Käräjänotaarin harjoittelusuunnitelma Lapin käräjäoikeudessa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Käräjänotaarin harjoittelusuunnitelma Lapin käräjäoikeudessa"

Transkriptio

1 Käräjänotaarin harjoittelusuunnitelma Lapin käräjäoikeudessa TAVOITTEET 1.1 Jatkokoulutus Tuomioistuinharjoittelun päätarkoituksena käräjäoikeudessa on oikeustieteen kandidaatin/maisterin tutkinnon jälkeinen jatkokoulutus, jossa käräjänotaari oppii monipuolisen ja käytännönläheisen käräjäoikeustyöskentelyn sekä tutustuu tuomarin rooliin ja ajattelutapaan. Nuoren lakimiehen jatkokoulutuksen ja uravalinnan kannalta tällä on suuri merkitys. 1.2 Työvoimaresurssi Käräjäoikeuden näkökulmasta notaarit ovat myös tarpeellinen työvoimaresurssi. He ratkaisevat merkittävän osan käräjäoikeuteen saapuvista asioista. Peruskoulutuksensa ja aikaisemman työkokemuksensa vuoksi heistä on hyötyä asiakaspalvelussa ja toimistohenkilökunnan oikeudellisessa tukemisessa. 1.3 Rekrytointi On muistettava myös tuomioistuimen yleiset tarpeet tulevien tuomareiden kouluttamisessa ja rekrytoinnissa. Tuomioistuinharjoittelun suorittaneet juristit tuntevat tuomioistuimen toimintatavat, mikä helpottaa asiointia ja tuomioistuimen toimintaa. 2 TERVETULOKESKUSTELUT Laamanni ja osastonjohtaja mitä käräjänotaarilta odotetaan, mihin harjoittelu tähtää tulostavoitteet käräjänotaarin omien toiveiden kartoittaminen Hallinnollinen osastosihteeri talon tavat ja säännöt henkilöstöasiat Sodankylän kanslian yhdyshenkilö Sodankylän kanslian käytännön asiat 3 PEREHDYTTÄMINEN 3.1 Omatoimisesti jaettuun perehdytysmateriaaliin eri asiaryhmiin liittyvään lainsäädäntöön annettuihin ohjeisiin 3.2 Vanhempi käräjänotaari opastaa, neuvoo ja perehdyttää 3.3 Tutortuomari Käräjänotaarille määrätään heti hänen aloittaessaan työskentelyn käräjäoikeuden tutortuomari. Tutortuomarin määrää osastonjohtaja. Tutortuomari voi vaihtua puolen vuoden kuluttua.

2 opastaa ja neuvoo on käräjänotaarin tukena koko harjoittelun ajan käy läpi käräjänotaarin kanssa istunnoissa käsiteltävät asiat seuraa käräjänotaarin työn edistymistä ja työn laatua harjoitteluajan sisältö työtehtävät 3.4. Kaikki tuomarit ja myös kansliahenkilökunta opastavat tarvittaessa käräjänotaaria. Neuvoa kysytään ensisijaisesti omalta tutortuomarilta, asiantuntijatuomarilta tai eri asiaryhmien osalta erikoisosaamista omaavilta tuomareilta. 3.5 PEREHDYTYS ERI ASIARYHMIIN 1. Asiakäsittelyjärjestelmät sekä tekstinkäsittelyjärjestelmät ja sähköposti alkuperehdytys asiankäsittelyjärjestelmiin erityisesti yleiskansliassa, perehdyttäjänä yleiskanslian vastuuhenkilö vanhempi käräjänotaari / käräjäviskaali ja käräjäsihteerit 2. Tietoturva ja salassapito atk-yhdyshenkilöt tietoturvaryhmän jäsenet Vahti-ohje 3. Yleiskanslian toiminta yleiskanslian vastuuhenkilö perehdyttää saapuvien asioiden kirjaamiseen, asioiden jakoon, asiakaspalveluun ja muihin yleiskanslian tehtäviin, myös muut toimistosihteerit opastavat ja neuvovat 4. Tiedoksianto ja haastemiesten tehtävät haastemiehet ja käräjäsihteerit perehdyttävät 5. Istuntojen valmistelu, pöytäkirjanpito ja muut istunnoissa hoidettavat tehtävät käräjäsihteerit ja vanhempi käräjänotaari perehdyttävät, myös puheenjohtaja tarpeen mukaan 6. Summaariset asiat summaaristen asioiden ratkaisijat, vanhempi käräjänotaari, käräjäviskaali, asiantuntijatuomari ja tutortuomari perehdyttävät, opastavat ja neuvovat perehdytysmateriaali vanhempi käräjänotaari opastaa ja neuvoo 7. Konkurssiasiat (velallisaloitteiset) konkurssiasioiden asiantuntijatuomari ja muut K-asioita käsittelevät perehdyttävät perehdytysmateriaali 8. Velkajärjestelyasiat hakemusasioiden vastuutuomari, käräjäviskaali ja vanhempi käräjänotaari perehdyttävät, opastavat ja neuvovat perehdytysmateriaali

3 asioiden valmistelu ratkaisijoille 9. Muut hakemusasiat hakemusasioiden asiantuntijatuomari, tutortuomari, vanhempi käräjänotaari ja käräjäviskaali perehdyttävät, ohjaavat ja neuvovat perehdytysmateriaali ja ohjeet 10. Rikosasiat valmistelun osalta käräjäsihteerit perehdyttävät käräjäsihteereiden työhön tutustumisen yhteydessä tutortuomari perehdyttää rikosprosessiin, prosessinjohtoon, valmisteluun ja tuomion kirjoittamiseen, opastaa ja neuvoo tarvittaessa (esimerkiksi pöytäkirjaamisen yhteydessä) rikosasioiden menettelytapaohje istunnossa käsiteltävät rikosasiat esitellään ennen istuntoa tutortuomarille 10. Sakonmuuntoasiat vanhempi käräjänotaari tai käräjäviskaali perehdyttää ohjeet ja perehdytysmateriaali 11. Laajat riita-asiat se puheenjohtaja, joka asiaa käsittelee, opastaa ja neuvoo yhteenvedon tekemisessä ja muussa valmistelussa, pöytäkirjanpidossa, ratkaisukonseptin laatimisessa ja antaa palautetta 12. Sidosryhmät tutustuminen sidosryhmien, kuten syyttäjän, poliisin, maistraatin ja ulosoton toimintaan käräjänotaarin ja tutortuomarin keskenään sopimalla tavalla 4 HARJOITTELUKAUDEN SISÄLTÖ 4.1 Harjoittelun jaksotus ja luonne Harjoittelu jakautuu kahteen kuuden kuukauden pituiseen harjoittelujaksoon. Tarkoituksenmukaista on, että harjoitteluaika käräjäoikeudessa jaksotetaan asiaryhmäkohtaisesti. Käräjänotaari voi näin keskittyä aina pääasiassa jakson asiaryhmiin. Jaksojen väliset rajat eivät kuitenkaan ole jyrkkiä. Tärkeää on, että käräjänotaarin tehtävät painottuvat monipuolisen ja käytännönläheisen tuomioistuintyöskentelyn oppimiseen sekä tuomarin rooliin ja ajattelutapaan tutustumiseen. Jaksotuksessa otetaan myös huomioon, että jälkimmäisellä jaksolla notaarin perehdytys on syvempää ja hänelle annetaan vaativampia tehtäviä. Käräjänotaari pyrkii käsittelemään ja ratkaisemaan kaikki hänelle jaetut asiat joutuisasti ja jakson vaihtumisesta riippumatta. Laamanni huolehtii siitä, ettei käräjänotaari harjoittelukauden aikana käsittele tai ratkaise asiaa, jota on laatunsa tai laajuutensa puolesta pidettävä vaikeana ratkaista. 4.2 Jakso Kuukaudet 1-2, ratkaisuvalta kansliassa

4 Yleiskanslian toimintaan tutustuminen asiakaspalvelu, asiakirjojen vastaanotto ja kirjaaminen ym. tehtävät yleiskansliassa noin 15 työpäivää jakson alkuvaiheessa asianhallintajärjestelmien käyttämisen opettelu Haastemiesten tehtäviin tutustuminen yhden päivän ajan haastemiehen mukana haastemiehen ja käräjänotaarin sopimalla tavalla Istuntojen seuraaminen ja pöytäkirjanpito eri puheenjohtajille rikos-, riita-, hakemusasiat ensimmäisen kuukauden aikana noin 5 istuntoa istuntojen seuraaminen ja pöytäkirjanpito jatkuu koko harjoitteluajan käräjänotaarit toimivat tarvittaessa toistensa sekä laamannin ja käräjätuomarien istunnoissa pöytäkirjanpitäjinä, pöytäkirjanpitoja toiselle notaarille ei lasketa ratkaisutavoitteisiin mukaan istuntojen seuraamisen yhteydessä perehtyminen käräjäsihteerien työhön, avustaminen valmistelussa sekä muissa toimissa istunnon aikana ja sen jälkeen Pakkokeinoasiat ainakin yhden vangitsemisistunnon seuraaminen Summaariset asiat summaaristen asioiden käsittely aloitetaan harjoittelun ensimmäisenä kuukautena Velkajärjestelyasiat velkajärjestelyasioiden käsittely ja asioiden valmistelu ratkaisijoille aloitetaan harjoittelun toisena kuukautena Konkurssiasiat perehtyminen ja valmistelu yhteistyössä tuomarin kanssa sekä ratkaiseminen konkurssiasioiden käsittely aloitetaan harjoittelun toisena kuukautena Muut hakemusasiat riidattomat edunvalvonta-asiat (pl. toimintakelpoisuuden rajoittamiset) riidattomat perheoikeudelliset asiat pesänselvittäjän ja -jakajan määräämiset asiakirjojen kuolettamista koskevat hakemukset julkiset haasteet kiinteistön myyntilupahakemukset kuolleeksi julistamista koskevat asiat ym. käräjänotaarin käsiteltäviksi sopivat hakemusasiat Rikosasiat kirjallisessa menettelyssä ratkaistavien asioiden valmistelu ratkaisijoille

5 rikosasioiden jako voi alkaa haastamista varten jo noin kuukausi ennen tämän jakson päättymistä Kuukaudet 3-6, ratkaisuvalta kansliassa ja istunnossa Edelleen summaariset asiat konkurssiasiat velkajärjestelyasiat muut hakemusasiat Kirjallisessa menettelyssä ratkaistavat rikosasiat kirjallisessa menettelyssä ratkaistavien rikosasioiden käsittely aloitetaan harjoittelun kolmantena kuukautena Istunnossa käsiteltävät rikosasiat yhden tuomarin kokoonpanossa käsiteltävät ja sakonmuuntoasiat, perehtyminen, käsittely ja ratkaisu istuntopäivät suunniteltava siten, että aluksi käsitellään yksinkertaisempia asioita ja harjoittelun edetessä siirrytään vaikeampiin asioihin lautakuntakokoonpanossa ainakin yksi istuntopäivä Muut asiat harkinnan mukaan jaksossa 1 mainittuja asioita 4.3 Jakso 2, kuukaudet 7-12, ratkaisuvalta kansliassa ja istunnossa Edelleen riitautuneet summaariset asiat, erityisesti istunnossa käsiteltävät konkurssiasiat velkajärjestelyasiat muut hakemusasiat Rikosistunnot lautakunta- ja yhden tuomarin kokoonpanossa Tarvittaessa osallistuminen kolmen tuomarin kokoonpanoon Pöytäkirjanpitäjänä toimiminen istunnoissa toisille käräjänotaareille ja tuomareille sekä asioiden valmistelu tuomareille Laajat riita-asiat ja tuomarin käsiteltävät hakemusasiat harjoittelun edettyä tuomarin avustaminen: käräjänotaari käy läpi ja valmistelee laajoja riita-asioita ja riitaisia hakemusasioita, yhteenvedon laatiminen, oikeuskäytännön-, kirjallisuuden- ja lainsäädännön etsiminen ja tutkiminen ennen istuntoa, pöytäkirjan pitäjänä istunnossa, mahdollisesti laadultaan sopivissa jutuissa oman ratkaisuehdotuksen esitteleminen tuomarille, ratkaisukonseptin kirjoittaminen tarkoitus on, että käräjänotaari seuraisi laajan riita-asian koko elinkaaren, pyrkimyksenä on kehittää harjoittelijan analyyttistä ajattelua, opettaa oikeudellista argumentaatiota ja auttaa käräjänotaaria hahmottamaan oikeudellista problematiikkaa asioiden valikoituminen oman kiinnostuksen ja asian laadun mukaan

6 Muut asiat eri puheenjohtajille, myös tutortuomarille tuomarin antaman ohjauksen ja palautteen merkitys erityisen korostunut, keskustelu tuomarin kanssa asiasta harkinnan mukaan jaksossa 1 mainittuja asioita Uusien asioiden jaon päättyminen 11 kuukauden jälkeen notaarille ei pääsääntöisesti jaeta enää uusia asioita. 5 RATKAISUTAVOITTEET Ratkaisutavoitteissa huomioitu rikosasioiden ja H- ja S-istuntojen osalta se, että 6 kk käräjäoikeudessa olevalla käräjänotaarilla on suhteessa vähemmän aikaa ratkaista niitä kuin 12 kk olevalla. Pöytäkirjanpito rikosasioissa 6 kk: vähintään 10 istuntopäivää 12 kuukautta: vähintään 20 istuntopäivää eri puheenjohtajille lisäksi muille käräjänotaareille Laajat riita-asiat ja tuomarin käsiteltävät hakemusasiat pelkkä pöytäkirjanpito: 6 kuukautta: 5 juttua, 12 kuukautta: 10 juttua lisäksi 12 kk aikana 5-10 kpl, 6kk aikana vähintään kaksi avustamista L-asiassa: sisältää yhteenvetojen tekemisen, oikeuslähteiden tutkimisen, pöytäkirjanpidon ja ratkaisuehdotuksen laatimisen eri puheenjohtajille eri tyyppisiä, oman kiinnostuksen mukaan ja asian laadun mukaan Velkajärjestelyasiat 6 kuukautta: 5 aloittamis-, vahvistamis- tai hylkäämispäätöstä 12 kuukautta: 10 aloittamis-, vahvistamis- tai hylkäämispäätöstä tavoitteena käsitellä uusia asioita Konkurssiasiat 6 kuukautta: 1 ratkaisu 12 kuukautta: 2 ratkaisua Sakonmuuntoasiat 6 kuukautta: kuukautta: 90 Muut hakemusasiat 6 kuukautta: 50 (istunnossa 1) 12 kuukautta: 80 (istunnossa 4) Istunnossa ratkaistavat rikosasiat 6 kuukautta: 30

7 12 kuukautta: 65 Kirjallisessa menettelyssä ratkaistavat rikosasiat 6 kuukautta: kuukautta: 70 Summaariset asiat (huoneenvuokrat/häädöt, hypoteekit ja riitaiset S-, E ja W-asiat) 6 kuukautta: 100 (istunnossa 2) 12 kuukautta: 200 (istunnossa 5) Avioerot tarpeen mukaan, noin 10 6 KOULUTUS Käräjänotaari osallistuu käräjäoikeuden ja hovioikeuspiirin järjestämään yhteiseen koulutukseen, laatutyöhön (laatupäivät) ja informaatiotilaisuuksiin sekä käräjäoikeuden sidosryhmäpalavereihin. Lisäksi käräjänotaari osallistuu käräjänotaareiden yhteisille koulutuspäiville. 7 SEURANTA tutortuomari ja käräjänotaari käyvät harjoittelujakson aikana palaute- ja arviointikeskusteluja käräjänotaari raportoi tutortuomarille ratkaisutavoitteiden toteutumisesta kahden kuukauden välein tutortuomari seuraa käräjänotaarin ratkaisutavoitteiden täyttymistä ratkaisutavoitteiden toteutumista tarkastellaan lainkäyttöosaston johtajan kanssa viidennen kuukauden puolivälissä ja yhdeksännen kuukauden alussa. tarvittaessa lainkäyttöosaston johtaja tekee laamannille esityksen juttujen siirtämisestä viimeistään kuukausi ennen harjoittelun päättymistä käräjänotaari esittelee tutortuomarille nuoremmalle / seuraavalle käräjänotaarille siirtymässä olevat asiat ratkaisutavoitteissa otetaan huomioon Sodankylän kanslian käräjänotaarin käräjämatkat 8 PÄÄTÖSKESKUSTELUT harjoittelukauden päättyessä käräjänotaari käy päätöskeskustelut tutortuomarin, osastonjohtajan ja laamannin kanssa harjoittelija saa palautetta työstään ja antaa palautetta käräjäoikeudelle harjoittelun sisällön kehittämiseksi kesken jääneiden asioiden vaihe todetaan ja asiat siirretään seuraavalle käräjänotaarille Laamanni Seppo Kankkunen

Laki. tuomioistuinharjoittelusta. Soveltamisala. Tuomioistuinharjoittelun sisältö

Laki. tuomioistuinharjoittelusta. Soveltamisala. Tuomioistuinharjoittelun sisältö Laki Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: tuomioistuinharjoittelusta 1 Soveltamisala Sen lisäksi mitä tässä laissa säädetään, käräjänotaarista säädetään tuomioistuinlaissa ( / ). Käräjänotaarin velvollisuuksiin

Lisätiedot

Käräjäoikeuden toiminta järjestetään niin, että tietoturvallisuus toteutuu.

Käräjäoikeuden toiminta järjestetään niin, että tietoturvallisuus toteutuu. LAPIN KÄRÄJÄOIKEUDEN TYÖJÄRJESTYS Vahvistettu 31.12.2009 Voimaantulo 1.1.2010 Muutettu 14.1.2010, 12.4.2010, 10.2011, 13.1.2012 Muutettu 23.5.2016, 23.12.2016 1. KÄRÄJÄOIKEUDEN TEHTÄVÄT JA ARVOT Käräjäoikeuden

Lisätiedot

58/2010. Tuomioistuinharjoittelijan toimivalta

58/2010. Tuomioistuinharjoittelijan toimivalta 58/2010 Tuomioistuinharjoittelijan toimivalta 58/2010 Tuomioistuinharjoittelijan toimivalta Oikeusministeriö, Helsinki 2010 15.6.2010 Julkaisun nimi Tekijä Oikeusministeriön julkaisu Tuomioistuinharjoittelijan

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN KÄRÄJÄOIKEUDEN TYÖJÄRJESTYS

VARSINAIS-SUOMEN KÄRÄJÄOIKEUDEN TYÖJÄRJESTYS VARSINAIS-SUOMEN KÄRÄJÄOIKEUDEN TYÖJÄRJESTYS 1. YLEISTÄ Käräjäoikeuden tehtävänä on antaa oikeusturvaa tuomiopiirissään ratkaisemalla käsiteltäväksi saatetut asiat oikeudenmukaisesti, varmasti, nopeasti

Lisätiedot

Rovaniemen hovioikeuspiirin tuomioistuinten laatuhankkeen kehittämistyöryhmän kokouspöytäkirja

Rovaniemen hovioikeuspiirin tuomioistuinten laatuhankkeen kehittämistyöryhmän kokouspöytäkirja 1 Rovaniemen hovioikeuspiirin tuomioistuinten laatuhankkeen kehittämistyöryhmän kokouspöytäkirja Aika ja paikka Keskiviikko 20.2.2013 videoneuvotteluna Oulun käräjäoikeus - Lapin käräjäoikeus - Kemi-Tornion

Lisätiedot

OULUN KÄRÄJÄOIKEUDEN TYÖJÄRJESTYS

OULUN KÄRÄJÄOIKEUDEN TYÖJÄRJESTYS OULUN KÄRÄJÄOIKEUDEN TYÖJÄRJESTYS 1.1.2017 2 OULUN KÄRÄJÄOIKEUDEN TYÖJÄRJESTYS Vahvistettu 29.12.2016 Oulun käräjäoikeuden laamanni on tuomioistuinlain (673/2016) 1 luvun 4 :n 2 momentin ja 8 luvun 9 :n

Lisätiedot

HELSINGIN KÄRÄOIKEUS Laamanni Tuomas Nurmi 9.10.2015. Eduskunnan lakivaliokunnalle

HELSINGIN KÄRÄOIKEUS Laamanni Tuomas Nurmi 9.10.2015. Eduskunnan lakivaliokunnalle HELSINGIN KÄRÄOIKEUS Laamanni Tuomas Nurmi 9.10.2015 Eduskunnan lakivaliokunnalle Helsingin käräjäoikeuden lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2016 Yleistä Nykytilanteesta

Lisätiedot

IPR asioiden keskittäminen Markkinaoikeuteen. Kolster-info Jyrki Nikula Head of IP Legal & Trademarks

IPR asioiden keskittäminen Markkinaoikeuteen. Kolster-info Jyrki Nikula Head of IP Legal & Trademarks IPR asioiden keskittäminen Markkinaoikeuteen Kolster-info Jyrki Nikula Head of IP Legal & Trademarks 1. TAUSTAA Tavoitteena teollisoikeuksien myöntämisen ja käyttämisen tehostaminen Lisää teollis- ja tekijänoikeuksien

Lisätiedot

Käräjäoikeuksien siviiliasioiden ratkaisut 2009

Käräjäoikeuksien siviiliasioiden ratkaisut 2009 Oikeus 2010 Käräjäoikeuksien siviiliasioiden ratkaisut 2009 Käräjäoikeuksissa ratkaistujen riita-asioiden määrä lisääntyi kolmanneksen vuonna 2009 Vuonna 2009 käräjäoikeuksissa käsiteltiin loppuun 350

Lisätiedot

Korkeimman oikeuden ratkaisut 2008

Korkeimman oikeuden ratkaisut 2008 Oikeus 2009 Korkeimman oikeuden ratkaisut 2008 Korkeimmassa oikeudessa ratkaistiin 2 900 asiaa vuonna 2008 Korkein oikeus ratkaisi Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2008 kaikkiaan 2 857 asiaa, mikä on 36

Lisätiedot

Asiayhteydessä toisiinsa olevien rikosasioiden kirjaaminen

Asiayhteydessä toisiinsa olevien rikosasioiden kirjaaminen Asiayhteydessä toisiinsa olevien rikosasioiden kirjaaminen YLEINEN OHJE Dnro 25/31/15 15.10.2015 Voimassa 1.11.2015 - toistaiseksi Käyntiosoite Postiosoite Puhelin Telekopio Sähköpostiosoite Albertinkatu

Lisätiedot

Käräjäoikeuksien siviiliasioiden ratkaisut 2008

Käräjäoikeuksien siviiliasioiden ratkaisut 2008 Oikeus 2009 Käräjäoikeuksien siviiliasioiden ratkaisut 2008 Käräjäoikeuksissa ratkaistujen riita-asioiden määrä lisääntyi edelleen vuonna 2008 Vuonna 2008 käräjäoikeuksissa käsiteltiin loppuun 273 748

Lisätiedot

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma / Julkishallinto ja juridiikka TUOMIOISTUINHARJOITTELU JA VARATUOMARIN ARVONIMI

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma / Julkishallinto ja juridiikka TUOMIOISTUINHARJOITTELU JA VARATUOMARIN ARVONIMI KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma / Julkishallinto ja juridiikka Heta Tarvaala TUOMIOISTUINHARJOITTELU JA VARATUOMARIN ARVONIMI Opinnäytetyö 2013 TIIVISTELMÄ KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Käräjäoikeuksien siviiliasioiden ratkaisut 2010

Käräjäoikeuksien siviiliasioiden ratkaisut 2010 Oikeus 2011 Käräjäoikeuksien siviiliasioiden ratkaisut 2010 Käräjäoikeuksissa ratkaistiin ennätysmäärä riita-asioita Vuonna 2010 käräjäoikeuksissa käsiteltiin loppuun 360 658 siviiliasiaa, mikä on liki

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 64/2005 vp. Hallituksen esitys riita-asioiden sovittelua ja

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 64/2005 vp. Hallituksen esitys riita-asioiden sovittelua ja EDUSKUNNAN VASTAUS 64/2005 vp Hallituksen esitys riita-asioiden sovittelua ja sovinnon vahvistamista yleisissä tuomioistuimissa koskevaksi lainsäädännöksi Asia Hallitus on vuoden 2004 valtiopäivillä antanut

Lisätiedot

Viite: lausuntopyyntö 11.1.2016, OM 8/441/2015 Oikeusprosessien keventäminen

Viite: lausuntopyyntö 11.1.2016, OM 8/441/2015 Oikeusprosessien keventäminen 1 ESPOON KÄRÄJÄOIKEUS LAUSUNTO 14.3.2016 Oikeusministeriölle Viite: lausuntopyyntö 11.1.2016, OM 8/441/2015 Oikeusprosessien keventäminen 1 Johdanto Muistion alussa on viitattu pääministeri Juha Sipilän

Lisätiedot

Käräjäoikeuksien rikosasioiden ratkaisut 2008

Käräjäoikeuksien rikosasioiden ratkaisut 2008 Oikeus 2009 Käräjäoikeuksien rikosasioiden ratkaisut 2008 Käräjäoikeuksissa ratkaistiin 67 000 rikosasiaa vuonna 2008 Vuonna 2008 käräjäoikeuksissa ratkaistiin Tilastokeskuksen mukaan 66 961 rikosoikeudellista

Lisätiedot

Käräjäoikeuksien siviiliasioiden ratkaisut 2011

Käräjäoikeuksien siviiliasioiden ratkaisut 2011 Oikeus 2012 Käräjäoikeuksien siviiliasioiden ratkaisut 2011 Käräjäoikeuksissa ratkaistiin ennätysmäärä siviiliasioita Vuonna 2011 käräjäoikeuksissa käsiteltiin loppuun 393 511 siviiliasiaa, mikä on yhdeksän

Lisätiedot

LAATUHANKKEEN TYÖSUUNNITELMA VUOSIKSI 2013-2015

LAATUHANKKEEN TYÖSUUNNITELMA VUOSIKSI 2013-2015 ROVANIEMEN HOVIOIKEUSPIIRIN TUOMIOISTUINTEN LAATUHANKE LAATUHANKKEEN TYÖSUUNNITELMA VUOSIKSI 2013-2015 1. Laatuhankkeen lähtökohdat ja tavoitteet Rovaniemen hovioikeuspiirin lainkäytön laatuhanke aloitettiin

Lisätiedot

Käräjäoikeuksien työtilastoja vuodelta 2010

Käräjäoikeuksien työtilastoja vuodelta 2010 Toiminta ja hallinto Verksamhet och förvaltning 18/2011 Käräjäoikeuksien työtilastoja vuodelta 2010 18/2011 Käräjäoikeuksien työtilastoja vuodelta 2010 Edita Prima Oy, Helsinki 2011 25.3..2011 Julkaisun

Lisätiedot

Käräjäoikeuksien rikosasioiden ratkaisut 2009

Käräjäoikeuksien rikosasioiden ratkaisut 2009 Oikeus 2010 Käräjäoikeuksien rikosasioiden ratkaisut 2009 Käräjäoikeuksissa ratkaistiin 66 500 rikosasiaa vuonna 2009 Vuonna 2009 käräjäoikeuksissa ratkaistiin Tilastokeskuksen mukaan 66 518 rikosoikeudellista

Lisätiedot

SOVITTELUPROJEKTI 2016-2017 Keski-Suomen käräjäoikeus

SOVITTELUPROJEKTI 2016-2017 Keski-Suomen käräjäoikeus SOVITTELUPROJEKTI 2016-2017 Keski-Suomen käräjäoikeus PROJEKTISUUNNITELMA 7.12.2015 (hyväksytty projektiryhmän kokouksessa 1.12.2015) 1. TIIVISTELMÄ Käynnistetään Keski-Suomen käräjäoikeudessa "Sovitteluprojekti",

Lisätiedot

Hyvä hallintotapa ja riidanratkaisumenettelyt. Taloyhtiö 2015 Messukeskus 15.4.2015 Arto Kaikkonen

Hyvä hallintotapa ja riidanratkaisumenettelyt. Taloyhtiö 2015 Messukeskus 15.4.2015 Arto Kaikkonen Hyvä hallintotapa ja riidanratkaisumenettelyt Taloyhtiö 2015 Messukeskus 15.4.2015 Arto Kaikkonen Agenda Konfliktin ratkaisuun liittyviä kysymyksiä Tuomioistuinsovittelu Yleiset tuomioistuimet Välimiesmenettelyt

Lisätiedot

EI OIKEUTTA MAASSA SAA, ELLEI SITÄ ITSE HANKI

EI OIKEUTTA MAASSA SAA, ELLEI SITÄ ITSE HANKI EI OIKEUTTA MAASSA SAA, ELLEI SITÄ ITSE HANKI - Johtajana presidentti - Korkeimmalta oikeudelta haettava valituslupaa - Käsitellään erityisen vaikeita tapauksia ja tapauksia, joilla on ennakkotapauksen

Lisätiedot

Toimitettu myös sähköisessä muodossa osoitteeseen oikeusministerio@om.fi

Toimitettu myös sähköisessä muodossa osoitteeseen oikeusministerio@om.fi PL 4 (Yliopistonkatu 3) 00014 Helsingin yliopisto puh (09) 191 22 766 faksi (09) 191 22 762 s-posti: info@iprinfo.com www.iprinfo.com Oikeusministeriö Lainvalmisteluosasto PL 25 00023 Valtioneuvosto Toimitettu

Lisätiedot

ROVANIEMEN HOVIOIKEUSPIIRIN TUOMIOISTUINTEN LAATU- HANKE LAATUHANKKEEN TYÖSUUNNITELMA VUOSILLE

ROVANIEMEN HOVIOIKEUSPIIRIN TUOMIOISTUINTEN LAATU- HANKE LAATUHANKKEEN TYÖSUUNNITELMA VUOSILLE 1 ROVANIEMEN HOVIOIKEUSPIIRIN TUOMIOISTUINTEN LAATU- HANKE LAATUHANKKEEN TYÖSUUNNITELMA VUOSILLE 2016-2018 1. Laatuhankkeen lähtökohdat ja tavoitteet Rovaniemen hovioikeuspiirin lainkäytön laatuhanke aloitettiin

Lisätiedot

Käräjäoikeuksien siviiliasioiden ratkaisut 2012

Käräjäoikeuksien siviiliasioiden ratkaisut 2012 Oikeus 2013 Käräjäoikeuksien siviiliasioiden ratkaisut 2012 Käräjäoikeuksissa ratkaistiin ennätysmäärä siviiliasioita vuonna 2012 Vuonna 2012 käräjäoikeuksissa käsiteltiin loppuun 469 000 siviiliasiaa,

Lisätiedot

TEOLLIS- JA TEKIJÄNOIKEUSASIOIDEN KESKITTÄMINEN MARKKINAOIKEUTEEN

TEOLLIS- JA TEKIJÄNOIKEUSASIOIDEN KESKITTÄMINEN MARKKINAOIKEUTEEN 1 HELSINGIN HOVIOIKEUS Salmisaarenranta 7 I PL 132 00181 Helsinki Puhelin 0103640500, Telefax 0103640512 kirjaamo Sähköpostiosoite helsinki.ho@oikeus.fi 16.6.2010 Oikeusministeriö Lainvalmisteluosasto

Lisätiedot

Riidan sovittelu tuomioistuimessa

Riidan sovittelu tuomioistuimessa Riidan sovittelu tuomioistuimessa Mitä tuomioistuinsovittelu on? Käräjäoikeuksissa voidaan ottaa riita-asioita soviteltavaksi. Sovittelun tarkoituksena on auttaa osapuolia löytämään riitaansa ratkaisu,

Lisätiedot

HELSINGIN KÄRÄJÄOIKEUS laamanni Tuomas Nurmi osaston johtaja, käräjätuomari Matti Palojärvi Eduskunnan lakivaliokunnalle

HELSINGIN KÄRÄJÄOIKEUS laamanni Tuomas Nurmi osaston johtaja, käräjätuomari Matti Palojärvi Eduskunnan lakivaliokunnalle HELSINGIN KÄRÄJÄOIKEUS laamanni Tuomas Nurmi osaston johtaja, käräjätuomari Matti Palojärvi 27.9.2017 Eduskunnan lakivaliokunnalle Helsingin käräjäoikeuden lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle

Lisätiedot

Lausunto Etelä-Savon käräjäoikeus vastustaa mietinnössä ehdotettua summaaristen asioiden keskittämistä muutamiin käräjäoikeuksiin.

Lausunto Etelä-Savon käräjäoikeus vastustaa mietinnössä ehdotettua summaaristen asioiden keskittämistä muutamiin käräjäoikeuksiin. Etelä-Savon käräjäoikeus Lausunto 10.03.2017 Asia: OM 6/41/2016 Summaaristen riita-asioiden keskittäminen 1. Yleistä Kannatatteko yleisellä tasolla mietinnössä ehdotettuja muutoksia? Etelä-Savon käräjäoikeus

Lisätiedot

Korkeimman oikeuden ratkaisut 2011

Korkeimman oikeuden ratkaisut 2011 Oikeus 0 Korkeimman oikeuden ratkaisut 0 Korkeimmassa oikeudessa ratkaistiin 00 asiaa vuonna 0 Korkein oikeus ratkaisi vuonna 0 kaikkiaan asiaa, mikä on asiaa enemmän kuin vuotta aiemmin. Suurin osa, 0,

Lisätiedot

HE 278/2010 vp. käräjäoikeuden laamannille. Esityksessä ehdotetaan myös tuomioistuinharjoittelun laajentamista hovi- ja hallintooikeuksiin.

HE 278/2010 vp. käräjäoikeuden laamannille. Esityksessä ehdotetaan myös tuomioistuinharjoittelun laajentamista hovi- ja hallintooikeuksiin. Hallituksen esitys Eduskunnalle tuomioistuinharjoittelua koskevaksi lainsäädännöksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan käräjäoikeuslakia, hovioikeuslakia, hallinto-oikeuslakia, avioliittolakia

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU, EURATOM) 2016/, annettu päivänä kuuta,

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU, EURATOM) 2016/, annettu päivänä kuuta, EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU, EURATOM) 2016/, annettu päivänä kuuta, unionin ja sen henkilöstön välisten riitojen ratkaisemista ensimmäisenä oikeusasteena koskevan toimivallan siirtämisestä

Lisätiedot

Työpaikkaohjaus. Ydinosaajat. Suurhankkeiden osaamisverkosto Pohjois-Suomessa

Työpaikkaohjaus. Ydinosaajat. Suurhankkeiden osaamisverkosto Pohjois-Suomessa Työpaikkaohjaus Ydinosaajat Suurhankkeiden osaamisverkosto Pohjois-Suomessa Sisältö 1. Pohjois-Suomen koulutusverkosto 2. Perehdyttämisen tavoitteet 3. Suomen koulutusjärjestelmä 4. Työpaikalla tapahtuva

Lisätiedot

HALLINTO-OIKEUKSIEN TYÖMENETELMÄSELVITYS 2003 - tähän on tultu kymmenessä vuodessa

HALLINTO-OIKEUKSIEN TYÖMENETELMÄSELVITYS 2003 - tähän on tultu kymmenessä vuodessa HALLINTO-OIKEUKSIEN TYÖMENETELMÄSELVITYS 2003 - tähän on tultu kymmenessä vuodessa 25.1.2013 Ylituomari Heikki Jukarainen Hämeenlinnan hallinto-oikeus Asiakasnäkökulma Hallinto-oikeuksien olisi syytä kiinnittää

Lisätiedot

Opiskelijoiden ohjausprosessi EPLL yhteispäivystyksessä

Opiskelijoiden ohjausprosessi EPLL yhteispäivystyksessä Opiskelijoiden ohjausprosessi EPLL yhteispäivystyksessä Tiina Stenman Perehdytys- ja koulutuskoordinaattori shyamk, AmO Merja Nummelin Kliinisen hoitotyön opettaja, sh, TtM 28.1.2016 Ennen harjoittelun

Lisätiedot

HELSINGIN KÄRÄJÄOIKEUDEN TYÖJÄRJESTYS

HELSINGIN KÄRÄJÄOIKEUDEN TYÖJÄRJESTYS 1 (11) HELSINGIN KÄRÄJÄOIKEUDEN TYÖJÄRJESTYS 1.1.2017 I HALLINTO 1 ORGANISAATIO Käräjäoikeus antaa oikeusturvaa yksityisille kansalaisille ja yhteisöille laadukkaasti, varmasti ja nopeasti sekä kohtuullisin

Lisätiedot

Rovaniemen hovioikeuspiirin tuomioistuinten lainkäytön laatuhanke vuonna 2012 toimintakertomus

Rovaniemen hovioikeuspiirin tuomioistuinten lainkäytön laatuhanke vuonna 2012 toimintakertomus Rovaniemen hovioikeuspiirin tuomioistuinten lainkäytön laatuhanke vuonna 2012 toimintakertomus 1. Yleistä Rovaniemen hovioikeuspiirin tuomioistuinten laatuhanke aloitettiin vuonna 1999. Hankkeen tavoitteena

Lisätiedot

IPR-ASIAT MARKKINAOIKEUDESSA KÄYTÄNNÖN KOKEMUKSIA. Jyrki Nikula Head of IP Legal & Trademarks Kolster Oy Ab

IPR-ASIAT MARKKINAOIKEUDESSA KÄYTÄNNÖN KOKEMUKSIA. Jyrki Nikula Head of IP Legal & Trademarks Kolster Oy Ab IPR-ASIAT MARKKINAOIKEUDESSA KÄYTÄNNÖN KOKEMUKSIA Jyrki Nikula Head of IP Legal & Trademarks Kolster Oy Ab MARKKINAOIKEUS IPR-TUOMIOISTUIMENA Markkinaoikeus aloitti aikaisempien tehtäviensä ohella IPR

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 68/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi käräjäoikeuslain 17 :n ja kihlakunnansyyttäjästä annetun lain 8 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi käräjäoikeuslain säännöstä käräjäviskaalin

Lisätiedot

HALLINTOTUO- MIOISTUINPÄIVÄ 3.12.2010 - Oikeusturvan voimavarat, mitattavuus ja seuranta

HALLINTOTUO- MIOISTUINPÄIVÄ 3.12.2010 - Oikeusturvan voimavarat, mitattavuus ja seuranta HALLINTOTUO- MIOISTUINPÄIVÄ 3.12.2010 - Oikeusturvan voimavarat, mitattavuus ja seuranta Ann-Mari Pitkäranta, kehittämispäällikkö OM, oikeushallinto-osasto Mittarit arjen tuomioistuintyössä - tuholaisia

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 2013. 1057/2013 Valtioneuvoston asetus

Julkaistu Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 2013. 1057/2013 Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 2013 1057/2013 Valtioneuvoston asetus tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista Annettu

Lisätiedot

Lausunto a) Lausuntonne käräjäoikeuden kokoonpanosäännöksiä koskevista muutosehdotuksista

Lausunto a) Lausuntonne käräjäoikeuden kokoonpanosäännöksiä koskevista muutosehdotuksista Vantaan käräjäoikeus Lausunto 06.09.2017 Asia: OM 8/41/2015 Oikeusprosessien keventäminen 1. Yleistä Onko teillä yleistä lausuttavaa työryhmän ehdotuksesta? Työryhmän ehdotukset ovat lähtökohtaisesti kannatettavia.

Lisätiedot

Laki. oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain muuttamisesta

Laki. oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain muuttamisesta Laki oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain (100/2013) 1 luvun 1 ja 6 luvun 6 sekä lisätään

Lisätiedot

EV 37/2009 vp HE 233/2008 vp

EV 37/2009 vp HE 233/2008 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 37/2009 vp Hallituksen esitys laiksi oikeudenkäynnin viivästymisen hyvittämisestä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Asia Hallitus on vuoden 2008 valtiopäivillä antanut eduskunnalle

Lisätiedot

TYÖSSÄOPPIMISEN LAATUKRITEERIT TYÖPAIKALLE Yhdessä tekemällä -hanke

TYÖSSÄOPPIMISEN LAATUKRITEERIT TYÖPAIKALLE Yhdessä tekemällä -hanke TYÖSSÄOPPIMISEN LAATUKRITEERIT TYÖPAIKALLE Yhdessä tekemällä -hanke Yhdessä tekemällä -hanke (S10924) 1 TYÖSSÄOPPIMISEN LAATUKRITEERIT TYÖPAIKALLE Työssäoppimisen laatukriteerit työpaikalle on laadittu

Lisätiedot

SOSIAALITURVAN MUUTOKSENHAKULAUTAKUNNAN TYÖJÄRJESTYS

SOSIAALITURVAN MUUTOKSENHAKULAUTAKUNNAN TYÖJÄRJESTYS 1 SOSIAALITURVAN MUUTOKSENHAKULAUTAKUNNAN TYÖJÄRJESTYS Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnasta annetun lain (1299/2006 ja 463/2008) 4 :n, 7 :n 13 :n ja 19 :n nojalla Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunta

Lisätiedot

Hovioikeuksien ratkaisut 2010

Hovioikeuksien ratkaisut 2010 Oikeus 2011 Hovioikeuksien ratkaisut 2010 Hovioikeuksissa ratkaistujen asioiden määrä edellisvuoden tasolla vuonna 2010 Hovioikeudet ratkaisivat 11 300 asiaa vuonna 2010, mikä on likimain yhtä paljon kuin

Lisätiedot

Käräjäoikeuksien siviiliasioiden ratkaisut 2013

Käräjäoikeuksien siviiliasioiden ratkaisut 2013 Oikeus 2014 Käräjäoikeuksien siviiliasioiden ratkaisut 2013 Käräjäoikeudet ratkaisivat lähes puoli miljoonaa siviiliasiaa vuonna 2013 Vuonna 2013 käräjäoikeuksissa käsiteltiin loppuun 491 700 siviiliasiaa,

Lisätiedot

Markkinaoikeuslaki, ml. muutossäädös 320/2004

Markkinaoikeuslaki, ml. muutossäädös 320/2004 Markkinaoikeuslaki, ml. muutossäädös 320/2004 1 luku Toimivalta 1 Markkinaoikeuden toimivalta ja toimipaikka Markkinaoikeus käsittelee ne asiat, jotka säädetään sen toimivaltaan kuuluviksi: 1. kilpailunrajoituksista

Lisätiedot

HARJOITTELUOHJE OPISKELIJALLE

HARJOITTELUOHJE OPISKELIJALLE Opettajan pedagogiset opinnot yliopisto-opettajille Pilottikoulutus 2011-2013, Oulun yliopisto, kasvatustieteiden tiedekunta Harjoittelu (laaja-alainen opettaja) 7 op HARJOITTELUOHJE OPISKELIJALLE Harjoittelusta

Lisätiedot

Keski-Suomen käräjäoikeuden kirjaamon tehtävät

Keski-Suomen käräjäoikeuden kirjaamon tehtävät Keski-Suomen käräjäoikeuden kirjaamon tehtävät Eloranta, Eevakaisa 2011 Hyvinkää Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Hyvinkää Keski-Suomen käräjäoikeuden kirjaamon tehtävät Eevakaisa Eloranta Liiketalouden

Lisätiedot

Lapsenhuoltolain uudistus. Työryhmän keskeiset ehdotukset

Lapsenhuoltolain uudistus. Työryhmän keskeiset ehdotukset Lapsenhuoltolain uudistus Työryhmän keskeiset ehdotukset Vahvistetaan lapsen oikeutta ilmaista näkemyksensä Lastenvalvojan tai tuomioistuimen olisi varmistettava riidattomissakin asioissa, että lapsi on

Lisätiedot

KANTA-HÄMEEN KÄRÄJÄOIKEUS LAUSUNTO Konsepti Arvi Kariston katu Hämeenlinna Puh

KANTA-HÄMEEN KÄRÄJÄOIKEUS LAUSUNTO Konsepti Arvi Kariston katu Hämeenlinna Puh KANTA-HÄMEEN KÄRÄJÄOIKEUS LAUSUNTO Konsepti Arvi Kariston katu 5 13100 Hämeenlinna Puh. 029 56 47300 28.5.2015 kanta-hame.ko@oikeus.fi oikeusministeriö@om.fi jennimari.huovinen@om.fi OIKEUSMINISTERIÖLLE

Lisätiedot

HALLINTO-OIKEUDEN TYÖSKENTELYN JÄRJESTÄMINEN, JOHTAMINEN JA HALLINTO

HALLINTO-OIKEUDEN TYÖSKENTELYN JÄRJESTÄMINEN, JOHTAMINEN JA HALLINTO TURUN HALLINTO-OIKEUS Ylituomarin päätös 1/2017/YT 2.1.2017 TURUN HALLINTO-OIKEUDEN TYÖJÄRJESTYS Tässä työjärjestyksessä määrätään, sen lisäksi mitä tuomioistuinlaissa, hallinto-oikeuslaissa ja hallintolainkäyttölaissa

Lisätiedot

Hämeenlinnan hallinto-oikeuden työjärjestys H 00328/16 01

Hämeenlinnan hallinto-oikeuden työjärjestys H 00328/16 01 Hämeenlinnan hallinto-oikeuden työjärjestys H 00328/16 01 1. HALLINTO-OIKEUDEN TOIMINTA, JOHTAMINEN JA ORGANISAATIO 1 Hallinto-oikeuden toiminta Hallinto-oikeus on alueellinen hallintotuomioistuin, joka

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2016

TOIMINTAKERTOMUS 2016 1 TOIMINTAKERTOMUS 2 Sisällysluettelo 1 LAAMANNIN KATSAUS...3 2 YLEISTÄ...4 2.1 Sektoritoimintakertomus...4 2.2 Toimintaympäristö...4 3 HENKILÖSTÖ...4 3.1 Henkilökunta...4 3.2 Vakinaiset virat...4 3.3

Lisätiedot

2. Summaaristen riita-asioiden keskittäminen. 1. Yleistä. Pohjois-Savon käräjäoikeus. Lausunto Asia: OM 6/41/2016

2. Summaaristen riita-asioiden keskittäminen. 1. Yleistä. Pohjois-Savon käräjäoikeus. Lausunto Asia: OM 6/41/2016 Pohjois-Savon käräjäoikeus Lausunto 10.03.2017 Asia: OM 6/41/2016 Summaaristen riita-asioiden keskittäminen 1. Yleistä Kannatatteko yleisellä tasolla mietinnössä ehdotettuja muutoksia? Pohjois-Savon käräjäoikeus

Lisätiedot

Hovioikeuksien ratkaisut 2008

Hovioikeuksien ratkaisut 2008 Oikeus 2009 Hovioikeuksien ratkaisut 2008 Hovioikeuksissa ratkaistujen asioiden määrä laski vuonna 2008 Hovioikeudet ratkaisivat Tilastokeskuksen mukaan 11 547 asiaa vuonna 2008. Määrä on 4,4 prosenttia

Lisätiedot

Talousarvioesitys 2016

Talousarvioesitys 2016 03. Muiden tuomioistuinten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 254 823 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää myös luvan saaneista oikeudenkäyntiavustajista annetusta laista

Lisätiedot

Hailuodon peruskoulu Maahanmuuttajaoppilaan ohjaussuunnitelma

Hailuodon peruskoulu Maahanmuuttajaoppilaan ohjaussuunnitelma Hailuodon peruskoulu Maahanmuuttajaoppilaan ohjaussuunnitelma Ohjaus ennen opintojen alkua Ohjaus maahanmuuttajaoppilaan opintojen alkaessa TEHTÄVÄ TEHTÄVÄN SISÄLTÖ JA AJOITUS VASTUUHENKILÖT MUUTA Oppilaan

Lisätiedot

viraston toimenpiteistä.

viraston toimenpiteistä. 1(11) POHJOIS SUOMEN HALLINTO-OIKEUS 19.1.2017 HP 4/17 TYÖJÄRJESTYS I Yleiset määräykset 1 Soveltamisala II Hallinto-oikeuden johtaminen 2 Ylituomari 3 Johtamisen perusperiaatteet Tässä työjärjestyksessä

Lisätiedot

Sihteerintöiden tehostaminen Helsingin hovioikeus

Sihteerintöiden tehostaminen Helsingin hovioikeus Sihteerintöiden tehostaminen Helsingin hovioikeus Rantanen, Elina Salmi, Ida 2011 Hyvinkää Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Hyvinkää Sihteerintöiden tehostaminen Helsingin hovioikeus Elina Rantanen Ida

Lisätiedot

TeamCHAMPION TeamCHAMPION wiki.tut.fi/champion

TeamCHAMPION TeamCHAMPION wiki.tut.fi/champion 1 TYÖPAJAN ASKELEET 2 Valmistautuminen Alustus Tiimitilanteet Tiimiroolit Tulokset Analysointi Toimenpiteet Yhteenveto VALMISTAUTUMINEN 3 Työpajan luonti Fasilitoija luo tiimiroolityökaluun uuden työpajan.

Lisätiedot

HELSINGIN KÄRÄJÄOIKEUS Laamanni Tuomas Nurmi

HELSINGIN KÄRÄJÄOIKEUS Laamanni Tuomas Nurmi HELSINGIN KÄRÄJÄOIKEUS Laamanni Tuomas Nurmi 27.9.2016 Eduskunnan lakivaliokunnalle Helsingin käräjäoikeuden lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2017 Tuomioistuinten

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 5 päivänä syyskuuta 2002 N:o Laki. N:o 768. oikeudenkäymiskaaren muuttamisesta

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 5 päivänä syyskuuta 2002 N:o Laki. N:o 768. oikeudenkäymiskaaren muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2002 Julkaistu Helsingissä 5 päivänä syyskuuta 2002 N:o 768 775 SISÄLLYS N:o Sivu 768 Laki oikeudenkäymiskaaren muuttamisesta... 3791 769 Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun

Lisätiedot

Lausunto Sähköisen asiankäsittelyn käytön lisäämiseen tähtäävältä osin esitystä on pidettävä perusteltuna.

Lausunto Sähköisen asiankäsittelyn käytön lisäämiseen tähtäävältä osin esitystä on pidettävä perusteltuna. Varsinais-Suomen käräjäoikeus Lausunto 07.03.2017 Asia: OM 6/41/2016 Summaaristen riita-asioiden keskittäminen 1. Yleistä Kannatatteko yleisellä tasolla mietinnössä ehdotettuja muutoksia? Emme kannata

Lisätiedot

Ydinosaajat Suurhankkeiden osaamisverkosto Pohjois-Suomessa (S20136) 27. huhtikuuta 2017 / 1 TYÖPAIKKAOHJAUKSEN VALMENNUSOPAS

Ydinosaajat Suurhankkeiden osaamisverkosto Pohjois-Suomessa (S20136) 27. huhtikuuta 2017 / 1 TYÖPAIKKAOHJAUKSEN VALMENNUSOPAS Ydinosaajat Suurhankkeiden osaamisverkosto Pohjois-Suomessa (S20136) 27. huhtikuuta 2017 / 1 TYÖPAIKKAOHJAUKSEN VALMENNUSOPAS SISÄLLYS... 1. Perehdyttämisen tavoitteet... 3 2. Suomen koulutusjärjestelmä...

Lisätiedot

1. sähköisesti virastopostiin tai muistitikulla/dvd:llä/cd:llä 2. paperisena postitse tai tiskille

1. sähköisesti virastopostiin tai muistitikulla/dvd:llä/cd:llä 2. paperisena postitse tai tiskille SÄHKÖINEN JUTTUKANSIO 1. Yleiset periaatteet käräjäoikeuden asiakirjaliikenteestä Yleiskansliaan saapuu oikeudenkäyntiasiakirjoja: 1. sähköisesti virastopostiin tai muistitikulla/dvd:llä/cd:llä 2. paperisena

Lisätiedot

24.10.2007. Dnro 4111/2/06. Ratkaisija: Apulaisoikeusasiamies Petri Jääskeläinen. Esittelijä: Oikeusasiamiehensihteeri Pasi Pölönen

24.10.2007. Dnro 4111/2/06. Ratkaisija: Apulaisoikeusasiamies Petri Jääskeläinen. Esittelijä: Oikeusasiamiehensihteeri Pasi Pölönen 24.10.2007 Dnro 4111/2/06 Ratkaisija: Apulaisoikeusasiamies Petri Jääskeläinen Esittelijä: Oikeusasiamiehensihteeri Pasi Pölönen ASIAKIRJOJEN ARKISTOIMATTA JÄTTÄMINEN JA SALASSAPITOMÄÄRÄYKSEN ANTAMINEN

Lisätiedot

Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2011

Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2011 VALTAKUNNANSYYTTÄJÄNVIRASTON TYÖJÄRJESTYS Dnro 52/03/11 Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2011 Syyttäjälaitoksesta annetun lain (439/2011) 16 :n nojalla vahvistan, apulaisvaltakunnansyyttäjää ja

Lisätiedot

Lausunto Käräjäoikeus kannattaa yleisellä tasolla esitettyjä muutoksia lukuun ottamatta summaaristen asioiden keskittämistä.

Lausunto Käräjäoikeus kannattaa yleisellä tasolla esitettyjä muutoksia lukuun ottamatta summaaristen asioiden keskittämistä. Ylivieska-Raahen käräjäoikeus Lausunto 07.03.2017 Asia: OM 6/41/2016 Summaaristen riita-asioiden keskittäminen 1. Yleistä Kannatatteko yleisellä tasolla mietinnössä ehdotettuja muutoksia? Käräjäoikeus

Lisätiedot

KÄRÄJÄOIKEUKSIIN SAAPUNEET ASIAT

KÄRÄJÄOIKEUKSIIN SAAPUNEET ASIAT KÄRÄJÄOIKEUKSIIN SAAPUNEET ASIAT 1.1.-31.12.2015 21.1.2016 Alioikeus Rikos- Muut rikos- Pakko- Sakon Maaoikeus- Laajat Erill. turv.- Summaa- Avio- Muut Velka- Yritys- Konk. Ulosotto- Yhasiat oik.asiat

Lisätiedot

Käräjäoikeuksien työtilastoja vuodelta 2009

Käräjäoikeuksien työtilastoja vuodelta 2009 Toiminta ja hallinto Verksamhet och förvaltning 32/2010 Käräjäoikeuksien työtilastoja vuodelta 2009 32/2010 Käräjäoikeuksien työtilastoja vuodelta 2009 Edita Prima Oy, Helsinki 2010 1.4.2010 Julkaisun

Lisätiedot

Edunvalvontaan esitetyn kuuleminen alioikeudessa

Edunvalvontaan esitetyn kuuleminen alioikeudessa M a t t i K u u l i a l a Edunvalvontaan esitetyn kuuleminen alioikeudessa Yliopistollinen väitöskirja, joka Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan suostumuksella esitetään julkisesti tarkastettavaksi

Lisätiedot

Käräjäoikeuksien rikosasioiden ratkaisut 2011

Käräjäoikeuksien rikosasioiden ratkaisut 2011 Oikeus 2012 Käräjäoikeuksien rikosasioiden ratkaisut 2011 Käräjäoikeuksissa ratkaistujen rikosasioiden määrä pysyi edellisen vuoden tasolla Vuonna 2011 käräjäoikeuksissa ratkaistiin Tilastokeskuksen mukaan

Lisätiedot

Puhujina: Asiamies, VT Keijo Kaivanto, AKHA TALOYHTIÖ 2013

Puhujina: Asiamies, VT Keijo Kaivanto, AKHA TALOYHTIÖ 2013 Riidanratkaisumenettelyt asuntoosakeyhtiössä ja hyvä hallintotapa Puhujina: Asiamies, VT Keijo Kaivanto, AKHA 1 Hyvä hallintotapa Yhdenvertaisuusperiaate Läpinäkyvyys Ennakointi Ei vielä erillistä suositusta

Lisätiedot

Markkinaoikeuden työjärjestys

Markkinaoikeuden työjärjestys Markkinaoikeuden työjärjestys 2 (10) SISÄLLYS 1. YLEISET MÄÄRÄYKSET... 3 1 Soveltamisala... 3 2. TOIMINNAN JOHTAMINEN... 3 2 Johtamistoiminta... 3 3 Johtamisen perusperiaatteet... 3 4 Tavoitteiden asettaminen...

Lisätiedot

Koulutus 12.1.2015. Suomen Asianajajaliitto. Asianajaja Riitta Leppiniemi ja asianajaja Jarkko Männistö

Koulutus 12.1.2015. Suomen Asianajajaliitto. Asianajaja Riitta Leppiniemi ja asianajaja Jarkko Männistö Koulutus 12.1.2015 Suomen Asianajajaliitto Asianajaja Riitta Leppiniemi ja asianajaja Jarkko Männistö Tämän päivän aiheena rikosasiat Rikosprosessi ennen oikeudenkäyntiä Mitä tapahtuu esitutkinnassa ja

Lisätiedot

1992 vp - HE 252. Hallituksen esitys Eduskunnalle käräjäoikeuslaiksi

1992 vp - HE 252. Hallituksen esitys Eduskunnalle käräjäoikeuslaiksi 1992 vp - HE 252 Hallituksen esitys Eduskunnalle käräjäoikeuslaiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi käräjäoikeuslaki. Esitys on osa alioikeusuudistusta. Vuonna 1987

Lisätiedot

Vakuutusoikeus. Käyntiosoite: kirjaamo (ma pe 8.00 16.15) Ratapihantie 9, 00520 Helsinki

Vakuutusoikeus. Käyntiosoite: kirjaamo (ma pe 8.00 16.15) Ratapihantie 9, 00520 Helsinki Vakuutusoikeus Postiosoite: PL 1005, 00521 Helsinki Käyntiosoite: kirjaamo (ma pe 8.00 16.15) Ratapihantie 9, 00520 Helsinki Puhelinnumeroita: Vaihde 029 564 3200 Kirjaamo 029 564 3210 Tiedottajalakimies

Lisätiedot

Erilaisille oppijoille selkeyttä jatkosuunnitelmiin

Erilaisille oppijoille selkeyttä jatkosuunnitelmiin Erilaisille oppijoille selkeyttä jatkosuunnitelmiin Tiina Myllymäki Projektivastaava / Työhönvalmentaja 3kk Ohjaava työhönvalmennuspalvelu projekti 3kk Ohjaava työhönvalmennuspalvelu projekti (2015 2017)

Lisätiedot

Oikeusjärjestelmää tutuksi koululaisille Case: Helsingin käräjäoikeuden esittelyvideo

Oikeusjärjestelmää tutuksi koululaisille Case: Helsingin käräjäoikeuden esittelyvideo Oikeusjärjestelmää tutuksi koululaisille Case: Helsingin käräjäoikeuden esittelyvideo Holmberg Heidi Nielikäinen Elli-Noora 2011 Hyvinkää Laurea ammattikorkeakoulu Hyvinkää Oikeusjärjestelmää tutuksi koululaisille

Lisätiedot

Riidanratkaisu. Käsikirja yritykselle. Klaus Nyblin

Riidanratkaisu. Käsikirja yritykselle. Klaus Nyblin Riidanratkaisu Käsikirja yritykselle Klaus Nyblin TALENTUM Helsinki 2012 Copyright 2012 Talentum Media Oy ja tekijä Taitto: NotePad, www.notepad.fi Kansi: Lauri Karmila ISBN: 978-952-14-1815-0 BALTO print,

Lisätiedot

Erityismenettelyt liittyen anonyymiin todisteluun

Erityismenettelyt liittyen anonyymiin todisteluun Erityismenettelyt liittyen anonyymiin todisteluun YLEINEN OHJE Dnro 28/31/15 29.2.2016 Voimassa 1.3.2016 - toistaiseksi Käyntiosoite Postiosoite Puhelin Telekopio Sähköpostiosoite Albertinkatu 25 A PL

Lisätiedot

Korkeimman oikeuden ratkaisut 2010

Korkeimman oikeuden ratkaisut 2010 Oikeus 0 Korkeimman oikeuden ratkaisut 00 Korkeimmassa oikeudessa ratkaistiin 00 asiaa vuonna 00 Korkein oikeus ratkaisi vuonna 00 kaikkiaan asiaa, mikä on 0 asiaa vähemmän kuin vuotta aiemmin. Suurin

Lisätiedot

Käräjäoikeuden toimistosihteerin ja laamannin tekemiksi epäillyt virkarikokset

Käräjäoikeuden toimistosihteerin ja laamannin tekemiksi epäillyt virkarikokset ANONYMISOITU PÄÄTÖS 06.08.2010 Dnro OKV/5/31/2009 1/16 ASIA Käräjäoikeuden toimistosihteerin ja laamannin tekemiksi epäillyt virkarikokset ASIAN VIREILLETULO Vaasan hovioikeus on 30.1.2009 saattanut oikeuskanslerin

Lisätiedot

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS VIRKAMIESLAUTAKUNTA ASIA 16/2012 VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS Päätös nro 47/2012 7.9.2012 Asia Korvausvaatimus Korvausvaatimuksen tekijä A Virasto Käräjäoikeus Korvausvaatimus A on vaatinut, että käräjäoikeus

Lisätiedot

Lakivaliokunta on antanut asiasta mietinnön (LaVM 12/2002 vp). Nyt koolla oleva eduskunta on hyväksynyt seuraavat

Lakivaliokunta on antanut asiasta mietinnön (LaVM 12/2002 vp). Nyt koolla oleva eduskunta on hyväksynyt seuraavat ('86 811$19$67$86YS +DOOLWXNVHQ HVLW\V ODLNVL RLNHXGHQNl\PLVNDD UHQ MD HUlLGHQ PXLGHQ ODNLHQ ULLWDDVLDLQ YDO PLVWHOXD SllNlVLWWHO\l VHNl KDNHPXVDVLRLGHQ NlVLWWHO\lNRVNHYLHQVllQQ VWHQPXXWWDPLVHVWD $VLD

Lisätiedot

Käräjäoikeuksien rikosasioiden ratkaisut 2012

Käräjäoikeuksien rikosasioiden ratkaisut 2012 Oikeus 2013 Käräjäoikeuksien rikosasioiden ratkaisut 2012 Käräjäoikeuksissa ratkaistujen rikosasioiden määrä pieneni hieman Vuonna 2012 käräjäoikeuksissa ratkaistiin Tilastokeskuksen mukaan 63 600 rikosoikeudellista

Lisätiedot

Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelut Päivähoito 30.9.2009. Ydinprosessi: KASVATUSKUMPPANUUDEN ALOITTAMINEN

Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelut Päivähoito 30.9.2009. Ydinprosessi: KASVATUSKUMPPANUUDEN ALOITTAMINEN Ydinprosessi: KASVATUSKUMPPANUUDEN ALOITTAMINEN Onnistuneen kasvatuskumppanuuden aloittamisen kannalta on tärkeää, että päivähoitoa koskevaa tietoa on saatavilla kun tarve lapsen päivähoidolle syntyy.

Lisätiedot

Lastensuojelun edunvalvonta

Lastensuojelun edunvalvonta Lastensuojelun edunvalvonta Lastensuojelun edunvalvontahanke 2005-2011 Pelastakaa lasten, Ensi- ja turvakotien liiton, Nuorten ystävien ja soslapsikylien yhteishanke, jota RAY rahoittaa Lapselle tulee

Lisätiedot

Hovioikeuksien ratkaisut 2009

Hovioikeuksien ratkaisut 2009 Oikeus 2011 Hovioikeuksien ratkaisut 2009 Hovioikeuksissa ratkaistiin 11 300 asiaa vuonna 2009 Hovioikeudet ratkaisivat 11 264 asiaa vuonna 2009, mikä on 2,5 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Rikosoikeudellisia

Lisätiedot

Liite 1. SAKARI- järjestelmään sekä rikosasioiden käsittelyyn sisältyvät tiedot ja asiakirjat

Liite 1. SAKARI- järjestelmään sekä rikosasioiden käsittelyyn sisältyvät tiedot ja asiakirjat Liite 1 SAKARI- järjestelmään sekä rikosasioiden käsittelyyn sisältyvät SISÄLLYSLUETTELO SYNTYVÄT TIEDOT, ASIAKIRJAKOKONAISUUDET JA ASIAKIRJAT...2 SAKARI -JÄRJESTELMÄÄN SISÄLTYVÄT TIEDOT...2 ASIAKIRJAN

Lisätiedot

Erityistuomioistuimet 2008

Erityistuomioistuimet 2008 Oikeus 009 Erityistuomioistuimet 008 Erityistuomioistuimissa ratkaistut asiat vuonna 008 Vuonna 008 vakuutusoikeuteen saapui uutta lainkäyttöasiaa, mikä on 3 vähemmän kuin edellisenä vuonna. Vakuutusoikeus

Lisätiedot

Laki. jolle lakivaliokunta on antanut asiasta mietintönsä n:o 11/1998 vp, on hyväksynyt seuraavat

Laki. jolle lakivaliokunta on antanut asiasta mietintönsä n:o 11/1998 vp, on hyväksynyt seuraavat EV 134/1998 vp - HE 41/1998 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi lähestymiskiellosta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys n:o. 4~11~?8 vp _I_aiks~

Lisätiedot

VASTUULLINEN KESÄDUUNI 2011 -KYSELY

VASTUULLINEN KESÄDUUNI 2011 -KYSELY VASTUULLINEN KESÄDUUNI 20 -KYSELY TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN 3.5.20 kesäduuni 20 - kysely / T-Media Oy 2 TAUSTAMUUTTUJAT Mukana vastuullinen kesäduuni 20 -kampanjassa Työnantajan tyyppi Työnantajan koko

Lisätiedot

Oikeustradenomiharjoittelu käräjäoikeudessa

Oikeustradenomiharjoittelu käräjäoikeudessa Oikeustradenomiharjoittelu käräjäoikeudessa Honkanen, Suvi Häkkinen, Emilia 2010 Laurea Hyvinkää Laurea ammattikorkeakoulu Laurea Hyvinkää Oikeustradenomiharjoittelu käräjäoikeudessa Suvi Honkanen Emilia

Lisätiedot

PL VAASA Oikeusministeriö PL VALTIONEUVOSTO

PL VAASA Oikeusministeriö PL VALTIONEUVOSTO VAASAN HOVIOIKEUS LAUSUNTO summaarisista asioista PL 217 65101 VAASA 17.03.2017 Oikeusministeriö PL 25 00023 VALTIONEUVOSTO Viite: Oikeusministeriön lausumapyyntö 8.2.2017 työryhmän mietinnöstä Summaaristen

Lisätiedot