TILASTOKATSAUS 1:2018

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TILASTOKATSAUS 1:2018"

Transkriptio

1 TILASTOKATSAUS 1: PENDELÖINTI VANTAALLA JA HELSINGIN SEUDULLA Tässä tilastokatsauksessa käsitellään Vantaan työssäkäyntiä (pendelöintiä) kahdesta näkökulmasta. Ensin tarkastelun kohteena on Vantaalla työssäkäyvät, jolloin saadaan selville, mistä kunnista Vantaalla käydään töissä. Sen jälkeen tarkastellaan Vantaalla asuvaa työllistä työvoimaa, jolloin saadaan selville, missä kunnissa vantaalaiset käyvät töissä. Vantaalle ja Vantaalta pendelöintiä on tarkasteltu toimialoittain ja vertailutiedon saamiseksi katsauksessa on myös tietoa Espoon, Helsingin ja KUUMA-kuntien työssäkäynnistä. Lisäksi katsauksen lopussa on oma osionsa Vantaan suuralueiden työssäkäynnistä. Vantaan työpaikkakasvusta entistä suurempi osa koitui vantaalaisten työntekijöiden hyödyksi Vantaan lähes työpaikasta 42 prosenttia oli sellaisia, joissa oli myös vantaalainen työntekijä vuonna 2015 (taulukot 1 2). Muista kunnista selvästi eniten Vantaalle pendelöitiin Helsingistä, jossa asui melkein joka neljäs Vantaalla työskentelevistä. Espoolaisia oli 8 prosenttia ja KUUMA-kunnissa asuvia 17 prosenttia. Viimeisten kymmenen vuoden aikana Vantaan työpaikkamäärä on lisääntynyt työpaikalla (taulukko 1). Vantaalla asuvien osuus alueella työssäkäyvien määrän kasvusta on ollut lähes kolmannes. Vajaa neljännes on tullut Helsingissä asuvien ja viidennes KUUMA-kunnissa asuvien hyödyksi (taulukossa 1 rivi osuus muutoksesta, % ). Vuonna 2015 Vantaan työpaikkalisäyksestä entistä suurempi osa, 39 prosenttia, koitui Vantaalla asuvien hyväksi (taulukon 1 alin rivi). Taulukko 1. Vantaalla työssä käyvät (työpaikat) työntekijän asuinkunnan 1 mukaan vuosina (31.12.) Vuosi Työpaikat Vantaa Osuus työssäkäyvistä, % Vantaalla työssä käyvien asuinkunta KUUMA- Espoo Helsinki kunnat Muu Uusimaa Muu Suomi , , , , , , , , , , Muutos , Muutos, % 13,2 9,7 19,5 12,8 16,1 29,9 16,2 Osuus muutoksesta, % 32,1 11,3 22,8 20,0 6,3 7,6 Muutos , Muutos, % 2,3 2,1 1,2 2,2 2,5 4,6 3,2 Osuus muutoksesta, % 39,1 4,3 23,0 18,5 6,3 8,9 1 KUUMA-kunnat = Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Kirkkonummi, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Sipoo, Tuusula, Vihti. Muu Uusimaa = Askola, Hanko, Inkoo, Karkkila, Kauniainen, Lapinjärvi, Lohja, Loviisa, Myrskylä, Porvoo, Pukkila, Raasepori, Siuntio

2 2 Espoon ja Helsingin työpaikoissa yhä useampi oli oman kunnan työntekijä, KUUMAalueella päinvastoin Vuosina Vantaan työpaikkojen määrä kasvoi työpaikalla (13,2 %), joka oli selvästi enemmän kuin muualla Helsingin seudulla. KUUMA-kunnissa kasvua oli vajaa kahdeksan prosenttia, Espoossa vajaa neljä prosenttia ja Helsingissä 0,4 prosenttia. Vuonna 2015 Espoossa työssä käyvistä hieman yli puolet oli espoolaisia, viidennes helsinkiläisiä ja joka kymmenes asui KUUMA-kunnissa (taulukko 2). Vantaalaisten osuus Espoossa työssä käyvistä oli ainoastaan kuusi prosenttia. Uudenmaan ulkopuolella sijaitsevasta Suomesta käytiin Espoossa selvästi vähemmän työssä vuonna 2015 kuin vuonna Helsingin työpaikoista 61 prosentissa oli helsinkiläinen työntekijä. Espoosta, Vantaalta ja KUUMA-kunnista työssä käyvien osuudet olivat melko lähellä toisiaan, 9 12 prosenttia. Viimeisten kymmenen vuoden aikana helsinkiläisten osuus kaupungissa sijaitsevissa työpaikoissa on kasvanut ja muilla alueilla asuvien osuus on pienentynyt (Espoon osuus on säilynyt ennallaan). Helsingin seudun kehyskunnissa eli KUUMA-kunnissa työpaikkamäärä kasvoi vuodesta 2006 vuoteen 2015 vajaalla kahdeksalla prosentilla. Suhteellisesti eniten kasvoi Vantaalta ja Espoosta KUUMA-alueella työssä kävijöiden määrä, kasvua oli lähes 30 prosenttia. Myös muilta alueilta (Helsinki, muu Uusimaa ja muu Suomi) työssä käyvien määrät kasvoivat selvästi. Edelleen valtaosa KUUMA-kuntien työpaikoista on sellaisia, joissa on KUUMA-alueella asuva työntekijä (69 %), mutta osuus on selvästi laskenut viimeisten kymmenen vuoden aikana. Taulukko 2. Vantaalla, Espoossa, Helsingissä ja KUUMA-kunnissa työssäkäyvät (työpaikat) työntekijän asuinalueen mukaan vuosina 2006 ja 2015 (31.12.) Alueella työssäkäyvät (työpaikat) Vantaa Espoo Helsinki KUUMA-kunnat Asuinalue Yhteensä (lkm) Vantaa Espoo Helsinki Kuuma-kunnat Muu Uusimaa Muu Suomi Yhteensä (%) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Vantaa 43,5 42,2 6,5 6,4 10,8 10,1 4,5 5,4 Espoo 7,6 8,0 52,5 53,8 12,1 12,1 3,3 3,9 Helsinki 23,6 23,5 20,4 20,0 58,2 60,5 6,4 6,9 Kuuma-kunnat 16,3 16,8 10,7 10,6 10,0 9,3 73,0 69,3 Muu Uusimaa 2,8 3,2 4,4 4,5 2,8 2,7 4,4 4,9 Muu Suomi 6,2 6,3 5,4 4,7 6,1 5,3 8,4 9,6 Vantaalla sijaitsevista hallinto- ja tukipalvelutoiminnan työpaikoista peräti 70 prosentissa oli vantaalainen työntekijä Kun Vantaan työpaikkoja tarkastellaan toimialan ja työntekijän asuinkunnan mukaan, saadaan selville, onko tietyn toimialan työpaikoissa keskimääräistä enemmän oman kunnan vai muiden kuntien työntekijöitä (liite 1). Vuoden 2015 tietojen mukaan Vantaan työpaikoista kahdella pienellä toimialalla (Kotitalouden toiminta työnantajana ja Kansainväliset organisaatiot) oli pelkästään vantaalaisia työntekijöitä, mutta näiden jälkeen osuus oli suurin hallinto- ja tukipalvelutoiminnassa, jonka työpaikoista peräti 70 prosentissa oli vantaalainen työntekijä. Lisäksi vähintään puolet vantaalaisia oli terveys- ja sosiaalialalla (62 %), muussa palvelutoiminnassa (55 %) sekä majoitus- ja ravitsemistoiminnassa (50 %). Selvästi alhaisin vantaalaisten osuus (18 %) oli työpaikkamäärältään pienellä kaivostoiminnan ja louhinnan alalla. Lähes joka neljäs Vantaalla työssä käyvistä asui Helsingissä. Kovin korkeaksi helsinkiläisten osuus ei noussut millään alalla, mutta suhteellisesti eniten heitä työskenteli koulutuksen sekä kuljetuksen ja varastoinnin toimialoilla (30 31 %). Espoolaisten osuus kaikissa Vantaan työpaikoissa oli kahdeksan prosenttia ja suurimmillaan osuus oli ammatillisessa, tieteellisessä ja teknisessä toiminnassa (13 %). KUUMA-kunnissa asuvia oli 17 prosenttia Vantaalla työssäkäyvistä ja suhteellisesti eniten heitä toimi kaivostoiminnan ja louhinnan sekä vesi-, viemäri- ja jätevesihuollon parissa (22 23 %).

3 3 Vantaalaisten työssäkäynti omassa asuinkunnassaan selvästi lisääntynyt, Helsingissä työssäkäynti vähentynyt Kun työssäkäynnin asetelma käännetään työpaikoista alueella asuviin työntekijöihin, voidaan tarkastella missä kunnissa vantaalaiset ja muiden kuntien työlliset käyvät töissä. Vuonna 2015 Vantaalla asui lähes työllistä, joista 46 prosenttia kävi töissä Vantaalla (taulukot 3 4). Osuus oli suurempi kuin kertaakaan aiemmin viimeisten kymmenen vuoden aikana. Hieman yli puolet Vantaan työssäkäyvistä kävi työssä kotikuntansa ulkopuolella, useimmiten Helsingissä (38 %). Espoossa työpaikka oli 7,4 prosentilla, KUUMA-kunnissa 5,4 prosentilla ja muualla Suomessa 2,8 prosentilla. Suomessa oli kaikkiaan 214 kuntaa, joissa vantaalaiset kävivät töissä kotikuntansa lisäksi. Vastavuoroisesti Vantaalla työskenteli kaikkiaan 274:ssä muussa kunnassa asuvaa. Viimeisten kymmenen vuoden aikana vantaalaisten työssäkäynti omassa asuinkunnassaan on kasvanut lähes 10 prosentilla ( hlöä). Samaan aikaan Helsingissä työssä käyvien vantaalaisten määrä on vähentynyt kuudella prosentilla ja KUU- MA-kunnissa työssä käyvien on lisääntynyt 29 prosentilla (taulukko 3). Taulukko 3. Vantaalla asuvien työllisten työssäkäyntialue vuosina (31.12.) Vuosi Työllisiä Vantaa Vantaalla asuvien työllisten työssäkäyntikunta (työpaikan sijainti) Osuus KUUMA- Muu työllisistä, Espoo Helsinki kunnat Uusimaa % Muu Suomi , , , , , , , , , , Muutos , Muutos, % 3,6 9,7 2,2-5,8 29,2 22,5 10,8 Osuus muutoksesta, % 117,6 4,5-67,1 35,1 4,3 5,5 Muutos , Muutos, % 0,5 2,1-2,7-1,3 2,1 2,9 7,7 Vantaalla asuvien työllisten pendelöinnissä oli eroja toimialan mukaan (liite 2). Rahoitus- ja vakuutustoiminnan sekä informaatio ja viestinnän parissa toimivat vantaalaiset kävivät usein töissä Helsingissä ja ainoastaan 14 prosentilla oli työpaikka Vantaalla. Myös sähkö-, kaasu- ja lämpöhuollon ammattilaiset olivat harvoin työllistyneet Vantaalle, sillä vain joka neljäs työskenteli asuinkunnassaan. Toisenlainen tilanne oli hallinto- ja tukipalvelutoiminnan toimialalla, jonka parissa työskentelevistä vantaalaisista 70 prosenttia oli löytänyt työpaikan Vantaalta. Suurin osuus oli kuitenkin kotitalouden toiminta työnantajana toimialalla, jonka työntekijöistä kaikki olivat vantaalaisia. Helsingin työllisistä lähes neljä viidestä kävi töissä kotikaupungissaan, espoolaisista puolet Kuluneen kymmenen vuoden aikana työllisen työvoiman kasvu on ollut Vantaalla (3,6 %) pienempää kuin Helsingissä ja Espoossa (5,4 %), mutta suurempaa kuin KUUMA-kunnissa (1,7 %). Espoossa asuvista työllisistä puolet kävi töissä kotikaupungissaan vuonna 2015 (taulukko 4). Useampi kuin joka kolmas (36 %) kävi työssä Helsingissä ja seitsemällä prosentilla työpaikka oli Vantaalla. Verrattuna vuoteen 2006, ainoastaan Helsingissä työssäkäynti oli vähentynyt. Helsingissä asuvien työllisten määrä on kasvanut :lla vuodesta 2006 vuoteen Työssäkäynti on lisääntynyt kaikille alueille, mutta tarkasteltavista isoista kaupungeista Vantaa on saanut kasvusta selvästi suuremman osan kuin Espoo.

4 4 Helsinkiläiset käyvätkin nykyisin hieman useammin töissä Vantaalla (8,7 %) kuin Espoossa (7,9 %). Valtaosa helsinkiläisistä käy kuitenkin edelleen töissä omassa asuinkunnassaan (78 %). KUUMA-alueella asuvista työllisistä lähes puolet kävi työssä KUUMA-kunnissa vuonna Helsingissä työssäkäynti on laskenut kuudella prosentilla vuodesta 2006, mutta edelleen joka neljäs työllisistä pendelöi Helsinkiin. Vantaalla työssäkäynti oli vertailualueista kasvanut eniten, 16 prosentilla. Vuonna 2015 KUUMA-alueen työllisistä 13 prosenttia kävi töissä Vantaalla ja 8,5 prosenttia Espoossa. Kun KUUMA-alueen kuntia tarkastellaan erikseen, voidaan huomata, että Vantaalle pendelöinnissä oli kuntakohtaisia eroja. Tuusulan, Keravan ja Nurmijärven työllisistä prosentilla oli työpaikka Vantaalla, kun taas Kirkkonummella osuus oli 6 prosenttia. Kaikissa KUUMA-kunnissa Vantaalle pendelöinti oli kuitenkin lisääntynyt vuodesta 2006 vuoteen Taulukko 4. Vantaalla, Espoossa, Helsingissä ja KUUMA-kunnissa asuvien työllisten työssäkäyntialue vuosina 2006 ja 2015 (31.12.) Alueella asuva työllinen työvoima Vantaa Espoo Helsinki KUUMA-kunnat Työpaikan sijainti Yhteensä (lkm) Vantaa Espoo Helsinki KUUMA-kunnat Muu Uusimaa Muu Suomi Yhteensä (%) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Vantaa 43,5 46,1 6,2 7,0 8,2 8,7 11,2 12,8 Espoo 7,5 7,4 49,5 49,8 8,2 7,9 8,5 8,5 Helsinki 42,1 38,3 38,4 36,4 78,4 77,6 26,6 24,5 KUUMA-kunnat 4,3 5,4 2,6 3,1 2,1 2,3 48,3 48,4 Muu Uusimaa 0,7 0,8 1,4 1,5 0,8 0,9 2,2 2,3 Muu Suomi 1,8 2,0 1,9 2,1 2,3 2,6 3,2 3,4 Pendelöinti Vantaan suuralueille ja suuralueilta vuonna 2015 Suuralueilla työssäkäyvät (työpaikat) Suuralueiden työpaikkamäärät vaihtelivat Kivistön alle 3 000:sta Aviapoliksen runsaaseen työpaikkaan vuonna 2015 (taulukko 5). Eroja oli myös siinä, mistä suuralueille tultiin töihin. Koivukylässä ja Korsossa selvästi yli puolet (57 %) suuralueella työssäkäyvistä oli vantaalaisia. Lisäksi Korsossa oli ylivoimaisesti eniten oman suuralueen työntekijöitä, peräti 37 prosenttia. Seuraavaksi eniten paikallisia oli töissä Koivukylässä, jossa työssäkäyvistä neljäsosa myös asui Koivukylän suuralueella. Aviapoliksen suuralue on ollut pitkään yksi ripeimmin kasvaneista työpaikka-alueista Vantaalla. Vuonna 2015 Aviapoliksessa oli hieman yli työpaikkaa, joka oli kolmannes kaikista Vantaan työpaikoista. Määrällisesti Aviapoliksessa käy enemmän vantaalaisia töissä kuin muilla suuralueilla, yli Mutta alueen suuresta työpaikkamäärästä johtuen työntekijöitä tulee paljon muistakin kunnista ja suhteellisesti Aviapoliksen työntekijöistä ainoastaan 31 prosenttia oli vantaalaisia, mikä oli vähemmän kuin muilla suuralueilla. Helsinkiläisten osuus oli suurin Aviapoliksen ja Hakunilan suuralueilla: molempien alueiden työpaikoista 28 prosenttia oli sellaisia, joissa oli helsinkiläinen työntekijä. Korson ja Koivukylän työpaikoissa oli vähiten helsinkiläisiä (14 15 %). Espoolaisten osuus oli puolestaan suurin Myyrmäen suuralueella työssäkäyvistä (14 %) ja pienin Korsossa (3 %). KUUMA-alueella asuvia oli melko tasaisesti töissä kaikilla suuralueilla.

5 5 Taulukko 5. Vantaan suuralueilla työssä käyvät (työpaikat) työntekijän asuinalueen 2 mukaan Alueella työssäkäyvät (työpaikat) Asuinalue Myyrmäki Kivistö Aviapolis Tikkurila Koivukylä Korso Hakunila Tuntematon Yhteensä Vantaa Myyrmäki Kivistö Aviapolis Tikkurila Koivukylä Korso Hakunila Tuntematon Vantaan ulkopuolella Espoo ja Kauniainen Helsinki KUUMA-kunnat Muu Suomi Yhteensä 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Vantaa 35,7 41,5 31,2 41,5 57,3 57,4 43,6 89,0 Myyrmäki 20,4 8,3 5,6 3,7 2,4 1,7 2,2 21,1 Kivistö 2,5 18,2 1,7 0,9 0,9 0,5 0,5 3,9 Aviapolis 2,7 1,9 6,5 2,8 1,9 1,1 1,5 8,3 Tikkurila 3,8 5,3 7,1 17,5 11,6 6,5 7,2 18,3 Koivukylä 2,0 2,8 3,6 6,1 24,7 7,1 4,2 12,1 Korso 2,1 2,5 3,5 5,7 11,1 36,6 4,9 11,7 Hakunila 1,9 1,9 3,0 4,7 4,2 3,3 22,5 11,9 Tuntematon 0,3 0,4 0,3 0,3 0,6 0,6 0,6 1,7 Vantaan ulkopuolella 64,3 58,5 68,8 58,5 42,7 42,6 56,4 11,0 Espoo ja Kauniainen 14,0 8,0 9,5 6,2 4,1 3,0 5,0 1,1 Helsinki 24,9 18,9 27,9 25,1 15,0 13,6 28,2 5,3 KUUMA-kunnat 16,5 20,5 19,1 18,0 17,6 20,3 14,8 3,2 Muu Suomi 9,0 11,1 12,2 9,2 6,0 5,7 8,4 1,5 Suuralueilla asuva työllinen työvoima Viimeisten kymmenen vuoden aikana työllisten määrä on kasvanut Vantaalla noin 3 500:lla (3,6 %), mutta kasvu ei ole jakautunut tasaisesti suuralueiden kesken. Kivistön suuralueella työllisten määrä on voimakkaan muuttoliikkeen ansiosta kasvanut suhteellisesti eniten, 46 prosenttia ( ), mutta Aviapoliksessa kasvua on ollut määrällisesti eniten, työllistä (29,9 %). Hakunilan suuralueella työllisten määrä väheni kyseisellä ajanjaksolla eniten, lähes kymmenellä prosentilla (-1 370). Myös Myyrmäessä työllisten määrä väheni, lähes kuudella prosentilla (-1 466). Tikkurila oli Vantaan suuralueista ainoa, jossa asuvista työllisistä yli puolet (52 %) kävi työssä omassa asuinkunnassaan (taulukko 6). Myös Koivukylän suuralueella oli keskimääräistä enemmän Vantaalla työssäkäyviä (50 %). Vantaan ulkopuolella työpaikka oli useimmin Myyrmäessä ja Hakunilassa asuvilla, joiden työllisistä lähes 60 prosenttia pendelöi muihin kuntiin töihin. Hakunila olikin ainoa suuralue, jossa useammalla oli työpaikka Helsingissä (45 %) kuin Vantaalla (43 %). Myyrmäestäkin pendelöitiin usein Helsinkiin (40 %), mutta muihin suuralueisiin verrattuna myös Espooseen ja Kauniaisiin, jonne suuntasi työmatkansa peräti 13 prosenttia työllisistä. KUUMA-kuntiin pendelöitiin useimmin Korsosta: lähes joka kymmenes alueen työllisistä työskenteli siellä. Kaikista Vantaan työllisistä 16 prosenttia asui ja työskenteli samalla suuralueella. Eniten heitä oli alueilla, joilla oli paljon työpaikkoja: Aviapoliksen suuralueen työllisistä lähes neljännes, ja Myyrmäen sekä Tikkurilan työllisistä viidennes työskenteli asuinsuuralueellaan. 2 Tässä taulukossa Kauniaisen tiedot on yhdistetty naapurikunta Espooseen, koska Kauniaisen luvut ovat niin pieniä. KUUMA-kunnat = Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Kirkkonummi, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Sipoo, Tuusula, Vihti.

6 6 Taulukko 6. Vantaan suuralueilla asuva työllinen työvoima työpaikan sijainnin 3 mukaan Alueella asuva työllinen työvoima Työssäkäyntialue Myyrmäki Kivistö Aviapolis Tikkurila Koivukylä Korso Hakunila Tuntematon Yhteensä Vantaa Myyrmäki Kivistö Aviapolis Tikkurila Koivukylä Korso Hakunila Tuntematon Vantaan ulkopuolella Espoo ja Kauniainen Helsinki KUUMA-kunnat Muu Suomi Yhteensä Vantaa Myyrmäki Kivistö Aviapolis Tikkurila Koivukylä Korso Hakunila Tuntematon Vantaan ulkopuolella Espoo ja Kauniainen Helsinki KUUMA-kunnat Muu Suomi Tässä taulukossa Kauniaisen tiedot on yhdistetty naapurikunta Espooseen, koska Kauniaisen luvut ovat niin pieniä. KUUMA-kunnat = Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Kirkkonummi, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Sipoo, Tuusula, Vihti.

7 7 Liitetaulukko 1. Vantaan työpaikat toimialan ja työntekijän asuinalueen mukaan Vantaalla työssä käyvien asuinkunta KUUMA- Muu Muu Toimiala Yhteensä Vantaa Espoo Helsinki kunnat Uusimaa Suomi Yhteensä (lkm) Maa-, metsä- ja kalatalous (A) Kaivostoiminta, louhinta (B) Teollisuus (C) Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto (D) Vesi-, viemäri- ja jätevesihuolto (E) Rakentaminen (F) Kauppa, moottoriajoneuvojen korjaus (G) Kuljetus ja varastointi (H) Majoitus- ja ravitsemistoiminta (I) Informaatio ja viestintä (J) Rahoitus- ja vakuutustoiminta (K) Kiinteistöalan toiminta (L) Ammatillinen, tieteellinen ja tekn. toim. (M) Hallinto- ja tukipalvelutoiminta (N) Julkinen hallinto (O) Koulutus (P) Terveys- ja sosiaalipalvelut (Q) Taiteet, viihde, virkistys (R) Muu palvelutoiminta (S) Kotitalouden toiminta työnantajana (T) Kansainväliset organisaatiot (U) Tuntematon (X) Yhteensä (%) 100,0 42,2 8,0 23,5 16,8 3,2 6,3 Maa-, metsä- ja kalatalous (A) 100,0 36,9 5,1 27,5 18,6 3,7 8,1 Kaivostoiminta, louhinta (B) 100,0 17,7 11,3 27,4 22,6 4,8 16,1 Teollisuus (C) 100,0 31,5 11,0 28,2 19,4 3,9 5,9 Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto (D) 100,0 38,2 8,8 19,7 21,2 5,0 7,1 Vesi-, viemäri- ja jätevesihuolto (E) 100,0 32,5 7,0 29,3 22,1 5,1 4,0 Rakentaminen (F) 100,0 34,0 9,3 21,7 19,1 5,2 10,7 Kauppa, moottoriajoneuvojen korjaus (G) 100,0 34,1 9,5 25,3 19,5 3,4 8,1 Kuljetus ja varastointi (H) 100,0 32,9 8,3 30,2 17,8 3,4 7,5 Majoitus- ja ravitsemistoiminta (I) 100,0 49,7 5,1 23,7 16,5 1,8 3,2 Informaatio ja viestintä (J) 100,0 36,6 10,1 19,5 18,3 4,9 10,6 Rahoitus- ja vakuutustoiminta (K) 100,0 41,3 8,8 23,0 20,7 2,2 4,0 Kiinteistöalan toiminta (L) 100,0 44,8 7,7 23,4 18,2 2,2 3,7 Ammatillinen, tieteellinen ja tekn. toim. (M) 100,0 34,4 13,4 26,7 14,8 3,1 7,6 Hallinto- ja tukipalvelutoiminta (N) 100,0 69,7 4,3 12,3 8,4 2,0 3,4 Julkinen hallinto (O) 100,0 42,4 6,3 22,7 18,9 3,5 6,2 Koulutus (P) 100,0 40,2 7,0 31,1 14,9 3,2 3,5 Terveys- ja sosiaalipalvelut (Q) 100,0 62,0 3,8 15,0 15,8 1,5 2,0 Taiteet, viihde, virkistys (R) 100,0 44,5 8,9 28,6 12,6 1,7 3,7 Muu palvelutoiminta (S) 100,0 54,9 5,3 18,7 11,4 2,0 7,6 Kotitalouden toiminta työnantajana (T) 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Kansainväliset organisaatiot (U) 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Tuntematon (X) 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

8 8 Liitetaulukko 2. Vantaalla asuva työllinen työvoima toimialan ja työpaikan sijainnin mukaan Vantaalla asuvien työllisten työssäkäyntikunta KUUMA- Muu Muu Toimiala Yhteensä Vantaa Espoo Helsinki kunnat Uusimaa Suomi Yhteensä (lkm) Maa-, metsä- ja kalatalous (A) Kaivostoiminta, louhinta (B) Teollisuus (C) Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto (D) Vesi-, viemäri- ja jätevesihuolto (E) Rakentaminen (F) Kauppa, moottoriajoneuvojen korjaus (G) Kuljetus ja varastointi (H) Majoitus- ja ravitsemistoiminta (I) Informaatio ja viestintä (J) Rahoitus- ja vakuutustoiminta (K) Kiinteistöalan toiminta (L) Ammatillinen, tieteellinen ja tekn. toim. (M) Hallinto- ja tukipalvelutoiminta (N) Julkinen hallinto (O) Koulutus (P) Terveys- ja sosiaalipalvelut (Q) Taiteet, viihde, virkistys (R) Muu palvelutoiminta (S) Kotitalouden toiminta työnantajana (T) Kansainväliset organisaatiot (U) Tuntematon (X) Yhteensä (%) 100, Maa-, metsä- ja kalatalous (A) 100, Kaivostoiminta, louhinta (B) 100, Teollisuus (C) 100, Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto (D) 100, Vesi-, viemäri- ja jätevesihuolto (E) 100, Rakentaminen (F) 100, Kauppa, moottoriajoneuvojen korjaus (G) 100, Kuljetus ja varastointi (H) 100, Majoitus- ja ravitsemistoiminta (I) 100, Informaatio ja viestintä (J) 100, Rahoitus- ja vakuutustoiminta (K) 100, Kiinteistöalan toiminta (L) 100, Ammatillinen, tieteellinen ja tekn. toim. (M) 100, Hallinto- ja tukipalvelutoiminta (N) 100, Julkinen hallinto (O) 100, Koulutus (P) 100, Terveys- ja sosiaalipalvelut (Q) 100, Taiteet, viihde, virkistys (R) 100, Muu palvelutoiminta (S) 100, Kotitalouden toiminta työnantajana (T) 100, Kansainväliset organisaatiot (U) 100, Tuntematon (X) 100, Lähde: Tilastokeskus, Työssäkäyntitilastot vuosilta Katsauksen laatija: Elina Parviainen ISBN Taloussuunnittelu/Tietopalvelu ISSN-L X Sähköposti: ISSN (verkkojulkaisu) Puh. vaihde: (09) Vantaan kaupunki. Tietopalvelut B1:2018

TILASTOKATSAUS 19:2016

TILASTOKATSAUS 19:2016 TILASTOKATSAUS 19:2016 21.10.2016 TYÖPAIKAT JA TYÖSSÄKÄYNNIN MUUTOS VANTAALLA, ESPOOSSA, HELSINGISSÄ JA KUUMA-ALUEELLA VIIME VUOSINA Vantaalla oli vuoden 2014 lopussa 107 330 työpaikkaa ja 99 835 henkilöä

Lisätiedot

Tilastokatsaus 13:2014

Tilastokatsaus 13:2014 Vantaa 13.11.2014 Tietopalvelu B16:2014 Pendelöinti Vantaan suuralueille ja suuralueilta Vantaalaisista työssäkäyvistä 45 prosentilla oli työpaikka Vantaalla. Enemmistö kaupungin työssäkäyvistä työskenteli

Lisätiedot

Tilastokatsaus 4:2014

Tilastokatsaus 4:2014 Vantaa 10.3.2014 Tietopalvelu B5:2014 Pendelöinti Vantaan suuralueille ja suuralueilta Vantaalaisista työssäkäyvistä 45 prosentilla oli työpaikka Vantaalla. Enemmistö kaupungin työssäkäyvistä työskenteli

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 2:2017

TILASTOKATSAUS 2:2017 TILASTOKATSAUS 2:2017 11.1.2017 PENDELÖINTI VANTAAN SUURALUEILLE JA SUURALUEILTA 2014 Yhteenveto: Työpaikat ja työvoima n suuralueilla sekä pendelöinti Helsingin seudulla vuosina 2010 2014 Työpaikkoja

Lisätiedot

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2015

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2015 Työpaikkoja Irja Henriksson 20.11.2017 Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2015 Vuoden 2015 lopussa Lahdessa oli 49 761 työpaikkaa ja työllisiä 46 047. Vuodessa työpaikkojen määrä laski 0,8 % ja työllisten

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 10:2015

TILASTOKATSAUS 10:2015 TILASTOKATSAUS 10:2015 23.11.2015 PENDELÖINTI VANTAAN SUURALUEILLE JA SUURALUEILTA 2013 laisista työssäkäyvistä 45 prosentilla oli työpaikka lla. Enemmistö kaupungin työssäkäyvistä työskenteli jossain

Lisätiedot

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2014

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2014 Irja Henriksson 14.11.2016 Työpaikat, työlliset ja pendelöinti Vuoden lopussa Lahdessa oli 50 138 työpaikkaa ja työllisiä 46 238. Vuodessa työpaikkojen määrä laski 2,5 % ja työllisten 2,1 %. Luvut ovat

Lisätiedot

Työpaikka- ja elinkeinorakenne

Työpaikka- ja elinkeinorakenne Työpaikka- ja elinkeinorakenne Elina Parviainen / Vantaan kaupunki elina.parviainen[at]vantaa.fi Päivitetty 12.12.2017 Työpaikka- ja elinkeinorakenne Työpaikka- ja elinkeinorakenne Työvoima ja työttömyys

Lisätiedot

Tilastokatsaus 12:2010

Tilastokatsaus 12:2010 Tilastokatsaus 12:2010 15.11.2010 Tietopalvelu B15:2010 Pendelöinti Vantaalle ja Vantaalta vuosina 2001-2008 Vantaalaisten työssäkäyntikunta Vantaalaisista työskenteli vuonna 2008 kotikunnassaan 44,9 prosenttia.

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 23:2016

TILASTOKATSAUS 23:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 23:2016 1 13.12.2016 VANTAALAISTEN TYÖLLISTEN KESKIMÄÄRÄISET VALTIONVERON- ALAISET VUOSITULOT ERI TOIMIALOILLA VUOSINA 2011 2014 Vantaalaisten työllisten miesten keskitulot

Lisätiedot

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2011

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2011 Tekninen ja ympäristötoimiala I Irja Henriksson 18.3.2014 Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2011 Vuoden 2011 lopussa Lahdessa oli 47 210 työpaikkaa ja työllisiä 42 548. Vuodessa työpaikkalisäys oli 748,

Lisätiedot

Työpaikka- ja elinkeinorakenne. Päivitetty

Työpaikka- ja elinkeinorakenne. Päivitetty Työpaikka- ja elinkeinorakenne Päivitetty 23.9.2013 Työpaikat Helsingin seudun kunnissa v 2000-2010 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Helsinki 372 352 372 101 370 342 364 981 365 597

Lisätiedot

Työpaikka- ja elinkeinorakenne

Työpaikka- ja elinkeinorakenne Työpaikka- ja elinkeinorakenne Elina Parviainen / Vantaan kaupunki elina.parviainen[at]vantaa.fi Päivitetty 25.10.2018 Työpaikka- ja elinkeinorakenne Työpaikka- ja elinkeinorakenne Työvoima ja työttömyys

Lisätiedot

Kuopion työpaikat 2016

Kuopion työpaikat 2016 Kuopion työpaikat 2016 Tilastokeskuksen julkistus 09/2018 Tilastotiedote 13/2018, 26.9.2018 Kuopion työpaikat vuonna 2016 - Kuopiossa oli vuoden 2016 lopussa noin 51 000 työpaikkaa. - Vuonna 2016 Kuopion

Lisätiedot

Työpaikat ja työlliset 2014

Työpaikat ja työlliset 2014 Irja Henriksson 14.10.2016 Työpaikat ja työlliset 2014 Vuoden 2014 lopussa Lahdessa oli 50 138 työpaikkaa ja työllisiä 46 238. Vuodessa työpaikkojen määrä laski 2,5 % ja työllisten 2,1 %. Luvut ovat vuoden

Lisätiedot

Työpaikat ja työlliset 2015

Työpaikat ja työlliset 2015 Työpaikkoja Irja Henriksson 3.10.2017 Työpaikat ja työlliset 2015 Vuoden 2015 lopussa Lahdessa oli 49 761 työpaikkaa ja työllisiä 46 047. Vuodessa työpaikkojen määrä laski 0,8 % ja työllisten 0,4 %. Luvut

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 8:2018

TILASTOKATSAUS 8:2018 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 8:2018 1 17.12.2018 TYÖPAIKAT VANTAALLA 2007 2016 Vantaalla oli lähes 110 800 työpaikkaa vuoden 2016 lopussa, mikä oli 4,9 prosenttia kaikista Suomen työpaikoista.

Lisätiedot

Tilastokatsaus 9:2013

Tilastokatsaus 9:2013 Tilastokatsaus 9:2013 Vantaa 31.10.2013 Tietopalvelu B15:2013 1 Työpaikat ja työssäkäynti Vantaalla vuonna 2011 Työvoima ja työllisyys Vantaalla 31.12.2011 Vantaalla työllisen työvoiman määrä oli 101 348

Lisätiedot

SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN. Elinkeinopoliittisen ohjelman liite 3. Toimintaympäristö. Väestö- ja elinkeinorakenne

SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN. Elinkeinopoliittisen ohjelman liite 3. Toimintaympäristö. Väestö- ja elinkeinorakenne Elinkeinopoliittisen ohjelman liite 3 Toimintaympäristö Tavoitteiden, päämäärien ja toimenpiteiden muodostamiseksi on tunnettava kunnan nykyinen toimintaympäristö. Toimintaympäristössä elinkeinojen kannalta

Lisätiedot

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti vuonna 2013

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti vuonna 2013 Tekninen ja ympäristötoimiala I Irja Henriksson 11.12.2015 Työpaikat, työlliset ja pendelöinti vuonna 2013 Vuoden 2013 lopussa Lahdessa oli 46 337 työpaikkaa ja työllisiä 41 049. Vuodessa työpaikkojen

Lisätiedot

Kuopion työpaikat 2017

Kuopion työpaikat 2017 Kuopion työpaikat 2017 Tilastokeskuksen julkistus 10/2019 Tilastotiedote 18/2019, 18.10.2019 Kuopion kaupunki, talous- ja omistajaohjaus KUOPION TYÖPAIKAT 2017 Kuopiossa oli vuoden 2017 lopussa noin 51

Lisätiedot

Kilpailukyky ja työmarkkinat

Kilpailukyky ja työmarkkinat Kilpailukyky ja työmarkkinat - Työpaikka- ja elinkeinorakenne - Työvoima ja työttömyys - Työvoiman saatavuus - Tulotaso ja Helsingin kaupungin tietokeskus Työpaikka- ja elinkeinorakenne Työpaikat Helsingin

Lisätiedot

Työpaikka- ja. Päivitetty 9.9.2014

Työpaikka- ja. Päivitetty 9.9.2014 Työpaikka- ja elinkeinorakenne i k Päivitetty 9.9.2014 Työpaikat Helsingin seudun kunnissa v 2000-20112011 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Helsinki 372 101 370 342 364 981 365 597

Lisätiedot

Tilastokatsaus 12:2014

Tilastokatsaus 12:2014 Tilastokatsaus 12:2014 Vantaa 5.11.2014 Tietopalvelu B15:2014 1 Työpaikat Vantaan osa-alueilla 31.12.2012 Työpaikkojen määrä kasvoi vuonna 2012 eniten Tikkurilassa ja Aviapoliksessa Vaikka työpaikkojen

Lisätiedot

KUOPION TYÖPAIKAT

KUOPION TYÖPAIKAT KUOPION TYÖPAIKAT 2011-2015 Muutokset 5 vuodessa: Työpaikkojen määrä kasvoi viidessä vuodessa noin 200 työpaikalla, 2,5 % - naisilla +600 työpaikkaa / miehillä -400 työpaikkaa Koulutuksen mukaan työpaikkamäärät

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 2:2018

TILASTOKATSAUS 2:2018 TILASTOKATSAUS 2:2018 15.3.2018 TYÖPAIKAT VANTAALLA 2015 Vantaalla oli vuoden 2015 lopussa 109 779 työpaikkaa. Työpaikkamäärä kasvoi edellisestä vuodesta 2450:lla. Helsingissä työpaikkamäärä kasvoi vuodesta

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 12:2015

TILASTOKATSAUS 12:2015 TILASTOKATSAUS 12:2015 17.12.2015 TYÖPAIKAT VANTAAN OSA-ALUEILLA 31.12. Työpaikkojen määrä kasvoi vuonna eniten Hakunilassa ja Aviapoliksessa Vaikka väheni vuoden aikana koko kaupungissa, oli kaupungin

Lisätiedot

Tilastokatsaus 11:2010

Tilastokatsaus 11:2010 Tilastokatsaus 11:2010 1.11.2010 Tietopalvelu B14:2010 Työpaikat Vantaalla 31.12.2008 1 Työllisen työvoiman määrä oli Vantaalla vuoden 2008 lopussa 101 529 henkilöä. Työttömänä oli tuolloin 6 836 vantaalaista.

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 7:2018

TILASTOKATSAUS 7:2018 Tilastokatsaus 6:12 TILASTOKATSAUS 7:18 1 17.12.18 SUOMALAIS- JA ULKOMAALAISTAUSTAISEN VÄESTÖN PÄÄASIAL- LINEN TOIMINTA VANTAALLA 00 16 Tässä tilastokatsauksessa tarkastellaan Vantaan väestön pääasiallista

Lisätiedot

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, KESÄKUU 2016

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, KESÄKUU 2016 VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, KESÄKUU 2016 Suomen kansantalous kasvoi viime vuonna 0,5 prosenttia kolmen taantumavuoden jälkeen. Vaimean kasvun lähteinä olivat viime vuoden alussa vienti ja kulutus ja loppuvuodesta

Lisätiedot

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, TAMMIKUU 2016 OSA 1

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, TAMMIKUU 2016 OSA 1 VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, TAMMIKUU 216 OSA 1 Osa 1: Koko kaupunki laisten yritysten liikevaihto pieneni,2 prosenttia vuoden 215 ensimmäisellä puoliskolla. Heinä-syyskuussa liikevaihdon väheneminen oli 1,2

Lisätiedot

LAUKAAN TILASTOKATSAUS TYÖVOIMA JA TYÖPAIKAT

LAUKAAN TILASTOKATSAUS TYÖVOIMA JA TYÖPAIKAT LAUKAAN TILASTOKATSAUS TYÖVOIMA JA TYÖPAIKAT 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 TYÖVOIMA LAUKAASSA 1990-2011 9000 8000 7000 6000 5000

Lisätiedot

Tilastokatsaus 6:2014

Tilastokatsaus 6:2014 Tilastokatsaus 6:2014 Vantaa 1 7.4.2014 Tietopalvelu B7:2014 Ulkomaalaistaustaisen väestön pääasiallinen toiminta Vantaalla vuonna 2011 Ulkomaalaistaustaiseen väestöön kuuluvaksi lasketaan henkilöt, jotka

Lisätiedot

Elinkeinorakenne ja suurimmat työllistäjät Hyvinkään kaupunki Talousosasto 11.12.2013

Elinkeinorakenne ja suurimmat työllistäjät Hyvinkään kaupunki Talousosasto 11.12.2013 Elinkeinorakenne ja suurimmat työllistäjät Hyvinkään kaupunki Talousosasto 11.12.2013 Hyvinkään elinkeinorakenne Tähän diasarjaan on koottu muutamia keskeisiä Hyvinkään kaupungin elinkeinorakennetta koskevia

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 4:2017

TILASTOKATSAUS 4:2017 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 4:201 1.10.201 TYÖTTÖMÄT VANTAALLA 200 2016 Työttömyysaste oli Vantaalla 11, prosenttia vuoden 2016 lopussa. Laskua edellisvuoteen oli 0,5 prosenttiyksikköä, mikä johtui

Lisätiedot

Tilastokatsaus 3:2013

Tilastokatsaus 3:2013 Tilastokatsaus 3:2013 Vantaa 1 24.1.2013 Tietopalvelu B3:2013 Työpaikat Vantaalla ja sen osa-alueilla 31.12.2010 Työpaikat kasvoivat vuonna 2010 taas vajaalla 3 000 työpaikalla Vantaalla oli vuoden 2010

Lisätiedot

LIITE 2. Tilastoliite: Kuva Kainuusta ja sen kunnista

LIITE 2. Tilastoliite: Kuva Kainuusta ja sen kunnista LIITE 2. Tilastoliite: Kuva Kainuusta ja sen kunnista Sisältö 1. Kehitys 2000-luvulla... 1 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. Väestön kehitys 2000-2014 (2000=100).... 1 Ikärakenne 2000 ja 2014... 1 Työpaikkojen

Lisätiedot

Työmatkasukkulointi pääkaupunkiseudulla

Työmatkasukkulointi pääkaupunkiseudulla Työmatkasukkulointi pääkaupunkiseudulla Sukkulointiaineistot löytyvät osoitteesta: https://www.hsy.fi/fi/asiantuntijalle/seututieto/tyopaikat/sivut/sukkulointi.aspx Työmatkasukkuloinnin karttasarja Tuoreimman

Lisätiedot

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2012

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2012 4 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2012 Helsingin työllisyysaste oli vuoden 2012 viimeisellä neljänneksellä 73,0 prosenttia. Työllisyysaste putosi vuoden takaisesta 0,7 prosenttiyksikköä.

Lisätiedot

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, KESÄKUU 2016

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, KESÄKUU 2016 VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, KESÄKUU 2016 Kaupungin osa-alueet 1) Liikevaihdon kehitys kaupungin eri osissa on ollut erilainen. Kasvu vuoden 2010 alkupuoliskolla oli kaikilla alueilla hyvin samanlainen, mutta

Lisätiedot

Ruututietokanta 2016: 250m x 250m

Ruututietokanta 2016: 250m x 250m Ruututietokanta 2016: 250m x 250m ja asukkaiden 2015. 250m x 250m. 1 asukas 55 472 55 472 2-10 asukasta 769 806 204 286 11-99 asukasta 1 791 725 55 063 100-499 asukasta 2 119 843 11 227 500-999 asukasta

Lisätiedot

Ruututietokanta 2017: 250m x 250m

Ruututietokanta 2017: 250m x 250m Ruututietokanta 2017: 250m x 250m ja asukkaiden 2016. 250m x 250m. 1 asukas 55 802 55 802 2-10 asukasta 762 404 202 859 11-99 asukasta 1 787 031 54 910 100-499 asukasta 2 124 278 11 232 500-999 asukasta

Lisätiedot

Ruututietokanta 2015: 250m x 250m

Ruututietokanta 2015: 250m x 250m Ruututietokanta 2015: 250m x 250m ja asukkaiden 2014. 250m x 250m. 1 asukas 54 927 54 927 2-10 asukasta 776 859 205 555 11-99 asukasta 1 791 875 55 215 100-499 asukasta 2 110 651 11 202 500-999 asukasta

Lisätiedot

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, KESÄKUU 2015

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, KESÄKUU 2015 VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, KESÄKUU 21 Koko kaupunki laisten yritysten liikevaihto pieneni,2 prosenttia vuonna 214. Vuotta aiemmin liikevaihdon väheneminen oli,3 prosenttia. Koko Helsingin seudulla liikevaihto

Lisätiedot

Ruututietokanta 2018: 250m x 250m

Ruututietokanta 2018: 250m x 250m Ruututietokanta 2018: 250m x 250m ja asukkaiden 2017. 250m x 250m. 1 asukas 56 368 56 368 2-10 asukasta 754 827 201 533 11-99 asukasta 1 784 762 54 611 100-499 asukasta 2 120 381 11 203 500-999 asukasta

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 1:2017

TILASTOKATSAUS 1:2017 TILASTOKATSAUS 1:2017 5.1.2017 TYÖPAIKAT VANTAAN OSA-ALUEILLA 31.12. Työpaikkojen määrä kasvoi vuonna Tikkurilassa, Koivukylässä ja Hakunilassa Vaikka työpaikkojen määrä kasvoi vuoden aikana koko kaupungissa,

Lisätiedot

ƒ) ± ± ± )± ã ƒ) ; ; ã Ò ƒ) ;;± ƒ; ; ;± ƒ) ƒ ;± ± ) ä ƒ)

ƒ) ± ± ± )± ã ƒ) ; ; ã Ò ƒ) ;;± ƒ; ; ;± ƒ) ƒ ;± ± ) ä ƒ) ƒ) ± ± ± )± ã ƒ) ; ; ã Ò ƒ) ;;± ƒ; ; ;± ƒ) ƒ ;± ± ) ä ƒ) ƒ) ± ± ± )± Ò ƒ) ;;± ƒ; ; ;± ƒ) ƒ ;± ± ) ä ƒ) ƒ) ± ± ± ) ± ƒ) ± ± ± ) ± ± ± ƒ ) ± ± ƒ) ± ± ± ) ± ± ± ± ± Ò ± ± ƒ) ;;± ƒ; ; ;± ƒ) ƒ ;± ± ) ä ƒ) ƒ)

Lisätiedot

Työpaikat Vaasan seudulla

Työpaikat Vaasan seudulla Työpaikat Vaasan seudulla 2000 2014 Erityissuunnittelija Teemu Saarinen, Kaupunkikehitys, 29.9.2016 Työpaikat Vaasan seudulla vuosina 2000 2014* *) Tilastokeskus julkaisee vuoden 2015 työpaikkatiedot lokakuussa

Lisätiedot

Työpaikat Vaasassa

Työpaikat Vaasassa Työpaikat Vaasassa 2000 2014 Erityissuunnittelija Teemu Saarinen, Kaupunkikehitys, 29.9.2016 Työpaikat Vaasassa vuosina 2000 2014* *) Tilastokeskus julkaisee vuoden 2015 työpaikkatiedot lokakuussa 2017.

Lisätiedot

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, TAMMIKUU 2016 OSA 2

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, TAMMIKUU 2016 OSA 2 VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, TAMMIKUU 216 OSA 2 Osa 2: Kaupungin eri osa-alueet 1) Liikevaihdon kehitys kaupungin eri osissa on ollut erilainen. Kasvu vuoden 2 alkupuoliskolla oli kaikilla alueilla hyvin samantyyppinen,

Lisätiedot

Tulevaisuuden megatrendit ja yrittäjyys

Tulevaisuuden megatrendit ja yrittäjyys Tulevaisuuden megatrendit ja yrittäjyys Yrittäjyyden trendit petri.malinen@yrittajat.fi Yritysrakenne Suomessa 2016 0,2% Suuryritykset (250 hlöä) 591 1,0% Keskisuuret yritykset (50 249 hlöä) 2 728 5,5%

Lisätiedot

Ruututietokanta 2014: 250m x 250m

Ruututietokanta 2014: 250m x 250m Ruututietokanta 2014: 250m x 250m ja asukkaiden 2013. 250m x 250m. 1 asukas 54 503 54 503 2-10 asukasta 782 991 206 376 11-99 asukasta 1 785 241 55 073 100-499 asukasta 2 112 513 11 224 500-999 asukasta

Lisätiedot

Kuopion työpaikat Muutokset 5 vuodessa: Kuopiossa työpaikkaa. Kuopioon työpaikkaa. Tilastotiedote 12 / 2016

Kuopion työpaikat Muutokset 5 vuodessa: Kuopiossa työpaikkaa. Kuopioon työpaikkaa. Tilastotiedote 12 / 2016 Kuopion työpaikat 2010 2014 Muutokset 5 vuodessa: Tilastotiedote 12 / 2016 Kuopion työpaikkojen määrä kasvoi 960:llä. Työpaikat lisääntyivät yksityisellä sektorilla 860:llä ja kunnalla 740:llä. Valtion

Lisätiedot

Hämeen ELY-keskuksen katsaus aloittaneista yrityksistä, I/2013

Hämeen ELY-keskuksen katsaus aloittaneista yrityksistä, I/2013 NÄKYMIÄ HUHTIKUU 2013 HÄMEEN ELY-KESKUS Hämeen ELY-keskuksen katsaus aloittaneista yrityksistä, I/2013 Julkaisuvapaa 26.4.2013 Aloittaneiden yritysten ja starttirahalla aloittaneiden määrä laskusuuntainen

Lisätiedot

Katsaus pääkaupunkiseudun työmatkavirtoihin 2015

Katsaus pääkaupunkiseudun työmatkavirtoihin 2015 Katsaus pääkaupunkiseudun työmatkavirtoihin 2015 HSY seutu- ja ympäristötieto 6.6.2015 Katsauksen sisältö: 1. Työmatkasukkuloinnin karttasarjat 2. Työmatkasukkuloinnin kehitys 3. HSY:n työmatkasukkulointia

Lisätiedot

TYÖPAIKKOJEN MÄÄRÄ. Työpaikkojen määrän kehitys on yhteneväinen työllisyyden kehityksen kanssa. Lähde:

TYÖPAIKKOJEN MÄÄRÄ. Työpaikkojen määrän kehitys on yhteneväinen työllisyyden kehityksen kanssa. Lähde: TYÖPAIKKOJEN MÄÄRÄ Työpaikkojen määrän kehitys on yhteneväinen työllisyyden kehityksen kanssa TYÖPAIKKOJEN MÄÄRÄ Alueella työssäkäyvät so. alueen työpaikat vv.2008-2012 (Novago Yrityskehitys Oy:n kunnat)

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 5:2016

TILASTOKATSAUS 5:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 5:2016 1 1.4.2016 YKSINHUOLTAJIEN TULOT VANTAALLA VUOSINA 2000 2013 Yksinhuoltajien määrä Vantaalla oli vuoden 2013 lopussa kaikkiaan 95 400 asuntokuntaa, joista yhden

Lisätiedot

Työttömät työnhakijat, työttömyysasteet ja työpaikat Hämeessä maaliskuussa TEM/Työnvälitystilastot

Työttömät työnhakijat, työttömyysasteet ja työpaikat Hämeessä maaliskuussa TEM/Työnvälitystilastot Työttömät työnhakijat, työttömyysasteet ja työpaikat Hämeessä maaliskuussa 2014 Työttömät työnhakijat kuukauden lopussa Hämeen ELY-keskuksen alueella vuosina 2009 2014 30 000 Työttömät työnhakijat (ml.

Lisätiedot

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2011

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2011 3 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2011 Helsingin työllisyysaste oli vuoden 2011 viimeisellä neljänneksellä 73,6 prosenttia, eli samalla tasolla kuin vuotta aiemmin. Työllisten

Lisätiedot

TIEDOTE 3/2014 KUOPION MUUTTOLIIKE

TIEDOTE 3/2014 KUOPION MUUTTOLIIKE KUOPION KAUPUNKI Konsernipalvelu Talous- ja strategiapalvelu Elokuu 214 TIEDOTE 3/214 KUOPION MUUTTOLIIKE Kuopion tulomuutto kasvussa Tilastokeskuksen keväällä julkistettujen muuttajatietojen mukaan Kuopion

Lisätiedot

Hämeen ELY-keskuksen katsaus aloittaneista ja lopettaneista yrityksistä, II/2013

Hämeen ELY-keskuksen katsaus aloittaneista ja lopettaneista yrityksistä, II/2013 NÄKYMIÄ MARRASKUU 2013 HÄMEEN ELY-KESKUS Hämeen ELY-keskuksen katsaus aloittaneista ja lopettaneista yrityksistä, II/2013 Julkaisuvapaa 26.11.2013 Aloittaneiden yritysten määrä jatkaa laskuaan Tilastokeskuksen

Lisätiedot

Nuorten työllisyyden seuranta Uudenmaan ELY-keskuksen alueella, lokakuu Uudenmaan ELY-keskus Tutkija Santtu Sundvall

Nuorten työllisyyden seuranta Uudenmaan ELY-keskuksen alueella, lokakuu Uudenmaan ELY-keskus Tutkija Santtu Sundvall Nuorten työllisyyden seuranta Uudenmaan ELY-keskuksen alueella, Uudenmaan ELY-keskus Tutkija Santtu Sundvall 1 Nuoret työttömät työnhakijat kuukauden lopussa Uudellamaalla (Lähde: TEM/Työnvälitystilasto

Lisätiedot

Nuorten työllisyyden seuranta Uudenmaan ELY-keskuksen alueella, marraskuu Uudenmaan ELY-keskus Tutkija Santtu Sundvall

Nuorten työllisyyden seuranta Uudenmaan ELY-keskuksen alueella, marraskuu Uudenmaan ELY-keskus Tutkija Santtu Sundvall Nuorten työllisyyden seuranta Uudenmaan ELY-keskuksen alueella, Uudenmaan ELY-keskus Tutkija Santtu Sundvall 1 Nuoret työttömät työnhakijat kuukauden lopussa Uudellamaalla (Lähde: TEM/Työnvälitystilasto

Lisätiedot

Nuorten työllisyyden seuranta Uudenmaan alueella, marraskuu Uudenmaan ELY-keskus Santtu Sundvall

Nuorten työllisyyden seuranta Uudenmaan alueella, marraskuu Uudenmaan ELY-keskus Santtu Sundvall Nuorten työllisyyden seuranta Uudenmaan alueella, Uudenmaan ELY-keskus Santtu Sundvall 1 Nuoret työttömät työnhakijat kuukauden lopussa Uudellamaalla (Lähde: TEM/Työnvälitystilasto 1207.) - Alle 25-v.

Lisätiedot

LAUKAAN TILASTOKATSAUS YRITYKSET JA TOIMIPAIKAT

LAUKAAN TILASTOKATSAUS YRITYKSET JA TOIMIPAIKAT LAUKAAN TILASTOKATSAUS YRITYKSET JA TOIMIPAIKAT 1995=100 YRITYSTEN MÄÄRÄN KEHITYS 1995-2012 200 190 180 Laukaa Koko maa 170 160 150 140 130 120 110 100 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Lisätiedot

Nuorten työllisyyden seuranta Uudenmaan ELY-keskuksen alueella, syyskuu Uudenmaan ELY-keskus Tutkija Santtu Sundvall

Nuorten työllisyyden seuranta Uudenmaan ELY-keskuksen alueella, syyskuu Uudenmaan ELY-keskus Tutkija Santtu Sundvall Nuorten työllisyyden seuranta Uudenmaan ELY-keskuksen alueella, Uudenmaan ELY-keskus Tutkija Santtu Sundvall 1 Nuoret työttömät työnhakijat kuukauden lopussa Uudellamaalla (Lähde: TEM/Työnvälitystilasto

Lisätiedot

Nuorten työllisyyden seuranta Uudenmaan ELY-keskuksen alueella, kesäkuu Uudenmaan ELY-keskus Tutkija Santtu Sundvall

Nuorten työllisyyden seuranta Uudenmaan ELY-keskuksen alueella, kesäkuu Uudenmaan ELY-keskus Tutkija Santtu Sundvall Nuorten työllisyyden seuranta Uudenmaan ELY-keskuksen alueella, Uudenmaan ELY-keskus Tutkija Santtu Sundvall 1 Nuoret työttömät työnhakijat kuukauden lopussa Uudellamaalla (Lähde: TEM/Työnvälitystilasto

Lisätiedot

Nuorten työllisyyden seuranta Uudenmaan ELY-keskuksen alueella, elokuu Uudenmaan ELY-keskus Tutkija Santtu Sundvall

Nuorten työllisyyden seuranta Uudenmaan ELY-keskuksen alueella, elokuu Uudenmaan ELY-keskus Tutkija Santtu Sundvall Nuorten työllisyyden seuranta Uudenmaan ELY-keskuksen alueella, Uudenmaan ELY-keskus Tutkija Santtu Sundvall 1 Nuoret työttömät työnhakijat kuukauden lopussa Uudellamaalla (Lähde: TEM/Työnvälitystilasto

Lisätiedot

Nuorten työllisyyden seuranta Uudenmaan ELY-keskuksen alueella, helmikuu Uudenmaan ELY-keskus Tutkija Santtu Sundvall

Nuorten työllisyyden seuranta Uudenmaan ELY-keskuksen alueella, helmikuu Uudenmaan ELY-keskus Tutkija Santtu Sundvall Nuorten työllisyyden seuranta Uudenmaan ELY-keskuksen alueella, Uudenmaan ELY-keskus Tutkija Santtu Sundvall 1 Nuoret työttömät työnhakijat kuukauden lopussa Uudellamaalla (Lähde: TEM/Työnvälitystilasto

Lisätiedot

Nuorten työllisyyden seuranta Uudenmaan ELY-keskuksen alueella, joulukuu Uudenmaan ELY-keskus Tutkija Santtu Sundvall

Nuorten työllisyyden seuranta Uudenmaan ELY-keskuksen alueella, joulukuu Uudenmaan ELY-keskus Tutkija Santtu Sundvall Nuorten työllisyyden seuranta Uudenmaan ELY-keskuksen alueella, Uudenmaan ELY-keskus Tutkija Santtu Sundvall 1 Nuoret työttömät työnhakijat kuukauden lopussa Uudellamaalla (Lähde: TEM/Työnvälitystilasto

Lisätiedot

Nuorten työllisyyden seuranta Uudenmaan ELY-keskuksen alueella, heinäkuu Uudenmaan ELY-keskus Tutkija Santtu Sundvall

Nuorten työllisyyden seuranta Uudenmaan ELY-keskuksen alueella, heinäkuu Uudenmaan ELY-keskus Tutkija Santtu Sundvall Nuorten työllisyyden seuranta Uudenmaan ELY-keskuksen alueella, Uudenmaan ELY-keskus Tutkija Santtu Sundvall 1 Nuoret työttömät työnhakijat kuukauden lopussa Uudellamaalla (Lähde: TEM/Työnvälitystilasto

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 1:2015

TILASTOKATSAUS 1:2015 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 1:2015 1 23.1.2015 VELKAANTUNEISUUS VANTAALLA JA MUISSA SUURISSA KAUPUNGEISSA SEKÄ HELSINGIN SEUDUN KEHYSKUNNISSA Vantaalaisista asuntokunnista 55 prosentilla oli velkaa

Lisätiedot

YT-TILASTOT Tytti Naukkarinen

YT-TILASTOT Tytti Naukkarinen YT-TILASTOT 2016 9.1.2017 Tytti Naukkarinen VUOSIVERTAILU 2006 2016 ALKANEIDEN YT-NEUVOTTELUJEN ALAISET HENKILÖT 250000 200000 150000 100000 50000 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Lisätiedot

Nuorten työllisyyden seuranta Uudenmaan ELY-keskuksen alueella, tammikuu Uudenmaan ELY-keskus Tutkija Santtu Sundvall

Nuorten työllisyyden seuranta Uudenmaan ELY-keskuksen alueella, tammikuu Uudenmaan ELY-keskus Tutkija Santtu Sundvall Nuorten työllisyyden seuranta Uudenmaan ELY-keskuksen alueella, Uudenmaan ELY-keskus Tutkija Santtu Sundvall 1 Nuoret työttömät työnhakijat kuukauden lopussa Uudellamaalla (Lähde: TEM/Työnvälitystilasto

Lisätiedot

Nuorten työllisyyden seuranta Uudenmaan ELY-keskuksen alueella, toukokuu Uudenmaan ELY-keskus Tutkija Santtu Sundvall

Nuorten työllisyyden seuranta Uudenmaan ELY-keskuksen alueella, toukokuu Uudenmaan ELY-keskus Tutkija Santtu Sundvall Nuorten työllisyyden seuranta Uudenmaan ELY-keskuksen alueella, Uudenmaan ELY-keskus Tutkija Santtu Sundvall 1 Nuoret työttömät työnhakijat kuukauden lopussa Uudellamaalla (Lähde: TEM/Työnvälitystilasto

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 3:2019

TILASTOKATSAUS 3:2019 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 3:2019 1 8.10.2019 TYÖTTÖMÄT VANTAALLA 2009 2018 Työttömyysaste oli Vantaalla 8,7 prosenttia vuoden 2018 lopussa, mikä oli 1,3 prosenttiyksikköä vähemmän kuin edellisenä

Lisätiedot

Yt-tilastot Tytti Naukkarinen

Yt-tilastot Tytti Naukkarinen Yt-tilastot 2017 Tytti Naukkarinen 8.1.2018 Vuosivertailu 2007 2017 Alkaneiden yt-neuvottelujen alaiset henkilöt 250000 200000 150000 100000 50000 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Lisätiedot

Nuorten työllisyyden seuranta Uudenmaan ELY-keskuksen alueella, huhtikuu Uudenmaan ELY-keskus Tutkija Santtu Sundvall

Nuorten työllisyyden seuranta Uudenmaan ELY-keskuksen alueella, huhtikuu Uudenmaan ELY-keskus Tutkija Santtu Sundvall Nuorten työllisyyden seuranta Uudenmaan ELY-keskuksen alueella, Uudenmaan ELY-keskus Tutkija Santtu Sundvall 1 Nuoret työttömät työnhakijat kuukauden lopussa Uudellamaalla (Lähde: TEM/Työnvälitystilasto

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 5:2018

TILASTOKATSAUS 5:2018 Tilastokatsaus 6:12 TILASTOKATSAUS 5:18 1 10.9.18 TYÖTTÖMÄT VANTAALLA 08 17 Työttömyysaste oli Vantaalla tasan 10 prosenttia vuoden 17 lopussa. Laskua edellisvuoteen oli peräti 1,9 prosenttiyksikköä, mikä

Lisätiedot

Nuorten työllisyyden seuranta Uudenmaan alueella, syyskuu Uudenmaan ELY-keskus Santtu Sundvall

Nuorten työllisyyden seuranta Uudenmaan alueella, syyskuu Uudenmaan ELY-keskus Santtu Sundvall Nuorten työllisyyden seuranta Uudenmaan alueella, Uudenmaan ELY-keskus Santtu Sundvall 1 Nuoret työttömät työnhakijat kuukauden lopussa Uudellamaalla (Lähde: TEM/Työnvälitystilasto 1207.) - Alle 25-v.

Lisätiedot

Nuorten työllisyyden seuranta Uudenmaan ELY-keskuksen alueella, maaliskuu Uudenmaan ELY-keskus Tutkija Santtu Sundvall

Nuorten työllisyyden seuranta Uudenmaan ELY-keskuksen alueella, maaliskuu Uudenmaan ELY-keskus Tutkija Santtu Sundvall Nuorten työllisyyden seuranta Uudenmaan ELY-keskuksen alueella, Uudenmaan ELY-keskus Tutkija Santtu Sundvall 1 Nuoret työttömät työnhakijat kuukauden lopussa Uudellamaalla (Lähde: TEM/Työnvälitystilasto

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 6:2015

TILASTOKATSAUS 6:2015 TILASTOKATSAUS 6:2015 6.10.2015 ULKOMAALAISTAUSTAISEN VÄESTÖN PÄÄASIALLINEN TOIMINTA VANTAALLA VUONNA 2012 Ulkomaalaistaustaiseen väestöön kuuluvaksi lasketaan Suomessa asuvat henkilöt, jotka ovat joko

Lisätiedot

Nuorisotyöttömyyden seuranta Uudenmaan alueella, heinäkuu Uudenmaan ELY-keskus

Nuorisotyöttömyyden seuranta Uudenmaan alueella, heinäkuu Uudenmaan ELY-keskus Nuorisotyöttömyyden seuranta Uudenmaan alueella, Uudenmaan ELY-keskus 1 Seurantaan liittyvä käsitteistö Virta yli 3 kk työttömyyteen % = Kuukauden aikana 3 kuukauden työttömyysrajan ylittäneiden henkilöiden

Lisätiedot

Nuorisotyöttömyyden seuranta Uudenmaan alueella, kesäkuu Uudenmaan ELY-keskus

Nuorisotyöttömyyden seuranta Uudenmaan alueella, kesäkuu Uudenmaan ELY-keskus Nuorisotyöttömyyden seuranta Uudenmaan alueella, Uudenmaan ELY-keskus 1 Seurantaan liittyvä käsitteistö Virta yli 3 kk työttömyyteen % = Kuukauden aikana 3 kuukauden työttömyysrajan ylittäneiden henkilöiden

Lisätiedot

Nuorisotyöttömyyden seuranta Uudenmaan alueella, elokuu Uudenmaan ELY-keskus

Nuorisotyöttömyyden seuranta Uudenmaan alueella, elokuu Uudenmaan ELY-keskus Nuorisotyöttömyyden seuranta Uudenmaan alueella, Uudenmaan ELY-keskus 1 Seurantaan liittyvä käsitteistö Virta yli.. kk työttömyyteen % = Kuukauden aikana.. kuukauden työttömyysrajan ylittäneiden henkilöiden

Lisätiedot

Nuorisotyöttömyyden seuranta Uudenmaan ELY-keskuksen alueella

Nuorisotyöttömyyden seuranta Uudenmaan ELY-keskuksen alueella Nuorisotyöttömyyden seuranta Uudenmaan ELY-keskuksen alueella Elokuu 2019 Uudenmaan ELY-keskus Nuoret työttömät työnhakijat kuukauden lopussa Uudellamaalla 2018 Elokuu 2019 Heinäkuu 2019 Elokuu Alle 25-v.

Lisätiedot

Nuorisotakuun seuranta Uudenmaan alueella, tammikuu Tutkija Linnea Alho Uudenmaan ELY-keskus

Nuorisotakuun seuranta Uudenmaan alueella, tammikuu Tutkija Linnea Alho Uudenmaan ELY-keskus Nuorisotakuun seuranta Uudenmaan alueella, tammikuu 2015 Tutkija Linnea Alho Uudenmaan ELY-keskus 1 Seurantaan liittyvä käsitteistö Virta yli 3 kk työttömyyteen % = Kuukauden aikana 3 kuukauden työttömyysrajan

Lisätiedot

Nuorisotyöttömyyden seuranta Uudenmaan alueella, huhtikuu Uudenmaan ELY-keskus

Nuorisotyöttömyyden seuranta Uudenmaan alueella, huhtikuu Uudenmaan ELY-keskus Nuorisotyöttömyyden seuranta Uudenmaan alueella, Uudenmaan ELY-keskus 1 Seurantaan liittyvä käsitteistö Virta yli 3 kk työttömyyteen % = Kuukauden aikana 3 kuukauden työttömyysrajan ylittäneiden henkilöiden

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 22:2016

TILASTOKATSAUS 22:2016 TILASTOKATSAUS 22:216 12.12.216 TIETOJA VANTAALLE JA VANTAALTA MUUTTANEISTA Työvoimaan kuuluvista tulomuuttajista 83 prosenttia oli työllisiä. Lähtömuuttajista heitä oli 82 prosenttia. Vuonna 214 Vantaalle

Lisätiedot

Nuorten työllisyyden seuranta Uudenmaan ELY-keskuksen alueella, joulukuu Uudenmaan ELY-keskus Tutkija Santtu Sundvall

Nuorten työllisyyden seuranta Uudenmaan ELY-keskuksen alueella, joulukuu Uudenmaan ELY-keskus Tutkija Santtu Sundvall Nuorten työllisyyden seuranta Uudenmaan ELY-keskuksen alueella, Uudenmaan ELY-keskus Tutkija Santtu Sundvall 1 Nuoret työttömät työnhakijat kuukauden lopussa Uudellamaalla (Lähde: TEM/Työnvälitystilasto

Lisätiedot

Nuorisotyöttömyyden seuranta Uudenmaan alueella, toukokuu Uudenmaan ELY-keskus

Nuorisotyöttömyyden seuranta Uudenmaan alueella, toukokuu Uudenmaan ELY-keskus Nuorisotyöttömyyden seuranta Uudenmaan alueella, Uudenmaan ELY-keskus 1 Seurantaan liittyvä käsitteistö Virta yli 3 kk työttömyyteen % = Kuukauden aikana 3 kuukauden työttömyysrajan ylittäneiden henkilöiden

Lisätiedot

Nuorisotyöttömyyden seuranta Uudenmaan alueella, helmikuu Uudenmaan ELY-keskus

Nuorisotyöttömyyden seuranta Uudenmaan alueella, helmikuu Uudenmaan ELY-keskus Nuorisotyöttömyyden seuranta Uudenmaan alueella, Uudenmaan ELY-keskus 1 Seurantaan liittyvä käsitteistö Virta yli 3 kk työttömyyteen % = Kuukauden aikana 3 kuukauden työttömyysrajan ylittäneiden henkilöiden

Lisätiedot

Tilastotiedon hyödyntäminen käytännön suunnittelussa ja päätöksenteossa. Jukka Ollila 12.10.2011

Tilastotiedon hyödyntäminen käytännön suunnittelussa ja päätöksenteossa. Jukka Ollila 12.10.2011 Tilastotiedon hyödyntäminen käytännön suunnittelussa ja päätöksenteossa yritysneuvonta yritysten eri elinkaaren vaiheissa seudullinen elinkeinojen kehittäminen hallinnoimalla Koheesio- ja kilpailukykyohjelma

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 15:2016

TILASTOKATSAUS 15:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 15:2016 1 25.8.2016 TYÖTTÖMÄT VANTAALLA 31.12.2015 Työttömyysaste oli Vantaalla 12,4 prosenttia vuoden 2015 lopussa. Työttömien määrä kasvoi kaikilla suuralueilla,

Lisätiedot

TILANNEKATSAUS. Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset. kesä-/heinäkuu Salo / Salon seutukunta. Tommi Virtanen

TILANNEKATSAUS. Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset. kesä-/heinäkuu Salo / Salon seutukunta. Tommi Virtanen TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset kesä-/heinäkuu 2017 Salo / Salon seutukunta Tommi Virtanen TYÖMARKKINAT TILANNE VERRATTUNA VUODENTAKAISEEN KESÄKUU 2017 VÄKILUKU 53 367-447 TYÖTTÖMYYS-

Lisätiedot

Toholampi. Toholammin väestönkehitys ja ennuste vuoteen Lähde: Tilastokeskus, väestötiedot ja -ennuste 2015

Toholampi. Toholammin väestönkehitys ja ennuste vuoteen Lähde: Tilastokeskus, väestötiedot ja -ennuste 2015 Toholampi Toholammin väestönkehitys ja ennuste vuoteen 2040 4100 3900 3700 3500 3300 2014; 3354 3100 2900 100 80 60 40 20 0-20 -40-60 -80-100 luonnollinen väestönkasvu (syntyneet - kuolleet) syntyneet

Lisätiedot

Toimintaympäristön muutoksia

Toimintaympäristön muutoksia Jämsä Kuhmoinen Toimintaympäristön muutoksia Jämsä ja Kuhmoinen 24.11.2014 Heikki Miettinen Pohjakartta MML, 2012 Kunnan elinvoimaisuuden indikaattorit Pidemmän aikavälin väestökehitys väestö 1980 2013

Lisätiedot

Veteli. Vetelin väestönkehitys ja ennuste vuoteen Lähde: Tilastokeskus, väestötiedot ja -ennuste 2015

Veteli. Vetelin väestönkehitys ja ennuste vuoteen Lähde: Tilastokeskus, väestötiedot ja -ennuste 2015 Veteli Vetelin väestönkehitys ja ennuste vuoteen 2040 4200 4000 3800 3600 3400 3200 3000 2800 2014; 3342 100 80 60 40 20 0-20 -40-60 -80-100 luonnollinen väestönkasvu (syntyneet - kuolleet) syntyneet kuolleet

Lisätiedot

Lestijärvi. Lestijärven väestönkehitys ja ennuste vuoteen Lähde: Tilastokeskus, väestötiedot ja -ennuste 2015

Lestijärvi. Lestijärven väestönkehitys ja ennuste vuoteen Lähde: Tilastokeskus, väestötiedot ja -ennuste 2015 1200 Lestijärvi Lestijärven väestönkehitys ja ennuste vuoteen 2040 1100 1000 900 2014; 817 800 700 50 40 30 20 10 0-10 -20-30 -40-50 luonnollinen väestönkasvu (syntyneet - kuolleet) syntyneet kuolleet

Lisätiedot

Raahen seudun yrityspalvelut. Tilastokatsaus vuosi 2011. Risto Pietilä Raahe 21.2.2012. www.rsyp.fi

Raahen seudun yrityspalvelut. Tilastokatsaus vuosi 2011. Risto Pietilä Raahe 21.2.2012. www.rsyp.fi Raahen seudun yrityspalvelut Tilastokatsaus vuosi 2011 Raahe 21.2.2012 www.rsyp.fi Raahen seudun yrityspalvelut on osa Raahen seutukunnan kehittämiskeskuksen toimintaa. 20.1.2012 1 Elinkeinorakenne Raahen

Lisätiedot