KESKI-SUOMEN SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUKSEN KANNATUSYHDISTYS HALLITUKSEN KOKOUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KESKI-SUOMEN SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUKSEN KANNATUSYHDISTYS HALLITUKSEN KOKOUS"

Transkriptio

1 1 (6) KESKISUOMEN SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUKSEN KANNATUSYHDISTYS HALLITUKSEN KOKOUS Aika torstai klo Paikka Koske, Matarankatu 4, 1. krs, kokoustila 100 Osallistujat Immonen, Mirja koulutuspäällikkö, Jyväskylän ammattikorkeakoulu Janhonen, Jouko Kortelainen, Risto (pj) Lahtinen, Pia Mattila, KatiPupita Markkanen, Outi Mäntysaari, Mikko (varapj.) Möttönen, Sakari Palola, Mikael Hiljanen, Vuokko (varaj.) Rantanen, Riikka Torkkeli, Juha hallituksen jäsen, KeskiSuomen kehitysvammaisten tukipiiri muutosjohtaja, Jyväskylä projektipäällikkö, Pesäpuu ry johdon erityisasiantuntija, Sininauhaliitto sosiaalityön johtaja, Äänekoski professori, Jyväskylän yliopisto varapuheenjohtaja, Varttuneiden asumisoikeusyhdistys Jaso johtaja, perusturvakuntayhtymä Saarikka perusturvajohtaja, Laukaan kunta varapuheenjohtaja, Talentia KeskiSuomi ry puheenjohtaja, KeskiSuomen sosiaaliturvayhdistys ry Haaki, Raili johtaja, Koske Talvensola, Sivi (siht.) suunnittelija, Koske

2 2 (6) KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1 Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen klo Todettiin osallistujat. 2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 3 Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja. 4 Kosken palvelutoiminnan esittely: Kiertävän lastensuojelun erityissosiaalityöntekijän työ Edellisessä kokouksessa hallitus keskusteli Kosken kiertävän lastensuojelun erityissosiaalityöntekijän palvelutoiminnasta ja sen hinnoittelusta. Tanja Hänninen tulee nyt kokoukseen kertomaan työnsä sisällöstä ja toimintatavoista. Lisäksi tarkastellaan palvelutoiminnan talouden kehitystä. Sopimus kiertävän lastensuojelun erityissosiaalityöntekijän palveluista on useimpien kuntien kanssa solmittu toistaiseksi voimassa olevaksi. Suurin osa sopimuksista on allekirjoitettu v. 2005, jolloin toiminta siirtyi hankevetoisesta toiminnasta Kosken palvelutoiminnaksi. Maksuista ja korvauksista on sovittu seuraavasti: Kiertävän lastensuojelun erityissosiaalityöntekijän työsuoritteiden laskutuksesta sovitaan tapauskohtaisesti etukäteen. Laskutuksen perusteena käytetään suoritehintoja. Laskutusperusteita tarkastellaan vuosittain kuntien tarpeiden ja yleisen kustannuskehityksen mukaisesti. Lisäksi todetaan, että vuosittain järjestettävässä neuvottelutilaisuudessa kuntien kanssa neuvotellaan seuraavan vuoden hinnasta talousarviota varten. Tällaista neuvottelutilaisuutta ei ole vuoden 2014 aikana järjestetty eikä kunnille ole esitetty hintojen korotusta. Suoritehintojen euromäärät ovat pysyneet lähes samoina vuodesta 2010 lähtien. Vuoden 2010 taksoihin on tänä aikana tehty ainoastaan 5 euron korotus koskien puhelinkonsultaation suoritehintaa vuonna Tällä hetkellä voimassaolevat hinnat ovat seuraavat: puhelinkonsultaatio: 65 / 45 min (minimilaskutusaika on 15 min) konsultaatio tai muu työskentely, tausta ja valmistelutyö, asiakirjojen laadinta ym: 88 /45 min koulutus 100 /45 min tai koulutuskokonaisuus sopimuksen mukaan matkakorvaus 0,45 / km Sopimuksessa todetaan, että palvelun hinta sisältää työntekijän palkan sivukuluineen, koulutuksen, työnohjauksen, materiaalit, tilat, puhelin ja atkkulut sekä toimistokulut. Matkakuluista Jyväskylän ja toimeksiantajakunnan välillä laskutetaan kuntia. Toimeksiantajan lukuun tehtävästä muusta matkasta ja matkaajasta peritään korvaus. Varsinainen työskentely (joko paikan päällä kunnassa tai muussa toimipaikassa) toimeksiantajan asiassa sekä asiaan liittyvä valmistelu ja/tai taustatyöaika on suoritetaksan alaista aikaa. Toimeksianta

3 3 (6) jaa ei laskuteta erikseen kiertävän erityistyöntekijän matkustamiseen käyttämästä ajasta Jyväskylän ja toimeksiantajakunnan välillä. Hallitus keskustelee kiertävän lastensuojelun erityissosiaalityöntekijän työstä. Hallituksen jäsenillä on mahdollisuus esittää Tanja Hänniselle kysymyksiä työn sisältöön liittyen. Kuntien johtaville viranhaltijoille järjestetään neuvottelutilaisuus maaliskuun sotejohdon työkokouksen yhteyteen. Tässä yhteydessä kerätään palautetta ja toiveita kiertävän erityissosiaalityöntekijän työhön liittyen ja neuvotellaan seuraavan vuoden hinnasta. Kohtuullinen korotusehdotus olisi 3 % nykyisiin hintoihin. Tanja Hänninen esitteli työtehtäviään. Diaesitys liitteenä. Todettiin, että sosiaalialan osaamisen kehittäminen ja tuki (etenkin pieniin) kuntiin on yksi osaamiskeskuksen tärkeistä tehtävistä. Tämä on mahdollista varmistaa uudessa sotetuotantoorganisaatiossa nykyistä paremmin. Koskessa on tehty hyvää pohjatyötä näiden mallien kehittämiseksi kiertävän erityissosiaalityöntekijän sekä konsultoivan erityislastentarhanopettajan työssä. Keskusteltiin erityissosiaalityöntekijän ja kunnan sosiaalityöntekijän vastuusta Eerikan tapaukseen peilaten. Työparina on aina vastuutyöntekijä kunnasta, joka tekee viranhaltijapäätökset. Kosken erityissosiaalityöntekijä ei ole viranhaltija, mutta kantaa ammattinsa puolesta vastuuta omasta työskentelystään. Moniammatillinen tilannearviotyöskentely ns. Saranamalli on hankkeen jälkeenkin yksi mahdollinen toimintamalli erityissosiaalityöntekijän työssä. Koske on mukana hankkeen jälkeisessä yhteisessä Saranatoiminnassa kuntien ja oppilaitosten kanssa. Todettiin, että Hännisen työnkuva on tällä hetkellä varsin laaja. Osa tehtävistä on koordinoivia, eikä niistä laskuteta. Lisäksi yhteistyökumppaneilta on tullut yhä enemmän kutsuja eri prosesseihin ja tilaisuuksiin. Tämäntyyppiselle asiantuntijatyölle on edelleen tarvetta. Toiminnan rahoituksen kannalta painotus täytyy pitää selkeästi maksullisessa työssä. Päätettiin esityksen mukaisesti järjestää kuntakokous sotejohdon työkokouksen yhteyteen, jossa sovitaan kohtuullisesta suoritehintojen nostamisesta perusteluna työntekijäkustannusten nousu. 5 Vuoden 2014 toimintakertomus Kosken toimintakertomus vuodelta 2014 on valmistunut. Luonnos on esityslistan liitteenä. Toimintakertomus on laadittu samalla sapluunalla kuin aiemminkin. Tämä mahdollistaa toimintakertomusten vertailtavuuden ja toimintojen jatkumon ja kehittymisen seuraamisen. Tällä kertaa on pyritty raportoimaan tapahtumista ja toiminnoista siten, että niitä verrataan vuoden 2014 toimintasuunnitelmaan. Näin toimintakertomuksesta on luettavissa myös arviointia siitä, tehtiinkö sitä mitä luvattiin. Päättyneen toimintavuoden keskeisimpinä tehtävinä olivat sosiaalialan kehittämistoiminnan sekä tutkimusresurssien merkityksen perusteleminen valtakunnallisesti sekä yhä tiivistyvä integraatio terveydenhuollon kehittäjien kanssa. Keskustelu yhteisestä kehittämisra

4 4 (6) kenteesta pääsi hyvään vauhtiin vuonna 2014 ja sitä jatketaan alkaneena toimintavuonna. Mennyttä toimintavuotta värittivät luonnollisesti myös soteuudistus, lukuisat lakiuudistukset ja niiden kommentointi. Kosken suunnittelija Sivi Talvensola ja johtaja Raili Haaki esittelevät toimintakertomuksen. Hallitus hyväksyy toimintakertomuksen ja esittää sen vuosikokoukselle hyväksyttäväksi Hallitus hyväksyi toimintakertomuksen ja päätti esittää sen vuosikokoukselle hyväksyttäväksi. 6 Vuoden 2014 tilinpäätös Osaamiskeskuksen tilinpäätös vuodelta 2014 esitetään kokouksessa. Tasekirja ja tuloslaskelma lähetetään hallitukselle erikseen ennen kokousta heti niiden valmistuttua. Talous ja hallintojohtaja Asko Hiltunen tulee esittelemään tilinpäätöksen hallituksen kokoukseen. Hallitus käsittelee vuoden 2014 tilinpäätöksen ja päättää esittää sen tilintarkastajien ja vuosikokouksen hyväksyttäväksi. Asko Hiltunen esitteli vuoden 2014 tilinpäätöksen. Kannattavuus, suunnitelmallisuus ja maksuvalmius ovat hyvällä tasolla. Tilinpäätös noin Säästöt ovat kertyneet tilavuokrien vähentämisestä, henkilöstövaihdoksista ja tehtävien uudelleen järjestelyistä (mm. kehittämispäällikön toimi jätettiin täyttämättä). Lisätuloja kertyi koulutuksista, erityisesti aikuissosiaalityön päivistä. Vuodelle 2015 STM:n perusrahoitus vähentyi 20 % ollen nyt ( vuonna 2014). Hallitus hyväksyi vuoden 2014 tilinpäätös ja esitetään se tilintarkastajien ja vuosikokouksen hyväksyttäväksi. 7 Vuosikokoukseen valmistautuminen Yhdistykselle valitaan tämän kevään vuosikokouksessa uusi hallitus seuraavalle kaksivuotiskaudelle. Tästä syystä olisi hyvä käydä keskustelua hallituksen jäsenten halukkuudesta ja mahdollisuudesta jatkaa hallituksessa. Jos kunnat, yhdistykset tai oppilaitokset tekevät uusia jäsenehdotuksia, ne olisi hyvä saada hyvissä ajoin ennen vuosikokousta tietoon.

5 5 (6) Keskustellaan jäsenten mahdollisuudesta jatkaa Kosken hallituksessa. Keskusteltiin tulevan hallituksen kokoonpanosta. Tällä hetkellä tiedossa on seuraavat jäsenvaihdokset: KeskiSuomen Sosiaaliturvayhdistyksestä ehdotetaan uuteen hallitukseen Sari Välimäkeä Jyväskylän yliopistosta Jorma Hännisen tilalle varajäseneksi ehdotetaan Kati Närheä. Sininauhaliitosta ja Äänekosken kaupungista varmistetaan jäsen myöhemmin. Suurin osa nykyisistä hallituksen jäsenistä on jatkamassa tehtävässään. Jatkamispäätöksistä voi ilmoittaa Raili Haakille. 8 Muita asioita Ei muita asioita 9 Tiedoksi Sosiaali ja terveysministeriön Sosiaalipalvelut yksikkö kävi vierailulla Koskessa Raili Haaki kertoi lyhyesti vierailun keskeiset asiat Raili Haakin oppisopimuskoulutus Kosken johtajan tehtävää hoitava Raili Haaki on aloittanut Johtamisen erikoisammattitutkinnon suorittamisen oppisopimuskoulutuksena. Koulutus käynnistyi ja päättyy lokakuussa Koulutuksesta on sovittu Kosken hallituksen puheenjohtajan kanssa. Koulutus on maksutonta ja tapahtuu oman työn ohessa näyttötutkintona. Koulutukseen sisältyviin lähiopetuspäiviin (yhteensä 12 lähipäivää) on mahdollisuus osallistua työajalla työtehtävien niin salliessa. Perustuslakivaliokunta on tänään antanut lausuntonsa sotelaista Eduskunnan tulisi antaa lausuntonsa toimeentulotukilakiesityksestä Mikko Mäntysaari on mukana toimeentulotukisiirtoa pohtivassa työryhmässä. Keskusteltiin Kelasiirrosta ja sen vaikutuksista asiointiin järjestetään Itäisen sotealueen kuntayhtymän perustamiskokous Alkuvuoden 2015 kokousajankohdat päätettiin edellisessä kokouksessa

6 6 (6) Hallituksen kokous to klo Vuosikokous to klo Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo Risto Kortelainen Puheenjohtaja Sivi Talvensola Sihteeri Liitteet

KESKI-SUOMEN SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUKSEN KANNATUSYHDISTYS HALLITUKSEN KOKOUS

KESKI-SUOMEN SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUKSEN KANNATUSYHDISTYS HALLITUKSEN KOKOUS 1 (6) KESKISUOMEN SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUKSEN KANNATUSYHDISTYS HALLITUKSEN KOKOUS Aika tiistai 7.10.2014 klo 10.00 13.00 Paikka Koske, Matarankatu 4, 1. krs, kokoustila 100 Osallistujat Immonen, Mirja

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUKSEN KANNATUSYHDISTYS HALLITUKSEN KOKOUS

KESKI-SUOMEN SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUKSEN KANNATUSYHDISTYS HALLITUKSEN KOKOUS 1 (5) KESKI-SUOMEN SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUKSEN KANNATUSYHDISTYS HALLITUKSEN KOKOUS Aika klo 13.00 Paikka Koske, Matarankatu 4, 1. kerroksen kokoushuone 100 Osallistujat Janhonen, Jouko X hallituksen

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUKSEN KANNATUSYHDISTYS HALLITUKSEN KOKOUS

KESKI-SUOMEN SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUKSEN KANNATUSYHDISTYS HALLITUKSEN KOKOUS 1 (6) KESKI-SUOMEN SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUKSEN KANNATUSYHDISTYS HALLITUKSEN KOKOUS Aika klo 14.00 Paikka Koske, Matarankatu 4, 1. kerroksen kokoushuone 100 Osallistujat Janhonen, Jouko X hallituksen

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUKSEN KANNATUSYHDISTYS RY:N TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014. Kosken toiminta vuonna 2014

KESKI-SUOMEN SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUKSEN KANNATUSYHDISTYS RY:N TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014. Kosken toiminta vuonna 2014 KESKI-SUOMEN SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUKSEN KANNATUSYHDISTYS RY:N TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014 Kosken toiminta vuonna 2014 Painopaikka Sovatek Jyväskylä 2015 Julkaisija Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus

Lisätiedot

1.1.2008 voimaan tulleen Lastensuojelulain (417/2007) 14 :n mukaan

1.1.2008 voimaan tulleen Lastensuojelulain (417/2007) 14 :n mukaan Lastensuojelun moniammatillinen asiantuntijaryhmä Keski-Suomessa 2015 Moniammatillisen asiantuntijaryhmän perustelut 1.1.2008 voimaan tulleen Lastensuojelulain (417/2007) 14 :n mukaan "Kunnan tai useamman

Lisätiedot

YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANHALTIJAT RY HALLITUKSEN KOKOUS 7/2012. Ravintola Medicin Man, Uudenmaankatu 1, Hyvinkää

YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANHALTIJAT RY HALLITUKSEN KOKOUS 7/2012. Ravintola Medicin Man, Uudenmaankatu 1, Hyvinkää YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANHALTIJAT RY HALLITUKSEN KOKOUS 7/2012 AIKA: Keskiviikko 28.11.2012 klo 17.30 PAIKKA: LÄSNÄ: Ravintola Medicin Man, Uudenmaankatu 1, Hyvinkää Heli Jutila Kirsi Järvinen, sihteeri Jani

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki, Kolpeneen palvelukeskus, ruokasali Myllärintie 35, Rovaniemi

Rovaniemen kaupunki, Kolpeneen palvelukeskus, ruokasali Myllärintie 35, Rovaniemi Viranomainen Esityslista 1/2015 Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä 26.5.2015 Laatimispäivämäärä Valtuusto Kokousaika Perjantaina 12.6.2015 klo 12 Kokouspaikka Rovaniemen kaupunki, Kolpeneen palvelukeskus,

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2012 1 Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2012 1 Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2012 1 Kokoustiedot Aika: 19.4.2012 klo 9.30 13.05 Paikka: Kuntatalo Kommunernas hus Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2012 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Mainiemen kuntoutumiskeskus, ruokala klo 11.30 alkaen lounas klo 12.00 yhteinen neuvottelu ja kuntayhtymän johtajan katsaus

Mainiemen kuntoutumiskeskus, ruokala klo 11.30 alkaen lounas klo 12.00 yhteinen neuvottelu ja kuntayhtymän johtajan katsaus 1. Kokoustiedot Aika: Keskiviikko 6.11.2013 klo 13.00 Paikka: Mainiemen kuntoutumiskeskus, ruokala klo 11.30 alkaen lounas klo 12.00 yhteinen neuvottelu ja kuntayhtymän johtajan katsaus Pykälä Sivu 18

Lisätiedot

Pöytäkirjat 2002 YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANHALTIJAT RY HALLITUKSEN KOKOUS 1/2002. AIKA: Keskiviikko 16.1. 2002, klo 15.00

Pöytäkirjat 2002 YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANHALTIJAT RY HALLITUKSEN KOKOUS 1/2002. AIKA: Keskiviikko 16.1. 2002, klo 15.00 Pöytäkirjat 2002 YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANHALTIJAT RY HALLITUKSEN KOKOUS 1/2002 AIKA: Keskiviikko 16.1. 2002, klo 15.00 PAIKKA:Kuntaliitto, 2. Linja 14, kokoushuone B 3.2 LÄSNÄ: Camilla von Bonsdorff, puheenjohtaja

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2012 1 Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2012 1 Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2012 1 Kokoustiedot Aika: 2.2.2012 klo 9.30 13.15 Paikka: Kuntatalo Kommunernas hus Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2012 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ Yhtymävaltuusto

HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ Yhtymävaltuusto Viranomainen KOKOUSKUTSU 1/2007 HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ Yhtymävaltuusto KOKOUSAIKA 12.6.2007 kello 17.00 KOKOUSPAIKKA Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus, II kerroksen

Lisätiedot

1.1.2008 voimaan tulleen Lastensuojelulain (417/2007) 14 :n mukaan

1.1.2008 voimaan tulleen Lastensuojelulain (417/2007) 14 :n mukaan Lastensuojelun moniammatillinen asiantuntijaryhmä Keski-Suomessa 2014 Moniammatillisen asiantuntijaryhmän perustelut 1.1.2008 voimaan tulleen Lastensuojelulain (417/2007) 14 :n mukaan "Kunnan tai useamman

Lisätiedot

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 1 HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS KOKOUSKUTSU 5/2007 Kokousaika 29.5.2007 kello 14.30 Kokouspaikka Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros Käsiteltävät asiat

Lisätiedot

PÄIJÄT HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (14) Johtokunta 24.02.2009 Nro 1/2009

PÄIJÄT HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (14) Johtokunta 24.02.2009 Nro 1/2009 PÄIJÄT HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (14) Päijät Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO 24.02.2009 Nro 1/2009 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN

Lisätiedot

Torstai 28.11.2013 klo 10.00 11.57 Etevan hallinto, Karhukuja 1, 3. krs., 04600 Mäntsälä

Torstai 28.11.2013 klo 10.00 11.57 Etevan hallinto, Karhukuja 1, 3. krs., 04600 Mäntsälä Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 10 / 2013 179 Kuntayhtymän yhtymähallitus Kokousaika Kokouspaikka Torstai 28.11.2013 klo 10.00 11.57 Etevan hallinto, Karhukuja 1, 3. krs., 04600 Mäntsälä Saapuvilla olleet

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SOTE 2020 -HANKE / TUOTANTOMALLITYÖ- RYHMÄN KOKOUS

KESKI-SUOMEN SOTE 2020 -HANKE / TUOTANTOMALLITYÖ- RYHMÄN KOKOUS KESKI-SUOMEN SOTE 2020 -HANKE / TUOTANTOMALLITYÖ- RYHMÄN KOKOUS Aika Ke 2.4.2014 klo 14.00 15.45 Paikka Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, kokoustila 100, Matarankatu 4, 40100 Jkl Osallistujat Heikkilä.

Lisätiedot

OAJ:n Varsinais-Suomen alueyhdistys ry

OAJ:n Varsinais-Suomen alueyhdistys ry d OAJ:n Varsinais-Suomen alueyhdistys ry HALLITUKSEN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2013-2015 070513 Paikka: Alvarium, Puutarhakatu 6, 20100 Turku, 2. krs. kokoustila Kaste Sihteeri Mervi Taurén Läsnä Puheenjohtaja

Lisätiedot

Suomen Vanhempainliitto 2012 PERUSTAMME VANHEMPAIN- YHDISTYKSEN

Suomen Vanhempainliitto 2012 PERUSTAMME VANHEMPAIN- YHDISTYKSEN 1 PERUSTAMME VANHEMPAIN- YHDISTYKSEN 1913 Koti-lehti 2 Koti ja koulu Vanhemmat käykööt usein lastensa opettajain luona ja opettajat myös sikäli kun voivat vanhempien luona tiedustelemassa ja antamassa

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 24.3.2015 klo 18.30 21.46 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 76 KOKOUKSEN AVAUS... 84 77 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS...

Lisätiedot

Raision seudun koulutuskuntayhtymä. Yhtymävaltuusto

Raision seudun koulutuskuntayhtymä. Yhtymävaltuusto Raision seudun koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 4.6.2015 RAISION SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ YHTYMÄVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 1/2015 YHTYMÄVALTUUSTON PÖYTÄKIRJA 1/2015 Aika Torstai 4.6.2015 klo 16.00 16.56 Paikka

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 26.2.2013 klo 18.30 21.32 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 60 KOKOUKSEN AVAUS 80 61 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN

PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN Sisältö: Liitteet: Mikä on vanhempainyhdistys? Rekisteröity vai rekisteröimätön vanhempainyhdistys? VANHEMPAINYHDISTYKSEN PERUSTAMINEN 1. Perustava kokous 2. Vanhempainyhdistyksen

Lisätiedot

Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 1 / 2012 1. Kuntayhtymän yhtymäkokous. Kokoushotelli Gustavelund, Kirkkotie 36, 04310 TUUSULA. Martti Syväniemi 1-5 6-14

Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 1 / 2012 1. Kuntayhtymän yhtymäkokous. Kokoushotelli Gustavelund, Kirkkotie 36, 04310 TUUSULA. Martti Syväniemi 1-5 6-14 Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 1 / 2012 1 Kuntayhtymän yhtymäkokous Kokousaika Torstai 31.5.2012 klo 13.00 14.53 Kokouspaikka Kokoushotelli Gustavelund, Kirkkotie 36, 04310 TUUSULA Saapuvilla olleet edustajat

Lisätiedot

Sosiaalialan kehittämishankkeen Etelä-Suomen alueellinen johtoryhmä. Pääposti, 10. krs kokoustila, Helsinki

Sosiaalialan kehittämishankkeen Etelä-Suomen alueellinen johtoryhmä. Pääposti, 10. krs kokoustila, Helsinki 1 KOKOUSMUISTIO 1/2006 Sosiaalialan kehittämishankkeen Etelä-Suomen alueellinen johtoryhmä Aika: pe 17.2.06 klo 12.00 Läsnä: Pääposti, 10. krs kokoustila, Helsinki Läsnä: Aarva Kim, pj kohdat 1-2 Kajaste

Lisätiedot

Aika Keskiviikkona 27. päivänä maaliskuuta 2013 klo 17.00. Keskustan seurakuntatalon sali, Valtakatu 43, 45700 Kuusankoski

Aika Keskiviikkona 27. päivänä maaliskuuta 2013 klo 17.00. Keskustan seurakuntatalon sali, Valtakatu 43, 45700 Kuusankoski PÖYTÄKIRJA 3/2013 1 (18) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 27. päivänä maaliskuuta 2013 klo 17.00 Paikka Keskustan seurakuntatalon sali, Valtakatu 43, 45700 Kuusankoski Läsnä Gärdström

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 8/2011 1(40) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 16.6.2011

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 8/2011 1(40) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 16.6.2011 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 8/2011 1(40) Aika Torstai 16.6.2011 klo 16.15 19.15 Paikka Osallistujat Kokoushuone Rooma Jäsenet Hallikainen, Olli puheenjohtaja 123-129, poistui 130 käsittelyn

Lisätiedot

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 27.3.2014 N:o 3/2014 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 24.3.2014 Sivu 21

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 27.3.2014 N:o 3/2014 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 24.3.2014 Sivu 21 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 24.3.2014 Sivu 21 Kokousaika Torstai 27.3.2014 kello 16.30 Kokouspaikka Laukaan seurakuntatalo Päätöksen tekijät Hytönen Pauliina Kallio Marja Kuokkanen Margit Lehto Ari, saapui

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA nro 1/11 KOKOUSAIKA 7.4.2011 18.30 18.50 KOKOUSPAIKKA OSALLISTUJAT ALLEKIRJOITUKSET KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1 9

PÖYTÄKIRJA nro 1/11 KOKOUSAIKA 7.4.2011 18.30 18.50 KOKOUSPAIKKA OSALLISTUJAT ALLEKIRJOITUKSET KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1 9 1 PÖYTÄKIRJA nro 1/11 KOKOUSAIKA 18.30 18.50 KOKOUSPAIKKA vesilaitos, Kirkkotie 49, 04310 TUUSULA OSALLISTUJAT Karulinna Martti, Manninen Anneli, Räty, Antti, Tehi Marjatta, Aho Juhani, Ahola Riitta, Haatainen

Lisätiedot

OSALLISTUJAT Eerola Aila puheenjohtaja Päätöksentekijät Eerola Anja varapuheenjohtaja. Muut osallistujat Hirvonen Pasi kaupunginhallituksen edustaja

OSALLISTUJAT Eerola Aila puheenjohtaja Päätöksentekijät Eerola Anja varapuheenjohtaja. Muut osallistujat Hirvonen Pasi kaupunginhallituksen edustaja -1, SOTELA 5.3.2014 17:00 OSALLISTUJAT Eerola Aila puheenjohtaja Päätöksentekijät Eerola Anja varapuheenjohtaja Hakala Kirsi jäsen Hokkanen Risto Holmroos Anna Kujamäki Kari Leskinen Pirkko Nuora Irma

Lisätiedot