Johdon katsaus. Toimintavuosi 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Johdon katsaus. Toimintavuosi 2014"

Transkriptio

1 ROVANIEMEN HOVIOIKEUS ROAVVENJÁRGGA HOAVVARIEKTI Toimintakertomus 2014

2 Sisällysluettelo Johdon katsaus 3 Toimintavuosi Rovaniemen hovioikeuden tuloksista 4 Muutoksenhakualttius ja käräjäoikeuksien ratkaisujen pysyvyys 5 Rovaniemen hovioikeuden laadunarviointijärjestelmä 5 Hovioikeuspiirin tuomioistuinten lainkäytön laatuhankkeen 16. toimintavuosi 6 Kiitokset 6 Hovioikeuden tehtävät ja toimialue 7 Hovioikeuden organisaatio ja henkilökunta 8 Lainkäyttötoiminta ja lainkäyttökokoonpanot 11 Tietoja kertomusvuoden toiminnasta 12 Saapuneet / annetut / vireillä olevat asiat 12 Käsittelyajat asiaryhmittäin 12 Saapuneet asiat käräjäoikeuksittain 13 Pääkäsittelyt ja matkakäräjät 13 Pääkäsittelyt paikkakunnittain 14 Muutoksenhaku hovioikeuden ratkaisuihin 14 Hovioikeuksien yhteisiä tilastoja Työtilastoja 15 Jatkokäsittelylupa-asioiden lukumäärät Ratkaistut jatkokäsittelylupa-asiat Muu toiminta 16 Hallinto ja johtoryhmä 16 Lainkäytön yhtenäisyyden seurantaryhmä 16 Käräjäoikeuksien valvonta 16 Tuomioistuinten jalkapalloturnaus 16 Hovioikeuden remontti 17 Läksiäisiä hovioikeudessa 18 Huomionosoitukset vuonna Hovioikeuden tulostavoitteet ja niiden toteutuminen 20

3 Hovioikeuden presidentti Marianne Wagner-Prenner Kuva Helena Rännäli Johdon katsaus Toimintavuosi 2014 Rovaniemen hovioikeuden toimintavuosi 2014 alkoi laajalla vesivahingolla. Sään lämpenemisestä aiheutuneet sulamisvedet pääsivät läpi tasakattomme piip pujen juurista ja kastelivat sisätiloja kolmannessa ja toisessa kerroksessa. Useita työhuoneita joutui veden valtaan. Kuivatukset ja vahinkojen korjaamiset kestivät heinäkuun lopulle saakka. Työskentely remontin sekä pöly- ja meluhaittojen keskellä koetteli tietenkin henkilökuntaa. Erittäin merkittävä muutos oli Kainuun käräjäoikeuden liittäminen Rovaniemen hovioikeuden tuomiopiiriin Toimintaperiaatteena on, että Kainuun pääkäsittelyt istutaan Kainuussa. Tämä tarkoittaa tietenkin matkakäräjien ja matkakustannusten kasvua. Hovioikeus kävi Kainuun käräjäoikeudessa tutustumiskäynnillä, minkä yhteydessä sovittiin salivarauksista ja muista käytännön kysymyksistä. Ensimmäiset matkakäräjät Kainuuseen tehtiin helmikuussa Vuosi 2014 oli poikkeuksellinen myös sen suhteen, että useita pitkäaikaisia työntekijöitä jäi eläkkeelle, muun muassa hovioikeudenlaamanni Erkki Nenonen ja hovioikeudenneuvos Helinä Haataja. Presidentti Esko Oikarinen oli jäänyt eläkkeelle jo syksyllä Sain nimityksen presidentin tehtävään vuoden 2014 toimintakertomus

4 alusta lukien. Molempien osastojen hovioikeudenlaamannin virat täytettiin Neljästä tiimistä vain yhdessä jatkoi entinen puheenjohtaja. Tästä on tietenkin seurannut se, että koko johdon vaihtuminen on tuonut uusia haasteita työhömme. Rovaniemen hovioikeuden tuloksista - sulkeissa vuoden 2013 tulokset Hovioikeuden toimintavuoden tuloksiin voidaan remonteista ja johdon vaihtumisesta huolimatta jälleen olla tyytyväisiä, niin määrällisesti kuin laadullisesti. Kertomusvuodelle asetetut tavoitteet saavutettiin lukuun ottamatta kahta käsittelyaikatavoitetta. Vuonna 2014 Rovaniemen hovioikeuteen saapui juttua, mikä oli 205 juttua eli noin 20 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna. Kun 2013 saapui 91 juttua enemmän kuin vuonna 2012, on hovioikeuden juttumäärä kasvanut kahdessa vuodessa 296 jutulla eli 31 prosentilla. Asiamäärien kasvu vuonna 2014 ei selity yksistään Kainuun käräjäoikeuden ratkaisuista tehdyillä valituksilla, joita oli vain noin kolmasosa kasvusta. On huomattava, että Kainuun osuus tulee todennäköisesti vuonna 2015 vielä kasvamaan, koska Kainuu liitettiin Rovaniemen hovioikeuteen vasta huhtikuusta 2014 alkaen. Neljäsosa kasvusta oli niin sanottuja toistejuttuja. Hieman vajaa puolet juttumäärien kasvusta johtuu riita- ja rikosasioiden valitusten määrän kasvusta muiden käräjäoikeuksien osalta. Lukuun ottamatta Itä-Suomen hovioikeutta (- 9 %) myös muissa hovioikeuksissa juttumäärät kasvoivat 2014 noin 4 10 prosentilla (yhteensä 487 jutulla). Näin ollen aiempi asiamäärien väheneminen hovioikeuksissa on taittunut hienoisesti toiseen suuntaan. Viime vuonna hovioikeudet ratkaisivat/antoivat asioita yhteensä 9 845/ Rovaniemen hovioikeudessa saavutettiin tavoite eli ratkaistua/annettua juttua. Ratkaistujen juttujen määrä oli ja annettujen juttujen määrä Hovioikeuteen saapui juttua. Vuoden lopussa hovioikeudessa oli antamatta 663 juttua ja ratkaisematta 603 juttua. Luvut kertovat, että näillä resursseilla hovioikeudessa on odotettavissa ruuhkautumiskehitys. Käsittelyajat pitenivät jonkin verran ja keskimääräinen vireilläoloaika kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna. Yli vuoden vireillä olleita asioita oli toimintavuoden päättyessä 23, edellisenä vuonna 19. Keskimääräinen vireilläoloaika vuonna 2014 oli 4,3 kk (4,0 kk), keskimääräinen käsittelyaika 5,9 kk (5,3 kk), käsittelyaika pääkäsittelyasioissa oli 8,8 kk (8,6 kk) ja käsittelyaika esittelyjutuissa 5,1 kk (4,4 kk). Jatkokäsittelylupajutuissa keskimääräinen käsittelyaika oli 2,6 kk (1,8 kk). Käsittelyajat esittelyasioissa ja jatkokäsittelylupa-asioissa jäivät jonkin verran tulostavoiteasiakirjassa sovituista. Vuoteen 2013 verrattuna pääkäsittelyjen määrä 2014 väheni hovioikeudessa 21 pääkäsittelyllä. Lukumäärä oli vuonna 2014 yhteensä 209 pääkäsittelyä eli 20 % ratkaistuista asioista (v pääkäsittelyä eli 23 % ratkaistuista asioista). Kertomusvuonna matkakäräjiä toimitettiin 103 jutussa eli matkakäräjien osuus pääkäsittelyistä oli 49 %, kun vastaava osuus oli edellisenä vuonna 53 %. Hovioikeus toimittaa siten pääkäsittelyt matkakäräjinä noin puolessa kaikista pääkäsittelyistä. Pääkäsittelyjen määrän vähenemistä selittää se, että syksyn 2014 aikana useita pääkäsittelyjä jouduttiin asianosaisista johtuvista syistä siirtämään vuodelle Jatkokäsittelylupa-asioiden seurantatiedot osoittavat, että Rovaniemen hovioikeuteen 2014 saapuneista asiasta kuului jatkokäsittelylupajärjestelmän piiriin 44,09 %, edellisenä vuonna osuus oli 42,04 %. Kertomusvuonna lupa myönnettiin 302 (57,63 %) asiassa, lupa evättiin kokonaan 203 (38,74 %) asiassa ja lupa myönnettiin osittain 19 (3,63 %) asiassa. Eri hovioikeuksissa jatkokäsittelylupa-asioiden osuus kaikista asioista vaihteli 28,72 44,09 prosentin välillä (RHO 44,09 %). Epäämisprosentit vaihtelivat 38,74 53,80 prosentin välillä (RHO 38,74 %). Luvut on saatu Helsingin hovioikeuden tekemästä tilastosta. Jatkokäsittelylupajärjestelmän piiriin kuuluvia asioita saapui Rovaniemen hovioikeuteen 116 enemmän kuin vuonna Niistä rikosasioita 51,72 prosenttia, riita-asioita 46,55 prosenttia. Viimeksi mainittu kasvu johtuu lähes kokonaan edellä kerrotuista toistejutuista. Asioiden laajuutta, vaikeusastetta ja työmäärää voidaan kuvata myös toteutuneiden pääkäsittelyjen keston perusteella. Hovioikeuksissa yli 8 tuntia kestäneiden pääkäsittelyjen osuus hovioikeuden omista pääkäsittelyistä oli vuonna 2014 Helsingin hovioikeudessa 13,2 %, Rovaniemen hovioikeudessa 18,6 % (v ,74 %), Vaasan hovioikeudessa 9,8 %, Itä-Suomen hovioikeudessa 8,8 % ja Turun hovioikeudessa 5,8 %. Laajojen pääkäsittelyasioiden määrä on erityisesti Rovaniemen hovioikeudessa kasvanut. Laajoja huumausainerikosjuttuja, talousrikoksia, sopimusriitoja ja kiinteistön kauppariitoja on tullut vireille enenevässä määrin ja sama trendi näyttää jatkuvan. Rikosasioiden osuus kaikista Rovaniemen hovioikeuden ratkaisemista asioista oli kertomusvuonna 67,45 %. Riita-asioita oli 25,75 % ja muita asioita 6,80 %. Hovioikeudessa ratkaistujen rikosasioiden yleisimmät asianimikkeet olivat pahoinpitely, törkeä pahoinpitely ja törkeä rattijuopumus. Muutoksenhakualttius ja käräjäoikeuksien ratkaisujen pysyvyys Muutoksenhakualttiutta kuvaavaa keskimääräistä muutoksenhakuprosenttia rikosasioissa ei ole tässä vaiheessa rikostuomiosovellus Ritusta johtuvista syistä saatavissa valtakunnallisista tilastoista. Rovaniemen hovioikeuspiirissä kertomusvuonna tuomioon päättyneissä laajoissa riita-asioissa keskimääräinen muutoksenhakuprosentti oli 27,6 %, koko maassa 31,1 %. Hovioikeuspiirin muutoksenhakuprosentin mataluutta selittänee osaltaan hovioikeuspiirin tuomioistuinten pitkään jatkunut laatu- ja muu kehittämistyö sekä myös tuloksellisesti käynnistyneet lapsija muiden asioiden tuomioistuinsovittelut. Vuonna 2014 hovioikeus muutti ratkaisemissaan asioissa käräjäoikeuden ratkaisun lopputulosta näytön uudelleen arvioinnin tai muun syyn takia 25,2 %:ssa (24,16 %) asioista. Koko maan vastaava luku oli 24,6 % (25,82). Rovaniemen hovioikeuden laadunarviointijärjestelmä Hovioikeuspiirin laatuhankkeen käynnistäjänä ja kehittäjänä ansioitunut presidentti Oikarinen julkaisi syyskuussa Laatu on oikeudenmukaisuutta -seminaarin yhteydessä hänen johdollaan kehitetyn Rovaniemen hovioikeuden laadunarviointijärjestelmän. Sen keskeisenä periaatteena on hovioikeuden toimin nan ja tulosten arviointi- ja kehittämistyö kolmivuotis kausittain itsearvioinnin sekä sidosryhmä- ja asiantuntija-arvioinnin avulla. Laadunarviointi otettiin käyttöön vuoden 2014 alusta. Kolmivuotiskauden ensimmäisenä osiona toteutettiin hovioikeuden sisäinen itsearviointikysely. Kyselyt kohdistuivat yhdeksään arviointialueeseen, joista osa oli toimintatapojen arviointialueita (johtajuus, strategia ja toiminnan suunnittelu, henkilöstö, yhteistyösuhteet, resurssit ja prosessit) ja osa tulosten arviointialueita (asiakas- ja kansalaistulokset, henkilöstötulokset, yhteiskuntavastuutulokset sekä keskeiset suorituskykytulokset). Lainkäyttöhenkilökunnalle ja kansliahenkilökunnalle tehdyt kyselyt poikkesivat hieman toisistaan, väittämiä oli 60/52. Saadut vastaukset analysoitiin, tuloksista ja keskeisimmiksi kehittämiskohteiksi valittavista teemoista keskusteltiin sekä henkilöstöryhmittäin että koko henkilökunnan kesken. Arvioinnin päätteeksi asetettiin kolme kehittämiseen liittyvää painopistealuetta: kansliahenkilökunnan työn johtamisen kehittäminen, lainkäyttöhenkilökunnan työnkulut ja 4 Rovaniemen Hovioikeus toimintakertomus

5 laajojen asioiden hallinnointi sekä kouluttautumisen ja erikoistumisen edistäminen. Itsearviointikyselyn ja myös toteutetun valtakunnallisen työtyytyväisyyskyselyn (VMBaro) tulokset Rovaniemen hovioikeuden osalta olivat varsin hyvät. Hovioikeuspiirin tuomioistuinten lainkäytön laatuhankkeen 16. toimintavuosi Vuoden 2013 laatutyön pääpaino oli laatumittariston mukaisen laadunmittauksen toteuttaminen käräjäoikeuksissa. Mittaristo pilotoitiin vuonna 2007 ja vuonna 2013 oli kysymyksessä toinen mittaus. Alustavat raportit esitettiin syksyn 2013 laatupäivillä, lopullinen raportti esitetään laatupäivillä Laadunmittauksen tuloksista ja vertailusta on tekeillä pilotointimittaus yhteistyössä Lapin yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnan kanssa. Keskeisinä laatuteemoina 2014 olivat työprosessit lapsioikeudellisissa asioissa sekä tuomion perustelujen laatu-/laajuus-/ kirjoitustapakysymykset. Laatuhankkeessa myös jatkettiin tuomioistuinsovittelun aktivointia hovioikeuspiirin käräjäoikeuksissa. Sitä tuettiin runsaalla koulutuksella ja muilla kehittämispanostuksilla. Saavutetut tulokset ovat olleet esimerkillisen rohkaisevia niin määrällisesti kuin toiminnallisestikin erityisesti Oulun käräjäoikeudessa. Vuoden 2014 laatupäivät pidettiin Lapin yliopiston suuressa Fellman-salissa, koska kaikki lähes 200 osallistujaa eivät olisi mahtuneet hovioikeuden auditorioon. Tämä osoittaa, että hovioikeuspiirin tuomarit, esittelijät sekä sidosryhmät osallistuvat aktiivisesti yhteiseen lainkäytön kehittämistyöhömme. Se mahdollistaa myös kehittämistyön tehokkaat vaikutukset. Keskeisenä yhteistyökumppanina laatuhanketta tukevassa täydennyskoulutuksessa oli aikaisempien vuosien tapaan Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunta, jonka edustajien kanssa pidettiin koulutusasioihin liittyvä yhteistyöpalaveri. Palaverissa sovittiin, että hovioikeuteen otetaan myös vuonna 2015 neljä oikeustieteen opiskelijaa kolmen kuukauden harjoitteluun. Kiitokset Esitän hovioikeuden henkilökunnalle sekä tuomiopiirin käräjäoikeuksille parhaimmat kiitokset sitoutuneesta, ahkerasta ja laadukkaasta työstä sekä saavutetuista tuloksista vuonna Erityisesti on kiitettävä henkilökuntaa, joka laajasta vesivahingosta, remontista, johdon vaihtumisesta ja asiamäärien kasvusta huolimatta on tehnyt erinomaisen tuloksen ja vielä jaksanut säilyttää hyvän yhteishengen ja energian. Rovaniemellä, toukokuun 6. päivänä 2015 Marianne Wagner-Prenner Hovioikeuden presidentti Hovioikeuden tehtävät ja toimialue Hovioikeus käsittelee valitukset ja kantelut käräjäoikeuden ratkaisuista. Valitusasiat muodostuvat pää asiassa rikos-, riita- ja hakemusasioista. Lisäksi hovioikeus käsittelee ensimmäisenä oikeusasteena tiettyjä virkasyyteasioita sekä esimerkiksi valvoo tuomiopiirinsä käräjäoikeuksien toimintaa. Rovaniemen hovioikeuden tuomiopiiriin kuuluivat - Kemi-Tornion käräjäoikeus (kanslia Kemissä, istuntopaikat Kemissä, Torniossa ja Ylitorniolla) - Lapin käräjäoikeus (kansliat Rovaniemellä ja Sodankylässä, istuntopaikat Inarissa (Ivalo), Kemijärvellä, Kittilässä, Rovaniemellä, Sodankylässä ja Utsjoella sekä saakka Muoniossa) Rovaniemen hovioikeuspiirin käräjäoikeudet Maapinta-ala ,29 km2 Asukasluku Kemi-Tornion käräjäoikeus asukasta - Oulun käräjäoikeus (kansliat Oulussa ja Kuusamossa, istuntopaikat Kuusamossa, Oulussa ja Pudasjärvellä) - Ylivieska-Raahen käräjäoikeus (kansliat ja istuntopaikat Ylivieskassa ja Raahessa). Hovi- ja hallinto-oikeusverkoston muutosten myötä aiemmasta Itä-Suomen hovioikeuden tuomiopiiristä siirrettiin Rovaniemen hovioikeuden tuomiopiiriin lukien - Kainuun käräjäoikeus (kanslia Kajaanissa, istuntopaikat Kajaanissa, Kuhmossa ja Suomussalmella). Lapin Käräjäoikeus asukasta Oulun käräjäoikeus asukasta ylivieska-raahen käräjäoikeus asukasta kainuun käräjäoikeus asukasta 6 Rovaniemen Hovioikeus toimintakertomus

6 Hovioikeuden organisaatio ja henkilökunta organisaatio Hovioikeudessa on lainkäyttöasioita varten kaksi osastoa ja niillä omat osastokansliansa. Hallintoasioita varten hovioikeudessa on hallintokanslia. Hovioikeudessa työskenteli kertomusvuoden lopussa 51 henkilöä. Lainkäyttöosasto I Presidentti Johtoryhmä Täysistunto Lainkäyttöosasto II Hallintokanslia Eron virastaan saaneet kertomusvuoden aikana: - asessori Ritva Pelttari ja viskaali Elina Karvo lukien - hovioikeudenlaamanni Erkki Nenonen lukien - ylivirastomestari Janne Turunen lukien - hovioikeudenneuvos Helinä Haataja lukien - lainkäyttönotaari Anu Rautanen lukien - viskaali Arto Mäkinen lukien. Hovioikeudenlaamanni Hovioikeudenneuvokset Asessori Viskaalit Osastokanslia Lainkäyttönotaari Lainkäyttösihteerit Hovioikeudenlaamanni Hovioikeudenneuvokset Asessori Viskaalit Osastokanslia Lainkäyttönotaari Lainkäyttösihteerit Kirjaamo/ Arkisto Kirjaaja Apulaiskirjaaja Lainkäyttösihteeri Kansliapäällikkö Hallintonotaari Johdon sihteeri kirjasto Informaatikko VIRASTOMESTARI- PALVELUT Ylivirastomestari Virastomestari Nimitykset vakinaisiin virkoihin kertomusvuoden aikana: - asessorin virkoihin määräaikainen käräjätuomari, viskaali Anu Mäki ja määräaikainen hovioikeudenneuvos, viskaali Teija Ahola lukien - viskaalin virkaan viskaali Ville Vuorialho lukien - hovioikeudenlaamannin virkoihin hovioikeudenneuvos Sakari Laukkanen ja hovioikeudenneuvos Teija Unkila lukien - viskaalin virkoihin käräjätuomari Timo Lahdenperä, viskaali Niina Pauna ja määräaikainen viskaali Teemu Saukkoriipi lukien - ylivirastomestarin virkaan virastomestari Arto Alaluusua lukien - lainkäyttönotaarin virkaan lainkäyttösihteeri Kaisa Kähkönen lukien - viskaalin virkaan viskaali Teemu Saukkoriipi lukien. 8 Rovaniemen Hovioikeus toimintakertomus

7 Hovioikeuden henkilökunta Lainkäyttötoiminta ja lainkäyttökokoonpanot Presidentti Marianne Wagner-Prenner Hovioikeudenlaamannit Sakari Laukkanen Teija Unkila Hovioikeudenneuvokset Auli Vähätörmä Tapio Kamppinen Tapio Alkula Maarit Tukiainen Seppo Hyartt Esko Arponen Petri Nykänen Pasi Oikkonen Liisa Rintala Kaarina Ollikainen Terhi Mokko Määräaikaiset hovioikeudenneuvokset Teija Ahola Janne Mononen Kirsi Erkkilä Ville Vuorialho Teemu Saukkoriipi Käräjänotaari Sari Semenoff Hallintonotaari Eija Kivilahti Johdon sihteeri Riitta Puolakka Kirjaaja Marja-Leena Pitkäniemi Informaatikko Arja Suomäki Lainkäyttönotaarit Tuula Ålander Helvi Kuoksa Päivi Niemi Kaisa Kähkönen Hovioikeusuudistuksen tultua voimaan vuonna 1998 toimintamalliksi valittiin tiimimalli, jossa lainkäyttöosastot jakaantuvat kahteen jäsenten ja esittelijöiden, lainkäyttönotaarin ja lainkäyttösihteerin muodostamaan ryhmään, tiimiin. Nämä lainkäyttötiimit ovat itseohjautuvia ja tulosvastuullisia yksiköitä, joiden puheenjohtajina toimivat hovioikeudenlaamannit ja virassa vanhimmat hovioikeuden jäsenet. Osasto I Tiimien puheenjohtajina ovat kertomusvuoden lopussa toimineet hovioikeudenlaamannit Sakari Laukkanen ja Teija Unkila sekä hovioikeudenneuvokset Auli Vähätörmä ja Tapio Kamppinen. Osaston johtajana toimii hovioikeudenlaamanni. Osasto II Tiimi 1 Tiimi 2 Tiimi 1 Tiimi 2 Jäsenet Jäsenet Jäsenet Jäsenet Kansliapäällikkö Hannu Gyldén Asessori Anu Mäki vv. Määräaikaiset asessorit Timo Lahdenperä Viskaalit Hannele Pyy-Ahonen vv. Marjo Juotasniemi vv. Määräaikaiset viskaalit Jane Iisakka Riku Tuikkala Tuomo Hietanen Emilia Välimaa Juha Kärkölä Leena Tolonen Ville Lääkkölä Niina Pauna Suvi Hannula vv. Hanna Haurinen Meriel Koppström vv. Laura Korhonen Salla Erola Mari-Lea Kovanen vv. Mari Juopperi Lainkäyttösihteerit Iiris Henttunen Kirsi Lehto Anne Korva Taina Valtonen vv. Apulaiskirjaaja Raija Inkeröinen vv. Määräaikainen apulaiskirjaaja Sanna Halvari Määräaikaiset lainkäyttösihteerit Pirita Enbuska Eija Saavalainen Katja Riva Ylivirastomestari Arto Alaluusua Virastomestari Mika Ylinenpää Hovioikeudenlaamanni Hovioikeudenneuvos (pj.) Hovioikeudenlaamanni Hovioikeudenneuvos (pj.) 3 hovioikeudenneuvosta 3 hovioikeudenneuvosta 3 hovioikeudenneuvosta 3 hovioikeudenneuvosta 1,5 määräaikaista hovioikeudenneuvosta Esittelijät Esittelijät Esittelijät Esittelijät Asessori 3 viskaalia Asessori 3 viskaalia 2 viskaalia 2 viskaalia Käräjänotaari Kanslia Kanslia Kanslia Kanslia Lainkäyttönotaari Lainkäyttönotaari Lainkäyttönotaari Lainkäyttönotaari Lainkäyttösihteeri Lainkäyttösihteeri Lainkäyttösihteeri Lainkäyttösihteeri toimintakertomus

8 Tietoja kertomusvuoden toiminnasta Saapuneet asiat käräjäoikeuksittain KÄRÄJÄOIKEUS Asiamäärä 2012 osuus hovioikeuteen saapuneista asioista Asiamäärä 2013 osuus hovioikeuteen saapuneista asioista Asiamäärä 2014 osuus hovioikeuteen saapuneista asioista 1400 Saapuneet / annetut / vireillä olevat asiat Saapuneet asiat Kainuu ( lukien) ,3 % Kemi-Tornio ,8 % ,7 % ,8 % Lappi ,1 % ,3 % ,4 % Annetut asiat Vireillä Oulu ,7 % ,4 % ,7% Ylivieska-Raahe ,0 % ,6 % ,3 % Muut 13 1,4 % 10 0,97 % 7 0,5 % Yhteensä Käsittelyajat asiaryhmittäin 2014 Yli vuoden vireillä olleita juttuja oli yhteensä 23. Muutoksenhakuasioiden keskimääräinen käsittelyaika oli Rovaniemen hovioikeudessa 5,9 kuukautta (2013: 5,3 kk) ja keskimääräinen vireilläoloaika oli 4,3 kuukautta (2013: 4 kk). pääkäsittelyt ja matkakäräjät Pääkäsittelyt 293 (25,2 %) 334 (30,1 %) 251 (24,8 %) 230 (23,0 %) 209 (19,9 %) Niistä matkakäräjiä 152 (51,9 %) 146 (43,7 %) 118 (47,0 %) 121 (52,6 %) 103 (49,3%) Pääkäsittelyt ja matkakäräjät (vuosi 2013 sulkeissa) Pääkäsittelyitä toimitettiin toimintavuoden aikana 209 (230) asiassa, joista rikosasioita oli 167 (169) ja riita-asioita 41 (60) ja hakemusasioita 1 (1). Pääkäsittelyt kestivät yhteensä (1 114) tuntia eli keskimääräinen käsittelyaika asiaa kohti oli hieman yli 5 (5) tuntia. Pääkäsittelyitä toimitettiin matkakäräjillä 103 (121) asiassa, joten matkakäräjien osuus pidetyistä pääkäsittelyistä oli 49,3 % (52,6 %). kuukautta Rikosasiat Riita-asiat Ulosottoasiat Hakemusasiat Pääkäsittelyt (osuus ratkaistuista) Matkakäräjät (osuus pääkäsittelyistä) 12 Rovaniemen Hovioikeus toimintakertomus

9 PÄÄKÄSITTELYT PAIKKAKUNNITTAIN Hovioikeuksien yhteisiä tilastoja Kemi Kuusamo Oulu Raahe Rovaniemi Sodankylä 1 Tornio 1 Ylivieska Yhteensä Saapuneet asiat (jäsen) työtilastoja Ratkaistut asiat (jäsen) Vireillä olevat asiat Keskimääräinen vireilläoloaika Turku (64) (57) ,7 kk Vaasa (56) (57) 703 5,5 kk Itä-Suomi (52) (54) 548 4,1 kk Helsinki (54) (55) ,1 kk Rovaniemi (69) (59) 663 4,3 kk Yhteensä ,7 kk Muutoksenhaku hovioikeuden ratkaisuihin Valituslupaa korkeimmalta oikeudelta pyydettiin 224 Rovaniemen hovioikeuden ratkaisemassa asiassa. Valituslupapyynnöt koskivat marraskuun 2013 ja lokakuun 2014 välisenä aikana annettuja hovioikeuden ratkaisuja, joita oli Samana aikana korkein oikeus myönsi seitsemän valituslupaa ja antoi ratkaisunsa 18 asiassa. Korkein oikeus muutti tai kumosi yhteensä kahdeksan hovioikeuden ratkaisua ja palautti niistä kaksi asiaa hovioikeuden käsiteltäväksi. Pääkäsittelyssä olleet asiat Matkakäräjillä olleet asiat Osuus pääkäsittelyistä Turku ,1 % Vaasa ,7 % Itä-Suomi ,3 % Helsinki Rovaniemi ,3 % Yhteensä ,2 % Jatkokäsittelylupa-asioiden lukumäärät 2014 Saapuneet JKL:n piiriin kuuluvat asiat JKL-asioiden osuus saapuneista Turku ,63 % Vaasa ,10 % Itä-Suomi ,43 % Helsinki ,72 % Rovaniemi ,09 % Yhteensä ,66 % ratkaistut jatkokäsittelylupa-asiat 2014 Evätty Prosenttia JKLratkaisuista Myönnetty Prosenttia JKLratkaisuista myönnetty osittain Prosenttia JKLratkaisuista Turku ,21 % ,22 % 73 7,56 % Vaasa ,99 % ,50 % 68 11,51 % Itä-Suomi ,59 % ,92 % 28 4,29 % Helsinki ,80 % ,50 % 82 7,70 % Rovaniemi ,74 % ,63 % 19 3,63 % Yhteensä ,12 % ,76 % 270 7,10 % 14 Rovaniemen Hovioikeus toimintakertomus

10 Muu toiminta Hallinto ja johtoryhmä Hovioikeuden hallinto- ja talousasioista vastaavat hovioikeuden presidentti ja kansliapäällikkö. Presidentin apuna hovioikeuden toiminnan johtamisessa ja kehittämisessä toimii johtoryhmä. Varsinaiseen johtoryhmään kuuluvat presidentti puheenjohtajana sekä jäseninä hovi oikeudenlaamannit ja kansliapäällikkö. Kertomusvuonna johtoryhmä kokoontui 10 kertaa säännöllisesti laajennetussa kokoonpanossa siten, että myös tiimien puheenjohtajat osallistuivat johtoryhmän kokouksiin. Lainkäytön yhtenäisyyden seurantaryhmä Hovioikeudessa toimii lainkäytön yhtenäisyyden seurantaryhmä, joka käsittelee lainkäyttöön liittyviä ajankohtaisia aiheita ja edistää lainkäytön yhtenäisyyttä. Seurantaryhmän puheenjohtajana toimii hovioikeuden presidentti ja sihteerinä tehtävään nimetty hovioikeuden esittelijä. Seurantaryhmän jäsenet nime tään vuosittain kaikista henkilöstöryhmistä. Käräjäoikeuksien valvonta ISBN ISBN ROVANIEMI COURT OF APPEAL Model for the Quality Assessment System ISBN ROVANIEMI COURT OF APPEAL Model for the Quality Assessment System ROVANIEMI COURT OF APPEAL ROVANIEMI COURT OF APPEAL Model for the Quality Assessment System ROVANIEMI COURT OF APPEAL Model for the Quality Assessment System Model for the Quality Assessment System ROVANIEMI COURT OF APPEAL Model for the Quality Assessment System Vuonna 2014 julkaistiin englanninkielinen versio Rovaniemen hovioikeuden laadunarviointijärjestelmästä (Rovaniemi Court of Appeal Model for the Quality Assessment System) Turnaukseen osallistui 12 joukkuetta eri tuomioistuimista. Turnaukseen osallistuivat Korkein oikeus, kaikki hovi oikeudet, edellisenä vuonna turnauksen voittanut Keski-Suomen käräjäoikeus sekä käräjä- ja hallinto- oikeuksia lähinnä Rovaniemen hovioikeuspiirin alueelta. Turnauksen avasivat hovioikeuden presidentti ja Joulupukki, joka potkaisi turnauksen avauspotkun. Turnauksen voitti Helsingin hovioikeus. Toiseksi turnauksessa sijoittui Pohjois-Savon käräjäoikeus ja kolmanneksi Lapin käräjäoikeus. Hovioikeuden remontti Vuonna 2014 hovioikeuden rakennuksessa tehtiin varsin mittava vesivahingosta aiheutunut remontti. Remontti hankaloitti hovioikeudessa työskentelyä, mutta henkilökunnan myönteisen asenteen ja joustavuuden ansioista remontista selvittiin hyvin. Remontti valmistui Hovioikeus valvoo hovioikeuspiiriin kuuluvien Kainuun, Kemi-Tornion, Lapin, Oulun ja Ylivieska-Raahen käräjäoikeuksien toimintaa. Käräjäoikeuksien ja hovioikeuden välistä yhteydenpitoa ja käräjäoikeuksien valvontaa hoitavat siihen erikseen nimetyt hovioikeuden jäsenet ja esittelijä. Vuonna 2014 hovioikeus teki tarkastuskäynnin Lapin käräjäoikeuteen ja Oulun käräjäoikeuteen Tarkastukset tehtiin Lapin käräjäoikeuden Sodankylän ja Rovaniemen kanslioihin sekä Oulun käräjäoikeuden Oulun kansliaan. Tarkastavien jäsenten ja esittelijän lisäksi tarkastuskäynneille osallistui hovioikeuden presidentti. Tarkastuskäynneistä laaditaan vuosittain erillinen tarkastuskertomus. Tuomioistuinten jalkapalloturnaus Rovaniemen hovioikeus järjesti tuomioistuinten jalkapalloturnauksen Rovaniemellä Rovaniemen hovioikeuden jalkapallojoukkue yhteispotretissa Joulupukin kanssa Hovioikeus remontoitavana 16 Rovaniemen hovioikeus toimintakertomus

11 Läksiäisiä hovioikeudessa Hovioikeudesta siirtyi vuonna 2014 eläkkeelle useita hovioikeudessa pitkään vaikuttaneita henkilöitä. Hovi oikeudenlaamanni Erkki Nenonen siirtyi eläkkeelle , ylivirastomestari Janne Turunen , hovioikeudenneuvos Helinä Haataja ja lainkäyttönotaari Anu Rautanen Heis- tä Erkki Nenonen, Anu Rautanen ja Janne Turunen olivat hovioikeuden alkuperäistä henkilökuntaa. Anu Rautanen ja Janne Turunen olivat aloittaneet hovioikeuden palveluksessa jopa ennen kuin hovioikeuden toiminta käynnistettiin Myös Helinä Haataja oli tullut hovioikeuden palvelukseen pian toiminnan käynnistymisen jälkeen. Hovioikeudenlaamanni Erkki Nenonen Ylivirastomestari Janne Turunen Lainkäyttönotaari Anu Rautanen Huomionosoitukset vuonna 2014 Rovaniemen hovioikeuden hopeinen mitali luovutettiin hovioikeudenneuvos Maarit Tukiaiselle, Esko Arposelle ja Kaarina Ollikaiselle. Rovaniemen hovioikeuden standaari luovutettiin Itä- Suomen hovioikeuden presidentti Olavi Snellmanille, hovioikeudenlaamanni Erkki Nenoselle, Suomen asianajajaliiton pääsihteeri Markku Ylöselle ja Kainuun käräjäoikeudelle. Tasavallan Presidentti myönsi Suomen Leijonan komentajamerkin Oulun käräjäoikeuden laamanni Ville Konsénille ja Suomen Valkoisen Ruusun ritarikunnan I luokan ritarimerkin hovioikeudenneuvos Tapio Kamppiselle. Tasavallan Presidentti myönsi valtion virka-ansiomerkin hovioikeudenlaamanni Teija Unkilalle, hovioikeudenneuvos Seppo Hyarttille ja lainkäyttönotaari Kaisa Kähköselle. 18 Rovaniemen hovioikeus toimintakertomus

12 Hovioikeuden tulostavoitteet ja niiden toteutuminen TavoiTe ToTeuTunuT Henkilöstömäärä 48,8 htv 51,3 htv Saapuvien asioiden määrä kpl kpl Annettujen asioiden määrä kpl kpl Pääkäsittelyssä ratkaistut 260 kpl 209 kpl Esittelystä ratkaistut 590 kpl 638 kpl Ei jatkokäsittelylupaa, ratkaistut 200 kpl 197 kpl Keskimääräinen käsittelyaika 6,0 kk 5,9 kk Pääkäsittelyssä ratkaistut asiat 9,0 kk 8,8 kk Esittelystä ratkaistut asiat 4,5 kk 5,1 kk Ei jatkokäsittelylupaa 1,8 kk 2,6 kk yli vuoden vireillä olevat asiat 25 kpl 23 kpl Taloudellisuus = toimintamenot / annettu asia Tuottavuus = annettu asia / henkilötyövuosi 55 asiaa/htv 51 asiaa/htv toimintamenot Palkkausmenot Muut menot oikeudenkäynnin kulut/tulot Oikeusavun kulut Tuomioistuintulot Rovaniemen hovioikeus toimintakertomus

13 Kuvat ROVANIEMEN HOVIOIKEUS CANstock Graafinen asu seven-1 Painopaikka Erweko, 2015

14 Rovaniemen hovioikeus Käynti Valtakatu rovaniemi Posti PL rovaniemi Puhelin Faksi Sähköposti Internet

rovaniemen hovioikeus roavvenjárgga hoavvariekti

rovaniemen hovioikeus roavvenjárgga hoavvariekti rovaniemen hovioikeus roavvenjárgga hoavvariekti Toimintakertomus 2013 Sisällysluettelo Johdon katsaus 3 Toimintavuosi 2013 3 Rovaniemen hovioikeuden tuloksista 3 Muutoksenhakualttius ja käräjäoikeuksien

Lisätiedot

rovaniemen hovioikeus Roavvenjárgga hoavvariekti

rovaniemen hovioikeus Roavvenjárgga hoavvariekti rovaniemen hovioikeus Roavvenjárgga hoavvariekti Toimintakertomus 2015 Sisältö Kuvat Helena Rännäli Rovaniemen hovioikeus Shutterstock Johdon katsaus 3 Toimintavuosi 2015 3 Rovaniemen hovioikeuden tuloksista

Lisätiedot

Sisältö. Kuvat Helena Rännäli Rovaniemen hovioikeus Pentik Oy Seven-1 Adobe Stock. Graafinen asu Seven-1

Sisältö. Kuvat Helena Rännäli Rovaniemen hovioikeus Pentik Oy Seven-1 Adobe Stock. Graafinen asu Seven-1 rovaniemen hovioikeus Roavvenjárgga hoavvariekti Toimintakertomus 2016 Sisältö Kuvat Helena Rännäli Rovaniemen hovioikeus Pentik Oy Seven-1 Adobe Stock Graafinen asu Seven-1 Johdon katsaus 3 Toimintavuosi

Lisätiedot

Rovaniemen hovioikeuspiirin tuomioistuinten laatuhankkeen kehittämistyöryhmän kokouspöytäkirja

Rovaniemen hovioikeuspiirin tuomioistuinten laatuhankkeen kehittämistyöryhmän kokouspöytäkirja 1 Rovaniemen hovioikeuspiirin tuomioistuinten laatuhankkeen kehittämistyöryhmän kokouspöytäkirja Aika ja paikka Keskiviikko 20.2.2013 videoneuvotteluna Oulun käräjäoikeus - Lapin käräjäoikeus - Kemi-Tornion

Lisätiedot

ROVANIEMEN HOVIOIKEUSPIIRIN TUOMIOISTUINTEN LAATU- HANKE LAATUHANKKEEN TYÖSUUNNITELMA VUOSILLE

ROVANIEMEN HOVIOIKEUSPIIRIN TUOMIOISTUINTEN LAATU- HANKE LAATUHANKKEEN TYÖSUUNNITELMA VUOSILLE 1 ROVANIEMEN HOVIOIKEUSPIIRIN TUOMIOISTUINTEN LAATU- HANKE LAATUHANKKEEN TYÖSUUNNITELMA VUOSILLE 2016-2018 1. Laatuhankkeen lähtökohdat ja tavoitteet Rovaniemen hovioikeuspiirin lainkäytön laatuhanke aloitettiin

Lisätiedot

Hovioikeuksien ratkaisut 2010

Hovioikeuksien ratkaisut 2010 Oikeus 2011 Hovioikeuksien ratkaisut 2010 Hovioikeuksissa ratkaistujen asioiden määrä edellisvuoden tasolla vuonna 2010 Hovioikeudet ratkaisivat 11 300 asiaa vuonna 2010, mikä on likimain yhtä paljon kuin

Lisätiedot

LAATUHANKKEEN TYÖSUUNNITELMA VUOSIKSI 2013-2015

LAATUHANKKEEN TYÖSUUNNITELMA VUOSIKSI 2013-2015 ROVANIEMEN HOVIOIKEUSPIIRIN TUOMIOISTUINTEN LAATUHANKE LAATUHANKKEEN TYÖSUUNNITELMA VUOSIKSI 2013-2015 1. Laatuhankkeen lähtökohdat ja tavoitteet Rovaniemen hovioikeuspiirin lainkäytön laatuhanke aloitettiin

Lisätiedot

Saapuneet asiat

Saapuneet asiat LIITE 1 Taulukko 1 Hovioikeuksiin saapuneet, ratkaistut ja vireillä olevat asiat 2007-2011 Saapuneet asiat 2 007 2 008 2 009 2 010 2 011 Helsingin hovioikeus 3 509 3 460 3 572 3 355 3 407 Itä-Suomen hovioikeus

Lisätiedot

Hovioikeuksien ratkaisut 2008

Hovioikeuksien ratkaisut 2008 Oikeus 2009 Hovioikeuksien ratkaisut 2008 Hovioikeuksissa ratkaistujen asioiden määrä laski vuonna 2008 Hovioikeudet ratkaisivat Tilastokeskuksen mukaan 11 547 asiaa vuonna 2008. Määrä on 4,4 prosenttia

Lisätiedot

Tuomioistuinten työtilastoja vuodelta 2013

Tuomioistuinten työtilastoja vuodelta 2013 Toiminta ja hallinto Verksamhet och förvaltning 16/2014 Tuomioistuinten työtilastoja vuodelta 2013 16/2014 Tuomioistuinten työtilastoja vuodelta 2013 Oikeusministeriö, Helsinki 2014 25.3.2014 Julkaisun

Lisätiedot

KÄRÄJÄOIKEUKSIIN SAAPUNEET ASIAT

KÄRÄJÄOIKEUKSIIN SAAPUNEET ASIAT KÄRÄJÄOIKEUKSIIN SAAPUNEET ASIAT 1.1.-31.12.2015 21.1.2016 Alioikeus Rikos- Muut rikos- Pakko- Sakon Maaoikeus- Laajat Erill. turv.- Summaa- Avio- Muut Velka- Yritys- Konk. Ulosotto- Yhasiat oik.asiat

Lisätiedot

Hovioikeuksien ratkaisut 2009

Hovioikeuksien ratkaisut 2009 Oikeus 2011 Hovioikeuksien ratkaisut 2009 Hovioikeuksissa ratkaistiin 11 300 asiaa vuonna 2009 Hovioikeudet ratkaisivat 11 264 asiaa vuonna 2009, mikä on 2,5 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Rikosoikeudellisia

Lisätiedot

Korkeimman oikeuden ratkaisut 2008

Korkeimman oikeuden ratkaisut 2008 Oikeus 2009 Korkeimman oikeuden ratkaisut 2008 Korkeimmassa oikeudessa ratkaistiin 2 900 asiaa vuonna 2008 Korkein oikeus ratkaisi Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2008 kaikkiaan 2 857 asiaa, mikä on 36

Lisätiedot

Kouvolan hovioikeuden toimintakertomus vuodelta 2012

Kouvolan hovioikeuden toimintakertomus vuodelta 2012 Kouvolan hovioikeuden toimintakertomus vuodelta 2012 HOVIOIKEUS 2 Sisällysluettelo 1 PRESIDENTIN KATSAUS...3 1.1 Hovioikeuden lainkäyttötoiminnasta...3 1.2 Hovioikeuksien yhdistämisestä...5 1.3 Kiitokset...6

Lisätiedot

Hovioikeuksien ratkaisut 2011

Hovioikeuksien ratkaisut 2011 Oikeus 2012 Hovioikeuksien ratkaisut Hovioikeuksissa ratkaistujen asioiden määrä pieneni hieman vuonna Hovioikeudet ratkaisivat 11 000 asiaa vuonna, mikä on 2 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Rikosoikeudellisia

Lisätiedot

Kouvolan hovioikeuden toimintakertomus vuodelta 2013

Kouvolan hovioikeuden toimintakertomus vuodelta 2013 Kouvolan hovioikeuden toimintakertomus vuodelta 0 Sisällysluettelo PESIDENTIN KATSAUS.... Hovioikeuden lainkäyttötoiminnasta.... Toimintaympäristö.... Kiitokset... HENKILÖSTÖ.... Organisaatio.... Muutokset

Lisätiedot

Viite: Oikeusministeriön lausuntopyyntö 22.4.2014, OM 13/31/2011, OM036:00/2011

Viite: Oikeusministeriön lausuntopyyntö 22.4.2014, OM 13/31/2011, OM036:00/2011 1 (5) ITÄ-SUOMEN HOVIOIKEUS Kuopio 16.6.2014 Nro 48 Oikeusministeriölle Viite: Oikeusministeriön lausuntopyyntö 22.4.2014, OM 13/31/2011, OM036:00/2011 Asia: Lausunto tuomioistuinlakia valmistelleen työryhmän

Lisätiedot

Rovaniemen hovioikeuspiirin tuomioistuinten lainkäytön laatuhanke vuonna 2012 toimintakertomus

Rovaniemen hovioikeuspiirin tuomioistuinten lainkäytön laatuhanke vuonna 2012 toimintakertomus Rovaniemen hovioikeuspiirin tuomioistuinten lainkäytön laatuhanke vuonna 2012 toimintakertomus 1. Yleistä Rovaniemen hovioikeuspiirin tuomioistuinten laatuhanke aloitettiin vuonna 1999. Hankkeen tavoitteena

Lisätiedot

HELSINGIN KÄRÄOIKEUS Laamanni Tuomas Nurmi 9.10.2015. Eduskunnan lakivaliokunnalle

HELSINGIN KÄRÄOIKEUS Laamanni Tuomas Nurmi 9.10.2015. Eduskunnan lakivaliokunnalle HELSINGIN KÄRÄOIKEUS Laamanni Tuomas Nurmi 9.10.2015 Eduskunnan lakivaliokunnalle Helsingin käräjäoikeuden lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2016 Yleistä Nykytilanteesta

Lisätiedot

Helsingin hovioikeuden vuosikertomus 2008 Sisällysluettelo

Helsingin hovioikeuden vuosikertomus 2008 Sisällysluettelo Helsingin hovioikeuden vuosikertomus 2008 Sisällysluettelo TOIMIN TAYM PÄRISTÖ... 1... HENKILÖSTÖ... 3 Hovioikeuden organisaatio... 3 Henkilökunnan ikäryhmäjakautuma 31.12.2008... 4... LAIN KÄYTTÖTOIMIN

Lisätiedot

Tuomioistuinten työtilastoja vuodelta 2012

Tuomioistuinten työtilastoja vuodelta 2012 Toiminta ja hallinto Verksamhet och förvaltning 21/2013 Tuomioistuinten työtilastoja vuodelta 2012 21/2013 Tuomioistuinten työtilastoja vuodelta 2012 Oikeusministeriö, Helsinki 2013 18.4.2013 Julkaisun

Lisätiedot

Helsingin hovioikeuden toimintakertomus vuodelle 2014

Helsingin hovioikeuden toimintakertomus vuodelle 2014 Helsingin hovioikeuden toimintakertomus vuodelle 2014 Sisällysluettelo Yleistä... 3 Toimintaympäristön muutoksia... 3 Hovioikeuden organisaation uudistaminen... 4 Lainkäyttötyö tilastojen perusteella...

Lisätiedot

Korkeimman oikeuden ratkaisut 2011

Korkeimman oikeuden ratkaisut 2011 Oikeus 0 Korkeimman oikeuden ratkaisut 0 Korkeimmassa oikeudessa ratkaistiin 00 asiaa vuonna 0 Korkein oikeus ratkaisi vuonna 0 kaikkiaan asiaa, mikä on asiaa enemmän kuin vuotta aiemmin. Suurin osa, 0,

Lisätiedot

Rovaniemen hovioikeuspiirin tuomioistuinten lainkäytön laatuhanke LAINKÄYTÖN LAADUN ARVIOINTI TUOMIOISTUIMESSA LAADUNMITTAUS 2013.

Rovaniemen hovioikeuspiirin tuomioistuinten lainkäytön laatuhanke LAINKÄYTÖN LAADUN ARVIOINTI TUOMIOISTUIMESSA LAADUNMITTAUS 2013. Rovaniemen hovioikeuspiirin tuomioistuinten lainkäytön laatuhanke LAINKÄYTÖN LAADUN ARVIOINTI TUOMIOISTUIMESSA LAADUNMITTAUS 2013 Jasmin Dost LAINKÄYTÖN LAADUN ARVIOINTI TUOMIOISTUIMESSA Laadunmittaus

Lisätiedot

TAPATURMA-ASIAIN KORVAUSLAUTAKUNNAN TOIMINNASTA VUONNA 2006

TAPATURMA-ASIAIN KORVAUSLAUTAKUNNAN TOIMINNASTA VUONNA 2006 TAPATURMA-ASIAIN KORVAUSLAUTAKUNTA KIERTOKIRJE 1/2007 Bulevardi 28 00120 Helsinki Puh. (09) 680 401 24.1.2007 Faksi (09) 604 714 Merja Salonen 1(1) TAPATURMA-ASIAIN KORVAUSLAUTAKUNNAN TOIMINNASTA VUONNA

Lisätiedot

IPR asioiden keskittäminen Markkinaoikeuteen. Kolster-info Jyrki Nikula Head of IP Legal & Trademarks

IPR asioiden keskittäminen Markkinaoikeuteen. Kolster-info Jyrki Nikula Head of IP Legal & Trademarks IPR asioiden keskittäminen Markkinaoikeuteen Kolster-info Jyrki Nikula Head of IP Legal & Trademarks 1. TAUSTAA Tavoitteena teollisoikeuksien myöntämisen ja käyttämisen tehostaminen Lisää teollis- ja tekijänoikeuksien

Lisätiedot

Kouvolan hovioikeuden toimintakertomus vuodelta 2010

Kouvolan hovioikeuden toimintakertomus vuodelta 2010 Kouvolan hovioikeuden toimintakertomus vuodelta 2010 HOVIOIKEUS 2 Sisällysluettelo 1 PRESIDENTIN KATSAUS...3 1.1 Lainkäyttötoiminnasta...3 1.2 Ratkaisukokoonpanot...4 1.3 Koulutus ja kehittämistyö...4

Lisätiedot

LIITE 1 KÄRÄJÄOIKEUKSIIN SAAPUNEET ASIAT

LIITE 1 KÄRÄJÄOIKEUKSIIN SAAPUNEET ASIAT KÄRÄJÄOIKEUKSIIN SAAPUNEET ASIAT 1.1.-31.12.2015 21.1.2016 Alioikeus Rikos- Muut rikos- Pakko- Sakon Maaoikeus- Laajat Erill. turv.- Summaa- Avio- Muut Velka- Yritys- Konk. Ulosotto- Yhasiat oik.asiat

Lisätiedot

Talousarvioesitys 2016

Talousarvioesitys 2016 03. Muiden tuomioistuinten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 254 823 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää myös luvan saaneista oikeudenkäyntiavustajista annetusta laista

Lisätiedot

Käräjäoikeuksien rikosasioiden ratkaisut 2008

Käräjäoikeuksien rikosasioiden ratkaisut 2008 Oikeus 2009 Käräjäoikeuksien rikosasioiden ratkaisut 2008 Käräjäoikeuksissa ratkaistiin 67 000 rikosasiaa vuonna 2008 Vuonna 2008 käräjäoikeuksissa ratkaistiin Tilastokeskuksen mukaan 66 961 rikosoikeudellista

Lisätiedot

HELSINGIN KÄRÄJÄOIKEUS laamanni Tuomas Nurmi osaston johtaja, käräjätuomari Matti Palojärvi Eduskunnan lakivaliokunnalle

HELSINGIN KÄRÄJÄOIKEUS laamanni Tuomas Nurmi osaston johtaja, käräjätuomari Matti Palojärvi Eduskunnan lakivaliokunnalle HELSINGIN KÄRÄJÄOIKEUS laamanni Tuomas Nurmi osaston johtaja, käräjätuomari Matti Palojärvi 27.9.2017 Eduskunnan lakivaliokunnalle Helsingin käräjäoikeuden lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle

Lisätiedot

Hallinto-oikeuksien ratkaisut 2008

Hallinto-oikeuksien ratkaisut 2008 Oikeus 2009 Hallinto-oikeuksien ratkaisut 2008 Hallinto-oikeudet ratkaisivat 22 400 asiaa vuonna 2008 Tilastokeskuksen mukaan hallinto-oikeudet käsittelivät vuonna 2008 eri viranomaisten päätöksistä tehtyjä

Lisätiedot

V u o s i k u u k a u s i t t a i s e t e n n a k k o t i e d o t

V u o s i k u u k a u s i t t a i s e t e n n a k k o t i e d o t Lapin liitto 26.1.2012 Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2011 LÄHDE: Tilastokeskus V u o s i 2 0 1 1 k u u k a u s i t t a i s e t e n n a k k o t i e d o t Muutos 2010-2011

Lisätiedot

Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2014

Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2014 Lapin liitto 27.1.2015 Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2014 LÄHDE: Tilastokeskus V u o s i 2 0 1 4 k u u k a u s i t t a i s e t e n n a k k o t i e d o t Muutos 2013

Lisätiedot

Oikeushallinto-osasto 2.5.2012 OM 7/021/2010 HOVIOIKEUKSIEN JA HALLINTO-OIKEUKSIEN RAKENNEUUDISTUS. Rakennemuutoksen yleiset perusteet

Oikeushallinto-osasto 2.5.2012 OM 7/021/2010 HOVIOIKEUKSIEN JA HALLINTO-OIKEUKSIEN RAKENNEUUDISTUS. Rakennemuutoksen yleiset perusteet MUISTIO Oikeushallinto-osasto 2.5.2012 OM 7/021/2010 HOVIOIKEUKSIEN JA HALLINTO-OIKEUKSIEN RAKENNEUUDISTUS Rakennemuutoksen yleiset perusteet Jyrki Kataisen hallitusohjelmassa on todettu, että riittävän

Lisätiedot

Helsingin hovioikeuden vuosikertomus 2006 Sisällysluettelo

Helsingin hovioikeuden vuosikertomus 2006 Sisällysluettelo Helsingin hovioikeuden vuosikertomus 2006 Sisällysluettelo TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 1... HENKILÖSTÖ... 3 Hovioikeuden organisaatio... 3 Henkilökunnan ikäryhmäjakautuma 31.12.2006... 3... LAINKÄYTTÖTOIMINTA...

Lisätiedot

Itä-Suomen ja Kouvolan hovioikeuksien toimintakertomus vuodelta 2014

Itä-Suomen ja Kouvolan hovioikeuksien toimintakertomus vuodelta 2014 ITÄ-UOMEN HOVIOIKEU KOUVOLAN HOVIOIKEU Itä-uomen ja Kouvolan hovioikeuksien toimintakertomus vuodelta 0 OIKEUDENMUKAIUU - AMMATILLINEN OAAMINEN - VATUULLIUU - HYVÄ TYÖYHTEIÖ ITÄ-UOMEN HOVIOIKEU KOUVOLAN

Lisätiedot

Päätös. Laki. hovioikeuslain muuttamisesta

Päätös. Laki. hovioikeuslain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 28/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi hovioikeuslain ja hallinto-oikeuslain 1 ja 2 :n sekä eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta Asia Hallitus on vuoden 2012 valtiopäivillä

Lisätiedot

Käräjäoikeuksien työtilastoja vuodelta 2010

Käräjäoikeuksien työtilastoja vuodelta 2010 Toiminta ja hallinto Verksamhet och förvaltning 18/2011 Käräjäoikeuksien työtilastoja vuodelta 2010 18/2011 Käräjäoikeuksien työtilastoja vuodelta 2010 Edita Prima Oy, Helsinki 2011 25.3..2011 Julkaisun

Lisätiedot

V u o s i k u u k a u s i t t a i s e t e n n a k k o t i e d o t

V u o s i k u u k a u s i t t a i s e t e n n a k k o t i e d o t Lapin liitto 27.10.2011 Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2011 LÄHDE: Tilastokeskus V u o s i 2 0 1 1 k u u k a u s i t t a i s e t e n n a k k o t i e d o t Muutos 2010-30.9.2011

Lisätiedot

Helsingin hovioikeuden vuosikertomus 2004 Sisällysluettelo

Helsingin hovioikeuden vuosikertomus 2004 Sisällysluettelo Helsingin hovioikeuden vuosikertomus 2004 Sisällysluettelo TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 1 HENKILÖSTÖ... 3 Hovioikeuden organisaatio... 3 Henkilökunnan ikäryhmäjakautuma 31.12.2004... 3 LAINKÄYTTÖTOIMINTA... 4

Lisätiedot

Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2010

Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2010 Lapin liitto 19.8.2010 Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2010 LÄHDE: Tilastokeskus V u o s i 2 0 1 0 k u u k a u s i t t a i s e t e n n a k k o t i e d o t Muutos 31.12

Lisätiedot

Kouvolan hovioikeuden toimintakertomus vuodelta 2011

Kouvolan hovioikeuden toimintakertomus vuodelta 2011 Kouvolan hovioikeuden toimintakertomus vuodelta 2011 HOVIOIKEUS 2 Sisällysluettelo 1 PRESIDENTIN KATSAUS...3 1.1 Hovioikeuden lainkäyttötoiminnasta...3 1.2 Hovioikeuden resurssit...6 1.3 Rakenneuudistus...7

Lisätiedot

Päätös. Laki. käräjäoikeuslain muuttamisesta

Päätös. Laki. käräjäoikeuslain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 240/2009 vp Hallituksen esitys käräjäoikeuslain sekä eräiden käräjäoikeuksien asiallista toimivaltaa koskevien säännösten muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN HOVIOIKEUDEN TYÖJÄRJESTYS 1 HOVIOIKEUDEN ORGANISAATIOTA SEKÄ HALLINTOA JA HENKI- LÖSTÖN TEHTÄVIÄ KOSKEVIA MÄÄRÄYKSIÄ

ITÄ-SUOMEN HOVIOIKEUDEN TYÖJÄRJESTYS 1 HOVIOIKEUDEN ORGANISAATIOTA SEKÄ HALLINTOA JA HENKI- LÖSTÖN TEHTÄVIÄ KOSKEVIA MÄÄRÄYKSIÄ 1 ITÄ-SUOMEN HOVIOIKEUDEN TYÖJÄRJESTYS Tämä Itä-Suomen hovioikeuden presidentin tuomioistuinlain 1 luvun 4 :n ja 8 luvun 3 :n 1 momentin nojalla vahvistama työjärjestys täydentää tuomioistuinlaissa sekä

Lisätiedot

Helsingin hovioikeuden vuosikertomus 2005 Sisällysluettelo

Helsingin hovioikeuden vuosikertomus 2005 Sisällysluettelo Helsingin hovioikeuden vuosikertomus 2005 Sisällysluettelo TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 1... HENKILÖSTÖ... 3 Hovioikeuden organisaatio... 3 Henkilökunnan ikäryhmäjakautuma 31.12.2005... 3... LAINKÄYTTÖTOIMINTA...

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2009 N:o Laki. N:o käräjäoikeuslain muuttamisesta

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2009 N:o Laki. N:o käräjäoikeuslain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2009 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2009 N:o 1751 1764 SISÄLLYS N:o Sivu 1751 käräjäoikeuslain muuttamisesta... 7347 1752 osakeyhtiölain 18 ja 24 luvun muuttamisesta...

Lisätiedot

HELSINGIN KÄRÄJÄOIKEUS Laamanni Tuomas Nurmi

HELSINGIN KÄRÄJÄOIKEUS Laamanni Tuomas Nurmi HELSINGIN KÄRÄJÄOIKEUS Laamanni Tuomas Nurmi 27.9.2016 Eduskunnan lakivaliokunnalle Helsingin käräjäoikeuden lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2017 Tuomioistuinten

Lisätiedot

Hallinto-oikeuksien ratkaisut 2010

Hallinto-oikeuksien ratkaisut 2010 Oikeus 2011 Hallinto-oikeuksien ratkaisut 2010 Hallinto-oikeudet ratkaisivat 22 900 asiaa vuonna 2010 Tilastokeskuksen mukaan hallinto-oikeudet käsittelivät vuonna 2010 eri viranomaisten päätöksistä tehtyjä

Lisätiedot

Korkeimman oikeuden ratkaisut 2010

Korkeimman oikeuden ratkaisut 2010 Oikeus 0 Korkeimman oikeuden ratkaisut 00 Korkeimmassa oikeudessa ratkaistiin 00 asiaa vuonna 00 Korkein oikeus ratkaisi vuonna 00 kaikkiaan asiaa, mikä on 0 asiaa vähemmän kuin vuotta aiemmin. Suurin

Lisätiedot

Hovioikeuksien ratkaisut 2012

Hovioikeuksien ratkaisut 2012 Oikeus 2013 Hovioikeuksien ratkaisut Hovioikeuksissa ratkaistujen asioiden määrä pieneni 7 prosenttia vuonna Hovioikeudet ratkaisivat 10 200 asiaa vuonna, mikä on 7 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Lisätiedot

1. JOHDON KATSAUS TOIMINTAAN 1 2. HOVIOIKEUDEN TOIMINNAN VAIKUTTAVUUS 3

1. JOHDON KATSAUS TOIMINTAAN 1 2. HOVIOIKEUDEN TOIMINNAN VAIKUTTAVUUS 3 Sisällysluettelo 1. JOHDON KATSAUS TOIMINTAAN 1 2. HOVIOIKEUDEN TOIMINNAN VAIKUTTAVUUS 3 3. HOVIOIKEUDEN TOIMINNAN TULOKSELLISUUS 4 3.1. Toiminnan tehokkuus 4 Käräjäoikeuksista saapuneiden ratkaisujen

Lisätiedot

Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2013

Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2013 Lapin liitto 25.3.2013 Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2013 LÄHDE: Tilastokeskus V u o s i 2 0 1 3 k u u k a u s i t t a i s e t e n n a k k o t i e d o t Muutos 2012

Lisätiedot

Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2010

Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2010 Lapin liitto 23.4.2010 Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2010 LÄHDE: Tilastokeskus V u o s i 2 0 1 0 k u u k a u s i t t a i s e t e n n a k k o t i e d o t Muutos 31.12

Lisätiedot

Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2013

Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2013 Lapin liitto 22.10.2013 Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2013 LÄHDE: Tilastokeskus V u o s i 2 0 1 3 k u u k a u s i t t a i s e t e n n a k k o t i e d o t Muutos 2012

Lisätiedot

Käräjäoikeuksien rikosasioiden ratkaisut 2011

Käräjäoikeuksien rikosasioiden ratkaisut 2011 Oikeus 2012 Käräjäoikeuksien rikosasioiden ratkaisut 2011 Käräjäoikeuksissa ratkaistujen rikosasioiden määrä pysyi edellisen vuoden tasolla Vuonna 2011 käräjäoikeuksissa ratkaistiin Tilastokeskuksen mukaan

Lisätiedot

Turun hovioikeus Åbo hovrätt Toimintakertomus vuodelta 2010

Turun hovioikeus Åbo hovrätt Toimintakertomus vuodelta 2010 Turun hovioikeus Åbo hovrätt Toimintakertomus vuodelta 2010 Turun hovioikeuden toimintakertomus vuodelta 2010 Taitto: Pauliina Ruusu Virpi Viitanen Valokuvat: Pauliina Ruusu Sisällysluettelo 1. Johdon

Lisätiedot

Käräjäoikeuksien rikosasioiden ratkaisut 2012

Käräjäoikeuksien rikosasioiden ratkaisut 2012 Oikeus 2013 Käräjäoikeuksien rikosasioiden ratkaisut 2012 Käräjäoikeuksissa ratkaistujen rikosasioiden määrä pieneni hieman Vuonna 2012 käräjäoikeuksissa ratkaistiin Tilastokeskuksen mukaan 63 600 rikosoikeudellista

Lisätiedot

Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2015

Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2015 Lapin liitto 6.11.2015 LÄHDE: Tilastokeskus Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2015 Kunta / Seutukunta 31.12.2014 V u o s i 2 0 1 5 k u u k a u s i t t a i s e t e n n

Lisätiedot

Liite 2 Ahvenanmaan lääninhallitus Kalatalousasioissa Hämeen TE-keskus 4 ja 5, Varsinais-Suomen TE-keskus 2 ja 3 Kainuun TE-keskus 13 ja 14

Liite 2 Ahvenanmaan lääninhallitus Kalatalousasioissa Hämeen TE-keskus 4 ja 5, Varsinais-Suomen TE-keskus 2 ja 3 Kainuun TE-keskus 13 ja 14 Liite 1 Liite 2 Ahvenanmaan lääninhallitus hoitaa TE-keskukselle kuuluvat tehtävät Ahvenanmaalla Kalatalousasioissa Hämeen TE-keskus hoitaa myös Pirkanmaan asiat eli alueet 4 ja 5, Varsinais-Suomen TE-keskus

Lisätiedot

Helsingin hovioikeuden vuosikertomus 2007 Sisällysluettelo

Helsingin hovioikeuden vuosikertomus 2007 Sisällysluettelo Helsingin hovioikeuden vuosikertomus 2007 Sisällysluettelo TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 1... HENKILÖSTÖ... 3 Hovioikeuden organisaatio... 3 Henkilökunnan ikäryhmäjakautuma 31.12.2007... 4... LAINKÄYTTÖTOIMINTA...

Lisätiedot

Tulokset / El Pilkit Kuusamo N Alle 70 V

Tulokset / El Pilkit Kuusamo N Alle 70 V Tulokset / El Pilkit Kuusamo 08.04.2016 N Alle 70 V 1. Heiskanen Aila Pohj Pohjanmaa 4164 G 2. Nuora Maila Pohj Pohjanmaa 4060 G 3. Aalto Eila Pirkanmaa 3608 G 4. Kurvinen Vuokko Pohj Pohjanmaa 3214 G

Lisätiedot

KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNNAN TULOSTAVOITEASIAKIRJA. Aika 16.3.2006 klo 13.00 Oikeusministeriö, Kasarmikatu 42, 4b krs/neuvotteluhuone Laguuni

KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNNAN TULOSTAVOITEASIAKIRJA. Aika 16.3.2006 klo 13.00 Oikeusministeriö, Kasarmikatu 42, 4b krs/neuvotteluhuone Laguuni KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNNAN TULOSTAVOITEASIAKIRJA 7. Aika 16.3.2006 klo 13.00 Paikka Oikeusministeriö, Kasarmikatu 42, 4b krs/neuvotteluhuone Laguuni Osallistujat Merja Muilu Oikeusministeriö Kirta Heine

Lisätiedot

Käräjänotaarin harjoittelusuunnitelma Lapin käräjäoikeudessa

Käräjänotaarin harjoittelusuunnitelma Lapin käräjäoikeudessa Käräjänotaarin harjoittelusuunnitelma Lapin käräjäoikeudessa TAVOITTEET 1.1 Jatkokoulutus Tuomioistuinharjoittelun päätarkoituksena käräjäoikeudessa on oikeustieteen kandidaatin/maisterin tutkinnon jälkeinen

Lisätiedot

VALITUT PALVELUNTUOTTAJAT

VALITUT PALVELUNTUOTTAJAT VALITUT PALVELUNTUOTTAJAT KELAN KUNTOUTUSLAIN 9 JA 10 :N MUKAISTEN VAIKEAVAMMAISTEN AVOTERAPIAPALVE- LUT VUOSINA 2015 2018:YKSILÖTERAPIAT LAPIN VAKUUTUSPIIRI Fysioterapia Simon Fysioterapia Tmi Elina Eros

Lisätiedot

Turun hovioikeus Åbo hovrätt. Toimintakertomus vuodelta 2007

Turun hovioikeus Åbo hovrätt. Toimintakertomus vuodelta 2007 Turun hovioikeus Åbo hovrätt Toimintakertomus vuodelta 2007 Sisällysluettelo. JOHDON KATSAUS TOIMINTAAN... 2. HOVIOIKEUDEN TOIMINNAN VAIKUTTAVUUS...3 3. HOVIOIKEUDEN TOIMINNAN TULOKSELLISUUS...4 3.. Toiminnan

Lisätiedot

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 5/2007 HALLITUKSEN KOKOUS 20.6.2007

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 5/2007 HALLITUKSEN KOKOUS 20.6.2007 1(6) Aika 13.6.2007 Paikka Läsnä Asianajotoimisto Fredman & Månsson Mikko Salo, hallituksen puheenjohtaja Une Tyynilä, pääsihteeri Matti Hietanen, hallituksen jäsen Jan Hjelt, hallituksen jäsen Salla Korhonen,

Lisätiedot

Ylitarkastaja Jennimari Huovinen OM 7/021/2010 HOVI- JA HALLINTO-OIKEUKSIEN RAKENNEUUDISTUKSEN EDELLYTTÄMÄT ASETUSMUUTOKSET

Ylitarkastaja Jennimari Huovinen OM 7/021/2010 HOVI- JA HALLINTO-OIKEUKSIEN RAKENNEUUDISTUKSEN EDELLYTTÄMÄT ASETUSMUUTOKSET OIKEUSMINISTERIÖ Yhteenveto Ylitarkastaja Jennimari Huovinen 4.4.2013 OM 7/021/2010 HOVI- JA HALLINTO-OIKEUKSIEN RAKENNEUUDISTUKSEN EDELLYTTÄMÄT ASETUSMUUTOKSET LAUSUNTOTIIVISTELMÄ 1 Johdanto Yleistä Pyydetyt

Lisätiedot

Turun hovioikeus Åbo Hovrätt Toimintakertomus vuodelta 2008

Turun hovioikeus Åbo Hovrätt Toimintakertomus vuodelta 2008 Turun hovioikeus Åbo Hovrätt Toimintakertomus vuodelta 2008 Sisällysluettelo. JOHDON KATSAUS TOIMINTAAN... 2. HOVIOIKEUDEN TOIMINNAN VAIKUTTAVUUS...4 3. HOVIOIKEUDEN TOIMINNAN TULOKSELLISUUS...4 3.. TOIMINNAN

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 42 27.05.2014. Opettajien virat, niiden nimikkeet ja virkojen numerointi 493/01/2014

Sivistyslautakunta 42 27.05.2014. Opettajien virat, niiden nimikkeet ja virkojen numerointi 493/01/2014 Sivistyslautakunta 42 27.05.2014 Opettajien virat, niiden nimikkeet ja virkojen numerointi 493/01/2014 Sivla 42 Valmistelija: rehtori Markku Tani, puh. 040 836 5620, etunimi.sukunimi@savitaipale.fi OVTES/opettajien

Lisätiedot

Hallitus on vuoden 2000 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä tuomarin esteellisyyttä koskevaksi lainsäädännöksi (HE 78/2000 vp).

Hallitus on vuoden 2000 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä tuomarin esteellisyyttä koskevaksi lainsäädännöksi (HE 78/2000 vp). Hallitus on vuoden 2000 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä tuomarin esteellisyyttä koskevaksi lainsäädännöksi (HE 78/2000 vp). Lakivaliokunta on antanut asiasta mietinnön (LaVM 6/2001 vp).

Lisätiedot

Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2016

Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2016 19.5.2016 Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2016 Kunta / Seutukunta 31.12.2015 (lopullinen) V u o s i 2 0 1 6 k u u k a u s i t t a i s e t e n n a k k o t i e d o t

Lisätiedot

Sanna Hiltunen, Itä-Lapin MAKO-verkosto , Kemijärvi

Sanna Hiltunen, Itä-Lapin MAKO-verkosto , Kemijärvi Sanna Hiltunen, Itä-Lapin MAKO-verkosto 23.3.2017, Kemijärvi Maahanmuutto- ja kotouttamistyön (MAKO) verkoston tausta kansalaisten määrä Lapissa 2001-2015 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 1863 2033 2361

Lisätiedot

Turun hovioikeus Åbo Hovrätt Toimintakertomus vuodelta 2012

Turun hovioikeus Åbo Hovrätt Toimintakertomus vuodelta 2012 Turun hovioikeus Åbo Hovrätt Toimintakertomus vuodelta Sisällysluettelo 1. PRESIDENTIN KATSAUS...1 2. HOVIOIKEUDEN TOIMINNAN VAIKUTTAVUUS...3 3. HOVIOIKEUDEN TOIMINNAN TULOKSELLISUUS...3 3.1. TOIMINNAN

Lisätiedot

Kainuun maakunta -kuntayhtymä 9.8.2012 Sosiaalisen vahvistamisen kehittämisohjelma Ohjausryhmän kokoonpano ja yhteystiedot

Kainuun maakunta -kuntayhtymä 9.8.2012 Sosiaalisen vahvistamisen kehittämisohjelma Ohjausryhmän kokoonpano ja yhteystiedot Kainuun sosiaalisen vahvistamisen kehittämisohjelma KAIRA -hanke (Vaikuttavuutta Kainuun rakennetyöttömyyden purkamiseen) (S10179) KaiTo -projekti (Kainuulainen työ- ja terveyskunnon toimintamalli) (S10073)

Lisätiedot

Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2016

Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2016 2.1.2017 Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2016 Kunta / Seutukunta 31.12.2015 (lopullinen) V u o s i 2 0 1 6 k u u k a u s i t t a i s e t e n n a k k o t i e d o t 31.1.

Lisätiedot

Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2016

Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2016 11.8.2016 Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2016 Kunta / Seutukunta 31.12.2015 (lopullinen) V u o s i 2 0 1 6 k u u k a u s i t t a i s e t e n n a k k o t i e d o t

Lisätiedot

YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ HOVIOIKEUDEN TOIMINTARAKENTEESTA. Presidentillä on johtamisessa tukenaan johtoryhmä, josta määrätään tarkemmin 6 :ssä.

YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ HOVIOIKEUDEN TOIMINTARAKENTEESTA. Presidentillä on johtamisessa tukenaan johtoryhmä, josta määrätään tarkemmin 6 :ssä. HELSINGIN HOVIOIKEUDEN TYÖJÄRJESTYS Tässä työjärjestyksessä annetaan tuomioistuinlain 1 luvun 4 :ssä tarkoitetut lakia täydentävät määräykset hovioikeuden toiminnasta, lainkäyttö- ja hallintoasioiden käsittelystä

Lisätiedot

Laki. tuomioistuinharjoittelusta. Soveltamisala. Tuomioistuinharjoittelun sisältö

Laki. tuomioistuinharjoittelusta. Soveltamisala. Tuomioistuinharjoittelun sisältö Laki Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: tuomioistuinharjoittelusta 1 Soveltamisala Sen lisäksi mitä tässä laissa säädetään, käräjänotaarista säädetään tuomioistuinlaissa ( / ). Käräjänotaarin velvollisuuksiin

Lisätiedot

Paikka Oulun yliopisto, Yliopistokatu 9, C ovi, tila KTK 112

Paikka Oulun yliopisto, Yliopistokatu 9, C ovi, tila KTK 112 Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus/ Lapin toimintayksikkö Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä Myllärintie 35 96400 ROVANIEMI PÖYTÄKIRJA 26.5.2010 Pohjois-Suomen monialaiset sosiaali- ja terveyspalvelut

Lisätiedot

Helsingin hovioikeuden toimintakertomus vuodelta 2015

Helsingin hovioikeuden toimintakertomus vuodelta 2015 Helsingin hovioikeuden toimintakertomus vuodelta 2015 Sisällysluettelo Presidentin katsaus... 3 Hovioikeuden organisaatio... 5 Organisaation uudistaminen... 5 Välijohdon tehtävien määräaikaisuus... 5 Lainkäyttö...

Lisätiedot

Lapin kirjastokokous

Lapin kirjastokokous Lapin kirjastokokous 8.5.2014 Peruspalveluarviointi Kirjastotilastot OKM:n ajankohtaiset Lapin aluehallintovirasto, Satu Ihanamäki, opetus- ja kulttuuritoimi -vastuualue 6.5.2014 1 Peruspalveluarviointi

Lisätiedot

Käräjäoikeuksien rikosasioiden ratkaisut 2009

Käräjäoikeuksien rikosasioiden ratkaisut 2009 Oikeus 2010 Käräjäoikeuksien rikosasioiden ratkaisut 2009 Käräjäoikeuksissa ratkaistiin 66 500 rikosasiaa vuonna 2009 Vuonna 2009 käräjäoikeuksissa ratkaistiin Tilastokeskuksen mukaan 66 518 rikosoikeudellista

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Kaupunginkanslia 19/2014 Oikeuspalvelut Kaupunginlakimies

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Kaupunginkanslia 19/2014 Oikeuspalvelut Kaupunginlakimies Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) 42 Oikeudenkäynnit maanvuokraa ym. koskevissa asioissa HEL 2013-004568 T 03 01 01 Päätös Tuomioistuin Kantaja Vastaajat Tuomioistuimen diaarinro:t Päätöksen perustelut

Lisätiedot

Turun hovioikeus Åbo hovrätt Toimintakertomus vuodelta 2013

Turun hovioikeus Åbo hovrätt Toimintakertomus vuodelta 2013 Turun hovioikeus Åbo hovrätt Toimintakertomus vuodelta 2013 Kannen kuva: Yksityiskohta hovioikeuden rullaverhosta (1870-1890) Sisällysluettelo 1. Presidentin katsaus...1 2. Hovioikeuden toiminnan vaikuttavuus...3

Lisätiedot

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisut 2008

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisut 2008 Oikeus 2009 Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisut 2008 Korkeimmassa hallinto-oikeudessa ratkaistiin 3 700 asiaa vuonna 2008 Korkein hallinto-oikeus ratkaisi Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2008 kaikkiaan

Lisätiedot

Turun hovioikeus Åbo hovrätt Toimintakertomus vuodelta 2014

Turun hovioikeus Åbo hovrätt Toimintakertomus vuodelta 2014 Turun hovioikeus Åbo hovrätt Toimintakertomus vuodelta 2014 Kannen kuva: Hovioikeuden tilastointia 1800-luvun puolivälistä Sisällysluettelo 1. Presidentin katsaus...1 2. Hovioikeuden toiminnan vaikuttavuus...3

Lisätiedot

Turun hovioikeus Åbo hovrätt Toimintakertomus vuodelta 2011

Turun hovioikeus Åbo hovrätt Toimintakertomus vuodelta 2011 Turun hovioikeus Åbo hovrätt Toimintakertomus vuodelta 2011 Turun hovioikeuden toimintakertomus vuodelta 2011 Taitto: Pauliina Ruusu Virpi Viitanen Valokuvat: Pauliina Ruusu Sisällysluettelo 1. Johdon

Lisätiedot

Helsingin hovioikeuden toimintakertomus vuodelta 2016

Helsingin hovioikeuden toimintakertomus vuodelta 2016 Helsingin hovioikeuden toimintakertomus vuodelta 2016 Sisällysluettelo Presidentin katsaus... 3 Hovioikeuden organisaatio... 5 Vastaanottoyksikön perustaminen... 5 Lainkäyttö... 5 Lainkäyttötyö tilastojen

Lisätiedot

PIIRI 1400 www.rotary.fi/1400

PIIRI 1400 www.rotary.fi/1400 PIIRI 1400 www.rotary.fi/1400 Governor 2008-09 Juhani Alatalo / Kuusamo Koulutus Turjantie 10, 93600 Kuusamo GSM 0400 328 085 E-mail: juhani.alatalo@elisanet.fi Governor-elect Virpi Honkala / Raahe Kirurgia

Lisätiedot

VASTAUS VALIOKUNNAN SELVITYSPYYNTÖÖN

VASTAUS VALIOKUNNAN SELVITYSPYYNTÖÖN SELVITYS Oikeushallinto-osasto Hallitussihteeri Jennimari Huovinen 10.3.2017 OM 3/31/2016 Eduskunnan lakivaliokunnalle VASTAUS VALIOKUNNAN SELVITYSPYYNTÖÖN 3.3.2017 Summaaristen asioiden käsittelyn kehittämishanke

Lisätiedot

Sote-uudistus ja Pohjois- Pohjanmaan sote-hanke Kuntajohtajien ja sosiaali- ja terveysjohdon tapaaminen Riitta Pitkänen Projektijohtaja

Sote-uudistus ja Pohjois- Pohjanmaan sote-hanke Kuntajohtajien ja sosiaali- ja terveysjohdon tapaaminen Riitta Pitkänen Projektijohtaja Sote-uudistus ja Pohjois- Pohjanmaan sote-hanke Kuntajohtajien ja sosiaali- ja terveysjohdon tapaaminen 8.12.2014 Riitta Pitkänen Projektijohtaja Pohjois-Pohjanmaan SOTE-hanke Sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2016

Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2016 27.1.2017 Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2016 Kunta / Seutukunta 31.12.2015 (lopullinen) V u o s i 2 0 1 6 k u u k a u s i t t a i s e t e n n a k k o t i e d o t

Lisätiedot

Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2016

Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2016 24.3.2016 Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2016 V u o s i 2 0 1 6 k u u k a u s i t t a i s e t e n n a k k o t i e d o t Muutos 2015-29.2.2016 Kunta / Seutukunta 31.12.2015

Lisätiedot

KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2002

KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2002 KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2002 1. Toimintakatsaus 1.1. Perustehtävät ja toiminnan kuvaus, toiminta-ajatus Kuluttajavalituslautakunta antaa kirjallisia ratkaisusuosituksia kuluttajien

Lisätiedot

tuomioistuinlain 2 luvun 3 :n muuttamisesta Käräjäoikeudet

tuomioistuinlain 2 luvun 3 :n muuttamisesta Käräjäoikeudet 1. tuomioistuinlain 2 luvun 3 :n muuttamisesta muutetaan tuomioistuinlain ( / ) 2 luvun 3 seuraavasti: 3 Käräjäoikeudet Käräjäoikeuksia ovat Ahvenanmaan, Etelä-Karjalan, Etelä-Pohjanmaan, Etelä-Savon,

Lisätiedot

Turun hovioikeus Åbo hovrätt Toimintakertomus vuodelta 2009

Turun hovioikeus Åbo hovrätt Toimintakertomus vuodelta 2009 Turun hovioikeus Åbo hovrätt Toimintakertomus vuodelta 2009 Turun hovioikeuden toimintakertomus vuodelta 2009 Taitto: Pauliina Ruusu Virpi Viitanen Valokuvat: Pauliina Ruusu s. 21 Päivi Mutanen-Pirttilä,

Lisätiedot

SM-esikilpailu. Yksilökilpailut. Lumijoki, 27.06.2015

SM-esikilpailu. Yksilökilpailut. Lumijoki, 27.06.2015 SM-esikilpailu Lumijoki, 27.06.2015 Yksilökilpailut M 1. Kuitunen Lasse 21 Keski-Pohja 300 (20:06) 240 (-24m/+6m) 582 (97) 1122 2. Marttila Petri 1 Oulu 278 (23:41) 288 (-1m/-5m) 546 (91) 1112 3. Tapani

Lisätiedot

Pyydetään kunnioittavasti, että Korkein oikeus myöntää valitusluvan kysymyksessä olevaan Turun hovioikeuden päätökseen.

Pyydetään kunnioittavasti, että Korkein oikeus myöntää valitusluvan kysymyksessä olevaan Turun hovioikeuden päätökseen. KORKEIMMALLE OIKEUDELLE Lupahakemuksen ja valituksen kohde Turun hovioikeuden päätös Nro 588 Dnro R 04/152/26.2.2004 Anna- Liisa Yli-Kovero Asia Hakija ja valittaja Virkasuhteen purkaminen Anna-Liisa Yli-Kovero

Lisätiedot

LAATUMITTARISTON PILOTOINNIN LOPPURAPORTTI

LAATUMITTARISTON PILOTOINNIN LOPPURAPORTTI LAATUMITTARISTON PILOTOINNIN LOPPURAPORTTI Jarkko Mannerhovi Rovaniemen hovioikeuspiirin tuomioistuinten lainkäytön laatuhanke Kesäkuu 2008 Toimitus Harri Mäkinen, Antti Savela ja Jarkko Mannerhovi Taitto

Lisätiedot