Itä-Suomen ja Kouvolan hovioikeuksien toimintakertomus vuodelta 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Itä-Suomen ja Kouvolan hovioikeuksien toimintakertomus vuodelta 2014"

Transkriptio

1 ITÄ-UOMEN HOVIOIKEU KOUVOLAN HOVIOIKEU Itä-uomen ja Kouvolan hovioikeuksien toimintakertomus vuodelta 0 OIKEUDENMUKAIUU - AMMATILLINEN OAAMINEN - VATUULLIUU - HYVÄ TYÖYHTEIÖ

2 ITÄ-UOMEN HOVIOIKEU KOUVOLAN HOVIOIKEU isällysluettelo PEIDENTIN KATAU.... Hovioikeuksien yhdistäminen.... Lainkäyttötoiminta.... Koulutus.... Työhyvinvointi.... Kiitokset... TIETOA HOVIOIKEUDETA.... Itä-uomen hovioikeuspiirin käräjäoikeudet ja niihin kuuluvat kunnat..0 lukien... HENKILÖKUNTA.... Organisaatio..0 lukien... LAINKÄYTTÖTOIMINTA...0. aapuneet asiat...0. Annetut ratkaisut...0. Viipymistilasto Pääkäsittelyt ja matkakäräjät vuonna aapuneet asiat käräjäoikeuksittain ja asiaryhmittäin vuonna aapuneiden asioiden laatu.... Käräjäoikeuksien ratkaisujen pysyvyys ratkaisuistunnoittain vuonna 0 annetuista ratkaisuista.... Muutoksenhaku korkeimpaan oikeuteen.... Korkeimmalta oikeudelta pyydetyt valitusluvat asiaryhmittäin vuonna 0 annettuihin ratkaisuihin....0 Tulokset ja taloudellisuus... MUU TOIMINTA.... Hallinto.... isäinen valvonta.... Lausunnot.... Hovioikeuden ja käräjäoikeuksien välinen yhteydenpito sekä käräjäoikeuksien tarkastus.... Kirjasto.... Tiedotus.... Itä-uomen hovioikeus vuotta.... Työterveyshuolto ja työsuojelu.... Työhyvinvointi ja virkistystoiminta....0 Varatuomarin arvonimi.... Kunniamerkit... Liite: Alioikeuksien ratkaisujen pysyvyys alioikeuksittain vuonna 0 annetuissa ratkaisuissa...0 OIKEUDENMUKAIUU - AMMATILLINEN OAAMINEN - VATUULLIUU - HYVÄ TYÖYHTEIÖ

3 ITÄ-UOMEN HOVIOIKEU KOUVOLAN HOVIOIKEU PEIDENTIN KATAU. Hovioikeuksien yhdistäminen Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson ilmoitti..0 pitämässään tiedotustilaisuudessa Itä-uomen hovioikeuden ja Kouvolan hovioikeuden yhdistämisestä Itä-uomen hovioikeudeksi ja sijoittamisesta Kuopioon. Yhdistäminen on toteutettu..0. Ministerin, hovioikeuksien presidenttien, Kouvolan hovioikeuden kansliapäällikön sekä oikeusministeriön kansliapäällikön ja oikeushallinto-osaston eräiden virkamiesten välisessä neuvottelussa 0..0 päädyttiin siihen, että yhdistetyllä hovioikeudella on Kouvolassa pysyvä istuntopaikka ja henkilöstöä..0 saakka. Tämä ratkaisu turvasi Kouvolan hovioikeuden toiminnan jatkumisen yhdistämiseen saakka. Henkilöstö, josta osa oli jo hakeutumassa muualle työhön, pysyi pääosin hovioikeudessa yhdistämiseen..0 saakka. Henkilöstöstä noin 0 siirtyi elokuussa 0 Kouvolassa Oikeus- ja poliisitaloon. Tämän mahdollisti se, että Kymenlaakson käräjäoikeudelta oli jäänyt tyhjiksi kiinteistötyöntekijöiden tilat..00, jolloin kiinteistöasiat siirrettiin käräjäoikeuksilta Maanmittauslaitokseen. Nämä tilat kunnostettiin hovioikeuden tarpeiden mukaisesti. Yhdistetyn Itä-uomen hovioikeuden tuomiopiiriin kuuluvat Etelä-Karjalan, Etelä-avon, Kymenlaakson, Pohjois-Karjalan, Pohjois-avon ja Päijät-Hämeen käräjäoikeudet. Hyvinkään käräjäoikeus siirrettiin Helsingin hovioikeuden ja Kainuun käräjäoikeus ovaniemen hovioikeuden tuomiopiiriin. Hovioikeuden tuomiopiirin asukasluku on noin Tuomiopiirissä on kaksi syyttäjänvirastoa, kaksi ulosottovirastoa, seitsemän oikeusaputoimistoa, kolme poliisilaitosta, kolme uomen asianajajaliiton osastoa, seitsemän vankilaa ja neljä yhdyskuntaseuraamustoimistoa. Hovioikeuden toiminnan suunnittelu aloitettiin syksyllä 0. Koko tehtävä- ja toimintakenttä kartoitettiin. Perustettiin suunnittelua ohjaava ryhmä ja työryhmät, joilla kullakin oli toimeksiannon mukainen suunnittelutehtävä toimintojen järjestämiseksi..0 alkaen. uunnittelussa oli luonnollisesti perustana kummassakin hovioikeudessa käytössä olleet työ- ja muut järjestelyt, jotka olivat joiltain osin melko samanlaiset ja eräiltä osin poikkesivat toisistaan jonkin verran. Monessa asiassa työryhmät selvittivät käytäntöjä muissa hovioikeuksissa. Hovioikeuden työjärjestys ja toimintasuunnitelma sekä niitä täydentävät ohjetta valmistuivat pääpiirteissään vuoden 0 alussa. Myös lainkäytön käsikirja on uudistettu kummassakin hovioikeudessa olleiden käsikirjojen pohjalta. Tässäkin työssä on saatu hyvää kiitettävää apua muilta hovioikeuksilta. Kummankin hovioikeuden henkilökunta on tehnyt hyvää yhteistyötä suunnitelmien laatimisessa. Lopputulos on onnistunut ja antanut hyvän perustan hovioikeuden toiminnalle. Toiminnan järjestäminen suunnitelmien mukaiseksi ja käytännössä työn tekeminen sovituin menetelmin ja tavoin ovat yhtenäistäneet toiminnat ja muodostaneet kahden hyvin toimineen yksikön uudeksi tuomioistuimeksi. Onnistumisesta kiitos kuuluu kummankin hovioikeuden asiantuntevalle, määrätietoiselle ja vastuuntuntoiselle henkilökunnalle. On luonnollista, että jonkin verran uudelta pohjalta käynnistettyä toimintaa on seurattava ja siinä on tehtävä tarpeellisiksi osoittautuvat muutokset. Hovioikeuden henkilöstörakenne on tuomareiden ja esittelijöiden keskinäisessä suhteessa OIKEUDENMUKAIUU - AMMATILLINEN OAAMINEN - VATUULLIUU - HYVÄ TYÖYHTEIÖ

4 ITÄ-UOMEN HOVIOIKEU KOUVOLAN HOVIOIKEU aikaisempaa huomattavasti tuomaripainotteisempi. Tuomareita on presidentti mukaan luettuna ja esittelijöitä. Pääkäsittelyjen määrä on vaihdellut viimeisten 0 vuoden aikana ja prosentin välillä koko asiakannasta. Työmäärällisesti näihin asioihin on arvioitu käytettävän noin 0 prosenttia. Huomattava osa pääkäsittelyasioista on rikosasioita, joissa pääkäsittely toimitetaan näytöllisistä syistä. Näytön arviointi tehdään pääkäsittelyssä esitettävän aineiston pohjalta. Tavanomaisissa rikosasioissa säännösten soveltamisessa ei nouse usein esille tulkinnallisia tilanteita, vaikka näissäkin asioissa on yleensä tarpeen varmistaa säännösten vakiintunut soveltaminen ja ratkaisukäytäntö. anotunlaiset asiat ovat tuomarin perustyötä, jossa esittelijän panos on aiheellista hänen perehdyttämisensä alkuvaiheessa yhdestä kahteen vuotta. Tänä aikana esittelijä harjaantuu tavanomaisten asioiden käsittelyyn ja ratkaisemiseen riittävässä määrin. Esittelijän työpanoksen merkitys korostuu ennen kaikkea laajoissa riita- ja rikosasioissa. Niissä tapaa olla pulmallisia oikeudellisia ja näytöllisiä kysymyksiä sekä tarvitsee tehdä oikeudellista selvitystyötä ja istunnon suunnittelua. Näissä tehtävissä sekä osallistumalla päätösneuvotteluun ja ratkaisun kirjoittamiseen esittelijöiden ammattitaito kehittyy parhaiten. Kirjallisessa menettelyssä asioiden käsittelyn ja siihen liittyvän työn osuus on vähentynyt merkittävästi, vaikka kirjallisessa menettelyssä ratkaistavien asioiden määrä on edelleen noin 0 prosenttia. Nämä asiat tuomarit ja hovioikeuslain :n mukaisen toimivallan omaavat esittelijät valmistelevat ja ratkaisevat suurimmaksi osaksi ilman esittelijää. Lainkäyttösihteerien toimenkuvan laajentuminen ja aikaisempaa itsenäisempi työskentely korvaavat monelta osin esittelijän työpanosta asioissa, joissa oikeudellista asiantuntemusta ei tarvita asian valmisteluvaiheessa. Noin prosenttia kaikista asioista käsiteltiin muussa kuin peruskokoonpanossa kolme tuomaria ja esittelijä. Jatkokäsittelylupa on otettu käyttöön vuoden 0 alusta. Pääasiallisena toimintatapana hovioikeuksissa on ollut, että tuomarit käsittelevät nämä asiat ilman esittelijää. Mikäli asiassa myönnetään jatkokäsittelylupa, valmistelusta vastaava tuomari voi tarvittaessa ottaa avukseen esittelijän. Joissakin hovioikeuksissa myös hovioikeuslain :n toimivallan omaavat esittelijät osallistuvat jatkokäsittelylupa-asioiden valmisteluun ja ratkaisemiseen. Jatkokäsittelylupajärjestelmän.0.0 laajentamisen seurauksena yhä suuremmassa määrässä asioita lupa täystutkintaan evätään. Lainsäädäntö on kansainvälistynyt, laajentunut ja on monissa eri lähteissä; toisin kuin aikaisemmin. EU-oikeus sekä Euroopan unionin tuomioistuinten ja ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisut ja niihin sisältyvät soveltamiskäytäntöä ohjaavat periaatteet ovat tuoneet lainkäyttöön uusia asetelmia, jotka on otettava huomioon. Vaikka merkittävä osa asioista on edelleen tavanomaisia, muu asiakanta on monipuolistunut ja vaikeutunut merkittävällä tavalla. Keskeisesti kerrotuista syistä on ollut perusteltua tehdä yhdistetystä hovioikeudesta aikaisempaa tuomaripainotteisempi. Esittelijöiden ammattitaidon kannalta on tärkeätä, että he saavat hyvät lainkäytölliset tiedot ja taidot sekä suorituskyvyn paitsi perusasioissa niin erityisesti vaikeissa ja laajoissa asioissa. Heidän työuralla edistymisensä kannalta on hedelmällistä, että he saavat työkokemusta esittelijän uran aikana myös toimimalla määräaikaisissa tehtävissä esimerkiksi käräjätuomarina, syyttäjänä, oikeusavustajana, korkeimman oikeuden esittelijänä ja oikeusministeriössä. Tuomioistuinten, tuomariksi hakeutuvien ja oikeudenhoidon kannalta yleisemminkin olisi parasta, että tuomarin viran saisi keskimäärin 0 vuoden työkokemuksen jälkeen. Hovioikeuksien yhdistämisessä henkilöstömäärä, joka hovioikeuksissa oli ennen yhdistämistä noin, aleni työntekijään, siis henkilöllä. Vuonna 0 pääosin ennen yhdistymistä mutta osaksi myös sen jälkeen siirtyi muualle työhön tai eläkkeelle yhteensä työn OIKEUDENMUKAIUU - AMMATILLINEN OAAMINEN - VATUULLIUU - HYVÄ TYÖYHTEIÖ

5 ITÄ-UOMEN HOVIOIKEU KOUVOLAN HOVIOIKEU tekijää, Itä-uomen hovioikeudesta ja Kouvolan hovioikeudesta työntekijää. Viimeksi mainittujen uudet työpaikat ovat enimmäkseen tuomioistuimissa välillä Oulu Hanko ja Turku Lappeenranta. Osa siirtymistä on toteutettu virkasiirroilla ja osa normaalilla virkaan hakeutumisella. Usea kansliatyöntekijä sai uuden työpaikan virkasiirtona Kouvolasta käräjäoikeuden, poliisin, maistraatin ja ulosoton palveluksessa. Kuusi työntekijää siirtyi yhdistettyyn hovioikeuteen Kuopioon. Kaiken kaikkiaan henkilöstön sijoittuminen ja vaihtuminen onnistuivat hyvin. Yhdistettyyn hovioikeuteen tuli uusia tuomareita neljä ja esittelijöitä yhdeksän. Oikeusministeriö ja enaatti Kiinteistöt Oy sopivat neuvotteluissaan, joissa kuultiin myös hovioikeutta ja Itä-uomen hallinto-oikeutta, että hovioikeuden toimitalot ja samalla pihaalueella oleva entisen vesioikeuden ja tuomiokunnan rakennus kunnostetaan, viimeksi mainittu hallinto-oikeudelle. Lisäksi hovioikeuden lisärakennuksen ensimmäisestä kerroksesta puolet osoitettiin hallinto-oikeudelle. uunnittelu saatiin päätökseen lisärakennuksen ja hallinto-oikeuden rakennuksen osalta vuonna 0. Lisärakennuksen kunnostus alkoi helmikuussa 0 ja valmistui lokakuun alkupuolella. amoihin aikoihin alkoi kunnostusten edellyttämä purkutyö hovioikeuden päärakennuksessa ja hallinto-oikeudelle kunnostettavassa rakennuksessa. Näiden rakennusten kunnostus on tarkoitus saada valmiiksi huhtikuun 0 loppuun mennessä.. Lainkäyttötoiminta Kertomusvuonna hovioikeuteen saapui. asiaa. Luvussa ovat mukana vuoden viiden ensimmäisen kuukauden aikana myös Hyvinkään ja Kainuun käräjäoikeuksista saapuneet asiat. Vuonna 0 kummankin hovioikeuden ollessa itsenäinen asiamäärä oli yhteensä.. Erotus asiaa vastaa suunnilleen Hyvinkään ja Kainuun käräjäoikeuksista saapunutta asiamäärää vuonna 0 toukokuun jälkeiseltä ajalta. ikosasioiden osuus oli, riitaasioiden sekä hakemus- ja ulosottoasioiden yhteensä prosenttia. ikosasioiden osuus oli jonkin verran suurempi sekä riita-, hakemus- ja ulosottoasioiden vastaavasti pienempi kuin vuonna 0 Kouvolan hovioikeudessa. Vastaava ero on ollut aikaisempinakin vuosina. atkaisu annettiin. asiassa. Vireillä olevien asioiden määrä laski vuoden 0 lopun 0 asiasta asiaan. Tulos on hyvä. Erityisesti näin on, kun otetaan huomioon Kouvolan hovioikeudessa tammi-maaliskuussa kertomusvuonna ollut usean esittelijän vajaus, merkittävä henkilökunnan vaihtuminen, Kouvolassa elokuussa tehty muutto uusiin tiloihin ja hovioikeustalon tyhjentäminen, yhdistetyn yksikön toiminnan käynnistäminen ja toimitalojen Kuopiossa kunnostamisen suunnittelu. Keskimääräinen käsittelyaika kaikissa asioissa oli, kuukautta, pääkäsittelyasioissa, kuukautta ja esittelyasioissa,0 kuukautta. Vuoden päättyessä vuotta vanhempien asioiden määrä oli. Pääkäsittelyjen osuus on laskenut vuoden 00 noin prosentista vuosittain ja oli kertomusvuonna, prosenttia. On odotettavaa, että määrä tulee laskemaan hieman jatkokäsittelylupajärjestelmän laajentamisen seurauksena. Jatkokäsittelylupa evättiin 0 asiassa, yhteensä prosentissa annetuista ratkaisuista. Määrä tulee nousemaan jonkin verran, mahdollisesti lähelle 0 prosenttia, kun jatkokäsittelyluvan laajennus on täysimääräisessä käytössä. Näin tapahtuu vasta vuonna 0. OIKEUDENMUKAIUU - AMMATILLINEN OAAMINEN - VATUULLIUU - HYVÄ TYÖYHTEIÖ

6 ITÄ-UOMEN HOVIOIKEU KOUVOLAN HOVIOIKEU Peruskokoonpanossa kolme tuomaria ja esittelijä käsiteltiin esittelyasioista ja pääkäsittelyasioista prosenttia. Tätä vähäisemmässä kokoonpanossa - kolme jäsentä, kaksi jäsentä ja esittelijä, jäsen ja esittelijä tai yksi jäsen - käsiteltiin kaikista asioista prosenttia. iirtyminen tuomaripainotteiseen työskentelyyn on onnistunut hyvin, vaikkakin on lisännyt rasitetta monen asian samanaikaisessa muutostilanteessa. Jatkokäsittelyluvan kaikkiin asiaryhmiin laajentamisen johdosta tuomaripainotteinen henkilöstörakenne on aikaisempaa perustellumpi. Edellä todetun mukaisesti esittelijöiden työpanos kohdentuu asioihin, joissa se on tarpeen tuomareiden apuna ja esittelijöiden ammattitaidon kehittymiseksi. Muutosta korkeimmalta oikeudelta haettiin asiassa, prosentissa annetuista ratkaisuista. Kertomusvuonna korkein oikeus antoi valitusluvan asiassa ja ennakkopäätöksen asiassa. Määriin sisältyvät kummankin hovioikeuden ja yhdistetyn hovioikeuden luvut. Käräjäoikeuksista tulleissa asioissa hovioikeus pysytti käräjäoikeuden ratkaisun, prosentissa asioista. Kun lukuun lisätään myös sellaiset hovioikeuden ratkaisut, joissa muutos koski vain lopputulokseltaan ratkaisun epäolennaista osaa, luku on, prosenttia. Osa muutoksista johtuu siitä, että rikosasioiden kirjallisessa käsittelyssä vastaaja ei ole ilmoittanut käräjäoikeudelle niitä seikkoja, joihin hän haluaa vedota. Näiden seikkojen tuominen esille vasta hovioikeudelle valituksessa johtaa toisinaan muutokseen. Kun arvioidaan käräjäoikeuksien ratkaisujen pysyvyyttä ja otetaan huomioon sanottu epäkohta kirjallisessa menettelyssä sekä se, että muutoksenhakemuksissa on aikaisempaa vähemmin sellaisia valituksia, joilla ei ole menestymisen mahdollisuutta, käräjäoikeuksien ratkaisut ovat hyvällä laadullisella tasolla.. Koulutus Hovioikeus on tehnyt kolmivuotisen koulutussopimuksen Itä-uomen yliopiston kanssa. Vuosittain koulutuspäiviä on viisi. Hovioikeuden koulutustoimikunta valitsee ajankohtaiset aiheet ja yliopisto hankkii kulloisellekin koulutuspäivälle asiantuntevat alustajat. Tilaisuudet on pidetty yliopistolla Kuopiossa ja videoitu hovioikeuspiirin käräjäoikeuksiin. Myös syyttäjät, asianajajat ja julkiset oikeusavustajat on kutsuttu tilaisuuksiin. Käräjäoikeudet ovat kiitettävällä tavalla huolehtineet yhteistyötahojen kutsumisesta tiloihinsa videoyhteydellä seurattaviin koulutuspäiviin. Alkuvaikeuksien jälkeen koulutustapahtumat ovat onnistuneet kohtalaisen hyvin ja täyttäneet tehtävänsä.. Työhyvinvointi Kahden keskikokoisen, etäällä toisistaan toimivan tuomioistuimen yhdistäminen ja sen pohjaksi tehty mittava työ ovat olleet vaativa ja raskas koettelemus kummankin yksikön henkilökunnalle. Kukaan ei ole päässyt helpolla. Jokaisen panos on ollut tarpeen, ja kaikki ovat osallistuneet asioiden hoitamiseen kiitettävällä vastuunotolla ja uutteruudella. Päätyön ja yhdistämisen edellyttämän työn ohella taakkaa ovat lisänneet toimintojen yhtenäistäminen käytännön työssä, niihin liittyneet ja edelleen eräiltä osin toteutettavat muutokset, kummankin hovioikeuden käsikirjan yhdistäminen uudeksi käsikirjaksi, henkilöstön huomattava vaihtuminen, toimitalojen kunnostamisen suunnittelu, valmistautuminen muuttoon väistötiloihin ja koulutusyhteistyöstä sopiminen Itä-uomen yliopiston kanssa vuodesta 0. Henkilökunta on syystäkin kokenut ja tuntee edelleen huomattavaa painetta siitä, että varsinaisen työn tekemiseen ei jää aikaa siinä määrin kuin työn hyvin tekeminen vaatii. istiriita laadun sekä kohtuullisten käsittelyaikojen ja kustannusten välillä on koskettanut OIKEUDENMUKAIUU - AMMATILLINEN OAAMINEN - VATUULLIUU - HYVÄ TYÖYHTEIÖ

7 ITÄ-UOMEN HOVIOIKEU KOUVOLAN HOVIOIKEU kaikkia. Laadullinen vaatimustaso on oikeutetusti korkealla. Toisaalta tuottavuus ja taloudellisuus on tarpeen pitää hyvänä, niin että työmäärä on hallittava eikä kasva hallittavuuden rajojen ulkopuolelle. Tasapainon säilyttäminen muutaman vuoden kestävissä poikkeuksellisissa oloissa vaatii kaikilta paljon. Toistaiseksi tässä on onnistuttu, vaikka jaksaminen käy ajoittain äärirajoilla. eesteisempi tulevaisuus on näköpiirissä kesällä 0, kun toimitilojen kunnostaminen on suoritettu, henkilöstön merkittävin vaihtuminen on takana ja toiminta on normaalissa tilassa. Erityinen ilonaihe on ollut kummankin hovioikeuden henkilökunnan hyvin asianmukainen ja hyvähenkinen suhtautuminen siihen, että hovioikeuksien yhdistäminen hoidetaan laadukkaasti ja hyvässä yhteistyössä. Tämän mukaisesti on myös toimittu, aina yhteisten tapahtumien järjestämistä ja viettoa myöten.. Kiitokset Kummankin hovioikeuden ja yhdistetyn hovioikeuden henkilökunta on toiminut hyvin uutterasti, ammattitaitoisesti ja vastuuntuntoisesti lainkäyttötyössä, sitä tukevissa toiminnoissa ja muutostilanteissa. Hovioikeus on selvinnyt tehtävistään tavoitteiden mukaisesti. Yhdistymisen suunnittelussa ja toteuttamisessa on ollut sopivaa kriittistä tarkastelua ja keskustelua sekä hyvää suhtautumista muutoksiin ja uudistuksiin niin, että ne on toteutettu hyvässä hengessä. Ansiostanne hovioikeus on selviytynyt poikkeuksellisessa ja kaikkia rasittaneessa muutostilanteessa erittäin hyvin. Esitän hovioikeuden henkilökunnalle, myös kertomusvuonna pois siirtyneille, sydämelliset kiitokseni tuloksekkaasta toiminnasta, vastuuntunnosta ja -otosta sekä hyvästä yhteistyöstä ja yhteishengestä. Hovioikeudella on myös ilo esittää kiitokset hyvästä yhteistyöstä käräjäoikeuksien ja muiden oikeuden toimijoiden kanssa. Kuopiossa..0 Presidentti Pertti Nieminen OIKEUDENMUKAIUU - AMMATILLINEN OAAMINEN - VATUULLIUU - HYVÄ TYÖYHTEIÖ

8 ITÄ-UOMEN HOVIOIKEU KOUVOLAN HOVIOIKEU TIETOA HOVIOIKEUDETA Itä-uomen hovioikeus, entiseltä nimeltään Viipurin hovioikeus, on perustettu vuonna. Toimittuaan 00 vuotta Viipurissa hovioikeus siirtyi talvisodan johdosta Heinolan kautta Kuopioon vuonna 0. Hovioikeuden nimi muutettiin.. annetulla asetuksella Itäuomen hovioikeudeksi. Kouvolan hovioikeus aloitti toimintansa ns. Pohjola-talossa vuonna ja sen tuomiopiiri muodostettiin pääosin Itä-uomen hovioikeuden eteläisestä osasta. Vuonna hovioikeus sai oman toimitalon Kouvolaan. Itä-uomen hovioikeus ja Kouvolan hovioikeus yhdistettiin uudeksi Itä-uomen hovioikeudeksi..0 lukien. Näin hovioikeuksien lukumäärä väheni kuudesta viiteen. Yhdistyneen hovioikeuden sijaintipaikka on Kuopio. Hovioikeudella on kuitenkin pysyvä istuntopaikka Kouvolassa ja siellä on noin 0 työntekijää vuoden 0 loppuun saakka. Kouvolan istuntopaikassa käsitellään pääasiassa Etelä-Karjalan, Kymenlaakson ja Päijät-Hämeen käräjäoikeuksista saapuvia muutoksenhakuasioita, joissa on pyydetty toimitettavaksi pääkäsittely. Istuntopaikka sijaitsee Kouvolan Oikeus- ja poliisitalossa. amalla kun hovioikeudet yhdistyivät Kouvolan hovioikeuspiiriin kuulunut Hyvinkään käräjäoikeus siirtyi Helsingin hovioikeuden hovioikeuspiiriin ja Kainuun käräjäoikeus siirtyi Itä-uomen hovioikeuspiiristä ovaniemen hovioikeuspiiriin.. Itä-uomen hovioikeuspiirin käräjäoikeudet ja niihin kuuluvat kunnat..0 lukien Etelä-Karjalan käräjäoikeus: Imatra, Lappeenranta, Lemi, Luumäki, Parikkala, autjärvi, uokolahti, avitaipale, Taipalsaari (asukasluku..0 yhteensä ) Etelä-avon käräjäoikeus: Enonkoski, Heinävesi, Hirvensalmi, Joroinen, Juva, Kangasniemi, Mikkeli, Mäntyharju, Pertunmaa, Pieksämäki, Puumala, antasalmi, avonlinna, ulkava (asukasluku..0 yhteensä ) Kymenlaakson käräjäoikeus: Hamina, Iitti, Kotka, Kouvola, Miehikkälä, Virolahti (asukasluku..0 yhteensä ) Pohjois-Karjalan käräjäoikeus: Ilomantsi, Joensuu, Juuka, Kitee, Kontiolahti, Lieksa, Liperi, Nurmes, Outokumpu, Polvijärvi, ääkkylä, Tohmajärvi, Valtimo (asukasluku..0 yhteensä ) Pohjois-avon käräjäoikeus: Iisalmi, Juankoski, Kaavi, Keitele, Kiuruvesi, Kuopio, Lapinlahti, Leppävirta, Maaninka, Pielavesi, autalampi, autavaara, iilinjärvi, onkajärvi, uonenjoki, Tervo, Tuusniemi, Varkaus, Vesanto, Vieremä (asukasluku..0 yhteensä 0) Päijät-Hämeen käräjäoikeus: Asikkala, Hartola, Heinola, Hollola, Hämeenkoski, Kärkölä, Lahti, Nastola, Orimattila, Padasjoki, ysmä (asukasluku..0 yhteensä 0 ) Itä-uomen hovioikeuspiirin asukasluku..0 oli 0 0. OIKEUDENMUKAIUU - AMMATILLINEN OAAMINEN - VATUULLIUU - HYVÄ TYÖYHTEIÖ

9 ITÄ-UOMEN HOVIOIKEU KOUVOLAN HOVIOIKEU HENKILÖKUNTA Hovioikeuden toimintaa johtaa hovioikeuden presidentti. Lainkäyttöasioiden ratkaisemista varten Itä-uomen hovioikeudessa on kaksi osastoa. Osastoa johtaa hovioikeudenlaamanni ja osastoon kuuluu lisäksi hovioikeudenneuvoksia sekä esittelijöinä asessori ja viskaaleja. Osastoon kuuluu myös notaari ja lainkäyttösihteerejä. Kouvolan istuntopaikan yksi hovioikeudenneuvos toimii myös paikan vastuuhenkilönä. Hänen tehtävänä on yhdessä. osaston laamannin ja istuntopaikan henkilöstön kanssa järjestää istuntopaikan toiminta toimintasuunnitelmassa määritellyllä tavalla. Lisäksi hovioikeuden henkilökuntaan kuuluvat kansliapäällikkö, kirjaaja, apulaiskirjaaja, lainkäyttösihteerejä, informaatikko, hallintosihteeri, talous- ja henkilöstösihteeri sekä ylivirastomestari ja virastomestareita. Hovioikeuden vakinaisen henkilökunnan määrä on. Lisäksi hovioikeudessa on ollut työharjoittelussa oikeustradenomiharjoittelijoita sekä siviilipalveluksen suorittaja.. Organisaatio..0 lukien Presidentti Johtoryhmä Täysistunto. osasto. osasto Kouvolan istuntopaikka Hovioikeudenlaamanni Hovioikeudenneuvoksia Asessori Viskaaleja Notaari Lainkäyttösihteerejä Hovioikeudenneuvoksia Viskaaleja Notaari Lainkäyttösihteerejä Kirjaamosihteeri Hovioikeudenlaamanni Hovioikeudenneuvoksia Asessori Viskaaleja Notaari Lainkäyttösihteerejä Hallintokanslia Kansliapäällikkö Hallintosihteeri Talous- ja henkilöstösihteeri Kirjaamo Virastomestarit Kirjasto Kirjaaja Apulaiskirjaaja Lainkäyttösihteeri Ylivirastomestari Virastomestarit Informaatikko OIKEUDENMUKAIUU - AMMATILLINEN OAAMINEN - VATUULLIUU - HYVÄ TYÖYHTEIÖ

10 ITÄ-UOMEN HOVIOIKEU KOUVOLAN HOVIOIKEU 0 LAINKÄYTTÖTOIMINTA Hovioikeuksiin saapui kertomusvuonna yhteensä 0 asiaa, joka on noin 00 asiaa enemmän kuin vuonna 0. aapuneista asioista rikosasioita oli prosenttia ja prosenttia muita asioita. Hovioikeudet antoivat yhteensä ratkaisua. Itä-uomen hovioikeus on kolmanneksi suurin hovioikeus.. aapuneet asiat ikosasioita 00 % iitaasioita 0% Hakemusasioita 0 % Ulosottoasoita 0 % I asteen asioita Hakemusasioita 0 Ulosottoasoita I asteen asioita Yhteensä 00% KouHO I-HO I-HO Yhteensä. Annetut ratkaisut ikosasioita iitaasioita 0 Yhteensä 0 0 I-HO KouHO I-HO Yhteensä. Viipymistilasto....0 <= kk >= kk <= kk <= kk <= kk yli kk Lkm Aika kk iita-asiat 0, ikosasiat Ensimmäisen asteen asiat , Ulosottoasiat Hakemusasiat ,, 0,,%,%,%,%,% 0,% Yhteensä Keskimääräinen käsittelyaika vuonna 0 ratkaistuissa asioissa oli neljä kuukautta kolme päivää ja keskimääräinen käsittelyaika asioissa, joissa järjestettiin pääkäsittely, oli kuusi kuukautta päivää. Kertomusvuoden tavoitteena oli, että hovioikeus antaa ratkaisun asiassa. Asioita saapui kappaletta ja hovioikeus antoi ratkaisun 0 asiassa. Vuoden päättyessä yli vuoden vireillä olevia asioita oli ja ratkaisu oli antamatta :ssä vuonna 0 saapuneessa asiassa. OIKEUDENMUKAIUU - AMMATILLINEN OAAMINEN - VATUULLIUU - HYVÄ TYÖYHTEIÖ

11 ITÄ-UOMEN HOVIOIKEU KOUVOLAN HOVIOIKEU Hovioikeuslain :ssä tarkoitetussa ns. kevennetyssä kokoonpanossa, johon kuuluu kaksi jäsentä ja laissa säädetyt kelpoisuusehdot täyttävä esittelijä, ratkaistiin yhteensä 0 asiaa, mikä on noin % kaikista asioista. Valmisteluistuntoja järjestettiin muutama.. Pääkäsittelyt ja matkakäräjät vuonna 0 Hovioikeus toimitti pääkäsittelyn asiassa, joka on noin 0 % ratkaistuista asioista. Matkakäräjiä tehtiin seitsemässä asiassa.. aapuneet asiat käräjäoikeuksittain ja asiaryhmittäin vuonna 0 E Hyvinkään käräjäoikeus Etelä-Karjalan käräjäoikeus Etelä-avon käräjäoikeus Kainuun käräjäoikeus Kymenlaakson käräjäoikeus Pohjois-Karjalan käräjäoikeus Pohjois-avon käräjäoikeus Päijät-Hämeen käräjäoikeus Muut Yhteensä H U 0 0,%,%,0%,%,%,%,0% 0,%,% E = Ensimmäisen asteen asiat, H = Hakemusasiat, = ikosasiat, = iita-asiat, U = Ulosottoasiat Hyvinkään käräjäoikeus siirtyi Helsingin hovioikeuspiiriin ja Kainuun käräjäoikeus ovaniemen hovioikeuspiiriin..0 lukien Mu ut us jä o ike us ee nk ä rä jä o ike t-h äm ijä Pä Po hjo i s- a vo nk ärä jä o ike us us s-k a rj a la nk ä rä jä o ike us Po hjo i Ky me nla a kso nk ä rä jä o ike us kä rä jä o ike Ka i nu un vo nk ä rä Ete lä -a nk ä rä a la -Ka rj Ete lä Hy vin kä ä nk ä rä jä o ike jä o ike us us 0 OIKEUDENMUKAIUU - AMMATILLINEN OAAMINEN - VATUULLIUU - HYVÄ TYÖYHTEIÖ

12 ITÄ-UOMEN HOVIOIKEU KOUVOLAN HOVIOIKEU. aapuneiden asioiden laatu Kymmenen suurinta riita- ja rikosasioiden asiaryhmää vuonna 0 olivat diaarin mukaan seuraavat: iita-asiat: Velkajärjestelyhakemus Muu velkasuhteeseen perustuva saatava Muuhun palvelussopimukseen, toimeksiantoon tai työntulossopimukseen perustuva velkomus Vahingonkorvauslakiin perustuva riita-asia Lapsen huollosta tai tapaamisoikeudesta päättäminen Muu riita-asia Kiinteistön virhe tai muu sopimusrikkomus Työsuhteen irtisanomisesta tai purkamisesta aiheutuva riita Muu työsuhdetta koskeva riita Lapsen huoltoa koskevan päätöksen muuttaminen kpl osuus %,,,,,,0,0 0, 0, 0, ikosasiat: kpl Pahoinpitely Törkeä rattijuopumus Törkeä pahoinpitely Törkeä liikenneturvallisuuden vaarantaminen attijuopumus Varkaus Petos, lievä petos Muut rikoslakia vastaan tehdyt rikokset Muut rikokset oikeudenkäyttöä, viranomaisia ja järjestystä vastaan Törkeä varkaus 0 0 osuus %,,0,,,,,,,, Lisäksi saapui muun ohessa seuraavia asioita: kpl Ulosottovalitus Muu hakemusasia Lähestymiskieltoasia Pakkokeinoasia Yhdyskuntapalvelun muunto osuus %,,,,, ikosasiat on merkitty diaariin vain ns. pääteon mukaan. OIKEUDENMUKAIUU - AMMATILLINEN OAAMINEN - VATUULLIUU - HYVÄ TYÖYHTEIÖ

13 ITÄ-UOMEN HOVIOIKEU KOUVOLAN HOVIOIKEU. Käräjäoikeuksien ratkaisujen pysyvyys ratkaisuistunnoittain vuonna 0 annetuista ratkaisuista Tkoodi Muut Osuus % Pääkäsittely Muut Osuus % Muu ,%,%,%,%,%,%,% 0,%,% 0,%,%,%,% 0 0 0,%,0%,% Osuus %,%,% 0,%,0% 0,%,% 0,% 00,0% Kaikkiaan 0 Osuus %, 0, 0,,,,,,, 0,, 0, 0,0 T-koodit: Ei muutettu Muutettu vain perusteluja Perusteluja ja lopputulosta muutettu näytön uudelleenarvioinnin johdosta Perusteluja ja lopputulosta muutettu muusta syystä Muutos koskee vain lopputulokseltaan ratkaisun epäolennaista osaa Tutkimatta Palautettu Vahvistettu sovinto Lausunnon antaminen rauennut Jäänyt sillensä. asteen vaatimus hyväksytty. asteen vaatimus hylätty Jatkokäsittelylupaa ei ole myönnetty OIKEUDENMUKAIUU - AMMATILLINEN OAAMINEN - VATUULLIUU - HYVÄ TYÖYHTEIÖ

14 ITÄ-UOMEN HOVIOIKEU KOUVOLAN HOVIOIKEU. Muutoksenhaku korkeimpaan oikeuteen Hovioikeus antoi vuonna 0 ratkaisun yhteensä 0 asiassa. Kun valituslupapyyntöjä oli, muutoksenhakuprosentti oli noin %. Pyydetyt valitusluvat asiaryhmittäin: ikosasioita kpl iita-asioita Hakemusasioita 0 Ulosottoasioita Yhteensä. Korkeimman oikeuden myöntämät valitusluvat Korkein oikeus myönsi Itä-uomen ja Kouvolan hovioikeuden ratkaisemissa asioissa yhteensä valituslupaa vuonna 0. Näistä valitusluvista kahdeksan koski rikosasiaa, riitaasiaa sekä yksi ulosottoasiaa..0 Tulokset ja taloudellisuus vuonna 0 aapuneet asiat atkaistut asiat 0 iirtyneet asiat Henkilöstömäärä (htv), Jatkokäsittelylupaa ei myönnetty 0 Osuus ratkaistuista % Taloudellisuus ( /ratk. asia) Tuottavuus (ratk.asiat/htv) Vuodesta 0 lähtien taloudellisuus ja tuottavuus on laskettu työmäärämittaamista varten tehtyjen painokertoimien avulla. Tästä syystä yllä olevat luvut eivät ole vertailukelpoisia aikaisempien vuosien kanssa. OIKEUDENMUKAIUU - AMMATILLINEN OAAMINEN - VATUULLIUU - HYVÄ TYÖYHTEIÖ

15 ITÄ-UOMEN HOVIOIKEU KOUVOLAN HOVIOIKEU MUU TOIMINTA. Hallinto Hovioikeuden hallinto- ja talousasioista vastaavat hovioikeuden presidentti ja kansliapäällikkö. Hovioikeusasetuksen..0 voimaan tulleen muutoksen jälkeen täysistunto ei enää ratkaise lainkaan hallintoasioita. Presidentti voi kuitenkin määrätä, että asia, joka koskee lausunnon antamista lainsäädäntöasiassa tai lainsäädäntöaloitteen tekemistä, käsitellään ja ratkaistaan täysistunnossa. Kertomusvuoden aikana pidettiin yksi täysistunto. Johtoryhmä, johon kuuluvat presidentti, hovioikeudenlaamannit, Kouvolan istuntopaikan edustaja ja kansliapäällikkö, kokoontui kertaa. Tuomareiden nimittämisjärjestelmään kuuluu, että hovioikeuden lausunnon tuomarin viran hakijoista antaa lausuntovaliokunta. iihen kuuluvat presidentti ja hovioikeudenlaamannit sekä kansliapäällikkö esittelijänä. Kertomusvuoden aikana ennen hovioikeuksien yhdistämistä Itä-uomen hovioikeuden lausuntovaliokunta kokoontui kaksi ja Kouvolan hovioikeuden lausuntovaliokunta kolme kertaa, yhdistämisen jälkeen Itä-uomen hovioikeuden lausuntovaliokunta kokoontui kahdeksan kertaa. Itä-uomen ja Kouvolan hovioikeuksien lausuntovaliokunnat antoivat vuonna 0 yhteensä lausuntoa. Yhteistoiminnasta valtion virastoissa ja laitoksissa annetussa laissa tarkoitettuna viraston ja hovioikeuden henkilöstön välisenä yhteistoimintaelimenä toimii yhteistyökomitea. Komitea kokoontui vuoden aikana kolme kertaa.. isäinen valvonta Hovioikeuden toiminta, toimintatavat ja hallinnolliset menettelyt perustuvat niitä koskeviin säädöksiin sekä työjärjestykseen. Hovioikeus seuraa tulosvastuullisena virastona määrärahojensa käyttöä. Oikeusministeriön ja hovioikeuden välillä käytävissä vuotuisissa tulosneuvotteluissa sovitaan tulostavoitteet seuraavalle vuodelle. Hovioikeuden presidentti ja hovioikeudenlaamannit seuraavat säännöllisesti tulostavoitteiden toteutumista, asioiden käsittelyn etenemistä ja käsittelyaikoja. Jokainen työntekijä vastaa oman työnsä laadusta ja tuloksellisuudesta tulosja kehityskeskusteluissa sovittujen tavoitteiden mukaisesti. Lainkäyttötoiminnassaan hovioikeus pyrkii käsittelemään ja ratkaisemaan asiat lain- ja oikeudenmukaisesti, joutuisasti ja kohtuullisin kustannuksin. Hovioikeudessa on toiminnan kehittämiseen tähtääviä useita työryhmiä. Hovioikeus pyrkii myös yhdessä yhteistoimintatahojen kanssa järjestettävin koulutus- ja neuvottelutilaisuuksin edistämään lainkäytön tasoa ja joutuisuutta. Tuottavuusvaatimusten ja henkilökunnan vähentämisen vuoksi hovioikeudessa on välttämätöntä tarkastella jatkuvasti toiminnan laadullista tasoa, tehokkuutta ja taloudellisuutta. Toimintaympäristön muutosten johdosta on tehtävä kulloinkin tarpeellisiksi todettavat muutokset työnjaossa, työmenetelmissä, ammattitaidon parantamisessa, työhyvinvoinnin ylläpitämisessä ja muissa toiminnan perusasioissa. OIKEUDENMUKAIUU - AMMATILLINEN OAAMINEN - VATUULLIUU - HYVÄ TYÖYHTEIÖ

16 ITÄ-UOMEN HOVIOIKEU KOUVOLAN HOVIOIKEU Hovioikeuksien yhdistyminen, esittelijöiden voimakas vaihtuminen urakierron johdosta ja henkilökunnan eläköityminen asettavat entistä suurempia vaatimuksia koko henkilökunnalle. Hovioikeuden nykyinen henkilökunta joutuu ottamaan suuren vastuun tietojensa, taitojensa ja kokemuksensa siirtämisessä uusille työntekijöille. Hovioikeus suorittaa sille kuuluvan käräjäoikeuksien valvontatehtävän kautta käräjäoikeuksien toimivuuden ja lainkäytön laadun varmistamistehtävää.. Lausunnot Hovioikeus antoi kertomusvuoden aikana seuraavat lausunnot: Lausunto yksityishenkilön velkajärjestelystä annetun lain tarkistamisesta Lausunto käsittely- ja oikeusastejärjestyksen muuttamista rikoksen johdosta tapahtuvaa luovuttamista ja kansainvälistä perheoikeutta koskevissa asioissa (Oikeusministeriön julkaisusarja Mietintöjä ja lausuntoja /0) Lausunto hovioikeuden jatkokäsittelyluvan laajentamista valmistelleen työryhmän mietinnöstä (Oikeusministeriön julkaisusarja Mietintöjä ja lausuntoja 0/0) sekä oikeusministeriön muistiosta tuomioiden suullisten perustelujen käyttöönottamisesta yleisissä tuomioistuimissa (..0) Lausunto tuomioistuinlakia valmistelleen työryhmän mietinnöstä (Oikeusministeriön julkaisusarja Mietintöjä ja lausuntoja /0) Lausunto käräjäoikeuksien ja hovioikeuksien arkistonmuodostamissuunnitelmaluonnoksista Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi turvatarkastuksista tuomioistuimissa annetun lain muuttamisesta.. Hovioikeuden ja käräjäoikeuksien välinen yhteydenpito sekä käräjäoikeuksien tarkastus Pohjois-Karjalan käräjäoikeuden tarkastuksen ovat suorittaneet hovioikeuden presidentti Pertti Nieminen, hovioikeudenlaamanni Pekka Pärnänen, tarkastusviskaali irpa Pulkkinen ja viskaali Elisa avolainen. Kymenlaakson käräjäoikeuden ja Etelä-Karjalan käräjäoikeuden tarkastuksen ovat suorittaneet Pärnänen, Pulkkinen ja avolainen. Tarkastus on toimitettu hovioikeuden työjärjestyksen mukaisesti ja se on painottunut käräjäoikeuden eri henkilöstöryhmien kanssa käytyihin keskusteluihin. Asiakirjojen tarkastusta ei ole tehty. Tarkastuskäynneillä kaikkien henkilöstöryhmien kanssa on keskusteltu toimitilojen toimivuudesta ja turvallisuudesta, työilmapiiristä, työn jakautumisesta, koulutusmahdollisuuksista ja rikostuomiosovelluksen (itu) käyttöön ottamisesta. Lisäksi Kymenlaakson käräjäoikeudessa on keskusteltu Kouvolan ja Kotkan kanslioiden ja Etelä-Karjalan käräjäoikeudessa Lappeenrannan ja Imatran kanslioiden yhdistymisestä sekä yhteistyöstä ja yhteydenpidosta kanslioiden välillä. Käräjäoikeuksien laamannien, osastojohtajien ja tuomareiden kanssa on keskusteltu erityisesti siitä, miten lainkäytön yhtenäisyyttä pyritään edistämään käräjäoikeudessa ja miten OIKEUDENMUKAIUU - AMMATILLINEN OAAMINEN - VATUULLIUU - HYVÄ TYÖYHTEIÖ

17 ITÄ-UOMEN HOVIOIKEU KOUVOLAN HOVIOIKEU asioiden joutuisan käsittelyn seuranta ja valvonta on niissä järjestetty. Lainkäyttöhenkilökunnan kanssa on keskusteltu edellä mainittujen teemojen lisäksi muun muassa menettelytavoista kirjallisesti ratkaistavissa rikosasioissa, tuomion perustelemisesta jatkokäsittelylupaa silmällä pitäen, salassa pidettävistä ratkaisuista laadittavista julkisista selosteista, puhelinkuulemisista ja kontradiktorisuuden toteutumisesta. Lisäksi on seurattu hovioikeuden työjärjestyksestä ilmeneviä seikkoja kuten oikeusperiaatteiden soveltamista, laintulkinnan yhdenmukaisuutta, ihmis- ja perusoikeuksien toteutumista ja tuomioistuinharjoittelun järjestämistä. Tarkastuskäynnistä on laadittu erillinen kertomus.. Kirjasto Hovioikeudella on kirjasto sekä Kuopiossa että Kouvolan istuntopaikassa. Kirjastot ovat pääasiassa hovioikeuden oman henkilökunnan käytössä, mutta kaukolainoja toimitetaan mahdollisuuksien mukaan myös muille tuomioistuimille. Kertomusvuonna oikeushallinnon kirjastojärjestelmä vaihtui vanhasta Lotus Notes -pohjaisesta Justiinasta PrettyBit Oy:n PrettyLib-järjestelmään. Uusi järjestelmä on nimeltään Justus. Itä-uomen ja Kouvolan hovioikeuksien yhdistyttyä kirjastotietotokannat saatiin yhdistettyä loppuvuodesta.. Tiedotus isäinen tiedotus Kertomusvuonna pidettiin koko henkilökunnalle muutama tiedotus- ja kahvitilaisuus, joissa kerrottiin ajankohtaisista asioista. Eri henkilöstöryhmillä oli lisäksi keskustelutilaisuuksia presidentin ja kansliapäällikön kanssa. Itä-uomen ja Kouvolan hovioikeuksien yhdistäminen aiheutti myös tiedottamiselle uusia haasteista. isäisessä tiedottamisessa käytetään paljolti hovioikeuden sähköistä ilmoitustaulua sekä sähköpostia. Ulkoinen tiedotus Viranomaisten toiminnan julkisuudesta ja hyvästä tiedonhallintatavasta annetun asetuksen b :ssä (0/00) tarkoitetussa viestintäsuunnitelmassa määritellään ne perusteet, joiden mukaisesti hovioikeus toteuttaa sille laissa säädettyä viestintätehtävää. Viestintäsuunnitelman painopiste on hovioikeuden ulkoisessa viestinnässä. Yhdistämisen johdosta laadittiin kertomusvuonna uusi viestintäsuunnitelma, joka on muun muassa hovioikeuden kotisivuilla. Oikeusministeriön hallinnonala sai uuden tato-julkaisujärjestelmän, jota käytetään wwwsivujen julkaisemiseen. Hovioikeuden www-sivut siirrettiin maaliskuussa uuteen järjestelmään ja niitä päivitettiin tarpeellisilta osin kuluneen vuoden aikana. Hovioikeuden kirjaamo on tiedottanut hovioikeudessa vireillä olevista asioista ja hovioikeu OIKEUDENMUKAIUU - AMMATILLINEN OAAMINEN - VATUULLIUU - HYVÄ TYÖYHTEIÖ

18 ITÄ-UOMEN HOVIOIKEU KOUVOLAN HOVIOIKEU den antamista yksittäisistä ratkaisuista silloin, kun tiedotusvälineet ovat tietoja pyytäneet. Lisäksi kansliapäällikkö on kysyttäessä tiedottanut asioista. Hovioikeus julkaisi kertomusvuonna Finlex-ratkaisua.. Itä-uomen hovioikeus vuotta Itä-uomen hovioikeus, entiseltä nimeltään Viipurin hovioikeus, aloitti toimintansa.0., joten kertomusvuonna vietettiin hovioikeuden -vuotisjuhlia Kuopion Musiikkikeskuksessa. Päivällä pidettiin juhlaseminaari, jonka aloitti presidentti Pertti Niemisen pitämä puhe. Tämän jälkeen oikeusministeriön edustaja ja Korkeimman oikeuden presidentti Pauline Koskelo toivat omat tervehdyksensä juhlaan. Professori Jukka Kekkonen piti esitelmän Tuo mioistuimet oikeusvaltion elementteinä historiasta tulevaisuuteen, oikeusneuvos Pertti Välimäki Tuomarin etiikasta ja filosofian tohtori Tuula-iitta Välikoski uullisuuden periaate vuorovaikutuksen näkökulmasta. Juhlaillallisella oli illallisen ohella muisteloita menneiltä vuosikymmeniltä, musiikkia ja vapaata yhdessäoloa.. Työterveyshuolto ja työsuojelu Työterveyshuollon tavoitteena on terveellinen ja turvallinen työ, työympäristö ja työyhteisö, työhön liittyvien terveysvaarojen ja haittojen ehkäisy sekä työntekijän terveyden ja työ- ja toimintakyvyn ylläpitäminen, edistäminen ja seuranta työuran eri vaiheissa. Työterveyshuollossa on tehty työhöntulotarkastukset ja ikäryhmittäiset terveystarkastukset. Työterveyshoitajana on toiminut Leena Hatula. Työfysioterapeutti on käynyt tarvittaessa hovioikeudessa tarkastamassa työntekijöiden työpisteiden ergonomiaa. Kertomusvuonna on hankittu näyttöpäätelasit muutamalle työntekijälle. Hovioikeus tarjosi halukkaille ilmaisen influenssarokotteen. Vuoden aikana on laadittu työterveyshuollon toimintasuunnitelma ja tasa-arvosuunnitelma sekä päivitetty työsuojelun toimintaohjetta.. Työhyvinvointi ja virkistystoiminta Työkyvyn ylläpitoon tähtäävänä toimena hovioikeus tarjosi mahdollisuuden saada 0 kappaletta viiden euron arvoisia liikunta- ja kulttuuriseteleitä. Itä-uomen hovioikeudessa toimii Virkamiesyhdistys, jonka tarkoituksena on edistää hyvää yhteis- ja lakimieshenkeä sekä ammattipätevyyttä hovioikeuden virkamiesten keskuudessa. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys tekee esityksiä ja aloitteita sekä harjoittaa henkilöstön virkistystoimintaa. Hovioikeuden pikkujoulu järjestettiin hovioikeuden omissa tiloissa joulukuussa. OIKEUDENMUKAIUU - AMMATILLINEN OAAMINEN - VATUULLIUU - HYVÄ TYÖYHTEIÖ

19 ITÄ-UOMEN HOVIOIKEU KOUVOLAN HOVIOIKEU.0 Varatuomarin arvonimi Varatuomarin arvonimi myönnettiin :lle tuomioistuinharjoittelunsa suorittaneelle lakimiehelle. Heistä naisia oli ja miehiä kahdeksan.. Kunniamerkit Tasavallan presidentti myönsi itsenäisyyspäivänä hovioikeudenneuvos Tuomo Kurjelle ja ylivirastomestari Antero ötsälle uomen Valkoisen uusun I luokan ritarimerkin. OIKEUDENMUKAIUU - AMMATILLINEN OAAMINEN - VATUULLIUU - HYVÄ TYÖYHTEIÖ

20 ITÄ-UOMEN HOVIOIKEU KOUVOLAN HOVIOIKEU 0 Liite: Alioikeuksien ratkaisujen pysyvyys alioikeuksittain vuonna 0 annetuissa ratkaisuissa Tkoodi Muut Osuus%,,, 0, Itä-uomen hovioikeus Muut Osuus%,,,,, Kouvolan hovioikeus Muut,, Osuus%, Hyvinkään käräjäoikeus Pääkäsittely Osuus%,,,, Muut PohjoisKarjalan käräjäoikeus,, 0,,, 0,, 0 Muut OIKEUDENMUKAIUU - AMMATILLINEN OAAMINEN - VATUULLIUU - HYVÄ TYÖYHTEIÖ

21 ITÄ-UOMEN HOVIOIKEU KOUVOLAN HOVIOIKEU Tkoodi Ositt. esitt. / pääkäsitt Pääkäsittely Osuus% 0,,, Muut Kainuun käräjäoikeus,, ,, 0, 0,, 0, 0,, 0 Ositt. esitt. / pääkäsitt. 0 Pääkäsittely Valmistelu Osuus%,, 0 0, 0,,, Kymenlaakson käräjäoikeus Muut 0 0,,,,,0 0 0 Ositt. esitt. / pääkäsitt. Pääkäsittely 0 0 Osuus%,,,,, 0,,,, 0,,, OIKEUDENMUKAIUU - AMMATILLINEN OAAMINEN - VATUULLIUU - HYVÄ TYÖYHTEIÖ

22 ITÄ-UOMEN HOVIOIKEU KOUVOLAN HOVIOIKEU Tkoodi Pohjois-avon käräjäoikeus Muut Ositt. esitt. / pääkäsitt Muut Pääkäsittely Valmistelu Osuus%,, 0,,, Päijät-Hämeen käräjäoikeus Muut Pääkäsittely 0 0 Osuus%,,,, 0, 0,, Etelä-Karjalan käräjäoikeus,,,,,, 0,0,0,0 0 Pääkäsittely Osuus%,0,,0,, 0 0, 0, Muut,0 0,, 0,, 0, 0,, OIKEUDENMUKAIUU - AMMATILLINEN OAAMINEN - VATUULLIUU - HYVÄ TYÖYHTEIÖ

23 ITÄ-UOMEN HOVIOIKEU KOUVOLAN HOVIOIKEU Tkoodi Etelä-avon käräjäoikeus 0 0 Muut Ositt. esitt. / pääkäsitt. Pääkäsittely Valmistelu Osuus%,,,,, 0,,,,, Kaikkiaan 0 Osuus %, 0, 0,,,,,,, 0, 0,, 0, 0,,0 T-koodit: Ei muutettu Muutettu vain perusteluja Perusteluja ja lopputulosta muutettu näytön uudelleenarvioinnin johdosta Perusteluja ja lopputulosta muutettu muusta syystä Muutos koskee vain lopputulokseltaan ratkaisun epäolennaista osaa Tutkimatta Palautettu Vahvistettu sovinto Lausunnon antaminen rauennut Jäänyt sillensä. asteen vaatimus hyväksytty. asteen vaatimus hylätty Jatkokäsittelylupaa ei myönnetty OIKEUDENMUKAIUU - AMMATILLINEN OAAMINEN - VATUULLIUU - HYVÄ TYÖYHTEIÖ

Kouvolan hovioikeuden toimintakertomus vuodelta 2013

Kouvolan hovioikeuden toimintakertomus vuodelta 2013 Kouvolan hovioikeuden toimintakertomus vuodelta 0 Sisällysluettelo PESIDENTIN KATSAUS.... Hovioikeuden lainkäyttötoiminnasta.... Toimintaympäristö.... Kiitokset... HENKILÖSTÖ.... Organisaatio.... Muutokset

Lisätiedot

Kouvolan hovioikeuden toimintakertomus vuodelta 2012

Kouvolan hovioikeuden toimintakertomus vuodelta 2012 Kouvolan hovioikeuden toimintakertomus vuodelta 2012 HOVIOIKEUS 2 Sisällysluettelo 1 PRESIDENTIN KATSAUS...3 1.1 Hovioikeuden lainkäyttötoiminnasta...3 1.2 Hovioikeuksien yhdistämisestä...5 1.3 Kiitokset...6

Lisätiedot

Kouvolan hovioikeuden toimintakertomus vuodelta 2011

Kouvolan hovioikeuden toimintakertomus vuodelta 2011 Kouvolan hovioikeuden toimintakertomus vuodelta 2011 HOVIOIKEUS 2 Sisällysluettelo 1 PRESIDENTIN KATSAUS...3 1.1 Hovioikeuden lainkäyttötoiminnasta...3 1.2 Hovioikeuden resurssit...6 1.3 Rakenneuudistus...7

Lisätiedot

Kouvolan hovioikeuden toimintakertomus vuodelta 2010

Kouvolan hovioikeuden toimintakertomus vuodelta 2010 Kouvolan hovioikeuden toimintakertomus vuodelta 2010 HOVIOIKEUS 2 Sisällysluettelo 1 PRESIDENTIN KATSAUS...3 1.1 Lainkäyttötoiminnasta...3 1.2 Ratkaisukokoonpanot...4 1.3 Koulutus ja kehittämistyö...4

Lisätiedot

Hallinnoijana Rajupusu Leader ry

Hallinnoijana Rajupusu Leader ry Hallinnoijana Rajupusu Leader ry Suomessa 7 kalatalousryhmää Kalatalousryhmät valittu syksyllä 2008 Suomen ryhmien julkinen rahoitus ohjelmakaudelle on noin 8 400 000 /EKTR, tl 4 Tavoitteena uusi toimintamalli:

Lisätiedot

HELSINGIN KÄRÄOIKEUS Laamanni Tuomas Nurmi 9.10.2015. Eduskunnan lakivaliokunnalle

HELSINGIN KÄRÄOIKEUS Laamanni Tuomas Nurmi 9.10.2015. Eduskunnan lakivaliokunnalle HELSINGIN KÄRÄOIKEUS Laamanni Tuomas Nurmi 9.10.2015 Eduskunnan lakivaliokunnalle Helsingin käräjäoikeuden lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2016 Yleistä Nykytilanteesta

Lisätiedot

Päätös. Laki. hovioikeuslain muuttamisesta

Päätös. Laki. hovioikeuslain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 28/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi hovioikeuslain ja hallinto-oikeuslain 1 ja 2 :n sekä eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta Asia Hallitus on vuoden 2012 valtiopäivillä

Lisätiedot

Liikennealue // Nykyinen Waltti- Waltti Kunta // seutulipun yleiskausilipun *) kuntakausilipun **) Yhteysväli // hinta hinta hinta

Liikennealue // Nykyinen Waltti- Waltti Kunta // seutulipun yleiskausilipun *) kuntakausilipun **) Yhteysväli // hinta hinta hinta JOENSUUN LIIKENNEALUE Joensuu Paikallisliikenne 0-vyöhyke Paikallisliikenne 1-vyöhyke Joensuu-Ilomantsi 138 236 165 Joensuu-Juuka 138 254 178 Joensuu-Kitee 138 192 135 Joensuu-Lieksa 138 254 178 Joensuu-Polvijärvi

Lisätiedot

Korkeimman oikeuden ratkaisut 2008

Korkeimman oikeuden ratkaisut 2008 Oikeus 2009 Korkeimman oikeuden ratkaisut 2008 Korkeimmassa oikeudessa ratkaistiin 2 900 asiaa vuonna 2008 Korkein oikeus ratkaisi Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2008 kaikkiaan 2 857 asiaa, mikä on 36

Lisätiedot

Laki. tuomioistuinharjoittelusta. Soveltamisala. Tuomioistuinharjoittelun sisältö

Laki. tuomioistuinharjoittelusta. Soveltamisala. Tuomioistuinharjoittelun sisältö Laki Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: tuomioistuinharjoittelusta 1 Soveltamisala Sen lisäksi mitä tässä laissa säädetään, käräjänotaarista säädetään tuomioistuinlaissa ( / ). Käräjänotaarin velvollisuuksiin

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN HOVIOIKEUDEN TYÖJÄRJESTYS 1 HOVIOIKEUDEN ORGANISAATIOTA SEKÄ HALLINTOA JA HENKI- LÖSTÖN TEHTÄVIÄ KOSKEVIA MÄÄRÄYKSIÄ

ITÄ-SUOMEN HOVIOIKEUDEN TYÖJÄRJESTYS 1 HOVIOIKEUDEN ORGANISAATIOTA SEKÄ HALLINTOA JA HENKI- LÖSTÖN TEHTÄVIÄ KOSKEVIA MÄÄRÄYKSIÄ 1 ITÄ-SUOMEN HOVIOIKEUDEN TYÖJÄRJESTYS Tämä Itä-Suomen hovioikeuden presidentin tuomioistuinlain 1 luvun 4 :n ja 8 luvun 3 :n 1 momentin nojalla vahvistama työjärjestys täydentää tuomioistuinlaissa sekä

Lisätiedot

Viite: Oikeusministeriön lausuntopyyntö 22.4.2014, OM 13/31/2011, OM036:00/2011

Viite: Oikeusministeriön lausuntopyyntö 22.4.2014, OM 13/31/2011, OM036:00/2011 1 (5) ITÄ-SUOMEN HOVIOIKEUS Kuopio 16.6.2014 Nro 48 Oikeusministeriölle Viite: Oikeusministeriön lausuntopyyntö 22.4.2014, OM 13/31/2011, OM036:00/2011 Asia: Lausunto tuomioistuinlakia valmistelleen työryhmän

Lisätiedot

Helsingin hovioikeuden vuosikertomus 2004 Sisällysluettelo

Helsingin hovioikeuden vuosikertomus 2004 Sisällysluettelo Helsingin hovioikeuden vuosikertomus 2004 Sisällysluettelo TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 1 HENKILÖSTÖ... 3 Hovioikeuden organisaatio... 3 Henkilökunnan ikäryhmäjakautuma 31.12.2004... 3 LAINKÄYTTÖTOIMINTA... 4

Lisätiedot

Itä-Suomen hovioikeuden toimintakertomus vuodelta 2015

Itä-Suomen hovioikeuden toimintakertomus vuodelta 2015 Itä-uomen hovioikeuden toimintakertomus vuodelta 0 isällysluettelo PEIDENTIN KATAU.... Yhdistetyn hovioikeuden toiminta.... Lainkäyttö.... Toimitilat.... Kouvolan istuntopaikka.... Henkilöstö ja kiitokset...

Lisätiedot

SOTE-tuotantohanke ja miten se vaikuttaa strategian jatkovalmisteluun

SOTE-tuotantohanke ja miten se vaikuttaa strategian jatkovalmisteluun SOTE-tuotantohanke ja miten se vaikuttaa strategian jatkovalmisteluun Risto Miettunen Hallituksen seminaari 26.-27.2.2015 15.2.2015 1 15.2.2015 2 15.2.2015 3 15.2.2015 4 15.2.2015 5 Where s the beef? 15.2.2015

Lisätiedot

Korkeimman oikeuden ratkaisut 2011

Korkeimman oikeuden ratkaisut 2011 Oikeus 0 Korkeimman oikeuden ratkaisut 0 Korkeimmassa oikeudessa ratkaistiin 00 asiaa vuonna 0 Korkein oikeus ratkaisi vuonna 0 kaikkiaan asiaa, mikä on asiaa enemmän kuin vuotta aiemmin. Suurin osa, 0,

Lisätiedot

Itä-Suomen alueverkosto , Savonlinna

Itä-Suomen alueverkosto , Savonlinna Itä-Suomen alueverkosto 9.5.2017, Savonlinna Alueverkostot Osa toimii useamman maakunnan alueella. Yhteystietolistalla 750 henkilöä. Osallistujat sote-alan järjestöammattilaisia (ammattilaisuus ei kuitenkaan

Lisätiedot

Vuonna 2014 päättyvät ostoliikenteet

Vuonna 2014 päättyvät ostoliikenteet Vuonna 2014 päättyvät ostoliikenteet Sopimus päättyy Ajopäivät Reitti 30.6.2014 L 08.25 Vesanto-Karttula-09.55 Kuopio 30.6.2014 L 14.15 Kuopio-Karttula-15.55 Vesanto 30.6.2014 SS 15.00 Vesanto-Karttula-16.45

Lisätiedot

Saapuneet asiat

Saapuneet asiat LIITE 1 Taulukko 1 Hovioikeuksiin saapuneet, ratkaistut ja vireillä olevat asiat 2007-2011 Saapuneet asiat 2 007 2 008 2 009 2 010 2 011 Helsingin hovioikeus 3 509 3 460 3 572 3 355 3 407 Itä-Suomen hovioikeus

Lisätiedot

KÄRÄJÄOIKEUKSIIN SAAPUNEET ASIAT

KÄRÄJÄOIKEUKSIIN SAAPUNEET ASIAT KÄRÄJÄOIKEUKSIIN SAAPUNEET ASIAT 1.1.-31.12.2015 21.1.2016 Alioikeus Rikos- Muut rikos- Pakko- Sakon Maaoikeus- Laajat Erill. turv.- Summaa- Avio- Muut Velka- Yritys- Konk. Ulosotto- Yhasiat oik.asiat

Lisätiedot

Itä-Suomen hovioikeuden toimintakertomus vuodelta 2016

Itä-Suomen hovioikeuden toimintakertomus vuodelta 2016 Itä-uomen hovioikeuden toimintakertomus vuodelta 0 isällysluettelo PEIDENTIN KATAU.... Lainkäyttötoiminta.... Tuomari, esittelijä ja kansliahenkilökunta hovioikeudessa.... Toimitilat.... Kiitokset... TIETOA

Lisätiedot

Hovioikeuksien ratkaisut 2010

Hovioikeuksien ratkaisut 2010 Oikeus 2011 Hovioikeuksien ratkaisut 2010 Hovioikeuksissa ratkaistujen asioiden määrä edellisvuoden tasolla vuonna 2010 Hovioikeudet ratkaisivat 11 300 asiaa vuonna 2010, mikä on likimain yhtä paljon kuin

Lisätiedot

Kyselytutkimus Itä-Suomen lasten ja nuorten koulumatkaliikkumisesta

Kyselytutkimus Itä-Suomen lasten ja nuorten koulumatkaliikkumisesta Kyselytutkimus Itä-Suomen lasten ja nuorten koulumatkaliikkumisesta Itä-Suomen liikennejärjestelmän tila Juha Heltimo, Strafica Oy 30.11.2017 Koulumatkakyselyn päätulokset Koulumatkojen pituudet ovat kasvaneet

Lisätiedot

Hallitus on vuoden 2000 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä tuomarin esteellisyyttä koskevaksi lainsäädännöksi (HE 78/2000 vp).

Hallitus on vuoden 2000 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä tuomarin esteellisyyttä koskevaksi lainsäädännöksi (HE 78/2000 vp). Hallitus on vuoden 2000 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä tuomarin esteellisyyttä koskevaksi lainsäädännöksi (HE 78/2000 vp). Lakivaliokunta on antanut asiasta mietinnön (LaVM 6/2001 vp).

Lisätiedot

Helsingin hovioikeuden vuosikertomus 2005 Sisällysluettelo

Helsingin hovioikeuden vuosikertomus 2005 Sisällysluettelo Helsingin hovioikeuden vuosikertomus 2005 Sisällysluettelo TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 1... HENKILÖSTÖ... 3 Hovioikeuden organisaatio... 3 Henkilökunnan ikäryhmäjakautuma 31.12.2005... 3... LAINKÄYTTÖTOIMINTA...

Lisätiedot

Käräjäoikeuksien rikosasioiden ratkaisut 2008

Käräjäoikeuksien rikosasioiden ratkaisut 2008 Oikeus 2009 Käräjäoikeuksien rikosasioiden ratkaisut 2008 Käräjäoikeuksissa ratkaistiin 67 000 rikosasiaa vuonna 2008 Vuonna 2008 käräjäoikeuksissa ratkaistiin Tilastokeskuksen mukaan 66 961 rikosoikeudellista

Lisätiedot

rovaniemen hovioikeus roavvenjárgga hoavvariekti

rovaniemen hovioikeus roavvenjárgga hoavvariekti rovaniemen hovioikeus roavvenjárgga hoavvariekti Toimintakertomus 2013 Sisällysluettelo Johdon katsaus 3 Toimintavuosi 2013 3 Rovaniemen hovioikeuden tuloksista 3 Muutoksenhakualttius ja käräjäoikeuksien

Lisätiedot

Helsingin hovioikeuden toimintakertomus vuodelle 2014

Helsingin hovioikeuden toimintakertomus vuodelle 2014 Helsingin hovioikeuden toimintakertomus vuodelle 2014 Sisällysluettelo Yleistä... 3 Toimintaympäristön muutoksia... 3 Hovioikeuden organisaation uudistaminen... 4 Lainkäyttötyö tilastojen perusteella...

Lisätiedot

Helsingin hovioikeuden vuosikertomus 2008 Sisällysluettelo

Helsingin hovioikeuden vuosikertomus 2008 Sisällysluettelo Helsingin hovioikeuden vuosikertomus 2008 Sisällysluettelo TOIMIN TAYM PÄRISTÖ... 1... HENKILÖSTÖ... 3 Hovioikeuden organisaatio... 3 Henkilökunnan ikäryhmäjakautuma 31.12.2008... 4... LAIN KÄYTTÖTOIMIN

Lisätiedot

Helsingin hovioikeuden vuosikertomus 2006 Sisällysluettelo

Helsingin hovioikeuden vuosikertomus 2006 Sisällysluettelo Helsingin hovioikeuden vuosikertomus 2006 Sisällysluettelo TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 1... HENKILÖSTÖ... 3 Hovioikeuden organisaatio... 3 Henkilökunnan ikäryhmäjakautuma 31.12.2006... 3... LAINKÄYTTÖTOIMINTA...

Lisätiedot

Päätös. Laki. käräjäoikeuslain muuttamisesta

Päätös. Laki. käräjäoikeuslain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 240/2009 vp Hallituksen esitys käräjäoikeuslain sekä eräiden käräjäoikeuksien asiallista toimivaltaa koskevien säännösten muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2009 N:o Laki. N:o käräjäoikeuslain muuttamisesta

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2009 N:o Laki. N:o käräjäoikeuslain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2009 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2009 N:o 1751 1764 SISÄLLYS N:o Sivu 1751 käräjäoikeuslain muuttamisesta... 7347 1752 osakeyhtiölain 18 ja 24 luvun muuttamisesta...

Lisätiedot

Oikeuskanslerinviraston työjärjestys

Oikeuskanslerinviraston työjärjestys Oikeuskanslerinviraston työjärjestys Annettu Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 2007 Valtioneuvoston oikeuskanslerista annetun lain (193/2000) 12 :n 2 momentin ja oikeuskanslerinvirastosta annetun valtioneuvoston

Lisätiedot

Hallinnoijana Piällysmies ry

Hallinnoijana Piällysmies ry Hallinnoijana Piällysmies ry Suomessa 7 kalatalousryhmää Kalatalousryhmät valittu syksyllä 2008 Suomen ryhmien julkinen rahoitus ohjelmakaudelle on noin 8 400 000 /EKTR, tl 4 Tavoitteena uusi toimintamalli:

Lisätiedot

Markkinaoikeuslaki, ml. muutossäädös 320/2004

Markkinaoikeuslaki, ml. muutossäädös 320/2004 Markkinaoikeuslaki, ml. muutossäädös 320/2004 1 luku Toimivalta 1 Markkinaoikeuden toimivalta ja toimipaikka Markkinaoikeus käsittelee ne asiat, jotka säädetään sen toimivaltaan kuuluviksi: 1. kilpailunrajoituksista

Lisätiedot

saman lain 5 :n mukaan yleisenä syyttäjänä raastuvanoikeudessa ja maistraatissa. Nimismies tai apulaisnimismies toimii kihlakunnanoikeudessa

saman lain 5 :n mukaan yleisenä syyttäjänä raastuvanoikeudessa ja maistraatissa. Nimismies tai apulaisnimismies toimii kihlakunnanoikeudessa 1992 vp- HE 101 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kaupunginviskaa Iista ja nimismiehestä käräjäoikeuden syyttäjänä ja laiksi kaupunginviskaaleista annetun lain 1 ja 5 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

Tuomioistuinten työtilastoja vuodelta 2013

Tuomioistuinten työtilastoja vuodelta 2013 Toiminta ja hallinto Verksamhet och förvaltning 16/2014 Tuomioistuinten työtilastoja vuodelta 2013 16/2014 Tuomioistuinten työtilastoja vuodelta 2013 Oikeusministeriö, Helsinki 2014 25.3.2014 Julkaisun

Lisätiedot

IPR asioiden keskittäminen Markkinaoikeuteen. Kolster-info Jyrki Nikula Head of IP Legal & Trademarks

IPR asioiden keskittäminen Markkinaoikeuteen. Kolster-info Jyrki Nikula Head of IP Legal & Trademarks IPR asioiden keskittäminen Markkinaoikeuteen Kolster-info Jyrki Nikula Head of IP Legal & Trademarks 1. TAUSTAA Tavoitteena teollisoikeuksien myöntämisen ja käyttämisen tehostaminen Lisää teollis- ja tekijänoikeuksien

Lisätiedot

Hovioikeuksien ratkaisut 2008

Hovioikeuksien ratkaisut 2008 Oikeus 2009 Hovioikeuksien ratkaisut 2008 Hovioikeuksissa ratkaistujen asioiden määrä laski vuonna 2008 Hovioikeudet ratkaisivat Tilastokeskuksen mukaan 11 547 asiaa vuonna 2008. Määrä on 4,4 prosenttia

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 957. Valtioneuvoston asetus. ennakkoperintäasetuksen 15 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 11 päivänä marraskuuta 2004

SISÄLLYS. N:o 957. Valtioneuvoston asetus. ennakkoperintäasetuksen 15 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 11 päivänä marraskuuta 2004 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2004 Julkaistu Helsingissä 15 päivänä marraskuuta 2004 N:o 957 960 SISÄLLYS N:o Sivu 957 Valtioneuvoston asetus ennakkoperintäasetuksen 15 :n muuttamisesta... 2639 958 Valtioneuvoston

Lisätiedot

TILAUS JA NÄYTTEENOTTOSELVITYS

TILAUS JA NÄYTTEENOTTOSELVITYS Hanke 4263007, Hanhikankaan pohjavesialueen rakennetutkimus Mikkelissä Tilaaja Jari Hyvärinen Työkohde Työmaa Hanhikangas Mikkeli Kunta Mikkeli Yksikön käsittely Päiväys 24.2.2015 Jari Hyvärinen, geologi

Lisätiedot

Markkinaoikeuden työjärjestys

Markkinaoikeuden työjärjestys Markkinaoikeuden työjärjestys 2 (10) SISÄLLYS 1. YLEISET MÄÄRÄYKSET... 3 1 Soveltamisala... 3 2. TOIMINNAN JOHTAMINEN... 3 2 Johtamistoiminta... 3 3 Johtamisen perusperiaatteet... 3 4 Tavoitteiden asettaminen...

Lisätiedot

Korkeimman oikeuden ratkaisut 2010

Korkeimman oikeuden ratkaisut 2010 Oikeus 0 Korkeimman oikeuden ratkaisut 00 Korkeimmassa oikeudessa ratkaistiin 00 asiaa vuonna 00 Korkein oikeus ratkaisi vuonna 00 kaikkiaan asiaa, mikä on 0 asiaa vähemmän kuin vuotta aiemmin. Suurin

Lisätiedot

Päätös. Laki. tuomareiden nimittämisestä annetun lain muuttamisesta

Päätös. Laki. tuomareiden nimittämisestä annetun lain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 81/2003 vp Hallituksen esitys laiksi tuomareiden nimittämisestä annetun lain muuttamisesta sekä eräiden muiden lakien täydentämisestä tuomioistuinten henkilöstön kielitaitoa koskevilla

Lisätiedot

Sopimus Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymän purkamisesta

Sopimus Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymän purkamisesta 1 Esitys kunnille 21.4.2016 / JT Sopimus Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymän purkamisesta 1. Yleistä Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymän jäsenkuntien valtuustot sopivat tällä sopimuksella Itä-Suomen

Lisätiedot

Hovioikeuksien ratkaisut 2009

Hovioikeuksien ratkaisut 2009 Oikeus 2011 Hovioikeuksien ratkaisut 2009 Hovioikeuksissa ratkaistiin 11 300 asiaa vuonna 2009 Hovioikeudet ratkaisivat 11 264 asiaa vuonna 2009, mikä on 2,5 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Rikosoikeudellisia

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN PÄIHDEHUOLLON KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA JA TULEVAISUUS

ITÄ-SUOMEN PÄIHDEHUOLLON KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA JA TULEVAISUUS 1 MUISTIO Liite kutsuun 1.9.2015 ITÄ-SUOMEN PÄIHDEHUOLLON KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA JA TULEVAISUUS 1. Kuntayhtymän taustaa Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymä on oikeushenkilönä aloittanut vuonna 1928, jolloin

Lisätiedot

Johdon katsaus. Toimintavuosi 2014

Johdon katsaus. Toimintavuosi 2014 ROVANIEMEN HOVIOIKEUS ROAVVENJÁRGGA HOAVVARIEKTI Toimintakertomus 2014 Sisällysluettelo Johdon katsaus 3 Toimintavuosi 2014 3 Rovaniemen hovioikeuden tuloksista 4 Muutoksenhakualttius ja käräjäoikeuksien

Lisätiedot

Helsinki, Suomen Lakimiesliitto Uudenmaankatu 4-6 B Helsinki. Oikeusministeriö PL Valtioneuvosto LAUSUNTO (OM 7/021/2010)

Helsinki, Suomen Lakimiesliitto Uudenmaankatu 4-6 B Helsinki. Oikeusministeriö PL Valtioneuvosto LAUSUNTO (OM 7/021/2010) Helsinki, 27.9.2012 Suomen Lakimiesliitto Uudenmaankatu 4-6 B 00120 Helsinki Oikeusministeriö PL 25 00023 Valtioneuvosto LAUSUNTO (OM 7/021/2010) Lausuntonaan oikeusministeriön luonnokseen Hallituksen

Lisätiedot

Pohjois- ja Etelä-Savon kasvihuonekaasupäästölaskenta 2010

Pohjois- ja Etelä-Savon kasvihuonekaasupäästölaskenta 2010 Kuntakoulutus 05.12.2012 Suonenjoki 12.12.2012 Mikkeli Pohjois- ja Etelä-Savon kasvihuonekaasupäästölaskenta 2010 Kimmo Koistinen, Sami Mörsky, Hannu Koponen Pohjois-Savon ELY-keskus etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Lisätiedot

Käräjäoikeuksien rikosasioiden ratkaisut 2012

Käräjäoikeuksien rikosasioiden ratkaisut 2012 Oikeus 2013 Käräjäoikeuksien rikosasioiden ratkaisut 2012 Käräjäoikeuksissa ratkaistujen rikosasioiden määrä pieneni hieman Vuonna 2012 käräjäoikeuksissa ratkaistiin Tilastokeskuksen mukaan 63 600 rikosoikeudellista

Lisätiedot

Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilasto, helmikuu 2015, kaikki asunnot

Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilasto, helmikuu 2015, kaikki asunnot Yhteensä: Manner-Suomi 87 200 334,6 10,9 58,4 97 008 300,0 11,7 51,0 Pääkaupunkiseutu Espoo 4 735 399,7 12,2 63,6 3 745 380,1 14,4 56,3 Helsinki 14 957 399,2 12,1 62,4 13 921 349,0 16,7 44,0 Vantaa 5 652

Lisätiedot

LAATUHANKKEEN TYÖSUUNNITELMA VUOSIKSI 2013-2015

LAATUHANKKEEN TYÖSUUNNITELMA VUOSIKSI 2013-2015 ROVANIEMEN HOVIOIKEUSPIIRIN TUOMIOISTUINTEN LAATUHANKE LAATUHANKKEEN TYÖSUUNNITELMA VUOSIKSI 2013-2015 1. Laatuhankkeen lähtökohdat ja tavoitteet Rovaniemen hovioikeuspiirin lainkäytön laatuhanke aloitettiin

Lisätiedot

Hallinto-oikeuksien ratkaisut 2008

Hallinto-oikeuksien ratkaisut 2008 Oikeus 2009 Hallinto-oikeuksien ratkaisut 2008 Hallinto-oikeudet ratkaisivat 22 400 asiaa vuonna 2008 Tilastokeskuksen mukaan hallinto-oikeudet käsittelivät vuonna 2008 eri viranomaisten päätöksistä tehtyjä

Lisätiedot

Käräjäoikeuksien rikosasioiden ratkaisut 2011

Käräjäoikeuksien rikosasioiden ratkaisut 2011 Oikeus 2012 Käräjäoikeuksien rikosasioiden ratkaisut 2011 Käräjäoikeuksissa ratkaistujen rikosasioiden määrä pysyi edellisen vuoden tasolla Vuonna 2011 käräjäoikeuksissa ratkaistiin Tilastokeskuksen mukaan

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU, EURATOM) 2016/, annettu päivänä kuuta,

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU, EURATOM) 2016/, annettu päivänä kuuta, EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU, EURATOM) 2016/, annettu päivänä kuuta, unionin ja sen henkilöstön välisten riitojen ratkaisemista ensimmäisenä oikeusasteena koskevan toimivallan siirtämisestä

Lisätiedot

Lausunnon antaminen oikeusministeriölle käräjäoikeusverkoston kehittämistyöryhmän mietinnöstä. Lausuntopyyntö 8.4.2015

Lausunnon antaminen oikeusministeriölle käräjäoikeusverkoston kehittämistyöryhmän mietinnöstä. Lausuntopyyntö 8.4.2015 Kaupunginhallitus 224 18.05.2015 Lausunnon antaminen oikeusministeriölle käräjäoikeusverkoston kehittämistyöryhmän mietinnöstä 489/00.04.00/2015 KH 224 Valmistelija/lisätiedot konsernihallinnon lakimies

Lisätiedot

Hovioikeuksien ratkaisut 2011

Hovioikeuksien ratkaisut 2011 Oikeus 2012 Hovioikeuksien ratkaisut Hovioikeuksissa ratkaistujen asioiden määrä pieneni hieman vuonna Hovioikeudet ratkaisivat 11 000 asiaa vuonna, mikä on 2 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Rikosoikeudellisia

Lisätiedot

Rovaniemen hovioikeuspiirin tuomioistuinten laatuhankkeen kehittämistyöryhmän kokouspöytäkirja

Rovaniemen hovioikeuspiirin tuomioistuinten laatuhankkeen kehittämistyöryhmän kokouspöytäkirja 1 Rovaniemen hovioikeuspiirin tuomioistuinten laatuhankkeen kehittämistyöryhmän kokouspöytäkirja Aika ja paikka Keskiviikko 20.2.2013 videoneuvotteluna Oulun käräjäoikeus - Lapin käräjäoikeus - Kemi-Tornion

Lisätiedot

Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2008

Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2008 Ympäristöministeriön raportteja 12 2008 Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2008 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA 12 2008 Ympäristöministeriön

Lisätiedot

Oppiva yritys -palvelut 12/2008 3/2014

Oppiva yritys -palvelut 12/2008 3/2014 Kaiken ydin! Oppiva Yritys on Pohjois-Savon ainoa yrityslähtöisesti suunniteltu ja toteutettu hanke Matti Rönkkö, varapuheenjohtaja Savon Yrittäjät, Oppivan yrityksen ohjausryhmän jäsen ja Yrittäjä! Oppiva

Lisätiedot

Käräjäoikeuksien työtilastoja vuodelta 2010

Käräjäoikeuksien työtilastoja vuodelta 2010 Toiminta ja hallinto Verksamhet och förvaltning 18/2011 Käräjäoikeuksien työtilastoja vuodelta 2010 18/2011 Käräjäoikeuksien työtilastoja vuodelta 2010 Edita Prima Oy, Helsinki 2011 25.3..2011 Julkaisun

Lisätiedot

Taustaa 1/3. Sosiaali- ja terveysalalla oli vuonna 2011 lähes 400 000 työllistä (16 % kaikista työllisistä)

Taustaa 1/3. Sosiaali- ja terveysalalla oli vuonna 2011 lähes 400 000 työllistä (16 % kaikista työllisistä) Taustaa 1/3 Sosiaali- ja terveysalalla oli vuonna 2011 lähes 400 000 työllistä (16 % kaikista työllisistä) 126 000 sosiaalihuollon avopalveluissa 82 000 sosiaalihuollon laitospalveluissa 188 000 terveyspalveluissa

Lisätiedot

HELSINGIN KÄRÄJÄOIKEUS laamanni Tuomas Nurmi osaston johtaja, käräjätuomari Matti Palojärvi Eduskunnan lakivaliokunnalle

HELSINGIN KÄRÄJÄOIKEUS laamanni Tuomas Nurmi osaston johtaja, käräjätuomari Matti Palojärvi Eduskunnan lakivaliokunnalle HELSINGIN KÄRÄJÄOIKEUS laamanni Tuomas Nurmi osaston johtaja, käräjätuomari Matti Palojärvi 27.9.2017 Eduskunnan lakivaliokunnalle Helsingin käräjäoikeuden lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle

Lisätiedot

Hämeenlinnan hallinto-oikeuden työjärjestys H 00328/16 01

Hämeenlinnan hallinto-oikeuden työjärjestys H 00328/16 01 Hämeenlinnan hallinto-oikeuden työjärjestys H 00328/16 01 1. HALLINTO-OIKEUDEN TOIMINTA, JOHTAMINEN JA ORGANISAATIO 1 Hallinto-oikeuden toiminta Hallinto-oikeus on alueellinen hallintotuomioistuin, joka

Lisätiedot

Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilasto (Kela), kaikki asunnot, helmikuu 2016

Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilasto (Kela), kaikki asunnot, helmikuu 2016 Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilasto (Kela), kaikki asunnot, helmikuu 2016 Yhteensä: Manner-Suomi 101 405 363,59 11,10 59,0 115 631 335,39 11,83 52,0 Pääkaupunkiseutu Espoo 6 115 429,83 12,46 63,7

Lisätiedot

HELSINGIN KÄRÄJÄOIKEUS Laamanni Tuomas Nurmi

HELSINGIN KÄRÄJÄOIKEUS Laamanni Tuomas Nurmi HELSINGIN KÄRÄJÄOIKEUS Laamanni Tuomas Nurmi 27.9.2016 Eduskunnan lakivaliokunnalle Helsingin käräjäoikeuden lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2017 Tuomioistuinten

Lisätiedot

Toimeentulotuen käsittelyaikojen seuranta

Toimeentulotuen käsittelyaikojen seuranta Toimeentulotuen käsittelyaikojen seuranta 1 (21) Toimeentulotuen käsittelyaikojen seuranta Uusimaa (01) Kaupunkimaiset kunnat (1) Espoo (049) 6 516 6 407 7 342 Hanko (078) 252 277 234 Helsinki (091) 23

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen kuntakokeilu

Työllisyyspoliittinen kuntakokeilu Työllisyyspoliittinen kuntakokeilu Rikosseuraamusasiakkaat yhteiskunnassa: Työ ja opiskelu -seminaari Pääsihteeri Erja Lindberg Hallitusohjelma Tavoite ja sisältö pitkäaikaistyöttömyyden vähentämiseksi

Lisätiedot

Hallinto-oikeuksien ratkaisut 2010

Hallinto-oikeuksien ratkaisut 2010 Oikeus 2011 Hallinto-oikeuksien ratkaisut 2010 Hallinto-oikeudet ratkaisivat 22 900 asiaa vuonna 2010 Tilastokeskuksen mukaan hallinto-oikeudet käsittelivät vuonna 2010 eri viranomaisten päätöksistä tehtyjä

Lisätiedot

KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNNAN TULOSTAVOITEASIAKIRJA. Aika 16.3.2006 klo 13.00 Oikeusministeriö, Kasarmikatu 42, 4b krs/neuvotteluhuone Laguuni

KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNNAN TULOSTAVOITEASIAKIRJA. Aika 16.3.2006 klo 13.00 Oikeusministeriö, Kasarmikatu 42, 4b krs/neuvotteluhuone Laguuni KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNNAN TULOSTAVOITEASIAKIRJA 7. Aika 16.3.2006 klo 13.00 Paikka Oikeusministeriö, Kasarmikatu 42, 4b krs/neuvotteluhuone Laguuni Osallistujat Merja Muilu Oikeusministeriö Kirta Heine

Lisätiedot

YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ HOVIOIKEUDEN TOIMINTARAKENTEESTA. Presidentillä on johtamisessa tukenaan johtoryhmä, josta määrätään tarkemmin 6 :ssä.

YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ HOVIOIKEUDEN TOIMINTARAKENTEESTA. Presidentillä on johtamisessa tukenaan johtoryhmä, josta määrätään tarkemmin 6 :ssä. HELSINGIN HOVIOIKEUDEN TYÖJÄRJESTYS Tässä työjärjestyksessä annetaan tuomioistuinlain 1 luvun 4 :ssä tarkoitetut lakia täydentävät määräykset hovioikeuden toiminnasta, lainkäyttö- ja hallintoasioiden käsittelystä

Lisätiedot

Tehtävänsä toteuttamiseksi kuntayhtymä ylläpitää Tuustaipaleen kuntoutumiskeskusta ja tarpeen mukaan muita toimintayksiköitä.

Tehtävänsä toteuttamiseksi kuntayhtymä ylläpitää Tuustaipaleen kuntoutumiskeskusta ja tarpeen mukaan muita toimintayksiköitä. 1 ITÄ-SUOMEN PÄIHDEHUOLLON KUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUS (luonnos) Voimaantulopäivä 1.1.2015 1 luku KUNTAYHTYMÄ 1 Nimi ja kotipaikka Kuntayhtymän nimi on Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymä ja sen koti paikka

Lisätiedot

Ylitarkastaja Jennimari Huovinen OM 7/021/2010 HOVI- JA HALLINTO-OIKEUKSIEN RAKENNEUUDISTUKSEN EDELLYTTÄMÄT ASETUSMUUTOKSET

Ylitarkastaja Jennimari Huovinen OM 7/021/2010 HOVI- JA HALLINTO-OIKEUKSIEN RAKENNEUUDISTUKSEN EDELLYTTÄMÄT ASETUSMUUTOKSET OIKEUSMINISTERIÖ Yhteenveto Ylitarkastaja Jennimari Huovinen 4.4.2013 OM 7/021/2010 HOVI- JA HALLINTO-OIKEUKSIEN RAKENNEUUDISTUKSEN EDELLYTTÄMÄT ASETUSMUUTOKSET LAUSUNTOTIIVISTELMÄ 1 Johdanto Yleistä Pyydetyt

Lisätiedot

HALLINTO-OIKEUDEN TYÖSKENTELYN JÄRJESTÄMINEN, JOHTAMINEN JA HALLINTO

HALLINTO-OIKEUDEN TYÖSKENTELYN JÄRJESTÄMINEN, JOHTAMINEN JA HALLINTO TURUN HALLINTO-OIKEUS Ylituomarin päätös 1/2017/YT 2.1.2017 TURUN HALLINTO-OIKEUDEN TYÖJÄRJESTYS Tässä työjärjestyksessä määrätään, sen lisäksi mitä tuomioistuinlaissa, hallinto-oikeuslaissa ja hallintolainkäyttölaissa

Lisätiedot

Oikeushallinto-osasto 2.5.2012 OM 7/021/2010 HOVIOIKEUKSIEN JA HALLINTO-OIKEUKSIEN RAKENNEUUDISTUS. Rakennemuutoksen yleiset perusteet

Oikeushallinto-osasto 2.5.2012 OM 7/021/2010 HOVIOIKEUKSIEN JA HALLINTO-OIKEUKSIEN RAKENNEUUDISTUS. Rakennemuutoksen yleiset perusteet MUISTIO Oikeushallinto-osasto 2.5.2012 OM 7/021/2010 HOVIOIKEUKSIEN JA HALLINTO-OIKEUKSIEN RAKENNEUUDISTUS Rakennemuutoksen yleiset perusteet Jyrki Kataisen hallitusohjelmassa on todettu, että riittävän

Lisätiedot

Vakava piittaamattomuus: LP Kuopion yksikön alue

Vakava piittaamattomuus: LP Kuopion yksikön alue Vakava piittaamattomuus: LP Kuopion yksikön alue Tietosisällön viimeinen kk / 8 12 Tiedot poimittu LTJ:n ajo-oikeuspäätöksistä LIIKKUVA POLIISI / ANALYYSI Tietolähde päivitetty 7.8.212 Päätöksen kirjanneen

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista

YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA 6 2007 Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2007 JULKAISUSARJA 6 2007 Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) N:o 1370/ ARTIKLAN 1. KOHDAN MUKAINEN YHDISTELMÄRAPORTTI VUODESTA 2015

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) N:o 1370/ ARTIKLAN 1. KOHDAN MUKAINEN YHDISTELMÄRAPORTTI VUODESTA 2015 POHJOIS-SAVON ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS Liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) N:o 1370/2007 7 ARTIKLAN 1. KOHDAN MUKAINEN YHDISTELMÄRAPORTTI

Lisätiedot

Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2011

Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2011 VALTAKUNNANSYYTTÄJÄNVIRASTON TYÖJÄRJESTYS Dnro 52/03/11 Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2011 Syyttäjälaitoksesta annetun lain (439/2011) 16 :n nojalla vahvistan, apulaisvaltakunnansyyttäjää ja

Lisätiedot

HALLINTOTUO- MIOISTUINPÄIVÄ 3.12.2010 - Oikeusturvan voimavarat, mitattavuus ja seuranta

HALLINTOTUO- MIOISTUINPÄIVÄ 3.12.2010 - Oikeusturvan voimavarat, mitattavuus ja seuranta HALLINTOTUO- MIOISTUINPÄIVÄ 3.12.2010 - Oikeusturvan voimavarat, mitattavuus ja seuranta Ann-Mari Pitkäranta, kehittämispäällikkö OM, oikeushallinto-osasto Mittarit arjen tuomioistuintyössä - tuholaisia

Lisätiedot

Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2006

Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2006 YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA 5 2006 Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2006 Helsinki 2006 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA

Lisätiedot

asumisoikeus ARAvuokraasunnot

asumisoikeus ARAvuokraasunnot 29.11.2012 RAJOITUSTEN PIIRISSÄ OLEVA ARA-ASUNTOKANTA VUONNA 2011 ARAVA ARA 1 Uusimaa Muu maa Askola 32 32 0 32 1 Uusimaa Pääkaupunkiseutu Espoo 17493 3105 6818 1697 24311 4802 29113 1 Uusimaa Muu maa

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2013. 1000/2013 Korkeimman hallinto-oikeuden työjärjestys. Annettu Helsingissä 3 päivänä joulukuuta 2013

Julkaistu Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2013. 1000/2013 Korkeimman hallinto-oikeuden työjärjestys. Annettu Helsingissä 3 päivänä joulukuuta 2013 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2013 1000/2013 Korkeimman hallinto-oikeuden työjärjestys Annettu Helsingissä 3 päivänä joulukuuta 2013 Korkein hallinto-oikeus on täysistunnossaan

Lisätiedot

1. Lausunto hovioikeuksien näkökulmasta

1. Lausunto hovioikeuksien näkökulmasta ITÄ-SUOMEN HOVIOIKEUS Presidentti Pertti Nieminen Hovioikeudenneuvos Marja-Leena Honkanen Kuopio 25.9.2017 Eduskunnan lakivaliokunnalle Asia: Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle

Lisätiedot

Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2009

Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2009 Ympäristöministeriön raportteja 5 2009 Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2009 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA 5 2009 Ympäristöministeriön

Lisätiedot

KYSELY TYÖSUOJELUTOIMINNASTA 2008

KYSELY TYÖSUOJELUTOIMINNASTA 2008 KYSELY TYÖSUOJELUTOIMINNASTA 2008 OHJE KYSELYN TÄYTTÄMISEEN: Käykää ensin läpi koko kysely. Vastatkaa sen jälkeen omaa yhteisöänne koskeviin kysymyksiin. Kyselyssä on yleinen osa, johon pyydetään vastaus

Lisätiedot

Erityistuomioistuimet 2008

Erityistuomioistuimet 2008 Oikeus 009 Erityistuomioistuimet 008 Erityistuomioistuimissa ratkaistut asiat vuonna 008 Vuonna 008 vakuutusoikeuteen saapui uutta lainkäyttöasiaa, mikä on 3 vähemmän kuin edellisenä vuonna. Vakuutusoikeus

Lisätiedot

Väliarvioinnin aineisto

Väliarvioinnin aineisto Väliarvioinnin aineisto Hankkeiden lkm Hakumenettelyt maakunnittain 60 50 40 30 20 8 49 14 8 Maakuntaliitot kilpailuttaneet 226 hanketta, joista noin puoleen hanke-ehdotuksia (117 hanketta) 43 Hankkeita,

Lisätiedot

Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualueen esittely. Itä-Suomen aluehallintovirasto, Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue 1

Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualueen esittely. Itä-Suomen aluehallintovirasto, Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue 1 Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualueen esittely Itä-Suomen aluehallintovirasto, Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue 1 ITÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO HAUTAUSTOIMILAKI Luvat ja valvonta

Lisätiedot

Laki. oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain muuttamisesta

Laki. oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain muuttamisesta Laki oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain (100/2013) 1 luvun 1 ja 6 luvun 6 sekä lisätään

Lisätiedot

Yli 75-vuotiaiden osuus kunnan väestöstä 2030. Maakunnittain

Yli 75-vuotiaiden osuus kunnan väestöstä 2030. Maakunnittain Yli 75-vuotiaiden osuus kunnan väestöstä 2030 Maakunnittain 3 Yli 75-vuotiaiden osuus kunnan väestöstä 2010 ja 2030: Etelä-Karjala 2 2 Taipalsaari Lappeenranta Lemi Imatra Luumäki Ruokolahti Rautjärvi

Lisätiedot

PRONTO-järjestelmän maastoliikenneonnettomuuksien Etelä-Savon, Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan maakunnat

PRONTO-järjestelmän maastoliikenneonnettomuuksien Etelä-Savon, Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan maakunnat PRONTO-järjestelmän maastoliikenneonnettomuuksien analysointi 2009-2013 Etelä-Savon, Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan maakunnat 7.4.2014 Pelastuslaitoksen PRONTO-onnettomuustilasto Pelastustoimen resurssi-

Lisätiedot

LAUSUNTOPYYNTÖ 5/ (2)

LAUSUNTOPYYNTÖ 5/ (2) LAUSUNTOPYYNTÖ 5/2017 1 (2) OULUN KÄRÄJÄOIKEUS 24.1.2017 OULUN KÄRÄJÄOIKEUDEN TUOMIOPIIRIN KUNNAT Asia Lautamiesten lukumäärä Oikeusministeriö on pyytänyt Oulun käräjäoikeudelta esitystä lautamiesten lukumäärästä

Lisätiedot

Käräjäoikeuksien rikosasioiden ratkaisut 2009

Käräjäoikeuksien rikosasioiden ratkaisut 2009 Oikeus 2010 Käräjäoikeuksien rikosasioiden ratkaisut 2009 Käräjäoikeuksissa ratkaistiin 66 500 rikosasiaa vuonna 2009 Vuonna 2009 käräjäoikeuksissa ratkaistiin Tilastokeskuksen mukaan 66 518 rikosoikeudellista

Lisätiedot

Asiayhteydessä toisiinsa olevien rikosasioiden kirjaaminen

Asiayhteydessä toisiinsa olevien rikosasioiden kirjaaminen Asiayhteydessä toisiinsa olevien rikosasioiden kirjaaminen YLEINEN OHJE Dnro 25/31/15 15.10.2015 Voimassa 1.11.2015 - toistaiseksi Käyntiosoite Postiosoite Puhelin Telekopio Sähköpostiosoite Albertinkatu

Lisätiedot

Poliisilaitosalueet ja toimipisteet 1.1.2014 lukien 14.6.2013 1

Poliisilaitosalueet ja toimipisteet 1.1.2014 lukien 14.6.2013 1 Poliisilaitosalueet ja toimipisteet 1.1.2014 lukien 14.6.2013 1 11 poliisilaitosaluetta Lapin poliisilaitos Oulun poliisilaitos Pohjanmaan poliisilaitos Sisä Suomen poliisilaitos Itä Suomen poliisilaitos

Lisätiedot

EV 37/2009 vp HE 233/2008 vp

EV 37/2009 vp HE 233/2008 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 37/2009 vp Hallituksen esitys laiksi oikeudenkäynnin viivästymisen hyvittämisestä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Asia Hallitus on vuoden 2008 valtiopäivillä antanut eduskunnalle

Lisätiedot

EI OIKEUTTA MAASSA SAA, ELLEI SITÄ ITSE HANKI

EI OIKEUTTA MAASSA SAA, ELLEI SITÄ ITSE HANKI EI OIKEUTTA MAASSA SAA, ELLEI SITÄ ITSE HANKI - Johtajana presidentti - Korkeimmalta oikeudelta haettava valituslupaa - Käsitellään erityisen vaikeita tapauksia ja tapauksia, joilla on ennakkotapauksen

Lisätiedot

ROVANIEMEN HOVIOIKEUSPIIRIN TUOMIOISTUINTEN LAATU- HANKE LAATUHANKKEEN TYÖSUUNNITELMA VUOSILLE

ROVANIEMEN HOVIOIKEUSPIIRIN TUOMIOISTUINTEN LAATU- HANKE LAATUHANKKEEN TYÖSUUNNITELMA VUOSILLE 1 ROVANIEMEN HOVIOIKEUSPIIRIN TUOMIOISTUINTEN LAATU- HANKE LAATUHANKKEEN TYÖSUUNNITELMA VUOSILLE 2016-2018 1. Laatuhankkeen lähtökohdat ja tavoitteet Rovaniemen hovioikeuspiirin lainkäytön laatuhanke aloitettiin

Lisätiedot