DIGIMARKKINOINNIN BAROMETRI 2007

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "DIGIMARKKINOINNIN BAROMETRI 2007"

Transkriptio

1 Divia-tutkimuksia: DIGIMARKKINOINNIN BAROMETRI Jari Vesanen

2 SISÄLLYSLUETTELO DIGIMARKKINOINNIN BAROMETRI Kanavien käyttö Kanavien käytön kehittyminen vuonna Kanavien korvaavuus... 7 Käytön syyt...8 Roolit kanavien käytöstä päätettäessä Digimarkkinoinnin budjetit Digimarkkinoinnin barometri tutkimuksen toteutus

3 DIGIMARKKINOINNIN BAROMETRI 2007 Divian Digimarkkinoinnin barometri tutkimus on lajissaan kolmas. Aikaisemmat barometrit on julkaistu tammikuussa 2005 ja Divia on Helsingin Kauppakorkeakoulun LTT-Tutkimuksen digimarkkinoinnin foorumi, joka luo tietoa siitä, miten digitaalisia kanavia kannattaa käyttää. Digmarkkinoinnin barometri kartoittaa markkinoijien aikeita panostaa digitaalisiin kanaviin (www, sähköposti, mobiili ja digitv) markkinoinnissaan vuoden 2007 aikana. Tutkimukseen vastasi 230 Suomen suurimpiin kuuluvan markkinoijan edustajaa. Digitaalisen markkinoinnin kasvu näyttää jatkuvan vakaana, sillä markkinoijat ennakoivat vuodelle 2007 pääsääntöisesti kasvua koko digimarkkinoinnin skaalalle. Poikkeuksena on digi-tv, johon panostukset pienenevät, vaikka analogiset TV-lähetykset loppuvat kuluvana vuotena.. Tärkeimmät tulokset tiivistettynä ovat seuraavat: Digitaalinen markkinointi on saanut yrityksissä omat budjetit ja niiden osuus markkinoinnin kokonaisbudjeteista nousee lähes neljännekseen Mainostoimistot ovat nousseet vahvimmaksi organisaation ulkopuoliseksi vaikuttajaksi digimarkkinointipäätöksissä WWW-sivut ovat vakiinnuttaneet asemansa merkittävänä markkinoinnin välineenä ja niihin panostetaan edelleen vahvasti WWW-sivujen käyttöä ohjaa yhä vahvemmin yritysten strategia enemmin kuin taktiset syyt Markkinoijat näkevät hakukonemainonnan vuonna 2007 merkityksellisempänä kuin bannerimainonnan Banneri- ja hakukonemainonta ovat suurimpia suhteellisia kasvajia volyymiltaan vuonna 2007 Sähköpostin käytössä on selkeästi turbulenssia. Sen käyttöä lisäävien yritysten lukumäärä on suurin mutta sen käyttöä vähentävien yritysten määrä on myös suuri Digitaaliset markkinointikanavat eivät toistaiseksi korvaa merkittävästi perinteisiä kanavia Entuudestaan pienet DigiTV-panostukset vähenevät, vaikka analogiset lähetykset loppuvat kuluvana vuotena 3

4 Kanavien käyttö 2006 Valtaosa digitaalisten kanavien käytöstä painottui vuonna 2006 webbiin ja siellä erityisesti kotisivuihin, joiden merkitys on lähes kaksinkertainen seuraavina tuleviin sähköpostiuutiskirjeisiin ja suoramainontaan. Tilanne ei ole muuttunut edellisestä vuodesta. Sähköpostimarkkinoinnin merkitys on pysynyt ennallaan vuoteen 2005 verratuna. Sähköpostiuutiskirjeiden, suoramainonnan ja sähköpostipalveluviestien merkitys on suurempi kuin bannerimainonnan. Bannerimainonnan merkitys oli niukasti hakukonemainonnan edellä. Edellinen barometri ennustikin suurinta kasvua juuri bannerimainonnalle. Kaikkien muiden digimarkkinointimuotojen merkitys on asteikolla 0 5 mitattaessa alle yhden. Näyttää siltä, että WWW-sivut ovat vakiinnuttaneet asemansa merkittävänä markkinoinnin muotona.. Sähköpostilla on myös oma vakiintunut asemansa mutta merkittävyydeltään se ei ole saavuttanut kotisivuja. Hakukone- ja bannerimainonta ovat edelleen digimarkkinoinnin muotoina markkinoijien kannalta kiinnostavia. Niiden merkitystä markkinointimixissä ei voitane kuitenkaan pitää vielä kovin merkittävänä. Mobiilimarkkinointi on edelleen selkeästi kokeiluasteella ja DigiTV:stä ei ole juurikaan käytännön kokemuksia. WEB: Kotisivut Sähköposti: Uutiskirjeet Sähköposti: Suoramainonta sähköpostilla Sähköposti: Palveluviestit WEB: Bannerimainonta WEB: Hakukonemainonta Mobiili: Palveluviestit Sähköposti: Mainonta muiden sähköposteissa WEB: Sivujen sponsorointi Mobiili: Suoramainonta Mobiili: Tekstiviesti paluukanavana WEB: Blogit WEB: Webinaarit Mobiili: Ladattavat sovellukset DigiTV: Muut DigiTV-palvelut DigiTV: Superteksti-TV Kuva 1: Digitaalisten markkinointitapojen merkitys markkinoijille vuonna 2006, 0 = ei käyttöä, 5 = merkittävä rooli. 4

5 Kanavien käytön kehittyminen vuonna 2007 Muutostrendejä tutkittiin kysymällä, mikä on digitaalisten markkinointikeinojen rooli vuonna Tuloksissa voidaan erottaa tietyn markkinointikeinon merkityksen muutos yksittäiselle markkinoijalle ja tietyn markkinointikeinon volyymin muutos koko markkinassa. Jälkimmäistä indikoi tässä ns. saldoluku. Eniten merkitystään kasvattavat sähköpostiuutiskirjeet. Hakukonemainonta kasvattaa merkitystään seuraavaksi eniten ja nousee merkittävyydeltään bannerimainonnan ja sähköpostipalveluviestien ohi. WEB: Kotisivut Sähköposti: Uutiskirjeet Sähköposti: Suoramainonta sähköpostilla WEB: Hakukonemainonta Sähköposti: Palveluviestit WEB: Bannerimainonta Mobiili: Palveluviestit Sähköposti: Mainonta muiden sähköposteissa WEB: Sivujen sponsorointi 2006 Merkityksen kasvu 2007 WEB: Blogit Mobiili: Tekstiviesti paluukanavana Mobiili: Suoramainonta teksti- tai multimediaviestinä Mobiili: Ladattavat sovellukset WEB: Webinaarit DigiTV: Muut DigiTV-palvelut DigiTV: Superteksti-TV Kuva 2: Digitaalisten markkinointitapojen merkityksen muutos markkinoijille vuonna 2007, 0 = ei käyttöä, 5 = merkittävä rooli. 5

6 Suurin volyymin kasvu tullee kuitenkin olemaan WWW-bannerimainonnassa. Kun verrataan panostuksia lisäävien ja supistavien markkinoijien määrää voidaan laskea saldoluku, joka kuvaa kehitystrendiä kyseistä keinoa käyttävien yritysten määrässä. WWWbannerimainonnassa kyseinen saldoluku on 21 eli 21% markkinoijista lisää panostuksiaan bannerimainontaan. Toiseksi suurinta kasvua ennakoivan saldoluvun, 20, saa sekä hakukonemainonta että sähköpostiuutiskirjeet. WWW-sivuihin panostetaan edelleen ja barometri antaa niille saldoluvun 19. WWW-sivuihin tehtäneenkin vuonna 2007 suurimmat rahalliset panostukset, koska niiden merkittävyys on entuudestaankin suuri. Panostuksien kohteet eivät juurikaan muutu edellisestä vuodesta. Huomioitavaa on, että DigiTV panostukset pienenevät, vaikka analogiset TV-lähetykset loppuvat kuluvana vuotena. Kuvassa 3 on esitetty panostuksiaan lisäävien ja vähentävien markkinoijien jakaumat, joihin saldoluvut perustuvat. Taulukko 1: Digitaalisten markkinointikeinojen kehitystrendejä kuvaavat saldoluvut. SALDOLUVUT WEB: Bannerimainonta 21 WEB: Hakukonemainonta 20 Sähköposti: Uutiskirjeet 20 WEB: Kotisivut 18 Sähköposti: Suoramainonta sähköpostilla 16 WEB: Blogit 7 Mobiili: Palveluviestit 7 Mobiili: Suoramainonta teksti- tai multimediaviestinä 7 WEB: Webinaarit 6 Sähköposti: Palveluviestit 5 Mobiili: Tekstiviesti paluukanavana 2 Mobiili: Ladattavat sovellukset 1 Sähköposti: Mainonta muiden sähköposteissa 0 WEB: Sivujen sponsorointi -1 DigiTV: Muut DigiTV-palvelut -2 DigiTV: Superteksti-TV -4 6

7 WEB: Bannerimainonta WEB: Hakukonemainonta Sähköposti: Uutiskirjeet WEB: Kotisivut Sähköposti: Suoramainonta sähköpostilla WEB: Blogit Mobiili: Suoramainonta Mobiili: Palveluviestit WEB: Webinaarit kasvaa ennallaan pienenee Sähköposti: Palveluviestit Mobiili: Tekstiviesti paluukanavana Mobiili: Ladattavat sovellukset Sähköposti: Mainonta muiden sähköposteissa WEB: Sivujen sponsorointi DigiTV: Muut DigiTV-palvelut DigiTV: Superteksti-TV 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Kuva 3: Digitaalisten markkinointikeinojen muutokset vuonna Kanavien korvaavuus Tutkimus kartoitti myös, missä määrin digitaaliset markkinointikanavat korvaavat perinteisiä markkinointikanavia. Yleisesti ottaen voidaan sanoa, että digitaalisuus ei ole lähitulevaisuudessa.korvaamassa perinteisiä keinoja. Asteikolla 0 5 suurimmatkin korvaavuudet saavat arvon, joka on alle 2. Sähköpostin nähdään korvaavan eniten perinteistä kirjettä. Seuraavaksi suurin korvaavuus on www-sivuilla esitteisiin. Web korvaa jonkin verran myös kirjettä ja puhelinta, samoin kuin sähköposti myös esitteitä ja puhelinta. 7

8 Kirje Esitteet / katalogit Puhelin Sanoma-, paikallis-,ilmaisjakelu-, aikakauslehdet Elokuva Ulko- ja liikemainos-välineet DigiTV Mobiili WEB tv Tapahtumamarkkinointi radio Sponsorointi 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 Kuva 4: Digitaalisten markkinointikanavien korvaavuus perinteisiin verrattuna asteikolla 0 5. Kuvio kertoo, että mitä pidempi pylväs on, sen enemmän pylvään kanava korvaa vasemmassa reunassa mainittua kanavaa. Käytön syyt Kanavien käyttöä ohjaavista syistä nousivat esiin kustannustekijät ja nopeus. Nopeus koettiin käytön syyksi niin viestin perille saamisessa, palautteen saamisessa ja muutosten tekemisessä. Yksittäisenä syynä jonkin kanavan kohdalla nousi esiin viestin nopea perille saaminen sähköpostilla. Sähköpostin käytön muita syitä ovat kustannustekijät, asiakaspalautteen nopeus, mahdollisuus asiakasdialogiin ja viestinnän kohdennettavuus. Tältä osin ei ole tapahtunut muutoksia edelliseen barometriin verrattuna. Webin käytön vahvimpana syynä nousi esiin kustannustekijät. Huomattavaa on, että toiseksi tärkeimmäksi syyksi webin käyttöön on noussut yrityksen strategia. Muita vahvoja syitä webin käyttöön ovat muutosten nopeus ja helppous, ja laaja peitto. Viestinnän kohdennettavuus ei korostu webin käyttöä ohjaavana syynä. Mobiilin kohdalla kohdennettavuus on sen sijaan vahvin syy. 8

9 Merkille pantavaa on, että mitattavuus ei nouse tärkeänä syyynä webin tai sähköpostin käyttöön. Tämä on huomion arvoista, koska markkinoinnin mitattavuus ja tuottavuus on kansainvälisesti nouseva trendi ja nämä tekijät on yleisesti nostettu digimarkkinoinnin eduiksi. Mitattavuus ja tuottavuus on ollut vahvasti esillä suomalaisessakin alan keskustelussa ja tilanne on sikäli parantunut, että markkinoijista yli 10 %-yksikköä enemmän kuin edellisessä barometrissä ilmoittaa sen käytön syyksi. Kustannustekijät Viestin nopea perille saaminen Asiakaspalautteen nopeus Kampanjaan tehtävien muutosten nopeus ja helppous Yrityksen strategia Viestinnän kohdennettavuus Mahdollisuus asiakasdialogiin DigiTV mobiili Web Mahdollisuus personointiin Kanavan laaja peitto Kilpailijoista erottautuminen % Mitattava ROI Muu 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % Kuva 5: Digitaalisten markkinointikanavien käytön syyt.. 9

10 Roolit kanavien käytöstä päätettäessä Tutkimukseen osallistuneilta yrityksiltä kysyttiin rooleja digimarkkinointiin liittyvässä päätöksenteossa. Kautta linjan markkinointijohtajilla näyttäisi olevan vahva rooli. Vaikka tämä on loogista, tulosta saattaa korostaa se, että vastaajat olivat juuri näitä markkinointipäättäjiä. Markkinoijien sisäisissä rooleissa ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia edelliseen barometriin verrattuna. Markkinointijohtaja Myyntijohtaja Tuotemarkkinointipäällikkö Toimitusjohtaja IT-osasto Digitv Mobiili Sähköposti Web Myyntipäällikkö Kansainvälinen emoyhtiö 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 Kuva 6: Yrityksen sisäiset roolit digimarkkinoinnista päätettäessä asteikolla 0 5. Organisaation ulkopuolelta suurimman vaikutuksen digimarkkinointiin liittyvässä päätöksenteossa antavat vastaajien mielestä mainostoimistot. Mainostoimistojen rooli on noussut ohi kilpailijoiden benchmarkkauksen, joka oli edellisenä vuotena merkittävin tekijä markkinoijien oman organisaation ulkopuolella. Muita merkittäviä muutoksia barometri ei päätöksentekorooleissa näytä edelliseen vuoteen verrattuna. 10

11 Mainostoimisto Kilpailijoiden tekemiset Teknologiatoimittaja Kanavaan erikoistunut palveluntarjoaja Mediatoimisto Media Digitv Mobiili Sähköposti Web Operaattori / Verkkopalvelun tarjoaja Uusmediatoimisto Konsultti 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 Kuva 7: Yrityksen ulkopuoliset vaikuttajat digimarkkinoinnista päätettäessä asteikolla 0 5. Digimarkkinoinnin budjetit Tämän barometrin merkittävin muutos edelliseen verrattuna liitty digimarkkinoinnin budjetteihin. Edellisessä barometrissä n. 12% markkinoijista ilmoitti budjetoivansa digimarkkinointiin. Nyt 19% vastaajista ilmoitti, heillä olleen digimarkkinoinnille oman budjetin vuonna 2006 ja vuonna % vastaajista on digimarkkinoinnille budjetoitu erikseen varoja. Ilmoitetut budjetit olivat vuonna 2006 keskimäärin 15% markkinoinnin kokonaisbudjeteista. Vuodelle 2007 ilmoitetutujen digimarkkinointi budjettien suhteellinen osuus kokonaisbudjeteista kasvoi ollen 23%. Lisäksi budjettien lukumäärän suuri suhteellinen kasvu viittaa siihen, että digimarkkinnin merkitys on kasvanut huomattavasti ja jatkaa kasvuaan vuonna Digimarkkinoinnin barometri tutkimuksen toteutus Tutkimus toteutettiin web-kyselynä ja kohderyhmänä oli n markkinointipäättäjää. Vastauksia saatiin 230 eli vastausprosentti oli n. 13%. Vastaajista edusti teollisuutta 29 prosenttia, palveluja 43 prosenttia, kauppaa 21 prosenttia sekä julkishallintoa ja järjestöjä 7 prosenttia. Toimialakohtainen tarkastelu jätettiin tämän raportin ulkopuolelle Kysely toteutettiin joulukuussa Tutkimuksen toteutti projektipäällikkö Jari Vesanen. 11

DIGIMARKKINOINNIN BAROMETRI 2005

DIGIMARKKINOINNIN BAROMETRI 2005 DiViA-tutkimuksia: DIGIMARKKINOINNIN BAROMETRI 2005 12.1.2005 Jari Vesanen Mika Raulas Karri Hautanen Marko Merisavo Ville Virtanen SISÄLLYSLUETTELO DIGIMARKKINOINNIN BAROMETRI 2005... 3 Kanavien käyttö

Lisätiedot

LUOTTAMUKSELLINEN DIGIMARKKINOINNIN BAROMETRI 2009. Petteri Pohto

LUOTTAMUKSELLINEN DIGIMARKKINOINNIN BAROMETRI 2009. Petteri Pohto LUOTTAMUKSELLINEN DIGIMARKKINOINNIN BAROMETRI 2009 Petteri Pohto Sisällys 1 DIGIMARKKINOINNIN BAROMETRI 2009... 2 1.1 Taustaa... 2 1.2 Tärkeimmät tulokset tiivistettynä:... 2 2 DIGITAALISTEN MARKKINOINTIKANAVIEN

Lisätiedot

DIGITAALISEN MARKKINOINNIN BAROMETRI 2013

DIGITAALISEN MARKKINOINNIN BAROMETRI 2013 DIGITAALISEN MARKKINOINNIN BAROMETRI 2013 Digitaalisen markkinoinnin barometri 2013 Tiivistelmä DiViAn Digitaalisen markkinoinnin barometri tutkimus tehtiin nyt yhdeksättä kertaa. Tutkimus on tehty joka

Lisätiedot

DIGITAALISEN MARKKINOINNIN BAROMETRI

DIGITAALISEN MARKKINOINNIN BAROMETRI DIGITAALISEN MARKKINOINNIN BAROMETRI Digitaalisen markkinoinnin barometri 2012 Tiivistelmä DiViAn Digitaalisen markkinoinnin barometri tutkimus tehtiin nyt kahdeksatta kertaa. Tutkimus on tehty joka vuosi

Lisätiedot

DiViA Digitaalisen markkinoinnin barometri 2014

DiViA Digitaalisen markkinoinnin barometri 2014 DiViA Digitaalisen markkinoinnin barometri 2014 Digitaalisen markkinoinnin barometri 2014 Tiivistelmä DiViAn Digitaalisen markkinoinnin barometri -tutkimus tehtiin nyt kymmenettä kertaa. Tutkimus on tehty

Lisätiedot

Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu Heini Lipiäinen & Heikki Karjaluoto

Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu Heini Lipiäinen & Heikki Karjaluoto Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu Heini Lipiäinen & Heikki Karjaluoto Digitaalinen markkinointi keskisuomalaisissa yrityksissä tutkimusraportti N:o 189/2012 Jyväskylän yliopisto Kauppakorkeakoulu

Lisätiedot

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2450. Anna Viljakainen, Asta Bäck & Ulf Lindqvist

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2450. Anna Viljakainen, Asta Bäck & Ulf Lindqvist ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2450 Anna Viljakainen, Asta Bäck & Ulf Lindqvist Media ja mainonta vuoteen 2013 VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2450 Media ja mainonta vuoteen 2013 Anna Viljakainen, Asta Bäck

Lisätiedot

Digitaalinen markkinointi teollisuusyrityksissä -tutkimusraportti. www.dimar.fi

Digitaalinen markkinointi teollisuusyrityksissä -tutkimusraportti. www.dimar.fi Digitaalinen markkinointi teollisuusyrityksissä -tutkimusraportti www.dimar.fi 2 Digitaalinen markkinointi teollisuusyrityksissä tutkimusraportti Copyright 2011 DIMAR-hanke Viittaaminen: Karjaluoto, H.,

Lisätiedot

Asianajajatutkimus. Asianajajatutkimus. Asianajajatutkimus

Asianajajatutkimus. Asianajajatutkimus. Asianajajatutkimus Asianajajatutkimus Asianajajatutkimus 2012 2012 Asianajajatutkimus 2012 1 2 Suomen Asianajajaliiton julkaisuja 2012 Teksti: Janne Laukkanen Elina Järvenpää 3 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 5 2. Asianajajakunnan

Lisätiedot

Markkinointiviestintä murroksessa. Muutostekijät ja niiden vaikutukset suomalaiselle media-alalle

Markkinointiviestintä murroksessa. Muutostekijät ja niiden vaikutukset suomalaiselle media-alalle Markkinointiviestintä murroksessa Muutostekijät ja niiden vaikutukset suomalaiselle media-alalle Julkaisuja 36/2013 Liikenne- ja viestintäministeriön visio Hyvinvointia ja kilpailukykyä hyvillä yhteyksillä

Lisätiedot

IT-barometri 2013 maksuton versio. Tutkimus IT:n merkityksestä suomalaisyrityksille liiketoiminta- ja IT-johdon näkökulmasta

IT-barometri 2013 maksuton versio. Tutkimus IT:n merkityksestä suomalaisyrityksille liiketoiminta- ja IT-johdon näkökulmasta IT-barometri 2013 maksuton versio Tutkimus IT:n merkityksestä suomalaisyrityksille liiketoiminta- ja IT-johdon näkökulmasta 31.12.2013 Sisällysluettelo 1. Johdanto 3 2. Tutkimuksen toteutus, vastaajat

Lisätiedot

SUORAMARKKINOINNIN VAIKUTUS YRITYSTEN VÄLISISSÄ ASIAKASSUHTEISSA TIETOTEKNIIKAN VÄHITTÄISKAUPASSA

SUORAMARKKINOINNIN VAIKUTUS YRITYSTEN VÄLISISSÄ ASIAKASSUHTEISSA TIETOTEKNIIKAN VÄHITTÄISKAUPASSA SUORAMARKKINOINNIN VAIKUTUS YRITYSTEN VÄLISISSÄ ASIAKASSUHTEISSA TIETOTEKNIIKAN VÄHITTÄISKAUPASSA Markkinointi Maisterin tutkinnon tutkielma Tomi Äikää 2009 Markkinoinnin ja johtamisen laitos HELSINGIN

Lisätiedot

Sosiaalisen median palveluiden hyödyntäminen teollisuusyrityksissä

Sosiaalisen median palveluiden hyödyntäminen teollisuusyrityksissä JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu Sosiaalisen median palveluiden hyödyntäminen teollisuusyrityksissä Case Wärtsilä Oyj:n kilpailijat Markkinointi, Seminaarityö Lokakuu 2011 Laatija:

Lisätiedot

Yrityksen mediavalinta ja televisiomainonnan rooli muuttuvassa mediakentässä

Yrityksen mediavalinta ja televisiomainonnan rooli muuttuvassa mediakentässä Yrityksen mediavalinta ja televisiomainonnan rooli muuttuvassa mediakentässä Markkinointi Maisterin tutkinnon tutkielma Helena Herkamaa 2010 Markkinoinnin ja johtamisen laitos Aalto-yliopisto Kauppakorkeakoulu

Lisätiedot

Tanja Matikainen Terttu Kauranen Tuuli Mirola. Saimaan ammattikorkeakoulun sidosryhmäkysely 2012

Tanja Matikainen Terttu Kauranen Tuuli Mirola. Saimaan ammattikorkeakoulun sidosryhmäkysely 2012 Tanja Matikainen Terttu Kauranen Tuuli Mirola Saimaan ammattikorkeakoulun sidosryhmäkysely 2012 Saimaan ammattikorkeakoulu Saimaa University of Applied Sciences 2012 SISÄLTÖ 1 Johdanto... 3 1.1 Kyselyn

Lisätiedot

Mobiilimarkkinoinnin kasvuedellytykset kohdallaan

Mobiilimarkkinoinnin kasvuedellytykset kohdallaan Mobiilimarkkinoinnin kasvuedellytykset kohdallaan Selvitys FiComin mobiilimarkkinointipilotista joulukuu 2008 Sisällysluettelo Johdanto... 3 Mobiilimarkkinoinnin kasvuedellytykset kohdallaan... 4 Mobiilibanneria

Lisätiedot

10 askelta Facebook-markkinointiin 1/51

10 askelta Facebook-markkinointiin 1/51 10 askelta Facebook-markkinointiin 1/51 10 askelta Facebook-markkinointiin 2/51 10 askelta Facebookmarkkinointiin Jari Juslén 10 askelta Facebook-markkinointiin 3/51 10 askelta Facebook-markkinointiin

Lisätiedot

Taloushallinnon palvelut

Taloushallinnon palvelut Taloushallinnon palvelut Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia www.toimialaraportit.fi Työ- ja elinkeinoministeriö Maa- ja metsätalousministeriö Työ- ja elinkeinokeskus Tekes Finpro

Lisätiedot

Ammattilehtien tietopaketti 1999

Ammattilehtien tietopaketti 1999 Ammattilehtien tietopaketti 1999 Aikakauslehtien liitto 1999 Copyright Aikakauslehtien liitto. Lähde mainittava lainattaessa. Lönnrotinkatu 11 A, PL 267, 00121 Helsinki, puh. (09) 2287 7280, fax (09) 603

Lisätiedot

APTEEKKIEN INTERNETMARKKINOINTI

APTEEKKIEN INTERNETMARKKINOINTI APTEEKKIEN INTERNETMARKKINOINTI Apteekkifarmasian erikoistumisopinnot proviisoreille, PD, projektityö Proviisori, Hanna Halonen Helsingin yliopisto Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia Maaliskuu 2015

Lisätiedot

Suomen Yrittäjät ry, Finnvera Oyj Pk-yritysbarometri, syksy 2007

Suomen Yrittäjät ry, Finnvera Oyj Pk-yritysbarometri, syksy 2007 tesipuhe Suomen Yrittäjät ja Finnvera Oyj tekevät yhteistyössä pientä ja keskisuurta yritystoimintaa sekä tämän kehitystä kuvaavaa Pk-yritysbarometria kaksi kertaa vuodessa valtakunnallisena raporttina

Lisätiedot

SÄHKÖISEN MARKKINOINNIN HYÖDYNTÄMINEN YRITYSTOIMINNASSA

SÄHKÖISEN MARKKINOINNIN HYÖDYNTÄMINEN YRITYSTOIMINNASSA Opinnäytetyö (AMK) Palvelujen tuottaminen ja johtaminen Restonomi 2013 Mika Kuusisto SÄHKÖISEN MARKKINOINNIN HYÖDYNTÄMINEN YRITYSTOIMINNASSA case: Paimek Oy OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

HAKUSANAMARKKINOINNIN MERKITYS INSINÖÖRITOIMISTON ASIAKASHANKINNALLE

HAKUSANAMARKKINOINNIN MERKITYS INSINÖÖRITOIMISTON ASIAKASHANKINNALLE HAKUSANAMARKKINOINNIN MERKITYS INSINÖÖRITOIMISTON ASIAKASHANKINNALLE Raita Hiekkalahti Opinnäytetyö Joulukuu 2013 Liiketalouden koulutusohjelma Markkinointi ja kansainväliset liiketoiminnot TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Liikuntatieteellisen Seuran arviointi VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2014:7. Jari Stenvall

Liikuntatieteellisen Seuran arviointi VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2014:7. Jari Stenvall Liikuntatieteellisen Seuran arviointi VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2014:7 Jari Stenvall Liikuntatieteellisen Seuran arviointi VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2014:7 Jari Stenvall Opetus- ja

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO KAUPPATIETEELLINEN TIEDEKUNTA MARKKINOINTI

VAASAN YLIOPISTO KAUPPATIETEELLINEN TIEDEKUNTA MARKKINOINTI VAASAN YLIOPISTO KAUPPATIETEELLINEN TIEDEKUNTA MARKKINOINTI Olli Kopakkala VERKKOKAUPAN INTERNET-MARKKINOINNIN TOIMEPITEIDEN KUSTANNUSTEHOKAS ALLOKOINTI KÄVIJÄSEURANNAN TUOTTAMIA TIETOJA HYÖDYNTÄEN Markkinoinnin

Lisätiedot

Sisältö- ja media-alan yritys-selvitys

Sisältö- ja media-alan yritys-selvitys Sisältö- ja media-alan yritys-selvitys 20.12.2007 Launonen Tapani Leppäniemi Matti POEM, OAMK 1 Sisällysluettelo 1 Johdanto.. 3 1.1 Tavoitteet.. 3 1.2 Sisältö- ja media-alan määritelmä kasvuselvityksessä.

Lisätiedot

DIGITAALISEN MARKKINOINTIVIESTINNÄN SUUNNITELMA

DIGITAALISEN MARKKINOINTIVIESTINNÄN SUUNNITELMA DIGITAALISEN MARKKINOINTIVIESTINNÄN SUUNNITELMA Case: Outdoors Finland LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden ala Liiketalouden koulutusohjelma Johtaminen ja viestintä Opinnäytetyö 2014 Carita Hinkka

Lisätiedot

jptaloushallinnon palvelut

jptaloushallinnon palvelut jptaloushallinnon palvelut Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia www.toimialaraportit.fi Työ- ja elinkeinoministeriö Maa- ja metsätalousministeriö Työvoima- ja elinkeinokeskus Finpro

Lisätiedot

Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma

Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ REKRYTOINNISSA TYÖNANTAJAN NÄKÖKULMASTA The Use of Social Media in Recruiting From the Perspective of Employer 11.5.2014

Lisätiedot

SISÄLTÖMARKKINOINTI. Hypestä hallintaan? Mari Maunu. Johanna Lammassaari. KTM, FM, Marketing Coordinator. KTM, Marketing Manager

SISÄLTÖMARKKINOINTI. Hypestä hallintaan? Mari Maunu. Johanna Lammassaari. KTM, FM, Marketing Coordinator. KTM, Marketing Manager SISÄLTÖMARKKINOINTI Hypestä hallintaan? Mari Maunu KTM, FM, Marketing Coordinator Johanna Lammassaari KTM, Marketing Manager SISÄLTÖ 1. Johdanto... 3 2. Tutkimus... 3 3. Sisältökanavat ja -taktiikat...4

Lisätiedot