Turun hovioikeus Åbo hovrätt Toimintakertomus vuodelta 2009

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Turun hovioikeus Åbo hovrätt Toimintakertomus vuodelta 2009"

Transkriptio

1 Turun hovioikeus Åbo hovrätt Toimintakertomus vuodelta 2009

2 Turun hovioikeuden toimintakertomus vuodelta 2009 Taitto: Pauliina Ruusu Virpi Viitanen Valokuvat: Pauliina Ruusu s. 21 Päivi Mutanen-Pirttilä, Valtioneuvoston kanslia

3 Sisällysluettelo 1. Johdon katsaus toimintaan Hovioikeuden toiminnan vaikuttavuus Hovioikeuden toiminnan tuloksellisuus Toiminnan tehokkuus Toiminnan taloudellisuus Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen Tulosanalyysi ja toiminnan vaikuttavuus Sisäisen valvonnan arviointi Toimintakertomuksen hyväksyminen Hovioikeuden muu toiminta...16 Hallinto...16 Lausuntovaliokunta...16 Lausunnot...16 Laatutyö...16 Alioikeuksien tarkastus...16 Koulutus...16 Turvallisuuskoulutus...17 Muita tapahtumia ja tilaisuuksia...17 Kehityskeskustelut...18 Toimikunnat...18 Kirjasto...19 Auskultantit...19 Työterveyshuolto...20 Työsuojelu...20 Liikunta ja virkistystoiminta...20 Tiedotus...20 Yhteistyö...20 Vierailut...21 Muutokset hovioikeuden henkilökunnassa Turun hovioikeuden organisaatio Hovioikeuden henkilökunta Alioikeuksiin kohdistetusta valvonnasta...28

4

5 1. Johdon katsaus toimintaan Vuonna 2009 Turun hovioikeuspiirissä oli kolmetoista käräjäoikeutta. Alioikeuksia olivat Ahvenanmaan, Forssa-Loimaan, Hämeenlinnan, Ikaalisten, Lohjan, Paraisten, Raaseporin, Rauman, Salon, Tampereen, Toijalan, Turun ja Vakka-Suomen käräjäoikeudet. Vuoden 2010 alusta toteutettiin käräjäoikeuksien rakennemuutos. Alioikeudet muutettiin maakuntapohjaisiksi. Tämä merkitsi sitä, että hovioikeuspiirissä on viime vuodenvaihteesta lähtien viisi käräjäoikeutta. Nämä ovat Ahvenanmaan, Kanta-Hämeen, Länsi-Uudenmaan, Pirkanmaan ja Varsinais-Suomen käräjäoikeudet. Ahvenanmaan käräjäoikeudessa ei tapahtunut muutoksia. Kanta-Hämeen käräjäoikeus koostuu aikaisemman Hämeenlinnan käräjäoikeuden tuomiopiirissä olleista kunnista (Pälkäneen kunta yhdistettiin kuitenkin Pirkanmaan käräjäoikeuteen) sekä niistä Forssa- Loimaan käräjäoikeuden kunnista, jotka eivät kuulu Varsinais-Suomen maakuntaan. Kanta- Hämeen käräjäoikeuden kanslia on Hämeenlinnassa. Lohjan ja Raaseporin käräjäoikeudet yhdistyivät Länsi-Uudenmaan käräjäoikeudeksi, jonka kanslia on Tammisaaressa. Pirkanmaan käräjäoikeus muodostettiin Tampereen ja Toijalan käräjäoikeuksista sekä niistä entisen Ikaalisten käräjäoikeuden tuomiopiirissä olleista kunnista, jotka ovat Pirkanmaata. Pirkanmaan käräjäoikeuden kanslia on Tampereella. Varsinais-Suomen käräjäoikeuden muodostavat aikaisemmat Salon, Paraisten, Turun ja Vakka-Suomen käräjäoikeudet. Tähän käräjäoikeuteen liitettiin myös Forssa-Loimaan käräjäoikeuteen kuuluneet varsinaissuomalaiset kunnat. Varsinais-Suomen käräjäoikeuden kanslia on Turussa. Käräjäoikeuksien rakennemuutos merkitsi hovioikeuden kannalta myös sitä, että Satakunnan käräjäoikeuteen yhdistetty Rauman käräjäoikeus siirtyi Vaasan hovioikeuspiiriin. Myös Satakunnassa sijaitsevat Ikaalisten käräjäoikeuteen kuuluneet kunnat Honkajoki, Jämijärvi, Kankaanpää ja Karvia liitettiin Satakunnan käräjäoikeuteen. Vuonna 2009 Turun hovioikeuspiirissä oli noin asukasta. Sanotut muutokset vaikuttivat siten, että hovioikeuspiirin väkiluku on oikeusministeriön tietojen mukaan vuoden 2010 alusta henkilöä. Väestöpohjaltaan Turun hovioikeuspiiri on muutosten jälkeenkin maamme väkirikkain. Vuonna 2008 Rauman käräjäoikeudesta tuli hovioikeuteen 112 ja Ikaalisten käräjäoikeudesta 92 valitusta. Vuonna 2009 vastaavat luvut olivat 91 ja 75. Ikaalisten käräjäoikeuden osalta toteutettu muutos merkitsee sitä, että noin 40 prosenttia tästä käräjäoikeudesta hovioikeuteen tulleista valituksista menee Vaasan hovioikeuteen. Näiden lukujen perusteella voidaan arvioida, että hovioikeuteen saapuvat asiat vähenevät vuosittain noin 140 valituksella. Kertomusvuonna hovioikeudessa oli neljä hovioikeudenlaamannia ja 33 ta. Vakinaisia viskaaleja oli 37, joista neljä oli asessorin virassa. Presidentin ja kansliapäällikön lisäksi muuta vakinaista henkilökuntaa oli 35. Vuonna 2009 hovioikeudessa oli viisi määräaikaista T12 hovioikeudenneuvoksen ja kaksi T8 viskaalin virkaa. Henkilötyövuosia hovioikeudessa oli vuonna 2009 kaikkiaan 118. Kun osa-aikaeläkkeellä ja osittain virkavapaalla olleiden tilalle oli mahdollista palkata neljä henkilöä, hovioikeudessa oli kertomusvuonna työssä yhteensä 122 henkilöä. Hovioikeuden tulostavoite vuonna 2009 oli ratkaista asiaa ja antaa tuomio tai lopullinen päätös yhtä monessa asiassa. Kertomusvuonna hovioikeudessa ratkaistiin asiaa ja 1

6 annettiin lopullista ratkaisua. Vuoden 2009 alussa hovioikeudessa oli vireillä asiaa ja ratkaisematta oli juttua. Vuoden lopussa vireillä olevia asioita oli ja ratkaisemattomien asioiden määrä oli Vireillä olevien asioiden lukumäärä väheni kertomusvuonna 244 asialla ja ratkaisematta olevat asiat pienenivät 290 jutulla. Vuonna 2009 hovioikeuteen saapui asiaa, mikä oli sama määrä kuin edellisenä vuotena. Vuoden 2009 alussa hovioikeudessa oli 96 asiaa, joiden hovioikeuteen saapumisesta oli kulunut enemmän kuin vuosi. Kertomusvuoden lopussa näitä vuotta vanhempia asioita oli 64. Vuonna 2009 asioiden keskimääräinen käsittelyaika oli 8,4 kuukautta. Keskimääräinen käsittelyaika esittelystä ratkaistuissa asioissa oli 7,8 ja pääkäsittelyasioissa 11,6 kuukautta. Vuonna 2008 keskimääräinen käsittelyaika oli 9,1 kuukautta, esittelyasioissa 8,8 ja pääkäsittelyssä ratkaistuissa asioissa 12,3 kuukautta. Pääkäsittelyssä hovioikeus ratkaisi 886 asiaa vuonna Pääkäsittelyssä ratkaistujen asioiden osuus oli kaikista hovioikeudessa ratkaistuista asioista 28,6 prosenttia. Vuotta aikaisemmin pääkäsittelyjä oli 757 ja pääkäsittelyprosentti oli 26,5. Matkakäräjillä ratkaistiin kertomusvuonna 124 asiaa eli 14,0 prosenttia pääkäsittelyasioista. Vuoden 2008 vastaavat luvut olivat 89 ja 11,8 prosenttia. Vuonna 2009 hovioikeus seuloi 258 valitusta. Seulontaratkaisujen osuus oli 8,5 prosenttia annetuista tuomiosta. Hovioikeus on kertomusvuonna toiminut erittäin hyvin. Hovioikeus saavutti tulostavoitteensa niin ratkaistuissa asioissa kuin annetuissa ratkaisuissa. Vireillä olevien asioiden lukumäärä supistui 244 asialla ja ratkaisemattomat jutut vähenivät 290 asialla. Myös asioiden keskimääräisiä käsittelyaikoja kyettiin lyhentämään. Hovioikeuden kiitettävä toiminta on johtunut siitä, että koko hovioikeuden henkilökunta on täyttänyt velvollisuutensa taas kerran erinomaisesti. Kiitän kaikkia kertomusvuonna hovioikeuden palveluksessa olleita erittäin hyvin suoritetusta työstä. Verrattaessa hovioikeuden toimintaa muissa hovioikeuksissa vuonna 2009 tehtyyn työhön voidaan todeta seuraavaa (suluissa hovioikeuden luvut): Keskimääräinen käsittelyaika oli kaikissa asioissa 6,7 kuukautta (8,4), esittelyasioissa 5,8 kuukautta (7,8) ja pääkäsittelyasioissa 9,9 kuukautta (11,6). Pääkäsittelyssä ratkaistiin hovioikeuksissa 32,8 prosenttia (28,6) asioista. Matkakäräjillä ratkaistiin jutuista 16,9 prosenttia (14,0). Valituksista seulottiin 9,7 (8,5) prosenttia. Vuoden 2009 lopussa vireillä olleista asioista vuotta vanhempia oli Turun hovioikeudessa 64 (prosenttiosuus 3,7), Vaasan hovioikeudessa 66 (8,7 %), Itä-Suomen hovioikeudessa 30 (5,5 %), Helsingin hovioikeudessa 146 (7,5 %), Kouvolan hovioikeudessa 0 ja Rovaniemen hovioikeudessa 33 (5,5, %). Jäsentä kohti ratkaistuja asioita ja annettuja ratkaisuja oli Turussa 74/73, Vaasassa 65/64, Itä-Suomessa 65/64, Helsingissä 60/60, Kouvolassa 65/66 ja Rovaniemellä 64/65. Annetuissa ratkaisuissa tulostavoite ja saavutettu tulos olivat hovioikeuksittain seuraavat: Turku / 3 049, Vaasa / 1 482, Itä-Suomi / 1 209, Helsinki / 3 361, Kouvola / ja Rovaniemi / Tulosneuvotteluissa sovittiin, että hovioikeus saa vuonna 2010 täyttää myös kaikki avoimeksi tulevat T8 viskaalin virat. Neuvotteluissa sovittiin lisäksi, että hovioikeudessa on vuonna 2010 määräaikainen lainkäyttösihteerin virka. 2

7 Kertomusvuonna hovioikeudessa on jatkettu Terveystalon kanssa työvirepalvelua, jossa pyritään hoidon ja kuntoutuksen avulla puuttumaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa henkilöstön työkykyä koskeviin ongelmiin. Toiminta on vaikuttanut myönteisesti sairauspoissaolojen kehitykseen hovioikeudessa. Hovioikeus sai vuonna 2008 valtiovarainministeriöltä määrärahan työsuojelun ja työelämän suhteiden edistämiseksi hovioikeudessa. Hovioikeuden ja ulkopuolisen konsultin kehittämän hankkeen tarkoituksena on parantaa hovioikeuden toimintaa, vuoropuhelua ja työn hallintaa sekä olla työhyvinvointia tukevan yhteistoiminnan keskustelufoorumina. Kertomusvuonna tätä työtä on tehty niin koko hovioikeudessa kuin yksittäisillä osastoilla. Valtion taloudellinen tutkimuskeskus julkaisi syksyllä 2009 tutkimuksen Hovioikeuksien käsittelyaikojen erot ja aluerakenne. Tämän selvityksen johtopäätöksistä voidaan havaita, että Turun hovioikeus olisi siirrettävä Tampereelle. Hovioikeuden ja sen henkilöstön on määrätietoisella toiminnallaan syytä varmistaa se, että Turun hovioikeus sijaitsee seuraavatkin 387 vuotta Suomen Turussa. 2. Hovioikeuden toiminnan vaikuttavuus Tuomioistuinten ja siten myös hovioikeuden tehtävänä voidaan sanoa olevan oikeus- ja yhteiskuntarauhan turvaaminen. Hovioikeuden on ratkaistava sen tutkittavaksi saatetut riita- ja rikosasiat oikein. Hovioikeuden on lisäksi huolehdittava siitä, että sen toimintatavat ja hovioikeudessa noudatettava menettely täyttää oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin vaatimukset. Tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että hovioikeus toimii tehokkaasti, toimintavuoden aikana on ratkaistava riittävä määrä asioita kohtuullisessa ajassa ja että asianosaisia, heidän asiamiehiään ja muita hovioikeusprosessissa esiintyviä henkilöitä kohdellaan asianmukaisella tavalla. Hyvään hallintoon sisältyvän palveluperiaatteen mukaisesti hovioikeudessa asioivien on saatava mahdollisimman laadukasta palvelua. Hovioikeuden käytettävissä ei ole tietoa siitä, miten sen toiminnan onnistumista voidaan arvioida kaikissa edellisessä kappaleessa mainituissa asioissa. Hovioikeudessa ei esimerkiksi ole tehty tutkimusta siitä, millaista asianosaisten tai heidän asianajajiensa kohtelu on ollut ja miten hyvin hovioikeudessa asioineita henkilöitä on palveltu. Hovioikeuden käytettävissä olevat tiedot kuvaavat paremmin toiminnallista tehokkuutta ja tuottavuutta kuin toiminnan suoranaista yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Hovioikeuden toiminnan vaikuttavuutta voidaan arvioida seuraavassa jaksossa HOVIOIKEUDEN TOIMINNAN TULOKSELLISUUS olevien tietojen perusteella. Erityisesti viitataan tulostavoitteen saavuttamista, ratkaistujen asioiden lukumäärää, käsittelyaikoja, käräjäoikeuksien tuomioiden muuttumista hovioikeudessa sekä valituslupahakemusten määrää ja hovioikeuden tuomioiden muuttumista korkeimmassa oikeudessa koskeviin tietoihin. 3

8 3. Hovioikeuden toiminnan tuloksellisuus 3.1. Toiminnan tehokkuus Taulukossa 1 on esitetty kertomusvuoden aikana määritetyt tavoitteet ja toteutuneet luvut saapuneiden asioiden, annettujen ratkaisujen, pääkäsittelyiden ja seuraavalle vuodelle siirtyneiden asioiden osalta. Taulukko 1 Saapuneet asiat Annetut ratkaisut Pääkäsittelyt Siirtyneet asiat tavoite toteutunut tavoite toteutunut tavoite toteutunut tavoite toteutunut Tavoitteena oli, että asioiden keskimääräinen käsittelyaika oli 8 kuukautta. Toteutunut käsittelyaika oli 8,4 kuukautta. Toiminnan tuottavuus saadaan, kun annetut ratkaisut jaetaan henkilötyövuosilla. Toiminnan tavoitteena ollut tuottavuus oli 25 ja toteutunut tuottavuus oli 25,9. Taulukossa 2 on verrattu saapuneita asioita, annettuja ratkaisuja ja siirtyneitä asioita tavoitteeksi asetettuihin lukuihin vuosina Taulukko 2 Saapuneet asiat Annetut ratkaisut Siirtyneet asiat tavoite toteutunut tavoite toteutunut tavoite toteutunut Taulukossa 3 on esitetty saapuneiden, ratkaistujen ja ratkaisematta olevien asioiden sekä annettujen ratkaisujen sekä siirtyneiden ja tarkastettavina olevien asioiden kehitys vuosina Taulukko 3 Saapuneet Ratkaistut Ratkaisematta Annetut ratkaisut Siirtyneet Tarkastettavana

9 Taulukossa 4 on esitetty saapuneiden asioiden jakauma vuosina Taulukko 4 Saapuneet asiat riita rikos muut (ulosotto, hakemus ym.) Yhteensä Hovioikeuteen vuonna 2009 saapuneista asioista rikosjuttuja oli 67,0 % ja riita-asioita 26,5 %. Vuoteen 2008 verrattuna rikosjutut vähenivät kertomusvuonna 0,9 prosentilla ja riita-asiat lisääntyivät 0,6 prosentilla. Taulukon 5 luvut kuvaavat annettujen ratkaisujen jakaumaa vuosina Taulukko 5 Annetut ratkaisut riita rikos muut Yhteensä Taulukossa 6 on esitetty saapuneet asiat ja annetut ratkaisut vuosina Taulukko 6 5

10 Taulukko 7 kuvaa vuoden lopussa ratkaisematta olevien asioiden määrän kehittymistä vuosina Taulukko 7 Taulukko 8 kuvaa vuoden lopussa antamatta olevien asioiden määrän kehittymistä vuosina Taulukko 8 6

11 Taulukossa 9 esitetään saapuneet asiat tuomioistuimittain ja asiaryhmittäin vuonna Taulukko 9 E = virkasyyteasia H = hakemusasia R = rikosasia S = siviiliasia U = ulosottoasia E H R S U Yht. Forssa-Loimaan käräjäoikeus Hämeenlinnan käräjäoikeus Ikaalisten käräjäoikeus Lohjan käräjäoikeus Vakka-Suomen käräjäoikeus Paraisten käräjäoikeus Pargas tingsrätt Raaseporin käräjäoikeus Raseborgs tingsrätt Rauman käräjäoikeus Salon käräjäoikeus Tampereen käräjäoikeus Toijalan käräjäoikeus Turun hovioikeus Turun käräjäoikeus Åbo tingsrätt Ålands tingsrätt Muita Kaikkiaan Hovioikeuteen saapuneista asioista Tampereen käräjäoikeudesta tulleita oli 34,8 prosenttia ja Turun käräjäoikeudesta 27,3 prosenttia. Ruotsinkielisiä asioita saapui 134 kappaletta eli 4,8 prosenttia hovioikeuteen tulleista asioista. 7

12 Taulukko 10 osoittaa esittelystä ja pääkäsittelyssä ratkaistujen asioiden määriä sekä pääkäsittelyihin käytettyjä tunteja vuosina Taulukko 10 Ratkaistu esittelystä pääkäsittelyssä ratkaistu yhteensä annettu ratkaisuja Pääkäsittelyjen aika (h) Ratkaistuista asioista pääkäsittelyssä ratkaistiin vuonna ,4 %, vuonna ,3 % ja vuonna ,6 %. Taulukko 11 kuvaa pääkäsittelyiden ja annettujen ratkaistujen suhdetta vuosina Taulukko 11 Taulukossa 12 esitetään asioiden viipymistilasto kertomusvuonna. Taulukko 12 8

13 Taulukossa 13 kuvataan asioiden keskimääräistä käsittelyaikaa asiaryhmittäin vuosina Diaariryhmä Taulukko 12 Käsittelyaika (kpl) Kpl Keskimääräinen käsittelyaika < 3 kk 3-6 kk 6-9 kk 9-12 kk kk > 18 kk 2005 S ,5 kk R ,8 kk E 2 2 1,6 kk H ,2 kk U ,5 kk Yhteensä ,2 kk 2006 S ,6 kk R ,7 kk E ,6 kk H ,3 kk U ,7 kk Yhteensä ,1 kk 2007 S ,8 kk R ,3 kk E ,9 kk H ,4 kk U ,9 kk Yhteensä ,5 kk 2008 E ,6 kk H ,4 kk R ,1 kk S ,1 kk U ,8 kk Yhteensä ,1 kk 2009 E ,8 kk H ,5 kk R ,3 kk S ,3 kk U ,0 kk Yhteensä ,4 kk 9

14 Käräjäoikeuksista saapuneiden ratkaisujen muuttuminen hovioikeudessa Oikeusministeriön tilaston mukaan ratkaisua ei kertomusvuonna muutettu 931 asiassa eli 30,5 prosentissa hovioikeuden antamista ratkaisuista. Alioikeuden ratkaisun lopputulosta muutettiin olennaisesti 862 asiassa eli 28,2 prosentissa jutuista. Vain alioikeuden perusteluja muutettiin 528 asiassa eli 17,3 prosentissa ratkaistuista asioista. Ratkaisun perusteluja ja lopputulosta muutettiin näytön uudelleen arvioimisen johdosta 382 tapauksessa, perusteluja ja lopputulosta muutettiin muun syyn kuin näytön arvioimisen takia 480 jutussa. Ratkaisun lopputulosta muutettiin epä olennaiselta osalta 101 asiassa. Valitus jätettiin tutkimatta 44 asiassa, palauttamispäätöksiä tehtiin 29 ja lausunnon antaminen raukesi 209 jutussa sekä asia jäi sillensä 33 asiassa. Sovintoja vahvistettiin 19 asiassa. Sovitteluasioita ei hovioikeudessa kertomusvuonna ollut. Taulukossa 14 on esitetty korkeimmalle oikeudelle tehdyt valituslupapyynnöt vuosina Taulukko 14 Rikos (R) ja riita (S), joista velkajärjestely- ja yrityssaneeraus (V) Annettu Valituslupaa % pyydetty 2005 R = 11,7 S = 28,0 Muut = 24,8 Yhteensä = 16, R = 11,8 S = 26,8 Muut = 22,3 Yhteensä = 16, R = 11,8 S = 23,2 Muut = 19,5 Yhteensä = 15, R = 11,2 S = 24,3 Muut = 23,4 Yhteensä = 15, R = 12,9 S = 24,5 Muut = 15,5 Yhteensä = 16,2 10

15 Myönnetyt valitusluvat ja hovioikeuden ratkaisujen pysyvyys Korkein oikeus on vuonna 2009 antanut valitusluvan 40 hovioikeuden ratkaisemassa asiassa. Valituslupahakemuksia on hylätty 400. Kertomusvuonna korkein oikeus on asioissa, joissa valituslupa on myönnetty, muuttanut hovioikeuden tuomiota 6 kertaa, 6 asiassa hovioikeuden tuomiota ei muutettu, 6 asiassa hovioikeuden tuomio on kumottu, 1 asiassa palautettu ja 9 asiassa kumottu ja palautettu hovioikeuden tutkittavaksi Toiminnan taloudellisuus Hovioikeuden toiminnan taloudellisuus vuosina ilmenee taulukosta 15. Taulukko Toimintamenomääräraha (euro) myönnetty (+ VM:ltä ) siirtyneet ed. vuodelta käytetty (+ VM:ltä ) siirtyneet seur. vuodelle Henkilöstömäärä ,7 Saapuneet asiat arvio toteutunut Annetut asiat tavoite toteutunut Siirtyneet asiat arvio toteutunut Taloudellisuus tavoite toteutunut

16 3.3. Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen Henkilöstö: Keski-ikä henkilöstöryhmittäin: Vakinaiset viranhaltijat: Johtoryhmä (6) Laamannit (4) T14 (21) T12 (9) Tuomareiden keski-ikä on Asessorit (4) T9 viskaalit (23) T8 viskaalit (9) Esittelijöiden keski-ikä on Kansliahenkilökunta (35) Määräaikaiset virkamiehet: T12 hovioikeudenneuvokset (5) viskaalit (27) kansliahenkilökunta (7) 62 vuotta 2 kuukautta 63 vuotta 9 kuukautta 61 vuotta 5 kuukautta 58 vuotta 9 kuukautta 61 vuotta 1 kuukautta 55 vuotta 3 kuukautta 46 vuotta 3 kuukautta 38 vuotta 4 kuukautta 45 vuotta 3 kuukautta 52 vuotta 5 kuukautta 54 vuotta 5 kuukautta 32 vuotta 39 vuotta 10 kuukautta Koko henkilöstön keski-ikä on 48 vuotta 2 kuukautta. Henkilöstön keski-ikä on alentunut yli kahdella vuodella vuoteen 2008 verrattuna. Muutos on johtunut määräaikaisten virkamiesten selvästä keski-iän laskusta viskaalien ja kansliahenkilökunnan keskuudessa. Silti keski-ikä on korkeampi kuin valtionhallinnossa yleensä. Henkilöstön muutokset johtuivat eläköitymisestä. Osa-aikaeläkkeellä henkilökunnasta oli viisi henkilöä, joista yksi jäi vanhuuseläkkeelle vuoden kuluessa ja osa-aikaisella virkavapaalla oli kolme henkilöä. Koko henkilökunnasta ylempi korkeakoulututkinto oli 98 henkilöllä, alempi korkeakoulututkinto 7 henkilöllä ja ammattitutkinto 14 henkilöllä. Poissaolot: päivää kertaa henkilöä Lainkäyttöhenkilökunta -palkallinen sairausloma alle 3:n päivän sairausloma Kansliahenkilökunta -palkallinen sairausloma alle 3:n päivän sairausloma

17 Lainkäyttöhenkilökunnan ja kansliahenkilökunnan sairauslomat ovat nousseet vuodesta Lyhyet poissaolot ovat vähentyneet. Vuonna 2006 tapahtuneen poissaolojen rajun kasvun johdosta hovioikeus kävi asiasta neuvotteluja terveyspalvelut tuottavan Medivireen kanssa , jolloin otettiin käyttöön Medivireen (nykyään Terveystalo) Työvire-niminen palvelu. Työvire-palvelussa pyritään varhaiseen puuttumiseen työkykyyn liittyvissä ongelmissa tehostetun hoidon ja kuntoutuksen avulla. Hovioikeus seuraa poissaoloja yhdessä Terveystalon kanssa neljännesvuosittain otetuilla tilastoilla. Työterveyslääkäri ja työterveyshoitaja sekä kansliapäällikkö pitävät seurantakokouksia neljän kuukauden välein. Koko henkilökunnan sairauspoissaolojen kasvu vuonna 2009 on johtunut muutamasta pitkäaikaisesta sairauspoissaolosta. Neuvottelussa Terveystalossa todettiin, että mikäli pitkäaikaisten sairauspoissaolojen vaikutus tilastoihin poistetaan, sairauspoissaolot olivat vuoden 2008 tasolla ja näin sairauspoissaoloissa näkynyt myönteinen kehitys on tosiasiassa jatkunut jo kolmatta vuotta peräkkäin. Yleinen myönteinen kehitys on Terveystalon mukaan näkynyt selvästi työterveyslääkärin ja työterveyshoitajan vastaanotoilla. Työhyvinvoinnin kehittämishanke 2009 Valtiovarainministeriö varasi Turun hovioikeudelle työhyvinvoinnin edistämiseen kahden vuoden siirtomäärärahan käytettäväksi Työsuojelun ja työelämän suhteiden edistäminen -hankkeesta vuonna 2009 aiheutuvien kustannusten maksamiseen. Kysymyksessä oli hovioikeuden hallinnossa, yhdessä hovioikeuden Kaikukehittäjien ja ulkopuolisen konsultin kanssa, kehitetty hanke, jonka tarkoituksena oli kehittää hovioikeuden toimintaa, vuoropuhelua ja työntekijöiden työn hallintaa ja olla työnhyvinvointia tukeva yhteistoiminnan foorumirakenne. Hankkeen aluksi tehtiin silloisen foorumirakenteen kuvaus ja kehittämistarpeiden arviointi. Jokaisella osastolla ja hallinnossa järjestettiin ideapäivä henkilöstölle, jonka jälkeen hankkeen ohjausryhmä kokosi tulokset ja suunnitteli toimintamallin, jonka johtoryhmä hyväksyi. Tämän jälkeen järjestettiin koko henkilöstölle kaksi puolen päivän tilaisuutta, jossa käsiteltiin sekä esimies- että työntekijäroolia uudessa vuoropuhelu ympäristössä. Koulutus järjestettiin osastoittain, hallinto omana ryhmänään. Tämän lisäksi järjestettiin laajalle lähiesimiesryhmälle neljä puolen päivän koulutusta keskustelullisen johtamisen lähtökohdista ja keskustelun ohjaamisen työtavoista. Kaikki tilaisuudet järjestettiin vuoden 2009 aikana. Tämän lisäksi toteutettiin koko henkilökunnalle kyselytutkimus hankkeeseen liittyvistä kysymyksistä ja hankkeen vaikutuksista Hankkeen ohjausryhmä tekee lopullisen arvioinnin hankkeesta ja sen vaikutuksista vuoden 2010 alussa. Alustavissa arvioissa kyselytutkimuksen perusteella hanketta voidaan pitää onnistuneena. Hankkeen onnistuminen ja sen vaikutukset hovioikeuden tulevaan toimintaan arvioidaan ohjausryhmän arvioinnissa 2010, mutta hankkeella oli jo sen toteuttamisaikana vuonna 2009 keskustelua lisäävä vaikutus eri osastojen ja hallinnon toimintaan. Muutokset viranhaltijoiden osalta: Eläkkeelle siirtyivät hovioikeudenlaamanni Heikki Impivaara , hovioikeudenneuvokset Juhani Saarinen ja Teppo Hurme sekä toimistosihteeri Ann-Mari Hällfors lukien. Hovioikeudenlaamannin T16 virkaan nimitettiin Heikki Särkilä, hovioikeudenneuvoksen T14 virkaan nimitettiin Hannu Rimmanen, Jukka Uusitupa, Markku Nieminen, Riitta Sandholm ja Sirpa Saarnilehto ja hovioikeudenneuvoksen T12 virkaan Seija Uitto. Asessorin T10 virkaan nimitettiin Elise Mäki, viskaalin T9 virkaan Teija Vainiopää sekä viskaalin T8 virkaan Paula Virrankoski. 13

18 3.4 Tulosanalyysi ja toiminnan vaikuttavuus Hovioikeuden keskeiset tavoitteet ja toteuma vuodelle 2009 olivat: Tavoite Toteutunut Ratkaistavat asiat asiaa asiaa Vireillä asiaa asiaa Käsittelyaika 8 kk 8,4 kk Taloudellisuus euroa 2931 euroa Tuottavuus 25 asiaa 25 asiaa Vuonna 2009 hovioikeuteen saapui asiaa. Kertomusvuoden alussa hovioikeudessa oli vireillä olevia (= antamattomia) asioita Tämä oli 50 asiaa vähemmän kuin edellisenä vuotena. Vuoden alussa ratkaisemattomia juttuja oli Vuonna 2009 hovioikeus ratkaisi asiaa. Ratkaisemattomien asioiden lukumäärä väheni 290 jutulla ja antamattomien asioiden määrä 244 asialla. Asioiden keskimääräinen käsittelyaika vuonna 2009 oli 8,4 kuukautta. Keskimääräinen käsittelyaika laski edellisen vuoden 9,1 kuukaudesta. Tavoitteena oli, että vuoden 2009 loppuun mennessä hovioikeudessa ei ole vireillä 100 asiaa enempää asioita, jotka ovat olleet vireillä yli vuoden. Vuoden lopussa näitä asioita oli 64. Kertomusvuonna pääkäsittelyjen määrä oli 886 eli 129 enemmän kuin edellisenä vuonna. Hovioikeus saavutti kertomusvuonna tavoitteensa. Hovioikeuden tulos on kokonaisuutena arvostellen hyvä. Hyvään tulokseen auttoi oikeusministeriön myöntämät lisäresurssit, joiden ansiosta hovioikeus kykeni vähentämään antamatta olevien asioiden määrää huomattavasti. Hovioikeuden juttumäärä on kuitenkin edelleen niin suuri, että muihin hovioikeuksiin verrattuna hovioikeudessamme on selvästi eniten antamatta olevia asioita henkilökunnan lukumäärään verrattuna. Hovioikeuden johtoryhmä piti hovioikeuden kolmannen strategiakokouksen, jonka tulokset julkaistiin koko henkilökunnalle. Työturvallisuuskoulutus on edelleen ollut laajaa ja jatkuvaa. Koulutusyhteistyö Turun yliopiston ja Turun kauppakorkeakoulun kanssa on jatkunut koko vuoden tuottaen korkealuokkaisia luentoja hovioikeuden tiloissa. Yhteistyö poliisin ja vankila viranomaisten kanssa on ollut hyvä ja toimiva. Johtoryhmä osallistui oikeusministeriön järjestämään johtamiskoulutukseen. Hovioikeuden oma koulutus on painottunut työturvallisuus koulutukseen ja kansliahenkilökunnan kieliopetukseen. Lainkäyttöhenkilökunta osallistui koulutusyhteistyössä tuotetun koulutuksen lisäksi runsaasti Turun yliopiston järjestämiin täydennyskoulutuksiin. 14

19 4. Sisäisen valvonnan arviointi Hovioikeuden sisäistä valvontaa toteutetaan hovioikeuden koko organisaatiossa. Valvonnan keinoja ovat muun muassa tarkoituksenmukaiset toimintamenetelmät ja työnjaot, määrärahojen käytön kontrollointi, tulostavoitteen toteutumisen, asioiden käsittelyn etenemisen ja käsittelyaikojen seuraaminen, koulutus ja tiedonkulku. Yksittäiset lainkäyttöratkaisut ovat sidottuja lakiin ja päätökset tehdään voimassaolevia säännöksiä noudattaen. Hovioikeuden toiminta, toimintatavat ja hallinnolliset menettelyt perustuvat niitä koskeviin säädöksiin, hovioikeuden työjärjestykseen ja sisäisiin ohjeisiin. Hovioikeuden presidentti, hovioikeudenlaamannit, kansliapäällikkö ja muut esimiehet seuraavat henkilökunnan toimintaa. Kukin työntekijä vastaa toimenkuvansa sekä tulos- ja kehityskeskusteluissa sovittujen tavoitteiden mukaisesti työnsä tuloksellisuudesta ja laadusta. Hovioikeuden johdon käsityksen mukaan viraston sisäinen valvonta ja siihen liittyvä riskienhallinta on järjestetty asianmukaisesti ja riittävästi. 5. Toimintakertomuksen hyväksyminen Hyväksyn edellä olevan Turun hovioikeuden toimintakertomuksen vuodelta Turun hovioikeudessa Antero Palaja hovioikeuden presidentti 15

20 6. Hovioikeuden muu toiminta Hallinto Täysistunto kokoontui 9 kertaa ja johtoryhmä 12 kertaa. Lausuntovaliokunta Lausuntovaliokunta kokoontui 14 kertaa ja antoi lausunnon 14 virasta. Lausunnot Hovioikeus antoi 6 lausuntoa seuraavista asioista: Lausunto käräjäoikeusverkoston uudistukseen liittyen käräjäoikeuksien tuomareiden suomen ja ruotsin kielen taidosta Lausunto tiedoksiantoa oikeudenkäynnissä koskevassa työryhmämietinnössä esitetyistä lainmuutosehdotuksista Lausunto käräjäoikeuksien rakennemuutokseen liittyvän säädöstyöryhmän mietinnöstä Lausunto tuomioistuinharjoittelusta Lausunto oikeusministeriölle koskien erästä vahingonkorvausvaatimusta Laatutyö Kertomusvuonna hovioikeuspiirissä ei ole tehty hovioikeuden ja piirin käräjäoikeuksien yhteistä lainkäytön kehittämistyötä. Kukin tuomioistuin on suorittanut omaa sisäistä laatutyötään. Alioikeuksien tarkastus Alioikeuksien valvojana toimi hovioikeuden tarkastusviskaali. Tarkastusviskaalina oli viskaali Juha Karvinen. Tarkastusviskaalin yhteenveto alioikeuksiin vuonna 2009 kohdistuneesta tarkastustoiminnasta on tämän toimintakertomuksen liitteenä. Koulutus Koulutustilaisuus todistajanpsykologiasta , luennoitsijana Åbo Akademin professori, Turun yliopiston oikeus- ja rikostutkintapsykologian dosentti Pekka Santtila Arkistokoulutus Talousrikoksiin liittyvä koulutus , luennoitsijana Turun yliopiston rikosoikeuden ma. professori Jussi Tapani Suomen kielen koulutusta , luennoitsijana Turun kauppakorkeakoulun suomen kielen ja viestinnän lehtori Paula Sjöblom Korkein oikeus järjesti hovioikeuksien esittelijöille koulutusta Helsingissä. Koulutukseen osallistui kahdeksan viskaalia. 16

21 Kansainvälisiä tiedoksiantoja koskevaan koulutukseen Vaasassa osallistuivat viskaali Kari Lahdenperä, notaarit Anja Savolainen, Tuula Hellman, Leena Lundelin, Anne Hiltunen ja Merja Nauma-Ilo sekä toimistosihteeri Mervi Törö. Työhyvinvoinnin kehittämishanke: esimieskoulutus Koulutus ihmisoikeustuomioistuimien oikeuskäytännöstä , luennoitsijoina Helsingin ylio piston Vaasan oikeustieteellisestä koulutuksesta vastaava professori, OTT Laura Ervo sekä lainsäädäntöneuvos Sanna Mikkola Työhyvinvoinnin kehittämishanke: Hallinto Työhyvinvoinnin kehittämishanke: 1. osasto Työhyvinvoinnin kehittämishanke: 2. osasto Työhyvinvoinnin kehittämishanke: 3. osasto Työhyvinvoinnin kehittämishanke: 4. osasto Työhyvinvoinnin kehittämishanke: esimieskoulutus Koulutus asiantuntijatodistajien kompetenssin kriittisestä arvioinnista oikeudessa , luennoitsijana Åbo Akademin soveltavan psykologian professori, FT Pekka Santtila Koulutustilaisuus sananvapaudesta ja yksilön suojasta , luennoitsijana Kansainvälisen talousoikeuden instituutin tutkijatohtori OTT Päivi Tiilikka Työhyvinvoinnin kehittämishanke: esimieskoulutus Koulutus: Henkeen ja terveyteen kohdistuvat rikokset sekä asianomistajan asema niissä , luennoitsijoina OTL assistentti Essi Kinnunen, OTT rikosoikeuden professori (ma.) Jussi Tapani ja OTT tutkijatohtori Mikko Vuorenpää Lainkäyttöhenkilökunta osallistui lisäksi Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan sekä oikeusministeriön järjestämiin täydennyskoulutustilaisuuksiin. Ruotsin kielen opetusta järjestettiin kerran viikossa. Poissaolot koulutuksen vuoksi (suluissa vuosi 2008): Lainkäyttöhenkilökunta 112 (84) päivää, 63 (35) kertaa, 74 (61) henkilöä Kansliahenkilökunta 56 (71) päivää, 35 (20) kertaa, 39 (29) henkilöä Turvallisuuskoulutus Radiopuhelinkoulutus virastomestareille ja kirjaamon henkilökunnalle , kouluttajana Antti Tamminen Poistumisharjoitus koko henkilökunnalle , yhteistyössä paloviranomaisten kanssa Voimankäyttöharjoituksia virastomestareille kuusi kertaa. Muita tapahtumia ja tilaisuuksia Kansliapäällikköpäivät Rovaniemellä Tuomariyhdistyksen infotilaisuus Päällikköforum Helsingissä Tulostavoitejuhlat Johtoryhmän strategiapäivät Porvoon Haikon kartanossa Tuomariyhdistyksen vuosikokous

22 Virka-ansiomerkkien jako Hanselin alueellinen tapahtuma Turussa, Radison SAS Marina Palace Hotel Sektorineuvottelut Helsingissä SEND:n seminaari Pohjoismaiden korkeimpien oikeuksien kansliapäällikköpäivien kokous Tuomariliiton kokous Virastopäällikköpäivät Turussa, Hamburger Börs Tuomariyhdistyksen läksiäisjuhla Hovioikeuksien talous- ja henkilöstöhallinnon yhteistapaaminen SEND:n seminaari , cocktail-tilaisuus Turun käräjäoikeuden ja hovioikeuden yhteinen istuntokauden avajaistilaisuus Hovioikeuksien neuvottelu- ja työmenetelmäpäivät Vaasassa Hovioikeuden presidentti lakivaliokunnassa eduskunnassa Korkeimman oikeuden merkkivuoden 2009 juhla Helsingin yliopiston juhlasalissa Hovioikeuden presidentti, kansliapäällikkö, Mikko Suvanto, viskaali Erkki Reijonen ja osastosihteeri Pirkko Leino osallistuivat oikeusministeriön ja hovioikeuden välisiin tulosneuvotteluihin vuodelle 2010 Helsingissä. Helsingin hovioikeuden presidentti Lauri Melanderin muotokuvan paljastustilaisuus Hovioikeuden presidentti lakivaliokunnassa eduskunnassa Tuomioistuinten keskushallinnon järjestämisvaihtoehtoja koskeva seminaari Helsingissä Kehityskeskustelut Laamannit ja asessorit pitivät oman osaston henkilökunnalle Hallinto-osastolle työskenteleville piti kansliapäällikkö Kirjaamon henkilökunnalle piti kirjaaja Virastomestareille piti virastomestarien esimies Toimikunnat Yhteistyökomitea kokoontui 11 kertaa. Komitean puheenjohtajana toimi hovioikeudenlaamanni Pertti Liesivuori ja jäseninä Mikko Suvanto, viskaali Erkki Reijonen ja notaari Leena Lundelin. Viraston edustajina komiteassa olivat hovioikeuden presidentti Antero Palaja ja kansliapäällikkö Kai Kokko. Koulutustoimikunta kokoontui neljä kertaa. Toimikuntaan kuuluivat puheenjohtajana hovioikeudenlaamanni Simo Simola sekä jäseninä Sirpa Saarnilehto, viskaali Juha Karvinen, viskaali Nina Wahlstedt, notaari Merja Nauma-Ilo, alkaen Nauma-Ilon sijaisena ma notaari Tarja Yli-Huikko, IT-tukihenkilö Sirpa Kahela ja kansliapäällikkö Kai Kokko. Lainkäyttötoimikunta kokoontui neljä kertaa. Siihen kuuluivat puheenjohtajana hovioikeuden presidentti Antero Palaja sekä jäseninä hovioikeudenneuvokset Riitta Jousi, Sirpa Saarnilehto, Pentti Mäkinen ja Riitta Santo sekä asessori jokaiselta osastolta. 18

23 Työkykyä ylläpitävä toimikunta kokoontui yhden kerran. Sen jäseninä olivat kansliapäällikkö Kai Kokko, hovioikeudenlaamanni Tapio Kilpi, hovioikeudenneuvokset Pirkko Mikkola ja Matti Jalava, työsuojelupäällikkö Lauri Vihervaara, työsuojeluvaltuutettu Seija Uitto, viskaali Virpi Vuorinen, työterveyshuollon yhteyshenkilö hallintosihteeri Riitta Pakarinen ja kirjastonhoitaja-informaatikko Pauliina Ruusu. Hovioikeudenneuvos Leena Virtanen-Salonen jäsenenä Yleisten tuomioistuinten asianhallinnan kehittämisen työryhmässä. Oikeushallinnon tietotekniikkakeskus on asettanut projektin rikostuomiosovelluksen kehittämiseksi (RITSA-projekti), jonka toimikausi päättyy Turun hovioikeuden edustajana Kari Hirvonen. Hovioikeuden henkilökunta on valinnut edelleen työsuojeluvaltuutetuksi toimikaudeksi Seija Uiton sekä varavaltuutetuiksi notaari Leena Lundelinin ja virastomestari Jouko Laineen. Viskaali Juha Karvinen jäsenenä oikeusministeriön asettamassa asianhallintasovelluksen ja raportoinnin kehittämistyöryhmässä nimitettiin työryhmä yhtenäistämään salassapitoa koskevia merkintöjä hovioikeuden asianhallintajärjestelmässä. Työryhmän on annettava esityksensä huhtikuun loppuun 2010 mennessä. Työryhmän jäseniä ovat: Riitta Jousi, viskaali Juha Karvinen, kirjaaja Nina Ovaska, notaari Tuula Hellman, toimistosihteeri Mervi Törö ja kansliapäällikkö Kai Kokko. Kirjasto Hovioikeuden kirjasto sijaitsee Akatemiatalon toisessa kerroksessa. Valtiopäiväasiakirjat sekä vanhempaa kirjallisuutta on sijoitettu kolmanteen kerrokseen. Antiikkikirjoja ja vanhempaa kirjallisuutta löytyy myös mm. istuntosaleista. Hovioikeuden tiloissa Kiinteistö Oy Gripenissä sijaitsee pieni sivukirjasto, jonka kokoelmissa on n. 600 nidettä. Kaiken kaikkiaan kokoelmien suuruus on noin nidettä ja hyllymetrejä on noin 510. Hovioikeuden kirjastotietokanta Justiinassa oli vuoden 2009 lopulla n tietuetta. Vuonna 2009 kirjastoon hankittiin 521 uutta monografiaa tai aikakausijulkaisua. Hovioikeuksien oikeustapausrekisterissä (FHOT) julkaistiin vuodelta oikeustapausta. Auskultantit Tuomarinvalan vannoi tai tuomarinvakuutuksen antoi 34 oikeustieteen kandidaattia. Naisia heistä oli 19 ja miehiä 15. Varatuomarin arvonimi myönnettiin 21 naiselle ja 19 miehelle. Varatuomarin arvon sai kaikkiaan 39 hovioikeuden auskultanttia. 19

24 Työterveyshuolto Medivire työterveyspalvelut Oy:n terveydenhoitajalla oli vastaanotto hovioikeudessa 10 kertaa. Ikäryhmätarkastus suoritettiin 35, 40, 45, 50, 55 ja 60 -vuotiaille. Influenssarokotus järjestettiin halukkaille. Työsuojelu Työsuojelupäällikkönä oli Lauri Vihervaara ja työsuojeluvaltuutettuna Seija Uitto. Liikunta ja virkistystoiminta Kansliahenkilökunnan matka Tallinnaan Virkistyspäivä TPS:n majalla Ruissalossa Pikkujoulujuhla Aleksanterin- ja Konsistorisalissa Hovioikeus osallistui taloudellisesti kulttuuri- ja liikuntasetelien, uimahalli- ja kuntosalilippujen hankintaan. Lentopalloa pelattiin kerran viikossa. Turun hovioikeuden oma tanssikerho Justitia Saltat järjestää tanssiopetusta ja -iltoja. Kerhon kanssa käydään myös yleisillä tanssipaikoilla. Kertomusvuonna tanssikerho kokoontui kerran viikossa. Tiedotus Hovioikeuden sisäinen tiedotuslehti Scriptura ilmestyi neljä kertaa. Tiedonkulun ja sähköisen tiedottamisen työryhmä kokoontui viisi kertaa. Työryhmään kuuluvat hovioikeudenneuvokset Pirkko Mikkola ja Kari Hirvonen, viskaalit Virpi Vuorinen, Juha Karvinen ja Nora Viikari, kirjastonhoitaja-informaatikko Pauliina Ruusu, notaari Leena Lundelin, IT-tukihenkilö Sirpa Kahela sekä kansliapäällikkö Kai Kokko. Hovioikeuden presidentti ja kansliapäällikkö pitivät kaksi tiedotustilaisuutta koko henkilökunnalle ja Yhteistyö Yhteistyössä Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan kanssa jatkettiin lakimiesharjoittelua. Tiedekunnan opiskelijat voivat suorittaa hovioikeudessa kuukauden pituisen harjoittelujakson, jolloin heitä perehdytetään käytännön lakimiestehtäviin. Opiskelijat voivat sisällyttää harjoittelunsa tiedekunnan opintojaksoihin ja tutkintoonsa. 20

25 Vierailut Kertomusvuonna hovioikeudessa ovat vierailleet muun muassa: Oikeustradenomit 8.1. Svean hovioikeuden presidentti Fredrik Wersäll ja kansliapäällikkö HON Ragnar Palmkvist Valtakunnansyyttäjänvirastosta apulaisvaltakunnansyyttäjä Jorma Kalske ja valtionsyyttäjä Ari-Pekka Koivisto sekä Varsinais-Suomen syyttäjänvirastosta ma johtava kihlakunnansyyttäjä Kai Selander Valtioneuvoston, KKO:n ja KHO:n 200-vuotisjuhlaistunto Valtioneuvoston 200 -vuotisjuhlaistunto Turun hovioikeuden täysistuntosalissa Kuva: Päivi Mutanen-Pirttilä, VNK 21

26 Muutokset hovioikeuden henkilökunnassa 2009 Turun käräjäoikeudessa määräaikaisina käräjätuomareina vuoden 2009 aikana olivat: viskaali Vesa Karttunen viskaali Marjukka Hulkkonen viskaali Rita Melartin viskaali Atso Sinervo ma Elise Mäki ja ma viskaali Samuli Sillanpää Salon käräjäoikeudessa: viskaali Anne Laine Vakka-Suomen käräjäoikeudessa: viskaali Sanna Niinistö ja viskaali Lea Rosa Pohjola Raaseporin käräjäoikeudessa: viskaali Mika Mäkinen Porvoon käräjäoikeudessa: ma viskaali Christian Hirn Varsinais-Suomen syyttäjänvirastossa: viskaali Merja Maunuksela Turun hallinto-oikeudessa virkamiesvaihdossa: viskaali Nina Wahlstedt Virkamiesvaihdossa Turun hovioikeudessa: viskaali Marja Peltoniemi Vuorotteluvapaalla: viskaali Teija Vainiopää notaari Merja Nauma-Ilo alkaen toimistosihteeri Maarit Voutilainen alkaen Opintovapaalla: viskaali Anna-Liisa Autio alkaen Määräaikaiset viskaalit: Juuso Lehtinen Sakari Salminen Mervi Kutvonen Peter Arvidsson Camilla Nissi Susanna Leppänen Kalle Kalliokoski Hanna Holst Timo Hinkkanen Hanna Liippo Jussi Virtanen Nina Lahtinen Terhi Salo Jenny Antila Kirsi Toivoniemi Jarmo Hannikainen Martta Plathin Outi Reinikainen Pia Haga Uri Seera, määräaikainen virastomestari lukien Elina Aaltonen tradenomiharjoittelija Heini Lappalainen, määräaikainen apulaiskirjaaja lukien Linda Alitupa, määräaikainen toimistosihteeri Valtionhallinnon harjoittelijat: Hanna Leivo ja Reettasisko Pakkala. Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan lakimiesharjoittelijat: Mikko Nieminen, Katri Huotari, Rosa Haikonen, Juha Myllymäki, Juho Juusela, Aleksandra Kiskonen, Ilkka Heikkilä ja Suvi Toivonen. 22

27 Turun hovioikeuden organisaatio 2009 TÄYSISTUNTO Presidentti Hovioikeudenlaamannit ja -neuvokset Kansliapäällikkö esittelijänä PRESIDENTTI Antero Palaja JOHTORYHMÄ Presidentti 4 hovioikeudenlaamannia Kansliapäällikkö LAUSUNTOVALIOKUNTA Presidentti 4 hovioikeudenlaamannia 2 täysistunnon valitsemaa jäsentä hovioikeudenneuvokset Raimo Kyllästinen ja Eeva Perho Kansliapäällikkö esittelijänä I OSASTO II OSASTO III OSASTO IV OSASTO Hovioikeudenlaamanni Pertti Liesivuori 11 ta asessori 10 viskaalia Hovioikeudenlaamanni Tapio Kilpi 8 ta asessori 8 viskaalia Hovioikeudenlaamanni Simo Simola 8 ta asessori 8 viskaalia Hovioikeudenlaamanni Heikki Särkilä 8 ta asessori 9 viskaalia Notaarit Leena Lundelin Anne Hiltunen 2 toimistosihteeriä 3 toimistosihteeriä 1 toimistosihteeri Kiinteistö Oy Gripenissä Notaari Merja Nauma-Ilo ma notaari 1.10 alkaen Tarja Yli-Huikko 2 toimistosihteeriä Notaari Tuula Hellman 2 toimistosihteeriä Notaari Anja Savolainen 2 toimistosihteeriä KANSLIAPÄÄLLIKKÖ Kai Kokko HALLINTOKANSLIA KIRJAAMO/ARKISTO KIRJASTO 2 osastosihteeriä 1 hallintosihteeri 2 toimistosihteeriä 7 virastomestaria 1 IT-tukihenkilö Kirjaaja Nina Ovaska Apulaiskirjaaja Tarja Yli-Huikko ma apulaiskirjaaja alk. Heini Lappalainen 3 toimistosihteeriä Kirjastonhoitaja-informaatikko Pauliina Ruusu 4 hovioikeudenlaamannia 35 ta 4 asessoria 35 viskaalia (1 + 78) 29 kansliahenkilökuntaa 7 virastomestaria (1 + 36) Yhteensä 116 henkilöä 23

28 Hovioikeuden henkilökunta Antero Palaja Pertti Liesivuori Tapio Kilpi Simo Simola Heikki Särkilä Markku Aarola Jouko Nikula Riitta Jousi Allan Ahnger Pirkko Mikkola Peter Sandholm Mariitta Lehmus Lauri Vihervaara Elise Suvanto Maile Åkerberg Saara Laapas Mikko Suvanto Raimo Kyllästinen Kari Hirvonen Ahti Ikola Kim Fröman Hannu Rimmanen Jukka Uusitupa Markku Nieminen Riitta Sandholm Sirpa Saarnilehto Salla-Maaret Keränen Eeva Perho Pentti Mäkinen Arto Suomi Matti Jalava Jouko Valtonen Leena Virtanen-Salonen Riitta Santo Seija Uitto Kaarlo Mikkola Marianne Salonen Elise Mäki Nina Porkka Jussi Isotalo Hannele Satopää Elina Paasivirta Leena Mikkonen Juha Laaksonen hovioikeuden presidentti hovioikeudenlaamanni hovioikeudenlaamanni hovioikeudenlaamanni hovioikeudenlaamanni määräaikainen määräaikainen määräaikainen määräaikainen määräaikainen määräaikainen määräaikainen määräaikainen määräaikainen 24

29 Kai Kokko Mika Herhi Kaarina Syysvirta Kari Lahdenperä Pekka Varjus Marjukka Hulkkonen Erkki Reijonen Anna-Liisa Autio Pirjo Tammio Virpi Vuorinen Juha Karvinen Vesa Karttunen Rita Melartin Lea Rosa Pohjola Sanna Niinistö Anne Laine Atso Sinervo Teija Vainiopää Katja Mäki Hanna Väliaho Nora Viikari Kirsti Avola Mika Koivunen Taina Martti Nina Wahlstedt Merja Maunuksela Mika Mäkinen Paula Virrankoski Esko Junnila Christian Hirn Juha Suvanto Camilla Mäkinen Valtteri Kartio Samuli Sillanpää Hanna Finne Minnimari Saari Liisa Hirvonen Juho Angervo Jarmo Hannikainen Peter Arvidsson Juuso Lehtinen Kalle Kalliokoski Hanna Liippo Pia Haga Camilla Nissi Jussi Virtanen kansliapäällikkö asessori (ma.) asessori (ma.) asessori (ma.) asessori (ma.) viskaali (vv.) viskaali viskaali (vv.) viskaali viskaali viskaali viskaali (vv.) viskaali (vv.) viskaali (vv.) viskaali (vv.) viskaali (vv.) viskaali (vv.) viskaali viskaali viskaali viskaali viskaali viskaali viskaali viskaali viskaali viskaali (vv.) viskaali (vv.) viskaali (ma./vv.) viskaali (ma./vv.) viskaali (ma./vv.) 25

30 Jenny Antila Martta Plathin Susanna Leppänen Terhi Salo Sakari Salminen Mervi Kutvonen Riitta Pakarinen Pirkko Leino Sari Isotalo Nina Ovaska Tarja Yli-Huikko Heini Lappalainen Pauliina Ruusu Anja Savolainen Tuula Hellman Leena Lundelin Anne Hiltunen Merja Nauma-Ilo Tarja Yli-Huikko Sirpa Kahela Juhani Heinonen hallintosihteeri osastosihteeri osastosihteeri kirjaaja apulaiskirjaaja (vv.) apulaiskirjaaja (ma.) kirjastonhoitaja-informaatikko notaari notaari notaari notaari notaari (vv.) notaari (ma.) IT-tukihenkilö (vv.) IT-tukihenkilö (ma.) Pertti Pasala virastomestari Marja-Leena Haavisto virastomestari Ilmo Onninen virastomestari (57 %) Seppo Tuominen virastomestari Jouko Laine virastomestari Harri Grönvall virastomestari Risto Nila virastomestari (vv.) Ismo Montonen virastomestari (ma.) Uri Seera virastomestari (ma.) Terttu Jansson toimistosihteeri Aila Hietamies toimistosihteeri (60 %) Iiris Varjonen toimistosihteeri (60 %) Merja Harju toimistosihteeri Kaija Mäntymäki toimistosihteeri Aila Kotoneva toimistosihteeri Tiina Rinne toimistosihteeri (80 %) Minna Lahtinen toimistosihteeri Sari Silén toimistosihteeri Mervi Törö toimistosihteeri Ulla-Maija Groth toimistosihteeri Ritva Blumberg toimistosihteeri (55 %) 26

31 Ulla Vieru Annina Heikkinen Maarit Voutilainen Anne Mattila Virpi Viitanen Ilona Heikonen Frej Holmberg Elina Aaltonen toimistosihteeri toimistosihteeri toimistosihteeri (vv.) toimistosihteeri (ma.) toimistosihteeri (ma.) toimistosihteeri (ma.) toimistosihteeri (ma.) toimistosihteeri (ma.) vv. = virkavapaa ma. = määräaikainen 27

32 Alioikeuksiin kohdistetusta valvonnasta Hovioikeuslain 2 :n 3 momentin mukaan hovioikeus muun ohella valvoo alaistensa tuomioistuinten toimintaa ja ryhtyy tarvittaessa toimenpiteisiin havaitsemiensa epäkohtien poistamiseksi. Hovioikeusasetuksen 23 :n 1 momentin mukaan hovioikeuden työjärjestyksessä on määrättävä, miten alioikeuksien valvonta on suoritettava. Pykälän 2 momentin mukaan hovioikeuden on laadittava alioikeuden valvonnassa havaitsemistaan asioista kertomus, joka on toimitettava tiedoksi valtioneuvoston oikeuskanslerille ja eduskunnan oikeusasiamiehelle. Lisäksi hovioikeuden on ilmoitettava valtioneuvoston oikeuskanslerille tietoonsa tulleista seikoista, jotka saattavat johtaa virkasyytteen nostamiseen hovioikeudessa. Turun hovioikeuden työjärjestyksen 40 :n mukaan alioikeuksien valvonnan tarkoituksena on erityisesti seurata lainkäytön tasoa sekä oikeusperiaatteiden soveltamisen ja laintulkinnan yhdenmukaisuutta, asioiden jakautumista lainkäyttöhenkilökunnan kesken, käsittelyn joutuisuutta ja säädettyjen määräaikojen noudattamista sekä tuomioistuinharjoittelun järjestämistä. Työjärjestyksen 42 :n mukaan hovioikeuden presidentti määrää jonkun hovioikeudenneuvoksen tai esittelijän määräaikaisena päätoimisesti tai muun työn ohella tarkastamaan alioikeuksien toimintaa. Kansliapäällikkö määrää tarvittavan avustavan henkilökunnan. Alioikeuksien tarkastajana on vuodesta 2004 lukien toiminut viskaali Juha Karvinen. Tarkastajana toimiminen on otettu viskaalin muuta työvelvollisuutta alentavana seikkana huomioon siten, että tarkastajan esittelyvelvollisuus on ollut puolta pienempi kuin muilla viskaaleilla. Työjärjestyksen 41 :n mukaan tarkastaja tekee kuhunkin käräjäoikeuteen tarkastuskäynnin vähintään joka toinen vuosi. Nykyisen tarkastajan aikana tarkastuskäynti on tehty jokaiseen käräjäoikeuteen joka vuosi. Vuonna 2009 tarkastuskäynnit on tehty seuraavasti: Lohjan käräjäoikeus Raaseporin käräjäoikeus Ikaalisten käräjäoikeus Toijalan käräjäoikeus Vakka-Suomen käräjäoikeus (Mynämäki) ja (Uusikaupunki) Rauman käräjäoikeus Forssa-Loimaan käräjäoikeus (Forssa) ja (Loimaa) Hämeenlinnan käräjäoikeus Ahvenanmaan käräjäoikeus Salon käräjäoikeus Tampereen käräjäoikeus Turun käräjäoikeus Paraisten käräjäoikeus Tarkastuskäynnit ovat olleet syksyn 2009 kierroksella suppeampia kuin aikaisempina vuosina. Aikaisempina vuosina tarkastuskäynnit ovat kestäneet muutamia pienimpiä käräjä oikeuksia lukuun ottamatta kaksi päivää ja Tampereen sekä Turun käräjäoikeuksissa kolme päivää. Syksyn 2009 tarkastuskierros tapahtui aivan käräjäoikeusverkkouudistuksen kynnyksellä, 28

33 eli kertomuksen valmistuessa vuoden 2010 puolella Turun hovioikeuspiirissä ei ole enää kolmeatoista käräjäoikeutta vaan viisi käräjäoikeutta, joista ainoastaan Ahvenanmaan käräjäoikeudessa ei ole tapahtunut vuodenvaihteessa organisaatiomuutoksia. Tässä tilanteessa tarkastuksella yksittäisten käräjäoikeuksien toiminnasta saatavilla havainnoilla ei ole niin laajaa käyttöarvoa kuin tilanteessa, jossa toimintaa jatkettaisiin tarkastuksen jälkeen samoissa puitteissa. Tarkastaja katsoi kuitenkin aiheelliseksi tehdä tarkastuskäynnin kaikkiin käräjäoikeuksiin mutta supistetussa muodossa. Ennen tarkastuskäyntejä ja tarkastuskertomuksen kirjoittamisen aikana tarkastaja on hankkinut oikeusministeriön tietojärjestelmästä (ns. BO-raporteista) käräjäoikeus- ja tuomarikohtaisia tilastotietoja. Lisäksi oikeushallinnon intranetin kautta käytettävissä olevasta Ilona-portaalista saatavia tietoja on hyödynnetty tarkastustoiminnassa. Tarkastaja on tutustunut kaikkiin hovioikeuden vuonna 2009 antamiin ratkaisuihin. Ratkaisujen suuren määrän (3 217 kappaletta, lukuun sisältyy lopullisen ratkaisun lisäksi 168 ratkaisunumeroitua osaratkaisua) vuoksi valtaosassa ratkaisuja läpi käyminen on ollut erityisesti hovioikeuden ratkaisun liitteenä olleen käräjäoikeuden ratkaisun osalta silmäilynomaista, ja tarkemmin on tarkasteltu lähinnä sellaisia asioita, joissa hovioikeudessa esitetyistä vaatimuksista tai hovioikeuden perusteluista on ilmennyt viitteitä käräjäoikeuden menettelyn mahdolliseen virheellisyyteen tai puutteellisuuteen. Eräitä seikkoja kuten rikoslain 7 luvun 6 :n soveltamista, ehdollisen vankeusrangaistuksen määräämistä täytäntöönpantavaksi ja menettämisseuraamuksiin liittyviä kysymyksiä tarkastaja on kuitenkin seurannut systemaattisesti kaikkien niiden ratkaisujen osalta, joissa edellä mainittu seikka on mainittu hovioikeuden ratkaisun vaatimus- tai perusteluosassa. Hovioikeuden lainkäyttö-, hallinto- ja kansliahenkilökunta on lisäksi kiinnittänyt tarkastajan huomiota seikkoihin, joiden esille ottamista tarkastusten yhteydessä he ovat pitäneet tarpeellisena. Tarkastuskäyntien aikana käräjäoikeuksien henkilökunnat ovat ottaneet esille sellaisia menettely tapoja koskevia seikkoja, joilla on ollut yleisempääkin merkitystä hovioikeuspiirissä ja jotka ovat usein päätyneet mukaan käynnissä olleen tai seuraavan vuoden tarkastus teemoihin. Tarkastuskäynneillä tarkastaja on käynyt keskusteluja käräjäoikeuden henkilökunnan kanssa. Nykyisen tarkastajan toiminnan alkuvuosina pääsääntönä oli, että laamannin, kunkin käräjätuomarin ja -viskaalin sekä notaarin kanssa käytiin kahdenkeskinen, yleensä puolesta tunnista tuntiin kestänyt keskustelu. Viime vuosina on kuitenkin pääsääntöisesti siirrytty käräjätuomareiden ja -viskaalien kuulemisessa siihen, että useampia henkilöitä on ollut paikalla yhtä aikaa ja keskusteluun varattu aika on ollut tuntuvastikin pidempi. Notaarien kanssa on keskusteltu yleensä yhtenä ryhmänä. Henkilöstöryhmäkohtaisia keskusteluja on käyty myös käräjäsihteereiden, summaaristen kanslian, hakemuskanslian, insolvenssikanslian, kiinteistökanslian, yleiskanslian, käräjäoikeuden hallinnossa työskentelevien henkilöiden ja haastemiesten kanssa. Vuoden 2009 tarkastuskierros on ajallisen tiivistämisen seurauksena ollut normaalia suppeampi siten, että tarkastaja on monissa käräjäoikeuksissa käynyt keskusteluita kansliahenkilökunnan osalta vain käräjäsihteereiden ja summaaristen asioiden käsittelijöiden kanssa. Vuonna 2010 on tarkoitus palata aikaisempaan, kaikki tai ainakin lähes kaikki henkilöstöryhmät kattaneeseen keskustelukierrokseen. Apulaisoikeuskanslerin antamassa vastauksessa hovioikeuden vuodelta 2008 antamaan kertomukseen lausuttiin, että hovioikeuden toimittamissa tarkastuksissa on 29

Kouvolan hovioikeuden toimintakertomus vuodelta 2010

Kouvolan hovioikeuden toimintakertomus vuodelta 2010 Kouvolan hovioikeuden toimintakertomus vuodelta 2010 HOVIOIKEUS 2 Sisällysluettelo 1 PRESIDENTIN KATSAUS...3 1.1 Lainkäyttötoiminnasta...3 1.2 Ratkaisukokoonpanot...4 1.3 Koulutus ja kehittämistyö...4

Lisätiedot

Helsingin hovioikeuden toimintakertomus vuodelle 2014

Helsingin hovioikeuden toimintakertomus vuodelle 2014 Helsingin hovioikeuden toimintakertomus vuodelle 2014 Sisällysluettelo Yleistä... 3 Toimintaympäristön muutoksia... 3 Hovioikeuden organisaation uudistaminen... 4 Lainkäyttötyö tilastojen perusteella...

Lisätiedot

Helsingin hovioikeuden vuosikertomus 2008 Sisällysluettelo

Helsingin hovioikeuden vuosikertomus 2008 Sisällysluettelo Helsingin hovioikeuden vuosikertomus 2008 Sisällysluettelo TOIMIN TAYM PÄRISTÖ... 1... HENKILÖSTÖ... 3 Hovioikeuden organisaatio... 3 Henkilökunnan ikäryhmäjakautuma 31.12.2008... 4... LAIN KÄYTTÖTOIMIN

Lisätiedot

Helsingin hovioikeuden vuosikertomus 2004 Sisällysluettelo

Helsingin hovioikeuden vuosikertomus 2004 Sisällysluettelo Helsingin hovioikeuden vuosikertomus 2004 Sisällysluettelo TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 1 HENKILÖSTÖ... 3 Hovioikeuden organisaatio... 3 Henkilökunnan ikäryhmäjakautuma 31.12.2004... 3 LAINKÄYTTÖTOIMINTA... 4

Lisätiedot

YLEISET TUOMIOISTUIMET JA TYÖTUOMIOISTUIN VUONNA 2009

YLEISET TUOMIOISTUIMET JA TYÖTUOMIOISTUIN VUONNA 2009 YLEISET TUOMIOISTUIMET JA TYÖTUOMIOISTUIN VUONNA 2009 Korkeimman oikeuden, hovioikeuksien ja käräjäoikeuksien sekä työtuomioistuimen toimintakertomus Kannet ja taiton ohjeistus: Ahoy! Paino: Multiprint

Lisätiedot

VALTAKUNNANSYYTTÄJÄNVIRASTON

VALTAKUNNANSYYTTÄJÄNVIRASTON VALTAKUNNANSYYTTÄJÄNVIRASTON V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 4 VALTAKUNNANSYYTTÄJÄNVIRASTON V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 4 Toimitus Marja Lehtonen, Valtakunnansyyttäjänvirasto Ulkoasu ja taitto Taina

Lisätiedot

Helsingin hovioikeuden vuosikertomus 2005 Sisällysluettelo

Helsingin hovioikeuden vuosikertomus 2005 Sisällysluettelo Helsingin hovioikeuden vuosikertomus 2005 Sisällysluettelo TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 1... HENKILÖSTÖ... 3 Hovioikeuden organisaatio... 3 Henkilökunnan ikäryhmäjakautuma 31.12.2005... 3... LAINKÄYTTÖTOIMINTA...

Lisätiedot

Helsingin hovioikeuden vuosikertomus 2006 Sisällysluettelo

Helsingin hovioikeuden vuosikertomus 2006 Sisällysluettelo Helsingin hovioikeuden vuosikertomus 2006 Sisällysluettelo TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 1... HENKILÖSTÖ... 3 Hovioikeuden organisaatio... 3 Henkilökunnan ikäryhmäjakautuma 31.12.2006... 3... LAINKÄYTTÖTOIMINTA...

Lisätiedot

Valtakunnansyyttäjänvirasto Albertinkatu 25 A, 00180 Helsinki

Valtakunnansyyttäjänvirasto Albertinkatu 25 A, 00180 Helsinki VALTAKUNNANSYYTTÄJÄNVIRASTO VUOSIKERTOMUS 2006 Valtakunnansyyttäjänvirasto Albertinkatu 25 A, 00180 Helsinki Toimitus Marja Lehtonen, Valtakunnansyyttäjänvirasto Ulkoasu ja taitto Taina Ståhl, Mainostoimisto

Lisätiedot

TYÖELÄKEASIOIDEN MUUTOKSENHAKULAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2010

TYÖELÄKEASIOIDEN MUUTOKSENHAKULAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2010 TYÖELÄKEASIOIDEN MUUTOKSENHAKULAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2010 Laadun tekijöitä Kulunut vuosi 2010 oli Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnassa tasaisen ja varsin tehokkaan toiminnan aikaa.

Lisätiedot

VALTAKUNNANSYYTTÄJÄNVIRASTON

VALTAKUNNANSYYTTÄJÄNVIRASTON VALTAKUNNANSYYTTÄJÄNVIRASTON V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 2 VALTAKUNNANSYYTTÄJÄNVIRASTON V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 2 Toimitus Marja Lehtonen, Valtakunnansyyttäjänvirasto Ulkoasu ja taitto Edita

Lisätiedot

Sopeuttamisesta. Juha Pystynen ylituomari

Sopeuttamisesta. Juha Pystynen ylituomari VAKUUTUSOIKEUS VUOSIKERTOMUS 2013 2 SISÄLLYSLUETTELO YLITUOMARIN KATSAUS (Sopeuttamisesta)... 3 VAKUUTUSOIKEUS TOIMEENTULOTURVAN ERITYISTUOMIOISTUIMENA... 4 Vakuutusoikeuden toiminta-ajatus... 4 Vakuutusneuvostosta

Lisätiedot

VALTAKUNNANSYYTTÄJÄNVIRASTON

VALTAKUNNANSYYTTÄJÄNVIRASTON VALTAKUNNANSYYTTÄJÄNVIRASTON V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 0 Toimitus Marja Lehtonen, Valtakunnansyyttäjänvirasto Ulkoasu ja taitto Taina Reinikka, Edita Oyj Painopaikka Edita Oyj, Helsinki 2001 2 LUKIJALLE

Lisätiedot

VAKUUTUSOIKEUS VUOSIKERTOMUS 2014

VAKUUTUSOIKEUS VUOSIKERTOMUS 2014 VAKUUTUSOIKEUS VUOSIKERTOMUS 2014 YLITUOMARIN KATSAUS... 3 VAKUUTUSOIKEUS TOIMEENTULOTURVAN ERITYISTUOMIOISTUIMENA... 4 Vakuutusoikeuden toiminta-ajatus... 4 Vakuutusneuvostosta erityistuomioistuimeksi...

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON OIKEUSKANSLERIN KERTOMUS

VALTIONEUVOSTON OIKEUSKANSLERIN KERTOMUS VALTIONEUVOSTON OIKEUSKANSLERIN KERTOMUS 2002 VALTIONEUVOSTON OIKEUSKANSLERIN KERTOMUS VUODELTA 2002 HELSINKI 2003 K 12/2003 vp VALTIONEUVOSTON OIKEUSKANSLERIN KERTOMUS OIKEUSKANSLERIN VIRKATOIMISTA JA

Lisätiedot

TYÖELÄKEASIOIDEN MUUTOKSENHAKULAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2008

TYÖELÄKEASIOIDEN MUUTOKSENHAKULAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2008 TYÖELÄKEASIOIDEN MUUTOKSENHAKULAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2008 1 Työntäyteinen toimintavuosi 2008 Suvantovaihe Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan (TELK) toimintavuotta 2008 kuvaavat sanat

Lisätiedot

Hallintotuomioistuinten toimintakertomus

Hallintotuomioistuinten toimintakertomus Hallintotuomioistuinten toimintakertomus 2011 HELSINGIN HALLINTO-OIKEUS HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUS KOUVOLAN HALLINTO-OIKEUS KUOPION HALLINTO-OIKEUS OULUN HALLINTO-OIKEUS ROVANIEMEN HALLINTO-OIKEUS TURUN

Lisätiedot

SYYTTÄJÄLAITOKSEN TOIMINTAKERTOMUS

SYYTTÄJÄLAITOKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2014 SYYTTÄJÄLAITOKSEN TOIMINTAKERTOMUS Toimitus Pilvi Isotalus, Maria Turkia Valtakunnansyyttäjänvirasto Taitto Taina Ståhl Mainostoimisto Visuviestintä Oy Paino Juvenes Print - Suomen Yliopistopaino

Lisätiedot

HELSINGIN HALLINTO-OIKEUDEN VUOSIKERTOMUS 2012

HELSINGIN HALLINTO-OIKEUDEN VUOSIKERTOMUS 2012 HELSINGIN HALLINTO-OIKEUDEN VUOSIKERTOMUS 2012 Sisällysluettelo Sivu Ylituomarin katsaus 2 Toimintaympäristö 4 Henkilökunta ja organisaatio 5 Tuokiokuvia Tuomioistuimet-talon avajaisista 10 Asioiden käsittelytapa

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUS VUOSIKERTOMUS

HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUS VUOSIKERTOMUS HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUS VUOSIKERTOMUS 2012 Sisältö Saatteeksi... 1 Hallinto-oikeus ja sen toimintaympäristö... 3 Lainkäyttö lyhyesti lukuina... 4 Esimerkkejä vuoden 2012 ratkaisuista... 6 Henkilökunta...

Lisätiedot

Helsingin hallinto-oikeus Toiminta 2013

Helsingin hallinto-oikeus Toiminta 2013 Helsingin hallinto-oikeus Toiminta 203 HELSINGIN HALLINTO-OIKEUDEN VUOSIKERTOMUS 203 Sisällysluettelo Ylituomarin katsaus 2 Lainkäyttötoiminta 4 Tuomiopiiri ja tehtävät Toiminta-ajatus Ulkoinen ohjaus

Lisätiedot

ULOSOTTOLAITOS 2010 SISÄLLYSLUETTELO. sivu 1 ESIPUHE 1 2 JOHDON KATSAUS 2. 3 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 3 3.1 Yleistä 3 3.2 Vaikuttavuus 3

ULOSOTTOLAITOS 2010 SISÄLLYSLUETTELO. sivu 1 ESIPUHE 1 2 JOHDON KATSAUS 2. 3 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 3 3.1 Yleistä 3 3.2 Vaikuttavuus 3 Ulosottolaitoksen toimintakertomus vuodelta 2010 SISÄLLYSLUETTELO ULOSOTTOLAITOS 2010 sivu 1 ESIPUHE 1 2 JOHDON KATSAUS 2 3 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 3 3.1 Yleistä 3 3.2 Vaikuttavuus 3 4 VALTAKUNNANVOUDINVIRASTO

Lisätiedot

Jarmo Koistinen & Sonja Kortelainen (toim.) Normit, käytännöt ja etiikka Suomen ja Venäjän tuomioistuimissa

Jarmo Koistinen & Sonja Kortelainen (toim.) Normit, käytännöt ja etiikka Suomen ja Venäjän tuomioistuimissa Jarmo Koistinen & Sonja Kortelainen (toim.) Normit, käytännöt ja etiikka Suomen ja Venäjän tuomioistuimissa Aducate Reports and Books 1/2011 J a r m o K o i s t i n e n & Sonj a K o r t e l a i n e n (t

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON OIKEUSKANSLERIN KERTOMUS VUODELTA 2006

VALTIONEUVOSTON OIKEUSKANSLERIN KERTOMUS VUODELTA 2006 VALTIONEUVOSTON OIKEUSKANSLERIN KERTOMUS VUODELTA 2006 HELSINKI 2007 K 15/2007 vp VALTIONEUVOSTON OIKEUSKANSLERIN KERTOMUS OIKEUSKANSLERIN VIRKATOIMISTA JA LAIN NOUDATTAMISTA KOSKEVISTA HAVAINNOISTA ANNETTU

Lisätiedot

asiahakemisto. Vuosikertomuksen välissä on erillinen tilastoliite syyttäjälaitoksen toiminnasta vuonna 2008.

asiahakemisto. Vuosikertomuksen välissä on erillinen tilastoliite syyttäjälaitoksen toiminnasta vuonna 2008. VUOSIKERTOMUS 2008 Toimitus Virve Pehkonen, Valtakunnansyyttäjänvirasto Ulkoasu Taina Ståhl, Mainostoimisto Visuviestintä Oy Kansikuva www.sxc.hu Paino Edita Prima Oy, Helsinki 2009 3 Vuosikertomus ilmestyy

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON OIKEUSKANSLERIN KERTOMUS VUODELTA 2001

VALTIONEUVOSTON OIKEUSKANSLERIN KERTOMUS VUODELTA 2001 VALTIONEUVOSTON OIKEUSKANSLERIN KERTOMUS VUODELTA 2001 HELSINKI 2002 K 12/2002 vp VALTIONEUVOSTON OIKEUSKANSLERIN KERTOMUS OIKEUSKANSLERIN VIRKATOIMISTA JA LAIN NOUDATTAMISTA KOSKEVISTA HAVAINNOISTA ANNETTU

Lisätiedot

VALTAKUNNANSYYTTÄJÄNVIRASTON VUOSIKERTOMUS

VALTAKUNNANSYYTTÄJÄNVIRASTON VUOSIKERTOMUS VALTAKUNNANSYYTTÄJÄNVIRASTON VUOSIKERTOMUS 1999 VALTAKUNNANSYYTTÄJÄNVIRASTON VUOSIKERTOMUS 1999 HELSINKI 2000 LUKIJALLE Valtakunnansyyttäjänviraston vuosikertomus on tarkoitettu tiedonlähteeksi ensi sijassa

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 1

SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 1 HATTULAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 1 KUNNAN ORGANISAATIO, HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 2 Kunnan hallinto-organisaatio... 2 Henkilöstömäärä ja palvelussuhteen päätoimisuus...

Lisätiedot

TYÖELÄKEASIOIDEN MUUTOKSENHAKULAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2009

TYÖELÄKEASIOIDEN MUUTOKSENHAKULAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2009 TYÖELÄKEASIOIDEN MUUTOKSENHAKULAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2009 2 Uusi vuosituhat ja vuosikymmen muutoksia ja mahdollisuuksia Kun kymmenen vuotta sitten katselimme uuden vuoden ja uuden vuosituhannen

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUS VUOSIKERTOMUS

HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUS VUOSIKERTOMUS 1 HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUS VUOSIKERTOMUS 2014 Sisältö Saatteeksi... 1 Hallinto-oikeus ja sen toimintaympäristö... 3 Lainkäyttö lyhyesti lukuina... 4 Esimerkkejä vuoden 2014 ratkaisuista... 6 Henkilökunta...

Lisätiedot