Yliopistojen työhyvinvointi osa-alueet kehitys

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yliopistojen työhyvinvointi osa-alueet kehitys"

Transkriptio

1

2

3 Yliopistojen työhyvinvointi osa-alueet kehitys

4 Osa-alueet vuosina Yhteis et 2010 Yhteis et 2011 Yhteis et 2012 Yhteis et 2013 Yhteis et ,5 4 3,5 3 3,22 3,45 3,57 3,46 3,67 3,78 2,98 3,26 3,47 3,4 3,79 3,79 2,8 2,95 3,24 3,49 3,54 3,51 3,41 3,13 2,5 2 3,32 3,42 3,6 3,72 3,16 3,42 3,68 3,66 2,46 2,7 2,92 3,37 3,43 3,31 3,43 1,5 1

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16 43,9 63,2 34,7 46,3 44,7

17

18

19 YHTEISÖLLISYYS YKSIKÖSSÄMME 1. Tuemme ja kannustamme toisiamme 2. Yksikkömme on kehitysm yönteinen 3. Yksikössämme ei ole yksilöiden välistä haitallista kilpailua 4. Huhut tai j uorut eivät häirits e työnt ek oa 3,76 3,71 3,73 3,7 3,45 3,41 3,45 3,48 5. Meillä on toimivat menettelytavat vaikeiden asioiden puheeksi ottamiseksi 2,9 2,85 6. Osaamista ja tietoa jaetaan työntekijöiden kesken riittäväs ti 7. Kokouskäytäntömme palvelevat yksikön tavoitteiden saavuttamista 3,43 3,38 3,31 3,26 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 Työhyvinvointik ysely 2015 / Helsingin yliopisto (Kaikki vastaajat) Työhyvinvointik ysely 2013 / Helsingin yliopisto (Kaikki vastaajat)

20 YHTEISÖLLISYYS YKSIKÖSSÄMME 3,56 8. Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus toteutuu yksikössämme. 3,47 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 Työhyvinvointik ysely 2015 / Helsingin yliopisto (Kaikki vastaajat) Työhyvinvointik ysely 2013 / Helsingin yliopisto (Kaikki vastaajat)

21 OMAN TYÖN SISÄLTÖ JA OSAAMINEN 9. Työtehtäväni ovat mielenkiintoisia ja haastavia 10. Voin vaikuttaa riittävästi omiin työtehtäviini 11. Minulla on mahdollisuus käyttää kekseliäisyyttä/luovuutta työssäni 12. Pystyn hyödyntämään osaamistani tehokkaasti työssäni 13. Saan riittäväst i m ahdollisuuk sia k ehittää osaam istani 4,27 4,21 3,98 3,96 4,24 4,2 4,1 4,08 3,74 3, Minulla on yliopistossa mahdollisuus edetä urallani 15. Perehdyttäminen hoidetaan yksikössämme hyvin 2,47 2,72 3 3,01 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 Työhyvinvointik ysely 2015 / Helsingin yliopisto (Kaikki vastaajat) Työhyvinvointik ysely 2013 / Helsingin yliopisto (Kaikki vastaajat)

22 TYÖOLOT 16. Minulla on riittävästi aikaa selviytyä työtehtävistäni työaikana 3,22 3, Voin keskittyä työhöni ilman liiallisia häiriöitä 3,25 3, Muutokset työssäni eivät kuormita jaksamistani. 3,06 3, En koe työtäni henkisesti raskaaksi. 20. Yksikössämme ei ole esiintynyt epäasiallista kohtelua tai työpaikkakiusaamista viimeisen vuoden aikana. (Epäasiallisella kohtelulla tarkoitetaan työyhteisön jäseneen kohdistettua eristämistä, työn 21. Pystyn pitämään työni ja muun elämäni tasapainossa. 3,26 3,34 3,64 3,54 3,76 3,8 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 Työhyvinvointik ysely 2015 / Helsingin yliopisto (Kaikki vastaajat) Työhyvinvointik ysely 2013 / Helsingin yliopisto (Kaikki vastaajat)

23 LÄHIESIMIESTYÖ (ESIMIES JONKA KANSSAKÄYT KEHITYSKESKUSTELUN / TEET TYÖSUUNNITELMAN) 22. Esimieheni toimii tasapuolisesti ja oikeudenmukaisesti. 3,86 3, Saan riittäväs t i palautett a es im ieheltän i. 24. Esimieheni rohkaisee tekemään aloitteita, ottamaan vastuuta sekä kehittämään työtäni. 25. Esimieheni osaa ottaa huomioon ihmisten erilaisuuden (esim. osaamiseen ja kokemukseen tai toimintakyk yyn liittyvät tekijät) 3,41 3,4 3,72 3,67 3,66 3, Esim ieheni luottaa m inuun. 4,21 4, Esimieheni varmistaa, että työni tavoitteet ovat selkeät. 3,32 3, Esimieheni käy kahdenkeskisen kehitys - /tavoitekeskustelun kanssani ainakin kerran vuodessa. 3,92 3,87 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 Työhyvinvointik ysely 2015 / Helsingin yliopisto (Kaikki vastaajat) Työhyvinvointik ysely 2013 / Helsingin yliopisto (Kaikki vastaajat)

24 LÄHIESIMIESTYÖ (ESIMIES JONKA KANSSAKÄYT KEHITYSKESKUSTELUN / TEET TYÖSUUNNITELMAN) 29. Koen kanssani käydyt kehitys -/tavoitekeskustelut hyödyllisiksi. 3,29 3, Esimieheni kiinnittää huomiota työni kuormittavuuteen ja jaksamiseeni. 3,31 3,29 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 Työhyvinvointik ysely 2015 / Helsingin yliopisto (Kaikki vastaajat) Työhyvinvointik ysely 2013 / Helsingin yliopisto (Kaikki vastaajat)

25 STRATEGINEN JOHTAMINEN, YLIOPISTOTASO (REHTORAATTI) 31. Yliopiston johto toimii avoimesti päätöksenteossa ja sen valmistelussa 2,61 2, Yliopistomme strategia on selkeä ja ymmärrettävä. 2,87 3, Yliopistotason strategian toteutumista arvioidaan säännöllisesti. 3 3, Henkilöstö voi vaikuttaa yliopiston päätöksentekoon olemassa olevia vaikutuskanavia pitkin 2,31 2, Yliopistomme on vetovoimainen työpaikka. 3,07 3,39 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 Työhyvinvointik ysely 2015 / Helsingin yliopisto (Kaikki vastaajat) Työhyvinvointik ysely 2013 / Helsingin yliopisto (Kaikki vastaajat)

26 STRATEGINEN JOHTAMINEN, TIEDEKUNTATASO, KESKUSHALLINTO. YKSIKÖLLÄ TARKOITETAAN TIEDEKUNTAATAI KESKUSHALLINTOAKOKONAISUUDESSAAN. (DEKAANI, HALLINTOJOHTAJA) 36. Yliopiston strategia ohjaa yksikkömme toimintaa ja perustehtävää. 3,45 3, Yksikkömme tavoitteiden toteutumista arvioidaan yhdessä säännöllisesti. 3,12 3, Yksikkömme on vetovoimainen asiantuntijayhteistö. 3,56 3,62 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 Työhyvinvointik ysely 2015 / Helsingin yliopisto (Kaikki vastaajat) Työhyvinvointik ysely 2013 / Helsingin yliopisto (Kaikki vastaajat)

27 STRATEGINEN JOHTAMINEN, LAITOSTASO YKSIKÖLLÄ TARKOITETAAN TIEDEKUNNAN LAITOSTA, ERILLISTÄ LAITOSTATAI KESKUSHALLINNON TOIMIALAA. (ERILLISEN LAITOKSEN JOHTAJA, LAITOSJOHTAJA, TOIMIALAJOHTAJA) 39. Yksikkömme johto toimii avoimesti päätöksenteossa ja sen valmistelussa. 3,2 3, Henkilöstö voi vaikuttaa yksikkömme päätöksentekoon olemassa olevia vaikutuskanavia pitkin. 3,03 3, Yliopiston strategia ohjaa yksikkömme toimintaa ja perustehtävää. 3,54 3, Yksikkömme tavoitteiden toteutumista arvioidaan yhdessä säännöllisesti. 3,24 3, Yksikkömme on vetovoimainen asiantuntijayhteistö. 3,61 3,64 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 Työhyvinvointik ysely 2015 / Helsingin yliopisto (Kaikki vastaajat) Työhyvinvointik ysely 2013 / Helsingin yliopisto (Kaikki vastaajat)

28 HELSINGIN YLIOPISTON LISÄKYSYMYKSET VIESTINTÄ 3, Olen tyytyväinen sisäiseen viestintään eli tiedonkulkuun koko yliopistoa koskevissa asioissa. 3,05 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 Työhyvinvointik ysely 2015 / Helsingin yliopisto (Kaikki vastaajat) Työhyvinvointik ysely 2013 / Helsingin yliopisto (Kaikki vastaajat)

29 HELSINGIN YLIOPISTON LISÄKYSYMYKSET EPÄASIALLINEN KOHTELU 45. Minuun ei ole kohdistunut työpaikalla epäasiallista kohtelua tai työpaikkakiusaamista viimeisen vuoden aikana. (Epäasiallisella kohtelulla tarkoitetaan työyhteisönjäseneen kohdistettua eristämistä, työn mitätöintiä, uhkaamista, selän takanapuhumista tai muuta painostamista.) 4, Minuun ei ole kohdistunut työpaikalla seksuaalista häirintää viimeisen vuoden aikana. (Seksuaalinen häirintä tarkoittaa ei-haluttua seksuaalisluonteista fyysistä, sanallista tai muuta käyttäytymistä.) 4,86 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 Työhyvinvointik ysely 2015 / Helsingin yliopisto (Kaikki vastaajat) Työhyvinvointik ysely 2013 / Helsingin yliopisto (Kaikki vastaajat)

30 OSA-ALUEIDEN KESKIARVOT / HY 5 4,5 4,52 4 3,5 3 3,45 3,41 3,69 3,71 3,37 3,41 3,63 3,61 2,98 2,77 3,38 3,39 3,32 3,3 3,05 3,05 3,46 3,36 2,5 2 1,5 1 Työhyvinvointik ysely 2015 / Helsingin yliopisto (Kaikki vastaajat) Työhyvinvointikysely 2013 / Helsingin yliopisto (Kaikki vastaajat)

31

32 Työilmapiirikyselyn palaute: johtaminen Toteutunut Toteutunut Toteutunut HY 3,00 3,00 2,91 Työilmapiirikyselyn palaute: osaaminen Toteutunut Toteutunut Toteutunut HY 3,40 3,56 3,57 Työilmapiirikyselyn palaute: työyhteisö ja yhteistyö Toteutunut Toteutunut Toteutunut HY 3,50 3,46 3,47

33 Työilmapiirikyselyn palaute: johtaminen Toteutunut 2011 Toteutunut 2013 Toteutunut 2015 Strategiakauden tavoite Tiedekunnan koodi ja nimi 01 Keskushallinto 3,10 3,28 3,17 3,50 10 Teologinen tiedekunta 3,20 3,14 3,25 3,50 20 Oikeustieteellinen tiedekunta 2,80 2,75 2,46 3,20 30 Lääketieteellinen tiedekunta 2,90 2,87 2,85 3,10 40 Humanistinen tiedekunta 2,70 2,84 2,70 4,00 50 Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta 3,10 2,98 2,94 3,20 55 Farmasian tiedekunta 3,30 3,40 3,00 3,40 57 Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta 2,90 2,95 2,84 3,20 60 Käyttäytymistieteellinen tiedekunta 3,10 3,01 2,85 3,40 70 Valtiotieteellinen tiedekunta 2,60 2,62 2,43 3,00 74 Svenska social- och kommunalhögskolan 3,50 3,61 3,32 3,70 80 Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta 3,00 2,67 2,85 3,50 90 Eläinlääketieteellinen tiedekunta 3,10 2,87 2,81 3,50

34 Työilmapiirikyselyn palaute: osaaminen Toteutunut 2011 Toteutunut 2013 Toteutunut 2015 Strategiakauden tavoite Tiedekunnan koodi ja nimi 01 Keskushallinto 3,30 3,53 3,44 3,50 10 Teologinen tiedekunta 3,70 3,63 3,97 4,00 20 Oikeustieteellinen tiedekunta 3,40 3,33 3,20 4,00 30 Lääketieteellinen tiedekunta 3,50 3,57 3,55 3,60 40 Humanistinen tiedekunta 3,40 3,58 3,70 4,00 50 Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta 3,60 3,67 3,67 3,70 55 Farmasian tiedekunta 3,60 3,85 3,76 3,70 57 Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta 3,40 3,53 3,41 3,60 60 Käyttäytymistieteellinen tiedekunta 3,50 3,59 3,57 3,60 70 Valtiotieteellinen tiedekunta 3,30 3,34 3,39 3,60 74 Svenska social- och kommunalhögskolan 3,90 4,13 4,13 4,00 80 Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta 3,50 3,48 3,56 4,00 90 Eläinlääketieteellinen tiedekunta 3,30 3,42 3,60 3,50

35 Työilmapiirikyselyn palaute: työyhteisö ja yhteistyö Toteutunut 2011 Toteutunut 2013 Toteutunut 2015 Strategiakauden tavoite Tiedekunnan koodi ja nimi 01 Keskushallinto 3,50 3,45 3,37 3,70 10 Teologinen tiedekunta 3,70 3,51 3,86 4,00 20 Oikeustieteellinen tiedekunta 3,10 2,96 2,63 3,50 30 Lääketieteellinen tiedekunta 3,50 3,44 3,46 3,60 40 Humanistinen tiedekunta 3,50 3,47 3,58 4,00 50 Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta 3,70 3,67 3,58 3,80 55 Farmasian tiedekunta 3,80 3,79 3,66 3,90 57 Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta 3,30 3,30 3,24 3,60 60 Käyttäytymistieteellinen tiedekunta 3,50 3,37 3,38 3,60 70 Valtiotieteellinen tiedekunta 3,30 3,18 3,25 3,60 74 Svenska social- och kommunalhögskolan 3,90 4,08 3,96 4,00 80 Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta 3,50 3,18 3,34 4,00 90 Eläinlääketieteellinen tiedekunta 3,60 3,28 3,48 4,00

36

37 OSA-ALUEIDEN KESKIARVOT / TIEDEKUNNAT 5 4,5 4,54 4 3,5 3 3,42 3,36 3,77 3,77 3,32 3,36 3,6 3,54 2,88 2,68 3,3 3,32 3,28 3,23 2,99 2,98 3,43 3,31 2,5 2 1,5 1 Työhyvinvointik ysely 2015 (Tiedekunnat) Työhyvinvointik ysely 2013 (Tiedekunnat)

38 OSA-ALUEIDEN KESKIARVOT / TEOLOGINEN TIEDEKUNTA 5 4,79 4,5 4 3,5 3 3,78 3,46 4,08 3,88 3,42 3,47 4 3,67 3,03 3,11 4,04 3,66 3,78 3,4 3,42 3,26 3,82 3,49 2,5 2 1,5 1 Työhyvinvointik ysely 2015 (Teologinen tiedekunta) Työhyvinvointik ysely 2013 (Teologinen tiedekunta)

39 OSA-ALUEIDEN KESKIARVOT / OIKEUSTIETEELLINEN TIEDEKUNTA 5 4,5 4,11 4 3,5 3 2,5 2,87 2,63 3,64 3,68 3,14 2,87 3,34 3,34 2,44 2,84 2,92 2,92 2,77 2,82 2,89 2,54 3,02 3,08 2 1,5 1 Työhyvinvointik ysely 2015 (Oikeustieteellinen tiedekunta) Työhyvinvointikysely 2013 (Oikeustieteellinen tiedekunta)

40 OSA-ALUEIDEN KESKIARVOT / LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA 5 4,5 4,51 4 3,5 3 3,42 3,37 3,7 3,7 3,39 3,45 3,46 3,51 2,71 2,78 3,26 3,27 3,17 3,14 2,97 2,98 3,4 3,28 2,5 2 1,5 1 Työhyvinvointik ysely 2015 (Lääketieteellinen tiedekunta) Työhyvinvointik ysely 2013 (Lääketieteellinen tiedekunta)

41 OSA-ALUEIDEN KESKIARVOT / HUMANISTINEN TIEDEKUNTA 5 4,66 4,5 4 3,5 3 2,5 3,55 3,4 3,92 3,87 3,42 3,42 3,81 3,71 2,53 2,79 3,39 3,37 3,38 3,3 2,95 2,92 3,51 3,35 2 1,5 1 Työhyvinvointik ysely 2015 (Humanistinen tiedekunta) Työhyvinvointik ysely 2013 (Humanistinen tiedekunta)

42 OSA-ALUEIDEN KESKIARVOT / MATEMAATTIS- LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA 5 4,5 4,57 4 3,5 3 3,54 3,59 3,84 3,89 3,64 3,38 3,48 3,53 2,96 2,81 3,36 3,38 3,29 3,31 3,01 2,91 3,49 3,38 2,5 2 1,5 1 Työhyvinvointik ysely 2015 (Matemaattis -luonnontieteellinen tiedekunta) Työhyvinvointik ysely 2013 (Matemaattis -luonnontieteellinen tiedekunta)

43 OSA-ALUEIDEN KESKIARVOT / FARMASIAN TIEDEKUNTA 5 4,72 4,5 4 3,5 3 3,76 3,64 3,9 4,01 3,57 3,41 3,96 3,84 2,88 3,33 3,69 3,55 3,42 3,6 2,95 3,44 3,59 3,67 2,5 2 1,5 1 Työhyvinvointik ysely 2015 (Farmasian tiedekunta) Työhyvinvointik ysely 2013 (Farmasian tiedekunta)

44 OSA-ALUEIDEN KESKIARVOT / BIO- JA YMPÄRISTÖTIETEELLINEN TIEDEKUNTA 5 4,5 4,32 4 3,5 3 3,21 3,27 3,63 3,72 3,23 3,27 3,49 3,55 2,92 2,74 3,26 3,34 3,22 3,29 3,03 2,88 3,35 3,28 2,5 2 1,5 1 Työhyvinvointik ysely 2015 (Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta) Työhyvinvointikysely 2013 (Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta)

45 OSA-ALUEIDEN KESKIARVOT / KÄYTTÄYTYMISTIETEELLINEN TIEDEKUNTA 5 4,5 4,57 4 3,5 3 3,34 3,33 3,77 3,82 3,2 3,24 3,53 3,53 2,99 2,76 3,39 3,28 3,36 3,37 3,18 3,05 3,43 3,36 2,5 2 1,5 1 Työhyvinvointik ysely 2015 (Käyttäytymistieteellinen tiedekunta) Työhyvinvointik ysely 2013 (Käyttäytymistieteellinen tiedekunta)

46 OSA-ALUEIDEN KESKIARVOT / VALTIOTIETEELLINEN TIEDEKUNTA 5 4,5 4,47 4 3,5 3 2,5 3,23 3,1 3,66 3,66 3,43 3,19 3,23 3,28 2,22 2,54 3,09 2,99 2,97 2,94 2,65 2,7 3,2 3,07 2 1,5 1 Työhyvinvointik ysely 2015 (Valtiotieteellinen tiedekunta) Työhyvinvointikysely 2013 (Valtiotieteellinen tiedekunta)

47 OSA-ALUEIDEN KESKIARVOT / SVENSKA SOCIAL- OCH KOMMUNALHÖGSKOLAN 5 4,8 4,5 4 3,5 3 4,03 4,05 4,06 4,04 3,58 3,85 3,94 4,16 3,16 3,67 4,01 4,05 4,19 4,19 3,6 3,83 3,93 3,98 2,5 2 1,5 1 Työhyvinvointik ysely 2015 (Svenska social - och kommunalhögskolan) Työhyvinvointik ysely 2013 (Svenska social - och kommunalhögskolan)

48 OSA-ALUEIDEN KESKIARVOT / MAATALOUS- METSÄTIETEELLINEN TIEDEKUNTA 5 4,5 4,62 4 3,5 3 3,38 3,18 3,72 3,69 3,3 3,28 3,56 3,46 2,67 2,66 3,37 3,12 2,99 2,96 3,04 2,89 3,42 3,14 2,5 2 1,5 1 Työhyvinvointik ysely 2015 (Maatalous -metsätieteellinen tiedekunta) Työhyvinvointik ysely 2013 (Maatalous -metsätieteellinen tiedekunta)

49 OSA-ALUEIDEN KESKIARVOT / ELÄINLÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA 5 4,5 4,45 4 3,5 3 3,5 3,19 3,65 3,58 3,3 3,23 3,63 3,46 2,87 2,64 3,39 3,28 3,17 3,05 2,94 2,93 3,42 3,19 2,5 2 1,5 1 Työhyvinvointik ysely 2015 (Eläinlääketieteellinen tiedekunta) Työhyvinvointikysely 2013 (Eläinlääketieteellinen tiedekunta)

50 OSA-ALUEIDEN KESKIARVOT / ERILLISET LAITOKSET 5 4,5 4,51 4 3,5 3 3,52 3,49 3,57 3,63 3,46 3,49 3,72 3,71 2,9 3,11 3,56 3,55 3,43 3,45 3,17 3,17 3,54 3,45 2,5 2 1,5 1 Työhyvinvointik ysely 2015 (Erilliset laitokset) Työhyvinvointik ysely 2013 (Erilliset laitokset)

51 OSA-ALUEIDEN KESKIARVOT / KESKUSHALLINTO 5 4,5 4,42 4 3,5 3 3,38 3,45 3,44 3,53 3,4 3,46 3,6 3,69 3,25 3,03 3,33 3,39 3,21 3,23 3,12 3,15 3,44 3,39 2,5 2 1,5 1 Työhyvinvointik ysely 2015 (Keskushallinto) Työhyvinvointik ysely 2013 (Keskushallinto)

52 OSA-ALUEIDEN KESKIARVOT / MUU HENKILÖSTÖ OPETUS- JA TUTKIMUSHENKILÖSTÖ 5 4,5 4,5 4,55 4 3,5 3 3,91 3,45 3,45 3,48 3,46 3,26 3,67 3,6 2,88 2,65 3,45 3,31 3,32 3,33 3,1 3,01 3,48 3,45 2,5 2 1,5 1 Muu henkilöstö Opetus- ja tutkimushenkilöstö

TYÖHYVINVOINTI- KYSELY MATEMAATTIS- LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA TIETOJENKÄSITTELY- TIETEEN LAITOS

TYÖHYVINVOINTI- KYSELY MATEMAATTIS- LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA TIETOJENKÄSITTELY- TIETEEN LAITOS TYÖHYVINVOINTI- KYSELY MATEMAATTIS- LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA TIETOJENKÄSITTELY- TIETEEN LAITOS 2015-2013 Työhyvinvointikysely Taustatiedot Sukupuoli: 10 8 69.0 % 72.5 % 6 4 31.0 % 27.5 % 2 Nainen

Lisätiedot

JY työhyvinvointikysely 2015 (2013) Bio- ja ympäristötieteiden laitos

JY työhyvinvointikysely 2015 (2013) Bio- ja ympäristötieteiden laitos JY työhyvinvointikysely 2015 (2013) Bio- ja ympäristötieteiden laitos 30.10.2015 Työhyvinvointikysely 2015 Taustatiedot Palvelussuhde: 50,0 % Määräaikainen 50,0 % 50,0 % Toistaiseksi voimassaoleva 50,0

Lisätiedot

Yliopistojen työhyvinvointikysely 2013 Itä-Suomen yliopisto

Yliopistojen työhyvinvointikysely 2013 Itä-Suomen yliopisto Yliopistojen työhyvinvointikysely 0 Itä-Suomen yliopisto 8.0.0 Yhkan hallintopalvelukeskus verrattuna tiedekuntaan Työhyvinvointikysely Taustatiedot Kampus Joensuu % Kuopio % Savonlinna 7% Muu % Yhteiskuntatieteiden

Lisätiedot

Henkilöstökysely

Henkilöstökysely Henkilöstökysely 2017 15.11.2017 Vastausprosentti kouluittain Yliopiston vastausprosentti oli 61%, 2327 vastaajaa. 205 193 221 361 367 401 579 Vastausprosentti henkilöstöryhmittäin Yliopiston vastausprosentti

Lisätiedot

Työhyvinvointikysely 2013

Työhyvinvointikysely 2013 Työhyvinvointikysely 2013 22.11.2013 Henkilöstöpalvelut Ulla Huttunen Toteutus Kysely toteutettiin sähköisesti JY:ssa 23.9.- 6.10.2013 Kysely uudistui vuonna 2013 kysymysten määrä väheni (62 -> 43) Uudet

Lisätiedot

Yliopistojen työhyvinvointikysely Biologian laitos. Vastaajia 47

Yliopistojen työhyvinvointikysely Biologian laitos. Vastaajia 47 Yliopistojen työhyvinvointikysely 0 Biologian laitos Vastaajia 7 Hyvinvointikysely Taustatiedot - Sukupuoli: Yksittäisiä vastaajia: LuTK 06, Biologian laitos 9 00% 80% 60% % 6% 0% 0% % 0% 0% Nainen Mies

Lisätiedot

Yliopistojen työhyvinvointikysely 2011 Biologian laitos opetus- ja tutkimushenkilöstö. Vastaajia 27

Yliopistojen työhyvinvointikysely 2011 Biologian laitos opetus- ja tutkimushenkilöstö. Vastaajia 27 Yliopistojen työhyvinvointikysely 0 Biologian laitos opetus- ja tutkimushenkilöstö Vastaajia 7 Hyvinvointikysely Taustatiedot - Sukupuoli: Yksittäisiä vastaajia: 66 0 8 6 6% 9% % 9% Nainen Mies Biologian

Lisätiedot

Yliopistojen työhyvinvointikysely 2011 Biologian laitos tukihenkilöstö. Vastaajia 21

Yliopistojen työhyvinvointikysely 2011 Biologian laitos tukihenkilöstö. Vastaajia 21 Yliopistojen työhyvinvointikysely 0 Biologian laitos tukihenkilöstö Vastaajia Hyvinvointikysely Taustatiedot - Sukupuoli: Yksittäisiä vastaajia: 0 8 6 8% 6% % 8% Nainen Mies Biologian laitos, Muu henkilökunta,

Lisätiedot

Työhyvinvointikysely 2011 Oulun yliopisto / Muut yliopistot

Työhyvinvointikysely 2011 Oulun yliopisto / Muut yliopistot Työhyvinvointikysely 2011 n yliopisto / Muut yliopistot Hyvinvointikysely Taustatiedot - Sukupuoli: Yksittäisiä vastaajia: 1215 100% 80% 60% 55% 60% 40% 45% 40% 20% 0% Nainen (KA: 1.452, Hajonta: 1.117)

Lisätiedot

Aalto-yliopisto. Henkilöstökysely

Aalto-yliopisto. Henkilöstökysely Aalto-yliopisto Henkilöstökysely 2.-15.5.2011 Henkilöstökyselyn yhteenveto Pääviestit Aalto-yliopiston tulokset ovat suurelta osin linjassa muiden yliopistojen vastaavien tulosten keskiarvon kanssa. Useimmilla

Lisätiedot

Muu opetus- ja tutkimushenkilöstö. Muu 4. porras 3. porras 2. porras 1. porras

Muu opetus- ja tutkimushenkilöstö. Muu 4. porras 3. porras 2. porras 1. porras Henkilöstö henkilötyövuosina tiedekunnittain 2011 Opetuksen ja opetus- ja Tiedekunnan nimi 4. porras 3. porras 2. porras 1. porras Keskushallinto 1,0 0,2 0,2 10,8 1,7 2,2 424,3 1,1 9,5 450,8 Teologinen

Lisätiedot

Henkilöstökysely Johdanto

Henkilöstökysely Johdanto Henkilöstökysely 2012 Johdanto Henkilöstökysely 2012 Miten voin osallistua tulosten käsittelyyn? AALTO- JA KOULUTASOLLA Tulosten käsittely Aallon ja koulujen johtoryhmissä. Tuloksista viestitään henkilöstölle

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTUTKIMUS 2017 Parikkalan kunta. Jani Listenmaa, Hanna Aho

HENKILÖSTÖTUTKIMUS 2017 Parikkalan kunta. Jani Listenmaa, Hanna Aho HENKILÖSTÖTUTKIMUS 2017 Parikkalan kunta Jani Listenmaa, Hanna Aho Yleistä tutkimuksesta Tutkimuksen tavoitteena oli kartoittaa Parikkalan kunnan henkilöstön hyvinvointia ja jaksamista, työyhteisön tilaa

Lisätiedot

HENKILÖSTÖ- RAKENTEEN KEHITYS Q1/2010 Q3-2014

HENKILÖSTÖ- RAKENTEEN KEHITYS Q1/2010 Q3-2014 HENKILÖSTÖ- RAKENTEEN KEHITYS Q1/21 Q3-214 HENKILÖSTÖLUKUMÄÄRÄN RAPORTOINTI Henkilöstölukumäärä on vuosineljänneksen viimeisen päivän poikkileikkaustilanne. Raportille otetaan mukaan kyseisenä päivänä

Lisätiedot

Kokeisiin osallistuneet

Kokeisiin osallistuneet Helsingin yliopistoon hakeneet, ja aloituspaikat v. 2012 Koulutusohjelma hakijoista osuus osallistuneista Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta Akvaattiset tieteet 135 78 16 16 % 28 % Biologi (svenskspråkig)

Lisätiedot

Esitykseni perustuu pääosin

Esitykseni perustuu pääosin Opetustoiminnan johtaminen osana Helsingin yliopiston akateemisten johtajien työnkuvaa. Anne Nevgi 17.3.2009 Esitykseni perustuu pääosin Maija Viitasalo: pro gradu tutkielma: Opetustoiminnan johtaminen

Lisätiedot

Työhyvinvointi Helsingin yliopistossa ilmapiirikyselyjen valossa Yliopistojen työsuojelupäivät

Työhyvinvointi Helsingin yliopistossa ilmapiirikyselyjen valossa Yliopistojen työsuojelupäivät Työhyvinvointi Helsingin yliopistossa ilmapiirikyselyjen valossa Yliopistojen työsuojelupäivät 9. 10. 9. 2010 Henkilöstö- ja lakiasiat Eeva-Liisa Putkinen, hallinnollinen ylilääkäri Terhi Somerkallio,

Lisätiedot

Alueellinen työhyvinvointikysely. Voimaa ossaamisesta! -hanke

Alueellinen työhyvinvointikysely. Voimaa ossaamisesta! -hanke Alueellinen työhyvinvointikysely Voimaa ossaamisesta! -hanke Taustatiedot Vastaajia 1 983 henkilöä miehiä 14 % naisia 86 % Toimiala Hotelli- ja ravintola 5 % Kauppa- ja palvelu 17 % Muu julkishallinto

Lisätiedot

Vastausprosentti % Kuntaliitto 2004, n=202 Kuntaliitto 2008, n=198 Kuntaliitto 2011, n=220. Parempi Työyhteisö -kysely Työterveyslaitos 1

Vastausprosentti % Kuntaliitto 2004, n=202 Kuntaliitto 2008, n=198 Kuntaliitto 2011, n=220. Parempi Työyhteisö -kysely Työterveyslaitos 1 Vastausprosentti % 9 8 75 74 67 Kuntaliitto 4, n=2 Kuntaliitto 8, n=198 Kuntaliitto 11, n=2 Työterveyslaitos 1 Parempi Työyhteisö -Avainluvut 19 Työyhteisön kehittämisedellytykset 18 Työryhmän kehittämisaktiivisuus

Lisätiedot

Kirkon työolobarometri 2011

Kirkon työolobarometri 2011 Kirkon työolobarometri 0 Kirkon työolobarometri 0 Kirkon henkilöstön työoloja tutkittu joka toinen vuosi vuodesta 00 Tiedot kerättiin puhelinhaastatteluilla marraskuussa 0 Lähtöotos 600, netto-otos 9 Vastanneita

Lisätiedot

Terveyden- Mts 8 Lotta Kovanen Kirsi Koivulehto. Mts 8 Minna Kursi Minna Paavonsalo. Minna Paavonsalo. Mts 8 Laura Pohls Raili Klimschesffkij

Terveyden- Mts 8 Lotta Kovanen Kirsi Koivulehto. Mts 8 Minna Kursi Minna Paavonsalo. Minna Paavonsalo. Mts 8 Laura Pohls Raili Klimschesffkij HELSINKI-ESPOON TERVEYSPALVELUYKSIKÖN TIEDEKUNTIEN/KORKEAKOULUJEN YHDYSHENKILÖVERKOSTOT Yliopistoittain 16.3.2012 Tiedekunta tai korkeakoulu AY Insinööritieteiden kk Terveystyöryhmä Työryhmät Yleisterveys

Lisätiedot

Simo_suun_terveydenhuolto

Simo_suun_terveydenhuolto Kemin kaupunki (c) 2013 TT-Teamex Oy Simo_suun_terveydenhuolto Oliko ajansaanti mielestäsi helppoa? Vastauksia: 44 10% 20% 30% 40% 50% 60% erittäin tyytymätön 6.82% tyytymätön neutraali 6.82% tyytyväinen

Lisätiedot

Hausjärven kunnan työhyvinvointikysely 2018 yhteenveto

Hausjärven kunnan työhyvinvointikysely 2018 yhteenveto Liite nro 17 5.3.2019 Khall 29 Hausjärven kunnan työhyvinvointikysely 2018 yhteenveto KYSELYN TOTEUTUS JA RAPORTOINTI Hausjärven kunta toteuttaa kahden vuoden välein työhyvinvointikyselyn, jonka avulla

Lisätiedot

Porvoon kaupunki 2011 Henkilöstökysely QPS 34+

Porvoon kaupunki 2011 Henkilöstökysely QPS 34+ 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 0 1 Porvoon kaupunki 2011 Henkilöstökysely QPS 34+ Porvoo 2011 - Borgå 2011 N = 1273 Sukupuoli 100 % 90 % 80 % 81 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 18 % 10 % 0 % mies nainen Ikäryhmä

Lisätiedot

RANUAN KUNNAN HENKILÖSTÖN Työhyvinvointikyselyn tulokset

RANUAN KUNNAN HENKILÖSTÖN Työhyvinvointikyselyn tulokset RANUAN KUNNAN HENKILÖSTÖN Työhyvinvointikyselyn tulokset Yhteenveto vuosilta 2011, 201, 2015, 2016 ja 2017 toteutetuista kyselyistä Kunnanhallitus 7.5.2018 Yleistä kyselystä Ranuan työhyvinvointikyselyssä

Lisätiedot

Työhyvinvointi. Janita Koivuranta

Työhyvinvointi. Janita Koivuranta Työhyvinvointi Janita Koivuranta Mitä on työhyvinvointi? Työhyvinvointi on kokonaisuus, joka muodostuu työn mielekkyydestä, terveydestä, turvallisuudesta ja hyvinvoinnista Työhyvinvointi vaikuttaa työssä

Lisätiedot

Kyselyn yhteenveto. Työolobarometri (TOB) RKK Kyselyn vastaanottajia Kyselyn vastauksia Vastausprosentti. Laskennalliset ryhmät taulukossa

Kyselyn yhteenveto. Työolobarometri (TOB) RKK Kyselyn vastaanottajia Kyselyn vastauksia Vastausprosentti. Laskennalliset ryhmät taulukossa Hallitus 11.12.2013 LIITE 14 Kyselyn yhteenveto Kysely Työolobarometri (TOB) RKK 2013 Voimassa alkaen 10.4.2013 Voimassa asti 19.4.2013 Kyselyn vastaanottajia 937 Kyselyn vastauksia 528 Vastausprosentti

Lisätiedot

TOB työolobarometrin väittämät (timantin ulottuvuuksittain)

TOB työolobarometrin väittämät (timantin ulottuvuuksittain) 20.7.2011 TOB työolobarometrin väittämät (timantin ulottuvuuksittain) (1) Työn kehittävyys Minulla on mahdollisuus ajatella ja toimia itsenäisesti työssäni Minulla on mahdollisuus kehittää itselleni ominaisia

Lisätiedot

Terveyden- Mts 8 Lotta Kovanen Kirsi Koivulehto. Mts 8 Minna Kursi Minna Paavonsalo

Terveyden- Mts 8 Lotta Kovanen Kirsi Koivulehto. Mts 8 Minna Kursi Minna Paavonsalo HELSINKI-ESPOON TERVEYSPALVELUYKSIKÖN TIEDEKUNTIEN/KORKEAKOULUJEN YHDYSHENKILÖVERKOSTOT Yliopistoittain 18.9.2012 Tiedekunta tai korkeakoulu AY Insinööritieteiden kk Terveystyöryhmä Työryhmät Yleisterveys

Lisätiedot

Julkisen alan työhyvinvointi Toni Pekka Riku Perhoniemi

Julkisen alan työhyvinvointi Toni Pekka Riku Perhoniemi Julkisen alan työhyvinvointi 0 Toni Pekka Riku Perhoniemi Tutkimuksesta 000 vastaajaa; kunta 0, kirkko 00 Edustava otos kunta- ja kirkon organisaatioiden henkilöstöstä (KuEL, VaEL-opettajat, KiEL) Ikä,

Lisätiedot

Oodin osajärjestelmien esittely ja niiden käyttöönotot

Oodin osajärjestelmien esittely ja niiden käyttöönotot Oodin osajärjestelmien esittely ja niiden käyttöönotot 17.4.2007 Oodin osajärjestelmät WinOodi Opintohallinnon työkalu, esim. opinto-oikeuksien ja suoritusten kirjaaminen, raportit WebOodi Työkaluja opiskelijalle,

Lisätiedot

Terveyden- Mts 8 Lotta Kovanen Kirsi Koivulehto. Satu Selänne. Pekka Koskivirta. Nieminen. Mts 8 Piia Moisio Pekka Koskivirta

Terveyden- Mts 8 Lotta Kovanen Kirsi Koivulehto. Satu Selänne. Pekka Koskivirta. Nieminen. Mts 8 Piia Moisio Pekka Koskivirta HELSINKI-ESPOON TERVEYSPALVELUYKSIKÖN TIEDEKUNTIEN/KORKEAKOULUJEN YHDYSHENKILÖVERKOSTOT Yliopistoittain 3.3.2014 Tiedekunta tai korkeakoulu AY Insinööritieteiden kk Terveystyöryhmä Työryhmät Yleisterveys

Lisätiedot

Työhyvinvointikysely 2014

Työhyvinvointikysely 2014 Työhyvinvointikysely 2014 1. Henkilöstö- ja tehtäväryhmäsi 2. Yksikkösi Vastaajien määrä: 3. Omaan työhön liittyvä informaatio Minulla on selkeä tehtäväkuva 1 18 0 64 89 172 4,3 4,4 Minulle on täysin

Lisätiedot

HELSINGIN YLIOPISTON TIETEESTÄ TOIMINTAA VERKOSTON ESITTELY

HELSINGIN YLIOPISTON TIETEESTÄ TOIMINTAA VERKOSTON ESITTELY HELSINGIN YLIOPISTON TIETEESTÄ TOIMINTAA VERKOSTON (ENT. PROJEKTIKURSSIVERKOSTON) ESITTELY 8.6.2015 Koonnut Eric Carver, urapalvelut Tieteestä toimintaaprojektikurssit ovat yhteistyökumppaneiden antamien

Lisätiedot

KYSELY YLIOPISTON TOHTORIKOULUTUKSESTA JA JATKOTUTKINTOLINJAUKSIEN TOTEUTUMISESTA

KYSELY YLIOPISTON TOHTORIKOULUTUKSESTA JA JATKOTUTKINTOLINJAUKSIEN TOTEUTUMISESTA 11.3.2011 Kysely sulkeutunut 4.4.2011 Tohtorikoulutettaville suunnattu KYSELY YLIOPISTON TOHTORIKOULUTUKSESTA JA JATKOTUTKINTOLINJAUKSIEN TOTEUTUMISESTA Taustatiedot Sukupuoli nainen mies Ikä alle 25 25-29

Lisätiedot

Helsingin hengessä - sopua ja sovittelua työyhteisön arkeen

Helsingin hengessä - sopua ja sovittelua työyhteisön arkeen Helsingin hengessä - sopua ja sovittelua työyhteisön arkeen 1 Tarve yhteiselle toimintaohjeelle Kaupungin työyhteisöt ovat hyvin toimivia. Kaikilla työpaikoilla esiintyy kuitenkin näkemyseroja ja ristiriitoja.

Lisätiedot

Tiedonkulku ja vuorovaikutus

Tiedonkulku ja vuorovaikutus Tiedonkulku ja vuorovaikutus Työkyky Työn kehittävyys 5 3,20 3,18 4 3,59 3,62 3 3,58 3,12 2 Esimiestyö 3,43 3,32 3,38 1 4,05 397 3,97 4,00 3,23 3,25 3,55 369 3,69 3,60 Ergonomia 3,37 Optimaalinen kuormitus

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5:

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5: Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5: Henkilöstöohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto HENKILÖSTÖOHJELMA 1 Henkilöstöohjelman lähtökohdat Johtamisvisio Linjakas johtajuus ja yhteinen sävel.

Lisätiedot

Raportti yliopiston toiminnasta ja tuloksista

Raportti yliopiston toiminnasta ja tuloksista PUOLIVUOSIRAPORTTI 1 6 / 215 8.9.215 Raportti yliopiston toiminnasta ja tuloksista 1.1. 3.6.215 Julkaisut HY:n julkaisujen tilannekatsaus tammi kesäkuu 215 Yliopistotasolla kesä tammikuussa 215 julkaisuja

Lisätiedot

Yliopisto professorin työnantajana -selvitys Focus Master Oy

Yliopisto professorin työnantajana -selvitys Focus Master Oy Yliopisto professorin työnantajana -selvitys 2016 Focus Master Oy 3.10.2016 Selvitys toteutettiin sähköpostikyselynä Ajankohta kesäkuu 2016 Kohderyhmä yliopistojen palveluksessa olevat liiton jäsenet 533

Lisätiedot

Porvoon kaupunki. Yleistä kyselystä. Yleistä raportoinnista. Raportin rakenne. Raportti tehty: , klo 16.

Porvoon kaupunki. Yleistä kyselystä. Yleistä raportoinnista. Raportin rakenne. Raportti tehty: , klo 16. n kaupunki Raportti tehty: 7..7, klo 6.9 Vastaajia: 75 Yleistä kyselystä n työhyvinvointikyselyssä kartoitettiin työntekijöiden työhyvinvoinnin tilaa ja kokemuksia työn sujuvuudesta. Työhyvinvointikyselyn

Lisätiedot

Kysymykset ja vastausvaihtoehdot

Kysymykset ja vastausvaihtoehdot KAARI-TYÖHYVINVOINTIKYSELY 1 (8) Kysymykset ja vastausvaihtoehdot JOHTAMINEN TYÖYKSIKÖSSÄ Tässä osiossa arvioit lähiesimiehesi työskentelyä. Myös esimiehet arvioivat omaa lähiesimiestään. en enkä Minun

Lisätiedot

KYSELY YLIOPISTON TOHTORIKOULUTUKSESTA JA JATKOTUTKINTOLINJAUKSIEN TOTEUTUMISESTA

KYSELY YLIOPISTON TOHTORIKOULUTUKSESTA JA JATKOTUTKINTOLINJAUKSIEN TOTEUTUMISESTA Vastuullisille tutkijoille suunnattu KYSELY YLIOPISTON TOHTORIKOULUTUKSESTA JA JATKOTUTKINTOLINJAUKSIEN TOTEUTUMISESTA 11.3.2011 Kysely sulkeutunut 4.4.2011 Taustatiedot Sukupuoli nainen mies Ikä alle

Lisätiedot

Vuolle Setlementti ry

Vuolle Setlementti ry Vuolle Setlementti ry Pikku-Syöte Työyhteisökysely 2019 Kokonaistulos Kyselyyn vastasi 10 henkilöä. 4.05 26% Kokonaiskeskiarvo Kaikkien likert-vastausten keskiarvo oli 4.05. Kehittämistarve 26 prosenttia

Lisätiedot

Psykososiaalinen kuormitus työpaikoilla Liisa Salonen

Psykososiaalinen kuormitus työpaikoilla Liisa Salonen Psykososiaalinen kuormitus työpaikoilla 11.3.2017 Liisa Salonen Psykososiaalinen kuormitus Psykososiaalisilla kuormitustekijöillä tarkoitetaan työn sisältöön ja järjestelyihin sekä työyhteisön sosiaaliseen

Lisätiedot

1. Lapseni on. Kyselyyn tuli vastauksia yhteensä 104, vastausprosentti n. 25 %.

1. Lapseni on. Kyselyyn tuli vastauksia yhteensä 104, vastausprosentti n. 25 %. Asiakastyytyväisyyskysely varhaiskasvatuksen piirissä oleville lapsiperheille oli avoinna Kankaanpään kaupungin www-sivuilla huhtikuussa 2018. Salasana kyselyyn annettiin perheille lapsen varhaiskasvatuspaikasta.

Lisätiedot

Epäasiallisen kohtelun tunnistaminen ja toimenpiteet työpaikalla. Urpo Hyttinen Työympäristötoimitsija

Epäasiallisen kohtelun tunnistaminen ja toimenpiteet työpaikalla. Urpo Hyttinen Työympäristötoimitsija Epäasiallisen kohtelun tunnistaminen ja toimenpiteet työpaikalla Urpo Hyttinen Työympäristötoimitsija Käsitteitä Epäasiallisena kohteluna voidaan pitää kaikkea sellaista kielteistä käyttäytymistä työpaikalla,

Lisätiedot

KUNTO Muutoksen seurantakysely

KUNTO Muutoksen seurantakysely KUNTO Muutoksen seurantakysely Muutoksen seurantakyselyn tavoitteena on auttaa organisaation johtoa seuraamaan muutosprosessia ja arvioimaan sen vaikutuksia. Kysely tarjoaa henkilöstölle mahdollisuuden

Lisätiedot

HYKS-SAIRAANHOITOALUE TULOKSET HENKILÖSTÖRYHMITTÄIN

HYKS-SAIRAANHOITOALUE TULOKSET HENKILÖSTÖRYHMITTÄIN HYKS lautakunta 21.1.2014 Liite 2 HYKS-SAIRAANHOITOALUE TULOKSET HENKILÖSTÖRYHMITTÄIN Löydätte yksikkönne tulokset kalvosarjan alussa ja tämän jälkeen vertailut. Erot voidaan vastauksien määrien (N) mukaan

Lisätiedot

RAPORTTI TOHTORIKOULUTUSJÄRJESTELMÄN KÄYNNISTYMISESTÄ

RAPORTTI TOHTORIKOULUTUSJÄRJESTELMÄN KÄYNNISTYMISESTÄ Raportti hallitukselle 1(6) 4.11.2015 RAPORTTI TOHTORIKOULUTUSJÄRJESTELMÄN KÄYNNISTYMISESTÄ Helsingin yliopiston hallitus päätti 24.4.2013 tutkijakoulurakenteeseen siirtymisestä ja tutkijakoulujen aloista,

Lisätiedot

HYKS-sairaanhoitoalueen lautakunnan kokous Oheismateriaali A TULOSALUE: HYKS-SAIRAANHOITOALUE

HYKS-sairaanhoitoalueen lautakunnan kokous Oheismateriaali A TULOSALUE: HYKS-SAIRAANHOITOALUE HYKS-sairaanhoitoalueen lautakunnan kokous 8.3.2016 Oheismateriaali A TULOSALUE: HYKS-SAIRAANHOITOALUE Löydätte yksikkönne tulokset kalvosarjan alussa ja tämän jälkeen vertailut. Erot voidaan vastauksien

Lisätiedot

RAPORTTI YLIOPISTON TOIMINNASTA JA TULOKSISTA

RAPORTTI YLIOPISTON TOIMINNASTA JA TULOKSISTA Puolivuosiraportti 1-6 / 216 7.9.216 RAPORTTI YLIOPISTON TOIMINNASTA JA TULOKSISTA 1.1. 3.6.216 SISÄLLYS Johdanto... 1 Rankingit... 2 Julkaisut... 3 Yliopisto... 3 Tiedekunnat... 3 Arvio kansallisesta

Lisätiedot

Hyvä käytös sallittu! Nollatoleranssi epäasialliselle käytökselle ja häirinnälle. Hannu Tamminen KUOPIO 18.2.2011

Hyvä käytös sallittu! Nollatoleranssi epäasialliselle käytökselle ja häirinnälle. Hannu Tamminen KUOPIO 18.2.2011 Hyvä käytös sallittu! Nollatoleranssi epäasialliselle käytökselle ja häirinnälle Hannu Tamminen KUOPIO 18.2.2011 Häirintää ja väkivaltaa työpaikalla koskevan puitesopimus (EU-taso) Sopimuksessa tuomitaan

Lisätiedot

KUNTO Muutoskysely Alkukysely

KUNTO Muutoskysely Alkukysely KUNTO Muutoskysely Alkukysely Muutoskyselyn tavoitteena on auttaa organisaation johtoa suunnittelemaan ja seuraamaan muutosprosessia sekä arvioimaan sen vaikutuksia. Muutoskysely tarjoaa henkilöstölle

Lisätiedot

Mitä kuuluu? työhyvinvointikyselyn tulokset 2018 Työvaliokunta

Mitä kuuluu? työhyvinvointikyselyn tulokset 2018 Työvaliokunta Mitä kuuluu? työhyvinvointikyselyn tulokset 2018 Henkilöstöjohtaja Erja Saari Kyselyn toteutus Kyselyn toteutus Kokonaisarvosanaksi saimme 7,05 (7,16 vuonna 2017). Kyselyn vastausprosentti oli 67 % (52

Lisätiedot

Tampereen kaupungin eettiset toimintaperiaatteet. Tampereen kaupunki

Tampereen kaupungin eettiset toimintaperiaatteet. Tampereen kaupunki Tampereen kaupungin eettiset toimintaperiaatteet 1 Taustaa Kaupungin toimintamallin arvioinnin ja henkilöstön kanssa käsiteltyjen Kunta10 - työhyvinvointikyselyn tulosten pohjalta kaupungissa on havaittu

Lisätiedot

TULOKSELLISUUS JA TYÖELÄMÄN LAATU muuttujat, jotka korreloivat myös muiden kanssa (luovuus, oppiminen, motivaatio)

TULOKSELLISUUS JA TYÖELÄMÄN LAATU muuttujat, jotka korreloivat myös muiden kanssa (luovuus, oppiminen, motivaatio) TULOKSELLISUUS JA TYÖELÄMÄN LAATU muuttujat, jotka korreloivat myös muiden kanssa (luovuus, oppiminen, motivaatio) Kyselyn tulokset vertailussa Sinisellä: PKKY kysely 2012 (212 vastaajaa) ja vaikeaa esimiehille

Lisätiedot

Asiallinen käytös sallittu. Työympäristöseminaari

Asiallinen käytös sallittu. Työympäristöseminaari Asiallinen käytös sallittu Työympäristöseminaari 28.5.2019 1 Häirintä ja epäasiallinen kohtelu työturvallisuuslaissa Työntekijän pitää välttää sellaista epäasiallista kohtelua ja häirintää, joka voi aiheuttaa

Lisätiedot

Opiskelu ja oppiminen yliopistossa kysely Helsingin yliopistossa

Opiskelu ja oppiminen yliopistossa kysely Helsingin yliopistossa Opiskelu ja oppiminen yliopistossa kysely Helsingin yliopistossa Sari Lindblom-Ylänne & Anna Parpala Yliopistopedagogiikan tutkimus- ja kehittämisyksikkö YTY Kyselyn käytön tavoitteet Tutkimusperustainen

Lisätiedot

Ammattiliitto Nousu ry

Ammattiliitto Nousu ry Ammattiliitto Nousu ry Nordeassa työpaikkakiusaamista ei hyväksytä Pankin ohjeiden mukaan työpaikkakiusaamiseen on puututtava heti, kun sitä ilmenee Jokaisella on velvollisuus puuttua kiusaamiseen ja epäasialliseen

Lisätiedot

Ensihoitajien psyykkinen ja fyysinen kuormittuminen sekä työssäjaksaminen. Anssi Aunola Lääkintämestari Keski-Uudenmaan pelastuslaitos

Ensihoitajien psyykkinen ja fyysinen kuormittuminen sekä työssäjaksaminen. Anssi Aunola Lääkintämestari Keski-Uudenmaan pelastuslaitos Ensihoitajien psyykkinen ja fyysinen kuormittuminen sekä työssäjaksaminen Anssi Aunola Lääkintämestari Keski-Uudenmaan pelastuslaitos Mitä kuormittavuus on? Työn kuormittavuus on moniulotteinen käsite.

Lisätiedot

Savonlinnan kaupunki 2013

Savonlinnan kaupunki 2013 Savonlinnan kaupunki 2013 Kuntasi työhyvinvointisyke Yleistä kyselystä Savonlinnan kaupungin työhyvinvointikyselyssä kartoitettiin organisaation palveluksessa olevien työntekijöiden työhyvinvointi ja siinä

Lisätiedot

Valitse alla olevista tunnetiloista ne 3, jotka PARHAITEN kuvaavat viimeaikaisia vallitsevia fiiliksiäsi töissä.

Valitse alla olevista tunnetiloista ne 3, jotka PARHAITEN kuvaavat viimeaikaisia vallitsevia fiiliksiäsi töissä. Osio 1 - Taustatiedot Toimitko esimiestehtävissä? Kyllä En Osio 2 - Fiilikset Valitse alla olevista tunnetiloista ne 3, jotka PARHAITEN kuvaavat viimeaikaisia vallitsevia fiiliksiäsi töissä. Ihan ok, tässähän

Lisätiedot

TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA. Askolan kunta

TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA. Askolan kunta TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA Askolan kunta 2016-2018 Yhteistyötoimikunta 25.10.2016 Henkilöstöjaosto 31.10.2016 Kunnanhallitus 2.11.2016 Kunnanvaltuusto 16.11.2016 Sisällys 1. JOHDANTO... 3

Lisätiedot

EVÄITÄ OPISKELIJAVALINTOJEN UUDISTAMISEEN SELVITYS HELSINGIN YLIOPISTON HAKIJOISTA JA UUSISTA OPISKELIJOISTA VUOSINA 2008 JA 2009

EVÄITÄ OPISKELIJAVALINTOJEN UUDISTAMISEEN SELVITYS HELSINGIN YLIOPISTON HAKIJOISTA JA UUSISTA OPISKELIJOISTA VUOSINA 2008 JA 2009 EVÄITÄ OPISKELIJAVALINTOJEN UUDISTAMISEEN SELVITYS HELSINGIN YLIOPISTON HAKIJOISTA JA UUSISTA OPISKELIJOISTA VUOSINA 2008 JA 2009 EVÄITÄ OPISKELIJAVALINTOJEN UUDISTAMISEEN SELVITys HELSINgIN yliopiston

Lisätiedot

Kemiönsaaren henkilöstöstrategia. Hyväksytty valtuustossa xx.xx.xxxx

Kemiönsaaren henkilöstöstrategia. Hyväksytty valtuustossa xx.xx.xxxx Kemiönsaaren henkilöstöstrategia Hyväksytty valtuustossa xx.xx.xxxx Sisältö 1. Lähtökohdat 2. Rekrytointi 3. Johtaminen ja alaistaidot 4. Työhyvinvointi 5. Osaaminen ja palkitseminen 6. Arviointi ja seuranta

Lisätiedot

Ohjeistus seksuaalisen häirinnän ehkäisyyn elokuva- ja tv-alalla

Ohjeistus seksuaalisen häirinnän ehkäisyyn elokuva- ja tv-alalla Ohjeistus seksuaalisen häirinnän ehkäisyyn elokuva- ja tv-alalla Elokuvatuottajat ry Suomen elokuvaohjaajaliitto SELO ry Suomen Näytelmäkirjailijat ja Käsikirjoittajat Finlands Dramatiker och Manusförfattare

Lisätiedot

Psykososiaalinen työkuormitus ja riskit opettajan työssä

Psykososiaalinen työkuormitus ja riskit opettajan työssä Psykososiaalinen työkuormitus ja riskit opettajan työssä To be a Teacher Filmscreening ja keskustelutilaisuus 8.11.2017 Tarja Kantolahti, Jaana Vastamäki, työ- ja tasa-avo-osasto, STM 1 Sisaltö Psykososiaaliset

Lisätiedot

Työhyvinvointi ja johtaminen

Työhyvinvointi ja johtaminen Työhyvinvointi ja johtaminen Johtaja 2012 forum Riihimäen-Hyvinkään Kauppakamari 13.9.2012 Aino-Marja Halonen Vastaava työterveyshoitaja Riihimäen Työterveys ry Riihimäen Työterveys ry Perustettu 1981

Lisätiedot

TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSKYSELY

TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSKYSELY TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSKYSELY 1. Sukupuoli nmlkj Nainen nmlkj Mies nmlkj Ei yksiselitteisesti määriteltävissä 2. Ikä nmlkj alle 31 vuotta nmlkj 31 40 vuotta nmlkj 41 0 vuotta nmlkj yli 0 vuotta 3.

Lisätiedot

Ääni toimitukselle. Toimituskyselyt kehitysideoiden kartoittajana

Ääni toimitukselle. Toimituskyselyt kehitysideoiden kartoittajana Ääni toimitukselle Toimituskyselyt kehitysideoiden kartoittajana TOIMI-hanke, päätösseminaari 6.11.2014 Aurora Airaskorpi Projektitutkija, Media Concepts Research Group @aairaskorpi auroraairaskorpi.com

Lisätiedot

Reilu Peli työkalupakin käyttö Seinäjoen Lääkäritalossa

Reilu Peli työkalupakin käyttö Seinäjoen Lääkäritalossa Reilu Peli työkalupakin käyttö Seinäjoen Lääkäritalossa Seinäjoen Lääkäritalo Yksityinen täyden palvelun lääkärikeskus Etelä- Pohjanmaalla, Seinäjoella Ammatinharjoittajien vastaanotot Työterveyshuolto

Lisätiedot

Yksilötutka-työhyvinvointikysely

Yksilötutka-työhyvinvointikysely Yksilötutka-työhyvinvointikysely Yksilötutka-työhyvinvointikyselyllä kartoitetaan, mikä on vastaajan oma arvio työhyvinvointinsa tilasta tällä hetkellä. Vastaaminen on vapaaehtoista ja tapahtuu anonyymisti.

Lisätiedot

Keskity oleelliseen tuottavuuden kehityksessä. Leadership-tapahtuma

Keskity oleelliseen tuottavuuden kehityksessä. Leadership-tapahtuma Keskity oleelliseen tuottavuuden kehityksessä Leadership-tapahtuma 2.2.2012 Minä olen tehokkaimmillani ja tuottavimmillani kun Olen asiantuntevassa työryhmässä, jossa kukin tietää roolinsa ja sparraa toisiaan

Lisätiedot

Ollahanpas ihimisiksi

Ollahanpas ihimisiksi Kunnanhallitus 2.5.2016 65 Ollahanpas ihimisiksi Toimintamalli häirinnän ja epäasiallisen kohtelun varalle Isojoen kunta Häirinnän ja epäasiallisen kohtelun hallinnan ohjeistus. Häirinnän ja epäasiallisen

Lisätiedot

Janakkalan kunnan työhyvinvoinnin kehittämissuunnitelma Hyväksytty Yhteistyöryhmä Kunnanhallitus Valtuusto 3.4.

Janakkalan kunnan työhyvinvoinnin kehittämissuunnitelma Hyväksytty Yhteistyöryhmä Kunnanhallitus Valtuusto 3.4. Janakkalan kunnan työhyvinvoinnin kehittämissuunnitelma 2017-2020 Hyväksytty Yhteistyöryhmä 6.3.2017 Kunnanhallitus 13.3.2017 Valtuusto 3.4.2017 4.4.2017 1 TYÖHYVINVOINNIN VISIO Työhyvinvointi on MEIDÄN

Lisätiedot

EK-elinkeinopäivä Jyväskylässä 15.9.2005

EK-elinkeinopäivä Jyväskylässä 15.9.2005 EK-elinkeinopäivä Jyväskylässä 15.9.2005 Tuottavuutta ja hyvinvointia kannustavalla johtamisella Tuulikki Petäjäniemi Hyvä johtaminen on tuotannon johtamista sekä ihmisten osaamisen ja työyhteisöjen luotsaamista.

Lisätiedot

Työyhteisön toimivuuskysely 2015 Yhteenveto Henkilöstöpalvelut

Työyhteisön toimivuuskysely 2015 Yhteenveto Henkilöstöpalvelut Työyhteisön toimivuuskysely 2015 Yhteenveto 29.1.2016 Henkilöstöpalvelut 11.2.2016 1 Työyhteisön toimivuuskysely 2015 TYÖYHTEISÖN TOIMIVUUSKYSELY 2015 Työyhteisön toimivuuskysely toteutettiin nyt kuudennen

Lisätiedot

Helsingin yliopisto REHTORIN PÄÄTÖKSET 61-83/2015

Helsingin yliopisto REHTORIN PÄÄTÖKSET 61-83/2015 Helsingin yliopisto REHTORIN PÄÄTÖKSET 61-83/2015 Päiväys Asiakirjanumero Asianumero Asiakirja Esittelijä Julkaistu Päättäjä 06.10.2015 Rehtori 2015/83 Uusi palveluorganisaatio -projektin Kari Huittinen

Lisätiedot

PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö

PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA 5.2.2016 Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö 2 10.2.2016 Keskeinen lähtökohta työhyvinvoinnille yksilö yhteisöllisyyden rakentajana ja yhteisöllisyys yksilön tukena arvostava

Lisätiedot

ZEF Report - generated on Osasto A 6 3 (50.0) 3 (50.0) Osasto B 4 3 (75.0) 2 (50.0) Osasto C 8 6 (75.0) 6 (75.0)

ZEF Report - generated on Osasto A 6 3 (50.0) 3 (50.0) Osasto B 4 3 (75.0) 2 (50.0) Osasto C 8 6 (75.0) 6 (75.0) ZEF Report - generated on 13.11.2010 Nimi Määrä Vastaamassa (%) Lopettanut (%) Osasto A 6 3 (50.0) 3 (50.0) Osasto B 4 3 (75.0) 2 (50.0) Osasto C 8 6 (75.0) 6 (75.0) Osasto D 5 5 (100.0) 4 (80.0) Osasto

Lisätiedot

Kuntajohtajien työhyvinvointi 2018

Kuntajohtajien työhyvinvointi 2018 Kuntajohtajien työhyvinvointi 2018 Timo Kietäväinen 9.8.2018 / Kuntajohtajapäivät (Joensuu) Tausta Kuntajohtajien työhyvinvointikysely on toteutettu aikaisemmin Kevan ja Kuntajohtajat ry:n yhteistyönä

Lisätiedot

Seinäjoen perusopetus Arviointikysely syksy 2012 JOHTAJUUS. Piia Seppälä Seinäjoen perusopetuksen arviointityö

Seinäjoen perusopetus Arviointikysely syksy 2012 JOHTAJUUS. Piia Seppälä Seinäjoen perusopetuksen arviointityö Seinäjoen perusopetus Arviointikysely syksy 2012 JOHTAJUUS Piia Seppälä Seinäjoen perusopetuksen arviointityö Koulut vastaajaryhmittäin Yleistä Kysely toteutettiin syysloman jälkeisillä kolmella viikolla.

Lisätiedot

HELSINGIN YLIOPISTON KIRJASTO

HELSINGIN YLIOPISTON KIRJASTO HELSINGIN YLIOPISTON KIRJASTO Tuija Korhonen 1 KAIKKIEN KIRJASTO SUOMEN SUURIN YLIOPISTOKIRJASTO. PALVELEMME YLI 40 000 OPISKELIJAN JA TYÖNTEKIJÄN KANSAINVÄLISTÄ TIEDEYHTEISÖÄ NELJÄLLÄ KAMPUKSELLA JA VERKOSSA.

Lisätiedot

Lapuan kaupunki. Henkilöstöstrategia 2015

Lapuan kaupunki. Henkilöstöstrategia 2015 Lapuan kaupunki Henkilöstöstrategia 2015 Visio Lapua on kasvava, energinen, toimivien palveluiden sekä monipuolisen kulttuurin ja viihtyisän ympäristön kaupunki. Kaupungin henkilöstö on asiantuntevaa,

Lisätiedot

ENSIHOITAJIEN TYÖSSÄ KUORMITTUMINEN SEKÄ TYÖSSÄJAKSAMINEN

ENSIHOITAJIEN TYÖSSÄ KUORMITTUMINEN SEKÄ TYÖSSÄJAKSAMINEN ENSIHOITAJIEN TYÖSSÄ KUORMITTUMINEN SEKÄ TYÖSSÄJAKSAMINEN Anssi Aunola Lääkintämestari Keski-Uudenmaan pelastuslaitos MITÄ ENSIHOITOTYÖN KUORMITTAVUUS ON TEIDÄN MIELESTÄ? Työn kuormittavuus on moniulotteinen

Lisätiedot

Jaksamiskysely S-ryhmä 10/2016 Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt

Jaksamiskysely S-ryhmä 10/2016 Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt Jaksamiskysely S-ryhmä 10/2016 Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt Vastaus%: 54 Havaintoja A (omat esimiehet ja johto): 5/9 hakee tukea omasta esimiehestään, kun tarve siihen on. Reilu

Lisätiedot

Jaksamiskysely 10/2016 (netti) Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt

Jaksamiskysely 10/2016 (netti) Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt Jaksamiskysely 10/2016 (netti) Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt Vastaus%: 60 Havaintoja A (omat esimiehet ja johto): Reilu 3/7 hakee tukea omasta esimiehestään, kun tarve siihen on.

Lisätiedot

Uraseurannat, mitä ne kertovat tutkinnoista

Uraseurannat, mitä ne kertovat tutkinnoista Uraseurannat, mitä ne kertovat tutkinnoista KOTA-seminaari 22.8.2017 Jyväskylä Juha Sainio, TY Mitä kertoisit nyt generalistitutkintoa aloittavalle hänen mahdollisuudesta löytää töitä v. 2022? 1. Mitä

Lisätiedot

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä 1 (6) Epäasiallisen kohtelun selvittely Toimintaperiaatteet Pirkanmaan sairaanhoitopiiri työnantajana edellyttää työpaikalla hyvää käytöstä eikä hyväksy työntekijöiden, potilaiden ja asiakkaiden tai heidän

Lisätiedot

Maahanmuuttajat ja esimiestyö hyvässä työyhteisössä. Riitta Wärn asiantuntija Elinkeinoelämän keskusliitto EK 7.2.2008

Maahanmuuttajat ja esimiestyö hyvässä työyhteisössä. Riitta Wärn asiantuntija Elinkeinoelämän keskusliitto EK 7.2.2008 Maahanmuuttajat ja esimiestyö hyvässä työyhteisössä Riitta Wärn asiantuntija Elinkeinoelämän keskusliitto EK 7.2.2008 Maahanmuuttajia tarvitaan v. 2030 mennessä työikäisiä on 300 000 henkeä vähemmän kuin

Lisätiedot

Julkisen alan työhyvinvointi vuonna 2018

Julkisen alan työhyvinvointi vuonna 2018 Julkisen alan työhyvinvointi vuonna 2018 #Kevatutkii #työkyky #työhyvinvointi Laura Pekkarinen työelämäasiantuntija Finlandia-talo 14.12.2018 Julkisen alan työhyvinvointi -tutkimus 2014 2018 Työolot ja

Lisätiedot

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä 1 (6) Epäasiallisen kohtelun selvittely Toimintaperiaatteet Pirkanmaan sairaanhoitopiiri työnantajana edellyttää työpaikalla hyvää käytöstä eikä hyväksy työntekijöiden, potilaiden ja asiakkaiden tai heidän

Lisätiedot

Henkilöstökyselyn yhteenveto

Henkilöstökyselyn yhteenveto 20.2.2017 Oulunkaaren kuntayhtymä Henkilöstökyselyn yhteenveto Henkilöstö, esimiehet ja johto Yhteenveto 1/2 Työhyvinvointi on pääsääntöisesti pysynyt hyvällä tasolla edellisten toimintavuosien tapaan.

Lisätiedot

HÄIRINTÄ JA EPÄASIALLINEN KOHTELU

HÄIRINTÄ JA EPÄASIALLINEN KOHTELU HKJAO 27.2.2018 19 Liite 1 LAPINLAHDEN KUNTA Päivitetty 5.2.2018 TYÖSUOJELU HÄIRINTÄ JA EPÄASIALLINEN KOHTELU Terveydelle haitallista häirintää ja epäasiallista kohtelua hallitaan Lapinlahden kunnan työpaikoilla

Lisätiedot

Henkilöstökyselyn tulokset vuodelta 2013

Henkilöstökyselyn tulokset vuodelta 2013 14.2.2014 Oulunkaaren kuntayhtymä Henkilöstökyselyn tulokset vuodelta 2013 Henkilöstön hyvinvointikysely Vastaajina Oulunkaaren työntekijät Ii, Pudasjärvi, Simo, Utajärvi ja Vaala Vastausprosentti Vakinaiset

Lisätiedot

Khall liite nro 3. TYÖHYVINVOINTISUUNNITELMA Padasjoen kunta Kunnanhallitus

Khall liite nro 3. TYÖHYVINVOINTISUUNNITELMA Padasjoen kunta Kunnanhallitus Khall. 07.05.2018 78 liite nro 3. TYÖHYVINVOINTISUUNNITELMA Padasjoen kunta Kunnanhallitus 7.5.2018 Khall. 07.05.2018 78 liite nro 3. JOHDANTO Työhyvinvoinnin edistäminen on olennainen osa tuloksellista

Lisätiedot

Työhyvinvointi yhtymässä 2013

Työhyvinvointi yhtymässä 2013 Työhyvinvointi yhtymässä 2013 Marita Simola työhyvinvointipäällikkö 25.4.2013 Yhtymän työhyvinvointisuunnitelman painopistealueet vuosina 2012-2013 1. Hyvinvoiva työyhteisö, työyhteisön toimivuus. 2. Mahdollistaa

Lisätiedot