Rovaniemen hovioikeuspiirin tuomioistuinten lainkäytön laatuhanke vuonna 2012 toimintakertomus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Rovaniemen hovioikeuspiirin tuomioistuinten lainkäytön laatuhanke vuonna 2012 toimintakertomus"

Transkriptio

1 Rovaniemen hovioikeuspiirin tuomioistuinten lainkäytön laatuhanke vuonna 2012 toimintakertomus 1. Yleistä Rovaniemen hovioikeuspiirin tuomioistuinten laatuhanke aloitettiin vuonna Hankkeen tavoitteena on parantaa ja kehittää tuomioistuinten työtä niin, että oikeudenmukaisuus toteutuu, oikeudenkäynti on reilua, ratkaisut ovat lainmukaisia ja hyvin perusteltuja ja tuomioistuinten palvelut ovat myös kustannustensa puolesta ihmisten saatavissa. Laatuhankkeen keskeisenä työmetodina on tuomareiden keskinäinen ja heidän ja sidosryhmien välinen systemaattinen keskustelu lainkäytön laadun parantamiseksi. Vuosi 2012 oli laatuhankkeen neljästoista toimintavuosi. Vuoteen 2009 asti laatuhankkeen olennainen työskentelytapa on ollut tuomareista, syyttäjistä, asianajajista, julkisista oikeusavustajista ja tutkinnanjohtajista koostuvissa työryhmissä tapahtunut työryhmätyöskentely siten, että työryhmiä on ollut yleensä neljä vuodessa ja jokaiselle työryhmälle on annettu työstettäväksi yksi lainkäytön laadun kannalta merkityksellinen teema. Työryhmät ovat laatineet työstään loppuraportit, jotka on käsitelty hovioikeuspiirin laatupäivillä. Vuoden 2009 lopulla laatutyön luonnetta muutettiin siten, että keskiöön otettiin tuomioistuimen eri asiaryhmien työprosessien yhtenäistäminen ja kehittäminen. Vuodesta 2010 lukien tarkasteluun on otettu yksi asiaryhmä vuodessa. Työprosesseja koskeva laatutyö toteutetaan siten, että ensin hovioikeuspiirin kussakin neljässä käräjäoikeudessa käydään läpi tarkastelun kohteena olevan asiaryhmän juttujen käsittely työvaiheittain. Keskusteluun osallistuvat tuomareiden lisäksi niiden käräjäoikeuden henkilöstö- ja sidosryhmien edustajat, joiden työpanoksella on liityntä kulloinkin käsiteltävänä olevaan työvaiheeseen. Näiden keskustelujen pohjalta laaditaan raportti, jossa kuvataan juttujen käsittelyyn liittyvät työvaiheet, sovellettavat normit, käytössä olevat hyvät käytänteet ja kenties parhaat käytänteet. Sen jälkeen käräjäoikeuskohtaiset raportit käsitellään hovioikeuspiiritason työryhmässä, joka jakautuu suppeampaan työvaliokuntaan ja laajempaan valtuuskuntaan. Tavoitteena on jalostaa käräjäoikeuskohtaisista raporteista yksi hovioikeuspiiritason raportti, jolla on eri tuomioistuinten käytänteitä yhtenäistävä ja menettelyjä kehittävä vaikutus. Edellä selostetun työprosessityön lisäksi laatutyön kohteena on vuosittain valittuja muita laatuteemoja. Toimintavuoden kuluessa hanke sai edelleen osakseen mielenkiintoa sekä

2 2. Laatutyö kotimaasta että ulkomailta. Laatutyötä täydensi laatuhankkeeseen osallistujille tarjottu täydennyskoulutus. Hovioikeuspiirin tuomarit ja hovioikeuden esittelijät osallistuivat edelleen aktiivisesti laatuhankkeeseen. Myös syyttäjät, asianajajat, julkiset oikeusavustajat ja tutkinnanjohtajat antoivat tärkeän panoksensa kehittämistyölle. Laatuhankkeen onnistuminen edellytti lisäksi runsaasti taustalla tapahtuvaa suunnittelu-, hallinnointi- ja organisointityötä. Tuomioistuimen eri asiaryhmien työprosessien yhtenäistäminen ja kehittäminen Vuoden 2012 alkupuolella viimeisteltiin edellä selostetulla metodilla vuosina 2010 ja 2011 työstetty rikosasioiden työprosesseja kuvaava loppuraportti. Lisäksi vuonna 2012: -kevätkaudella kussakin käräjäoikeudessa jatkettiin vuonna 2011 aloitettua laajojen riita-asioiden käsittelyyn liittyvien työvaiheiden läpikäyntiä -syyskaudella käräjäoikeustason työn pohjalta koostettu raportti käsiteltiin hovioikeuspiiritason työryhmässä ja -raporttiluonnos esiteltiin ja käytiin valikoiduilta osin läpi marraskuisilla laatupäivillä. Hovioikeus jatkoi jo käynnissä ollutta CAF-laadunhallintajärjestelmän rakentamista ja loppuunsaattamista. Tuomioistuinsovittelun aktivointi hovioikeuspiirissä Vuonna 2012 toisena keskeisenä laatuteemana oli tuomioistuinsovittelun aktivointi hovioikeuspiirissä. Tähän liittyen toteutettiin tai laatuteemaa muutoin tukivat seuraavat toimenpiteet: kaksi hovioikeuspiirin tuomaria ja yksi hovioikeuspiirin asianajaja osallistui kouluttajana Suomen asianajajaliiton Oulussa pitämään sovittelukoulutukseen Kemissä järjestettiin hovioikeuspiirin tuomioistuinten kokous, jossa laadittiin työsuunnitelma tuomioistuinsovittelun aktivointiin tähtäävistä toimenpiteistä (kokousmuistio liitteenä 1) -em. kokouksessa sovitut käräjäoikeuskohtaiset toimenpiteet pääosin toteutettiin ja infotilaisuudet pidettiin vuoden 2012 aikana Kemi-Tornion ja Lapin käräjäoikeudet liittyivät jo alusta saakka kokeiluun osallistuneen Oulun käräjäoikeuden lisäksi mukaan ns. Follokokeiluun, jonka johdosta hovioikeuspiirin tuomareita osallistui oikeusministeriön järjestämään Follo-koulutukseen Kemissä järjestettiin yhteistyössä oikeusministeriön kanssa hovioikeuspiirin tuomareille tarkoitettu sovitteluseminaari, johon osallistui 16 tuomaria sekä kouluttajina myös kaksi hovioikeuspiirin tuomaria; ja yksi hovioikeuspiirin tuomari ja yksi hovioikeuspiirin asianajaja piti

3 esitelmän tuomioistuinsovittelusta Pohjois-Suomen oikeusaputoimistojen neuvottelupäivillä Oulussa. Laatumittariston mukainen laadunmittaus Laatumittariston mukainen laadunmittaus siirtyi tehtäväksi vuonna Ad hoc -työryhmä Hovioikeuden presidentin asettama työryhmä alkoi pohtia oikeudelliseen viestintään liittyviä kysymyksiä. 3. Laatupäivät Järjestyksessään neljännettoista laatupäivät pidettiin Oulussa Hotelli-ravintola Lasaretin Aurora-salissa. Laatupäivien osallistujamäärässä saavutettiin ennätys, jos ei otetaan huomioon Lapin yliopiston Fellman-salissa pidettyä laatuhankkeen 10-vuotisjuhlaseminaaria. Vuoden 2012 laatupäiville oli ilmoittautunut noin 170 henkilöä, joista päiville osallistui vajaa 140 henkilöä; tuomareita, hovioikeuden esittelijöitä, notaareita, syyttäjiä, julkisia oikeusavustajia, asianajajia, tutkinnanjohtajia, oikeusministeriön edustajia ja esitelmien pitäjät. Laatupäivien ohjelma on liitteenä Täydennyskoulutus Vuonna 2012: -jatkettiin pitkäkestoisia, 3-vuotisia ruotsin ja englannin kielikursseja -toteutettiin tuomioistuinsovittelun aktivointia tukevaa koulutusta sekä koulutusta jatkokäsittelylupajärjestelmästä ja video-oikeudenkäynnistä sekä laatuhankkeen edustajat pitivät koulutusasioihin liittyvän yhteistyöpalaverin Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan edustajien kanssa. 5. Kehittämistyöryhmän suunnittelu- ja ohjaustoiminta Laatuhanketta suunnitteleva ja ohjaava kehittämistyöryhmä kokoontui kaksi kertaa. Kokoukset pidettiin 7.2. ja videoneuvottelukokouksina. Kehittämistyöryhmään kuuluivat: laamanni Jyrki Kiviniemi, Kemi-Tornion käräjäoikeus (pj) laamanni Seppo Kankkunen, Lapin käräjäoikeus käräjätuomari Anne Kurtti, Kemi-Tornion käräjäoikeus käräjätuomari Jyrki Määttä, Raahen käräjäoikeus presidentti Esko Oikarinen, Rovaniemen hovioikeus

4 käräjätuomari Antti Savela, Oulun käräjäoikeus hovioikeudenlaamanni Ritva Supponen, Rovaniemen hovioikeus ( asti) laamanni Juha Tervo, Ylivieska-Raahen käräjäoikeus hovioikeudenlaamanni Marianne Wagner-Prenner, Rovaniemen hovioikeus ( lukien) johtava julkinen oikeusavustaja Reeta Anttila, Rovaniemen oikeusaputoimisto asianajaja Toni Isoluoma, Oulu ( asti) asianajaja Pasi Hagman, Oulu ( lukien) asianajaja Juhani Karvo, Rovaniemi kihlakunnansyyttäjä Kirsi Männikkö, Oulun syyttäjänvirasto rikoskomisario Risto Viippola, Oulun poliisilaitos 6. Laatukoordinaattorin työskentely Laatukoordinaattorina toimi oman toimensa ohella käräjätuomari Kari Turtiainen Oulun käräjäoikeudesta. Laatukoordinaattorin tehtävänä on huolehtia laatuhankkeen kolmivuotissuunnitelman täytäntöönpanosta, tukea laatutyöryhmiä niiden työssä, toteuttaa koulutus, pitää yhteyttä sidosryhmiin sekä toimittaa laaturaporttikirja. 7. Laatusihteeristön toiminta Laatusihteereinä toimivat oman toimensa ohella käräjätuomarit Jyrki Määttä ja Heikki Sneck Ylivieska-Raahen käräjäoikeudesta, käräjätuomari Anne Kurtti Kemi-Tornion käräjäoikeudesta, käräjätuomari Reetta Löija Lapin käräjäoikeudesta ja hovioikeudenneuvos Maarit Tukiainen Rovaniemen hovioikeudesta. Laatusihteerit yhdessä laatukoordinaattorin kanssa muodostavat laatuhankkeen sihteeristön, jonka puheenjohtajana toimii laatukoordinaattori. Laatusihteereiden tehtävänä on tuottaa ja muokata laaturaportti kirjalliseen muotoon ja avustaa aikaisempina vuosina laadittujen laaturaporttien päivittämisessä. Laatusihteerit osallistuvat myös laatuhankkeen edustamiseen niin kotimaisissa kuin kansainvälisissäkin tilaisuuksissa. Kokemukset laatusihteereiden toiminnasta olivat myönteisiä. 8. Laatuhankkeen esitteleminen eri tilaisuuksissa Laatuhanketta ja laatutyötä esiteltiin seuraavissa yhteyksissä: Oulun Rotary-klubin jäsenille (Kari Turtiainen) Kiinassa Yunnanin ja Kantonin maakunnissa eri tuomioistuinten edustajille (laatuhankkeen delegaatio)

5 Suomen lautamiehet ry:n koulutuspäivien osallistujille (Jyrki Määttä) syyttäjänviraston vieraina olleille chileläisille syyttäjille hovioikeudessa (Esko Oikarinen) Lapin yliopiston vieraina olleille kiinalaisille oikeustieteen professoreille hovioikeudessa (Esko Oikarinen) Polar Press -klubin toimittajille hovioikeudessa (Esko Oikarinen ja Jyrki Kiviniemi) Kiinan Chongqingin High People's Courtin tuomarivieraille hovioikeudessa ja Oulun käräjäoikeudessa Lapin Lennoston komentajalle ja johtoryhmälle hovioikeudessa (Esko Oikarinen) 9. Laatuhanketta ja tuomioistuinsovittelua koskenut tai laatuteemoja tukeva uutisointi Pohjolan Sanomat: "Lapsiriidat halutaan pois oikeussalista" Helsingin Sanomat: "Isä, äiti ja pöydällä lapsen etu" Helsingin Sanomat: "Sovittelu auttaa huoltajuusriidoissa" Pohjolan Sanomat: "Matala kynnys sovittelulle" Kaleva: "Huoltoriitojen sovittelu toimivaa" 10. Kansainvälinen toiminta Suomen ja Kiinan oikeusministeriöt olivat aikaisempien yhteistyösopimusten jatkoksi solmineet yhteistyösopimuksen vuosille Sopimuksen yhtenä pääteemana oli oikeusalan henkilöstön pätevyyden lisääminen ja koulutusjärjestelmät, jonka teeman toteuttamiseen Rovaniemen hovioikeuspiirin laatuhanke oli kutsuttu mukaan. Vuonna 2012 laatuhanke osallistui Kiina-yhteistyöhön seuraavasti: laatuhankkeen delegaatio teki vastavuoroisen vierailun Kiinaan, Yunnanin ja Kantonin maakuntiin. Yhteistyön ja keskustelujen aiheita olivat case management, case quality management, lainkäytön laatu ja sovittelu. Delegaation kokoonpano oli seuraava: -hovioikeudenneuvos Sakari Laukkanen, Rovaniemen hovioikeus -laamanni Jyrki Kiviniemi, Kemi-Tornion käräjäoikeus -käräjätuomari Minna Leikas, Oulun käräjäoikeus -hovioikeudenneuvos Maarit Tukiainen, Rovaniemen hovioikeus

6 -käräjätuomari Kari Turtiainen, Oulun käräjäoikeus -asianajaja Mikael Henriksson, Asianajotoimisto Henriksson & Heikkilä -kihlakunnansyyttäjä Kirsi Männikkö, Oulun syyttäjänvirasto ja -presidentin sihteeri Riitta Puolakka, Rovaniemen hovioikeus laatuhanke isännöi Chongqingin High People's Courtin tuomarivierailua Rovaniemen hovioikeuteen ja Oulun käräjäoikeuteen. Laatumittaristomietinnön vieraskielisiä (ruotsi, englanti, ranska, venäjä ja espanja ja kiina) painoksia tilattiin eri puolille Eurooppaa ja Kiinaa. Toimintakertomus on vahvistettu laatuhankkeen kehittämistyöryhmän kokouksessa

7 7 Liite 1 ROVANIEMEN HOVIOIKEUSPIIRIN LAINKÄYTÖN LAATUHANKE KOKOUSMUISTIO Aika Perjantai kello Paikka Kemi-Tornion käräjäoikeus Läsnä laamanni, laatuhankkeen keh.työryhmän pj. Jyrki Kiviniemi, Kemi-Tornion käräjäoikeus laamanni Seppo Kankkunen, Lapin käräjäoikeus laamanni Ville Konsén, Oulun käräjäoikeus laamanni Juha Tervo, Ylivieska-Raahen käräjäoikeus käräjätuomari, laatusihteeri Jyrki Määttä, Ylivieska-Raahen käräjäoikeus käräjätuomari, osastonjohtaja Antti Savela, Oulun käräjäoikeus käräjätuomari, laatusihteeri Heikki Sneck, Ylivieska-Raahen käräjäoikeus hovioikeudenneuvos, laatusihteeri Maarit Tukiainen, Rovaniemen hovioikeus käräjätuomari, laatukoordinaattori Kari Turtiainen, Oulun käräjäoikeus Asia Tuomioistuinsovittelun aktivointi Rovaniemen hovioikeuspiirissä Todettiin, että vuoden 2012 laatuteemaksi on vahvistettu tuomioistuinsovittelun aktivointi koko hovioikeuspiirin alueella. Todettiin, että presidentti Esko Oikarinen oli estynyt saapumasta kokoukseen. Hän oli kuitenkin pyytänyt välittämään vahvan tukensa sovittelun aktivointiin tähtääville toimenpiteille. Todettiin, että kuluvan kevään aikana on tarkoitus keskustella Lapin yliopiston kanssa vaihtoehtoiseen riidanratkaisuun (mm. sovitteluun) liittyvistä koulutuksellisista kysymyksistä. Savela esitteli Oulun käräjäoikeudessa toteutettua sovitteluprojektia (diat liitteenä). Oulun käräjäoikeuden riitaosaston kaikki tuomarit sovittelevat lukien Oulun käräjäoikeudessa sovitteluun on ohjautunut yhteensä 281 asiaa. Pelkästään vuonna 2011 sovitteluun ohjautui yhteensä 129 riita- ja hakemusasiaa (55 L-asiaa ja 74 ns. Follo-asiaa)! Hovioikeuspiirin muiden käräjäoikeuksien laamannit ilmoittivat lähtökohtatietoina seuraavaa: *Kemi-Tornion käräjäoikeus: lukien sovitteluun on tähän mennessä ohjautunut muutama juttu -tuomareista kaksi on saanut sovittelukoulutusta; toinen on käynyt peruskurssin ja jatkokurssin, toinen on käynyt peruskurssin; ja -muilla tuomareilla ei ole sovittelukoulutusta.

8 8 *Lapin käräjäoikeus: -sovitteluun on tähän mennessä ohjautunut 17 juttua -käräjäoikeudessa kolme tuomaria sovittelee; ja -tuomareista kaksi on saanut sovittelukoulutusta; toinen on käynyt peruskurssin ja jatkokurssin, toinen on käynyt peruskurssin ja jatkokurssista seuraavan jatkokurssin. *Ylivieska-Raahen käräjäoikeus: -sovitteluun on tähän mennessä ohjautunut noin 10 juttua -käräjäoikeuden kaikki tuomarit sovittelevat; ja -tuomareista yksi on saanut sovittelukoulutusta. Katsottiin CEDR:n dvd sovittelusta. Keskusteltiin Oulun käräjäoikeuden projektin toimenpiteistä ja tuloksista sekä siitä, mihin toimenpiteisiin hovioikeuspiirin muissa yksiköissä voitaisiin ryhtyä. Keskustelun perusteella päädyttiin seuraaviin aktivointitoimenpiteisiin: 1. Tuomioistuinsovittelun organisointi kussakin yksikössä -kukin yksikkö linjaa sen, ketkä / kuinka moni tuomari sovittelee ja ketkä / kuinka moni on sovittelukoulutuksen tarpeessa -yksiköt ilmoittavat em. tiedot laatukoordinaattorille mahdollisimman pian koulutustarpeen arvioimiseksi -kukin yksikkö linjaa sovittelujuttujen jakoon, työhyvityksiin yms. liittyvät asiat tavoitteena mm. työn oikeudenmukainen jakautuminen ja asioiden nopea ja ammattitaitoinen käsittely 2. Käräjäoikeuden info-/keskustelutilaisuus oikeudenkäyntiavustajien kanssa -touko-kesäkuussa 2012 kukin yksikkö järjestää oikeudenkäyntiavustajille (asianajajat, julkiset oikeusavustajat, muut avustajat) noin kolmen tunnin info-/keskustelutilaisuuden tuomioistuinsovittelusta -käräjäoikeus vastaa tilaisuuden järjestämisestä -tilaisuudessa joku Oulun käräjäoikeuden sovittelijatuomareista pitää esityksen tuomioistuinsovittelusta menettelynä, käytännön kokemuksista jne. -järjestävä käräjäoikeus pitää esityksen siitä, miten sovitteluasioiden käsittely on yksikössä järjestetty ja miten sovitteluasioiden nopea ja ammattitaitoinen käsittely turvataan 3. Sovittelijatuomareiden koulutus -pidettiin hyvin tärkeänä, että kaikki sovitteluasioita käsittelevät tuomarit ovat saaneet / saavat laadukkaan koulutuksen sovittelijan tehtävään -ensi vaiheessa kaikille sovittelijatuomareille tulisi tarjota kahden päivän koulutus, joka sisältää sovitteluharjoituksia -yhteen koulutukseen voinee osallistua korkeintaan sovittelijaa -sovittelijatuomareiden lukumäärä on tiedossa kohdan 1 linjausten jälkeen -pidettiin tärkeänä, että OM voisi järjestää tarvittavan koulutuksen Rovaniemen hovioikeuspiirin alueella elo-syyskuussa 2012 ja tarvittaessa toisen vastaavan

9 9 koulutuksen myöhemmin 4. Käräjäoikeuksien muiden henkilöstöryhmien perehdyttäminen tuomioistuinsovitteluun -pidettiin hyvin tärkeänä, että tuomareiden ohella myös käräjäoikeuden muulla henkilökunnalla (asiakaspalvelusihteerit, käräjäsihteerit, haastemiehet, käräjänotaarit jne.) on perustieto tuomioistuinsovittelusta, siitä miten sovitteluasiat yksikössä käsitellään ja siitä miten sovittelua haluavan asianosaisen tulee menetellä -touko-kesäkuussa 2012 kukin yksikkö järjestää tietoiskuja tuomioistuinsovittelusta kaikille henkilöstöryhmille 5. Tuomioistuinsovittelun markkinointi -ainakin Kemi-Tornion ja Ylivieska-Raahen käräjäoikeudet tilaavat Studio Ilpo Okkoselta (siellä yhteyshenkilö on Pertti Haapala) sovitteluesitteen omilla yhteystiedoillaan -Lapin käräjäoikeus pohtii asiaa -Jyrki Kiviniemi hoitaa asiaa kootusti -kussakin yksikössä tuomarikunta keskustelee siitä, missä vaiheessa ja millä tavoin tuomarit (ja muut henkilöstöryhmät) voisivat asianosaisten kanssa ottaa esille kysymyksen tuomioistuinsovittelusta oikeudenkäynnin vaihtoehtona 6. Asianajajakunnan kouluttautuminen -monet asianajajat ovat käyneet Suomen Asianajajaliiton sovittelukoulutuksia -Asianajajaliitto järjesti Oulussa "Sovittelun perusteet" -koulutuksen -Asianajajaliiton Lapin osasto pyrkii saamaan saman koulutuksen Rovaniemelle -pidettiin hyvin tärkeänä, että tuomioistuinten ja oikeudenkäyntiavustajien välillä pidetään yllä jatkuvaa vuoropuhelua tuomioistuinsovittelusta esimerkiksi yhteisten keskustelu- ja koulutustilaisuuksien muodossa 7. Rovaniemen hovioikeuden rooli -keskusteltiin siitä, mikä rooli hovioikeudella on tuomioistuinsovittelussa, mikä on hovioikeuden henkilökunnan koulutustarve ja tulisiko hovioikeuden laatia oma sovitteluesitteensä -Maarit Tukiainen vie nämä keskustelukysymykset hovioikeudessa pohdittaviksi Kari Turtiainen LIITE: Savelan diat

10 10 Liite 2 ROVANIEMEN HOVIOIKEUSPIIRIN LAINKÄYTÖN LAATUPÄIVÄT 2012 OULUSSA Hotelli-ravintola Lasaretti, Aurora-sali, Kasarmintie 13, Oulu Torstai Kello Kello Kello Kello Kello Kello Kello Kello Kello Mahdollisuus omakustanteiseen ruokailuun Ravintola Lasaretissa Hovioikeuden ja laatuhankkeen tervehdys -presidentti Esko Oikarinen, Rovaniemen hovioikeus -laamanni Jyrki Kiviniemi, Kemi-Tornion käräjäoikeus Sidosryhmien tervehdykset -apulaisvaltakunnansyyttäjä Jorma Kalske, Valtakunnansyyttäjänvirasto -puheenjohtaja Mika Ilveskero, Suomen Asianajajaliitto Kahvitauko Tuomioistuinsovittelun nykytila Rovaniemen hovioikeuspiirissä -käräjätuomari Kari Turtiainen, Oulun käräjäoikeus Sovittelun voima - kokemuksia rauhanvälityksen parista -toiminnanjohtaja Antti Pentikäinen, Kirkon Ulkomaanapu Lupalakimiesjärjestelmästä -hovioikeudenlaamanni Marianne Wagner-Prenner, Rovaniemen hovioikeus Päivän ohjelma päättyy Iltavastaanotto Oulun oikeustalolla Puheenjohtajana toimii hovioikeudenlaamanni Erkki Nenonen Perjantai Kello 9.00 Kello 9.30 Kello Kello Oikeusministeriön tervehdys -hallitusneuvos Heikki Liljeroos, Oikeusministeriö Suojelupoliisi ja turvallisuuden tilannekuva Pohjois-Suomessa -ylitarkastaja Tuomas Portaankorva, Suojelupoliisi -ylitarkastaja Ilkka Entchev, Suojelupoliisi Tauko Laajojen riita-asioiden työprosessien yhtenäistäminen ja kehittäminen,

11 11 laaturaporttiluonnoksen käsittely -käräjätuomari Jyrki Määttä, Ylivieska-Raahen käräjäoikeus Kello Kello Kello Kello Kello Kello Lounas Oikeudellisesta viestinnästä -puheenjohtaja Risto Uimonen, Julkisen sanan neuvosto Tauko Kolmivuotissuunnitelma ja vuoden 2013 laatutyön sisältö -käräjätuomari Kari Turtiainen, Oulun käräjäoikeus Laatupäivien päätössanat -laamanni Ville Konsén, Oulun käräjäoikeus Päätöskahvit Puheenjohtajana toimii laamanni Ville Konsén

LAATUHANKKEEN TYÖSUUNNITELMA VUOSIKSI 2013-2015

LAATUHANKKEEN TYÖSUUNNITELMA VUOSIKSI 2013-2015 ROVANIEMEN HOVIOIKEUSPIIRIN TUOMIOISTUINTEN LAATUHANKE LAATUHANKKEEN TYÖSUUNNITELMA VUOSIKSI 2013-2015 1. Laatuhankkeen lähtökohdat ja tavoitteet Rovaniemen hovioikeuspiirin lainkäytön laatuhanke aloitettiin

Lisätiedot

Rovaniemen hovioikeuspiirin tuomioistuinten laatuhankkeen kehittämistyöryhmän kokouspöytäkirja

Rovaniemen hovioikeuspiirin tuomioistuinten laatuhankkeen kehittämistyöryhmän kokouspöytäkirja 1 Rovaniemen hovioikeuspiirin tuomioistuinten laatuhankkeen kehittämistyöryhmän kokouspöytäkirja Aika ja paikka Keskiviikko 20.2.2013 videoneuvotteluna Oulun käräjäoikeus - Lapin käräjäoikeus - Kemi-Tornion

Lisätiedot

Rovaniemen hovioikeuspiirin tuomioistuinten lainkäytön laadunparannushanke. - Tuomarien aktiivista toimintaa oikeudenhoidon tason nostamiseksi

Rovaniemen hovioikeuspiirin tuomioistuinten lainkäytön laadunparannushanke. - Tuomarien aktiivista toimintaa oikeudenhoidon tason nostamiseksi Laamanni Harri Mäkinen Rovaniemen hovioikeuspiirin tuomioistuinten lainkäytön laadunparannushanke - Tuomarien aktiivista toimintaa oikeudenhoidon tason nostamiseksi 1. Johdannoksi Tulosohjaus otettiin

Lisätiedot

rovaniemen hovioikeus roavvenjárgga hoavvariekti

rovaniemen hovioikeus roavvenjárgga hoavvariekti rovaniemen hovioikeus roavvenjárgga hoavvariekti Toimintakertomus 2013 Sisällysluettelo Johdon katsaus 3 Toimintavuosi 2013 3 Rovaniemen hovioikeuden tuloksista 3 Muutoksenhakualttius ja käräjäoikeuksien

Lisätiedot

LAATUMITTARISTON PILOTOINNIN LOPPURAPORTTI

LAATUMITTARISTON PILOTOINNIN LOPPURAPORTTI LAATUMITTARISTON PILOTOINNIN LOPPURAPORTTI Jarkko Mannerhovi Rovaniemen hovioikeuspiirin tuomioistuinten lainkäytön laatuhanke Kesäkuu 2008 Toimitus Harri Mäkinen, Antti Savela ja Jarkko Mannerhovi Taitto

Lisätiedot

Käräjänotaarin harjoittelusuunnitelma Lapin käräjäoikeudessa

Käräjänotaarin harjoittelusuunnitelma Lapin käräjäoikeudessa Käräjänotaarin harjoittelusuunnitelma Lapin käräjäoikeudessa TAVOITTEET 1.1 Jatkokoulutus Tuomioistuinharjoittelun päätarkoituksena käräjäoikeudessa on oikeustieteen kandidaatin/maisterin tutkinnon jälkeinen

Lisätiedot

ROVANIEMEN HOVIOIKEUSPIIRIN TUOMIOISTUINTEN LAATUHANKKEEN TYÖRYHMÄRAPORTTEJA X

ROVANIEMEN HOVIOIKEUSPIIRIN TUOMIOISTUINTEN LAATUHANKKEEN TYÖRYHMÄRAPORTTEJA X ROVANIEMEN HOVIOIKEUSPIIRIN TUOMIOISTUINTEN LAATUHANKKEEN TYÖRYHMÄRAPORTTEJA X Rovaniemen hovioikeuspiirin laatuhanke Toimituskunta: Harri Mäkinen, Jyrki Määttä, Heikki Sneck, Maarit Tukiainen ja Kari

Lisätiedot

Johdon katsaus. Toimintavuosi 2014

Johdon katsaus. Toimintavuosi 2014 ROVANIEMEN HOVIOIKEUS ROAVVENJÁRGGA HOAVVARIEKTI Toimintakertomus 2014 Sisällysluettelo Johdon katsaus 3 Toimintavuosi 2014 3 Rovaniemen hovioikeuden tuloksista 4 Muutoksenhakualttius ja käräjäoikeuksien

Lisätiedot

SOVITTELUPROJEKTI 2016-2017 Keski-Suomen käräjäoikeus

SOVITTELUPROJEKTI 2016-2017 Keski-Suomen käräjäoikeus SOVITTELUPROJEKTI 2016-2017 Keski-Suomen käräjäoikeus PROJEKTISUUNNITELMA 7.12.2015 (hyväksytty projektiryhmän kokouksessa 1.12.2015) 1. TIIVISTELMÄ Käynnistetään Keski-Suomen käräjäoikeudessa "Sovitteluprojekti",

Lisätiedot

Riidanratkaisu - Oikeudenkäynti, välimiesmenettely vai sovittelu?

Riidanratkaisu - Oikeudenkäynti, välimiesmenettely vai sovittelu? Riidanratkaisu Oikeudenkäynti, välimiesmenettely vai sovittelu? Technopolis / Amica Smarthouse 4.10.2013 AA, VT, KTL Juha Ryynänen Asianajotoimisto Asianajaja Juha Ryynänen Oy LÄHTÖKOHTA SOPIMISEEN 2 PÄÄSÄÄNTÖ:

Lisätiedot

OIKEUDENKÄYNTI RIKOS- ASIOISSA. Käsittelijän opas

OIKEUDENKÄYNTI RIKOS- ASIOISSA. Käsittelijän opas OIKEUDENKÄYNTI RIKOS- ASIOISSA Käsittelijän opas Rovaniemen hovioikeuspiirin laatuhanke Toimituskunta: Jyrki Kiviniemi, Anne Kurtti, Reetta Löija, Jyrki Määttä, Heikki Sneck, Maarit Tukiainen ja Kari Turtiainen

Lisätiedot

Viite: Oikeusministeriön lausuntopyyntö 22.4.2014, OM 13/31/2011, OM036:00/2011

Viite: Oikeusministeriön lausuntopyyntö 22.4.2014, OM 13/31/2011, OM036:00/2011 1 (5) ITÄ-SUOMEN HOVIOIKEUS Kuopio 16.6.2014 Nro 48 Oikeusministeriölle Viite: Oikeusministeriön lausuntopyyntö 22.4.2014, OM 13/31/2011, OM036:00/2011 Asia: Lausunto tuomioistuinlakia valmistelleen työryhmän

Lisätiedot

ROVANIEMEN HOVIOIKEUSPIIRIN TUOMIOISTUINTEN LAATUHANKKEEN TYÖRYHMÄRAPORTTEJA IX

ROVANIEMEN HOVIOIKEUSPIIRIN TUOMIOISTUINTEN LAATUHANKKEEN TYÖRYHMÄRAPORTTEJA IX ROVANIEMEN HOVIOIKEUSPIIRIN TUOMIOISTUINTEN LAATUHANKKEEN TYÖRYHMÄRAPORTTEJA IX Rovaniemen hovioikeuspiirin laatuhanke Toimituskunta: Harri Mäkinen, Jyrki Määttä, Antti Savela, Heikki Sneck, Maarit Tukiainen

Lisätiedot

TEOLLIS- JA TEKIJÄNOIKEUSASIOIDEN KESKITTÄMINEN MARKKINAOIKEUTEEN

TEOLLIS- JA TEKIJÄNOIKEUSASIOIDEN KESKITTÄMINEN MARKKINAOIKEUTEEN 1 HELSINGIN HOVIOIKEUS Salmisaarenranta 7 I PL 132 00181 Helsinki Puhelin 0103640500, Telefax 0103640512 kirjaamo Sähköpostiosoite helsinki.ho@oikeus.fi 16.6.2010 Oikeusministeriö Lainvalmisteluosasto

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ... 000 I JOHDANTO... 000 II TUOMIOISTUIMET MUUTTUVASSA YHTEISKUNNASSA. 000

SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ... 000 I JOHDANTO... 000 II TUOMIOISTUIMET MUUTTUVASSA YHTEISKUNNASSA. 000 9 SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ... 000 I JOHDANTO... 000 II TUOMIOISTUIMET MUUTTUVASSA YHTEISKUNNASSA. 000 2. Alueellisesti keskittyvä, vanheneva ja yksinäistyvä väki... 000 3. Maataloudesta teollisuuteen

Lisätiedot

Komitea 31.1.2003 mennessä järjestänyt kolme seminaaria sekä kuullut asiantuntijoita.

Komitea 31.1.2003 mennessä järjestänyt kolme seminaaria sekä kuullut asiantuntijoita. Valtioneuvostolle Valtioneuvosto asetti 20.6.2001 komitean, jonka tehtävänä on laatia selvitys tuomioistuinlaitoksen kehittämislinjoista. Komitean toimikausi alkoi 1.8.2001 ja se päättyy 31.8.2003. Komitea

Lisätiedot

Selvitys sähköisen arkistoinnin haasteista

Selvitys sähköisen arkistoinnin haasteista TOIMINTA JA HALLINTO 2006:32 Selvitys sähköisen arkistoinnin haasteista Käräjäoikeuksien tilanteen kartoitus OIKEUSMINISTERIÖN TOIMINTA JA HALLINTO 2006:32 Selvitys sähköisen arkistoinnin haasteista Käräjäoikeuksien

Lisätiedot

SOVITTELU PERHE- JA LAPSIASIOISSA ASIANTUNTIJA-AVUSTEINEN HUOLTORIITOJEN SOVITTELU

SOVITTELU PERHE- JA LAPSIASIOISSA ASIANTUNTIJA-AVUSTEINEN HUOLTORIITOJEN SOVITTELU SOVITTELU PERHE- JA LAPSIASIOISSA ASIANTUNTIJA-AVUSTEINEN HUOLTORIITOJEN SOVITTELU 18.4.2013 Anna-Kaisa Aaltonen Kun vanhemmat eroavat, heidän joutuvat ratkaisemaan muun muassa -kuka on lapsen huoltaja?

Lisätiedot

Asianajajan ammatti Päivämäärä Koulun nimi

Asianajajan ammatti Päivämäärä Koulun nimi Asianajajan ammatti Päivämäärä Koulun nimi Luennoitsijan nimi Mikä on asianajaja? Kaikki asianajajat ovat lakimiehiä Mutta kaikki lakimiehet eivät ole asianajajia Siis mitä? Sekava nimikkeistö (1/2) Lakimies

Lisätiedot

OIKARISTEN. sukuseura ry:n. Toimintakertomus vuodelta. Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen

OIKARISTEN. sukuseura ry:n. Toimintakertomus vuodelta. Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen OIKARISTEN sukuseura ry:n Toimintakertomus vuodelta Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen 2011 OIKARISTEN SUKUSEURA RY TOIMINTAKERTOMUS 30.11.2011 Oikaristen 11-vuotias sukuseura toimii

Lisätiedot

HOVIOIKEUDEN laadunarviointijärjestelmä

HOVIOIKEUDEN laadunarviointijärjestelmä ROVANIEMEN HOVIOIKEUDEN laadunarviointijärjestelmä 2013 ROVANIEMEN HOVIOIKEUDEN LAADUNARVIOINTIJÄRJESTELMÄ 2013 Rovaniemen hovioikeuden laadunarviointijärjestelmä Toimituskunta: Esko Oikarinen, Erkki Nenonen,

Lisätiedot

HALLINTOTUO- MIOISTUINPÄIVÄ 3.12.2010 - Oikeusturvan voimavarat, mitattavuus ja seuranta

HALLINTOTUO- MIOISTUINPÄIVÄ 3.12.2010 - Oikeusturvan voimavarat, mitattavuus ja seuranta HALLINTOTUO- MIOISTUINPÄIVÄ 3.12.2010 - Oikeusturvan voimavarat, mitattavuus ja seuranta Ann-Mari Pitkäranta, kehittämispäällikkö OM, oikeushallinto-osasto Mittarit arjen tuomioistuintyössä - tuholaisia

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2005

TOIMINTAKERTOMUS 2005 TOIMINTAKERTOMUS 2005 YLEISTÄ Vuosi 2005 oli OuLVI:n 43. toimintavuosi. Vuoden aikana järjestetty toiminta oli edellisten vuosien mukaista.tapahtumissa keskityttiin laatuun ja panostettiin tapahtumaympäristöön

Lisätiedot

OIKEUSPROSESSIEN KEVENTÄMINEN

OIKEUSPROSESSIEN KEVENTÄMINEN ASETTAMISPÄÄTÖS 14.9.2016 OM 8/41/2015 Jakelussa mainituille OIKEUSPROSESSIEN KEVENTÄMINEN Työryhmän asettaminen Toimikausi Tausta Oikeusministeriö on tänään asettanut työryhmän kehittämään keinoja oikeusprosessien

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2006

TOIMINTAKERTOMUS 2006 TOIMINTAKERTOMUS 2006 YLEISTÄ Vuosi 2006 oli OuLVI:n 44. toimintavuosi. Vuoden aikana järjestetty toiminta oli edellisten vuosien mukaista.tapahtumissa keskityttiin laatuun ja panostettiin tapahtumaympäristöön

Lisätiedot

Tasavallan presidentin ja valtioneuvoston virkatointen lainmukaisuuden valvonta

Tasavallan presidentin ja valtioneuvoston virkatointen lainmukaisuuden valvonta 7 Tilastot 195 Tehtävät ja toimenpiteet Tehtävät ja toimenpiteet Tasavallan presidentin ja valtioneuvoston virkatointen lainmukaisuuden valvonta Valtioneuvoston yleisistunnot ja esittelyt tasavallan presidentille

Lisätiedot

Hovioikeuksien ratkaisut 2010

Hovioikeuksien ratkaisut 2010 Oikeus 2011 Hovioikeuksien ratkaisut 2010 Hovioikeuksissa ratkaistujen asioiden määrä edellisvuoden tasolla vuonna 2010 Hovioikeudet ratkaisivat 11 300 asiaa vuonna 2010, mikä on likimain yhtä paljon kuin

Lisätiedot

Oikeushallinto-osasto Tuomioistuinyksikkö 5.5.2014 OM 1/31/2010 STM 1/2014 ASIANTUNTIJA-AVUSTEINEN HUOLTORIITOJEN SOVITTELU VALTAKUNNALLI- SEKSI

Oikeushallinto-osasto Tuomioistuinyksikkö 5.5.2014 OM 1/31/2010 STM 1/2014 ASIANTUNTIJA-AVUSTEINEN HUOLTORIITOJEN SOVITTELU VALTAKUNNALLI- SEKSI Oikeushallinto-osasto Tuomioistuinyksikkö 5.5.2014 OM 1/31/2010 STM 1/2014 ASIANTUNTIJA-AVUSTEINEN HUOLTORIITOJEN SOVITTELU VALTAKUNNALLI- SEKSI Lakimuutokset voimaan 1.5.2014 Lait lapsen huollosta ja

Lisätiedot

Hallituksen puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen.

Hallituksen puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen. Aika 11.5.2015 klo 17:00 1/5 Paikka Länsi-Suomen Pelastusalan Liitto, Tuijussuontie 10, Raisio LÄSNÄ: HALLITUS Vainio Kai puheenjohtaja Läsnäolo-oikeutetut - Esittelijä ja sihteeri Tervakangas Matti Tenhunen

Lisätiedot

Hallituksen puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen.

Hallituksen puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen. Aika 7.7.2015 klo 12:30 1/5 Paikka Tulihukka-leiri, Mynämäen palloiluhalli, Urheilutie 9, Mynämäki LÄSNÄ: HALLITUS Vainio Kai puheenjohtaja Tervakangas Matti Tenhunen Pertti Ansio Juho Haapala Heikki Haikonen

Lisätiedot

HELSINGIN KÄRÄOIKEUS Laamanni Tuomas Nurmi 9.10.2015. Eduskunnan lakivaliokunnalle

HELSINGIN KÄRÄOIKEUS Laamanni Tuomas Nurmi 9.10.2015. Eduskunnan lakivaliokunnalle HELSINGIN KÄRÄOIKEUS Laamanni Tuomas Nurmi 9.10.2015 Eduskunnan lakivaliokunnalle Helsingin käräjäoikeuden lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2016 Yleistä Nykytilanteesta

Lisätiedot

OIKEUSMINISTERIÖN VASTAUS GRECOLLE 29.9.2014 (käännös englanninkielisestä tekstistä)

OIKEUSMINISTERIÖN VASTAUS GRECOLLE 29.9.2014 (käännös englanninkielisestä tekstistä) OIKEUSMINISTERIÖN VASTAUS GRECOLLE 29.9.2014 (käännös englanninkielisestä tekstistä) NELJÄS ARVIOINTIKIERROS (SUOMI) SUOSITUKSET: Kansanedustajia koskevat suositukset i. (i) Kansanedustajille laaditaan

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 5 päivänä toukokuuta 2011. 394/2011 Laki. riita-asioiden sovittelusta ja sovinnon vahvistamisesta yleisissä tuomioistuimissa

Julkaistu Helsingissä 5 päivänä toukokuuta 2011. 394/2011 Laki. riita-asioiden sovittelusta ja sovinnon vahvistamisesta yleisissä tuomioistuimissa SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 5 päivänä toukokuuta 2011 394/2011 Laki riita-asioiden sovittelusta ja sovinnon vahvistamisesta yleisissä tuomioistuimissa Annettu Helsingissä 29 päivänä huhtikuuta

Lisätiedot

Markkinaoikeuslaki, ml. muutossäädös 320/2004

Markkinaoikeuslaki, ml. muutossäädös 320/2004 Markkinaoikeuslaki, ml. muutossäädös 320/2004 1 luku Toimivalta 1 Markkinaoikeuden toimivalta ja toimipaikka Markkinaoikeus käsittelee ne asiat, jotka säädetään sen toimivaltaan kuuluviksi: 1. kilpailunrajoituksista

Lisätiedot

Kuntalan saunan kokoustila, Laukaantie 14, Laukaa. Tapio Kainu, poistui 14:37

Kuntalan saunan kokoustila, Laukaantie 14, Laukaa. Tapio Kainu, poistui 14:37 KOKOUSAIKA 29.5.2013, klo. 14:00-16:30 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kuntalan saunan kokoustila, Laukaantie 14, Laukaa Varsinaiset jäsenet Jan Hänninen

Lisätiedot

Hallituksen kokous 1/2012

Hallituksen kokous 1/2012 Turun seudun musiikkiopiston kannatusyhdistys- Understödsföreningen för Åbonejdens musikinstitut Mestarinkatu 2, 20810 Turku Hallituksen kokous 1/2012 Aika: Lauantaina 14.1.2012 9.00 19.30 Paikka: Risteily

Lisätiedot

Paloturvallisuuden kehittämisohjelma päivitettiin.

Paloturvallisuuden kehittämisohjelma päivitettiin. 1 PALOTUTKIMUSRAATI - 22.3.2012 BRANDFORSKNINGSRÅDET RY TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2011 1. YLEISTÄ Vuosi 2011 oli Palotutkimusraati ry:n kahdeskymmenes toimintavuosi rekisteröitynä yhdistyksenä. Yhdistys

Lisätiedot

Oulun kaupungin vanhusneuvoston kokous 1/2013

Oulun kaupungin vanhusneuvoston kokous 1/2013 Pöytäkirja 1/2013 1(5) Oulun kaupungin vanhusneuvoston kokous 1/2013 Aika: ke 27.3.2013 klo 13.00 16.00 Paikka: Kaupungintalo, Oulu, Kirkkokatu 2a, kokoushuone 120 Läsnä: Antero Juntunen, puheenjohtaja

Lisätiedot

LAINKÄYTÖN LAADUN ARVIOINTI TUOMIOISTUIMESSA

LAINKÄYTÖN LAADUN ARVIOINTI TUOMIOISTUIMESSA Rovaniemen hovioikeuspiirin tuomioistuinten lainkäytön laatuhanke LAINKÄYTÖN LAADUN ARVIOINTI TUOMIOISTUIMESSA Arvioinnin lähtökohdat ja laatumittaristo LAINKÄYTÖN LAADUN ARVIOINTI TUOMIOISTUIMESSA Arvioinnin

Lisätiedot

2 SOTILASOIKEUDENKÄYNTIASIOIDEN SYYTTÄJÄT JA TUOMIOISTUIMET

2 SOTILASOIKEUDENKÄYNTIASIOIDEN SYYTTÄJÄT JA TUOMIOISTUIMET YLEINEN OHJE VKS:2010:2 Syyttäjille Dnro 17/31/10 Annettu Säädösperusta 3.3.2010 YSL 3 2 mom. YSL 4 Kumoaa Voimassa Yleisen ohjeen 1.4.2010 syyttäjille toistaiseksi VKS:2005:2 Dnro 37/31/05 Menettely sotilasoikeudenkäyntiasioissa

Lisätiedot

VALTUUSKUNNAN KEVÄTKOKOUS 2009

VALTUUSKUNNAN KEVÄTKOKOUS 2009 pöytäkirja 1/09 Suomen Eläinlääkäriliitto ry Finlands Veterinärförbund rf VALTUUSKUNNAN KEVÄTKOKOUS 2009 Aika: 26.4.2009 klo 9.12 10.20 Paikka: Radisson SAS Marina Palace Hotel, Linnankatu 32, Turku Läsnä:

Lisätiedot

ROVANIEMEN HOVIOIKEUSPIIRIN TUOMIOISTUINTEN LAATUHANKKEEN. Laatutyöryhmän II/2014 raportti:

ROVANIEMEN HOVIOIKEUSPIIRIN TUOMIOISTUINTEN LAATUHANKKEEN. Laatutyöryhmän II/2014 raportti: ROVANIEMEN HOVIOIKEUSPIIRIN TUOMIOISTUINTEN LAATUHANKKEEN Laatutyöryhmän II/2014 raportti: Tuomion rakenne, perustelujen laatu ja laajuus, kieli ja kirjoitustapakysymykset 1 SISÄLLYSLUETTELO Lukijalle

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄN MAASEUTUJAOSTO Sivu 1 PÖYTÄKIRJA N:o 1/2002 MAASEUTUJAOSTON KOKOUS

KESKI-SUOMEN MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄN MAASEUTUJAOSTO Sivu 1 PÖYTÄKIRJA N:o 1/2002 MAASEUTUJAOSTON KOKOUS KESKI-SUOMEN MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄN MAASEUTUJAOSTO Sivu 1 PÖYTÄKIRJA N:o 1/2002 KOKOUSTIEDOT MAASEUTUJAOSTON KOKOUS Aika: klo 9.00 12.15 Paikka: Kukkaismäen maaseutumatkailutila, Jämsän Juokslahti,

Lisätiedot

Uusi sovittelumenettely riita-asioissa. Helsingin hovioikeuspiirin laatuhanketyöryhmän raportti

Uusi sovittelumenettely riita-asioissa. Helsingin hovioikeuspiirin laatuhanketyöryhmän raportti 1 Uusi sovittelumenettely riita-asioissa Helsingin hovioikeuspiirin laatuhanketyöryhmän raportti 2 1. JOHDANTO 1.1. Toimeksianto 1.2. Työryhmän työskentely 2. TUOMIOISTUINSOVITTELUN ORGANISOINTI JA KÄYTÄNNÖN

Lisätiedot

Saako uhri oikeutta?

Saako uhri oikeutta? Saako uhri oikeutta? Maarit Saukko Ensi ja turvakotien liitto, Kirkkohallitus/, Mannerheimin Lastensuojeluliitto, Suomen Mielenterveysseura, Suomen Punainen Risti,Suomen Setlementtiliitto, Naisasialiitto

Lisätiedot

Henkilönsuojainten markkinavalvontahankkeen 2013 loppuraportti

Henkilönsuojainten markkinavalvontahankkeen 2013 loppuraportti Henkilönsuojainten markkinavalvontahankkeen 2013 loppuraportti Kuva: Unto Kärkkäinen Työsuojelunäyttely Sivu 2 / 7 Sisällys Tiivistelmä. 3 1 Hankkeen tausta ja tavoite.3 1.1 Hankkeen taustaa 3 1.2 Hankkeen

Lisätiedot

RovaniemenYrittäjät r.y.

RovaniemenYrittäjät r.y. RovaniemenYrittäjät r.y. TOIMINTAKERTOMUS 2005 PUHEENJOHT AJAN KATSAUS Kulunut toimintavuosi oli yhdistyksemme 18. Yrittäjyyden merkitystä yhteiskunnan hyvinvoinnille korostettiin niin kuntalaisille kuin

Lisätiedot

Kirjailijat 2. 2.1 Hyvän hallinnon ohjeet 39 2.2 Yhtiökokous 41

Kirjailijat 2. 2.1 Hyvän hallinnon ohjeet 39 2.2 Yhtiökokous 41 Sisällys Kirjailijat 2 Esipuhe 5 1 Johdanto: suomalainen taloyhtiö 13 1.1 Asunto-osakeyhtiö eilen, tänään ja huomenna 13 1.1.1 Mikä on asunto-osakeyhtiö? 13 1.1.2 Asunto-osakeyhtiölainsäädännön historiaa

Lisätiedot

x Työ jatkuu vielä Kaste II Toteutunut osittain - työ jatkuu Kaste II

x Työ jatkuu vielä Kaste II Toteutunut osittain - työ jatkuu Kaste II Painopistealueittain teksti hankehakemuksesta KONKREETTISET TOIMENPITEET Etelä-Savo Keski-Suomi Ehkäisevän työn kehittäminen Sijaishuollon kehittäminen 1. ei toteudu 2. toteutunut 3. toteutunut hyvin 1.

Lisätiedot

Tuusulan Metallityöväen ammattiosaston toimintakertomus vuodelta 2008

Tuusulan Metallityöväen ammattiosaston toimintakertomus vuodelta 2008 Tuusulan Metallityöväen ammattiosaston toimintakertomus vuodelta 2008 YLEISTÄ Vuosi 2008 oli Tuusulan Metallityöväen ammattiosaston 32. toimintavuosi. Ammattiosastomme toiminta on ollut jälleen kuluneena

Lisätiedot

Hallituksen puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen. Kokouksen aluksi annettiin Pertti Tenhuselle tälle myönnetty liiton kultainen ansiomitali.

Hallituksen puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen. Kokouksen aluksi annettiin Pertti Tenhuselle tälle myönnetty liiton kultainen ansiomitali. Aika 21.8.2014 klo 11:00 1/6 Paikka Jämin ilmailukeskus, Reima Center LÄSNÄ: HALLITUS Vainio Kai puheenjohtaja Tervakangas Matti Tenhunen Pertti Haapala Heikki Haikonen Markku Lehtonen Esko Lehtonen Kalle

Lisätiedot

ROVANIEMEN HOVIOIKEUSPIIRIN TUOMIOISTUINTEN LAATUHANKKEEN TYÖRYHMÄRAPORTTEJA VI

ROVANIEMEN HOVIOIKEUSPIIRIN TUOMIOISTUINTEN LAATUHANKKEEN TYÖRYHMÄRAPORTTEJA VI ROVANIEMEN HOVIOIKEUSPIIRIN TUOMIOISTUINTEN LAATUHANKKEEN TYÖRYHMÄRAPORTTEJA VI 2 Rovaniemen hovioikeuspiirin laatuhanke Toimituskunta: laamanni Harri Mäkinen, käräjätuomari Juha Tervo ja käräjätuomari,

Lisätiedot

Tasavallan presidentin ja valtioneuvoston virkatointen lainmukaisuuden valvonta

Tasavallan presidentin ja valtioneuvoston virkatointen lainmukaisuuden valvonta TILASTOT Tehtävät ja toimenpiteet Tasavallan presidentin ja valtioneuvoston virkatointen lainmukaisuuden valvonta Valtioneuvoston yleisistunnot ja esittelyt tasavallan presidentille Istunnot 1) Valtioneuvoston

Lisätiedot

Käräjäoikeuksien rikosasioiden ratkaisut 2012

Käräjäoikeuksien rikosasioiden ratkaisut 2012 Oikeus 2013 Käräjäoikeuksien rikosasioiden ratkaisut 2012 Käräjäoikeuksissa ratkaistujen rikosasioiden määrä pieneni hieman Vuonna 2012 käräjäoikeuksissa ratkaistiin Tilastokeskuksen mukaan 63 600 rikosoikeudellista

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Maanantai 10.10.2011 klo 18:30-20:55. Kumpulainen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Maanantai 10.10.2011 klo 18:30-20:55. Kumpulainen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 8/2011 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Maanantai 10.10.2011 klo 18:30-20:55 Kunnnanviraston kokoushuone Jäsen Paikalla Varajäsen

Lisätiedot

Pohjois-Suomen Järjestöpäivät

Pohjois-Suomen Järjestöpäivät Pohjois-Suomen Järjestöpäivät Sosiaalisesti kestävä kehitys Oulussa 15.3.2012 klo 9-16.00 Rovaniemellä 16.3.2012 klo 9-16.00 Ajankohtaiset ja vuorovaikutteiset päivät tarjoavat pohdintaa, käytännön tietoa

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 34

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 34 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 34 Vanhusneuvosto 16.11.2015 AIKA 16.11.2015 klo 13:00-14:45 PAIKKA Iltakello, Kauhava KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 Iltakellon tehostetun palveluasumisen yksiköihin

Lisätiedot

TUOMARINVALINTALAUTAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2007

TUOMARINVALINTALAUTAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2007 1 TUOMARINVALINTALAUTAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2007 Tuomarinvalintalautakunta aloitti toimintansa vuonna 2000. Sitä koskevat säännökset sisältyvät tuomareiden nimittämisestä annettuihin lakiin

Lisätiedot

24.10.2012 R 121035. " 94100 Kemi I Puhelin 029 56 49900 Fax 029 56 49913. Vireille 22.8.2012. Asia Syyttäjä Vastaaja(t)

24.10.2012 R 121035.  94100 Kemi I Puhelin 029 56 49900 Fax 029 56 49913. Vireille 22.8.2012. Asia Syyttäjä Vastaaja(t) KEMI.TORNIoN TÄnfuÄoIKEUS Valtakatu 39 KUTSU ASIANoMISTAJALLE Henkilökohtainen kuuleminen Asiano: " 94100 Kemi I Puhelin 029 56 49900 Fax 029 56 49913 24.10.2012 R 121035 I I NISKAKANGAS PERTTU KALEVI

Lisätiedot

Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2011

Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2011 VALTAKUNNANSYYTTÄJÄNVIRASTON TYÖJÄRJESTYS Dnro 52/03/11 Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2011 Syyttäjälaitoksesta annetun lain (439/2011) 16 :n nojalla vahvistan, apulaisvaltakunnansyyttäjää ja

Lisätiedot

Kainuun Jätehuollon kuntayhtymä 1(7) Varastokatu 2 87100 KAJAANI Hallituksen kokous 17.3.2006 nro 2/2006

Kainuun Jätehuollon kuntayhtymä 1(7) Varastokatu 2 87100 KAJAANI Hallituksen kokous 17.3.2006 nro 2/2006 Kainuun Jätehuollon kuntayhtymä 1(7) KOKOUSAIKA Perjantai 17.3.2006 kello 13.00 15.10 KOKOUSPAIKKA Kainuun Jätehuollon kuntayhtymän toimisto 87100 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka

Lisätiedot

HALLINTO-OIKEUKSIEN TYÖMENETELMÄSELVITYS 2003 - tähän on tultu kymmenessä vuodessa

HALLINTO-OIKEUKSIEN TYÖMENETELMÄSELVITYS 2003 - tähän on tultu kymmenessä vuodessa HALLINTO-OIKEUKSIEN TYÖMENETELMÄSELVITYS 2003 - tähän on tultu kymmenessä vuodessa 25.1.2013 Ylituomari Heikki Jukarainen Hämeenlinnan hallinto-oikeus Asiakasnäkökulma Hallinto-oikeuksien olisi syytä kiinnittää

Lisätiedot

Loppuraportti OPE-OKA

Loppuraportti OPE-OKA Projektin nimi: Pohjalaisten kouluttaminen hyödyntämään osaamisen arvointimenetelmää (OPE-OK) Yhteystiedot: Seppo Tuominen, Nelikon Oy, Hovioikeudenpuistikko 16, 65100 Vaasa email:stuomine@walli.uwasa.fi

Lisätiedot

Asiantuntija-avusteinen huoltojen sovittelu osana eroperheiden palveluja

Asiantuntija-avusteinen huoltojen sovittelu osana eroperheiden palveluja Lasten suojelun kesäpäivät PORISSA 11. 12.6.2013 ALASEMINAARI Ero ja vanhemmuus Asiantuntija-avusteinen huoltojen sovittelu osana eroperheiden palveluja Marjatta Karhuvaara OTK, Perheasioiden yksikön esimies

Lisätiedot

ROVANIEMEN HOVIOIKEUSPIIRIN TUOMIOISTUINTEN LAATUHANKKEEN TYÖRYHMÄRAPORTTEJA VII

ROVANIEMEN HOVIOIKEUSPIIRIN TUOMIOISTUINTEN LAATUHANKKEEN TYÖRYHMÄRAPORTTEJA VII ROVANIEMEN HOVIOIKEUSPIIRIN TUOMIOISTUINTEN LAATUHANKKEEN TYÖRYHMÄRAPORTTEJA VII Rovaniemen hovioikeuspiirin laatuhanke Toimituskunta: laamanni Harri Mäkinen, käräjätuomari Juha Tervo ja käräjätuomari,

Lisätiedot

Kouvolan hovioikeuden toimintakertomus vuodelta 2013

Kouvolan hovioikeuden toimintakertomus vuodelta 2013 Kouvolan hovioikeuden toimintakertomus vuodelta 0 Sisällysluettelo PESIDENTIN KATSAUS.... Hovioikeuden lainkäyttötoiminnasta.... Toimintaympäristö.... Kiitokset... HENKILÖSTÖ.... Organisaatio.... Muutokset

Lisätiedot

ROVANIEMEN HOVIOIKEUSPIIRIN TUOMIOISTUINTEN LAATUHANKKEEN. Laatuteeman III/2014 raportti:

ROVANIEMEN HOVIOIKEUSPIIRIN TUOMIOISTUINTEN LAATUHANKKEEN. Laatuteeman III/2014 raportti: ROVANIEMEN HOVIOIKEUSPIIRIN TUOMIOISTUINTEN LAATUHANKKEEN Laatuteeman III/2014 raportti: Haastehakemuksen ja vastauksen laatiminen käräjäoikeudelle sekä valituksen ja vastauksen laatiminen hovioikeudelle

Lisätiedot

KARVIAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2015 Maaseutulautakunta

KARVIAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2015 Maaseutulautakunta KARVIAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2015 Maaseutulautakunta Kokousaika Tiistai 31.03.2015 kello 19.30-20.30 Lautakuntien kokoushuone Saapuvilla olevat et Toni Hietanen Vuokko Luomanen Kalevi Ala-Korte

Lisätiedot

Velkajärjestelyt 2011

Velkajärjestelyt 2011 Oikeus 2012 Velkajärjestelyt 2011 Vuoden 2011 aikana loppuun käsitellyt yksityishenkilöiden velkajärjestelyasiat Tilastokeskuksen tietojen mukaan vuoden 2011 aikana käräjäoikeuksissa käsiteltiin loppuun

Lisätiedot

HELSINGIN HOVIOIKEUDEN JULKAISUJA

HELSINGIN HOVIOIKEUDEN JULKAISUJA HELSINGIN HOVIOIKEUDEN JULKAISUJA HELSINGIN HOVIOIKEUS HELSINKI Toimittaneet Pekka Koponen Raimo Lahti Timo Ojala Kirjoituksia talousrikosoikeudesta HELSINGIN HOVIOIKEUS HELSINKI copyright: Helsingin

Lisätiedot

1. Päällikkötuomarin tehtävien määräaikaistaminen

1. Päällikkötuomarin tehtävien määräaikaistaminen VAASAN HOVIOIKEUS PL 217 65101 VAASA 10.6.2014 Oikeusministeriö PL 25 00023 VALTIONEUVOSTO Viite: Lausuntopyyntö 22.4.2014, OM 13/31/2011 oikeusministeriön työryhmän mietinnöstä Uusi tuomioistuinlaki (Oikeusministeriön

Lisätiedot

Hallitus on päättänyt 19.2.2013 kokouksessa, että tämä liite julkaistaan myös hallituksen kokouksen tiedotteen liitteenä.

Hallitus on päättänyt 19.2.2013 kokouksessa, että tämä liite julkaistaan myös hallituksen kokouksen tiedotteen liitteenä. TÄSSÄ TOIMINNAN SEURANNAN RAPORTISSA SEURATAAN KUUKAUSITTAIN ENONTEKIÖN KEHITYS OY TÄRKEIMPIÄ TOIMIA, SEKÄ KATSOTAAN SEURAAVAN KUUKAUDEN JO SOVITTUJA TEEMOJA. RAPORTTI LAADITAAN KUUKAUSITTAIN JA ESITETÄÄN

Lisätiedot

LIIKKUMISEN OHJAUKSEN OHJELMA 2012-2013 LOHJELMA2 TULOSKORTTI

LIIKKUMISEN OHJAUKSEN OHJELMA 2012-2013 LOHJELMA2 TULOSKORTTI Hankkeen nimi: Liikkuva 2012-2013 Hankkeen lyhyt yleiskuvaus ja tavoitteet Hankkeen päämääränä oli kannustaa 13-19-vuotiaita nuoria tekemään viisaita liikkumisvalintoja koulu- ja vapaa-ajanmatkoillaan.

Lisätiedot

ROVANIEMEN HOVIOIKEUSPIIRIN TUOMIOISTUINTEN LAATUHANKKEEN TYÖRYHMÄRAPORTTEJA XI

ROVANIEMEN HOVIOIKEUSPIIRIN TUOMIOISTUINTEN LAATUHANKKEEN TYÖRYHMÄRAPORTTEJA XI ROVANIEMEN HOVIOIKEUSPIIRIN TUOMIOISTUINTEN LAATUHANKKEEN TYÖRYHMÄRAPORTTEJA XI Rovaniemen hovioikeuspiirin laatuhanke Toimituskunta: Jyrki Kiviniemi, Jyrki Määttä, Heikki Sneck, Maarit Tukiainen ja Kari

Lisätiedot

SUOMEN PUNAISEN RISTIN VALTUUSTON KEVÄTKOKOUS

SUOMEN PUNAISEN RISTIN VALTUUSTON KEVÄTKOKOUS SUOMEN PUNAISEN RISTIN VALTUUSTON KEVÄTKOKOUS Aika Perjantaina 20.5.2016, kello 13.05-16.23 Paikka Hotelli Haaga, Nuijamiestentie 10, Helsinki 1 KOKOUKSEN AVAUS Valtuuston puheenjohtaja Eero Rämö avasi

Lisätiedot

Hovioikeuden presidentti. Esko Oikarinen

Hovioikeuden presidentti. Esko Oikarinen Hovioikeuden presidentti Esko Oikarinen Rovaniemen hovioikeuspiirin tuomioistuinten laatuhankkeet osoittaneet uuden keskustelukulttuurin tarpeellisuuden - Laatutyötä koko oikeudenhoidon ketjussa 1. Osaaminen,

Lisätiedot

Syyteharkinta-asioiden kiireellisyydestä ja etusijajärjestyksestä

Syyteharkinta-asioiden kiireellisyydestä ja etusijajärjestyksestä Syyteharkinta-asioiden kiireellisyydestä ja etusijajärjestyksestä YLEINEN OHJE VKS:2013:1 Dnro 47/31/12 Annettu 28.12.2012 Voimassa 1.1.2013 - toistaiseksi Kumoaa VKS:2009:2 Sisällysluettelo...3 1 JOHDANTO...3

Lisätiedot

n=213, vastausprosentti 35 n=299, vastausprosentti 45 Työmarkkinatilanne 4 % 3 % 1 % 12 % Työssä Työtön Muu

n=213, vastausprosentti 35 n=299, vastausprosentti 45 Työmarkkinatilanne 4 % 3 % 1 % 12 % Työssä Työtön Muu OIKEUSTIEDE (OTM) Vuosi valmistumisen jälkeen Viisi vuotta valmistumisen jälkeen Vuosina 2009 2013 valmistuneet Vuosina 2001 2005, 2007, 2009 valmistuneet n=213, vastausprosentti 35 n=299, vastausprosentti

Lisätiedot

Helsingin hovioikeuden vuosikertomus 2008 Sisällysluettelo

Helsingin hovioikeuden vuosikertomus 2008 Sisällysluettelo Helsingin hovioikeuden vuosikertomus 2008 Sisällysluettelo TOIMIN TAYM PÄRISTÖ... 1... HENKILÖSTÖ... 3 Hovioikeuden organisaatio... 3 Henkilökunnan ikäryhmäjakautuma 31.12.2008... 4... LAIN KÄYTTÖTOIMIN

Lisätiedot

HAKUNILAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS

HAKUNILAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Seurakuntaneuvosto 12.3.2015 sivu 1 (5) HAKUNILAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstai 12.3.2015 kello 18.45 20.54 Paikka Hakunilan kirkon kokoustila Hakunilantie 48, Vantaa Osallistujat:

Lisätiedot

SUOMEN ASIANAJAJALIITTO FINLANDS ADVOKATFÖRBUND KOULUTUSVALIOKUNNAN PITKÄN TÄHTÄIMEN SUUNNITELMA 2014 2016

SUOMEN ASIANAJAJALIITTO FINLANDS ADVOKATFÖRBUND KOULUTUSVALIOKUNNAN PITKÄN TÄHTÄIMEN SUUNNITELMA 2014 2016 SUOMEN ASIANAJAJALIITTO FINLANDS ADVOKATFÖRBUND KOULUTUSVALIOKUNNAN PITKÄN TÄHTÄIMEN SUUNNITELMA 2014 2016 Asianajajaliiton koulutusta koskevat säännöt, ohjeet ja tavoitteet Asianajajaliitto sääntelee

Lisätiedot

Helsingin hovioikeuden toimintakertomus vuodelle 2014

Helsingin hovioikeuden toimintakertomus vuodelle 2014 Helsingin hovioikeuden toimintakertomus vuodelle 2014 Sisällysluettelo Yleistä... 3 Toimintaympäristön muutoksia... 3 Hovioikeuden organisaation uudistaminen... 4 Lainkäyttötyö tilastojen perusteella...

Lisätiedot

Demlan seminaarimatka Turkkiin 9.-16.1.2008

Demlan seminaarimatka Turkkiin 9.-16.1.2008 Sivu 1/6 Demlan seminaarimatka Turkkiin 9.-16.1.2008 Kirjallinen matkaraportti (klikkaa hiirellä kuvat isommiksi) Takaisin Demlan kansisivulle 10.1.2008 tapaaminen TOHAVin projektikoordinaattori Hatice

Lisätiedot

Reilun Pelin työkalupakki: Työkäytäntöjen kehittäminen

Reilun Pelin työkalupakki: Työkäytäntöjen kehittäminen Reilun Pelin työkalupakki: Työkäytäntöjen kehittäminen Tavoite Oppia menetelmä, jonka avulla työyhteisöt voivat yhdessä kehittää työkäytäntöjään. Milloin työkäytäntöjä kannattaa kehittää? Työkäytäntöjä

Lisätiedot

Asianajajatutkimus 2012. Tiedotustilaisuus 8.11.2012

Asianajajatutkimus 2012. Tiedotustilaisuus 8.11.2012 Asianajajatutkimus 2012 Tiedotustilaisuus 8.11.2012 Yksityishenkilöiden ulottuvilla olevat oikeuspalvelut uhattuina Asianajajakunta kasvaa ja palvelutarjonta lisääntyy, mutta vain pääkaupunkiseudulla ja

Lisätiedot

Oikaristen Sukuseura Ry:n. toimintakertomus 2013

Oikaristen Sukuseura Ry:n. toimintakertomus 2013 Oikaristen Sukuseura Ry:n toimintakertomus 2013 Kuva: Sirpa Heikkinen 2013 OIKARISTEN SUKUSEURA RY TOIMINTAKERTOMUS 30.11.2013 Oikaristen 13-vuotiaan sukuseuran toiminta jatkui edelleen aktiivisena. Seuran

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 2013. 1057/2013 Valtioneuvoston asetus

Julkaistu Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 2013. 1057/2013 Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 2013 1057/2013 Valtioneuvoston asetus tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista Annettu

Lisätiedot

Metsäliitto Osuuskunnan hallintoneuvoston ja hallituksen jäseniä sekä Metsä Groupin pääjohtaja ja toimihenkilöitä.

Metsäliitto Osuuskunnan hallintoneuvoston ja hallituksen jäseniä sekä Metsä Groupin pääjohtaja ja toimihenkilöitä. Pöytäkirja 96 1(7) Metsäliitto Osuuskunnan edustajiston varsinainen kokous Aika Tiistaina 3.5.2016 kello 15.00 Paikka Metsätapiola, Revontulenpuisto 2 C, Espoo Läsnä Poissa Anttila Juha Haikkonen Aila

Lisätiedot

FINN ARMA Toimintasuunnitelma Akateeminen vuosi 2013 2014

FINN ARMA Toimintasuunnitelma Akateeminen vuosi 2013 2014 FINN ARMA Toimintasuunnitelma Akateeminen vuosi 2013 2014 TOIMINTAVUOSI 2013 2014 SIDOSRYHMÄ YHTEISTYÖ STRATEGIA AMMATILLINEN KOULUTUS VIESTINTÄ AMMATILLINEN KOULUTUS Toimenpide Koulutustarpeet Koulutustarpeiden

Lisätiedot

Puhujina: Asiamies, VT Keijo Kaivanto, AKHA TALOYHTIÖ 2013

Puhujina: Asiamies, VT Keijo Kaivanto, AKHA TALOYHTIÖ 2013 Riidanratkaisumenettelyt asuntoosakeyhtiössä ja hyvä hallintotapa Puhujina: Asiamies, VT Keijo Kaivanto, AKHA 1 Hyvä hallintotapa Yhdenvertaisuusperiaate Läpinäkyvyys Ennakointi Ei vielä erillistä suositusta

Lisätiedot

Kouvolan hovioikeuden toimintakertomus vuodelta 2010

Kouvolan hovioikeuden toimintakertomus vuodelta 2010 Kouvolan hovioikeuden toimintakertomus vuodelta 2010 HOVIOIKEUS 2 Sisällysluettelo 1 PRESIDENTIN KATSAUS...3 1.1 Lainkäyttötoiminnasta...3 1.2 Ratkaisukokoonpanot...4 1.3 Koulutus ja kehittämistyö...4

Lisätiedot

Prosessinjohdon ja tuomioistuinkäytäntöjen yhtenäisyys Helsingin hovioikeuspiirissä

Prosessinjohdon ja tuomioistuinkäytäntöjen yhtenäisyys Helsingin hovioikeuspiirissä Helsingin hovioikeuspiirin käräjäoikeuspainotteinen laatuhanke 2012 Prosessinjohdon ja tuomioistuinkäytäntöjen yhtenäisyys Helsingin hovioikeuspiirissä Kihlakunnansyyttäjä Sari Aho Asianajaja Anders Bygglin

Lisätiedot

Kansainvälisen asiantuntijan viestintätaidot (25 op) Työelämässä tarvitaan monipuolisia viestintä- ja kulttuuritaitoja!

Kansainvälisen asiantuntijan viestintätaidot (25 op) Työelämässä tarvitaan monipuolisia viestintä- ja kulttuuritaitoja! Kansainvälisen asiantuntijan viestintätaidot (25 op) Työelämässä tarvitaan monipuolisia viestintä- ja kulttuuritaitoja! Akateemiselta asiantuntijalta edellytetään monipuolista viestintä-osaamista. Kansainvälinen

Lisätiedot

IPR asioiden keskittäminen Markkinaoikeuteen. Kolster-info Jyrki Nikula Head of IP Legal & Trademarks

IPR asioiden keskittäminen Markkinaoikeuteen. Kolster-info Jyrki Nikula Head of IP Legal & Trademarks IPR asioiden keskittäminen Markkinaoikeuteen Kolster-info Jyrki Nikula Head of IP Legal & Trademarks 1. TAUSTAA Tavoitteena teollisoikeuksien myöntämisen ja käyttämisen tehostaminen Lisää teollis- ja tekijänoikeuksien

Lisätiedot

KÄRÄJÄOIKEUDEN VIESTINTÄSUUNNITELMA

KÄRÄJÄOIKEUDEN VIESTINTÄSUUNNITELMA KÄRÄJÄOIKEUDEN VIESTINTÄSUUNNITELMA Vahvistettu 31.5.2003 Päivitetty 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT... 3 1.1. VIESTINNÄN TEHTÄVÄT... 3 1.2. VIESTINNÄN PERIAATTEET JA SIDOSRYHMÄT... 3 2. ASIAKASPALVELU...

Lisätiedot

Koti-Kuusela, Pelloskuja 5, 41340 Laukaa Varsinaiset jäsenet. Jan Hänninen

Koti-Kuusela, Pelloskuja 5, 41340 Laukaa Varsinaiset jäsenet. Jan Hänninen KOKOUSAIKA 19.6.2013, klo. 14:30-16:20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Koti-Kuusela, Pelloskuja 5, 41340 Laukaa Varsinaiset jäsenet Jan Hänninen (pj.)

Lisätiedot

Muistio. Päivystyksen johto-huone (Sisäänkäynti päivystyksestä)

Muistio. Päivystyksen johto-huone (Sisäänkäynti päivystyksestä) Muistio 1(5) Asiakasraati Aika Keskiviikko 25.2.2016 kello 16.00 18.00 Paikka Osallistujat Päivystyksen johto-huone (Sisäänkäynti päivystyksestä) Seppo Ranta, asiakasraadin puheenjohtaja, johtajaylilääkäri

Lisätiedot

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 2 / 2015. KOKOUSAIKA 15.4.2015 kello 19.00-20.40

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 2 / 2015. KOKOUSAIKA 15.4.2015 kello 19.00-20.40 PÖYTÄKIRJA KUNNANVALTUUSTO Nro 2 / 2015 KOKOUSAIKA 15.4.2015 kello 19.00-20.40 KOKOUSPAIKKA: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kilpukan ruokala Jäsenet paikalla: Varajäsenet järjest.: paikalla: Alaranta Juhani

Lisätiedot

Tekijänoikeudellisten riitojen ratkaisu Suomessa: nykytilanne. OKM:n kuulemistilaisuus 10.10.2014 2 Kristiina Harenko

Tekijänoikeudellisten riitojen ratkaisu Suomessa: nykytilanne. OKM:n kuulemistilaisuus 10.10.2014 2 Kristiina Harenko Tekijänoikeudellisten riitojen ratkaisu Suomessa: nykytilanne OKM:n kuulemistilaisuus 10.10.2014 Kristiina Harenko 2 Kristiina Harenko KÄSITTEISTÄ Vaihtoehtoisen riidanratkaisun käsite kattaa kaikki tuomioistuinkäsittelyn

Lisätiedot

Miina-projektin ohjausryhmän kokous Ensi- ja turvakotien liitto, 10.2.2011 Päivi Vilkki, varatuomari

Miina-projektin ohjausryhmän kokous Ensi- ja turvakotien liitto, 10.2.2011 Päivi Vilkki, varatuomari Miina-projektin ohjausryhmän kokous Ensi- ja turvakotien liitto, 10.2.2011 Päivi Vilkki, varatuomari Vaikeuksia ymmärtää, että ovat rikoksen uhreja. Vaikeuksia saada asioihin selvyyttä hajallaan olevan

Lisätiedot