Rovaniemen hovioikeuspiirin tuomioistuinten lainkäytön laatuhanke vuonna 2012 toimintakertomus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Rovaniemen hovioikeuspiirin tuomioistuinten lainkäytön laatuhanke vuonna 2012 toimintakertomus"

Transkriptio

1 Rovaniemen hovioikeuspiirin tuomioistuinten lainkäytön laatuhanke vuonna 2012 toimintakertomus 1. Yleistä Rovaniemen hovioikeuspiirin tuomioistuinten laatuhanke aloitettiin vuonna Hankkeen tavoitteena on parantaa ja kehittää tuomioistuinten työtä niin, että oikeudenmukaisuus toteutuu, oikeudenkäynti on reilua, ratkaisut ovat lainmukaisia ja hyvin perusteltuja ja tuomioistuinten palvelut ovat myös kustannustensa puolesta ihmisten saatavissa. Laatuhankkeen keskeisenä työmetodina on tuomareiden keskinäinen ja heidän ja sidosryhmien välinen systemaattinen keskustelu lainkäytön laadun parantamiseksi. Vuosi 2012 oli laatuhankkeen neljästoista toimintavuosi. Vuoteen 2009 asti laatuhankkeen olennainen työskentelytapa on ollut tuomareista, syyttäjistä, asianajajista, julkisista oikeusavustajista ja tutkinnanjohtajista koostuvissa työryhmissä tapahtunut työryhmätyöskentely siten, että työryhmiä on ollut yleensä neljä vuodessa ja jokaiselle työryhmälle on annettu työstettäväksi yksi lainkäytön laadun kannalta merkityksellinen teema. Työryhmät ovat laatineet työstään loppuraportit, jotka on käsitelty hovioikeuspiirin laatupäivillä. Vuoden 2009 lopulla laatutyön luonnetta muutettiin siten, että keskiöön otettiin tuomioistuimen eri asiaryhmien työprosessien yhtenäistäminen ja kehittäminen. Vuodesta 2010 lukien tarkasteluun on otettu yksi asiaryhmä vuodessa. Työprosesseja koskeva laatutyö toteutetaan siten, että ensin hovioikeuspiirin kussakin neljässä käräjäoikeudessa käydään läpi tarkastelun kohteena olevan asiaryhmän juttujen käsittely työvaiheittain. Keskusteluun osallistuvat tuomareiden lisäksi niiden käräjäoikeuden henkilöstö- ja sidosryhmien edustajat, joiden työpanoksella on liityntä kulloinkin käsiteltävänä olevaan työvaiheeseen. Näiden keskustelujen pohjalta laaditaan raportti, jossa kuvataan juttujen käsittelyyn liittyvät työvaiheet, sovellettavat normit, käytössä olevat hyvät käytänteet ja kenties parhaat käytänteet. Sen jälkeen käräjäoikeuskohtaiset raportit käsitellään hovioikeuspiiritason työryhmässä, joka jakautuu suppeampaan työvaliokuntaan ja laajempaan valtuuskuntaan. Tavoitteena on jalostaa käräjäoikeuskohtaisista raporteista yksi hovioikeuspiiritason raportti, jolla on eri tuomioistuinten käytänteitä yhtenäistävä ja menettelyjä kehittävä vaikutus. Edellä selostetun työprosessityön lisäksi laatutyön kohteena on vuosittain valittuja muita laatuteemoja. Toimintavuoden kuluessa hanke sai edelleen osakseen mielenkiintoa sekä

2 2. Laatutyö kotimaasta että ulkomailta. Laatutyötä täydensi laatuhankkeeseen osallistujille tarjottu täydennyskoulutus. Hovioikeuspiirin tuomarit ja hovioikeuden esittelijät osallistuivat edelleen aktiivisesti laatuhankkeeseen. Myös syyttäjät, asianajajat, julkiset oikeusavustajat ja tutkinnanjohtajat antoivat tärkeän panoksensa kehittämistyölle. Laatuhankkeen onnistuminen edellytti lisäksi runsaasti taustalla tapahtuvaa suunnittelu-, hallinnointi- ja organisointityötä. Tuomioistuimen eri asiaryhmien työprosessien yhtenäistäminen ja kehittäminen Vuoden 2012 alkupuolella viimeisteltiin edellä selostetulla metodilla vuosina 2010 ja 2011 työstetty rikosasioiden työprosesseja kuvaava loppuraportti. Lisäksi vuonna 2012: -kevätkaudella kussakin käräjäoikeudessa jatkettiin vuonna 2011 aloitettua laajojen riita-asioiden käsittelyyn liittyvien työvaiheiden läpikäyntiä -syyskaudella käräjäoikeustason työn pohjalta koostettu raportti käsiteltiin hovioikeuspiiritason työryhmässä ja -raporttiluonnos esiteltiin ja käytiin valikoiduilta osin läpi marraskuisilla laatupäivillä. Hovioikeus jatkoi jo käynnissä ollutta CAF-laadunhallintajärjestelmän rakentamista ja loppuunsaattamista. Tuomioistuinsovittelun aktivointi hovioikeuspiirissä Vuonna 2012 toisena keskeisenä laatuteemana oli tuomioistuinsovittelun aktivointi hovioikeuspiirissä. Tähän liittyen toteutettiin tai laatuteemaa muutoin tukivat seuraavat toimenpiteet: kaksi hovioikeuspiirin tuomaria ja yksi hovioikeuspiirin asianajaja osallistui kouluttajana Suomen asianajajaliiton Oulussa pitämään sovittelukoulutukseen Kemissä järjestettiin hovioikeuspiirin tuomioistuinten kokous, jossa laadittiin työsuunnitelma tuomioistuinsovittelun aktivointiin tähtäävistä toimenpiteistä (kokousmuistio liitteenä 1) -em. kokouksessa sovitut käräjäoikeuskohtaiset toimenpiteet pääosin toteutettiin ja infotilaisuudet pidettiin vuoden 2012 aikana Kemi-Tornion ja Lapin käräjäoikeudet liittyivät jo alusta saakka kokeiluun osallistuneen Oulun käräjäoikeuden lisäksi mukaan ns. Follokokeiluun, jonka johdosta hovioikeuspiirin tuomareita osallistui oikeusministeriön järjestämään Follo-koulutukseen Kemissä järjestettiin yhteistyössä oikeusministeriön kanssa hovioikeuspiirin tuomareille tarkoitettu sovitteluseminaari, johon osallistui 16 tuomaria sekä kouluttajina myös kaksi hovioikeuspiirin tuomaria; ja yksi hovioikeuspiirin tuomari ja yksi hovioikeuspiirin asianajaja piti

3 esitelmän tuomioistuinsovittelusta Pohjois-Suomen oikeusaputoimistojen neuvottelupäivillä Oulussa. Laatumittariston mukainen laadunmittaus Laatumittariston mukainen laadunmittaus siirtyi tehtäväksi vuonna Ad hoc -työryhmä Hovioikeuden presidentin asettama työryhmä alkoi pohtia oikeudelliseen viestintään liittyviä kysymyksiä. 3. Laatupäivät Järjestyksessään neljännettoista laatupäivät pidettiin Oulussa Hotelli-ravintola Lasaretin Aurora-salissa. Laatupäivien osallistujamäärässä saavutettiin ennätys, jos ei otetaan huomioon Lapin yliopiston Fellman-salissa pidettyä laatuhankkeen 10-vuotisjuhlaseminaaria. Vuoden 2012 laatupäiville oli ilmoittautunut noin 170 henkilöä, joista päiville osallistui vajaa 140 henkilöä; tuomareita, hovioikeuden esittelijöitä, notaareita, syyttäjiä, julkisia oikeusavustajia, asianajajia, tutkinnanjohtajia, oikeusministeriön edustajia ja esitelmien pitäjät. Laatupäivien ohjelma on liitteenä Täydennyskoulutus Vuonna 2012: -jatkettiin pitkäkestoisia, 3-vuotisia ruotsin ja englannin kielikursseja -toteutettiin tuomioistuinsovittelun aktivointia tukevaa koulutusta sekä koulutusta jatkokäsittelylupajärjestelmästä ja video-oikeudenkäynnistä sekä laatuhankkeen edustajat pitivät koulutusasioihin liittyvän yhteistyöpalaverin Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan edustajien kanssa. 5. Kehittämistyöryhmän suunnittelu- ja ohjaustoiminta Laatuhanketta suunnitteleva ja ohjaava kehittämistyöryhmä kokoontui kaksi kertaa. Kokoukset pidettiin 7.2. ja videoneuvottelukokouksina. Kehittämistyöryhmään kuuluivat: laamanni Jyrki Kiviniemi, Kemi-Tornion käräjäoikeus (pj) laamanni Seppo Kankkunen, Lapin käräjäoikeus käräjätuomari Anne Kurtti, Kemi-Tornion käräjäoikeus käräjätuomari Jyrki Määttä, Raahen käräjäoikeus presidentti Esko Oikarinen, Rovaniemen hovioikeus

4 käräjätuomari Antti Savela, Oulun käräjäoikeus hovioikeudenlaamanni Ritva Supponen, Rovaniemen hovioikeus ( asti) laamanni Juha Tervo, Ylivieska-Raahen käräjäoikeus hovioikeudenlaamanni Marianne Wagner-Prenner, Rovaniemen hovioikeus ( lukien) johtava julkinen oikeusavustaja Reeta Anttila, Rovaniemen oikeusaputoimisto asianajaja Toni Isoluoma, Oulu ( asti) asianajaja Pasi Hagman, Oulu ( lukien) asianajaja Juhani Karvo, Rovaniemi kihlakunnansyyttäjä Kirsi Männikkö, Oulun syyttäjänvirasto rikoskomisario Risto Viippola, Oulun poliisilaitos 6. Laatukoordinaattorin työskentely Laatukoordinaattorina toimi oman toimensa ohella käräjätuomari Kari Turtiainen Oulun käräjäoikeudesta. Laatukoordinaattorin tehtävänä on huolehtia laatuhankkeen kolmivuotissuunnitelman täytäntöönpanosta, tukea laatutyöryhmiä niiden työssä, toteuttaa koulutus, pitää yhteyttä sidosryhmiin sekä toimittaa laaturaporttikirja. 7. Laatusihteeristön toiminta Laatusihteereinä toimivat oman toimensa ohella käräjätuomarit Jyrki Määttä ja Heikki Sneck Ylivieska-Raahen käräjäoikeudesta, käräjätuomari Anne Kurtti Kemi-Tornion käräjäoikeudesta, käräjätuomari Reetta Löija Lapin käräjäoikeudesta ja hovioikeudenneuvos Maarit Tukiainen Rovaniemen hovioikeudesta. Laatusihteerit yhdessä laatukoordinaattorin kanssa muodostavat laatuhankkeen sihteeristön, jonka puheenjohtajana toimii laatukoordinaattori. Laatusihteereiden tehtävänä on tuottaa ja muokata laaturaportti kirjalliseen muotoon ja avustaa aikaisempina vuosina laadittujen laaturaporttien päivittämisessä. Laatusihteerit osallistuvat myös laatuhankkeen edustamiseen niin kotimaisissa kuin kansainvälisissäkin tilaisuuksissa. Kokemukset laatusihteereiden toiminnasta olivat myönteisiä. 8. Laatuhankkeen esitteleminen eri tilaisuuksissa Laatuhanketta ja laatutyötä esiteltiin seuraavissa yhteyksissä: Oulun Rotary-klubin jäsenille (Kari Turtiainen) Kiinassa Yunnanin ja Kantonin maakunnissa eri tuomioistuinten edustajille (laatuhankkeen delegaatio)

5 Suomen lautamiehet ry:n koulutuspäivien osallistujille (Jyrki Määttä) syyttäjänviraston vieraina olleille chileläisille syyttäjille hovioikeudessa (Esko Oikarinen) Lapin yliopiston vieraina olleille kiinalaisille oikeustieteen professoreille hovioikeudessa (Esko Oikarinen) Polar Press -klubin toimittajille hovioikeudessa (Esko Oikarinen ja Jyrki Kiviniemi) Kiinan Chongqingin High People's Courtin tuomarivieraille hovioikeudessa ja Oulun käräjäoikeudessa Lapin Lennoston komentajalle ja johtoryhmälle hovioikeudessa (Esko Oikarinen) 9. Laatuhanketta ja tuomioistuinsovittelua koskenut tai laatuteemoja tukeva uutisointi Pohjolan Sanomat: "Lapsiriidat halutaan pois oikeussalista" Helsingin Sanomat: "Isä, äiti ja pöydällä lapsen etu" Helsingin Sanomat: "Sovittelu auttaa huoltajuusriidoissa" Pohjolan Sanomat: "Matala kynnys sovittelulle" Kaleva: "Huoltoriitojen sovittelu toimivaa" 10. Kansainvälinen toiminta Suomen ja Kiinan oikeusministeriöt olivat aikaisempien yhteistyösopimusten jatkoksi solmineet yhteistyösopimuksen vuosille Sopimuksen yhtenä pääteemana oli oikeusalan henkilöstön pätevyyden lisääminen ja koulutusjärjestelmät, jonka teeman toteuttamiseen Rovaniemen hovioikeuspiirin laatuhanke oli kutsuttu mukaan. Vuonna 2012 laatuhanke osallistui Kiina-yhteistyöhön seuraavasti: laatuhankkeen delegaatio teki vastavuoroisen vierailun Kiinaan, Yunnanin ja Kantonin maakuntiin. Yhteistyön ja keskustelujen aiheita olivat case management, case quality management, lainkäytön laatu ja sovittelu. Delegaation kokoonpano oli seuraava: -hovioikeudenneuvos Sakari Laukkanen, Rovaniemen hovioikeus -laamanni Jyrki Kiviniemi, Kemi-Tornion käräjäoikeus -käräjätuomari Minna Leikas, Oulun käräjäoikeus -hovioikeudenneuvos Maarit Tukiainen, Rovaniemen hovioikeus

6 -käräjätuomari Kari Turtiainen, Oulun käräjäoikeus -asianajaja Mikael Henriksson, Asianajotoimisto Henriksson & Heikkilä -kihlakunnansyyttäjä Kirsi Männikkö, Oulun syyttäjänvirasto ja -presidentin sihteeri Riitta Puolakka, Rovaniemen hovioikeus laatuhanke isännöi Chongqingin High People's Courtin tuomarivierailua Rovaniemen hovioikeuteen ja Oulun käräjäoikeuteen. Laatumittaristomietinnön vieraskielisiä (ruotsi, englanti, ranska, venäjä ja espanja ja kiina) painoksia tilattiin eri puolille Eurooppaa ja Kiinaa. Toimintakertomus on vahvistettu laatuhankkeen kehittämistyöryhmän kokouksessa

7 7 Liite 1 ROVANIEMEN HOVIOIKEUSPIIRIN LAINKÄYTÖN LAATUHANKE KOKOUSMUISTIO Aika Perjantai kello Paikka Kemi-Tornion käräjäoikeus Läsnä laamanni, laatuhankkeen keh.työryhmän pj. Jyrki Kiviniemi, Kemi-Tornion käräjäoikeus laamanni Seppo Kankkunen, Lapin käräjäoikeus laamanni Ville Konsén, Oulun käräjäoikeus laamanni Juha Tervo, Ylivieska-Raahen käräjäoikeus käräjätuomari, laatusihteeri Jyrki Määttä, Ylivieska-Raahen käräjäoikeus käräjätuomari, osastonjohtaja Antti Savela, Oulun käräjäoikeus käräjätuomari, laatusihteeri Heikki Sneck, Ylivieska-Raahen käräjäoikeus hovioikeudenneuvos, laatusihteeri Maarit Tukiainen, Rovaniemen hovioikeus käräjätuomari, laatukoordinaattori Kari Turtiainen, Oulun käräjäoikeus Asia Tuomioistuinsovittelun aktivointi Rovaniemen hovioikeuspiirissä Todettiin, että vuoden 2012 laatuteemaksi on vahvistettu tuomioistuinsovittelun aktivointi koko hovioikeuspiirin alueella. Todettiin, että presidentti Esko Oikarinen oli estynyt saapumasta kokoukseen. Hän oli kuitenkin pyytänyt välittämään vahvan tukensa sovittelun aktivointiin tähtääville toimenpiteille. Todettiin, että kuluvan kevään aikana on tarkoitus keskustella Lapin yliopiston kanssa vaihtoehtoiseen riidanratkaisuun (mm. sovitteluun) liittyvistä koulutuksellisista kysymyksistä. Savela esitteli Oulun käräjäoikeudessa toteutettua sovitteluprojektia (diat liitteenä). Oulun käräjäoikeuden riitaosaston kaikki tuomarit sovittelevat lukien Oulun käräjäoikeudessa sovitteluun on ohjautunut yhteensä 281 asiaa. Pelkästään vuonna 2011 sovitteluun ohjautui yhteensä 129 riita- ja hakemusasiaa (55 L-asiaa ja 74 ns. Follo-asiaa)! Hovioikeuspiirin muiden käräjäoikeuksien laamannit ilmoittivat lähtökohtatietoina seuraavaa: *Kemi-Tornion käräjäoikeus: lukien sovitteluun on tähän mennessä ohjautunut muutama juttu -tuomareista kaksi on saanut sovittelukoulutusta; toinen on käynyt peruskurssin ja jatkokurssin, toinen on käynyt peruskurssin; ja -muilla tuomareilla ei ole sovittelukoulutusta.

8 8 *Lapin käräjäoikeus: -sovitteluun on tähän mennessä ohjautunut 17 juttua -käräjäoikeudessa kolme tuomaria sovittelee; ja -tuomareista kaksi on saanut sovittelukoulutusta; toinen on käynyt peruskurssin ja jatkokurssin, toinen on käynyt peruskurssin ja jatkokurssista seuraavan jatkokurssin. *Ylivieska-Raahen käräjäoikeus: -sovitteluun on tähän mennessä ohjautunut noin 10 juttua -käräjäoikeuden kaikki tuomarit sovittelevat; ja -tuomareista yksi on saanut sovittelukoulutusta. Katsottiin CEDR:n dvd sovittelusta. Keskusteltiin Oulun käräjäoikeuden projektin toimenpiteistä ja tuloksista sekä siitä, mihin toimenpiteisiin hovioikeuspiirin muissa yksiköissä voitaisiin ryhtyä. Keskustelun perusteella päädyttiin seuraaviin aktivointitoimenpiteisiin: 1. Tuomioistuinsovittelun organisointi kussakin yksikössä -kukin yksikkö linjaa sen, ketkä / kuinka moni tuomari sovittelee ja ketkä / kuinka moni on sovittelukoulutuksen tarpeessa -yksiköt ilmoittavat em. tiedot laatukoordinaattorille mahdollisimman pian koulutustarpeen arvioimiseksi -kukin yksikkö linjaa sovittelujuttujen jakoon, työhyvityksiin yms. liittyvät asiat tavoitteena mm. työn oikeudenmukainen jakautuminen ja asioiden nopea ja ammattitaitoinen käsittely 2. Käräjäoikeuden info-/keskustelutilaisuus oikeudenkäyntiavustajien kanssa -touko-kesäkuussa 2012 kukin yksikkö järjestää oikeudenkäyntiavustajille (asianajajat, julkiset oikeusavustajat, muut avustajat) noin kolmen tunnin info-/keskustelutilaisuuden tuomioistuinsovittelusta -käräjäoikeus vastaa tilaisuuden järjestämisestä -tilaisuudessa joku Oulun käräjäoikeuden sovittelijatuomareista pitää esityksen tuomioistuinsovittelusta menettelynä, käytännön kokemuksista jne. -järjestävä käräjäoikeus pitää esityksen siitä, miten sovitteluasioiden käsittely on yksikössä järjestetty ja miten sovitteluasioiden nopea ja ammattitaitoinen käsittely turvataan 3. Sovittelijatuomareiden koulutus -pidettiin hyvin tärkeänä, että kaikki sovitteluasioita käsittelevät tuomarit ovat saaneet / saavat laadukkaan koulutuksen sovittelijan tehtävään -ensi vaiheessa kaikille sovittelijatuomareille tulisi tarjota kahden päivän koulutus, joka sisältää sovitteluharjoituksia -yhteen koulutukseen voinee osallistua korkeintaan sovittelijaa -sovittelijatuomareiden lukumäärä on tiedossa kohdan 1 linjausten jälkeen -pidettiin tärkeänä, että OM voisi järjestää tarvittavan koulutuksen Rovaniemen hovioikeuspiirin alueella elo-syyskuussa 2012 ja tarvittaessa toisen vastaavan

9 9 koulutuksen myöhemmin 4. Käräjäoikeuksien muiden henkilöstöryhmien perehdyttäminen tuomioistuinsovitteluun -pidettiin hyvin tärkeänä, että tuomareiden ohella myös käräjäoikeuden muulla henkilökunnalla (asiakaspalvelusihteerit, käräjäsihteerit, haastemiehet, käräjänotaarit jne.) on perustieto tuomioistuinsovittelusta, siitä miten sovitteluasiat yksikössä käsitellään ja siitä miten sovittelua haluavan asianosaisen tulee menetellä -touko-kesäkuussa 2012 kukin yksikkö järjestää tietoiskuja tuomioistuinsovittelusta kaikille henkilöstöryhmille 5. Tuomioistuinsovittelun markkinointi -ainakin Kemi-Tornion ja Ylivieska-Raahen käräjäoikeudet tilaavat Studio Ilpo Okkoselta (siellä yhteyshenkilö on Pertti Haapala) sovitteluesitteen omilla yhteystiedoillaan -Lapin käräjäoikeus pohtii asiaa -Jyrki Kiviniemi hoitaa asiaa kootusti -kussakin yksikössä tuomarikunta keskustelee siitä, missä vaiheessa ja millä tavoin tuomarit (ja muut henkilöstöryhmät) voisivat asianosaisten kanssa ottaa esille kysymyksen tuomioistuinsovittelusta oikeudenkäynnin vaihtoehtona 6. Asianajajakunnan kouluttautuminen -monet asianajajat ovat käyneet Suomen Asianajajaliiton sovittelukoulutuksia -Asianajajaliitto järjesti Oulussa "Sovittelun perusteet" -koulutuksen -Asianajajaliiton Lapin osasto pyrkii saamaan saman koulutuksen Rovaniemelle -pidettiin hyvin tärkeänä, että tuomioistuinten ja oikeudenkäyntiavustajien välillä pidetään yllä jatkuvaa vuoropuhelua tuomioistuinsovittelusta esimerkiksi yhteisten keskustelu- ja koulutustilaisuuksien muodossa 7. Rovaniemen hovioikeuden rooli -keskusteltiin siitä, mikä rooli hovioikeudella on tuomioistuinsovittelussa, mikä on hovioikeuden henkilökunnan koulutustarve ja tulisiko hovioikeuden laatia oma sovitteluesitteensä -Maarit Tukiainen vie nämä keskustelukysymykset hovioikeudessa pohdittaviksi Kari Turtiainen LIITE: Savelan diat

10 10 Liite 2 ROVANIEMEN HOVIOIKEUSPIIRIN LAINKÄYTÖN LAATUPÄIVÄT 2012 OULUSSA Hotelli-ravintola Lasaretti, Aurora-sali, Kasarmintie 13, Oulu Torstai Kello Kello Kello Kello Kello Kello Kello Kello Kello Mahdollisuus omakustanteiseen ruokailuun Ravintola Lasaretissa Hovioikeuden ja laatuhankkeen tervehdys -presidentti Esko Oikarinen, Rovaniemen hovioikeus -laamanni Jyrki Kiviniemi, Kemi-Tornion käräjäoikeus Sidosryhmien tervehdykset -apulaisvaltakunnansyyttäjä Jorma Kalske, Valtakunnansyyttäjänvirasto -puheenjohtaja Mika Ilveskero, Suomen Asianajajaliitto Kahvitauko Tuomioistuinsovittelun nykytila Rovaniemen hovioikeuspiirissä -käräjätuomari Kari Turtiainen, Oulun käräjäoikeus Sovittelun voima - kokemuksia rauhanvälityksen parista -toiminnanjohtaja Antti Pentikäinen, Kirkon Ulkomaanapu Lupalakimiesjärjestelmästä -hovioikeudenlaamanni Marianne Wagner-Prenner, Rovaniemen hovioikeus Päivän ohjelma päättyy Iltavastaanotto Oulun oikeustalolla Puheenjohtajana toimii hovioikeudenlaamanni Erkki Nenonen Perjantai Kello 9.00 Kello 9.30 Kello Kello Oikeusministeriön tervehdys -hallitusneuvos Heikki Liljeroos, Oikeusministeriö Suojelupoliisi ja turvallisuuden tilannekuva Pohjois-Suomessa -ylitarkastaja Tuomas Portaankorva, Suojelupoliisi -ylitarkastaja Ilkka Entchev, Suojelupoliisi Tauko Laajojen riita-asioiden työprosessien yhtenäistäminen ja kehittäminen,

11 11 laaturaporttiluonnoksen käsittely -käräjätuomari Jyrki Määttä, Ylivieska-Raahen käräjäoikeus Kello Kello Kello Kello Kello Kello Lounas Oikeudellisesta viestinnästä -puheenjohtaja Risto Uimonen, Julkisen sanan neuvosto Tauko Kolmivuotissuunnitelma ja vuoden 2013 laatutyön sisältö -käräjätuomari Kari Turtiainen, Oulun käräjäoikeus Laatupäivien päätössanat -laamanni Ville Konsén, Oulun käräjäoikeus Päätöskahvit Puheenjohtajana toimii laamanni Ville Konsén

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle tutkintavankeuden vaihtoehtona määrättyjä valvontatoimia koskevan puitepäätöksen kansallista täytäntöönpanoa ja soveltamista koskevaksi lainsäädännöksi

Lisätiedot

Rovaniemen hovioikeuspiirin tuomioistuinten lainkäytön laatuhanke LAINKÄYTÖN LAADUN ARVIOINTI TUOMIOISTUIMESSA LAADUNMITTAUS 2013.

Rovaniemen hovioikeuspiirin tuomioistuinten lainkäytön laatuhanke LAINKÄYTÖN LAADUN ARVIOINTI TUOMIOISTUIMESSA LAADUNMITTAUS 2013. Rovaniemen hovioikeuspiirin tuomioistuinten lainkäytön laatuhanke LAINKÄYTÖN LAADUN ARVIOINTI TUOMIOISTUIMESSA LAADUNMITTAUS 2013 Jasmin Dost LAINKÄYTÖN LAADUN ARVIOINTI TUOMIOISTUIMESSA Laadunmittaus

Lisätiedot

SOVITTELUPROJEKTI 2016-2017 Keski-Suomen käräjäoikeus

SOVITTELUPROJEKTI 2016-2017 Keski-Suomen käräjäoikeus SOVITTELUPROJEKTI 2016-2017 Keski-Suomen käräjäoikeus PROJEKTISUUNNITELMA 7.12.2015 (hyväksytty projektiryhmän kokouksessa 1.12.2015) 1. TIIVISTELMÄ Käynnistetään Keski-Suomen käräjäoikeudessa "Sovitteluprojekti",

Lisätiedot

Riidan sovittelu tuomioistuimessa

Riidan sovittelu tuomioistuimessa Riidan sovittelu tuomioistuimessa Mitä tuomioistuinsovittelu on? Käräjäoikeuksissa voidaan ottaa riita-asioita soviteltavaksi. Sovittelun tarkoituksena on auttaa osapuolia löytämään riitaansa ratkaisu,

Lisätiedot

Perheasioiden sovittelun uudet tuulet: havaintoja ja kokemuksia Fasper-hankkeen pohjalta

Perheasioiden sovittelun uudet tuulet: havaintoja ja kokemuksia Fasper-hankkeen pohjalta : Perheasioiden sovittelun uudet tuulet: havaintoja ja kokemuksia Fasper-hankkeen Perheasioiden sovittelu Aluehallintovirastojen koulutus FT, projektipäällikkö Vaula Haavisto Mistä lähdettiin liikkeelle

Lisätiedot

6. Sovinnon edistäminen tuomioistuimissa

6. Sovinnon edistäminen tuomioistuimissa 6. Sovinnon edistäminen tuomioistuimissa Käräjäoikeuksien sovintomenettely Otettiin käyttöön 1993 alioikeusuudistuksen yhteydessä Ei pidä sekoittaa erilliseen tuomioistuinsovitteluun Tuomarin on valmistelussa

Lisätiedot

Laki. tuomioistuinharjoittelusta. Soveltamisala. Tuomioistuinharjoittelun sisältö

Laki. tuomioistuinharjoittelusta. Soveltamisala. Tuomioistuinharjoittelun sisältö Laki Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: tuomioistuinharjoittelusta 1 Soveltamisala Sen lisäksi mitä tässä laissa säädetään, käräjänotaarista säädetään tuomioistuinlaissa ( / ). Käräjänotaarin velvollisuuksiin

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 2/ Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 2/ Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 2/2016 1 Maakuntauudistuksen johtoryhmä Kokousaika 10.08.2016 kello 10:00-12:00 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies

Lisätiedot

VALTUUSKUNNAN KEVÄTKOKOUS 2009

VALTUUSKUNNAN KEVÄTKOKOUS 2009 pöytäkirja 1/09 Suomen Eläinlääkäriliitto ry Finlands Veterinärförbund rf VALTUUSKUNNAN KEVÄTKOKOUS 2009 Aika: 26.4.2009 klo 9.12 10.20 Paikka: Radisson SAS Marina Palace Hotel, Linnankatu 32, Turku Läsnä:

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 4/ Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 4/ Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 4/2009 1 Kokoustiedot Aika: 5.5.2009 klo 13.00 13.57 Paikka: Jyväskylän Paviljonki Messukatu 10, Jyväskylä Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 4/2009 2 Sisällysluettelo Sivu

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄN MAASEUTUJAOSTO Sivu 1 PÖYTÄKIRJA N:o 1/2002 MAASEUTUJAOSTON KOKOUS

KESKI-SUOMEN MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄN MAASEUTUJAOSTO Sivu 1 PÖYTÄKIRJA N:o 1/2002 MAASEUTUJAOSTON KOKOUS KESKI-SUOMEN MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄN MAASEUTUJAOSTO Sivu 1 PÖYTÄKIRJA N:o 1/2002 KOKOUSTIEDOT MAASEUTUJAOSTON KOKOUS Aika: klo 9.00 12.15 Paikka: Kukkaismäen maaseutumatkailutila, Jämsän Juokslahti,

Lisätiedot

Henkilönsuojainten markkinavalvontahankkeen 2013 loppuraportti

Henkilönsuojainten markkinavalvontahankkeen 2013 loppuraportti Henkilönsuojainten markkinavalvontahankkeen 2013 loppuraportti Kuva: Unto Kärkkäinen Työsuojelunäyttely Sivu 2 / 7 Sisällys Tiivistelmä. 3 1 Hankkeen tausta ja tavoite.3 1.1 Hankkeen taustaa 3 1.2 Hankkeen

Lisätiedot

Oulun kaupungin vanhusneuvoston kokous 1/2013

Oulun kaupungin vanhusneuvoston kokous 1/2013 Pöytäkirja 1/2013 1(5) Oulun kaupungin vanhusneuvoston kokous 1/2013 Aika: ke 27.3.2013 klo 13.00 16.00 Paikka: Kaupungintalo, Oulu, Kirkkokatu 2a, kokoushuone 120 Läsnä: Antero Juntunen, puheenjohtaja

Lisätiedot

ROVANIEMEN HOVIOIKEUSPIIRIN TUOMIOISTUINTEN LAATUHANKKEEN TYÖRYHMÄRAPORTTEJA III esipuheineen

ROVANIEMEN HOVIOIKEUSPIIRIN TUOMIOISTUINTEN LAATUHANKKEEN TYÖRYHMÄRAPORTTEJA III esipuheineen ROVANIEMEN HOVIOIKEUSPIIRIN TUOMIOISTUINTEN LAATUHANKKEEN TYÖRYHMÄRAPORTTEJA III esipuheineen Rovaniemen hovioikeuspiirin laatuhanke Toimittaja: Käräjätuomari, laatukoordinaattori Pekka Louhelainen, Oulun

Lisätiedot

RovaniemenYrittäjät r.y.

RovaniemenYrittäjät r.y. RovaniemenYrittäjät r.y. TOIMINTAKERTOMUS 2005 PUHEENJOHT AJAN KATSAUS Kulunut toimintavuosi oli yhdistyksemme 18. Yrittäjyyden merkitystä yhteiskunnan hyvinvoinnille korostettiin niin kuntalaisille kuin

Lisätiedot

Paloturvallisuuden kehittämisohjelma päivitettiin.

Paloturvallisuuden kehittämisohjelma päivitettiin. 1 PALOTUTKIMUSRAATI - 22.3.2012 BRANDFORSKNINGSRÅDET RY TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2011 1. YLEISTÄ Vuosi 2011 oli Palotutkimusraati ry:n kahdeskymmenes toimintavuosi rekisteröitynä yhdistyksenä. Yhdistys

Lisätiedot

SUOMEN PUNAISEN RISTIN VALTUUSTON KEVÄTKOKOUS

SUOMEN PUNAISEN RISTIN VALTUUSTON KEVÄTKOKOUS SUOMEN PUNAISEN RISTIN VALTUUSTON KEVÄTKOKOUS Aika Perjantaina 20.5.2016, kello 13.05-16.23 Paikka Hotelli Haaga, Nuijamiestentie 10, Helsinki 1 KOKOUKSEN AVAUS Valtuuston puheenjohtaja Eero Rämö avasi

Lisätiedot

Hovioikeuksien ratkaisut 2008

Hovioikeuksien ratkaisut 2008 Oikeus 2009 Hovioikeuksien ratkaisut 2008 Hovioikeuksissa ratkaistujen asioiden määrä laski vuonna 2008 Hovioikeudet ratkaisivat Tilastokeskuksen mukaan 11 547 asiaa vuonna 2008. Määrä on 4,4 prosenttia

Lisätiedot

A S I A L U E T T E L O:

A S I A L U E T T E L O: IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 (7) A S I A L U E T T E L O: 17 Kokouksen avaus 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 19 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 20 Ääntenlaskijoiden valinta 21 Työjärjestyksen

Lisätiedot

HELSINGIN KÄRÄOIKEUS Laamanni Tuomas Nurmi 9.10.2015. Eduskunnan lakivaliokunnalle

HELSINGIN KÄRÄOIKEUS Laamanni Tuomas Nurmi 9.10.2015. Eduskunnan lakivaliokunnalle HELSINGIN KÄRÄOIKEUS Laamanni Tuomas Nurmi 9.10.2015 Eduskunnan lakivaliokunnalle Helsingin käräjäoikeuden lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2016 Yleistä Nykytilanteesta

Lisätiedot

Hallitus on päättänyt 19.2.2013 kokouksessa, että tämä liite julkaistaan myös hallituksen kokouksen tiedotteen liitteenä.

Hallitus on päättänyt 19.2.2013 kokouksessa, että tämä liite julkaistaan myös hallituksen kokouksen tiedotteen liitteenä. TÄSSÄ TOIMINNAN SEURANNAN RAPORTISSA SEURATAAN KUUKAUSITTAIN ENONTEKIÖN KEHITYS OY TÄRKEIMPIÄ TOIMIA, SEKÄ KATSOTAAN SEURAAVAN KUUKAUDEN JO SOVITTUJA TEEMOJA. RAPORTTI LAADITAAN KUUKAUSITTAIN JA ESITETÄÄN

Lisätiedot

Loppuraportti OPE-OKA

Loppuraportti OPE-OKA Projektin nimi: Pohjalaisten kouluttaminen hyödyntämään osaamisen arvointimenetelmää (OPE-OK) Yhteystiedot: Seppo Tuominen, Nelikon Oy, Hovioikeudenpuistikko 16, 65100 Vaasa email:stuomine@walli.uwasa.fi

Lisätiedot

Hallituksen puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen. Kokouksen aluksi annettiin Pertti Tenhuselle tälle myönnetty liiton kultainen ansiomitali.

Hallituksen puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen. Kokouksen aluksi annettiin Pertti Tenhuselle tälle myönnetty liiton kultainen ansiomitali. Aika 21.8.2014 klo 11:00 1/6 Paikka Jämin ilmailukeskus, Reima Center LÄSNÄ: HALLITUS Vainio Kai puheenjohtaja Tervakangas Matti Tenhunen Pertti Haapala Heikki Haikonen Markku Lehtonen Esko Lehtonen Kalle

Lisätiedot

Kainuun Jätehuollon kuntayhtymä 1(7) Varastokatu 2 87100 KAJAANI Hallituksen kokous 17.3.2006 nro 2/2006

Kainuun Jätehuollon kuntayhtymä 1(7) Varastokatu 2 87100 KAJAANI Hallituksen kokous 17.3.2006 nro 2/2006 Kainuun Jätehuollon kuntayhtymä 1(7) KOKOUSAIKA Perjantai 17.3.2006 kello 13.00 15.10 KOKOUSPAIKKA Kainuun Jätehuollon kuntayhtymän toimisto 87100 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka

Lisätiedot

KARVIAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2015 Maaseutulautakunta

KARVIAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2015 Maaseutulautakunta KARVIAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2015 Maaseutulautakunta Kokousaika Tiistai 31.03.2015 kello 19.30-20.30 Lautakuntien kokoushuone Saapuvilla olevat et Toni Hietanen Vuokko Luomanen Kalevi Ala-Korte

Lisätiedot

Liikenneverkon kehittämistä liiketaloudellisesti selvittävän hankkeen organisointi

Liikenneverkon kehittämistä liiketaloudellisesti selvittävän hankkeen organisointi 1(5) 25.1.2017 Liikenneverkon kehittämistä liiketaloudellisesti selvittävän hankkeen organisointi Ohjausryhmä Juhapekka Ristola, LVM Antti Vehviläinen, Liikennevirasto Kari Wihlman, Liikenteen turvallisuusvirasto

Lisätiedot

EI OIKEUTTA MAASSA SAA, ELLEI SITÄ ITSE HANKI

EI OIKEUTTA MAASSA SAA, ELLEI SITÄ ITSE HANKI EI OIKEUTTA MAASSA SAA, ELLEI SITÄ ITSE HANKI - Johtajana presidentti - Korkeimmalta oikeudelta haettava valituslupaa - Käsitellään erityisen vaikeita tapauksia ja tapauksia, joilla on ennakkotapauksen

Lisätiedot

Riidanratkaisu. Käsikirja yritykselle. Klaus Nyblin

Riidanratkaisu. Käsikirja yritykselle. Klaus Nyblin Riidanratkaisu Käsikirja yritykselle Klaus Nyblin TALENTUM Helsinki 2012 Copyright 2012 Talentum Media Oy ja tekijä Taitto: NotePad, www.notepad.fi Kansi: Lauri Karmila ISBN: 978-952-14-1815-0 BALTO print,

Lisätiedot

Hankinnat ja logistiikka sekä siivous ja ruokahuolto

Hankinnat ja logistiikka sekä siivous ja ruokahuolto Hankinnat ja logistiikka sekä siivous ja ruokahuolto MUISTIO: Järjestäytymiskokous 28.10.2016 klo 12.30-14.23 Tampereen kaupungin virastotalo, ryhmähuone 4, 5.krs (Aleksis Kiven katu 14-16, Tampere) 1.11.2016

Lisätiedot

sihteeri, hallintojohtaja Kontiolahti Markku Kauppinen kaupunginhallituksen puheenjohtaja Joensuu

sihteeri, hallintojohtaja Kontiolahti Markku Kauppinen kaupunginhallituksen puheenjohtaja Joensuu KOKOUSMUISTIO 2 / 2016 1 (5) Seuturyhmän kokousmuistio Aika: ke 24.8.2016 klo 13:00 16:15 Paikka: Ilomantsin kunnanvirasto, Kalevalasali Läsnä: Pekka Kukkonen seututyöryhmän puheenjohtaja, poistui kokouksesta

Lisätiedot

OIKEUSPROSESSIEN KEVENTÄMINEN

OIKEUSPROSESSIEN KEVENTÄMINEN ASETTAMISPÄÄTÖS 14.9.2016 OM 8/41/2015 Jakelussa mainituille OIKEUSPROSESSIEN KEVENTÄMINEN Työryhmän asettaminen Toimikausi Tausta Oikeusministeriö on tänään asettanut työryhmän kehittämään keinoja oikeusprosessien

Lisätiedot

HAKUNILAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS

HAKUNILAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Seurakuntaneuvosto 12.3.2015 sivu 1 (5) HAKUNILAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstai 12.3.2015 kello 18.45 20.54 Paikka Hakunilan kirkon kokoustila Hakunilantie 48, Vantaa Osallistujat:

Lisätiedot

Tutustuminen Espoon kaupungin rakentamiseen

Tutustuminen Espoon kaupungin rakentamiseen Jäsentiedote 07.04.2009 JÄSENTIEDOTE 1/2009 Hyvä Rakenteiden Mekaniikan Seura ry:n jäsen, Rakenteiden mekaniikan seura järjestää kevään aikana seuraavaa ohjelmaa: Tutustuminen Espoon kaupungin rakentamiseen

Lisätiedot

Itä-Suomen mestaruuskilpailut Joroinen

Itä-Suomen mestaruuskilpailut Joroinen http://kesa.sporttisaitti.com Itä-Suomen mestaruuskilpailut Joroinen 28.06.2014 Päivitetty Lopputulokset 28.6.2014 20:46 Sarja M 1 54 MARKO HOLOPAINEN M PK 19 22 41 0 2 61 JUHA HEIKKILÄ M PK 20 18 38 1

Lisätiedot

VANH 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 VANH 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 2 VANHUSNEUVOSTON TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA

VANH 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 VANH 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 2 VANHUSNEUVOSTON TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1/2012 7.2.2012 Asiat VANH 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 VANH 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 2 VANH 3 VANH 4 VANHUSNEUVOSTON TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2011 3 VANHUSNEUVOSTON TOIMINTASUUNNITELMAN

Lisätiedot

KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015. Keskustan seurakuntakeskus, kokoushuone Toppelius. Läsnä Holma Sisko kirkkoneuvoston jäsen

KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015. Keskustan seurakuntakeskus, kokoushuone Toppelius. Läsnä Holma Sisko kirkkoneuvoston jäsen 1 KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 PL 28, 90441 KEMPELE KIRKKONEUVOSTO p. 08-561 4500 kempeleen.seurakunta@evl.fi Aika Tiistaina 15.10.2015 klo 18:00-19.28 Paikka Keskustan seurakuntakeskus, kokoushuone

Lisätiedot

Muistio. Päivystyksen johto-huone (Sisäänkäynti päivystyksestä)

Muistio. Päivystyksen johto-huone (Sisäänkäynti päivystyksestä) Muistio 1(5) Asiakasraati Aika Keskiviikko 25.2.2016 kello 16.00 18.00 Paikka Osallistujat Päivystyksen johto-huone (Sisäänkäynti päivystyksestä) Seppo Ranta, asiakasraadin puheenjohtaja, johtajaylilääkäri

Lisätiedot

Pöytäkirja Lappeenrannan kirkon alasali, Mannerheiminkatu 1, Lappeenranta (HUOM! PAIKKA)

Pöytäkirja Lappeenrannan kirkon alasali, Mannerheiminkatu 1, Lappeenranta (HUOM! PAIKKA) 5-2016 Aika Torstai 26.5.2016 klo 17.00 (kahvit klo 16.45) Lappeenrannan evankelisluterilaiset seurakunnat Paikka Lappeenrannan kirkon alasali, Mannerheiminkatu 1, Lappeenranta (HUOM! PAIKKA) ASIALISTA

Lisätiedot

2. VIESTINTÄRYHMÄ JA KREODIN TOIMITUSKUNTA 2013 2014. AMKIT-konsortio on päättänyt 9.1.2013 viestintäryhmän ja Kreodin toimituskunnan kokoonpanosta.

2. VIESTINTÄRYHMÄ JA KREODIN TOIMITUSKUNTA 2013 2014. AMKIT-konsortio on päättänyt 9.1.2013 viestintäryhmän ja Kreodin toimituskunnan kokoonpanosta. AMKIT-KONSORTIO MUISTIO Viestintäryhmä ja Kreodin toimituskunta 29.1.2013 AIKA 14.1.2013 klo 10.10-15 PAIKKA Tikkurila, Ratatie 22, tila A406 Kutsutut Hanna Lahtinen, pj Hanna-Riina Aho, etäyhteydellä,

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNGIN VIERAANVARAISUUS-, EDUSTUSKÄYTÄNTÖ- JA MENETTELYTAPAOHJEET Kh

JOENSUUN KAUPUNGIN VIERAANVARAISUUS-, EDUSTUSKÄYTÄNTÖ- JA MENETTELYTAPAOHJEET Kh JOENSUUN KAUPUNGIN VIERAANVARAISUUS-, EDUSTUSKÄYTÄNTÖ- JA MENETTELYTAPAOHJEET Kh. 21.12.2012 646 2 Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Vieraanvaraisuuden tarkoitus... 3 3. Vierailun tai vieraanvaraisuuden luonne...

Lisätiedot

Metsäliitto Osuuskunnan hallintoneuvoston ja hallituksen jäseniä sekä Metsä Groupin pääjohtaja ja toimihenkilöitä.

Metsäliitto Osuuskunnan hallintoneuvoston ja hallituksen jäseniä sekä Metsä Groupin pääjohtaja ja toimihenkilöitä. Pöytäkirja 96 1(7) Metsäliitto Osuuskunnan edustajiston varsinainen kokous Aika Tiistaina 3.5.2016 kello 15.00 Paikka Metsätapiola, Revontulenpuisto 2 C, Espoo Läsnä Poissa Anttila Juha Haikkonen Aila

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 1/ Etelä-Savon maakuntaliitto, Mikonkatu 5, Mikkeli, nh Piällysmies

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 1/ Etelä-Savon maakuntaliitto, Mikonkatu 5, Mikkeli, nh Piällysmies Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 1/2016 1 Kokousaika kello 12:00 14:00 Kokouspaikka Etelä-Savon maakuntaliitto, Mikonkatu 5, Mikkeli, nh Piällysmies Asialista: Sivu 1 Kokouksen avaus 3 2 Maakuntauudistuksen

Lisätiedot

Korkeimman oikeuden ratkaisut 2008

Korkeimman oikeuden ratkaisut 2008 Oikeus 2009 Korkeimman oikeuden ratkaisut 2008 Korkeimmassa oikeudessa ratkaistiin 2 900 asiaa vuonna 2008 Korkein oikeus ratkaisi Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2008 kaikkiaan 2 857 asiaa, mikä on 36

Lisätiedot

ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU 4 / 2016 Laatimispäivämäärä ( 4 )

ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU 4 / 2016 Laatimispäivämäärä ( 4 ) ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU 4 / 2016 Hallitus Laatimispäivämäärä 27.5.2016 1 ( 4 ) KOKOUSAIKA Torstai 2.6.2016 klo10.00 alkaen KOKOUSPAIKKA Luontokeskus Naava / kokoustila Kuukkeli, Luontotie 1,

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VARHAISKASVATUKSEN TYÖRYHMÄ MUISTIO 3/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VARHAISKASVATUKSEN TYÖRYHMÄ MUISTIO 3/ Aika: 20.4.2016 klo 13 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A 2. krs. Osallistujat: Almusa Liisa varhaiskasvatuspäällikkö Pirkkala, pj Raunio Arja varhaiskasvatuksen aluepäällikkö Pirkkala Aalto-Ropo

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto ASIALISTA No 1/ Etelä-Savon maakuntaliitto, Mikonkatu 5, Mikkeli, nh Piällysmies

Etelä-Savon maakuntaliitto ASIALISTA No 1/ Etelä-Savon maakuntaliitto, Mikonkatu 5, Mikkeli, nh Piällysmies Etelä-Savon maakuntaliitto ASIALISTA No 1/2016 1 Kokousaika kello 12:00 Kokouspaikka Etelä-Savon maakuntaliitto, Mikonkatu 5, Mikkeli, nh Piällysmies Asialista: Sivu 1 Kokouksen avaus 3 2 Maakuntauudistuksen

Lisätiedot

Oulun kaupunki PÖYTÄKIRJA 7/2016 Maahanmuuttajaneuvosto

Oulun kaupunki PÖYTÄKIRJA 7/2016 Maahanmuuttajaneuvosto Aika Maanantai 19.12 klo 12:18 16:50 Paikka Villa Victor, Torikatu 23 Kokouksen osanottajat Fischer Erwin, puh.joht. Suorsa Angela, varapuh.joht. Dolinšek Saša El Hassane Kazza Györgyne Szanto Bernadett

Lisätiedot

YHTEISKUNTAVASTUUVIESTINTÄ 2015

YHTEISKUNTAVASTUUVIESTINTÄ 2015 Turvallisen hoivan ja huolenpidon palvelutalo YHTEISKUNTAVASTUUVIESTINTÄ 2015 Hopearannan palvelutalo on 55-paikkainen vanhusten palvelutalo, joka tarjoaa laadukkaita ja yksilöllisiä hoiva- ja hoitopalveluja.

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 22

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 22 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 22 Vanhusneuvosto 25.08.2015 AIKA 25.08.2015 klo 13:00-15:00 PAIKKA Mäki-Kevari, Ylihärmä KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 18 Mäki-Kevarin tehostettuun palveluasumiseen

Lisätiedot

1 of :06

1 of :06 1 of 6 28.03.2008 21:06 TIETEELLISTEN SEURAIN VALTUUSKUNTA VALTIONAVUSTUSHAKEMUS: KANSAINVÄLISET KONFERENSSIT JA KANSALLISET SEMINAARIT gfedc Kansainvälinen konferenssi Kansallinen seminaari Rahoitusaika

Lisätiedot

SÄÄKSMÄEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o 2 / 2016 KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 ( 8) Valkeakosken seurakuntatalo, Valkeakoskenkatu 27, Valkeakoski

SÄÄKSMÄEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o 2 / 2016 KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 ( 8) Valkeakosken seurakuntatalo, Valkeakoskenkatu 27, Valkeakoski SÄÄKSMÄEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o 2 / 2016 Sivu 1 ( 8) Kokousaika Tiistai 9.2.2016 kello 18:50 19:05 Kokouspaikka Valkeakosken seurakuntatalo, Valkeakoskenkatu 27, Valkeakoski Läsnä Aalto, Jorma Aaltonen,

Lisätiedot

Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 12/2016

Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 12/2016 Kokouskutsu/esityslista 1 (12) Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 12/2016 Aika 15.11.2016 kello 18:00 Paikka Porin kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnäolijat Vasama Juha Lehtonen Harri Heino Oili

Lisätiedot

FINLEX - Ajantasainen lainsäädäntö: /295

FINLEX - Ajantasainen lainsäädäntö: /295 Page 1 of 6 Finlex Finlex Lainsäädäntö Ajantasainen lainsäädäntö Vuosi 2012 15.6.2012/295 Seurattu SDK 184/2013 saakka. 15.6.2012/295 Laki rikosoikeudellisia menettelyjä koskevien toimivaltaristiriitojen

Lisätiedot

TAPATURMA-ASIAIN KORVAUSLAUTAKUNNAN TOIMINNASTA VUONNA 2014

TAPATURMA-ASIAIN KORVAUSLAUTAKUNNAN TOIMINNASTA VUONNA 2014 TAPATURMA-ASIAIN KORVAUSLAUTAKUNTA KIERTOKIRJE 1/2015 Bulevardi 28 00120 Helsinki Puhelin 0404 504 211 4.2.2015 Faksi 0404 504 246 Merja Salonen 1(1) TAPATURMA-ASIAIN KORVAUSLAUTAKUNNAN TOIMINNASTA VUONNA

Lisätiedot

Iitin Reserviupseerikerhon toimintakertomus vuodelta 2013

Iitin Reserviupseerikerhon toimintakertomus vuodelta 2013 Iitin Reserviupseerikerhon toimintakertomus vuodelta 2013 Iitin Reserviupseerikerhon toimintakertomus vuodelta 2013 Hallitus Pekka Mertakorpi, pj. 040-5176044 Tapani Peltola, vpj 044-2899226 Sami Ahola,

Lisätiedot

Ohje syyttäjän varallaolosta poliisi rikosten tutkinnanjohtajana sekä pakkokeino- ja haastamisasioissa

Ohje syyttäjän varallaolosta poliisi rikosten tutkinnanjohtajana sekä pakkokeino- ja haastamisasioissa VALTAKUNNANSYVTTÄJÄNVIRASTO YLEINEN OHJE syyttäjille Annettu 19.12.2002 VKS:2002:4 Dnro 55/31102 Säädösperusta A kihlakunnansyyttäjästä 13 a 1 Voimassa 1.1.2003 - toistaiseksi Ohje syyttäjän varallaolosta

Lisätiedot

YLIVIESKAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 13/2015 67 KIRKKONEUVOSTO 27.11.2015. Perjantaina 27.11.2015 klo 15-19.25 (alkaen puurolla Mariassa)

YLIVIESKAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 13/2015 67 KIRKKONEUVOSTO 27.11.2015. Perjantaina 27.11.2015 klo 15-19.25 (alkaen puurolla Mariassa) YLIVIESKAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 13/2015 67 Aika Perjantaina 27.11.2015 klo 15-19.25 (alkaen puurolla Mariassa) Paikka Läsnä Kirkko ja Maria Timo Määttä, puheenjohtaja Juhani Alaranta, poissa tilalla

Lisätiedot

HELSINGIN KÄRÄJÄOIKEUS Laamanni Tuomas Nurmi

HELSINGIN KÄRÄJÄOIKEUS Laamanni Tuomas Nurmi HELSINGIN KÄRÄJÄOIKEUS Laamanni Tuomas Nurmi 27.9.2016 Eduskunnan lakivaliokunnalle Helsingin käräjäoikeuden lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2017 Tuomioistuinten

Lisätiedot

Vuosikokouspöytäkirja

Vuosikokouspöytäkirja Vuosikokouspöytäkirja RKL Naisten klubin vuosikokous 2012 Paikka: Aika: Läsnä: Hanasaaren kurssikeskus kokoustila Stig (2 krs.) lauantaina 17. marraskuuta 2012 klo 16.00 alkaen, Helena Railama, Marja Aaltonen,

Lisätiedot

Suomen Kirjeshakkiliitto - F.K.F ry. Toimintakertomus vuodelta 2012. Yleistä

Suomen Kirjeshakkiliitto - F.K.F ry. Toimintakertomus vuodelta 2012. Yleistä 1 Suomen Kirjeshakkiliitto - F.K.F ry. Toimintakertomus vuodelta 2012 Yleistä Kirjeshakkiliiton toiminta on jatkunut vuonna 2012 edellisvuosien linjoilla. Talouden osalta loppuvuodesta alkaneet Finjub50-turnauksen

Lisätiedot

Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi

Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi Aika Keskiviikko 6.4.2016 klo 9.15 Paikka Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Antti Paananen, puheenjohtaja Jaakko Huttunen, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kokouksen päättäminen iltarukoukseen

Kokouksen päättäminen iltarukoukseen Kokousaika Keskiviikko 1.9.2010 kello 17.30 Kokouspaikka Kuljun Majakka 1 2 3 4 5 6 7 8 Alkuhartaus (Timo) ja kokouksen avaus (pj) Kuluvan vuoden toiminta työaloillamme - Alkuvuoden toiminnan arviointi

Lisätiedot

OIKARISTEN. sukuseura ry:n. Toimintakertomus vuodelta 30.11.2012

OIKARISTEN. sukuseura ry:n. Toimintakertomus vuodelta 30.11.2012 OIKARISTEN sukuseura ry:n Toimintakertomus vuodelta 2012 Kuva Sirpa Heikkinen 2012 OIKARISTEN SUKUSEURA RY TOIMINTAKERTOMUS 30.11.2012 Oikaristen 12-vuotiaan sukuseuran toiminta jatkui edelleen aktiivisena.

Lisätiedot

KOKKOLAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 4/2010 SEURAKUNTANEUVOSTO

KOKKOLAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 4/2010 SEURAKUNTANEUVOSTO KOKKOLAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 4/2010 SEURAKUNTANEUVOSTO Aika: Torstai 25.03.2010 klo 19.30 - (HUOM! AIKA) Paikka: Kokkolan seurakuntakeskuksen Jussintupa, Kustaa Aadolfinkatu 16 (2.krs, taloustoimiston

Lisätiedot

Käräjäoikeuksien rikosasioiden ratkaisut 2008

Käräjäoikeuksien rikosasioiden ratkaisut 2008 Oikeus 2009 Käräjäoikeuksien rikosasioiden ratkaisut 2008 Käräjäoikeuksissa ratkaistiin 67 000 rikosasiaa vuonna 2008 Vuonna 2008 käräjäoikeuksissa ratkaistiin Tilastokeskuksen mukaan 66 961 rikosoikeudellista

Lisätiedot

Viikko 35 (25.-29.8.2014)

Viikko 35 (25.-29.8.2014) Viikko 35 (25.-29.8.2014) Tiistai 26.8. Tuutotointikoulutusta ja uudet opiskelijat saapuvat tiedekuntaan kello 8-11 Tiedekunnan opettaja- ja opiskelijatuutorikoulutusta, ls16 (tämän lisäksi opiskelijatuutoreille

Lisätiedot

OULUN KÄRÄJÄOIKEUDEN TYÖJÄRJESTYS

OULUN KÄRÄJÄOIKEUDEN TYÖJÄRJESTYS OULUN KÄRÄJÄOIKEUDEN TYÖJÄRJESTYS 1.1.2017 2 OULUN KÄRÄJÄOIKEUDEN TYÖJÄRJESTYS Vahvistettu 29.12.2016 Oulun käräjäoikeuden laamanni on tuomioistuinlain (673/2016) 1 luvun 4 :n 2 momentin ja 8 luvun 9 :n

Lisätiedot

Siirryttiin käsittelemään kohtaa 8.4 Haalaritoimikunnan puheenjohtajan vierailu.

Siirryttiin käsittelemään kohtaa 8.4 Haalaritoimikunnan puheenjohtajan vierailu. PYKÄLÄ RY:N HALLITUKSEN KOKOUS Aika: Maanantai 25.10.2010 Paikka: Läsnä: Yhdistyksen kerhohuoneisto Sörnäisten rantatie 33 B Tuomas Rytkönen, puheenjohtaja Liina Kujala, sihteeri Panu Ståhlberg (saapui

Lisätiedot

SUOMEN ALPPIKERHO LÄNSI-SUOMEN OSASTO

SUOMEN ALPPIKERHO LÄNSI-SUOMEN OSASTO SUOMEN ALPPIKERHO LÄNSI-SUOMEN OSASTO TOIMINTAKERTOMUS VUODESTA 1991 1. YLEISTÄ Kuluneella kaudella ovat osaston perinteelliset toimintamuodot kallio-, jää- ja vuoristokiipeily eri muodoissaan sekä länsisuomalaisten

Lisätiedot

MIKKELIN SEUTU PÖYTÄKIRJA 3/2015 sivu 1 Vapaa-ajanasukasvaltuuskunta

MIKKELIN SEUTU PÖYTÄKIRJA 3/2015 sivu 1 Vapaa-ajanasukasvaltuuskunta MIKKELIN SEUTU PÖYTÄKIRJA 3/2015 sivu 1 Kokoustiedot Aika: perjantaina 2.10.2015 klo 14.00 15.45 Paikka: Mikkelin kaupungintalo (Raatihuonenkatu 8-10), kaupunginhallituksen kokoushuone (2. krs) Paikalla:

Lisätiedot

Viikko 34 ( )

Viikko 34 ( ) Viikko 34 (22.8. 28.8.2016) Tiistai 23.8. Uusien opiskelijoiden saapuminen tiedekuntaan kello 13 16 tiedekunnan oma infotilaisuus uusille opiskelijoille (tiedekunnan esittely ja infotilaisuus, Artikla

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA /2013

PÖYTÄKIRJA /2013 PYKÄLÄ RY:N HALLITUKSEN KOKOUS Aika: Tiistai 23.4.2013 Paikka: Kattosauna Sivistys, Leppäniemenkatu 11 Läsnä: Suvi Syvänen, puheenjohtaja Niina Karjunen, sihteeri Tommi Kolehmainen Tuomas Haavikko Eero

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan maakuntauudistuksen Pelastustoimi ja varautuminen työryhmä. Pohjois-Pohjanmaan liitto, Sepänkatu 20 (Siikasali)

Pohjois-Pohjanmaan maakuntauudistuksen Pelastustoimi ja varautuminen työryhmä. Pohjois-Pohjanmaan liitto, Sepänkatu 20 (Siikasali) POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2017 Pohjois-Pohjanmaan maakuntauudistuksen Pelastustoimi ja varautuminen työryhmä Aika 11.01.2017 klo: 09:00 11.15 Paikka Pohjois-Pohjanmaan liitto, Sepänkatu 20

Lisätiedot

Vuohijärven luonto- ja kulttuuritalo, Näkkimistötie 1, Vuohijärvi

Vuohijärven luonto- ja kulttuuritalo, Näkkimistötie 1, Vuohijärvi Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 2/2016 14 Vapaa-ajan asukastoimikunta 13.05.2016 Aika 13.05.2016 klo 16:00-18:45 Paikka Läsnä Vuohijärven luonto- ja kulttuuritalo, Näkkimistötie 1, 47900 Vuohijärvi Luettelon

Lisätiedot

K U U L U T U S / K O K O U S K U T S U

K U U L U T U S / K O K O U S K U T S U K U U L U T U S / K O K O U S K U T S U Hämeenlinnan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston kokous pidetään torstaina klo 18.00 Hämeenlinnan kirkossa, Kirkkorinne, 13100 Hämeenlinna. Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 439/2011 Laki. syyttäjälaitoksesta. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku

SÄÄDÖSKOKOELMA. 439/2011 Laki. syyttäjälaitoksesta. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 17 päivänä toukokuuta 2011 439/2011 Laki syyttäjälaitoksesta Annettu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta 2011 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku

Lisätiedot

POHJOIS-SUOMEN PELASTUSLIITTO RY:N NAISTYÖN TOIMINTAOHJE

POHJOIS-SUOMEN PELASTUSLIITTO RY:N NAISTYÖN TOIMINTAOHJE POHJOIS-SUOMEN PELASTUSLIITTO RY:N NAISTYÖN TOIMINTAOHJE 1. PALOKUNTANAISTYÖ Palokuntanaistyö on palokunnissa tehtävää harrastustoimintaa. Palokuntanaisosasto on palokunnan jäsenistä muodostettu alajaosto

Lisätiedot

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, keskiviikkona 22.4.2015 klo 18

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, keskiviikkona 22.4.2015 klo 18 Arvoisa kirkkoneuvoston jäsen! Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, keskiviikkona 22.4.2015 klo 18 Tyrnävän kirkossa, käynti sakastin ovesta. Kahvitarjoilu alkaa klo 17.45.

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 71

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 71 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 71 Alueyhteistyön ja elinvoiman valiokunta 22.08.2014 AIKA 22.08.2014 klo 10:02-12:01 PAIKKA Kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 53 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 KOTEL 14-002 26.2.2014 1 (4) KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 1 TOIMINTA-AJATUS Yhdistyksen tarkoituksena on edistää laatua, luotettavuutta ja taloudellisuutta elektroniikan komponenttien,

Lisätiedot

Posote valmistelu / Henkilöstöryhmä

Posote valmistelu / Henkilöstöryhmä Posote valmistelu / Henkilöstöryhmä 1. kokous Pöytäkirja Aika 10.11.2016 klo 12:00 15:00 Paikka Pohjois-Savon liitto / maakuntasali Läsnä Janne Niemeläinen (pj) Terttu Ruotsalainen Nina Holopainen Tuula

Lisätiedot

OULUN KAUPUNGIN VANHUSNEUVOSTO

OULUN KAUPUNGIN VANHUSNEUVOSTO Toimintakertomus 2015 1(4) OULUN KAUPUNGIN VANHUSNEUVOSTO Yleistä on vanhuspalvelulakiin (laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista) perustuva Oulun

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto ASIALISTA 1. Etelä-Savon ELY-keskus, Jääkärinkatu 14, Mikkeli, nh Pyöreä torni

Etelä-Savon maakuntaliitto ASIALISTA 1. Etelä-Savon ELY-keskus, Jääkärinkatu 14, Mikkeli, nh Pyöreä torni Etelä-Savon maakuntaliitto ASIALISTA 1 Kokousaika kello 13:00-15:30 Kokouspaikka Etelä-Savon ELY-keskus, Jääkärinkatu 14, Mikkeli, nh Pyöreä torni Asialista: 1 Kokouksen avaus 3 2 Sihteerin valinta ja

Lisätiedot

Tilannekatsaus 1 (6) Teema 6: Jatkuva oppiminen, innovointi ja parantaminen. LAMPPU2015-hanke

Tilannekatsaus 1 (6) Teema 6: Jatkuva oppiminen, innovointi ja parantaminen. LAMPPU2015-hanke Tilannekatsaus 1 (6) Teema 6: Jatkuva oppiminen, innovointi ja parantaminen Koulutuksen järjestäjä arvioi omaa nykyistä laatu- ja toimintajärjestelmänsä mm. pilotoimalla OKM:n valmisteilla olevia laatujärjestelmäkriteereitä.

Lisätiedot

Messukeskuksen kongressisiipi, Rautatieläisenkatu 3, Helsinki. 1 043 edustettua osakasta Liite 1

Messukeskuksen kongressisiipi, Rautatieläisenkatu 3, Helsinki. 1 043 edustettua osakasta Liite 1 1 (7) KESKO OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS PÖYTÄKIRJA NRO 1/2008 Paikka Messukeskuksen kongressisiipi, Rautatieläisenkatu 3, Helsinki Aika 31.3.2008 klo 13.00 14.50 Läsnä Osakkaat 1 043 edustettua osakasta

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTON ALUEPALVELUIDEN SUUNNITTELUTOIMIKUNTA KOKOUS 2/2008

LAPIN YLIOPISTON ALUEPALVELUIDEN SUUNNITTELUTOIMIKUNTA KOKOUS 2/2008 LAPIN YLIOPISTON ALUEPALVELUIDEN SUUNNITTELUTOIMIKUNTA KOKOUS 2/2008 Pöytäkirja Aika: 26.3.2008 klo 12.00 13.30 Paikka: Kokoustila F0043, F-siipi (kellarikerros) Jäsenet (varalla): + Mauri Ylä-Kotola,

Lisätiedot

Kunta- ja palvelurakennehanke Esityslista 2/2013

Kunta- ja palvelurakennehanke Esityslista 2/2013 Kunta- ja palvelurakennehanke Esityslista 2/2013 Turun kaupunkiseudun kuntakokous Kokousaika Tiistai 27.8.2012 klo 16.30 Kokouspaikka Turun kaupungintalo, Aurakatu 2 Asialuettelo 1 Avaus ja läsnäolijoiden

Lisätiedot

Työsuunnitelma. Pelastustoimi ja varautuminen teemaryhmä

Työsuunnitelma. Pelastustoimi ja varautuminen teemaryhmä Työsuunnitelma Pelastustoimi ja varautuminen teemaryhmä 2.1.2017 1 www.pirkanmaa2019.fi Työsuunnitelman sisältö 1. Kokouskäytännöt 2. Teemaryhmän yleiset tehtävät 3. Teemaryhmän tehtävät 4. Valmistelun

Lisätiedot

Pohjois-Suomen pelastusliitto ry

Pohjois-Suomen pelastusliitto ry Pohjois-Suomen pelastusliitto ry toimintakertomus 2015 Yleistä Vuosi 2015 oli pelastusliiton 86. toimintavuosi. Liiton toiminta toteutettiin Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön (SPEK) kanssa tehdyn sopimuksen

Lisätiedot

Työsuunnitelma. Järjestäjän ja tuottajan roolit -teemaryhmä

Työsuunnitelma. Järjestäjän ja tuottajan roolit -teemaryhmä Työsuunnitelma Järjestäjän ja tuottajan roolit -teemaryhmä 9.1.2017 1 www.pirkanmaa2019.fi Työsuunnitelman sisältö 1. Kokouskäytännöt 2. Toiminnan tavoitteet 3. Teemaryhmän tehtävät 4. Valmistelun aikataulu

Lisätiedot

Veteraani CUP 25-29 v. 2010

Veteraani CUP 25-29 v. 2010 Veteraani CUP 25-29 v. 2010 1 Toni Mikkonen Lieksan Hiihtoseura 240 1 2 3 2 Jori Mikkonen Lieksan Hiihtoseura 210 2 4 2 3 Tuomas Karavirta Kouvolan Hiihtoseura 200 1 1 4 Antti Joutjärvi Kouvolan Hiihtoseura

Lisätiedot

Kainuun Jätehuollon kuntayhtymä 1(6) Varastokatu 2 87100 KAJAANI Hallituksen kokous 25.8.2006 nro 7/2006

Kainuun Jätehuollon kuntayhtymä 1(6) Varastokatu 2 87100 KAJAANI Hallituksen kokous 25.8.2006 nro 7/2006 Kainuun Jätehuollon kuntayhtymä 1(6) KOKOUSAIKA Perjantai 25.8.2006 kello 9.00 12.55 KOKOUSPAIKKA Kainuun Jätehuollon kuntayhtymän toimisto 87100 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(16) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 15.1.2015 ASIALISTA 1/2015

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(16) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 15.1.2015 ASIALISTA 1/2015 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(16) ASIALISTA 1/2015 Sivu 1 Kokouksen avaus 4 2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 4 3 Yhteisen kirkkovaltuuston kokouksen sihteerin

Lisätiedot

Turku-sali, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 Turku

Turku-sali, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 Turku Sivu 1/5 Pöytäkirja 7/2016 Aika: 18. helmikuuta 2016 klo 10.15 Paikka: Läsnä jäsenet: Läsnä muut: Turku-sali, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 Turku Riina Lumme, puheenjohtaja Miika Tiainen, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

18.8.2010. Suomen Kuntaliitto ja Lapin liitto järjestävät Lapin kuntapäivän ajankohtaisista kuntaasioista.

18.8.2010. Suomen Kuntaliitto ja Lapin liitto järjestävät Lapin kuntapäivän ajankohtaisista kuntaasioista. 18.8.2010 Jakelussa mainituille KUTSU LAPIN KUNTAPÄIVÄÄN 22.9.2010 Arvoisa vastaanottaja, Suomen Kuntaliitto ja Lapin liitto järjestävät Lapin kuntapäivän ajankohtaisista kuntaasioista. Tilaisuus järjestetään

Lisätiedot

TAPATURMA-ASIAIN KORVAUSLAUTAKUNNAN TOIMINNASTA VUONNA 2012

TAPATURMA-ASIAIN KORVAUSLAUTAKUNNAN TOIMINNASTA VUONNA 2012 TAPATURMA-ASIAIN KORVAUSLAUTAKUNTA KIERTOKIRJE 1/2013 Bulevardi 28 00120 Helsinki Puhelin 0404 504 211 20.2.2013 Faksi 0404 504 246 Merja Salonen 1(1) TAPATURMA-ASIAIN KORVAUSLAUTAKUNNAN TOIMINNASTA VUONNA

Lisätiedot

Henkilökohtaiset varajäsenet. Mikko Ihanti * Anitta Hakkarainen** Kalevi Kinnunen Marjatta Koivukoski Ilkka Leppänen Jonna Leppänen Raimo Pekkarinen

Henkilökohtaiset varajäsenet. Mikko Ihanti * Anitta Hakkarainen** Kalevi Kinnunen Marjatta Koivukoski Ilkka Leppänen Jonna Leppänen Raimo Pekkarinen KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA Sivu Nro 15/13.08.2012 225 Kokousaika 13.08.2012 klo 17.00 18.47. Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Asialista/ Pöytäkirja Torstai klo (kahvit alkaen klo 16.30)

Asialista/ Pöytäkirja Torstai klo (kahvit alkaen klo 16.30) Aika 5-2015 Torstai 7.5.2015 klo 17.00 (kahvit alkaen klo 16.30) Lappeenrannan evankelisluterilaiset seurakunnat Paikka Valtakatu 38, kokoushuone Norppa/Kuutti, 6. krs., Lappeenranta ASIALISTA 52 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Toimintakertomus 2015. Värriön yhteismetsä. TOIMINTAKERTOMUS Tilikaudelta 1.1-31.12.2015

Toimintakertomus 2015. Värriön yhteismetsä. TOIMINTAKERTOMUS Tilikaudelta 1.1-31.12.2015 Värriön yhteismetsä TOIMINTAKERTOMUS Tilikaudelta 1.1-31.12.2015 Yleistä Yhteismetsä on tilojen yhteinen alue, joka on tarkoitettu kestävän metsätalouden harjoittamiseen osakastilojen hyväksi. Yhteismetsät

Lisätiedot

VALTAKUNNALLINEN SOSIAALITYÖN YLIOPISTOVERKOSTO JOHTORYHMÄN KOKOUS

VALTAKUNNALLINEN SOSIAALITYÖN YLIOPISTOVERKOSTO JOHTORYHMÄN KOKOUS VALTAKUNNALLINEN SOSIAALITYÖN YLIOPISTOVERKOSTO JOHTORYHMÄN KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 16:00 18:00 Paikka: Helsingin yliopisto, Unioninkatu 40, Istuntosali Jäsenet ja varajäsenet: Maritta Törrönen HY

Lisätiedot