työpaikkaa vuoden 2016 lopussa, mikä oli 4,9 prosenttia kaikista Suomen työpaikoista.

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 2:2018

TILASTOKATSAUS 2:2018 TILASTOKATSAUS 2:2018 15.3.2018 TYÖPAIKAT VANTAALLA 2015 Vantaalla oli vuoden 2015 lopussa 109 779 työpaikkaa. Työpaikkamäärä kasvoi edellisestä vuodesta 2450:lla. Helsingissä työpaikkamäärä kasvoi vuodesta

Lisätiedot

Tilastokatsaus 7:2013

Tilastokatsaus 7:2013 Tilastokatsaus 6:2012 Vantaa 1 21.8.2013 Tietopalvelu B12:2013 Asuntorakentaminen Vantaalla vuodesta 1970 Asuntokanta vuoden 2013 alussa Vantaalla oli vuoden 2013 alussa 99 620 asuntoa. Niistä 60 835 oli

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 1:2018

TILASTOKATSAUS 1:2018 TILASTOKATSAUS 1:2018 5.2.2018 PENDELÖINTI VANTAALLA JA HELSINGIN SEUDULLA 2006 2015 Tässä tilastokatsauksessa käsitellään Vantaan työssäkäyntiä (pendelöintiä) kahdesta näkökulmasta. Ensin tarkastelun

Lisätiedot

Tilastokatsaus 4:2014

Tilastokatsaus 4:2014 Vantaa 10.3.2014 Tietopalvelu B5:2014 Pendelöinti Vantaan suuralueille ja suuralueilta Vantaalaisista työssäkäyvistä 45 prosentilla oli työpaikka Vantaalla. Enemmistö kaupungin työssäkäyvistä työskenteli

Lisätiedot

Tilastokatsaus 13:2014

Tilastokatsaus 13:2014 Vantaa 13.11.2014 Tietopalvelu B16:2014 Pendelöinti Vantaan suuralueille ja suuralueilta Vantaalaisista työssäkäyvistä 45 prosentilla oli työpaikka Vantaalla. Enemmistö kaupungin työssäkäyvistä työskenteli

Lisätiedot

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2015

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2015 Työpaikkoja Irja Henriksson 20.11.2017 Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2015 Vuoden 2015 lopussa Lahdessa oli 49 761 työpaikkaa ja työllisiä 46 047. Vuodessa työpaikkojen määrä laski 0,8 % ja työllisten

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 23:2016

TILASTOKATSAUS 23:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 23:2016 1 13.12.2016 VANTAALAISTEN TYÖLLISTEN KESKIMÄÄRÄISET VALTIONVERON- ALAISET VUOSITULOT ERI TOIMIALOILLA VUOSINA 2011 2014 Vantaalaisten työllisten miesten keskitulot

Lisätiedot

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2011

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2011 Tekninen ja ympäristötoimiala I Irja Henriksson 18.3.2014 Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2011 Vuoden 2011 lopussa Lahdessa oli 47 210 työpaikkaa ja työllisiä 42 548. Vuodessa työpaikkalisäys oli 748,

Lisätiedot

Työpaikat ja työlliset 2015

Työpaikat ja työlliset 2015 Työpaikkoja Irja Henriksson 3.10.2017 Työpaikat ja työlliset 2015 Vuoden 2015 lopussa Lahdessa oli 49 761 työpaikkaa ja työllisiä 46 047. Vuodessa työpaikkojen määrä laski 0,8 % ja työllisten 0,4 %. Luvut

Lisätiedot

Tilastokatsaus 7:2014

Tilastokatsaus 7:2014 Vantaa 20.5.2014 Tietopalvelu B8:2014 Vuoden 2012 tulotietoja Vantaalta, sen osa-alueilta, Helsingin seudulta ja maamme suurimmista kaupungeista Valtionveronalaiset keskitulot tulot Vantaalla ja muissa

Lisätiedot

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2014

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2014 Irja Henriksson 14.11.2016 Työpaikat, työlliset ja pendelöinti Vuoden lopussa Lahdessa oli 50 138 työpaikkaa ja työllisiä 46 238. Vuodessa työpaikkojen määrä laski 2,5 % ja työllisten 2,1 %. Luvut ovat

Lisätiedot

Kuopion työpaikat 2016

Kuopion työpaikat 2016 Kuopion työpaikat 2016 Tilastokeskuksen julkistus 09/2018 Tilastotiedote 13/2018, 26.9.2018 Kuopion työpaikat vuonna 2016 - Kuopiossa oli vuoden 2016 lopussa noin 51 000 työpaikkaa. - Vuonna 2016 Kuopion

Lisätiedot

Tilastokatsaus 12:2010

Tilastokatsaus 12:2010 Tilastokatsaus 12:2010 15.11.2010 Tietopalvelu B15:2010 Pendelöinti Vantaalle ja Vantaalta vuosina 2001-2008 Vantaalaisten työssäkäyntikunta Vantaalaisista työskenteli vuonna 2008 kotikunnassaan 44,9 prosenttia.

Lisätiedot

Tilastokatsaus 9:2013

Tilastokatsaus 9:2013 Tilastokatsaus 9:2013 Vantaa 31.10.2013 Tietopalvelu B15:2013 1 Työpaikat ja työssäkäynti Vantaalla vuonna 2011 Työvoima ja työllisyys Vantaalla 31.12.2011 Vantaalla työllisen työvoiman määrä oli 101 348

Lisätiedot

Työpaikat ja työlliset 2014

Työpaikat ja työlliset 2014 Irja Henriksson 14.10.2016 Työpaikat ja työlliset 2014 Vuoden 2014 lopussa Lahdessa oli 50 138 työpaikkaa ja työllisiä 46 238. Vuodessa työpaikkojen määrä laski 2,5 % ja työllisten 2,1 %. Luvut ovat vuoden

Lisätiedot

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti vuonna 2013

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti vuonna 2013 Tekninen ja ympäristötoimiala I Irja Henriksson 11.12.2015 Työpaikat, työlliset ja pendelöinti vuonna 2013 Vuoden 2013 lopussa Lahdessa oli 46 337 työpaikkaa ja työllisiä 41 049. Vuodessa työpaikkojen

Lisätiedot

Perheet ja asuntokunnat

Perheet ja asuntokunnat Vantaan väestö 16/17 julkaisu ilmestyy tänä vuonna osissa, jotta tieto saadaan julkaistua mahdollisimman nopeasti. Lopuksi osiot kootaan yhteen yhdeksi julkaisuksi. Tämä osa koskee Vantaan perheitä ja

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 3:2015

TILASTOKATSAUS 3:2015 TILASTOKATSAUS 3:2015 27.5.2015 TULOTIETOJA VANTAALTA, SEN OSA-ALUEILTA, HELSINGIN SEUDULTA JA MAAMME SUURIMMISTA KAUPUNGEISTA VUODELTA 2013 Valtionveronalaiset keskitulot Vantaalla ja muissa isoissa kaupungeissa

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 2:2017

TILASTOKATSAUS 2:2017 TILASTOKATSAUS 2:2017 11.1.2017 PENDELÖINTI VANTAAN SUURALUEILLE JA SUURALUEILTA 2014 Yhteenveto: Työpaikat ja työvoima n suuralueilla sekä pendelöinti Helsingin seudulla vuosina 2010 2014 Työpaikkoja

Lisätiedot

tarkastusinsinööri Riitta Tamminen 839 29802 lupasihteeri Minna Kolmonen 839 22462

tarkastusinsinööri Riitta Tamminen 839 29802 lupasihteeri Minna Kolmonen 839 22462 Vantaan kaupunki, valvonta PIIRIJAKOTAULUKKO Päivitetty 1.4.2015 yhteystiedot: e-mail: etu.suku@vantaa.fi, puh. keskus 09 83911 www.vantaa.fi/valvonta Yli 8 as. tai muu 2000 m³:n uudis tai 1000 lupavalmistelu

Lisätiedot

Kuopion työpaikat 2017

Kuopion työpaikat 2017 Kuopion työpaikat 2017 Tilastokeskuksen julkistus 10/2019 Tilastotiedote 18/2019, 18.10.2019 Kuopion kaupunki, talous- ja omistajaohjaus KUOPION TYÖPAIKAT 2017 Kuopiossa oli vuoden 2017 lopussa noin 51

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 10:2015

TILASTOKATSAUS 10:2015 TILASTOKATSAUS 10:2015 23.11.2015 PENDELÖINTI VANTAAN SUURALUEILLE JA SUURALUEILTA 2013 laisista työssäkäyvistä 45 prosentilla oli työpaikka lla. Enemmistö kaupungin työssäkäyvistä työskenteli jossain

Lisätiedot

Rakentaminen Vantaalla 2010

Rakentaminen Vantaalla 2010 Rakentaminen Vantaalla 2010 Rakennus- ja asuntokanta 1.1.2011 Tiedustelut Vantaan kaupunki Jaana Calenius p. 09 8392 6082 jaana.k.calenius(at)vantaa.fi Kannen kuva: Paino: Arkkitehtuuritoimisto Heikkinen

Lisätiedot

KUOPION TYÖPAIKAT

KUOPION TYÖPAIKAT KUOPION TYÖPAIKAT 2011-2015 Muutokset 5 vuodessa: Työpaikkojen määrä kasvoi viidessä vuodessa noin 200 työpaikalla, 2,5 % - naisilla +600 työpaikkaa / miehillä -400 työpaikkaa Koulutuksen mukaan työpaikkamäärät

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNKI VANDA STAD ALUEKOORDINAATTORI

VANTAAN KAUPUNKI VANDA STAD ALUEKOORDINAATTORI ALUEKOORDINAATTORI TUKI KOULUILLE JA KODEILLE Monikulttuurisuustaitojen kehittäminen kouluyhteisössä Helsinki 27.11.2009 Organisaatiokaavio perusopetus 1.1.2010 Perusopetuksen johtaja Ilkka Kalo Opetuspäällikkö

Lisätiedot

Tilastokatsaus 11:2012

Tilastokatsaus 11:2012 Osuus asuntokannasta, % Tilastokatsaus 11:2012 14.12.2012 Tietopalvelu B14:2012 n asuntokanta 31.12.2011 ja sen muutokset 2000-luvulla Tilastokeskuksen asuntokantatilaston mukaan lla oli vuoden 2011 lopussa

Lisätiedot

Tilastokatsaus 11:2010

Tilastokatsaus 11:2010 Tilastokatsaus 11:2010 1.11.2010 Tietopalvelu B14:2010 Työpaikat Vantaalla 31.12.2008 1 Työllisen työvoiman määrä oli Vantaalla vuoden 2008 lopussa 101 529 henkilöä. Työttömänä oli tuolloin 6 836 vantaalaista.

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 12:2016

TILASTOKATSAUS 12:2016 TILASTOKATSAUS 12:2016 10.6.2016 TULOTIETOJA VANTAALTA, SEN OSA-ALUEILTA, HELSINGIN SEUDULTA JA MAAMME SUURIMMISTA KAUPUNGEISTA VUODELTA 2014 Valtionveronalaiset keskitulot Vantaalla ja muissa isoissa

Lisätiedot

Työpaikka- ja elinkeinorakenne. Päivitetty

Työpaikka- ja elinkeinorakenne. Päivitetty Työpaikka- ja elinkeinorakenne Päivitetty 23.9.2013 Työpaikat Helsingin seudun kunnissa v 2000-2010 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Helsinki 372 352 372 101 370 342 364 981 365 597

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 9:2015

TILASTOKATSAUS 9:2015 TILASTOKATSAUS 9:2015 13.11.2015 VANTAAN ASUNTOKANTA JA SEN MUUTOKSIA 2004 2014 Tilastokeskuksen asuntokantatilaston mukaan Vantaalla oli vuoden 2014 lopussa kaikkiaan 102 455 asuntoa. Niistä runsas 62

Lisätiedot

Ruututietokanta 2016: 250m x 250m

Ruututietokanta 2016: 250m x 250m Ruututietokanta 2016: 250m x 250m ja asukkaiden 2015. 250m x 250m. 1 asukas 55 472 55 472 2-10 asukasta 769 806 204 286 11-99 asukasta 1 791 725 55 063 100-499 asukasta 2 119 843 11 227 500-999 asukasta

Lisätiedot

Ruututietokanta 2017: 250m x 250m

Ruututietokanta 2017: 250m x 250m Ruututietokanta 2017: 250m x 250m ja asukkaiden 2016. 250m x 250m. 1 asukas 55 802 55 802 2-10 asukasta 762 404 202 859 11-99 asukasta 1 787 031 54 910 100-499 asukasta 2 124 278 11 232 500-999 asukasta

Lisätiedot

Ruututietokanta 2015: 250m x 250m

Ruututietokanta 2015: 250m x 250m Ruututietokanta 2015: 250m x 250m ja asukkaiden 2014. 250m x 250m. 1 asukas 54 927 54 927 2-10 asukasta 776 859 205 555 11-99 asukasta 1 791 875 55 215 100-499 asukasta 2 110 651 11 202 500-999 asukasta

Lisätiedot

Ruututietokanta 2018: 250m x 250m

Ruututietokanta 2018: 250m x 250m Ruututietokanta 2018: 250m x 250m ja asukkaiden 2017. 250m x 250m. 1 asukas 56 368 56 368 2-10 asukasta 754 827 201 533 11-99 asukasta 1 784 762 54 611 100-499 asukasta 2 120 381 11 203 500-999 asukasta

Lisätiedot

Tilastokatsaus 6:2014

Tilastokatsaus 6:2014 Tilastokatsaus 6:2014 Vantaa 1 7.4.2014 Tietopalvelu B7:2014 Ulkomaalaistaustaisen väestön pääasiallinen toiminta Vantaalla vuonna 2011 Ulkomaalaistaustaiseen väestöön kuuluvaksi lasketaan henkilöt, jotka

Lisätiedot

Elinkeinorakenne ja suurimmat työllistäjät Hyvinkään kaupunki Talousosasto 11.12.2013

Elinkeinorakenne ja suurimmat työllistäjät Hyvinkään kaupunki Talousosasto 11.12.2013 Elinkeinorakenne ja suurimmat työllistäjät Hyvinkään kaupunki Talousosasto 11.12.2013 Hyvinkään elinkeinorakenne Tähän diasarjaan on koottu muutamia keskeisiä Hyvinkään kaupungin elinkeinorakennetta koskevia

Lisätiedot

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, TAMMIKUU 2016 OSA 1

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, TAMMIKUU 2016 OSA 1 VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, TAMMIKUU 216 OSA 1 Osa 1: Koko kaupunki laisten yritysten liikevaihto pieneni,2 prosenttia vuoden 215 ensimmäisellä puoliskolla. Heinä-syyskuussa liikevaihdon väheneminen oli 1,2

Lisätiedot

Sivistystoimen innovaatiostrategiat - varhaiskasvatuksen uudet palvelut. Sole Askola-Vehviläinen varhaiskasvatuksen johtaja 17.5.

Sivistystoimen innovaatiostrategiat - varhaiskasvatuksen uudet palvelut. Sole Askola-Vehviläinen varhaiskasvatuksen johtaja 17.5. Sivistystoimen innovaatiostrategiat - varhaiskasvatuksen uudet palvelut Sole Askola-Vehviläinen varhaiskasvatuksen johtaja Tilanne keväällä 2009 Päivähoidossa ja kotihoidon tuella olevien lasten määrän

Lisätiedot

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, KESÄKUU 2015

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, KESÄKUU 2015 VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, KESÄKUU 21 Koko kaupunki laisten yritysten liikevaihto pieneni,2 prosenttia vuonna 214. Vuotta aiemmin liikevaihdon väheneminen oli,3 prosenttia. Koko Helsingin seudulla liikevaihto

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 15:2016

TILASTOKATSAUS 15:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 15:2016 1 25.8.2016 TYÖTTÖMÄT VANTAALLA 31.12.2015 Työttömyysaste oli Vantaalla 12,4 prosenttia vuoden 2015 lopussa. Työttömien määrä kasvoi kaikilla suuralueilla,

Lisätiedot

Vantaan hyvinvointikatsaus 2018

Vantaan hyvinvointikatsaus 2018 Vantaan hyvinvointikatsaus 218 Vantaan hyvinvointikatsaus 218 on hyvinvointiraportointityönryhmän yhdessä eri toimialojen edustajien kanssa laatima katsaus hyvinvoinnin ja toimintaympäristön kehityksestä

Lisätiedot

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, KESÄKUU 2016

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, KESÄKUU 2016 VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, KESÄKUU 2016 Suomen kansantalous kasvoi viime vuonna 0,5 prosenttia kolmen taantumavuoden jälkeen. Vaimean kasvun lähteinä olivat viime vuoden alussa vienti ja kulutus ja loppuvuodesta

Lisätiedot

Ruututietokanta 2014: 250m x 250m

Ruututietokanta 2014: 250m x 250m Ruututietokanta 2014: 250m x 250m ja asukkaiden 2013. 250m x 250m. 1 asukas 54 503 54 503 2-10 asukasta 782 991 206 376 11-99 asukasta 1 785 241 55 073 100-499 asukasta 2 112 513 11 224 500-999 asukasta

Lisätiedot

Työpaikka- ja elinkeinorakenne

Työpaikka- ja elinkeinorakenne Työpaikka- ja elinkeinorakenne Elina Parviainen / Vantaan kaupunki elina.parviainen[at]vantaa.fi Päivitetty 12.12.2017 Työpaikka- ja elinkeinorakenne Työpaikka- ja elinkeinorakenne Työvoima ja työttömyys

Lisätiedot

Tilastokatsaus 9:2014

Tilastokatsaus 9:2014 Tilastokatsaus 9:214 Tilastokatsaus 9:213 Vantaa 1 24.6.214 Tietopalvelu B1:214 Tietoja työvoimasta ja työttömyydestä Työvoiman määrä kasvoi 7:lla (,7 %) vuoden 212 aikana Vantaalla työvoimaan kuuluvien

Lisätiedot

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, KESÄKUU 2016

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, KESÄKUU 2016 VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, KESÄKUU 2016 Kaupungin osa-alueet 1) Liikevaihdon kehitys kaupungin eri osissa on ollut erilainen. Kasvu vuoden 2010 alkupuoliskolla oli kaikilla alueilla hyvin samanlainen, mutta

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 5:2017

TILASTOKATSAUS 5:2017 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 5:2017 1 21.12.2017 ASUNNOT JA ASUINOLOT VANTAALLA 2016 Vantaalla oli yhteensä 108 300 asuntoa vuoden 2016 lopussa verrattuna vuoden takaiseen tilanteeseen asuntokanta

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 6:2018

TILASTOKATSAUS 6:2018 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 6:2018 1 26.10.2018 ASUNNOT JA ASUINOLOT VANTAALLA 2017 Vantaalla oli yhteensä 111 700 asuntoa vuoden 2017 lopussa verrattuna vuoden takaiseen tilanteeseen asuntokanta

Lisätiedot

Tilastokatsaus 15:2014

Tilastokatsaus 15:2014 19.12.2014 Tietopalvelu B18:2014 n asuntokanta 31.12.2013 Tilastokeskuksen asuntokantatilaston mukaan lla oli vuoden 2013 lopussa kaikkiaan 100 600 asuntoa. Niistä vajaa 62 prosenttia (62 175) oli kerrostaloissa,

Lisätiedot

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, TAMMIKUU 2016 OSA 2

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, TAMMIKUU 2016 OSA 2 VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, TAMMIKUU 216 OSA 2 Osa 2: Kaupungin eri osa-alueet 1) Liikevaihdon kehitys kaupungin eri osissa on ollut erilainen. Kasvu vuoden 2 alkupuoliskolla oli kaikilla alueilla hyvin samantyyppinen,

Lisätiedot

Työpaikka- ja elinkeinorakenne

Työpaikka- ja elinkeinorakenne Työpaikka- ja elinkeinorakenne Elina Parviainen / Vantaan kaupunki elina.parviainen[at]vantaa.fi Päivitetty 25.10.2018 Työpaikka- ja elinkeinorakenne Työpaikka- ja elinkeinorakenne Työvoima ja työttömyys

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 6:2015

TILASTOKATSAUS 6:2015 TILASTOKATSAUS 6:2015 6.10.2015 ULKOMAALAISTAUSTAISEN VÄESTÖN PÄÄASIALLINEN TOIMINTA VANTAALLA VUONNA 2012 Ulkomaalaistaustaiseen väestöön kuuluvaksi lasketaan Suomessa asuvat henkilöt, jotka ovat joko

Lisätiedot

LIITE 2. Tilastoliite: Kuva Kainuusta ja sen kunnista

LIITE 2. Tilastoliite: Kuva Kainuusta ja sen kunnista LIITE 2. Tilastoliite: Kuva Kainuusta ja sen kunnista Sisältö 1. Kehitys 2000-luvulla... 1 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. Väestön kehitys 2000-2014 (2000=100).... 1 Ikärakenne 2000 ja 2014... 1 Työpaikkojen

Lisätiedot

LAUKAAN TILASTOKATSAUS TYÖVOIMA JA TYÖPAIKAT

LAUKAAN TILASTOKATSAUS TYÖVOIMA JA TYÖPAIKAT LAUKAAN TILASTOKATSAUS TYÖVOIMA JA TYÖPAIKAT 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 TYÖVOIMA LAUKAASSA 1990-2011 9000 8000 7000 6000 5000

Lisätiedot

Hämeen ELY-keskuksen katsaus aloittaneista ja lopettaneista yrityksistä, II/2013

Hämeen ELY-keskuksen katsaus aloittaneista ja lopettaneista yrityksistä, II/2013 NÄKYMIÄ MARRASKUU 2013 HÄMEEN ELY-KESKUS Hämeen ELY-keskuksen katsaus aloittaneista ja lopettaneista yrityksistä, II/2013 Julkaisuvapaa 26.11.2013 Aloittaneiden yritysten määrä jatkaa laskuaan Tilastokeskuksen

Lisätiedot

Työttömät työnhakijat, työttömyysasteet ja työpaikat Hämeessä maaliskuussa TEM/Työnvälitystilastot

Työttömät työnhakijat, työttömyysasteet ja työpaikat Hämeessä maaliskuussa TEM/Työnvälitystilastot Työttömät työnhakijat, työttömyysasteet ja työpaikat Hämeessä maaliskuussa 2014 Työttömät työnhakijat kuukauden lopussa Hämeen ELY-keskuksen alueella vuosina 2009 2014 30 000 Työttömät työnhakijat (ml.

Lisätiedot

EDUSKUNTAVAALIT 2015 Laskentalomake 2 Vaalipäivänä äänestäneiden lukumäärä (alustava tieto) Lukumääriin ei lasketa ennakkoon äänestäneitä

EDUSKUNTAVAALIT 2015 Laskentalomake 2 Vaalipäivänä äänestäneiden lukumäärä (alustava tieto) Lukumääriin ei lasketa ennakkoon äänestäneitä EDUSKUNTAVAALIT 2015 Laskentalomake 2 äänestäneiden 101 Hämevaara EDUSKUNTAVAALIT 2015 Laskentalomake 2 äänestäneiden 102 Hämeenkylä EDUSKUNTAVAALIT 2015 Laskentalomake 2 äänestäneiden 103 Pähkinärinne

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 3:2019

TILASTOKATSAUS 3:2019 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 3:2019 1 8.10.2019 TYÖTTÖMÄT VANTAALLA 2009 2018 Työttömyysaste oli Vantaalla 8,7 prosenttia vuoden 2018 lopussa, mikä oli 1,3 prosenttiyksikköä vähemmän kuin edellisenä

Lisätiedot

Tulevaisuuden megatrendit ja yrittäjyys

Tulevaisuuden megatrendit ja yrittäjyys Tulevaisuuden megatrendit ja yrittäjyys Yrittäjyyden trendit petri.malinen@yrittajat.fi Yritysrakenne Suomessa 2016 0,2% Suuryritykset (250 hlöä) 591 1,0% Keskisuuret yritykset (50 249 hlöä) 2 728 5,5%

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 1:2019

TILASTOKATSAUS 1:2019 TILASTOKATSAUS 1:2019 12.02.2019 SAIRASTAVUUSINDEKSI VANTAALLA 2017 Sairastavuusindeksi isoissa kaupungeissa vuosina 2007 2017 Vantaalaisten sairastavuusindeksillä mitattu terveydentila on parempi kuin

Lisätiedot

Raahen seudun yrityspalvelut. Tilastokatsaus vuosi 2011. Risto Pietilä Raahe 21.2.2012. www.rsyp.fi

Raahen seudun yrityspalvelut. Tilastokatsaus vuosi 2011. Risto Pietilä Raahe 21.2.2012. www.rsyp.fi Raahen seudun yrityspalvelut Tilastokatsaus vuosi 2011 Raahe 21.2.2012 www.rsyp.fi Raahen seudun yrityspalvelut on osa Raahen seutukunnan kehittämiskeskuksen toimintaa. 20.1.2012 1 Elinkeinorakenne Raahen

Lisätiedot

ƒ) ± ± ± )± ã ƒ) ; ; ã Ò ƒ) ;;± ƒ; ; ;± ƒ) ƒ ;± ± ) ä ƒ)

ƒ) ± ± ± )± ã ƒ) ; ; ã Ò ƒ) ;;± ƒ; ; ;± ƒ) ƒ ;± ± ) ä ƒ) ƒ) ± ± ± )± ã ƒ) ; ; ã Ò ƒ) ;;± ƒ; ; ;± ƒ) ƒ ;± ± ) ä ƒ) ƒ) ± ± ± )± Ò ƒ) ;;± ƒ; ; ;± ƒ) ƒ ;± ± ) ä ƒ) ƒ) ± ± ± ) ± ƒ) ± ± ± ) ± ± ± ƒ ) ± ± ƒ) ± ± ± ) ± ± ± ± ± Ò ± ± ƒ) ;;± ƒ; ; ;± ƒ) ƒ ;± ± ) ä ƒ) ƒ)

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 4:2017

TILASTOKATSAUS 4:2017 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 4:201 1.10.201 TYÖTTÖMÄT VANTAALLA 200 2016 Työttömyysaste oli Vantaalla 11, prosenttia vuoden 2016 lopussa. Laskua edellisvuoteen oli 0,5 prosenttiyksikköä, mikä johtui

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 7:2018

TILASTOKATSAUS 7:2018 Tilastokatsaus 6:12 TILASTOKATSAUS 7:18 1 17.12.18 SUOMALAIS- JA ULKOMAALAISTAUSTAISEN VÄESTÖN PÄÄASIAL- LINEN TOIMINTA VANTAALLA 00 16 Tässä tilastokatsauksessa tarkastellaan Vantaan väestön pääasiallista

Lisätiedot

Kymppi-Moni hankkeen 3. työpaja Palveluverkot: päiväkotiverkko

Kymppi-Moni hankkeen 3. työpaja Palveluverkot: päiväkotiverkko Kymppi-Moni hankkeen 3. työpaja Palveluverkot: päiväkotiverkko 31.5.2012 Jyväskylä Tomi Henriksson asumisen erityisasiantuntija Päivi Riehunkangas suunnittelija, päivähoito Maankäytön toteuttamisen ohjelmointi

Lisätiedot

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2012

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2012 4 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2012 Helsingin työllisyysaste oli vuoden 2012 viimeisellä neljänneksellä 73,0 prosenttia. Työllisyysaste putosi vuoden takaisesta 0,7 prosenttiyksikköä.

Lisätiedot

Työpaikka- ja. Päivitetty 9.9.2014

Työpaikka- ja. Päivitetty 9.9.2014 Työpaikka- ja elinkeinorakenne i k Päivitetty 9.9.2014 Työpaikat Helsingin seudun kunnissa v 2000-20112011 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Helsinki 372 101 370 342 364 981 365 597

Lisätiedot

Hämeen ELY-keskuksen katsaus aloittaneista yrityksistä, I/2013

Hämeen ELY-keskuksen katsaus aloittaneista yrityksistä, I/2013 NÄKYMIÄ HUHTIKUU 2013 HÄMEEN ELY-KESKUS Hämeen ELY-keskuksen katsaus aloittaneista yrityksistä, I/2013 Julkaisuvapaa 26.4.2013 Aloittaneiden yritysten ja starttirahalla aloittaneiden määrä laskusuuntainen

Lisätiedot

Kuopion työpaikat Muutokset 5 vuodessa: Kuopiossa työpaikkaa. Kuopioon työpaikkaa. Tilastotiedote 12 / 2016

Kuopion työpaikat Muutokset 5 vuodessa: Kuopiossa työpaikkaa. Kuopioon työpaikkaa. Tilastotiedote 12 / 2016 Kuopion työpaikat 2010 2014 Muutokset 5 vuodessa: Tilastotiedote 12 / 2016 Kuopion työpaikkojen määrä kasvoi 960:llä. Työpaikat lisääntyivät yksityisellä sektorilla 860:llä ja kunnalla 740:llä. Valtion

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 4:2015

TILASTOKATSAUS 4:2015 Tilastokatsaus 6:212 TILASTOKATSAUS 4:2 1 12.8.2 TIETOJA TYÖVOIMASTA JA TYÖTTÖMYYDESTÄ Työvoiman määrä kasvoi 1 3:lla (,9 %) vuoden 213 aikana Vantaalla työvoimaan kuuluvien joukko on suurentunut vuodesta

Lisätiedot

Työpaikat Vaasassa

Työpaikat Vaasassa Työpaikat Vaasassa 2000 2014 Erityissuunnittelija Teemu Saarinen, Kaupunkikehitys, 29.9.2016 Työpaikat Vaasassa vuosina 2000 2014* *) Tilastokeskus julkaisee vuoden 2015 työpaikkatiedot lokakuussa 2017.

Lisätiedot

Työpaikat Vaasan seudulla

Työpaikat Vaasan seudulla Työpaikat Vaasan seudulla 2000 2014 Erityissuunnittelija Teemu Saarinen, Kaupunkikehitys, 29.9.2016 Työpaikat Vaasan seudulla vuosina 2000 2014* *) Tilastokeskus julkaisee vuoden 2015 työpaikkatiedot lokakuussa

Lisätiedot

SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN. Elinkeinopoliittisen ohjelman liite 3. Toimintaympäristö. Väestö- ja elinkeinorakenne

SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN. Elinkeinopoliittisen ohjelman liite 3. Toimintaympäristö. Väestö- ja elinkeinorakenne Elinkeinopoliittisen ohjelman liite 3 Toimintaympäristö Tavoitteiden, päämäärien ja toimenpiteiden muodostamiseksi on tunnettava kunnan nykyinen toimintaympäristö. Toimintaympäristössä elinkeinojen kannalta

Lisätiedot

Yt-tilastot Tytti Naukkarinen

Yt-tilastot Tytti Naukkarinen Yt-tilastot 2017 Tytti Naukkarinen 8.1.2018 Vuosivertailu 2007 2017 Alkaneiden yt-neuvottelujen alaiset henkilöt 250000 200000 150000 100000 50000 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Lisätiedot

Toimintaympäristön muutokset

Toimintaympäristön muutokset Toimintaympäristön muutokset Kyyjärvi Kinnula Kivijärvi Pihtipudas Viitasaari Kannonkoski Karstula Saarijärven-Viitasaaren seutukunta 21.10.2014 Heikki Miettinen Saarijärvi Pohjakartta MML, 2012 Selvitysalue

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 2:2019

TILASTOKATSAUS 2:2019 Tilastokatsaus :20 TILASTOKATSAUS 2:201 1 22.3.201 VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE VANTAALLA Tässä tilastokatsauksessa tarkastellaan Vantaan väestön koulutusrakennetta ja sen kehitystä. Koulutuksesta on tietoja

Lisätiedot

Kymenlaakso Työpaikat, yritystoiminta työllisyys, työttömyys työvoima, koulutusrakenne päivitetty

Kymenlaakso Työpaikat, yritystoiminta työllisyys, työttömyys työvoima, koulutusrakenne päivitetty Kymenlaakso Työpaikat, yritystoiminta työllisyys, työttömyys työvoima, koulutusrakenne päivitetty Työpaikat yhteensä (TOL2008) 2006-2016 76000 74000 73745 74117 73225 72000 70000 69655 70168 69752 68000

Lisätiedot

TIEDOTE 3/2014 KUOPION MUUTTOLIIKE

TIEDOTE 3/2014 KUOPION MUUTTOLIIKE KUOPION KAUPUNKI Konsernipalvelu Talous- ja strategiapalvelu Elokuu 214 TIEDOTE 3/214 KUOPION MUUTTOLIIKE Kuopion tulomuutto kasvussa Tilastokeskuksen keväällä julkistettujen muuttajatietojen mukaan Kuopion

Lisätiedot

Tietoja kuntaomisteisista yrityksistä vuonna Mikko Mehtonen

Tietoja kuntaomisteisista yrityksistä vuonna Mikko Mehtonen Tietoja kuntaomisteisista yrityksistä vuonna 2017 Mikko Mehtonen 19.2.2019 Mitä yrityksiä aineistoon on sisällytetty? Yritykset joissa kuntien tai kuntayhtymien yhteenlaskettu omistusosuus on vähintään

Lisätiedot

Toimintaympäristön muutoksia

Toimintaympäristön muutoksia Jämsä Kuhmoinen Toimintaympäristön muutoksia Jämsä ja Kuhmoinen 24.11.2014 Heikki Miettinen Pohjakartta MML, 2012 Kunnan elinvoimaisuuden indikaattorit Pidemmän aikavälin väestökehitys väestö 1980 2013

Lisätiedot

Toholampi. Toholammin väestönkehitys ja ennuste vuoteen Lähde: Tilastokeskus, väestötiedot ja -ennuste 2015

Toholampi. Toholammin väestönkehitys ja ennuste vuoteen Lähde: Tilastokeskus, väestötiedot ja -ennuste 2015 Toholampi Toholammin väestönkehitys ja ennuste vuoteen 2040 4100 3900 3700 3500 3300 2014; 3354 3100 2900 100 80 60 40 20 0-20 -40-60 -80-100 luonnollinen väestönkasvu (syntyneet - kuolleet) syntyneet

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 21:2016

TILASTOKATSAUS 21:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 21:2016 1 10.11.2016 VANTAAN ASUNTOKANTA 31.12.2005 31.12.2015 Tilastokeskuksen asuntokantatilaston mukaan lla oli vuoden 2015 lopussa kaikkiaan 104 700 asuntoa. Niistä

Lisätiedot

Lestijärvi. Lestijärven väestönkehitys ja ennuste vuoteen Lähde: Tilastokeskus, väestötiedot ja -ennuste 2015

Lestijärvi. Lestijärven väestönkehitys ja ennuste vuoteen Lähde: Tilastokeskus, väestötiedot ja -ennuste 2015 1200 Lestijärvi Lestijärven väestönkehitys ja ennuste vuoteen 2040 1100 1000 900 2014; 817 800 700 50 40 30 20 10 0-10 -20-30 -40-50 luonnollinen väestönkasvu (syntyneet - kuolleet) syntyneet kuolleet

Lisätiedot

Veteli. Vetelin väestönkehitys ja ennuste vuoteen Lähde: Tilastokeskus, väestötiedot ja -ennuste 2015

Veteli. Vetelin väestönkehitys ja ennuste vuoteen Lähde: Tilastokeskus, väestötiedot ja -ennuste 2015 Veteli Vetelin väestönkehitys ja ennuste vuoteen 2040 4200 4000 3800 3600 3400 3200 3000 2800 2014; 3342 100 80 60 40 20 0-20 -40-60 -80-100 luonnollinen väestönkasvu (syntyneet - kuolleet) syntyneet kuolleet

Lisätiedot

YT-TILASTOT Tytti Naukkarinen

YT-TILASTOT Tytti Naukkarinen YT-TILASTOT 2016 9.1.2017 Tytti Naukkarinen VUOSIVERTAILU 2006 2016 ALKANEIDEN YT-NEUVOTTELUJEN ALAISET HENKILÖT 250000 200000 150000 100000 50000 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Lisätiedot

Vantaan muuttoliike suunnan mukaan vuonna 2000 Hannu Kyttälä

Vantaan muuttoliike suunnan mukaan vuonna 2000 Hannu Kyttälä VANTAAN KAUPUNKI Tilasto ja tutkimus C11:2001 Vantaan muuttoliike suunnan mukaan vuonna 2000 Hannu Kyttälä Esipuhe Vantaa on osana pääkaupunkiseutua saanut osansa, tosin pienemmän osan kuin suuremmat naapurinsa,

Lisätiedot

19.05.2015. Puh. 045-773 43 777. Rivitalo 10 3-5 012 Hämeenkylä Mantelipolku 4 Asuntosäätiön Asumisoikeus Oy Tuulikuja 2, 02100 ESPOO Puh.

19.05.2015. Puh. 045-773 43 777. Rivitalo 10 3-5 012 Hämeenkylä Mantelipolku 4 Asuntosäätiön Asumisoikeus Oy Tuulikuja 2, 02100 ESPOO Puh. ASUMISOIKEUSASUNNOT 1 Kunta: Haettava alue: Suuralue: Vantaa Kaikki Myyrmäki 010 Linnainen Linnaistentie 32 TA-Asumisoikeus Oy Sinikalliontie 14 B, 02630 ESPOO 26.03.97 Omakotitalo 3 5-5 011 Hämevaara

Lisätiedot

TYÖPAIKKOJEN MÄÄRÄ. Työpaikkojen määrän kehitys on yhteneväinen työllisyyden kehityksen kanssa. Lähde:

TYÖPAIKKOJEN MÄÄRÄ. Työpaikkojen määrän kehitys on yhteneväinen työllisyyden kehityksen kanssa. Lähde: TYÖPAIKKOJEN MÄÄRÄ Työpaikkojen määrän kehitys on yhteneväinen työllisyyden kehityksen kanssa TYÖPAIKKOJEN MÄÄRÄ Alueella työssäkäyvät so. alueen työpaikat vv.2008-2012 (Novago Yrityskehitys Oy:n kunnat)

Lisätiedot

Lomake 2. Työpaikkaohjaajien koulutus kysely syksy 2015

Lomake 2. Työpaikkaohjaajien koulutus kysely syksy 2015 Nuorten työssäoppimis- ja oppisopimusuudistuksen valtionavustusten käytön määrällinen ja laadullinen seuranta - KYSELY IV Vastausaika 30.9.2015 17:56:03 Lomake 2. Työpaikkaohjaajien koulutus kysely syksy

Lisätiedot

Väestön määrä Aviapoliksen suuralueella (1.1.) 1990-2012 ja ennuste vuosille 2013-2020

Väestön määrä Aviapoliksen suuralueella (1.1.) 1990-2012 ja ennuste vuosille 2013-2020 Väestön määrä Aviapoliksen suuralueella (1.1.) 1990-2012 ja ennuste vuosille 2013-2020 25 000 22 500 20 000 Ennuste 17 500 väestön määrä 15 000 12 500 10 000 7 500 5 000 2 500 0 1990 1992 1994 1996 1998

Lisätiedot

Kymenlaakso Työpaikat, yritystoiminta työllisyys, työttömyys työvoima, koulutusrakenne

Kymenlaakso Työpaikat, yritystoiminta työllisyys, työttömyys työvoima, koulutusrakenne Kymenlaakso Työpaikat, yritystoiminta työllisyys, työttömyys työvoima, koulutusrakenne Valokuvat Juha Metso 15.11.2017 päivitetty Työpaikat yhteensä (TOL2008) 2000-2015 76000 74000 73265 73478 73745 74117

Lisätiedot

LAUKAAN TILASTOKATSAUS YRITYKSET JA TOIMIPAIKAT

LAUKAAN TILASTOKATSAUS YRITYKSET JA TOIMIPAIKAT LAUKAAN TILASTOKATSAUS YRITYKSET JA TOIMIPAIKAT 1995=100 YRITYSTEN MÄÄRÄN KEHITYS 1995-2012 200 190 180 Laukaa Koko maa 170 160 150 140 130 120 110 100 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Lisätiedot

Halsua. Halsuan väestönkehitys ja ennuste vuoteen Lähde: Tilastokeskus, väestötiedot ja -ennuste 2015

Halsua. Halsuan väestönkehitys ja ennuste vuoteen Lähde: Tilastokeskus, väestötiedot ja -ennuste 2015 1700 1600 1500 1400 1300 1200 1100 1000 900 800 Halsua Halsuan väestönkehitys ja ennuste vuoteen 2040 2014; 1222 50 40 30 20 10 0-10 -20-30 -40-50 luonnollinen väestönkasvu (syntyneet - kuolleet) syntyneet

Lisätiedot

VANTAAN VÄESTÖENNUSTE 2015

VANTAAN VÄESTÖENNUSTE 2015 VANTAAN VÄESTÖENNUSTE 2015 Koko kaupungin ennuste 2016-2040 Osa-alue-ennuste 2016-2025 Julkaisija Kannen kuva: Vantaan kaupunki, tietopalveluyksikkö Sakari Manninen, Vantaan kaupungin aineistopankki Vantaan

Lisätiedot

Kannus. Kannuksen väestönkehitys ja ennuste vuoteen Lähde: Tilastokeskus, väestötiedot ja -ennuste 2015

Kannus. Kannuksen väestönkehitys ja ennuste vuoteen Lähde: Tilastokeskus, väestötiedot ja -ennuste 2015 Kannus Kannuksen väestönkehitys ja ennuste vuoteen 2040 6200 5800 2014; 5643 5400 5000 200 150 100 luonnollinen väestönkasvu (syntyneet - kuolleet) syntyneet 50 kuolleet 0-50 -100-150 -200 maassamuutto

Lisätiedot