LUOTTAMUKSELLINEN DIGIMARKKINOINNIN BAROMETRI Petteri Pohto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LUOTTAMUKSELLINEN DIGIMARKKINOINNIN BAROMETRI 2009. Petteri Pohto"

Transkriptio

1 LUOTTAMUKSELLINEN DIGIMARKKINOINNIN BAROMETRI 2009 Petteri Pohto

2 Sisällys 1 DIGIMARKKINOINNIN BAROMETRI Taustaa Tärkeimmät tulokset tiivistettynä: DIGITAALISTEN MARKKINOINTIKANAVIEN KÄYTTÖ Suosituimmat digimarkkinoinnin kanavat Nousevat digimarkkinoinnin kanavat Kanavien käytön muutos saldoluvun mukaan KANAVIEN KÄYTTÖ RYHMITTÄIN Toimialat Yrityksen koko Yritysten aktiivisuus KANAVIEN KORVAAVUUS DIGIMARKKINOINNIN BUDJETIT KÄYTTÖÖN OHJAAVAT SYYT YHTEISTYÖTAHOT DIGITAALISTEN KANAVIEN KÄYTÖN SUUNNITTELUSSA DIGIMARKKINOINNIN BAROMETRI TUTKIMUKSEN TOTEUTUS HSE Executive Education 1/2009 1

3 1 DIGIMARKKINOINNIN BAROMETRI Taustaa DiViAn Digimarkkinoinnin barometri 2009 tutkimus suoritettiin nyt viidettä kertaa. Tutkimus on tehty joka vuosi vuodesta 2005 lähtien. DiViA on Helsingin Kauppakorkeakoulun omistaman HSE Executive Education Oy:n digitaalisen markkinoinnin ja asiakkuuksien johtamisen foorumi, joka akateemisen tutkimuksen ja alan asiantuntijoiden keskustelujen avulla luo tietoa siitä, miten digitaalisia kanavia kannattaa käyttää. Digimarkkinoinnin barometri selvittää digitaalisten markkinointikanavien (internet, sähköposti, mobiili ja digitaalinen ulko- ja myymälämainonta) ja niiden eri muotojen käyttöä vuonna 2008 sekä käyttöaikomuksia vuonna Tutkimukseen vastasi 295 suomalaista markkinoijaa. Tutkimuksen ennustustarkkuus on perinteisesti ollut hyvä ja se on antanut selkeät suuntaviivat eri digitaalisten kanavien odotetulle käytön kehitykselle. Tutkimuksessa mitataan eri kanavien käytön aktiivisuutta, joka ei välttämättä korreloi kanaviin käytettyihin euromääriin. Digitaalisen markkinoinnin kasvu näyttää edelleen jatkuvan vakaana. Erityisesti sähköpostin, sosiaalisen median ja yhteisöjen käyttö markkinoinnissa tulee kasvamaan selvästi. Myös viime vuonna tasaantumisen merkkejä näyttäneelle hakukonemarkkinoinnille odotetaan jälleen ripeää kasvua. Viime vuosina hakukonemarkkinoinnin jalkoihin jäänyt verkkomainonta kasvaa sekin edelleen, ei tosin enää kaikkien markkinoijien osalta. 1.2 Tärkeimmät tulokset tiivistettynä: Suosituimpia digitaalisen markkinoinnin muotoja ovat yrityksen oma verkkopalvelu, hakukonemarkkinointi (hakukoneoptimointi ja hakusanamainonta) ja sähköpostitse lähetettävät uutiskirjeet sekä verkkomainonta. Viime vuosina räjähdysmäisesti lisääntynyt hakukonemarkkinoinnin suosio jatkaa edelleen kasvuaan ja kilpailee tasapäisesti sähköpostitse lähetettävien uutiskirjeiden ja muiden markkinointiviestien kanssa. HSE Executive Education 1/2009 2

4 Sekä yritysten itse ylläpitämät yhteisöt että ulkopuolisten yhteisöjen käyttö markkinointiin kokevat vuonna 2009 selvää, melko laajaa suosion kasvua. Erityisen tärkeäksi yhteisöt eivät markkinointivälineenä vielä nouse, mutta kiinnostus näitä kohtaan lisääntyy edelleen. Viime vuoden tapaan suosiotaan tulee kasvattamaan myös sähköpostimarkkinointi ja erityisesti sähköpostitse lähetettävät uutiskirjeet, jotka ottavat jälleen oman paikkansa toiseksi tärkeimpänä digitaalisen markkinoinnin muotona jättäen hakukonemarkkinoinnin kolmanneksi. Verkkomainonta säilyttää asemansa viiden tärkeimmän digitaalisen markkinoinnin muodon joukossa ja noin joka kolmas yritys tulee lisäämään jonkin verran verkkomainontaansa. Verkkomainonta jakaa kuitenkin mielipiteitä ja kaikista muodoista siihen kohdistuu selkeästi suurin vähentäjien joukko eli 6% vastaajista on vähentämässä verkkomainontaansa. Vähentäjistä lähes kaikki ovat ns. edelläkävijöitä eli aktiivisesti muita digitaalisen markkinoinnin keinoja käyttäviä yrityksiä. Mobiilikanava ei nouse valtavirran markkinointivälineeksi edelleenkään, mutta kasvutrendi erilaisten tekstiviestillä lähetettävien palveluviestien osalta tulee jatkumaan. Mobiilikanava yleistyy myös suoramainnon välineenä sekä markkinointiviestinnän paluukanavana. Huomattavaa on, että digitaalisia kanavia muutenkin aktiivisesti käyttävät ovat huomattavasti aktiivisempia mobiilikanavan käyttäjiä kuin vähän digitaalisia kanavia käyttävät. Digimarkkinoinnin osuuden markkinoinnin kokonaisbudjetista nähdään edelleen kasvavan ja kasvun nähdään olevan hieman ripeämpää kuin aiempina vuosina. Lähivuosina budjetti tulee vastaajien osalta ylittämään 25% kokonaismarkkinointibudjetista. Vielä merkittävämpänä asiana voidaan nähdä kasvu niiden vastaajien osuudessa, jotka ilmoittavat digimarkkinoinnille oman budjetin. Kun vuonna 2007 vain noin 20% ilmoitti, että yrityksellä oli digimarkkinoinnille oma budjetti, vuonna 2008 luku oli jo 33%. Luku tulee edelleen kasvamaan. Vuonna 2009 vastaajista 42% arvioi omaavansa digimarkkinointibudjetin ja peräti 48% vuonna Ylivoimaisesti eniten digimarkkinoinnin kanavien käyttöön organisaatioita ohjaavat kustannustekijät ja kuluttajakäyttäytyminen. Myös viestin nopea perille saaminen ja viestinnän kohdennettavuus ovat merkittäviä tekijöitä. HSE Executive Education 1/2009 3

5 Laman kynnyksellä digimarkkinointi tulee korvaamaan perinteistä markkinointia enemmän kuin aiemmissa barometreissä on havaittu. Erityisesti printtimainonta eli sanoma-, paikallis-, ilmaisjakelu-, aikakauslehdet, esitteet / katalogit ja kirje tulevat korvautumaan digitaalisen markkinoinnin eri muodoilla. B2C-yritykset ovat huomattavasti aktiivisempia digitaalisten kanavien käyttäjiä kuin B2B ja ero tulee yhä kasvamaan. B2B-yritykset ovat kuitenkin aktiivisempia sähköpostin käyttäjiä kuin B2C-yritykset. Kauppa ja palvelut ovat sektoreina aktiivisimmat, teollisuus tulee jonkin verran perässä. Edelläkävijätoimialat (eniten digitaalisia kanavia käyttävät alat) tulevat myös kasvattamaan eniten digitaalisten kanavien käyttöään. Perässätulijat uhkaavat siis jäädä entistä pahemmin jalkoihin (sama pätee myös yleisemmin koko joukkoa tarkasteltaessa). Pienten yritysten osalta tilanne on jopa hälyttävä. Kanavien käyttö on sitä vähäisempää mitä pienemmästä yrityksestä on kyse ja ero tulee edelleen kasvamaan jonkin verran. Internetin käyttöaktiivisuudessa ollaan pienissä jopa muutaman vuoden isoja perässä. Etulyöntiasema, joka pienillä ja ketterillä yrityksillä pitäisi olla digitaalisten kanavien käyttöönotossa on hukattu täysin ja isot ovat "jyristelleet" ohi. Digitaalisen markkinoinnin edelläkävijät tulevat kasvattamaan etumatkaansa vuonna 2009 merkittävällä vauhdilla. Vaikka perässätulijat lisäävät jonkin verran kanavien käyttöä tulevat tällaiset yritykset jäämään yhä pahemmin jalkoihin ja tulevat jatkossakin käyttämään kanavia vähän ja hyvin yksipuolisesti. Edelläkävijät ovat erityisesti vasta nousemassa olevien välineiden osalta (mobiili, yhteisöt jne.) käyttäjinä huomattavasti aktiivisempia kuin perässätulijat ja tulevat kasvattamaan aktiivisuuttaan näissä. Perässätulijat keskittyvät perinteisiin välineisiin eli omiin verkkossivuihinsa, verkkomainontaan, sähköpostiin ja hakukonemarkkinointiin. HSE Executive Education 1/2009 4

6 2 Digitaalisten markkinointikanavien käyttö Suosituimmat digimarkkinoinnin kanavat Valtaosa digitaalisten kanavien käytöstä painottui vuonna 2008 edelleen internetiin ja siellä erityisesti yritysten omaan verkkopalveluun (Kuvio 1). Verkkopalveluiden käyttö markkinointiin yleistyy edelleen, mutta edelläkävijäyritysten joukossa on jo havaittavissa selvää maturaatiota. Suurin kasvu tapahtuu perässätulijoiden keskuudessa, jotka vasta nyt ovat ottamassa verkkopalvelua aktiivisemmin markkinointinsa välineeksi. Hakukonemarkkinointi (hakukoneoptimointi ja hakusanamainonta) on vakiinnuttanut asemansa yhtenä käytetyimmistä digimarkkinoinnin muodoista. Aktiivisuus hakukonemarkkinoinnissa tulee yhä lisääntymään, joskin edelläkävijöiden osalta on havaittavissa jo selvää kasvun hidastumista. Viime vuoden digibarometrissa havaittu verkkomainonnan kasvun hidastuminen jatkuu sekin edelleen. Pääosan kasvun hidastumisesta selittää aktiivisimpien digimarkkinoijien keskittyminen uusiin digimarkkinoinnin keinoihin verkkomainonnan kasvattamisen sijaan. Jopa 6% vastaajista on vähentämässä verkkomainontaansa, joka on kaksinkertainen vähentäjien määrä mihin tahansa muuhun digimarkkinoinnin muotoon verrattuna. Sähköpostitse lähetettävien uutiskirjeiden ja sähköpostin käyttö ylipäätään kasvaa yllättävänkin voimakkaasti. Erityisen aktiivisia ovat B2B-yritykset, joille keino onkin luonnollinen ja helpompi tapa lähestyä asiakasta kuin monet muut digitaalisen markkinoinnin muodot. Kuvio 1. Suosituimpien digitaalisten kanavien markkinointikäytön aktiivisuus asteikolla 0-5 HSE Executive Education 1/2009 5

7 2.2 Nousevat digimarkkinoinnin kanavat Vähäisemmälle huomiolle jääneet, mutta kiinnostavat markkinoinnin kanavat ja keinot ja niiden käytön kehittyminen on esitetty kuviossa 2. Mobiilimarkkinointi on erityisesti palveluviestien osalta edelleen nousemassa kohti laajempaa tietoisuutta, mutta useimmille selvästi joko tuntematon tai sopimaton kanava. Blogit ja yhteisöt ovat nekin lisäämässä selvästi suosiotaan, vaikka kovin laajasta suosiosta ei voida vielä puhua. Kiinnostaviksi nämä kanavat ja keinot tekee erityisesti se, että niiden käyttöä ovat lisäämässä varsinkin sellaiset yritykset, jotka ovat muutenkin aktiivisia digitaalisten kanavien hyödyntäjiä markkinoinnissaan. Näiden yritysten kohdalla voidaan hyvällä syyllä puhua edelläkävijöistä, joten ei ole aivan yhdentekevää, millaisia panostuksia näissä yrityksissä tullaan vuoden 2009 aikana tekemään. Kuvio 2. Nousevien digitaalisten kanavien markkinointikäytön aktiivisuus asteikolla Kanavien käytön muutos saldoluvun mukaan Kun verrataan panostuksia lisäävien ja supistavien markkinoijien määrää voidaan laskea saldoluku, joka kuvaa kehitystä kyseistä keinoa käyttävien yritysten määrässä (Taulukko 1). HSE Executive Education 1/2009 6

8 Suurin aktiivisuuden lisääjien joukko nähdään vuonna 2009 sähköpostitse lähetettävissä uutiskirjeissä (40). Myös muut sähköpostitse tapahtuvan markkinoinnin muodot eli suoramainonta (29) ja palveluviestit (29) ovat voimakkaan lisäyksen kohteena. Hieman hiljaisemman jakson jälkeen hakukonemarkkinointi palaa kasvu-uralle saldoluvulla 33. Niin yrityksen ulkopuolisten yhteisöjen (28), yrityksen itse ylläpitämien yhteisöjen (26) kuin yhteisöllisten viestintämuotojenkin (blogit) (22) kasvu jatkuu vääjäämättömästi samoin kuin verkkomainonnan (27) ja yrityksen oman verkkopalvelun (22). Näissä kasvu ei kuitenkaan ole enää yhtenäistä, vaan eri vastaajaryhmissä on viime vuodesta alkaen näkynyt selkeitä eroja. Suurin vähentäjäryhmä mihin tahansa muuhun digimarkkinoinnin muotoon verrattuna löytyi nimenomaan verkkomainonnasta (6% vähentäjiä). Mobiilikanavan tärkein markkinointimuoto eli palveluviestit (21) tulee kasvamaan myös vuonna Muuten mobiilikanavan osalta aktiivisuutta lisätään melko tasaisesti sen kaikkien eri muotojen osalta. Aktiivisuus digitaalisessa ulko- ja myymälämainonnassa tulee sekin kasvamaan niin sisällä myymälässä (19) kuin ulkonakin (17). SALDOLUVUT Sähköposti: Uutiskirjeet 40 Internet: Hakukonemarkkinointi 33 Sähköposti: Suoramainonta sähköpostilla 29 Sähköposti: Palveluviestit 29 Internet: Yrityksen ulkopuoliset yhteisöt 28 Internet: Verkkomainonta 27 Internet: Yrityksen itse ylläpitämät yhteisöt 26 Internet: Blogit 22 Internet: Yrityksen oma verkkopalvelu 22 Mobiili: Palveluviestit 21 Digitaalinen ulko- ja myymälämainonta: Digitaalinen myymälämainonta 19 Internet: Paikkatietoon perustuva markkinointi 19 Digitaalinen ulko- ja myymälämainonta: Digitaalinen ulkomainonta 17 Mobiili: Hakusanamarkkinointi 17 Internet: Tulospohjainen mainonta 17 Mobiili: Suoramainonta 17 Mobiili: Markkinointiviestinnän paluukanavana 16 Sähköposti: Mainonta muiden sähköposteissa 14 Mobiili: Omat mobiilisivustot, portaalit 14 Mobiili: Paikkatietoon perustuva markkinointi 13 Mobiili: Mobiilimainonta 13 Internet: Mainonta peleissä ja mainospelit 13 Mobiili: Muut mobiilikanavan käyttöön liittyvät palvelut 12 Mobiili: Tunnistusteknologioiden käyttö (2D-koodit, RFID) 11 Taulukko 1. Digitaalisen markkinoinnin kanavien ja keinojen kehitystä kuvaavat saldoluvut HSE Executive Education 1/2009 7

9 3 Kanavien käyttö ryhmittäin 3.1 Toimialat Aktiivisimmin digitaalisia kanavia markkinoinnissaan käyttävät kauppa- ja palvelutoimialat. Teollisuus tulee jonkin verran näiden sektroreiden perässä. Aktiivisimmat toimialat tulevat myös kasvattamaan eniten digitaalisten kanavien käyttöään. Kanavavalinnan kannalta toimialalla ei näyttäisi olevan ratkaisevaa merkitystä, vaan käyttö jakautuu eri kanaville samassa suhteessa. B2C-yritykset ovat huomattavasti aktiivisempia digitaalisten kanavien käyttäjiä kuin B2B-yritykset. Myös avoimista kommenteista on huomattavissa, että B2B yritykset eivät paitsi tiedä, miten voisivat digitaalisia kanavia hyödyntää, ovat myös melko voimakkaassa uskossa, että nämä kanavat palvelevat pääasiassa B2C-yrityksiä. Hyviä esimerkkejä, koulutusta ja näille yrityksille kohdistettujen palvelujen parantamista siis yhä tarvitaan. Ero B2C ja B2B yritysten välillä tulee lisäksi yhä kasvamaan vuoden 2009 aikana, joten toimenpiteillä alkaa olla jo kiire. 3.2 Yrityksen koko Yrityksen koolla on selvä merkitys kanavien hyödyntämisessä. Kanavien käyttö on sitä vähäisempää mitä pienemmästä yrityksestä on kyse ja ero tulee edelleen kasvamaan jonkin verran. Aivan pienimpien yritysten kohdalla tilanne on jopa hälyttävä. Aktiivisuudessa ollaan pienissä yrityksissä jopa muutaman vuoden isoja perässä. Etulyöntiasema, joka pienillä ja ketterillä yrityksillä piti olla digitaalisten kanavien käyttöönotossa on hukattu ja isot ovat "jyristelleet" ohi. Kyse ei ole kalliiden tai vaikeiden keinojen käyttämättä jättämisestä, vaan aktiivisuus on selvästi pienempää lähes kaikilla osa-alueilla. Jopa pienelle yritykselle tärkeät, ellei välttämättömät keinot, kuten hakukonemarkkinointi on jätetty vähemmälle huomiolle kuin isommissa yrityksissä. Pienissä yrityksissä on toisin sanoen paljon tehtävää tietoisuuden kasvattamisessa ja sopivien välineiden tarjoamisessa. 3.3 Yritysten aktiivisuus Kuten jo aiemmin mainittiin, verrattaessa aktiivisia ja vähemmän aktiivisia digimarkkinoijia toisiinsa, voidaan havaita selkeitä eroja kanavien käytössä. Siinä missä vähemmän aktiiviset ovat nyt panostamassa ns. peruskanaviin, kuten omaan verkkopalveluun, verkkomainontaaan ja hakukonemarkkinointiin, ovat aktiisimmat jo saavuttaneet jonkinasteisen maturiteetin näiden käytön suhteen. Edelläkävijäyritykset HSE Executive Education 1/2009 8

10 ovat nyt keskittymässä uudentyyppisiin digimarkkinoinnin muotoihin kuten yhteisöihin ja mobiilimarkkinointiin. Kuviossa 3 on esitetty esimerkkinä verkkomainonnan ja yrityksen ulkopuolisten yhteisöjen käytössä tapahtuva muutos vuonna 2009 (aktiivisuus mitattu asteikolla 0-5). Vähemmän aktiiviset kasvattavat verkkomainontaansa huomattavasti enemmän kuin aktiiviset yritykset, jotka puolestaan lisäävät aktiivisuuttaan ulkopuolisten yhteisöjen käyttäjinä. Hyvällä syyllä aktiivisista digimarkkinoijista voidaan puhua edelläkävijöinä. Verkkomainonta (muutos) Ulkopuoliset yhteisöt (muutos) 0,80 0,80 0,70 0,70 0,60 0,60 0,50 0,50 0,40 0,40 0,30 0,30 0,20 0,20 0,10 0,10 0,00 Aktiiviset Passiiviset 0,00 Aktiiviset Passiiviset Kuvio 3. Muutos verkkomainonnan ja yrityksen ulkopuolisten yhteisöjen markkinointikäytössä (asteikko 0-5). Aktiiviset vs. passiiviset digimarkkinoijat. HSE Executive Education 1/2009 9

11 4 Kanavien korvaavuus Tutkimuksessa kartoitettiin myös, missä määrin digitaaliset markkinointikanavat korvaavat perinteisiä markkinointikanavia. Aiempiin digibarometreihin verrattuna digitaalisten kanavien korvaavuusvaikutus näyttäisi lisääntyvän huomattavasti. Tämä voi olla seurausta taantuman aiheuttamasta vähennyspaineesta muissa markkinoinnin keinoissa. Tästä indikaatiota antaa muun muassa Mainostajien Liiton mainosbarometri, jossa todetaan markkinointiin kohdistuvan huomattavaa panostusten vähentämistä digitaalista markkinointia lukuunottamatta. Mainosbarometrin mukaan 49 prosenttia suunnittelee mainonnan vähentämistä ja vain kahdeksan prosenttia lisäämistä. Lisäystä voivat odottaa pääasiassa vain verkko- ja mobiilimainonnan eri muodot. Digibarometrin mukaan erityisesti printtimarkkinointi näyttäisi olevan ainakin jossain määrin korvattavissa digitaalisten kanavien käytöllä. Sanoma-, paikallis-, ilmaisjakeluja aikakauslehdet, kirje sekä esitteet ja katalogit tulevat selvimmin kokemaan uusien kanavien paineen ja korvautumaan ainakin osittain. On syytä huomata, että muutos kokonaispanostuksessa voi olla edelleen pientä suuresta vähentäjien määrästä huolimatta. Hieman alle 40% vastaajista näkee, että digitaalinen markkinointi tulee pääasiassa täydentämään nykyistä markkinointia, eli korvaavuusvaikutusta ei näiden vastaajien kohdalla ole. Sanoma-, paikallis-, ilmaisjakelu-, aikakauslehdet 42 % Esitteet / katalogit 42 % Kirje 32 % Digimarkkinointikanavat täydentävät muita kanavia ilman korvausvaikutusta (markkinointibudjetti kasvaa digimarkkinoinnin lisäämisen myötä) 37 % Taulukko 2. MITÄ MARKKINOINTIKANAVIA DIGIMARKKINOINTIKANAVAT KORVAAVAT ENSISIJAISESTI? (% vastaajista) HSE Executive Education 1/

12 5 Digimarkkinoinnin budjetit Vaikka digitaalisiin kanaviin suunnattu rahamäärä on ollut kasvussa, ovat vastaajat jatkuvasti yliarvioineet seuraavan vuoden digimarkkinoinnin suhteellista budjettiaan. Arviot ovat tästä johtuen korjattunakin olleet muutaman prosenttiyksikön korkeampia kuin mikä lopulta on toteutunut. Joko vastaajien arviot ovat perustuneet enemmän toiveisiin kuin faktoihin tai kokonaismarkkinointibudjetin kasvu on estänyt digimarkkinointibudjetin suhteellista kasvua. Absoluuttista kasvua on joka tapauksessa tapahtunut, eikä tasaantumisen merkkejä ole havaittavissa. Kuviossa 4 on vastaajien esittämä arvio digimarkkinointibudjetin suhteellisen osuuden kasvusta. Vuodelle 2009 kasvua odotetaan huomattavasti, joka muun markkinoinnin vähentyessä (ks. luku 4) saattaa tällä kertaa lähes toteutuakin. Ennusteeksi vuodelle 2009 asetetaan silti vain maltillinen 20% tason ylitys, joka sekin olisi merkittävä virstanpylväs. 30 % Digimarkkinointibudjetti (% markkinointibudjetista) 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % Kuvio 4. Digimarkkinoinnin osuus kokoanaismarkkinointibudjetista (%) Tarkan ennustamisen ongelmasta johtuen merkittävämpää (myös tulevaisuuden tarkemman ennustettavuuden kannalta) on niiden vastaajien osuuden kasvu, jotka ylipäätään antavat jonkinlaisen arvion digimarkkinointibudjetistaan. Tämä luku on ollut huomattavassa kasvussa ja kasvaa edelleen (kuvio 5). Vuodelle 2010 jo lähes puolet vastaajista antaa arvion digimarkkinoinnin osuudesta kokonaisbudjetista. HSE Executive Education 1/

13 % 80 % 33 % 67 % % 58 % 48 % 52 % Kuvio 5. Prosenttiosuus vastaajista, joilla budjetti digimarkkinoinnille. (Digibarometri 2008 ja 2009) HSE Executive Education 1/

14 6 Käyttöön ohjaavat syyt Vastaajia pyydettiin annettujen vaihtoehtojen joukosta valitsemaan kolme tärkeintä syytä, jotka ovat ohjanneet tai tulevat ohjaamaan organisaatiota käyttämään eri digitaalisten markkinoinnin kanavia. Suuria muutoksia tai yllätyksiä ei listassa ollut havaittavissa. Viisi ensimmäistä tekijää ovat täsmälleen samassa järjestyksessä kuin viimekin vuonna. Ylivoimaisesti eniten digimarkkinoinnin kanavien käyttöön ohjaavat kustannustekijät ja kuluttajakäyttäytyminen. Myös viestin nopea perille saaminen ja viestinnän kohdennettavuus ovat merkittäviä tekijöitä. Muun muassa mahdollisuus asiakasdialogiin, mitattavuus ja personointimahdollisuus ovat (edelleen) yllättävän vähäisessä roolissa niihin odotuksiin nähden, joita digitaaliselle markkinoinnille on asetettu. Todennäköisesti laajentamalla vastausmahdollisuuden määrää yli kolmen, nämäkin tekijät nousisivat hieman korkeammalle. Mitattavan ROI:n osuus on ilahduttavasti noussut viime vuoden kymmenestä prosentista lähes kahteenkymmeneen. Kustannustekijät 53,0 % Kuluttajakäyttäytyminen 49,1 % Viestin nopea perille saaminen 40,8 % Viestinnän kohdennettavuus 40,4 % Kilpailijoista erottautuminen edelläkävijyys 23,0 % Kampanjaan tehtävien muutosten nopeus ja helppous 21,3 % Mahdollisuus asiakasdialogiin 19,9 % Mitattava ROI 19,2 % Kanavan laaja peitto 18,8 % Asiakaspalautteen nopeus 15,0 % Mahdollisuus personointiin 10,8 % Kansainvälistyminen 10,1 % Kilpailijoiden tason saavuttaminen 5,6 % Menestykselliset esimerkit alalla 2,8 % Muu, mikä? 2,8 % Taulukko 3. Digitaalisten markkinointikanavien käytön merkittävimmät syyt. Vastaajia pyydettiin valitsemaan kolme merkittävintä syytä. HSE Executive Education 1/

15 7 Yhteistyötahot digitaalisten kanavien käytön suunnittelussa Vastaajilta kysyttiin näkemyksiä parhaista yhteistyötahoista digitaalisten kanavien käytön suunnittelussa. Vastaajien mielestä parhaita tahoja ovat mainostoimisto, digimediatoimisto ja kanavaan erikoistunut palveluntarjoja, joista jokaisen arvioi parhaaksi noin neljännes vastaajista. Myös mediatoimisto menestyi kohtuullisen hyvin. Paras Toiseksi Kolmanneksi Digimediatoimisto 24,6 % 24,4 % 10,6 % Kanavaan erikoistunut palveluntarjoaja 25,0 % 17,6 % 12,6 % Mainostoimisto 23,4 % 22,7 % 20,8 % Mediatoimisto 13,7 % 17,6 % 17,9 % Media (mediatilaa myyvät kanavat, mediatalon edustaja) 4,0 % 8,8 % 15,5 % Teknologiatoimittaja 4,8 % 3,8 % 8,7 % Konsultti 3,2 % 1,7 % 5,3 % Operaattori/verkkopalveluntarjoaja 1,2 % 3,4 % 8,7 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % Taulukko 4. Parhaiksi arvioidut yhteistyötahot kanavien käytön suunnittelussa (% vastaajista) Suurin muutos on tapahtunut digimediatoimistojen kohdalla. Aiempina vuosina tämä on ollut monelle tuntematon taho, mutta nyt digimediatoimistot arvioitiin siis yhdeksi parhaista yhteistyökumppaneista. Teknologiatoimittajat, konsultit, media ja operaattori / verkkopalveluntarjoaja pysyivät arvioissa edelleen hännillä, kuten aiempinakin vuosina. Vajaalla viidenneksellä vastaajista ei ollut minkäänlaista kokemusta edellämainituista tahoista. 8 Digimarkkinoinnin barometri tutkimuksen toteutus Tutkimus toteutettiin web-kyselynä. Sähköpostitse lähetetyn kutsun kohderyhmänä olivat markkinointipäättäjät yli 20 hengen yrityksissä. Vastauksia saatiin 295 kappaletta. Vastaajista palveluja edusti 41 prosenttia, teollisuutta 32 prosenttia ja kauppaa 17 prosenttia. Julkinen sektori (6%) sekä järjestöt ja yhteisöt (4%) kattoivat loput vastaajista. Kysely toteutettiin marras-joulukuussa Tutkimuksen toteutti tutkija Petteri Pohto HSE Executive Education Oy:n DiViA-tiimistä. HSE Executive Education 1/

Kristina Ruuskanen TV09S1M1

Kristina Ruuskanen TV09S1M1 Kristina Ruuskanen TV09S1M1 1/24 1. Johdanto 2. Digitaalinen markkinointi 3. Digitaalisen markkinoinnin muotoja 4. Suosituimmat digitaalisen markkinoinnin keinot 5. Digitaalisen markkinoinnin käytön syyt

Lisätiedot

Online Advertising Mainonnan panostukset

Online Advertising Mainonnan panostukset Online Advertising 212 Mainonnan panostukset TNS 212 Verkkomainonnan määrä ja kehitys 29 211 (display- ja luokiteltu, hakusanamainonta ja sähköiset hakemistot) 25 2 15 1 5 Milj. Euroa 14,7 Muutos-% 18

Lisätiedot

Media ja mainonta 2010 luvulla

Media ja mainonta 2010 luvulla Media ja mainonta 2010 luvulla VTT Asiakasseminaari 20.9.2010 Anna Viljakainen 2 AGENDA Mediamainonta kansainvälisesti Mediamainonta Suomessa Mediamarkkinoiden kehitystrendit mediaryhmittäin Mediamarkkinoiden

Lisätiedot

Kristina Ruuskanen. Digitaalisen markkinoinnin mahdollisuudet

Kristina Ruuskanen. Digitaalisen markkinoinnin mahdollisuudet Kristina Ruuskanen Digitaalisen markkinoinnin mahdollisuudet Metropolia Ammattikorkeakoulu Työelämän ja tutkimuksen kieli ja viestintä Mediatekniikan koulutusohjelma Tutkielma 30.1.2012 Sisällys 1 Johdanto

Lisätiedot

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS 1/9 KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) merkityt kohdat ovat pakollisia. TÄRKEÄÄ 1. Tallenna lomake ensin omalle koneellesi. 2. Täytä tallentamasi lomake. 3. Tallenna ja palauta. Täytä kampanjakuvaus huolella!

Lisätiedot

Mediavertailu Sisältöotsikot:

Mediavertailu Sisältöotsikot: Mediavertailu Yritysmaailman viestinnän ja markkinoinnin kanavat ovat muuttumassa nopeasti. in käyttömuodot yleistyvät kovaa vauhtia samalla, kun panostus painettuun mainontaan laskee. Sisältöotsikot:

Lisätiedot

Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille. Facebook, Twitter & Instagram

Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille. Facebook, Twitter & Instagram Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille Facebook, Twitter & Instagram Sosiaalista mediaa kannattaa hyödyntää tiedottamisessa ja markkinoinnissa monipuolisesti. Somen avulla tieto tapahtumastanne voi

Lisätiedot

RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET

RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET 1 RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET Asiakastyytyväisyyden keskeiset osatekijät ovat palvelun laatua koskevat odotukset, mielikuvat organisaatiosta ja henkilökohtaiset palvelukokemukset.

Lisätiedot

Mainosvuosi 2015. Mainosvuosi 2015 TNS

Mainosvuosi 2015. Mainosvuosi 2015 TNS Mainosvuosi 2015 Ad spend trends Kantar Media #Mainosvuosi Kantar Media international ad spend trends Mediamainonnan kehitys on ollut vaatimatonta myös kansainvälisesti viime vuonna. Etelä- ja Itä Euroopassa

Lisätiedot

Toiminnanohjausjärjestelmien hyödyntäminen Suomessa 2013

Toiminnanohjausjärjestelmien hyödyntäminen Suomessa 2013 Toiminnanohjausjärjestelmien hyödyntäminen Suomessa 2013 Loppukäyttäjätutkimus, alle 500 henkilön organisaatiot Osa 1/3: Pilvipalvelujen hyödyntäminen toiminnanohjausjärjestelmissä Leena Mäntysaari, Mika

Lisätiedot

SKAL:n kuljetusbarometri 2/2005. Etelä-Suomi

SKAL:n kuljetusbarometri 2/2005. Etelä-Suomi SKAL:n kuljetusbarometri 2/2005 Alueellisia tuloksia Liite lehdistötiedotteeseen Etelä-Suomi Kuljetusalan yleiset näkymät ovat jo keväästä 2004 alkaen olleet Etelä- Suomessa huonompia kuin koko maassa

Lisätiedot

LEHTITALOSTA DIGIAJAN PALVELU- YRITYKSEKSI. Alma Media -esittely osakesäästäjille Helsinki Talous- ja rahoitusjohtaja Juha Nuutinen

LEHTITALOSTA DIGIAJAN PALVELU- YRITYKSEKSI. Alma Media -esittely osakesäästäjille Helsinki Talous- ja rahoitusjohtaja Juha Nuutinen LEHTITALOSTA DIGIAJAN PALVELU- YRITYKSEKSI Alma Media -esittely osakesäästäjille 8.12.2016 Helsinki Talous- ja rahoitusjohtaja Juha Nuutinen 1 Alma Media tänään: kestävää mediaa ja digitaalisia palveluita

Lisätiedot

Toimialan yksityisasiakkaiden tyytyväisyys edelleen sama yritysasiakkaat kirivät. Asiakastyytyväisyyden kehitys - Toimiala

Toimialan yksityisasiakkaiden tyytyväisyys edelleen sama yritysasiakkaat kirivät. Asiakastyytyväisyyden kehitys - Toimiala EPSI Rating Matkaviestintä 2016 Päivämäärä: 2016-10-17 Lisätietojen saamiseksi, vieraile kotisivuillamme (www.epsi-finland.org) tai ota yhteyttä Tarja Ilvonen, CEO EPSI Rating Suomi Puhelin: +358 50 569

Lisätiedot

4 ensimmäistä sähköpostiasi

4 ensimmäistä sähköpostiasi 4 ensimmäistä sähköpostiasi 1 Ohjeet Nyt rakennetaan neljä viestiä, jotka voit lähettää sähköpostilistallesi. Jos et vielä osaa rakentaa sähköpostilistaa, lue tämä kirjoitus: http://www.valmentaja-akatemia.fi/sahkopostilista/

Lisätiedot

KURKISTUS ÄLYKKÄÄN MARKKINOINNIN MAAILMAAN. Kuinka tiedolla johdettu markkinointi nähdään Suomessa?

KURKISTUS ÄLYKKÄÄN MARKKINOINNIN MAAILMAAN. Kuinka tiedolla johdettu markkinointi nähdään Suomessa? 1 KURKISTUS ÄLYKKÄÄN MARKKINOINNIN MAAILMAAN Kuinka tiedolla johdettu markkinointi nähdään Suomessa? Aiemman tutkimuksemme* mukaan markkinoinnin johtaminen tiedolla parantaa markkinoinnin tuottoastetta

Lisätiedot

neuvonantajaa pk-yrityksiin. Kampanja neuvonantajien käytön lisäämiseksi

neuvonantajaa pk-yrityksiin. Kampanja neuvonantajien käytön lisäämiseksi 10 000 neuvonantajaa pk-yrityksiin Kampanja neuvonantajien käytön lisäämiseksi 10 000 neuvonantajaa tiivistelmä TAUSTA Pk-yritysten osaamisvaje hidastaa yritysten kasvua ja kansainvälistymistä* Ulkopuolisen

Lisätiedot

Tutkimuksen toteutus. - Haastattelut maaliskuun puolivälissä Tutkimuksen toteutti Sanomalehtien Liiton toimeksiannosta TNS Gallup Oy Media.

Tutkimuksen toteutus. - Haastattelut maaliskuun puolivälissä Tutkimuksen toteutti Sanomalehtien Liiton toimeksiannosta TNS Gallup Oy Media. Tutkimuksen toteutus Tutkimuksen tavoite - Kuluttajien mielikuvat eri mediaryhmistä - Mukana 5 mediaryhmää - Kuluttajat arvioivat mediaryhmiä 44 ominaisuuden avulla Kohderyhmä ja tutkimusmenetelmä - Kohderyhmänä

Lisätiedot

YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE. Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen

YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE. Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen 1 Taustamuuttujat Enemmistö vastaajista muodostui pienemmistä yrityksistä ja yksinyrittäjistä. Vastaajista suurin ryhmä koostuu

Lisätiedot

Etelä-Savon maaseudulla toimivien yritysten kehitysnäkymät 2020

Etelä-Savon maaseudulla toimivien yritysten kehitysnäkymät 2020 Etelä-Savon maaseudulla toimivien yritysten kehitysnäkymät 2020 Niina Kuuva Etelä-Savon maaseutupäivä 12.10.2015, Mikaeli Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti / Niina Kuuva / Etelä-Savon maaseudulla

Lisätiedot

IT-PÄÄTTÄJÄBAROMETRI 2016 ATEA FINLAND OY

IT-PÄÄTTÄJÄBAROMETRI 2016 ATEA FINLAND OY IT-PÄÄTTÄJÄBAROMETRI 2016 ATEA FINLAND OY It-päättäjäbarometri 2016 Atean it-päättäjäbarometri toteutettiin kuudetta kertaa huhtikuun 2016 aikana sähköisenä kyselylomakkeena. Kyselyyn vastasi määräaikaan

Lisätiedot

Pk-yritysten työllisyysnäkymät ja maahanmuuttajien rekrytointi. Johanna Alatalo Neuvotteleva virkamies TEM/KOY

Pk-yritysten työllisyysnäkymät ja maahanmuuttajien rekrytointi. Johanna Alatalo Neuvotteleva virkamies TEM/KOY Pk-yritysten työllisyysnäkymät ja maahanmuuttajien rekrytointi Johanna Alatalo Neuvotteleva virkamies TEM/KOY Pk-yritysten suhdannenäkymät ovat kääntyneet myönteisempään suuntaan Suhdannenäkymät vuodentakaiseen

Lisätiedot

Kokoelmien tärkeyden keskiarvot toimipisteittäin

Kokoelmien tärkeyden keskiarvot toimipisteittäin Palvelunlaatukysely: Kokoelmapalvelut Kokoelmapalvelujen tärkeys Palvelunlaatukyselyssä toimintojen tärkeyttä mitattiin arvoasteikolla, jossa erittäin tärkeä sai arvon, jokseenkin tärkeä arvon ja ei ollenkaan

Lisätiedot

Sisältömarkkinointi Suomessa

Sisältömarkkinointi Suomessa Sisältömarkkinointi Suomessa 2014 Vastaajat Vastaajien asema Ylin johto 11 % Päällikkötaso 36 % Asiantuntija 43 % Yrittäjä 4 % Jokin muu, mikä 7 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Kaikki (KA:2.6, Hajonta:0.97)

Lisätiedot

Kesätyökysely työnantajille Suomen lasten ja nuorten säätiö & Taloudellinen tiedotustoimisto

Kesätyökysely työnantajille Suomen lasten ja nuorten säätiö & Taloudellinen tiedotustoimisto Kesätyökysely työnantajille 2012 Suomen lasten ja nuorten säätiö & Taloudellinen tiedotustoimisto Tutkimuksen toteutus Mitä tutkittiin? Tavoitteena selvittää työnantajien käytäntöjä kesätyöntekijöiden

Lisätiedot

Integroitu markkinointiviestintä

Integroitu markkinointiviestintä Markkinoinnin perusteet 23A00110 Videoluento I Integroitu markkinointiviestintä Ilona Mikkonen, KTT Aalto yliopiston kauppakorkeakoulu Markkinoinnin laitos Markkinointiviestintä (marketing communication)

Lisätiedot

MTL-Barometri Q1/2013 Tulokset. Tarja Virmala Toimitusjohtaja, MTL ry 3.4.2013

MTL-Barometri Q1/2013 Tulokset. Tarja Virmala Toimitusjohtaja, MTL ry 3.4.2013 MTL-Barometri Q1/2013 Tulokset Tarja Virmala Toimitusjohtaja, MTL ry 3.4.2013 1 MTL-Barometri Q1/2013 Tutkimusajanjakso 5.3. 28.3.2013 Verkkotutkimus sähköpostikutsulla Kohderyhmänä 424 Suomen suurinta

Lisätiedot

Digitaalisuus Yrityselämä. Kohtaavatko toisiaan? Liiketoimintaan kasvua datan analysoinnilla Sari Mantere. toiminnanjohtaja Rauman Yrittäjät ry

Digitaalisuus Yrityselämä. Kohtaavatko toisiaan? Liiketoimintaan kasvua datan analysoinnilla Sari Mantere. toiminnanjohtaja Rauman Yrittäjät ry 1 Digitaalisuus Yrityselämä. Kohtaavatko toisiaan? Liiketoimintaan kasvua datan analysoinnilla Sari Mantere. toiminnanjohtaja Rauman Yrittäjät ry Rauman Yrittäjät Yrittäjän asialla, paikallisesti 2 Rauman

Lisätiedot

Järjestimme asiakastyytyväisyyskyselyn kesä-heinäkuussa Vastauksia kertyi yhteensä 37 kappaletta. Kiitos kaikille vastanneille!

Järjestimme asiakastyytyväisyyskyselyn kesä-heinäkuussa Vastauksia kertyi yhteensä 37 kappaletta. Kiitos kaikille vastanneille! Kesä 2016 ASIAKASTYYTYVÄISYYS Järjestimme asiakastyytyväisyyskyselyn kesä-heinäkuussa 2016. Vastauksia kertyi yhteensä 37 kappaletta. Kiitos kaikille vastanneille! Kokosimme tähän dokumenttiin yhteenvedon

Lisätiedot

gosaimaan yhteismarkkinointi - alueen matkailutoimijoiden ja yrityksien asialla

gosaimaan yhteismarkkinointi - alueen matkailutoimijoiden ja yrityksien asialla gosaimaan yhteismarkkinointi - alueen matkailutoimijoiden ja yrityksien asialla Yhteismarkkinointi Joukkueajattelu Paras matkailualue (joukkue) voittaa Resurssit Yhdessä enemmän kuin yksin Yhteinen suunta

Lisätiedot

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita!

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Vuoden 2013 aikana 359 Turun yliopiston opiskelijaa suoritti yliopiston rahallisesti tukeman harjoittelun. Sekä harjoittelun suorittaneilta opiskelijoilta

Lisätiedot

Asukaskysely Tulokset

Asukaskysely Tulokset Yleiskaava 2029 Kehityskuvat Ympäristötoimiala Kaupunkisuunnittelu Kaavoitusyksikkö 1.9.2014 Asukaskysely Tulokset Sisällys VASTAAJIEN TIEDOT... 2 ASUMINEN... 5 Yhteenveto... 14 LIIKKUMINEN... 19 Yhteenveto...

Lisätiedot

Kuntien markkinointitutkimus 2016

Kuntien markkinointitutkimus 2016 Kuntien markkinointitutkimus 2016 Yleistä tutkimuksesta Kysely toteutettiin 13.-28.4.2016 Webropol kyselynä. Kysely lähettiin kirjaamoiden (313 kpl) kautta kuntien markkinointivastaaville Vastaajia 114,

Lisätiedot

Suomalaisen Työn Liiton yhteisökuva Liiton Surveypal-nettitutkimus

Suomalaisen Työn Liiton yhteisökuva Liiton Surveypal-nettitutkimus Suomalaisen Työn Liiton yhteisökuva 2010 Liiton Surveypal-nettitutkimus 27.12.2010 13.1.2011 Henkilöstön palvelukyky JÄSENET 2010 30 37 JÄSENET 2008 32 35 Liiton henkilöstön palvelukyky JÄSENET 2006 JÄSENET

Lisätiedot

Monikanavainen markkinointi ja kuluttajien kanavapreferenssit 2014

Monikanavainen markkinointi ja kuluttajien kanavapreferenssit 2014 Monikanavainen markkinointi ja kuluttajien kanavapreferenssit 2014 Kaupan liiton verkkokauppakoulutus Leena Poutanen 4.11.2014 Public Viestinnän sähköistyminen jatkuu 2 8.10.2013 Internal Itella Markkinointipalvelut/

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyys Toimiala, yksityisasiakkaat Indeksi 0-100

Asiakastyytyväisyys Toimiala, yksityisasiakkaat Indeksi 0-100 EPSI Rating Pankki ja rahoitus 2016 Päivämäärä: 2016-10-03 Lisätietojen saamiseksi, vieraile kotisivuillamme (www.epsi-finland.org) tai ota yhteyttä Tarja Ilvonen, CEO EPSI Rating Suomi Puhelin: +358 50

Lisätiedot

Otsikko RESERVILÄISLIITTO JÄRJESTÖKUVATUTKIMUS 2008

Otsikko RESERVILÄISLIITTO JÄRJESTÖKUVATUTKIMUS 2008 Otsikko RESERVILÄISLIITTO JÄRJESTÖKUVATUTKIMUS 2008 Otsikko Tutkimuksen tavoitteena oli kartoittaa kuvaa Reserviläisliitosta, sekä jäsenten että ulkopuolisten silmin Esim. mitä toimintaa jäsenet pitävät

Lisätiedot

Yleinen asiakastyytyväisyys laajakaistapalveluihin loivassa nousussa

Yleinen asiakastyytyväisyys laajakaistapalveluihin loivassa nousussa EPSI Rating Laajakaista 2016 Päivämäärä: 31-10-2016 Lisätietojen saamiseksi, vieraile kotisivuillamme (www.epsi-finland.org) tai ota yhteyttä Tarja Ilvonen, CEO EPSI Rating Suomi Puhelin: +358 50 569 1921

Lisätiedot

Terveyspalvelujen tulevaisuus Suomessa

Terveyspalvelujen tulevaisuus Suomessa Terveyspalvelujen tulevaisuus Suomessa Vaikuttajatutkimuksen tulokset LUOTTAMUKSELLINEN Lehdistötilaisuus Lasipalatsi 12.6.2014 Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti terveyspolitiikan vaikuttajien

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Kainuu

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Kainuu Pk-yritysbarometri, syksy 216 Alueraportti, 1: Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus 8 7 Rakentaminen Kauppa 14 1 16 16 Palvelut 9 61 Muut 1 3 1 2 3 4 6 7 Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy 216

Lisätiedot

KUNNAN TÄRKEIMMÄT TEHTÄVÄT: ELINVOIMA, YHTEISÖLLISYYS JA DEMOKRATIA-ALUSTA

KUNNAN TÄRKEIMMÄT TEHTÄVÄT: ELINVOIMA, YHTEISÖLLISYYS JA DEMOKRATIA-ALUSTA KUNNAN TÄRKEIMMÄT TEHTÄVÄT: ELINVOIMA, YHTEISÖLLISYYS JA DEMOKRATIA-ALUSTA Kunnan tärkein tehtävä on elinvoimaisuuden kehittäminen. Yhdeksän kymmenestä ( %) kansalaisesta pitää sitä tärkeänä tai erittäin

Lisätiedot

Johtajan tulevaisuus Teollisuus vuonna 2020

Johtajan tulevaisuus Teollisuus vuonna 2020 5.0.20 klo 4-7 Helsingin Messukeskus Professori Hannu Kärkkäinen Tampereen teknillinen yliopisto Johtajan tulevaisuus Teollisuus vuonna 2020 Sosiaalinen media uudistaa teollisten yritysten toimintatapoja,

Lisätiedot

SanomaWSOY Kasvava eurooppalainen viestintäyhtiö

SanomaWSOY Kasvava eurooppalainen viestintäyhtiö SanomaWSOY Kasvava eurooppalainen viestintäyhtiö Toimitusjohtaja Hannu Syrjänen 28.2.2007 eq Pankki SanomaWSOY Agenda SanomaWSOY lyhyesti SanomaWSOY:n strategian painopisteet Liite 1: Median trendejä Hannu

Lisätiedot

Sijoittajabarometri Helmi-maaliskuu 2014

Sijoittajabarometri Helmi-maaliskuu 2014 Sijoittajabarometri Helmi-maaliskuu 2014 Tämän tutkimuksen on tehnyt Tietoykkönen Oy Osakesäästäjien keskusliitto ry:n, Pörssisäätiön ja Viisas Raha lehden toimeksiannosta. Tutkimuksen tarkoituksena on

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki Pk-yritysbarometri, syksy 216 Alueraportti, 1: Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus 4 7 Rakentaminen Kauppa 13 1 1 16 Palvelut 61 68 Muut 1 2 3 4 6 7 8 Koko Uusimaa, sisältäen Helsingin 2 2:

Lisätiedot

Petteri Suominen VAPAAEHTOISPALOKUNTIEN ARVOSTUS KUNNALLISTEN PÄÄTTÄJIEN JA KANSALAISTEN KESKUUDESSA

Petteri Suominen VAPAAEHTOISPALOKUNTIEN ARVOSTUS KUNNALLISTEN PÄÄTTÄJIEN JA KANSALAISTEN KESKUUDESSA Petteri Suominen VAPAAEHTOISPALOKUNTIEN ARVOSTUS KUNNALLISTEN PÄÄTTÄJIEN JA KANSALAISTEN KESKUUDESSA 1. Johdanto Marraskuussa 2002 julkistetussa tutkimuksessa Arvon mekin ansaitsemme yhtenä tutkimuskohteena

Lisätiedot

JARI JUSLÉN NETTI. mullistaa markkinoinnin. Hyödynnä uudet mahdollisuudet

JARI JUSLÉN NETTI. mullistaa markkinoinnin. Hyödynnä uudet mahdollisuudet JARI JUSLÉN NETTI mullistaa markkinoinnin Hyödynnä uudet mahdollisuudet TALENTUM 2009 Copyright 2009 Talentum Media Oy ja tekijä Kustantaja: Talentum Media Oy Kansi: Riikka Rajapuro Taitto: Lapine Oy ISBN

Lisätiedot

JARI JUSLÉN NETTI. mullistaa markkinoinnin. Hyödynnä uudet mahdollisuudet

JARI JUSLÉN NETTI. mullistaa markkinoinnin. Hyödynnä uudet mahdollisuudet JARI JUSLÉN NETTI mullistaa markkinoinnin Hyödynnä uudet mahdollisuudet TALENTUM 2009 Copyright 2009 Talentum Media Oy ja tekijä Kustantaja: Talentum Media Oy Kansi: Riikka Rajapuro Taitto: Lapine Oy ISBN

Lisätiedot

JULKAISUVAPAA KLO 06.00

JULKAISUVAPAA KLO 06.00 JULKAISUVAPAA 26.10.2015 KLO 06.00 ä Lisätietoja varten: tj Mats Nybondas Puh: 09-4730 3551 @-posti: mats.nybondas@epsi-finland.org TELEOPERAATTORIT - ASIAKASTYYTYVISYYS EPSI RATING - MATKAVIESTINT - YKSITYIS

Lisätiedot

Liiketoiminnan siirtäminen uusille IT alustoille

Liiketoiminnan siirtäminen uusille IT alustoille Liiketoiminnan siirtäminen uusille IT alustoille AKVAn Syysseminaari Pia Ek, Counsel Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy 26.9.2012 Castrén & Snellman Rakenne Taustatietoja Markkinointi uusien kanavien

Lisätiedot

Kauppakamareiden jäsentyytyväisyyskysely 2016. Yhteenveto 14.6.2016 Pirjo Liukas

Kauppakamareiden jäsentyytyväisyyskysely 2016. Yhteenveto 14.6.2016 Pirjo Liukas Kauppakamareiden jäsentyytyväisyyskysely 2016 Yhteenveto 14.6.2016 Pirjo Liukas Jäsentyytyväisyyskysely 2016 Kohderyhmän muodostivat kauppakamareiden jäsenyhteisöiden yhteyshenkilöt. Kaikki 19 kauppakamaria

Lisätiedot

Kysely Kouluruokadiplomin suorittaneille kouluille

Kysely Kouluruokadiplomin suorittaneille kouluille Kysely Kouluruokadiplomin suorittaneille kouluille Arvostusta ammattikeittiöille -hanke 2015-2016 Projektipäällikkö Virpi Kulomaa Ammattikeittiöosaajat ry 1.4.2016 Kysely Kouluruokadiplomin suorittaneille

Lisätiedot

Somepulssi 2016 Live-lähetykset somessa. Kysely sosiaalisesta mediasta ja live-lähetyksistä aktiivisille somenkäyttäjille

Somepulssi 2016 Live-lähetykset somessa. Kysely sosiaalisesta mediasta ja live-lähetyksistä aktiivisille somenkäyttäjille Somepulssi 2016 Live-lähetykset somessa Kysely sosiaalisesta mediasta ja live-lähetyksistä aktiivisille somenkäyttäjille Somepulssi-kyselystä Somepulssi 2016 -kyselyssä kartoitettiin sosiaalisen median

Lisätiedot

KESKUSKAUPPAKAMARIN LUOTEIS-VENÄJÄN BUSINESS-BAROMETRI 2011

KESKUSKAUPPAKAMARIN LUOTEIS-VENÄJÄN BUSINESS-BAROMETRI 2011 KESKUSKAUPPAKAMARIN LUOTEIS-VENÄJÄN BUSINESS-BAROMETRI 11 Julkaistavissa 12.. KESKUSKAUPPAKAMARIN LUOTEIS-VENÄJÄN BUSINESS-BAROMETRI 11 Syyskuu KESKUSKAUPPAKAMARI Aleksanterinkatu, PL, 1 Helsinki Puh.

Lisätiedot

Kaarinan Pojat ry. Miten me viestimme?

Kaarinan Pojat ry. Miten me viestimme? M1 Kaarinan Pojat ry Miten me viestimme? Isännän Ääni -seminaari Pori 29.1.2016 POSITIIVISUUS LUOTETTAVUUS ONNISTUMINEN YHTEISÖLLISYYS Esityksen sisältö Seuran esittely Viestintäsuunnitelma ja sen luominen

Lisätiedot

Yritysten internetin käyttö välineenä työpanosten ostamisessa ja myymisessä

Yritysten internetin käyttö välineenä työpanosten ostamisessa ja myymisessä Vappututkimus 2012: Yritysten internetin käyttö välineenä työpanosten ostamisessa ja myymisessä 26.4.2012 Suomalaisen Työn Liitto Yritysten internetin käyttö välineenä työpanosten ostamisessa ja myymisessä

Lisätiedot

Ostoprosessi eri roolien silmin

Ostoprosessi eri roolien silmin Ostoprosessi eri roolien silmin Mika Mäki Senior SEM/SEO Analyst Verkkoliiketoiminnan kehittäminen Sisällön kehittäminen Käytettävyyden kehittäminen Liidigenerointi Verkkoliiketoiminnan mittaristot Digimarkkinointi

Lisätiedot

Eurooppalaisten kauppakamareiden Women On Board hanke tähtää naisten osuuden lisäämiseen kauppakamareiden hallituksissa.

Eurooppalaisten kauppakamareiden Women On Board hanke tähtää naisten osuuden lisäämiseen kauppakamareiden hallituksissa. LISÄÄ NAISIA KAUPPAKAMAREIDEN LUOTTAMUSTEHTÄVIIN 12.11.7 Eurooppalaisten kauppakamareiden Women On Board hanke tähtää naisten osuuden lisäämiseen kauppakamareiden hallituksissa. Tutkimuksen avulla selvitetään

Lisätiedot

Kaupan digimurros. Juha Ilvonen HOK-Elanto

Kaupan digimurros. Juha Ilvonen HOK-Elanto Kaupan digimurros Juha Ilvonen HOK-Elanto Kaupanalan keskeisiä muutosvoimia tällä hetkellä Hidas talouskasvu Kilpailun lisääntyminen Sääntelyn purku Digitalisaatio Heikko ostovoimakehitys Kuluttajien

Lisätiedot

SKAL Kuljetusbarometri 2/2006. Alueellisia tuloksia. Liite lehdistötiedotteeseen. Etelä-Suomi

SKAL Kuljetusbarometri 2/2006. Alueellisia tuloksia. Liite lehdistötiedotteeseen. Etelä-Suomi 1 SKAL Kuljetusbarometri 2/2006 Alueellisia tuloksia Liite lehdistötiedotteeseen Etelä-Suomi Kuljetusalan yleiset näkymät ovat kuluvan vuoden aikana selvästi parantuneet. Viime vuoden syksyllä vain 17

Lisätiedot

Perheyritysbarometri Elinkeinoelämän keskusliitto EK & Perheyritysten liitto Joulukuu 2012

Perheyritysbarometri Elinkeinoelämän keskusliitto EK & Perheyritysten liitto Joulukuu 2012 Perheyritysbarometri 2012 Elinkeinoelämän keskusliitto EK & Perheyritysten liitto Joulukuu 2012 Esityksen sisältö 1. Taustatiedot Aineisto Rahoitus- ja maksuvalmiustilanne Kilpailukykyyn vaikuttavat tekijät

Lisätiedot

Verkkomainonnan mahdollisuudet. Kaupan liiton verkkokauppakoulutus 16.11.2011

Verkkomainonnan mahdollisuudet. Kaupan liiton verkkokauppakoulutus 16.11.2011 Verkkomainonnan mahdollisuudet Kaupan liiton verkkokauppakoulutus 16.11.2011 Elina Teräsvirta KTM, 31v. Tuotepäällikkö Sanoma Digital Finlandissa 2010- Displaymainonnan kehittäminen Oikotie Asunnot Oikotie

Lisätiedot

Tietotekniikan Liitto ry:n IT-barometri 2013 julkistus

Tietotekniikan Liitto ry:n IT-barometri 2013 julkistus Tietotekniikan Liitto ry:n IT-barometri 2013 julkistus Ulos taantumasta tietotekniikkaa hyödyntämällä 17.12.2013 TTL ry ja Tomi Dahlberg 1 Mikä on IT-barometri-tutkimus? Tietotekniikan Liitto ry:n vuosittainen

Lisätiedot

Kuluttajan ostopäätökseen vaikuttavat tekijät matkapuhelinta hankittaessa

Kuluttajan ostopäätökseen vaikuttavat tekijät matkapuhelinta hankittaessa Kuluttajan ostopäätökseen vaikuttavat tekijät matkapuhelinta hankittaessa MIIKA MANNINEN VALVOJA: DOS. KALEVI KILKKI 22.9.2016 ESPOO Sisältö - Työn tausta ja motivaatio - Tutkimusaineisto ja -menetelmät

Lisätiedot

PANKKIBAROMETRI II/2016

PANKKIBAROMETRI II/2016 PANKKIBAROMETRI II/2016 28.6.2016 1 Pankkibarometri II/2016 Sisällysluettelo 1 Kotitaloudet... 2 2 Yritykset... 5 Finanssialan Keskusliitto kysyy neljännesvuosittain Pankkibarometrin avulla pankinjohtajien

Lisätiedot

PANKKIBAROMETRI IV/2016

PANKKIBAROMETRI IV/2016 PANKKIBAROMETRI IV/2016 13.12.2016 1 Pankkibarometri IV/2016 Sisällysluettelo 1 Kotitalouksien luotonkysyntä... 2 2 Yritysten luotonkysyntä... 5 Finanssialan Keskusliitto kysyy neljännesvuosittain Pankkibarometrin

Lisätiedot

Kunnallishallinnon tietotekniikka 1997-1998

Kunnallishallinnon tietotekniikka 1997-1998 Sivu 1/7 Kunnallishallinnon tietotekniikka 1997-1998 Suomen Kuntaliitto 1998 1. Johdanto Kuntaliitto lähetti marraskuussa 1997 tietotekniikan käyttöä ja kehitystä koskevan kyselyn kaikille kunnille ja

Lisätiedot

Todisteita aikakauslehtimainonnan tehokkuudesta

Todisteita aikakauslehtimainonnan tehokkuudesta The impact of investment Econometrics & ROI Todisteita aikakauslehtimainonnan tehokkuudesta Magazines & Brand Metrics Todisteita aikakauslehtimainonnan tehokkuudesta Aikakauslehdet & kuluttajan ostopolku

Lisätiedot

DIGITAALINEN LIIKETOIMINTA JA ASIAKASKOKEMUS FRESHUP,

DIGITAALINEN LIIKETOIMINTA JA ASIAKASKOKEMUS FRESHUP, DIGITAALINEN LIIKETOIMINTA JA ASIAKASKOKEMUS FRESHUP, 26.5.2016 1 Miksi asiakas valitsee juuri sinun tuotteesi? Mistä asiakas oikeastaan maksaa? ARVOKETJU Raaka-aineet Tuotteet Palvelut Kokemus 0,2 5,9

Lisätiedot

Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely

Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely LOPPURAPORTTI 18.12.2015 Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely Tausta Liikenneviraston Kansallinen kävelyn ja pyöräilyn tietopankki, Kulkulaari on perustettu vuonna 2013. Sivusto perustettiin

Lisätiedot

LUKIOLAISTEN ULKONÄKÖPAINEET. Susanne Ikonen, Hanna Leppänen, Riikka Könönen & Sonja Kivelä

LUKIOLAISTEN ULKONÄKÖPAINEET. Susanne Ikonen, Hanna Leppänen, Riikka Könönen & Sonja Kivelä LUKIOLAISTEN ULKONÄKÖPAINEET Susanne Ikonen, Hanna Leppänen, Riikka Könönen & Sonja Kivelä Psykologia 7 KAMA Tutkimus toteutettiin: 4.10.2016-18.11.2016 Sisällysluettelo 1. Johdanto 1.1 Mitä ovat ulkonäköpaineet?

Lisätiedot

Kauppakamarien kysely: Miten Venäjä-pakotteet vaikuttavat suomalaisiin yrityksiin?

Kauppakamarien kysely: Miten Venäjä-pakotteet vaikuttavat suomalaisiin yrityksiin? Kauppakamarien kysely: Miten Venäjä-pakotteet vaikuttavat suomalaisiin yrityksiin? 14.8.214 Kauppakamarien kysely Venäjä-pakotteista Kohderyhmä: Suomen 19 kauppakamarin jäsenyritykset Kysely lähetetty:

Lisätiedot

Thl.fi konseptointi 1. työpaja

Thl.fi konseptointi 1. työpaja MARKO SAARINEN marko.saarinen@solita.fi +358 40 740 1711 TERO SAARENPÄÄ tero.saarenpaa@solita.fi +358 50 359 0556 Thl.fi konseptointi 1. työpaja 20/8/2012 Agenda Lyhyet esittäytymiset Työpajan esittely

Lisätiedot

Väestön mielipiteitä lääkehoidoista

Väestön mielipiteitä lääkehoidoista Väestön mielipiteitä lääkehoidoista - kommenttipuheenvuoro Lääkehoidon päivän seminaari 15.3.2016 Katri Aaltonen Kelan tutkimus katri.aaltonen@kela.fi Yleisiä ajatuksia kyselystä Ajankohtainen Säästötoimet

Lisätiedot

Esomar kongressi 2016

Esomar kongressi 2016 Esomar kongressi 2016 Hot termit tutkimuksessa 2016 VR Implisiittinen vs. explisiittinen Geo-fencing Behavioral Data Tutkimuksen ROI Machine learning artificial intelligence search engine Kts. ANA ESOMARin

Lisätiedot

YLIMMÄN JOHDON SUORAHAKUPALVELUITA TARJOAVIEN YRITYSTEN TUNNETTUUS- JA MIELIKUVATUTKIMUS

YLIMMÄN JOHDON SUORAHAKUPALVELUITA TARJOAVIEN YRITYSTEN TUNNETTUUS- JA MIELIKUVATUTKIMUS YLIMMÄN JOHDON SUORAHAKUPALVELUITA TARJOAVIEN YRITYSTEN TUNNETTUUS- JA MIELIKUVATUTKIMUS TIIVISTELMÄ TUTKIMUKSEN KESKEISISTÄ TULOKSISTA 1 Johdanto Ylimmän johdon suorahakupalveluja tarjoavien yritysten

Lisätiedot

PERUSTELUMUISTIO: MARKKINOINTIVIESTINNÄN PALVELUITA KOSKEVA HAN- KINTA

PERUSTELUMUISTIO: MARKKINOINTIVIESTINNÄN PALVELUITA KOSKEVA HAN- KINTA PERUSTELUMUISTIO Demokratia-, kieli- ja perusoikeusasioiden yksikkö 20.8.2015 1/52/2010 PERUSTELUMUISTIO: MARKKINOINTIVIESTINNÄN PALVELUITA KOSKEVA HAN- KINTA 1. Kevennetty kilpailutus oli hankekohtainen

Lisätiedot

ILMASTONMUUTOS. Erikoiseurobarometri (EB 69) kevät 2008 Euroopan parlamentin / Euroopan komission kyselytutkimus Tiivistelmä

ILMASTONMUUTOS. Erikoiseurobarometri (EB 69) kevät 2008 Euroopan parlamentin / Euroopan komission kyselytutkimus Tiivistelmä Viestinnän pääosasto KANSALAISMIELIPITEEN SEURANNAN YKSIKKÖ Bryssel, 15/10/2008 ILMASTONMUUTOS Erikoiseurobarometri (EB 69) kevät 2008 Euroopan parlamentin / Euroopan komission kyselytutkimus Tiivistelmä

Lisätiedot

PÄIHDEOHJELMAT SAK:LAISILLA TYÖPAIKOILLA SAK:N LUOTTAMUSHENKILÖPANEELI HELMIKUU 2014 N= 1070

PÄIHDEOHJELMAT SAK:LAISILLA TYÖPAIKOILLA SAK:N LUOTTAMUSHENKILÖPANEELI HELMIKUU 2014 N= 1070 PÄIHDEOHJELMAT SAK:LAISILLA TYÖPAIKOILLA SAK:N LUOTTAMUSHENKILÖPANEELI HELMIKUU 2014 N= 1070 YHTEENVETOA SAK:laisilla työpaikoilla on paljon päihdeongelmia. Päihdeohjelmat/toimintamallit sekä puuttuminen

Lisätiedot

OPISKELUKYSELY KEVÄT 2010 Savonia-ammattikorkeakoulu Amk- tutkinto-opiskelijat Ylemmän amk-tutkinnon opiskelijat. Raportti 1.6.

OPISKELUKYSELY KEVÄT 2010 Savonia-ammattikorkeakoulu Amk- tutkinto-opiskelijat Ylemmän amk-tutkinnon opiskelijat. Raportti 1.6. OPISKELUKYSELY KEVÄT 2010 Savonia-ammattikorkeakoulu Amk- tutkinto-opiskelijat Ylemmän amk-tutkinnon opiskelijat Raportti 1.6.2010 Mittarityöryhmä Jorma Honkanen Heikki Likitalo Tuula Peura TeWa LiKu TeKu

Lisätiedot

Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / muistio

Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / muistio Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / 24.4. muistio Parasta ja hyödyllistä hankkeessa on ollut Tapaamiset. On tutustuttu toisiimme ja eri kaupunkien matkailutiloihin. Muiden tekemisen peilaaminen omaan toimintaan

Lisätiedot

Klikit Myynniksi. Raahe Jaakko Suojanen

Klikit Myynniksi. Raahe Jaakko Suojanen Klikit Myynniksi Raahe 31.10.2016 Jaakko Suojanen Sisältö Verkossa myyminen Tehokas verkkosivu Liikennemäärän kehittäminen Hakukoneoptimointi Google Adwords Facebook Konversion kehittäminen Jaakko Suojanen

Lisätiedot

Kaupan liitto 26.10.2011

Kaupan liitto 26.10.2011 Kaupan liitto 26.10.2011 MIKKO KNUUTTILA TOIMINUT DIGITAALISEN MARKKINOINNIN JA SÄHKÖISEN KAUPANKÄYNNIN KEHITYS- JA JOHTOTEHTÄVISSÄ YLI 10 VUOTTA VIIMEISIMPÄNÄ VASTANNUT DNA:N DIGIMARKKINOINNISTA JA 1.

Lisätiedot

Kysely APERAK -kuittaussanomien käytöstä

Kysely APERAK -kuittaussanomien käytöstä Kysely APERAK -kuittaussanomien käytöstä Fingrid toteutti tammikuussa 2015 kyselyn APERAK-kuittaussanomien käytöstä ja kuittaussanomiin liittyvien ohjeiden kehitystarpeista. Samassa kyselyssä selvitettiin

Lisätiedot

Suomalaiset verkossa - NetTrack IAB:n kooste. TNS Gallup Digital / NetTrack 2013

Suomalaiset verkossa - NetTrack IAB:n kooste. TNS Gallup Digital / NetTrack 2013 Suomalaiset verkossa - NetTrack 2013 IAB:n kooste Tutkimuksen toteutus Tutkimus toteutettiin puhelinhaastatteluilla (catibus) ja web-kyselynä. Internetin käytön laajuutta mittaavat tulokset kysyttiin puhelimitse

Lisätiedot

Valtaosa 67% viljelijöistä on jatkamassa ennallaan. Toiminnan laajentamista suunnittelee 16% viljelijöistä.

Valtaosa 67% viljelijöistä on jatkamassa ennallaan. Toiminnan laajentamista suunnittelee 16% viljelijöistä. MTK TERVO-VESANTO JÄSENKYSELY 2009 Yleistä kyselyn toteutuksesta MTK Tervo-Vesanto ry:n jäsenkysely toteutettiin 12.4.-5.5.2009 välisenä aikana. Kysely oli internet-kysely. Kyselystä tiedotettiin jäseniä

Lisätiedot

Ohjelmallinen mainonta ja kohdentaminen

Ohjelmallinen mainonta ja kohdentaminen Ohjelmallinen mainonta ja kohdentaminen Mitä on ohjelmallinen mainonta? Erilainen tapa ostaa ja myydä mediatilaa Datan hyödyntämistä kohdentamisessa Järjestelmä- ja teknologialähtöistä Ihmisten hallinnoimaa

Lisätiedot

Teknologiateollisuus ry:n Team Finland-kyselyn tulokset. Markku Ihonen,

Teknologiateollisuus ry:n Team Finland-kyselyn tulokset. Markku Ihonen, Teknologiateollisuus ry:n Team Finland-kyselyn tulokset Markku Ihonen, 23.3.16 Team Finland-kyselyn tausta Tammikuussa 16 Teknologiateollisuuden 16 jäsenyrityksen toimitusjohtajalle, saatu 1 vastausta

Lisätiedot

DIGITALISAATIO UUDISTAA SUHTEESI ASIAKKAASEEN

DIGITALISAATIO UUDISTAA SUHTEESI ASIAKKAASEEN DIGITALISAATIO UUDISTAA SUHTEESI ASIAKKAASEEN Koodiviidakko Oy Samuli Tursas CEO, Founder Twitter: @samulitursas Wait,... Codejungle,... whaaat! Suomen suurin digitaalisen markkinoinnin ja viestinnän ohjelmistopalveluihin

Lisätiedot

MITÄ OHJAAMOT OVAT YHTEISKUNNALLISESTI - TULKINTOJA Erilaisia yrityksiä määrittää ja vaikuttaa 1. nuorten palvelujen integraatio yksi ovi, yksi

MITÄ OHJAAMOT OVAT YHTEISKUNNALLISESTI - TULKINTOJA Erilaisia yrityksiä määrittää ja vaikuttaa 1. nuorten palvelujen integraatio yksi ovi, yksi MITÄ OHJAAMOT OVAT YHTEISKUNNALLISESTI - TULKINTOJA Erilaisia yrityksiä määrittää ja vaikuttaa 1. nuorten palvelujen integraatio yksi ovi, yksi luukku, monialainen tieto ja tuki 2. nuorten työmahdollisuuksien

Lisätiedot

Televälittäjät ja mediatalot solmivat epäpyhiä liittoja

Televälittäjät ja mediatalot solmivat epäpyhiä liittoja Televälittäjät ja mediatalot solmivat epäpyhiä liittoja 5.10.2000 06:51 Operaattorit ja vanhat mediatalot ovat löytäneet toisensa ja uusia yhteistyökuvioita on paljon ilmassa: on perustettu kimppayrityksiä

Lisätiedot

TULOKSET MAASEUTUVERKOSTON SÄHKÖINEN KYSELY JA VERKOSTOANALYYSI

TULOKSET MAASEUTUVERKOSTON SÄHKÖINEN KYSELY JA VERKOSTOANALYYSI TULOKSET MAASEUTUVERKOSTON SÄHKÖINEN KYSELY JA VERKOSTOANALYYSI MAASEUTUVERKOSTOYKSIKÖN TOIMINTA Maaseutuverkostoyksikön tuoma lisäarvo (2008 vs. 2012) OSA-ALUEEN KESKIARVO Kansainvälistymisen tuki 2,9

Lisätiedot

Inspiraatiota hankeviestintään! Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO

Inspiraatiota hankeviestintään! Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Inspiraatiota hankeviestintään! Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Sopimukselliset velvoitteet velvoite tiedottaa hankkeesta ja sen saamasta rahoituksesta tarkoituksenmukaisesti, avoimesti ja

Lisätiedot

Suomalaisten Some-käyttö monipuolistunut Instagram & Twitter nousussa

Suomalaisten Some-käyttö monipuolistunut Instagram & Twitter nousussa DNA Viihde- ja digitaalisten sisältöjen tutkimus 2: Suomalaisten Some-käyttö monipuolistunut Instagram & Twitter nousussa Yhteenveto medialle Viihde- ja digitaalisten sisältöjen tutkimus 2 Yhteenveto /

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTOTUTKIMUS

SIJOITUSRAHASTOTUTKIMUS SIJOITUSRAHASTOTUTKIMUS TUTKIMUSRAPORTTI 2015 1 SIJOITUSRAHASTOTUTKIMUS Sisällysluettelo 1 YHTEENVETO... 2 2 JOHDANTO... 2 2.1 Tutkimuksen tavoite... 2 2.2 Tutkimuksen toteutus... 2 3 KUVAUS SUOMEN SIJOITUSRAHASTOMARKKINOISTA...

Lisätiedot

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin viestintäohjelma

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin viestintäohjelma Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin viestintäohjelma 2014-2018 Valtorin mielikuva Innovatiivisuus on toiminnan jatkuvaa kehittämistä sekä ideoiden ja innovaatioiden synnyn mahdollistamista.

Lisätiedot

PANKKIBAROMETRI I/2015

PANKKIBAROMETRI I/2015 PANKKIBAROMETRI I/2015 17.3.2015 1 Pankkibarometri I/2015 Sisällysluettelo 1 Kotitaloudet... 2 2 Yritykset... 5 Finanssialan Keskusliitto kysyy neljännesvuosittain Pankkibarometrin avulla pankinjohtajien

Lisätiedot

Pankkibarometri I/2012 14.3.2012

Pankkibarometri I/2012 14.3.2012 Pankkibarometri I/2012 1 Sisältö Sivu Kotitaloudet 2 Yritykset 6 Finanssialan Keskusliitto kysyy Pankkibarometrin avulla pankinjohtajien käsityksiä ja odotuksia luotonkysynnän ja eri sijoitusmuotojen kehityksestä.

Lisätiedot

VERKKOMARKKINOINNIN MAHDOLLISUUDET Tietoa ja tuottoa pienteurastamoihin -hanke

VERKKOMARKKINOINNIN MAHDOLLISUUDET Tietoa ja tuottoa pienteurastamoihin -hanke VERKKOMARKKINOINNIN MAHDOLLISUUDET Tietoa ja tuottoa pienteurastamoihin -hanke Eveliina Toivonen 9.9.2016 www.hamk.fi TIETOISKUN SISÄLTÖ 1. Markkinoinnin perusperiaatteet 2. Verkkomarkkinoinnin kolme teemaa

Lisätiedot

Vaikuttavuusselvitys pk-yrityksille EcoStart-konsultointipalvelusta

Vaikuttavuusselvitys pk-yrityksille EcoStart-konsultointipalvelusta Etelä-Savo Vaikuttavuusselvitys pk-yrityksille EcoStart-konsultointipalvelusta Kesäkuu 2013 Anne Matilainen ja Tarinka Ringvall ETELÄ-SAVON ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS Kutsunumero 029 502

Lisätiedot

Kysely yritysten valmiudesta palkata pitkäaikaistyötön

Kysely yritysten valmiudesta palkata pitkäaikaistyötön Kysely yritysten valmiudesta palkata pitkäaikaistyötön 18.2.2005 1 KYSELY YRITYSTEN VALMIUDESTA PALKATA PITKÄAIKAISTYÖTÖN 1 1 Yhteenveto Yrityksiltä kysyttiin eri toimenpiteiden vaikuttavuudesta pitkäaikaistyöttömien

Lisätiedot