Sama suomeksi? Miina Salokannas Kielineuvosto Kielen ja kansanperinteen tutkimuslaitos 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sama suomeksi? Miina Salokannas Kielineuvosto Kielen ja kansanperinteen tutkimuslaitos 2014"

Transkriptio

1 Sama suomeksi? suomenkielisen informaation kattavuus suomen kielen hallintoaluekuntien verkkosivustoilla Miina Salokannas Kielineuvosto Kielen ja kansanperinteen tutkimuslaitos 2014

2

3 Tiivistelmä Salokannas, Miina Sama suomeksi? Suomenkielisen informaation kattavuus suomen kielen hallintoaluekuntien verkkosivustoilla. Kielineuvosto. Suomen kieltä on käytetty Ruotsissa jo vuosisatojen ajan, ja etenkin sodan jälkeen suomalaisten määrä Ruotsissa lisääntyi merkittävästi lukujen ajattelutavoista on kuitenkin edetty kohti tasa-arvoisempaa vähemmistöpolitiikkaa, ja 2000-luvulle tultaessa Ruotsin vähemmistöpolitiikka on kehittynyt merkittävästi. Vuonna 2000 otettiin käyttöön niin kutsutut hallintoalueet. Vuonna 2009 Ruotsissa tuli voimaan kielilaki (2009:600) ja vuonna 2010 laki kansallisista vähemmistöistä ja vähemmistökielistä (2009:724), joiden tarkoituksena on turvata kansallisten vähemmistökielien asema Ruotsissa. Vuonna 2014 suomen kielen hallintoalueeseen kuului 52 kuntaa. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, kuinka kattavasti suomen kielen hallintoaluekunnat informoivat suomeksi verkkosivustoillaan. Tarkastelun kohteena ei ollut verkkosivustoilla käytettävän suomen kielen laatu, vaikka hallintoaluekuntien tuleekin kiinnittää kieleen erityistä huomiota. Tutkimuksessa kävi ilmi ensinnäkin, että 52 kunnasta kuudella kunnalla joko oli vain yksi suomenkielinen sivu tai ei suomenkielistä informaatiota lainkaan. Toisekseen tutkimus osoitti, että suomen kielen hallintoaluekunnat informoivat suomeksi tavallisimmin seuraavista palveluista tai aihealueista: vanhustenhuolto, esikoulu, muut sosiaalipalvelut, kulttuuri ja vapaa-aika, yleinen informaatio kunnasta, politiikka, asuminen, rakentaminen ja ympäristö, peruskoulu, lukio sekä työelämä. Palvelut on esitetty siinä järjestyksessä, missä määrin kunnat informoivat niistä suomeksi. Tutkimuksen perusteella voidaan todeta myös, että huomattavasti suurempi osa kunnista tiedottaa suomeksi sivuillaan nyt kuin vuonna 2004 ja että suurin osa kunnista on parantanut suomenkielisen informaation määrää myös vuoden 2012 jälkeen. Toisaalta yhä useammalla kunnalla on myös automaattinen käännösohjelma sivustollaan. Sellainen oli vuoden 2012 jälkeen hallintoalueeseen liittyneistä kunnista jopa 90 prosentilla. Lopuksi voidaan todeta, että suomen kielen hallintoaluekuntien tulisi kiinnittää enemmän huomiota siihen, millaista informaatiota kuntien suomenkieliset asukkaat arjessaan tarvitsevat. Hallintoaluekunnille myönnettävät valtionavustukset kun on osin tarkoitettu myös suomenkielisen informoinnin kehittämiseen.

4 Sisältö 1 Johdanto Taustaa Kielilaki ja vähemmistölaki Vanhustenhuollon ja esikoulun erityinen asema Tutkimuksen tavoite Materiaali ja metodit Aikaisempi tutkimus 10 2 Hallintoaluekuntien suomenkieliset verkkosivut Havaintoja hallintoaluekuntien suomenkielisistä verkkosivuista 12 Borlängen kunnan suomenkieliset verkkosivut 13 Boråsin kunnan suomenkieliset verkkosivut 13 Botkyrkan kunnan suomenkieliset verkkosivut 14 Degerforsin kunnan suomenkieliset verkkosivut 15 Enköpingin kunnan suomenkieliset verkkosivut 15 Eskilstunan kunnan suomenkieliset verkkosivut 16 Fagerstan kunnan suomenkieliset verkkosivut 16 Finspångin kunnan suomenkieliset verkkosivut 17 Gävlen kunnan suomenkieliset verkkosivut 18 Göteborgin kunnan suomenkieliset verkkosivut 18 Haaparannan kunnan suomenkieliset verkkosivut 19 Hallstahammarin kunnan suomenkieliset verkkosivut 20 Haningen kunnan suomenkieliset verkkosivut 21 Hoforsin kunnan suomenkieliset verkkosivut 22 Huddingen kunnan suomenkieliset verkkosivut 23 Håbon kunnan suomenkieliset verkkosivut 23 Hälleforsin kunnan suomenkieliset verkkosivut 24 Jällivaaran kunnan suomenkieliset verkkosivut 25 Kaliin kunnan suomenkieliset verkkosivut 26 Karlskogan kunnan suomenkieliset verkkosivut 26 Kiirunan kunnan suomenkieliset verkkosivut 27 Köpingin kunnan suomenkieliset verkkosivut 28 Lindesbergin kunnan suomenkieliset verkkosivut 28 Luulajan kunnan suomenkieliset verkkosivut 29 Motalan kunnan suomenkieliset verkkosivut 30 Norrköpingin kunnan suomenkieliset verkkosivut 31 Norrtäljen kunnan suomenkieliset verkkosivut 31 Pajalan kunnan suomenkieliset verkkosivut 32 Sandvikenin kunnan suomenkieliset verkkosivut 33 Sigtunan kunnan suomenkieliset verkkosivut 33

5 Skinnskattebergin kunnan suomenkieliset verkkosivut 34 Skövden kunnan suomenkieliset verkkosivut 35 Solnan kaupungin suomenkieliset verkkosivut 36 Sundbybergin kaupungin suomenkieliset verkkosivut 37 Sundsvallin kunnan suomenkieliset verkkosivut 37 Surahammarin kunnan suomenkieliset verkkosivut 38 Södetäljen kunnan suomenkieliset verkkosivut 38 Tierpin kunnan suomenkieliset verkkosivut 39 Trollhättanin kaupungin suomenkieliset verkkosivut 40 Trosan kunnan suomenkieliset verkkosivut 41 Tukholman kaupungin suomenkieliset verkkosivut 41 Uddevallan kunnan suomenkieliset verkkosivut 42 Upplands Väsbyn kunnan suomenkieliset verkkosivut 43 Upplands-Bron kunnan suomenkieliset verkkosivut 44 Uppsalan kunnan suomenkieliset verkkosivut 44 Uumajan kunnan suomenkieliset verkkosivut 45 Västeråsin kunnan suomenkieliset verkkosivut 46 Älvkarlebyn kunnan suomenkieliset verkkosivut 47 Örebron kunnan suomenkieliset verkkosivut 48 Österåkerin kunnan suomenkieliset verkkosivut 48 Östhammarin kunnan suomenkieliset verkkosivut 49 Övertorneån kunnan suomenkieliset verkkosivut Yhteenvetoa 50 3 Päätelmiä hallintoaluekuntien suomenkielisistä verkkosivuista Suomenkielinen informointi eri palveluista kuntien verkkosivuilla Suomenkielinen informointi verrattuna aiempiin tutkimuksiin Käännösohjelmien määrä verrattuna aiempiin tutkimuksiin Suomenkielisistä verkkosivuista informoiminen 57 4 Suomen kieli hallintoaluekuntien verkkosivustoilla Vuoden 2014 selvitys verrattuna aiempiin tutkimuksiin Huomiota kiinnitettävä suomenkielisten asukkaiden tarpeisiin Lopuksi 61 Lähteet 62 Liitteet 66

6 1 Johdanto Suomen kieltä on käytetty Ruotsissa vähintään 800 vuoden ajan, erityisesti Tukholman, Mälarinlaakson, Taalainmaan ja Tornionlaakson alueilla. Toisen maailmansodan jälkeen taas Suomesta muutettiin paljon etenkin Etelä- ja Keski-Ruotsin suurkaupunkeihin. (Ruotsin kielilautakunta 2003.) Toisin sanoen jo ennen kansallisen vähemmistökielen asemaa suomen kielen asema on ollut suhteellisen vakiintunut Ruotsissa. Suomen kieltä voidaan eri syistä pitää Ruotsille tärkeänä. Suomella ja Ruotsilla on ensinnäkin pitkä yhteinen historia, kulttuuriperintö ja yhteiset intressit. Sodan jälkeen Ruotsiin muuttaneet suomalaiset ovat myös olleet rakentamassa ruotsalaista hyvinvointiyhteiskuntaa. Toisaalta Suomi on Ruotsille tärkeä kauppakumppani, ja suomen kielen ja kulttuurin läsnäolo ruotsalaisessa yhteiskunnassa kasvattaa Ruotsin kilpailukykyä. Mahdollisuus suomen kielen käyttöön Ruotsissa houkuttelee myös suomalaisia yrityksiä hajauttamaan toimintaansa ja lähettämään suomalaisia työntekijöitänsä Ruotsiin, kun saatavilla on esimerkiksi suomenkielisiä esikouluja ja suomenkielistä palvelua. Sekä ruotsin kielen aseman edistäminen Suomessa että suomen kielen aseman edistäminen Ruotsissa vaikuttavat myös omalta osaltaan maiden välisten, läheisten suhteiden säilymiseen. (SOU 2005: ) Kaiken kaikkiaan suomen kielellä on siis ollut merkittävä vaikutus ruotsalaiseen yhteiskuntaan samalla tavoin kuin ruotsin kielellä on ollut suomalaiseen yhteiskuntaan. Toisaalta enemmistön mielipiteellä voi olla melko suuri vaikutus siihen, miten vähemmistöjen edustajat suhtautuvat omaan kieleensä. Etenkin luvuilla ruotsinsuomalaisuuteen suhtauduttiin usein negatiivisesti, ja ruotsinsuomalaisilla oli melko alhainen sosiaalinen status. (SOU 2005: 167, ) Näin ollen voidaan ajatella, että vähemmistökielen aseman kehittyminen edellyttää yhteiskunnalta ja valtaväestöltä myös positiivista asennoitumista vähemmistökieltä kohtaan. Asenteissa voidaankin nähdä selkeä muutos verrattuna lukujen ajattelutapoihin, ja kansallisten vähemmistöjen ja vähemmistökielten asema on alkanut herättää yhä enenevissä määrin keskustelua Ruotsissa. Etenkin viimeisten noin 15 vuoden aikana Ruotsin vähemmistöpolitiikka ja vähemmistökielten asema on edennyt suhteellisen paljon. 1.1 Taustaa Ruotsin vähemmistöpolitiikan kenties tärkeimpänä taustatekijänä ja eräänlaisena alkusysäyksenä voidaan pitää Euroopan neuvoston sopimuksia Alueellisia kieliä tai vähemmistökieliä koskeva eurooppalainen peruskirja (1992) ja Kansallisten vähemmistöjen suojelua koskeva puitesopimus (1995). Kansallisten vähemmistökielten asemasta alettiinkin keskustella Ruotsissa yhä enenevissä määrin 2000-luvulle tultaessa, ja vuonna 1999 Ruotsissa päätettiin ratifioida alueellisia kieliä ja vähemmistökieliä koskeva eurooppalainen peruskirja eli niin kutsuttu vähemmistökielisopimus (Ruotsin kielilautakunta 2003: 7, SOU 1997: 28). 5

7 Virallisiksi vähemmistökieliksi tunnustettiin tuolloin suomi, meänkieli, saame, romani ja jiddiš. Vuonna 2000 Ruotsissa tulivat voimaan laki (1999:1176) oikeudesta käyttää suomea ja meänkieltä hallintoviranomaisissa ja tuomioistuimissa sekä laki (1999:1175) oikeudesta käyttää saamea hallintoviranomaisissa ja tuomioistuimissa. Näiden lakien turvin Ruotsissa otettiin käyttöön vuonna 2000 niin kutsutut hallintoalueet, jotka olivat saamen kielen hallintoalue ja suomen kielen ja meänkielen hallintoalue. Suomen kielen ja meänkielen hallintoalueeseen kuuluivat tuolloin Jällivaaran, Haaparannan, Kiirunan, Pajalan ja Övertorneån kunnat. (SOU 2005: 82, Ruotsin kielilautakunta 2003.) Hallintoalueille annettiin jo tuolloin erityinen vastuu vähemmistökielten edistämisestä. Kun puhutaan suomen ja saamen kielten sekä meänkielen hallintoalueista, hallintoalueiden tarkoituksena on edistää ja suojella kansallisten vähemmistöjen ja vähemmistökielten asemaa vielä muita kuntia vahvemmin tietyillä, maantieteellisesti rajatuilla alueilla (SOU 2005: 315). Näiden hallintoalueiden on siis tarkoitus rakentua sen mukaan, mille alueille vähemmistöt ja vähemmistökielten puhujat ovat keskittyneet. On toki syytä huomata, etteivät vähemmistöt välttämättä ole keskittyneet yhdelle tietylle alueelle, vaan ne ovat hajautuneet maantieteellisesti laajoille alueille ja Ruotsin kokoisessa maassa monet ihmiset lisäksi muuttavat elämänsä aikana toisille paikkakunnille esimerkiksi työn perässä (SOU 2005: 315). Hallintoalueiden kuntien on mahdollista saada myös valtionavustusta vähemmistökielisen toiminnan kehittämiseen. Kunnat voivat käyttää avustuksia muun muassa neuvonpitoon vähemmistöjen edustajien kanssa, erilaisiin kartoituksiin tai vähemmistökielisen informoinnin ja vähemmistökielisten käännösten kehittämiseen. (Lääninhallitus 2014c.) Lakeja oikeudesta käyttää suomea ja meänkieltä hallintoviranomaisissa ja tuomioistuimissa (1999:1176) ja oikeudesta käyttää saamea hallintoviranomaisissa ja tuomioistuimissa (1999:1175) on sittemmin kritisoitu siitä, etteivät ne ole kyenneet täyttämään Euroopan neuvoston sopimuksissa mainittuja vaatimuksia. Euroopan neuvosto on kritisoinut Ruotsin aiempaa vähemmistöpolitiikkaa siitä, etteivät Ruotsin viranomaiset ole riittävästi informoineet vähemmistöjä Euroopan puitesopimuksesta ja vähemmistöjen oikeuksista. Lisäksi Euroopan neuvosto nosti esiin sen seikan, että Ruotsin viranomaisten tulisi muun muassa ottaa vähemmistöt entistä paremmin mukaan päätöksentekoon ja omalta osaltaan edistää vähemmistöjen asemaa eri medioissa. Myös asenneilmapiirissä vähemmistöjä kohtaan oli parantamista. (SOU 2005: ) Euroopan neuvosto näki näin ollen vanhat lait riittämättöminä. Ylipäätään Euroopan neuvoston kanta lakien toteutumiseen käytännössä oli se, että paikallisten ja alueellisten viranomaisten toimenpiteet vähemmistöjen aseman parantamiseksi olivat puutteellisia Kielilaki ja vähemmistölaki Vuonna 2009 Ruotsissa tuli voimaan kielilaki (2009:600), jossa säädettiin ruotsin kielen ja kansallisten vähemmistökielten asemasta. Vuotta myöhemmin vuonna 2010 Ruotsissa tuli voimaan kansalliset vähemmistökielet yhteen kokoava laki kansallisista vähemmistöistä ja 6

8 vähemmistökielistä (2009:724), jossa säädettiin tarkemmin eri vähemmistökielten käytöstä viranomaisissa. Tämä laki korvasi lait oikeudesta käyttää suomea, saamea ja meänkieltä hallintoviranomaisissa ja tuomioistuimissa (Lääninhallitus 2014b). Kielilain (2009:600) 7. ja 8. :ssä määritellään kansallisten vähemmistökielten asema sekä yhteiskunnan vastuu tuon aseman säilyttämisestä: 7. Kansalliset vähemmistökielet ovat jiddiš, meänkieli, romani, saame ja suomi. 8. Yhteiskunnalla on erityinen vastuu kansallisten vähemmistökielten suojelemisesta ja edistämisestä. Yhteiskunnan tulee siis suojella ja edistää kansallisia vähemmistökieliä. Kansallisia vähemmistökieliä koskeva suojelemistehtävä voidaan tulkita niin, etteivät viranomaiset tai kunnat saa estää vähemmistökielten edustajia käyttämästä omaa kieltään tai hankaloittaa sitä. Kansallisia vähemmistökieliä koskeva edistämistehtävä taas voidaan tulkita niin, että kielen aseman edistäminen on kielen näkyviin tuomista. Näkyviin tuomisella taas voidaan tarkoittaa esimerkiksi vähemmistökielelle käännettyjä tienvarsikylttejä tai kuntien verkkosivuja, joilla kunnat informoivat asukkaitaan vähemmistökielillä. (Kielineuvosto 2012.) Näin ollen lain voidaan tulkita kehottavan viranomaisia ja kuntia sekä tarjoamaan palveluja vähemmistökielillä että myös informoimaan palveluistaan vähemmistökielillä. Domeij (2010: 19) taas toteaa, että monikielisestä informoinnista tulisi olla joitakin yleisiä suuntaviivoja. Toisaalta Domeij (2010: 19) nostaa esiin myös sen seikan, että koska vähemmistökielisten asukkaiden määristä ei ole olemassa virallisia tilastoja, vähemmistökielistä informaatiota koskevia tarpeita on vaikea selvittää. Toisaalta voidaan myös ajatella, että laki tulee todellisuudessa näkyväksi vasta sitten, kun se toteutuu käytännössä. SOU:n (2005: 94 95) mukaan lain olemassaolo ja säilyminen edellyttävät myös, että laki toteutuu käytännössä ja että kansalliset vähemmistöt todella tietävät omista oikeuksistaan. Tähän liittyy sekä kuntien velvollisuus tiedottaa kansallisten vähemmistöjen oikeuksista että vähemmistöjen velvollisuus vaatia vähemmistökielisiä palveluja. Tässä mielessä yksilölläkin voidaan katsoa olevan tietty vastuu vähemmistökielen aseman säilymisestä Vanhustenhuollon ja esikoulun erityinen asema Vähemmistölain (2009:724) 17. ja 18. :ssä mainitaan kunnan palveluista erikseen vanhustenhuolto ja esikoulu, joilla tästä syystä näyttää olevan erityinen asema suomen kielen hallintoalueen kunnissa: 7

9 17. Kun hallintoalueeseen kuuluva kunta tarjoaa paikkaa esikoulutoiminnassa koululain (1985:1100) 2 a luvun 1 ja 7 :n mukaan, kunnan on tarjottava lapselle, jonka huoltaja sitä pyytää, paikka esikoulutoiminnassa, jossa toiminta on kokonaan tai osittain meänkielistä, suomenkielistä tai saamenkielistä. 18. Hallintoalueeseen kuuluvan kunnan on tarjottava sitä pyytävälle mahdollisuus saada vanhustenhuollossa tarjottava palvelu ja hoiva kokonaan tai osittain henkilökunnalta, joka hallitsee meänkielen, saamen tai suomen. Sama koskee hallintoalueeseen kuulumatonta kuntaa, jos kunnalla on käytössään kieltä osaavaa henkilökuntaa. Kaikesta päätellen esikoulu nähdään tärkeänä vähemmistökielten säilymisen kannalta. SOUselvityksessä (2005: 194) mainitaan, että jos lapsi on kotoa oppinut perustavat tiedot vähemmistökielestä mutta elää ruotsinkielisessä yhteiskunnassa ja käy ruotsinkielistä esikoulua, hän ei tällöin pääse kunnolla oppimaan vähemmistökieltä, vaan ruotsi alkaa dominoida lapsen kielenkäyttöä, eikä vähemmistökieli näin välttämättä kehitykään ruotsin veroiseksi. Toisaalta tärkeänä pidetään myös vähemmistökielistä palvelua vanhustenhuollossa, sillä vanhukset tarvitsevat usein muiden ihmisten tukea ja apua, ja monet ruotsinsuomalaiset ovat olleet huolissaan siitä, etteivät he ikääntyessään saa sellaista apua, että he tulisivat ymmärretyiksi omalla kielellään. Näin ollen on tärkeää, että kunnilla on jo nyt valmiuksia suomenkieliseen vanhustenhuoltoon, eikä vasta sitten, kun henkilöt sitä pyytävät. Siinä vaiheessa olisi jo liian myöhäistä alkaa kehittää suomenkielistä vanhustenhuoltotoimintaa alusta alkaen. (SOU 2005: 238.) 1.2 Tutkimuksen tavoite Ruotsin vähemmistöpolitiikka vaikuttaa yhä enenevissä määrin herättävän yhteiskunnallista keskustelua, ja toisaalta suomen kielen hallintoalueeseen liittyy jatkuvasti lisää kuntia. Tästä syystä on hyvä tarkastella, miltä kuntien suomenkieliset verkkosivut tällä hetkellä näyttävät. Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää, onko hallintoalueessa jo mukana olevien kuntien suomenkielinen tiedotus parantunut kuntien verkkosivuilla ja kuinka kattavasti hallintoalueeseen vasta liittyneet kunnat informoivat asukkaitaan suomeksi. Huomiota kiinnitetään myös siihen, kuinka hallintoaluekunnat tiedottavat verkkosivustoillaan suomenkielisistä verkkosivuistaan, toisin sanoen millaisin linkein tai vastaavin keinoin kunnat informoivat suomenkielisistä sivuistaan. 8

10 Selvitykseni lähtökohtana ovat seuraavat tutkimuskysymykset: 1. Mistä kunnan eri palveluista suomen kielen hallintoaluekunnat informoivat asukkaitaan suomenkielisillä verkkosivuillaan verrattuina ruotsinkielisiin sivuihin? 2. Kuinka hallintoaluekunnat informoivat suomenkielisistä sivuistaan verkkosivustoillaan? 1.3 Materiaali ja metodit Vuonna 2014 suomen kielen hallintoalue käsitti seuraavat kunnat: Borlänge, Borås, Botkyrka, Degerfors, Enköping, Eskilstuna, Fagersta, Finspång, Gävle, Göteborg, Haaparanta, Hallstahammar, Haninge, Hofors, Huddinge, Håbo, Hällefors, Jällivaara, Kali, Karlskoga, Kiiruna, Köping, Lindesberg, Luulaja, Motala, Norrköping, Norrtälje, Pajala, Sandviken, Sigtuna, Skinnskatteberg, Skövde, Solna, Sundbyberg, Sundsvall, Surahammar, Södertälje, Tierp, Trollhättan, Trosa, Tukholma, Uddevalla, Upplands Väsby, Upplands-Bro, Uppsala, Uumaja, Västerås, Älvkarleby, Örebro, Österåker, Östhammar ja Övertorneå (Lääninhallitus 2014a). Kuntien lisäksi suomen kielen hallintoalueeseen kuuluu myös 13 maakäräjää, jotka eivät olleet tässä selvityksessä tarkastelun kohteina. Maakäräjät vastaavat muun muassa alueellisten palveluiden (kuten terveyden- ja sairaanhoidon) tarjoamisesta. Vuonna 2014 suomen kielen hallintoalueeseen kuuluivat Taalainmaan, Jämtlandin, Norrbottenin, Tukholman, Södermanlandin, Upplannin, Västerbottenin, Västmanlandin, Gävleborgin, Västernorrland, Örebro, Östergötland ja Länsi-Götanmaan maakäräjät. Tässä selvityksessä tarkastelun kohteena olivat suomen kielen hallintoaluekuntien suomenkieliset ja ruotsinkieliset verkkosivut. Selvityksessä tarkasteltiin, mistä kunnan eri palveluista suomen kielen hallintoaluekunnat informoivat asukkaitaan suomeksi. Hallintoaluekuntien suomenkielisiä verkkosivuja verrattiin keskenään. Lisäksi kuntien suomenkielisiä sivuja verrattiin vastaaviin ruotsinkielisiin sivuihin siitä näkökulmasta, mistä palveluista suomenkielisiltä sivuilta puuttuu informaatiota. Kuntien suomenkielisiä verkkosivuja verrattiin myös Kuuselan ja Meskin (2004) sekä Walleniuksen (2012) tekemiin havaintoihin suomenkielisistä verkkosivuista, ja näiden vertailujen avulla pyrittiin arvioimaan, onko kunkin kunnan suomenkielisellä verkkosivustolla tapahtunut muutosta vuosista 2004 ja Tämän lisäksi tutkittiin, kuinka suomenkieliset sivut on ilmaistu kuntien verkkosivustojen etusivuilla ja ovatko kunnat käyttäneet verkkosivuillaan jotakin automaattista käännösohjelmaa, kuten Google-kääntäjää. Käännösohjelmien käyttöä verrattiin Kuuselan ja Meskin (2009) ja Walleniuksen (2012) tekemiin havaintoihin niin, että laskettiin, kuinka suurella osalla hallintoaluekunnista oli käännösohjelma verkkosivustoillaan vuosina 2009, 2012 ja Eri kielivaihtoehdot voidaan näyttää verkkosivustoilla monin eri tavoin. Verkkosivustoilla voidaan käyttää esimerkiksi linkkitekstejä, kuten suomeksi tai på finska, joskin sujuvinta on käyttää omakielistä linkkiä. Eri kielivaihtoehtoja voidaan kuvata käyttäen esimerkiksi maapallosymbolia ja linkkiä Other languages niin, että eri kielivaihtoehdot on koottu listaksi. 9

11 Automaattisia käännösohjelmia tulee sen sijaan käyttää varoen, sillä niillä ei kovinkaan usein saada aikaan laadukkaita käännöksiä. (Kielineuvosto 2011.) Tarkastelun kohteena ei ollut suomenkielisten tekstien sisältämän kielen laatu, vaan huomio kohdistui yksinomaan tekstisisältöjen kattavuuteen. Viranomaisten on kuitenkin kiinnitettävä myös kielen laatuun erityistä huomiota, ja kuten kielilain (2009:600) 11. :ssä todetaan, julkisessa toiminnassa käytettävän kielen on oltava huoliteltua, yksinkertaista ja ymmärrettävää. Koska tässä selvityksessä oli tarkoituksena tutkia, kuinka paljon kuntien verkkosivustoilla on sellaista suomenkielistä informaatiota, jota kunnan asukkaat tarvitsevat päivittäisessä asioinnissaan, huomiota ei kiinnitetty vähemmistöjen oikeuksista tiedottamiseen. Selvityksessä ei siis erikseen tarkasteltu sitä, informoiko kunta suomenkielisiä asukkaitaan suomenkielisten oikeuksista kansallisena vähemmistönä, suomen kielen hallintoalueeseen kuulumisesta tai suomenkielisen palvelun yhteystiedoista. Huomio kohdistui siis yksinomaan kunnan varsinaisiin palveluihin, kuten vanhustenhuoltoon, esikouluun tai muuhun koulutukseen. Tutkimuksen tavoitteena ei ollut myöskään väittää, että kuntien välttämättä täytyisi kääntää verkkosivustonsa kaikilta osin suomeksi. Siksi raportin otsikko Sama suomeksi? tulee tulkita ennemmin kysymyksenasetteluna siitä, mistä asioista kuntien olisi tarpeellista informoida suomeksi. Selvitys tehtiin syys joulukuussa Siinä eivät näin ollen ole mukana kunnat, jotka ovat liittyneet suomen kielen hallintoalueeseen vuoden 2014 jälkeen. 1.4 Aikaisempi tutkimus Ruotsalaisten kuntien ja viranomaisten verkkosivustoilla olevan suomenkielisen informaation määrää ja laatua on tutkittu sekä ennen vähemmistölain voimaantuloa että sen jälkeen. Kuusela ja Meski (2004) ovat tutkineet suomenkielisen informaation määrää ja laatua sekä Ruotsin viranomaisten että kuntien verkkosivustoilla. Selvityksessä olivat mukana kaikki valtion viranomaiset sekä kaikki Ruotsin kunnat. Vuonna 2004 vain 11 kunnalla oli suomenkielistä informaatiota verkkosivuillaan, eikä sivuilla informoitu kuntien asukkaita lähes lainkaan kuntien tavanomaisista palveluista, kuten koulutoimesta. Loppupäätelmänä Kuusela ja Meski (2004) toteavatkin, ettei kuntien suomenkielisillä verkkosivuilla ollut vuonna 2004 riittävästi sellaista informaatiota, jota kunnan asukkaat tarvitsisivat päivittäisessä asioinnissaan. Hieman ennen vähemmistölain voimaantuloa Kuusela ja Meski (2009) ovat tehneet myös lyhyen kartoituksen suomenkielisestä tiedotuksesta suomen kielen hallintoaluekuntien verkkosivustoilla. Selvityksestä käy ilmi, että suurin osa vuoden 2004 selvityksessä mukana olleista kunnista oli parantanut suomenkielisen tiedotuksen määrää. Toisaalta Kuuselan ja Meskin (2009) selvityksen mukaan yhdeksällä hallintoalueeseen vasta liittyneellä kunnalla ei ollut lainkaan suomenkielistä tiedotusta. Kuusela ja Meski (2009) nostavat selvityksessään esiin 10

12 myös huolen Google-kääntäjän käytön yleistymisestä: vuoden 2009 selvityksen mukaan neljän hallintoaluekunnan verkkosivustolla oli Google-kääntäjä. Vähemmistölain tultua voimaan Wallenius (2012) on selvittänyt suomenkielisen informaation määrää ja laatua hallintoaluekuntien verkkosivuilla. Selvityksessä todetaan suomenkielisen informaation määrän parantuneen verrattuna Kuuselan ja Meskin (2004) tekemään selvitykseen. Wallenius (2012) toteaa kuitenkin, että kuntien verkkosivustoilla käytetty suomen kieli oli suurilta osin puutteellista, ja selvityksessä painotetaankin, että verkkosivuilla käytettävään suomen kieleen tulisi kiinnittää erityistä huomiota. Wallenius (2012) nostaa selvityksessään esiin myös sen seikan, että Google-kääntäjän käyttö vaikuttaa yhä yleistyvän: vuonna 2012 kaikista hallintoaluekunnista 42,5 prosentilla oli Google-kääntäjä verkkosivustollaan. Salokannas (2012) on selvittänyt kandidaatintutkielmassaan, kuinka paljon Tukholman, Eskilstunan ja Uppsalan kunnat tarjosivat verkkosivuillaan asukkailleen suomenkielistä informaatiota verrattuna ruotsinkielisiin sivuihin. Tutkielmasta käy ilmi, ettei kuntien verkkosivuilla ollut ruotsinkieliseen informaatioon verrattuna riittävästi suomenkielistä informaatiota kuntien tarjoamista tavanomaisimmista palveluista, kuten sosiaalipalveluista ja asumisen palveluista. 11

13 2 Hallintoaluekuntien suomenkieliset verkkosivut Tässä luvussa tarkastellaan suomen kielen hallintoaluekuntien suomenkielisiä verkkosivuja. Verkkosivuilla kiinnitetään huomiota ensinnäkin siihen, miten eri kielivaihtoehdot on ilmaistu kuntien verkkosivustojen etusivuilla ja onko kunnan verkkosivustolla jotakin automaattista käännösohjelmaa, kuten Google-kääntäjää. Toiseksi huomiota kiinnitetään siihen, minkä verran informoidaan vanhustenhuollosta ja esikoulusta, nämä kaksi kunnan palvelua kun mainitaan erikseen vähemmistölain (724:2009) 17. ja 18. :ssä, ja niillä voidaan siten sanoa olevan erityinen asema vähemmistölaissa. Lisäksi tarkastellaan, mistä muista kunnan palveluista kuntien verkkosivuilla on tietoa suomeksi. Näitä informaatiosisältöjä tarkastellaan siitä näkökulmasta, kuinka kattavia ne ovat verrattuina vastaaviin ruotsinkielisiin. Havaintoja verrataan myös Kuuselan ja Meskin (2004) sekä Walleniuksen (2012) selvityksiin siitä näkökulmasta, ovatko kuntien suomenkielisten verkkosivujen informaatiosisällöt muuttuneet edellisistä selvityksistä. Lopuksi eri kuntien suomenkielisiä verkkosivuja verrataan keskenään yleisemmin siitä näkökulmasta, onko eri suomenkielisten verkkosivustojen välillä havaittavissa jotakin yhteistä kehityskulkua ja miltä hallintoaluekuntien suomenkieliset verkkosivut kokonaisuutena näyttävät. 2.1 Havaintoja hallintoaluekuntien suomenkielisistä verkkosivuista Hallintoaluekuntien verkkosivustot esitellään aakkosjärjestyksessä kuntien nimien mukaan. Kuntien verkkosivuja tarkasteltaessa huomiota kiinnitetään ensin siihen, kuinka suomenkieliset sivut ilmaistaan kuntien ruotsinkielisillä sivuilla ja onko verkkosivustolla Google-kääntäjää tai muuta automaattista käännösohjelmaa. Tämän jälkeen esitellään, missä määrin kuntien verkkosivustoilla informoidaan vanhustenhuollosta ja esikoulusta sekä muista kunnan palveluihin liittyvistä aihealueista. Palveluita koskevaa informaatiota tutkittaessa noudatetaan edellä mainittua järjestystä siitä syystä, että vähemmistölain (2009:724) 17. ja 18. :n mukaan esikoulussa on tarvittaessa kyettävä tarjoamaan suomenkielistä opetusta ja vanhustenhuollossa suomenkielistä palvelua. Kuntien suomenkielisiä verkkosivuja esiteltäessä suomenkielisillä sivuilla olevat aihealueet tai palvelut pyritään kuvaamaan sen mukaan, miten ne on jäsennetty suomenkielisillä sivuilla. Kuntien suomenkielisillä sivuilla olevat otsikot esitetään tässä sanatarkasti siten, miten ne on sivuilla ilmaistu. 12

14 Borlängen kunnan suomenkieliset verkkosivut Borlängen kunnan verkkosivuston etusivulla on lippukuvake, jonka sisällä on teksti Suomeksi. Linkki vie suomenkielisille sivuille. Etusivulla on lisäksi linkki Translate, joka vie Google-kääntäjään. Vanhustenhuolto ja esikoulu Vanhustenhuollosta informoidaan Terveydenhuolto-otsikon alla. Vanhustenhuolto-sivulla informoidaan kotipalvelusta ja erityisasumisesta, kummastakin parin kappaleen verran. Terveydenhuolto-osiossa ei ole vanhustenhuollon lisäksi muuta tietoa. Esikoulusta informoidaan Lapset ja koulutus -osiossa, ja siitä kerrotaan neljän kappaleen verran. Muut palvelut Esikoulun ja vanhustenhuollon lisäksi Borlängen suomenkielisillä sivuilla informoidaan seuraavista kunnan palveluihin liittyvistä aihealueista: perus- ja lukiokoulutus, kulttuuri ja vapaa-aika sekä kunta ja politiikka. Kaikista aihealueista on vain muutaman kappaleen verran tekstiä. Suomenkielisellä sivustolla on lisäksi otsikko Suomenkielistä toimintaa Borlängessä, mutta sivulla on vain teksti Oikealta löydät linkkejä Borlängen suomenkielisten järjestöjen sivustoille. Oikealla palstalla on linkit kolmen seuran sivuille. Ruotsinkielisiin verkkosivuihin verrattuina suomenkielisiltä sivuilta puuttuu informaatiota muun muassa seuraavista aihealueista: työ- ja elinkeinoelämän palvelut, kulttuuripalvelut suurelta osin, rakentamiseen, asumiseen ja kunnan rakennushankkeisiin liittyvä informaatio, yleinen informaatio kunnasta sekä sosiaalipalvelut. Suomenkielisten verkkosivujen ongelmana ylipäätään on, että laajuudeltaan sivujen informaatiosisällöt ovat todella suppeita. Borlänge aiemmissa selvityksissä Kuuselan ja Meskin (2004) selvityksen mukaan Borlängen kunnalla ei ollut suomenkielisiä verkkosivuja vuonna Borlängestä ei ole mainintaa Walleniuksen (2012) selvityksessä, sillä kunta liittyi suomen kielen hallintoalueeseen vuonna 2013 (Borlängen kunta 2013). Boråsin kunnan suomenkieliset verkkosivut Boråsin kunnan verkkosivuston etusivulla on linkki Suomeksi. Lisäksi etusivulla on linkki Translate, jonka takana on linkki Google-kääntäjään. Vanhustenhuolto ja esikoulu Vanhustenhuolto-sivulla kerrotaan niin kotipalvelusta, hoiva-asunnoista, lyhytaikaisyksiköistä, kuljetuspalvelusta, talonmiespalvelusta, näkövammaisten kotiohjaajasta kuin erilaisista hoitomaksuistakin. Suomenkielisestä esikoululuokasta informoidaan Lapset ja koulutus -osiossa kahden kappaleen verran. 13

15 Muut palvelut Vanhustenhuollon ja esikoulun lisäksi suomenkielisillä verkkosivuilla informoidaan seuraavista kunnan palveluihin liittyvistä aihealueista: perus- ja lukiokoulut, erityispedagoginen osaamiskeskus, monikielisen oppimisen keskus, vähemmistö- ja siirtolaispalvelut, kunnan lakipalvelut, Boråsin kuntaan liittyvä yleinen informaatio ja kunnallispolitiikka, kirjastopalvelut ja lapsi- ja perhehuolto. Mitä kukin tekee? -osiossa kerrotaan kunnan eri toiminnoista ja hallinnonaloista ja kuntapolitiikasta yleisemminkin. Ruotsinkielisiin verkkosivuihin verrattuina suomenkielisiltä sivuilta puuttuu informaatiota seuraaavista aihealueista: sosiaalipalvelut (kuten toimeentulotuki, terveydenhoito, ensiapu), asumiseen, rakentamiseen ja ympäristöön liittyvä informaatio, kulttuuripalvelut (lukuun ottamatta kirjastopalveluja) sekä työ- ja elinkeinopalvelut. Borås aiemmissa selvityksissä Kuuselan ja Meskin (2004) selvityksen mukaan Boråsin kunnalla ei ollut suomenkielisiä verkkosivuja vuonna Walleniuksen (2012) selvitykseen verrattuna suomenkielisillä verkkosivuilla on nyt enemmän informaatiota etenkin Boråsin kunnallishallinnon toiminnasta ja kunnallispolitiikasta sekä koulutuksesta. Botkyrkan kunnan suomenkieliset verkkosivut Botkyrkan kunnan verkkosivuston etusivulla on linkki suomeksi, joka vie kunnan suomenkielisille sivuille. Botkyrkan kunnan verkkosivustoa tutkittaessa syyskuussa 2014 sivustolla oli teksti: Problem på webbplatsen. Vi uppdaterar botkyrka.se och just nu kan du uppleva att webbplatsen går långsamt. Vi arbetar med att lösa problem. Ei varsinaista suomenkielistä sivustoa Botkyrkan kunnan suomenkielinen sivusto on vain yksisivuinen kuvaus niistä palveluista, joissa kunta palvelee asukkaita suomeksi. Palveluista mainitaan sosiaalihallinto, hoito- ja huolehdintahallinto, työmarkkina- ja aikuiskoulutushallinto, koulutushallinto, kunnanjohtohallinto, yhteiskuntarakennushallinto ja kulttuuri- ja vapaa-ajanhallinto. Lisäksi sivulla on suomenkielisten palveluiden yhteystiedot ja puhelinajat ja lyhyt kuvaus kunnasta yleisesti. Botkyrkan kunnan suomenkielisiä verkkosivuja ei sinänsä voida verrata vastaaviin ruotsinkielisiin sivuihin, koska kunnan suomenkielinen sivusto koostuu vain yhdestä sivusta, eikä tekstisisältöä kunnan eri palveluista näin ollen ole. Botkyrka aiemmissa selvityksissä Kuuselan ja Meskin (2004) selvityksen mukaan Botkyrkan kunnalla ei ollut suomenkielistä verkkosivustoa vuonna Wallenius (2012) taas toteaa, että vuonna 2012 kunnan suomenkielisellä sivustolla oli valikko, jossa oli paljon sekä otsikoita että alaotsikoita. Kunnan 14

16 verkkosivustolla parhaillaan käynnissä oleva päivitys saattaakin olla syy siihen, ettei suomenkielisellä sivulla ole tekstiä juurikaan. Degerforsin kunnan suomenkieliset verkkosivut Degerforsin kunnan verkkosivuston etusivulla on Suomen lippua kuvaava lippusymboli ja linkki Suomeksi, joka vie suomenkielisille sivuille. Lisäksi etusivulla on linkki Googlekääntäjään. Suomenkielisiä verkkosivuja tutkittaessa lokakuussa 2014 sivuilla ei ollut informaatiota muusta kuin kunnallispolitiikasta ja suomen kielen hallintoalueeseen kuulumisesta. Kunta on liittynyt suomen kielen hallintoalueeseen vuonna 2014 (Degerforsin kunta 2014). Enköpingin kunnan suomenkieliset verkkosivut Enköpingin kunnan verkkosivuston etusivulla on linkki Suomeksi, joka vie suomenkielisille verkkosivuille. Vanhustenhuolto, esikoulu ja toimintarajoitteisten palvelut Vanhustenhuoltoa koskevaa informaatiota on ripoteltu monelle eri sivulle, minkä vuoksi tekstikokonaisuutta voi olla hankala hahmottaa. Hoito ja hoiva -otsikon alla on ensinnäkin alaotsikko Ikäihmiset, jonka alla informoidaan eri hoito- ja hoivatuen muodoista, dementiasairaudesta sekä eri hoitokodeista. Toisaalta Hoito ja hoiva -osiossa olevista sivuista esimerkiksi Kotipalvelu-sivu on tarkoitettu niin ikääntyneille kuin toimintarajoitteisillekin, samoin Kuljetuspalvelu-sivu. Vanhustenhuollon ja toimintarajoitteisuuden lisäksi Hoito ja hoiva -osiossa ei informoida muusta kuin edunvalvonnasta. Esikoulusta tiedotetaan omalla sivullaan. Sivulla kerrotaan yleisesti esikoulusta sekä esikoulupaikan hakemisesta, ja lisäksi sivulla ovat listattuina linkit Enköpingin esikoulujen sivuille. Kaikkien esikoulujen sivut ovat tosin ruotsiksi. Muista palveluista ei informoida Edellä mainittujen lisäksi Enköpingin kunnan suomenkielisillä sivuilla ei informoida muista kunnan palveluihin liittyvistä aihealueista. Ruotsinkielisiin verkkosivuihin verrattuina suomenkielisiltä sivuilta puuttuu siis paljon informaatiota eri palveluista, joista esimerkeiksi käyvät muut sosiaalipalvelut, kulttuuripalvelut ja kunnallispolitiikka. Suomenkieliset sivut ovatkin selvästi vasta tekeillä. Enköping aiemmissa selvityksissä Kuuselan ja Meskin (2004) selvityksen mukaan Enköpingin kunnalla ei ollut suomenkielisiä verkkosivuja vuonna Walleniuksen (2012) selvityksessä ei ole mainintaa Enköpingin kunnasta, sillä kunta liittyi suomen kielen hallintoalueeseen vuonna

17 Eskilstunan kunnan suomenkieliset verkkosivut Eskilstunan kunnan verkkosivuston etusivulla on linkki Suomeksi, joka vie suomenkielisille sivuille. Tämän lisäksi etusivulle on linkitetty Google-kääntäjä. Vanhustenhuolto ja esikoulu Vanhustenhuoltoa käsittelevällä sivulla on ensinnäkin suomenkielinen, 14-sivuinen esite Eskilstunan vanhustenhuollosta. Tämän lisäksi vanhustenhuoltoa käsittelevällä sivulla informoidaan vanhustentaloista, vanhusten päivätoiminnasta, kotipalvelusta, kuljetuspalvelusta sekä omaiskeskuksesta. Koulutus ja lasten päivähoito -sivulla kerrotaan Pikku-ERKKI- ja ERKKI-kouluista. Muut palvelut Lisäksi suomenkielisillä sivuilla on informaatiota suomen kielen opetuksesta peruskoulussa ja lukiossa, lukiokoulutuksesta ja aikuislukiosta, ja nähtävillä ovat myös kunnanvaltuuston suomenkieliset esityslistat. Kunnan asukkaita informoidaan myös suomenkielisen palvelun yhteyshenkilöistä. Nähtävää ja koettavaa -sivulla taas tiedotetaan kunnan suomenkielisille asukkaille suunnatuista kulttuuripalveluista ja tapahtumista, kuten suomenkielisistä kirjastopalveluista. Ruotsinkielisiin sivuihin verrattuina suomenkielisiltä sivuilta puuttuu informaatiota seuraavista aihealueista: työ- ja elinkeinoelämän palvelut, asumisen ja rakentamisen palvelut ja liikenteeseen ja infrastruktuurin liittyvä informaatio. Eskilstuna aiemmissa selvityksissä Kuuselan ja Meskin (2004) tekemään selvitykseen verrattuna suomenkielisen informaation määrä on lisääntynyt selvästi, sillä vuonna 2004 sivut ovat sisältäneet tietoa vain muutamalta eri osa-alueelta. Muutosta on tapahtunut myös Walleniuksen (2012) tekemään selvitykseen verrattuna, sillä esimerkiksi valikossa on nyt kahdeksan otsikkoa. Aiemmin otsikoita oli seitsemän. Fagerstan kunnan suomenkieliset verkkosivut Fagerstan kunnan verkkosivuston etusivulla on lippusymboli ja linkki Suomeksi, joka vie suomenkielisille sivuille. Lisäksi etusivulla on linkki Translate ja sen alla kielivalikko, josta voi valita haluamansa kielen. Google-kääntäjä kääntää sivuston valitulle kielelle. Sollidenin vanhainkoti Otsikon Sosiaalipalvelut alla on yhden kappaleen mittainen teksti Sollidenin vanhainkodin kaksikielisestä hoito-osastosta. Muista sosiaalipalveluista ei informoida, eikä myöskään esikoulusta. Suomenkielisillä verkkosivuilla tiedotetaan sen sijaan matkailukohteista, suomalaisista yhdistyksistä ja suomenkielisestä puhelinpalvelusta, ja lisäksi kunnan verkkosivulla informoidaan muun muassa kunnassa sijaitsevista apteekeista ja posteista. 16

18 Ruotsinkielisiin sivuihin verrattuina suomenkielisiltä sivuilta puuttuu siis paljon informaatiota käytännössä kaikista kunnan palveluista, kun esimerkiksi esikoulusta ei informoida lainkaan ja vanhustenhuollostakin vain yhden kappaleen verran. Fagersta aiemmissa selvityksissä Kuuselan ja Meskin (2004) mukaan Fagerstan kunnalla ei ollut suomenkielisiä verkkosivuja vuonna Walleniuksen (2012) selvityksessä ei mainita Fagerstan kunnan verkkosivuja, sillä kunta liittyi suomen kielen hallintoalueeseen vuonna Finspångin kunnan suomenkieliset verkkosivut Finspångin kunnan verkkosivuston etusivulla on linkki Suomeksi, joka vie suomenkielisille verkkosivuille. Etusivulla on lisäksi linkki Translate, joka vie Microsoft-kääntäjään. Vanhustenhuolto ja esikoulu Vanhustenhuollosta informoidaan Hoiva ja tuki -osiossa yhteensä yli kymmenen sivun verran. Sivuilla tiedotetaan muun muassa eri asumismuodoista, maksuista, päivätoiminnasta ja Fiartjänst-palvelusta. Esikoulusta sen sijaan informoidaan kolmella eri sivulla. Esikoulua koskevilla sivuilla kerrotaan yleisesti esikoulusta, esikoulupaikan hakemisesta sekä esikoulumaksuista. Muut palvelut Yllä mainittujen palvelujen lisäksi Finspångin kunnan suomenkielisillä verkkosivuilla informoidaan seuraavista kunnan palveluihin liittyvistä aihealueista: asuminen ja ympäristö, muut sosiaalipalvelut (kuten toimeentulotuki, toimintarajoitteet ja kotisairaanhoito), perus-, lukio- ja aikuiskoulutus, kulttuuri ja vapaa-aika (osiossa tosin informoidaan vain kulttuuripalveluista), kuntaorganisaatio ja kunnallispolitiikka. Lisäksi sivuilla on parin kappaleen verran informaatiota työ- ja elinkeinoelämän palveluista. Ruotsinkielisiin sivuihin verrattuina suomenkielisiltä sivuilta puuttuu informaatiota ainakin liikuntapalveluista, ja lisäksi työ- ja elinkeinoelämän palvelut puuttuvat lähes täysin. Työ ja elinkeino -osiossa on seuraava tieto: Lisää tietoa alueesta Työ ja elinkeino löydät Finspångin kunnan ruotsinkieliseltä verkkosivulta. Finspång aiemmissa selvityksissä Kuuselan ja Meskin (2004) mukaan Finspångin kunnalla ei ollut suomenkielisiä verkkosivuja vuonna Wallenius (2012) taas ei mainitse Finspångin kuntaa selvityksessään, sillä kunta liittyi suomen kielen hallintoalueeseen vuonna 2013 (Finspångin kunta 2013). 17

19 Gävlen kunnan suomenkieliset verkkosivut Gävlen kunnan verkkosivuston etusivulla on linkki Suomeksi, joka vie kunnan suomenkielisille verkkosivuille. Etusivuilla on lisäksi linkki Translate, joka vie Googlekääntäjään. Vanhustenhuolto ja esikoulu Vanhustenhuollosta informoidaan Vanhukset-sivulla Tuki ja huolenpito -otsikon alla. Sivuilla kerrotaan kunnan vanhustenhuoltoon liittyvästä etsivästä toiminnasta, hoito- ja hoiva-asunnoista ja Fiarteametin toiminnasta. Vanhusten tukimuodoista kerrotaan myös otsikon Omassa kodissa annettava apu alla. Tekstikokonaisuus voikin olla hankala hahmottaa, kun informaatiota on ripoteltu eri otsikoiden alle. Esikoulusta taas informoidaan Koulutus ja lastenhoito -osiossa. Esikoulu ja perhepäivähoito -sivuilla kerrotaan yleisesti esikoulutoiminnasta, esikoulumaksuista, ilmoittautumisista ja paikan irtisanomisesta. Sivuilla on myös linkki ilmoittautumislomakkeeseen, joka tosin on ruotsinkielinen. Muut palvelut Esikoulun ja vanhustenhuollon lisäksi sivustolla informoidaan seuraavista kunnan palveluihin liittyvistä aihealueista: jotkin sosiaalipalvelut (kuten akuutti avuntarve ja omaistuki), perus-, erityis- ja kulttuurikoulut, yleinen informaatio kunnasta ja kunnallispolitiikasta, Ajankohtaistapalsta ja kirjastopalvelut. Ruotsinkielisiin verkkosivuihin verrattuina suomenkielisiltä sivuilta puuttuu informaatiota seuraavista aihealueista: muu koulutus (kuten lukio-, aikuis- ja korkeakoulutus), suurelta osin sosiaalipalvelut (kuten toimeentulotuki, terveyden- ja sairaanhoito ja kotiapu), kulttuuri- ja liikuntapalvelut (lukuun ottamatta kirjastopalveluja), asumiseen, rakentamiseen ja ympäristöön liittyvä informaatio, liikenteeseen ja infrastruktuuriin liittyvä informaatio sekä työ- ja elinkeinoelämän palvelut. Gävle aiemmissa selvityksissä Kuuselan ja Meskin (2004) selvityksen mukaan Gävlen kunnalla ei ollut suomenkielisiä verkkosivuja vuonna Suomenkielisiä verkkosivuja ei ollut myöskään vuonna 2012 (Wallenius 2012). Göteborgin kaupungin suomenkieliset verkkosivut Göteborgin kaupungin verkkosivuston etusivulla on linkki Suomeksi. Tämän lisäksi etusivulla on linkki Other languages/google Translate, jota painamalla avautuu sekä lista sivuston eri kieliversioista että Google-kääntäjä. Listan yläpuolella on teksti En kortfattad beskrivning av innehållet på goteborg.se finns på följande språk:. Listassa on linkki myös suomenkielisille verkkosivuille, joten sivuille pääsee kahta eri reittiä. 18

20 Vanhustenhuolto ja esikoulu Huolenpito & Apu -osiossa on linkki vanhustenhuollon sivuille, joissa informoidaan vanhusten asunnoista ja suomenkielisistä asuntoloista, kotitalkkaripalveluista, kotisairaanhoidosta, omaistuesta, vanhusten apuvälineistä, ikäihmisten terveysneuvonnasta ja asunnonsopeuttamisavustuksesta. Esikoulu & Koulutus -osiossa informoidaan Göteborgin esikoulutoiminnasta ja sinne hakemisesta sekä esikoulumaksuista. Muut palvelut Huolenpito & Apu -osiossa informoidaan lisäksi sairaanhoidosta, edunvalvonnasta, kuljetuspalvelusta ja tulkin käyttämisestä viranomaisasioinnissa. Esikoulu & Koulutus -osiossa taas informoidaan esikoulun lisäksi peruskoulusta sekä äidinkielen opetuksesta esi- ja peruskouluissa. Muita Göteborgin kaupungin palveluihin liittyviä aihealueita suomenkielisillä sivuilla ovat Kunta & Politiikka sekä Kulttuuri & Vapaa-aika, jossa pääsee lukemaan muun muassa ruotsinsuomalaisille suunnattua tiedotuslehteä. Ruotsinkielisiin verkkosivuihin verrattuina suomenkielisiltä sivuilta puuttuu informaatiota seuraavista aihealueista: työ- ja elinkeinopalvelut, muuhun koulutukseen kuin esi- tai peruskoulutukseen liittyvä informaatio, muut kuin yllä luetellut sosiaalipalvelut (kuten toimeentulotuki, ensiapu), asumiseen, rakentamiseen ja ympäristöön liittyvä informaatio sekä liikenteeseen ja infrastruktuurin liittyvä informaatio. Göteborg aiemmissa selvityksissä Kuuselan ja Meskin (2004) tekemiin havaintoihin verrattuina Göteborgin kaupungin suomenkieliset verkkosivut ovat laajentuneet huomattavasti, sillä selvityksen mukaan vuonna 2004 kaupungin sivuilla on ollut suomenkielistä informaatiota lähinnä kirjastoista, suomalaisesta vanhustenkodista ja toimintarajoitteisille annettavasta tuesta. Wallenius (2012) toteaa, että vuonna 2012 Göteborgin kaupungin sivustolla oli suomenkielistä tekstiä melko vähän ja vain muutamalta osa-alueelta. Haaparannan kunnan suomenkieliset verkkosivut Haaparannan kunnan verkkosivuston etusivulla on Suomen lippu ja sen vieressä linkki Suomeksi, joka vie kunnan suomenkieliselle sivustolle. Vanhustenhuolto ja esikoulu Vanhustenhuoltoa koskeva informaatio on ripoteltu usean eri otsikon alle Hoito ja tuki -osiossa, minkä vuoksi tekstikokonaisuutta voi olla hankala hahmottaa. Sivuilla informoidaan muun muassa vanhusten eri asumismuodoista, eri tukimuodoista (muun muassa kotipalvelu), päivätoiminnasta, kotikäynneistä ja kotisairaanhoidosta. Esikoulusta informoidaan muutaman kappaleen verran Koulutus ja esikoulut -osiossa, ja lisäksi esikoulua koskevalle sivulle on 19

21 linkitetty kuusisivuinen suomenkielinen esite Esikoulu ja vapaa-ajankoti. Säännöt Muut palvelut Esikoulun ja vanhustenhuollon lisäksi suomenkielisillä sivuilla informoidaan seuraavista kunnan palveluihin liittyvistä aihealueista: muut sosiaalipalvelut (kuten toimeentulotuki, ensiapu ja päihderiippuvuudet), perus- ja aikuiskoulutus ja koulutukseen liittyvä yleinen informaatio (kuten opintotuki, oppilasterveys), kulttuuri ja vapaa-aika, työ- ja elinkeinoelämän palvelut (jossa kylläkin informoidaan lähinnä yrittäjyydestä), kunnallispolitiikka ja kunnanhallinnon toiminta, rakentamiseen, asumiseen ja ympäristöön liittyvä informaatio sekä liikenteeseen ja infrastruktuuriin liittyvä informaatio. Ruotsinkielisiin verkkosivuihin verrattuina suomenkielisiltä sivuilta näyttäisi puuttuvan informaatiota työllistymisestä ja kunnan työelämän palveluista sekä lukiokoulutuksesta. Jotkin ruotsinkieliset sivut saattavat sisältää määrällisesti enemmän informaatiota, mutta suomenkieliset sivut ovat lähes yhtä kattavat kuin ruotsinkielisetkin. On syytä myös mainita, että suomenkieliset verkkosivut ovat erittäin helppokäyttöiset: ensinnäkin suomenkielisen sivuston etusivulla on ajankohtaisten uutisten palsta sekä useita pikalinkkejä (kuten Vapaat työpaikat, Lomakkeet ja Toimeentulotuki). Toisekseen suomenkielinen kieliversio kattaa koko sivuston siinä mielessä, että myös esimerkiksi kunnan logo ja alareunan yhteystietopalkki on käännetty suomeksi. Muutenkin suomenkielisen sivuston ulkoasu vastaa ruotsinkielistä sivustoa. Haaparanta aiemmissa selvityksissä Kuuselan ja Meskin (2004) selvityksen mukaan vuonna 2004 Haaparannan kunnan suomenkielinen sivusto oli hyvin pieni osa muuta verkkosivustoa. Walleniuksen (2012) selvityksestä taas saa sen käsityksen, ettei kunnalla ollut erillistä suomenkielistä sivustoa vuonna 2012, vaan suomenkielisiä tekstejä oli ripoteltu ruotsinkieliselle sivustolle. Selvitysten perusteella voidaan todeta, että kunnan suomenkieliset verkkosivut ovat parantuneet aivan olennaisesti ja vieläpä hyvin lyhyessä ajassa. Hallstahammarin kunnan suomenkieliset verkkosivut Hallstahammarin kunnan verkkosivuston etusivulla on linkki Suomeksi, joka vie suomenkielisille sivuille. Vanhustenhuolto ja esikoulu Vanhustenhuollosta informoidaan Tuki ja sosiaalipalvelut -osiossa monen eri otsikon alla. Osiossa informoidaan asumisesta, kotipalvelusta, kotisairaanhoidosta ja ikäihmisten kohtaamispaikoista. Esikoulusta taas informoidaan Lapset ja koulutus -osiossa. Esikoulua koskeva teksti on tosin vain muutaman kappaleen pituinen. 20

22 Muut palvelut Esikoulun ja vanhustenhuollon lisäksi Hallstahammarin kunnan suomenkielisillä verkkosivuilla informoidaan seuraavista kunnan palveluihin liittyvistä aihealueista: asuminen ja rakentaminen, kulttuuri ja vapaa-aika, yleinen informaatio kunnasta, työelämä (joskin vain parin virkkeen verran), peruskoulutus ja vapaa-ajankoti, matkailu, suomenkielinen toiminta, talouselämä sekä jotkin sosiaalipalvelut (kuten toimeentulotuki). Työelämän palveluista mainitaan vain yhden virkkeen verran, ja Työllistäminen-sivulla ohjataan vastaavalle ruotsinkieliselle sivulle. Ruotsinkielisiin sivuihin verrattuina suomenkielisiltä sivuilta puuttuu informaatiota ainakin seuraavista aihealueista: lukio- ja aikuiskoulutus, monet sosiaalipalvelut (kuten ensiapu ja terveyden- ja sairaanhuolto), elinkeinoelämä sekä kunnallinen päätöksenteko ja kunnallispolitiikka. Lisäksi monet suomenkielisillä verkkosivuilla olevat tekstit ovat vain muutaman kappaleen pituisia, ja niissä ohjataan usein vastaaville ruotsinkielisille sivuille. Tällaista tiedotusta ei voidakaan pitää riittävänä. Hallstahammar aiemmissa selvityksissä Kuuselan ja Meskin (2004) mukaan Hallstahammarin kunnalla ei ollut suomenkielisiä verkkosivuja vuonna Wallenius (2012) toteaa suomenkielisten sivujen sisältäneen tekstejä kattavasti monelta eri alalta. Haningen kunnan suomenkieliset verkkosivut Haningen kunnan verkkosivuston etusivun yläreunassa on linkki Translate ja sen vieressä vaihtuvat lippusymbolit. Linkkiä klikkaamalla pääsee Google-kääntäjään. Sen sijaan linkki Suomeksi/finska on viety oikealle palstalle otsikon Genvägar alle, eikä sitä näin ollen löydä helposti. Vanhustenhuolto ja esikoulu Vanhustenhuolto on suomenkielisillä sivuilla omana otsikkonaan, ja näillä sivuilla informoidaan avun hakemisesta, kotipalvelusta, kuljetuspalvelusta, omaistuesta ja kohtaamispaikoista. Lapset ja koulutus -osiossa taas informoidaan suomenkielisestä esikoulusta ja kerrotaan myös meneillään olevasta hankkeesta saada kuntaan suomenkielinen peruskoulu. Muut palvelut Vanhustenhuollon ja esikoulun lisäksi suomenkielisillä verkkosivuilla informoidaan seuraavista kunnan palveluihin liittyvistä aihealueista: kunnanhallinnon toiminta, sosiaalipalvelut (kuten toimeentulotuki, perheneuvonta, pakolaisyksikkö), rakentamiseen liittyvä informaatio ja kunnan rakennus- ja kunnostushankkeet, kirjastopalvelut sekä Haningen 21

23 kulttuuritalo ja ruotsinsuomalaisille suunnatut kulttuuritapahtumat. Ruotsinkielisiin verkkosivuihin verrattuina suomenkielisiltä sivuilta puuttuu informaatiota seuraavista aihealueista: muu koulutus kuin esi- ja peruskoulut, joiltakin osin sosiaalipalvelut (kuten ensiapu, päihdehuolto ja psykiatrinen hoito), asumisen palvelut, liikuntapalvelut, liikenteeseen ja infrastruktuuriin liittyvä informaatio sekä työ- ja elinkeinoelämän palvelut. Haninge aiemmissa selvityksissä Kuuselan ja Meskin (2004) selvityksen mukaan Haningen kunnalla ei ollut suomenkielisiä verkkosivuja vuonna Wallenius (2012) taas toteaa suomenkielisten verkkosivujen olleen kesken vuonna 2012, sillä kaikkien otsikoiden alla ei ollut tekstiä. Informaation määrä on siis ainakin tässä mielessä parantunut, sillä nyt sivuilla ei enää ole täysin keskeneräisiä tekstejä. Hoforsin kunnan suomenkieliset verkkosivut Hoforsin kunnan verkkosivuston etusivulla on linkki Suomeksi, joka vie suomenkielisille verkkosivuille. Lisäksi linkin Other languages takana on Google-kääntäjä. Vanhustenhuolto ja esikoulu Vanhustenhuollosta informoidaan Sosiaalihuolto-osiossa. Vanhustenhuoltoa koskevilla sivuilla tiedotetaan kunnan avustusyksiköstä, erityisasumisesta ja kotipalvelusta sekä ruotsiksi hoitomaksuista ja ruokalistoista. Esikoulusta informoidaan Lapset ja koulutus -osiossa. Esikoulua koskevilla sivuilla esitellään kunnan kahdeksan esikoulua. Muut palvelut Esikoulun ja vanhustenhuollon lisäksi Hoforsin kunnan suomenkielisillä verkkosivuilla informoidaan seuraavista kunnan palveluihin liittyvistä aihealueista: yleinen informaatio kunnasta, kunnan organisaatio ja kunnallispolitiikka, perus- ja lukiokoulutus, toimintarajoitteisten palvelut, rakennus- ja ympäristötoimisto ja kirjastopalvelut. Sivuilla tiedotetaan myös parin kappaleen verran kulttuuripalveluista sekä elinkeinoelämästä. Ruotsinkielisiin verkkosivuihin verrattuina suomenkielisiltä sivuilta puuttuu informaatiota seuraavista aihealueista: työelämän palvelut, asumiseen liittyvä informaatio, lähes täysin kulttuuri- ja liikuntapalvelut sekä muut sosiaalipalvelut (kuten toimeentulotuki ja perheyksikön toiminta). Lisäksi on syytä mainita, että monet suomenkielisten verkkosivujen informaatiosisällöt (kuten esikoulua, peruskoulua ja lukiokoulua koskevat tekstit) ovat laajuudeltaan huomattavasti suppeampia verrattuina vastaaviin ruotsinkielisiin sivuihin. Hofors aiemmissa selvityksissä Kuuselan ja Meskin (2004) selvityksen mukaan Hoforsin kunnalla ei ollut suomenkielisiä verkkosivuja vuonna Walleniuksen (2012) mukaan vuonna 2012 Hoforsin kunnan verkkosivuilla oli lähinnä suomenkielinen esite esikoulutoiminnasta ja vain vähän 22

24 suomenkielistä tekstiä. Oletettavasti suomenkielisten verkkosivujen informaatiosisältö on siis ainakin jonkin verran lisääntynyt vuodesta 2012, sillä nyt sivuilla informoidaan useammasta eri aihealueesta. Huddingen kunnan suomenkieliset verkkosivut Huddingen kunnan verkkosivuston etusivulla on linkki Suomi, joka vie suomenkielisille sivuille. Vanhustenhuolto ja esikoulu Tuki ja huolenpito -osiossa informoidaan vanhustenhuollosta: vanhusten asumisesta, kuntouttamisesta, päivätoiminnasta, kotona annettavasta tuesta, vanhuspalvelumaksusta ja vanhuspalveluja koskevan hakemuksen tekemisestä. Koulutus ja lastenhoito -osiossa on linkki esikoulusivustolle, jossa informoidaan yleisesti esikoulutoiminnasta, esikoulupaikan hakemisesta, muutosta ja esikoulunpaikan irtisanomisesta, hoitotuesta, toimenkuvan ja tulojen muutoksesta ja erityisen tuen saamisesta esikoulussa. Muut palvelut Esikoulun ja vanhustenhuollon lisäksi suomenkielisillä verkkosivuilla informoidaan seuraavista kunnan palveluihin liittyvistä aihealueista: perus-, lukio- ja aikuiskoulutus, rakentaminen ja ympäristö, liikenne ja infrastruktuuri, työttömyys, muut sosiaalipalvelut (kuten toimeentulotuki, ensiapu ja sosiaalipsykiatria), yleinen informaatio kunnasta, kunnanhallinnon toiminta ja kunnallinen päätöksenteko ja kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut. Ajankohtaisista kulttuuritapahtumista ei tosin tiedoteta suomeksi, vaan sivuilla kehotetaan lataamaan ruotsinkielinen kulttuuriohjelma. Ruotsinkielisiin verkkosivuihin verrattuina suomenkielisiltä sivuilta puuttuu informaatiota seuraavista aihealueista: korkeakoulutus, asumisen palvelut sekä elinkeinoelämän palvelut. Huddinge aiemmissa selvityksissä Kuuselan ja Meskin (2004) selvityksen mukaan Huddingen kunnalla ei ollut suomenkielisiä verkkosivuja vuonna Walleniuksen (2012) selvityksen mukaan Huddingen kunnan suomenkieliset verkkosivut olivat monipuoliset vuonna Håbon kunnan suomenkieliset verkkosivut Håbon kunnan verkkosivuston etusivulla on linkki Suomeksi, joka vie suomenkielisille verkkosivuille. 23

25 Vanhustenhuolto ja esikoulu Vanhustenhuollosta informoidaan Vanhukset-osiossa. Sivuilla on tosin vain muutaman kappaleen verran tekstiä. Esikoulusta informoidaan Koulutus ja lasten päivähoito -osiossa. Sivuilla informoidaan yleisesti esikoulutoiminnasta, säännöistä ja maksuista. Jotkin tekstit ovat tosin vain parin kappaleen tai jopa parin virkkeen pituisia, eikä tällaista tiedotusta voida pitää riittävänä. Muut palvelut Esikoulun ja vanhustenhuollon lisäksi suomenkielisillä verkkosivuilla informoidaan seuraavista kunnan palveluihin liittyvistä aihealueista: jotkin sosiaalipalvelut (kuten toimeentulotuki ja toimintarajoitteisten palvelut), jätehuolto sekä Bålstan uimahalli. Lisäksi suomenkielisellä sivustolla on paljon erilaisia lomakkeita, ja sivustolla on lisäksi muun muassa uutispalsta ja joitakin oikopolkulinkkejä (kuten tapahtumakalenteri, vapaat työpaikat), jotka tosin vievät ruotsinkieliselle sivustolle. Ruotsinkielisiin verkkosivuihin verrattuina suomenkielisiltä sivuilta puuttuu siis informaatiota monista kunnan tärkeimmistä palveluista, kuten perus- ja lukiokoulutuksesta, kunnallispolitiikasta ja kulttuurista. Suurin osa suomenkielisten verkkosivujen teksteistä on lisäksi vain muutaman kappaleen pituisia, eikä tällaista tiedotusta voida pitää riittävänä. Håbo aiemmissa selvityksissä Kuuselan ja Meskin (2004) mukaan Håbon kunnalla ei ollut suomenkielisiä verkkosivuja vuonna Walleniuksen (2012) mukaan vuonna 2012 Håbon kunnan suomenkielisillä verkkosivuilla informoitiin lähinnä suomen kielen hallintoalueeseen kuulumisesta. Hälleforsin kunnan suomenkieliset verkkosivut Hälleforsin kunnan verkkosivuston etusivulla on linkki Suomeksi, joka vie suomenkielisille verkkosivuille. Etusivulla on myös linkki Translate, joka vie Google-kääntäjään. Vanhustenhuolto ja esikoulu Hälleforsin kunnan suomenkielisillä verkkosivuilla ei informoida erikseen vanhustenhuollosta. Hoiva & Huolenpito -osiossa lähinnä mainitaan, että kunnan vastuulla on täyttää suomenkielistä vanhustenhuoltoa koskeva tarve. Esikoulusta sen sijaan informoidaan Esikoulu-sivulla, joskin siitäkin tiedotetaan vain kahden kappaleen verran. Muut palvelut Esikoulun lisäksi Hälleforsin kunnan suomenkielisillä verkkosivuilla informoidaan seuraavista kunnan palveluihin liittyvistä aihealueista: yleinen informaatio kunnasta, Ajankohtaista-palsta, kirjastopalvelut sekä toimintarajoitteisten palvelut. 24

26 Ruotsinkielisiin sivuihin verrattuina suomenkieliset verkkosivut ovat siis merkittävästi suppeammat. Vanhustenhuollosta ei informoida lainkaan eikä myöskään kaikista kunnan keskeisimmistä palveluista, kuten sosiaalipalveluista tai työelämän palveluista. Lisäksi etenkin esikoulusta ja toimintarajoitteisten palveluista informoidaan vain parin kappaleen verran, eikä tällaista tiedotusta voida pitää riittävän kattavana. Hällefors aiemmissa selvityksissä Kuuselan ja Meskin (2004) mukaan Hälleforsin kunnalla ei ollut suomenkielisiä verkkosivuja vuonna Hälleforsin kunnalla ei ollut suomenkielisiä verkkosivuja myöskään vuonna 2012 (Wallenius 2012). Jällivaaran kunnan suomenkieliset verkkosivut Jällivaaran kunnan verkkosivuston etusivulla on lippusymboli ja linkki, joka vie suomenkielisille verkkosivuille. Vähemmistökieliset sivut ovat kaikki Om kommunen -otsikon alla. Yksi suomenkielinen sivu Jällivaaran kunnan verkkosivustolla on vain yksi suomenkielinen sivu, ei siis varsinaista sivustoa. Sivu sisältää linkit viiteen suomenkieliseen pdf-tiedostoon. Tiedostot ovat Vähemmistöpoliittinen toimintaohjelma, Jällivaaran kunta, Tärkeitä tietoja, Oikeus tukeen ja apuun sosiaalipalvelulain perusteella, Avoin kotipalvelu Tietoa Jällivaaran kunnan tarjoamasta avoimesta kotipalvelusta sekä Vanhusten ja toimintaesteisten erityisasuminen Tietoa Jällivaaran kunnan vanhuksille ja toimintaesteisille tarjoamista erityisasumismuodoista. Tiedostojen pituus on neljästä kahdeksaan sivua lukuun ottamatta vähemmistöpoliittista toimintaohjelmaa, joka on 18-sivuinen. Vaikka pdf-tiedostoissa onkin yhteensä reilu parikymmentä sivua tekstiä, suomenkielistä informaatiota on ruotsinkielisiin sivuihin verrattuna huomattavan vähän. Esimerkiksi esikoulusta ei informoida lainkaan, eikä suomenkielisellä sivulla ole ylipäätään informaatiota kunnan keskeisimmistä palveluista, kuten sosiaalipalveluista. Muutenkin suomenkielinen sivusto vaikuttaa olevan vasta kehitysvaiheessa, kunnan verkkosivustolla kun on vain yksi suomenkielinen sivu. Jällivaara aiemmissa selvityksissä Kuuselan ja Meskin (2004) mukaan Jällivaaran kunnalla ei ollut suomenkielisiä verkkosivuja vuonna Walleniuksen (2012) tekemiin havaintoihin verrattuina Jällivaaran kunnan suomenkielinen verkkosivu ei näytä olennaisesti muuttuneen vuodesta 2012, sillä selvityksen mukaan kunnan sivustolla on tuolloinkin ollut lähinnä joitakin yksittäisiä suomenkielisiä tiedostoja. 25

27 Kaliin kunnan suomenkieliset verkkosivut Kaliin kunnan verkkosivuston etusivulla on lippusymboli ja linkki Basinformation på finska, joka vie suomenkielisille sivuille. Lisäksi etusivun yläreunassa on linkki Translate this page, joka vie Google-kääntäjään. Vanhustenhuolto ja esikoulu Vanhustenhuollosta informoidaan Vanhustenhuollosta Suomen kielellä -otsikon alla. Sivulla kerrotaan lähinnä vanhusten asumismuodoista ja kotipalvelusta. Esikoulusta sen sijaan informoidaan kolmella eri sivulla. Lastenhoito ja esikoulu -sivulla kerrotaan esikoulutoiminnan eri muodoista. Lisäksi esikoulusta informoidaan sivuilla Vähemmistökielet esikoulussa ja Äidinkieli esikoulussa. Muut palvelut Vanhustenhuollon ja esikoulun lisäksi suomenkielisillä sivuilla informoidaan edunvalvojan käytöstä, koulukuljetuksesta, matkapalvelusta sekä siviilivihkimisestä. Näin ollen suomenkieliseltä sivustolta puuttuu suurin osa siitä informaatiosta, jota ruotsinkielisillä verkkosivuilla on. Suomenkielisillä sivuilla ei informoida esimerkiksi muista sosiaalipalveluista, kulttuurista, kunnasta ja kunnallispolitiikasta tai työelämän palveluista. Kali aiemmissa selvityksissä Kuuselan ja Meskin (2004) mukaan Kaliin kunnalla ei ollut suomenkielisiä verkkosivuja vuonna Walleniuksen (2012) mukaan vuonna 2012 suomenkielisten verkkosivujen informaatio painottui vanhustenhuoltoon. Suomenkielisten sivujen ei voida siis sanoa olennaisesti muuttuneen vuodesta Karlskogan kunnan suomenkieliset verkkosivut Karlskogan kunnan verkkosivuston etusivulla on lippusymboli ja linkki Finska, joka vie suomenkielisille sivuille. Etusivulla on myös linkki Translate, joka vie Google-kääntäjään. Vanhustenhuolto ja esikoulu Vanhustenhuollosta informoidaan Tuki, hoiva ja hoito -osiossa. Vanhustenhuoltoa koskevilla sivuilla informoidaan kotipalvelusta ja kotisairaanhoidosta, korjauspalvelusta, ruokapalvelusta, turvahälyttimestä ja asunnon muutostöistä. Esikoulusta taas informoidaan Koulutus ja lasten päivähoito -osiossa. Esikoulua käsittelevillä sivuilla on muutaman kappaleen verran tekstiä, ja sivuilla lähinnä esitellään yleisesti esikoulutoimintaa. Muut palvelut Vanhustenhuollon ja esikoulun lisäksi Karlskogan suomenkielisillä verkkosivuilla informoidaan seuraavista kunnan palveluihin liittyvistä aihealueista: yleinen informaatio kunnasta ja kunnallishallinto, asuminen ja rakentaminen, jätehuolto, perus-, lukio- ja 26

28 aikuiskoulutus, kulttuuri ja vapaa-aika, omaistuki ja edunvalvonta. Lisäksi sivuilla on suomenkielisille asukkailla suunnattua informaatiota, kuten tietoa suomenkielisistä yhdistyksistä ja yhteyshenkilöistä ja ruotsinsuomalaisesta neuvostosta. Ruotsinkielisiin verkkosivuihin verrattuina suomenkielisiltä sivuilta puuttuu informaatiota seuraavista aihealueista: monet sosiaalipalvelut (kuten toimeentulotuki, terveydenhuolto ja sairaanhoito), kunnan rakennus- ja kaavoitushankkeet, työ- ja elinkeinoelämän palvelut, liikenne ja infrastruktuuri ja kunnallispolitiikka. Lisäksi monet suomenkielisten verkkosivujen sisältämät tekstit ovat vain muutaman kappaleen pituisia, eikä tällaista informointia voida pitää riittävänä. Karlskoga aiemmissa selvityksissä Kuuselan ja Meskin (2004) mukaan Karlskogan kunnalla ei ollut suomenkielisiä verkkosivuja vuonna Wallenius (2012) taas toteaa suomenkielisten sivujen sisältäneen vuonna 2012 informaatiota monelta eri osa-alueelta mutta vain vähäisesti. Nyt tehdyt havainnot viittaavatkin siihen, ettei suomenkielisten sivujen informaatiosisältö ole olennaisesti muuttunut vuodesta Kiirunan kunnan suomenkieliset verkkosivut Kiirunan kunnan verkkosivuston etusivulla on linkki Suomi. Suomenkielisten verkkosivujen etusivulla on seuraava tiedote: Kiirunan kunnassa on parhaillaan käynnissä käännöspalveluja koskeva hankinta, jonka lasketaan valmistuvan ensimmäisen vuosipuoliskon loppuun mennessä. Informaatio käännetään ja julkaistaan näillä sivuilla heti sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen. Kunnassa on myös käynnissä minoriteettikieliä koskevan käytännön ja ohjeiden laatimista koskeva työ. Tämän työn lasketaan valmistuvan vuoden 2013 kuluessa. Sivua on päivitetty viimeksi vuonna Äidinkielen opetus Suomenkielisillä verkkosivuilla informoidaan ainoastaan äidinkielen opetuksesta esikoulussa sekä peruskoulussa ja lukiossa. Suomenkieliset verkkosivut ovat otsikon Minoritetsspråk alla, ja suomen lisäksi valikosta löytyvät meänkieliset ja saamenkieliset sivut. Kiirunan kunnan verkkosivustoa ei voida verrata ruotsinkielisiin sivuihin, suomenkielistä informaatiota kun ei tällä hetkellä juurikaan ole. Kiiruna aiemmissa selvityksissä Kuuselan ja Meskin (2004) selvityksen mukaan Kiirunan kunnalla ei ollut suomenkielisiä verkkosivuja vuonna Wallenius (2012) taas toteaa Kiirunan kunnan suomenkielisillä verkkosivuilla olleen lähinnä hakemuskaavakkeita ja tietoa äidinkielen opetuksesta, joten tähän verrattuna suomenkielisten verkkosivujen informaatiosisältö on hieman lisääntynyt. 27

29 Köpingin kunnan suomenkieliset verkkosivut Köpingin kunnan verkkosivuston etusivulla on linkki Suomeksi, joka vie suomenkielisille sivuille. Lisäksi etusivulla on linkki Translate, joka vie Bing-kääntäjään. Vanhustenhuolto ja esikoulu Vanhustenhuollosta informoidaan Tuki- ja huoltotoimeenpiteet -osiossa usealla eri sivulla, minkä vuoksi tekstikokonaisuus voi olla hankala hahmottaa. Ikäihmisten asumismuodot -sivuilla esitellään kunnan eri asuntoloita. Muut vanhustenhuoltoa koskevat sivut ovat Turva-asuminen yli 70-vuotiaille, Ikäihmiset, Fiksaripalvelu ja Kodinhoitopalvelut ikääntyneille. Esikoulusta kerrotaan Lapset ja koulutus -sivulla, jossa puhutaan niin esikouluista, päiväkodeista kuin perhepäivähoidoistakin. Tekstiä on sivulla yhteensä neljän kappaleen verran. Muut palvelut Edellä mainittujen lisäksi Köpingin kunnan suomenkielisillä sivuilla informoidaan seuraavista kunnan palveluihin liittyvistä aihealueista: sosiaalipalvelut (toimeentulotuki, kotisairaanhoito, toimintarajoitteisten palvelut, edunvalvonta ja päihderiippuvuudet), yleinen informaatio kunnasta, kunnallispolitiikka, rakentamiseen liittyvä informaatio, jätehuolto ja kierrätys, kulttuuri ja vapaa-aika (jossa tosin informoidaan lähinnä uimapaikoista, kirjastoista sekä ruotsinsuomalaisista yhdistyksistä) ja pelastuslaitoksen toiminta. Ruotsinkielisiin verkkosivuihin verrattuina suomenkielisiltä sivuilta puuttuu informaatiota seuraavista aihealueista: muu koulutus, asuminen, ympäristö ja kunnan rakennushankkeet, suurelta osin kulttuuripalvelut sekä elinkeinoelämä. Köping aiemmissa selvityksissä Kuuselan ja Meskin (2004) selvityksen mukaan Köpingin kunnalla ei ollut suomenkielisiä verkkosivuja vuonna Walleniuksen (2012) selvityksen mukaan vuonna 2012 Köpingin kunnan suomenkieliset verkkosivut sisälsivät tietoa monelta eri osa-alueelta, mutta niistä sisälsivät tietoa vain niukasti. Nyt tehdyt havainnot viittaavat samaan päätelmään. Lindesbergin kunnan suomenkieliset verkkosivut Lindesbergin kunnan verkkosivuston etusivulla on linkki Suomeksi, joka vie suomenkielisille verkkosivuille. Etusivulla on lisäksi linkki Translate, joka vie Googlekääntäjään. Suomenkieliset sivut on liitetty ruotsinkielisille sivuille otsikon Kommun och politik alle. Vanhustenhuolto ja esikoulu Vanhustenhuollosta ei erikseen informoida kunnan suomenkielisillä verkkosivuila, vaan sivuilla lähinnä kerrotaan, että vanhustenhuolto kuuluu kunnan vastuualueisiin ja että 28

30 suomenkielisillä on oikeus saada vanhustenhuollon palveluja suomeksi. Samaan tapaan esikoulukin vain mainitaan vähemmistökielisten oikeuksia koskevissa teksteissä. Muut palvelut Suomenkielisillä verkkosivuilla sen sijaan informoidaan seuraavista kunnan palveluihin liittyvistä aihealueista: jotkin sosiaalipalvelut (kuten toimeentulotuki, toimintarajoitteisten palvelut, omaistuki), yleinen informaatio kunnasta ja sen toiminnasta sekä edunvalvonta. Lisäksi kunnan suomenkielisillä sivuilla on Ajankohtaista-sivu, jossa esitellään lähinnä ruotsinsuomalaisille suunnattuja kulttuuritapahtumia. Ruotsinkielisiin sivuihin verrattuina suomenkielisiltä sivuilta puuttuu siis informaatiota huomattavan paljon kunnan keskeisimmistä palveluista, kun vanhustenhuollosta ja esikoulustakin informoidaan tarkemmin vain ruotsinkielisillä sivuilla. Samoin sivuilta puuttuu käytännössä kokonaan informaatio esimerkiksi kulttuuripalveluista (lukuun ottamatta ajankohtaispalstaa) ja perus- ja lukiokoulusta. Lindesberg aiemmissa selvityksissä Kuuselan ja Meskin (2004) mukaan Lindesbergin kunnalla ei ollut suomenkielisiä verkkosivuja vuonna Walleniuksen (2012) mukaan Lindesbergin kunnan verkkosivustolla oli vuonna 2012 lähinnä vain suomenkielinen omaistuesta kertova esite. Luulajan kunnan suomenkieliset verkkosivut Luulajan kunnan verkkosivuston etusivulla on linkki Suomeksi, joka vie kunnan suomenkielisille sivuille. Lisäksi etusivulla on linkki Translate, josta avautuu Googlekääntäjä. Vanhustenhuolto ja esikoulu Hoito & tuki -osiossa on otsikko Ikääntyneet, jonka takaa löytyy tietoa vanhustenhoidosta. Sivuilla kerrotaan muun muassa hoito- ja hoivakodeista, kuljetuspalvelusta, Fiar'n-palvelusta ja kotipalvelun saamisesta. Vanhustenhuollon lisäksi Hoito & tuki -osiossa informoidaan ensiavusta, kuljetuspalvelusta ja omaishoitajuudesta. Esikoulu & koulutus -osiossa informoidaan lähinnä esikouluun liittyvistä asioista: hakemisesta, maksuista ja suomenkielisistä esikouluista. Muut palvelut Esikoulun ja vanhustenhuollon lisäksi sivuilla informoidaan suomenkielisille tarkoitetuista kirjastopalveluista sekä kunnanhallinnosta ja kunnallispolitiikasta. Ruotsinkielisiin sivuihin verrattuina suomenkielisiltä sivuilta puuttuu informaatiota seuraavista kunnan palveluihin liittyvistä aihealueista: muu koulutus kuin esikoulu, kulttuuri (lukuun 29

31 ottamatta kirjastopalveluja), muut sosiaalipalvelut kuin yllä mainitut (kuten toimeentulotuki ja terveyden- ja sairaanhoito), asuminen, rakentaminen ja ympäristö, liikenne ja infrastruktuuri (kuten kunnan kaavoitus- ja rakennushankkeet) sekä työ- ja elinkeinoelämän palvelut. Luulaja aiemmissa selvityksissä Kuuselan ja Meskin (2004) mukaan Luulajan kunnalla ei ollut suomenkielisiä verkkosivuja vuonna Walleniuksen (2012) selvityksessä ei ole mainintaa Luulajan kunnan suomenkielisistä verkkosivuista, sillä kunta liittyi suomen kielen hallintoalueeseen vuonna Motalan kunnan suomenkieliset verkkosivut Motalan kunnan verkkosivuston etusivulla on linkki Suomi, joka vie suomenkielisille sivuille. Etusivulla on myös linkki Translate, joka vie Google-kääntäjään. Vanhustenhuolto ja esikoulu Vanhustenhuollosta informoidaan Vanhustenhuolto-otsikon alla. Sivuilla informoidaan niin vanhustenhuollon maksuista, talonmies- ja kuljetuspalvelusta, omaishoitokortista, kunnallisesta terveydenhoidosta kuin asumisen eri muodoistakin. Esikoulusta taas informoidaan Esikoulu ja lastenhoito -osiossa. Sivuilla informoidaan yleisesti esikoulutoiminnasta, esikoulupaikan hakemisesta, esikoulumaksuista, vapaa-ajankodista ja hoitotarpeen muuttumisesta. Muut palvelut Esikoulun ja vanhustenhuollon lisäksi Motalan kunnan suomenkielisillä verkkosivuilla informoidaan kirjastopalveluista sekä joistakin sosiaalipalveluista, lähinnä toimeentulotuesta, edunvalvonnasta ja toimintarajoitteisten palveluista. Ruotsinkielisiin verkkosivuihin verrattuina suomenkielisiltä sivuilta puuttuu informaatiota ainakin seuraavista aihealueista: työ- ja elinkeinoelämän palvelut, perus-, lukio- ja aikuiskoulutus, asuminen ja rakentaminen, kulttuuripalvelut (kirjastopalveluja lukuun ottamatta), liikenne ja infrastruktuuri, yleinen informaatio kunnasta ja kunnallispolitiikka sekä suurelta osin sosiaalipalvelut (kuten ensiapu ja kotisairaanhoito). Motala aiemmissa selvityksissä Kuuselan ja Meskin (2004) mukaan Motalan kunnalla ei ollut suomenkielisiä verkkosivuja vuonna Wallenius (2012) ei mainitse Motalan kuntaa selvityksessään, sillä kunta liittyi suomen kielen hallintoalueeseen vuonna

32 Norrköpingin kunnan suomenkieliset verkkosivut Norrköpingin kunnan verkkosivuston etusivulla on linkki Suomi, joka vie suomenkielisille sivuille. Vanhustenhuolto ja esikoulu Tukitoimet-osiossa on alaotsikko Vanhukset, joka vie vanhustenhuoltoa koskeville sivuille. Näillä sivuilla kerrotaan vanhustenhuollon maksuista, asumisen eri muodoista, vapaa-ajasta ja harrastuksista ja vanhuksille tarkoitetusta tuesta. Tukea vanhuksille -osio sisältää vielä yksityiskohtaisempaa tietoa muun muassa kotipalvelusta, Fiartjänsten-palvelusta ja ruoanjakelusta. Esikoulusta informoidaan Koulutus-osiossa. Esikoulua esittelevillä sivuilla informoidaan kunnan eri esikouluista yleisesti, lastenhoitomaksuista, perhekeskuksista ja perhepäiväkodeista sekä päivähoitopaikan hakemisesta, ja sivuille on liitetty myös suomenkielinen päivähoitohakemus. Muut palvelut Esikoulun ja vanhustenhuollon lisäksi suomenkielisillä verkkosivuilla informoidaan seuraavista kunnan palveluihin liittyvistä aihealueista: elinkeinoelämä, asuminen ja ympäristö (joskin asunnon hakemiseen liittyvät linkit ovat kaikki ruotsiksi), kulttuuri ja vapaa-aika, kunnallispolitiikka ja kunnanhallinnon toiminta, tukitoimet ja huolenpito (joka sisältää informaatiota niin sosiaalipalveluista kuin työvoimapalveluistakin) sekä perus-, lukio- ja aikuiskoulutus. Ruotsinkielisiin verkkosivuihin verrattuina suomenkielisillä sivuilla vaikuttaa olevan ainakin jonkin verran informaatiota lähes kaikista keskeisimmistä kunnan palveluista, joskin monet suomenkielisten sivujen linkit vievät ruotsinkielisille sivuille, ja esimerkiksi työelämästä informoidaan vain parin virkkeen verran. Norrköping aiemmissa selvityksissä Kuuselan ja Meskin (2004) selvityksen mukaan Norrköpingin kunnalla ei ollut suomenkielisiä verkkosivuja vuonna Walleniuksen (2012) tekemiin havaintoihin verrattuna Norrköpingin kunnan suomenkielisten verkkosivujen sisältö on laajentunut huomattavasti, sillä vuonna 2012 Norrköpingin kunnan suomenkielisillä sivuilla informoitiin lähinnä suomen kielen hallintoalueeseen kuulumisesta, suomenkielisten oikeuksista ja suomen kielen opetuksesta. Norrtäljen kunnan suomenkieliset verkkosivut Norrtäljen kunnan verkkosivuston etusivulla on linkki Suomeksi, joka vie suomenkielisille verkkosivuille. Lisäksi etusivulla on linkki Translate, joka vie Google-kääntäjään. 31

33 Vanhustenhuolto ja esikoulu Vanhustenhuollosta informoidaan Vanhustenhuolto Äldreomsorg sivulla viiden kappaleen verran, ja lisäksi suomenkielisen tekstin alapuolelle on liitetty vastaava teksti ruotsiksi. Esikoulutoiminnasta taas informoidaan Esikoulutoiminta Förskoleverksamhet -sivulla kolmen kappaleen verran. Tälläkin sivulla suomenkielisen tekstin alapuolella on vastaava ruotsinkielinen. Muut palvelut Vanhustenhuollon ja esikoulun lisäksi suomenkielisellä sivustolla informoidaan kirjastosta ja sen suomenkielisestä aineistosta sekä kulttuurista (joskin lähinnä seniorikahvilasta ja lähiradiosta) ja ajankohtaisista kulttuuritapahtumista. Kulttuurisivujenkin tekstit ovat osin ruotsinkielisiä. Lisäksi koko suomenkielinen verkkosivusto on liitetty ruotsinkieliselle sivustolle Kommun och politik -otsikon alle, mikä saattaa sekoittaa käyttäjää. Ruotsinkielisiin verkkosivuihin verrattuina suomenkielisiltä sivuilta vaikuttaa siis puuttuvan informaatiota kaikista aihealueista lukuun ottamatta vanhustenhuoltoa, esikoulua ja kulttuuria. Suomenkieliset verkkosivut näyttävätkin olevan vielä kehitysvaiheessa, vaikka kunta on kuulunut suomen kielen hallintoalueeseen jo vuodesta 2012 (Norrtäljen kunta 2014). Norrtälje aiemmissa selvityksissä Kuuselan ja Meskin (2004) mukaan Norrtäljen kunnalla ei ollut suomenkielisiä verkkosivuja vuonna Walleniuksen (2012) mukaan kunnalla ei ollut suomenkielisiä verkkosivuja myöskään vuonna Pajalan kunnan suomenkieliset verkkosivut Pajalan kunnan verkkosivuston etusivulla on valikko Language, josta voi valita haluamansa kieliversion. Yksi kielivaihtoehdoista on suomi. Vanhustenhuolto ja esikoulu Vanhustenhuollosta informoidaan Hoiva ja tuki -osiossa. Vanhustenhuolto-sivulla informoidaan vanhustenhuollosta yleisemmin yhteensä muutaman kappaleen verran, ja lisäksi Hoiva ja tuki -osiossa on kotipalvelua käsittelevä sivu. Hoiva ja tuki -osiossa ei informoida muista sosiaalipalveluista. Esikoulusta taas informoidaan Koulutus-osiossa. Osiossa on yhteensä kolme esikoulua käsittelevää sivua, ja jokaisella sivulla tekstiä on muutaman kappaleen verran. Tekstit käsittelevät lähinnä esikoulutoimintaa yleisesti ja suomenkielistä esikoulua. Koulutus-osiossa ei informoida muusta koulutuksesta kuin esikoulusta. Muut palvelut Vanhustenhuollon ja esikoulun lisäksi Pajalan kunnan suomenkielisillä verkkosivuilla informoidaan seuraavista kunnan palveluihin liittyvistä aihealueista: yleinen informaatio 32

34 kunnasta ja kunnanhallitus, kulttuuri ja vapaa-aika (jossa tosin informoidaan pelkästään eri liikuntamahdollisuuksista), rakentaminen ja ympäristö, liikenne ja infrastruktuuri sekä pelastuspalvelu. Lisäksi kunnan suomenkielisellä verkkosivustolla on suomenkielinen Ajankohtaista-palsta. Ruotsinkielisiin sivuihin verrattuina suomenkielisiltä sivuilta puuttuu informaatiota seuraavista aihealueista: muu koulutus, asumisen palvelut, sosiaalipalvelut (kuten ensiapu ja toimintarajoitteisten palvelut), kulttuuripalvelut sekä työelämän palvelut. Pajala aiemmissa selvityksissä Kuuselan ja Meskin (2004) mukaan Pajalan kunnalla oli vuonna 2004 lähinnä suomenkielinen teksti Pajalan, Kolarin ja Muonion välisestä yhteistyöprojektista. Walleniuksen (2012) mukaan Pajalan kunnalla oli vuonna 2012 pintapuolisesti tietoa muun muassa esikoululuokasta, vanhustenhuollosta ja kunnallispolitiikasta. Tähän verrattuna suomenkielisten verkkosivujen informaatiosisältö ei näytä olennaisesti muuttuneen vuodesta Sandvikenin kunnan suomenkieliset verkkosivut Sandvikenin kunnan suomenkieliset verkkosivut on liitetty osioon Om Sandvikens kommun otsikon Kommun och politik alla, minkä vuoksi suomenkielinen sivusto on hankala löytää. Verkkosivuston etusivulla ei siis ole suoraa linkkiä suomenkielisille sivuille. Sen sijaan kunnan verkkosivuston etusivulla on linkki Translate, joka vie Google-kääntäjään. Vain vanhustenhuolto ja esikoulu Vanhustenhuollosta informoidaan viiden kappaleen verran Ikäihmiset-sivulla. Esikoulustakin informoidaan vain kolmen kappaleen verran Esikoulu-sivulla. Lisäksi suomenkielisillä sivuilla on teksti Tapahtumia syksyllä 2015, joka kylläkin sisältää informaatiota syksyn 2014 tapahtumista. Muista kunnan palveluista suomenkielisillä verkkosivuilla ei informoida, joten suomenkieliset verkkosivut ovat huomattavan suppeat verrattuina sekä vastaaviin ruotsinkielisiin sivuihin että monien muiden kuntien suomenkielisiin sivuihin. Sandviken aiemmissa selvityksissä Kuuselan ja Meskin (2004) mukaan vuonna 2004 Sandvikenin kunnalla oli suomenkielinen maahanmuuttoyksikön yhteystietosivu. Walleniuksen (2012) selvityksessä ei ole mainintaa Sandvikenin kunnasta, sillä kunta liittyi suomen kielen hallintoalueeseen vuonna Sigtunan kunnan suomenkieliset verkkosivut Sigtunan kunnan verkkosivuston etusivulla on lippusymboli ja sen vieressä linkki Suomeksi. Lisäksi etusivulla on linkki Translate, joka vie Google-kääntäjään. Suomenkieliset verkkosivut ovat ruotsinkielisillä sivuilla otsikon Om Sigtuna kommun alla. 33

35 Vanhustenhuolto ja esikoulu Vanhustenhuollosta informoidaan Huolenpito ja tuki -otsikon alla. Vanhustenhuoltoa koskevilla sivuilla tiedotetaan koti- ja kuljetuspalvelusta, omaistuesta ja vanhuksille tarkoitetusta toiminnasta. Esikoulusta informoidaan Lapset ja koulutus -otsikon alla. Sivuilla informoidaan esikoulusta perittävistä maksuista, kuljetuspalvelusta sekä suomenkielisestä esikoulusta. Muut palvelut Edellä mainittujen lisäksi Sigtunan kunnan suomenkielisillä verkkosivuilla informoidaan seuraavista kunnan palveluihin liittyvistä aihealueista: jotkin sosiaalipalvelut (ensiapu, omaistuki ja edunvalvonta, kulttuuripalvelut (joskin hyvin puutteellisesti ruotsinkielisiin sivuihin verrattuina, sillä esimerkiksi kirjastosta on vain parin kappaleen verran informaatiota), kunnallinen päätöksenteko, toimintarajoitteisten asunnonsopeuttaminen ja kolmen kappaleen verran informaatiota kunnan työnantajapolitiikasta. Ruotsinkielisiin verkkosivuihin verrattuina suomenkielisiltä sivuilta puuttuu informaatiota muun muassa seuraavista aihealueista: muu koulutus, asuminen, rakentaminen ja kunnan rakennushankkeet, monet sosiaalipalvelut (kuten toimeentulotuki, päihderiippuvuus ja sosiaalipsykiatria), yleinen informaatio kunnasta (kuten työelämän palvelut, terveydenhoito ja kuntatietous) ja kulttuuripalvelut suurelta osin. Sigtuna aiemmissa selvityksissä Kuuselan ja Meskin (2004) selvityksen mukaan Sigtunan kunnalla ei ollut suomenkielisiä verkkosivuja vuonna Walleniuksen (2012) selvitykseen nähden Sigtunan kunnan suomenkielisten verkkosivujen informaatiosisältö on ainakin jonkin verran lisääntynyt, sillä vuonna 2012 suomenkielistä informaatiota oli lähinnä joistakin elokuvista ja omaishoidontuesta. Skinnskattebergin kunnan suomenkieliset verkkosivut Skinnskattebergin kunnan verkkosivuston etusivulla on linkki suomeksi, joka vie suomenkieliselle verkkosivustolle. Vanhustenhuolto ja esikoulu Vanhustenhuollosta informoidaan yhdessä toimintarajoitteisille tarkoitettujen palveluiden kanssa Senioreille & vammaisille -osiossa. Sivuilla informoidaan kotipalveluista, asunnonsopeuttamisavustuksesta, kuljetuspalvelusta sekä ystäväpalvelusta. Esikoulusta informoidaan kahden kappaleen verran osiossa Esikoulu (förskola) & aamu- ja iltapäiväkerho (fritids). 34

36 Muut palvelut Esikoulun ja vanhustenhuollon lisäksi Skinnskattebergin kunnan suomenkielisillä verkkosivuilla informoidaan seuraavista kunnan palveluihin liittyvistä aihealueista: asuminen, rakentaminen ja ympäristö, kirjastopalvelut, yleinen informaatio kunnasta ja kunnallispolitiikka, sosiaalipalvelut (kuten toimeentulotuki, kunnallinen psykiatria ja nuorisovastaanotto) sekä kulttuuri ja vapaa-aika. Lisäksi Kuntatietoutta-sivulla on yhden virkkeen verran informaatiota kunnan suurimmista työllistäjistä. Ruotsinkielisiin verkkosivuihin verrattuina suomenkielisiltä sivuilta puuttuu informaatiota ainakin perus-, lukio- ja aikuiskoulutuksesta sekä työ- ja elinkeinoelämän palveluista. Lisäksi on syytä mainita, että monista palveluista (kuten esikoulusta) informoidaan suomeksi huomattavasti suppeammin kuin ruotsiksi. Skinnskatteberg aiemmissa selvityksissä Kuuselan ja Meskin (2004) mukaan Skinnskattebergin kunnalla ei ollut suomenkielisiä verkkosivuja vuonna Walleniuksen (2012) mukaan vuonna 2012 Skinnskattebergin kunnan suomenkielisillä verkkosivuilla on informoitu muun muassa lapsiperheitä ja vanhuksia koskevista palveluista. Oletettavasti suomenkielisten verkkosivujen informaatiosisältö on ainakin jossain määrin lisääntynyt vuodesta Skövden kunnan suomenkieliset verkkosivut Skövden kunnan verkkosivuston etusivulla on lippusymboli ja linkki Suomeksi. Lisäksi etusivulla on linkki Translate, joka vie Google-kääntäjään. Vanhustenhuolto ja esikoulu Vanhustenhuoltoa koskevalla sivulla on oma otsikko vasemmalla palstalla. Sivulla informoidaan tosin pelkästään vanhustenhuoltoa koskevista maksuista. Esikoulukin on omana otsikkonaan vasemman palstan listassa, ja sivuilla kerrotaan esikoulupaikan hakemisesta, suomen kielen kielituesta esikoulussa sekä esikoulumaksuista. Muut palvelut Esikoulun ja vanhustenhuollon lisäksi Skövden kunnan suomenkielisillä verkkosivuilla informoidaan seuraavista kunnan palveluihin liittyvistä aihealueista: Ajankohtaista-palsta (jossa tosin informoidaan lähinnä eläkeläisille tarkoitetuista tapahtumista), akuutti avuntarve, asunnon sopeuttaminen, edunvalvonta, hautaus, jätehuolto, kotipalvelu, koulukuljetus, kuljetuspalvelu, kulttuuri (joka tosin sisältää informaatiota lähinnä suomalaisista elokuvista), kuluttajaneuvonta, kunnan vastuualueet, omaistuki, pysäköintilupa ja vihkiminen. Ruotsinkielisiin verkkosivuihin verrattuina suomenkielisiltä sivuilta puuttuu informaatiota seuraavista aihealueista: muu koulutus (kuten perus- ja lukiokoulutus), asuminen ja rakentaminen, liikunta ja vapaa-aika, yleinen informaatio kunnasta ja kunnallispolitiikka 35

37 suurelta osin, kulttuuri (suomalaisia elokuvia lukuun ottamatta), työ- ja elinkeinoelämän palvelut, sosiaalipalvelut suurelta osin (kuten toimeentulotuki, terveyden- ja sairaanhoito) sekä liikenne ja infrastruktuuri. Skövde aiemmissa selvityksissä Kuuselan ja Meskin (2004) mukaan Skövden kunnalla ei ollut suomenkielisiä verkkosivuja vuonna Walleniuksen (2012) mukaan vuonna 2012 Skövden kunnan verkkosivustolla oli vain suomenkielinen esite jätehuollosta. Solnan kaupungin suomenkieliset verkkosivut Muiden kuntien verkkosivustoista poiketen Solnan kaupungin verkkosivuston etusivulla linkki Suomeksi on sivun alareunassa. Etusivulla on myös linkki Translate, joka vie Googlekääntäjään. Vanhustenhuolto ja esikoulu Vanhustenhuollosta informoidaan otsikon Perhe ja hoitopalvelut alla. Vanhustenhuoltoa käsittelevällä sivulla tiedotetaan asumisen eri muodoista, kotipalvelusta, seniorikeskuksista, ystäväpalvelusta ja vanhusasiamiehen käyttämisestä. Esikoulusta informoidaan Esikoulu ja koulu -osiossa. Esikoulu-sivulla informoidaan muutaman kappaleen verran yleisesti esikoulusta ja sinne hakemisesta. Lisäksi syksyllä 2014 suomenkielisen verkkosivuston etusivulla oli tiedote, jonka mukaan kaupunki kartoitti asukkaiden kiinnostusta suomenkieliseen esikouluosastoon jossakin Solnan esikouluista. Muut palvelut Yllä mainittujen palvelujen lisäksi Solnan kaupungin suomenkielisellä sivustolla informoidaan seuraavista aihealueista: jotkin sosiaalipalvelut (toimeentulotuki, lapsi- ja nuorisoyksiköt sekä päihderiippuvuudet, parin kappaleen verran kustakin), asuminen ja ympäristö, kaupunkirakentaminen ja liikenne, yleinen informaatio Solnan kaupungista ja lyhyt kappale Solnan kaupunginvaltuustosta, kulttuuripalvelut, liikuntapalvelut sekä perus-, lukio-, erityis- ja aikuiskoulutus. Ruotsinkielisiin verkkosivuihin verrattuina suomenkielisiltä sivuilta puuttuu informaatiota ainakin kunnallispolitiikasta ja työ- ja elinkeinoelämän palveluista. Solna aiemmissa selvityksissä Kuuselan ja Meskin (2004) selvityksen mukaan Solnan kaupungilla ei ollut suomenkielisiä verkkosivuja vuonna Wallenius (2012) toteaa suomenkielisten sivujen sisältäneen vuonna 2012 melko monipuolisesti tietoa etenkin vanhustenhuollosta ja Solnan kaupungista yleisesti. Oletettavasti suomenkielisten verkkosivujen informaatiosisältö on laajentunut vuodesta 2012, sillä esimerkiksi esikoulua ei mainita Walleniuksen (2012) selvityksessä ollenkaan. 36

38 Sundbybergin kaupungin suomenkieliset verkkosivut Sundbybergin kaupungin verkkosivuston etusivulla on linkki Suomi. Lisäksi etusivulla on linkki Translate, joka vie Google-kääntäjään. Vanhustenhuolto ja esikoulu Vanhustenhuoltoa koskevat sivut ovat Oikopolkuja-otsikon alla linkin Palveluita senioreille takana. Vanhustenhuoltoa koskevilla sivuilla informoidaan yleisesti avun hakemisesta, parin kappaleen verran vanhusten kohtauspaikasta ja kotipalvelusta. Esikoulusta taas informoidaan Lasten päivähoito Koulutus -osiossa. Esikoulua koskevilla sivuilla informoidaan esikoulutoiminnan eri muodoista, Milotin kaksikielisestä esikoulusta sekä esikoulumaksuista. Muut palvelut Esikoulun ja vanhustenhuollon lisäksi Sundbybergin kaupungin suomenkielisillä verkkosivuilla informoidaan seuraavista kunnan palveluihin liittyvistä aihealueista: aikuiskoulutus, rakentaminen ja asuminen, kulttuuri ja vapaa-aika, muita sosiaalipalveluja (toimeentulotuki, kuljetuspalvelu, hautaus, edunvalvonta ja kaupungin kotouttamisohjelma), kunnallispolitiikka, työ- ja elinkeinoelämä sekä yleinen informaatio kunnasta. Lisäksi suomenkielisen sivuston etusivulla on ajankohtaisten tapahtumien palstat. Ruotsinkielisiin verkkosivuihin verrattuina suomenkielisiltä sivuilta puuttuu informaatiota seuraavista aihealueista: perus- ja lukiokoulutus, suurelta osin asuminen ja rakentaminen (kuten kunnan rakennushankkeet), suurelta osin kulttuuri (kuten kirjastopalvelut) sekä suurelta osin sosiaalipalveluja koskeva informaatio (kuten ensiapu ja terveyden- ja sairaanhuollon palvelut). Suomenkielisten verkkosivujen ongelmana ylipäätään on, että monista aihealueista informaatiota on vain muutaman kappaleen verran ja merkittävästi vähemmän kuin ruotsinkielisillä sivuilla. Sundbyberg aiemmissa selvityksissä Kuuselan ja Meskin (2004) mukaan Sundbybergin kaupungilla ei ollut suomenkielisiä verkkosivuja vuonna Wallenius (2012) taas toteaa suomenkielisten verkkosivujen olleen sisällöllisesti melko suppeita vuonna 2012, mikä viittaa siihen, ettei suomenkielisen sivuston informaatio ole olennaisesti muuttunut parissa vuodessa. Sundsvallin kunnan suomenkieliset verkkosivut Sundsvallin kunnan verkkosivustolla ei ollut suomenkielisiä verkkosivuja syyskuussa 2014, vaan ainoastaan suomenkielinen sivu Sundsvall on suomen kielen hallintoalue. Sundsvallin kunta on liittynyt suomen kielen hallintoalueeseen vuonna 2014 (Sisuradio 2014). Kunnan verkkosivuston etusivulla on linkki Translate, joka vie Google-kääntäjään. 37

39 Surahammarin kunnan suomenkieliset verkkosivut Surahammarin kunnan verkkosivuston etusivulla on linkki Suomeksi, joka vie suomenkielisille sivuille. Vanhustenhuolto ja esikoulu Vanhustenhuollosta informoidaan Huolto ja sosiaalipalvelut -osiossa Ikääntyneet-otsikon alla. Sivuilla informoidaan yleisesti vanhustenhuollosta, eri asumismuodoista, kotipalvelusta, vanhustenhuoltomaksuista, omaistuesta, vanhuksille tarkoitetuista tapaamispaikoista ja kotisairaanhoidosta. Esikoulusta tiedotetaan Lapset ja koulutus -osiossa. Sivuilla informoidaan lähinnä yleisesti esikoulutoiminnasta ja eri esikoulumuodoista sekä esitellään kunnan eri esikouluja. Muut palvelut Esikoulun ja vanhustenhuollon lisäksi suomenkielisillä verkkosivuilla informoidaan seuraavista aihealueista: yleinen informaatio kunnasta, eläminen, asuminen ja rakentaminen, kunnallispolitiikka, kulttuuri- ja liikuntapalvelut, lukio- ja aikuiskoulutus sekä sosiaalipalvelut (kuten toimintarajoitteisten palvelut, toimeentulotuki ja edunvalvonta). Ruotsinkielisiin verkkosivuihin verrattuina suomenkielisillä sivuilla näyttää sinänsä olevan informaatiota lähes kaikista kunnan keskeisimmistä palveluista, mutta suomenkieliset tekstit ovat kuitenkin selvästi lyhyempiä kuin vastaavat ruotsinkieliset. Surahammar aiemmissa selvityksissä Kuuselan ja Meskin (2004) mukaan Surahammarin kunnalla ei ollut suomenkielisiä verkkosivuja vuonna Wallenius (2012) taas toteaa Surahammarin kunnan suomenkielisten sivujen olleen vuonna 2012 monipuoliset ja sisältäneen informaatiota monelta eri osa-alueelta. Södertäljen kunnan suomenkieliset verkkosivut Södertäljen kunnan verkkosivuston etusivulla on linkki Suomi. Tämän lisäksi etusivulla on linkki Translate, joka vie Google-kääntäjään. Vanhustenhuolto ja esikoulu Hoito- & sosiaalipalvelut -osion alla on linkki vanhustenhuoltoa koskevaan informaatioon. Vanhustenhuolto-sivulla informoidaan hoitokodeista, koti- ja korjauspalvelusta, vanhusten päivätoiminnasta, vanhustenhuollon maksuista ja omaistuesta. Lapset ja koulutus -osiossa informoidaan esikoulusta, sinne hakemisesta, esikoulumaksuista ja suomenkielisistä esikouluista. 38

40 Muut palvelut Esikoulun lisäksi koulutusosiossa informoidaan peruskoulusta, lukiosta ja erilaisesta nuorille tarkoitetusta vapaa-ajantoiminnasta. Näiden lisäksi Södertäljen suomenkielisillä verkkosivuilla informoidaan seuraavista kunnan eri palveluihin liittyvistä aihealueista: kunnallispolitiikka, työ- ja elinkeinoelämän palvelut (joskin informaatio on painottunut lähinnä yrittäjiä koskevaan informaatioon), muita sosiaalipalveluja (kuten toimeentulotuki, lastensuojelu), asunnon hakeminen ja rakentaminen sekä kulttuuri- ja liikuntapalvelut. Kulttuurisivulla puhutaan kulttuuritapahtumia koskevasta tapahtumakalenterista, mutta tekstissä ei ole linkkiä kalenteriin. Tapahtumakalenteri näyttäisikin olevan vain ruotsinkielisillä sivuilla ja vain ruotsiksi. Ruotsinkielisiin verkkosivuihin verrattuina suomenkielisiltä sivuilta puuttuu informaatiota seuraavista aihealueista: aikuiskoulutus, korkeakoulutus, työelämän palvelut, kunnallinen sairaan- ja terveydenhoito, kirjastopalvelut ja ajankohtaiset kulttuuritapahtumat sekä kunnan infrastruktuuriin, ympäristöön ja hankkeisiin liittyvä informaatio. Södertälje aiemmissa selvityksissä Kuuselan ja Meskin (2004) selvityksen mukaan Södertäljellä ei ollut suomenkielisiä verkkosivuja vuonna Wallenius (2012) taas toteaa, että vuonna 2012 eri aihealueista kerrottiin vain pintapuolisesti lukuun ottamatta vanhustenhuoltoa, josta oli koottu isompi kokonaisuus. Tähän nähden informaation määrä suomenkielisillä sivuilla on oletettavasti lisääntynyt, vaikkakin monet tekstit ovat edelleen vain muutaman kappaleen pituisia. Tierpin kunnan suomenkieliset verkkosivut Tierpin kunnan verkkosivuston etusivulla on linkki Suomeksi, joka vie suomenkielisille verkkosivuille. Vanhustenhuolto ja esikoulu Tierpin kunnan suomenkielisillä verkkosivuilla ei erikseen informoida vanhustenhuollosta, vaan vanhustenhuolto lähinnä mainitaan joillakin sivuilla, kuten toimintarajoitteisten ja ikäihmisten palvelumaksuja koskevalla sivulla. Esikoulusta sen sijaan informoidaan Esikoulu ja lasten päivähoito -sivulla. Sivun teksti koostuu kuudesta kappaleesta, ja tekstissä esitellään eri esikoulumuotoja. Muut palvelut Edellä mainittujen lisäksi Tierpin kunnan suomenkielisillä verkkosivuilla informoidaan seuraavista kunnan palveluihin liittyvistä aihealueista: asunnon sopeuttaminen, akuutti avuntarve, kunnan organisaatio ja kunnallispolitiikka. 39

41 Näin ollen ruotsinkielisiin verkkosivuihin verrattuina suomenkielisiltä sivuilta puuttuu informaatiota monista kunnan keskeisimmistä palveluista. Näitä ovat esimerkiksi kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut, perus-, lukio- ja aikuiskoulutus, muut sosiaalipalvelut (kuten toimeentulotuki, sosiaalipsykiatria ja hautauspalvelu), asuminen, rakentaminen ja ympäristö, liikenne ja infrastruktuuri sekä työ ja elinkeinoelämä. Tierp aiemmissa selvityksissä Kuuselan ja Meskin (2004) mukaan Tierpin kunnalla ei ollut suomenkielisiä verkkosivuja vuonna Walleniuksen (2012) mukaan vuonna 2012 Tierpin kunnan suomenkielisillä sivuilla oli tietoa lähinnä päivähoidosta ja vanhustenhuollosta, ja myös kuntaorganisaatio esiteltiin lyhyesti. Tähän nähden suomenkielisten verkkosivujen informaatiosisältö vaikuttaisi hieman lisääntyneen, sillä nyt kunnan suomenkielisillä verkkosivuilla informoidaan esimerkiksi laajemmin kuntapolitiikasta. Toisaalta informaatiota puuttuu edelleen monista palveluista, ja informaatiosisällöt ovat edelleen melko suppeita. Trollhättanin kaupungin suomenkieliset verkkosivut Trollhättanin kaupungin verkkosivuston etusivulla on linkki Suomeksi, joka vie suomenkielisille verkkosivuille. Vanhustenhuolto ja esikoulu Vanhustenhuollosta informoidaan Sosiaalipalvelut-osiossa. Vanhustenhuolto-sivulla tiedotetaan lähinnä erilaisesta vanhuksille suunnatusta avusta ja kotipalvelusta. Vanhustenhuollosta informoidaan myös Hakeva toiminta ikäihmisten keskuudessa -sivulla, jossa esitellään muun muassa eri asumismuotoja ja päivätoimintaa. Lisäksi Sosiaalipalvelut-osiossa esitellään Blåvingenin suomalainen ryhmäasuntola. Esikoulusta informoidaan Koulutus-otsikon alla. Esikoulu-sivulla lähinnä informoidaan yleisesti esikoulusta ja päivähoidosta ja esitellään eri esikouluja. Muut palvelut Vanhustenhuollon ja esikoulun lisäksi Trollhättanin suomenkielisillä verkkosivuilla informoidaan seuraavista kunnan palveluihin liittyvistä aihealueista: perus-, aikuis- ja lukiokoulutus, kaupunginvaltuuston päätöksiä vuodelta 2013, erilaiset palveluselosteet, kulttuuri ja vapaa-aika (lähinnä yhdistystoimintaa koskeva informaatio), kaupungin päätöksenteko, kaupungin organisaatio ja yleinen informaatio kaupungista sekä muut sosiaalipalvelut. Ruotsinkielisiin verkkosivuihin verrattuina suomenkielisiltä sivuilta puuttuu informaatiota seuraavista aihealueista: kulttuuri, asuminen, rakentaminen ja ympäristö sekä työ- ja elinkeinoelämään liittyvä informaatio. 40

42 Trollhättan aiemmissa selvityksissä Kuuselan ja Meskin (2004) selvityksen mukaan Trollhättanin kaupungilla ei ollut suomenkielisiä verkkosivuja vuonna Wallenius (2012) taas toteaa, että vuonna 2012 Trollhättanin kunnan suomenkieliset verkkosivut sisälsivät tietoa monesta eri osa-alueesta, mutta vain lyhyesti. Edistystä tähän nähden on siis tapahtunut, sillä etenkin politiikkaa ja sosiaalipalveluja käsittelevät osiot sisältävät nyt lukuisten alaotsikoiden verran tekstiä. Trosan kunnan suomenkieliset verkkosivut Trosan kunnan verkkosivuilla ei ole suomenkielisiä verkkosivuja lainkaan. Kunta liittyi suomen kielen hallintoalueeseen vuonna 2014 (Trosan kunta 2014). Sen sijaan etusivulla on linkki Translate, joka vie Google-kääntäjään. Om Trosa kommun -osiossa on sivu Finskt förvaltningsområde, jolla informoidaan suomen kielen hallintoalueeseen kuulumisesta. Sivulla on teksti: - - Som en del i det finska förvaltningsområdet kommer kommunen bland annat att erbjuda förskoleverksamhet och äldreomsorg helt eller delvis på finska. Enskilda medborgare får också möjlighet att använda finska vid kontakter med kommunen och dess myndigheter. Hur arbetet fortlöper och information om aktiviteter publiceras fortlöpande under våren på Tukholman kaupungin suomenkieliset verkkosivut Tukholman kaupungin verkkosivuston etusivulla on linkki Language. Linkkiä painamalla avautuu pieni ikkuna, jossa on sekä Google-kääntäjä että sen alapuolella teksti City of Stockholm websites in other languages. Tämän tekstin alapuolella on linkit International ja Suomeksi, joista linkki International vie englanninkielisille ja linkki Suomeksi suomenkielisille sivuille. Vanhustenhuolto ja esikoulu Vanhustenhuollosta informoidaan Perhe ja sosiaalipalvelut -osiossa noin neljän kappaleen verran, ja tämän lisäksi tekstiin on linkitetty 44-sivuinen, suomenkielinen esite Tukholman kaupungin vanhustenhuollosta. Esikoulusta informoidaan usean kappaleen verran Esikoulu ja koulu -osiossa. Tämän lisäksi esikoulusta kertovaan tekstiin on linkitetty 15-sivuinen, suomenkielinen raportti Tukholman kaupungin esikouluohjelmasta, jossa siis kuvataan esikouluun liittyviä strategisia linjauksia. Muut palvelut Esikoulun ja vanhustenhuollon lisäksi asukkaita informoidaan seuraavista kunnan palveluihin liittyvistä aihealueista: lukio- ja aikuiskoulutus, muut sosiaalipalvelut (kuten toimeentulotuki, 41

43 perheneuvonta, sosiaalipäivystys), peruskoulu, rakentamisen ja asumisen palvelut, kulttuuri ja vapaa-aika, liikenne ja kaupunkisuunnittelu, informaatio Tukholman matkailusta, kaupungista ja kaupunkihallinnosta sekä yrityselämään liittyvä informaatio Yrittäjille-osiossa. Ruotsinkielisiin sivuihin verrattuina suomenkielisiltä sivuilta näyttäisi puuttuvan kokonaan työelämään liittyvä informaatio. Tukholma aiemmissa selvityksissä Kuuselan ja Meskin (2004) selvitykseen verrattuna suomenkielisten sivujen informaation määrä on lisääntynyt huomattavasti, sillä selvityksen mukaan vuonna 2004 Tukholman kaupungin suomenkielisillä sivuilla on informoitu vain vanhustenhuollosta ja ruotsinsuomalaisista kouluista, jälkimmäisistäkin vain ruotsiksi. Walleniuksen (2012) selvityksen mukaan Tukholman kaupungin suomenkieliset sivut olivat jo vuonna 2012 monipuoliset. Uddevallan kunnan suomenkieliset verkkosivut Uddevallan kunnan verkkosivuston etusivulla on linkki Suomeksi, joka vie suomenkielisille verkkosivuille. Etusivulla on myös linkki Translate, joka vie Google-kääntäjään. Vanhustenhuolto ja esikoulu Vanhustenhuollosta informoidaan Ikääntyneet-osiossa. Sivuilla informoidaan eri asumismuodoista, ikäihmisten päivätoiminnasta, kotipalvelusta, kotisairaanhoidosta, kuljetuspalvelusta, omaiskeskuksesta ja turvahälyttimestä. Lisäksi sivuille on linkitetty kahdeksansivuinen, suomenkielinen esite Käsikirja Uddevallan senioreille Esikoulusta tiedotetaan Esikoulu ja pedagoginen päivähoito -sivulla. Sivulla informoidaan lähinnä yleisesti esikoulutoiminnan tarkoituksesta. Muut palvelut Esikoulun ja vanhustenhuollon lisäksi Uddevallan kunnan suomenkielisillä verkkosivuilla informoidaan seuraavista kunnan palveluihin liittyvistä aihealueista: yleinen informaatio kunnasta, kunnallispolitiikka ja kunnallishallinto, edunvalvonta ja ensiapu. Lisäksi Kulttuurisivulla on linkki Uddevallan kirjaston sivuille, mutta sivut sisältävät lähinnä joitakin kirjavinkkejä suomeksi, muuten ne ovat ruotsinkieliset. Kulttuuri-sivulla ei tämän lisäksi ole muuta informaatiota, mutta suomenkielisillä sivuilla on tapahtumakalenteri, johon on merkitty tulevia kulttuuritapahtumia. Ruotsinkielisiin verkkosivuihin verrattuina suomenkielisiltä sivuilta puuttuu informaatiota seuraavista aihealueista: työ- ja elinkeinoelämän palvelut, muu koulutus, asuminen, rakentaminen ja ympäristö, kulttuuri- ja liikuntapalvelut, sosiaalipalvelut (kuten toimeentulotuki ja toimintarajoitteisten palvelut) sekä liikenne. 42

44 Uddevalla aiemmissa selvityksissä Kuuselan ja Meskin (2004) mukaan Uddevallan kunnalla ei ollut suomenkielisiä verkkosivuja vuonna Wallenius (2012) ei mainitse selvityksessään Uddevallan kunnan suomenkielisiä verkkosivuja, sillä kunta liittyi suomen kielen hallintoalueeseen vuonna Upplands Väsbyn kunnan suomenkieliset verkkosivut Upplands Väsbyn kunnan verkkosivuston etusivulla on linkki Suomi, joka vie suomenkielisille sivuille. Vanhustenhuolto ja esikoulu Vanhustenhuollosta informoidaan Hoito, tuki ja apu -osiossa. Vanhustenhuolto-sivulla kerrotaan muutamin virkkein eri asumismuodoista. Osin vanhustenhuollosta puhutaan myös Apu kodissa -sivulla. Esikoulusta informoidaan Koulutus ja lasten päivähoito -osiossa. Esikoulutoiminta ja lasten päivähoito -sivulla kuvataan yleisesti esikoulutoimintaa, ja sivulla on myös linkki ruotsinkieliselle yhteystietosivulle. Muut palvelut Esikoulun ja vanhustenhuollon lisäksi kunnan suomenkielisillä verkkosivuilla informoidaan seuraavista kunnan palveluihin liittyvistä aihealueista: jotkin sosiaalipalvelut (kuten toimeentulotuki, perheneuvonta, kuljetus- ja matkapalvelut), perus- ja lukiokoulutus, kulttuuripalvelut, rakentaminen ja asuminen (eri asumismuodoista tosin on listattu lähinnä yhteystiedot lisätietojen kysymistä varten), liikenne ja infrastruktuuri, työ- ja elinkeinoelämä (teksti on kylläkin vain kolmen kappaleen mittainen ja suunnattu yrityksille), kunnallispolitiikka (josta on muutaman kappaleen mittainen teksti) sekä uutispalsta. Ruotsinkielisiin verkkosivuihin verrattuina suomenkielisiltä sivuilta vaikuttaa puuttuvan kokonaan esimerkiksi informaatio kunnan rakennushankkeista ja ympäristöön liittyvistä kysymyksistä, työelämän palveluista ja sosiaalipalveluista. Monesta eri aihealueesta on vain muutaman kappaleen pituisia tekstejä suomeksi, eikä tällaista informointia voida pitää riittävän kattavana. Esimerkiksi tästä käy Esikoulutoiminta ja lasten päivähoito -sivu, jolla keskitytään lähinnä selittämään eri termejä sen sijaan, että vaikkapa esiteltäisiin kunnan eri esikouluja. Suomenkielisestä esikoulusta mainitaan yhdellä virkkeellä: Kunnassa on myös suomenkielinen esikoulu, Sverigefinska förskolan. Upplands Väsby aiemmissa selvityksissä Kuuselan ja Meskin (2004) selvityksen mukaan Upplands Väsbyn suomenkieliset verkkosivut sisälsivät monipuolista informaatiota Samaan tapaan Wallenius (2012) toteaa suomenkielisten verkkosivujen sisältäneen melko runsaasti tietoa. Tällä hetkellä Upplands Väsbyn sivut eivät kuitenkaan ole yhtä kattavat kuin monien muiden kuntien suomenkieliset sivustot. 43

45 Upplands-Bron kunnan suomenkieliset verkkosivut Upplands-Bron kunnan verkkosivuston etusivulla on valikko Språk, jossa on vaihtoehtoina suomen kieli Suomeksi ja englannin kieli In English. Vanhustenhuolto ja esikoulu Vanhustenhuollosta informoidaan monen eri otsikon alla. Vanhustenhuollon kansallinen arvoperusta -sivulla kerrotaan vanhusten oikeudesta saada hoitoa. Tämän lisäksi vanhustenhuollosta tiedotetaan seuraavilla sivuilla: eri kotipalveluja koskevat sivut, Maksut ja kustannukset, Maksuton omaishoitajan lomitus, Miten tukea haetan?, Norrgårdenin vanhustentalo, Omaistuki sekä Tarvitsetko apua kodissasi? (Fiar-Lasse). Esikoulusta informoidaan Lapset ja nuoret -osiossa. Sivuilla tiedotetaan esikoulutoiminnan eri muodoista, esikoulupaikan hakemisesta ja esikoulua koskevista maksuista. Muut palvelut Esikoulun ja vanhustenhuollon lisäksi Upplands-Bron kunnan suomenkielisillä verkkosivuilla informoidaan lähinnä sosiaalipalveluista (lähinnä akuutti apu ja toimintarajoitteisten palvelut). Näin ollen ruotsinkielisiin verkkosivuihin verrattuina suomenkielisiltä sivuilta puuttuu informaatiota monista kunnan tärkeimmistä palveluista, kuten useista sosiaalipalveluista, kunnan päätöksenteosta ja politiikasta, työ- ja elinkeinoelämän palveluista ja kulttuurista. Suomenkielisillä sivuilla on kyllä otsikko Kulttuuri ja vapaa-aika, mutta sivulla on pelkästään erään vuonna 2013 järjestetyn tapahtuman ohjelma. Upplands-Bro aiemmissa selvityksissä Kuuselan ja Meskin (2004) mukaan Upplands-Bron kunnalla ei ollut suomenkielisiä verkkosivuja vuonna Walleniuksen (2012) mukaan vuonna 2012 kunnan verkkosivustolla oli lähinnä parin kappaleen verran suomenkielistä informaatiota sekä lupaus suomenkielisten sivujen kehittämisestä. Tähän nähden verkkosivuston suomenkielinen tiedotus on siis parantunut. Uppsalan kunnan suomenkieliset verkkosivut Uppsalan kunnalla on verkkosivustonsa etusivulla linkki Suomeksi, johon on liitetty lisäksi maatunnus fi. Etusivulla on myös maapallosymboli ja sen vieressä linkki Other languages, jota painamalla avautuu lista muista kielivaihtoehdoista. Suomenkieliset verkkosivut on siis tuotu omaksi linkikseen etusivulle. Vanhustenhuolto ja esikoulu Vanhustenhuoltoa koskevista palveluista on koottu suomenkielisille sivuille suomenkielinen, 28-sivuinen esite, jossa kerrotaan niin vanhuksille suunnatusta yhdistystoiminnasta, kotipalvelusta, hoiva-asumisesta kuin terveydenhoitopalveluistakin. Vanhustenhuollon lisäksi 44

46 suomenkielisillä sivuilla informoidaan muutaman kappaleen verran esikoulusta, mitä ei voida pitää riittävänä. Muut palvelut Vanhustenhuollon ja esikoulun lisäksi Uppsalan kunnan suomenkielisellä verkkosivustolla informoidaan eri sosiaalipalveluista (kuten toimeentulotuesta ja lastensuojelusta), kunnan päätöksentekoelimistä, yleisesti kunnasta sekä suomenkielisille suunnatuista kulttuuripalveluista. Esikoulu-sivulla on yksi esikoulun toimintaa esittelevä teksti, ja lisäksi tekstiin on linkitetty kunnan suomenkielisen koordinoijan yhteystiedot. Kulttuuritapahtumista informoidaan Kulttuuri-sivun lisäksi tapahtumakalenterissa, johon on koottu lapsille ja nuorille sekä eläkeläisille suunnattuja kulttuuritapahtumia, suomalaisia elokuvia, musiikkia ja teatteria. Ruotsinkielisiin sivuihin verrattuina suomenkielisiltä sivuilta puuttuu informaatiota seuraavista kunnan palveluihin liittyvistä aihealueista: elinkeino- ja työelämäpalvelut, asuminen, rakentaminen ja liikenne, ympäristö ja jätteenlajittelu sekä muu koulutus kuin esikoulu. Uppsala aiemmissa selvityksissä Kuuselan ja Meskin (2004) selvityksen mukaan Uppsalalla ei ollut suomenkielisiä verkkosivuja vuonna Walleniuksen (2012) selvitykseen verrattuna Uppsalan kunnan suomenkielisillä sivuilla olevan informaation määrä on selvästi lisääntynyt, sillä esimerkiksi sosiaalipalveluista ei informoitu suomeksi vuonna Uumajan kunnan suomenkieliset verkkosivut Uumajan kunnan verkkosivuston etusivulla on linkki Suomeksi. Tämän lisäksi etusivulla on linkki Languages, joka avaa listan eri kieliversioista lippukuvakkeineen. Yksi listan kielivaihtoehdoista on Suomeksi, jota kuvaa myös Suomen lippu. Näin ollen suomenkielisille sivuille pääsee kahta eri reittiä. Näiden lisäksi etusivulla on linkki Translate, joka vie Googlekääntäjään. Vanhustenhuolto ja esikoulu Vanhustenhuollosta on kolmen kappaleen pituinen teksti Huolenpito ja apu -otsikon alla, ja lisäksi sivuille on linkitetty kahdeksansivuinen, suomenkielinen esite vanhustenhuollosta. Esikoulu- ja peruskoulu -osiossa informoidaan esikoulutoiminnasta yleisesti sekä suomenkielisestä esikouluosastosta. Muut palvelut Vanhustenhuollon ja esikoulun lisäksi asukkaita informoidaan suomeksi seuraavista kunnan eri palveluihin liittyvistä aihealueista: perus-, lukio- ja aikuiskoulutus, muut sosiaalipalvelut (kuten toimeentulotuki, päihdehuolto ja kuljetuspalvelu), kulttuuri ja vapaa-aika (joskin informaatio 45

47 painottuu lähinnä kirjastopalveluihin), työelämän palvelut (joskin informaatiota on vain parin kappaleen verran), ympäristö ja jätehuolto sekä jalkateiden puhtaanapito ja teiden kunnossapito. Lisäksi sivuilla on Uutiset -palsta, jossa tiedotetaan kuntaa koskevista ajankohtaisista asioista suomeksi, sekä oikealla palstalla linkki Esitteet, jonka takaa löytyy lukuisia suomeksi käännettyjä esitteitä, jotka koskevat lähinnä sosiaalipalveluita ja asumista. Ruotsinkielisiin sivuihin verrattuina suomenkielisiltä sivuilta puuttuu informaatiota seuraavista aihealueista: kunnanhallinnon toiminta ja kunnallinen päätöksenteko, kulttuuri ja vapaa-aika (lukuun ottamatta kirjastopalveluja), elinkeinoelämä ja yrittäminen, asunnon hankkiminen ja rakentaminen, kunnan kaavoitus- ja rakennushankkeet sekä liikenne ja infrastruktuuri. Uumaja aiemmissa selvityksissä Kuuselan ja Meskin (2004) selvityksen mukaan Uumajan kunnan verkkosivustolla oli vain seitsensivuinen esite suomeksi vuonna Walleniuksen (2012) selvitykseen verrattuna Uumajan kunnan suomenkielisillä verkkosivuilla olevan informaation määrä on jonkin verran lisääntynyt, sillä nyt sivuilla tiedotetaan esimerkiksi suomenkielisestä vanhustenhuollosta ja esikoulusta. Västeråsin kunnan suomenkieliset verkkosivut Västeråsin kunnan verkkosivuston etusivulla on linkki Suomeksi. Tämän lisäksi etusivulla on linkki International. Linkkiä painamalla avautuu sivu, jolla käyttäjää informoidaan englanniksi erikielisistä versioista, muun muassa suomenkielisistä sivuista. Vasemmanpuoleiselta palstalta käyttäjä voi valita haluamansa kieliversion. Suomenkielisille sivuille pääsee siis kahta eri polkua pitkin. Lisäksi etusivulla on linkki Translate, jonka takana on avattavissa linkit Google-kääntäjään ja Bing-kääntäjään. Vanhustenhuolto ja esikoulu Vanhuspalvelu-sivulla on informaatiota kotipalvelusta, päivätoiminnasta, palvelutaloista ja vanhainkodeista, vanhusten terveydenhoidosta ja vanhuslautakunnan toiminnasta. Esikoulusta informoidaan Esikoulutoiminta-sivulla, jossa esitellään esikoulutoimintaa yleisemmin. Muut palvelut Vanhustenhuollon ja esikoulun lisäksi suomenkielisillä verkkosivuilla informoidaan peruskoulusta sekä yleisesti kunnasta. Ruotsinkielisiin verkkosivuihin verrattuina suomenkielisiltä sivuilta puuttuu informaatiota seuraavista kunnan palveluihin liittyvistä aihealueista: asumisen ja rakentamisen palvelut, kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut, elinkeinoelämän palvelut, kunnallispolitiikka ja sosiaalipalvelut. 46

48 Västerås aiemmissa selvityksissä Kuuselan ja Meskin (2004) selvityksen mukaan Västeråsin kunnalla ei ollut suomenkielisiä verkkosivuja vuonna Walleniuksen (2012) selvitykseen verrattuna suomenkielisten verkkosivujen informaatiosisältö ei ole olennaisesti muuttunut vuodesta 2012, sillä selvityksen mukaan kunnan suomenkielisillä sivuilla oli informaatiota lähinnä vanhustenhuollosta ja esikoulusta myös vuonna Älvkarlebyn kunnan suomenkieliset verkkosivut Älvkarlebyn kunnan verkkosivuston etusivulla on linkki Suomeksi, joka vie suomenkielisille verkkosivuille. Vanhustenhuolto ja esikoulu Vanhustenhuollosta informoidaan Hoiva-osiossa. Sivuilla tiedotetaan erityisasunnoista, kotisairaanhoidosta, kuljetuspalvelusta, turvahälyttimestä, ehkäisevistä kotikäynneistä, tukitoimien hakemisesta ja lääkintävoimistelijoiden palveluista. Esikoulusta informoidaan Lapset & koulutus -osiossa. Esikoulua koskevalla sivulla tosin informoidaan lähinnä oikeudesta suomenkieliseen esikouluopetukseen. Muut palvelut Esikoulun ja vanhustenhuollon lisäksi Älvkarlebyn kunnan suomenkielisillä verkkosivuilla informoidaan seuraavista kunnan palveluihin liittyvistä aihealueista: yleinen informaatio kunnasta ja kunnallispolitiikka, muut sosiaalipalvelut (kuten akuuttiapu, toimeentulotuki sekä perheneuvonta), asuminen ja ympäristö, kulttuuri ja vapaa-aika sekä elinkeinoelämä (yksi kappale). Lisäksi Kunta-sivulla on parin virkkeen verran informaatiota kunnan suurimmista työnantajista. Ruotsinkielisiin verkkosivuihin verrattuina suomenkielisiltä sivuilta puuttuu informaatio työelämän palveluista lähes kokonaan sekä perus-, lukio- ja aikuiskoulutus. Lisäksi on syytä mainita, että ruotsinkielisiin verkkosivuihin verrattuina monet suomenkielisten sivujen informaatiosisällöt ovat huomattavan suppeita, eikä esimerkiksi kulttuuripalveluita koskevia tekstisisältöjä voida pitää riittävän kattavina. Älvkarleby aiemmissa selvityksissä Kuuselan ja Meskin (2004) mukaan Älvkarlebyllä ei ollut suomenkielisiä verkkosivuja vuonna Walleniuksen (2012) mukaan vuonna 2012 Älvkarlebyn kunnalla oli verkkosivuillaan yksi suomenkielinen teksti, ja tähän nähden suomenkielinen informointi onkin lisääntynyt merkittävästi. 47

49 Örebron kunnan suomenkieliset verkkosivut Örebron kunnan verkkosivuston etusivulla on linkki Suomi, joka vie suomenkielisille sivuille. Etusivulla on myös linkki Translate, joka vie Google-kääntäjään. Yksi suomenkielinen sivu Örebron kunnan suomenkielinen sivusto koostuu vain yhdestä sivusta. Sivulla on kuusi eri alaotsikkoa, jotka ovat Tervetuloa Örebron kuntaan, Tervetuloa palvelukeskukseen!, Miten kuntaa johdetaan?, Koulu ja koulutus, Kirjasto, ja Nähtävyyksiä ja elämyksiä. Nähtävyyksiä ja elämyksiä -osiota lukuun ottamatta kaikki osiot sisältävät tekstiä vain parin virkkeen verran, ja nähtävyyksiä ja elämyksiä -osiokin vain kolmen lyhyen kappaleen verran. Örebron kunnan suomenkielistä sivua ei voida suoraan verrata kunnan ruotsinkielisiin sivuihin, sillä suomenkielinen sivusto koostuu vain yhdestä sivusta. Nekin aihealueet, jotka sivulla mainitaan, sisältävät tekstiä vain parin virkkeen tai korkeintaan muutaman kappaleen verran, eikä tekstisisältöjä näin ollen voida pitää riittävän kattavina. Örebro aiemmissa selvityksissä Kuuselan ja Meskin (2004) selvityksen mukaan Örebrolla ei ollut suomenkielistä verkkosivustoa vuonna Örebron kunta liittyi suomen kielen hallintoalueeseen vuonna 2013, joten kunnan suomenkielisestä sivustosta ei ole mainintaa Walleniuksen (2012) selvityksessä. Österåkerin kunnan suomenkieliset verkkosivut Österåkerin kunnan verkkosivuston etusivulla on linkki Suomi, joka vie suomenkielisille sivuille. Etusivulla on myös linkki Translate, joka vie Google-kääntäjään. Vanhustenhuolto ja esikoulu Vanhustenhuollosta informoidaan otsikon Sosiaali- ja tukipalvelut alla. Ikäihmiset-sivulla informoidaan lähinnä vanhusten eri asumismuodoista ja kotipalvelusta. Esikoulusta informoidaan Esikoulu ja koulu -otsikon alla. Esikoulu-sivulla informoidaan kunnan eri esikouluista, paikan hakemisesta ja irtisanomisesta, maksuista, ruokailusta, erityistarpeista, lastenhoidon tuesta, pedagogisesta kehityksestä ja vanhempainyhdistyksestä. Muut palvelut Edellä mainittujen lisäksi suomenkielisillä verkkosivuilla informoidaan seuraavista kunnan palveluihin liittyvistä aihealueista: sosiaalipalvelut (kuten akuutti apu, toimintarajoitteisten palvelut ja toimeentulotuki), perus-, lukio- ja aikuiskoulutus, rakentaminen ja ympäristö, kulttuuripalvelut (joihin lukeutuu myös tapahtumakalenteri suomenkielisen sivuston etusivulla), elinkeinoelämä sekä kunnallispolitiikka. 48

50 Ruotsinkielisiin verkkosivuihin verrattuina suomenkielisiltä sivuilta puuttuu informaatiota seuraavista aihealueista: asumiseen, asunnon hankinta ja kunnan rakennushankkeet, työelämä sekä yleinen informaatio kunnasta. Österåker aiemmissa selvityksissä Kuuselan ja Meskin (2004) selvityksen mukaan Österåkerin kunnalla ei ollut suomenkielisiä verkkosivuja vuonna Wallenius (2012) taas toteaa suomenkielisten sivujen sisältäneen hyvin lyhyesti tietoa vuonna 2012, eikä esimerkiksi vanhustenhuollosta informoitu ollenkaan. Suomenkielisiä verkkosivuja on siis selvästi päivitetty ainakin jonkin verran vuoden 2012 jälkeen. Östhammarin kunnan suomenkieliset verkkosivut Östhammarin kunnan verkkosivuston etusivulla on linkki Suomeksi, joka vie suomenkielisille verkkosivuille. Lisäksi etusivulla on linkki Translate, joka vie Googlekääntäjään. Vanhustenhuolto ja esikoulu Vanhustenhuollosta informoidaan Huolto ja tuki -osiossa Vanhukset-sivulla, joka aukeaa omalle välilehdelleen. Otsikoita on 13 ja niillä vielä lukuisia alaotsikoita. Sivuilla informoidaan muun muassa eri asumismuodoista, kotipalvelusta ja vanhustenhuoltoa koskevista maksuista. Esikoulusta tiedotetaan Lastenhuolto & koulutus -osiossa otsikon 1 12-vuotiaitten lasten päivähoito alla. Sivuilla informoidaan eri esikoulumuodoista (kuten yleinen esikoulu ja avoin esikoulu) ja esitellään kunnan esikoulut. Muut palvelut Esikoulun ja vanhustenhuollon lisäksi Östhammarin kunnan suomenkielisillä verkkosivuilla informoidaan seuraavista kunnan palveluihin liittyvistä aihealueista: asuminen ja ympäristö, sosiaalipalvelut (kuten kotisairaanhoito, sosiaalipsykiatria ja toimeentulotuki), kulttuuri ja vapaa-aika (joka aukeaa omalle välilehdelleen) sekä kunta ja politiikka. Suomenkielisillä sivuilla on lisäksi otsikko Elinkeino & työ, mutta sivulla on vain yksi kuva. Ruotsinkielisiin verkkosivuihin verrattuina suomenkielisiltä sivuilta puuttuu informaatiota ainakin työ- ja elinkeinoelämän palveluista sekä perus- ja lukiokoulutuksesta. Östhammar aiemmissa selvityksissä Kuuselan ja Meskin (2004) mukaan Östhammarin kunnalla ei ollut suomenkielisiä verkkosivuja vuonna Walleniuksen (2012) tekemiin havaintoihin verrattuna Östhammarin suomenkielisen sivuston informaatiosisältö on lisääntynyt todella merkittävästi, sillä selvityksen mukaan vuonna 2012 kunnan verkkosivustolla oli vain yksi suomenkielinen lyhennelmä. 49

51 Övertorneån kunnan suomenkieliset verkkosivut Övertorneån kunnan verkkosivuston etusivulla on linkki Suomi, joka vie suomenkieliselle sivustolle. Lokakuussa 2014 suomenkielisen sivuston etusivulla oli teksti: Tervetuloa Övertorneån kunnan suomenkielisille sivustoille. Tämä uusi versio on vielä rakennusvaiheessa. Tammikuussa 2014 alkaa käännösprojekti ja suurin osa kunnaninformaatiosta käännetään suomen kielelle. Kunnallispolitiikka Suomenkielisellä sivustolla informoidaankin lähinnä kunnanvaltuuston toiminnasta ja kunnallispolitiikasta sekä suomenkielisten oikeuksista. Näin ollen suomenkielistä sivustoa ei voida verrata ruotsinkielisiin sivuihin, informaatiosisältöä kun ei tällä hetkellä juurikaan ole. Övertorneå aiemmissa selvityksissä Kuuselan ja Meskin (2004) mukaan Övertorneån kunnalla oli vuonna 2004 suomenkielinen, noin yhden sivun mittainen esite verkkosivustollaan. Walleniuksen (2012) mukaan Övertorneån kunnan suomenkielisillä verkkosivuilla oli vuonna 2012 informaatiota kuntaorganisaatiosta, vanhustenhuollosta ja sosiaalipalveluista sekä lisäksi valokuvia erilaisista tapahtumista. Meneillään oleva käännösprojekti vaikuttaakin oletettavasti siihen, että lokakuussa 2014 suomenkieliset sivut olivat Walleniuksen (2012) selvitykseen nähden selvästi suppeammat. 2.2 Yhteenvetoa Edellä pyrittiin kuvaamaan suomen kielen hallintoaluekuntien suomenkielisiä verkkosivuja siitä näkökulmasta, kuinka kattavasti kunnat informoivat suomeksi sivustoillaan. Verkkosivustoja tarkasteltaessa huomiota kiinnitettiin ensinnäkin siihen, miten kunnat informoivat suomenkielisistä sivuistaan verkkosivustojensa etusivuilla ja onko kuntien verkkosivustolla automaattista käännösohjelmaa, kuten Google-kääntäjää. Toiseksi huomiota kiinnitettiin siihen, minkä verran kunnat informoivat suomeksi vanhustenhuollosta ja esikoulusta. Tämän jälkeen tarkasteltiin, mistä muista palveluista tai aihealueista kunnat tiedottavat suomeksi. Havaintoja verrattiin vastaaviin ruotsinkielisiin sivuihin tarkastelemalla, puuttuuko suomenkielisiltä sivuilta jotakin sellaista tietoa, josta kunnat tiedottavat ruotsiksi. Lopuksi hallintoaluekuntien suomenkielisiä verkkosivuja verrattiin Kuuselan ja Meskin (2004) selvitykseen siitä näkökulmasta, oliko kunnalla suomenkielistä informaatiota vuonna 2004, sekä Walleniuksen (2012) selvitykseen tarkastelemalla, oliko suomenkielisen informaation määrä lisääntynyt, vähentynyt vai pysynyt ennallaan verrattuna vuoteen

52 3 Päätelmiä hallintoaluekuntien suomenkielisistä verkkosivuista Edellä pyrittiin kuvaamaan suomen kielen hallintoaluekuntien suomenkielisiä verkkosivuja niin tarkkaan kuin se tämänlaajuisessa selvityksessä on mahdollista. Kuntien verkkosivuilla tarkasteltiin ensinnäkin, miten suomenkieliset verkkosivut näkyvät verkkosivustojen etusivuilla. Samalla kiinnitettiin huomiota siihen, onko verkkosivustolla esimerkiksi Googlekääntäjää tai muuta vastaavaa automaattista käännösohjelmaa. Lisäksi tarkasteltiin, mistä kunnan eri palveluista kunnat informoivat suomeksi. Ensiksi kiinnitettiin huomiota siihen, informoidaanko verkkosivuilla vanhustenhuollosta ja esikoulusta, ja sen jälkeen tarkasteltiin, mistä muista palveluista tiedotetaan suomeksi. Palvelut listattiin aihealueittain. Lisäksi suomenkielisiä verkkosivuja verrattiin vastaaviin ruotsinkielisiin siitä näkökulmasta, mistä palveluista suomenkielisillä verkkosivuilla informoidaan verrattuina ruotsinkielisiin sivuihin. Ne palvelut, joista oli informaatiota ruotsiksi mutta joista puuttui informaatiota suomeksi, pyrittiin listaamaan mahdollisimman tarkasti kunkin kunnan kuvauksessa. Nyt tehtyjä havaintoja verrattiin myös Kuuselan ja Meskin (2004) sekä Walleniuksen (2012) tekemiin havaintoihin, ja tästä näkökulmasta pyrittiin arvioimaan, kuinka kunkin kunnan suomenkieliset verkkosivut ovat kehittyneet verrattuina vuosien 2004 ja 2012 havaintoihin. Tässä yhteydessä on syytä mainita, että kaikkien kuntien suomenkielisiä verkkosivuja ei pystytty vertaamaan aiempiin selvityksiin yhtäältä siitä syystä, että vuonna 2004 vain pienellä osalla nyt hallintoalueessa mukana olevista kunnista oli suomenkieliset verkkosivut. Toisaalta vuoden 2012 jälkeen suomen kielen hallintoalueeseen on liittynyt lisää kuntia, jotka eivät tästä syystä luonnollisestikaan olleet vielä mukana Walleniuksen (2012) selvityksessä. Tekstisisältöjen mittaaminen ja vertaaminen keskenään on ylipäätään haastavaa siksi, ettei tekstisisältöjä pystytä muuttamaan numeeriseen muotoon, jota kvantitatiivinen tutkimus sinänsä vaatisi (KvantiMOTV 2014). Tästä syystä tässä selvityksessä havaittuja tutkimustuloksia ei tulekaan pitää absoluuttisina, vaikkakin selvityksessä pyrittiin kuvaamaan suomenkielisten sivujen kattavuutta listaamalla aihealueita mahdollisimman tarkkaan. Suomen kielen hallintoalueeseen kuuluvista 52 kunnasta kuudella kunnalla joko oli vain yksi suomenkielinen verkkosivu sivustollaan tai ei ollenkaan suomenkielistä informaatiota. 3.1 Suomenkielinen informointi eri palveluista kuntien verkkosivuilla Tässä osiossa pyritään vertaamaan eri kuntien suomenkielisiä verkkosivuja keskenään siitä näkökulmasta, kuinka suuri osa kunnista tarjoaa informaatiota eri palveluista, esimerkiksi vanhustenhuollosta. Tätä havainnollistamaan tekstien tueksi on lisätty diagrammeja, joissa on kuvattu, kuinka suuri osa kunnista tiedottaa suomeksi jostakin palvelusta, kuten vanhustenhuollosta. 51

53 On syytä mainita, että diagrammeissa on otettu huomioon kaikki ne kunnat, jotka informoivat vähäisestikin jostakin aihealueesta ja joilla siis on edes jonkin verran informaatiota jostakin palvelusta. Kuntien suomenkielisistä verkkosivuista koostetusta tilastosta löytyvät tarkemmat tiedot siitä, mistä palveluista kukin kunta informoi suomeksi (liite 2). Diagrammeissa on otettu huomioon myös kunnat, jotka informoivat jonkin isomman aihekokonaisuuden pienemmästä osasta. Esimerkiksi tästä käyvät vaikkapa kirjastopalvelut, jotka voidaan lukea kuuluviksi kulttuuripalveluihin mutta jotka eivät yksinään muodosta varsinaisesti kulttuuripalveluja. Vastaava esimerkki on aihealue asuminen, rakentaminen ja ympäristö. Tässäkin on laskettu mukaan sellaiset kunnat, jotka informoivat vaikkapa pelkästään ympäristöön liittyvistä asioista mutta joilla näin ollen on edes jotakin informaatiota tästä aihealueesta. Diagrammiin (kuva 1) on otettu mukaan sellaiset palvelut, joista hallintoaluekunnat selvityksen perusteella tavanomaisimmin informoivat suomeksi, eikä siinä näin ollen ole mukana kaikki kunnan palvelut. Selvityksen perusteella kunnat tiedottavat suomeksi tavallisimmin seuraavista kuntien palveluihin liittyvistä aihealueista: vanhustenhuolto, esikoulu, muut sosiaalipalvelut, kulttuuri ja vapaa-aika, yleinen informaatio kunnasta, politiikka, asuminen, rakentaminen ja ympäristö, peruskoulu, lukio sekä työelämä. On syytä myös mainita, että palvelut on esitetty kuvan 1 diagrammissa siinä järjestyksessä, mistä palveluista kunnat useimmin informoivat suomeksi. Nyt tehdyn selvityksen perusteella suomen kielen hallintoaluekunnat informoivat suomenkielisillä verkkosivuilla selvästi eniten vanhustenhuollosta ja esikoulusta, sillä 82,5 prosentilla kunnista on informaatiota näistä palveluista suomeksi. Tätä selittää se, että nämä palvelut on erikseen mainittu vähemmistölaissa (1999:1175) ja niitä kenties siitä syystä pidetään keskeisimpinä. Näiden jälkeen seuraavaksi eniten informoidaan muista sosiaalipalveluista. Niistä 69,2 prosentilla kunnista on suomenkielistä informaatiota. Tässä yhteydessä on kuitenkin syytä mainita, että suurin osa tästä osuudesta informoi vain yhdestä tai useammasta sosiaalipalvelusta, ja sosiaalipalveluihin liittyvä suomenkielinen informaatio on näin ollen suurimalla osalla sivustoista vähäistä. Tarkemmat tiedot selviävät tilastosta (liite 2) sekä luvusta 2.1. Tämän jälkeen seuraavaksi eniten informoidaan kulttuurista ja vapaa-ajasta sekä yleisesti kunnasta. Molemmista palveluista 63,5 prosentilla kunnista on suomenkielistä informaatiota. Tässä yhteydessä on hyvä mainita, että yleinen informaatio -kategorialla tarkoitetaan kaikenlaista yleistietoa kunnasta. Tällaista tietoa voi olla esimerkiksi kunnan koko, sijainti, kunnan erityispiirteet tai esittelyt, kaikki sellainen tieto, joka kuvaa itse kuntaa. Politiikasta informoi suomeksi 59,6 prosenttia kunnista. Politiikan jälkeen eniten informoidaan suomeksi aihealueesta asuminen, rakentaminen ja ympäristö, josta 42,3 prosentilla kunnista on suomenkielistä informaatiota sivuillaan. Lisäksi peruskoulusta informoi 40,4 prosenttia kunnista ja lukiosta 30,8 prosenttia. Selvityksen perusteella vähiten nyt tarkastelluista palveluista informoidaan työelämästä. Vain 17,3 prosenttia kunnista informoi työelämään liittyvistä asioista, ja tästäkin osuudesta kahdella kunnalla on sivuillaan lähinnä yrittäjyyteen liittyvää suomenkielistä informaatiota ja suurimmalla osalla kunnista työelämään liittyvä suomenkielinen informaatio on puutteellista. Tarkemmat tiedot selviävät tilastosta (liite 2) sekä luvusta 2.1. Selvyyden vuoksi on syytä mainita, että liitteessä 2 merkintä (lyh.) tarkoittaa, että informaatiota on kyseisestä aihealueesta vain lyhyesti. 52

54 prosenttia kunnista Mistä palveluista hallintoaluekunnat informoivat eniten suomenkielisillä verkkosivuillaan? ,7 82,7 69,2 63,5 63,5 59,6 42,3 40,4 30,8 17,3 Kuva 1. Diagrammissa ovat kuvattuina ne kymmenen palvelua, joista kunnat useimmin informoivat suomeksi verkkosivuillaan. Palvelut on esitetty siinä järjestyksessä, mistä palveluista informoidaan useimmin. 3.2 Suomenkielinen informointi verrattuna aiempiin tutkimuksiin Tässä osiossa nyt tehtyjä havaintoja pyritään vertaamaan Kuuselan ja Meskin vuosien 2004 ja 2009 selvityksiin sekä Walleniuksen 2012 selvitykseen. Tekstien tueksi tutkimustuloksista on tehty diagrammeja, joiden on tarkoitus havainnollistaa edellisten vuosien aikana tapahtuneita muutoksia. Nyt tehdyn selvityksen mukaan näyttäisi siltä, että vuoteen 2004 verrattuna huomattavasti suurempi osa kunnista informoi suomeksi verkkosivustollaan. Vuonna 2004 vain 11 kunnalla Ruotsin 290 kunnasta oli suomenkielistä informaatiota verkkosivuillaan. Nyt tehdyssä selvityksessä ovat toki mukana vain suomen kielen hallintoalueeseen kuuluvat kunnat, mutta vuonna 2014 Ruotsin 52 hallintoaluekunnasta 46 kunnalla oli suomenkieliset verkkosivut. Toisaalta jos katsotaan, oliko nyt hallintoalueessa mukana olevilla kunnilla suomenkielistä informaatiota verkkosivuillaan vuonna 2004, voidaan havaita, että tuolloin sitä oli vain 17 prosentilla eli 9 kunnalla nyt suomen kielen hallintoalueeseen kuuluvista kunnista. Tämän perusteella voidaankin sanoa, että suomen kielen hallintoalueen laajeneminen on selvästi 53

55 vaikuttanut siihen, että yhä useammat kunnat ovat päättäneet tarjota myös suomenkielistä informaatiota sivustoillaan. Kuvan 2 diagrammissa hallintoaluekunnat on jaoteltu sen mukaan, oliko niiden verkkosivuilla suomenkielistä informaatiota vuonna Kuinka monella nyt hallintoalueeseen kuuluvalla kunnalla oli suomenkielistä informaatiota vuonna 2004? Kunnat, joilla oli suomenkielistä tiedotusta v Kunnat, joilla ei ollut suomenkielistä tiedotusta v % 83% Kuva 2. Suomen kielen hallintoaluekunnat jaoteltuina sen mukaan, oliko niillä vuonna 2004 suomenkielistä informaatiota verkkosivullaan. Nyt tehty selvitys osoittaa myös, että suurimmalla osalla kunnista suomenkielisen informoinnin määrä on lisääntynyt vuoteen 2012 verrattuna. Laskennassa on otettu huomioon ne 40 nyt suomen kielen hallintoalueeseen kuuluvaa kuntaa, jotka kuuluivat suomen kielen hallintoalueeseen myös vuonna Näistä 40 kunnasta siis 26 kuntaa on lisännyt suomenkielistä tiedotusta verkkosivustollaan. Edellä mainituista 40 kunnasta 30 prosentilla eli 12 kunnalla suomenkielisen informaation määrä verkkosivustolla on pysynyt lähes tai täysin samana. Kahdella kunnalla eli viidellä prosentilla kunnista suomenkielisen informaation määrä on vähentynyt verrattuna vuoteen Tämän voidaan olettaa johtuvan siitä, että molemmat kunnat tiedottivat sivustoillaan käynnissä olevasta sivuston päivityksestä, ja oletettavasti tästä syystä suomenkielisetkin sivut tilapäisesti näyttävät suppeammilta. Kuvan 3 diagrammissa kunnat on jaoteltu sen mukaan, onko niiden verkkosivuilla olevan suomenkielisen informaation määrä lisääntynyt, vähentynyt vai pysynyt ennallaan verrattuna vuoteen Tässä jaottelussa eivät siis ole mukana ne kunnat, jotka ovat liittyneet suomen kielen hallintoalueeseen vuoden 2012 jälkeen, sillä nämä kunnat eivät ole mukana Walleniuksen (2012) selvityksessä, eikä niillä siten ole vertailupohjaa vuodelta Jaottelusta puuttuvat seuraavat kunnat: Borlänge, Degerfors, Enköping, Fagersta, Finspång, Luulaja, Motala, Sandviken, Sundsvall, Trosa, Uddevalla ja Örebro. 54

56 Suomenkielinen informointi hallintoaluekuntien verkkosivuilla verrattuna vuoteen 2012 Kunnat, joiden suomenkielinen informaatio lisääntynyt Kunnat, joiden suomenkielinen informaatio pysynyt ennallaan Kunnat, joiden suomenkielinen informaatio vähentynyt 5% 30% 65% Kuva 3. Suomen kielen hallintoaluekunnat jaoteltuina sen mukaan, onko niiden verkkosivuilla olevan suomenkielisen informaation määrä lisääntynyt, vähentynyt vai pysynyt ennallaan verrattuna vuoden 2012 selvitykseen. Kuntien suomenkielisistä verkkosivuista on koostettu tilasto, josta käy ilmi, millä suomen kielen hallintoalueeseen kuuluvista kunnista oli suomenkielinen verkkosivusto vuonna 2014 (liite 1). Lisäksi suomenkielisistä verkkosivuista on koostettu tilasto, josta käy ilmi, millä kunnilla tässä selvityksessä mukana olleista kunnista oli suomenkielistä tiedotusta vuonna 2004 ja onko kunkin kunnan suomenkielisten sivujen informaatiosisältö lisääntynyt, vähentynyt vai pysynyt ennallaan vuoteen 2012 verrattuna (liite 3). 3.3 Käännösohjelmien määrä verrattuna aiempiin tutkimuksiin Myös automaattisten käännösohjelmien käyttöä voidaan verrata aikaisempiin tutkimuksiin. Kuuselan ja Meskin vuoden 2004 selvityksessä ei ole tarkasteltu käännösohjelmien käyttöä. Sen sijaan sekä Kuuselan ja Meskin vuoden 2009 lyhyessä kartoituksessa että Walleniuksen (2012) selvityksessä on tarkasteltu käännösohjelmien käyttöä. Kuuselan ja Meskin (2009) mukaan vuonna 2009 tuolloin suomen kielen hallintoalueeseen kuuluneista 21 kunnasta neljällä kunnalla oli verkkosivustollaan käännösohjelma. Walleniuksen (2012) mukaan hallintoalueeseen vuonna 2012 kuuluneista 40 kunnasta 17 kunnalla oli käännösohjelma verkkosivustollaan. Nyt tehty selvitys osoittaa, että vuonna 2014 suomen kielen hallintoalueeseen kuuluneista 52 kunnasta 33 kunnalla oli käännösohjelma verkkosivustollaan. Kun tarkastellaan käännösohjelmien käytön kasvua hallintoaluekuntien sivustoilla, on syytä ottaa huomioon se seikka, että myös hallintoaluekuntien määrä on kasvanut. Jos siis halutaan tarkastella, onko käännösohjelmien käyttö yleisesti ottaen lisääntynyt vai johtuuko kasvu 55

57 hallintoaluekuntien määrän kasvusta, on tutkittava, missä suhteessa käännösohjelmien määrän kasvu on lisääntynyt verrattuna hallintoaluekuntien määrän kasvuun. Kuvan 4 diagrammissa ovat kuvattuina hallintoaluekuntien määrät vuosien 2009, 2012 ja 2014 selvitysten perusteella sekä tiedot siitä, kuinka monella niistä on näinä vuosina ollut käännösohjelma sivustollaan. Vuoden 2009 selvityksen mukaan vuonna 2009 hallintoaluekuntia oli 21. Vuonna 2012 niitä oli 40 ja vuonna Käännösohjelmia taas oli vuonna 2009 neljällä hallintoaluekunnalla. Vuonna 2012 määrä oli 17 ja vuonna 2014 taas 33. Diagrammista (kuva 4) voidaan nähdä, että käännösohjelmien määrä näyttää yleistyvän hallintoaluekuntien sivustoilla nopeammin kuin hallintoaluekuntia tulee lisää Hallintoaluekuntien määrä Käännösohjelmien määrä hallintoaluekuntien sivustoilla Kuva 4. Diagrammissa ovat kuvattuina hallintoaluekuntien määrät vuosina 2009, 2012 ja 2014 sekä käännösohjelmien määrät niiden sivustoilla vuosina 2009, 2012 ja On tarpeen tarkastella hallintoaluekuntien määrän ja käännösohjelmien käytön kasvua vielä lähemmin. Hallintoaluekuntien määrä kasvoi 19 kunnalla vuodesta 2009 vuoteen 2012 ja sen jälkeen, vuoteen 2014 mennessä, hallintoalueeseen on liittynyt vielä 12 kuntaa. Tämän perusteella näyttää siis siltä, että hallintoaluekuntien määrän kasvu on selvästi hidastunut. Käännösohjelmien määrän kasvu taas näyttäisi hieman lisääntyneen. Vuoteen 2012 mennessä käännösohjelmia käyttäviä hallintoaluekuntia oli 13 enemmän kuin vuonna 2009, ja vuoteen 2014 mennessä käännösohjelmia käyttäviä hallintoaluekuntia oli 16 enemmän kuin vuonna Lisäksi tutkimuksessa kävi ilmi, että vuosien aikana hallintoalueeseen liittyneistä kunnista noin 92 prosentilla eli 11 kunnalla oli käännösohjelma sivustollaan, kun taas hallintoalueessa jo ennen vuosia mukana olleista kunnista vain 55 prosentilla eli 22 56

58 kunnalla oli käännösohjelma sivustollaan. Näin ollen uusilla hallintoaluekunnilla käännösohjelmat näyttävät olevan huomattavasti yleisempiä, ja voidaankin kysyä, johtuuko käännösohjelmien käyttö esimerkiksi resurssien puutteesta tai tiukasta aikataulusta jotkin hallintoaluekunnat ovat saattaneet liittyä hallintoalueeseen ennen kuin ne ovat ehtineet kääntää sivuston suomeksi. Kuvan 5 diagrammissa kuvataan, kuinka monta kuntaa on liittynyt hallintoalueeseen vuosiin 2012 ja 2014 mennessä ja kuinka moni kunta on ottanut käyttöön käännösohjelman vuosiin 2012 ja 2014 mennessä. Toisin sanoen diagrammista käyvät ilmi hallintoaluekuntien määrän kasvu vuosina ja käännösohjelmien määrän kasvu hallintoaluekuntien sivustoilla vuosina Tässä diagrammissa voidaan nähdä vielä edellistä diagrammia selkeämmin se tosiseikka, että käännösohjelmat yleistyvät nopeammin kuin hallintoalueeseen liittyy lisää kuntia. Näin ollen voidaankin perustellusti todeta, että käännösohjelmien käyttö hallintoaluekuntien verkkosivustoilla on yleistynyt etenkin vuosien aikana. Tässä yhteydessä on syytä todeta, että diagrammi kuvaa käännösohjelmien määrän kasvua vain hallintoaluekuntien sivustoilla, ei koko maan tasolla Käännösohjelmien määrän kasvu verrattuna hallintoaluekuntien määrän kasvuun vuosien aikana Hallintoaluekuntien määrän kasvu Käännösohjelmien määrän kasvu Kuva 5. Diagrammissa ovat kuvattuina hallintoaluekuntien määrän kasvu vuosina ja sekä käännösohjelmien määrän kasvu vuosina ja Suomenkielisistä verkkosivuista informoiminen Nyt tehty tutkimus osoittaa, että suurin osa kunnista informoi suomenkielisistä verkkosivuistaan ruotsinkielisellä sivustollaan etusivun yläreunassa käyttäen esimerkiksi linkkiä Suomeksi tai Suomi. Kaikilla kunnilla ei kuitenkaan ollut tämänkaltaista linkkiä 57

59 etusivullaan, ja jos suomenkieliset verkkosivut ovat löydettävissä pelkästään esimerkiksi ruotsinkielisestä kuntainformaatiota koskevasta osiosta (kuten osiosta Om kommunen tai vastaavasta), tätä voidaan pitää sivuston informatiivisuuden kannalta melko ongelmallisena, sillä käyttäjä joutuu etsimään suomenkieliset sivut pahimmillaan useiden eri linkkien takaa. Juuri verkkosivuston yläreunaa voidaan pitää otollisimpana paikkana eri kielivaihtoehtojen ilmaisemiseen siitä syystä, että käyttäjä näkee ne heti kunnan verkkosivuston avautuessa. Jos linkit ovat esimerkiksi sivuston alareunassa, niiden löytäminen on hankalampaa, sillä ne eivät näy käyttäjälle heti sivuston avautuessa. Toisaalta verkkosivuston yläreunaa voidaan muutenkin pitää tavanomaisena paikkana esimerkiksi eri kielivaihtoehdoille, toisin sanoen käyttäjät ovat myös itse tottuneet tällaiseen informointitapaan. 58

60 4 Suomen kieli hallintoaluekuntien verkkosivustoilla Edellisessä luvussa pyrittiin kuvaamaan eri näkökulmista, missä määrin suomen kielen hallintoalueeseen kuuluvat kunnat informoivat palveluistaan suomeksi verkkosivustoillaan. Selvityksestä kävi ilmi ensinnäkin se, että vähemmistölain (2009:724) 17. ja 18. :ssä mainitut vanhustenhuolto ja esikoulu erottuvat muista kunnan palveluista siinä, että niistä informoidaan eniten. Suurin osa kunnista (82,5 prosenttia) informoi näistä, ja näyttää myös siltä, että näitä palveluja koskevat tekstisisällöt ovat usein (eivät kuitenkaan aina) kattavimpia. Seuraavaksi eniten kunnat informoivat nyt tehdyn selvityksen perusteella muista sosiaalipalveluista, kulttuurista ja vapaa-ajasta, yleisesti kunnasta sekä kunnallispolitiikasta prosenttia kunnista informoi näistä palveluista suomeksi. On toki hyvä huomioida, että tilastoinnissa on otettu huomioon sellaisetkin kunnat, jotka informoivat suppeastikin jostakin osa-alueesta mutta joiden voidaan katsoa informoivan edes jonkin verran näistä palveluista. Jos kunta on siis informoinut suomeksi esimerkiksi toimeentulotuesta mutta ei muista sosiaalipalveluista, se on otettu tässä tilastoinnissa huomioon. Asumiseen, rakentamiseen ja ympäristöön liittyvistä asioista sekä peruskoulusta ja lukiosta informoi noin prosenttia kunnista. Jälleen voidaan todeta, että jos kunta on informoinut esimerkiksi pelkästään jätehuollosta (eikä asumisen ja rakentamisen palveluista muuten), se on otettu tässä tilastoinnissa huomioon. Selvästi vähiten tilastossa mukana olleista palveluista informoidaan työelämään liittyvistä palveluista: vain 17,3 prosenttia kunnista informoi niistä suomeksi. Kuntien verkkosivustoilla on lisäksi muitakin, pienempiä aihekokonaisuuksia, joita ei otettu tässä tilastoinnissa huomioon. On hyvä huomata, että vaikka kunta informoi jostakin palvelusta ja on näin ollen mukana tilastoissa, se ei silti välttämättä tarkoita, että informaatiota olisi riittävästi. Esimerkiksi parin virkkeen tai kappaleen pituisia tekstisisältöjä ei voida pitää riittävän informatiivisina. 4.1 Vuoden 2014 selvitys verrattuna aiempiin tutkimuksiin Kun nyt tehtyjä havaintoja verrataan aiempien vuosien selvityksiin, voidaan todeta, että suomen kielen asema kuntien verkkosivustoilla on selkeästi parantunut. Kuuselan ja Meskin (2004) selvityksen mukaan vuonna 2004 vain 17 prosentilla eli 11 kunnalla Ruotsin 290 kunnasta oli suomenkielistä informaatiota verkkosivustollaan. Toisaalta Walleniuksen (2012) tekemän selvityksen jälkeen suomen kielen hallintoalueeseen on liittynyt 12 kuntaa, ja hallintoalueessa jo vuonna 2012 mukana olleiden kuntien suomenkielinen informaatio on suurimmilta osin lisääntynyt. Voidaan perustellusti todeta, että suomen kielen aseman parantamiseen Ruotsissa panostetaan koko ajan enemmän, ja tästä todisteeksi käy jo yksinään se seikka, että suomen kielen hallintoalueeseen liittyy jatkuvasti lisää kuntia. Kunnat selvästi haluavat omalta osaltaan edistää ja suojella suomen kielen asemaa. 59

61 Huolestuttavammalta sen sijaan vaikuttaa nyt tehdyn selvityksen perusteella käännösohjelmien määrän kasvu hallintoaluekuntien verkkosivustoilla. Luvussa 3.3 esitettyjen diagrammien perusteella voidaan sanoa, että automaattisten käännösohjelmien määrä yleistyy nopeammin kuin hallintoalueeseen liittyy uusia kuntia. Automaattiset käännösohjelmat näyttävät toisin sanoen jatkuvasti yleistyvän hallintoaluekuntien verkkosivustoilla. Vuonna 2009 neljällä hallintoaluekunnalla oli jokin automaattinen käännösohjelma (tuolloin lähinnä Googlekääntäjä) verkkosivustollaan. Vuonna 2012 määrä oli 17, ja nyt tehdyn selvityksen perusteella 33 vuonna Huolestuttavana kehityskulkua tulee pitää luvussa 1.3 mainitusta syystä: automaattisilla käännösohjelmilla saadaan harvoin aikaan laadukkaita käännöksiä. Toisaalta verkkosivustoilla käytettävä kieli saattaa pahimmassa tapauksessa alkaa myös ohjailla asukkaiden kielenkäyttöä. Voidaan myös ajatella, että automaattisen käännösohjelman käyttäminen on aina tietoinen valinta, ja tässä mielessä kuntien olisi ehkä hyvä pohtia, missä määrin ne ovat valmiita panostamaan kielellisesti laadukkaaseen informaatioon. 4.2 Huomiota kiinnitettävä suomenkielisten asukkaiden tarpeisiin Nyt tehty selvitys osoittaa, että kuntien suomenkielisen informaation määrä verkkosivustoilla lisääntyy jatkuvasti, mutta toisaalta monen kunnan voidaan sanoa edelleen informoivan hyvinkin suppeasti monista kunnan palveluista, kuten etenkin työelämään liittyvistä asioista. On otettava huomioon myös se seikka, että suomen kielen hallintoaluekunnilla on usein rajalliset resurssit informaatiosisältöjen tuottamiseen, eivätkä suomenkieliset verkkosivut välttämättä ole sellaiset, joita kunta itse toivoisi niiden olevan. Toisaalta taas hallintoaluekuntien suomenkielisen toiminnan edistämiseen on mahdollista saada luvussa 1.1 mainittuja valtionavustuksia, jotka on osin tarkoitettu juuri suomenkielisen informoinnin ja käännöstyön edistämiseen. Näin ollen voidaan todeta, että kuntien tulisi ehkä vielä nykyistä enemmän kartoittaa, mikä on sellaista informaatiota, jota tulisi tarjota myös suomeksi. Vähemmistökielten aseman edistämiseksi kuntien tulisi kiinnittää huomiota moneen yhteiskunnan eri osa-alueeseen, myös niihin, joita ei mainita vähemmistöä koskevissa laeissa (SOU 2005: 135). Siten kunnat voisivat omat resurssinsa huomioon ottaen tarjota suomenkielisille asukkailleen vielä enemmän sellaista informaatiota, jota kuntalaiset tarvitsevat arjessaan. Tarpeet toki vaihtelevat kunnittain ja alueittain, ja tästä syystä kuntien olisi kyettävä sopeuttamaan palvelut kuntalaisten omien tarpeiden mukaan ja oltava tiiviissä yhteistyössä vähemmistöjen edustajien kanssa (SOU 2005: 135). Selvityksen tarkoituksena on ollut kuvata kymmenen vuoden mittaista kehityskulkua ja etenkin nykytilaa kuntien suomenkielisillä verkkosivuilla ja myös tarjota pohdinnan aiheita siihen, kuinka kuntien olisi ehkä hyvä vielä nykyistä enemmän kiinnittää huomiota suomenkieliseen tiedottamiseen. Tässä selvityksessä ei tarkasteltu kuntien verkkosivustoilla käytettävän suomen kielen laatua, mutta on hyvä todeta, että kuntien tulee kiinnittää erityistä huomiota myös siihen. Laadullisesti 60

62 puutteellinen kieli voi pahimmillaan ohjata suomenkielisten asukkaiden kielenkäyttöä väärään suuntaan. Huolitellun kielen käyttäminen on tärkeää kielen säilymisen ja kehittymisen kannalta, ja viranomaisten käyttämän suomen kielen tulisi antaa mallia kuntien suomenkielisille asukkaille. 4.3 Lopuksi Nyt tehdyssä selvityksessä tutkittiin suomenkielisen informaation määrää suomen kielen hallintoaluekuntien verkkosivustoilla vuonna Vastaavankaltaisia tutkimuksia olisi tarpeen tehdä säännöllisesti, esimerkiksi parin vuoden välein, sillä ensinnäkin hallintoalueeseen liittyy jatkuvasti lisää kuntia ja toisekseen hallintoalueessa jo mukana olevat kunnat vaikuttavat suhteellisen säännöllisesti päivittävän suomenkielisiä verkkosivujaan. Tilanne siis elää koko ajan, ja jo vuoden päästä tämänkin selvityksen tiedot saattavat olla osin vanhentuneita. Toisaalta olisi hyvä tutkia myös valtion viranomaisten verkkosivustoja, sillä näiden suomenkielisiä verkkosivuja ovat viimeksi tutkineet Kuusela ja Meski (2004). Myös maakäräjien suomenkielisiä verkkosivuja olisi syytä tutkia, sillä niitä ovat viimeksi tutkineet Kuusela ja Meski (2004), ja hekin tutkivat Ruotsin kaikkien maakäräjien sivuja. Pelkästään suomen kielen hallintoalueeseen kuuluvien maakäräjien verkkosivuja ei ole tutkittu toistaiseksi kertaakaan. 61

63 Lähteet Kielilaki (2009:600) Laki (2009:724) kansallisista vähemmistöistä ja vähemmistökielistä Kuntien verkkosivut Borlängen kunnan verkkosivut: Boråsin kunnan verkkosivut: Botkyrkan kunnan verkkosivut: Degerforsin kunnan verkkosivut: Enköpingin kunnan verkkosivut: Eskilstunan kunnan verkkosivut: Fagerstan kunnan verkkosivut: Finspångin kunnan verkkosivut: Gävlen kunnan verkkosivut: Göteborgin kaupungin verkkosivut: Haaparannan kunnan verkkosivut: Hallstahammarin kunnan verkkosivut: Haningen kunnan verkkosivut: Hoforsin kunnan verkkosivut: Huddingen kunnan verkkosivut: Håbon kunnan verkkosivut: Hälleforsin kunnan verkkosivut: Jällivaaran kunnan verkkosivut: Kaliin kunnan verkkosivut: Karlskogan kunnan verkkosivut: Kiirunan kunnan verkkosivut:

64 Köpingin kunnan verkkosivut: Lindesbergin kunnan verkkosivut: Luulajan kunnan verkkosivut: Motalan kunnan verkkosivut: Norrköpingin kunnan verkkosivut: Norrtäljen kunnan verkkosivut: Pajalan kunnan verkkosivut: Sandvikenin kunnan verkkosivut: Sigtunan kunnan verkkosivut: Skinnskattebergin kunnan verkkosivut: Skövden kunnan verkkosivut: Solnan kaupungin verkkosivut: Sundbybergin kaupungin verkkosivut: Sundsvallin kunnan verkkosivut: Surahammarin kunnan verkkosivut: Södertäljen kunnan verkkosivut: Tierpin kunnan verkkosivut: Trollhättanin kunnan verkkosivut: Trosan kunnan verkkosivut: Tukholman kaupungin verkkosivut: Uddevallan kunnan verkkosivut: Upplands Väsbyn verkkosivut: Upplands-Bron kunnan verkkosivut: Uppsala: Uumajan kunnan verkkosivut: Västerås: Älvkarlebyn kunnan verkkosivut:

65 Örebron kunnan verkkosivut: Österåkerin kunnan verkkosivut: Östhammarin kunnan verkkosivut: Övertorneån kunnan verkkosivut: Muut lähteet Domeij, Rickard En språkpolitik för internet. Sarjassa: Rapporter från Språkrådet, osa 2. Kielineuvosto. Kielineuvosto Vägledningen för flerspråkig information praktiska riktlinjer för flerspråkiga webbplatser. Sarjassa: Rapporter från Språkrådet, osa 5. Kielineuvosto. Kielineuvosto Språklagen i praktiken riktlinjer för tillämpning av språklagen. Sarjassa: Rapporter från Språkrådet, osa 4. Kielineuvosto. Kuusela, Irmeli & Meski, Arja Omfattningen och kvaliteten av finskspråkig information publicerad av svenska myndigheter Ruotsinsuomalainen kielilautakunta. Kuusela, Irmeli & Meski, Arja Suomenkielinen tiedotus hallintoalueen kuntien verkkosivuilla. Kielineuvosto. KvantiMOTV: Aineistotyypit Lääninhallitus 2014a. Hallintoalueet Lääninhallitus 2014b. Laki kansallisista vähemmistöistä Lääninhallitus 2014c. Statsbidrag Ruotsin kielilautakunta Sveriges officiella minoritetsspråk: finska, meänkieli, samiska, romani, jiddisch och teckenspråk. En kort presentation. Ruotsin kielilautakunta. Salokannas, Miina Finskt på nätet i Sverige en studie av Stockholms, Eskilstunas och Uppsalas finskspråkiga webbsidor. Tampereen yliopisto. Statens offentliga utredningar (SOU) Rätten till mitt språk Förstärkt minoritetsskydd. Tukholma Statens offentliga utredningar (SOU) Steg mot en minoritetspolitik. Tukholma. 64

66 Sveriges radio (Sisuradio) Hallintoalueen jäsenkunnat Sveriges radio (Sisuradio) Tukholma on suurin suomalaiskylä Wallenius, Katja Suomen kielen hallintoaluekuntien suomenkielisten verkkosivujen tarkastelua. Kielineuvosto. 65

67 Liite 1. Suomen kielen hallintoalueet listattuina sen mukaan, onko kunnalla suomenkielistä verkkosivustoa ja onko kunnan verkkosivustolla automaattinen käännösohjelma. Suomenkielinen sivusto Kunta kyllä ei Borlänge Borås Botkyrka Degerfors ei varsinaista sivustoa ei varsinaista sivustoa Käännösohjelma kyllä ei Enköping Eskilstuna Fagersta Finspång Gävle Göteborg Haaparanta Hallstahammar Haninge Hofors Huddinge Håbo Hällefors Jällivaara ei varsinaista sivustoa Kali Karlskoga Kiiruna Köping Lindesberg Luulaja Motala Norrköping Norrtälje Pajala Sandviken Sigtuna Skinnskatteberg X 66

68 Skövde Solna Sundbyberg Sundsvall Surahammar Södertälje Tierp Trollhättan Trosa Tukholma Uddevalla Upplands Väsby Upplands-Bro Uppsala Uumaja Västerås Älvkarleby Örebro ei varsinaista sivustoa Österåker Östhammar Övertorneå 67

69 Liite 2. Suomen kielen hallintoalueen kunnat ja palvelut, joista ne informoivat suomeksi. X (lyh.) = lyhyesti kulttuuri Kunta vanhustenhuolto vapaa- ja esikoulu politiikka aika muut sos.palv. peruskoulu lukio työelämä as., rak. & ymp. yleinen info muut palvelut Borlänge (lyh.) (lyh.) (lyh.) (lyh.) (lyh.) (lyh.) (lyh.) Borås kirjastopalvelut lakipalvelut Botkyrka Degerfors Enköping Eskilstuna suomenk. palvelu Fagersta Finspång Gävle kirjastopalvelut Göteborg Haaparanta pikemmin yrittäjyys Hallstahammar (lyh.) suomenkielinen toiminta, talouselämä Haninge 68

70 Kunta vanhustenhuolto esikoulu politiikka kulttuuri ja vapaaaika muut sos.palv. peruskoulu lukio työelämä as., rak. & ymp. yleinen info muut palvelut Hofors kirjastopalvelut toimintarajoitteisten palvelut Huddinge Håbo toimeentulotuki, toimintar. palvelut jätehuolto Bålstan uimahalli Hällefors kirjastopalvelut toimintarajoitteisten palvelut Jällivaara Kali (lyh.) edunvalvonta, koulukuljetus, matkapalvelu, siviilivihkiminen Karlskoga (lyh.) suomenkielisille suunnattu informaatio 69

71 Kunta vanhustenhuolto esikoulu politiikka kulttuuri ja vapaaaika muut sos.palv. peruskoulu lukio työelämä as., rak. & ymp. yleinen info muut palvelut Kiiruna (lyh.) (lyh.) (lyh.) Köping (lyh.) pelastuslaitoksen toiminta Lindesberg (lyh.) ajankohtaispalsta Luulaja kirjastopalvelut ensiapu Motala kirjastopalvelut Norrköping (lyh.) X Norrtälje Pajala liikuntapalvelut liikenne ja infrastruktuuri, pelastuspalvelu 70

72 Kunta vanhustenhuolto esikoulu politiikka kulttuuri ja vapaaaika muut sos.palv. peruskoulu lukio työelämä as., rak. & ymp. Sandviken yleinen info muut palvelut Sigtuna (lyh.) kunnan työantajapolitiikka Skinnskatteberg (lyh.) Skövde (lyh.) jätehuolto suomalaiset elokuvat, koulukuljetus, kuljetuspalvelu, vihkiminen, omaistuki, kuluttajaneuvonta Solna Sundbyberg (lyh.) aikuiskoulutus 71

73 Kunta vanhustenhuolto esikoulu politiikka kulttuuri ja vapaaaika muut sos.palv. peruskoulu lukio työelämä as., rak. & ymp. yleinen info muut palvelut Sundsvall Surahammar aikuiskoulutus Södertälje liikuntapalvelut elinkeinoelämän palvelut Tierp ensiapu, toimintarajoitteiset Trollhättan (lyh.) Trosa Tukholma aikuiskoulutus, infrastruktuuri, yrittäjätietous Uddevalla edunvalvonta, ensiapu edunvalvonta, ensiapu Upplands Väsby (lyh.) yrittäjyys elinkeinoelämä, liikenne ja infrastruktuuri 72

74 Kunta vanhustenhuolto esikoulu politiikka kulttuuri ja vapaaaika muut sos.palv. peruskoulu lukio työelämä as., rak. & ymp. yleinen info muut palvelut Upplands-Bro ensiapu, toimintarajoitteiset Uppsala Uumaja kirjastopalvelut ympäristö ja jätehuolto Västerås Älvkarleby (lyh.) Örebro (lyh.) (lyh.) (lyh.) Österåker (lyh.) elinkeinoelämä Östhammar Övertorneå 73

75 Liite 3. Hallintoaluekunnat listattuina sen mukaan, oliko niillä vuonna 2004 suomenkielistä tiedotusta verkkosivustollaan ja onko niiden suomenkielisen informaation määrä lisääntynyt, pysynyt ennallaan vai vähentynyt vuoteen 2012 verrattuna. Oliko vuonna 2004 suomenkielistä tiedotusta? kyllä ei Muutos vuoteen 2012: lis. väh. ei muutosta Kunta Borlänge v Borås Botkyrka Degerfors v Enköping v Eskilstuna Fagersta v Finspång v Gävle Göteborg Haaparanta Hallstahammar Haninge Hofors Huddinge Håbo Hällefors Jällivaara Kali Karlskoga Kiiruna Köping Lindesberg Luulaja v Motala v Norrköping Norrtälje Pajala Sandviken v Sigtuna Skinnskatteberg Skövde Solna Sundbyberg Sundsvall v Surahammar Södertälje 74 Vertailu vuoteen 2012 ei mahdollinen, koska liittynyt hallintoalueeseen:

76 Tierp Trollhättan Trosa v Tukholma Uddevalla v Upplands Väsby Upplands-Bro Uppsala Uumaja Västerås Älvkarleby Örebro v Österåker Östhammar Övertorneå 75

77 76

Tiivistelmä toimintasuunnitelmasta

Tiivistelmä toimintasuunnitelmasta Tiivistelmä toimintasuunnitelmasta Johdanto Karlskogan kunta kuuluu suomen kielen hallintoalueeseen vuodesta 2012 lähtien. Kunta hyväksyi vähemmistölain velvoitteet tehdessään päätökseen liittymisestä

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma Suomen kielen hallintoalue Borlänge kommun

Toimintasuunnitelma Suomen kielen hallintoalue Borlänge kommun Toimintasuunnitelma Suomen kielen hallintoalue Borlänge kommun 2016-2018 Sisällysluettelo Tausta 3 Tarkoitus ja tavoitteet 3 Rahoitus ja raportointi 3 Työmuodot 4 Organisaatio 4 Keskeistä 2015 5 Neuvonpito

Lisätiedot

Suomen kielen merkitys on kasvanut Ruotsin

Suomen kielen merkitys on kasvanut Ruotsin LAPSELLASI ON OIKEUS SUOMEN KIELEEN! Kieliä voi oppia monta ja se kannattaa Kansainvälistyvä maailma suosii monikielisyyttä Suomen kielen merkitys on kasvanut Ruotsin yhteiskunnassa ja yritysmaailmassa.

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma suomen kielen hallintoalue 2015 2016

Toimintasuunnitelma suomen kielen hallintoalue 2015 2016 Översättning till finska av verksamhetsplan för finskt förvaltningsområde 2015-2016 Toimintasuunnitelma suomen kielen hallintoalue 2015 2016 Strategia Suunnitelma/ohjelma Suuntaviivat Säännöt ja ohjeet

Lisätiedot

VÄHEMMISTÖ JA VÄHEMMISTÖKIELTEN TYÖN TOIMINTASUUNNITELMA 2015 2016. Suomenkielinen käänös / Finsk översättning av Dnr: 2014.1110.

VÄHEMMISTÖ JA VÄHEMMISTÖKIELTEN TYÖN TOIMINTASUUNNITELMA 2015 2016. Suomenkielinen käänös / Finsk översättning av Dnr: 2014.1110. VÄHEMMISTÖ JA VÄHEMMISTÖKIELTEN TYÖN TOIMINTASUUNNITELMA 2015 2016 Suomenkielinen käänös / Finsk översättning av Dnr: 2014.1110.101 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. TAUSTAA... 3 1.1. Nykyinen tilanne... 3 1.2. Ruotsin

Lisätiedot

Vähemmistökielten toimintaohjelma 2012-2014

Vähemmistökielten toimintaohjelma 2012-2014 PAJALAN KUNNANVALTUUSTON 23.4. 2012 HYVÄKSYMÄ Vähemmistökielten toimintaohjelma 2012-2014 Pajalan kommun Pajalan kunta 1 Sisältö 1 Johdanto 1.1 Kansallinen vähemmistöpolitiikka 1.2 Pajalan kunnan vähemmistöpolitiikka

Lisätiedot

Tarvekyselyraportti: Suomenkieliset palvelut Karlskogan kunnassa

Tarvekyselyraportti: Suomenkieliset palvelut Karlskogan kunnassa Tarvekyselyraportti: Suomenkieliset palvelut Karlskogan kunnassa Anne Ågren Suomen kielen hallintoalueen kehittäjä Heinäkuu 2014 Sisällysluettelo Tausta, tarkoitus ja toteutus Vastausprosentti Toiminnat

Lisätiedot

Kansallisia vähemmistöjä koskeva toimintaperiaate Upplands Väsbyn kunnassa

Kansallisia vähemmistöjä koskeva toimintaperiaate Upplands Väsbyn kunnassa Suuntaviivat, toimintaperiaate Tuki ja prosessi 6.11.2015. Sofia Gullberg 08-590 974 79 Dnro Faksi 08-590 733 40 KS/2013:346 Sofia.gullberg@upplandsvasby.se Kansallisia vähemmistöjä koskeva toimintaperiaate

Lisätiedot

Surahammarin kunnan vähemmistöpoliittinen toimintasuunnitelma 2010-2012

Surahammarin kunnan vähemmistöpoliittinen toimintasuunnitelma 2010-2012 Surahammarin kunnan vähemmistöpoliittinen toimintasuunnitelma 2010-2012 Suomen kielen hallintoaluekysymyksistä vastaava johtoryhmä Sisällysluettelo Tausta...4 Ruotsin vähemmistöpolitiikka...4 Laki kansallisista

Lisätiedot

Trosan kunnan suomen kielen hallintoalueeseen liittyvä toimintasuunnitelma

Trosan kunnan suomen kielen hallintoalueeseen liittyvä toimintasuunnitelma Trosan kunnan suomen kielen hallintoalueeseen liittyvä toimintasuunnitelma 2015 2018 Trosan kunnan suomen kielen hallintoalueen neuvotteluryhmän hyväksyntä: 26.4.2016 2 1. Taustatiedot Laki kansallisista

Lisätiedot

KUNNANJOHTOTOIMISTO Suomen kielen hallintoalue ja kansalliset vähemmistöt

KUNNANJOHTOTOIMISTO Suomen kielen hallintoalue ja kansalliset vähemmistöt KUNNANJOHTOTOIMISTO Suomen kielen hallintoalue ja kansalliset vähemmistöt Toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Suomen kielen hallintoalue ja kansalliset vähemmistöt Toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Eeva

Lisätiedot

Ruotsin kielilainsäädäntö ja kieliolot. Kaisa Syrjänen Schaal

Ruotsin kielilainsäädäntö ja kieliolot. Kaisa Syrjänen Schaal Ruotsin kielilainsäädäntö ja kieliolot Kaisa Syrjänen Schaal Suomen kieli Ruotsissa 2. 12. 2014: 15 vuotta kansallisena vähemmistökielenä Virallinen lakisääteinen asema Hallintoalue laajentunut Vähemmistökielten

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. Suomen kielen hallintoalue Ludvikan kunta 2015 2016. Ludvika framtidens, tillväxtens och möjligheternas kommun.

Toimintasuunnitelma. Suomen kielen hallintoalue Ludvikan kunta 2015 2016. Ludvika framtidens, tillväxtens och möjligheternas kommun. Toimintasuunnitelma Suomen kielen hallintoalue Ludvikan kunta 2015 2016 Ludvika framtidens, tillväxtens och möjligheternas kommun. Sisältö Yleiskatsaus/taustaa 2 Tavoitteet 3 Neuvonpito 4 Kartoitukset

Lisätiedot

Vähemmistökieliohjelma Haaparanta

Vähemmistökieliohjelma Haaparanta Vähemmistökieliohjelma Haaparanta Hiukka Haaparannan olosuhteiden erityisyydestä sekä ohjelman teosta ja seurannasta Ohjelman sosiaalialaa koskeva puoli Vanhus- ja vammaishuolto Yksilö- ja perhehuolto

Lisätiedot

TULOKSET TARVEKARTOITUS. Hallstahammars kommun

TULOKSET TARVEKARTOITUS. Hallstahammars kommun TULOKSET TARVEKARTOITUS Hallstahammarin kunta liittyi suomen kielen hallintoalueeseen 1. tammikuuta 2010. Kunta on tehnyt Hallintoalueryhmän kanssa kartoituksen ruotsinsuomalaisten tarpeista ja toivomuksista

Lisätiedot

VÄHEMMISTÖ JA VÄHEMMISTÖKIELTEN TYÖN TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2016

VÄHEMMISTÖ JA VÄHEMMISTÖKIELTEN TYÖN TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2016 VÄHEMMISTÖ JA VÄHEMMISTÖKIELTEN TYÖN TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2016 Sisällysluettelo Tausta 1 Ruotsin vähemmistöpolitiikka 1 Laki kansallisista vähemmistöistä ja vähemmistökielistä 2 Suomen kielen pitkä

Lisätiedot

HAAPARANNAN KUNNAN OHJELMA KANSALLISILLE VÄHEMMISTÖILLE JA VÄHEMMISTÖKIELILLE 2015

HAAPARANNAN KUNNAN OHJELMA KANSALLISILLE VÄHEMMISTÖILLE JA VÄHEMMISTÖKIELILLE 2015 HAAPARANNAN KUNNAN OHJELMA KANSALLISILLE VÄHEMMISTÖILLE JA VÄHEMMISTÖKIELILLE 2015 Kunnanvaltuuston hyväksymä 2015-04-13, 58 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida 1 TAUSTA 1 2 KIELEN MERKITYKSESTÄ 2 3 NEUVONPITO JA

Lisätiedot

Oikeus suomenkieliseen vanhustenhuoltoon ja -hoitoon

Oikeus suomenkieliseen vanhustenhuoltoon ja -hoitoon Suuri osa Suomesta 1960 1970-luvuilla muuttaneista henkilöistä on jo eläkkeellä, ja monet tarvitsevat vanhustenhuoltoa. Vuoden 2012 lopussa Ruotsissa asui 76 000 suomalaistaustaista yli 65-vuotiasta henkilöä.

Lisätiedot

Uutiskirje maaliskuussa 2017 työstä kansallisten vähemmistöjen kanssa

Uutiskirje maaliskuussa 2017 työstä kansallisten vähemmistöjen kanssa Uutiskirje maaliskuussa 2017 työstä kansallisten vähemmistöjen kanssa Avoimet neuvonpidot ruotsinsuomalaisten ja saamelaisten kanssa Uumajan kunta on pitänyt avoimet neuvonpidot sekä ruotsinsuomalaisten

Lisätiedot

POSTADRESS FAKTURAADRESS TELEFON E-POSTADRESS PLUSGIRO

POSTADRESS FAKTURAADRESS TELEFON E-POSTADRESS PLUSGIRO Handläggare: Anne-Mari Ågren, Ledningsstab utv KS Toimintakertomus 2014 Suomen kielen hallintoalue Johdanto Karlskogan kunta kuuluu vuodesta 2012 lähtien suomen kielen hallintoalueeseen. Taustana on vähemmistö

Lisätiedot

SUOMEN KIELEN HALLINTOALUETYÖN TOIMINTASUUNNITELMA

SUOMEN KIELEN HALLINTOALUETYÖN TOIMINTASUUNNITELMA SUOMEN KIELEN HALLINTOALUETYÖN TOIMINTASUUNNITELMA 2017-2019 Dokumentin nimi Vahvistettu Voimassa Suomen kielen hallintoaluetyön toimintasuunnitelma 2016-11-18 2017-2019 Vastuussa dokumentista Päättävä

Lisätiedot

Myönteistä kehitystä ruotsinsuomalaisen kansallisen vähemmistön sekä ryhmän oikeuksien osalta, mutta vain tietyissä kunnissa Ruotsissa

Myönteistä kehitystä ruotsinsuomalaisen kansallisen vähemmistön sekä ryhmän oikeuksien osalta, mutta vain tietyissä kunnissa Ruotsissa RUOTSINSUOMALAISTEN KESKUSLIITTO 31.1.2014 1 Tukholma, 21.1. 2014: Huomioita Ruotsinsuomalaisten Keskusliitolta Euroopan Neuvostolle: Ruotsinsuomalaisten asema kansallisena vähemmistönä sekä Alueellisia

Lisätiedot

KANSALLISETVÄHEMMISTÖ TsuomenkielenhallintoalueNEUVON. MMISTÖTÄHEMMISTÖTuomen. NSALLISETVÄHEMMISTÖTsu Sisältää vuoden 2014 toimintakertomuksen

KANSALLISETVÄHEMMISTÖ TsuomenkielenhallintoalueNEUVON. MMISTÖTÄHEMMISTÖTuomen. NSALLISETVÄHEMMISTÖTsu Sisältää vuoden 2014 toimintakertomuksen KANSALLISETVÄHEMMISTÖ TsuomenkielenhallintoalueNEUVON KUNNANJOHTOTOIMISTO PITOKANSALLISETVÄHEMMI STÖTsuomenkielenhallintoalueNE UVONPitoKANSALLISETVÄHE Toimintasuunnitelma 2015 MMISTÖTÄHEMMISTÖTuomen Suomen

Lisätiedot

KANSALLISET VÄHEMMISTÖT JA VÄHEMMISTÖKIELET

KANSALLISET VÄHEMMISTÖT JA VÄHEMMISTÖKIELET Toimintasuunnitelma: KANSALLISET VÄHEMMISTÖT JA VÄHEMMISTÖKIELET 2016 2019 Södergatan 20, 195 85 Märsta Puh. (vaihde) 08-591 260 00 Faksi 08-591 260 36 sigtuna.kommun@sigtuna.se www.sigtuna.se Asiakirjan

Lisätiedot

Ruotsinsuomalaista vähemmistöä koskevien asioiden kehitysohjelma

Ruotsinsuomalaista vähemmistöä koskevien asioiden kehitysohjelma Suora puhelinnumero Viite Kunnanjohtotoimisto 0910-73 50 93 9.11.016 Dnro Yngve Lindmark Kunnanhallitus Ruotsinsuomalaista vähemmistöä koskevien asioiden kehitysohjelma 017 019 Hyväksytty kunnanvaltuustossa

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2017

Toimintasuunnitelma 2017 Toimintasuunnitelma 2017 Suomen kielen hallintoalue Hyväksytty kunnanhallituksessa Mariestad 28.11.2016 Päivämäärä: Dnr: Sivu: 2 (7) Toimintasuunnitelma ja budjetti 2017 Tausta Mariestadin kunta kuuluu

Lisätiedot

KUNNANJOHTOTOIMISTO Suomen kielen hallintoalue ja kansalliset vähemmistöt

KUNNANJOHTOTOIMISTO Suomen kielen hallintoalue ja kansalliset vähemmistöt KUNNANJOHTOTOIMISTO Suomen kielen hallintoalue ja kansalliset vähemmistöt Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 Suomen kielen hallintoalue ja kansalliset vähemmistöt Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 Eeva

Lisätiedot

Esikoulu ja koulu Hässleholmin kunnassa

Esikoulu ja koulu Hässleholmin kunnassa Esikoulu ja koulu Hässleholmin kunnassa Lapsi- ja kouluasioiden hallinto vastaa esikoulusta, pedagogisesta hoidosta, vapaa-ajankodista, peruskoulusta, lukiosta, erityiskoulusta ja kulttuurikoulusta. Kun

Lisätiedot

Tietoa Borlängen kunnan vanhustenhuollosta

Tietoa Borlängen kunnan vanhustenhuollosta Tietoa Borlängen kunnan vanhustenhuollosta Borlänge kommun 781 81 Borlänge Tel: 0243-740 00 kommun@borlange.se www.borlange.se Kun tarvitset apua tai tukea Kun tarvitset apua arkiaskareisiin voit hakea

Lisätiedot

Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi kielilain 5 :n muuttamisesta

Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi kielilain 5 :n muuttamisesta Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi kielilain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kielilakia. Esityksen mukaan yksikielinen kunta voitaisiin

Lisätiedot

Kieli sosiaali- ja terveydenhuollossa

Kieli sosiaali- ja terveydenhuollossa Kieli sosiaali- ja terveydenhuollossa Kielelliset oikeudet kuuluvat yksilön perusoikeuksiin. Omakielinen sosiaali- ja terveydenhuolto on tärkeä osa ihmisen perusturvallisuutta kaikissa elämän vaiheissa.

Lisätiedot

Mitä kaksikielinen koulu tarkoittaa? Leena Huss Hugo Valentin -keskus Uppsalan yliopisto

Mitä kaksikielinen koulu tarkoittaa? Leena Huss Hugo Valentin -keskus Uppsalan yliopisto Mitä kaksikielinen koulu tarkoittaa? Leena Huss Hugo Valentin -keskus Uppsalan yliopisto Sisältö! Eräs kaksikielinen koulu! Mikä tekee koulusta kaksikielisen?! Millainen kaksikielinen opetus toimii?! Haasteita

Lisätiedot

Johdanto. Tarkoitus ja tavoitteet

Johdanto. Tarkoitus ja tavoitteet Johdanto Kymmenen vuotta sitten hyväksyttiin romanit, juutalaiset, torniolaaksolaiset ja ruotsinsuomalaiset kansallisiksi vähemmistöiksi Ruotsissa ja romani chib, jiddisch, saami, meänkieli ja suomi kansallisiksi

Lisätiedot

asema ja oikeudet Esitteitä 2001:1 selkokieli

asema ja oikeudet Esitteitä 2001:1 selkokieli Sosiaalihuollon asiakkaan asema ja oikeudet Esitteitä 2001:1 selkokieli Sosiaalihuollon asiakkaan asema ja oikeudet Lakia sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista kutsutaan lyhyesti asiakaslaiksi.

Lisätiedot

Kielen hallitseminen on muutakin kuin sanojen osaamista MODERSMÅLSCENTRUM I LUND LUNDIN ÄIDINKIELIKESKUS

Kielen hallitseminen on muutakin kuin sanojen osaamista MODERSMÅLSCENTRUM I LUND LUNDIN ÄIDINKIELIKESKUS Kielen hallitseminen on muutakin kuin sanojen osaamista MODERSMÅLSCENTRUM I LUND LUNDIN ÄIDINKIELIKESKUS Äidinkieli oppimisen perusta ja yhdysside Monella Lundin kunnan nuorella on muu äidinkieli kuin

Lisätiedot

Tutkimus 2: Informaatiota ja palveluita suomeksi

Tutkimus 2: Informaatiota ja palveluita suomeksi Tutkimus 2: Informaatiota ja palveluita suomeksi Österåkerin kunta kuuluu suomen kielen hallintoalueeseen ensimmäisestä tammikuuta 2010. Silloin tehtiin tarvekartoitus joka on ollut pohjana suomenkieliseen

Lisätiedot

Muistio, Ruotsinsuomalainen neuvosto

Muistio, Ruotsinsuomalainen neuvosto Muistio, Ruotsinsuomalainen neuvosto Aika: 4/14 2014 klo 17 18,15 Paikka: Skymningen, kunnantalo Läsnä: Stefan Larsson, vt. kunnanjohtaja Irmeli Parkkinen, Eläkeläisyhdistys Tähti Osmo Holappa, Ö-V-piiri

Lisätiedot

Vanhusten ja toimintaesteisten erityisasuminen

Vanhusten ja toimintaesteisten erityisasuminen Vanhusten ja toimintaesteisten erityisasuminen - Tietoa Jällivaaran kunnan vanhuksille ja toimintaesteisille tarjoamista erityisasumismuodoista Sosiaalilautakunnan tehtävänä on huolehtia ympäri vuorokauden

Lisätiedot

Suomen perusopetuslain tarkoitus ja tavoite

Suomen perusopetuslain tarkoitus ja tavoite Suomen perusopetuslain tarkoitus ja tavoite Yksi- vai kaksikielisiä kouluja? 13.3.2013 Bob Karlsson Johtaja Kielelliset oikeudet! Perustuslain näkökulmasta julkisen vallan tehtävänä on edistää perusoikeuksien

Lisätiedot

Suomen kieliolot ja kielilainsäädäntö

Suomen kieliolot ja kielilainsäädäntö Suomen kieliolot ja kielilainsäädäntö Kielenhuoltoseminaari 10.4.2015 Tukholmassa Ylitarkastaja Maria Soininen Oikeusministeriö, Helsinki 1 Kielelliset oikeudet Suomessa Suomen perustuslain 17 : Oikeus

Lisätiedot

Ohjesääntö. Suomen kielen hallintoalueen neuvonpitoryhmä. Mariestad. Neuvonpitoryhmä hyväksynyt Mariestad

Ohjesääntö. Suomen kielen hallintoalueen neuvonpitoryhmä. Mariestad. Neuvonpitoryhmä hyväksynyt Mariestad Ohjesääntö Suomen kielen hallintoalueen neuvonpitoryhmä Mariestad Neuvonpitoryhmä hyväksynyt 23.5.2017 Mariestad Päivämäärä: Dnro: Sivu: 2 (5) Neuvonpitoryhmän ohjesääntö Mariestadin kunta kuuluu 1. helmikuuta

Lisätiedot

- Kotipalvelusta saat vastuutyöntekijän viimeistään viikon kuluttua palvelutoimintojen alettua. Halutessasi sinulla on oikeus vaihtaa tämä henkilö.

- Kotipalvelusta saat vastuutyöntekijän viimeistään viikon kuluttua palvelutoimintojen alettua. Halutessasi sinulla on oikeus vaihtaa tämä henkilö. Kotipalvelu Motalan kotipalvelun perusajatuksena on kaikkien ihmisten samanarvoisuus. Työn lähtökohtana on asiallinen suhtautuminen ja kunnioitus jokaisen yksilön tarpeisiin ja toivomuksiin sekä mahdollisuus

Lisätiedot

Muistiinpanot kokouksesta suomen kielen hallintoalueen neuvotteluryhmän kanssa

Muistiinpanot kokouksesta suomen kielen hallintoalueen neuvotteluryhmän kanssa Muistiinpanot kokouksesta suomen kielen hallintoalueen neuvotteluryhmän kanssa Aika: Perjantai 19. helmikuuta klo 13.00-15.00 Paikka: Kunnantalo, Fjärdhundra-huone Helena Proos (S) puheenjohtaja, Enköpingin

Lisätiedot

KUNNANJOHTOTOIMISTO. Suomen kielen hallintoalue ja kansalliset. vähemmistöt. Toimintaraportti

KUNNANJOHTOTOIMISTO. Suomen kielen hallintoalue ja kansalliset. vähemmistöt. Toimintaraportti KUNNANJOHTOTOIMISTO Suomen kielen hallintoalue ja kansalliset vähemmistöt Toimintaraportti 2012-2015 Suomen kielen hallintoalue ja kansalliset vähemmistöt Toimintaraportti 2012 2015 Eeva Östberg Aineisto

Lisätiedot

Kokousmuistio Yhteistyökokous suomen kielen hallintoalue. Paikka ja aika: Trosan kunnantalo, klo. 14:00 15:00

Kokousmuistio Yhteistyökokous suomen kielen hallintoalue. Paikka ja aika: Trosan kunnantalo, klo. 14:00 15:00 Kokouksen päivämäärä 28.03.2014. Paikka ja aika: Trosan kunnantalo, klo. 14:00 15:00 Yhteistyöryhmään osallistujat: Läsnä Trosan kunnasta: Eira Lavio Seija Gustafsson Jouko Koivisto Tiina Alpua Jakob Etaat

Lisätiedot

Läsnäolijat: Saara Jokinen, Eliisa Kytölä, Kyllikki Härkönen, Julia Sverke, Lauri Kuusinen, Anja Nyman, Maria Syväjärvi, Mari Forsberg

Läsnäolijat: Saara Jokinen, Eliisa Kytölä, Kyllikki Härkönen, Julia Sverke, Lauri Kuusinen, Anja Nyman, Maria Syväjärvi, Mari Forsberg Maria Syväjärvi 2013-12-13 Hallinnollinen assistentti 073-661 39 44 maria.syvajarvi sigtuna.se Muistiinpanot neuvonpito 2013-12-10 Läsnäolijat: Saara Jokinen, Eliisa Kytölä, Kyllikki Härkönen, Julia Sverke,

Lisätiedot

Kansalaisehdotukset ja muut vaikutusmahdollisuudet

Kansalaisehdotukset ja muut vaikutusmahdollisuudet Kansalaisehdotukset ja muut vaikutusmahdollisuudet Mikä on kansalaisehdotus? Kansalaisehdotus on kansalaisen mahdollisuus tehdä kunnalle ehdotus jostakin haluamastaan muutoksesta tai parannuksesta kunnan

Lisätiedot

Ruotsinsuomalaisten Keskusliitto TOIMINTAKERTOMUS 2011

Ruotsinsuomalaisten Keskusliitto TOIMINTAKERTOMUS 2011 Ruotsinsuomalaisten Keskusliitto TOIMINTAKERTOMUS 2011 Ruotsinsuomalaisten Keskusliiton liittohallituksen vuosikokous 19. 22.4.2012 1 Sisällysluettelo I RUOTSINSUOMALAISTEN KESKUSLIITTO 2011... 3 1. Yleistä...

Lisätiedot

Suomesta äidinkielenä ja suomen äidinkielen opetuksesta Ruotsissa

Suomesta äidinkielenä ja suomen äidinkielen opetuksesta Ruotsissa Suomesta äidinkielenä ja suomen äidinkielen opetuksesta Ruotsissa Sari Pesonen Tukholman yliopisto, suomen kielen osasto Slaavilaisten ja balttilaisten kielten, suomen, hollannin ja saksan laitos Stockholms

Lisätiedot

Kielibarometri mittaa kuinka hyvin kielivähemmistö saa palveluita omalla kielellään kotikunnassaan. Tutkimus kattaa kaikki kaksikieliset kunnat.

Kielibarometri mittaa kuinka hyvin kielivähemmistö saa palveluita omalla kielellään kotikunnassaan. Tutkimus kattaa kaikki kaksikieliset kunnat. Kielibarometri 14.. Yhteenveto Kielibarometri tuloksista Kielibarometri mittaa kuinka hyvin kielivähemmistö saa palveluita omalla kielellään kotikunnassaan. Tutkimus kattaa kaikki kaksikieliset kunnat.

Lisätiedot

Suomen kielen hallintoalueen yhteistyöryhmän kokousmuistiinpanot 22. toukokuuta 2014

Suomen kielen hallintoalueen yhteistyöryhmän kokousmuistiinpanot 22. toukokuuta 2014 Suomen kielen hallintoalueen yhteistyöryhmän kokousmuistiinpanot 22. toukokuuta 2014 Osallistujat Markku Välilä, ruotsinsuomalaisten edustaja Johanna Hongisto-Grundström, suomenkielinen vanhempainryhmä

Lisätiedot

Ruotsin- ja kaksikieliset kunnat. Taustaatietoa

Ruotsin- ja kaksikieliset kunnat. Taustaatietoa Ruotsin- ja kaksikieliset kunnat Taustaatietoa 2008 2017 Suomen kaksi- ja ruotsinkieliset kunnat 2017 Suomen kunnista 49 on kaksi- tai ruotsinkielisiä. Suomessa on yhteensä 311 kuntaa. Ruotsinkielisiä

Lisätiedot

Esikoulu on lastasi varten ESITE ESIKOULUN OPETUSSUUNNITELMASTA

Esikoulu on lastasi varten ESITE ESIKOULUN OPETUSSUUNNITELMASTA Esikoulu on lastasi varten ESITE ESIKOULUN OPETUSSUUNNITELMASTA Sinä olet tärkeä Sinä olet lähimpänä omaa lastasi. Sen vuoksi sinun mielipiteelläsi on merkitystä esikoululle. Kertomalla oman mielipiteesi

Lisätiedot

Uutiskirje huhtikuussa 2016 työstä kansallisten vähemmistöjen kanssa

Uutiskirje huhtikuussa 2016 työstä kansallisten vähemmistöjen kanssa Uutiskirje huhtikuussa 2016 työstä kansallisten vähemmistöjen kanssa Uudet liput Uumajan kunta on tilannut uudet liput, joissa on teksti sekä suomen että uumajan saamen kielillä. Sinut toivotetaan tervetulleeksi

Lisätiedot

Suomalaisen hallintoalueen neuvotteluryhmän kokouksessa tehtyjä muistiinpanoja 27. marraskuuta 2014

Suomalaisen hallintoalueen neuvotteluryhmän kokouksessa tehtyjä muistiinpanoja 27. marraskuuta 2014 Suomalaisen hallintoalueen neuvotteluryhmän kokouksessa tehtyjä muistiinpanoja 27. marraskuuta 2014 Läsnä Markku Välilä, ruotsinsuomalainen Johanna Hongisto-Grundström, Suomalainen vanhempienryhmä Katarina

Lisätiedot

Vähemmistöpoliittinen ohjelma Ruotsinsuomalaiset Malmön kaupunki

Vähemmistöpoliittinen ohjelma Ruotsinsuomalaiset Malmön kaupunki Vähemmistöpoliittinen ohjelma Ruotsinsuomalaiset Malmön kaupunki Päivämäärä: 2016-05-23 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 Johdanto... 3 Taustatietoa... 3 Lähtökohdat... 4 Työtavat... 4 Neuvonpito...

Lisätiedot

Kommunal verksamhet och service nu på finska! Kunnallista toimintaa ja palveluita nyt myös suomeksi! Trosa kommun del i det finska förvaltningsområdet

Kommunal verksamhet och service nu på finska! Kunnallista toimintaa ja palveluita nyt myös suomeksi! Trosa kommun del i det finska förvaltningsområdet Kommunal verksamhet och service nu på finska! Trosa kommun del i det finska förvaltningsområdet Kunnallista toimintaa ja palveluita nyt myös suomeksi! Trosan kunta osa suomen kielen hallintoaluetta Kommunal

Lisätiedot

ND ^^'` -^ QP s^, ^ ^^^^^^, -v VAHEMMI S TOKIELIOHJELMA 2010. Hyväksytty Kunnanvaltuustossa 2010-04-26,,^ 8

ND ^^'` -^ QP s^, ^ ^^^^^^, -v VAHEMMI S TOKIELIOHJELMA 2010. Hyväksytty Kunnanvaltuustossa 2010-04-26,,^ 8 ND ^^'` -^ QP s^, ^ ^^^^^^, -v ^'r`ci^ ^i'c^r VAHEMMI S TOKIELIOHJELMA 2010 Hyväksytty Kunnanvaltuustossa 2010-04-26,,^ 8 SISÄLLYS Sivu 1 2 TAUS TA KIELEN MERKITYKSESTÄ 1 2 3 NEUVONPITO JA OSALLI SUUS

Lisätiedot

ROMANILASTEN PERUSOPETUKSEN TUKEMISEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

ROMANILASTEN PERUSOPETUKSEN TUKEMISEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA ROMANILASTEN PERUSOPETUKSEN TUKEMISEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA SISÄLLYSLUETTELO 1. Romanioppilaiden määrä ja opetuksen vastuutahot kunnassa 3 2. Romanioppilaan kohtaaminen 4 3. Suvaitsevaisuuden ja hyvien

Lisätiedot

Kieli valtionhallinnossa

Kieli valtionhallinnossa Kieli valtionhallinnossa Tässä kappaleessa kerrotaan kielellisistä oikeuksista valtionhallinnossa sekä kuntalaisten näkemyksistä siitä, miten kielelliset oikeudet käytännössä toteutuvat: Kieli viranomaisissa

Lisätiedot

Suomen kielen hallintoalue

Suomen kielen hallintoalue Kansliayksikkö Suvi Hänninen, 0240-860 96 suvi.hanninen@ludvika.se RAPORTTI 1(25) Suomen kielen hallintoalue 2015 2016 2(25) Tiivistelmä Tämän raportin tehtävänä on selvittää sen lukijoille, kuinka Ludvikan

Lisätiedot

Kieli varhaiskasvatuksessa ja koulutuksessa

Kieli varhaiskasvatuksessa ja koulutuksessa Kieli varhaiskasvatuksessa ja koulutuksessa Suomen koulutusjärjestelmä on kolmiasteinen. Ensimmäisen asteen muodostaa perusopetus, toisen asteen muodostavat lukio- ja ammatillinen koulutus ja kolmannen

Lisätiedot

Koko talo/kasvatusyhteisö kasvattaa kielitaitoon

Koko talo/kasvatusyhteisö kasvattaa kielitaitoon Rinnakkaisohjelma Koko talo/kasvatusyhteisö kasvattaa kielitaitoon klo 15.15-16.15 Annamari Kajasto, opetusneuvos, Opetushallitus Tarja Aurell, apulaisrehtori, Helsingin Saksalainen koulu Paasitorni 15.5.2017

Lisätiedot

Eduskunnan perustuslakivaliokunta Helsinki 15.12.2014 pev@eduskunta.fi

Eduskunnan perustuslakivaliokunta Helsinki 15.12.2014 pev@eduskunta.fi Eduskunnan perustuslakivaliokunta Helsinki 15.12.2014 pev@eduskunta.fi Asia: Svenska Finlands folkting järjestön lausunto hallituksen eduskunnalle antamasta esityksestä laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Eläkeviraston suomenkieliset tekstit vertailevasta näkokulmasta

Eläkeviraston suomenkieliset tekstit vertailevasta näkokulmasta Eläkeviraston suomenkieliset tekstit vertailevasta näkokulmasta Eveliina Tolvanen, FM Tohtorikoulutettava, Pohjoismaiset kielet, Turun yliopisto & Svenska litteratursällskapet i Finland r.f. Kielineuvoston

Lisätiedot

Lärplattformen Ohjeita huoltajalle

Lärplattformen Ohjeita huoltajalle Utbildningskontoret Lärplattformen Ohjeita huoltajalle Utbildningskontoretin (koulutustoimiston) kaksi Lärplattformen -palvelua koskevaa asiakirjaa on käännetty englanniksi, suomeksi ja arabiaksi. Toinen

Lisätiedot

Emmi Ristolainen Emmi Ristolainen

Emmi Ristolainen Emmi Ristolainen Kokouskutsu Nro Koulutuslautakunta 20.9.2017 4 Kokousaika Tiistai 26.9.2017 klo 18.00 Kokouspaikka Miinan koulun opettajien huone Käsiteltävät asiat 1 2 3 4 5 6 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ruotsinsuomalaisten Keskusliitto TOIMINTAKERTOMUS

Ruotsinsuomalaisten Keskusliitto TOIMINTAKERTOMUS Ruotsinsuomalaisten Keskusliitto TOIMINTAKERTOMUS 2012 SISÄLLYSLUETTELO 1 RUOTSINSUOMALAISTEN KESKUSLIITTO 2012... 3 1.1 YLEISTÄ... 3 1.1.1 Tavoitteet... 3 1.1.2 Identiteetti, kieli ja kulttuuri... 4 1.1.3

Lisätiedot

TERVETULOA KANTELEESEEN. Oletko suomenkielinen ja sinulla on pieniä lapsia? Haluatko turvata lapsesi kaksikielisen kehityksen?

TERVETULOA KANTELEESEEN. Oletko suomenkielinen ja sinulla on pieniä lapsia? Haluatko turvata lapsesi kaksikielisen kehityksen? TERVETULOA KANTELEESEEN Oletko suomenkielinen ja sinulla on pieniä lapsia? Haluatko turvata lapsesi kaksikielisen kehityksen? SUOMENKIELINEN PÄIVÄKOTI KANTELE Haningen kunnalla on oma suomenkielinen esikoulu.

Lisätiedot

Riskinarviointi vanhustenhuollon palveluiden valvonnassa

Riskinarviointi vanhustenhuollon palveluiden valvonnassa Riskinarviointi vanhustenhuollon palveluiden valvonnassa Ylitarkastaja Elina Uusitalo Valvira.fi, @ValviraViestii Valvira valvoo valtakunnallisesti jokaisen oikeutta hyvinvointiin, laadukkaisiin palveluihin

Lisätiedot

Tämän lupaamme sinulle. Ihmisarvoisen hoidon takuut vanhustenhuollossa sekä terveydenja sairaanhoidossa

Tämän lupaamme sinulle. Ihmisarvoisen hoidon takuut vanhustenhuollossa sekä terveydenja sairaanhoidossa Tämän lupaamme sinulle Ihmisarvoisen hoidon takuut vanhustenhuollossa sekä terveydenja sairaanhoidossa 5 TAKUUTA Haluamme antaa sinulle hyvän hoidon ja hoivan Jos olet yli 65-vuotias ja tarvitset apua

Lisätiedot

Puhutaanko suomea? Ideoita suomen kielen elvytykseen. Leena Huss

Puhutaanko suomea? Ideoita suomen kielen elvytykseen. Leena Huss Puhutaanko suomea? Ideoita suomen kielen elvytykseen Leena Huss Puhutaanko suomea? Ideoita suomen kielen elvytykseen Leena Huss Leena Huss / Hugo Valentin-centrum Valokuvat, kansi ja taitto: Kai Kangassalo

Lisätiedot

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA 2007 2020 KÄRKÖLÄN KUNTA STRATEGIA 2007 2020 1 (4) JOHDANTO Kunnanvaltuusto hyväksyi Kärkölän kunnan strategian 2001 2010 22.10.2001. Kunnallinen toimintaympäristö

Lisätiedot

Esikoulu ja Vapaa-ajankoti

Esikoulu ja Vapaa-ajankoti Lapsi- ja nuorisolautakunta Esikoulu ja Vapaa-ajankoti Säännöt 2013-01-01 2 Sisällysluettelo Esikoulu... 3 Ajat esikoulussa... 4 Ohjeet esikouluille toiminnasta tavallisen työajan ulkopuolella... 4 Esikoululuokka...

Lisätiedot

SOSIAALI- JA PERHEPALVELUT Palveluhakemus. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi ja etunimet. Kotikunta. Lähiomainen tai edunvalvoja, nimi- ja yhteystiedot

SOSIAALI- JA PERHEPALVELUT Palveluhakemus. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi ja etunimet. Kotikunta. Lähiomainen tai edunvalvoja, nimi- ja yhteystiedot HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi ja etunimet Henkilötunnus Ammatti Osoite Postinumero Puhelinnumero Sähköpostiosoite Kotikunta Lähiomainen tai edunvalvoja, nimi- ja yhteystiedot Hakijan kotitaloudessa asuvien

Lisätiedot

EUROPEAN LABEL - KIELTENOPETUKSEN EUROOPPALAINEN LAATULEIMA SEKÄ VUODEN KIELTENOPETTAJA 2010

EUROPEAN LABEL - KIELTENOPETUKSEN EUROOPPALAINEN LAATULEIMA SEKÄ VUODEN KIELTENOPETTAJA 2010 TIEDOTE 16/2010 1 (5) 2.3.2010 Perusopetuksen, lukio-opetuksen, ammatillisen peruskoulutuksen ja aikuiskoulutuksen järjestäjille EUROPEAN LABEL - KIELTENOPETUKSEN EUROOPPALAINEN LAATULEIMA SEKÄ VUODEN

Lisätiedot

Suomen kielen hallintoalue Neuvonpito 2014-02-18. Esityslista

Suomen kielen hallintoalue Neuvonpito 2014-02-18. Esityslista Suomen kielen hallintoalue Neuvonpito 2014-02-18 Esityslista Ajankohtaista yhdistyksistä Lars Bryntesson, Lisa, Jukka, Lars, Anja, Sara, Terttu, Kyllikki, Ylva, Marie Ajankohtaista Sigtunan kunnassa Päivä

Lisätiedot

Arvoisa kunnan työntekijä,

Arvoisa kunnan työntekijä, Kysymyslomake 2 Kunnan työntekijät Arvoisa kunnan työntekijä, Saamelaiskäräjät tekee nykyisen saamen kielilain voimassaoloaikana 1.1.2004 lähtien ensimmäisen laajamittaisen selvityksen saamen kieltä koskevan

Lisätiedot

Vanhusten tuki- ja hoivapalvelut

Vanhusten tuki- ja hoivapalvelut Vanhusten tuki- ja hoivapalvelut Tietoa vanhuksille tarjottavista tukipalveluista www.umea.se/aldrestod Sisältö Vanhuksille tarjottavat tuki- ja hoivapalvelut...3 Vastaanottopisteestä saat neuvontaa ja

Lisätiedot

Asiakas Sukunimi ja etunimet Henkilötunnus. Lähiomainen Sukunimi ja etunimi Suhde asiakkaaseen. Edunvalvoja Sukunimi ja etunimi Puhelinnumero

Asiakas Sukunimi ja etunimet Henkilötunnus. Lähiomainen Sukunimi ja etunimi Suhde asiakkaaseen. Edunvalvoja Sukunimi ja etunimi Puhelinnumero Sivu 1/5 Palvelusuunnitelma Palvelusuunnitelma on asiakkaan tai asiakkaan ja hänen edustajansa kanssa yhteistyössä tehty yhteenveto hänen elämänsä tämänhetkisestä tilanteesta ja mahdollisesta uusien palveluiden

Lisätiedot

ARVO - verkkomateriaalien arviointiin

ARVO - verkkomateriaalien arviointiin ARVO - verkkomateriaalien arviointiin Arvioitava kohde: Jenni Rikala: Aloittavan yrityksen suunnittelu, Arvioija: Heli Viinikainen, Arviointipäivämäärä: 12.3.2010 Osa-alue 6/8: Navigoinnin tukeminen Edellinen

Lisätiedot

Vanhusten tuki- ja hoivapalvelut

Vanhusten tuki- ja hoivapalvelut Vanhusten tuki- ja hoivapalvelut Tietoa vanhuksille tarjottavista tukipalveluista Stöd och omsorg för äldre Information om vilket stöd som finns till dig som är äldre 2 Esitteen tiedot on päivitetty 29.9.2014.

Lisätiedot

ARTTU Kuntalaiskysely Lappeenranta

ARTTU Kuntalaiskysely Lappeenranta ARTTU Kuntalaiskysely Lappeenranta Tulosten vertailu: 0,, 2.. Kko Kunnan palvelujen hoito koettu hyväksi Parantumista verrattuna 0/ Sairaan-/terveydenhoitajan vastaanotto Kouluterveydenhuolto Joukkoliikennepalvelut

Lisätiedot

Kotona annettava apu

Kotona annettava apu Kotona annettava apu Kotona annettava apu Kotona annettava apu käsittää hoivatoimenpiteet, palvelutoimenpiteet ja turvahälyttimen. Hoivatoimenpiteet Voit saada apua henkilökohtaisen hygienian hoidossa

Lisätiedot

1. Lapsen oikeuksien julistus koskee kaikkia alle 18-vuotiaita. Lapsen oikeuksien julistuksessa lapsiksi kutsutaan sekä lapsia että nuoria.

1. Lapsen oikeuksien julistus koskee kaikkia alle 18-vuotiaita. Lapsen oikeuksien julistuksessa lapsiksi kutsutaan sekä lapsia että nuoria. Lapsen oikeuksien julistus Barnkonventionen på finska för barn och ungdomar YK:n lapsen oikeuksien julistus annettiin vuonna 1989. Lapsen oikeuksien julistuksessa luetellaan oikeudet, jotka jokaisella

Lisätiedot

Tehostetun ja erityisen tuen kehittämistoiminta Kuntien näkemyksiä kehittämistoiminnan tuloksista

Tehostetun ja erityisen tuen kehittämistoiminta Kuntien näkemyksiä kehittämistoiminnan tuloksista Tehostetun ja erityisen tuen kehittämistoiminta 2008-2012 Kuntien näkemyksiä kehittämistoiminnan tuloksista Tehostetun ja erityisen tuen kehittämistoiminta Kehittämistoiminnassa mukana oleville opetuksen

Lisätiedot

Peter Hoxell, kulttuuri- ja vapaa-ajanhallinto Eva-Lena Carlsson, sosiaali- ja koulutushallinto Cecilia Lantz, hoito- ja hoivahallinto Jessica Hedlund

Peter Hoxell, kulttuuri- ja vapaa-ajanhallinto Eva-Lena Carlsson, sosiaali- ja koulutushallinto Cecilia Lantz, hoito- ja hoivahallinto Jessica Hedlund 1(10) Paikka ja aika Kokoushuone Säfsen, klo 10.15 12.00 Päätösvaltaiset jäsenet Yvonne Persson (S) Åsa Bergkvist (S) Susanne Andersson (S) Ei-päätösvaltaiset varajäsenet Muut läsnäolijat Virkamiehet Peter

Lisätiedot

Pikaohje Suomi.fin käyttöön

Pikaohje Suomi.fin käyttöön Pikaohje Suomi.fin käyttöön Suomi.fi-toimitus Valtiokonttori Syyskuu 2014 Suomi.fin etusivu Oikotiet käytetyimpään sisältöön: 5 suosituinta asiointipalvelua ja lomaketta. Linkki palvelukarttaan, josta

Lisätiedot

Minkälaisessa kunnassa sinä haluaisit asua?

Minkälaisessa kunnassa sinä haluaisit asua? Minkälaisessa kunnassa sinä haluaisit asua? STTK:N TULEVAISUUSLUOTAIN Tavoitteena on hakea tuoreita näkemyksiä vuoden 2012 kunnallisvaalien ohjelmatyötä varten sekä omaan edunvalvontaan. Luotaus oli avoinna

Lisätiedot

Uutisvirtaa 2/2015. Suomen kielen hallintoalue kuuluttaa

Uutisvirtaa 2/2015. Suomen kielen hallintoalue kuuluttaa Uutisvirtaa 2/2015 Suomen kielen hallintoalue kuuluttaa Ludvikan kunta puhuu myös suomea- luentopäivä 11/9 11. syyskuuta on Ludvikan vuoro! Folkets Husilla tarjolla luentoja ja muuta mukavaa klo. 15.30-20.00.

Lisätiedot

Vantaan sivistystoimi

Vantaan sivistystoimi Vantaan sivistystoimi Paula Ylöstalo-Kuronen Apulaiskaupunginjohtaja 12.9.2012 Sivistystoimen visio ja toiminta-ajatus Vantaa on kasvuun, oppimiseen, uudistumiseen ja sivistykseen luottava lasten, nuorten

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE / Ver 1.0 / Huhtikuu WordPress KÄYTTÖOHJE Sotkamo 2016

KÄYTTÖOHJE / Ver 1.0 / Huhtikuu WordPress KÄYTTÖOHJE Sotkamo 2016 / / WordPress KÄYTTÖOHJE Sotkamo 2016 Sisältö Sisältö 1. Yleistä 2. Kirjautuminen ylläpitoon 2.1. Kirjaudu osoitteessa: http://sotkamo.valudata.fi/admin Myöhemmin: http://www.sotkamo.fi/admin 2.2 Salasana

Lisätiedot

Asiakas Sukunimi ja etunimet Henkilötunnus. Lääkitys (mihin tarkoitukseen/lääkityksestä vastaava taho)

Asiakas Sukunimi ja etunimet Henkilötunnus. Lääkitys (mihin tarkoitukseen/lääkityksestä vastaava taho) KUNTA / KUNTAYHTYMÄ: PALVELUSUUNNITELMA Päiväys: Asiakas Sukunimi ja etunimet Henkilötunnus Lähiomainen Sukunimi ja etunimi Puhelinnumero Suhde asiakkaaseen Puhelinnumero Muut perheen jäsenet ja lähiverkosto

Lisätiedot

Millaista vanhustenhoidon tulisi sinun mielestäsi olla tulevaisuudessa?

Millaista vanhustenhoidon tulisi sinun mielestäsi olla tulevaisuudessa? Millaista vanhustenhoidon tulisi sinun mielestäsi olla tulevaisuudessa? Vastaa sen pohjalta, millaista Ruotsin paras vanhustenhoito sinun mielestäsi olisi. Yritä pohtia, miten haluaisit asioiden olevan

Lisätiedot

Onko lainsäädäntö yhteistyön tuki vai kompastuskivi? Kokemuksia Manuva-hankkeesta

Onko lainsäädäntö yhteistyön tuki vai kompastuskivi? Kokemuksia Manuva-hankkeesta Onko lainsäädäntö yhteistyön tuki vai kompastuskivi? Kokemuksia Manuva-hankkeesta 1.10.2012 Koulun ja lastensuojelun yhteistyö -seminaari Sannakaisa Koskinen Pistarit 1. Peruste oleskeluluvan myöntämiselle

Lisätiedot

Tietoa Södertäljestä. Päivitetty kesäkuussa 2010

Tietoa Södertäljestä. Päivitetty kesäkuussa 2010 Tietoa Södertäljestä Päivitetty kesäkuussa 2010 Södertälje solmukohta Södertälje ei ole mikään tavallinen ruotsalainen kaupunki. Kaukana siitä. Jo ammoisista ajoista on Södertälje ollut tärkeä kauppapaikka,

Lisätiedot

Leena Nissilä Asiantuntijayksikön päällikkö, opetusneuvos. Opetushallitus Hakaniemenkatu Helsinki

Leena Nissilä Asiantuntijayksikön päällikkö, opetusneuvos. Opetushallitus Hakaniemenkatu Helsinki Maahanmuuttajaoppilaan kohtaaminen Leena Nissilä Asiantuntijayksikön päällikkö, opetusneuvos Opetushallitus Hakaniemenkatu 2 00530 Helsinki 09-7747 7705 leena.nissila@oph.fi Osaamisen ja sivistyksen asialla

Lisätiedot

Espoon suomenkielinen perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma

Espoon suomenkielinen perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Espoon suomenkielinen perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Sisällys 1 Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 1 3 Perusopetukseen valmistavan opetuksen tavoitteet ja keskeiset

Lisätiedot

FINSKA. Solnan kaupunki. Johdanto

FINSKA. Solnan kaupunki. Johdanto FINSKA Solnan kaupunki Johdanto 1 Näin Solnaa hallitaan Kaupungin luottamushenkilöillä on lakien ja asetusten puitteissa suuri vapaus päättää Solnan hallinnosta. Solnan poliittisena tulevaisuudennäkymänä

Lisätiedot

Data@Flow. Verkkosivuston hallinnan ohjeet. atflow Oy tuki@atflow.fi. AtFlow Oy, tuki@atflow.fi, +358 (0)50 452 5620

Data@Flow. Verkkosivuston hallinnan ohjeet. atflow Oy tuki@atflow.fi. AtFlow Oy, tuki@atflow.fi, +358 (0)50 452 5620 Data@Flow Verkkosivuston hallinnan ohjeet atflow Oy tuki@atflow.fi AtFlow Oy, tuki@atflow.fi, +358 (0)50 452 5620 Sisällysluettelo 1. Kirjautuminen... 2 2. Sivuston muokkaus... 2 3. Sivujen ja valikoiden

Lisätiedot