TUOMARINVALINTALAUTAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2007

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TUOMARINVALINTALAUTAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2007"

Transkriptio

1 1 TUOMARINVALINTALAUTAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2007 Tuomarinvalintalautakunta aloitti toimintansa vuonna Sitä koskevat säännökset sisältyvät tuomareiden nimittämisestä annettuihin lakiin (205/2000) ja valtioneuvoston asetukseen (427/2000). Tuomarinvalintalautakunnan tehtävät Lautakunnan tehtävänä on valmistella ja tehdä perusteltu esitys valtioneuvostolle vakinaisen tuomarin viran täyttämistä koskevissa asioissa lukuun ottamatta korkeimman oikeuden presidentin ja oikeusneuvoksen sekä korkeimman hallinto-oikeuden presidentin ja hallintoneuvoksen virkoja. Tuomarinvalintalautakunta voi esityksen tekevän tuomioistuimen pyynnöstä myös antaa lausunnon korkeimman oikeuden tai korkeimman hallinto-oikeuden jäsenen nimittämistä koskevassa asiassa. Tuomarinvalintalautakunnan jäsenet ja varajäsenet Jäsenet puheenjohtaja, korkeimman oikeuden presidentti Pauliine Koskelo varapuheenjohtaja, hallintoneuvos Olof Olsson hovioikeuden presidentti Antero Palaja hallinto-oikeuden ylituomari Hannu Renvall laamanni Nanny Granfelt hovioikeudenlaamanni Raija Karppinen käräjätuomari Anne Heimola hallinto-oikeustuomari Marjatta Mäenpää vakuutusoikeuden laamanni Rauli Rauankoski asianajaja Salme Sandström valtionsyyttäjä Jarmo Rautakoski professori Antti Jokela Varajäsenet oikeusneuvos Liisa Mansikkamäki hallintoneuvos Raimo Anttila hovioikeuden presidentti Markku Arponen hovioikeuden presidentti Lauri Melander lukien hallinto-oikeuden ylituomari Heikki Jukarainen laamanni Harri Mäkinen hovioikeudenlaamanni Olavi Snellman käräjätuomari Olli Kyrö hallinto-oikeustuomari Markku Latva- Teikari hallinto-oikeustuomari Marja Lampi lukien markkinaoikeustuomari Maarit Lindroos asianajaja Juhani Karvo valtionsyyttäjä Leena Metsäpelto professori Raimo Lahti Tuomarinvalintalautakunnan nimitysesitykset Kaikkiaan nimitysesityksiä on tehty 128. Nimitysesityksiin sisältyvät Turunseudun käräjäoikeuden virassa olevien käräjätuomarien (5) nimittäminen Turun käräjäoikeuden käräjätuomarin virkoihin ja Kyrönmaan käräjäoikeuden virassa olevan käräjätuomarin (1) nimittäminen Vaasan käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan, kaikki lukien sekä Kokemäen käräjäoikeuden virassa olevien käräjätuomarien (2) nimittäminen Porin käräjäoikeuden käräjätuomarin virkoihin

2 lukien. Esitykset jakaantuvat virkatyypeittäin seuraavasti: hovioikeuden presidentti 1 hallinto-oikeuden ylituomari 3 laamanni 4 hovioikeudenlaamanni 3 vakuutusoikeuden laamanni 1 hovioikeudenneuvos 26 käräjätuomari 53 (joista 8 siirtoa) maaoikeusinsinööri 2 hallinto-oikeustuomari 23 vakuutusoikeustuomari 12 yhteensä 128 Lautakunta on äänestänyt yhdessä hallinto-oikeuden ylituomarin, kahdessa laamannin, yhdessä hovioikeudenlaamannin, yhdeksässä hovioikeudenneuvoksen, viidessä käräjätuomarin ja kahdessa vakuutusoikeustuomarin viran täyttämistä koskevassa nimitysasiassa. Muut nimitysesitykset ovat olleet yksimielisiä. Lautakunta on kahdessa laamannin ja yhdessä hallinto-oikeuden ylituomarin virkaa koskevassa nimitysasiassa kutsunut haastatteluun yhteensä 11 hakijaa. Lisäksi lautakunta on yhdessä hovioikeuden presidentin, yhdessä hallinto-oikeuden ylituomarin ja kahdessa laamannin virkaa koskevassa nimitysasiassa teettänyt Työterveyslaitoksessa psykologisen soveltuvuusselvityksen yhteensä 16 hakijalle. Lautakunnassa oli vireillä 15 nimitysasiaa. Kokoukset Tuomarinvalintalautakunta on kokoontunut vuoden aikana 12 kertaa. Tuomarinvalintalautakunta on kertomusvuonna tehnyt seuraavat nimitysesitykset: Hovioikeuden presidentin virkaan D 19 Itä-Suomen hovioikeuteen oikeusneuvos Kaarlo Olavi Mikael Krogerus Hallinto-oikeuden ylituomarin virkaan D 17 Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen ylituomari Heikki Elis Jukarainen

3 3 Kuopion hallinto-oikeuteen hallinto-oikeustuomari Veijo Pentti Tarukannel Vaasan hallinto-oikeuteen hallinto-oikeustuomari Eija Liisa Talvitie Laamannin virkaan D 18 Helsingin käräjäoikeuteen laamanni Eero Ilmari Takkunen Laamannin virkaan D 17 Jyväskylän käräjäoikeuteen laamanni Raimo Tapani Koppinen Tampereen käräjäoikeuteen käräjätuomari Pekka Oskari Lankinen Laamannin virkaan T 16 Seinäjoen käräjäoikeuteen hallinto-oikeustuomari Markku Juhani Latva-Teikari Hovioikeudenlaamannin virkaan T 16 Helsingin hovioikeuteen hovioikeudenneuvos Maj-Len Monika Kuhlefelt hovioikeudenneuvos Antti Urho Miettinen Vaasan hovioikeuteen hovioikeudenneuvos Jorma Juhani Latvala Vakuutusoikeuden laamannin virkaan T 15 vakuutusoikeustuomari Rauli Sakari Rauankoski Hovioikeudenneuvoksen virkaan T 14 Helsingin hovioikeuteen hovioikeudenneuvos Petri Risto Henrikki Leskinen hovioikeudenneuvos Erkki Tuomas Nurmi markkinaoikeustuomari Olli Tapio Mäkinen Itä-Suomen hovioikeuteen

4 hovioikeudenneuvos Maija Liisa Kilpeläinen hovioikeudenneuvos Helena Marjatta Lindgren Rovaniemen hovioikeuteen hovioikeudenneuvos Marianne Wagner-Prenner hovioikeudenneuvos Teija Hannele Unkila hovioikeudenneuvos Auli Sylvia Vähätörmä Turun hovioikeuteen hovioikeudenneuvos Ahti Kalervo Ikola hovioikeudenneuvos Kim Gustaf Valdemar Fröman Vaasan hovioikeuteen hovioikeudenneuvos Pirjo Anneli Latvala hovioikeudenneuvos Jorma Tapio Rudanko hovioikeudenneuvos Eija-Liisa Helin Hovioikeudenneuvoksen virkaan T 12 Helsingin hovioikeuteen lainsäädäntöneuvos Liisa Kristiina Lehtimäki Itä-Suomen hovioikeuteen ma. hovioikeudenneuvos, käräjätuomari Pekka Martti Juhani Pärnänen hovioikeudenneuvos Juha Ilari Halijoki käräjätuomari Ari Veikko Kyllönen ma. hovioikeudenneuvos, kansliapäällikkö Riitta-Liisa Rautsi Kouvolan hovioikeuteen ma. käräjätuomari, kansliapäällikkö Markku Tapani Almgrén Rovaniemen hovioikeuteen ma. hovioikeudenneuvos, asessori Leo Tapio Alkula ma käräjätuomari, viskaali Maarit Helena Tukiainen ma. hovioikeudenneuvos, asessori Esko Juhani Arponen Turun hovioikeuteen ma. hovioikeudenneuvos, asessori Jouko Juhani Valtonen ma. hovioikeudenneuvos, asessori Leena Tuulikki Virtanen-Salonen Vaasan hovioikeuteen käräjätuomari Harri Juhani Kurkinen ma. hovioikeudenneuvos, asessori Lena Elisabeth Engstrand Käräjätuomarin virkaan T 13 Espoon käräjäoikeuteen käräjätuomari Outi Kaarina Nokso-Koivisto Helsingin käräjäoikeuteen

5 5 käräjätuomari Anna-Mari Porkkala-Hietala käräjätuomari Jukka Tapani Jaakkola käräjätuomari Eino Jussi Tapio Heiskanen ma. hovioikeudenneuvos, käräjätuomari Susanne Ingeborg Möller Joensuun käräjäoikeuteen käräjätuomari Viljo Kalevi Asp Jyväskylän käräjäoikeuteen käräjätuomari Erkki Pekka Juhani Marttila Kauhajoen käräjäoikeuteen käräjätuomari Jari-Pekka Rönkkö Kuopion käräjäoikeuteen hovioikeudenneuvos Riitta-Liisa Hietala käräjätuomari Petri Sahi Lahden käräjäoikeuteen käräjätuomari Helinä Aulikki Rehn Lapin käräjäoikeuteen julkinen oikeusavustaja Esko Tapani Hohti Oulun käräjäoikeuteen käräjätuomari Minna Helena Leikas Porin käräjäoikeuteen käräjätuomari Riikka Elina Sandholm (siirto) käräjätuomari John Mikael Illman Rauman käräjäoikeuteen käräjätuomari Jussi Paavo Tapio Konttinen Tampereen käräjäoikeuteen käräjätuomari Heikki Tapio Kainulainen käräjätuomari Pekka Oiva Juhani Nisula käräjätuomari Pertti Urmas Tapio Tuominen käräjätuomari Anja Kaarina Aulomaa käräjätuomari Kimmo Tapani Valkiala Turun käräjäoikeuteen käräjätuomari Eero Juhani Mattila (siirto) käräjätuomari Hannu Aarne Uolevi Karsio (siirto) käräjätuomari Kimmo Leskinen (siirto) käräjätuomari Antti Rikhard Huiskala (siirto) käräjätuomari Arto Viljo Kalevi Toukosalo Tuusulan käräjäoikeuteen suunnittelujohtaja Timo Tapani Pirttijärvi

6 Vantaan käräjäoikeuteen käräjätuomari Jarmo Paavo Kalevi Kilpelä käräjätuomari Sini Hannele Leppänen Maaoikeusinsinöörin virkaan T 12 Hämeenlinnan käräjäoikeuteen arviointipäällikkö Jukka Matti Lahtinen Kuopion käräjäoikeuteen maanmittausinsinööri Jouko Olavi Sillanpää Käräjätuomarin virkaan T 11 Espoon käräjäoikeuteen ma. käräjätuomari, viskaali Pia Irmeli Sandvik Helsingin käräjäoikeuteen ma. käräjätuomari, viskaali Markku Juhani Saarikoski ma. käräjätuomari, työtuomioistuimen sihteeri Jaana Maria Talvikki Niemitalo käräjätuomari Juha Pekka Saarenvirta ma. käräjätuomari, viskaali Terhi Outi Onerva Mattila Hämeenlinnan käräjäoikeuteen ma. käräjätuomari Sinikka Marjatta Kannisto Jyväskylän käräjäoikeuteen käräjätuomari Eeva Annikki Talves-Lehtinen Kotkan käräjäoikeuteen kihlakunnansyyttäjä Seppo Juhani Kujala Kuopion käräjäoikeuteen ma. käräjätuomari, kihlakunnansyyttäjä Veli Heikki Hakkarainen kihlakunnansyyttäjä Seppo Johannes Hyartt Kuusamon käräjäoikeuteen ma. käräjätuomari, käräjäviskaali Senja Kyllikki Vasama Lahden käräjäoikeuteen käräjätuomari Petri Ismo Kullervo Honka ma. käräjätuomari, asessori Hanna Maria Anneli Paronen Mikkelin käräjäoikeuteen ma. käräjätuomari, asessori Eija Liisa Pitkänen Oulun käräjäoikeuteen ma. käräjätuomari Jaakko Eeli Rieti Raittila Porin käräjäoikeuteen

7 7 käräjätuomari Jukka Sakari Harju (siirto) ma. kihlakunnansyyttäjä, julkinen oikeusavustaja Annette Iris Anita Santamaa Rovaniemen käräjäoikeuteen ma. käräjätuomari, asessori Reetta Elisa Löija Tampereen käräjäoikeuteen ma. käräjätuomari, oikeussihteeri Satu Helena Saarensola Turun käräjäoikeuteen käräjätuomari Leena Marketta Alanne (siirto) käräjätuomari Timo Antero Lehtonen viskaali Katriina Sirkka Johanna Heiskanen Vaasan käräjäoikeuteen käräjätuomari Ilkka Kalevi Ylönen (siirto) Ylivieskan käräjäoikeuteen ma. käräjätuomari, julkinen oikeusavustaja Juha Antti Niemi-Pynttäri Hallinto-oikeustuomarin virkaan T 13 Helsingin hallinto-oikeuteen hallinto-oikeustuomari Janne Erkki Ilmari Aer hallinto-oikeustuomari Maila Helena Siivonen Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen hallinto-oikeustuomari Matti Tapani Haapaniemi hallinto-oikeustuomari Riitta Maija Jokioinen Kouvolan hallinto-oikeuteen hallinto-oikeustuomari Sinikka Liisa Helena Asikainen Kuopion hallinto-oikeuteen hallinto-oikeustuomari Pirjo Helena Salesvuo hallinto-oikeustuomari Terttu Kaarina Sipiläinen Turun hallinto-oikeuteen hallinto-oikeustuomari Pirjo Hannele Sarell Vaasan hallinto-oikeuteen ympäristönsuojelupäällikkö Varpu Kristiina Kujanpää hallinto-oikeustuomari Marja Irmeli Lampi hallinto-oikeustuomari Johan Emil Hagman hallinto-oikeustuomari Kari Johannes Hauru Hallinto-oikeustuomarin virkaan T 11 Helsingin hallinto-oikeuteen

8 ma. hallinto-oikeustuomari, hallinto-oikeussihteeri Ilkka Pekka Olavi Hartikainen ma. hallinto-oikeustuomari, hallinto-oikeussihteeri Jouko Sakari Valonen ma. hallinto-oikeustuomari, hallinto-oikeussihteeri Rauni Alli Elisabet Kaitue ma. toimistopäällikkö Päivi Mirjami Romanov Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen ympäristöneuvos Tuula Kristiina Lunden Oulun hallinto-oikeuteen ma. hallinto-oikeustuomari, hallinto-oikeussihteeri Merja Elina Velakoski-Kovalainen hallinto-oikeussihteeri Jari Juhani Kostilainen Turun hallinto-oikeuteen ma. hallinto-oikeustuomari, hallinto-oikeussihteeri Pirkko-Liisa Eriksson ma. hallinto-oikeustuomari, hallinto-oikeussihteeri Heikki Juhani Toivanen Vaasan hallinto-oikeuteen ma. hallinto-oikeustuomari, hallinto-oikeussihteeri Päivi Anneli Jokela ma. hallinto-oikeustuomari, hallinto-oikeussihteeri Heikki Matti Huhta Vakuutusoikeuden vakuutusoikeustuomarin virkaan T 13 vakuutusoikeustuomari Osmo Kullervo Kurki vakuutusoikeustuomari Olli Lauri Antero Olanterä vakuutusoikeustuomari Kari Tapio Uusitalo vakuutusoikeustuomari Erkki Tapio Mellais vakuutusoikeustuomari Aija Linnea Peltola Vakuutusoikeuden vakuutusoikeustuomarin virkaan T 11 ma. vakuutusoikeustuomari, vakuutusoikeussihteeri Ulla-Maija Halme ma. vakuutusoikeustuomari, asessori Jyrki Teodor Tenn ma. vakuutusoikeustuomari, asessori Aapo Ilmari Leskinen ma. vakuutusoikeustuomari, oikeussihteeri Åsa Anna-Maria Morelius-Ekelund ma. vakuutusoikeustuomari, asessori Elina Tuulikki Saramies ma. vakuutusoikeustuomari, asessori Harri Tapani Isohanni esittelijäneuvos Jaana Maija Hemminki Tasavallan presidentti on vuonna 2007 tehnyt kaikki nimityspäätökset tuomarinvalintalautakunnan esitysten mukaisesti. Nimitysasioiden keskimääräinen käsittelyaika tuomarinvalintalautakunnassa on ollut noin 45 päivää. Virka tai muu tehtävä, josta nimitettäviksi esitetyt tuomarit ovat siirtyneet

9 9 hovioikeuden presidentti oikeusneuvos 1 hallinto-oikeuden ylituomari ylituomari 1 hallinto-oikeustuomari 2 laamanni laamanni 2 käräjätuomari 1 hallinto-oikeustuomari 1 hovioikeudenlaamanni hovioikeudenneuvos 3 vakuutusoikeuden laamanni vakuutusoikeustuomari 1 hovioikeudenneuvos hovioikeudenneuvos 13 ma. hovioikeudenneuvos, asessori 5 ma. hovioikeudenneuvos, käräjätuomari 1 lainsäädäntöneuvos 1 1 käräjätuomari 2 ma. käräjätuomari, viskaali 1 ma. käräjätuomari, kansliapäällikkö 2 markkinaoikeustuomari 1 käräjätuomari hovioikeudenneuvos 1 ma. hovioikeudenneuvos, käräjätuomari 1 viskaali 1 käräjätuomari 32 ma. käräjätuomari, oikeussihteeri 1 ma. käräjätuomari, asessori 3 ma. käräjätuomari, viskaali 3 ma. käräjätuomari, julkinen oikeusavustaja 1 ma. käräjätuomari, käräjäviskaali 1 ma. käräjätuomari kihlakunnansyyttäjä 1 ma. käräjätuomari, työtuomioistuimen sihteeri 1 ma. käräjätuomari 2 ma. kihlakunnansyyttäjä, julkinen oikeusavustaja 1 kihlakunnansyyttäjä 2 julkinen oikeusavustaja 1 suunnittelujohtaja 1 maaoikeusinsinööri maanmittausinsinööri 1 arviointipäällikkö 1 hallinto-oikeustuomari hallinto-oikeustuomari 11 ma. hallinto-oikeustuomari, hallinto-oikeussihteeri 8 hallinto-oikeussihteeri 1 ympäristöneuvos 1 ympäristönsuojelupäällikkö 1 ma. toimistopäällikkö 1 vakuutusoikeustuomari vakuutusoikeustuomari 5 ma. vakuutusoikeustuomari, asessori 4

10 ma. vakuutusoikeustuomari, oikeussihteeri 1 ma. vakuutusoikeustuomari, vakuutusoikeussihteeri 1 esittelijäneuvos 1 Selkeällä pääosalla nimitettäviksi esitetyistä on ollut muitakin ansioita kuin tuomioistuinpalvelua ja siten varsin monipuolinen tausta. Osalla heistä pääosa työurasta on koostunut muusta kuin tuomioistuinpalveluksesta, vaikka he ovat tulleet nimitetyiksi vakinaiseen tuomarinvirkaan esimerkiksi määräaikaisen tuomarin tai esittelijän virasta. Hakijoista, lukuun ottamatta Vaasan hallintooikeuden tekniikan tai luonnontieteiden alan hallinto-oikeustuomarin ja maaoikeusinsinöörin viran hakijoita, lähes 90 prosenttia työskenteli tuomioistuinlaitoksen palveluksessa hakemuksen jättäessään. Lausunnot mietinnöistä Tuomarinvalintalautakunnalta on pyydetty lausuntoa koskien tuomarinimitystyöryhmän mietintöä Tuomarit kansainvälisissä ja Euroopan unionin tuomioistuimissa, Kansallisen valinta- ja nimeämismenettelyn kehittäminen. Lautakunta ei antanut lausuntoa mietinnöstä. Muuta Tuomarinvalintalautakunta on antanut oikeusministeriölle lausunnon koskien käräjätuomari Kari Turtiaisen tekemää muistutusta. Oikeusministeri Tuija Brax tutustui tuomarinvalintalautakunnan toimintaan Lautakunnan toimitilat Lautakunnan toimitilat sijaitsevat osoitteessa Itäinen Puistotie 1, Helsinki. Henkilökunta Tuomarinvalintalautakunnan päätoimisen henkilökunnan muodostavat lautakunnan sihteeri Elina Setälä ja osastosihteeri Paula Kinnari. Tuomarinvalintalautakunta on pitämässään kokouksessa hyväksynyt toimintakertomuksen.

Lux borealis OULUN LYSEO 1874 2009

Lux borealis OULUN LYSEO 1874 2009 Lux borealis OULUN LYSEO 1874 2009 Matrikkelin täydennysliite Kirjasta poisjääneet oppilasartikkelit (Marraskuu 2011) Aarni Pentti Tapio s. 28.2.1958. 1974 yo. 1977. Ahola Kauko Antero s. 10.10.1954 Lumijoki.

Lisätiedot

Eduskunta VK-Fakta Asiantuntijakuulemiset ja annetut lausunnot - LaV - 1997-2014 2015-06-15

Eduskunta VK-Fakta Asiantuntijakuulemiset ja annetut lausunnot - LaV - 1997-2014 2015-06-15 LaV HE 166/2014 vp 10.10.2014 H Aakkula Immo hallitusneuvos opetus- ja kulttuuriministeriö LaV HE 12/2006 vp 18.5.2006 H Aalto Esa hallintoneuvos korkein hallinto-oikeus LaV HE 191/2012 vp 13.3.2013 H

Lisätiedot

PÄLKÄNE Rantayleiskaava

PÄLKÄNE Rantayleiskaava PÄLKÄNE Rantayleiskaava KANTATILASELVITYS JA MITOITUSLUETTELO OSA3 Pälkänevesi, Pyhäjärvi, Vähäjärvi, Tuoresjärvi, Pyhänpohtianjärvi, Oksijärvi, Sulkajärvi, Pieni Herrailanjärvi, Innasjärvi, Masakainen,

Lisätiedot

Nimi Asuinpaikka Osakemäärä Arvo/ Arvo/mk

Nimi Asuinpaikka Osakemäärä Arvo/ Arvo/mk Nimi Asuinpaikka Osakemäärä Arvo/ Arvo/mk MARKKOLA LEENA 33560 TAMPERE 674 776 7 746 428 46 058 172 OLLILA JORMA JAAKKO 02160 ESPOO 668 137 7 670 213 45 605 014 TALLBERG CARL-JOHAN 00200 HELSINKI 637 700

Lisätiedot

HELSINGIN HALLINTO-OIKEUDEN VUOSIKERTOMUS 2012

HELSINGIN HALLINTO-OIKEUDEN VUOSIKERTOMUS 2012 HELSINGIN HALLINTO-OIKEUDEN VUOSIKERTOMUS 2012 Sisällysluettelo Sivu Ylituomarin katsaus 2 Toimintaympäristö 4 Henkilökunta ja organisaatio 5 Tuokiokuvia Tuomioistuimet-talon avajaisista 10 Asioiden käsittelytapa

Lisätiedot

VEROTIEDOT VIIMEISEN KERRAN?

VEROTIEDOT VIIMEISEN KERRAN? 2/2008 Etelä-Pohjanmaa 9,80 e VEROTIEDOT VIIMEISEN KERRAN? EY oikeus pohtii parhaillaan vero- tietojen kieltämistä www.veroporssi.com Veropörssi paljastaa maataloustukitiedot - sivu 61 VEROPÖRSSIN LUKUOHJE

Lisätiedot

TERVAKOSKEN URHEILUAUTOILIJAT. KUVA: Antti Hirvonen

TERVAKOSKEN URHEILUAUTOILIJAT. KUVA: Antti Hirvonen TERVAKOSKEN URHEILUAUTOILIJAT KUVA: Antti Hirvonen Tervakosken Urheiluautoilijat pähkinänkuoressa Seura perustettiin parin innokkaan halusta saada pelkästään autourheiluun keskittyvä seura Tervakoskelle.

Lisätiedot

Nimi Name Yhteystiedot Contact Information. menestyksen tekijä

Nimi Name Yhteystiedot Contact Information. menestyksen tekijä Nimi Name Yhteystiedot Contact Information menestyksen tekijä KEVÄÄN 2008 YHTEISHAUT syksyllä 2008 alkava tutkintoon johtava koulutus Nuorten vieraskielisen koulutuksen yhteishaku 14.1. 15.2.2008 Degree

Lisätiedot

-Puoliso Maria Tuomaantytär. Syntynyt arviolta 1730. Emäntä. Kuollut 80-vuotiaana 22.11.1810 Mäntsälä.

-Puoliso Maria Tuomaantytär. Syntynyt arviolta 1730. Emäntä. Kuollut 80-vuotiaana 22.11.1810 Mäntsälä. MÄNTSÄLÄN TAPPERIT, sukutaulut 22.09.2010 ESIPOLVET Taulu 1. I. Juho Elgström. Talollinen Mäntsälä, Levanto, Hannula. Syntynyt noin 1728-1733. Kuollut halvaukseen 78 vuotiaana 1.7.1806 Mäntsälä, Levanto

Lisätiedot

KE Keskiviikko 2. marraskuuta 2011

KE Keskiviikko 2. marraskuuta 2011 Uutiset 2 11 Ulkomaat 12 Urheilu 13 14 Mielipide 2 3 Asuminen 4 Kulttuuri 8 9 Yhdessä 10 13 Teatteri: Mikko Koukista Oulun kaupunginteatterin johtaja. O8 O9 KE Keskiviikko 2. marraskuuta 2011 www.pohjolansanomat.fi

Lisätiedot

LIIKUNNAN JA URHEILUN ANSIOMERKIT 2010 Förtjänsttecken inom motion och idrott 2010

LIIKUNNAN JA URHEILUN ANSIOMERKIT 2010 Förtjänsttecken inom motion och idrott 2010 LIIKUNNAN JA URHEILUN ANSIOMERKIT 2010 Förtjänsttecken inom motion och idrott 2010 ANSIORISTI KULTAISENA Finlands idrottskulturs förtjänstkors i guld SUKUNIMI Efternamn ETUNIMI Förnamn SYNTYMÄ- VUOSI Födelseår

Lisätiedot

HHJ-tutkinnon suorittaneet / HHJ-nimikkeen omaavat Kokonaismäärä: 2243 Listassa: 2021 2123

HHJ-tutkinnon suorittaneet / HHJ-nimikkeen omaavat Kokonaismäärä: 2243 Listassa: 2021 2123 HHJ-tutkinnon suorittaneet / HHJ-nimikkeen omaavat Kokonaismäärä: 2243 Listassa: 2021 2123 Tässä listassa ovat julkaisuluvan antaneiden henkilöiden nimet ja yhteystiedot siinä laajuudessa kuin ovat halunneet

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2008

TOIMINTAKERTOMUS 2008 TOIMINTAKERTOMUS 2008 Höyryn ulkoportaat. Kymin vanha puoli. SISÄLTÖ YLEISTÄ Sääntöjen muuttaminen... 5 Tietojärjestelmä... 5 APURAHAT Keväällä jaetut apurahat... 7 Toimintapiirin apurahat... 7 Myönnetyt

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON VIIKKO

VALTIONEUVOSTON VIIKKO 31.5. 6.6.2014/23 Liite Virallisen lehden numeroon 65/9.6.2014 VALTIONEUVOSTON VIIKKO Toimittanut Valtioneuvoston viestintäosasto SISÄLLYSLUETTELO TASAVALLAN PRESIDENTTI 13 Muutos valtioneuvostossa.....

Lisätiedot

Vuosikirja 1/2013. Sisältää KOKOUSKUTSUT s. 28 31

Vuosikirja 1/2013. Sisältää KOKOUSKUTSUT s. 28 31 Vuosikirja 1/2013 Sisältää KOKOUSKUTSUT s. 28 31 37 Nordea Pankki Suomi Oyj Vaihda sijoituskohteita ja hyödy. Nordean Capital -sijoitus on monipuolinen sijoitusratkaisu sinulle, joka haluat yhdistellä

Lisätiedot

Miss soutaen helteessä Ensimmäistä kertaa Kalevan Kierrosta seuraamassa. Miesten 50 km:n vuorosoudun voittivat Juha ja Mika Lehtonen.

Miss soutaen helteessä Ensimmäistä kertaa Kalevan Kierrosta seuraamassa. Miesten 50 km:n vuorosoudun voittivat Juha ja Mika Lehtonen. KALEVAN KIERROS XXXV TULOSLEHTI SOUTU N:o 4 / 2011 Miss soutaen helteessä Ensimmäistä kertaa Kalevan Kierrosta seuraamassa Aitiopaikalla laituripaviljongin varjostavan katoksen alla työrupeama oli huomattavasti

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON VIIKKO

VALTIONEUVOSTON VIIKKO 7. 13.12.2013/50 Liite Virallisen lehden numeroon 145/16.12.2013 VALTIONEUVOSTON VIIKKO Toimittanut Valtioneuvoston viestintäosasto SISÄLLYSLUETTELO TASAVALLAN PRESIDENTTI 15 Eduskunnan vastaukset.......

Lisätiedot

LAMMIN. puhelinluettelo 2012. Julkaisija: Lammin Yrittäjät ry

LAMMIN. puhelinluettelo 2012. Julkaisija: Lammin Yrittäjät ry LAMMIN puhelinluettelo 2012 Julkaisija: Lammin Yrittäjät ry 2 Valitse Sinäkin suomalainen pankki, joka on täällä perustettu ja täällä pysyy. Lammi Kirsi Pallas toimitusjohtaja 010 548 6011 Jussi Pohto

Lisätiedot

Vuosikertomus 2012. Lakimiesliitto

Vuosikertomus 2012. Lakimiesliitto Vuosikertomus 2012 Vuosikertomus 2012 Lakimiesliitto Sisällys Toiminnanjohtajan katsaus... 1 Liiton johto... 1 Valtuuskunta... 2 Työmarkkinatoimikunta... 2 Keskuslakkotoimikunta... 3 Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusjaosto...

Lisätiedot

LIIKUNNAN JA URHEILUN ANSIOMERKIT 2009 Förtjänsttecken inom motion och idrott 2009

LIIKUNNAN JA URHEILUN ANSIOMERKIT 2009 Förtjänsttecken inom motion och idrott 2009 LIIKUNNAN JA URHEILUN ANSIOMERKIT 2009 Förtjänsttecken inom motion och idrott 2009 SUKUNIMI Efternamn ETUNIMI Förnamn SYNTY- MÄVUOSI Födelseår TITTELI Titel KOTIPAIKKA Hemort EHDOTTAJA Förslagsställare

Lisätiedot

Keskimatkan am-kilpailu Kirkkonummella 31.5.2011

Keskimatkan am-kilpailu Kirkkonummella 31.5.2011 Keskimatkan am-kilpailu Kirkkonummella 31.5.2011 Suunnistava Uusimaa H21 5,9 km (Lähti 39, Keskeytti 3, Hylätty 2) 1 27 Tuomas Tervo Rajamäen Rykmentti 32:18 3 22 Olli-Pekka Koistinen Delta 34:28 +2:10

Lisätiedot

Töysä-hakemisto. Hätänumero 112. Töysän taksit. Ambulanssi Palokunta Poliisi

Töysä-hakemisto. Hätänumero 112. Töysän taksit. Ambulanssi Palokunta Poliisi 2012 Töysä-hakemisto Hätänumero 112 Ambulanssi Palokunta Poliisi Töysän taksit Hautamäki Jari 0400 362 657 Holkko Mikko 050 323 0597 Leinonen Ahti 0400 364 781 Moisio Pekka 0400 262 691 Mäki-Tuuri Jussi

Lisätiedot

Kansi: Kaupan- ja hallinnon alan uudisrakennus, Hattelmalantie 6 Mietelauseet: Positiivarit

Kansi: Kaupan- ja hallinnon alan uudisrakennus, Hattelmalantie 6 Mietelauseet: Positiivarit Lukuvuoden 2002 2003 varrelta 2 Kansi: Kaupan- ja hallinnon alan uudisrakennus, Hattelmalantie 6 Mietelauseet: Positiivarit 3 S i s ä l l y s l u e t t e l o 1 Lukuvuosi 4 2 Ylläpitäjä 5 3 Hallinto 5 4

Lisätiedot

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen vuoden 2015 eduskuntavaaleihin

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen vuoden 2015 eduskuntavaaleihin Kaupunginhallitus 65 16.02.2015 Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen vuoden 2015 eduskuntavaaleihin 521/00.002/2014 KAUPHALL 16.02.2015 65 Vaalilain 714/1998 15 :n mukaan kunnanhallituksen

Lisätiedot

Satakunnan ammattikorkeakoulusta valmistuneet

Satakunnan ammattikorkeakoulusta valmistuneet Satakunnan ammattikorkeakoulusta valmistuneet Valmistuneet aloittain, tutkinnoittain ja koulutuspaikkakunnittain: LIIKETALOUS, MATKAILU JA KULTTUURI Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto, Tradenomi

Lisätiedot

Pauli Nevala -rahaston kautta ovat onnittelunsa lähettäneet seuraavat:

Pauli Nevala -rahaston kautta ovat onnittelunsa lähettäneet seuraavat: n kautta ovat onnittelunsa lähettäneet seuraavat: Teuvan kunta Tejuka Oy Vapaa-ajankeskus Parra Oy Laskentatoimisto Lasse Åkerblad Nipere Oy Datasteel Oy Keijo ja Aino Muotio Onnittelumme 60-vuotiaalle!

Lisätiedot

sukukirjaa. Aineisto perustuu laajan suvun jäsenten lähettämiin

sukukirjaa. Aineisto perustuu laajan suvun jäsenten lähettämiin 30.6.2005 Jyrki Vesikansa Sjöstedt-sukukirjan täydennysosa 2005 Johdanto-osat ja kuvatekstit ALKUPÄÄ - kansi (tulee Kristo Vesikansalta lähipäivinä) Sjöstedt-suku 2005 Täydennysosa vuoden 1976 sukukirjaan.

Lisätiedot

Veteraaniyleisurheilun SM-kilpailut Raatin stadion 3-5.8.2012 TULOKSET. Tuuli: +1.1

Veteraaniyleisurheilun SM-kilpailut Raatin stadion 3-5.8.2012 TULOKSET. Tuuli: +1.1 Veteraaniyleisurheilun SM-kilpailut Raatin stadion 3-5.8.2012 TULOKSET M30 100 m Tuuli: +1.1 1. Heikki Polojärvi Oulun Pyrintö 11,72 2. Riku Hassi Oulun Ikiliikkujat 11,93 3. Sami Koivunen Noormarkun Nopsa

Lisätiedot

535-402-6-170 (K108-1) KURU

535-402-6-170 (K108-1) KURU Toimitusnro 2008-262892 1 (87) 535-402-6-170 (K108-1) KURU Haapala Anneli Marjatta Uusioja Maarit Hannele Valtaojitus T2013-10009 752,91 Salaojitus T2013-10012 5551,47 Yhteensä 6304,38 Nimi Tunnus Valtaojitus

Lisätiedot

VUOSI 2014 MUKAAN LUKIEN MÄNTÄN KUVATAIDEVIIKOILLA ON OLLUT 820 TAITEILIJAA

VUOSI 2014 MUKAAN LUKIEN MÄNTÄN KUVATAIDEVIIKOILLA ON OLLUT 820 TAITEILIJAA VUOSI 2014 MUKAAN LUKIEN MÄNTÄN KUVATAIDEVIIKOILLA ON OLLUT 820 TAITEILIJAA Aalto Timo HELSINKI 1999 Aalto Johanna HELSINKI 1999 Aarras Anna-Maija TURKU 1995,1997 Abidin Adel, HELSINKI, 2009, 2013 Afrika

Lisätiedot