TILASTOKATSAUS 12:2015

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TILASTOKATSAUS 12:2015"

Transkriptio

1 TILASTOKATSAUS 12: TYÖPAIKAT VANTAAN OSA-ALUEILLA Työpaikkojen määrä kasvoi vuonna eniten Hakunilassa ja Aviapoliksessa Vaikka väheni vuoden aikana koko kaupungissa, oli kaupungin osa-alueiden välillä suuriakin eroja. Suurimmat työpaikkakasvut kohdistuivat Hakunilan ja Aviapoliksen suuralueille. Tikkurilan ja Koivukylän suuralueilla työpaikkamäärä sen sijaan väheni, Tikkurilassa peräti 940 työpaikalla. Muilla suuralueilla kasvua oli alle sadan työpaikan verran. Taulukko 1. Työpaikkamäärät ja niiden muutokset Vantaan eri alueilla Alue muutos muutos Myyrmäki Kivistö Aviapolis Tikkurila Koivukylä Korso Hakunila Tuntematon Länsi-Vantaa* Keski-Vantaa* Itä-Vantaa* Vantaa *Länsi-Vantaa = Myyrmäen ja Kivistön suuralueet, Keski-Vantaa = Aviapoliksen ja Tikkurilan suuralueet ja Itä-Vantaa = Koivukylän, Korson ja Hakunilan suuralueet. Vantaan työpaikkakasvu on keskittynyt Vantaan keskiosiin, ennen kaikkea Aviapoliksen suuralueelle, jolla työpaikkojen lisäys vuodesta vuoden loppuun on ollut 36 prosenttia. Kaikkiaan Aviapoliksen osuus koko kaupungin työpaikkakasvusta on ollut ko. ajanjaksona 78 prosenttia ja Keski-Vantaan osuus peräti 88 prosenttia. Vantaan itäisillä suuralueilla työpaikkalisäys oli vain 9 prosenttia koko kaupungin työpaikkamäärän lisäyksestä. Länsi-Vantaan osuus jäi tätäkin vähäisemmäksi (taulukko 2 seuraavalla sivulla). Myyrmäen suuralueen työpaikkamäärä on vuodesta vuoteen hieman vähentynyt. Suuralueen työpaikoista puolet sijaitsi Myyrmäen ja Martinlaakson kaupunginosissa. Työpaikkamäärä on kasvanut Vantaanlaaksossa, Martinlaaksossa, Vapaalassa ja Petikossa, muissa pienentynyt. Määrällisesti suurimmat vähennykset on ollut Myyrmäen, Hämeenkylän, Variston ja Askiston kaupunginosissa. Askistossa työpaikkamäärä on pudonnut kolmannekseen siitä mitä se oli vuonna. Myyrmäen työpaikoista enemmän kuin joka neljäs oli kaupan, useampi kuin joka kuudes teollisuuden ja lähes joka kahdeksas rakentamisen toimialalla. Vuoden aikana merkittävimmät työpaikkojen lisäykset olivat teollisuuden ja rakentamisen toimialoilla. Eniten vähennystä oli kaupan ja ammatillisen, tieteellisen ja teknisen työn toimialoilla. (Katso toimialaluokitus esimerkiksi sivun 8 taulukossa. Toimialaluokitus muuttui vuonna, joten toimialoittaiset vertailut aiempiin vuosiin eivät onnistu.)

2 2 Taulukko 2. Työpaikat Vantaalla kaupunginosittain muutos -13 Vantaa Myyrmäki Linnainen Hämevaara Hämeenkylä Vapaala Varisto Myyrmäki Kaivoksela Martinlaakso Vantaanlaakso Askisto Petikko Kivistö Piispankylä Keimola Kivistö Lapinkylä Myllymäki Vestra Luhtaanmäki Riipilä Seutula Kiila Aviapolis Ylästö Viinikkala Tammisto Pakkala Veromies Lentokenttä Tikkurila Hiekkaharju Tikkurila Jokiniemi Viertola Kuninkaala Simonkylä Hakkila Ruskeasanta Koivuhaka Hgin pitäjän kk Koivukylä Koivukylä Ilola Asola Rekola Havukoski Päiväkumpu Korso Matari Korso Mikkola Metsola Leppäkorpi Jokivarsi Nikinmäki Vierumäki Vallinoja Hakunila Länsisalmi Länsimäki Ojanko Vaarala Hakunila Rajakylä Itä-Hakkila Kuninkaanmäki Sotunki Tuntematon

3 3 Kuvio 1. Työpaikat toimialoittain (31.12.) ja Myyrmäen suuralueella 1 terveys- ja sosiaalip Vuoden aikana työpaikat vähenivät eniten liike-elämän palvelujen ja kaupan toimialoilla. Suurin kasvu oli teollisuuden ja rakentamisen toimialoilla. Vuodesta työpaikkavähennys on ollut suurin ammatillisen, tieteellisen ja teknisen työn ja kaupan toimialoilla, kun kasvua on ollut eniten teollisuuden toimialalla. Kivistön suuralueella oli vuoden lopussa työpaikkaa, vajaa 80 enemmän kuin vuotta aiemmin. Vuodesta vuoteen alueen työpaikkamäärä on kasvanut 465 työpaikalla (20 %). Kivistön työpaikoista enemmän kuin kaksi viidesosaa sijaitsi Piispankylän kaupunginosassa. Alueen kaupunginosista Myllymäessä ja Riipilässä työpaikkoja oli vuoden lopussa vähemmän kuin 10 vuotta aiemmin, muissa kaupunginosissa niitä oli enemmän. Eniten työpaikkamäärä oli kasvanut Piispankylän ohella Kivistön ja Luhtaanmäen kaupunginosissa. Kuvio 2. Työpaikat toimialoittain (31.12.) ja Kivistön suuralueella terveys- ja sosiaalip Tässä ja seuraavissa suuralueittaisissa kuvioissa toimialat on yhdistetty 13 luokkaan seuraavasti: (A+B), (C+D+E), F, G, H, I, J, (K+L), (M+N), O, P, Q ja (R+S+T+U). Katso luokkien sisällöt sivun 8 taulukosta 3.

4 4 Kivistön suuralueen työpaikoista useampi kuin joka neljäs oli kaupan, lähes joka viides terveys- ja sosiaalipalveluiden, useampi kuin joka kuudes rakentamisen ja lähes joka kuudes kuljetuksen ja varastoinnin toimialalla. Vuoden aikana kuljetuksen ja varastoinnin työpaikat vähenivät 15 prosentilla, kun taas rakentamisen työpaikat lisääntyivät yli 10 prosentilla. Vuosien 2009 aikana teollisuuden työpaikat vähenivät Kivistön suuralueella vajaaseen puoleen, kun taas rakentamisen kasvoi kolmanneksella. Aviapoliksen suuralueella työpaikkamäärän lisäys vuodesta on ollut ylivoimaisesti kaikista suurin, työpaikkaa, peräti 36 prosenttia, mikä on 78 prosenttia koko Vantaan työpaikkalisäyksestä tuona aikana. Aviapoliksen työpaikoista 29 prosenttia oli Lentokentän kaupunginosassa, 26 prosenttia Veromiehessä ja 21 prosenttia Pakkalassa. Vähiten työpaikkoja oli Tammistossa. Vuosina 2004 Lentokentän kaupunginosassa työpaikkamäärä kasvoi vähiten. Pakkalassa ja Veromiehessä työpaikat lisääntyivät eniten. Pakkalassa työpaikkamäärä lähes kaksinkertaistui. Aviapoliksen työpaikoista joka kolmas oli kuljetuksen ja varastoinnin, useampi kuin joka neljäs kaupan ja joka kahdeksas teollisuuden toimialalla. Vuoden aikana suurimmat työpaikkalisäykset tulivat majoitus- ja ravitsemuspalveluiden sekä hallinto- ja tukipalveluiden toimialoilla. Teollisuuden työpaikkamäärä väheni lähes 650 työpaikalla. Suuralueen kokonaistyöpaikkamuutos vuonna jäi 340 työpaikkaa positiiviseksi. Kuvio 3. Työpaikat toimialoittain (31.12.) ja Aviapoliksen suuralueella terveys- ja sosiaalip Viiden viime vuoden (2009 ) aikana suurin kasvu Aviapoliksen suuralueella on ollut kaupan työpaikoissa. Rakentamisen työpaikkamäärä kaksinkertaistui ja ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toimialan työpaikkamääräkin kasvoi kahdella kolmanneksella. Vähennystä on tullut varastoinnin ja kuljetuksen toimialan, teollisuuden ja hallinto- ja tukipalvelujen toimialan työpaikoissa. Tikkurilan suuralueella kasvoi vuodesta vuoden loppuun mennessä suuralueista toiseksi eniten, yli työpaikalla, 6 prosentilla. Tikkurilan työpaikoista useampi kuin joka neljäs sijaitsi Tikkurilan kaupunginosassa, joka viides Hakkilassa ja lähes joka viides Koivuhaassa. Eniten työpaikkamäärä kasvoi vuodesta Hakkilassa, 30 prosentilla. Koivuhaassa kasvua oli toiseksi eniten, 26 prosenttia. Tikkurilan kaupunginosassa työpaikkamäärän vähennys oli suurin. Myös Viertolassa työpaikat vähenivät selvästi. Tikkurilan suuralueen työpaikat jakautuivat muita suuralueita tasaisemmin useille toimialoille. Eniten työpaikkoja, yli 23 prosenttia kaikista, oli kaupan toimialalla. Teollisuuden, kuljetuksen ja varastoinnin sekä julkisen hallinnon toimialoilla oli kullakin reilu 10 prosenttia Tikkurilan suuralueen työpaikoista ja vain hieman vähemmän oli terveys- ja sosiaalipalvelujen toimialalla.

5 5 Vuoden aikana Tikkurilan suuralueen työpaikkamäärä väheni 940 työpaikalla. Eniten vähenivät hallinnon ja tukipalvelujen työpaikat ja majoituksen ja ravitsemustoiminnan työpaikat. Selvää kasvua oli vain kaupan toimialalla. Kuvio 4. Työpaikat toimialoittain (31.12.) ja Tikkurilan suuralueella terveys- ja sosiaalip Viiden vuoden aikana (vuosina 2009 ) Tikkurilan suuralueella eniten lisääntyivät kaupan, teollisuuden ja ammatillisen, tieteellisen ja teknisen työn toimialojen työpaikat. Julkisen hallinnon, hallinto- ja tukipalvelujen sekä rakentamisen työpaikat vähenivät eniten. Koivukylän suuralueella työpaikkoja oli vuoden lopussa Alueen työpaikkamäärä lisääntyi 940 työpaikalla vuodesta vuoden 2014 oli Havukosken kaupunginosassa. Suurin työpaikkakasvu kymmenen vuoden aikana on ollut Asolassa, jossa työpaikkamäärä on kasvanut vuodesta vuoden loppuun 315 työpaikalla eli vajaalla viidenneksellä. Myös Koivukylän kaupunginosassa työpaikkakasvu on ollut alueen muita kaupunginosia suurempaa, kasvua on ollut reilu 250 työpaikkaa. Vain Päiväkummussa työpaikat vähenivät. Kuvio 5. Työpaikat toimialoittain (31.12.) ja Koivukylän suuralueella terveys- ja sosiaalipalvelut

6 6 Koivukylän suuralueen työpaikoista lähes joka toinen oli sosiaali- ja terveyspalvelujen toimialalla, useampi kuin joka kymmenes rakentamisen ja yhtä moni kaupan toimialalla. Vuonna Koivukylän suuralueella sijaitsevien väheni. Asolan kaupunginosassa työpaikkamäärä väheni yli sadalla, ja eniten kasvua oli Ilolassa. Toimialoista suurimmat vähennykset olivat terveys- ja sosiaalipalvelujen (-70), vesi-, viemäri- ja jätevesihuollon (-50) sekä teollisuuden (-30) toimialoilla. Hallinto- ja tukipalvelujen työpaikkoja tuli lisää liki 70. Vuosina 2009 Koivukylän suuralueen työpaikkamäärä kasvoi yli kolmella sadalla työpaikalla. Työpaikkalisäyksestä yli kaksi kolmannesta tuli kaupan toimialalle ja kolmannes sosiaali- ja terveyspalvelujen toimialalle. Muilla toimialoilla tapahtui pientä liikettä kumpaankin suuntaan. Korson suuralueen työpaikat ovat lisääntyneet kuluneen kymmenen vuoden (2004 ) aikana 330 työpaikalla. Vuonna suuralueella oli kaikkiaan työpaikkaa eli vain 3,6 prosenttia kaikista Vantaalla olevista työpaikoista. Korson suuralueen työpaikoista vajaa kolmannes oli Korson kaupunginosassa, neljännes Metsolassa ja joka kymmenes Mikkolassa. Kymmenen vuoden aikana työpaikat vähenivät Matarissa. Suurin lisäys oli Korsossa ja Nikinmäessä. Kuvio 6. Työpaikat toimialoittain (31.12.) ja Korson suuralueella terveys- ja sosiaalipalvelut Korson suuralueen työpaikoista 22 prosenttia oli terveys- ja sosiaalipalvelujen, 18 prosenttia kaupan, 15 prosenttia rakentamisen ja 11 prosenttia kuljetuksen ja varastoinnin toimialalla. Vuonna työpaikkamäärä kasvoi koko suuralueella parilla prosentilla. Työpaikat kuitenkin vähenivät Matarin, Korson, Jokivarren ja Vallinojan kaupunginosissa. Vähennystä oli eniten liikenteen ja kuljetuksen työpaikoissa. Kasvua oli erityisesti terveys- ja sosiaalipalvelujen sekä hallinto- ja tukipalvelujen työpaikoissa. Viiden vuoden (2009 ) aikana Korson suuralueen työpaikkamäärä on vähentynyt 200 työpaikalla. Suurimmat vähennykset olivat Korson ja Metsolan kaupunginosissa, kun taas Nikinmäessä työpaikkamäärä kasvoi yli 40 prosentilla. Kaupan, kuljetuksen ja varastoinnin sekä rakentamisen työpaikkamäärät vähenivät vuosina 2009 Korson suuralueella eniten. Kasvua oli merkittävästi vain terveys- ja sosiaalipalvelujen toimialalla.

7 7 Hakunilan suuralueella työpaikat ovat vähentyneet vuodesta vuoteen runsaalla 3 prosentilla. Suuralueella sijaitsi reilu 6 prosenttia Vantaan kaikista työpaikoista vuonna. Yli kolmannes suuralueen työpaikoista oli Vaaralan kaupunginosassa, liki neljännes Hakunilan ja runsas viidennes Kuninkaanmäen kaupunginosassa. Vuosien 2004 aikana työpaikat vähenivät Itä-Hakkilan, Länsimäen, Vaaralan ja Länsisalmen kaupunginosissa, muissa ne lisääntyivät. Kuvio 7. Työpaikat toimialoittain (31.12.) ja Hakunilan suuralueella terveys- ja sosiaalip Hakunilan suuralueen työpaikoista yli 34 prosenttia oli teollisuuden, 12 prosenttia kaupan ja saman verran kuljetuksen ja varastoinnin toimialalla. Vuonna suuralueen työpaikkamäärä kasvoi liki viidellä prosentilla. Kasvua oli suuralueen lähes kaikissa kaupunginosissa. Suurin kasvu oli Kuninkaanmäessä, Ojangossa ja Vaaralassa. Vain Länsimäessä työpaikkamäärä väheni, Länsisalmessa ja Hakunilassa se säilyi ennallaan. Työpaikkamäärän kasvusta iso osa tuli rakentamisen ja teollisuuden toimialoille. Vähennystä oli eniten kaupan toimialalla. Viiden vuoden jaksolla, vuosien 2009 aikana, Hakunilan suuralueen työpaikkamäärä on vähentynyt vajaalla kahdella prosentilla. Suurin työpaikkavähennys on ollut Itä-Hakkilassa ja Länsimäessä. Eniten kasvua on ollut Vaaralassa. Toimialoista julkisen sektorin työpaikkamäärä on vähentynyt vuosien 2009 aikana peräti 69 prosentilla ja teollisuudenkin työpaikkamäärä yli 5 prosentilla. Kuljetuksen ja varastoinnin työpaikat ovat lisääntyneet 25 prosentilla ja rakentamisen työpaikat 18 prosentilla. Vantaalla työpaikat ovat keskittyneet myös toimialoittain Seuraavan sivun taulukossa 3 on esitetty Vantaalla sijaitsevat työpaikat suuralueittain toimialaluokituksen kirjaintasolla. Seitsemän toimialan työpaikoista suurin osa sijaitsi Aviapoliksen suuralueella, kuuden toimialan Tikkurilan, viiden Myyrmäen ja vain yhden toimialan työpaikoista suurin osa oli Koivukylän suuralueella. Myyrmäessä teollisuuden, kaupan ja rakentamisen työpaikat muodostivat yli 56 prosenttia alueen työpaikoista. Kivistössä rakentamisen, kaupan ja terveys- ja sosiaalipalvelujen yhteenlaskettu osuus oli yli 60 prosenttia alueen työpaikoista ja Aviapoliksessa kaupan ja logistiikan osuus oli 59 prosenttia. Koivukylässä pelkästään terveys- ja sosiaalipalvelujen työpaikkojen osuus oli lähes 50 prosenttia. Korsossa terveys- ja sosiaalipalvelujen, kaupan ja rakentamisen osuus oli 55 prosenttia ja Hakunilassa teollisuuden, kaupan ja logistiikan osuus oli 56 prosenttia. Suuralueista Tikkurilassa työpaikkojen toimialarakenne oli muita leveämpi.

8 8 Taulukko 3. Työpaikat toimialoittain (TOL ) Vantaan suuralueilla (alueen suurin toimiala lihavoitu) Toimiala Vantaa Myyrmäki Kivistö Aviapolis Tikkurila Koivukylä Korso Hakunila lkm % lkm % lkm % lkm % lkm % lkm % lkm % lkm % lkm Toimialat yhteensä , , , , , , , , A Maatalous, metsätalous ja kalatalous 334 0,3 9 0,0 29 1,0 10 0, ,0 14 0,3 11 0,3 13 0,2 33 B Kaivostoiminta ja louhinta 97 0,1 0 0,0 0 0,0 54 0,2 41 0,2 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 C Teollisuus , , , , ,4 80 1, , ,4 48 D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto 437 0, ,5 0 0,0 68 0, ,9 0 0,0 0 0,0 51 0,8 0 E Vesi-, viemäri- ja jätevesihuolto 661 0,6 4 0,0 37 1, ,2 46 0,2 3 0,1 0 0, ,2 4 F Rakentaminen , , , , , , , ,9 105 G Tukku- ja vähittäis , , , , , , , ,1 253 H Kuljetus ja varastointi , , , , , , , ,0 53 I Majoitus- ja ravitsemistoiminta , ,2 31 1, , , , , ,0 195 J Informaatio ja viestintä , ,5 78 2, , ,2 23 0,5 23 0,6 86 1,3 111 K Rahoitus- ja vakuutustoiminta 885 0, ,7 5 0, , ,6 13 0,3 63 1,6 2 0,0 37 L Kiinteistöalan toiminta 730 0, ,3 33 1,2 82 0, ,8 64 1,3 50 1,3 21 0,3 8 M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen t , ,8 52 1, , ,7 70 1, , ,3 244 N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta , ,8 77 2, , , , , , O Julkinen hallinto ja maanpuolustus , ,0 0 0, , ,2 19 0,4 87 2,3 92 1,4 60 P Koulutus , ,1 84 3, , , , , ,1 60 Q Terveys- ja sosiaalipalvelut , , , , , , , ,0 248 R Taiteet, viihde ja virkistys , ,7 40 1, , ,2 49 1,0 75 2, ,0 62 S Muu palvelutoiminta , ,5 34 1, , ,0 93 1, , ,9 38 T Kotitalouksien toiminta työnantajina 266 0,2 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 266 U Kansainväliset organisaatiot ja toimielimet 21 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 21 X Toimiala 771 0,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 771 Toimialoista vain teollisuuden, hallinto- ja tukipalvelujen, koulutuksen sekä terveys- ja sosiaalipalvelujen työpaikat olivat hajautuneet suuralueille suhteellisen tasaisesti. Työpaikat ja työvoima osin eri alueilla Väestön määrä kasvoi vuodesta vuoden 2014 alkuun kaikilla Vantaan suuralueilla. Koko kaupungin väestön kasvu oli 13 prosenttia. Työvoimaan (15 64 v) kuuluvien määrä kasvoi samassa ajanjaksossa vähemmän, alle 9 prosentilla. Hakunilassa ja Myyrmäessä työvoiman määrä pieneni, muilla kasvoi. Työpaikkojen määrä kasvoi ko. kymmenen vuoden aikana koko kaupungissa lähes 13 prosentilla. Suuralueista kuitenkin väheni Myyrmäessä, Korsossa ja Hakunilassa. Vuoden lopussa Vantaalla olisi ollut työpaikka oman kaupungin alueella 92 prosentille työvoimaan (15 64 v) kuuluvista. Kymmenen vuotta myöhemmin työpaikka olisi ollut jo 96 prosentille. Suuralueittain suhde vaihteli huomattavasti: vuonna vaihtelu oli Korson suuralueen 25 prosentista Aviapoliksen 517 prosenttiin. Vuoden lopussa Korson suuralueen työpaikkatarjonta oli vähentynyt alueella asuva työvoima huomioon ottaen: työpaikka oli tarjolla omalla suuralueella vain 24 prosentille alueella asuvista työvoimaan kuuluvista. Aviapoliksessa oli edelleen yli kolme kertaa enemmän työpaikkoja kuin mitä alueella asui työvoimaa. Tikkurila oli myös omavarainen eli työpaikkoja oli enemmän kuin työvoimaa. Taulukko 4. Alueella asuva väestö ja työvoima (15 64 v) sekä alueella työssäkäyvät (=työpaikat) vuosien ja lopussa Vantaan suuralueilla Alue Väestö Työvoima Työpaikat Työpaikat/työvoima, % Myyrmäki ,1 83,0 Kivistö ,5 62,9 Aviapolis ,3 327,1 Tikkurila ,8 102,6 Koivukylä ,7 35,6 Korso ,5 24,1 Hakunila ,5 43, Vantaa ,4 95,6

9 9 Koulutustaso työpaikoilla on kohonnut Vantaalla työssäkäyvistä yli 37 prosentilla oli korkea-asteen tutkinto vuonna. Kymmenen vuotta aiemmin osuus oli 34 prosenttia. Muutos vantaalaisilla työpaikoilla näkyy selvemmin pelkästään perusasteen suorittaneiden työntekijöiden määrän vähenemisenä henkilöllä ja heidän osuutensa työssäkäyvistä pienentyessä 24 prosentista 18 prosenttiin. Samalla keskiasteen koulutuksen hankkineiden Vantaalla työssä käyvien määrä kasvoi yli 8 000:lla ja heidän osuutensa kaikista alueella työssä käyvistä kohosi 42:sta 45 prosenttiin. Korkea-asteen koulutuksen suorittaneiden määrä kohosi lähes saman verran ja osuus, kuten edellä mainittiin, 34 prosentista runsaaseen 37 prosenttiin. Kuvio 8. Vantaalla työssäkäyvät iän ja koulutuksen mukaan ja % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Vain perusaste Keskiaste Alin korkea-aste Alempi korkeakouluaste Ylempi korkeakouluaste Tutkijaaste Yli 35-vuotiaiden ikäryhmissä pelkkä perusasteen tutkinto oli sitä useammalla mitä vanhemmasta henkilöstä oli kyse. Vähiten vain perusasteen suorittaneita oli vuotiaissa. Korkea-asteen suorittaneiden osuus oli suurimmallaan vuotiaissa. Keskiasteen tutkinnon suorittaneita oli yli puolet vuotiaista ja useampi kuin kolme neljästä vuotiaista Vantaalla työssäkäyvästä. Suurin muutos kymmenen vuoden aikana oli toisaalta vuotiailla ja vähintään 50 vuotta täyttäneillä, joilla vain perusasteen suorittaneiden osuus oli vähentynyt merkittävästi. Vantaalaisissa työpaikoissa työssä käyvillä oli selvästi alempi taso kuin Espoossa ja Helsingissä työskentelevillä. Ero oli kuitenkin jonkin verran pienentynyt, jos verrataan tilannetta kymmenen vuotta aiempaan. Pelkän perusasteen koulutuksen ja alimman korkea-asteen koulutuksen hankkineiden työntekijöiden osuudet pienenivät kaikissa kaupungeissa, kun muissa luokissa oli reipasta kasvua (kuvio 9 ja taulukko 5 seuraavalla sivulla).

10 10 Kuvio 9. Vantaalla, Espoossa ja Helsingissä työssäkäyvät koulutuksen mukaan Vantaa Helsinki Espoo 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % osuus alueella työssäkäyvistä, % Vain perusaste Keskiaste Alin korkea-aste Alempi korkeakouluaste Ylempi korkeakouluaste Tutkijaaste Taulukko 5. Vantaalla, Espoossa ja Helsingissä työssäkäyvät koulutuksen mukaan ja sekä muutos 13 Kunta Kaikki vain perusaste keskiaste alin korkeaaste alempi korkeakouluaste ylempi korkeakouluaste tutkija Vantaa Espoo Helsinki Vantaa Espoo Helsinki Muutos 13 Kaikki vain perusaste keskiaste alin korkeaaste alempi korkeakouluaste ylempi korkeakouluaste tutkija lkm Vantaa Espoo Helsinki % Vantaa 12,8-16,1 20,2-22,2 79,9 52,0 29,4 Espoo 13,9-7,9 12,8-26,5 67,6 40,3 37,5 Helsinki 3,9-26,9 2,0-31,8 71,4 37,2 29,7 Hallinto- ja tukipalvelutoiminnan ja terveys- ja sosiaalipalvelujen toimialojen Vantaalla sijaitsevissa toimipaikoissa paras vantaalaisedustus Vain vajaassa 43 prosentissa Vantaalla sijaitsevista työpaikoista oli vantaalainen työntekijä. Osuus oli hivenen suurempi kuin vuotta aiemmin. Isommista toimialoista eniten vantaalaisia työntekijöitä oli hallinto- ja tukipalvelujen toimialan työpaikoissa, joissa noin kolme neljästä työntekijästä oli vantaalainen. Sosiaali- ja terveyspalvelujen työpaikoissa vantaalaisia oli liki kaksi kolmesta. Pienellä kansainvälisten organisaatioiden ja toimielinten toimialalla kaikissa Vantaalla sijaitsevissa työpaikoissa oli vantaalainen työntekijä (taulukko 6 seuraavalla sivulla). Vantaalla oli vuonna eniten tukku- ja vähittäiskaupan työpaikkoja, mutta niissä vain yksi kolmesta työntekijästä asui Vantaalla. Sama tilanne oli muilla vantaalaisittain suurilla toimialoilla kuljetuksessa ja varastoinnissa, teollisuudessa ja rakentamisessa.

11 11 Taulukko 6. Toimiala Vantaalla asuva työllinen työvoima työntekijän työssäkäyntialueen (Vantaa vs. muu alue) ja toimialan mukaan sekä Vantaalla sijaitsevat työpaikat toimialan mukaan. Vantaalaisten työntekijöiden osuus toimialan Vantaalla sijaitsevista työpaikoista Työpaikka Vantaalla Työpaikka muualla kuin Vantaalla lkm % lkm % yhteensä Työpaikat Vantaalla niissä vantaalainen työntekijä % Työlliset ja työpaikat yhteensä , , ,6 X Toimiala ,0 0 0, ,0 T Kotitalouksien toiminta ,6 1 0, ,0 N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta , , ,0 U Kansainväliset organisaatiot ja toimielimet 21 65, , ,0 A Maa-, metsä- ja kalatalous , , ,2 H Kuljetus ja varastointi , , ,4 B Kaivostoiminta ja louhinta 13 56, , ,4 E Vesi-, viemäri- ja jätevesi- ja jätehuolto , , ,9 G Tukku- ja vähittäis, ajoneuvojen korj , , ,3 C Teollisuus , , ,0 I Majoitus- ja ravitsemistoiminta , , ,6 Q Terveys- ja sosiaalipalvelut , , ,3 R Taiteet, viihde ja virkistys , , ,6 S Muu palvelutoiminta , , ,6 F Rakentaminen , , ,1 P Koulutus , , ,4 L Kiinteistöalan toiminta , , ,9 M Ammatillinen, tiet. ja tekninen toiminta , , ,8 D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto , , ,2 O Julkinen hallinto, maanpuolustus , , ,2 J Informaatio ja viestintä , , ,9 K Rahoitus- ja vakuutustoiminta , , ,7 Suurista toimialoista kuljetuksen ja varastoinnin, kaupan ja teollisuuden toimialoilla on pulaa vantaalaisista työntekijöistä Kun verrataan kaupungissa olevia eri toimialojen työpaikkoja ja vantaalaisten työllistymistä eri toimialoille, havaitaan, että suurimmat työvoimavajeet ovat työpaikkamääriltään suurimmilla, kuljetuksen ja varastoinnin, tukku- ja vähittäiskaupan sekä teollisuuden, toimialoilla. Toisin sanoen näillä toimialoilla työskenteleviä vantaalaisia on selvästi vähemmän kuin mitä heille olisi kaupungissa työpaikkoja. Päinvastainen tilanne, ylitarjonta, on terveys- ja sosiaalipalvelujen, informaation ja viestinnän, rahoitus- ja vakuutustoiminnan ja julkisen hallinnon toimialoilla eli näillä toimialoille työllistyneitä vantaalaisia on selvästi enemmän kuin näiden alojen työpaikkoja on Vantaalla tarjolla. Lähde: Tilastokeskus: Tilastotietokannat: elinkeinorakenne ja työssäkäynti Katsauksen laatija: Hannu Kyttälä ISBN Taloussuunnittelu/Tietopalvelu ISSN-L X, Puh. (09) ISSN X (painettu) Sähköposti: ISSN (verkkojulkaisu) Vantaan kaupunki. Tietopalvelut B14:2015

TILASTOKATSAUS 1:2017

TILASTOKATSAUS 1:2017 TILASTOKATSAUS 1:2017 5.1.2017 TYÖPAIKAT VANTAAN OSA-ALUEILLA 31.12. Työpaikkojen määrä kasvoi vuonna Tikkurilassa, Koivukylässä ja Hakunilassa Vaikka työpaikkojen määrä kasvoi vuoden aikana koko kaupungissa,

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 8:2018

TILASTOKATSAUS 8:2018 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 8:2018 1 17.12.2018 TYÖPAIKAT VANTAALLA 2007 2016 Vantaalla oli lähes 110 800 työpaikkaa vuoden 2016 lopussa, mikä oli 4,9 prosenttia kaikista Suomen työpaikoista.

Lisätiedot

Tilastokatsaus 12:2014

Tilastokatsaus 12:2014 Tilastokatsaus 12:2014 Vantaa 5.11.2014 Tietopalvelu B15:2014 1 Työpaikat Vantaan osa-alueilla 31.12.2012 Työpaikkojen määrä kasvoi vuonna 2012 eniten Tikkurilassa ja Aviapoliksessa Vaikka työpaikkojen

Lisätiedot

Tilastokatsaus 3:2013

Tilastokatsaus 3:2013 Tilastokatsaus 3:2013 Vantaa 1 24.1.2013 Tietopalvelu B3:2013 Työpaikat Vantaalla ja sen osa-alueilla 31.12.2010 Työpaikat kasvoivat vuonna 2010 taas vajaalla 3 000 työpaikalla Vantaalla oli vuoden 2010

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 2:2018

TILASTOKATSAUS 2:2018 TILASTOKATSAUS 2:2018 15.3.2018 TYÖPAIKAT VANTAALLA 2015 Vantaalla oli vuoden 2015 lopussa 109 779 työpaikkaa. Työpaikkamäärä kasvoi edellisestä vuodesta 2450:lla. Helsingissä työpaikkamäärä kasvoi vuodesta

Lisätiedot

tarkastusinsinööri Riitta Tamminen 839 29802 lupasihteeri Minna Kolmonen 839 22462

tarkastusinsinööri Riitta Tamminen 839 29802 lupasihteeri Minna Kolmonen 839 22462 Vantaan kaupunki, valvonta PIIRIJAKOTAULUKKO Päivitetty 1.4.2015 yhteystiedot: e-mail: etu.suku@vantaa.fi, puh. keskus 09 83911 www.vantaa.fi/valvonta Yli 8 as. tai muu 2000 m³:n uudis tai 1000 lupavalmistelu

Lisätiedot

Tilastokatsaus 7:2013

Tilastokatsaus 7:2013 Tilastokatsaus 6:2012 Vantaa 1 21.8.2013 Tietopalvelu B12:2013 Asuntorakentaminen Vantaalla vuodesta 1970 Asuntokanta vuoden 2013 alussa Vantaalla oli vuoden 2013 alussa 99 620 asuntoa. Niistä 60 835 oli

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 19:2016

TILASTOKATSAUS 19:2016 TILASTOKATSAUS 19:2016 21.10.2016 TYÖPAIKAT JA TYÖSSÄKÄYNNIN MUUTOS VANTAALLA, ESPOOSSA, HELSINGISSÄ JA KUUMA-ALUEELLA VIIME VUOSINA Vantaalla oli vuoden 2014 lopussa 107 330 työpaikkaa ja 99 835 henkilöä

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 12:2016

TILASTOKATSAUS 12:2016 TILASTOKATSAUS 12:2016 10.6.2016 TULOTIETOJA VANTAALTA, SEN OSA-ALUEILTA, HELSINGIN SEUDULTA JA MAAMME SUURIMMISTA KAUPUNGEISTA VUODELTA 2014 Valtionveronalaiset keskitulot Vantaalla ja muissa isoissa

Lisätiedot

Tilastokatsaus 12:2010

Tilastokatsaus 12:2010 Tilastokatsaus 12:2010 15.11.2010 Tietopalvelu B15:2010 Pendelöinti Vantaalle ja Vantaalta vuosina 2001-2008 Vantaalaisten työssäkäyntikunta Vantaalaisista työskenteli vuonna 2008 kotikunnassaan 44,9 prosenttia.

Lisätiedot

Tilastokatsaus 6:2014

Tilastokatsaus 6:2014 Tilastokatsaus 6:2014 Vantaa 1 7.4.2014 Tietopalvelu B7:2014 Ulkomaalaistaustaisen väestön pääasiallinen toiminta Vantaalla vuonna 2011 Ulkomaalaistaustaiseen väestöön kuuluvaksi lasketaan henkilöt, jotka

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 4:2015

TILASTOKATSAUS 4:2015 Tilastokatsaus 6:212 TILASTOKATSAUS 4:2 1 12.8.2 TIETOJA TYÖVOIMASTA JA TYÖTTÖMYYDESTÄ Työvoiman määrä kasvoi 1 3:lla (,9 %) vuoden 213 aikana Vantaalla työvoimaan kuuluvien joukko on suurentunut vuodesta

Lisätiedot

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, TAMMIKUU 2016 OSA 1

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, TAMMIKUU 2016 OSA 1 VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, TAMMIKUU 216 OSA 1 Osa 1: Koko kaupunki laisten yritysten liikevaihto pieneni,2 prosenttia vuoden 215 ensimmäisellä puoliskolla. Heinä-syyskuussa liikevaihdon väheneminen oli 1,2

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 23:2016

TILASTOKATSAUS 23:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 23:2016 1 13.12.2016 VANTAALAISTEN TYÖLLISTEN KESKIMÄÄRÄISET VALTIONVERON- ALAISET VUOSITULOT ERI TOIMIALOILLA VUOSINA 2011 2014 Vantaalaisten työllisten miesten keskitulot

Lisätiedot

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, TAMMIKUU 2016 OSA 2

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, TAMMIKUU 2016 OSA 2 VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, TAMMIKUU 216 OSA 2 Osa 2: Kaupungin eri osa-alueet 1) Liikevaihdon kehitys kaupungin eri osissa on ollut erilainen. Kasvu vuoden 2 alkupuoliskolla oli kaikilla alueilla hyvin samantyyppinen,

Lisätiedot

EDUSKUNTAVAALIT 2015 Laskentalomake 2 Vaalipäivänä äänestäneiden lukumäärä (alustava tieto) Lukumääriin ei lasketa ennakkoon äänestäneitä

EDUSKUNTAVAALIT 2015 Laskentalomake 2 Vaalipäivänä äänestäneiden lukumäärä (alustava tieto) Lukumääriin ei lasketa ennakkoon äänestäneitä EDUSKUNTAVAALIT 2015 Laskentalomake 2 äänestäneiden 101 Hämevaara EDUSKUNTAVAALIT 2015 Laskentalomake 2 äänestäneiden 102 Hämeenkylä EDUSKUNTAVAALIT 2015 Laskentalomake 2 äänestäneiden 103 Pähkinärinne

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 1:2018

TILASTOKATSAUS 1:2018 TILASTOKATSAUS 1:2018 5.2.2018 PENDELÖINTI VANTAALLA JA HELSINGIN SEUDULLA 2006 2015 Tässä tilastokatsauksessa käsitellään Vantaan työssäkäyntiä (pendelöintiä) kahdesta näkökulmasta. Ensin tarkastelun

Lisätiedot

Kuopion työpaikat 2016

Kuopion työpaikat 2016 Kuopion työpaikat 2016 Tilastokeskuksen julkistus 09/2018 Tilastotiedote 13/2018, 26.9.2018 Kuopion työpaikat vuonna 2016 - Kuopiossa oli vuoden 2016 lopussa noin 51 000 työpaikkaa. - Vuonna 2016 Kuopion

Lisätiedot

Tilastokatsaus 7:2014

Tilastokatsaus 7:2014 Vantaa 20.5.2014 Tietopalvelu B8:2014 Vuoden 2012 tulotietoja Vantaalta, sen osa-alueilta, Helsingin seudulta ja maamme suurimmista kaupungeista Valtionveronalaiset keskitulot tulot Vantaalla ja muissa

Lisätiedot

Työpaikka- ja. Päivitetty 9.9.2014

Työpaikka- ja. Päivitetty 9.9.2014 Työpaikka- ja elinkeinorakenne i k Päivitetty 9.9.2014 Työpaikat Helsingin seudun kunnissa v 2000-20112011 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Helsinki 372 101 370 342 364 981 365 597

Lisätiedot

Työpaikat ja työlliset 2015

Työpaikat ja työlliset 2015 Työpaikkoja Irja Henriksson 3.10.2017 Työpaikat ja työlliset 2015 Vuoden 2015 lopussa Lahdessa oli 49 761 työpaikkaa ja työllisiä 46 047. Vuodessa työpaikkojen määrä laski 0,8 % ja työllisten 0,4 %. Luvut

Lisätiedot

Perheet ja asuntokunnat

Perheet ja asuntokunnat Vantaan väestö 16/17 julkaisu ilmestyy tänä vuonna osissa, jotta tieto saadaan julkaistua mahdollisimman nopeasti. Lopuksi osiot kootaan yhteen yhdeksi julkaisuksi. Tämä osa koskee Vantaan perheitä ja

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 15:2016

TILASTOKATSAUS 15:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 15:2016 1 25.8.2016 TYÖTTÖMÄT VANTAALLA 31.12.2015 Työttömyysaste oli Vantaalla 12,4 prosenttia vuoden 2015 lopussa. Työttömien määrä kasvoi kaikilla suuralueilla,

Lisätiedot

Rakentaminen Vantaalla 2010

Rakentaminen Vantaalla 2010 Rakentaminen Vantaalla 2010 Rakennus- ja asuntokanta 1.1.2011 Tiedustelut Vantaan kaupunki Jaana Calenius p. 09 8392 6082 jaana.k.calenius(at)vantaa.fi Kannen kuva: Paino: Arkkitehtuuritoimisto Heikkinen

Lisätiedot

Tilastokatsaus 4:2014

Tilastokatsaus 4:2014 Vantaa 10.3.2014 Tietopalvelu B5:2014 Pendelöinti Vantaan suuralueille ja suuralueilta Vantaalaisista työssäkäyvistä 45 prosentilla oli työpaikka Vantaalla. Enemmistö kaupungin työssäkäyvistä työskenteli

Lisätiedot

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2015

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2015 Työpaikkoja Irja Henriksson 20.11.2017 Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2015 Vuoden 2015 lopussa Lahdessa oli 49 761 työpaikkaa ja työllisiä 46 047. Vuodessa työpaikkojen määrä laski 0,8 % ja työllisten

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 3:2015

TILASTOKATSAUS 3:2015 TILASTOKATSAUS 3:2015 27.5.2015 TULOTIETOJA VANTAALTA, SEN OSA-ALUEILTA, HELSINGIN SEUDULTA JA MAAMME SUURIMMISTA KAUPUNGEISTA VUODELTA 2013 Valtionveronalaiset keskitulot Vantaalla ja muissa isoissa kaupungeissa

Lisätiedot

Tilastokatsaus 13:2014

Tilastokatsaus 13:2014 Vantaa 13.11.2014 Tietopalvelu B16:2014 Pendelöinti Vantaan suuralueille ja suuralueilta Vantaalaisista työssäkäyvistä 45 prosentilla oli työpaikka Vantaalla. Enemmistö kaupungin työssäkäyvistä työskenteli

Lisätiedot

Työpaikat ja työlliset 2014

Työpaikat ja työlliset 2014 Irja Henriksson 14.10.2016 Työpaikat ja työlliset 2014 Vuoden 2014 lopussa Lahdessa oli 50 138 työpaikkaa ja työllisiä 46 238. Vuodessa työpaikkojen määrä laski 2,5 % ja työllisten 2,1 %. Luvut ovat vuoden

Lisätiedot

Tilastokatsaus 9:2013

Tilastokatsaus 9:2013 Tilastokatsaus 9:2013 Vantaa 31.10.2013 Tietopalvelu B15:2013 1 Työpaikat ja työssäkäynti Vantaalla vuonna 2011 Työvoima ja työllisyys Vantaalla 31.12.2011 Vantaalla työllisen työvoiman määrä oli 101 348

Lisätiedot

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, KESÄKUU 2016

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, KESÄKUU 2016 VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, KESÄKUU 2016 Kaupungin osa-alueet 1) Liikevaihdon kehitys kaupungin eri osissa on ollut erilainen. Kasvu vuoden 2010 alkupuoliskolla oli kaikilla alueilla hyvin samanlainen, mutta

Lisätiedot

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2014

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2014 Irja Henriksson 14.11.2016 Työpaikat, työlliset ja pendelöinti Vuoden lopussa Lahdessa oli 50 138 työpaikkaa ja työllisiä 46 238. Vuodessa työpaikkojen määrä laski 2,5 % ja työllisten 2,1 %. Luvut ovat

Lisätiedot

Kuopion työpaikat 2017

Kuopion työpaikat 2017 Kuopion työpaikat 2017 Tilastokeskuksen julkistus 10/2019 Tilastotiedote 18/2019, 18.10.2019 Kuopion kaupunki, talous- ja omistajaohjaus KUOPION TYÖPAIKAT 2017 Kuopiossa oli vuoden 2017 lopussa noin 51

Lisätiedot

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, KESÄKUU 2016

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, KESÄKUU 2016 VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, KESÄKUU 2016 Suomen kansantalous kasvoi viime vuonna 0,5 prosenttia kolmen taantumavuoden jälkeen. Vaimean kasvun lähteinä olivat viime vuoden alussa vienti ja kulutus ja loppuvuodesta

Lisätiedot

Tilastokuviot 2016 /1

Tilastokuviot 2016 /1 Tilastokuviot 2016 /1 Tilastokuviot 1) Yritysten toimipaikkatiedot toimialoittain 2) Alueen profiilitiedot Tilastokuviot 1) Yritysten toimipaikkatiedot toimialoittain Jämsä, ja koko maa Henkilökunta Liikevaihto

Lisätiedot

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2011

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2011 Tekninen ja ympäristötoimiala I Irja Henriksson 18.3.2014 Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2011 Vuoden 2011 lopussa Lahdessa oli 47 210 työpaikkaa ja työllisiä 42 548. Vuodessa työpaikkalisäys oli 748,

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNKI VANDA STAD ALUEKOORDINAATTORI

VANTAAN KAUPUNKI VANDA STAD ALUEKOORDINAATTORI ALUEKOORDINAATTORI TUKI KOULUILLE JA KODEILLE Monikulttuurisuustaitojen kehittäminen kouluyhteisössä Helsinki 27.11.2009 Organisaatiokaavio perusopetus 1.1.2010 Perusopetuksen johtaja Ilkka Kalo Opetuspäällikkö

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 16:2016

TILASTOKATSAUS 16:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 16:2016 1 26.8.2016 PITKÄAIKAISTYÖTTÖMÄT VANTAALLA Pitkäaikaistyöttömiä oli Vantaalla vuoden 2015 lopussa 4 850. Heistä useampi kuin kaksi viidestä oli ollut työttömänä

Lisätiedot

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, KESÄKUU 2015

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, KESÄKUU 2015 VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, KESÄKUU 21 Koko kaupunki laisten yritysten liikevaihto pieneni,2 prosenttia vuonna 214. Vuotta aiemmin liikevaihdon väheneminen oli,3 prosenttia. Koko Helsingin seudulla liikevaihto

Lisätiedot

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti vuonna 2013

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti vuonna 2013 Tekninen ja ympäristötoimiala I Irja Henriksson 11.12.2015 Työpaikat, työlliset ja pendelöinti vuonna 2013 Vuoden 2013 lopussa Lahdessa oli 46 337 työpaikkaa ja työllisiä 41 049. Vuodessa työpaikkojen

Lisätiedot

LAUKAAN TILASTOKATSAUS TYÖVOIMA JA TYÖPAIKAT

LAUKAAN TILASTOKATSAUS TYÖVOIMA JA TYÖPAIKAT LAUKAAN TILASTOKATSAUS TYÖVOIMA JA TYÖPAIKAT 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 TYÖVOIMA LAUKAASSA 1990-2011 9000 8000 7000 6000 5000

Lisätiedot

Tilastokatsaus 11:2012

Tilastokatsaus 11:2012 Osuus asuntokannasta, % Tilastokatsaus 11:2012 14.12.2012 Tietopalvelu B14:2012 n asuntokanta 31.12.2011 ja sen muutokset 2000-luvulla Tilastokeskuksen asuntokantatilaston mukaan lla oli vuoden 2011 lopussa

Lisätiedot

KUOPION TYÖPAIKAT

KUOPION TYÖPAIKAT KUOPION TYÖPAIKAT 2011-2015 Muutokset 5 vuodessa: Työpaikkojen määrä kasvoi viidessä vuodessa noin 200 työpaikalla, 2,5 % - naisilla +600 työpaikkaa / miehillä -400 työpaikkaa Koulutuksen mukaan työpaikkamäärät

Lisätiedot

Elinkeinorakenne ja suurimmat työllistäjät Hyvinkään kaupunki Talousosasto 11.12.2013

Elinkeinorakenne ja suurimmat työllistäjät Hyvinkään kaupunki Talousosasto 11.12.2013 Elinkeinorakenne ja suurimmat työllistäjät Hyvinkään kaupunki Talousosasto 11.12.2013 Hyvinkään elinkeinorakenne Tähän diasarjaan on koottu muutamia keskeisiä Hyvinkään kaupungin elinkeinorakennetta koskevia

Lisätiedot

Ruututietokanta 2018: 250m x 250m

Ruututietokanta 2018: 250m x 250m Ruututietokanta 2018: 250m x 250m ja asukkaiden 2017. 250m x 250m. 1 asukas 56 368 56 368 2-10 asukasta 754 827 201 533 11-99 asukasta 1 784 762 54 611 100-499 asukasta 2 120 381 11 203 500-999 asukasta

Lisätiedot

Vantaan hyvinvointikatsaus 2018

Vantaan hyvinvointikatsaus 2018 Vantaan hyvinvointikatsaus 218 Vantaan hyvinvointikatsaus 218 on hyvinvointiraportointityönryhmän yhdessä eri toimialojen edustajien kanssa laatima katsaus hyvinvoinnin ja toimintaympäristön kehityksestä

Lisätiedot

ƒ) ± ± ± )± ã ƒ) ; ; ã Ò ƒ) ;;± ƒ; ; ;± ƒ) ƒ ;± ± ) ä ƒ)

ƒ) ± ± ± )± ã ƒ) ; ; ã Ò ƒ) ;;± ƒ; ; ;± ƒ) ƒ ;± ± ) ä ƒ) ƒ) ± ± ± )± ã ƒ) ; ; ã Ò ƒ) ;;± ƒ; ; ;± ƒ) ƒ ;± ± ) ä ƒ) ƒ) ± ± ± )± Ò ƒ) ;;± ƒ; ; ;± ƒ) ƒ ;± ± ) ä ƒ) ƒ) ± ± ± ) ± ƒ) ± ± ± ) ± ± ± ƒ ) ± ± ƒ) ± ± ± ) ± ± ± ± ± Ò ± ± ƒ) ;;± ƒ; ; ;± ƒ) ƒ ;± ± ) ä ƒ) ƒ)

Lisätiedot

Ruututietokanta 2016: 250m x 250m

Ruututietokanta 2016: 250m x 250m Ruututietokanta 2016: 250m x 250m ja asukkaiden 2015. 250m x 250m. 1 asukas 55 472 55 472 2-10 asukasta 769 806 204 286 11-99 asukasta 1 791 725 55 063 100-499 asukasta 2 119 843 11 227 500-999 asukasta

Lisätiedot

Ruututietokanta 2017: 250m x 250m

Ruututietokanta 2017: 250m x 250m Ruututietokanta 2017: 250m x 250m ja asukkaiden 2016. 250m x 250m. 1 asukas 55 802 55 802 2-10 asukasta 762 404 202 859 11-99 asukasta 1 787 031 54 910 100-499 asukasta 2 124 278 11 232 500-999 asukasta

Lisätiedot

Ruututietokanta 2015: 250m x 250m

Ruututietokanta 2015: 250m x 250m Ruututietokanta 2015: 250m x 250m ja asukkaiden 2014. 250m x 250m. 1 asukas 54 927 54 927 2-10 asukasta 776 859 205 555 11-99 asukasta 1 791 875 55 215 100-499 asukasta 2 110 651 11 202 500-999 asukasta

Lisätiedot

TIEDOTE 3/2014 KUOPION MUUTTOLIIKE

TIEDOTE 3/2014 KUOPION MUUTTOLIIKE KUOPION KAUPUNKI Konsernipalvelu Talous- ja strategiapalvelu Elokuu 214 TIEDOTE 3/214 KUOPION MUUTTOLIIKE Kuopion tulomuutto kasvussa Tilastokeskuksen keväällä julkistettujen muuttajatietojen mukaan Kuopion

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 3:2019

TILASTOKATSAUS 3:2019 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 3:2019 1 8.10.2019 TYÖTTÖMÄT VANTAALLA 2009 2018 Työttömyysaste oli Vantaalla 8,7 prosenttia vuoden 2018 lopussa, mikä oli 1,3 prosenttiyksikköä vähemmän kuin edellisenä

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 4:2017

TILASTOKATSAUS 4:2017 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 4:201 1.10.201 TYÖTTÖMÄT VANTAALLA 200 2016 Työttömyysaste oli Vantaalla 11, prosenttia vuoden 2016 lopussa. Laskua edellisvuoteen oli 0,5 prosenttiyksikköä, mikä johtui

Lisätiedot

Tilastokatsaus 9:2014

Tilastokatsaus 9:2014 Tilastokatsaus 9:214 Tilastokatsaus 9:213 Vantaa 1 24.6.214 Tietopalvelu B1:214 Tietoja työvoimasta ja työttömyydestä Työvoiman määrä kasvoi 7:lla (,7 %) vuoden 212 aikana Vantaalla työvoimaan kuuluvien

Lisätiedot

Sivistystoimen innovaatiostrategiat - varhaiskasvatuksen uudet palvelut. Sole Askola-Vehviläinen varhaiskasvatuksen johtaja 17.5.

Sivistystoimen innovaatiostrategiat - varhaiskasvatuksen uudet palvelut. Sole Askola-Vehviläinen varhaiskasvatuksen johtaja 17.5. Sivistystoimen innovaatiostrategiat - varhaiskasvatuksen uudet palvelut Sole Askola-Vehviläinen varhaiskasvatuksen johtaja Tilanne keväällä 2009 Päivähoidossa ja kotihoidon tuella olevien lasten määrän

Lisätiedot

Tilastokatsaus 11:2010

Tilastokatsaus 11:2010 Tilastokatsaus 11:2010 1.11.2010 Tietopalvelu B14:2010 Työpaikat Vantaalla 31.12.2008 1 Työllisen työvoiman määrä oli Vantaalla vuoden 2008 lopussa 101 529 henkilöä. Työttömänä oli tuolloin 6 836 vantaalaista.

Lisätiedot

Väestön määrä Aviapoliksen suuralueella (1.1.) 1990-2012 ja ennuste vuosille 2013-2020

Väestön määrä Aviapoliksen suuralueella (1.1.) 1990-2012 ja ennuste vuosille 2013-2020 Väestön määrä Aviapoliksen suuralueella (1.1.) 1990-2012 ja ennuste vuosille 2013-2020 25 000 22 500 20 000 Ennuste 17 500 väestön määrä 15 000 12 500 10 000 7 500 5 000 2 500 0 1990 1992 1994 1996 1998

Lisätiedot

Vantaan joukkoliikennelinjasto 2015

Vantaan joukkoliikennelinjasto 2015 Vantaan joukkoliikennelinjasto 2015 Vantaan sisäiset linjat Liikennöintiajat ja vuorovälit (min), arki Liikennöintiajat ja vuorovälit (min), lauantai Liikennöintiajat ja vuorovälit (min), sunnuntai 4-5

Lisätiedot

Työpaikka- ja elinkeinorakenne

Työpaikka- ja elinkeinorakenne Työpaikka- ja elinkeinorakenne Elina Parviainen / Vantaan kaupunki elina.parviainen[at]vantaa.fi Päivitetty 12.12.2017 Työpaikka- ja elinkeinorakenne Työpaikka- ja elinkeinorakenne Työvoima ja työttömyys

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 6:2015

TILASTOKATSAUS 6:2015 TILASTOKATSAUS 6:2015 6.10.2015 ULKOMAALAISTAUSTAISEN VÄESTÖN PÄÄASIALLINEN TOIMINTA VANTAALLA VUONNA 2012 Ulkomaalaistaustaiseen väestöön kuuluvaksi lasketaan Suomessa asuvat henkilöt, jotka ovat joko

Lisätiedot

Aviapolis-tilastot. Kesäkuu 2008

Aviapolis-tilastot. Kesäkuu 2008 -tilastot Kesäkuu 2008 Väestö ikäryhmittäin Aviapoliksen suuralueella ja koko Vantaalla 1.1.2008 ja ennuste 1.1.2018 100 90 väestöosuus, % 80 70 60 50 40 30 20 10 75+ -vuotiaat 65-74 -vuotiaat 25-64 -vuotiaat

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 9:2015

TILASTOKATSAUS 9:2015 TILASTOKATSAUS 9:2015 13.11.2015 VANTAAN ASUNTOKANTA JA SEN MUUTOKSIA 2004 2014 Tilastokeskuksen asuntokantatilaston mukaan Vantaalla oli vuoden 2014 lopussa kaikkiaan 102 455 asuntoa. Niistä runsas 62

Lisätiedot

Keski-Savon selvitysalue 12.6.2014 Heikki Miettinen

Keski-Savon selvitysalue 12.6.2014 Heikki Miettinen Leppävirta Heinävesi Varkaus Joroinen Toimintaympäristön muutokset Keski-Savon selvitysalue 12.6.2014 Heikki Miettinen Pohjakartta MML, 2012 Kunnan elinvoimaisuuden indikaattorit Pidemmän aikavälin väestökehitys

Lisätiedot

Työpaikka- ja elinkeinorakenne. Päivitetty

Työpaikka- ja elinkeinorakenne. Päivitetty Työpaikka- ja elinkeinorakenne Päivitetty 23.9.2013 Työpaikat Helsingin seudun kunnissa v 2000-2010 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Helsinki 372 352 372 101 370 342 364 981 365 597

Lisätiedot

Hämeen ELY-keskuksen katsaus aloittaneista ja lopettaneista yrityksistä, II/2013

Hämeen ELY-keskuksen katsaus aloittaneista ja lopettaneista yrityksistä, II/2013 NÄKYMIÄ MARRASKUU 2013 HÄMEEN ELY-KESKUS Hämeen ELY-keskuksen katsaus aloittaneista ja lopettaneista yrityksistä, II/2013 Julkaisuvapaa 26.11.2013 Aloittaneiden yritysten määrä jatkaa laskuaan Tilastokeskuksen

Lisätiedot

YT-TILASTOT 2015 7.1.2016 ILKKA KAUKORANTA

YT-TILASTOT 2015 7.1.2016 ILKKA KAUKORANTA YT-TILASTOT 2015 7.1.2016 ILKKA KAUKORANTA 45 000 40 000 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 Alkaneiden yt-neuvotteluiden alaiset henkilöt 2011Q1 2011Q2 2011Q3 2011Q4 2012Q1 2012Q2 2012Q3

Lisätiedot

Työpaikat Vaasassa

Työpaikat Vaasassa Työpaikat Vaasassa 2000 2014 Erityissuunnittelija Teemu Saarinen, Kaupunkikehitys, 29.9.2016 Työpaikat Vaasassa vuosina 2000 2014* *) Tilastokeskus julkaisee vuoden 2015 työpaikkatiedot lokakuussa 2017.

Lisätiedot

Ruututietokanta 2014: 250m x 250m

Ruututietokanta 2014: 250m x 250m Ruututietokanta 2014: 250m x 250m ja asukkaiden 2013. 250m x 250m. 1 asukas 54 503 54 503 2-10 asukasta 782 991 206 376 11-99 asukasta 1 785 241 55 073 100-499 asukasta 2 112 513 11 224 500-999 asukasta

Lisätiedot

SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN. Elinkeinopoliittisen ohjelman liite 3. Toimintaympäristö. Väestö- ja elinkeinorakenne

SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN. Elinkeinopoliittisen ohjelman liite 3. Toimintaympäristö. Väestö- ja elinkeinorakenne Elinkeinopoliittisen ohjelman liite 3 Toimintaympäristö Tavoitteiden, päämäärien ja toimenpiteiden muodostamiseksi on tunnettava kunnan nykyinen toimintaympäristö. Toimintaympäristössä elinkeinojen kannalta

Lisätiedot

Hämeen ELY-keskuksen katsaus aloittaneista yrityksistä, I/2013

Hämeen ELY-keskuksen katsaus aloittaneista yrityksistä, I/2013 NÄKYMIÄ HUHTIKUU 2013 HÄMEEN ELY-KESKUS Hämeen ELY-keskuksen katsaus aloittaneista yrityksistä, I/2013 Julkaisuvapaa 26.4.2013 Aloittaneiden yritysten ja starttirahalla aloittaneiden määrä laskusuuntainen

Lisätiedot

Työpaikka- ja elinkeinorakenne

Työpaikka- ja elinkeinorakenne Työpaikka- ja elinkeinorakenne Elina Parviainen / Vantaan kaupunki elina.parviainen[at]vantaa.fi Päivitetty 25.10.2018 Työpaikka- ja elinkeinorakenne Työpaikka- ja elinkeinorakenne Työvoima ja työttömyys

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 6:2018

TILASTOKATSAUS 6:2018 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 6:2018 1 26.10.2018 ASUNNOT JA ASUINOLOT VANTAALLA 2017 Vantaalla oli yhteensä 111 700 asuntoa vuoden 2017 lopussa verrattuna vuoden takaiseen tilanteeseen asuntokanta

Lisätiedot

LIITE 2. Tilastoliite: Kuva Kainuusta ja sen kunnista

LIITE 2. Tilastoliite: Kuva Kainuusta ja sen kunnista LIITE 2. Tilastoliite: Kuva Kainuusta ja sen kunnista Sisältö 1. Kehitys 2000-luvulla... 1 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. Väestön kehitys 2000-2014 (2000=100).... 1 Ikärakenne 2000 ja 2014... 1 Työpaikkojen

Lisätiedot

Tietoja kuntaomisteisista yrityksistä vuonna Mikko Mehtonen

Tietoja kuntaomisteisista yrityksistä vuonna Mikko Mehtonen Tietoja kuntaomisteisista yrityksistä vuonna 2017 Mikko Mehtonen 19.2.2019 Mitä yrityksiä aineistoon on sisällytetty? Yritykset joissa kuntien tai kuntayhtymien yhteenlaskettu omistusosuus on vähintään

Lisätiedot

Kymenlaakso Työpaikat, yritystoiminta työllisyys, työttömyys työvoima, koulutusrakenne

Kymenlaakso Työpaikat, yritystoiminta työllisyys, työttömyys työvoima, koulutusrakenne Kymenlaakso Työpaikat, yritystoiminta työllisyys, työttömyys työvoima, koulutusrakenne Valokuvat Juha Metso 15.11.2017 päivitetty Työpaikat yhteensä (TOL2008) 2000-2015 76000 74000 73265 73478 73745 74117

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNKI ASUMISOIKEUSASUNNOT 1

ESPOON KAUPUNKI ASUMISOIKEUSASUNNOT 1 ESPOON KAUPUNKI ASUMISOIKEUSASUNNOT 1 Kunta: Haettava alue: Vantaa Kaikki Myyrmäki 010 Linnainen Linnaistentie 32 TA-Asumisoikeus Oy Sinikalliontie 14 B, 02630 ESPOO 26.03.97 Omakotitalo 3 5-5 012 Hämeenkylä

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 5:2017

TILASTOKATSAUS 5:2017 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 5:2017 1 21.12.2017 ASUNNOT JA ASUINOLOT VANTAALLA 2016 Vantaalla oli yhteensä 108 300 asuntoa vuoden 2016 lopussa verrattuna vuoden takaiseen tilanteeseen asuntokanta

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 5:2016

TILASTOKATSAUS 5:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 5:2016 1 1.4.2016 YKSINHUOLTAJIEN TULOT VANTAALLA VUOSINA 2000 2013 Yksinhuoltajien määrä Vantaalla oli vuoden 2013 lopussa kaikkiaan 95 400 asuntokuntaa, joista yhden

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 2:2017

TILASTOKATSAUS 2:2017 TILASTOKATSAUS 2:2017 11.1.2017 PENDELÖINTI VANTAAN SUURALUEILLE JA SUURALUEILTA 2014 Yhteenveto: Työpaikat ja työvoima n suuralueilla sekä pendelöinti Helsingin seudulla vuosina 2010 2014 Työpaikkoja

Lisätiedot

Väestön määrä Aviapoliksen suuralueella 1991-2009 ja ennuste vuosille 2010-2019

Väestön määrä Aviapoliksen suuralueella 1991-2009 ja ennuste vuosille 2010-2019 Väestön määrä Aviapoliksen suuralueella 1991-2009 ja ennuste vuosille 2010-2019 25 000 22 500 20 000 Ennuste 19 016 väestön määrä 17 500 15 000 12 500 10 000 15 042 7 500 5 000 2 500 0 1991 1993 1995 1997

Lisätiedot

Tilastokatsaus 15:2014

Tilastokatsaus 15:2014 19.12.2014 Tietopalvelu B18:2014 n asuntokanta 31.12.2013 Tilastokeskuksen asuntokantatilaston mukaan lla oli vuoden 2013 lopussa kaikkiaan 100 600 asuntoa. Niistä vajaa 62 prosenttia (62 175) oli kerrostaloissa,

Lisätiedot

Kymenlaakso Työpaikat, yritystoiminta työllisyys, työttömyys työvoima, koulutusrakenne päivitetty

Kymenlaakso Työpaikat, yritystoiminta työllisyys, työttömyys työvoima, koulutusrakenne päivitetty Kymenlaakso Työpaikat, yritystoiminta työllisyys, työttömyys työvoima, koulutusrakenne päivitetty Työpaikat yhteensä (TOL2008) 2006-2016 76000 74000 73745 74117 73225 72000 70000 69655 70168 69752 68000

Lisätiedot

Työpaikat Vaasan seudulla

Työpaikat Vaasan seudulla Työpaikat Vaasan seudulla 2000 2014 Erityissuunnittelija Teemu Saarinen, Kaupunkikehitys, 29.9.2016 Työpaikat Vaasan seudulla vuosina 2000 2014* *) Tilastokeskus julkaisee vuoden 2015 työpaikkatiedot lokakuussa

Lisätiedot

LAUKAAN TILASTOKATSAUS YRITYKSET JA TOIMIPAIKAT

LAUKAAN TILASTOKATSAUS YRITYKSET JA TOIMIPAIKAT LAUKAAN TILASTOKATSAUS YRITYKSET JA TOIMIPAIKAT 1995=100 YRITYSTEN MÄÄRÄN KEHITYS 1995-2012 200 190 180 Laukaa Koko maa 170 160 150 140 130 120 110 100 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 7:2018

TILASTOKATSAUS 7:2018 Tilastokatsaus 6:12 TILASTOKATSAUS 7:18 1 17.12.18 SUOMALAIS- JA ULKOMAALAISTAUSTAISEN VÄESTÖN PÄÄASIAL- LINEN TOIMINTA VANTAALLA 00 16 Tässä tilastokatsauksessa tarkastellaan Vantaan väestön pääasiallista

Lisätiedot

Toimintaympäristö. Muuttajien taustatiedot. 12.5.2014 Jukka Tapio

Toimintaympäristö. Muuttajien taustatiedot. 12.5.2014 Jukka Tapio Toimintaympäristö Muuttajien taustatiedot Dialuettelo Dia 3 Kuntien välinen nettomuutto Tampereella iän mukaan 2013 Dia 4 Kuntien välinen nettomuutto kehyskunnissa iän mukaan 2013 Dia 4 Tampereen maahan-

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 2:2019

TILASTOKATSAUS 2:2019 Tilastokatsaus :20 TILASTOKATSAUS 2:201 1 22.3.201 VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE VANTAALLA Tässä tilastokatsauksessa tarkastellaan Vantaan väestön koulutusrakennetta ja sen kehitystä. Koulutuksesta on tietoja

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 5:2018

TILASTOKATSAUS 5:2018 Tilastokatsaus 6:12 TILASTOKATSAUS 5:18 1 10.9.18 TYÖTTÖMÄT VANTAALLA 08 17 Työttömyysaste oli Vantaalla tasan 10 prosenttia vuoden 17 lopussa. Laskua edellisvuoteen oli peräti 1,9 prosenttiyksikköä, mikä

Lisätiedot

Tilastotietoa aikuiskoulutustuen hakijoista ja käytöstä 9.10.2015

Tilastotietoa aikuiskoulutustuen hakijoista ja käytöstä 9.10.2015 Tilastotietoa aikuiskoulutustuen hakijoista ja käytöstä 9.10.2015 Aikuiskoulutustuki 2 Aikuiskoulutustuki 3 MEUR Aikuiskoulutustuen rahoitusvastuu on jaettu kolmikantaisesti. Työttömyysvakuutusmaksuista

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 1:2019

TILASTOKATSAUS 1:2019 TILASTOKATSAUS 1:2019 12.02.2019 SAIRASTAVUUSINDEKSI VANTAALLA 2017 Sairastavuusindeksi isoissa kaupungeissa vuosina 2007 2017 Vantaalaisten sairastavuusindeksillä mitattu terveydentila on parempi kuin

Lisätiedot

Iisalmi tilastoina. Aineisto koottu Pohjois-Savon liitossa 24.6.2015

Iisalmi tilastoina. Aineisto koottu Pohjois-Savon liitossa 24.6.2015 Iisalmi tilastoina Aineisto koottu Pohjois-Savon liitossa 24.6.2015 Yleistä Iisalmesta Väkiluku 22 115 henkilöä (31.12.2014) Pinta-ala yhteensä 872,18 km 2, josta maata 762,97 km 2 ja makeaa vettä 109,21

Lisätiedot

Vantaan kaupunki. Tietopalvelu B6 : 2015. ISSN-L 1799-7003 1799-7003 (painettu) 1799-7127 (verkkojulkaisu) ISBN 978-952-443-499-7

Vantaan kaupunki. Tietopalvelu B6 : 2015. ISSN-L 1799-7003 1799-7003 (painettu) 1799-7127 (verkkojulkaisu) ISBN 978-952-443-499-7 VANTAAN VÄESTÖ 2014/2015 Julkaisija: Vantaan kaupunki, tietopalveluyksikkö Kannen kuva: Sami Lievonen, Vantaan kaupungin aineistopankki Kansi ja ulkoasu Sirpa Rönn, Taloussuunnittelu/Tietopalvelu Taitto

Lisätiedot

Kymppi-Moni hankkeen 3. työpaja Palveluverkot: päiväkotiverkko

Kymppi-Moni hankkeen 3. työpaja Palveluverkot: päiväkotiverkko Kymppi-Moni hankkeen 3. työpaja Palveluverkot: päiväkotiverkko 31.5.2012 Jyväskylä Tomi Henriksson asumisen erityisasiantuntija Päivi Riehunkangas suunnittelija, päivähoito Maankäytön toteuttamisen ohjelmointi

Lisätiedot

Kymenlaakso Työpaikat, yritystoiminta työllisyys, työttömyys työvoima, koulutusrakenne

Kymenlaakso Työpaikat, yritystoiminta työllisyys, työttömyys työvoima, koulutusrakenne Kymenlaakso Työpaikat, yritystoiminta työllisyys, työttömyys työvoima, koulutusrakenne Valokuvat Juha Metso päivitetty Työpaikat yhteensä (TOL2008) 2000-2015 76000 74000 73265 73478 73745 74117 73225 72000

Lisätiedot

Raahen seudun yrityspalvelut. Tilastokatsaus vuosi 2011. Risto Pietilä Raahe 21.2.2012. www.rsyp.fi

Raahen seudun yrityspalvelut. Tilastokatsaus vuosi 2011. Risto Pietilä Raahe 21.2.2012. www.rsyp.fi Raahen seudun yrityspalvelut Tilastokatsaus vuosi 2011 Raahe 21.2.2012 www.rsyp.fi Raahen seudun yrityspalvelut on osa Raahen seutukunnan kehittämiskeskuksen toimintaa. 20.1.2012 1 Elinkeinorakenne Raahen

Lisätiedot

TYÖPAIKKOJEN MÄÄRÄ. Työpaikkojen määrän kehitys on yhteneväinen työllisyyden kehityksen kanssa. Lähde:

TYÖPAIKKOJEN MÄÄRÄ. Työpaikkojen määrän kehitys on yhteneväinen työllisyyden kehityksen kanssa. Lähde: TYÖPAIKKOJEN MÄÄRÄ Työpaikkojen määrän kehitys on yhteneväinen työllisyyden kehityksen kanssa TYÖPAIKKOJEN MÄÄRÄ Alueella työssäkäyvät so. alueen työpaikat vv.2008-2012 (Novago Yrityskehitys Oy:n kunnat)

Lisätiedot

Kilpailukyky ja työmarkkinat

Kilpailukyky ja työmarkkinat Kilpailukyky ja työmarkkinat - Työpaikka- ja elinkeinorakenne - Työvoima ja työttömyys - Työvoiman saatavuus - Tulotaso ja Helsingin kaupungin tietokeskus Työpaikka- ja elinkeinorakenne Työpaikat Helsingin

Lisätiedot

Tulevaisuuden megatrendit ja yrittäjyys

Tulevaisuuden megatrendit ja yrittäjyys Tulevaisuuden megatrendit ja yrittäjyys Yrittäjyyden trendit petri.malinen@yrittajat.fi Yritysrakenne Suomessa 2016 0,2% Suuryritykset (250 hlöä) 591 1,0% Keskisuuret yritykset (50 249 hlöä) 2 728 5,5%

Lisätiedot

Uusi toimialaluokitus TOL 2008

Uusi toimialaluokitus TOL 2008 Uusi toimialaluokitus TOL 2008 - Uudistuksen lähtökohdat - Käyttöönotto - Mikä muuttuu - Tilastokeskuksen palvelut Luokitusuudistuksen yleiset lähtökohdat Kv-toimialaluokituksen (ISIC) rakenne tarkistetaan

Lisätiedot

Työpaikat Vaasan seudulla 2000 2013

Työpaikat Vaasan seudulla 2000 2013 Työpaikat Vaasan seudulla 2000 2013 Erityissuunnittelija Jonas Nylén, Kaupunkikehitys, 21.1.2016 Työpaikat Vaasan seudulla vuosina 2000 2013* *) Tilastokeskus julkaisee vuoden 2014 työpaikkatiedot lokakuussa

Lisätiedot