Rovaniemen hovioikeuspiirin tuomioistuinten lainkäytön laatuhanke vuonna 2012 toimintakertomus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Rovaniemen hovioikeuspiirin tuomioistuinten lainkäytön laatuhanke vuonna 2012 toimintakertomus"

Transkriptio

1 Rovaniemen hovioikeuspiirin tuomioistuinten lainkäytön laatuhanke vuonna 2012 toimintakertomus 1. Yleistä Rovaniemen hovioikeuspiirin tuomioistuinten laatuhanke aloitettiin vuonna Hankkeen tavoitteena on parantaa ja kehittää tuomioistuinten työtä niin, että oikeudenmukaisuus toteutuu, oikeudenkäynti on reilua, ratkaisut ovat lainmukaisia ja hyvin perusteltuja ja tuomioistuinten palvelut ovat myös kustannustensa puolesta ihmisten saatavissa. Laatuhankkeen keskeisenä työmetodina on tuomareiden keskinäinen ja heidän ja sidosryhmien välinen systemaattinen keskustelu lainkäytön laadun parantamiseksi. Vuosi 2012 oli laatuhankkeen neljästoista toimintavuosi. Vuoteen 2009 asti laatuhankkeen olennainen työskentelytapa on ollut tuomareista, syyttäjistä, asianajajista, julkisista oikeusavustajista ja tutkinnanjohtajista koostuvissa työryhmissä tapahtunut työryhmätyöskentely siten, että työryhmiä on ollut yleensä neljä vuodessa ja jokaiselle työryhmälle on annettu työstettäväksi yksi lainkäytön laadun kannalta merkityksellinen teema. Työryhmät ovat laatineet työstään loppuraportit, jotka on käsitelty hovioikeuspiirin laatupäivillä. Vuoden 2009 lopulla laatutyön luonnetta muutettiin siten, että keskiöön otettiin tuomioistuimen eri asiaryhmien työprosessien yhtenäistäminen ja kehittäminen. Vuodesta 2010 lukien tarkasteluun on otettu yksi asiaryhmä vuodessa. Työprosesseja koskeva laatutyö toteutetaan siten, että ensin hovioikeuspiirin kussakin neljässä käräjäoikeudessa käydään läpi tarkastelun kohteena olevan asiaryhmän juttujen käsittely työvaiheittain. Keskusteluun osallistuvat tuomareiden lisäksi niiden käräjäoikeuden henkilöstö- ja sidosryhmien edustajat, joiden työpanoksella on liityntä kulloinkin käsiteltävänä olevaan työvaiheeseen. Näiden keskustelujen pohjalta laaditaan raportti, jossa kuvataan juttujen käsittelyyn liittyvät työvaiheet, sovellettavat normit, käytössä olevat hyvät käytänteet ja kenties parhaat käytänteet. Sen jälkeen käräjäoikeuskohtaiset raportit käsitellään hovioikeuspiiritason työryhmässä, joka jakautuu suppeampaan työvaliokuntaan ja laajempaan valtuuskuntaan. Tavoitteena on jalostaa käräjäoikeuskohtaisista raporteista yksi hovioikeuspiiritason raportti, jolla on eri tuomioistuinten käytänteitä yhtenäistävä ja menettelyjä kehittävä vaikutus. Edellä selostetun työprosessityön lisäksi laatutyön kohteena on vuosittain valittuja muita laatuteemoja. Toimintavuoden kuluessa hanke sai edelleen osakseen mielenkiintoa sekä

2 2. Laatutyö kotimaasta että ulkomailta. Laatutyötä täydensi laatuhankkeeseen osallistujille tarjottu täydennyskoulutus. Hovioikeuspiirin tuomarit ja hovioikeuden esittelijät osallistuivat edelleen aktiivisesti laatuhankkeeseen. Myös syyttäjät, asianajajat, julkiset oikeusavustajat ja tutkinnanjohtajat antoivat tärkeän panoksensa kehittämistyölle. Laatuhankkeen onnistuminen edellytti lisäksi runsaasti taustalla tapahtuvaa suunnittelu-, hallinnointi- ja organisointityötä. Tuomioistuimen eri asiaryhmien työprosessien yhtenäistäminen ja kehittäminen Vuoden 2012 alkupuolella viimeisteltiin edellä selostetulla metodilla vuosina 2010 ja 2011 työstetty rikosasioiden työprosesseja kuvaava loppuraportti. Lisäksi vuonna 2012: -kevätkaudella kussakin käräjäoikeudessa jatkettiin vuonna 2011 aloitettua laajojen riita-asioiden käsittelyyn liittyvien työvaiheiden läpikäyntiä -syyskaudella käräjäoikeustason työn pohjalta koostettu raportti käsiteltiin hovioikeuspiiritason työryhmässä ja -raporttiluonnos esiteltiin ja käytiin valikoiduilta osin läpi marraskuisilla laatupäivillä. Hovioikeus jatkoi jo käynnissä ollutta CAF-laadunhallintajärjestelmän rakentamista ja loppuunsaattamista. Tuomioistuinsovittelun aktivointi hovioikeuspiirissä Vuonna 2012 toisena keskeisenä laatuteemana oli tuomioistuinsovittelun aktivointi hovioikeuspiirissä. Tähän liittyen toteutettiin tai laatuteemaa muutoin tukivat seuraavat toimenpiteet: kaksi hovioikeuspiirin tuomaria ja yksi hovioikeuspiirin asianajaja osallistui kouluttajana Suomen asianajajaliiton Oulussa pitämään sovittelukoulutukseen Kemissä järjestettiin hovioikeuspiirin tuomioistuinten kokous, jossa laadittiin työsuunnitelma tuomioistuinsovittelun aktivointiin tähtäävistä toimenpiteistä (kokousmuistio liitteenä 1) -em. kokouksessa sovitut käräjäoikeuskohtaiset toimenpiteet pääosin toteutettiin ja infotilaisuudet pidettiin vuoden 2012 aikana Kemi-Tornion ja Lapin käräjäoikeudet liittyivät jo alusta saakka kokeiluun osallistuneen Oulun käräjäoikeuden lisäksi mukaan ns. Follokokeiluun, jonka johdosta hovioikeuspiirin tuomareita osallistui oikeusministeriön järjestämään Follo-koulutukseen Kemissä järjestettiin yhteistyössä oikeusministeriön kanssa hovioikeuspiirin tuomareille tarkoitettu sovitteluseminaari, johon osallistui 16 tuomaria sekä kouluttajina myös kaksi hovioikeuspiirin tuomaria; ja yksi hovioikeuspiirin tuomari ja yksi hovioikeuspiirin asianajaja piti

3 esitelmän tuomioistuinsovittelusta Pohjois-Suomen oikeusaputoimistojen neuvottelupäivillä Oulussa. Laatumittariston mukainen laadunmittaus Laatumittariston mukainen laadunmittaus siirtyi tehtäväksi vuonna Ad hoc -työryhmä Hovioikeuden presidentin asettama työryhmä alkoi pohtia oikeudelliseen viestintään liittyviä kysymyksiä. 3. Laatupäivät Järjestyksessään neljännettoista laatupäivät pidettiin Oulussa Hotelli-ravintola Lasaretin Aurora-salissa. Laatupäivien osallistujamäärässä saavutettiin ennätys, jos ei otetaan huomioon Lapin yliopiston Fellman-salissa pidettyä laatuhankkeen 10-vuotisjuhlaseminaaria. Vuoden 2012 laatupäiville oli ilmoittautunut noin 170 henkilöä, joista päiville osallistui vajaa 140 henkilöä; tuomareita, hovioikeuden esittelijöitä, notaareita, syyttäjiä, julkisia oikeusavustajia, asianajajia, tutkinnanjohtajia, oikeusministeriön edustajia ja esitelmien pitäjät. Laatupäivien ohjelma on liitteenä Täydennyskoulutus Vuonna 2012: -jatkettiin pitkäkestoisia, 3-vuotisia ruotsin ja englannin kielikursseja -toteutettiin tuomioistuinsovittelun aktivointia tukevaa koulutusta sekä koulutusta jatkokäsittelylupajärjestelmästä ja video-oikeudenkäynnistä sekä laatuhankkeen edustajat pitivät koulutusasioihin liittyvän yhteistyöpalaverin Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan edustajien kanssa. 5. Kehittämistyöryhmän suunnittelu- ja ohjaustoiminta Laatuhanketta suunnitteleva ja ohjaava kehittämistyöryhmä kokoontui kaksi kertaa. Kokoukset pidettiin 7.2. ja videoneuvottelukokouksina. Kehittämistyöryhmään kuuluivat: laamanni Jyrki Kiviniemi, Kemi-Tornion käräjäoikeus (pj) laamanni Seppo Kankkunen, Lapin käräjäoikeus käräjätuomari Anne Kurtti, Kemi-Tornion käräjäoikeus käräjätuomari Jyrki Määttä, Raahen käräjäoikeus presidentti Esko Oikarinen, Rovaniemen hovioikeus

4 käräjätuomari Antti Savela, Oulun käräjäoikeus hovioikeudenlaamanni Ritva Supponen, Rovaniemen hovioikeus ( asti) laamanni Juha Tervo, Ylivieska-Raahen käräjäoikeus hovioikeudenlaamanni Marianne Wagner-Prenner, Rovaniemen hovioikeus ( lukien) johtava julkinen oikeusavustaja Reeta Anttila, Rovaniemen oikeusaputoimisto asianajaja Toni Isoluoma, Oulu ( asti) asianajaja Pasi Hagman, Oulu ( lukien) asianajaja Juhani Karvo, Rovaniemi kihlakunnansyyttäjä Kirsi Männikkö, Oulun syyttäjänvirasto rikoskomisario Risto Viippola, Oulun poliisilaitos 6. Laatukoordinaattorin työskentely Laatukoordinaattorina toimi oman toimensa ohella käräjätuomari Kari Turtiainen Oulun käräjäoikeudesta. Laatukoordinaattorin tehtävänä on huolehtia laatuhankkeen kolmivuotissuunnitelman täytäntöönpanosta, tukea laatutyöryhmiä niiden työssä, toteuttaa koulutus, pitää yhteyttä sidosryhmiin sekä toimittaa laaturaporttikirja. 7. Laatusihteeristön toiminta Laatusihteereinä toimivat oman toimensa ohella käräjätuomarit Jyrki Määttä ja Heikki Sneck Ylivieska-Raahen käräjäoikeudesta, käräjätuomari Anne Kurtti Kemi-Tornion käräjäoikeudesta, käräjätuomari Reetta Löija Lapin käräjäoikeudesta ja hovioikeudenneuvos Maarit Tukiainen Rovaniemen hovioikeudesta. Laatusihteerit yhdessä laatukoordinaattorin kanssa muodostavat laatuhankkeen sihteeristön, jonka puheenjohtajana toimii laatukoordinaattori. Laatusihteereiden tehtävänä on tuottaa ja muokata laaturaportti kirjalliseen muotoon ja avustaa aikaisempina vuosina laadittujen laaturaporttien päivittämisessä. Laatusihteerit osallistuvat myös laatuhankkeen edustamiseen niin kotimaisissa kuin kansainvälisissäkin tilaisuuksissa. Kokemukset laatusihteereiden toiminnasta olivat myönteisiä. 8. Laatuhankkeen esitteleminen eri tilaisuuksissa Laatuhanketta ja laatutyötä esiteltiin seuraavissa yhteyksissä: Oulun Rotary-klubin jäsenille (Kari Turtiainen) Kiinassa Yunnanin ja Kantonin maakunnissa eri tuomioistuinten edustajille (laatuhankkeen delegaatio)

5 Suomen lautamiehet ry:n koulutuspäivien osallistujille (Jyrki Määttä) syyttäjänviraston vieraina olleille chileläisille syyttäjille hovioikeudessa (Esko Oikarinen) Lapin yliopiston vieraina olleille kiinalaisille oikeustieteen professoreille hovioikeudessa (Esko Oikarinen) Polar Press -klubin toimittajille hovioikeudessa (Esko Oikarinen ja Jyrki Kiviniemi) Kiinan Chongqingin High People's Courtin tuomarivieraille hovioikeudessa ja Oulun käräjäoikeudessa Lapin Lennoston komentajalle ja johtoryhmälle hovioikeudessa (Esko Oikarinen) 9. Laatuhanketta ja tuomioistuinsovittelua koskenut tai laatuteemoja tukeva uutisointi Pohjolan Sanomat: "Lapsiriidat halutaan pois oikeussalista" Helsingin Sanomat: "Isä, äiti ja pöydällä lapsen etu" Helsingin Sanomat: "Sovittelu auttaa huoltajuusriidoissa" Pohjolan Sanomat: "Matala kynnys sovittelulle" Kaleva: "Huoltoriitojen sovittelu toimivaa" 10. Kansainvälinen toiminta Suomen ja Kiinan oikeusministeriöt olivat aikaisempien yhteistyösopimusten jatkoksi solmineet yhteistyösopimuksen vuosille Sopimuksen yhtenä pääteemana oli oikeusalan henkilöstön pätevyyden lisääminen ja koulutusjärjestelmät, jonka teeman toteuttamiseen Rovaniemen hovioikeuspiirin laatuhanke oli kutsuttu mukaan. Vuonna 2012 laatuhanke osallistui Kiina-yhteistyöhön seuraavasti: laatuhankkeen delegaatio teki vastavuoroisen vierailun Kiinaan, Yunnanin ja Kantonin maakuntiin. Yhteistyön ja keskustelujen aiheita olivat case management, case quality management, lainkäytön laatu ja sovittelu. Delegaation kokoonpano oli seuraava: -hovioikeudenneuvos Sakari Laukkanen, Rovaniemen hovioikeus -laamanni Jyrki Kiviniemi, Kemi-Tornion käräjäoikeus -käräjätuomari Minna Leikas, Oulun käräjäoikeus -hovioikeudenneuvos Maarit Tukiainen, Rovaniemen hovioikeus

6 -käräjätuomari Kari Turtiainen, Oulun käräjäoikeus -asianajaja Mikael Henriksson, Asianajotoimisto Henriksson & Heikkilä -kihlakunnansyyttäjä Kirsi Männikkö, Oulun syyttäjänvirasto ja -presidentin sihteeri Riitta Puolakka, Rovaniemen hovioikeus laatuhanke isännöi Chongqingin High People's Courtin tuomarivierailua Rovaniemen hovioikeuteen ja Oulun käräjäoikeuteen. Laatumittaristomietinnön vieraskielisiä (ruotsi, englanti, ranska, venäjä ja espanja ja kiina) painoksia tilattiin eri puolille Eurooppaa ja Kiinaa. Toimintakertomus on vahvistettu laatuhankkeen kehittämistyöryhmän kokouksessa

7 7 Liite 1 ROVANIEMEN HOVIOIKEUSPIIRIN LAINKÄYTÖN LAATUHANKE KOKOUSMUISTIO Aika Perjantai kello Paikka Kemi-Tornion käräjäoikeus Läsnä laamanni, laatuhankkeen keh.työryhmän pj. Jyrki Kiviniemi, Kemi-Tornion käräjäoikeus laamanni Seppo Kankkunen, Lapin käräjäoikeus laamanni Ville Konsén, Oulun käräjäoikeus laamanni Juha Tervo, Ylivieska-Raahen käräjäoikeus käräjätuomari, laatusihteeri Jyrki Määttä, Ylivieska-Raahen käräjäoikeus käräjätuomari, osastonjohtaja Antti Savela, Oulun käräjäoikeus käräjätuomari, laatusihteeri Heikki Sneck, Ylivieska-Raahen käräjäoikeus hovioikeudenneuvos, laatusihteeri Maarit Tukiainen, Rovaniemen hovioikeus käräjätuomari, laatukoordinaattori Kari Turtiainen, Oulun käräjäoikeus Asia Tuomioistuinsovittelun aktivointi Rovaniemen hovioikeuspiirissä Todettiin, että vuoden 2012 laatuteemaksi on vahvistettu tuomioistuinsovittelun aktivointi koko hovioikeuspiirin alueella. Todettiin, että presidentti Esko Oikarinen oli estynyt saapumasta kokoukseen. Hän oli kuitenkin pyytänyt välittämään vahvan tukensa sovittelun aktivointiin tähtääville toimenpiteille. Todettiin, että kuluvan kevään aikana on tarkoitus keskustella Lapin yliopiston kanssa vaihtoehtoiseen riidanratkaisuun (mm. sovitteluun) liittyvistä koulutuksellisista kysymyksistä. Savela esitteli Oulun käräjäoikeudessa toteutettua sovitteluprojektia (diat liitteenä). Oulun käräjäoikeuden riitaosaston kaikki tuomarit sovittelevat lukien Oulun käräjäoikeudessa sovitteluun on ohjautunut yhteensä 281 asiaa. Pelkästään vuonna 2011 sovitteluun ohjautui yhteensä 129 riita- ja hakemusasiaa (55 L-asiaa ja 74 ns. Follo-asiaa)! Hovioikeuspiirin muiden käräjäoikeuksien laamannit ilmoittivat lähtökohtatietoina seuraavaa: *Kemi-Tornion käräjäoikeus: lukien sovitteluun on tähän mennessä ohjautunut muutama juttu -tuomareista kaksi on saanut sovittelukoulutusta; toinen on käynyt peruskurssin ja jatkokurssin, toinen on käynyt peruskurssin; ja -muilla tuomareilla ei ole sovittelukoulutusta.

8 8 *Lapin käräjäoikeus: -sovitteluun on tähän mennessä ohjautunut 17 juttua -käräjäoikeudessa kolme tuomaria sovittelee; ja -tuomareista kaksi on saanut sovittelukoulutusta; toinen on käynyt peruskurssin ja jatkokurssin, toinen on käynyt peruskurssin ja jatkokurssista seuraavan jatkokurssin. *Ylivieska-Raahen käräjäoikeus: -sovitteluun on tähän mennessä ohjautunut noin 10 juttua -käräjäoikeuden kaikki tuomarit sovittelevat; ja -tuomareista yksi on saanut sovittelukoulutusta. Katsottiin CEDR:n dvd sovittelusta. Keskusteltiin Oulun käräjäoikeuden projektin toimenpiteistä ja tuloksista sekä siitä, mihin toimenpiteisiin hovioikeuspiirin muissa yksiköissä voitaisiin ryhtyä. Keskustelun perusteella päädyttiin seuraaviin aktivointitoimenpiteisiin: 1. Tuomioistuinsovittelun organisointi kussakin yksikössä -kukin yksikkö linjaa sen, ketkä / kuinka moni tuomari sovittelee ja ketkä / kuinka moni on sovittelukoulutuksen tarpeessa -yksiköt ilmoittavat em. tiedot laatukoordinaattorille mahdollisimman pian koulutustarpeen arvioimiseksi -kukin yksikkö linjaa sovittelujuttujen jakoon, työhyvityksiin yms. liittyvät asiat tavoitteena mm. työn oikeudenmukainen jakautuminen ja asioiden nopea ja ammattitaitoinen käsittely 2. Käräjäoikeuden info-/keskustelutilaisuus oikeudenkäyntiavustajien kanssa -touko-kesäkuussa 2012 kukin yksikkö järjestää oikeudenkäyntiavustajille (asianajajat, julkiset oikeusavustajat, muut avustajat) noin kolmen tunnin info-/keskustelutilaisuuden tuomioistuinsovittelusta -käräjäoikeus vastaa tilaisuuden järjestämisestä -tilaisuudessa joku Oulun käräjäoikeuden sovittelijatuomareista pitää esityksen tuomioistuinsovittelusta menettelynä, käytännön kokemuksista jne. -järjestävä käräjäoikeus pitää esityksen siitä, miten sovitteluasioiden käsittely on yksikössä järjestetty ja miten sovitteluasioiden nopea ja ammattitaitoinen käsittely turvataan 3. Sovittelijatuomareiden koulutus -pidettiin hyvin tärkeänä, että kaikki sovitteluasioita käsittelevät tuomarit ovat saaneet / saavat laadukkaan koulutuksen sovittelijan tehtävään -ensi vaiheessa kaikille sovittelijatuomareille tulisi tarjota kahden päivän koulutus, joka sisältää sovitteluharjoituksia -yhteen koulutukseen voinee osallistua korkeintaan sovittelijaa -sovittelijatuomareiden lukumäärä on tiedossa kohdan 1 linjausten jälkeen -pidettiin tärkeänä, että OM voisi järjestää tarvittavan koulutuksen Rovaniemen hovioikeuspiirin alueella elo-syyskuussa 2012 ja tarvittaessa toisen vastaavan

9 9 koulutuksen myöhemmin 4. Käräjäoikeuksien muiden henkilöstöryhmien perehdyttäminen tuomioistuinsovitteluun -pidettiin hyvin tärkeänä, että tuomareiden ohella myös käräjäoikeuden muulla henkilökunnalla (asiakaspalvelusihteerit, käräjäsihteerit, haastemiehet, käräjänotaarit jne.) on perustieto tuomioistuinsovittelusta, siitä miten sovitteluasiat yksikössä käsitellään ja siitä miten sovittelua haluavan asianosaisen tulee menetellä -touko-kesäkuussa 2012 kukin yksikkö järjestää tietoiskuja tuomioistuinsovittelusta kaikille henkilöstöryhmille 5. Tuomioistuinsovittelun markkinointi -ainakin Kemi-Tornion ja Ylivieska-Raahen käräjäoikeudet tilaavat Studio Ilpo Okkoselta (siellä yhteyshenkilö on Pertti Haapala) sovitteluesitteen omilla yhteystiedoillaan -Lapin käräjäoikeus pohtii asiaa -Jyrki Kiviniemi hoitaa asiaa kootusti -kussakin yksikössä tuomarikunta keskustelee siitä, missä vaiheessa ja millä tavoin tuomarit (ja muut henkilöstöryhmät) voisivat asianosaisten kanssa ottaa esille kysymyksen tuomioistuinsovittelusta oikeudenkäynnin vaihtoehtona 6. Asianajajakunnan kouluttautuminen -monet asianajajat ovat käyneet Suomen Asianajajaliiton sovittelukoulutuksia -Asianajajaliitto järjesti Oulussa "Sovittelun perusteet" -koulutuksen -Asianajajaliiton Lapin osasto pyrkii saamaan saman koulutuksen Rovaniemelle -pidettiin hyvin tärkeänä, että tuomioistuinten ja oikeudenkäyntiavustajien välillä pidetään yllä jatkuvaa vuoropuhelua tuomioistuinsovittelusta esimerkiksi yhteisten keskustelu- ja koulutustilaisuuksien muodossa 7. Rovaniemen hovioikeuden rooli -keskusteltiin siitä, mikä rooli hovioikeudella on tuomioistuinsovittelussa, mikä on hovioikeuden henkilökunnan koulutustarve ja tulisiko hovioikeuden laatia oma sovitteluesitteensä -Maarit Tukiainen vie nämä keskustelukysymykset hovioikeudessa pohdittaviksi Kari Turtiainen LIITE: Savelan diat

10 10 Liite 2 ROVANIEMEN HOVIOIKEUSPIIRIN LAINKÄYTÖN LAATUPÄIVÄT 2012 OULUSSA Hotelli-ravintola Lasaretti, Aurora-sali, Kasarmintie 13, Oulu Torstai Kello Kello Kello Kello Kello Kello Kello Kello Kello Mahdollisuus omakustanteiseen ruokailuun Ravintola Lasaretissa Hovioikeuden ja laatuhankkeen tervehdys -presidentti Esko Oikarinen, Rovaniemen hovioikeus -laamanni Jyrki Kiviniemi, Kemi-Tornion käräjäoikeus Sidosryhmien tervehdykset -apulaisvaltakunnansyyttäjä Jorma Kalske, Valtakunnansyyttäjänvirasto -puheenjohtaja Mika Ilveskero, Suomen Asianajajaliitto Kahvitauko Tuomioistuinsovittelun nykytila Rovaniemen hovioikeuspiirissä -käräjätuomari Kari Turtiainen, Oulun käräjäoikeus Sovittelun voima - kokemuksia rauhanvälityksen parista -toiminnanjohtaja Antti Pentikäinen, Kirkon Ulkomaanapu Lupalakimiesjärjestelmästä -hovioikeudenlaamanni Marianne Wagner-Prenner, Rovaniemen hovioikeus Päivän ohjelma päättyy Iltavastaanotto Oulun oikeustalolla Puheenjohtajana toimii hovioikeudenlaamanni Erkki Nenonen Perjantai Kello 9.00 Kello 9.30 Kello Kello Oikeusministeriön tervehdys -hallitusneuvos Heikki Liljeroos, Oikeusministeriö Suojelupoliisi ja turvallisuuden tilannekuva Pohjois-Suomessa -ylitarkastaja Tuomas Portaankorva, Suojelupoliisi -ylitarkastaja Ilkka Entchev, Suojelupoliisi Tauko Laajojen riita-asioiden työprosessien yhtenäistäminen ja kehittäminen,

11 11 laaturaporttiluonnoksen käsittely -käräjätuomari Jyrki Määttä, Ylivieska-Raahen käräjäoikeus Kello Kello Kello Kello Kello Kello Lounas Oikeudellisesta viestinnästä -puheenjohtaja Risto Uimonen, Julkisen sanan neuvosto Tauko Kolmivuotissuunnitelma ja vuoden 2013 laatutyön sisältö -käräjätuomari Kari Turtiainen, Oulun käräjäoikeus Laatupäivien päätössanat -laamanni Ville Konsén, Oulun käräjäoikeus Päätöskahvit Puheenjohtajana toimii laamanni Ville Konsén

LAATUHANKKEEN TYÖSUUNNITELMA VUOSIKSI 2013-2015

LAATUHANKKEEN TYÖSUUNNITELMA VUOSIKSI 2013-2015 ROVANIEMEN HOVIOIKEUSPIIRIN TUOMIOISTUINTEN LAATUHANKE LAATUHANKKEEN TYÖSUUNNITELMA VUOSIKSI 2013-2015 1. Laatuhankkeen lähtökohdat ja tavoitteet Rovaniemen hovioikeuspiirin lainkäytön laatuhanke aloitettiin

Lisätiedot

Rovaniemen hovioikeuspiirin tuomioistuinten lainkäytön laadunparannushanke. - Tuomarien aktiivista toimintaa oikeudenhoidon tason nostamiseksi

Rovaniemen hovioikeuspiirin tuomioistuinten lainkäytön laadunparannushanke. - Tuomarien aktiivista toimintaa oikeudenhoidon tason nostamiseksi Laamanni Harri Mäkinen Rovaniemen hovioikeuspiirin tuomioistuinten lainkäytön laadunparannushanke - Tuomarien aktiivista toimintaa oikeudenhoidon tason nostamiseksi 1. Johdannoksi Tulosohjaus otettiin

Lisätiedot

OIKEUDENKÄYNTI RIKOS- ASIOISSA. Käsittelijän opas

OIKEUDENKÄYNTI RIKOS- ASIOISSA. Käsittelijän opas OIKEUDENKÄYNTI RIKOS- ASIOISSA Käsittelijän opas Rovaniemen hovioikeuspiirin laatuhanke Toimituskunta: Jyrki Kiviniemi, Anne Kurtti, Reetta Löija, Jyrki Määttä, Heikki Sneck, Maarit Tukiainen ja Kari Turtiainen

Lisätiedot

ROVANIEMEN HOVIOIKEUSPIIRIN TUOMIOISTUINTEN LAATUHANKKEEN TYÖRYHMÄRAPORTTEJA X

ROVANIEMEN HOVIOIKEUSPIIRIN TUOMIOISTUINTEN LAATUHANKKEEN TYÖRYHMÄRAPORTTEJA X ROVANIEMEN HOVIOIKEUSPIIRIN TUOMIOISTUINTEN LAATUHANKKEEN TYÖRYHMÄRAPORTTEJA X Rovaniemen hovioikeuspiirin laatuhanke Toimituskunta: Harri Mäkinen, Jyrki Määttä, Heikki Sneck, Maarit Tukiainen ja Kari

Lisätiedot

LAINKÄYTÖN LAADUN ARVIOINTI TUOMIOISTUIMESSA

LAINKÄYTÖN LAADUN ARVIOINTI TUOMIOISTUIMESSA Rovaniemen hovioikeuspiirin tuomioistuinten lainkäytön laatuhanke LAINKÄYTÖN LAADUN ARVIOINTI TUOMIOISTUIMESSA Arvioinnin lähtökohdat ja laatumittaristo LAINKÄYTÖN LAADUN ARVIOINTI TUOMIOISTUIMESSA Arvioinnin

Lisätiedot

Helsingin hovioikeuden toimintakertomus vuodelle 2014

Helsingin hovioikeuden toimintakertomus vuodelle 2014 Helsingin hovioikeuden toimintakertomus vuodelle 2014 Sisällysluettelo Yleistä... 3 Toimintaympäristön muutoksia... 3 Hovioikeuden organisaation uudistaminen... 4 Lainkäyttötyö tilastojen perusteella...

Lisätiedot

Lautamies ... ... Suomen lautamiehet ry Finlands nämndemän rf 2/2012

Lautamies ... ... Suomen lautamiehet ry Finlands nämndemän rf 2/2012 Suomen lautamiehet ry Finlands nämndemän rf 2/2012...... Arvoisat yhteistyötahot! Kiitämme kuluneesta vuodesta ja toivotamme Teille Rauhallista Joulua sekä Hyvää alkavaa Vuotta 2013 yhteistyön merkeissä.

Lisätiedot

Suomen Maallikkotuomarit ry Finlands Lekmannadomare rf 1/2013

Suomen Maallikkotuomarit ry Finlands Lekmannadomare rf 1/2013 Maallikkotuomari Suomen Maallikkotuomarit ry Finlands Lekmannadomare rf 1/2013 Sisältö... Pääkirjoitus sivu 3 Yhdistyksen nimi muuttui sivu 4 Lastensuojelun näkökulmia sivu 6 Lautamiesten perehdyttäminen

Lisätiedot

YLEISET TUOMIOISTUIMET JA TYÖTUOMIOISTUIN VUONNA 2009

YLEISET TUOMIOISTUIMET JA TYÖTUOMIOISTUIN VUONNA 2009 YLEISET TUOMIOISTUIMET JA TYÖTUOMIOISTUIN VUONNA 2009 Korkeimman oikeuden, hovioikeuksien ja käräjäoikeuksien sekä työtuomioistuimen toimintakertomus Kannet ja taiton ohjeistus: Ahoy! Paino: Multiprint

Lisätiedot

Lainkäytön onnistumisen keskeisistä

Lainkäytön onnistumisen keskeisistä Pertti Nieminen Kouvolan hovioikeuden presidentti Oikeuslaitospäivä 15.3.2013 Helsinki Lainkäytön onnistumisen keskeisistä edellytyksistä tuomioistuimen näkökulmasta Arvoisat oikeuslaitospäivän osanottajat!

Lisätiedot

Videoneuvottelun käytön kehittäminen

Videoneuvottelun käytön kehittäminen Toiminta ja hallinto Verksamhet och förvaltning 10/2013 Videoneuvottelun käytön kehittäminen 10/2013 Videoneuvottelun käytön kehittäminen Oikeusministeriö, Helsinki 2013 20.2.2013 Julkaisun nimi Tekijä

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON OIKEUSKANSLERIN KERTOMUS

VALTIONEUVOSTON OIKEUSKANSLERIN KERTOMUS VALTIONEUVOSTON OIKEUSKANSLERIN KERTOMUS 2002 VALTIONEUVOSTON OIKEUSKANSLERIN KERTOMUS VUODELTA 2002 HELSINKI 2003 K 12/2003 vp VALTIONEUVOSTON OIKEUSKANSLERIN KERTOMUS OIKEUSKANSLERIN VIRKATOIMISTA JA

Lisätiedot

YLEISPERUSTELUT. 1. Johdanto

YLEISPERUSTELUT. 1. Johdanto 1 YLEISPERUSTELUT 1. Johdanto Alioikeusuudistuksen yhteydessä vuonna 1993 säädettiin oikeudenkäymiskaareen uudet sovintoa koskevat säännökset. Niiden mukaan tuomioistuimen tulee riita-asian valmistelussa

Lisätiedot

Julkisen oikeusavun laadun arviointijärjestelmän pilotointi

Julkisen oikeusavun laadun arviointijärjestelmän pilotointi 19/2013 Julkisen oikeusavun laadun arviointijärjestelmän pilotointi Lausuntotiivistelmä 19/2013 Julkisen oikeusavun laadun arviointijärjestelmän pilotointi Lausuntotiivistelmä Oikeusministeriö, Helsinki

Lisätiedot

Jarmo Koistinen & Sonja Kortelainen (toim.) Normit, käytännöt ja etiikka Suomen ja Venäjän tuomioistuimissa

Jarmo Koistinen & Sonja Kortelainen (toim.) Normit, käytännöt ja etiikka Suomen ja Venäjän tuomioistuimissa Jarmo Koistinen & Sonja Kortelainen (toim.) Normit, käytännöt ja etiikka Suomen ja Venäjän tuomioistuimissa Aducate Reports and Books 1/2011 J a r m o K o i s t i n e n & Sonj a K o r t e l a i n e n (t

Lisätiedot

1 Todistajantuki-työryhmän ehdotukset

1 Todistajantuki-työryhmän ehdotukset Sisällysluettelo 1 Todistajantuki-työryhmän ehdotukset...2 2 Lausunnonantajat...2 3 Mietinnöstä annetut lausunnot...3 3.1 Yleistä työryhmän mietinnöstä...3 3.2 Tukitoimien saatavuudesta tiedottaminen...5

Lisätiedot

1. JOHDANTO 3 2. KRIISITYÖ 3

1. JOHDANTO 3 2. KRIISITYÖ 3 Vuosikertomus 2009 SISÄLLYS sivu 1. JOHDANTO 3 2. KRIISITYÖ 3 2.1 Yleistä 3 2.2 Ryhmätoiminta 4 2.3 Koulutus- ja asiantuntijatehtävät 7 2.4 Osaamisen kehittäminen ja työnohjaus 8 2.5 Verkostoyhteistyö

Lisätiedot

KÄRÄJÄOIKEUDEN VIESTINTÄSUUNNITELMA

KÄRÄJÄOIKEUDEN VIESTINTÄSUUNNITELMA KÄRÄJÄOIKEUDEN VIESTINTÄSUUNNITELMA Vahvistettu 31.5.2003 Päivitetty 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT... 3 1.1. VIESTINNÄN TEHTÄVÄT... 3 1.2. VIESTINNÄN PERIAATTEET JA SIDOSRYHMÄT... 3 2. ASIAKASPALVELU...

Lisätiedot

Pasi Oksanen. Seudulliset sosiaalija kriisipäivystysmallit

Pasi Oksanen. Seudulliset sosiaalija kriisipäivystysmallit Pasi Oksanen Seudulliset sosiaalija kriisipäivystysmallit 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Hankkeen lähtökohdat...2 1.1 Kehittämisen kohde...3 2. Osahankkeen toimintakokeilujen valmistelu...4 2.1 Työkokoukset...4

Lisätiedot

Suomen Maallikkotuomarit ry Finlands Lekmannadomare rf 1/2014

Suomen Maallikkotuomarit ry Finlands Lekmannadomare rf 1/2014 Maallikkotuomari Suomen Maallikkotuomarit ry Finlands Lekmannadomare rf 1/2014 Sisältö... Pääkirjoitus sivu 3 Jouni Elomaa yhdistyksen johtoon sivu 4 Uusi hallitus aloitti toimintakautensa sivu 4 Vuosikokous

Lisätiedot

Arvoisat yhteistyötahot! Kiitämme kuluneesta vuodesta! Toivotamme teille Rauhallista Joulua ja Hyvää alkavaa vuotta 2014 yhteistyön merkeissä.

Arvoisat yhteistyötahot! Kiitämme kuluneesta vuodesta! Toivotamme teille Rauhallista Joulua ja Hyvää alkavaa vuotta 2014 yhteistyön merkeissä. Maallikkotuomari Suomen Maallikkotuomarit ry Finlands Lekmannadomare rf 2/2013 Arvoisat yhteistyötahot! Kiitämme kuluneesta vuodesta! Toivotamme teille Rauhallista Joulua ja Hyvää alkavaa vuotta 2014 yhteistyön

Lisätiedot

2010 11 Vuosikatsaus. Suomen Asianajajaliitto 1. Asianajajan viisi perusarvoa s. 7. Riittääkö asianajajia maakuntiin? s. 22

2010 11 Vuosikatsaus. Suomen Asianajajaliitto 1. Asianajajan viisi perusarvoa s. 7. Riittääkö asianajajia maakuntiin? s. 22 2010 11 Vuosikatsaus Asianajajan viisi perusarvoa s. 7 Riittääkö asianajajia maakuntiin? s. 22 Suomen Asianajajaliitto 1 SUOMEN ASIANAJAJALIITTO Sisällys 3 Asianajajaliitto lyhyesti 4 Puheenjohtajan katsaus

Lisätiedot

Hän näki rikoksen tekijän vai näkikö?

Hän näki rikoksen tekijän vai näkikö? Osuvasti oikeuselämästä // numero 3-2015 // kahdeskymmenes vuosikerta PIRKKO KIVIKARI ASIANAJAJAKOULUTUKSEN MOOTTORI 18 Hän näki rikoksen tekijän vai näkikö? 24 PAULIINE KOSKELON OIKEUSTEKO 10 ASIANAJAJIEN

Lisätiedot

Nokka kohti 2020-lukua 24 TOIVIO-KAASINEN KIRJOITTAA JURISTIN ARJESTA 32 KOLUMNI: OIKEUSVALTIO HORJUU 23 ESIINNY EDUKSESI OIKEUDESSA 34

Nokka kohti 2020-lukua 24 TOIVIO-KAASINEN KIRJOITTAA JURISTIN ARJESTA 32 KOLUMNI: OIKEUSVALTIO HORJUU 23 ESIINNY EDUKSESI OIKEUDESSA 34 Osuvasti oikeuselämästä // numero 2-2015 // kahdeskymmenes vuosikerta VUOSI- KATSAUS- NUMERO TUIJA BRAX OIKEUS LÄHELLE ETÄPALVELUILLA 18 Nokka kohti 2020-lukua 24 TOIVIO-KAASINEN KIRJOITTAA JURISTIN ARJESTA

Lisätiedot

SYYTTÄJÄ JA POLIISI VAIHTOIVAT ROOLEJA, S. 4 OIKEUDENHOIDON UUDISTAMISOHJELMA, S. 6 PONNISTUS-HANKE HYVÄSSÄ VAUHDISSA, S. 12

SYYTTÄJÄ JA POLIISI VAIHTOIVAT ROOLEJA, S. 4 OIKEUDENHOIDON UUDISTAMISOHJELMA, S. 6 PONNISTUS-HANKE HYVÄSSÄ VAUHDISSA, S. 12 2 2013 SYYTTÄJÄ JA POLIISI VAIHTOIVAT ROOLEJA, S. 4 OIKEUDENHOIDON UUDISTAMISOHJELMA, S. 6 PONNISTUS-HANKE HYVÄSSÄ VAUHDISSA, S. 12 SISÄLTÖ TÄSSÄ NUMEROSSA Kehityskeskustelu pakkopullaa vai aito mahdollisuus?

Lisätiedot

Perheasioiden sovittelun uudet tuulet

Perheasioiden sovittelun uudet tuulet Vaula Haavisto, Marina Bergman-Pyykkönen & Synnöve Karvinen-Niinikoski Perheasioiden sovittelun uudet tuulet Havaintoja, mallinnuksia ja arvioita FASPER-hankkeen pohjalta Suomen sovittelufoorumi ry Perheasioiden

Lisätiedot

EDUSKUNNAN KANSLIAN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 2013

EDUSKUNNAN KANSLIAN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 2013 EDUSKUNNAN KANSLIAN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 2013 Kansliatoimikunta 20.3.2014 Dnro: 3/21/2014 2 Eduskunnan kanslian vuoden 2013 toimintakertomuksen sisällysluettelo: 1. Pääsihteerin katsaus

Lisätiedot

Oikeusjärjestelmää tutuksi koululaisille Case: Helsingin käräjäoikeuden esittelyvideo

Oikeusjärjestelmää tutuksi koululaisille Case: Helsingin käräjäoikeuden esittelyvideo Oikeusjärjestelmää tutuksi koululaisille Case: Helsingin käräjäoikeuden esittelyvideo Holmberg Heidi Nielikäinen Elli-Noora 2011 Hyvinkää Laurea ammattikorkeakoulu Hyvinkää Oikeusjärjestelmää tutuksi koululaisille

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.1.2006 36. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.1.2006 36. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 26.1.2006 36 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 40 68 Aika torstai 26.1.2006 klo 17.00 18.40 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi

Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi Jaakko Tarkkanen Anneli Lappalainen Kerttu Oikarinen Marita Rautiainen Konsta Ryhänen Johanna Mattila Kirsi Mustonen Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi KORKEAKOULUJEN

Lisätiedot