LUOTTAMUKSELLINEN DIGIMARKKINOINNIN BAROMETRI Petteri Pohto

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LUOTTAMUKSELLINEN DIGIMARKKINOINNIN BAROMETRI 2009. Petteri Pohto"

Transkriptio

1 LUOTTAMUKSELLINEN DIGIMARKKINOINNIN BAROMETRI 2009 Petteri Pohto

2 Sisällys 1 DIGIMARKKINOINNIN BAROMETRI Taustaa Tärkeimmät tulokset tiivistettynä: DIGITAALISTEN MARKKINOINTIKANAVIEN KÄYTTÖ Suosituimmat digimarkkinoinnin kanavat Nousevat digimarkkinoinnin kanavat Kanavien käytön muutos saldoluvun mukaan KANAVIEN KÄYTTÖ RYHMITTÄIN Toimialat Yrityksen koko Yritysten aktiivisuus KANAVIEN KORVAAVUUS DIGIMARKKINOINNIN BUDJETIT KÄYTTÖÖN OHJAAVAT SYYT YHTEISTYÖTAHOT DIGITAALISTEN KANAVIEN KÄYTÖN SUUNNITTELUSSA DIGIMARKKINOINNIN BAROMETRI TUTKIMUKSEN TOTEUTUS HSE Executive Education 1/2009 1

3 1 DIGIMARKKINOINNIN BAROMETRI Taustaa DiViAn Digimarkkinoinnin barometri 2009 tutkimus suoritettiin nyt viidettä kertaa. Tutkimus on tehty joka vuosi vuodesta 2005 lähtien. DiViA on Helsingin Kauppakorkeakoulun omistaman HSE Executive Education Oy:n digitaalisen markkinoinnin ja asiakkuuksien johtamisen foorumi, joka akateemisen tutkimuksen ja alan asiantuntijoiden keskustelujen avulla luo tietoa siitä, miten digitaalisia kanavia kannattaa käyttää. Digimarkkinoinnin barometri selvittää digitaalisten markkinointikanavien (internet, sähköposti, mobiili ja digitaalinen ulko- ja myymälämainonta) ja niiden eri muotojen käyttöä vuonna 2008 sekä käyttöaikomuksia vuonna Tutkimukseen vastasi 295 suomalaista markkinoijaa. Tutkimuksen ennustustarkkuus on perinteisesti ollut hyvä ja se on antanut selkeät suuntaviivat eri digitaalisten kanavien odotetulle käytön kehitykselle. Tutkimuksessa mitataan eri kanavien käytön aktiivisuutta, joka ei välttämättä korreloi kanaviin käytettyihin euromääriin. Digitaalisen markkinoinnin kasvu näyttää edelleen jatkuvan vakaana. Erityisesti sähköpostin, sosiaalisen median ja yhteisöjen käyttö markkinoinnissa tulee kasvamaan selvästi. Myös viime vuonna tasaantumisen merkkejä näyttäneelle hakukonemarkkinoinnille odotetaan jälleen ripeää kasvua. Viime vuosina hakukonemarkkinoinnin jalkoihin jäänyt verkkomainonta kasvaa sekin edelleen, ei tosin enää kaikkien markkinoijien osalta. 1.2 Tärkeimmät tulokset tiivistettynä: Suosituimpia digitaalisen markkinoinnin muotoja ovat yrityksen oma verkkopalvelu, hakukonemarkkinointi (hakukoneoptimointi ja hakusanamainonta) ja sähköpostitse lähetettävät uutiskirjeet sekä verkkomainonta. Viime vuosina räjähdysmäisesti lisääntynyt hakukonemarkkinoinnin suosio jatkaa edelleen kasvuaan ja kilpailee tasapäisesti sähköpostitse lähetettävien uutiskirjeiden ja muiden markkinointiviestien kanssa. HSE Executive Education 1/2009 2

4 Sekä yritysten itse ylläpitämät yhteisöt että ulkopuolisten yhteisöjen käyttö markkinointiin kokevat vuonna 2009 selvää, melko laajaa suosion kasvua. Erityisen tärkeäksi yhteisöt eivät markkinointivälineenä vielä nouse, mutta kiinnostus näitä kohtaan lisääntyy edelleen. Viime vuoden tapaan suosiotaan tulee kasvattamaan myös sähköpostimarkkinointi ja erityisesti sähköpostitse lähetettävät uutiskirjeet, jotka ottavat jälleen oman paikkansa toiseksi tärkeimpänä digitaalisen markkinoinnin muotona jättäen hakukonemarkkinoinnin kolmanneksi. Verkkomainonta säilyttää asemansa viiden tärkeimmän digitaalisen markkinoinnin muodon joukossa ja noin joka kolmas yritys tulee lisäämään jonkin verran verkkomainontaansa. Verkkomainonta jakaa kuitenkin mielipiteitä ja kaikista muodoista siihen kohdistuu selkeästi suurin vähentäjien joukko eli 6% vastaajista on vähentämässä verkkomainontaansa. Vähentäjistä lähes kaikki ovat ns. edelläkävijöitä eli aktiivisesti muita digitaalisen markkinoinnin keinoja käyttäviä yrityksiä. Mobiilikanava ei nouse valtavirran markkinointivälineeksi edelleenkään, mutta kasvutrendi erilaisten tekstiviestillä lähetettävien palveluviestien osalta tulee jatkumaan. Mobiilikanava yleistyy myös suoramainnon välineenä sekä markkinointiviestinnän paluukanavana. Huomattavaa on, että digitaalisia kanavia muutenkin aktiivisesti käyttävät ovat huomattavasti aktiivisempia mobiilikanavan käyttäjiä kuin vähän digitaalisia kanavia käyttävät. Digimarkkinoinnin osuuden markkinoinnin kokonaisbudjetista nähdään edelleen kasvavan ja kasvun nähdään olevan hieman ripeämpää kuin aiempina vuosina. Lähivuosina budjetti tulee vastaajien osalta ylittämään 25% kokonaismarkkinointibudjetista. Vielä merkittävämpänä asiana voidaan nähdä kasvu niiden vastaajien osuudessa, jotka ilmoittavat digimarkkinoinnille oman budjetin. Kun vuonna 2007 vain noin 20% ilmoitti, että yrityksellä oli digimarkkinoinnille oma budjetti, vuonna 2008 luku oli jo 33%. Luku tulee edelleen kasvamaan. Vuonna 2009 vastaajista 42% arvioi omaavansa digimarkkinointibudjetin ja peräti 48% vuonna Ylivoimaisesti eniten digimarkkinoinnin kanavien käyttöön organisaatioita ohjaavat kustannustekijät ja kuluttajakäyttäytyminen. Myös viestin nopea perille saaminen ja viestinnän kohdennettavuus ovat merkittäviä tekijöitä. HSE Executive Education 1/2009 3

5 Laman kynnyksellä digimarkkinointi tulee korvaamaan perinteistä markkinointia enemmän kuin aiemmissa barometreissä on havaittu. Erityisesti printtimainonta eli sanoma-, paikallis-, ilmaisjakelu-, aikakauslehdet, esitteet / katalogit ja kirje tulevat korvautumaan digitaalisen markkinoinnin eri muodoilla. B2C-yritykset ovat huomattavasti aktiivisempia digitaalisten kanavien käyttäjiä kuin B2B ja ero tulee yhä kasvamaan. B2B-yritykset ovat kuitenkin aktiivisempia sähköpostin käyttäjiä kuin B2C-yritykset. Kauppa ja palvelut ovat sektoreina aktiivisimmat, teollisuus tulee jonkin verran perässä. Edelläkävijätoimialat (eniten digitaalisia kanavia käyttävät alat) tulevat myös kasvattamaan eniten digitaalisten kanavien käyttöään. Perässätulijat uhkaavat siis jäädä entistä pahemmin jalkoihin (sama pätee myös yleisemmin koko joukkoa tarkasteltaessa). Pienten yritysten osalta tilanne on jopa hälyttävä. Kanavien käyttö on sitä vähäisempää mitä pienemmästä yrityksestä on kyse ja ero tulee edelleen kasvamaan jonkin verran. Internetin käyttöaktiivisuudessa ollaan pienissä jopa muutaman vuoden isoja perässä. Etulyöntiasema, joka pienillä ja ketterillä yrityksillä pitäisi olla digitaalisten kanavien käyttöönotossa on hukattu täysin ja isot ovat "jyristelleet" ohi. Digitaalisen markkinoinnin edelläkävijät tulevat kasvattamaan etumatkaansa vuonna 2009 merkittävällä vauhdilla. Vaikka perässätulijat lisäävät jonkin verran kanavien käyttöä tulevat tällaiset yritykset jäämään yhä pahemmin jalkoihin ja tulevat jatkossakin käyttämään kanavia vähän ja hyvin yksipuolisesti. Edelläkävijät ovat erityisesti vasta nousemassa olevien välineiden osalta (mobiili, yhteisöt jne.) käyttäjinä huomattavasti aktiivisempia kuin perässätulijat ja tulevat kasvattamaan aktiivisuuttaan näissä. Perässätulijat keskittyvät perinteisiin välineisiin eli omiin verkkossivuihinsa, verkkomainontaan, sähköpostiin ja hakukonemarkkinointiin. HSE Executive Education 1/2009 4

6 2 Digitaalisten markkinointikanavien käyttö Suosituimmat digimarkkinoinnin kanavat Valtaosa digitaalisten kanavien käytöstä painottui vuonna 2008 edelleen internetiin ja siellä erityisesti yritysten omaan verkkopalveluun (Kuvio 1). Verkkopalveluiden käyttö markkinointiin yleistyy edelleen, mutta edelläkävijäyritysten joukossa on jo havaittavissa selvää maturaatiota. Suurin kasvu tapahtuu perässätulijoiden keskuudessa, jotka vasta nyt ovat ottamassa verkkopalvelua aktiivisemmin markkinointinsa välineeksi. Hakukonemarkkinointi (hakukoneoptimointi ja hakusanamainonta) on vakiinnuttanut asemansa yhtenä käytetyimmistä digimarkkinoinnin muodoista. Aktiivisuus hakukonemarkkinoinnissa tulee yhä lisääntymään, joskin edelläkävijöiden osalta on havaittavissa jo selvää kasvun hidastumista. Viime vuoden digibarometrissa havaittu verkkomainonnan kasvun hidastuminen jatkuu sekin edelleen. Pääosan kasvun hidastumisesta selittää aktiivisimpien digimarkkinoijien keskittyminen uusiin digimarkkinoinnin keinoihin verkkomainonnan kasvattamisen sijaan. Jopa 6% vastaajista on vähentämässä verkkomainontaansa, joka on kaksinkertainen vähentäjien määrä mihin tahansa muuhun digimarkkinoinnin muotoon verrattuna. Sähköpostitse lähetettävien uutiskirjeiden ja sähköpostin käyttö ylipäätään kasvaa yllättävänkin voimakkaasti. Erityisen aktiivisia ovat B2B-yritykset, joille keino onkin luonnollinen ja helpompi tapa lähestyä asiakasta kuin monet muut digitaalisen markkinoinnin muodot. Kuvio 1. Suosituimpien digitaalisten kanavien markkinointikäytön aktiivisuus asteikolla 0-5 HSE Executive Education 1/2009 5

7 2.2 Nousevat digimarkkinoinnin kanavat Vähäisemmälle huomiolle jääneet, mutta kiinnostavat markkinoinnin kanavat ja keinot ja niiden käytön kehittyminen on esitetty kuviossa 2. Mobiilimarkkinointi on erityisesti palveluviestien osalta edelleen nousemassa kohti laajempaa tietoisuutta, mutta useimmille selvästi joko tuntematon tai sopimaton kanava. Blogit ja yhteisöt ovat nekin lisäämässä selvästi suosiotaan, vaikka kovin laajasta suosiosta ei voida vielä puhua. Kiinnostaviksi nämä kanavat ja keinot tekee erityisesti se, että niiden käyttöä ovat lisäämässä varsinkin sellaiset yritykset, jotka ovat muutenkin aktiivisia digitaalisten kanavien hyödyntäjiä markkinoinnissaan. Näiden yritysten kohdalla voidaan hyvällä syyllä puhua edelläkävijöistä, joten ei ole aivan yhdentekevää, millaisia panostuksia näissä yrityksissä tullaan vuoden 2009 aikana tekemään. Kuvio 2. Nousevien digitaalisten kanavien markkinointikäytön aktiivisuus asteikolla Kanavien käytön muutos saldoluvun mukaan Kun verrataan panostuksia lisäävien ja supistavien markkinoijien määrää voidaan laskea saldoluku, joka kuvaa kehitystä kyseistä keinoa käyttävien yritysten määrässä (Taulukko 1). HSE Executive Education 1/2009 6

8 Suurin aktiivisuuden lisääjien joukko nähdään vuonna 2009 sähköpostitse lähetettävissä uutiskirjeissä (40). Myös muut sähköpostitse tapahtuvan markkinoinnin muodot eli suoramainonta (29) ja palveluviestit (29) ovat voimakkaan lisäyksen kohteena. Hieman hiljaisemman jakson jälkeen hakukonemarkkinointi palaa kasvu-uralle saldoluvulla 33. Niin yrityksen ulkopuolisten yhteisöjen (28), yrityksen itse ylläpitämien yhteisöjen (26) kuin yhteisöllisten viestintämuotojenkin (blogit) (22) kasvu jatkuu vääjäämättömästi samoin kuin verkkomainonnan (27) ja yrityksen oman verkkopalvelun (22). Näissä kasvu ei kuitenkaan ole enää yhtenäistä, vaan eri vastaajaryhmissä on viime vuodesta alkaen näkynyt selkeitä eroja. Suurin vähentäjäryhmä mihin tahansa muuhun digimarkkinoinnin muotoon verrattuna löytyi nimenomaan verkkomainonnasta (6% vähentäjiä). Mobiilikanavan tärkein markkinointimuoto eli palveluviestit (21) tulee kasvamaan myös vuonna Muuten mobiilikanavan osalta aktiivisuutta lisätään melko tasaisesti sen kaikkien eri muotojen osalta. Aktiivisuus digitaalisessa ulko- ja myymälämainonnassa tulee sekin kasvamaan niin sisällä myymälässä (19) kuin ulkonakin (17). SALDOLUVUT Sähköposti: Uutiskirjeet 40 Internet: Hakukonemarkkinointi 33 Sähköposti: Suoramainonta sähköpostilla 29 Sähköposti: Palveluviestit 29 Internet: Yrityksen ulkopuoliset yhteisöt 28 Internet: Verkkomainonta 27 Internet: Yrityksen itse ylläpitämät yhteisöt 26 Internet: Blogit 22 Internet: Yrityksen oma verkkopalvelu 22 Mobiili: Palveluviestit 21 Digitaalinen ulko- ja myymälämainonta: Digitaalinen myymälämainonta 19 Internet: Paikkatietoon perustuva markkinointi 19 Digitaalinen ulko- ja myymälämainonta: Digitaalinen ulkomainonta 17 Mobiili: Hakusanamarkkinointi 17 Internet: Tulospohjainen mainonta 17 Mobiili: Suoramainonta 17 Mobiili: Markkinointiviestinnän paluukanavana 16 Sähköposti: Mainonta muiden sähköposteissa 14 Mobiili: Omat mobiilisivustot, portaalit 14 Mobiili: Paikkatietoon perustuva markkinointi 13 Mobiili: Mobiilimainonta 13 Internet: Mainonta peleissä ja mainospelit 13 Mobiili: Muut mobiilikanavan käyttöön liittyvät palvelut 12 Mobiili: Tunnistusteknologioiden käyttö (2D-koodit, RFID) 11 Taulukko 1. Digitaalisen markkinoinnin kanavien ja keinojen kehitystä kuvaavat saldoluvut HSE Executive Education 1/2009 7

9 3 Kanavien käyttö ryhmittäin 3.1 Toimialat Aktiivisimmin digitaalisia kanavia markkinoinnissaan käyttävät kauppa- ja palvelutoimialat. Teollisuus tulee jonkin verran näiden sektroreiden perässä. Aktiivisimmat toimialat tulevat myös kasvattamaan eniten digitaalisten kanavien käyttöään. Kanavavalinnan kannalta toimialalla ei näyttäisi olevan ratkaisevaa merkitystä, vaan käyttö jakautuu eri kanaville samassa suhteessa. B2C-yritykset ovat huomattavasti aktiivisempia digitaalisten kanavien käyttäjiä kuin B2B-yritykset. Myös avoimista kommenteista on huomattavissa, että B2B yritykset eivät paitsi tiedä, miten voisivat digitaalisia kanavia hyödyntää, ovat myös melko voimakkaassa uskossa, että nämä kanavat palvelevat pääasiassa B2C-yrityksiä. Hyviä esimerkkejä, koulutusta ja näille yrityksille kohdistettujen palvelujen parantamista siis yhä tarvitaan. Ero B2C ja B2B yritysten välillä tulee lisäksi yhä kasvamaan vuoden 2009 aikana, joten toimenpiteillä alkaa olla jo kiire. 3.2 Yrityksen koko Yrityksen koolla on selvä merkitys kanavien hyödyntämisessä. Kanavien käyttö on sitä vähäisempää mitä pienemmästä yrityksestä on kyse ja ero tulee edelleen kasvamaan jonkin verran. Aivan pienimpien yritysten kohdalla tilanne on jopa hälyttävä. Aktiivisuudessa ollaan pienissä yrityksissä jopa muutaman vuoden isoja perässä. Etulyöntiasema, joka pienillä ja ketterillä yrityksillä piti olla digitaalisten kanavien käyttöönotossa on hukattu ja isot ovat "jyristelleet" ohi. Kyse ei ole kalliiden tai vaikeiden keinojen käyttämättä jättämisestä, vaan aktiivisuus on selvästi pienempää lähes kaikilla osa-alueilla. Jopa pienelle yritykselle tärkeät, ellei välttämättömät keinot, kuten hakukonemarkkinointi on jätetty vähemmälle huomiolle kuin isommissa yrityksissä. Pienissä yrityksissä on toisin sanoen paljon tehtävää tietoisuuden kasvattamisessa ja sopivien välineiden tarjoamisessa. 3.3 Yritysten aktiivisuus Kuten jo aiemmin mainittiin, verrattaessa aktiivisia ja vähemmän aktiivisia digimarkkinoijia toisiinsa, voidaan havaita selkeitä eroja kanavien käytössä. Siinä missä vähemmän aktiiviset ovat nyt panostamassa ns. peruskanaviin, kuten omaan verkkopalveluun, verkkomainontaaan ja hakukonemarkkinointiin, ovat aktiisimmat jo saavuttaneet jonkinasteisen maturiteetin näiden käytön suhteen. Edelläkävijäyritykset HSE Executive Education 1/2009 8

10 ovat nyt keskittymässä uudentyyppisiin digimarkkinoinnin muotoihin kuten yhteisöihin ja mobiilimarkkinointiin. Kuviossa 3 on esitetty esimerkkinä verkkomainonnan ja yrityksen ulkopuolisten yhteisöjen käytössä tapahtuva muutos vuonna 2009 (aktiivisuus mitattu asteikolla 0-5). Vähemmän aktiiviset kasvattavat verkkomainontaansa huomattavasti enemmän kuin aktiiviset yritykset, jotka puolestaan lisäävät aktiivisuuttaan ulkopuolisten yhteisöjen käyttäjinä. Hyvällä syyllä aktiivisista digimarkkinoijista voidaan puhua edelläkävijöinä. Verkkomainonta (muutos) Ulkopuoliset yhteisöt (muutos) 0,80 0,80 0,70 0,70 0,60 0,60 0,50 0,50 0,40 0,40 0,30 0,30 0,20 0,20 0,10 0,10 0,00 Aktiiviset Passiiviset 0,00 Aktiiviset Passiiviset Kuvio 3. Muutos verkkomainonnan ja yrityksen ulkopuolisten yhteisöjen markkinointikäytössä (asteikko 0-5). Aktiiviset vs. passiiviset digimarkkinoijat. HSE Executive Education 1/2009 9

11 4 Kanavien korvaavuus Tutkimuksessa kartoitettiin myös, missä määrin digitaaliset markkinointikanavat korvaavat perinteisiä markkinointikanavia. Aiempiin digibarometreihin verrattuna digitaalisten kanavien korvaavuusvaikutus näyttäisi lisääntyvän huomattavasti. Tämä voi olla seurausta taantuman aiheuttamasta vähennyspaineesta muissa markkinoinnin keinoissa. Tästä indikaatiota antaa muun muassa Mainostajien Liiton mainosbarometri, jossa todetaan markkinointiin kohdistuvan huomattavaa panostusten vähentämistä digitaalista markkinointia lukuunottamatta. Mainosbarometrin mukaan 49 prosenttia suunnittelee mainonnan vähentämistä ja vain kahdeksan prosenttia lisäämistä. Lisäystä voivat odottaa pääasiassa vain verkko- ja mobiilimainonnan eri muodot. Digibarometrin mukaan erityisesti printtimarkkinointi näyttäisi olevan ainakin jossain määrin korvattavissa digitaalisten kanavien käytöllä. Sanoma-, paikallis-, ilmaisjakeluja aikakauslehdet, kirje sekä esitteet ja katalogit tulevat selvimmin kokemaan uusien kanavien paineen ja korvautumaan ainakin osittain. On syytä huomata, että muutos kokonaispanostuksessa voi olla edelleen pientä suuresta vähentäjien määrästä huolimatta. Hieman alle 40% vastaajista näkee, että digitaalinen markkinointi tulee pääasiassa täydentämään nykyistä markkinointia, eli korvaavuusvaikutusta ei näiden vastaajien kohdalla ole. Sanoma-, paikallis-, ilmaisjakelu-, aikakauslehdet 42 % Esitteet / katalogit 42 % Kirje 32 % Digimarkkinointikanavat täydentävät muita kanavia ilman korvausvaikutusta (markkinointibudjetti kasvaa digimarkkinoinnin lisäämisen myötä) 37 % Taulukko 2. MITÄ MARKKINOINTIKANAVIA DIGIMARKKINOINTIKANAVAT KORVAAVAT ENSISIJAISESTI? (% vastaajista) HSE Executive Education 1/

12 5 Digimarkkinoinnin budjetit Vaikka digitaalisiin kanaviin suunnattu rahamäärä on ollut kasvussa, ovat vastaajat jatkuvasti yliarvioineet seuraavan vuoden digimarkkinoinnin suhteellista budjettiaan. Arviot ovat tästä johtuen korjattunakin olleet muutaman prosenttiyksikön korkeampia kuin mikä lopulta on toteutunut. Joko vastaajien arviot ovat perustuneet enemmän toiveisiin kuin faktoihin tai kokonaismarkkinointibudjetin kasvu on estänyt digimarkkinointibudjetin suhteellista kasvua. Absoluuttista kasvua on joka tapauksessa tapahtunut, eikä tasaantumisen merkkejä ole havaittavissa. Kuviossa 4 on vastaajien esittämä arvio digimarkkinointibudjetin suhteellisen osuuden kasvusta. Vuodelle 2009 kasvua odotetaan huomattavasti, joka muun markkinoinnin vähentyessä (ks. luku 4) saattaa tällä kertaa lähes toteutuakin. Ennusteeksi vuodelle 2009 asetetaan silti vain maltillinen 20% tason ylitys, joka sekin olisi merkittävä virstanpylväs. 30 % Digimarkkinointibudjetti (% markkinointibudjetista) 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % Kuvio 4. Digimarkkinoinnin osuus kokoanaismarkkinointibudjetista (%) Tarkan ennustamisen ongelmasta johtuen merkittävämpää (myös tulevaisuuden tarkemman ennustettavuuden kannalta) on niiden vastaajien osuuden kasvu, jotka ylipäätään antavat jonkinlaisen arvion digimarkkinointibudjetistaan. Tämä luku on ollut huomattavassa kasvussa ja kasvaa edelleen (kuvio 5). Vuodelle 2010 jo lähes puolet vastaajista antaa arvion digimarkkinoinnin osuudesta kokonaisbudjetista. HSE Executive Education 1/

13 % 80 % 33 % 67 % % 58 % 48 % 52 % Kuvio 5. Prosenttiosuus vastaajista, joilla budjetti digimarkkinoinnille. (Digibarometri 2008 ja 2009) HSE Executive Education 1/

14 6 Käyttöön ohjaavat syyt Vastaajia pyydettiin annettujen vaihtoehtojen joukosta valitsemaan kolme tärkeintä syytä, jotka ovat ohjanneet tai tulevat ohjaamaan organisaatiota käyttämään eri digitaalisten markkinoinnin kanavia. Suuria muutoksia tai yllätyksiä ei listassa ollut havaittavissa. Viisi ensimmäistä tekijää ovat täsmälleen samassa järjestyksessä kuin viimekin vuonna. Ylivoimaisesti eniten digimarkkinoinnin kanavien käyttöön ohjaavat kustannustekijät ja kuluttajakäyttäytyminen. Myös viestin nopea perille saaminen ja viestinnän kohdennettavuus ovat merkittäviä tekijöitä. Muun muassa mahdollisuus asiakasdialogiin, mitattavuus ja personointimahdollisuus ovat (edelleen) yllättävän vähäisessä roolissa niihin odotuksiin nähden, joita digitaaliselle markkinoinnille on asetettu. Todennäköisesti laajentamalla vastausmahdollisuuden määrää yli kolmen, nämäkin tekijät nousisivat hieman korkeammalle. Mitattavan ROI:n osuus on ilahduttavasti noussut viime vuoden kymmenestä prosentista lähes kahteenkymmeneen. Kustannustekijät 53,0 % Kuluttajakäyttäytyminen 49,1 % Viestin nopea perille saaminen 40,8 % Viestinnän kohdennettavuus 40,4 % Kilpailijoista erottautuminen edelläkävijyys 23,0 % Kampanjaan tehtävien muutosten nopeus ja helppous 21,3 % Mahdollisuus asiakasdialogiin 19,9 % Mitattava ROI 19,2 % Kanavan laaja peitto 18,8 % Asiakaspalautteen nopeus 15,0 % Mahdollisuus personointiin 10,8 % Kansainvälistyminen 10,1 % Kilpailijoiden tason saavuttaminen 5,6 % Menestykselliset esimerkit alalla 2,8 % Muu, mikä? 2,8 % Taulukko 3. Digitaalisten markkinointikanavien käytön merkittävimmät syyt. Vastaajia pyydettiin valitsemaan kolme merkittävintä syytä. HSE Executive Education 1/

15 7 Yhteistyötahot digitaalisten kanavien käytön suunnittelussa Vastaajilta kysyttiin näkemyksiä parhaista yhteistyötahoista digitaalisten kanavien käytön suunnittelussa. Vastaajien mielestä parhaita tahoja ovat mainostoimisto, digimediatoimisto ja kanavaan erikoistunut palveluntarjoja, joista jokaisen arvioi parhaaksi noin neljännes vastaajista. Myös mediatoimisto menestyi kohtuullisen hyvin. Paras Toiseksi Kolmanneksi Digimediatoimisto 24,6 % 24,4 % 10,6 % Kanavaan erikoistunut palveluntarjoaja 25,0 % 17,6 % 12,6 % Mainostoimisto 23,4 % 22,7 % 20,8 % Mediatoimisto 13,7 % 17,6 % 17,9 % Media (mediatilaa myyvät kanavat, mediatalon edustaja) 4,0 % 8,8 % 15,5 % Teknologiatoimittaja 4,8 % 3,8 % 8,7 % Konsultti 3,2 % 1,7 % 5,3 % Operaattori/verkkopalveluntarjoaja 1,2 % 3,4 % 8,7 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % Taulukko 4. Parhaiksi arvioidut yhteistyötahot kanavien käytön suunnittelussa (% vastaajista) Suurin muutos on tapahtunut digimediatoimistojen kohdalla. Aiempina vuosina tämä on ollut monelle tuntematon taho, mutta nyt digimediatoimistot arvioitiin siis yhdeksi parhaista yhteistyökumppaneista. Teknologiatoimittajat, konsultit, media ja operaattori / verkkopalveluntarjoaja pysyivät arvioissa edelleen hännillä, kuten aiempinakin vuosina. Vajaalla viidenneksellä vastaajista ei ollut minkäänlaista kokemusta edellämainituista tahoista. 8 Digimarkkinoinnin barometri tutkimuksen toteutus Tutkimus toteutettiin web-kyselynä. Sähköpostitse lähetetyn kutsun kohderyhmänä olivat markkinointipäättäjät yli 20 hengen yrityksissä. Vastauksia saatiin 295 kappaletta. Vastaajista palveluja edusti 41 prosenttia, teollisuutta 32 prosenttia ja kauppaa 17 prosenttia. Julkinen sektori (6%) sekä järjestöt ja yhteisöt (4%) kattoivat loput vastaajista. Kysely toteutettiin marras-joulukuussa Tutkimuksen toteutti tutkija Petteri Pohto HSE Executive Education Oy:n DiViA-tiimistä. HSE Executive Education 1/

Digitaalinen markkinointi vuonna 2010 Sosiaalinen media ujuttautuu valtavirtaan. Digibarometri-tutkimuksen tuloksia 4.3.2010

Digitaalinen markkinointi vuonna 2010 Sosiaalinen media ujuttautuu valtavirtaan. Digibarometri-tutkimuksen tuloksia 4.3.2010 Digitaalinen markkinointi vuonna 2010 Sosiaalinen media ujuttautuu valtavirtaan Digibarometri-tutkimuksen tuloksia 4.3.2010 DIGITAALINEN MARKKINOINTI AIKUISTUMISEN KYNNYKSELLÄ Digitaalisen markkinoinnin

Lisätiedot

DIGITAALISEN MARKKINOINNIN BAROMETRI 2013

DIGITAALISEN MARKKINOINNIN BAROMETRI 2013 DIGITAALISEN MARKKINOINNIN BAROMETRI 2013 Digitaalisen markkinoinnin barometri 2013 Tiivistelmä DiViAn Digitaalisen markkinoinnin barometri tutkimus tehtiin nyt yhdeksättä kertaa. Tutkimus on tehty joka

Lisätiedot

DIGITAALISEN MARKKINOINNIN BAROMETRI

DIGITAALISEN MARKKINOINNIN BAROMETRI DIGITAALISEN MARKKINOINNIN BAROMETRI Digitaalisen markkinoinnin barometri 2012 Tiivistelmä DiViAn Digitaalisen markkinoinnin barometri tutkimus tehtiin nyt kahdeksatta kertaa. Tutkimus on tehty joka vuosi

Lisätiedot

Digitaalinen markkinointi vuonna 2011 Yhteisöt keräävät vauhtia

Digitaalinen markkinointi vuonna 2011 Yhteisöt keräävät vauhtia Digitaalinen markkinointi vuonna 2011 Yhteisöt keräävät vauhtia Digibarometritutkimuksen tuloksia 16.2.2011 DIGITAALINEN MARKKINOINTI TASAISEMMALLE KASVU-URALLE Vuonna 2009 nähty loikka digitaalisen markkinoinnin

Lisätiedot

DiViA Digitaalisen markkinoinnin barometri 2014

DiViA Digitaalisen markkinoinnin barometri 2014 DiViA Digitaalisen markkinoinnin barometri 2014 Digitaalisen markkinoinnin barometri 2014 Tiivistelmä DiViAn Digitaalisen markkinoinnin barometri -tutkimus tehtiin nyt kymmenettä kertaa. Tutkimus on tehty

Lisätiedot

DIGIMARKKINOINNIN BAROMETRI 2006

DIGIMARKKINOINNIN BAROMETRI 2006 Divia-tutkimuksia: DIGIMARKKINOINNIN BAROMETRI 2006 12.1.2006 Jari Vesanen Thomas Michelsson Mika Raulas SISÄLLYSLUETTELO DIGIMARKKINOINNIN BAROMETRI 2006... 3 Kanavien käyttö 2005... 3 Kanavien käytön

Lisätiedot

DIGIMARKKINOINNIN BAROMETRI 2007

DIGIMARKKINOINNIN BAROMETRI 2007 Divia-tutkimuksia: DIGIMARKKINOINNIN BAROMETRI 2007 12.1.2007 Jari Vesanen SISÄLLYSLUETTELO DIGIMARKKINOINNIN BAROMETRI 2007... 3 Kanavien käyttö 2006... 4 Kanavien käytön kehittyminen vuonna 2007... 5

Lisätiedot

DIGIMARKKINOINNIN BAROMETRI 2005

DIGIMARKKINOINNIN BAROMETRI 2005 DiViA-tutkimuksia: DIGIMARKKINOINNIN BAROMETRI 2005 12.1.2005 Jari Vesanen Mika Raulas Karri Hautanen Marko Merisavo Ville Virtanen SISÄLLYSLUETTELO DIGIMARKKINOINNIN BAROMETRI 2005... 3 Kanavien käyttö

Lisätiedot

Mainosbarometri lokakuu Mainosbarometri

Mainosbarometri lokakuu Mainosbarometri Mainosbarometri lokakuu 017 Markkinointiviestinnän panostusten kehittyminen edelliseen vuoteen verrattuna 018 017 016 015 014 013 01 011 010 009 008 53 4-4 -9-15 -16 33 19-41 36 16 Mainosbarometri tehdään

Lisätiedot

Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu Heini Lipiäinen & Heikki Karjaluoto

Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu Heini Lipiäinen & Heikki Karjaluoto Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu Heini Lipiäinen & Heikki Karjaluoto Digitaalinen markkinointi keskisuomalaisissa yrityksissä tutkimusraportti N:o 189/2012 Jyväskylän yliopisto Kauppakorkeakoulu

Lisätiedot

Kristina Ruuskanen TV09S1M1

Kristina Ruuskanen TV09S1M1 Kristina Ruuskanen TV09S1M1 1/24 1. Johdanto 2. Digitaalinen markkinointi 3. Digitaalisen markkinoinnin muotoja 4. Suosituimmat digitaalisen markkinoinnin keinot 5. Digitaalisen markkinoinnin käytön syyt

Lisätiedot

Mainosbarometri 2007 ennakoi mainonnan kasvua

Mainosbarometri 2007 ennakoi mainonnan kasvua Mainosbarometri 2007 ennakoi mainonnan kasvua TIEDOTUSVÄLINEILLE JULKAISTAVISSA 20.9.2006 KLO 9.00 Markkinointiviestinnän panostusaikeita selvittävä Mainosbarometri 2007 -tutkimus ennakoi mainonnan lisääntyvän

Lisätiedot

BtoB-markkinoinnin tutkimus

BtoB-markkinoinnin tutkimus BtoB-markkinoinnin tutkimus Tiivistelmä tutkimustuloksista Anna-Mari West 19.6.2008 Tutkimuksen tavoitteet ja toteutus Tutkimuksen tavoitteet Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää markkinointipäättäjien

Lisätiedot

Online Advertising Mainonnan panostukset

Online Advertising Mainonnan panostukset Online Advertising 212 Mainonnan panostukset TNS 212 Verkkomainonnan määrä ja kehitys 29 211 (display- ja luokiteltu, hakusanamainonta ja sähköiset hakemistot) 25 2 15 1 5 Milj. Euroa 14,7 Muutos-% 18

Lisätiedot

KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) merkityt kohdat ovat pakollisia.

KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) merkityt kohdat ovat pakollisia. KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) merkityt kohdat ovat pakollisia. OSALLISTUJATIEDOT Kilpailutyön nimi* Mainostoimisto* Mainostava yritys / yhteisö* Mediatoimisto* Muut KILPAILULUOKKA* Vuoden paras lanseeraus

Lisätiedot

MTL-Barometri 1Q/2012 Tulokset. Tarja Virmala Toimitusjohtaja, MTL ry 3.4.2012

MTL-Barometri 1Q/2012 Tulokset. Tarja Virmala Toimitusjohtaja, MTL ry 3.4.2012 MTL-Barometri 1Q/2012 Tulokset Tarja Virmala Toimitusjohtaja, MTL ry 3.4.2012 MTL-Barometri Q1/2012 Tutkimusajanjakso 6.3.-23.3.2012 Verkkotutkimus sähköpostikutsulla Kohderyhmänä 444 toimitusjohtajaa

Lisätiedot

Kristina Ruuskanen. Digitaalisen markkinoinnin mahdollisuudet

Kristina Ruuskanen. Digitaalisen markkinoinnin mahdollisuudet Kristina Ruuskanen Digitaalisen markkinoinnin mahdollisuudet Metropolia Ammattikorkeakoulu Työelämän ja tutkimuksen kieli ja viestintä Mediatekniikan koulutusohjelma Tutkielma 30.1.2012 Sisällys 1 Johdanto

Lisätiedot

Sosiaalisen median käyttö autokaupassa. Autoalan Keskusliitto ry 3/2012 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi

Sosiaalisen median käyttö autokaupassa. Autoalan Keskusliitto ry 3/2012 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi Sosiaalisen median käyttö autokaupassa Autoalan Keskusliitto ry 3/1 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi Sosiaalinen media suomessa Kaikista suomalaisista yli % on rekisteröitynyt

Lisätiedot

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS 1/9 KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) TÄRKEÄÄ 1. Tallenna lomake ensin omalle koneellesi. 2. Täytä tallentamasi lomake. 3. Tallenna ja palauta. Täytä kampanjakuvaus huolella! Kampanjakuvaus on tuomareiden tärkein

Lisätiedot

Media ja mainonta 2010 luvulla

Media ja mainonta 2010 luvulla Media ja mainonta 2010 luvulla VTT Asiakasseminaari 20.9.2010 Anna Viljakainen 2 AGENDA Mediamainonta kansainvälisesti Mediamainonta Suomessa Mediamarkkinoiden kehitystrendit mediaryhmittäin Mediamarkkinoiden

Lisätiedot

Sähköisen median mahdollisuudet kaupankäynnin tehostamisessa

Sähköisen median mahdollisuudet kaupankäynnin tehostamisessa Sähköisen median mahdollisuudet kaupankäynnin tehostamisessa 7.5 2014 Anu Korkiakangas Myynninmaailma Oy www.myynninmaailma.fi Miksi sähköinen markkinointi? Tukemaan myyntiä Tavoitat oikeat kohderyhmät

Lisätiedot

Markkinointiviestintäpanostukset kasvoivat 4,1 % vuonna 2011

Markkinointiviestintäpanostukset kasvoivat 4,1 % vuonna 2011 Tiedote 31.5.2012 Markkinointiviestintäpanostukset kasvoivat 4,1 % vuonna 2011 Markkinointiviestintäpanostukset olivat vuonna 2011 Suomessa 3,385 miljardia euroa. Investoinnit kasvoivat 4,1 % edellisvuoteen

Lisätiedot

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS 1/9 KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) merkityt kohdat ovat pakollisia. TÄRKEÄÄ 1. Tallenna lomake ensin omalle koneellesi. 2. Täytä tallentamasi lomake. 3. Tallenna ja palauta. Täytä kampanjakuvaus huolella!

Lisätiedot

Markkinointiviestinnän määrä kasvoi vuonna 2010

Markkinointiviestinnän määrä kasvoi vuonna 2010 Viestimille 18.05.2011 Markkinointiviestinnän määrä kasvoi vuonna 2010 Mainosalan järjestöjä edustavan Mainonnan Neuvottelukunnan TNS Gallupilla teettämän selvityksen mukaan markkinointiviestinnän määrä

Lisätiedot

Kunta-alan tutkijoiden läsnäolo sosiaalisessa mediassa

Kunta-alan tutkijoiden läsnäolo sosiaalisessa mediassa Riikka Laaninen 8.1.015 Kunta-alan tutkijoiden läsnäolo sosiaalisessa mediassa Sisällys 1. Tutkimuksen esittely.... Tutkimukseen vastanneet.... Somen nykyinen käyttö.... Miten tutkijat käyttävät somea

Lisätiedot

1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen tulokset 3. Yhteenveto. Sisällys

1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen tulokset 3. Yhteenveto. Sisällys 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen tulokset 3. Yhteenveto Sisällys 1 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen tulokset 3. Yhteenveto Yleistä tutkimuksesta 2 YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA Tutkimuksen tavoitteena

Lisätiedot

Sosiaalisen median käyttö viestinnän tukena suomalaisissa yliopistokirjastoissa

Sosiaalisen median käyttö viestinnän tukena suomalaisissa yliopistokirjastoissa Sosiaalisen median käyttö viestinnän tukena suomalaisissa yliopistokirjastoissa 1.7.2011 Suomen yliopistokirjastojen neuvosto lähetti huhti-toukokuussa 2011 yliopistokirjastoille kyselyn Sosiaalisen median

Lisätiedot

Henkilöstön osaamistarpeet digitaloudessa. EK:n yrityskyselyn tulokset 2017

Henkilöstön osaamistarpeet digitaloudessa. EK:n yrityskyselyn tulokset 2017 Henkilöstön osaamistarpeet digitaloudessa EK:n yrityskyselyn tulokset 2017 Yrityskenttä polarisoitunut suhteessa digitalisaatioon Ei tärkeää yritykselle 8 % Suunnannäyttäjä 7 % EOS 5 % Strategian ytimessä

Lisätiedot

MTL-Barometri 4Q/2012 Tulokset. Tarja Virmala Toimitusjohtaja, MTL ry

MTL-Barometri 4Q/2012 Tulokset. Tarja Virmala Toimitusjohtaja, MTL ry MTL-Barometri 4Q/2012 Tulokset Tarja Virmala Toimitusjohtaja, MTL ry 9.1.2013 1 MTL-Barometri Q4/2012 Tutkimusajanjakso 4.12. 21.12.2012 Verkkotutkimus sähköpostikutsulla Kohderyhmänä 433 Suomen suurinta

Lisätiedot

Kyselyn yhteenveto Yritys-Suomi brändin lanseeraus kampanja 20.3.2012

Kyselyn yhteenveto Yritys-Suomi brändin lanseeraus kampanja 20.3.2012 Kyselyn yhteenveto Yritys-Suomi brändin lanseeraus kampanja 20.3.2012 Yritys-Suomi brändin lanseeraus kampanja Tammikuussa 2012 toteutettiin valtakunnallinen Yritys- Suomi lanseerauskampanja. Mikkelin

Lisätiedot

Selvitys yhteiskunnallisten vaikuttajien näkemyksistä energia-alan toimintaympäristön kehityksestä - Tiivistelmä tutkimuksen tuloksista

Selvitys yhteiskunnallisten vaikuttajien näkemyksistä energia-alan toimintaympäristön kehityksestä - Tiivistelmä tutkimuksen tuloksista Selvitys yhteiskunnallisten vaikuttajien näkemyksistä energia-alan toimintaympäristön kehityksestä - Tiivistelmä tutkimuksen tuloksista Tutkimuksen tarkoitus ja tutkimusasetelma Pohjolan Voima teetti alkuvuoden

Lisätiedot

Mediavertailu Sisältöotsikot:

Mediavertailu Sisältöotsikot: Mediavertailu Yritysmaailman viestinnän ja markkinoinnin kanavat ovat muuttumassa nopeasti. in käyttömuodot yleistyvät kovaa vauhtia samalla, kun panostus painettuun mainontaan laskee. Sisältöotsikot:

Lisätiedot

Työnantajamielikuva ja sosiaalinen media Yrityskysely Viestintätoimisto Manifesto Hanna Pätilä 6.9.2011

Työnantajamielikuva ja sosiaalinen media Yrityskysely Viestintätoimisto Manifesto Hanna Pätilä 6.9.2011 Työnantajamielikuva ja sosiaalinen media Yrityskysely Viestintätoimisto Manifesto Hanna Pätilä 6.9.2011 Työnantajamielikuva ja sosiaalinen media -kyselyn tausta Kyselyssä selvitettiin, miten suomalaiset

Lisätiedot

MTL-Barometri 3Q/2013 Tulokset. Tarja Virmala Toimitusjohtaja, MTL ry 4.10.2013

MTL-Barometri 3Q/2013 Tulokset. Tarja Virmala Toimitusjohtaja, MTL ry 4.10.2013 MTL-Barometri 3Q/2013 Tulokset Tarja Virmala Toimitusjohtaja, MTL ry 4.10.2013 MTL-Barometri Q3/2013 Tutkimusajanjakso 4.9. 20.9.2013 Verkkotutkimus sähköpostikutsulla Kohderyhmänä 427 Suomen suurinta

Lisätiedot

Mainosvuosi 2015. Mainosvuosi 2015 TNS

Mainosvuosi 2015. Mainosvuosi 2015 TNS Mainosvuosi 2015 Ad spend trends Kantar Media #Mainosvuosi Kantar Media international ad spend trends Mediamainonnan kehitys on ollut vaatimatonta myös kansainvälisesti viime vuonna. Etelä- ja Itä Euroopassa

Lisätiedot

MTL-Barometri 2Q/2013 Tulokset. Tarja Virmala Toimitusjohtaja, MTL ry 24.6.2013

MTL-Barometri 2Q/2013 Tulokset. Tarja Virmala Toimitusjohtaja, MTL ry 24.6.2013 MTL-Barometri 2Q/2013 Tulokset Tarja Virmala Toimitusjohtaja, MTL ry 24.6.2013 MTL-Barometri Q2/2013 Tutkimusajanjakso 21.5. 10.6.2013 Verkkotutkimus sähköpostikutsulla Kohderyhmänä 424 Suomen suurinta

Lisätiedot

Digimarkkinointi 2020. 10.11.2015 True koulutus

Digimarkkinointi 2020. 10.11.2015 True koulutus Digimarkkinointi 2020 10.11.2015 True koulutus Ohjelma 10.11.2015 08.30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi 09.00 Digimarkkinointi on jo jyrännyt muun markkinoinnin mitä seuraavaksi? 09.50 Ainoastaan hakukone-

Lisätiedot

Sosiaalinen media yrityskäytössä Yhteenvetoraportti, N=115, Julkaistu: 14.2.2011. Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat

Sosiaalinen media yrityskäytössä Yhteenvetoraportti, N=115, Julkaistu: 14.2.2011. Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Sosiaalinen media yrityskäytössä Yhteenvetoraportti, N=115, Julkaistu: 14.2.2011 Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Sosiaalista mediaa hyödynnetään yrityksessäni tällä hetkellä Vastaus Lukumäärä Prosentti

Lisätiedot

Markkinointiviestinnän määrä supistui 0,5 miljardia euroa vuonna 2009

Markkinointiviestinnän määrä supistui 0,5 miljardia euroa vuonna 2009 Mainonnan Neuvottelukunnan tiedote 15.06.2010 Markkinointiviestinnän määrä supistui 0,5 miljardia euroa vuonna 2009 Mainosalan järjestöjä edustava Mainonnan Neuvottelukunnan TNS Gallupilla teettämän selvityksen

Lisätiedot

SPONSOROINTIBAROMETRI 2009. Sponsorointibarometri 2009 1

SPONSOROINTIBAROMETRI 2009. Sponsorointibarometri 2009 1 SPONSOROINTIBAROMETRI 2009 1 pähkinänkuoressa Sponsoroinnin arvo vuonna 2008 noin 179 Me, nousua edellisvuodesta 8%. Sponsoroinnin lajeittain kehitys hyvin tasaista. Sponsorisopimusten keskikesto on 2

Lisätiedot

Sosiaalinen media tuotekehityksen näkökulmasta

Sosiaalinen media tuotekehityksen näkökulmasta Sosiaalinen media tuotekehityksen näkökulmasta 16.4.2013 Harri Lakkala Harri Lakkala DI, yhteisöllisen bisneskehityksen asiantuntija ja konsultti Tehnyt töitä sosiaalisen median yrityskäytön parissa vuodesta

Lisätiedot

Digitaalinen suoramarkkinointi 10.2.2011

Digitaalinen suoramarkkinointi 10.2.2011 Digitaalinen suoramarkkinointi 10.2.2011 Miksi digitaalinen suora? 1. Kustannustekijät 2. Kuluttajakäyttäytyminen 3. Nopeus 4. Kohdennettavuus (Lähde: Digibarometri-tutkimus 2009) Tärkein verkkokauppaan

Lisätiedot

Big Datan hyödyntäminen yritysten markkinoinnin ja myynnin tehostamisessa: mitä ennakoiva analytiikka mahdollistaa. CEO, Teemu Neiglick.

Big Datan hyödyntäminen yritysten markkinoinnin ja myynnin tehostamisessa: mitä ennakoiva analytiikka mahdollistaa. CEO, Teemu Neiglick. Big Datan hyödyntäminen yritysten markkinoinnin ja myynnin tehostamisessa: mitä ennakoiva analytiikka mahdollistaa CEO, Teemu Neiglick. Omnicom MediaGroup Finland: ToinenPHD, OMD Finland & Ainoa Resolution

Lisätiedot

TIEDOTE 13.06.2013 MARKKINOINTIVIESTINNÄN MÄÄRÄ LASKI VIIME VUONNA 0,6 %

TIEDOTE 13.06.2013 MARKKINOINTIVIESTINNÄN MÄÄRÄ LASKI VIIME VUONNA 0,6 % TIEDOTE 13.06.2013 MARKKINOINTIVIESTINNÄN MÄÄRÄ LASKI VIIME VUONNA 0,6 % Markkinointiviestinnän määrä Suomessa vuonna 2012 oli 3 380 miljoonaa euroa. Investoinnit laskivat 0,6 prosenttia edelliseen vuoteen

Lisätiedot

Consumers Online 2010 Tietoa suomalaisten internet-käytöstä

Consumers Online 2010 Tietoa suomalaisten internet-käytöstä ISO 9001 -sertifioitu Consumers Online 2010 Tietoa suomalaisten internet-käytöstä TNS Gallup Oy Huhtikuu 2010 Digital Consumers Online 2010 Consumers Online kertoo tiivistetysti viimeisimmät tiedot suomalaisten

Lisätiedot

LEHTITALOSTA DIGIAJAN PALVELU- YRITYKSEKSI. Alma Media -esittely osakesäästäjille Helsinki Talous- ja rahoitusjohtaja Juha Nuutinen

LEHTITALOSTA DIGIAJAN PALVELU- YRITYKSEKSI. Alma Media -esittely osakesäästäjille Helsinki Talous- ja rahoitusjohtaja Juha Nuutinen LEHTITALOSTA DIGIAJAN PALVELU- YRITYKSEKSI Alma Media -esittely osakesäästäjille 8.12.2016 Helsinki Talous- ja rahoitusjohtaja Juha Nuutinen 1 Alma Media tänään: kestävää mediaa ja digitaalisia palveluita

Lisätiedot

Sähköpostin työkäyttötutkimus 31.5.2012. Sähköpostin työkäyttötutkimus 31.5.2012

Sähköpostin työkäyttötutkimus 31.5.2012. Sähköpostin työkäyttötutkimus 31.5.2012 Sähköpostin työkäyttötutkimus 1 Lähtotilanne Katrium España S.L. toteutti toukokuun 2012 aikana D-Fence Oy:n toimeksiannosta sähköpostin työkäyttötutkimuksen. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää miten

Lisätiedot

MARKKINOINTIVIESTINNÄN MUUTOS: FIKSU ASIAKAS HAASTAA YRITYKSET

MARKKINOINTIVIESTINNÄN MUUTOS: FIKSU ASIAKAS HAASTAA YRITYKSET MARKKINOINTIVIESTINNÄN MUUTOS: FIKSU ASIAKAS HAASTAA YRITYKSET Internetmarkkinointi osa 2 Sisältöä ja ilmettä markkinointikanaviin: mitä, miksi ja kenelle 19.11.2012 Heikki Karjaluoto Markkinoinnin professori

Lisätiedot

Agenda. Sähköpostimarkkinoinnin ongelmat Sähköpostimarkkinoinnin mahdollisuudet Automaattinen sähköpostimarkkinointi. Jari Juslén 2014 2

Agenda. Sähköpostimarkkinoinnin ongelmat Sähköpostimarkkinoinnin mahdollisuudet Automaattinen sähköpostimarkkinointi. Jari Juslén 2014 2 Jari Juslén 2014 1 Agenda Sähköpostimarkkinoinnin ongelmat Sähköpostimarkkinoinnin mahdollisuudet Automaattinen sähköpostimarkkinointi Jari Juslén 2014 2 Sähköpostimarkkinoijan pahimmat virheet Ajatus,

Lisätiedot

14.5.2010 Rian Oy, Annika Fock ja Riitta Siikaranta

14.5.2010 Rian Oy, Annika Fock ja Riitta Siikaranta 14.5.2010 Rian Oy, Annika Fock ja Riitta Siikaranta Tavoitteena oli selvittää: Asiakaslehtien liikevaihto Suomessa, BtoC ja BtoB Nimikkeiden määrä ja volyymi Asiakaslehtien mainostulot sekä toimialat,

Lisätiedot

MTL-Barometri Q1/2013 Tulokset. Tarja Virmala Toimitusjohtaja, MTL ry 3.4.2013

MTL-Barometri Q1/2013 Tulokset. Tarja Virmala Toimitusjohtaja, MTL ry 3.4.2013 MTL-Barometri Q1/2013 Tulokset Tarja Virmala Toimitusjohtaja, MTL ry 3.4.2013 1 MTL-Barometri Q1/2013 Tutkimusajanjakso 5.3. 28.3.2013 Verkkotutkimus sähköpostikutsulla Kohderyhmänä 424 Suomen suurinta

Lisätiedot

OmniCom Media Group Finland Miten ohjelmallinen ostaminen muuttaa median ja mainonnan liiketoimintaa (Mainonnan ostajan näkökulmasta).

OmniCom Media Group Finland Miten ohjelmallinen ostaminen muuttaa median ja mainonnan liiketoimintaa (Mainonnan ostajan näkökulmasta). OmniCom Media Group Finland Miten ohjelmallinen ostaminen muuttaa median ja mainonnan liiketoimintaa (Mainonnan ostajan näkökulmasta). CEO, Teemu Neiglick. Keitä me olemme? 34 92 40 KESKI-IKÄ ~15 000 palaveria

Lisätiedot

MATKAILUPALVELUJEN SÄHKÖINEN MYYNTI JA MARKKINOINTI. Pia Behm, CEO/Owner

MATKAILUPALVELUJEN SÄHKÖINEN MYYNTI JA MARKKINOINTI. Pia Behm, CEO/Owner MATKAILUPALVELUJEN SÄHKÖINEN MYYNTI JA MARKKINOINTI Pia Behm, CEO/Owner Kuka puhuu? - erusway Oy 10/13: Auttaa yrityksiä saamaan lisää asiakkaita Venäjältä - Google Partner - Tärkeimmät asiakkaat matkailun

Lisätiedot

Etelä-Savon matkailubarometri 2010. Ennakoimalla eteenpäin Etelä-Savossa -hanke

Etelä-Savon matkailubarometri 2010. Ennakoimalla eteenpäin Etelä-Savossa -hanke Etelä-Savon matkailubarometri 2010 Ennakoimalla eteenpäin Etelä-Savossa -hanke Etelä-Savon matkailubarometri 2010 Kyselyssä kartoitettiin yrittäjien näkemyksiä kevään ja lähitulevaisuuden suhdannetilanteesta.

Lisätiedot

KUINKA SAAT ASIAKKAITA VERKKOPALVELUUN? Robert From, Industry Manager, Google Suomi

KUINKA SAAT ASIAKKAITA VERKKOPALVELUUN? Robert From, Industry Manager, Google Suomi KUINKA SAAT ASIAKKAITA VERKKOPALVELUUN? Robert From, Industry Manager, Google Suomi 2 3 MILLAISTA ON MARKKINOINTI- VIESTINTÄ DIGIMEDIOISSA? DIGIMEDIAN OMINAISUUKSIA KOHDENNETTAVUUS MITATTAVUUS LINKITETTÄVYYS

Lisätiedot

Järjestimme asiakastyytyväisyyskyselyn kesäkuussa 2014. Vastauksia kertyi yhteensä 34 kappaletta. Kiitos kaikille vastanneille!

Järjestimme asiakastyytyväisyyskyselyn kesäkuussa 2014. Vastauksia kertyi yhteensä 34 kappaletta. Kiitos kaikille vastanneille! Kesä 2014 ASIAKASTYYTYVÄISYYS Järjestimme asiakastyytyväisyyskyselyn kesäkuussa 2014. Vastauksia kertyi yhteensä 34 kappaletta. Kiitos kaikille vastanneille! Kokosimme tähän dokumenttiin yhteenvedon tutkimuksen

Lisätiedot

KURKISTUS ÄLYKKÄÄN MARKKINOINNIN MAAILMAAN. Kuinka tiedolla johdettu markkinointi nähdään Suomessa?

KURKISTUS ÄLYKKÄÄN MARKKINOINNIN MAAILMAAN. Kuinka tiedolla johdettu markkinointi nähdään Suomessa? 1 KURKISTUS ÄLYKKÄÄN MARKKINOINNIN MAAILMAAN Kuinka tiedolla johdettu markkinointi nähdään Suomessa? Aiemman tutkimuksemme* mukaan markkinoinnin johtaminen tiedolla parantaa markkinoinnin tuottoastetta

Lisätiedot

RAPORTTI. Kansainvälisen toiminnan resurssit ammatillisessa koulutuksessa vuonna 2013. Siru Korkala

RAPORTTI. Kansainvälisen toiminnan resurssit ammatillisessa koulutuksessa vuonna 2013. Siru Korkala RAPORTTI Kansainvälisen toiminnan resurssit ammatillisessa koulutuksessa vuonna 2013 Siru Korkala Kansainvälisen toiminnan resurssit ammatillisessa koulutuksessa vuonna 2013 CIMOn kysely oppilaitoksille

Lisätiedot

Henkilöstön osaamistarpeet digitaloudessa

Henkilöstön osaamistarpeet digitaloudessa Henkilöstön osaamistarpeet digitaloudessa EK:n yrityskyselyn tulokset 2017 Mirja Hannula 6.9.2017 TAITO-ohjelman hakuinfo 87% Lähes 90 prosenttia yrityksistä kokee, että digitalisaatio on tuonut tai tuomassa

Lisätiedot

SKAL:n kuljetusbarometri 2/2005. Etelä-Suomi

SKAL:n kuljetusbarometri 2/2005. Etelä-Suomi SKAL:n kuljetusbarometri 2/2005 Alueellisia tuloksia Liite lehdistötiedotteeseen Etelä-Suomi Kuljetusalan yleiset näkymät ovat jo keväästä 2004 alkaen olleet Etelä- Suomessa huonompia kuin koko maassa

Lisätiedot

DIGITAALISEN MARKKINOINNIN ABC

DIGITAALISEN MARKKINOINNIN ABC Smarter Data Better Results LESS REPORTS MORE RESULTS DIGITAALISEN MARKKINOINNIN ABC SUPER ANALYTICS & AKATEMIA 24/7 WEBINAARI 15.10.2014 KLO 15 www.superanaly,cs.fi www.akatemia.fi DIGITAALISEN MARKKINOINNIN

Lisätiedot

Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille. Facebook, Twitter & Instagram

Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille. Facebook, Twitter & Instagram Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille Facebook, Twitter & Instagram Sosiaalista mediaa kannattaa hyödyntää tiedottamisessa ja markkinoinnissa monipuolisesti. Somen avulla tieto tapahtumastanne voi

Lisätiedot

Heikki Karjaluoto. Taloustieteiden tiedekunta KTT 2002 Jyväskylän yliopisto. Karjaluoto 2009 1

Heikki Karjaluoto. Taloustieteiden tiedekunta KTT 2002 Jyväskylän yliopisto. Karjaluoto 2009 1 Heikki Karjaluoto Taloustieteiden tiedekunta Jyväskylän yliopisto Heikki Karjaluoto Erikoistutkija Jyväskylän yliopisto 2009- (JyY) Markkinoinnin professori 2007-2009 (JyY) Tietoverkkoliiketoiminnan tutkimusprofessori

Lisätiedot

Digipuntari 2015 tuloksia ja tulkintaa eteläsavolaisittain

Digipuntari 2015 tuloksia ja tulkintaa eteläsavolaisittain Digipuntari 2015 tuloksia ja tulkintaa eteläsavolaisittain Data liikkuu ja asiakas käy pyydykseen lisää liiketoimintaa verkosta 02.11.2015 Maija Korhonen Digipuntari yhteistyössä Etelä-Savon yrittäjien

Lisätiedot

Teollisuuden kasvun eväät markkinoinnin keinoin Kati Keronen

Teollisuuden kasvun eväät markkinoinnin keinoin Kati Keronen Teollisuuden kasvun eväät markkinoinnin keinoin Kati Keronen Teollisuus ja Digitalisaatio seminaari 3.9.2015 Lähde: Asiakasmarkkinointiliiton tutkimus http://www.asml.fi/markkinoinnin-uudistajat-2015-kertoo-markkinoinnin-suunnan-ja-fokuksen/

Lisätiedot

Venäjän kaupan barometri Kevät 2015. Suomalais-Venäläinen kauppakamari Tutkimuksen tekijä:

Venäjän kaupan barometri Kevät 2015. Suomalais-Venäläinen kauppakamari Tutkimuksen tekijä: Venäjän kaupan barometri Kevät 2015 Suomalais-Venäläinen kauppakamari Tutkimuksen tekijä: Venäjän kaupassa ollaan kasvuhakuisia Tämän kevään Barometrissä esitimme kolme ylimääräistä kysymystä, joista yksi

Lisätiedot

SISÄLTÖMARKKINOINTI. Viestintää uusissa vaatteissa vai markkinointia vanhoissa vaatteissa? @MinnaPerila

SISÄLTÖMARKKINOINTI. Viestintää uusissa vaatteissa vai markkinointia vanhoissa vaatteissa? @MinnaPerila SISÄLTÖMARKKINOINTI Viestintää uusissa vaatteissa vai markkinointia vanhoissa vaatteissa? @MinnaPerila SISÄLTÖMARKKINOINTI JA NATIIVIMAINONTA OVAT NYT IN. MIKSI? Digitaalinen maailma antaa uusia reviirejä

Lisätiedot

Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi

Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi 1 Viitteitä suomalaisen koulutuksen kehitystarpeista Jarkko Hautamäen mukaan suomalaisnuorten oppimistulokset ovat heikentyneet viimeisen kymmenen vuoden aikana merkittävästi (Hautamäki ym. 2013). 2 Viitteitä

Lisätiedot

SanomaWSOY Kasvava eurooppalainen viestintäyhtiö

SanomaWSOY Kasvava eurooppalainen viestintäyhtiö SanomaWSOY Kasvava eurooppalainen viestintäyhtiö Kare Laukkanen Pörssi-ilta Maaliskuu 2007 SanomaWSOY Agenda SanomaWSOY lyhyesti Mediamarkkinat Liiketoiminta Strategiset tavoitteet Kare Laukkanen Maaliskuu

Lisätiedot

RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2014

RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2014 RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2014 Sisällysluettelo 1. Selvityksen yleistiedot... 3 1.1. Toimialat... 3 1.2. Taustatiedot... 4 2. Liikevaihto ja talousodotukset... 4 2.1. Liikevaihtoindeksit... 4

Lisätiedot

Yritysten Mediabarometri 2012 Parhaiten ja heikoiten arvioidut yritykset

Yritysten Mediabarometri 2012 Parhaiten ja heikoiten arvioidut yritykset Yritysten Mediabarometri 2012 Parhaiten ja heikoiten arvioidut yritykset T-Media on osa Taloudellista tiedotustoimistoa ja edustaa Suomessa Reputation Institutea Mediabarometri? T-Median Yritysten Mediabarometrissa

Lisätiedot

Venäläisen asiakkaan ostokäyttäytyminen ja matkailutuotteiden markkinointi Venäjälle

Venäläisen asiakkaan ostokäyttäytyminen ja matkailutuotteiden markkinointi Venäjälle Venäläisen asiakkaan ostokäyttäytyminen ja matkailutuotteiden markkinointi Venäjälle Imatra 14.1.2014 Virve Obolgogiani Mimino Oy Tavoitteena matkailutuotteen myynti venäläiselle asiakkaalle Miten asiakas

Lisätiedot

Kuntapäättäjät ja media 2016

Kuntapäättäjät ja media 2016 Kuntapäättäjät ja media n kuntapäättäjät tyytymättömämpiä paikalliseen mediaan kuin päättäjät muualla maassa. Yli puolet päättäjistä somettaa. Keskipohjanmaalaiset kuntapäättäjät ovat tyytymättömämpiä

Lisätiedot

Aikakauslehtien Ylivoimapankki Vesa Väisänen IROResearch Oy

Aikakauslehtien Ylivoimapankki Vesa Väisänen IROResearch Oy Aikakauslehtien Ylivoimapankki 31.1.2007 Vesa Väisänen IROResearch Oy Medioiden tekemien mainonnan vaikuttavuustutkimusten merkitys Kvalitatiivinen tutkimus medioiden tekemien mainonnan vaikuttavuustutkimusten

Lisätiedot

Pankkibarometri IV/2011 15.12.2011

Pankkibarometri IV/2011 15.12.2011 Pankkibarometri IV/2011 1 Sisältö Sivu Kotitaloudet 2 Yritykset 5 Finanssialan Keskusliitto kysyy Pankkibarometrin avulla pankinjohtajien käsityksiä ja odotuksia luotonkysynnän ja eri sijoitusmuotojen

Lisätiedot

RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET

RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET 1 RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET Asiakastyytyväisyyden keskeiset osatekijät ovat palvelun laatua koskevat odotukset, mielikuvat organisaatiosta ja henkilökohtaiset palvelukokemukset.

Lisätiedot

Sosiaalinen media yrityskäytössä

Sosiaalinen media yrityskäytössä Sosiaalinen media yrityskäytössä Koulutus organisaation sosiaalisen median toiminnasta vastaaville henkilöille. kevät ti 9.4.2013 kevät ke 8.5.2013 syksy ti 17.9.2013 Sosiaalinen media yrityskäytössä Täsmäkoulutus

Lisätiedot

DIGITAALINEN MARKKINOINTI ELINTARVIKEALALLA EKM-102

DIGITAALINEN MARKKINOINTI ELINTARVIKEALALLA EKM-102 DIGITAALINEN MARKKINOINTI ELINTARVIKEALALLA EKM-102 Jari Salo, KTT Professori (Markkinointi) Dosentti (Digitaalinen markkinointi) Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Apulaispäätoimittaja Internet Research

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy 2017

Pk-yritysbarometri, syksy 2017 Pk-yritysbarometri, syksy 017 Alueraportti, 1 Pk-yritysbarometri, syksy 017 alueraportti, 1: Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus Rakentaminen Kauppa Palvelut Muut 1 7 7 61 61 Pk-yritysbarometri,

Lisätiedot

V A I K U T T A J A M A R K K I N O I N N I N T U T K I M U S

V A I K U T T A J A M A R K K I N O I N N I N T U T K I M U S V A I K U T T A J A M A R K K I N O I N N I N T U T K I M U S 2 0 1 7 indieplace N = 105 Vaikuttajamarkkinoinnin suosio mainonnan keinona on kasvanut räjähdysmäisesti viime vuosien aikana ja tulevaisuudessa

Lisätiedot

Markkinoinnin ulkoistamisella liiketoiminnalle arvoa. CASE Tampereen Rakennustiimi Oy

Markkinoinnin ulkoistamisella liiketoiminnalle arvoa. CASE Tampereen Rakennustiimi Oy Markkinoinnin ulkoistamisella liiketoiminnalle arvoa. CASE Tampereen Rakennustiimi Oy + Toimiala: Rakentaminen ja remontointi Yritys: Tampereen Rakennustiimi Oy Olemme saaneet Fonectalta selkeää näyttöä

Lisätiedot

Aloittelijasta Internet markkinoinnin sankariksi. Artem Daniliants / LumoLink

Aloittelijasta Internet markkinoinnin sankariksi. Artem Daniliants / LumoLink Aloittelijasta Internet markkinoinnin sankariksi Artem Daniliants / LumoLink CEO at LumoLink Verkkokauppa & Web teknologian asiantuntija 13+ vuotta kokemusta Internet liiketoiminnasta 10+ vuotta kokemusta

Lisätiedot

Markkinointiautomaation haltuunotto toi lisää liidejä CASE DNA BUSINESS

Markkinointiautomaation haltuunotto toi lisää liidejä CASE DNA BUSINESS Markkinointiautomaation haltuunotto toi lisää liidejä CASE DNA BUSINESS + Toimiala: viestintä- ja asiakasverkkopalveluiden tarjoaminen Yritys: DNA "Markkinointiviestien tarkan kohdennuksen ansiosta voimme

Lisätiedot

neuvonantajaa pk-yrityksiin. Kampanja neuvonantajien käytön lisäämiseksi

neuvonantajaa pk-yrityksiin. Kampanja neuvonantajien käytön lisäämiseksi 10 000 neuvonantajaa pk-yrityksiin Kampanja neuvonantajien käytön lisäämiseksi 10 000 neuvonantajaa tiivistelmä TAUSTA Pk-yritysten osaamisvaje hidastaa yritysten kasvua ja kansainvälistymistä* Ulkopuolisen

Lisätiedot

Toiminnanohjausjärjestelmien hyödyntäminen Suomessa 2013

Toiminnanohjausjärjestelmien hyödyntäminen Suomessa 2013 Toiminnanohjausjärjestelmien hyödyntäminen Suomessa 2013 Loppukäyttäjätutkimus, alle 500 henkilön organisaatiot Osa 1/3: Pilvipalvelujen hyödyntäminen toiminnanohjausjärjestelmissä Leena Mäntysaari, Mika

Lisätiedot

Danske Investin Pohjoismainen Sijoittajatutkimus 2011

Danske Investin Pohjoismainen Sijoittajatutkimus 2011 16.11.2011 Danske Investin Pohjoismainen Sijoittajatutkimus 2011 Suomalaiset aikovat sijoittaa muita pohjoismaalaisia innokkaammin tulevina kuukausina finanssikriisistä huolimatta, käy ilmi Danske Invest

Lisätiedot

Mikä ihmeen hakukonemarkkinointi?

Mikä ihmeen hakukonemarkkinointi? Mikä ihmeen hakukonemarkkinointi? Mitä teet ensimmäiseksi, kun etsit tietoa jostain asiasta? Luultavimmin Google- haun, etkä ole ainut: ihmiset ovat siirtyneet yhä enemmän nettiin käyttämään sähköisiä

Lisätiedot

IT-PÄÄTTÄJÄBAROMETRI 2016 ATEA FINLAND OY

IT-PÄÄTTÄJÄBAROMETRI 2016 ATEA FINLAND OY IT-PÄÄTTÄJÄBAROMETRI 2016 ATEA FINLAND OY It-päättäjäbarometri 2016 Atean it-päättäjäbarometri toteutettiin kuudetta kertaa huhtikuun 2016 aikana sähköisenä kyselylomakkeena. Kyselyyn vastasi määräaikaan

Lisätiedot

Kettärä organisaatio kumppanuusstrategialla

Kettärä organisaatio kumppanuusstrategialla Kettärä organisaatio kumppanuusstrategialla Janne Pullinen Head of echannels TeliaSonera Finland Oyj 1 Agenda 1. Muutos kuluttajakäyttäytymisessä ja yritysten haasteet siihen sopeutumisessa 2. Perinteisen

Lisätiedot

RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2012

RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2012 RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2012 Anetjärvi Mikko Karvonen Kaija Ojala Satu Sisällysluettelo 1 TUTKIMUKSEN YLEISTIEDOT... 2 2 LIIKEVAIHTO... 5 3 TYÖVOIMA... 6 3.1 Henkilöstön määrä... 6 3.2 Rekrytoinnit...

Lisätiedot

Toimialan yksityisasiakkaiden tyytyväisyys edelleen sama yritysasiakkaat kirivät. Asiakastyytyväisyyden kehitys - Toimiala

Toimialan yksityisasiakkaiden tyytyväisyys edelleen sama yritysasiakkaat kirivät. Asiakastyytyväisyyden kehitys - Toimiala EPSI Rating Matkaviestintä 2016 Päivämäärä: 2016-10-17 Lisätietojen saamiseksi, vieraile kotisivuillamme (www.epsi-finland.org) tai ota yhteyttä Tarja Ilvonen, CEO EPSI Rating Suomi Puhelin: +358 50 569

Lisätiedot

Internetpalvelut. matkalla. 03.05.2012 Mikko Sairanen

Internetpalvelut. matkalla. 03.05.2012 Mikko Sairanen Internetpalvelut matkalla 03.05.2012 Mikko Sairanen Täyden palvelun mobiilitoimisto Suunnittelu Toteutus Tuki & ylläpito Jatkokehitys 2 Palvelut Mobiilisivustot ja sovellukset Tabletsovellukset Smart-TV

Lisätiedot

Sisältömarkkinointi Suomessa

Sisältömarkkinointi Suomessa Sisältömarkkinointi Suomessa 2014 Vastaajat Vastaajien asema Ylin johto 11 % Päällikkötaso 36 % Asiantuntija 43 % Yrittäjä 4 % Jokin muu, mikä 7 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Kaikki (KA:2.6, Hajonta:0.97)

Lisätiedot

Kuntien markkinointitutkimus 2016

Kuntien markkinointitutkimus 2016 Kuntien markkinointitutkimus 2016 Yleistä tutkimuksesta Kysely toteutettiin 13.-28.4.2016 Webropol kyselynä. Kysely lähettiin kirjaamoiden (313 kpl) kautta kuntien markkinointivastaaville Vastaajia 114,

Lisätiedot

Talousjohtajabarometri I/2016 Kevät 2016

Talousjohtajabarometri I/2016 Kevät 2016 Talousjohtajabarometri I/2016 Kevät 2016 27.6.2016 Talousjohtajabarometrin taustaa Talousjohtajabarometrin rakenne Kansantalouden näkymät Yrityksen talousnäkymät Ajankohtaisteema: Yhteiskuntasopimus Talousjohtajabarometri

Lisätiedot

Terveydenhuollon barometri 2009

Terveydenhuollon barometri 2009 Terveydenhuollon barometri 009 Sisältö Johdanto Sivu Tutkimuksen tavoitteet ja toteutus 4 Aineiston rakenne 5 Tutkimuksen rakenne 6 Tulokset Terveystyytyväisyyden eri näkökulmat 9 Omakohtaiset näkemykset

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyys kohdallaan

Asiakastyytyväisyys kohdallaan Asiakastyytyväisyys kohdallaan 94 % asiakkaista suosittelee Maestroa Syksyllä 2012 teimme laajan asiakastyytyväisyyskyselyn ja selvitimme asiakkaidemme näkemyksiään Maestron myynnistä, asiakaspalvelusta

Lisätiedot

Pienyrittäjiltä odotetaan loistavaa palvelua, onko omasi kunnossa?

Pienyrittäjiltä odotetaan loistavaa palvelua, onko omasi kunnossa? Pienyrittäjiltä odotetaan loistavaa palvelua, onko omasi kunnossa? Toteutimme syksyllä 2013 yhdessä Taloustutkimuksen kanssa laajan selvityksen, jossa kartoitimme palveluun liittyviä odotuksia ja mieli

Lisätiedot

4 ensimmäistä sähköpostiasi

4 ensimmäistä sähköpostiasi 4 ensimmäistä sähköpostiasi 1 Ohjeet Nyt rakennetaan neljä viestiä, jotka voit lähettää sähköpostilistallesi. Jos et vielä osaa rakentaa sähköpostilistaa, lue tämä kirjoitus: http://www.valmentaja-akatemia.fi/sahkopostilista/

Lisätiedot

YHDISTYKSEN VIESTINTÄ

YHDISTYKSEN VIESTINTÄ YHDISTYKSEN VIESTINTÄ Sisäinen viestintä - eri yhdistyksissä eri apuvälineitä, kuitenkin yleensä: Henkilökohtainen vuorovaikutus: puhelin, yhteiset kokoontumispaikat Jäsenkirje, sähköinen tai fyysinen

Lisätiedot