MITÄ ON ADHD? TUNNISTAMINEN, DIAGNOSOINTI, EROTUSDIAGNOSTIIKKA JA TAUSTATEKIJÄT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MITÄ ON ADHD? TUNNISTAMINEN, DIAGNOSOINTI, EROTUSDIAGNOSTIIKKA JA TAUSTATEKIJÄT"

Transkriptio

1 MITÄ ON ADHD? TUNNISTAMINEN, DIAGNOSOINTI, EROTUSDIAGNOSTIIKKA JA TAUSTATEKIJÄT Anita Puustjärvi lastenpsykiatrian oyl, palvelulinjajohtaja, KYS osa-aikainen asiantuntijalääkäri, Kela ADHD Käypä hoito-työryhmän pj

2 SIDONNAISUUDET lastenpsykiatrian oyl, palvelulinjajohtaja, KYS osa-aikainen asiantuntijalääkäri, Kela Käypä hoito-työryhmän jäsenyys v 2004 alkaen, puheenjohtajuus v 2015 alkaen lasten psykoterapian erityispätevyys, kognitiivinen terapia luentopalkkio- ja kirjoitustuloja lukuisilta eri tahoilta, joista määrällisesti eniten luentoja neuropsykiatrinen valmentaja-koulutuksissa (koko koulutuksen toteuttaa yleensä KirsiConsulting tai Valkes, järjestäjinä mm kesäyliopistoja) yksittäisiä luentopalkkiota maksaneita lääketeollisuusyrityksiä Orion Shire/Takeda Biocodex kongressimatka Shire (2019)

3 NEUROPSYKIATRISET HÄIRIÖT jotkin aivojen alueista tai hermorataverkostoista toimivat poikkeavasti (neurologinen), mikä vaikuttaa tiedon prosessointiin ja toiminnan, tunteiden ja käyttäytymisen säätelyyn (neuropsykiatrinen) voidaan jakaa kehityksellisiin ja hankittuihin kehityksellisiä: ADHD, autismikirjon häiriöt, tic-oireet, aistitiedon käsittelyn vaikeudet, toiminnanohjauksen ongelmat, mutta myös lukivaikeus, hahmotuksen vaikeudet ja muut oppimisvaikeudet ns. hankittuja: esim. aivoinfarktin jälkitila, MS-tauti, dementoivat sairaudet oireet ilmenevät eri tavoin eri ikävaiheissa ja eri ympäristöissä/tilanteissa tyypillisin/tutuin ilmiasu voi liittyä tietyn ikävaiheen oirekuvaan usein mukana on sosiaalisten ja tunnetaitojen kehityksen viivettä oire voi toisessa tilanteessa haitata ja toisessa olla vahvuus Anita Puustjärvi 2020

4 ADHD tarkkaavuuden säätelyn vaikeus ADD ADHD aktiivisuuden säätelyn impulsiivisuus vaikeus yliaktiivisimpulsiivinen Anita Puustjärvi 2021 attention deficit, hyperactivity disorder, aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö F90.0 esiintyvyys kouluikäisillä on n 5-7 %, aikuisilla 2-4 % ydinoireiden lisäksi usein on toiminnanohjauksen vaikeuksia, ongelmia tunnesäätelyssä ja sosiaalisissa taidoissa sekä käytösoireita samanaikaishäiriöt ovat tavallisia hoitamaton ADHD lisää mm päihdehäiriön riskiä ydinoireista ylivilkkaus ja impulsiivisuus usein lievittyvät kehityksen myötä, mutta tarkkaamattomuuden aiheuttama haitta voi kasvaa ADHD on yleisin päädiagnoosi erikoissairaanhoitoon ohjatuilla lapsilla Suomessa

5 TAUSTATEKIJÖISTÄ ADHD:n kehittyminen on monen tekijän summa perinnölliset tekijät selittävät % ADHD:sta usean geenialueen säätelemä, useita kymmeniä riskigeenialueita monet geenialueista liittyvät myös muihin neuropsykiatrisiin häiriöihin aivojen rakenteeseen ja toimintaan vaikuttavat muut tapahtumat, kuten keskosuus, pään alueen vammat, epilepsia, voivat myös lisätä ADHD:n riskiä ympäristötekijät ja kokemukset voivat vaikuttaa perimän ilmenemiseen (esim. altistuminen sikiövaiheessa äidin stressille, tupakalle, alkoholille jne) muokkaavat taitojen kehitystä ja oirekuvaa ja siten vaikuttavat toimintakykyyn (esim deprivaatio tai muut varhaiset negatiiviset elämäntapahtumat, myöhemmät kokemukset ja opitut selviytymismallit) myös varhaislapsuuden uniongelmat näyttävät liittyvän lisääntyneeseen ADHD:n riskiin Anita Puustjärvi 2021

6 eri tekijöiden välinen vuorovaikutus (ADHD:ssa) (muokattu, alkuperäinen julkaistu kirjassa Vaikeudesta voimaksi, Finnlectura 2017) perinnölliset tekijät (60-80 %) sekä perimän ilmenemiseen tai aivojen rakenteeseen ja kehitykseen muuten vaikuttavat tekijät kielelliset ja vuorovaikutustaidot säätelytaidot (tarkkaavuus, impulssikontrolli, tunteet, käyttäytyminen) selviytymis- ja ongelmanratkaisutaidot toiminnanohjaus yksilölliset ympäristötekijät (kasvatusmenetelmät, elämäntapahtumat kuten traumat, saatu hoito ja tuki, yhteistyö eri tahojen välillä) yleiset ympäristötekijät (kulttuuri, arvot, yhteiskunnalliset ratkaisut kuten hoidon saatavuus), globaalit ilmiöt toimintakyky ja oireiden aiheuttama haitta Anita Puustjärvi 2021

7 AIVOT JA ADHD aivoissa otsa-, päälaki- ja ohimolohkojen kuorikerros, pikkuaivot sekä näitä yhdistävät hermoverkot toimivat poikkeavasti, alitehoisesti, jolloin tarkkaavuuden ja vireystilan säätely sekä toimintojen estäminen (inhibitio) eivät onnistu optimaalisesti keskeisiä välittäjäaineita ovat dopamiini ja noradrenaliini mielihyväjärjestelmän alitehoisuus: suuntautuminen nopeaa mielihyvää tuottaviin asioihin motivaation suuri merkitys toimintakyvylle Anita Puustjärvi 2021 PURPER-OUAKIL D, RAMOZ N, LEPAGNOL-BESTEL AM, ET AL. NEUROBIOLOGY OF ATTENTION DEFICIT/HYPERACTIVITY DISORDER. PEDIATR RES 2011; 69: 69R-76R.

8 Lapset ja nuoret ADHD:n mahdollisuus on otettava huomioon aina, kun esiintyy koulunkäyntiin tai käyttäytymiseen liittyviä ongelmia, joista vanhemmilla tai varhaiskasvatuksen, koulun tai opiskelupaikan henkilökunnalla tai nuorella itsellään on huolta. Aikuiset Epäily ADHD:sta voi herätä henkilöllä itsellään, hänen läheisillään, työpaikalla tai terveydenhuollossa, esimerkiksi opiskelu- tai työterveyshuollossa. Myös lapsen ADHD-oireiden arviointi voi johtaa tarpeeseen arvioida vanhemman ADHD-oireita.

9 KYSE VOI OLLA ADHD:STA SILLOINKIN KUN henkilö on suoriutunut opinnoista ja on menestynyt työelämässä (hyvä kognitiivinen taso kompensoi oireita) mahdollisesti tehdyissä psykologin tutkimuksissa ei ole viitteitä tarkkaavuushäiriöstä (häiriötön tilanne) suvussa ei esiintyisi ADHD:ta samanaikaisesti esiintyisi masennusta tai ahdistuneisuutta tai tiedossa olisi traumakokemuksia henkilö itse ei pitäisi oireita haittaavina (mutta ympäristö kuvailee tyypillisiä oireita ja niistä aiheutuvaa haittaa)

10 Täyttyvätkö ADHD-diagnoosikriteerit? 6/9 tarkkaamattomuusoiretta (DSM-5: 17-vuotiailla tai vanhemmilla 5/9) 6/9 ylivilkkaus-impulsiivisuusoiretta (DSM-5: 17-vuotiailla tai vanhemmilla 5/9) Oireilu on kestänyt yli 6 kuukautta Oireita esiintyy useassa eri tilanteessa (koti, päiväkoti, koulu, opiskelu, työ, harrastukset), eri ihmisten kanssa Oireet alkaneet ennen kouluikää tai alakouluiässä (ennen 12 vuoden ikää) Oireista selkeää haittaa suoriutumiskyvylle Oireet eivät selity paremmin muulla häiriöllä

11 TARKKAAVUUDEN ONGELMIEN OIREKRITEERIT lapsilla 6 oiretta, 17- vuotiailla tai vanhem milla 5 oiretta huomion kiinnittäminen riittävän hyvin yksityiskohtiin epäonnistuu usein tai potilas tekee huolimattomuusvirheitä koulussa, työssä tai muissa tehtävissä keskittyminen leikkeihin tai tehtäviin epäonnistuu usein usein potilas ei näytä kuuntelevan, mitä hänelle puhutaan ohjeiden noudattaminen ja koulu-, koti- tai työtehtävien valmiiksi tekeminen epäonnistuvat usein (ei johdu uhmakkaasta käytöksestä tai kyvyttömyydestä ymmärtää ohjeita) kyky järjestää tehtäviä ja toimintoja on usein huonontunut usein potilas välttää tai kokee voimakkaan vastenmielisenä tehtävät, jotka vaativat psyykkisen ponnistelun ylläpitämistä, kuten esimerkiksi läksyt potilas kadottaa usein esineitä, jotka ovat tärkeitä tietyissä tehtävissä ja toiminnoissa, kuten koulutavaroita, kyniä, kirjoja, leluja tai työkaluja potilas häiriintyy usein helposti ulkopuolisista ärsykkeistä potilas on usein muistamaton päivittäisissä toiminnoissa

12 YLIAKTIIVISUUS JA IMPULSIIVISUUS: OIREKRITEERIT lapsilla 6 oiretta, 17- vuotiailla tai vanhemmil la 5 oiretta potilas liikuttelee usein levottomasti käsiään tai jalkojaan tai vääntelehtii tuolillaan potilas lähtee usein liikkeelle luokassa tai muualla tilanteissa, missä edellytetään paikalla pysymistä potilas juoksentelee tai kiipeilee usein tilanteissa, missä se ei kuulu asiaan (nuorilla tai aikuisilla voi esiintyä pelkkänä levottomuuden tunteena) potilas on usein liiallisen äänekäs leikkiessään tai ei onnistu paneutumaan hiljaa harrastuksiin potilas on motorisesti jatkuvasti liian aktiivinen eikä aktiivisuus oleellisesti muutu sosiaalisen ympäristön mukaan tai ulkoisista vaatimuksista potilas vastaa usein jo ennen kuin kysymykset ovat valmiita ja estää vastauksellaan toisten tekemiä kysymyksiä potilas ei usein jaksa seistä jonossa tai odottaa vuoroaan peleissä tai ryhmissä potilas keskeyttää usein toiset tai on tunkeileva (esimerkiksi tunkeutuu toisten keskusteluihin ja peleihin) potilas puhuu usein liian paljon ottamatta huomioon tilanteen vaatimaa pidättyväisyyttä

13 OIREIDEN TAVALLISIA ILMENEMISMUOTOJA OVAT MYÖS aliaktiivisuus vaikeus rentoutua poissaolevuus nopeatempoisuus vauhdikkuus haaveilu, ajatuksiin vaipuminen pitkästyminen, jos tekeminen jatkuu kauan toissijaisten asioiden tekeminen alttius sosiaalisille ristiriitatilanteille ajattelemattomuus jatkuva puuhailu vaikeus olla sopivan aktiivinen vaihtaminen tekemisestä toiseen onnettomuusalttius lähti varhain kävelemään ja onkin sen jälkeen juossut ei ehdi miettiä, mitä on tekemässä Anita Puustjärvi 2021 kärsimättömyys parisuhteet vaihtuvat opiskelu- ja työpaikat vaihtuvat usein

14 YMPÄRISTÖN VAIKUTUS oireita voimistavat: ympäristön häiriötekijät suuri ryhmäkoko vapaamuotoinen tilanne yleisesti annettu ohje monimutkaiset, pitkät ohjeet pitkäkestoinen, ponnistelua vaativa työskentely toistuva, tylsäksi tai vaikeaksi koettu tekeminen palaute vasta tekemisen päätyttyä useat yhtäaikaiset, huomiota vaativat asiat odotus paikallaan pysymisestä fyysinen tai psyykkinen epämukavuus (väsymys, nälkä, jännitys) Anita Puustjärvi 2021 oireita lievittävät: rauhallinen ympäristö, sopiva ärsyketaso pieni ryhmä, kahdenkeskisyys strukturoitu tilanne yksilölle suoraan suunnattu ohje lyhyet, yksi vaihe kerrallaan annetut ohjeet lyhyisiin jaksoihin jakautuva tekeminen, työskentely yksi asia kerrallaan mielenkiintoinen tekeminen, hyvä motivaatio välitön, oikein ajoitettu kannustava palaute vireystilan säätelyä helpottavat olosuhteet mahdollisuus lepohetkeen, välipala mahdollisuus liikehtiä häiritsemättä muita (esimerkiksi jumppapallolla istuminen, sormeiltava esine jne.) salliva, rauhoittumista tukeva ilmapiiri

15 IÄN VAIKUTUS OIREISIIN (STAHL S PSYCHO- PHARMACOLOGY 2013)

16 Lapset: Nuoret: Aikuiset: Pienemmillä lapsilla oireet painottuvat levottomuuteen ja yliaktiivisuuteen. Ylivilkkaus vähenee usein iän myötä. Usein esiintyy myös univaikeuksia, käytösoireita ja kaverisuhdeongelmia, jotka voivat johtua ADHD-oireista. Tarkkaamattomuusoireet ovat yleensä vallitsevia ja tulevat esille varsinkin koulutyössä, myös kotona ja harrastuksissa. Motoriset ylivilkkausoireet vähenevät usein nuoruuden aikana. Impulsiivisuusoireet voivat ilmetä sosiaalisissa tilanteissa ja riskikäyttäytymisenä. Aikuistuessa ulkoisten vaatimusten lisääntyminen voi korostaa oireista aiheutuvaa haittaa. Tarkkaamattomuus ja impulsiivisuus aiheuttavat eniten haittaa toimintakyvylle. ADHD heikentää merkittävästi aikuisten koettua elämänlaatua, arjen toimintakykyä, ihmissuhteita ja työssä suoriutumista.

17 LAPSUUDESTA AIKUISUUTEEN ennusteeseen ja toimintakykyyn vaikuttavat mm taidot ja tuki, toisaalta vaatimukset aikuisen toimintakyvyn suhteen ovat suurempia kuin lapsilla aikuisten antama tuki ja apu ADHD-oireiden aiheuttama haitta vaatimukset lapsuus nuoruus aikuisuus

18 18 VOIKO ADHD PUHJETA VASTA AIKUISUUDESSA? pitkittäisseurantatutkimuksissa on havaittu, että osalle kontrolliryhmän lapsista kehittyy aikuisuudessa ADHD-diagnoosikriteerit täyttäviä oireita ympäristön tuki toimintakyvylle peittää oireita? lievät oireet aiheuttavat haittaa vasta vaatimustason noustessa? aivojen kypsymisprosessin ongelma? negatiivisten elämänkokemusten vaikutus aivojen toimintaan? muu häiriö? diagnoosin edellytys on, että oireita on esiintynyt jo lapsuudessa

19 Anita Puustjärvi 2020 ydintaidot impulssikontrolli työmuisti kognitiivinen joustavuus organisaatiotaidot aloitekyky suunnittelukyky toiminnan säätely toimintaprosessin ohjaus toiminnan arviointi, tarkkaavuuden säätely vireystilan säätely ajantaju kokemuksista oppiminen säätelytaidot motivaatio tunteet käyttäytyminen TOIMINNANOHJAUKSEN VAIKEUDET toiminnanohjauksen taidot mahdollistavat mielekkään toiminnan erilaisissa tilanteissa ja kyvyn säädellä toimintaa/käytöstä tilanteen mukaan toimiminen uudessa/muuttuvassa tilanteessa (esim sovittuun yksittäiseen tapaamiseen saapuminen) rutiinien muodostuminen toistuviin tilanteisiin (=energiansäästö neuropsykiatrisiin häiriöihin liittyy usein toiminnanohjauksen ongelmia, jotka vaikeuttavat arjen hallintaa ja heikentävät toimintakykyä ADHD:ssa tavallisia ovat toiminnan suunnittelun, toteuttamisen ja arvioinnin vaikeudet

20 VAIKUTUS ELÄMÄNLAATUUN arjen hallinta käyttäytyminen oppiminen ja akateemiset taidot ADHD psyykkiset oireet taitojen ja vahvuuksien hyödyntäminen sosiaaliset suhteet (perhe, ystävyyssuhteet ym) ADHD-oireet vaikuttavat monella elämän osa-alueella hoitamaton ADHD heikentää elämänlaatua (omaa ja läheisten) altistaa opiskeluvaikeuksille ja ongelmille työllistymisessä näyttää lyhentävän eliniänodotetta vuosilla suurentaa mm. liikennerikkomusten ja päihdeongelmien riskiä ADHD:n ei kuitenkaan tarvitse olla este elämässä menestymiselle riittävä ja pitkäjänteinen tuki on hyödyksi Anita Puustjärvi 2021

21

22 systemaattinen ja laaja-alainen arvio sekä oireiden että erotusdiagnostiikan arvioimiseksi tarvitaan tietoa toimintakyvystä eri tilanteissa ja eri ihmisten kanssa oireita arvioitaessa on otettava huomioon olosuhteet sekä tilanne/konteksti erotusdiagnostiikkaa varten tarvitaan usein lisätutkimuksia (psykologin tutkimus, toimintaterapeutin arvio, joskus laboratoriotutkimuksia jne) aikuisilla tavoitteena on osoittaa, että oireita on ollut jo lapsuudessa, ei varmistaa dg-kriteerien täyttymistä lapsuudessa arviossa tulee ottaa huomioon myös toimintakyvyn tukemiseen käytetyt tukitoimet! toimintakyky ja oireet eri tilanteissa Anita Puustjärvi 2021 OIREIDEN ARVIOINTI tieto kasvusta, kehityksestä, elämäntapahtumista jne arvio ADHD:n oireista erotusdiagn ostiikka: arvio muista sairauksista ja häiriöistä olosuhteiden vaikutus oireisiin ja toimintakykyyn Onko kyse ADHD:sta? Onko kyse lisäksi tai sen sijasta muusta häiriöstä? status, tarvittavat lisätutkimukset

23 KYSELYLOMAKKEISTA oirekuvan ja hoitovasteen arvioinnin apuna voidaan käyttää kyselylomakkeita pelkästään lomaketiedon tai pistemäärän perusteella ei tule tehdä diagnoosia tai sulkea sitä pois lomakkeen täyttäjän tulkinta kysymyksistä ja kyky tunnistaa oireita vaikuttaa tulokseen luotettavampi haastatellen alkuvaiheessa on suositeltavaa käyttää laajemmin oirekuvaa kartoittavia menetelmiä DAWBA, CBCL, SDQ, VIIVI (5-15) fokusoituun oirearviointiin soveltuvat esim ADHD-oirekysely, ADHD-RS-IV, SNAP IV, KESKY (opettajille) ASRS, DIVA

24 APUVÄLINEITÄ OIREKARTOITUKSEEN ADHD-oirekysely validoimaton, löytyy suosituksen taustaaineistosta ADHD Rating Scale IV (ADHD-RS-IV) soveltuu käytettäväksi ADHD-oireiden diagnostisessa arvioinnissa lapsilla ja nuorilla (B). löytyy suosituksen tausta-aineistosta, mutta hieman vaikeakäyttöisempi Keskittymiskysely (Kesky) opettajille Five to Fifteen (FTF) eli "Viivi"-kysely lapsen kehityksen ja neuropsykiatrisen oirekuvan selvitykseen. vaatii rekisteröitymisen Vahvuudet ja vaikeudet -kysely (Strengths and Difficulties Questionnaire, SDQ) DAWBA (Development and Well-Being Assessment) internet-pohjainen laaja kysely/haastattelu Anita Puustjärvi 2021

25 ADHD JA SAMANAIKAISHÄIRIÖT (KS MYÖS masennus uhmakkuus- ja käytöshäiriö % ahdistuneisuushäiriöt ADHD % traumaperäiset häiriöt % motoriset ja aistitoiminnan säät vaikeudet % päihdehäiriöt psykoosit ja bipolaarihäiriö tic-oireet % kielelliset vaikeudet ja oppimisvaikeudet 40 % autismikirjon häiriöt % Anita Puustjärvi 2021 ADHD:n kanssa esiintyy usein samanaikaisia muita häiriöitä ADHD-oireet voivat myös altistaa muille häiriöille (esim. masennus, traumaperäiset häiriöt päihdeongelmat) muu sairaus ei estä samanaikaista neuropsykiatrisen häiriön diagnoosia tai toisinpäin, jos molempien diagnostiset kriteerit täyttyvät diagnoosi tehdään oirekokonaisuuden perusteella, sillä yksittäisiä samankaltaisia oireita voi olla muissakin häiriöissä

26 EROTUS- JA SAMANAIKAISDIAGNOSTIIKKAA hidas kypsyminen unen häiriöt motoriikan ja aistitoiminnan säätelyn vaikeudet kielellinen erityisvaikeus oppimisvaikeudet autismikirjon häiriöt Touretten oireyhtymä kehitysvammaisuus somaattiset sairaudet, kipu poissaolokohtauksina esiintyvä epilepsia muiden sairauksien lääkehoito uhmakkuus- ja käytöshäiriöt kiintymyssuhdehäiriö ahdistuneisuushäiriöt stressi, traumaperäiset häiriöt mielialahäiriöt: masennus sekä kaksisuuntainen mielialahäiriö psykoottiset häiriöt epävakaa persoonallisuushäiriö päihdehäiriöt aivovammat ja niiden jälkitilat lisää erotusdiagnostisia näkökulmia KHsuosituksen taulukossa 1.

27 toimintamalli perustaso Perustaso ja/tai esh Tarvittavat tarkentavat tutkimukset Perustaso joskus esh Tilannekartoitus ADHD-epäily Diagnostinen arvio Psykoedukaatio Hoidon aloitus Psykososiaaliset lääkehoito Toimintakyvyn ylläpito: Seuranta ja hoitosuunnitelman päivitys Tarvittavat tukitoimet ja ohjaus Tarkennetut tukitoimet

28 KIRJALLISUUTTA Lastenpsykiatria ja nuorisopsykiatria Lastenneurologia Lääkärin käsikirja ADHD-käsikirja, PS-kustannus ADHD (huomaa lisämateriaalit ja videot)

ADHD. (Aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö) oirekuva ja diagnosointi lapsilla

ADHD. (Aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö) oirekuva ja diagnosointi lapsilla ADHD (Aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö) oirekuva ja diagnosointi lapsilla Anita Puustjärvi ADHD Käypä hoito-työryhmän puheenjohtaja lastenpsykiatrian apulaisylilääkäri KYS asiantuntijalääkäri, KELA

Lisätiedot

Adhd-oireisen lapsen ja nuoren arjen tuki

Adhd-oireisen lapsen ja nuoren arjen tuki Adhd-oireisen lapsen ja nuoren arjen tuki Skoopin syyskoulutus 30.10.2018 Katariina Berggren, ADHD-liiton suunnittelija Petja Laitinen, kokemusosaaja Adhd:n, aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriön, mahdollisuus

Lisätiedot

ADHD:n Käypä hoito suositus Matkalla aikuisuuteen nuorten ADHD:n erityispiirteitä

ADHD:n Käypä hoito suositus Matkalla aikuisuuteen nuorten ADHD:n erityispiirteitä ADHD:n Käypä hoito suositus Matkalla aikuisuuteen nuorten ADHD:n erityispiirteitä 12.10.2017 Maria Sumia Lastentautien ja nuorisopsykiatrian erikoislääkäri Tays EVA-yksikkö Pirkkalan terveyskeskus Nuoruuden

Lisätiedot

Neuropsykiatrisesti oireilevan nuoren kohtaaminen ja arjen tukeminen

Neuropsykiatrisesti oireilevan nuoren kohtaaminen ja arjen tukeminen Neuropsykiatrisesti oireilevan nuoren kohtaaminen ja arjen tukeminen Kemi 4.9.2015 Marja Koivusalo, lastenneurologian erikoislääkäri, Kolpeneen palvelukeskus Lasten ja nuorten normaali kehitys Normaalin

Lisätiedot

jonkin verran parempi

jonkin verran parempi ADHD-OIREIDEN SEURANALISA JA HOIDONSEURANALOMAKE 1 (1) LÄÄKKEENSAAJAN NIMI: ÄYÄJÄ: LÄÄKE, ANNOS JA ALOIUSPVM: Lomake täytetään kotona/muualla, missä: Viikoilla Onko ADHD-oireissa tai voinnissa tapahtunut

Lisätiedot

ADHD:n Käypä hoito -suositus. Lastenpsykiatrian ylilääkäri Anita Puustjärvi ESSHP

ADHD:n Käypä hoito -suositus. Lastenpsykiatrian ylilääkäri Anita Puustjärvi ESSHP ADHD:n Käypä hoito -suositus Lastenpsykiatrian ylilääkäri Anita Puustjärvi ESSHP Sidonnaisuudet kolmen viimeisen vuoden ajalta LL, lastenpsykiatrian erikoislääkäri, lastenpsykoterapian erityispätevyys

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi. Erityisen monipuolista opiskelua

Ammattiopisto Luovi. Erityisen monipuolista opiskelua Ammattiopisto Luovi Erityisen monipuolista opiskelua HAAPAVESI 6.9.2013 Oppimisvaikeudet Oppimisvaikeuksilla tarkoitetaan sitä, että oppijalla on vaikeuksia saavuttaa opiskelun tavoitteet, tai tavoitteiden

Lisätiedot

Lapsen levottomuus ja aggressiivisuus

Lapsen levottomuus ja aggressiivisuus Lapsen levottomuus ja aggressiivisuus Terveydenhoitajapäivät 2015 Kuntoutussuunnittelija, sh (AMK), TtM Kaisa Parviainen, Projektipäällikkö, th, psykoterapeutti Kaisa Humaljoki 10.2.2015 ADHD-liitto ry

Lisätiedot

Neuropsykiatrisesti oireilevan lapsen ja perheen arjen tuki. Perheet keskiöön!

Neuropsykiatrisesti oireilevan lapsen ja perheen arjen tuki. Perheet keskiöön! Neuropsykiatrisesti oireilevan lapsen ja perheen arjen tuki Perheet keskiöön! Neuropsykiatriaa ADHD Autismin kirjo Kielellinen erityisvaikeus Tourette, OCD CD/ODD + Liitännäisoireet + Toissijaiset oireet

Lisätiedot

ADHD:n Käypä hoito suositus Hoitopolku eri ikäkausina

ADHD:n Käypä hoito suositus Hoitopolku eri ikäkausina ADHD:n Käypä hoito suositus Hoitopolku eri ikäkausina 12.10.2017 Jaakko Pitkänen Yleislääketieteen erikoislääkäri Lastenneuvola- ja kouluterveydenhuoltotyön erityispätevyys Koululääkäri, vt erikoislääkäri,

Lisätiedot

Teija Hirvonen ja Minna Väisänen Kevät 2010 OAMK LIITE 6

Teija Hirvonen ja Minna Väisänen Kevät 2010 OAMK LIITE 6 Teija Hirvonen ja Minna Väisänen Kevät 2010 OAMK LIITE 6 AD/HD tulee englannin kielen sanoista Attention Deficit/Hyperactivity Disorder Tarkoittaa tarkkaavaisuushäiriötä, johon liittyy ylivilkkautta. AD

Lisätiedot

ADHD KUN ARKIPÄIVÄ ON YHTÄ KAAOSTA

ADHD KUN ARKIPÄIVÄ ON YHTÄ KAAOSTA ADHD KUN ARKIPÄIVÄ ON YHTÄ KAAOSTA On aivan tavallista, että pikkulapsen on vaikea istua paikallaan, keskittyä ja hillitä mielijohteitaan. ADHD:stä (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) kärsivillä

Lisätiedot

erikoissairaanhoidon (lastenpsykiatrian) toimintamalli Anita Puustjärvi lastenpsykiatrian palvelulinjajohtaja, KYS

erikoissairaanhoidon (lastenpsykiatrian) toimintamalli Anita Puustjärvi lastenpsykiatrian palvelulinjajohtaja, KYS erikoissairaanhoidon (lastenpsykiatrian) toimintamalli Anita Puustjärvi lastenpsykiatrian palvelulinjajohtaja, KYS Anita Puustjärvi 31.10.2018 1 tutkimusprosessi lastenpsykiatrialla lähetteen käsittely

Lisätiedot

Adhd-perustietoa ja keinoja lapsen tukemiseen

Adhd-perustietoa ja keinoja lapsen tukemiseen Adhd-perustietoa ja keinoja lapsen tukemiseen Kaisa Parviainen sh (AMK) TtM, Kuntoutussuunnittelija ADHD-liitto Tuuli Korhonen KK, Kuntoutussuunnittelija ADHD-liitto ADHD-liitto ry 1 Miltä adhd tuntuu?

Lisätiedot

Luentomateriaali ADHD (Aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö, lapset ja nuoret) Perustuu Käypä hoito -suositukseen Laadittu 29.6.

Luentomateriaali ADHD (Aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö, lapset ja nuoret) Perustuu Käypä hoito -suositukseen Laadittu 29.6. Luentomateriaali ADHD (Aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö, lapset ja nuoret) Perustuu Käypä hoito -suositukseen Laadittu 29.6.2012 Näytön varmuusaste Käypä hoito -suosituksissa Koodi Näytön aste Selitys

Lisätiedot

Nuoret ja kriisien kautta hyvään elämään. 13-14.11.2014 Tehyn terveydenhoitajien opintopäivät

Nuoret ja kriisien kautta hyvään elämään. 13-14.11.2014 Tehyn terveydenhoitajien opintopäivät Nuoret ja kriisien kautta hyvään elämään 13-14.11.2014 Tehyn terveydenhoitajien opintopäivät Lasten ja nuorten aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriöt Silve Serenius-Sirve yksikönjohtaja, psykologi Adhd-keskus

Lisätiedot

Adhd:n värittämä perhe-elämä

Adhd:n värittämä perhe-elämä Adhd:n värittämä perhe-elämä Vapaaehtoistoiminnan suunnittelija, pari- ja perheterapeutti Kaisa Humaljoki 10.10.2016 ADHD-liitto ry 1 Mikä on adhd? Adhd on neuropsykiatrinen häiriö Sen ydinoireet ovat

Lisätiedot

KASKI Työvalmennus Joensuu Ad(h)d. Valtone -hanke Niskakatu Joensuu p

KASKI Työvalmennus Joensuu Ad(h)d. Valtone -hanke Niskakatu Joensuu p KASKI Työvalmennus Joensuu 1.2.2013 31.12.2015 Ad(h)d Valtone -hanke Niskakatu 21 80100 Joensuu p. 0400 547 557 MIKÄ ON AD(H)D? Yliaktiivisuuden ja tarkkaavaisuuden häiriö, jonka keskeiset oireet ovat

Lisätiedot

Adhd-oireisen lapsen tukeminen

Adhd-oireisen lapsen tukeminen Adhd-oireisen lapsen tukeminen Savonlinna 1.12. 2015 ADHD-liitto ry 1 Hyvän hoidon merkitys lapselle Katkaista kielteisyyden kehä Mahdollistaa lapselle hyvä kehitys Mahdollistaa parempi toimintakyky Ehkäistä

Lisätiedot

Neuropsykiatristen potilaiden kuntoutuksen lähtökohdat. Jukka Loukkola Neuropsykologi OYS neuropsykiatrian poliklinikka

Neuropsykiatristen potilaiden kuntoutuksen lähtökohdat. Jukka Loukkola Neuropsykologi OYS neuropsykiatrian poliklinikka Neuropsykiatristen potilaiden kuntoutuksen lähtökohdat Jukka Loukkola Neuropsykologi OYS neuropsykiatrian poliklinikka Mitä on neuropsykiatria? Potilaan ongelmilla neuraalinen perusta ja siihen liittyen

Lisätiedot

Neuropsykiatrisesti oireilevien lasten, nuorten ja heidän perheidensä palveluverkko Etelä-Pohjanmaalla. Leena Lähdesmäki 1

Neuropsykiatrisesti oireilevien lasten, nuorten ja heidän perheidensä palveluverkko Etelä-Pohjanmaalla. Leena Lähdesmäki 1 Neuropsykiatrisesti oireilevien lasten, nuorten ja heidän perheidensä palveluverkko Etelä-Pohjanmaalla Leena Lähdesmäki 1 Neuropsykiatriset häiriöt Aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö; ADHD, ADD, muut

Lisätiedot

Auta minua onnistumaan. Miss sä oot? aikuisen läsnäolon merkitys lapselle seminaari 9.4.2014 Lahti

Auta minua onnistumaan. Miss sä oot? aikuisen läsnäolon merkitys lapselle seminaari 9.4.2014 Lahti Auta minua onnistumaan Miss sä oot? aikuisen läsnäolon merkitys lapselle seminaari 9.4.2014 Lahti Auta minua onnistumaan Vaikeuksien kasautumisen ja vakavampien käytösongelmien ennaltaehkäisy myönteisen

Lisätiedot

NUORTEN MASENNUS. Lanu-koulutus 5.9., ja

NUORTEN MASENNUS. Lanu-koulutus 5.9., ja NUORTEN MASENNUS Lanu-koulutus 5.9., 11.9. ja 20.9.2018 Kirsi Ylisaari Nuorisopsykiatrian ja yleislääketieteen erikoislääkäri Psykoterapeutti Nuorisopsykiatrian poliklinikka, EPSHP Diagnoosi ja kliininen

Lisätiedot

Toiminnanohjaus ja haastava käytös

Toiminnanohjaus ja haastava käytös 2.12.2014 Toiminnanohjaus ja haastava käytös - Mitä yhteistä niillä on? 1 Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja Työnohjaaja Erityisopettaja (veo) Haastavaksi koettua käyttäytymistä Impulsiivisuus

Lisätiedot

8.1.2016 NEUROPSYKIATRINEN KUNTOUTUS KEHITYKSELLISISSÄ NEUROPSYKIATRISISSÄ OIREYHTYMISSÄ

8.1.2016 NEUROPSYKIATRINEN KUNTOUTUS KEHITYKSELLISISSÄ NEUROPSYKIATRISISSÄ OIREYHTYMISSÄ NEUROPSYKIATRINEN KUNTOUTUS KEHITYKSELLISISSÄ NEUROPSYKIATRISISSÄ OIREYHTYMISSÄ 1. YLEISKUVAUS NEUROPSYKIATRISESTA KUNTOUTUKSESTA Neuropsykiatrisissa oireyhtymissä haasteet ovat luonteeltaan pitkäkestoisia,

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLLON MAHDOLLISUUDET NUORTEN AIKUISTEN NEUROPSYKIATRISESSA KUNTOUTUKSESSA. Elina Santti, LKT, psykiatrian erikoislääkäri

TERVEYDENHUOLLON MAHDOLLISUUDET NUORTEN AIKUISTEN NEUROPSYKIATRISESSA KUNTOUTUKSESSA. Elina Santti, LKT, psykiatrian erikoislääkäri TERVEYDENHUOLLON MAHDOLLISUUDET NUORTEN AIKUISTEN NEUROPSYKIATRISESSA KUNTOUTUKSESSA Elina Santti, LKT, psykiatrian erikoislääkäri JOHDANTO Neuropsykiatriset häiriöt vaikuttavat monin eri tavoin ja eri

Lisätiedot

ADHD ja Asperger; Kuntoutuksen haasteet. Katariina Kallio-Laine LKT, Neurologian erikoislääkäri/ Kela asiantuntijalääkäri 28.01.

ADHD ja Asperger; Kuntoutuksen haasteet. Katariina Kallio-Laine LKT, Neurologian erikoislääkäri/ Kela asiantuntijalääkäri 28.01. ADHD ja Asperger; Kuntoutuksen haasteet Katariina Kallio-Laine LKT, Neurologian erikoislääkäri/ Kela asiantuntijalääkäri 28.01.2013 ADHD (attention deficit hyperactivity disorder) Keskeistä tarkkaamattomuus,

Lisätiedot

Kognitiivista kuntoutusta skitsofrenian ensipsykoosiin sairastuneille. Annamari Tuulio-Henriksson Tutkimusprofessori, Kelan tutkimus

Kognitiivista kuntoutusta skitsofrenian ensipsykoosiin sairastuneille. Annamari Tuulio-Henriksson Tutkimusprofessori, Kelan tutkimus Kognitiivista kuntoutusta skitsofrenian ensipsykoosiin sairastuneille Annamari Tuulio-Henriksson Tutkimusprofessori, Kelan tutkimus 11.11.2016 Skitsofrenia Skitsofrenia on vakava psykoosisairaus, johon

Lisätiedot

VUOROVAIKUTUS JA LAPSUUSIÄN TUNNE- ELÄMÄN KEHITYS

VUOROVAIKUTUS JA LAPSUUSIÄN TUNNE- ELÄMÄN KEHITYS VUOROVAIKUTUS JA LAPSUUSIÄN TUNNE- ELÄMÄN KEHITYS 6.11.2017 1 VUOROVAIKUTUS VOI OLLA Suojaavana tekijänä tunne-elämän suotuisalle kehitykselle myös korjaavaa, hoitavaa (sekä hoito- ja terapiasuhteet että

Lisätiedot

FAS(D) miten tunnistan aikuisuudessa

FAS(D) miten tunnistan aikuisuudessa FAS(D) miten tunnistan aikuisuudessa Terhi Koskentausta LKT, psykiatrian erikoislääkäri, kehitysvammalääketieteen erityispätevyys Osastonylilääkäri, PHHYKY neuropsykiatrian poliklinikka Päihdelääketieteen

Lisätiedot

2013-2015 Työntekijän Valtone-vihko

2013-2015 Työntekijän Valtone-vihko 2013-2015 Työntekijän Valtone-vihko Kädessäsi oleva vihko on osa Valtone valmennusta ja toimintaa nepsy-aikuisille projektin tiedonjakamiseen kuuluvaa työtä. Valtone hanke on toiminut vuosina 2013 2015.

Lisätiedot

Kankaan kouluun? LUOTTAMUKSELLINEN. Kankaan koulu Koulurinteentie 7b 15870 Hollola 03-8803 241 044-7801 222 1. LAPSEN/NUOREN TIEDOT. Nimi.

Kankaan kouluun? LUOTTAMUKSELLINEN. Kankaan koulu Koulurinteentie 7b 15870 Hollola 03-8803 241 044-7801 222 1. LAPSEN/NUOREN TIEDOT. Nimi. 1 Kankaan kouluun? LUOTTAMUKSELLINEN Kankaan koulu Koulurinteentie 7b 15870 Hollola 03-8803 241 044-7801 222 1. LAPSEN/NUOREN TIEDOT Nimi Syntymäaika Osoite diagnoosi 2. HUOLTAJIEN TIEDOT Äiti Isä Muu

Lisätiedot

Oma väylä Mistä kaikki alkoi?

Oma väylä Mistä kaikki alkoi? Oma väylä Mistä kaikki alkoi? Oma väylä -hanke Loppuseminaari 4.12.2018 Seija Sukula Kuntoutuksen etuuspäällikkö Katariina Kallio-Laine Vastaava asiantuntijalääkäri Kela Neuropsykiatrisen kuntoutuksen

Lisätiedot

PUHUKAA ADHD:STÄ ADHD

PUHUKAA ADHD:STÄ ADHD PUHUKAA ADHD:STÄ Tässä luvussa tarjotaan sekä vanhemmille että opettajille oivallisia tapoja puhua ADHDhäiriöstä, sen oireista ja vaikutuksista. Lukuun kuuluu kappaleita ADHD:n oireista ja niiden muuttumisesta

Lisätiedot

Lapsen nimi: Sukupuoli: N (rengasta) Opettajan nimi: Päivämäärä: / / pv kk v

Lapsen nimi: Sukupuoli: N (rengasta) Opettajan nimi: Päivämäärä: / / pv kk v Opettajan täytettäväksi arviointilomake Conners - Revised (L) by C. Keith Conners, Ph.D Lapsen nimi: Sukupuoli: N (rengasta) M Syntymäaika: / Ikä: Luokka: Opettajan nimi: Päivämäärä: / / pv kk v Ohje:

Lisätiedot

ADHD:N HOITOMALLI OPISKELUTERVEYDEN- HUOLLOSSA. Essi Muinonen

ADHD:N HOITOMALLI OPISKELUTERVEYDEN- HUOLLOSSA. Essi Muinonen ADHD:N HOITOMALLI OPISKELUTERVEYDEN- HUOLLOSSA Essi Muinonen 15.11.2018 http://urn.fi/urn:isbn:978-952-302-722-0 ADHD JA OPISKELU Vaikeuttaa usein opiskelua, esim. tehtäviin ja opetukseen keskittyminen

Lisätiedot

Hyvä päivä, hyvä yö? Helena Aatsinki, työterveyshuollon erikoislääkäri, unilääketieteen erityispätevyys, psykoterapeutti

Hyvä päivä, hyvä yö? Helena Aatsinki, työterveyshuollon erikoislääkäri, unilääketieteen erityispätevyys, psykoterapeutti Hyvä päivä, hyvä yö? Helena Aatsinki, työterveyshuollon erikoislääkäri, unilääketieteen erityispätevyys, psykoterapeutti Sivu 1 Unihäiriöt Unettomuushäiriöt Unenaikaiset hengityshäiriöt Keskushermostoperäinen

Lisätiedot

Kehitykselliset neuropsykiatriset häiriöt. Riikka Perämäki, psykologi Aikuisten neuropsykiatrian poliklinikka

Kehitykselliset neuropsykiatriset häiriöt. Riikka Perämäki, psykologi Aikuisten neuropsykiatrian poliklinikka Kehitykselliset neuropsykiatriset häiriöt Riikka Perämäki, psykologi Aikuisten neuropsykiatrian poliklinikka 22.11.2018 Neuropsykiatrian poliklinikka Osa psykiatrista erikoissairaanhoitoa (tarvitaan lääkärin

Lisätiedot

Persoonallisuushäiriöt. Jyrki Nikanne Psykologi 21.9.2011

Persoonallisuushäiriöt. Jyrki Nikanne Psykologi 21.9.2011 Persoonallisuushäiriöt Jyrki Nikanne Psykologi 21.9.2011 Mitä tarkoittaa persoonallisuus? Persoonallisuushäiriödiagnoosi Millä mielellä otan tiedon vastaan? Millä mielellä lähden tarjottuun hoitoon? Määritelmä

Lisätiedot

ADHD Diagnostiikka ja lääkehoito opiskeluterveydenhuollossa

ADHD Diagnostiikka ja lääkehoito opiskeluterveydenhuollossa ADHD Diagnostiikka ja lääkehoito opiskeluterveydenhuollossa Opiskeluterveyspäivä 15.11.2018, Helsinki Jaakko Pitkänen Yleislääketieteen erikoislääkäri, lastenneuvolaja kouluterveydenhuoltotyön erityispätevyys

Lisätiedot

Aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriöt työelämän ja ammatillisen kuntoutuksen haasteina

Aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriöt työelämän ja ammatillisen kuntoutuksen haasteina Aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriöt työelämän ja ammatillisen kuntoutuksen haasteina Ammatillisen kuntoutuksen päivät 17.-18.9. 2014 Verve, Oulu Liisa Paavola Neuropsykologian erikoispsykologi, FT Pitäisi

Lisätiedot

Neuropsykologin rooli nuoren aikuisen ADHD- ja AS-asiakkaan. työ- ja toimintakyvyn arvioinnissa ja työhön kuntoutumisessa

Neuropsykologin rooli nuoren aikuisen ADHD- ja AS-asiakkaan. työ- ja toimintakyvyn arvioinnissa ja työhön kuntoutumisessa Neuropsykologin rooli nuoren aikuisen ADHD- ja AS-asiakkaan työ- ja toimintakyvyn arvioinnissa ja työhön kuntoutumisessa Liisa Paavola, neuropsykologian erikoispsykologi, FT NeuralOy Kehitykselliset neuropsykiatriset

Lisätiedot

Mikko Mikkonen Vastaava psykologi Psykiatrian ja päihdehuollon erityispalvelut Neuropsykiatrian konsultaatiotyöryhmä Helsingin sosiaali- ja

Mikko Mikkonen Vastaava psykologi Psykiatrian ja päihdehuollon erityispalvelut Neuropsykiatrian konsultaatiotyöryhmä Helsingin sosiaali- ja Mikko Mikkonen Vastaava psykologi Psykiatrian ja päihdehuollon erityispalvelut Neuropsykiatrian Helsingin sosiaali- ja terveysvirasto Sisältö: Mitä se on? Mistä sitä saa? Mitä kuntoutetaan? Riippuu yksilöllisestä

Lisätiedot

ADHD:N OIREIDEN TUNNISTAMINEN JA DIAGNOSOINTI

ADHD:N OIREIDEN TUNNISTAMINEN JA DIAGNOSOINTI ADHD:N OIREIDEN TUNNISTAMINEN JA DIAGNOSOINTI Tässä luvussa annetaan neuvoja sekä vanhemmille tai huoltajille että opettajille ADHD:n oireista ja siitä, kuinka ne voidaan tunnistaa lapsessa. Seuraavaksi

Lisätiedot

FASD - diagnoosi ja seuranta. Ilona Autti-Rämö Lastenneurologian dosentti Tutkimusprofessori Terveystutkimuksen päällikkö Kela Tutkimusosasto

FASD - diagnoosi ja seuranta. Ilona Autti-Rämö Lastenneurologian dosentti Tutkimusprofessori Terveystutkimuksen päällikkö Kela Tutkimusosasto FASD - diagnoosi ja seuranta Ilona Autti-Rämö Lastenneurologian dosentti Tutkimusprofessori Terveystutkimuksen päällikkö Kela Tutkimusosasto Aiheet Mikä on FASD Mitä diagnoosin teko edellyttää Mitä tulee

Lisätiedot

Kielellinen erityisvaikeus (SLI) puheterapeutin näkökulmasta. Leena Ervast Erikoispuheterapeutti, FL 29.1. 2014

Kielellinen erityisvaikeus (SLI) puheterapeutin näkökulmasta. Leena Ervast Erikoispuheterapeutti, FL 29.1. 2014 Kielellinen erityisvaikeus (SLI) puheterapeutin näkökulmasta Leena Ervast Erikoispuheterapeutti, FL 29.1. 2014 Kielellinen erityisvaikeus (SLI) Häiriö, jossa lapsen kielellinen toimintakyky ei kehity iän

Lisätiedot

Alkoholidementia hoitotyön näkökulmasta

Alkoholidementia hoitotyön näkökulmasta Alkoholidementia hoitotyön näkökulmasta PÄIHDELÄÄKETIETEEN PÄIVÄT 8.3.2019 SH KATJA ORANEN HELSINGIN SAIRAALA / SUURSUON SAIRAALA, AKUUTTI PÄIHDEKUNTOUTUSOSASTO 12 Suursuon sairaala os. 12 Akuutti päihdekuntoutusosasto

Lisätiedot

Mielenterveyden häiriöt

Mielenterveyden häiriöt Masennus Mielenterveyden häiriöt Ahdistuneisuushäiriöt pakkoajatukset ja -toiminnot paniikkihäiriöt kammot sosiaalinen ahdistuneisuus trauman jälkeiset stressireaktiot Psykoosit varsinaiset mielisairaudet

Lisätiedot

Väliinputoamisesta yhdenvertaisuuteen aikuisten oppimisvaikeudet palvelujärjestelmän haasteena

Väliinputoamisesta yhdenvertaisuuteen aikuisten oppimisvaikeudet palvelujärjestelmän haasteena Väliinputoamisesta yhdenvertaisuuteen aikuisten oppimisvaikeudet palvelujärjestelmän haasteena Tutkija, VTM Johanna Korkeamäki Valtakunnalliset Kuntoutuspäivät 13.4.2011 Työryhmä 6 20.4.2011 1 Esityksen

Lisätiedot

KOULUNKÄYNTIKYKY. Anita Puustjärvi lastenpsykiatri, vs osastonylilääkäri, linjanjohtaja, KYS

KOULUNKÄYNTIKYKY. Anita Puustjärvi lastenpsykiatri, vs osastonylilääkäri, linjanjohtaja, KYS KOULUNKÄYNTIKYKY Anita Puustjärvi lastenpsykiatri, vs osastonylilääkäri, linjanjohtaja, KYS OPPIVELVOLLISUUS JA KOULUNKÄYMINEN Perusopetuslaki 25 : Suomessa vakinaisesti asuvat lapset ovat oppivelvollisia

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan Opisto Minna Kansanaho

Etelä-Pohjanmaan Opisto Minna Kansanaho Etelä-Pohjanmaan Opisto Minna Kansanaho Tuki Muuttuneet tarpeet Tarkkaavaisuusongelmat muuttuvat iän myötä Motorinen levottomuus, impulsiivisuus vähenee tarkkaamattomuus ja vaikeudet jäsentää omaa toimintaansa

Lisätiedot

Pakko-oireisen häiriön epidemiologiaa. Esiintyvyys Oheissairastavuus Ennuste

Pakko-oireisen häiriön epidemiologiaa. Esiintyvyys Oheissairastavuus Ennuste Pakko-oireisen häiriön epidemiologiaa Esiintyvyys Oheissairastavuus Ennuste Prevalenssilukuja Authors Number Age prevalence (%) M/F(% or n) Flament et al. 1988, USA 5596 14-18 1,9* 11M/9F Lewinsohn et

Lisätiedot

Psykoosisairauksien tuomat neuropsykologiset haasteet

Psykoosisairauksien tuomat neuropsykologiset haasteet Psykoosisairauksien tuomat neuropsykologiset haasteet Hyvinkään sairaala 19.11.2015 Neuropsykologian erikoispsykologi Laila Luoma laila.luoma@hus.fi 1 Neuropsykologian kohteena on aivojen ja käyttäytymisen

Lisätiedot

Kertausta aivovammojen oireista

Kertausta aivovammojen oireista Toiminta takkuaa, auttaako terapia? Toimintaterapeutti Kari Löytönen 16.4.2013 Kertausta aivovammojen oireista (Tenovuon, Raukolan ja Ketolan luennot) Aivovamman tyypillinen oirekokonaisuus Poikkeava väsyvyys,

Lisätiedot

Sisällys. Osa I Lapsen aivovammat. Toimituskunta 7 Esipuhe 15 Johdanto 18. 1 Aivovammojen määritelmät ja käsitteet 22

Sisällys. Osa I Lapsen aivovammat. Toimituskunta 7 Esipuhe 15 Johdanto 18. 1 Aivovammojen määritelmät ja käsitteet 22 10 Julkaisijan puheenvuoro 5 Toimituskunta 7 Esipuhe 15 Johdanto 18 Osa I Lapsen aivovammat 1 Aivovammojen määritelmät ja käsitteet 22 Aivovamman alamuodot 24 Traumaattisen aivovamman alamuodot 24 Tajunnan

Lisätiedot

Työssä muistaminen -kysymyssarja

Työssä muistaminen -kysymyssarja Työssä muistaminen -kysymyssarja Kysymyssarja sopii apuvälineeksi muistinsa ja keskittymisensä toiminnasta huolestuneen potilaan tarkempaan haastatteluun. Kysely antaa potilaalle tilaisuuden kuvata tarkentaen

Lisätiedot

Sisällys OSA 1 ADHD LAPSELLA

Sisällys OSA 1 ADHD LAPSELLA Sisällys Esipuhe 11 Mitä on adhd? 13 Anita Puustjärvi, Arja Voutilainen ja Leena Pihlakoski Onko adhd uusi ilmiö? 14 Milloin kyse voi olla adhd:stä? 17 Miten adhd diagnosoidaan? 22 Miten varmistetaan,

Lisätiedot

ADHD aikuisiällä: tutkimusja hoitolinjaukset. Asko Niemelä Psykiatrian erikoislääkäri

ADHD aikuisiällä: tutkimusja hoitolinjaukset. Asko Niemelä Psykiatrian erikoislääkäri ADHD aikuisiällä: tutkimusja hoitolinjaukset Asko Niemelä Psykiatrian erikoislääkäri 25.5.2018 TOIMINNAN OSA-ALUEITA ADHD-POTILAAN TUTKIMUKSESSA JA HOIDOSSA TUTKIMUS - psykiatrinen arvio - neuropsykiatrinen

Lisätiedot

Neuropsykologisen kuntoutuksen arviointi ja porrastuminen

Neuropsykologisen kuntoutuksen arviointi ja porrastuminen Neuropsykologisen kuntoutuksen arviointi ja porrastuminen 17.10.2016 Työnjako arvioimisessa Perustasolla tutkitaan Neurologispohjaisista erityisvaikeuksista (esim. kielelliset erityisvaikeudet, visuaaliset

Lisätiedot

Sisällys. Esipuhe...11. Osa 1. Mitä ADHD on?

Sisällys. Esipuhe...11. Osa 1. Mitä ADHD on? Sisällys Esipuhe...11 Osa 1 Mitä ADHD on? Kokemuspuheenvuorot ADHD-oireisten lasten äiti kertoo...17 ADHD-oireinen nuori kertoo...25 ADHD-oireinen aikuinen kertoo...29 Irma Moilanen 1 ADHD... 35 Oireet...35

Lisätiedot

ADHD:n Käypä hoito-suositus 2017 Aikuisten ADHD:n lääkehoito. Sami Leppämäki psykiatrian dosentti, psykoterapeutti

ADHD:n Käypä hoito-suositus 2017 Aikuisten ADHD:n lääkehoito. Sami Leppämäki psykiatrian dosentti, psykoterapeutti ADHD:n Käypä hoito-suositus 2017 Aikuisten ADHD:n lääkehoito Sami Leppämäki 12.10.2017 psykiatrian dosentti, psykoterapeutti SIDONNAISUUDET KOLMEN VIIMEISEN VUODEN AJALTA Päätoimi yksityislääkäri Sivutoimet

Lisätiedot

Mitä diagnoosin jälkeen?

Mitä diagnoosin jälkeen? Mitä diagnoosin jälkeen? Yksilöllisyyden huomioiminen Struktuurin merkitys alussa tärkeää toimintaa ohjattaessa Rutiinien esiintyminen ja hyödyntäminen Konkreettinen kielenkäyttö ja tarvittaessa muiden

Lisätiedot

Oppimisvaikeudet ja tunneelämän. -yhteyksien ymmärtäminen

Oppimisvaikeudet ja tunneelämän. -yhteyksien ymmärtäminen Oppimisvaikeudet ja tunneelämän ongelmat -yhteyksien ymmärtäminen Nina Kultti-Lavikainen Lastentutkimusklinikka Niilo Mäki Instituutti & Jyväskylän perheneuvola Kognitiivinen psykoterapeutti, neuropsykologi

Lisätiedot

Adolescent ADHD and family environment an epidemiological and clinical study of ADHD in the Northern Finland 1986 Birth Cohort

Adolescent ADHD and family environment an epidemiological and clinical study of ADHD in the Northern Finland 1986 Birth Cohort Adolescent ADHD and family environment an epidemiological and clinical study of ADHD in the Northern Finland 1986 Birth Cohort Tuula Hurtig FT, KM, tutkijatohtori (Suomen Akatemia) Terveystieteiden laitos,

Lisätiedot

Mistä ADHD:ssa on kyse ja millaista tukea oppimiseen ADHD-lapsi tarvitsee?

Mistä ADHD:ssa on kyse ja millaista tukea oppimiseen ADHD-lapsi tarvitsee? Mistä ADHD:ssa on kyse ja millaista tukea oppimiseen ADHD-lapsi tarvitsee? Yhdessä erityisoppilaan tukena seminaari 3.10.2008, Finlandia-talo, Helsinki Anu Kippola-Pääkkönen anu.kippola-paakkonen@adhd-liitto.fi

Lisätiedot

ADHD (aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö)

ADHD (aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö) Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen Lastenneurologisen yhdistys ry:n, Suomen Lastenpsykiatriyhdistyksen ja Suomen Nuorisopsykiatrisen yhdistyksen asettama työryhmä ADHD (aktiivisuuden ja tarkkaavuuden

Lisätiedot

Aspergerin oireyhtymä- vahvuuksien, valmiuksien ja ratkaisujen löytäminen yhdessä opiskelijan kanssa

Aspergerin oireyhtymä- vahvuuksien, valmiuksien ja ratkaisujen löytäminen yhdessä opiskelijan kanssa Aspergerin oireyhtymä- vahvuuksien, valmiuksien ja ratkaisujen löytäminen yhdessä opiskelijan kanssa Pirjo Laatikainen Neuropsykiatrinen valmentaja Aspergerin oireyhtymä Neurobiologinen keskushermoston

Lisätiedot

NEUROPSYKIATRINEN VALMENNUS OPPIMISEN TUKENA

NEUROPSYKIATRINEN VALMENNUS OPPIMISEN TUKENA NEUROPSYKIATRINEN VALMENNUS OPPIMISEN TUKENA 10.3.2015 HELSINGIN MESSUKESKUS MERI-JOHANNA FABRITIUS PSYKIATRINEN SH, PSYKOTERAPEUTTI YET, NEUROPSYKIATRINEN VALMENTAJA Henkilöillä, joilla on oppimisvaikeuksia,

Lisätiedot

Psyykkinen toimintakyky

Psyykkinen toimintakyky Psyykkinen toimintakyky Toimintakyky = ihmisen ominaisuuksien ja ympäristön suhde : kun ympäristö vastaa yksilön ominaisuuksia, ihminen kykenee toimimaan jos ihmisellä ei ole fyysisiä tai psykososiaalisia

Lisätiedot

Neuropsykiatristen oireyhtymien, kuten ADHD:n ja autismin ilmeneminen arjessa arjen selviytymisen haasteet

Neuropsykiatristen oireyhtymien, kuten ADHD:n ja autismin ilmeneminen arjessa arjen selviytymisen haasteet Neuropsykiatristen oireyhtymien, kuten ADHD:n ja autismin ilmeneminen arjessa arjen selviytymisen haasteet Asumissosiaalisen työn päivä 9.5.2019 / Marko Lahti/ Kuopio 1 Autismisäätiö sr Yleishyödyllinen,

Lisätiedot

Laiska, tyhmä, saamaton.

Laiska, tyhmä, saamaton. Laiska, tyhmä, saamaton. Vai tukitoimia vailla? Klaus Karkia kokemusasiantuntija Koulutien kompastuskivet Peruskoulussa: Lievää keskittymättömyyttä Paljon pahempi ongelma kiusatuksi joutuminen, ja siitä

Lisätiedot

Voimaperheet. Andre Sourander Turun yliopisto VALVIRA 26/9/2014

Voimaperheet. Andre Sourander Turun yliopisto VALVIRA 26/9/2014 Voimaperheet Andre Sourander Turun yliopisto VALVIRA 26/9/2014 LASTENPSYKIATRIAN TUTKIMUSKESKUS Cumulative incidence in 2010 (%) 900 000 14,0 800 000 12,9 700 000 12,0 600 000 10,0 500 000 8,0 12,3 ERIKOISSAIRAANHOIDOSSA

Lisätiedot

ERIKOISSAIRAANHOIDON YHTEISTYÖ PERUSTERVEUDENHUOLLON KANSSA

ERIKOISSAIRAANHOIDON YHTEISTYÖ PERUSTERVEUDENHUOLLON KANSSA ERIKOISSAIRAANHOIDON YHTEISTYÖ PERUSTERVEUDENHUOLLON KANSSA Lastenneurologin näkökulma Sanna-Leena Vanhanen 3.4.2017 YLEISTÄ ESH:n ja PTH yhteistyö Lastentaudit Turku: kaupungin lastenneurologinen yksikkö

Lisätiedot

Lastenpsykiatrian ja perusterveydenhuollon yhteistyö

Lastenpsykiatrian ja perusterveydenhuollon yhteistyö Lastenpsykiatrian ja perusterveydenhuollon yhteistyö Auli Laakso-Santavirta Ylilääkäri, vastuualuejohtaja Lastenpsykiatrian el Lasten psykoterapian ja lasten psykoterapian kouluttajan erityispätevyys,

Lisätiedot

Laaja-alaiset oppimisvaikeudet TAKOMO 13.3.13. Kuka on erilainen oppija? Laaja-alaiset oppimisvaikeudet uutena haasteena

Laaja-alaiset oppimisvaikeudet TAKOMO 13.3.13. Kuka on erilainen oppija? Laaja-alaiset oppimisvaikeudet uutena haasteena Laaja-alaiset oppimisvaikeudet TAKOMO 13.3.13 Kuka on erilainen oppija? Laaja-alaiset oppimisvaikeudet uutena haasteena Kuka on erilainen oppija? Oppimisvaikeus= opiskelijalla on vaikeuksia saavuttaa opiskelun

Lisätiedot

Kati Juva HUS Psykiatriakeskus Lääketieteen etiikan päivä

Kati Juva HUS Psykiatriakeskus Lääketieteen etiikan päivä Kati Juva HUS Psykiatriakeskus Lääketieteen etiikan päivä 27.9.2018 Muistisairaudet Kognitiivisia kykyjä heikentäviä aivosairauksia Yleensä eteneviä Periaatteessa tunnetaan myös korjaantuvia tiloja ja

Lisätiedot

Miksi vanhuspsykiatria on tärkeää? Prof. Hannu Koponen HY ja HYKS Psykiatriakeskus Helsinki 24.4.2015

Miksi vanhuspsykiatria on tärkeää? Prof. Hannu Koponen HY ja HYKS Psykiatriakeskus Helsinki 24.4.2015 Miksi vanhuspsykiatria on tärkeää? Prof. Hannu Koponen HY ja HYKS Psykiatriakeskus Helsinki 24.4.2015 Iäkkäiden mielenterveysoireiden ilmenemiseen vaikuttavia tekijöitä Keskushermoston rappeutuminen Muut

Lisätiedot

Oppimisen pulmista oppimisen iloon -teemaryhmä

Oppimisen pulmista oppimisen iloon -teemaryhmä Oppimisen pulmista oppimisen iloon -teemaryhmä Opinnollinen kuntoutus Aija Lund 2007 Ryhmän teemat: Lukemisen ja kirjoittamisen vaikeudet (Jukka Nevala ja Marjukka Peltonen) Tekstinymmärtäminen ja sen

Lisätiedot

Toivon tietoa sairaudestani

Toivon tietoa sairaudestani Liite 4 LY1 Sopeutumisvalmennuskurssille osallistuvan yläasteella olevan nuoren kyselylomake 1. Hyvä kurssilainen! Olet osallistumassa narkolepsiaa sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssille.

Lisätiedot

301111 Mitä tavallinen psykiatri ymmärtää kehitysvammaisen mielenterveysongelmista? Yl juha kemppinen

301111 Mitä tavallinen psykiatri ymmärtää kehitysvammaisen mielenterveysongelmista? Yl juha kemppinen 301111 Mitä tavallinen psykiatri ymmärtää kehitysvammaisen mielenterveysongelmista? Yl juha kemppinen Vastaus: hyvin vähän Tietoakin on ollut vaikea hankkia, nyt on juuri uusi kirja julkaistu Tavallisimmin

Lisätiedot

ETAPPI-TUKI 03/12/2018

ETAPPI-TUKI 03/12/2018 ETAPPI-TUKI Etappi-tuki on tarkoitettu Vaasan kaupungin omille oppilaille 1-9lk:lle Etappi-tukeen haetaan alueellisen ertu-ryhmän kautta hakemuksella Etappi-tuki on tarkoitettu niille oppilaille, joiden

Lisätiedot

AD/HD aikuisella. Ritva Kohijoki 8.9.2007

AD/HD aikuisella. Ritva Kohijoki 8.9.2007 AD/HD aikuisella Ritva Kohijoki 8.9.2007 Mikä on AD/HD? Jokainen meistä tunnistaa joitakin AD/HD:n oireita toisinaan -> raja normaalin ja epänormaalin välillä on häilyvä AD/HD on kehityksellinen oireyhtymä,

Lisätiedot

Kielenkehityksen vaikeudet varhaislapsuudessa. Tiina Siiskonen KT, erityisopettaja

Kielenkehityksen vaikeudet varhaislapsuudessa. Tiina Siiskonen KT, erityisopettaja Kielenkehityksen vaikeudet varhaislapsuudessa Tiina Siiskonen KT, erityisopettaja Miten kielenkehityksen vaikeudet ilmenevät? Kielenkehityksen vaikeudet näkyvät kielen ymmärtämisessä ja tuottamisessa eri

Lisätiedot

MIELENTERVEYSTALON OMAISOSIO

MIELENTERVEYSTALON OMAISOSIO MIELENTERVEYSTALON OMAISOSIO Tietopaketti sairaalahoidossa olevien potilaiden omaisille Potilaan oikeudet Omaisen oikeudet Potilaan hoitoon liittyvä yhteistyö Valmistuu kevään 2015 aikana 13.11.2014 1

Lisätiedot

Kipupotilas psykiatrin vastaanotolla. Ulla Saxén Ylilääkäri Satshp, yleissairaalapsykiatrian yksikkö 26.05.2016

Kipupotilas psykiatrin vastaanotolla. Ulla Saxén Ylilääkäri Satshp, yleissairaalapsykiatrian yksikkö 26.05.2016 Kipupotilas psykiatrin vastaanotolla Ulla Saxén Ylilääkäri Satshp, yleissairaalapsykiatrian yksikkö 26.05.2016 ICD-10 tautiluokituksessa kipuoire esiintyy vain muutaman psykiatrisen diagnoosin kuvauksessa

Lisätiedot

Lasten ja nuorten kielellinen erityisvaikeus käypä hoito- suositus ja arjen toiminnot

Lasten ja nuorten kielellinen erityisvaikeus käypä hoito- suositus ja arjen toiminnot Lasten ja nuorten kielellinen erityisvaikeus käypä hoito- suositus ja arjen toiminnot Leena Ervast Erikoispuheterapeutti, FL Neural Oy, neuropsykologikeskus Mitä kielellinen erityisvaikeus on? Häiriö,

Lisätiedot

AIKUISEN ADHD. Minulla taas on tosi vaikea keskittyä ja... Hei, katsokaa, perhonen! Niin... Mitä olinkaan sanomassa...?

AIKUISEN ADHD. Minulla taas on tosi vaikea keskittyä ja... Hei, katsokaa, perhonen! Niin... Mitä olinkaan sanomassa...? Minulla taas on tosi vaikea keskittyä ja... Hei, katsokaa, perhonen! Niin... Mitä olinkaan sanomassa...? Jumitan ja ahdistun, kun en saa siivottua. Pesuämpäri on edelleen käytävällä... Älä muuta sano!

Lisätiedot

Voiko muistisairauksia ennaltaehkäistä?

Voiko muistisairauksia ennaltaehkäistä? Voiko muistisairauksia ennaltaehkäistä? Juha Rinne, Neurologian erikoislääkäri ja dosentti Professori PET- keskus ja neurotoimialue, TYKS ja Turun yliopisto MITÄ MUISTI ON? Osatoiminnoista koostuva kyky

Lisätiedot

Liikenneturvallisuus tutkijalautakuntatyön psykologin näkökulmasta

Liikenneturvallisuus tutkijalautakuntatyön psykologin näkökulmasta Liikenneturvallisuus tutkijalautakuntatyön psykologin näkökulmasta Sari Kukkamaa Neuropsykologi (OYS Neurokirurgia) Liikenneonnettomuuksien tutkijalautakunnan käyttäytymistiedejäsen Psykologiliiton liikennepsykologian

Lisätiedot

Miten neuropsykiatriset ongelmat ilmenevät. Virpi Vauhkonen Lastenpsykiatrian ja neurologian erikoislääkäri KYS; lastenpsykiatrian pkl 13.9.

Miten neuropsykiatriset ongelmat ilmenevät. Virpi Vauhkonen Lastenpsykiatrian ja neurologian erikoislääkäri KYS; lastenpsykiatrian pkl 13.9. Miten neuropsykiatriset ongelmat ilmenevät Virpi Vauhkonen Lastenpsykiatrian ja neurologian erikoislääkäri KYS; lastenpsykiatrian pkl 13.9.2012 Neuropsykiatria Mielen ja aivojen erottamattomuus Kognitiota,

Lisätiedot

Neuropsykiatristen aikuispotilaiden kuntoutuksen tarpeita Sari Laatu PsT, neuropsykologian erikoispsykologi Tyks, neuropsykiatrian pkl

Neuropsykiatristen aikuispotilaiden kuntoutuksen tarpeita Sari Laatu PsT, neuropsykologian erikoispsykologi Tyks, neuropsykiatrian pkl Neuropsykiatristen aikuispotilaiden kuntoutuksen tarpeita 11.11. 2016 Sari Laatu PsT, neuropsykologian erikoispsykologi Tyks, neuropsykiatrian pkl Neuropsykiatriset häiriöt Perimän ja ympäristön vuorovaikutuksessa

Lisätiedot

Sykettä ja säpinää tossuissa, aatoksissa syvyyttä ja harhailua - Kuinka tukea adhd-oireista lasta arjessa?

Sykettä ja säpinää tossuissa, aatoksissa syvyyttä ja harhailua - Kuinka tukea adhd-oireista lasta arjessa? Sykettä ja säpinää tossuissa, aatoksissa syvyyttä ja harhailua - Kuinka tukea adhd-oireista lasta arjessa? Tuuli Korhonen, kuntoutussuunnittelija ADHD-liitto ry 1 Adhd:n ydinoireet Tarkkaamattomuus: -

Lisätiedot

Lasten ja perheiden keskeiset erityisen tuen tilanteet ja tukeminen. Marke Hietanen-Peltola, ylilääkäri Valtakunnalliset Neuvolapäivät 2014

Lasten ja perheiden keskeiset erityisen tuen tilanteet ja tukeminen. Marke Hietanen-Peltola, ylilääkäri Valtakunnalliset Neuvolapäivät 2014 Lasten ja perheiden keskeiset erityisen tuen tilanteet ja tukeminen Marke Hietanen-Peltola, ylilääkäri Valtakunnalliset Neuvolapäivät 2014 Äitiys- ja lastenneuvolan sekä kouluterveydenhuollon valtakunnallinen

Lisätiedot

SUOMEN NARKOLEPSIAYHDISTYS RY

SUOMEN NARKOLEPSIAYHDISTYS RY SUOMEN NARKOLEPSIAYHDISTYS RY NARKOLEPSIA Narkolepsia on neurologinen sairaus, jolle on luonteenomaista väsymys ja nukahtelualttius. Tunnereaktioiden laukaisemat katapleksiakohtaukset (äkilliset lihasvoimien

Lisätiedot

Kehitysvammaisen henkilön psykiatrinen arviointi

Kehitysvammaisen henkilön psykiatrinen arviointi Kehitysvammaisen henkilön psykiatrinen arviointi Terhi Koskentausta LKT, psykiatrian erikoislääkäri, kehitysvammalääketieteen erityispätevyys apulaisylilääkäri HYKS, kehitysvammapsykiatrian yksikkö konsultoiva

Lisätiedot

Toivon tietoa sairaudestani

Toivon tietoa sairaudestani Liite 5 N1 Sopeutumisvalmennuskurssille osallistuvan nuoren kyselylomake 1. Hyvä kurssilainen! Olet osallistumassa narkolepsiaa sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssille. Tämä kyselylomake

Lisätiedot

Erityislapset partiossa

Erityislapset partiossa Erityislapset partiossa Neuropsykiatristen häiriöiden teoriaa ja käytännön vinkkejä Inkeri Äärinen Psykologi Teoriaa Neuropsykiatrinen häiriö on aivojen kehityksellinen häiriö, joka vaikuttaa usein laaja-alaisesti

Lisätiedot

Risto Vataja, Neurologian ja psykiatrian erikoislääkäri Ylilääkäri, HYKS gero-neuro-päihdepsykiatria

Risto Vataja, Neurologian ja psykiatrian erikoislääkäri Ylilääkäri, HYKS gero-neuro-päihdepsykiatria ADHD aikuisella Risto Vataja, Neurologian ja psykiatrian erikoislääkäri Ylilääkäri, HYKS gero-neuro-päihdepsykiatria sidonnaisuudet: vakuutusoikeus asiantuntijajäsen, valvira asiantuntijalääkäri luentopalkkioita

Lisätiedot

Koulun tukitoimet. Seminaari ADHD:n Käypä Hoito suositus Vesa Närhi ; ADHD-Käypä Hoito -seminaari; Närhi

Koulun tukitoimet. Seminaari ADHD:n Käypä Hoito suositus Vesa Närhi ; ADHD-Käypä Hoito -seminaari; Närhi Koulun tukitoimet Seminaari ADHD:n Käypä Hoito suositus 12. 10. 1017 Vesa Närhi ADHD ja koulu koulussa suoriutuminen, sekä akateemisesti että sosiaalisesti, on keskeistä elämässä myöhemmin suoriutumiselle

Lisätiedot