KESKI-SUOMEN SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUKSEN KANNATUSYHDISTYS HALLITUKSEN KOKOUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KESKI-SUOMEN SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUKSEN KANNATUSYHDISTYS HALLITUKSEN KOKOUS"

Transkriptio

1 1 (6) KESKISUOMEN SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUKSEN KANNATUSYHDISTYS HALLITUKSEN KOKOUS Aika tiistai klo Paikka Koske, Matarankatu 4, 1. krs, kokoustila 100 Osallistujat Immonen, Mirja Norvapalo, Kare koulutuspäällikkö, Jyväskylän ammattikorkeakoulu T&Kpäällikkö, Jyväskylän ammattikorkeakoulu Janhonen, Jouko Kortelainen, Risto (pj) Lahtinen, Pia Mattila, KatiPupita Markkanen, Outi Mäntysaari, Mikko (varapj.) Möttönen, Sakari Palola, Mikael Hiljanen, Vuokko (varaj.) Rantanen, Riikka hallituksen jäsen, KeskiSuomen kehitysvammaisten tukipiiri muutosjohtaja, Jyväskylä projektipäällikkö, Pesäpuu ry johdon erityisasiantuntija, Sininauhaliitto sosiaalityön johtaja, Äänekoski professori, Jyväskylän yliopisto varapuheenjohtaja, Varttuneiden asumisoikeusyhdistys Jaso johtaja, perusturvakuntayhtymä Saarikka perusturvajohtaja, Laukaan kunta varapuheenjohtaja, Talentia KeskiSuomi ry Torkkeli, Juha puheenjohtaja, KeskiSuomen sosiaaliturvayhdistys ry Haaki, Raili johtaja, Koske Talvensola, Sivi (siht.) suunnittelija, Koske KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1 Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 10.06

2 2 (6) 2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi 3 Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin 4 Talouskatsaus 1 9/2014 Kosken talouspäällikkö Asko Hiltunen esittelee Kosken talouden toteuman kuluvan vuoden tammisyyskuulta ja ennusteen loppuvuodelle Hallitus keskustelee taloustilanteesta. Loppuvuoden ennusteen mukaan vuoden 2014 tuottojäämä ennen tilinpäätössiirtoja näyttäisi jäävän jonkin verran alijäämäiseksi. Keskusteltiin Kosken palvelutoiminnan kannattavuudesta. Kiertävä lastensuojelun erityissosiaalityöntekijän suoriteperustainen laskutus aiheuttaa kuntatuottojen ennustamisen vaikeuden. Tilanne ei suuresti poikkea edellisvuosista. Jatkossa kuitenkin Kosken kokonaistoiminnan huomioiden tähän tulee kiinnittää erityistä huomiota. Konsultoivien palvelutoimintojen osto Koskelta saattaa jatkossa vähentyä, mikäli nykytrendi jatkuu samankaltaisena. Erityisesti Kosken koordinoiman lastensuojelun moniammatillisen asiantuntijaryhmän käyttö on ollut hyvin vähäistä. Toisaalta tämä voidaan nähdä Kosken toiminnan vaikuttavuutena: Kosken tehtävänä on kehittää osaamista ja erityispalveluja. Ko. palvelutoiminnoilla on mahdollisesti onnistuttu lisäämään osaamista kuntien omissa palveluissa ja ostopalvelulle ei ole ehkä jatkossa yhtä suuressa määrin tarvetta. Tämä näkyy konsultoivan erityislastentarhanopettajan työssä. Ensi vuonna osa kunnista irtisanoutuu yhteisen palvelun käytöstä ja tuottaa palvelut omana työnä. Todettiin että palvelutoimintojen kannattavuutta, tarvetta ja rahoitusperusteita seurataan ja reagoidaan tarpeen mukaan jatkossa. 5 Osaamiskeskusten valtionosuusleikkausesitys vuodelle 2015 ja sen vaikutus Kosken perustoimintaan Edellisessä hallituksen kokouksessa esillä olleiden alustavien tietojen jälkeen on valtion budjettiesitykseen ehdotettu, osana kehyspäätöstä ja kaikille momenteille kohdistuneita lisäleikkaustarpeita, sosiaalialan osaamiskeskuksille yllättävän mittavaa valtionavustuksen leikkausta. Valtiovarainministeriön talousarvioesityksessä vuodelle 2015 esitettiin, että momenttia Valtionavustus sosiaalialan osaamiskeskusten toimintaan leikattaisiin 33 % vuoden 2014 tasosta. Nykyinen valtionosuus on yhteensä 3 milj. perustoiminnan tukemiseen koko maahan. Tähän on esitetty 1 milj. euron leikkausta. Edellisen kerran määrärahaa pienennettiin 14 % vuodelle Budjetti on nyt tuotu hallituksen esityksenä eduskunnalle ja asiaa käsitellään mm. valiokunnissa.

3 3 (6) Osaamiskeskusjohtajat laativat Sosiaali ja terveysministeriöön pikaisen kirjelmän ilmaisemaan vakavaa huolta, että ehdotettu leikkaus vaarantaa koko sosiaalialan osaamiskeskusten perustoiminnan. Myöhemmin toimitettiin vielä yhteenveto todennäköisistä vaikutuksista, joita leikkauksella tulisi osaamiskeskuksille ensi vuoden aikana olemaan. Lukuisat tahot ovat olleet yhteydessä sosiaali ja terveysministeriöön, ministereihin ja kansanedustajiin asiasta. Kirjallisia, leikkausta vastustavia kannanottoja ovat laatineet myös yhteistyötahot mm. sosiaalialan AMKverkosto ja valtakunnallinen sosiaalityön yliopistoverkosto SosNet. Asia oli esillä myös osaamiskeskustyön neuvottelukunnan kokouksessa jonka jälkeen valmisteltiin neuvottelukunnan kannanotto ministeriölle. Kannanotto sisälsi ehdotuksen että leikkauksesta luovuttaisiin ja lisäksi ehdotuksen siitä, että osaamiskeskukset, perusterveydenhuollon yksiköt ja STM tekisivät yhteisen suunnitelman sosiaali ja terveydenhuollon strategista ja tehokasta toteutusta tukevalle kehittämisrakenteelle. Osaamiskeskusjohtajat tapasivat ministeri Huovista ennen eduskunnassa järjestettyä seminaaria Quo vadis sosiaalipalvelut soteuudistuksessa. Myös KeskiSuomen kansanedustajille on asiasta lähetetty sähköpostitse kirjelmä Osaamiskeskustyön neuvottelukunta kokoontuu seuraavan kerran torstaina Valtakunnallisesti näköpiirissä on vielä mahdollisuutena kansanedustajien ja valiokuntakäsittelyjen mahdollinen vaikutus leikkauspäätökseen (esim. leikkauksen kompensointi muista rahoista). Tällaista käännettä ei kuitenkaan ole tällä hetkellä miltään taholta luvattu, joten ensi vuoteen on syytä varautua ottaen huomioon myös mahdollisuus, että suunniteltu leikkaus toteutuu täysimääräisenä. Kosken osalta vaikutukset olisivat seuraavat: Kosken valtionavustus v on , tästä tehtävä 33 % leikkaus tarkoittaisi euron vähennystä. Edellisen valtionavustuksen leikkauksen johdosta on kuluvan vuoden alusta tiukennettu kulukuria. mm. luovuttu osasta toimitiloja ja vaihdettu wwwsivut vaatimattomammalle alustalle. Huhtikuun alusta lähtien osaamiskeskuksen perustoiminnasta on jo vähennetty kehittämispäällikön resurssi. Nyt näköpiirissä olevaa leikkausta on vaikea kompensoida hankerahoituksella. Myöskään kuntien panostus Kosken lakisääteisen perustoiminnan toteutukseen on varsin epätodennäköistä tässä tilanteessa. Tällä hetkellä Kosken palkkalistoilla on 8 henkilöä. (Listaus koko työyhteisön väestä on esityslistan liitteenä. ) Käytännössä mahdollinen leikkaus kohdistuu Kosken johtajan ja suunnittelijan palkkakuluihin. Kosken seuraavan vuoden toimintasuunnitelmaa ja budjettia on aloitettu hahmottelemaan ja tilanteesta keskustellaan myös Kosken strategiapäivässä Uusien sotejärjestämislain mukaisten rakenteiden aloittaessa tullee kehittämis, tutkimus, ja koulutustoiminta kytkeytymään perustettaviin uusiin tuotantoorganisaatioihin sekä sotealueen rakenteisiin. Seuraavien kahden vuoden aikana on ensiarvoisen tärkeää, että myös sosiaalihuollon kehittämisen näkökulma on mukana näissä suunnitelmissa. Keski Suomessa tätä työtä on aloitettu yhdessä KS SOTE 2020 hankkeen ja laajan yhteistyöverkoston kanssa. Tulevaan sotepalvelujen järjestämisen ja tuottamisen malliin on myös hahmoteltu järjestöjen ja yritysten roolia ostopalveluiden kautta. Kosken tulevaisuutta visioitaessa voidaan

4 4 (6) myös pohtia sitä, olisiko Kosken kannatusyhdistyksellä tässä mielessä palveluntuottajan roolia tulevaisuudessa. Hallitus keskustelee tilanteesta, Kosken perustoiminnan tulevaisuuden visioista ja evästää Kosken ensi vuoden toimintasuunnitelman ja budjetin laatimista. Hallitus piti tärkeänä perustoiminnan jatkuvuuden turvaamista siirtymäaikana vuosina Perustoiminnan valtionavustuksen leikkauksen kattamiseksi hallitus ehdotti ulkopuolisen rahoituksen hankkimista, esim. soteuudistusta tukevaa hankerahoitusta. Hankerahoitus ei kuitenkaan ratkaise Kosken lakisääteisen perustoiminnan rahoituspulmaa. Hallitus ei tässä vaiheessa ottanut kantaa perustoiminnan lisärahoituksen hakemiseen kannatusyhdistyksen jäsenyhteisöistä. Ensi vuoden toiminnan painopisteiksi nostettiin kolme teemaa. 1. Alueellisen sotekehittämisrakenteen suunnittelu yhteistyössä KeskiSuomen SOTE 2020 hankkeen kanssa 2. Tutkimustaustaisen kehittämisen vahvistaminen. Soteintegraation toteuttamisen kannalta on tärkeää pitää esillä myös sosiaalialalla toiminnan tieteellistä perustaa. 3. Uuden sosiaalihuoltolain toimeenpanon koulutuspäivien sarja (maksullinen) Painopisteiden sisältä etsitään uusia perustoiminnan rahoituskeinoja. Kosken nykyisen ja tulevan toiminnan kannalta pidettiin tärkeinä aktiivisuutta uuden KeskiSuomen sotepalvelurakenteen valmistelussa sekä laajaalaista yhteistyötä eri tahojen kesken. Keskeinen kumppani on KeskiSuomen SOTE 2020 hanke, mutta on tärkeää tehdä yhteistyötä moneen suuntaan Sotealueelle ja myös eri puolille maata ja etsiä verkostoihin parhaat mahdolliset kumppanit. Uudessa soterakenteessa Koskella yhdistyksenä voisi olla myös roolia keskeisenä linkkinä kuntien ja sotetuottajaorganisaation sekä sotealueen välillä ehkäisevän työn koordinaattorina. Peruskuntiin tehtävä työ muuttuu uudessa rakenteessa, mutta hyvinvoinnin edistämisen kannalta soten ja kunnan yhteistyö on välttämätöntä. 6 Lakiehdotus sosiaali ja terveydenhuollon järjestämisestä Sosiaali ja terveydenhuollon järjestämislaista on annettu hallituksen esitysluonnos Lakiluonnoksesta pyydetään lausuntoja mennessä. Järjestämislain on tarkoitus tulla voimaan jo vuonna 2015 ja uudet sotealueet aloittaisivat toimintansa vuoden 2017 alusta. Hallituksen esitysluonnos löytyy Sosiaali ja terveysministeriön sivuilta. Myös osaamiskeskuksille on tullut lausuntopyyntö. Sosiaalialan osaamiskeskukset tulevat laatimaan yhteisen lausunnon, jossa otetaan kantaa erityisesti kehittämistä ja tutkimusta

5 5 (6) koskeviin pykäliin. Tämän lisäksi joidenkin osaamiskeskusten toimesta tullaan laatimaan myös omia erillisiä lausuntoja. Kehittämistoiminnasta sosiaali ja terveysalueella on kirjattu lakiehdotuksen 32 seuraavasti: Sosiaali ja terveysalue vastaa alueensa sosiaali ja terveyshuollon kehittämisestä ja osaamisen vahvistamisesta sekä alue ja organisaatiorajat ylittävästä kehittämisyhteistyöstä. Lisäksi sosiaali ja terveysalue päättää yhtenäisestä sosiaali ja terveydenhuollon kehittämisrakenteesta alueellaan sekä tuottamisvastuussa olevissa kunnissa ja kuntayhtymissä. Tähän nimenomaiseen pykälään ei kohdistu erillistä kysymystä sähköisessä kyselyssä, mutta lausujat voivat ottaa kantaa myös muihin lakiluonnoksen säännöksiin sekä tuoda esiin vapaamuotoisia näkökulmiaan. Hallitus keskustelee järjestämislaista ja sen keskeisistä kysymyksistä. Hallitus päättää siitä, valmistellaanko Koskesta oma lausunto ja mitä asioita siinä painotetaan. Hallitus valtuuttaa Raili Haakin osallistumaan osaamiskeskusten yhteisen lausunnon laatimiseen ja tuomaan Kosken näkökulma osaksi sitä. Lausunnossa keskitytään kehittämistoimintaa koskeviin pykäliin ja korostetaan mm. sitä, että tuleva kehittämistoiminta kannattaa perustaa vuosien aikaansaannoksiin ja nykyisiin rakenteisiin etoimintojen ikä keskittämistä pelkästään sotealueelle nähdä parhaimpana vaihtoehtona vaan tarvitaan myös tuotantoalueiden kehittämistoimintaa. Raili Haaki pohtii oskejohtajien työstämän lausunnon pohjalta, jätetäänkö Kosken oma lausunto järjestämislakiin ja on tästä tarvittaessa yhteydessä hallituksen jäseniin sähköpostitse. 7 Työsuojelun toimintaohjelman hyväksyminen Kosken työsuojelun toimintaohjelma päivitettiin elokuussa Uusittu työsuojelun toimintaohjelma on esityslistan liitteenä. Sen pääkohdat ja tehdyt muutokset esitellään hallitukselle. Hallitus hyväksyy Kosken työsuojelun toimintaohjelman Hallitus hyväksyi Kosken työsuojelun toimintaohjelman. 8 Tiedoksi

6 6 (6) Työsuojelutarkastus Koskessa toteutettiin työpaikan työsuojelutarkastus Tarkastuksessa käsiteltiin mm. työterveyshuollon järjestäminen, työsuojelun yhteistoiminta, työn vaarojen selvittäminen ja arviointi, työnteon keskeiset ehdot ja työaikakirjanpidot. Tarkastuksen perusteella ei annettu kehotuksia eikä ilmoituksia. Toimintaohjeena Aluehallintoviraston tarkastaja Anne Helolahti kiinnitti tarkastuskertomuksessa huomiota työpaikan työn vaarojen selvittämiseen ja arviointiin sekä väkivallan uhkaan varautumiseen. Toimintaohjetta noudatetaan siten, että Koskessa valmistellaan uhkatilanteisiin varautumisen ohjeistus ja käydään pelisäännöt läpi yhteisissä työyhteisön palavereissa. Työsuojelutarkastuksen tarkastuskertomus on esityslistan liitteenä. 9 Loppuvuoden kokousajankohdat Kokouspäiviksi on sovittu: klo klo hyväksytään vuoden 2015 toimintasuunnitelma ja budjetti 10 Muut asiat Ei muita asioita. 11 Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo Liitteet 4 Risto Kortelainen puheenjohtaja Sivi Talvensola sihteeri

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 154/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta ja sosiaalihuoltolain 52 :n kumoamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 7/2014 1 Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 7/2014 1 Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 7/2014 1 Kokoustiedot Aika: 16.10.2014 klo 10.14 13.54 Paikka: Kuntatalo Kommunernas hus Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 7/2014 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2011

TOIMINTAKERTOMUS 2011 TOIMINTAKERTOMUS 2011 Tilikaudelta 1.1.2011 31.12.2011 Hyväksytty Vasson yhtiökokouksessa 8.5.2012 VARSINAIS-SUOMEN SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUS OY VASSO AB SISÄLLYSLUETTELO: sivu 1. TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS...

Lisätiedot

Metropolijaoston raportti

Metropolijaoston raportti Metropolijaoston raportti 06.11.2013 Valmistelutyöryhmän metropolijaoksen tehtävänä oli 31.10.2013 mennessä - selvittää, kuinka perustasoa, sote aluetta, ja sosiaali ja terveydenhuollon erityisvastuualueita

Lisätiedot

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 KUNNANHALLITUS 24.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 KUNNANHALLITUS 24.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 SISÄLLYSLUETTELO 109 JUUPAJOEN KUNNAN OMAVELKAINEN TAKAUS JUUPAJOEN LÄMPÖ OY:N LAINALLE... 258 110 JUUPAJOEN KUNNAN HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTTAMINEN/HANKINNAN KESKEYTTÄMINEN...

Lisätiedot

SOSIAALIHUOLLON LAAJAN VÄESTÖPOHJAN ERITYISPALVELUIDEN TUOTANNON ORGANISOINTI HANKE KESKI-SUOMEN SUOMEN YHTEISTOIMINTAMALLI: HARRI HALTTUNEN

SOSIAALIHUOLLON LAAJAN VÄESTÖPOHJAN ERITYISPALVELUIDEN TUOTANNON ORGANISOINTI HANKE KESKI-SUOMEN SUOMEN YHTEISTOIMINTAMALLI: HARRI HALTTUNEN RAPORTTEJA 18 KESKI-SUOMEN SUOMEN YHTEISTOIMINTAMALLI: SOSIAALIHUOLLON LAAJAN VÄESTÖPOHJAN ERITYISPALVELUIDEN TUOTANNON ORGANISOINTI HANKE HARRI HALTTUNEN Julkaisija Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2013 Kunnanhallitus. Maanantai 11.11.2013 klo 14.00 19.10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2013 Kunnanhallitus. Maanantai 11.11.2013 klo 14.00 19.10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2013 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 11.11.2013 klo 14.00 19.10 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2008

TOIMINTASUUNNITELMA 2008 TOIMINTASUUNNITELMA 2008 VARSINAIS-SUOMEN SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUS OY VASSO AB Hyväksytty yhtiökokouksessa 22.11.2007 SISÄLLYSLUETTELO: sivu 1. YLEISTÄ... 3 2. VASSON PERUSTEHTÄVÄT, VISIO JA TOIMINTA-AJATUS...

Lisätiedot

KUUMA-HALLITUS. Esityslista 1/2011. Aika Torstai 20.1.2011 klo 18.00. Tuusulan kunnantalo, valtuustosali, Hyryläntie 16, Tuusula

KUUMA-HALLITUS. Esityslista 1/2011. Aika Torstai 20.1.2011 klo 18.00. Tuusulan kunnantalo, valtuustosali, Hyryläntie 16, Tuusula KUUMA-HALLITUS Esityslista 1/2011 Aika Torstai 20.1.2011 klo 18.00 Paikka Tuusulan kunnantalo, valtuustosali, Hyryläntie 16, Tuusula 2 SISÄLLYSLUETTELO Asia Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS...

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 8/2014 252. Maakuntaliiton virasto, kokoushuone Piällysmies, Mikonkatu 5, Mikkeli.

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 8/2014 252. Maakuntaliiton virasto, kokoushuone Piällysmies, Mikonkatu 5, Mikkeli. Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 8/2014 252 Maakuntahallitus Kokousaika 20.08.2014 kello 10:00-12:40 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, kokoushuone Piällysmies, Mikonkatu 5, Mikkeli Asialista:

Lisätiedot

KOSKEN VANHUSTYÖN TYÖRYHMÄN KOKOUS

KOSKEN VANHUSTYÖN TYÖRYHMÄN KOKOUS 1 (6) KOSKEN VANHUSTYÖN TYÖRYHMÄN KOKOUS Aika pe 15.3.2013 klo 9-11.30 Paikka Kosken tilat, Matarankatu 4, 2 krs, kokoustila 202, Jyväskylän Tourulassa Osallistujat Timo Itäpuisto, Koske Eeva Määttä, Joutsa

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. KHALL, 27.1.2014 18:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. KHALL, 27.1.2014 18:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO KHALL, 27.1.2014 18:00, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 22 Lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta... 2 Pykälän liite: Kysely/lausunto

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 7/2013 1 Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 7/2013 1 Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 7/2013 1 Kokoustiedot Aika: 15.8.2013 klo 10.00 13.41 Paikka: Kuntatalo Kommunernas hus Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 7/2013 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Palvelujen järjestämissuunnitelma 2011-2013 Sosiaali- ja terveyspalvelut

Palvelujen järjestämissuunnitelma 2011-2013 Sosiaali- ja terveyspalvelut OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄ Palvelujen järjestämissuunnitelma 2011-2013 Sosiaali- ja terveyspalvelut Päivitetty 9.12.2010 sivu 2 Tiivistelmä Oulunkaaren tehtävänä on toimia palvelukuntayhtymänä jäsenkuntien

Lisätiedot

Linnea2-ohjausryhmän kokous

Linnea2-ohjausryhmän kokous Linnea2-ohjausryhmän kokous Aika: 5.6.2006 klo 9:10-11:30 Paikka: Helsinki, Unioninkatu 36, Helsingin yliopiston kirjasto, ylikirjastonhoitajan huone Läsnä: Kai Ekholm Helena Hämynen (päätöskohdissa puhelimen

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SOTE 2020

KESKI-SUOMEN SOTE 2020 HANKESUUNNITELMA KASTE II -OHJELMAAN KESKI-SUOMEN SOTE 2020 Keski-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelukonsepti 30.9.2013 SISÄLLYS 1 HANKKEEN TAUSTA JA TARVE 4 1.1 Keski-Suomessa tehty sosiaali-

Lisätiedot

Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 2/2013 11.03.2013

Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 2/2013 11.03.2013 Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 2/213 11.3.213 Kokoustiedot... 1 23 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 2 24 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 25 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen...

Lisätiedot

Vanhusneuvosto-opas. Jari Latvalahti

Vanhusneuvosto-opas. Jari Latvalahti Vanhusneuvosto-opas Jari Latvalahti VJari Latvalahti Vanhusneuvosto-opas KL-Kustannus Oy KL-Kustannus Oy, ISBN 978-951-563-922-6 Paul Martin Printservice Oy, Helsinki 2015 Kannen suunnittelu ja taitto:

Lisätiedot

Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma Vuoteen 2016+

Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma Vuoteen 2016+ Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma Vuoteen 2016+ Sivu 1 Sisällys ESIPUHE 3 1 LAINSÄÄDÄNNÖLLINEN TAUSTA 5 2 SOTE-UUDISTUKSEN TAUSTAA JA KÄSITTEITÄ 8 2.1 Väestön hyvinvoinnin

Lisätiedot

Keskiviikko 16.4.2014 klo 18.00. Kirkkonummi, valtuuston kokoustila PÖYTÄKIRJAN SIVU

Keskiviikko 16.4.2014 klo 18.00. Kirkkonummi, valtuuston kokoustila PÖYTÄKIRJAN SIVU KERAVAN KAUPUNKI KUUMA-johtokunta PÖYTÄKIRJA N:o 3/2014 KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 16.4.2014 klo 18.00 Paikka Kirkkonummi, valtuuston kokoustila KÄSITELTÄVÄT ASIAT ASIA NO PÖYTÄKIRJAN SIVU 15 LÄSNÄOLIJOIDEN,

Lisätiedot

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 110 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 110 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 1 HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS KOKOUSKUTSU 7/2007 Kokousaika 28.8.2007 kello 15.30 Kokouspaikka Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros Käsiteltävät asiat

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.1.2006 36. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.1.2006 36. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 26.1.2006 36 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 40 68 Aika torstai 26.1.2006 klo 17.00 18.40 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Riippumaton sosiaaliasiamies. turvaa asiakkaan oikeudet. Jos et ole kiltisti, joudut tarkastuslautakuntaan! sosiaalialan riippumaton ammattilehti

Riippumaton sosiaaliasiamies. turvaa asiakkaan oikeudet. Jos et ole kiltisti, joudut tarkastuslautakuntaan! sosiaalialan riippumaton ammattilehti sosiaalialan riippumaton ammattilehti 2 2007 Hyvinvointi 2015 -ohjelmaan palautetta: Osallisuuden näkökulma toisi tarvittavaa uutta otetta Pitkä sairaalahoito lisää velkaantumisriskiä Ammattilaisen on

Lisätiedot

Muutoshanke onnistuneella yhteistyöllä!

Muutoshanke onnistuneella yhteistyöllä! Muutoshanke onnistuneella yhteistyöllä! Muuttuvat tulkkipalvelut hankkeen loppuraportti. Pirkko Jääskeläinen Helsinki 2012 Sisällysluettelo Alkusanat... 1 1. Hankkeen taustaa... 1 1.2 Hankkeen päämäärä...

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 21/2014 Kunnanhallitus. Maanantai 27.10.2014 klo 17.00 19.30. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 21/2014 Kunnanhallitus. Maanantai 27.10.2014 klo 17.00 19.30. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 21/2014 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 27.10.2014 klo 17.00 19.30 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

Kansallinen yhteistyöhanke Työelämästrategian toteuttamiseksi. Hankesuunnitelma

Kansallinen yhteistyöhanke Työelämästrategian toteuttamiseksi. Hankesuunnitelma Kansallinen yhteistyöhanke Työelämästrategian toteuttamiseksi Hankesuunnitelma 6.3.2013 2 Sisältö I Tausta ja tarve... 3 II Työelämästrategia... 4 III Työelämän kansallisen yhteistyöhankkeen tavoitteet

Lisätiedot

Billnäsin Ruukki, kokoustila Piippu, Ruukintie 8, 10330 Billnäs (karttalinkki: http://www.billnas.fi/fi/kokous-billnäs-yhteystiedot.

Billnäsin Ruukki, kokoustila Piippu, Ruukintie 8, 10330 Billnäs (karttalinkki: http://www.billnas.fi/fi/kokous-billnäs-yhteystiedot. PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 AIKA 30.01.2014 klo 18:00 20:20 PAIKKA OSALLISTUJAT Billnäsin Ruukki, kokoustila Piippu, Ruukintie 8, 10330 Billnäs (karttalinkki: http://www.billnas.fi/fi/kokous-billnäs-yhteystiedot.html)

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00

Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00 Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00 ASIAT 86 Kokouksen avaus 87 Valtuutettujen läsnäolon toteaminen 88 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Sosiaalibarometri. Sosiaalibarometri 2014. Ajankohtainen arvio hyvinvoinnista, palveluista sekä palvelujärjestelmän muutoksesta

Sosiaalibarometri. Sosiaalibarometri 2014. Ajankohtainen arvio hyvinvoinnista, palveluista sekä palvelujärjestelmän muutoksesta Sosiaalibarometri 2014 Sosiaalibarometri 2014 Sosiaalibarometri Miltä näyttää väestön hyvinvointi? Tulisiko työttömyysturvan vastikkeellisuutta lisätä ja etuuksia siirtää lisää Kelan vastuulle? Miten TE-palvelujen

Lisätiedot

KUUTOSKAUPUNGIT Espoo, Helsinki, Oulu, Tampere, Turku, Vantaa

KUUTOSKAUPUNGIT Espoo, Helsinki, Oulu, Tampere, Turku, Vantaa 6AIKA - AVOIMET JA ÄLYKKÄÄT PALVELUT-STRATEGIA KUUTOSKAUPUNGIT Espoo, Helsinki, Oulu, Tampere, Turku, Vantaa Muistio Ohjausryhmän kokous 7/2014 Aika: 22.10.2014, 10.30-13.00 Paikka: Forum Virium Helsinki

Lisätiedot