KESKI-SUOMEN SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUKSEN KANNATUSYHDISTYS HALLITUKSEN KOKOUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KESKI-SUOMEN SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUKSEN KANNATUSYHDISTYS HALLITUKSEN KOKOUS"

Transkriptio

1 1 (6) KESKI-SUOMEN SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUKSEN KANNATUSYHDISTYS HALLITUKSEN KOKOUS Aika klo Paikka Koske, Matarankatu 4, 1. kerroksen kokoushuone 100 Osallistujat Janhonen, Jouko X hallituksen jäsen, Keski-Suomen kehitysvammaisten tukipiiri Jutila, Leena toiminnanjohtaja, Pelastakaa Lapset Keski- Markkanen, Outi Kolehmainen, Raija, varaj. X Suomen piiri sosiaalityön johtaja, Äänekoski perusturvajohtaja, Äänekoski Kortelainen, Risto Rantanen, Riikka X Möttönen, Sakari X Mäntysaari, Mikko X Immonen, Mirja Mattila, Kati-Pupita Palola, Mikael Torkkeli, Juha X Haaki, Raili X Heikkilä, Marja X muutosjohtaja, Jyväskylä varapuheenjohtaja, Talentia Keski-Suomi ry varapuheenjohtaja, Varttuneiden asumisoikeusyhdistys Jaso professori, Jyväskylän yliopisto Koulutuspäällikkö, Jyväskylän ammattikorkeakoulu vs. kehitysjohtaja, Sininauhaliitto johtaja, perusturvakuntayhtymä Saarikka hallituksen jäsen, Keski-Suomen sosiaaliturvayhdistys ry kehittämispäällikkö, Koske johtaja, Koske KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1 Kokouksen avaus Varapuheenjohtaja Mikko Mäntysaari avasi kokouksen 2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

2 2 (6) 3 Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja ( ) 4 Keski-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon koordinaatioryhmän asettaminen Keski-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon koordinaatioryhmä on ollut nykyisessä muodossa toiminnassa vuoden 2008 alusta alkaen. Ryhmä on toiminut aiemmin myös maakunnallisen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakennehankkeen ( ) ohjausryhmänä. Koordinaatioryhmä tulisi myös toimimaan Keski-Suomen SOTE2020 -hankkeen operatiivisena ohjausryhmänä vuosina Keski-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon koordinaatioryhmän tehtävät olisivat seuraavat: 1. Ohjata ja koordinoida Keski-Suomen maakunnan sosiaali- ja terveyden-huollon kehittämistä. 2. Vastata Keski-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelmaan esitettävien muutosten valmistelusta sekä seurata ja edistää suunnitelman toteutumista. 3. Koota osana Kansallisen sosiaali- ja terveydenhuollon ohjelman toteuttamista Keski-Suomen alueellinen kehittämissuunnitelma ja tehdä ko. suunnitelman pohjalta esityksiä Itä- ja Keski- Suomen alueelliselle johtoryhmälle. 4. Osallistua maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelmassa valtion osarahoitettaviksi esitettävien hankkeiden määrittelyyn, valmisteluun ja priorisointiin. 5. Käynnistää ja seurata hankkeita em. ohjelmien ja suunnitelmien toteuttamiseksi. 6. Koordinoida esityksiä ja antaa lausuntoja esityksistä, joita tehdään eri rahoittajille. 7. Toimia erikseen nimettävien laajojen maakunnallisten sosiaali- ja terveydenhuollon hankkeiden ohjaus- ja seurantaryhmänä. 8. Toimia foorumina, jossa voidaan käsitellä muutkin hyvinvointipalveluiden tuotannonkannalta tärkeät ja ajankohtaiset asiat. Koordinaatioryhmän jäseniksi esitetään: - Ahonen Timo, professori, Jyväskylän yliopisto - Astikainen Anne, erityisasiantuntija, SOSTE ry - Haaki Raili, kehittämispäällikkö, K-S sosiaalialan osaamiskeskus - Hakkarainen Pirjo, toiminnanjohtaja, Perhehoitoliitto ry - Heikkilä Marja, johtaja, K-S sosiaalialan osaamiskeskus - Heikura Kaija, hallintoylihoitaja, K-S sairaanhoitopiiri - Hiljanen Vuokko, osastopäällikkö, perusturvajohtaja, Laukaan kunta - Järvinen Sari, osastonhoitaja, tohtorikoulutettava, Joutsan kunta - Kinnunen Juha, sairaanhoitopiirin johtaja, K-S sairaanhoitopiiri - Kolehmainen Raija, perusturvajohtaja, Äänekosken kaupunki - Korhonen Hannu, kehittämisjohtaja, Keski-Suomen Liitto - Kukka Ari, terveyspalveluiden vastuualuejohtaja, Jyväskylän kaupunki - Kuittu Ulla, sosiaalipalveluiden vastuualuejohtaja, Jyväskylän kaupunki - Könönen Päivi, kehittämispäällikkö, Jyväskylän seudun kehittämis-yhtiö Jykes Oy (Risto Kinnunen, johtaja) - Perusturvajohtaja, Wiitaunioni (va. perusturvajohtaja Laurila Marja)

3 3 (6) - Liehu Tuula, sosiaali- ja terveysjohtaja, Jämsän kaupunki - Miettinen Jouko, ohjelmapäällikkö, Kaste Itä-ja Keski-Suomi - Norvapalo Kare, tutkimus- ja kehityspäällikkö, Jyväskylänammattikorkeakoulu - Palola Mikael, yhtymäjohtaja, Perusturvaliikelaitos Saarikka - Toimitusjohtaja, K-S seututerveyskeskus (Räsänen Reijo)- - Suojasalmi Jussi, toimitusjohtaja, Jyväskylän seudun päihdepalvelusäätiö - Utriainen Pekka, apulaiskaupunginjohtaja, Jyväskylän kaupunki - Vanhala Mauno, professori, K-S sairaanhoitopiiri - Vanhanen Riitta, perusturvajohtaja, Keuruun kaupunki - Johtajaylilääkäri, K-S sairaanhoitopiiri - Ässämäki Silja, kehittämisjohtaja, Jyväskylän kaupunki - Rytkönen Asko, kehittämispäällikkö, K-S sairaanhoitopiiri Koordinaatioryhmän jäsenet on koottu eri puolilta maakuntaa ja he edustavat sekä kunnallisia että alueellisia sosiaali- ja terveyspalveluiden organisaatioita, järjestö- ja yksityisiä toimijoita sekä alan koulutus-, tutkimus- ja kehittämisorganisaatioita. Esitetyt henkilöt ovat antaneet suostumuksensa ryhmän jäseniksi. Koordinaatioryhmän puheenjohtajiksi esitetään sairaanhoitopiirin johtaja Juha Kinnusta ja johtaja Marja Heikkilää. Sihteereiksi esitetään kehittämispäällikkö Asko Rytköstä ja kehittämispäällikkö Raili Haakia. Puheenjohtajuus ja sihteeriys vaihtuvat vuosittain Keski-Suomen sairaanhoitopiirin ja Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen kesken. Kun koordinaatioryhmä toimii yksittäisen hankkeen ohjaus- ja seurantaryhmänä, valitsee kokous puheenjohtajan ja sihteerin. Asiaa on käsitelty koordinaatioryhmän kokouksessa , jossa sovittiin valmistelusta. Asia oli esillä myös sairaanhoitopiirin hallituksessa Hallitus päättää Keski-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon koordinaatioryhmän tehtävistä ja kokoonpanosta edellä esitetyn mukaisesti. Päätettiin Keski-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon koordinaatioryhmän tehtävistä ja kokoonpanosta esityksen mukaisesti. 5 Lausunto Keski-Suomen strategiasta Keski-Suomen liitto on pyytänyt Koskelta lausuntoa mennessä Keski-Suomen strategian luonnoksesta (esityslistan liite). Keski-Suomen maakuntahallitus käsitteli asiakirjan kokouksessaan ja päätti pyytää luonnoksesta lausunnot. Strategian viimeistely tehdään lausuntojen perusteella keväällä, ja kehittämisasiakirja käsitellään maakuntavaltuustossa kesäkuussa 2014.

4 4 (6) Keski-Suomen strategiaan on koottu maakunnan pitkän aikavälin kehittämistahto ja tavoitteet (maakuntasuunnitelma vuoteen 2040) sekä tavoitteen kannalta lähivuosiksi suunnitellut välttämättömät toimenpiteet (maakuntaohjelma ). Luonnoksessa maakunnan tulevaisuuden menestysaloiksi ovat valikoituneet: Biotalous aluetalouden veturina, Digitalouden suuri vallankumous, Osaamistalous maailmansarjaan sekä Aluerakenne ja saavutettavuus. Edellä mainittujen alojen kehittämistoimin lisätään maakunnan asukkaiden hyvinvointia ja maakunnan vetovoimaa. Strategia sisältää lisäksi melko paljon hyvinvointipalveluihin ja niiden järjestämiseen ja tuottamiseen liittyviä kannanottoja. Myös aluerakenteeseen liittyvät asiat, kuten palveluiden saatavuus ja saavutettavuus ovat tärkeitä, samoin osaamiseen liittyvät asiat. Hallitus keskustelee Keski-Suomen maakuntastrategiasta ja antaa lausuntonsa siitä. Hyvinvoinnin ja hyvinvointipalveluiden ottamista strategiaan mukaan pidettiin hyvänä asiana. Hyvinvointipalveluiden kohdalla mainitut mittarit vaikuttavat kuitenkin vaatimattomilta. Strategiassa painotetaan tässä kohdassa kulttuurin ja liikunnan toimintojen merkitystä. Näkökulma on lähinnä terveiden ja pärjäävien näkökulma. Strategiassa on unohdettu syrjäytyneet ja apua tarvitsevat maakunnan asukkaat. Keskusteltiin siitä, tarvitaanko menestyjien näkökulmasta tehtyä strategiaa? Mittareina tulisi olla peruspalveluiden toteutumista kuvaavia mittareita sekä asukkaiden ja asiakkaiden kokemuksiin perustuvia mittareita. Strategiassa mainitaan ikärakenteen muutos, mutta ikääntyvien määrän lisääntyminen on iso ja kaikkeen yhteiskunnan toimintaan vaikuttava ilmiö. Tätä tulisi huolellisemmin eritellä ja pohtia. Hyvinvointi- ja terveyserojen kaventaminen on toinen suuri haaste, jonka olisi hyvä nousta keskeisemmin esille. Sosiaalisen hyvinvoinnin turvaaminen ja peruspalveluiden turvaaminen tulisi nostaa tärkeämmälle sijalle. Huono-osaisten suhteellisen aseman parantaminen sosiaalipoliittisin toimin olisi hyvä tavoite. Strategian todellista vaikutusta ja merkitystä pohdittiin kriittisesti. Onko strategioilla vaikutusta esimerkiksi yksityisen yritystoiminnan ohjailuun? Tulisiko linjauksissa keskittyä lähinnä julkisen toiminnan linjaamiseen? Sellaisen tietopohjan kerääminen ja seuraaminen olisi tärkeää, jolla kuvataan maakunnan ihmisten koettua hyvinvointia. Alueellisen hyvinvointitiedon tuottaminen olisi hyvä perusta maakunnalliselle strategiatyölle. Tällaisen tiedon tuottamiseen voisi yhteistyöhön kutsua yliopistoa ja ammattikorkeakoulua. Keskustelun pohjalta Marja Heikkilä laatii Kosken lausunnon. Luonnos laitetaan kommenteille hallituksen jäsenille.

5 5 (6) 6 Vuosikokousvalmistelut Tämän kokouksen jälkeen alkaa Kosken vuosikokous. Sitä varten on saatu tilintarkastajien kertomus. Lisäksi hallituksen jänistä on yksi pyytänyt eroa. Hänen tilalleen on tiedusteltu edustajaa lastensuojelujärjestöstä. Päätösesitys: Hallitus käy läpi tilintarkastuskertomuksen ja esittää sen vuosikokouksen hyväksyttäväksi. Hallitus kävi läpi tilintarkastuskertomuksen ja esitti sen vuosikokoukselle hyväksyttäväksi. 7 Muut asiat Työloman myöntäminen johtaja Marja Heikkilälle Johtaja Marja Heikkilä on valittu hoitamaan hankepäällikön tointa Keski-Suomen SOTE 2020 hankkeeseen väliseksi ajaksi. Tätä varten hän hakee työlomaa. Hankkeen eräänä keskeisenä tehtävänä on mm. Keski-Suomen uuden alueellisen kehittämis-, tutkimus- ja koulutusrakenteen luominen. Hanketta esiteltiin Kosken hallituksen kokouksessa Hanke tulee toimimaan Koskesta käsin. Hallitus myöntää johtaja Marja Heikkilälle työlomaa seuraavaan hallituksen kokoukseen saakka, jolloin asia otetaan tarkempaan käsittelyyn. Marja Heikkilä poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi. Hallitus päätti myöntää johtaja Marja Heikkilälle palkatonta vapaata ja työlomaa ajalle Kehittämispäällikkö Raili Haakin nimeäminen Kosken johtajan sijaiseksi väliseksi ajaksi. Mikäli hallitus päättää myöntää johtaja Marja Heikkilälle työlomaa väliseksi ajaksi, tulee Kosken johtajan tehtävien hoito järjestellä uudelleen. Koska kyseessä on lyhyt aika ja Raili Haaki tuntee parhaiten Kosken toiminnan, on luontevinta, että hänet nimetään sijaiseksi. Hallitus nimeää kehittämispäällikkö Raili Haakin Kosken johtajan sijaiseksi väliseksi ajaksi.

6 6 (6) Raili Haaki poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi Hallitus nimesi Kosken kehittämispäällikkö Raili Haakin Kosken johtajan sijaiseksi väliseksi ajaksi. Hallitus valtuuttaa hallituksen puheenjohtajan Risto Kortelaisen käymään neuvottelut Raili Haakin työsuhteen ehdoista. 8 Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo Liitteet 3 Mikko Mäntysaari puheenjohtaja Raili Haaki sihteeri

KESKI-SUOMEN SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUKSEN KANNATUSYHDISTYS HALLITUKSEN KOKOUS

KESKI-SUOMEN SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUKSEN KANNATUSYHDISTYS HALLITUKSEN KOKOUS 1 (6) KESKISUOMEN SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUKSEN KANNATUSYHDISTYS HALLITUKSEN KOKOUS Aika tiistai 7.10.2014 klo 10.00 13.00 Paikka Koske, Matarankatu 4, 1. krs, kokoustila 100 Osallistujat Immonen, Mirja

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 5 / 2014 Aika Maanantai 03.03.2014 klo 18.30-21.18 Kunnanhallituksen kokoushuone

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 5 / 2014 Aika Maanantai 03.03.2014 klo 18.30-21.18 Kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirja Kokousnumero 5 / 2014 Aika Maanantai 03.03.2014 klo 18.30-21.18 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUSKUTSU / ASIALISTA Maanantaina 03.03.2014 Kunnanhallituksen kokoushuone Nro 5 / 2014

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SOTE 2020 -HANKE / TUOTANTOMALLITYÖ- RYHMÄN KOKOUS

KESKI-SUOMEN SOTE 2020 -HANKE / TUOTANTOMALLITYÖ- RYHMÄN KOKOUS KESKI-SUOMEN SOTE 2020 -HANKE / TUOTANTOMALLITYÖ- RYHMÄN KOKOUS Aika Ke 2.4.2014 klo 14.00 15.45 Paikka Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, kokoustila 100, Matarankatu 4, 40100 Jkl Osallistujat Heikkilä.

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 2 / 2015 Aika Maanantai 02.02.2015 klo 18.30-20.07 Kokoushuone 1 (khall)

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 2 / 2015 Aika Maanantai 02.02.2015 klo 18.30-20.07 Kokoushuone 1 (khall) Pöytäkirja Kokousnumero 2 / 2015 Aika Maanantai 02.02.2015 klo 18.30-20.07 Paikka Kokoushuone 1 (khall) KOKOUSKUTSU / ASIALISTA Maanantaina 02.02.2015 klo 18.30 20.07 Kokoushuone 1 (khall) Nro 2 / 2015

Lisätiedot

AIKA Keskiviikko 11.9.2013 klo 12.00 Keski-Suomen ELY-keskus, kokoustila CD 254, Cygnaeuksenkatu 1, Jyväskylä. Asia Sivu

AIKA Keskiviikko 11.9.2013 klo 12.00 Keski-Suomen ELY-keskus, kokoustila CD 254, Cygnaeuksenkatu 1, Jyväskylä. Asia Sivu ESITYSLISTA 4/2013 Maakunnan yhteistyöryhmä 11.09.2013 Sivu 1 KOKOUSKUTSU 5.9.2013 AIKA Keskiviikko 11.9.2013 klo 12.00 PAIKKA Keski-Suomen ELY-keskus, kokoustila CD 254, Cygnaeuksenkatu 1, Jyväskylä Kokouksen

Lisätiedot

KOKOUSKUTSU, lähetetty 16.5.2013

KOKOUSKUTSU, lähetetty 16.5.2013 Sivu 1 KOKOUSKUTSU, lähetetty 16.5.2013 AIKA Torstai 23.5.2013 kokous klo 9 lounas klo 11.30, Metsoaula valokuvaus lounaan jälkeen alkaen klo 12, K-S talon pohjakerroksen aula PAIKKA Keski-Suomen liitto,

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2011

TOIMINTAKERTOMUS 2011 TOIMINTAKERTOMUS 2011 Tilikaudelta 1.1.2011 31.12.2011 Hyväksytty Vasson yhtiökokouksessa 8.5.2012 VARSINAIS-SUOMEN SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUS OY VASSO AB SISÄLLYSLUETTELO: sivu 1. TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS...

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 10/2007 1 (26)

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 10/2007 1 (26) 1 (26) Aika: 15.10.2007 klo 10.00 12.00 Paikka: Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 150 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 151 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 152

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO MH, 16.12.2013 10:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO MH, 16.12.2013 10:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO MH, 16.12.2013 10:00, Pöytäkirja -1 Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat)... 1 217 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen... 3 218 Pöytäkirjan tarkastaminen...

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 Laatimispäivä Maakuntavaltuusto Nro 3/2006 5.12.2006. KÄSITELLYT ASIAT ei virallinen

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 Laatimispäivä Maakuntavaltuusto Nro 3/2006 5.12.2006. KÄSITELLYT ASIAT ei virallinen PÖYTÄKIRJA Sivu 1 Laatimispäivä Nro 3/2006 5.12.2006 KOKOUSTIEDOT Aika 4.12.2006 klo 10.00-11.30 Paikka Sysmän kunnanviraston valtuustosali, Valittulantie 5, Sysmä KÄSITELLYT ASIAT ei virallinen SIVU MAAKUNTAVALTUUSTON

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 Sisällysluettelo Laatimispäivä Nro 7/2006 15.8.2006 KOKOUSTIEDOT EI VIRALLINEN Aika 14.8.2006 klo 8.30 9.10 Paikka Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2005

TOIMINTASUUNNITELMA 2005 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2005 VARSINAIS-SUOMEN SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUS OY VASSO AB Hyväksytty yhtiökokouksessa 1.12.2004 2 SISÄLLYSLUETTELO: 1. Yleistä... 3 2. Vasson perustehtävä ja painopistealueet...

Lisätiedot

Keski-Suomen Vammaispalveluhankkeen

Keski-Suomen Vammaispalveluhankkeen RAPORTTEJA 15 VAMMAISPALVELUIDEN SOSIAALITYÖN JA VER- KOSTOITUNEEN ERITYISOSAAMISEN KEHITTÄ- MINEN -HANKE V. 2006 2008 Keski-Suomen Vammaispalveluhankkeen loppuraportti MIRVA VESIMÄKI Julkaisija Keski-Suomen

Lisätiedot

Otsikko Sivu. 45 Kokouksen järjestäytyminen 5. 46 Uudenmaan liiton tilinpäätös 2013; tilintarkastuskertomuksesta aiheutuvat toimenpiteet

Otsikko Sivu. 45 Kokouksen järjestäytyminen 5. 46 Uudenmaan liiton tilinpäätös 2013; tilintarkastuskertomuksesta aiheutuvat toimenpiteet PÖYTÄKIRJA 4/2014 1 Maakuntahallitus AIKA 05.05.2014 klo 08:30-11:18 PAIKKA Uudenmaan liitto, Esterinportti 2 B Strategisesti merkittävä kokous (MV 12.12.2012 23) KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 Kokouksen

Lisätiedot

Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 2/2013 11.03.2013

Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 2/2013 11.03.2013 Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 2/213 11.3.213 Kokoustiedot... 1 23 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 2 24 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 25 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen...

Lisätiedot

KUUMA-HALLITUS. Esityslista 1/2011. Aika Torstai 20.1.2011 klo 18.00. Tuusulan kunnantalo, valtuustosali, Hyryläntie 16, Tuusula

KUUMA-HALLITUS. Esityslista 1/2011. Aika Torstai 20.1.2011 klo 18.00. Tuusulan kunnantalo, valtuustosali, Hyryläntie 16, Tuusula KUUMA-HALLITUS Esityslista 1/2011 Aika Torstai 20.1.2011 klo 18.00 Paikka Tuusulan kunnantalo, valtuustosali, Hyryläntie 16, Tuusula 2 SISÄLLYSLUETTELO Asia Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS...

Lisätiedot

Julkaisutiedot. Julkaisija: Keski-Suomen liitto Sepänkatu 4, 40100 Jyväskylä Puhelin 020 7560 200. Kotisivu: www.keskisuomi.fi

Julkaisutiedot. Julkaisija: Keski-Suomen liitto Sepänkatu 4, 40100 Jyväskylä Puhelin 020 7560 200. Kotisivu: www.keskisuomi.fi VUOSIKERTOMUS 2014 Julkaisutiedot Julkaisija: Keski-Suomen liitto Sepänkatu 4, 40100 Jyväskylä Puhelin 020 7560 200 Kotisivu: www.keskisuomi.fi Henkilökunnan sähköpostiosoitteet ovat muotoa: etunimi.sukunimi@keskisuomi.fi

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.1.2006 36. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.1.2006 36. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 26.1.2006 36 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 40 68 Aika torstai 26.1.2006 klo 17.00 18.40 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 8/2008 1 (22)

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 8/2008 1 (22) 1 (22) Aika: 25.8.2008 klo 10.00 Paikka: Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 120 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 121 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 122 Kokouksen

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN PALVELUSTRATEGIA

KESKI-SUOMEN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN PALVELUSTRATEGIA KESKI-SUOMEN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN PALVELUSTRATEGIA 17.12.2004 Keski-Suomen liitto 1 Julkaisutiedot Julkaisija: Keski-Suomen liitto Sepänkatu 4, 40100 Jyväskylä puhelin 014-652 200, vaihde Yhteydet:

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/2012 1 (23)

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/2012 1 (23) Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/2012 1 (23) Aika: 18.6.2012 klo 9.00 12.15 Paikka: Inkalan Kartano Inkalantie 91 Hämeenlinna 76 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 77 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 8/2014 252. Maakuntaliiton virasto, kokoushuone Piällysmies, Mikonkatu 5, Mikkeli.

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 8/2014 252. Maakuntaliiton virasto, kokoushuone Piällysmies, Mikonkatu 5, Mikkeli. Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 8/2014 252 Maakuntahallitus Kokousaika 20.08.2014 kello 10:00-12:40 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, kokoushuone Piällysmies, Mikonkatu 5, Mikkeli Asialista:

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUS OY VASSO AB. Tilikaudelta 1.1. 31.12.2005

VARSINAIS-SUOMEN SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUS OY VASSO AB. Tilikaudelta 1.1. 31.12.2005 1 VARSINAIS-SUOMEN SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUS OY VASSO AB Toimintakertomus v. 2005 Tilikaudelta 1.1. 31.12.2005 2 SISÄLLYSLUETTELO: 1. YHTIÖN TOIMINNAN TAUSTA... 3 Yhtiön osakkaat... 3 Hallinto... 3 Talous...

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 7/2013 1 Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 7/2013 1 Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 7/2013 1 Kokoustiedot Aika: 15.8.2013 klo 10.00 13.41 Paikka: Kuntatalo Kommunernas hus Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 7/2013 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Aika 30.8.2006 klo 9:00-11:24 Tampereen kaupungin virastotalo, kaupunginhallituksen kokoussali, Aleksis Kiven katu 14-16 C, V krs.

Aika 30.8.2006 klo 9:00-11:24 Tampereen kaupungin virastotalo, kaupunginhallituksen kokoussali, Aleksis Kiven katu 14-16 C, V krs. Aika 30.8.2006 klo 9:00-11:24 Paikka Tampereen kaupungin virastotalo, kaupunginhallituksen kokoussali, Aleksis Kiven katu 14-16 C, V krs. Osallistujat Päätöksentekijät Muut osallistujat Rantanen Seppo

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1. Aika 12.2.2007 klo 8.30 9.10 Paikka Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu 9, Lahti

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1. Aika 12.2.2007 klo 8.30 9.10 Paikka Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu 9, Lahti PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 Sisällysluettelo Laatimispäivä Nro 2/2007 12.2.2007 KOKOUSTIEDOT EI VIRALLINEN Aika 12.2.2007 klo 8.30 9.10 Paikka Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Kokouskutsu Nro 5 / 2014 Sivu 1 25.09.2014

Mikkelin kaupunki Kokouskutsu Nro 5 / 2014 Sivu 1 25.09.2014 Mikkelin kaupunki Kokouskutsu Nro 5 / 2014 Sivu 1 Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta 25.09.2014 Kokoustiedot Aika 25.09.2014 Torstai klo 14.00 Paikka Mikkelin kaupungihallituksen kokoushuone,

Lisätiedot

Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 9/11.11.2013 09:00

Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 9/11.11.2013 09:00 pöytäkirja 9/ 09:00 Kokoustiedot... 1 166 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 2 167 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 168 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen... 4 169 Hämeen liiton toiminta-

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 1 / 2015 Sivu 1

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 1 / 2015 Sivu 1 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 1 / 2015 Sivu 1 Kaupunginvaltuusto 19.01.2015 Kokoustiedot Aika 19.01.2015 Maanantai, klo 18.00-21.30 Tauko klo 18.25-18.40 Paikka Kaupungintalo, kaupunginvaltuuston istuntosali

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 (38) SAIRAANHOITOPIIRI

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 (38) SAIRAANHOITOPIIRI HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 (38) HALLITUS AIKA 26.01.2015 klo 08:30-11:08 PAIKKA Hallituksen kokoushuone, Stenbäckink. 9, 4. krs KÄSITELLYT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 KUNTALAIN 51 :N MUKAISTA

Lisätiedot