DIGITAALISEN MARKKINOINNIN BAROMETRI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "DIGITAALISEN MARKKINOINNIN BAROMETRI"

Transkriptio

1 DIGITAALISEN MARKKINOINNIN BAROMETRI

2 Digitaalisen markkinoinnin barometri 2012 Tiivistelmä DiViAn Digitaalisen markkinoinnin barometri tutkimus tehtiin nyt kahdeksatta kertaa. Tutkimus on tehty joka vuosi vuodesta 2005 lähtien. DiViA on Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun omistaman Aalto University Executive Education Oy:n digitaalisen markkinoinnin ja asiakkuuksien johtamisen foorumi, joka akateemisen tutkimuksen ja alan asiantuntijoiden keskustelujen avulla luo tietoa siitä, miten digitaalisia kanavia kannattaa käyttää. Barometri selvittää digitaalisten markkinointikanavien (internet, sähköposti, mobiili) ja niiden eri muotojen käyttöä kuluneena vuonna sekä käyttöaikomuksia seuraavana vuonna. Tällä kerralla tutkimukseen vastasi 401 suomalaista markkinointipäättäjää. Tutkimuksen ennustustarkkuus on perinteisesti ollut hyvä ja se on antanut selkeät suuntaviivat eri digitaalisten kanavien odotetulle käytön kehitykselle. Tutkimuksessa mitataan eri kanavien käytön aktiivisuutta, joka ei välttämättä korreloi kanaviin käytettyjen euromäärien kanssa. Tämänkertaiseen barometriin vastasi aiempaa enemmän pieniä sekä pääasiassa yritysmarkkinoilla toimivia yrityksiä. Tämä vaikuttaa tuloksiin selvästi muun muassa useimpien digitaalisten markkinointikanavien käyttöaktiivisuutta pienentäen. Digitaalisen markkinoinnin osuus vastaajien kokonaismarkkinointibudjetista kasvoi voimakkaasti vuonna 2011 ja trendinomaista kasvua on helppo ennustaa myös seuraaville vuosille. Sosiaalinen media on vihdoin raivannut tiensä viiden suosituimman tutkitun digitaalisen markkinoinnin muodon joukkoon. Vuonna 2011 sen suosio on jo täsmälleen samalla tasolla verkkomainonnan ja sähköpostipalveluviestien kanssa. Ensi vuonna varmimmin eniten suosiotaan kasvattavat kanavat ovat juuri sosiaalinen media, osittain tähän kategoriaan laskettava blogit sekä omat mobiilisivustot ja -palvelut. B2C-yritykset ovat B2B-yrityksiä aktiivisempia käyttämään digitaalisia kanavia markkinoinnissaan. Sähköpostista ja hakukonemarkkinoinnista on kuitenkin tullut vakioväline myös B2B-yrityksille ja yhä useammat ovat heränneet huomaamaan muidenkin digitaalisten kanavien mahdollisuudet B2Bmarkkinoinnissa. Toimialan vaikutus eri kanavien käyttöaktiivisuuten on kohtuullisen vähäinen, joskin selvä. Lähes kaikissa kanavissa kauppa on teollisuutta ja palveluja aktiivisempi. Kauppa tulee myös vuonna 2012 lisäämään aktiivisuuttaan muita enemmän. Kustannustekijät, kuluttajakäyttäytyminen ja viestinnän nopeus ovat tärkeimpiä syitä digitaalisen kanavien käyttöönottoon, kuten aiempinakin vuosina. Viestinnän kohdennettavuus ja asiakasdialogin mahdollisuus ovat edelleen nousutrendillä vaikka osuus on hieman viime vuodesta pudonnut. Kanavittain tarkasteltuna sosiaalinen media koetaan ennen kaikkea dialogin lisääjänä, viestinnän tehostajana ja brandin vahvistajana ja siinä mielessä se täydentää yrityksen omaa verkkopalvelua, jolla haetaan mieluummin lisämyyntiä ja parempaa palvelua. Mobiilikanavan selkein valtti on palvelun parantamisen mahdollisuus, jota tavoittelee yli 40 % kanavan käyttäjistä. Myynnin lisääminen on ylipäätään digitaalisten kanavien tärkein tavoite. Brandin vahvistamista haetaan erityisesti sosiaalisen median ja oman verkkopalvelun avulla, mutta jopa huomiotaherättävän paljon myös verkkomainonnan avulla. 2 S i v u

3 Sisällys TIIVISTELMÄ DIGITAALISEN MARKKINOINNIN OSUUS MARKKINOINTIEUROISTA KANAVIEN KÄYTTÖ KÄYTTÄJÄRYHMIEN VÄLISET EROT PERINTEISTEN KANAVIEN KORVAAMINEN DIGITAALISEN MARKKINOINNIN KÄYTÖN SYYT JA TAVOITTEET S i v u

4 1. Digitaalisen markkinoinnin osuus markkinointieuroista Digitaalisen markkinoinnin osuus vastaajien kokonaismarkkinointibudjetista kasvoi voimakkaasti vuonna 2011 ja viime vuoden barometrin ennustama 25 % tason ylitys toteutui helposti. Vastausten perusteella trendinomaista kasvua on helppo ennustaa myös seuraaville vuosille. Vuoden 2010 notkahdus vaikuttaisi johtuneen noususuhdanteessa olleesta taloudesta, joka palautti hetkellisesti markkinointieuroja perinteisiin kanaviin kuten tv:lle ja radiolle. Tässä tutkimuksessa digitaalisten kanavien käyttäjät ovat ylipainossa, joten kaikkien yritysten osalta digitaalisen markkinoinnin osuus on pienempi. 40 % 35 % 30 % 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % e 2013e Kuvio 1. VASTAAJIEN DIGIMARKKINOINTIBUDJETTI KESKIMÄÄRIN (% KOKONAISMARKKINOINTIBUDJETISTA) 4 S i v u

5 2. Kanavien käyttö Suosituimmat keinot ja kanavat Sosiaalinen media on vihdoin raivannut tiensä viiden suosituimman digitaalisen markkinoinnin muodon joukkoon. Vuonna 2011 sen suosio on jo täsmälleen samalla tasolla verkkomainonnan ja sähköpostipalveluviestien kanssa ja vuonna 2012 sähköpostisuoran asema on uhattuna. Seitsemästä suosituimmasta muodosta sosiaalinen media oli viime vuonna käytännössä ainoa suhteellisen suosionsa kasvattaja. On syytä muistaa, että kysymys mittaa parhaiten nimenomaan kanavien suhteellista suosiota ja käyttöaktiivisuutta ja euromääräiset panostukset saattavat lisääntyä vaikka suhteellinen suosio ei lisääntyisikään. 4,50 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1, e 0,50 0,00 Suoramainonta sähköpostilla Yrityksen ulkopuoliset Hakukonemarkkinointi yhteisöt (sosiaalinen (hakusanamainonta) media) Uutiskirjeet sähköpostilla Yrityksen oma verkkopalvelu Kuvio 2. KUINKA AKTIIVISESTI ORGANISAATIOT KÄYTTÄVÄT ERILAISIA DIGITAALISIA KANAVIA JA KEINOJA MARKKINOINTIIN? (0= EI KÄYTÄ LAINKAAN, 5=KÄYTTÄÄ JATKUVASTI) suosituimmat kanavat ja keinot 5 S i v u

6 Eniten suosiotaan kasvattavat kanavat Ensi vuonna varmimmin eniten suosiotaan kasvattavat kanavat ovat jo edellä mainittu sosiaalinen media, osittain tähän kategoriaan laskettava blogit sekä omat mobiilisivustot ja palvelut. Kasvutrendi on jatkunut jo useamman vuoden eikä ole nähtävissä mitään syitä, miksi tämä kehitys pysähtyisi. 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0, e 0,0 Omat mobiilisivustot, palvelut Blogit Yrityksen ulkopuoliset yhteisöt (sosiaalinen media) Kuvio 3. KUINKA AKTIIVISESTI ORGANISAATIOT KÄYTTÄVÄT ERILAISIA DIGITAALISIA KANAVIA JA KEINOJA MARKKINOINTIIN? (0= EI KÄYTÄ LAINKAAN, 5=KÄYTTÄÄ JATKUVASTI) nopeimmin kasvavat kanavat ja keinot Erilaiset mobiilimarkkinoinnin keinot kasvattavat suosiotaan prosentuaalisesti ylivoimaisesti eniten. Lähtötasot ovat mobiilikanavan hyödyntämisessä kuitenkin edelleen niin alhaisia, ettei kasvuprosentteja ole syytä erityisesti korostaa. Kuluttajamarkkinoilla toimivilla yrityksillä myös mobiilimarkkinointi on noussut jo kohtuullisen suosituksi keinoksi. 6 S i v u

7 3. Käyttäjäryhmien väliset erot B2B VS. B2C Odotetusti kuluttaja- ja yritysmarkkinoilla toimivien yritysten välillä on eroja kanavien käyttöaktiivisuudessa. Ylipäätään B2C yritykset ovat aktiivisempia käyttämään digitaalisia kanavia markkinoinnissaan. Sähköpostista ja hakukonemarkkinoinnista on kuitenkin tullut vakioväline myös B2Byrityksille ja yhä useammat ovat heränneet huomaamaan muidenkin digitaalisten kanavien mahdollisuudet B2B-markkinoinnissa. Tästä hyvä osoitus on B2B-yritysten voimakas lisääntyminen koko kyselyn vastaajajoukossa. B2G-yritykset eli pääasiassa julkisen sektorin toimittajat ovat jonkin verran B2B-yrityksiä passiivisempia. Mielenkiintoisena yksityiskohtana mainittakoon, että B2C-yrityksiin verrattuna B2B- ja B2Gyritykset vaikuttaisivat kuitenkin käyttävän suuremman osan markkinointibudjetistaan digitaalisiin kanaviin. Eroa saattaa ainakin jonkin verran selittää esimerkiksi kalliin tv-mainonnan suurempi osuus B2C-yritysten markkinoinnissa. Tietyt markkinointikeinot kuten mobiilikanavaa hyödyntävät palvelu- ja markkinointiviestit ovat selvästi kuluttajayrityksille paremmin sopivia. Erilaiset palveluviestit ovat jo hyvinkin suosittuja B2C-yritysten keskuudessa. 3,0 3,0 2,5 2,5 2,0 2,0 1,5 1,0 0,5 B2C1,5 B2B B2G1,0 0,5 B2C B2B B2G 0,0 Verkkomainonta Yrityksen ulkopuoliset yhteisöt Tulospohjainen mainonta 0,0 Uutiskirjeet Suoramainonta sähköpostilla Palveluviestit 2,0 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 B2C B2B B2G 0,2 0,0 Palveluviestit mobiililla (muistutusviestit, ilmoitukset jne.) Suoramainonta mobiilissa (mainosviestit) Omat mobiilisivustot, palvelut Kuvio 4. KUINKA AKTIIVISESTI ORGANISAATIOT KÄYTTÄVÄT ERILAISIA DIGITAALISIA KANAVIA JA KEINOJA MARKKINOINTIIN? (0= EI KÄYTÄ LAINKAAN, 5=KÄYTTÄÄ JATKUVASTI) b2c vs. b2b 7 S i v u

8 Toimialat Toimialan vaikutus eri kanavien käyttöaktiivisuuten on kohtuullisen vähäinen, joskin selvä. Lähes kaikissa kanavissa kauppa on teollisuutta ja palveluja aktiivisempi. Kauppa tulee myös vuonna 2012 lisäämään aktiivisuuttaan muita enemmän. Teollisuus on kaikkein passiivisin kanavien käyttäjä, mutta erityisesti blogit ja yrityksen omat yhteisöt ovat teollisuuden kannalta mieluisimpia kanavia eikä näiden käyttöaktiivisuudessa juuri ole eroja toimialojen kesken. Muihin aloihin verrattuna kauppa on lisäämässä erityisesti mobiilikanavan käyttöä vuonna Teollisuusyrityksiin verrattuna kauppa ja erityisesti palvelut käyttävät selvästi suuremman osan markkinointibudjetistaan digitaalisiin kanaviin. 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 Kauppa Teollisuus Palvelut 1,0 0,5 0,0 Yrityksen oma verkkopalvelu Verkkomainonta Tulospohjainen mainonta Hakukonemarkkinointi Blogit Paikkatietoon perustuva markkinointi Yrityksen omat yhteisöt Yrityksen ulkopuoliset yhteisöt Kuvio 5. KUINKA AKTIIVISESTI ORGANISAATIOT KÄYTTÄVÄT ERILAISIA DIGITAALISIA KANAVIA JA KEINOJA MARKKINOINTIIN? (0= EI KÄYTÄ LAINKAAN, 5=KÄYTTÄÄ JATKUVASTI) toimialat 8 S i v u

9 4. Perinteisten kanavien korvaaminen Suurimmat korvattavat kanavat Printtimedia on edelleen suurimpien korvattavien kanavien joukossa digitaalisten kanavien vallatessa alaa. Koska kanavia kuitenkin käytetään yrityksissä eri tavoin, mielenkiintoisinta on tarkastella korvaavuuksissa tapahtuvia muutoksia. Uuden taantuman uhka vaikuttaisi palauttaneen tilanteen samankaltaiseksi kuin vuonna 2009 ennustettiin eli perinteisiin sähköisiin kanaviin (tv, radio) kohdistuu enemmän painetta kun taas printin korvaaminen on aavistuksen laskusuunnassa edellisiin vuosiin verrattuna. 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % e 10 % 0 % Esitteet / katalogit Sanoma-, paikallis-, ilmaisjakelu-, aikakauslehdet Kuvio 6. KORVAAVATKO DIGIMARKKINOINTIKANAVAT MUITA MARKKINOINTIKANAVIA ENSI VUONNA? MITÄ KANAVIA ENSISIJAISESTI? suurimmat korvautujat Kirje 16 % 14 % 12 % 10 % 8 % 6 % 4 % e 2 % 0 % Puhelin Sponsorointi Tv Radio Kuvio 7. KORVAAVATKO DIGIMARKKINOINTIKANAVAT MUITA MARKKINOINTIKANAVIA ENSI VUONNA? MITÄ KANAVIA ENSISIJAISESTI? suurimmat muutokset viime vuoteen verrattuna 9 S i v u

10 5. Digitaalisen markkinoinnin käytön syyt ja tavoitteet Digitaalisen markkinoinnin käytön syyt Kustannustekijät, kuluttajakäyttäytyminen ja viestinnän nopeus ovat tärkeimpiä syitä digitaalisen kanavien käyttöönottoon, kuten viimekin vuonna. Viestinnän kohdennettavuus ja asiakasdialogin mahdollisuus ovat edelleen nousutrendillä vaikka osuus on hieman viime vuodesta pudonnut. Syynä pudotukseen on erityisesti aiemmin mainittu B2B-yritysten suurempi osuus vastaajissa. 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % % Kustannustekijät Viestin nopea perille saaminen Viestinnän kohdennettavuus Mahdollisuus asiakasdialogiin Kuvio 8. MITKÄ SYYT OVAT OHJANNEET/TULEVAT OHJAAMAAN ORGANISAATIOITA KÄYTTÄMÄÄN ERI DIGITAALISEN MARKKINOINNIN KANAVIA? (KOLME TÄRKEINTÄ SYYTÄ) tärkeimmät muutokset ja trendit Tavoitteet kanavittain Eri kanaviin liitetyistä tavoitteista kysyttiin ensimmäistä kertaa monivalintakysymyksellä. Vastaukset eivät siten ole suoraan verrannollisia viime vuoden avoimilla kysymyksillä saatuihin vastauksiin, mutta päätulokset ovat hyvin samansuuntaiset. Kanavittain tarkasteltuna sosiaalinen media koetaan ennen kaikkea dialogin lisääjänä, viestinnän tehostajana ja brandin vahvistajana ja siinä mielessä se täydentää yrityksen omaa verkkopalvelua, jolla haetaan mieluummin lisämyyntiä ja parempaa palvelua. Niin hakukonemarkkinoinnin, verkkomainonnan kuin sähköpostinkin päätavoitteina on selvästi myynnin lisääminen. Sähköpostin kautta haetaan myös viestinnän tehostamista. Mobiilikanavan selkein valtti on palvelun parantamisen mahdollisuus, jota tavoittelee yli 40 % kanavan käyttäjistä. 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Kuvio 9. MITKÄ OVAT TÄRKEIMPIÄ TAVOITTEITA, JOITA ORGANISAATIOT OVAT ASETTANEET KÄYTTÄMILLEEN DIGITAALISILLE KANAVILLE/KEINOILLE?) kanavittain 10 S i v u Yrityksen ulkopuoliset yhteisöt (sos.media) Yrityksen oma verkkopalvelu Kuluttajakäyttäytyminen Hakukonemarkkinointi Verkkomainonta Sähköposti Mobiili Palvelun parantaminen Myynnin lisääminen Asiakasdialogin lisääminen Viestinnän tehostaminen Mainonnan tehostaminen Brandin vahvistaminen Rekrytointi

11 Kun samaa asiaa tarkastellaan tavoitteittain huomataan helposti myynnin lisäämisen olevan tärkein tavoite ylipäätään. Mielenkiintoisesti tavoite on matalimmillaan sosiaalisen median kohdalla, joka on kanavista eniten suosiotaan kasvattava. Palvelun parantaminen tapahtuu keskitetysti oman verkkopalvelun, mobiilikanavan ja sähköpostin avulla. Asiakasdialogia käydään sekä sosiaalisen median että sähköpostin välityksellä. Brandin vahvistamista haetaan erityisesti sosiaalisen median ja oman verkkopalvelun avulla, mutta jopa huomiotaherättävän paljon myös verkkomainonnan avulla. Vastaajien roolien keskittyminen markkinointiin eikä rekrytointiin näkyy selvästi rekrytointitavoitteen alhaisuutena. Todellisuudessa kanavia käytettäneen enemmän myös tähän tarkoitukseen. 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % Yrityksen ulkopuoliset yhteisöt (sos.media) Yrityksen oma verkkopalvelu Hakukonemarkkinointi Verkkomainonta Sähköposti 10 % 0 % Palvelun parantaminen Myynnin lisääminen Asiakasdialogin lisääminen Viestinnän tehostaminen Mainonnan tehostaminen Brandin vahvistaminen Rekrytointi Mobiili Kuvio 10. MITKÄ OVAT TÄRKEIMPIÄ TAVOITTEITA, JOITA ORGANISAATIOT OVAT ASETTANEET KÄYTTÄMILLEEN DIGITAALISILLE KANAVILLE/KEINOILLE?) tavoitteittain 11 S i v u

12 6. Tutkimuksesta Digitaalisen markkinoinnin barometri toteutettiin web-kyselynä ja siihen vastasi 401 markkinointipäättäjää. Kaikki yritysten kokoluokat olivat hyvin edustettuina. Vastaajista palveluja edusti 45 prosenttia, teollisuutta 27 prosenttia ja kauppaa 24 prosenttia. Tutkimus toteutetaan vuosittain ja sitä pyritään jatkuvasti muokkaamaan niin, että toimintaympäristössä tapahtuneet muutokset tulevat otetuksi huomioon ilman suurta haittaa tulosten vertailtavuudelle. Tuloksissa esillä olevat vuotta 2011 vanhemmat tiedot ovat peräisin aiemmin toteutetuista Digibarometreistä. Tämän vuoden kysely toteutettiin joulukuussa 2011 jo kahdeksatta kertaa. Tutkimuksen toteutti Aalto University Executive Education Oy:n DiViA-tiimi yhteistyössä Scan Kyselypalveluiden kanssa. Lisätietoja tutkimuksesta antavat ohjelmapäällikkö Thomas Michelsson ja tutkimusjohtaja Petteri Pohto ja 12 S i v u

LUOTTAMUKSELLINEN DIGIMARKKINOINNIN BAROMETRI 2009. Petteri Pohto

LUOTTAMUKSELLINEN DIGIMARKKINOINNIN BAROMETRI 2009. Petteri Pohto LUOTTAMUKSELLINEN DIGIMARKKINOINNIN BAROMETRI 2009 Petteri Pohto Sisällys 1 DIGIMARKKINOINNIN BAROMETRI 2009... 2 1.1 Taustaa... 2 1.2 Tärkeimmät tulokset tiivistettynä:... 2 2 DIGITAALISTEN MARKKINOINTIKANAVIEN

Lisätiedot

DIGIMARKKINOINNIN BAROMETRI 2005

DIGIMARKKINOINNIN BAROMETRI 2005 DiViA-tutkimuksia: DIGIMARKKINOINNIN BAROMETRI 2005 12.1.2005 Jari Vesanen Mika Raulas Karri Hautanen Marko Merisavo Ville Virtanen SISÄLLYSLUETTELO DIGIMARKKINOINNIN BAROMETRI 2005... 3 Kanavien käyttö

Lisätiedot

Digitaalinen markkinointi teollisuusyrityksissä -tutkimusraportti. www.dimar.fi

Digitaalinen markkinointi teollisuusyrityksissä -tutkimusraportti. www.dimar.fi Digitaalinen markkinointi teollisuusyrityksissä -tutkimusraportti www.dimar.fi 2 Digitaalinen markkinointi teollisuusyrityksissä tutkimusraportti Copyright 2011 DIMAR-hanke Viittaaminen: Karjaluoto, H.,

Lisätiedot

Sosiaalisen median palveluiden hyödyntäminen teollisuusyrityksissä

Sosiaalisen median palveluiden hyödyntäminen teollisuusyrityksissä JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu Sosiaalisen median palveluiden hyödyntäminen teollisuusyrityksissä Case Wärtsilä Oyj:n kilpailijat Markkinointi, Seminaarityö Lokakuu 2011 Laatija:

Lisätiedot

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2450. Anna Viljakainen, Asta Bäck & Ulf Lindqvist

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2450. Anna Viljakainen, Asta Bäck & Ulf Lindqvist ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2450 Anna Viljakainen, Asta Bäck & Ulf Lindqvist Media ja mainonta vuoteen 2013 VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2450 Media ja mainonta vuoteen 2013 Anna Viljakainen, Asta Bäck

Lisätiedot

SUORAMARKKINOINNIN VAIKUTUS YRITYSTEN VÄLISISSÄ ASIAKASSUHTEISSA TIETOTEKNIIKAN VÄHITTÄISKAUPASSA

SUORAMARKKINOINNIN VAIKUTUS YRITYSTEN VÄLISISSÄ ASIAKASSUHTEISSA TIETOTEKNIIKAN VÄHITTÄISKAUPASSA SUORAMARKKINOINNIN VAIKUTUS YRITYSTEN VÄLISISSÄ ASIAKASSUHTEISSA TIETOTEKNIIKAN VÄHITTÄISKAUPASSA Markkinointi Maisterin tutkinnon tutkielma Tomi Äikää 2009 Markkinoinnin ja johtamisen laitos HELSINGIN

Lisätiedot

DATA, MITTAAMINEN JA ANALYTIIKKA YRITYKSISSÄ

DATA, MITTAAMINEN JA ANALYTIIKKA YRITYKSISSÄ DATA, MITTAAMINEN JA ANALYTIIKKA YRITYKSISSÄ Tutkimusraportti Syyskuu 2013 SISÄLLYS JOHDANTO 2 TUTKIMUKSEN TAUSTA JA TAVOITE 3 Data muokkaa organisaatioita 3 Tutkimuksen tavoite ja lähestymistapa 4 Keskeiset

Lisätiedot

IT-barometri 2013 maksuton versio. Tutkimus IT:n merkityksestä suomalaisyrityksille liiketoiminta- ja IT-johdon näkökulmasta

IT-barometri 2013 maksuton versio. Tutkimus IT:n merkityksestä suomalaisyrityksille liiketoiminta- ja IT-johdon näkökulmasta IT-barometri 2013 maksuton versio Tutkimus IT:n merkityksestä suomalaisyrityksille liiketoiminta- ja IT-johdon näkökulmasta 31.12.2013 Sisällysluettelo 1. Johdanto 3 2. Tutkimuksen toteutus, vastaajat

Lisätiedot

LIIDIT HALTUUN MARKKINOINTIVIESTINNÄN AVULLA YRITYSASIAKASPALVELUSSA

LIIDIT HALTUUN MARKKINOINTIVIESTINNÄN AVULLA YRITYSASIAKASPALVELUSSA Opinnäytetyö (AMK) Liiketalous Markkinointi urheilijoille 2011 Kim Kärkkäinen LIIDIT HALTUUN MARKKINOINTIVIESTINNÄN AVULLA YRITYSASIAKASPALVELUSSA OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

APTEEKKIEN INTERNETMARKKINOINTI

APTEEKKIEN INTERNETMARKKINOINTI APTEEKKIEN INTERNETMARKKINOINTI Apteekkifarmasian erikoistumisopinnot proviisoreille, PD, projektityö Proviisori, Hanna Halonen Helsingin yliopisto Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia Maaliskuu 2015

Lisätiedot

IT-barometri 2011- Tiivistelmä. Tutkimus IT:n merkityksestä suomalaisyrityksille liiketoiminta- ja IT-johdon näkökulmasta

IT-barometri 2011- Tiivistelmä. Tutkimus IT:n merkityksestä suomalaisyrityksille liiketoiminta- ja IT-johdon näkökulmasta IT-barometri 2011- Tiivistelmä Tutkimus IT:n merkityksestä suomalaisyrityksille liiketoiminta- ja IT-johdon näkökulmasta 27.9.2011 1. Johdanto... 3 1.1 Tutkimuksen tietojen keruu... 4 1.2 Kyselyvastausten

Lisätiedot

VERKKOKAUPPAOPAS 2015. Anders Innovations Oy. www.anders.fi

VERKKOKAUPPAOPAS 2015. Anders Innovations Oy. www.anders.fi VERKKOKAUPPAOPAS 2015 Anders Innovations Oy www.anders.fi VERKKOKAUPPAOPAS 2015 Oppaan tekijä on Anders Innovations Oy Oppaan tilaaja on Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus TIEKE Oppaan valmistumista ovat

Lisätiedot

Mobiilimarkkinoinnin kasvuedellytykset kohdallaan

Mobiilimarkkinoinnin kasvuedellytykset kohdallaan Mobiilimarkkinoinnin kasvuedellytykset kohdallaan Selvitys FiComin mobiilimarkkinointipilotista joulukuu 2008 Sisällysluettelo Johdanto... 3 Mobiilimarkkinoinnin kasvuedellytykset kohdallaan... 4 Mobiilibanneria

Lisätiedot

Tutkimusraportti IT-barometri 2009. Tutkimus IT:n merkityksestä suomalaisyrityksille liiketoiminta- ja IT-johdon näkökulmasta

Tutkimusraportti IT-barometri 2009. Tutkimus IT:n merkityksestä suomalaisyrityksille liiketoiminta- ja IT-johdon näkökulmasta Tutkimus IT:n merkityksestä suomalaisyrityksille liiketoiminta- ja IT-johdon näkökulmasta 1. Johdanto... 3 1.1. Tutkimuksen tiedot... 3 1.2. Yhteenveto...... 4 2. IT-barometrin tunnusluvut ja IT-indeksi...

Lisätiedot

Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma

Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ REKRYTOINNISSA TYÖNANTAJAN NÄKÖKULMASTA The Use of Social Media in Recruiting From the Perspective of Employer 11.5.2014

Lisätiedot

Kahden kerroksen kännykkäkansaa

Kahden kerroksen kännykkäkansaa Päivi Kurikka Kahden kerroksen kännykkäkansaa Nuorten tietotekniikan käyttö ja asenteet tietoyhteiskuntaa kohtaan Nuorten Suomi 2001 tutkimuksessa 2002 Sitra Sitra OSKU Helsinki 2002 ISBN 951-563-424-5

Lisätiedot

KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma. Helvi Kettunen SUORAMARKKINOINNIN KEHITYSNÄKYMIÄ KOTIMAAN MARK- KINOILLA

KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma. Helvi Kettunen SUORAMARKKINOINNIN KEHITYSNÄKYMIÄ KOTIMAAN MARK- KINOILLA KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma Helvi Kettunen SUORAMARKKINOINNIN KEHITYSNÄKYMIÄ KOTIMAAN MARK- KINOILLA Opinnäytetyö Helmikuu 2013 OPINNÄYTETYÖ Helmikuu 2013 Liiketalouden koulutusohjelma

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO KAUPPATIETEELLINEN TIEDEKUNTA MARKKINOINTI

VAASAN YLIOPISTO KAUPPATIETEELLINEN TIEDEKUNTA MARKKINOINTI VAASAN YLIOPISTO KAUPPATIETEELLINEN TIEDEKUNTA MARKKINOINTI Olli Kopakkala VERKKOKAUPAN INTERNET-MARKKINOINNIN TOIMEPITEIDEN KUSTANNUSTEHOKAS ALLOKOINTI KÄVIJÄSEURANNAN TUOTTAMIA TIETOJA HYÖDYNTÄEN Markkinoinnin

Lisätiedot

Sosiaalinen media teollisuudessa

Sosiaalinen media teollisuudessa Esiselvitysraportti Harri Lakkala Sisällysluettelo 1 Raportin tiivistelmä 1 Tärkeimmät löydökset 3 -selvitys Selvityksen tausta ja tavoitteet 3 Tarve selvitykselle 3 Selvityksen toteuttaminen 4 6 Verkkokyselyn

Lisätiedot

Miten luot, lähetät ja analysoit menestyksellistä sähköpostimarkkinointia. parempia tuloksia. Sähköpostimarkkinoinnin käsikirja.

Miten luot, lähetät ja analysoit menestyksellistä sähköpostimarkkinointia. parempia tuloksia. Sähköpostimarkkinoinnin käsikirja. Miten luot, lähetät ja analysoit menestyksellistä sähköpostimarkkinointia ja saavutat parempia tuloksia. Sähköpostimarkkinoinnin käsikirja Mukana myös sosiaalinen media ja mobiilioptimointi SISÄLTÖ 1.

Lisätiedot

J Y V Ä S K Y L Ä N Y L I O P I S T O Kauppakorkeakoulu

J Y V Ä S K Y L Ä N Y L I O P I S T O Kauppakorkeakoulu J Y V Ä S K Y L Ä N Y L I O P I S T O Kauppakorkeakoulu HAKUKONEMARKKINOINNIN TEHOKKUUS B2B JA B2C ASIAKKAILLE AUTONVUOKRAUSALALLA SUOMESSA Markkinointi Pro gradu tutkielma Syyskuu 2011 Laatija: Sasu Raikamo

Lisätiedot

Verkkomarkkinointiopas. Verkkomarkkinointiopas. Pohjoiskarjalaisille pienyrityksille. Toni Haatainen Mika Heikura

Verkkomarkkinointiopas. Verkkomarkkinointiopas. Pohjoiskarjalaisille pienyrityksille. Toni Haatainen Mika Heikura Verkkomarkkinointiopas Verkkomarkkinointiopas Pohjoiskarjalaisille pienyrityksille Toni Haatainen Mika Heikura Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu Liiketalouden koulutusohjelma Joulukuu 2011 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Mikkelin seudun Digipuntari 2014 Pilottikysely. Lokakuu 2014

Mikkelin seudun Digipuntari 2014 Pilottikysely. Lokakuu 2014 Mikkelin seudun Digipuntari 2014 Pilottikysely Lokakuu 2014 Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Sähköisten palveluiden soveltavan tutkimuksen rakenteet-hanke Marketta Koskinen ja Anssi Jääskeläinen Pilottikyselyn

Lisätiedot

Radio: Brandiselailun tehostaja

Radio: Brandiselailun tehostaja Radio: Brandiselailun tehostaja Miten radiomainonta tehostaa brandin verkkoselaamista 52 %:lla? Toimialoina: matkailu, tietoliikenne, autot, vakuutukset ja merkkiliikkeet Alkuperäinen tutkimus, Radio:

Lisätiedot

Markkinointi sosiaalisessa mediassa osana markkinoinnin tuottavuutta: Case Valio Facebook

Markkinointi sosiaalisessa mediassa osana markkinoinnin tuottavuutta: Case Valio Facebook Markkinointi sosiaalisessa mediassa osana markkinoinnin tuottavuutta: Case Valio Facebook Markkinointi Maisterin tutkinnon tutkielma Anni Mielityinen 2011 Markkinoinnin laitos Aalto-yliopisto Kauppakorkeakoulu

Lisätiedot

Taloushallinnon palvelut

Taloushallinnon palvelut Taloushallinnon palvelut Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia www.toimialaraportit.fi Työ- ja elinkeinoministeriö Maa- ja metsätalousministeriö Työ- ja elinkeinokeskus Tekes Finpro

Lisätiedot

Asianajajatutkimus. Asianajajatutkimus. Asianajajatutkimus

Asianajajatutkimus. Asianajajatutkimus. Asianajajatutkimus Asianajajatutkimus Asianajajatutkimus 2012 2012 Asianajajatutkimus 2012 1 2 Suomen Asianajajaliiton julkaisuja 2012 Teksti: Janne Laukkanen Elina Järvenpää 3 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 5 2. Asianajajakunnan

Lisätiedot

Messuosaston suunnittelu Suomen Putkiuudistus Oy:lle. Pia Piltz, Raita Särkkä

Messuosaston suunnittelu Suomen Putkiuudistus Oy:lle. Pia Piltz, Raita Särkkä Messuosaston suunnittelu Suomen Putkiuudistus Oy:lle Pia Piltz, Raita Särkkä 12.3.2015 Tiivistelmä Päiväys 12.3.2015 Tekijä(t) Pia Piltz, Raita Särkkä Koulutusohjelma Liiketalous Raportin/Opinnäytetyön

Lisätiedot

esmes: Pk-yrityksen verkostoituneen liiketoiminnan sähköisten palvelujen hallinta

esmes: Pk-yrityksen verkostoituneen liiketoiminnan sähköisten palvelujen hallinta elive.fi - Verkottuvan liiketoiminnan sähköiset palvelut -kehittämishanke esmes: Pk-yrityksen verkostoituneen liiketoiminnan sähköisten palvelujen hallinta Antti Tuomisto, Pasi Ojala, Esko Pesonen, Nina

Lisätiedot

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma / Markkinointi. Tiia Moilanen TUNNETTUUSTUTKIMUS TEKE OY:LLE

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma / Markkinointi. Tiia Moilanen TUNNETTUUSTUTKIMUS TEKE OY:LLE KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma / Markkinointi Tiia Moilanen TUNNETTUUSTUTKIMUS TEKE OY:LLE Opinnäytetyö 2015 TIIVISTELMÄ KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma

Lisätiedot