rovaniemen hovioikeus roavvenjárgga hoavvariekti

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "rovaniemen hovioikeus roavvenjárgga hoavvariekti"

Transkriptio

1 rovaniemen hovioikeus roavvenjárgga hoavvariekti Toimintakertomus 2013

2

3 Sisällysluettelo Johdon katsaus 3 Toimintavuosi Rovaniemen hovioikeuden tuloksista 3 Muutoksenhakualttius ja käräjäoikeuksien ratkaisujen pysyvyys 5 Hovioikeuspiirin tuomioistuinten lainkäytö laatuhankkeen 15. toimintavuosi 5 Kiitokset 6 Hovioikeuden tehtävät ja toimialue 7 Hovioikeuden organisaatio 8 Rovaniemen hovioikeuden henkilökunta 10 Lainkäyttötoiminta 11 Tietoja kertomusvuoden toiminnasta 12 Pääkäsittelyt ja matkakäräjät 13 Muutoksenhaku hovioikeuden ratkaisuihin 13 Hovioikeuksien yhteisiä tilastoja 14 Kirjallisen rikosprosessin käyttö hovioikeuspiirin käräjäoikeuksissa 15 Kirjallisen rikosporsessin käyttö käräjäoikeuksissa hovioikeuspiireittäin 15 Muu toiminta 16 Hallinto ja johtoryhmä 16 Lausuntovaliokunta 16 Lainkäytön yhtenäisyyden seurantaryhmä 16 Käräjäoikeuksien valvonta 16 Yhteistoiminta ja työsuojelu 16 Työterveyshuolto ja työkyvyn ylläpito 17 Hovioikeuspiirin laatuhanke 17 Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen 17 Presidentti Esko Oikarisen juhlaseminaari 18 Huomionosoitukset vuonna Hovioikeuden tulostavoitteet ja niiden toteutuminen 23 toimintakertomus

4 2 Rovaniemen Hovioikeus

5 Hovioikeuden presidentti Marianne Wagner-Prenner. Kuva Helena Rännäli. Johdon katsaus Toimintavuosi 2013 Rovaniemen hovioikeuden toimintavuosi 2013 oli henkilöstölle muutoksen vuosi, kun hovioikeutta 16 vuotta johtanut presidentti Esko Oikarinen jäi eläkkeelle Eläköityminen on hänen jälkeensä jatkunut niin, että hovioikeuden johto on käytännössä vaihtunut vajaan vuoden sisällä. Hovioikeuspiirin laatuhankkeen käynnistäjänä ja kehittäjänä ansioitunut presidentti Oikarinen julkaisi syyskuussa Laatu on oikeudenmukaisuutta -seminaarin yhteydessä hänen johdollaan kehitetyn Rovaniemen hovioikeuden laadunarviointijärjestelmän. Sen keskeisenä periaatteena on hovioikeuden toiminnan ja tulosten kehittämistyö itsearvioinnin sekä sidosryhmä- ja asiantuntija-arvioinnin avulla. Seminaarista ja laadunarviointimallista tarkemmin jäljempänä osiossa Muu toiminta. Presidentin tehtäviä hoiti hovioikeudenlaamanni Erkki Nenonen. Valokuva hymyilevinä tulevaisuuteen katsovista presidenteistä löytyy tämän osion viimeiseltä sivulta. Rovaniemen hovioikeuden tuloksista - sulkeissa vuoden 2012 tulokset Hovioikeuden toimintavuoden tuloksiin voidaan jälleen kerran olla tyytyväisiä niin määrällisesti kuin toimintakertomus

6 laadullisestikin. Kertomusvuodelle asetetut tavoitteet saavutettiin kaikilta osin. Vuonna 2013 Rovaniemen hovioikeuteen saapui 1030 juttua, mikä oli 91 juttua enemmän kuin vuonna Tämän lisäksi hovioikeuksista Helsingin hovioikeudessa tapahtui hienoista asiamäärien nousua (+64) ja Kouvolan hovioikeudessa (+3). Itä-Suomen hovioikeudessa vähennys saapuneissa asioissa oli -58, Turussa -73, Vaasassa Koko maassa saapuneet asiat hovioikeuksissa vähenivät 88 jutulla. Keskeisinä syinä juttumäärien vähenemiseen on yleisesti edelleenkin pidetty muun muassa jatkokäsittelylupajärjestelmän preventiivistä vaikutusta, näytön avaamiskynnyksen korottumista lupajärjestelmän myötä, rikosasioiden kirjallisen menettelyn lisääntynyttä käyttöä käräjäoikeuksissa sekä muutoksenhakuhalukkuuteen ja -tarpeeseen vaikuttaneita lainkäytön laatu- ja kehittämishankkeita eri puolilla Suomea. Tätä kirjoitettaessa juttumäärät näyttävät olevan edelleen nousussa Rovaniemen hovioikeudessa (+33), näistä valituksista vain muutama on hovioikeuden tuomiopiiriin liitetystä Kainuun käräjäoikeudesta. Viime vuonna hovioikeudet ratkaisivat/antoivat asioita yhteensä 9775/9675. Rovaniemen hovioikeudessa saavutettiin juttumäärän kehityksen perusteella ratkaistujen ja annettujen juttujen tavoite eli ratkaistua/annettua juttua. Ratkaistujen juttujen määrä oli ja annettujen juttujen määrä juttua. Hovioikeuteen saapui 1030 juttua. Vuoden lopussa hovioikeudessa oli antamatta 476 juttua ja ratkaisematta 418 juttua. Luvut kertovat, että hovioikeuden tilanne on resursseihin nähden hyvä eikä hovioikeudessa ole tällä hetkellä ruuhkautumiskehitystä. Käsittelyajoissa tapahtui myönteistä kehitystä käsittelyaikojen alenevan suuntauksen ja keskimääräisen vireilläoloajan lyhenemisen vuoksi. Yli vuoden vireillä olleita asioita oli toimintavuoden päättyessä 19, edellisenä vuonna 21. Keskimääräinen vireilläoloaika vuonna 2013 oli 4 kuukautta (4,1 kk), keskimääräinen käsittelyaika 5,3 kuukautta (6,2 kk), käsittelyaika pääkäsittelyasioissa oli 8,6 kuukautta (8,8 kk) ja käsittelyaika esittelyjutuissa 4,4 kuukautta (5,4 kk). Jatkokäsittelylupajutuissa keskimääräinen käsittelyaika oli 1,8 kuukautta (2,1 kk). Käsittelyajat vastasivat tulostavoiteasiakirjassa sovittuja tavoitteita kaikilta osin. Vuoteen 2012 verrattuna pääkäsittelyjen määrä 2013 väheni hovioikeudessa 21 pääkäsittelyllä. Luvut olivat vuonna pääkäsittelyä eli 23 % ratkaistuista asioista (v pääkäsittelyä eli 24,8 % ratkaistuista asioista). Kertomusvuonna matkakäräjiä toimitettiin 121 jutussa eli matkakäräjien osuus pääkäsittelyistä oli 52,6 %, kun vastaava osuus oli edellisenä vuonna 47 %. Hovioikeus toimittaa siten pääkäsittelyt matkakäräjinä yli puolessa kaikista pääkäsittelyistä. Jatkokäsittelylupa-asioiden seurantatiedot osoittavat, että Rovaniemen hovioikeuteen vuonna 2013 saapuneista asiasta kuului jatkokäsittelylupajärjestelmän piiriin 42,04 prosenttia, edellisenä vuonna osuus oli 43,19 prosenttia. Kertomusvuonna lupa myönnettiin 210 (50 %) asiassa, lupa evättiin kokonaan 181 (43,10 %) asiassa ja lupa myönnettiin osittain 29 (6,90 %) asiassa. Eri hovioikeuksissa jatkokäsittelylupa-asioiden osuus kaikista asioista vaihteli 31,97-42,15 prosentin välillä (RHO 42,04 %). Epäämisprosentit vaihtelivat 40,94-51,25 prosentin välillä (RHO 43,10 %). Luvut on saatu Helsingin hovioikeuden tekemästä tilastosta. Asioiden laajuutta, vaikeusastetta ja työmäärää voidaan kuvata myös toteutuneen pääkäsittelyn pituuden perusteella. Hovioikeuksissa yli 8 tuntia kestäneiden pääkäsittelyjen osuus hovioikeuden omista pääkäsittelyistä oli vuonna 2013 Helsingin hovioikeudessa 13,15 % (10,53 %), Rovaniemen hovioikeudessa 11,74 % ( 9,96 %), Vaasan hovioikeudessa 5,86 % (8,28 %), Itä-Suomen hovioikeudessa 6,79 % ( 6,78%), Turun hovioikeudessa 6,04 % (5,34 %) ja Kouvolan hovioikeudessa 6,74 % (3,92 %). Laajojen asioiden 4 Rovaniemen Hovioikeus

7 määrä on siis osin kasvamassa samalla kun juttumäärät keskimääräisesti ovat hovioikeuksissa laskussa. Rikosasioiden osuus kaikista Rovaniemen hovioikeuden ratkaisemista asioista oli kertomusvuonna 67,43 %. Riita-asioita oli 23,08 % ja muita asioita 9,49 %. Hovioikeudessa ratkaistujen rikosasioiden yleisimmät asianimikkeet olivat aikaisempien vuosien tapaan pahoinpitely ja törkeä pahoinpitely, rattijuopumus ja törkeä rattijuopumus ja varkaus. Muutoksenhakualttius ja käräjäoikeuksien ratkaisujen pysyvyys Muutoksenhakualttiutta kuvaavaa keskimääräistä muutoksenhakuprosenttia rikosasioissa ei ole tässä vaiheessa saatavissa valtakunnallisista tilastoista. Rovaniemen hovioikeuspiirissä kertomusvuonna tuomioon päättyneissä laajoissa riita-asioissa keskimääräinen muutoksenhakuprosentti 26,7, koko maassa 34,6 %. Hovioikeuspiirin muutoksenhakuprosentin alhaisuutta selittänee osaltaan hovioi-keuspiirin tuomioistuinten pitkään jatkunut laatu- ja muu kehittämistyö. Vuonna 2013 ratkaisemissaan asioissa hovioikeus muutti käräjäoikeuden ratkaisun lopputulosta näytön uudelleen arvioinnin tai muun syyn takia 24,16 %:ssa (25,82%) asioista. Koko maan vastaava luku oli lähes sama kuin Rovaniemen hovioikeudessa eli 25,82 % (25,74). Muutosprosentit ovat hovioikeuksissa olleet viime vuosina hyvin lähellä toisiaan. Hovioikeuspiirin tuomioistuinten lainkäytön laatuhankkeen 15. toimintavuosi Vuoden 2009 lopulla laatutyön painopisteeksi otettiin tuomioistuimen eri asiaryhmien työprosessien yhtenäistäminen ja kehittäminen. Työprosessityöllä lähdettiin varautumaan laatutyön keinoin lähitulevaisuudessa eteen tulevaan voimakkaaseen tuomarisukupolven eläköitymiseen ja vaihtumiseen työstämällä ja dokumentoimalla tuomareiden hyviä työkäytänteitä ja hiljaisen tiedon siirtämistä sekä kehittämällä tuomarin työssä tarvittavan informaation hallintaa ja saavutettavuutta. Vuonna 2013 julkaistiin edellisinä vuosina työstetty rikosasioiden työprosesseja kuvaava loppuraportti. Suuren valtakunnallisen kysynnän vuoksi kirjasta jouduttiin ottamaan pian uusintapainos ensimmäisen kappaleen jälkeen. Lisäksi kertomusvuonna jatkettiin edellisenä vuonna aloitettua laajojen riita-asioiden käsittelyyn liittyvien työvaiheiden ja parhaiden käytänteiden läpikäyntiä, raportti julkaistaan kuluvana vuonna. Vuoden 2013 laatutyön pääpaino oli laatumittariston mukaisen laadunmittauksen toteuttaminen käräjäoikeuksissa. Mittaristo pilotoitiin vuonna 2007 ja nyt kysymyksessä oli toinen mittaus. Alustavat raportit esitettiin syksyn 2013 laatupäivillä, lopullinen raportti esitetään myöhemmin. Lisäksi keskeisenä laatuteemana oli työprosessit lapsioikeudellisissa asioissa. Laatuhankkeessa myös jatkettiin tuomioistuinsovittelun aktivointia hovioikeuspiirin käräjäoikeuksissa. Sitä tuettiin runsaalla koulutuksella ja muilla kehittämispanostuksilla. Saavutetut tulokset ovat olleet esimerkillisen rohkaisevia niin määrällisesti kuin toiminnallisestikin erityisesti Oulun käräjäoikeudessa. Vuoden 2013 laatupäivät osoittautuivat niin suosituksi keskustelutilaisuudeksi, että oli todellisia haasteita saada kaikki osallistujat mahtumaan hovioikeuden tiloihin. Tämä osoittaa, että hovioikeuspiirin tuomarit, esittelijät sekä sidosryhmät ovat sitoutuneet ja osallistuvat aktiivisesti yhteiseen lainkäytön kehittämistyöhömme. Keskeisenä yhteistyökumppanina laatuhanketta tukevassa täydennyskoulutuksessa oli aikaisempien vuosien tapaan Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunta, jonka edustajien kanssa pidettiin koulutusasioihin liittyvä yhteistyöpalaveri. toimintakertomus

8 Kiitokset Esitän hovioikeuden henkilökunnalle sekä tuomiopiirin käräjäoikeuksille parhaimmat kiitokset sitoutuneesta, ahkerasta ja laadukkaasta työstä sekä saavutetuista tuloksista vuonna Lämpimät kiitokset myös emeritus presidentti Esko Oikariselle, joka on jämäkällä otteellaan ja kainuulaisella sisukkuudellaan johtanut hovioikeutta sekä tehnyt laatuhankkeella pohjoisen oikeutta tunnetuksi myös kansainvälisillä kentillä. Rovaniemellä, kesäkuun 23. päivänä 2014 Marianne Wagner-Prenner Hovioikeuden presidentti Presidentti Esko Oikarinen ja hovioikeudenlaamanni Erkki Nenonen. 6 Rovaniemen Hovioikeus

9 Rovaniemen hovioikeuspiirin käräjäoikeudet Maapinta-ala km2 Asukasluku Kemi-Tornion käräjäoikeus asukasta Lapin Käräjäoikeus asukasta Oulun käräjäoikeus asukasta ylivieska - raahen käräjäoikeus asukasta Hovioikeuden tehtävät ja toimialue Hovioikeus käsittelee valitukset ja kantelut käräjäoikeuden ratkaisuista. Valitusasiat muodostuvat pääasiassa rikos-, riita- ja hakemusasioista. Lisäksi hovioikeus käsittelee ensimmäisenä oikeusasteena tiettyjä virkasyyteasioita sekä esimerkiksi valvoo tuomiopiirinsä käräjäoikeuksien toimintaa. Rovaniemen hovioikeuden tuomiopiiriin kuuluivat kertomusvuonna Kemi-Tornion, Lapin, Oulun ja Ylivieska-Raahen käräjäoikeudet. Kemi-Tornion käräjäoikeuden kanslia sijaitsee Kemissä, Lapin käräjäoikeuden kansliat Rovaniemellä ja Sodankylässä, Oulun käräjäoikeuden kansliat Oulussa ja Kuusamossa sekä Ylivieska-Raahen käräjäoikeuden kansliat Ylivieskassa ja Raahessa. Kemi-Tornion käräjäoikeuden istuntopaikat sijaitsevat Kemissä, Torniossa ja Ylitorniolla, Lapin käräjäoikeuden istuntopaikat Inarissa (Ivalo), Kemijärvellä, Kittilässä, Muoniossa, Rovaniemellä, Sodankylässä ja Utsjoella, Oulun käräjäoikeuden istuntopaikat Kuusamossa, Oulussa ja Pudasjärvellä sekä Ylivieska-Raahen käräjäoikeuden istuntopaikat kertomusvuonna Raahessa, Siikalatvassa (Pulkkila) ja Ylivieskassa. toimintakertomus

10 Hovioikeuden organisaatio Hovioikeudessa on lainkäyttöasioita varten kaksi osastoa ja niillä omat osastokansliansa. Hallintoasioita varten hovioikeudessa on hallintokanslia. Hovioikeuden henkilökunta kertomusvuoden lopussa oli 47 henkilöä. Kertomusvuonna eron virastaan sai hovioikeuden presidentti Esko Oikarinen lukien. Hovioikeuden määräaikaisena presidenttinä toimi hovioikeudenlaamanni Erkki Nenonen Nimityksiä hovioikeudessa kertomusvuoden aikana: - osastosihteerin virkaan määräaikainen toimistosihteeri Anne Korva lukien - hovioikeudenneuvoksen virkaan käräjätuomari Seppo Hyartt lukien - hovioikeudenneuvoksen virkaan määräaikainen hovioikeudenneuvos, asessori Terhi Mokko lukien. 8 Rovaniemen Hovioikeus

11 Rovaniemen hovioikeuden organisaatio Presidentti Johtoryhmä Täysistunto Lainkäyttöosasto I Hovioikeudenlaamanni Hovioikeudenneuvokset Asessori Viskaalit Lainkäyttöosasto II Hovioikeudenlaamanni Hovioikeudenneuvokset Asessori Viskaalit Hallintokanslia Kansliapäällikkö Hallintonotaari Johdon sihteeri Osastokanslia Notaarit Lainkäyttösihteerit Osastokanslia Notaarit Lainkäyttösihteerit Kirjaamo/Arkisto Kirjaaja Apulaiskirjaaja kirjasto Informaatikko Ylivirastomestari Virastomestari toimintakertomus

12 Hovioikeuden henkilökunta Määräaikainen presidentti Erkki Nenonen Käräjänotaari Anu Granat Hovioikeudenlaamani Marianne Wagner-Prenner Hallintonotaari Eija Kivilahti Määräaikainen hovioikeudenlaamanni Helinä Haataja Johdon sihteeri Riitta Puolakka 10 Hovioikeudenneuvokset Teija Unkila Auli Vähätörmä Sakari Laukkanen Tapio Kamppinen Tapio Alkula Maarit Tukiainen Seppo Hyartt Esko Arponen Petri Nykänen Pasi Oikkonen Liisa Rintala Kaarina Ollikainen Terhi Mokko Kansliapäällikkö Hannu Gyldén asessori Ritva Pelttari vv. Määräaikaiset asessorit Arto Mäkinen Kirsi Erkkilä Viskaalit Hannele Pyy-Ahonen vv. Anu Mäki vv. Teija Ahola vv. Suvi Hannula vv. Janne Mononen vv. Elina Karvo vv. Marjo Juotasniemi vv. Ville Vuorialho Määräaikaiset Viskaalit Jane Iisakka Niina Pauna vv. Teemu Saukkoriipi Meriel Koppström Kaisa Teivaanmäki Tuomo Hietanen Laura Korhonen Emilia Välimaa Salla Erola Juha Kärkölä Suvi Kangas Rovaniemen Hovioikeus Kirjaaja Marja-Leena Pitkäniemi Informaatikko Arja Suomäki Lainkäyttönotaarit Tuula Ålander Päivi Niemi Helvi Kuoksa Anu Rautanen Lainkäyttösihteerit Kaisa Kähkönen Kirsi Lehto Anne Korva Taina Valtonen Apulaiskirjaaja Raija Inkeröinen vv. MÄÄRÄAIKAINEN Apulaiskirjaaja Sanna Halvari Määräaikaiset lainkäyttösihteerit Pirita Enbuska Eija Saavalainen Ylivirastomestari Virastomestari Janne Turunen Mika Ylinenpää

13 Lainkäyttötoiminta Hovioikeusuudistuksen tultua voimaan vuonna 1998 toimintamalliksi on valittu tiimimalli, jossa lainkäyttöosastot jakaantuvat kahteen jäsenten ja esittelijöiden, notaarin ja lainkäyttösihteerin muodostamaan ryhmään, tiimiin. Nämä lainkäyttötiimit ovat itseohjautuvia ja tulosvastuullisia yksiköitä, joiden puheenjohtajina toimivat hovioikeudenlaamannit ja virassa vanhimmat hovioikeuden jäsenet. Tiimien puheenjohtajina ovat kertomusvuoden lopussa toimineet hovioikeudenlaamannit Marianne Wagner-Prenner ja Helinä Haataja sekä hovioikeudenneuvokset Teija Unkila ja Auli Vähätörmä. Osaston johtajana toimii hovioikeudenlaamanni. Rovaniemen Hovioikeuden lainkäyttökokoonpanot Osasto I Osasto II Tiimi 1 Tiimi 2 Tiimi 1 Tiimi 2 Jäsenet Jäsenet Jäsenet Jäsenet Hovioikeudenlaamanni Hovioikeudenneuvos (pj.) Hovioikeudenlaamanni Hovioikeudenneuvos (pj.) 3 hovioikeudenneuvosta 3 hovioikeudenneuvosta 3 hovioikeudenneuvosta 3 hovioikeudenneuvosta Esittelijät Esittelijät Esittelijät Esittelijät Asessori 3 viskaalia Asessori 3 viskaalia 2 viskaalia 2 viskaalia lukien käräjänotaari Kanslia Kanslia Kanslia Kanslia Notaari Notaari Notaari Notaari Lainkäyttösihteeri Lainkäyttösihteeri Lainkäyttösihteeri Lainkäyttösihteeri toimintakertomus

14 Tietoja kertomusvuoden toiminnasta saapuneet asiat ratkaistut asiat Rikosasiat Riita-asiat Hakemusasiat Ulosottoasiat Yhteensä Rikosasiat Riita-asiat Hakemusasiat Ulosottoasiat Yhteensä ANNETUT asiat vireillä Rikosasiat Riita-asiat Hakemusasiat Ulosottoasiat Yhteensä Rikosasiat Riita-asiat Hakemusasiat Ulosottoasiat Yhteensä Viipymisajat asiaryhmittäin Rikosasiat 6,5 kk 6,6 kk 6,7 kk 5,9 kk 4,9 kk Riita-asiat 9,0 kk 9,4 kk 7,9 kk 7,4 kk 7,1 kk Hakemusasiat 6,2 kk 6,3 kk 5,4 kk 5,9 kk 4,1 kk Ulosottoasiat 6,0 kk 5,7 kk 4,9 kk 3,8 kk 4,0 kk Yli vuoden vireillä olleita juttuja oli yhteensä 19. Muutoksenhakuasioiden keskimääräinen käsittelyaika oli Rovaniemen hovioikeudessa 5,3 kuukautta (2012: 6,2 kk) ja keskimääräinen vireilläoloaika oli 4 kuukautta (2012: 4,1 kk). Saapuneet asiat alioikeuksittain KÄRÄJÄOIKEUS Asiamäärä 2011 osuus hovioikeuteen saapuneista asioista Asiamäärä 2012 osuus hovioikeuteen saapuneista asioista Asiamäärä 2013 osuus hovioikeuteen saapuneista asioista Kemi-Tornio ,7 % ,8 % ,7 % Lappi ,4 % ,1 % ,3 % Oulu ,0 % ,7 % ,4 % Ylivieska-Raahe ,0 % ,0 % ,6 % Muut 9 0,9 % 13 1,4 % 10 0,97 % Yhteensä Rovaniemen Hovioikeus

15 pääkäsittelyt ja matkakäräjät Pääkäsittelyt 294 (25,4 %) 293 (25,2%) 334 (30,1 %) 251 (24,8 %) 230 (23,0 %) Niistä matkakäräjiä 170 (57,8 %) 152 (51,9 %) 146 (43,7 %) 118 (47,0 %) 121 (52,6 %) Pääkäsittelyt ja matkakäräjät Pääkäsittelyitä toimitettiin toimintavuoden aikana 230 (251) asiassa, joista rikosasioita oli 169 (187) ja riita-asioita 60 (64) ja hakemusasioita 1 (0). Pääkäsittelyt kestivät yhteensä (1 053) tuntia eli keskimääräinen käsittelyaika asiaa kohti oli hieman yli 5 (4) tuntia. Pääkäsittelyitä toimitettiin matkakäräjillä 121 (118) asiassa, joten matkakäräjien osuus pidetyistä pääkäsittelyistä oli 52,6 % (47 %) Pääkäsittelyjen lukumäärä 50 Matkakäräjien lukumäärä PÄÄKÄSITTELYT PAIKKAKUNNITTAIN Ivalo 2 Kemi Kemijärvi 1 Kuusamo Oulu Raahe Rovaniemi Sodankylä 1 Tornio 1 1 Ylivieska Yhteensä Muutoksenhaku hovioikeuden ratkaisuihin Valituslupaa korkeimmalta oikeudelta pyydettiin 168 Rovaniemen hovioikeuden ratkaisemassa asiassa. Valituslupapyynnöt koskivat marraskuun 2012 ja lokakuun 2013 välisenä aikana annettuja hovioikeuden ratkaisuja, joita oli 990. Samana aikana korkein oikeus myönsi neljä valituslupaa ja antoi ratkaisunsa 16 asiassa. Korkein oikeus muutti hovioikeuden ratkaisua kolmessa asiassa ja palautti kaksi asiaa hovioikeuden käsiteltäväksi. Edellä mainittuna aikana hovioikeuden seitsemästä ensimmäisenä asteena ratkaisemasta asiasta valitettiin korkeimpaan oikeuteen. Korkein oikeus antoi ratkaisunsa yhdestä hovioikeuden ensimmäisenä asteena ratkaisemasta asiasta, jota Korkein oikeus ei muuttanut. toimintakertomus

16 Hovioikeuksien yhteisiä tilastoja 2013 työtilastoja Saapuneet asiat (jäsen) Ratkaistut asiat (jäsen) Vireillä olevat asiat Keskimääräinen vireilläoloaika taloudellisuus tuottavuus Turku 2181 (59) 2201 (60) 996 3,7 kk Vaasa 1250 (54) 1317 (57) 713 6,1 kk Itä-Suomi 974 (61) 983 (62) 386 3,4 kk Helsinki 3276 (52) 3275 (52) ,2 kk Kouvola 978 (58) 998 (59) 297 2,3 kk Rovaniemi 1030 (64) 1001 (61) 476 4,0 kk Yhteensä ,1 kk Pääkäsittelyssä olleet asiat Matkakäräjillä olleet asiat Osuus pääkäsittelyistä Turku ,9 % Vaasa ,6 % Itä-Suomi ,1 % Helsinki 1057 Kouvola ,8 % Rovaniemi ,6 % Yhteensä ,4 % Jatkokäsittelylupa-asioiden lukumääriä 2013 Saapuneet JKL:n piiriin kuuluvat asiat JKL-asioiden osuus saapuneista Turku ,12 % Vaasa ,72 % Itä-Suomi ,15 % Helsinki ,97 % Kouvola ,13 % Rovaniemi ,04 % Yhteensä ,47 % ratkaistuista jatkokäsittelylupa-asioista Evätty Prosenttia JKLratkaisuista Myönnetty Prosenttia JKLratkaisuista myönetty osittain Prosenttia JKLratkaisuista Turku ,70% ,51% 83 9,79% Vaasa ,94% ,88% 50 10,18% Itä-Suomi ,12% ,24% 26 7,65% Helsinki ,25% ,16% 88 7,59% Kouvola ,00% ,00% 27 9,00% Rovaniemi ,10% ,00% 29 6,90% Yhteensä ,74% ,75% 303 8,52% 14 Rovaniemen Hovioikeus

17 Kirjallisen rikosprosessin käyttö hovioikeuspiireittäin Rovaniemen hovioikeuspiirin käräjäoikeuksissa 2013 notaari käräjäviskaali tuomari yhteensä Kemi-Tornio Lappi Oulu Ylivieska-Raahe Yhteensä ratkaistut asiat 2013 Kirjallisessa menettelyssä ratkaistujen osuus ratkaisuista 2013 Kirjallisessa menettelyssä ratkaistujen osuus ratkaisuista2012 Kemi-Tornio ,62 % 40,6 % Lappi ,14 % 42,4 % Oulu ,93% 37,0 % Ylivieska-Raahe ,43 % 47,0 % Yhteensä ,50 % 40,57 % vertailu HovioikeusPiiReittÄin ratkaistut asiat 2013 ratkaistu kirjallisessa menettelyssä 2013 ratkaistut asiat 2012 ratkaistu kirjallisessa menettelyssä 2012 Kirjallisessa menettelyssä ratkaistujen osuus ratkaisuista 2013 Kirjallisessa menettelyssä ratkaistujen osuus ratkaisuista2012 Turku ,05 % 36,04 % Vaasa ,93 % 37,25 % Itä-Suomi ,24 % 40,90 % Helsinki ,43 % 20,30 % Kouvola ,95 % 40,14 % Rovaniemi ,58 % 40,57 % Yhteensä ,33 % 33,43 % toimintakertomus

18 Muu toiminta Hallinto ja johtoryhmä Hovioikeuden hallinto- ja talousasioista vastaavat hovioikeuden presidentti ja kansliapäällikkö. Presidentin apuna hovioikeuden toiminnan johtamisessa ja kehittämisessä toimii johtoryhmä. Varsinaiseen johtoryhmään kuuluvat presidentti puheenjohtajana sekä jäseninä hovioikeudenlaamannit ja kansliapäällikkö. Kertomusvuonna johtoryhmä kokoontui 11 kertaa säännöllisesti laajennetussa kokoonpanossa siten, että myös tiimien puheenjohtajat osallistuivat johtoryhmän kokouksiin. Lausuntovaliokunta Vakinaisen tuomarin nimittää tasavallan presidentti valtioneuvoston ratkaisuehdotuksesta. Tuomarin virkojen täyttämistä varten on riippumaton tuomarinvalintalautakunta, jonka tehtävänä on valmistella viran täyttämistä ja tehdä tuomarin virkaan nimittämisestä perusteltu esitys, joka toimitetaan valtioneuvostolle nimitysasian tasavallan presidentille esittelemistä varten. Tuomarinvalintalautakunta pyytää ennen nimitysesityksen tekemistä lausunnon hakijoista siltä tuomioistuimelta, joka on julistanut viran haettavaksi. Tätä tarkoitusta varten hovioikeudessa on lausuntovaliokunta. Hovioikeuden lausuntovaliokuntaan kuuluvat hovioikeuden presidentti ja hovioikeudenlaamannit jahovioikeudenlaamannin estyneenä ollessa hänen sijaisenaan toimiva hovioikeudenneuvos. Esittelijänä lausuntovaliokunnassa toimii kansliapäällikkö. Lausuntovaliokunta kokoontui toimintavuonna 4 kertaa ja antoi lausunnon 6 nimitysasiassa. Lainkäytön yhtenäisyyden seurantaryhmä Vuodesta 2004 lukien hovioikeudessa on toiminut lainkäytön yhtenäisyyden seurantaryhmä, johon kertomusvuonna kuuluivat puheenjohtajana presidentti Esko Oikarinen saakka ja määräaikainen presidentti Erkki Nenonen alkaen sekä jäseninä hovioikeudenlaamannit Erkki Nenonen saakka, Marianne Wagner-Prenner ja Helinä Haataja alkaen, hovioikeudenneuvokset Tapio Kamppinen ja Esko Arponen, viskaali Teemu Saukkoriipi saakka (sihteeri) ja Kirsi Erkkilä alkaen (sihteeri), lainkäyttösihteeri Anne Korva ja informaatikko Arja Suomäki. Käräjäoikeuksien valvonta Käräjäoikeuksien tarkastustehtävää hoitivat kertomusvuonna määräaikainen hovioikeudenneuvos Teija Ahola ja asessori Kirsi Erkkilä. Tarkastuskäynnit tehtiin Ylivieska-Raahen käräjäoikeuteen ja Kemi-Tornion käräjäoikeuteen Määräaikainen presidentti Erkki Nenonen osallistui molempiin tarkastuskäynteihin. Yhteistoiminta ja työsuojelu Valtion yhteistoimintalakia sovelletaan kaikissa valtion virastoissa ja laitoksissa. Yhteistoiminnan osapuolia ovat virasto ja sen henkilöstö. Henkilöstölle tulee antaa mahdollisuus vaikuttaa työnsä sisältöön ja työympäristöön. Yhteistoimintamenettelyn asiapiiriin kuuluvat käytännössä kaikki sellaiset asiat, joilla on yhteys henkilöstövoimavarojen suunnitteluun, kehittämiseen, johtamiseen ja arviointiin. Yhteistoimintamenettelyä varten hovioikeudessa on yhteistyökomitea, johon kertomusvuonna kuuluivat työnantajan edustajina hovioikeudenlaamanni Marianne Wagner-Prenner ja kansliapäällikkö Hannu Gyldén sekä työntekijöiden edustajina hovioikeudenneuvos Petri Nykänen, viskaali Niina Pauna ja osastosihteeri Kaisa Kähkönen. 16 Rovaniemen Hovioikeus

19 Työsuojelu- ja tykytoimintaa puolestaan ohjaa työsuojelu- ja tykytoimikunta, johon kertomusvuonna kuuluivat työnantajan edustajina työsuojelupäällikkö hovioikeudenneuvos Esko Arponen ja kansliapäällikkö Hannu Gyldén sekä työntekijöiden edustajina työsuojeluvaltuutettu virastomestari Mika Ylinenpää, varavaltuutettu informaatikko Arja Suomäki, tykyvastuuhenkilö kirjaaja Marja-Leena Pitkäniemi, hovioikeudenneuvos Tapio Kamppinen ja määräaikainen hovioikeudenneuvos, asessori Terhi Mokko. Työterveyshuolto ja työkyvyn ylläpito Oikeusministeriö on tehnyt Suomen Terveystalo Työterveys Oy:n kanssa sopimuksen henkilökunnan työterveyshuollon ja sairaanhoidon järjestämisestä. Kertomusvuoden aikana henkilökunnalla oli mahdollisuus valita työnantajan tukemia liikunta- ja kulttuuriseteleitä tai hierontaa. Hovioikeus tarjosi henkilökunnalleen myös viikoittaiset jalkapallo- ja salibandyvuorot. Hovioikeuden jalkapallojoukkue osallistui lisäksi Vaasassa järjestettyyn jalkapallon tuomioistuincupiin, johon osallistui yhteensä 12 joukkuetta eri tuomioistuimista. Kertomusvuonna järjestettiin useita yhteisiä tilaisuuksia henkilökunnan virkistykseksi ja työhyvinvoinnin lisäämiseksi. Hovioikeuden henkilökunta vietti virkistyspäivän Pöyliövaarassa , jolloin ohjelmassa oli muun muassa suunnistuksen joukkuekilpailu. Kesäkuussa hovioikeuden virkamiesyhdistys järjesti niin sanotut lippalakkijuhlat. Joulukuussa nautittiin yhteinen jouluateria ja vietettiin pikkujoulua. Hovioikeuspiirin laatuhanke Rovaniemen hovioikeuspiirin tuomioistuinten laatuhanketta ja -koulutusta on jatkettu aikaisempien vuosien tapaan koko oikeudenhoidon ketjussa. Vuonna 1999 aloitetun laatuhankkeen lähtökohtana on ollut tuomioistuinten perustuslaissa määritelty tehtävä, oikeusturvan takaaminen niin, että oikeudenmukaisuus toteutuu, oikeudenkäynti on reilua, ratkaisut ovat oikeuden- ja lainmukaisia ja hyvin perusteltuja. Lisäksi tavoitteena on, että tuomioistuinten palvelut ovat myös kustannustensa puolesta ihmisten saavutettavissa. Vuonna 2013 laatutyön pääpaino oli käräjäoikeuksien lainkäytön laadunmittauksen toteuttamisessa, mitä koskevia tuloksia käsiteltiin hovioikeuspiirin lainkäytön laatupäivillä Rovaniemellä. Laatupäivillä käsiteltiin myös muun muassa vahingonkorvauksen määrän arviointia, hinnanalennuksen määrää sekä lapsiystävällistä huoltoriitojen sovittelua. Laatuhankkeen puitteissa toimi vuonna 2013 myös oikeudelliseen viestintään liittyviä kysymyksiä pohtinut työryhmä. Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen Rovaniemen hovioikeuden henkilökunta on motivoituneesti ollut mukana hovioikeuspiirin tuomioistuinten laatuhankkeessa ja osallistunut aktiivisesti laatutyön tavoitteita tukevaan laatukoulutukseen. Lisäksi henkilökunta on hovioikeudelle myönnettyjen kiintiöiden mukaisesti täysimääräisesti osallistunut oikeusministeriön järjestämään täydennyskoulutukseen ja johtamiskoulutukseen (JET). Aikaisempina vuosina aloitettu hovioikeuden CAF-mallin mukaisen laadunarviointijärjestelmän rakentaminen saatiin valmiiksi vuonna Järjestelmä otetaan hovioikeudessa käyttöön vuonna Vuonna 2013 hovioikeudessa sai työnsä valmiiksi vuonna 2012 työnsä aloittanut työryhmä, joka arvioi hovioikeudessa tapahtuvaa asioiden valmistelua ja laati sitä koskevan kehittämissuunnitelman. Kehittämissuunnitelman laatiminen oli samalla hovioikeudenneuvos Teija Unkilan JET-lopputyö. Hovioikeudessa toimi vuonna 2013 hovioikeuksissa käyttöön otetun rikostuomiosovellus Ritun käyttöönoton suunnittelutyötyhmä. Työryhmä luovutti väliraporttinsa presidentille lokakuussa toimintakertomus

20 Presidentti Esko Oikarisen juhlaseminaari Pitkäaikainen Rovaniemen hovioikeuden presidentti, oikeustieteen tohtori (h.c.) Esko Oikarinen jäi eläkkeelle virastaan lukien. Oikarinen toimi hovioikeuden presidenttinä vuodesta 1997 alkaen. Presidentti Oikarisen kunniaksi järjestettiin Lapin yliopiston tiloissa juhlaseminaari, jonka aiheena oli Laatu on oikeudenmukaisuutta. Seminaarissa käyttivät puheenvuoronsa muun muassa oikeusministeriön kansliapäällikkö Tiina Astola, Korkeimman oikeuden presidentti Pauliine Koskelo, Kemi-Tornion käräjäoikeuden laamanni Antti Savela, valtakunnansyyttäjä Matti Nissinen ja Asianajajaliiton puheenjohtaja, asianajaja Risto Sipilä. Juhlaseminaarissa myös julkaistiin kirja Rovanie- men hovioikeuden laadunarviointijärjestelmästä, jota presidentti Oikarinen oli ollut merkittävissä määrin luomassa hovioikeuteen. Laadunarviointijärjestelmän tarkoituksena on hovioikeuden kokonaisvaltainen toiminnan laadun arviointi ja kehittäminen. Toiminnan laatua arvioidaan ja mahdollisia kehittämistarpeita selvitetään vuosittain. Tietoa kerätään kolmen vuoden jaksoissa vuorovuosin henkilökunnan itsearviointikyselyillä, asiakas- ja sidosryhmäkyselyillä ja ulkopuolisilla asiantuntija-arvioinneilla. Juhlaseminaarin jälkeen hovioikeudessa järjestettiin vastaanotto, jossa paljastettiin presidentti Oikarisesta taiteilija Tapani Rantalan maalaama muotokuva. ROVANIEMEN HOVIOIKEUDEN LAADUNARVIOINTIJÄRJESTELMÄ ROVANIEMEN HOVIOIKEUDEN LAADUNARVIOINTIJÄRJESTELMÄ ROVANIEMEN HOVIOIKEUDEN ROVANIEMEN HOVIOIKEUDEN LAADUNARVIOINTIJÄRJESTELMÄ laadunarviointijärjestelmä ROVANIEMEN HOVIOIKEUDEN laadunarviointijärjestelmä ROVANIEMEN HOVIOIKEUDEN laadunarviointijärjestelmä 2013 ISBN Rovaniemen hovioikeuden laadunarviointijärjestelmän julkaisu. 18 Rovaniemen Hovioikeus

21 Oikeusministeriön kansliapäällikkö Tiina Astola. Kuva Hannes Hörkkö. Presidentti Esko Oikarinen. Kuva Hannes Hörkkö. JUHLASEMINAARI Klo Nino Rota: Petite offrande musicale Lapin Yliopiston Fellman-salissa alkaen klo Seminaari järjestetään eläkkeelle jäävän hovioikeuden presidentti, oikeustieteen tohtori (h.c.) Esko Oikarisen kunniaksi. Klo Laatua erikoistumisella - mahdollisuuksia ja sudenkuoppia Valtakunnansyyttäjä Matti Nissinen LAATU ON OIKEUDENMUKAISUUTTA Klo Klo Klo Klo Joseph Haydn: Divertimento nro 1 B-duuri Sov. Philadelphia Woodwind Quintet Seminaarin avaus Hovioikeudenlaamanni Erkki Nenonen Oikeusministeriön tervehdys Kansliapäällikkö Tiina Astola Oikeudenmukaisuus, oikeustiede ja oikeuslaitos - filosofisia lähtökohtia Lapin yliopiston rehtori Mauri Ylä-Kotola Klo Klo Klo Klo Oikeudenhoidon toimijoiden yhteistyö ja laatu Asianajajaliiton puheenjohtaja, asianajaja Risto Sipilä Kiitossanat Hovioikeuden presidentti Esko Oikarinen Dmitri Šostakovitš: Tahiti Trot (Tea for Two) Sov. Lisa Portus Scott Joplin: The Cascades Sov. Arthur Frackenpohl Tilaisuuden päättäminen Hovioikeudenlaamanni Erkki Nenonen Klo Klo Laadun kolmikanta: Kelpo lainsäädäntö, järkevä järjestelmä, oikeat osaajat oikeissa tehtävissä Korkeimman oikeuden presidentti Pauliine Koskelo Laatuajattelun lähtökohdat ja laadun osatekijät tuomioistuimessa Käräjätuomari Antti Savela Musiikki: Lapin kamariorkesterin puhallinkvintetti Bussikuljetus yliopistolta Rovaniemen hovioikeuteen seminaarin päätyttyä. Vp mennessä puh tai Klo Kahvitarjoilu

22 Presidentti Esko Oikarisen juhlaseminaari Lapin yliopiston Fellman-salissa. Kuva Hannes Hörkkö. Lapin yliopiston rehtori Mauri Ylä-Kotola. Kuva Hannes Hörkkö.

23 Korkeimman oikeuden presidentti Pauliine Koskelo. Kuva Hannes Hörkkö. Presidentti Esko Oikarinen ja taitelija Tapani Rantala yhteiskuvassa paljastetun muotokuvan kanssa. Kuva Hannes Hörkkö.

24 Huomionosoitukset vuonna 2013 Rovaniemen hovioikeuden kultainen mitali luovutettiin presidentti Esko Oikariselle. Rovaniemen hovioikeuden pronssinen mitali luovutettiin komentaja Ari Grönroosille. Rovaniemen hovioikeuden standaari luovutettiin professori Juha Karhulle, professori Matti Niemivuolle, laamanni Seppo Kankkuselle, ylijohtaja Timo E. Korvalle, komentaja Jukka Haaksialalle, kapteeni evp. Hannes Hörkölle ja johdon sihteeri Riitta Puolakalle. Tasavallan Presidentti myönsi hovioikeudenlaamanni Erkki Nenoselle Suomen Leijonan Ritarikunnan komentajamerkin. Tasavallan Presidentti myönsi johdon sihteeri Riitta Puolakalle valtion virka-ansiomerkin.

25 Hovioikeuden tulostavoitteet ja niiden toteutuminen tulostavoitteet ja niiden toteutuminen Tavoite Toteutunut Henkilöstömäärä 45,5 htv 48,21 htv Saapuvien asioiden määrä kpl kpl Annettujen asioiden määrä kpl kpl Pääkäsittelyssä ratkiastut 250 kpl 230 kpl Esittelystä ratkaistut 590 kpl 771 kpl Ei jatkokäsittelylupaa, ratkaistut 160 kpl 181 kpl Keskimääräinen käsittelyaika 6,0 kk 5,3 kk Pääkäsittelyssä ratkaistut asiat 9,0 kk 8,6 kk Esittelystä ratkaistut asiat 5,0 kk 4,4 kk Ei jatkokäsittelylupaa 2,0 kk 1,8 kk yli vuoden vireillä olevat asiat 20 kpl 19 kpl Taloudellisuus = toimintamenot/ annettu asia Tuottavuus = annettu asia/ henkilötyövuosi 22 asiaa/htv 21 asiaa/htv Toimintamenot Palkkausmenot Muut menot Oikeudenkäynnin kulut/tuotot Oikeusavun kulut Tuomioistuintulot

26

27 Kuvat ROVANIEMEN HOVIOIKEUS shutterstock Graafinen asu seven-1 Painopaikka Erweko, 2014

28 Rovaniemen hovioikeus Käynti Valtakatu rovaniemi Posti PL rovaniemi Puhelin Faksi Sähköposti Internet

Johdon katsaus. Toimintavuosi 2014

Johdon katsaus. Toimintavuosi 2014 ROVANIEMEN HOVIOIKEUS ROAVVENJÁRGGA HOAVVARIEKTI Toimintakertomus 2014 Sisällysluettelo Johdon katsaus 3 Toimintavuosi 2014 3 Rovaniemen hovioikeuden tuloksista 4 Muutoksenhakualttius ja käräjäoikeuksien

Lisätiedot

LAATUHANKKEEN TYÖSUUNNITELMA VUOSIKSI 2013-2015

LAATUHANKKEEN TYÖSUUNNITELMA VUOSIKSI 2013-2015 ROVANIEMEN HOVIOIKEUSPIIRIN TUOMIOISTUINTEN LAATUHANKE LAATUHANKKEEN TYÖSUUNNITELMA VUOSIKSI 2013-2015 1. Laatuhankkeen lähtökohdat ja tavoitteet Rovaniemen hovioikeuspiirin lainkäytön laatuhanke aloitettiin

Lisätiedot

rovaniemen hovioikeus Roavvenjárgga hoavvariekti

rovaniemen hovioikeus Roavvenjárgga hoavvariekti rovaniemen hovioikeus Roavvenjárgga hoavvariekti Toimintakertomus 2015 Sisältö Kuvat Helena Rännäli Rovaniemen hovioikeus Shutterstock Johdon katsaus 3 Toimintavuosi 2015 3 Rovaniemen hovioikeuden tuloksista

Lisätiedot

ROVANIEMEN HOVIOIKEUSPIIRIN TUOMIOISTUINTEN LAATU- HANKE LAATUHANKKEEN TYÖSUUNNITELMA VUOSILLE

ROVANIEMEN HOVIOIKEUSPIIRIN TUOMIOISTUINTEN LAATU- HANKE LAATUHANKKEEN TYÖSUUNNITELMA VUOSILLE 1 ROVANIEMEN HOVIOIKEUSPIIRIN TUOMIOISTUINTEN LAATU- HANKE LAATUHANKKEEN TYÖSUUNNITELMA VUOSILLE 2016-2018 1. Laatuhankkeen lähtökohdat ja tavoitteet Rovaniemen hovioikeuspiirin lainkäytön laatuhanke aloitettiin

Lisätiedot

Rovaniemen hovioikeuspiirin tuomioistuinten laatuhankkeen kehittämistyöryhmän kokouspöytäkirja

Rovaniemen hovioikeuspiirin tuomioistuinten laatuhankkeen kehittämistyöryhmän kokouspöytäkirja 1 Rovaniemen hovioikeuspiirin tuomioistuinten laatuhankkeen kehittämistyöryhmän kokouspöytäkirja Aika ja paikka Keskiviikko 20.2.2013 videoneuvotteluna Oulun käräjäoikeus - Lapin käräjäoikeus - Kemi-Tornion

Lisätiedot

Sisältö. Kuvat Helena Rännäli Rovaniemen hovioikeus Pentik Oy Seven-1 Adobe Stock. Graafinen asu Seven-1

Sisältö. Kuvat Helena Rännäli Rovaniemen hovioikeus Pentik Oy Seven-1 Adobe Stock. Graafinen asu Seven-1 rovaniemen hovioikeus Roavvenjárgga hoavvariekti Toimintakertomus 2016 Sisältö Kuvat Helena Rännäli Rovaniemen hovioikeus Pentik Oy Seven-1 Adobe Stock Graafinen asu Seven-1 Johdon katsaus 3 Toimintavuosi

Lisätiedot

Hovioikeuksien ratkaisut 2010

Hovioikeuksien ratkaisut 2010 Oikeus 2011 Hovioikeuksien ratkaisut 2010 Hovioikeuksissa ratkaistujen asioiden määrä edellisvuoden tasolla vuonna 2010 Hovioikeudet ratkaisivat 11 300 asiaa vuonna 2010, mikä on likimain yhtä paljon kuin

Lisätiedot

Hovioikeuksien ratkaisut 2008

Hovioikeuksien ratkaisut 2008 Oikeus 2009 Hovioikeuksien ratkaisut 2008 Hovioikeuksissa ratkaistujen asioiden määrä laski vuonna 2008 Hovioikeudet ratkaisivat Tilastokeskuksen mukaan 11 547 asiaa vuonna 2008. Määrä on 4,4 prosenttia

Lisätiedot

Saapuneet asiat

Saapuneet asiat LIITE 1 Taulukko 1 Hovioikeuksiin saapuneet, ratkaistut ja vireillä olevat asiat 2007-2011 Saapuneet asiat 2 007 2 008 2 009 2 010 2 011 Helsingin hovioikeus 3 509 3 460 3 572 3 355 3 407 Itä-Suomen hovioikeus

Lisätiedot

Korkeimman oikeuden ratkaisut 2008

Korkeimman oikeuden ratkaisut 2008 Oikeus 2009 Korkeimman oikeuden ratkaisut 2008 Korkeimmassa oikeudessa ratkaistiin 2 900 asiaa vuonna 2008 Korkein oikeus ratkaisi Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2008 kaikkiaan 2 857 asiaa, mikä on 36

Lisätiedot

Tuomioistuinten työtilastoja vuodelta 2013

Tuomioistuinten työtilastoja vuodelta 2013 Toiminta ja hallinto Verksamhet och förvaltning 16/2014 Tuomioistuinten työtilastoja vuodelta 2013 16/2014 Tuomioistuinten työtilastoja vuodelta 2013 Oikeusministeriö, Helsinki 2014 25.3.2014 Julkaisun

Lisätiedot

HELSINGIN KÄRÄOIKEUS Laamanni Tuomas Nurmi 9.10.2015. Eduskunnan lakivaliokunnalle

HELSINGIN KÄRÄOIKEUS Laamanni Tuomas Nurmi 9.10.2015. Eduskunnan lakivaliokunnalle HELSINGIN KÄRÄOIKEUS Laamanni Tuomas Nurmi 9.10.2015 Eduskunnan lakivaliokunnalle Helsingin käräjäoikeuden lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2016 Yleistä Nykytilanteesta

Lisätiedot

Kouvolan hovioikeuden toimintakertomus vuodelta 2012

Kouvolan hovioikeuden toimintakertomus vuodelta 2012 Kouvolan hovioikeuden toimintakertomus vuodelta 2012 HOVIOIKEUS 2 Sisällysluettelo 1 PRESIDENTIN KATSAUS...3 1.1 Hovioikeuden lainkäyttötoiminnasta...3 1.2 Hovioikeuksien yhdistämisestä...5 1.3 Kiitokset...6

Lisätiedot

Hovioikeuksien ratkaisut 2009

Hovioikeuksien ratkaisut 2009 Oikeus 2011 Hovioikeuksien ratkaisut 2009 Hovioikeuksissa ratkaistiin 11 300 asiaa vuonna 2009 Hovioikeudet ratkaisivat 11 264 asiaa vuonna 2009, mikä on 2,5 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Rikosoikeudellisia

Lisätiedot

Rovaniemen hovioikeuspiirin tuomioistuinten lainkäytön laatuhanke vuonna 2012 toimintakertomus

Rovaniemen hovioikeuspiirin tuomioistuinten lainkäytön laatuhanke vuonna 2012 toimintakertomus Rovaniemen hovioikeuspiirin tuomioistuinten lainkäytön laatuhanke vuonna 2012 toimintakertomus 1. Yleistä Rovaniemen hovioikeuspiirin tuomioistuinten laatuhanke aloitettiin vuonna 1999. Hankkeen tavoitteena

Lisätiedot

Kouvolan hovioikeuden toimintakertomus vuodelta 2013

Kouvolan hovioikeuden toimintakertomus vuodelta 2013 Kouvolan hovioikeuden toimintakertomus vuodelta 0 Sisällysluettelo PESIDENTIN KATSAUS.... Hovioikeuden lainkäyttötoiminnasta.... Toimintaympäristö.... Kiitokset... HENKILÖSTÖ.... Organisaatio.... Muutokset

Lisätiedot

KÄRÄJÄOIKEUKSIIN SAAPUNEET ASIAT

KÄRÄJÄOIKEUKSIIN SAAPUNEET ASIAT KÄRÄJÄOIKEUKSIIN SAAPUNEET ASIAT 1.1.-31.12.2015 21.1.2016 Alioikeus Rikos- Muut rikos- Pakko- Sakon Maaoikeus- Laajat Erill. turv.- Summaa- Avio- Muut Velka- Yritys- Konk. Ulosotto- Yhasiat oik.asiat

Lisätiedot

Viite: Oikeusministeriön lausuntopyyntö 22.4.2014, OM 13/31/2011, OM036:00/2011

Viite: Oikeusministeriön lausuntopyyntö 22.4.2014, OM 13/31/2011, OM036:00/2011 1 (5) ITÄ-SUOMEN HOVIOIKEUS Kuopio 16.6.2014 Nro 48 Oikeusministeriölle Viite: Oikeusministeriön lausuntopyyntö 22.4.2014, OM 13/31/2011, OM036:00/2011 Asia: Lausunto tuomioistuinlakia valmistelleen työryhmän

Lisätiedot

IPR asioiden keskittäminen Markkinaoikeuteen. Kolster-info Jyrki Nikula Head of IP Legal & Trademarks

IPR asioiden keskittäminen Markkinaoikeuteen. Kolster-info Jyrki Nikula Head of IP Legal & Trademarks IPR asioiden keskittäminen Markkinaoikeuteen Kolster-info Jyrki Nikula Head of IP Legal & Trademarks 1. TAUSTAA Tavoitteena teollisoikeuksien myöntämisen ja käyttämisen tehostaminen Lisää teollis- ja tekijänoikeuksien

Lisätiedot

Helsingin hovioikeuden vuosikertomus 2008 Sisällysluettelo

Helsingin hovioikeuden vuosikertomus 2008 Sisällysluettelo Helsingin hovioikeuden vuosikertomus 2008 Sisällysluettelo TOIMIN TAYM PÄRISTÖ... 1... HENKILÖSTÖ... 3 Hovioikeuden organisaatio... 3 Henkilökunnan ikäryhmäjakautuma 31.12.2008... 4... LAIN KÄYTTÖTOIMIN

Lisätiedot

Käräjäoikeuksien rikosasioiden ratkaisut 2008

Käräjäoikeuksien rikosasioiden ratkaisut 2008 Oikeus 2009 Käräjäoikeuksien rikosasioiden ratkaisut 2008 Käräjäoikeuksissa ratkaistiin 67 000 rikosasiaa vuonna 2008 Vuonna 2008 käräjäoikeuksissa ratkaistiin Tilastokeskuksen mukaan 66 961 rikosoikeudellista

Lisätiedot

Kouvolan hovioikeuden toimintakertomus vuodelta 2010

Kouvolan hovioikeuden toimintakertomus vuodelta 2010 Kouvolan hovioikeuden toimintakertomus vuodelta 2010 HOVIOIKEUS 2 Sisällysluettelo 1 PRESIDENTIN KATSAUS...3 1.1 Lainkäyttötoiminnasta...3 1.2 Ratkaisukokoonpanot...4 1.3 Koulutus ja kehittämistyö...4

Lisätiedot

Päätös. Laki. hovioikeuslain muuttamisesta

Päätös. Laki. hovioikeuslain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 28/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi hovioikeuslain ja hallinto-oikeuslain 1 ja 2 :n sekä eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta Asia Hallitus on vuoden 2012 valtiopäivillä

Lisätiedot

Helsingin hovioikeuden vuosikertomus 2004 Sisällysluettelo

Helsingin hovioikeuden vuosikertomus 2004 Sisällysluettelo Helsingin hovioikeuden vuosikertomus 2004 Sisällysluettelo TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 1 HENKILÖSTÖ... 3 Hovioikeuden organisaatio... 3 Henkilökunnan ikäryhmäjakautuma 31.12.2004... 3 LAINKÄYTTÖTOIMINTA... 4

Lisätiedot

HELSINGIN KÄRÄJÄOIKEUS laamanni Tuomas Nurmi osaston johtaja, käräjätuomari Matti Palojärvi Eduskunnan lakivaliokunnalle

HELSINGIN KÄRÄJÄOIKEUS laamanni Tuomas Nurmi osaston johtaja, käräjätuomari Matti Palojärvi Eduskunnan lakivaliokunnalle HELSINGIN KÄRÄJÄOIKEUS laamanni Tuomas Nurmi osaston johtaja, käräjätuomari Matti Palojärvi 27.9.2017 Eduskunnan lakivaliokunnalle Helsingin käräjäoikeuden lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle

Lisätiedot

Helsingin hovioikeuden vuosikertomus 2005 Sisällysluettelo

Helsingin hovioikeuden vuosikertomus 2005 Sisällysluettelo Helsingin hovioikeuden vuosikertomus 2005 Sisällysluettelo TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 1... HENKILÖSTÖ... 3 Hovioikeuden organisaatio... 3 Henkilökunnan ikäryhmäjakautuma 31.12.2005... 3... LAINKÄYTTÖTOIMINTA...

Lisätiedot

Päätös. Laki. tuomareiden nimittämisestä annetun lain muuttamisesta

Päätös. Laki. tuomareiden nimittämisestä annetun lain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 81/2003 vp Hallituksen esitys laiksi tuomareiden nimittämisestä annetun lain muuttamisesta sekä eräiden muiden lakien täydentämisestä tuomioistuinten henkilöstön kielitaitoa koskevilla

Lisätiedot

TAPATURMA-ASIAIN KORVAUSLAUTAKUNNAN TOIMINNASTA VUONNA 2006

TAPATURMA-ASIAIN KORVAUSLAUTAKUNNAN TOIMINNASTA VUONNA 2006 TAPATURMA-ASIAIN KORVAUSLAUTAKUNTA KIERTOKIRJE 1/2007 Bulevardi 28 00120 Helsinki Puh. (09) 680 401 24.1.2007 Faksi (09) 604 714 Merja Salonen 1(1) TAPATURMA-ASIAIN KORVAUSLAUTAKUNNAN TOIMINNASTA VUONNA

Lisätiedot

HELSINGIN KÄRÄJÄOIKEUS Laamanni Tuomas Nurmi

HELSINGIN KÄRÄJÄOIKEUS Laamanni Tuomas Nurmi HELSINGIN KÄRÄJÄOIKEUS Laamanni Tuomas Nurmi 27.9.2016 Eduskunnan lakivaliokunnalle Helsingin käräjäoikeuden lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2017 Tuomioistuinten

Lisätiedot

Talousarvioesitys 2016

Talousarvioesitys 2016 03. Muiden tuomioistuinten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 254 823 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää myös luvan saaneista oikeudenkäyntiavustajista annetusta laista

Lisätiedot

Hovioikeuksien ratkaisut 2011

Hovioikeuksien ratkaisut 2011 Oikeus 2012 Hovioikeuksien ratkaisut Hovioikeuksissa ratkaistujen asioiden määrä pieneni hieman vuonna Hovioikeudet ratkaisivat 11 000 asiaa vuonna, mikä on 2 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Rikosoikeudellisia

Lisätiedot

Helsingin hovioikeuden toimintakertomus vuodelle 2014

Helsingin hovioikeuden toimintakertomus vuodelle 2014 Helsingin hovioikeuden toimintakertomus vuodelle 2014 Sisällysluettelo Yleistä... 3 Toimintaympäristön muutoksia... 3 Hovioikeuden organisaation uudistaminen... 4 Lainkäyttötyö tilastojen perusteella...

Lisätiedot

Helsingin hovioikeuden vuosikertomus 2006 Sisällysluettelo

Helsingin hovioikeuden vuosikertomus 2006 Sisällysluettelo Helsingin hovioikeuden vuosikertomus 2006 Sisällysluettelo TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 1... HENKILÖSTÖ... 3 Hovioikeuden organisaatio... 3 Henkilökunnan ikäryhmäjakautuma 31.12.2006... 3... LAINKÄYTTÖTOIMINTA...

Lisätiedot

Tuomioistuinten työtilastoja vuodelta 2012

Tuomioistuinten työtilastoja vuodelta 2012 Toiminta ja hallinto Verksamhet och förvaltning 21/2013 Tuomioistuinten työtilastoja vuodelta 2012 21/2013 Tuomioistuinten työtilastoja vuodelta 2012 Oikeusministeriö, Helsinki 2013 18.4.2013 Julkaisun

Lisätiedot

Käräjänotaarin harjoittelusuunnitelma Lapin käräjäoikeudessa

Käräjänotaarin harjoittelusuunnitelma Lapin käräjäoikeudessa Käräjänotaarin harjoittelusuunnitelma Lapin käräjäoikeudessa TAVOITTEET 1.1 Jatkokoulutus Tuomioistuinharjoittelun päätarkoituksena käräjäoikeudessa on oikeustieteen kandidaatin/maisterin tutkinnon jälkeinen

Lisätiedot

Korkeimman oikeuden ratkaisut 2011

Korkeimman oikeuden ratkaisut 2011 Oikeus 0 Korkeimman oikeuden ratkaisut 0 Korkeimmassa oikeudessa ratkaistiin 00 asiaa vuonna 0 Korkein oikeus ratkaisi vuonna 0 kaikkiaan asiaa, mikä on asiaa enemmän kuin vuotta aiemmin. Suurin osa, 0,

Lisätiedot

Hallinto-oikeuksien ratkaisut 2008

Hallinto-oikeuksien ratkaisut 2008 Oikeus 2009 Hallinto-oikeuksien ratkaisut 2008 Hallinto-oikeudet ratkaisivat 22 400 asiaa vuonna 2008 Tilastokeskuksen mukaan hallinto-oikeudet käsittelivät vuonna 2008 eri viranomaisten päätöksistä tehtyjä

Lisätiedot

Itä-Suomen ja Kouvolan hovioikeuksien toimintakertomus vuodelta 2014

Itä-Suomen ja Kouvolan hovioikeuksien toimintakertomus vuodelta 2014 ITÄ-UOMEN HOVIOIKEU KOUVOLAN HOVIOIKEU Itä-uomen ja Kouvolan hovioikeuksien toimintakertomus vuodelta 0 OIKEUDENMUKAIUU - AMMATILLINEN OAAMINEN - VATUULLIUU - HYVÄ TYÖYHTEIÖ ITÄ-UOMEN HOVIOIKEU KOUVOLAN

Lisätiedot

Kouvolan hovioikeuden toimintakertomus vuodelta 2011

Kouvolan hovioikeuden toimintakertomus vuodelta 2011 Kouvolan hovioikeuden toimintakertomus vuodelta 2011 HOVIOIKEUS 2 Sisällysluettelo 1 PRESIDENTIN KATSAUS...3 1.1 Hovioikeuden lainkäyttötoiminnasta...3 1.2 Hovioikeuden resurssit...6 1.3 Rakenneuudistus...7

Lisätiedot

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisut 2008

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisut 2008 Oikeus 2009 Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisut 2008 Korkeimmassa hallinto-oikeudessa ratkaistiin 3 700 asiaa vuonna 2008 Korkein hallinto-oikeus ratkaisi Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2008 kaikkiaan

Lisätiedot

HALLINTOTUO- MIOISTUINPÄIVÄ 3.12.2010 - Oikeusturvan voimavarat, mitattavuus ja seuranta

HALLINTOTUO- MIOISTUINPÄIVÄ 3.12.2010 - Oikeusturvan voimavarat, mitattavuus ja seuranta HALLINTOTUO- MIOISTUINPÄIVÄ 3.12.2010 - Oikeusturvan voimavarat, mitattavuus ja seuranta Ann-Mari Pitkäranta, kehittämispäällikkö OM, oikeushallinto-osasto Mittarit arjen tuomioistuintyössä - tuholaisia

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN HOVIOIKEUDEN TYÖJÄRJESTYS 1 HOVIOIKEUDEN ORGANISAATIOTA SEKÄ HALLINTOA JA HENKI- LÖSTÖN TEHTÄVIÄ KOSKEVIA MÄÄRÄYKSIÄ

ITÄ-SUOMEN HOVIOIKEUDEN TYÖJÄRJESTYS 1 HOVIOIKEUDEN ORGANISAATIOTA SEKÄ HALLINTOA JA HENKI- LÖSTÖN TEHTÄVIÄ KOSKEVIA MÄÄRÄYKSIÄ 1 ITÄ-SUOMEN HOVIOIKEUDEN TYÖJÄRJESTYS Tämä Itä-Suomen hovioikeuden presidentin tuomioistuinlain 1 luvun 4 :n ja 8 luvun 3 :n 1 momentin nojalla vahvistama työjärjestys täydentää tuomioistuinlaissa sekä

Lisätiedot

Käräjäoikeuksien rikosasioiden ratkaisut 2012

Käräjäoikeuksien rikosasioiden ratkaisut 2012 Oikeus 2013 Käräjäoikeuksien rikosasioiden ratkaisut 2012 Käräjäoikeuksissa ratkaistujen rikosasioiden määrä pieneni hieman Vuonna 2012 käräjäoikeuksissa ratkaistiin Tilastokeskuksen mukaan 63 600 rikosoikeudellista

Lisätiedot

Laki. tuomioistuinharjoittelusta. Soveltamisala. Tuomioistuinharjoittelun sisältö

Laki. tuomioistuinharjoittelusta. Soveltamisala. Tuomioistuinharjoittelun sisältö Laki Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: tuomioistuinharjoittelusta 1 Soveltamisala Sen lisäksi mitä tässä laissa säädetään, käräjänotaarista säädetään tuomioistuinlaissa ( / ). Käräjänotaarin velvollisuuksiin

Lisätiedot

Päätös. Laki. käräjäoikeuslain muuttamisesta

Päätös. Laki. käräjäoikeuslain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 240/2009 vp Hallituksen esitys käräjäoikeuslain sekä eräiden käräjäoikeuksien asiallista toimivaltaa koskevien säännösten muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä

Lisätiedot

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisut 2010

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisut 2010 Oikeus 2011 Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisut 2010 Korkeimmassa hallinto-oikeudessa ratkaistiin 4 200 asiaa vuonna 2010 Korkein hallinto-oikeus ratkaisi Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2010 kaikkiaan

Lisätiedot

Liite 2 Ahvenanmaan lääninhallitus Kalatalousasioissa Hämeen TE-keskus 4 ja 5, Varsinais-Suomen TE-keskus 2 ja 3 Kainuun TE-keskus 13 ja 14

Liite 2 Ahvenanmaan lääninhallitus Kalatalousasioissa Hämeen TE-keskus 4 ja 5, Varsinais-Suomen TE-keskus 2 ja 3 Kainuun TE-keskus 13 ja 14 Liite 1 Liite 2 Ahvenanmaan lääninhallitus hoitaa TE-keskukselle kuuluvat tehtävät Ahvenanmaalla Kalatalousasioissa Hämeen TE-keskus hoitaa myös Pirkanmaan asiat eli alueet 4 ja 5, Varsinais-Suomen TE-keskus

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2009 N:o Laki. N:o käräjäoikeuslain muuttamisesta

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2009 N:o Laki. N:o käräjäoikeuslain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2009 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2009 N:o 1751 1764 SISÄLLYS N:o Sivu 1751 käräjäoikeuslain muuttamisesta... 7347 1752 osakeyhtiölain 18 ja 24 luvun muuttamisesta...

Lisätiedot

Hovioikeuksien ratkaisut 2012

Hovioikeuksien ratkaisut 2012 Oikeus 2013 Hovioikeuksien ratkaisut Hovioikeuksissa ratkaistujen asioiden määrä pieneni 7 prosenttia vuonna Hovioikeudet ratkaisivat 10 200 asiaa vuonna, mikä on 7 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Lisätiedot

Hallinto-oikeuksien ratkaisut 2010

Hallinto-oikeuksien ratkaisut 2010 Oikeus 2011 Hallinto-oikeuksien ratkaisut 2010 Hallinto-oikeudet ratkaisivat 22 900 asiaa vuonna 2010 Tilastokeskuksen mukaan hallinto-oikeudet käsittelivät vuonna 2010 eri viranomaisten päätöksistä tehtyjä

Lisätiedot

Käräjäoikeuksien rikosasioiden ratkaisut 2009

Käräjäoikeuksien rikosasioiden ratkaisut 2009 Oikeus 2010 Käräjäoikeuksien rikosasioiden ratkaisut 2009 Käräjäoikeuksissa ratkaistiin 66 500 rikosasiaa vuonna 2009 Vuonna 2009 käräjäoikeuksissa ratkaistiin Tilastokeskuksen mukaan 66 518 rikosoikeudellista

Lisätiedot

Rovaniemen hovioikeuspiirin tuomioistuinten lainkäytön laatuhanke LAINKÄYTÖN LAADUN ARVIOINTI TUOMIOISTUIMESSA LAADUNMITTAUS 2013.

Rovaniemen hovioikeuspiirin tuomioistuinten lainkäytön laatuhanke LAINKÄYTÖN LAADUN ARVIOINTI TUOMIOISTUIMESSA LAADUNMITTAUS 2013. Rovaniemen hovioikeuspiirin tuomioistuinten lainkäytön laatuhanke LAINKÄYTÖN LAADUN ARVIOINTI TUOMIOISTUIMESSA LAADUNMITTAUS 2013 Jasmin Dost LAINKÄYTÖN LAADUN ARVIOINTI TUOMIOISTUIMESSA Laadunmittaus

Lisätiedot

1. JOHDON KATSAUS TOIMINTAAN 1 2. HOVIOIKEUDEN TOIMINNAN VAIKUTTAVUUS 3

1. JOHDON KATSAUS TOIMINTAAN 1 2. HOVIOIKEUDEN TOIMINNAN VAIKUTTAVUUS 3 Sisällysluettelo 1. JOHDON KATSAUS TOIMINTAAN 1 2. HOVIOIKEUDEN TOIMINNAN VAIKUTTAVUUS 3 3. HOVIOIKEUDEN TOIMINNAN TULOKSELLISUUS 4 3.1. Toiminnan tehokkuus 4 Käräjäoikeuksista saapuneiden ratkaisujen

Lisätiedot

Turun hovioikeus Åbo hovrätt Toimintakertomus vuodelta 2010

Turun hovioikeus Åbo hovrätt Toimintakertomus vuodelta 2010 Turun hovioikeus Åbo hovrätt Toimintakertomus vuodelta 2010 Turun hovioikeuden toimintakertomus vuodelta 2010 Taitto: Pauliina Ruusu Virpi Viitanen Valokuvat: Pauliina Ruusu Sisällysluettelo 1. Johdon

Lisätiedot

Korkeimman oikeuden ratkaisut 2010

Korkeimman oikeuden ratkaisut 2010 Oikeus 0 Korkeimman oikeuden ratkaisut 00 Korkeimmassa oikeudessa ratkaistiin 00 asiaa vuonna 00 Korkein oikeus ratkaisi vuonna 00 kaikkiaan asiaa, mikä on 0 asiaa vähemmän kuin vuotta aiemmin. Suurin

Lisätiedot

Hallitus on vuoden 2000 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä tuomarin esteellisyyttä koskevaksi lainsäädännöksi (HE 78/2000 vp).

Hallitus on vuoden 2000 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä tuomarin esteellisyyttä koskevaksi lainsäädännöksi (HE 78/2000 vp). Hallitus on vuoden 2000 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä tuomarin esteellisyyttä koskevaksi lainsäädännöksi (HE 78/2000 vp). Lakivaliokunta on antanut asiasta mietinnön (LaVM 6/2001 vp).

Lisätiedot

KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNNAN TULOSTAVOITEASIAKIRJA. Aika 16.3.2006 klo 13.00 Oikeusministeriö, Kasarmikatu 42, 4b krs/neuvotteluhuone Laguuni

KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNNAN TULOSTAVOITEASIAKIRJA. Aika 16.3.2006 klo 13.00 Oikeusministeriö, Kasarmikatu 42, 4b krs/neuvotteluhuone Laguuni KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNNAN TULOSTAVOITEASIAKIRJA 7. Aika 16.3.2006 klo 13.00 Paikka Oikeusministeriö, Kasarmikatu 42, 4b krs/neuvotteluhuone Laguuni Osallistujat Merja Muilu Oikeusministeriö Kirta Heine

Lisätiedot

TEOLLIS- JA TEKIJÄNOIKEUSASIOIDEN KESKITTÄMINEN MARKKINAOIKEUTEEN

TEOLLIS- JA TEKIJÄNOIKEUSASIOIDEN KESKITTÄMINEN MARKKINAOIKEUTEEN 1 HELSINGIN HOVIOIKEUS Salmisaarenranta 7 I PL 132 00181 Helsinki Puhelin 0103640500, Telefax 0103640512 kirjaamo Sähköpostiosoite helsinki.ho@oikeus.fi 16.6.2010 Oikeusministeriö Lainvalmisteluosasto

Lisätiedot

LIITE 1 KÄRÄJÄOIKEUKSIIN SAAPUNEET ASIAT

LIITE 1 KÄRÄJÄOIKEUKSIIN SAAPUNEET ASIAT KÄRÄJÄOIKEUKSIIN SAAPUNEET ASIAT 1.1.-31.12.2015 21.1.2016 Alioikeus Rikos- Muut rikos- Pakko- Sakon Maaoikeus- Laajat Erill. turv.- Summaa- Avio- Muut Velka- Yritys- Konk. Ulosotto- Yhasiat oik.asiat

Lisätiedot

Turun hovioikeus Åbo Hovrätt Toimintakertomus vuodelta 2012

Turun hovioikeus Åbo Hovrätt Toimintakertomus vuodelta 2012 Turun hovioikeus Åbo Hovrätt Toimintakertomus vuodelta Sisällysluettelo 1. PRESIDENTIN KATSAUS...1 2. HOVIOIKEUDEN TOIMINNAN VAIKUTTAVUUS...3 3. HOVIOIKEUDEN TOIMINNAN TULOKSELLISUUS...3 3.1. TOIMINNAN

Lisätiedot

Turun hovioikeus Åbo Hovrätt Toimintakertomus vuodelta 2008

Turun hovioikeus Åbo Hovrätt Toimintakertomus vuodelta 2008 Turun hovioikeus Åbo Hovrätt Toimintakertomus vuodelta 2008 Sisällysluettelo. JOHDON KATSAUS TOIMINTAAN... 2. HOVIOIKEUDEN TOIMINNAN VAIKUTTAVUUS...4 3. HOVIOIKEUDEN TOIMINNAN TULOKSELLISUUS...4 3.. TOIMINNAN

Lisätiedot

HAAPAVEDEN-SIIKALATVAN SEUDUN KUNTAYHTYMÄ Seutuhallitus KOKOUSKUTSU 8 /2015 Kokousaika

HAAPAVEDEN-SIIKALATVAN SEUDUN KUNTAYHTYMÄ Seutuhallitus KOKOUSKUTSU 8 /2015 Kokousaika Seutuhallitus KOKOUSKUTSU 8 /2015 Kokousaika Kokouspaikka Käsiteltävät asiat liite 75 Torstai 29.10.2015 klo 14.00 16.06 PSK-Aikuisopisto, Haapaveden Teknologiakylä, Haapavesi PSK-Aikuisopiston toiminnan

Lisätiedot

Käräjäoikeuksien rikosasioiden ratkaisut 2011

Käräjäoikeuksien rikosasioiden ratkaisut 2011 Oikeus 2012 Käräjäoikeuksien rikosasioiden ratkaisut 2011 Käräjäoikeuksissa ratkaistujen rikosasioiden määrä pysyi edellisen vuoden tasolla Vuonna 2011 käräjäoikeuksissa ratkaistiin Tilastokeskuksen mukaan

Lisätiedot

Turun hovioikeus Åbo hovrätt. Toimintakertomus vuodelta 2007

Turun hovioikeus Åbo hovrätt. Toimintakertomus vuodelta 2007 Turun hovioikeus Åbo hovrätt Toimintakertomus vuodelta 2007 Sisällysluettelo. JOHDON KATSAUS TOIMINTAAN... 2. HOVIOIKEUDEN TOIMINNAN VAIKUTTAVUUS...3 3. HOVIOIKEUDEN TOIMINNAN TULOKSELLISUUS...4 3.. Toiminnan

Lisätiedot

Turun hovioikeus Åbo hovrätt Toimintakertomus vuodelta 2009

Turun hovioikeus Åbo hovrätt Toimintakertomus vuodelta 2009 Turun hovioikeus Åbo hovrätt Toimintakertomus vuodelta 2009 Turun hovioikeuden toimintakertomus vuodelta 2009 Taitto: Pauliina Ruusu Virpi Viitanen Valokuvat: Pauliina Ruusu s. 21 Päivi Mutanen-Pirttilä,

Lisätiedot

Käräjäoikeuksien työtilastoja vuodelta 2010

Käräjäoikeuksien työtilastoja vuodelta 2010 Toiminta ja hallinto Verksamhet och förvaltning 18/2011 Käräjäoikeuksien työtilastoja vuodelta 2010 18/2011 Käräjäoikeuksien työtilastoja vuodelta 2010 Edita Prima Oy, Helsinki 2011 25.3..2011 Julkaisun

Lisätiedot

Tehtävät ja toimenpiteet

Tehtävät ja toimenpiteet 7 Tilastot Tehtävät ja toimenpiteet Tehtävät ja toimenpiteet Tasavallan presidentin ja valtioneuvoston virkatointen lainmukaisuuden valvonta Valtioneuvoston yleisistunnot ja esittelyt tasavallan presidentille

Lisätiedot

Ylitarkastaja Jennimari Huovinen OM 7/021/2010 HOVI- JA HALLINTO-OIKEUKSIEN RAKENNEUUDISTUKSEN EDELLYTTÄMÄT ASETUSMUUTOKSET

Ylitarkastaja Jennimari Huovinen OM 7/021/2010 HOVI- JA HALLINTO-OIKEUKSIEN RAKENNEUUDISTUKSEN EDELLYTTÄMÄT ASETUSMUUTOKSET OIKEUSMINISTERIÖ Yhteenveto Ylitarkastaja Jennimari Huovinen 4.4.2013 OM 7/021/2010 HOVI- JA HALLINTO-OIKEUKSIEN RAKENNEUUDISTUKSEN EDELLYTTÄMÄT ASETUSMUUTOKSET LAUSUNTOTIIVISTELMÄ 1 Johdanto Yleistä Pyydetyt

Lisätiedot

Helsingin hovioikeuden vuosikertomus 2007 Sisällysluettelo

Helsingin hovioikeuden vuosikertomus 2007 Sisällysluettelo Helsingin hovioikeuden vuosikertomus 2007 Sisällysluettelo TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 1... HENKILÖSTÖ... 3 Hovioikeuden organisaatio... 3 Henkilökunnan ikäryhmäjakautuma 31.12.2007... 4... LAINKÄYTTÖTOIMINTA...

Lisätiedot

TUOMARINVALINTALAUTAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2007

TUOMARINVALINTALAUTAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2007 1 TUOMARINVALINTALAUTAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2007 Tuomarinvalintalautakunta aloitti toimintansa vuonna 2000. Sitä koskevat säännökset sisältyvät tuomareiden nimittämisestä annettuihin lakiin

Lisätiedot

OIKEUSPROSESSIEN KEVENTÄMINEN

OIKEUSPROSESSIEN KEVENTÄMINEN ASETTAMISPÄÄTÖS 14.9.2016 OM 8/41/2015 Jakelussa mainituille OIKEUSPROSESSIEN KEVENTÄMINEN Työryhmän asettaminen Toimikausi Tausta Oikeusministeriö on tänään asettanut työryhmän kehittämään keinoja oikeusprosessien

Lisätiedot

Oikeuskanslerinviraston työjärjestys

Oikeuskanslerinviraston työjärjestys Oikeuskanslerinviraston työjärjestys Annettu Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 2007 Valtioneuvoston oikeuskanslerista annetun lain (193/2000) 12 :n 2 momentin ja oikeuskanslerinvirastosta annetun valtioneuvoston

Lisätiedot

Asiakirjayhdistelmä 2015

Asiakirjayhdistelmä 2015 03. Muiden tuomioistuinten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 246 138 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää myös luvan saaneista

Lisätiedot

Paikka Oulun yliopisto, Yliopistokatu 9, C ovi, tila KTK 112

Paikka Oulun yliopisto, Yliopistokatu 9, C ovi, tila KTK 112 Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus/ Lapin toimintayksikkö Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä Myllärintie 35 96400 ROVANIEMI PÖYTÄKIRJA 26.5.2010 Pohjois-Suomen monialaiset sosiaali- ja terveyspalvelut

Lisätiedot

HALLINTO-OIKEUDEN TYÖSKENTELYN JÄRJESTÄMINEN, JOHTAMINEN JA HALLINTO

HALLINTO-OIKEUDEN TYÖSKENTELYN JÄRJESTÄMINEN, JOHTAMINEN JA HALLINTO TURUN HALLINTO-OIKEUS Ylituomarin päätös 1/2017/YT 2.1.2017 TURUN HALLINTO-OIKEUDEN TYÖJÄRJESTYS Tässä työjärjestyksessä määrätään, sen lisäksi mitä tuomioistuinlaissa, hallinto-oikeuslaissa ja hallintolainkäyttölaissa

Lisätiedot

YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ HOVIOIKEUDEN TOIMINTARAKENTEESTA. Presidentillä on johtamisessa tukenaan johtoryhmä, josta määrätään tarkemmin 6 :ssä.

YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ HOVIOIKEUDEN TOIMINTARAKENTEESTA. Presidentillä on johtamisessa tukenaan johtoryhmä, josta määrätään tarkemmin 6 :ssä. HELSINGIN HOVIOIKEUDEN TYÖJÄRJESTYS Tässä työjärjestyksessä annetaan tuomioistuinlain 1 luvun 4 :ssä tarkoitetut lakia täydentävät määräykset hovioikeuden toiminnasta, lainkäyttö- ja hallintoasioiden käsittelystä

Lisätiedot

KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2002

KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2002 KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2002 1. Toimintakatsaus 1.1. Perustehtävät ja toiminnan kuvaus, toiminta-ajatus Kuluttajavalituslautakunta antaa kirjallisia ratkaisusuosituksia kuluttajien

Lisätiedot

Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2011

Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2011 VALTAKUNNANSYYTTÄJÄNVIRASTON TYÖJÄRJESTYS Dnro 52/03/11 Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2011 Syyttäjälaitoksesta annetun lain (439/2011) 16 :n nojalla vahvistan, apulaisvaltakunnansyyttäjää ja

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Kaupunginkanslia 19/2014 Oikeuspalvelut Kaupunginlakimies

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Kaupunginkanslia 19/2014 Oikeuspalvelut Kaupunginlakimies Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) 42 Oikeudenkäynnit maanvuokraa ym. koskevissa asioissa HEL 2013-004568 T 03 01 01 Päätös Tuomioistuin Kantaja Vastaajat Tuomioistuimen diaarinro:t Päätöksen perustelut

Lisätiedot

Markkinaoikeuden työjärjestys

Markkinaoikeuden työjärjestys Markkinaoikeuden työjärjestys 2 (10) SISÄLLYS 1. YLEISET MÄÄRÄYKSET... 3 1 Soveltamisala... 3 2. TOIMINNAN JOHTAMINEN... 3 2 Johtamistoiminta... 3 3 Johtamisen perusperiaatteet... 3 4 Tavoitteiden asettaminen...

Lisätiedot

Rovaniemen hovioikeuspiirin tuomioistuinten lainkäytön laadunparannushanke. - Tuomarien aktiivista toimintaa oikeudenhoidon tason nostamiseksi

Rovaniemen hovioikeuspiirin tuomioistuinten lainkäytön laadunparannushanke. - Tuomarien aktiivista toimintaa oikeudenhoidon tason nostamiseksi Laamanni Harri Mäkinen Rovaniemen hovioikeuspiirin tuomioistuinten lainkäytön laadunparannushanke - Tuomarien aktiivista toimintaa oikeudenhoidon tason nostamiseksi 1. Johdannoksi Tulosohjaus otettiin

Lisätiedot

V u o s i k u u k a u s i t t a i s e t e n n a k k o t i e d o t

V u o s i k u u k a u s i t t a i s e t e n n a k k o t i e d o t Lapin liitto 26.1.2012 Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2011 LÄHDE: Tilastokeskus V u o s i 2 0 1 1 k u u k a u s i t t a i s e t e n n a k k o t i e d o t Muutos 2010-2011

Lisätiedot

Julkinen oikeusapu 2008

Julkinen oikeusapu 2008 Oikeus 2009 Julkinen oikeusapu 2008 Yksityiselle asiamiehelle annettujen oikeusapupäätösten määrä lisääntyi vuonna 2008 Valtion oikeusaputoimistoissa käsiteltiin vuonna 2008 yhteensä 71 479 julkisen oikeusavun

Lisätiedot

LAUSUNTOPYYNTÖ 5/ (2)

LAUSUNTOPYYNTÖ 5/ (2) LAUSUNTOPYYNTÖ 5/2017 1 (2) OULUN KÄRÄJÄOIKEUS 24.1.2017 OULUN KÄRÄJÄOIKEUDEN TUOMIOPIIRIN KUNNAT Asia Lautamiesten lukumäärä Oikeusministeriö on pyytänyt Oulun käräjäoikeudelta esitystä lautamiesten lukumäärästä

Lisätiedot

Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2009

Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2009 Ympäristöministeriön raportteja 5 2009 Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2009 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA 5 2009 Ympäristöministeriön

Lisätiedot

EI OIKEUTTA MAASSA SAA, ELLEI SITÄ ITSE HANKI

EI OIKEUTTA MAASSA SAA, ELLEI SITÄ ITSE HANKI EI OIKEUTTA MAASSA SAA, ELLEI SITÄ ITSE HANKI - Johtajana presidentti - Korkeimmalta oikeudelta haettava valituslupaa - Käsitellään erityisen vaikeita tapauksia ja tapauksia, joilla on ennakkotapauksen

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN KÄRÄJÄOIKEUDEN TYÖJÄRJESTYS

VARSINAIS-SUOMEN KÄRÄJÄOIKEUDEN TYÖJÄRJESTYS VARSINAIS-SUOMEN KÄRÄJÄOIKEUDEN TYÖJÄRJESTYS 1. YLEISTÄ Käräjäoikeuden tehtävänä on antaa oikeusturvaa tuomiopiirissään ratkaisemalla käsiteltäväksi saatetut asiat oikeudenmukaisesti, varmasti, nopeasti

Lisätiedot

VASTAUS VALIOKUNNAN SELVITYSPYYNTÖÖN

VASTAUS VALIOKUNNAN SELVITYSPYYNTÖÖN SELVITYS Oikeushallinto-osasto Hallitussihteeri Jennimari Huovinen 10.3.2017 OM 3/31/2016 Eduskunnan lakivaliokunnalle VASTAUS VALIOKUNNAN SELVITYSPYYNTÖÖN 3.3.2017 Summaaristen asioiden käsittelyn kehittämishanke

Lisätiedot

Turun hovioikeus Åbo hovrätt Toimintakertomus vuodelta 2011

Turun hovioikeus Åbo hovrätt Toimintakertomus vuodelta 2011 Turun hovioikeus Åbo hovrätt Toimintakertomus vuodelta 2011 Turun hovioikeuden toimintakertomus vuodelta 2011 Taitto: Pauliina Ruusu Virpi Viitanen Valokuvat: Pauliina Ruusu Sisällysluettelo 1. Johdon

Lisätiedot

YLEISET TUOMIOISTUIMET JA TYÖTUOMIOISTUIN VUONNA 2009

YLEISET TUOMIOISTUIMET JA TYÖTUOMIOISTUIN VUONNA 2009 YLEISET TUOMIOISTUIMET JA TYÖTUOMIOISTUIN VUONNA 2009 Korkeimman oikeuden, hovioikeuksien ja käräjäoikeuksien sekä työtuomioistuimen toimintakertomus Kannet ja taiton ohjeistus: Ahoy! Paino: Multiprint

Lisätiedot

Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2014

Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2014 Lapin liitto 27.1.2015 Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2014 LÄHDE: Tilastokeskus V u o s i 2 0 1 4 k u u k a u s i t t a i s e t e n n a k k o t i e d o t Muutos 2013

Lisätiedot

Oikeushallinto-osasto 2.5.2012 OM 7/021/2010 HOVIOIKEUKSIEN JA HALLINTO-OIKEUKSIEN RAKENNEUUDISTUS. Rakennemuutoksen yleiset perusteet

Oikeushallinto-osasto 2.5.2012 OM 7/021/2010 HOVIOIKEUKSIEN JA HALLINTO-OIKEUKSIEN RAKENNEUUDISTUS. Rakennemuutoksen yleiset perusteet MUISTIO Oikeushallinto-osasto 2.5.2012 OM 7/021/2010 HOVIOIKEUKSIEN JA HALLINTO-OIKEUKSIEN RAKENNEUUDISTUS Rakennemuutoksen yleiset perusteet Jyrki Kataisen hallitusohjelmassa on todettu, että riittävän

Lisätiedot

Riidan sovittelu tuomioistuimessa

Riidan sovittelu tuomioistuimessa Riidan sovittelu tuomioistuimessa Mitä tuomioistuinsovittelu on? Käräjäoikeuksissa voidaan ottaa riita-asioita soviteltavaksi. Sovittelun tarkoituksena on auttaa osapuolia löytämään riitaansa ratkaisu,

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle tutkintavankeuden vaihtoehtona määrättyjä valvontatoimia koskevan puitepäätöksen kansallista täytäntöönpanoa ja soveltamista koskevaksi lainsäädännöksi

Lisätiedot

Helsinki, Suomen Lakimiesliitto Uudenmaankatu 4-6 B Helsinki. Oikeusministeriö PL Valtioneuvosto LAUSUNTO (OM 7/021/2010)

Helsinki, Suomen Lakimiesliitto Uudenmaankatu 4-6 B Helsinki. Oikeusministeriö PL Valtioneuvosto LAUSUNTO (OM 7/021/2010) Helsinki, 27.9.2012 Suomen Lakimiesliitto Uudenmaankatu 4-6 B 00120 Helsinki Oikeusministeriö PL 25 00023 Valtioneuvosto LAUSUNTO (OM 7/021/2010) Lausuntonaan oikeusministeriön luonnokseen Hallituksen

Lisätiedot

Tuomioistuinviraston perustaminen

Tuomioistuinviraston perustaminen Lausuntopyyntö 21.04.2017 OM 9/021/2016 Tuomioistuinviraston perustaminen Johdanto asetti 10.5.2016 toimikunnan valmistelemaan tuomioistuinviraston perustamista. Toimikunnan määräaika päättyi 28.2.2017.

Lisätiedot

1. Lausunto hovioikeuksien näkökulmasta

1. Lausunto hovioikeuksien näkökulmasta ITÄ-SUOMEN HOVIOIKEUS Presidentti Pertti Nieminen Hovioikeudenneuvos Marja-Leena Honkanen Kuopio 25.9.2017 Eduskunnan lakivaliokunnalle Asia: Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 42 27.05.2014. Opettajien virat, niiden nimikkeet ja virkojen numerointi 493/01/2014

Sivistyslautakunta 42 27.05.2014. Opettajien virat, niiden nimikkeet ja virkojen numerointi 493/01/2014 Sivistyslautakunta 42 27.05.2014 Opettajien virat, niiden nimikkeet ja virkojen numerointi 493/01/2014 Sivla 42 Valmistelija: rehtori Markku Tani, puh. 040 836 5620, etunimi.sukunimi@savitaipale.fi OVTES/opettajien

Lisätiedot

Turun hovioikeus Åbo hovrätt Toimintakertomus vuodelta 2013

Turun hovioikeus Åbo hovrätt Toimintakertomus vuodelta 2013 Turun hovioikeus Åbo hovrätt Toimintakertomus vuodelta 2013 Kannen kuva: Yksityiskohta hovioikeuden rullaverhosta (1870-1890) Sisällysluettelo 1. Presidentin katsaus...1 2. Hovioikeuden toiminnan vaikuttavuus...3

Lisätiedot

Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2006

Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2006 YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA 5 2006 Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2006 Helsinki 2006 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA

Lisätiedot