Sosiaalinen yritys. Mahis työhön projektin väliseminaari. Projektipäällikkö Ellen Vogt ESPINNO-hanke

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sosiaalinen yritys. Mahis työhön projektin väliseminaari. Projektipäällikkö Ellen Vogt ESPINNO-hanke"

Transkriptio

1 Työllistymisen i polut työpaja: Sosiaalinen yritys Mahis työhön projektin väliseminaari Projektipäällikkö Ellen Vogt ESPINNO-hanke Diakonia-ammattikorkeakoulu

2 Etelä-Suomen palveluinnovaatiot ( ) Etelä-Suomen EAKR-ohjelma Uudet palveluinnovaatiot: Avustavien tehtävien analysointi ja tuotteistus hyvinvointipalveluissa Sosiaaliset kriteerit kuntien hankinnoissa Vajaakuntoisten, t kehitysvammaisten i t tai muuten vaikeassa työmarkkinatilanteessa olevien henkilöiden ammattikoulutuksen ja työllistymismahdollisuuksien kehittäminen Palvelusetelin käytön laajentamismahdollisuuksien selvittäminen + sosiaaliset kriteerit Sosiaalisen yritystoiminnan edistäminen =>Työvoiman laajentaminen, hyvinvoinnin lisääminen, osallisuuden lisääminen, sosiaalisen ja yhteiskunnallisen yrittäjyyden tukeminen

3 Kumppanit THL (hallinnoija) Diakonia-ammattikorkeakoulu Espoon kaupunki Kymenlaakson erityishuollon kuntayhtymä Lappeenrannan kaupunki Laurea-ammattikorkeakoulu

4 Tulokset Avustavat tehtävät analysoitu ja tuotteistettu 6 Espoon hyvinvointipalveluiden pilottikohteessa Opas palveluinnovaatioista Toteutettu x määrä palveluiden kilpailutuksia käyttäen sosiaalisia kriteereitä Luotu mittarit sosiaalisten tavoitteiden toteutumisen osoittamiseen Toteutettu opas sosiaalisten kriteereiden käytöstä kuntien hankinnoissa Yhteistyössä: Kuntaliitto, Tampereen kaupunki, Oulun kaupunki, Kymenlaakson erityishuollon kuntayhtymä ja Lappeenrannan kaupunki

5 Esityksen rakenne Sosiaalisen yrittäjyyden taustaa Millainen i on suomalainen sosiaalinen yritys? Sosiaalisten yritysten nykytilanne Suomessa

6 SOSIAALISEN YRITTÄJYYDEN TAUSTAA

7 Määrittelyn vaikeus Ei ole olemassa yhtä yleisesti hyväksyttyä euroopalaista tai kansainvälistä sosiaalisen yrityksen määritelmää. Olemassa monia erilaisia määritelmiä, joihin voi sisältyä hyvin erilaisia reunaehtoja ja määritteitä: työllistettävistä kohderyhmistä sosiaalisen yrityksen tarkoituksesta k t voitontavoittelusta voitonjaon rajoittamisesta Lähde: Paavo Saikkonen , HOT-hanke

8 Miksi i sosiaaliset yritykset t ovat tulleet t ajankohtaisiksi ik i Euroopassa? Useimmissa EU-maissa ongelmina Pysyvä rakenteellinen työttömyys Monilla heikossa työmarkkina-asemassa asemassa olevilla ryhmillä vaikeuksia työllistyä hyvänkin talouskasvun aikana Väestön ikääntyminen Työllisyyttä nostettava hyvinvoinnin ylläpitämiseksi Kaikki työvoima käyttöön! Yhteiskunnallisia palveluja tarvitaan entistäkin enemmän Väestön ikääntyminen Yksilöiden palvelutarpeiden/-vaateiden kasvu Perinteiset toimenpiteet eivät ole osoittautuneet riittäviksi Sosiaalinen yritys yksi institutionaalinen innovaatio muiden joukossa Lähde: Mukaellen Paavo Saikkonen , HOT-hanke

9 Lakeja sosiaalisista yrityksistä EU-maissa Lait Belgia 1995, Suomi 2004, Liettua 2004, Italia 2006, Britannian Community Interest Company 2005 Social Enterprise, Social Firm Ruotsin rajoitetun voitonjaon yhtiö 2006 Lait sosiaalisista osuuskunnista Italia 1991 Espanja, Kreikka, Portugali, Ranska ja Puola 2006 Lähde: Mukaellen Paavo Saikkonen , HOT-hanke

10 Yhtenäistä 2000-luvun määritelmissä Yhä useammin painottuu sosiaalisen yrityksen markkinalähtöisyys: Sosiaalinen yritys saa toimeentulonsa ensisijaisesti myymällä tuotteitaan ja palveluitaan Sosiaalinen yritys toimii yhteiskunnallisen tavoitteen hyväksi tai työllistää vaikeassa työmarkkinaasemassa olevia Tavoittelee voittoa, mutta sijoittaa voittonsa ensisijaisesti yrityksen tai yhteisön kehittämiseen ei omistajiensa eduksi Lähde: Paavo Saikkonen , HOT-hanke

11 SOSIAALINEN YRITYS SUOMESSA Lähde: Mukaellen Paavo Saikkonen , HOT-hanke

12 Sosiaalinen yritys Suomessa: lähtökohdat Vuoteen 2004 mennessä Suomessa ei omaa lakia sosiaalisille yrityksille Lähes kaikissa Euroopan maissa sosiaalista yrittäjyyttä säädelty lailla Erityisesti pyritty vaikuttamaan vammaisten alhaiseen työllistymisasteeseen Lakiesitys annettiin syksyllä 2003 Laki sosiaalista yrityksistä (1351/2003) tuli voimaan Lakia on uudistettu tt tämän ä jälkeen ja muutokset t tulivat t voimaan Muutoksia lähinnä määrittelyihin ja palkkatukien laskentaperusteisiin

13 Mikä on suomalainen sosiaalinen yritys? (1/2) Yritys yritysten y joukossa merkitty kaupparekisteriin palvelujen hyödykkeiden tuottaja samalla tavalla kuin muutkin yritykset voi toimia millä tahansa toimialalla maksaa kaikille työntekijöille alan työehtosopimuksessa täysin työkykyiselle sovitun palkan

14 Mikä on suomalainen sosiaalinen yritys?(2/2) Erityiset piirteet Työntekijöistä vähintään 30 % on työvoimatoimiston osoittamia vajaakuntoisia tai pitkäaikaistyöttömiä vähintään yksi vajaakuntoinen yrittäjää ei lasketa tähän kiintiöön On hyväksytty työministeriön sosiaalisten yritysten rekisteriin Väljemmät työhallinnon tukien myöntämisperusteet kuin tavallisilla yrityksillä Palkkatuki Työllisyyspoliittinen avustus

15 Kohderyhmien h määrittelyt t Pitkäaikaistyötön = työtön työnhakija, joka on ollut yhtäjaksoisesti 12 kuukautta työttömänä työnhakijana tai työnhakijaa, joka on ollut useammassa työttömyysjaksossa yhteensä vähintään 12 kuukautta työttömänä työnhakijana (7, 5 mom.) Vaikeasti työllistyvä = työmarkkinatukeen oikeutettu työtön työnhakija, joka on saanut työmarkkinatukea työttömyytensä perusteella vähintään 500 päivää tai jonka oikeus työttömyyspäivärahaan yy on päättynyt y (7, 12 mom.) Vajaakuntoinen = henkilöasiakas, jonka mahdollisuudet saada sopivaa työtä, säilyttää työ tai edetä työssä ovat huomattavasti vähentyneet asianmukaisesti todetun vamman, sairauden tai vajavuuden takia. (7, 6 mom.) Lähde: Laki julkisesta työvoimapalvelusta (1295/2002)

16 Palkkatukivertailu - summat noin-summia, laskettu päiväkohtaisista korvauksista - palkkatuki on aina harkinnanvarainen, työ- ja elinkeinotoimisto tekee päätökset Tavallinen yritys Määrärahojen puitteissa Sosiaalinen yritys Määrärahat varattu Vajaakuntoinen 843 eur/ kk, kesto 6-24 kk 50 % palkk.kustannuksista, kesto 36 kk (max 1300 eur/ kk) tai 843 eur/ kk, kesto 36 kk Pitkäaikaistyötön eur/ kk, kesto 6-10 kk 50 % palkk.kustannuksista, kustannuksista kesto 24 kk (max 1300 eur/ kk) tai 843 eur/ kk, kesto 24 kk Vaikeasti työllistyvä vajaakuntoinen 1001 eur/ kk, kesto 12 kk + 527/ kk, kesto 12 kk 1001 eur/ kk, kesto 24 kk eur/kk, kesto 12 kk Vaikeasti työllistyvä 1001 eur/ kk, kesto 12 kk eur/kk, kesto 12 kk 1001 eur/kk, kesto 24 kk Lähde: Pirkanmaan Syke projekti 2008

17 Sosiaalisen yrityksen työllisyyspoliittinen liitti avustus Voidaan myöntää sosiaalisen yrityksen perustamiseen ja toiminnan vakiinnuttamiseen. Ei myönnetä liiketoiminnasta aiheutuviin kustannuksiin eikä investointeihin. Avustuksen myöntämisen ehtona on yhtiöjärjestyksessä oleva maininta yrityksen tavoitteesta työllistää heikossa työmarkkina-asemassa olevia henkilöitä. Sosiaaliset yritykset voivat saada avustusta enimmillään 75 prosenttia hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista, kunnat ja kuntayhtymät 50 prosenttia. Avustusta voidaan myöntää enintään viiden vuoden ajaksi kerrallaan. Yritystoiminnan käynnistämis- ja vakiinnuttamiskustannuksiin voidaan myöntää avustusta vain ajaksi, jonka yritystoiminnan käynnistämisen ja vakiinnuttamisen arvioidaan kestävän. Avustusta voidaan maksaa ennakkoon enintään 50 prosenttia. Kullekin kalenterivuodelle tehdään oma rahoituspäätös. Avustuksen myöntää TE-keskuksen työvoimaosasto. Lisätietoja: Työministeriön ohje työllisyyspoliittisesta avustuksesta (O/4/2007 TM)

18 Muita sosiaalisen yrittäjän tukia Työolosuhteiden järjestelytuki työllistyvälle henkilölle työkoneet, työmenetelmät ja olosuhteet tai/ja henkilökohtainen ohjaus Lisätietoja: Työministeriön ohje ammatinvalinta- ja urasuunnittelupalveluja saavan ja vajaakuntoisen henkilöasiakkaan tukemiseen liittyvistä toimenpiteistä ja etuuksista (O/1/2006 TM). Starttirahatti noin euroa kuukaudessa enintään 18 kuukauden ajan. Lisätietoja: Työministeriön ohje työllistämistukijärjestelmästä sekä työmarkkinatuen työharjoittelusta ja työelämävalmennuksesta (O/21/2005 TM). Aloittavan yrittäjän tuki eli KELA:n elinkeinotuki vajaakuntoisille Avustuksen määrä perustuu tarpeellisuus- ja kohtuullisuus-harkintaan. Se on enintään 80 % hyväksyttävistä kokonais-kustannuksista. kustannuksista. Suurin mahdollinen elinkeinotuki on euroa. Lisätietoja: -> kuntoutus -> ammatillinen kuntoutus -> elinkeinotuki Yrityksen kehittämisavustus Voidaan myöntää sosiaalisen yrityksen investointiin korotettuna säädösten määrittelemien enimmäismäärien puitteissa. Yrityksen kehittämisavustusta voidaan myöntää sosiaaliselle yritykselle myös yrityksen kilpailukykyä parantaviin kehittämishankkeisiin yrityksen kilpailukykyä parantaviin kehittämishankkeisiin. Kaikille yrityksille tarkoitettu yritysten tuki- ja rahoitusmuodot

19 NYKYTILANNE

20 Nykytilanne 1/2 Työministeriön rekisteriin merkitty mennessä 208 sosiaalista yritystä Perustamisessa erotettavissa kolme tyyppiaaltoa Työkeskusten tai muiden sosiaalisen työllistämisen toimialan organisaatioiden tai niiden osien rekisteröitymisen vaihe Pienyritysten perustamisen vaihe (SYKE-projekti projekti, Pirkanmaa) Kunnallisten sos.yritysten perustamisen vaihe Tarkkaa tietoa yrityksiin työllistyneiden henkilöiden määrästä ei tällä hetkellä ole TEM tehnyt kyselyn 206 sos.yritykselle syyskuussa 2009 Ainoastaan 110 yritystä vastasi Näissä työllistettyinä 264 vajaakuntoista ja 343 pitkäaikaistyötöntä henkilöä Lisäkysely lähetetty niille, jotka eivät vastanneet

21 Nykytilanne 2/2 Sosiaalisen yrityksen työllisyysvaikutukset jääneet hyvin pieniksi Työllistettyjen yj lukumäärät hyvin pieniä Nyt nähtävissä että rekisteristä poistuu /on poistettava lukuisa määrä yrityksiä Sosiaalisen yrityksen kriteerit eivät enää täyty Työllistettynä pitkäaikaistyöttömiä, mutta ei vajaakuntoisia henkilöitä Sosiaalisen yrityksen lain uudistamiselle suuri paine TEM käynnistänyt ESR-rahoituksella valtakunnallisen sosiaalisten yritysten kehittämishankkeen Yhteinen yritys ( ). Tehtävät: tuottaa tietoa ja tehdä kehittämisehdotuksia, jotta TEM voi mm. arvioida sosiaalisten yritysten lakia ja sosiaalisten yritysten toimintaedellytyksiin liittyviä seikkoja monipuolisen, tulevaisuussuuntautuneen tiedon pohjalta. toimia tukirakenteena alue- ja paikallishallinnon viranomaisille (TE-keskukset ja TE-toimistot) ja sosiaalisen yrityksen perustamista tai liiketoiminnan kehittämistä suunnitteleville. Kumppanuushanke Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (hallinnointi, johto), Syfo, Diakoniaammattikorkeakoulu ja Suomen Uusyrityskeskukset ry) Lisätietoja:

K H A B SOSIAALISEN TYÖLLISTÄMISEN TOIMIALA - PALVELUILLA TASA-ARVOA TYÖLLISYYTEEN. Valtakunnallinen työpajayhdistys ry ja VATES-säätiö

K H A B SOSIAALISEN TYÖLLISTÄMISEN TOIMIALA - PALVELUILLA TASA-ARVOA TYÖLLISYYTEEN. Valtakunnallinen työpajayhdistys ry ja VATES-säätiö ÖTY L K H A B C T TYÖ SOSIAALISEN TYÖLLISTÄMISEN TOIMIALA - PALVELUILLA TASA-ARVOA TYÖLLISYYTEEN Valtakunnallinen työpajayhdistys ry ja VATES-säätiö Anne Välimaa, Pasi Ylipaavalniemi, Suvi Pikkusaari,

Lisätiedot

OHJE. Kumoaa/muuttaa ohjeen (pvm, nro): Työministeriön ohje investoinneista, työllisyyspoliittisesta projektituesta ja omatoimisuusavustuksesta

OHJE. Kumoaa/muuttaa ohjeen (pvm, nro): Työministeriön ohje investoinneista, työllisyyspoliittisesta projektituesta ja omatoimisuusavustuksesta OHJE Päivämäärä Nro 5.9.2005 O/17/2005TM Jakelu: Työvoima- ja elinkeinokeskusten työvoimaosastot ja työvoimatoimistot Ohjeen nimi: Ohje työllisyyspoliittisesta projektituesta ja omatoimisuusavustuksesta

Lisätiedot

Yrityksen yhteiskuntavastuu ja sosiaalinen yritystoiminta

Yrityksen yhteiskuntavastuu ja sosiaalinen yritystoiminta Yrityksen yhteiskuntavastuu ja sosiaalinen yritystoiminta Kestävää työllisyyttä sosiaalisissa yrityksissä -projekti Kirsi Hanikka Päivi Korpela Arto Mähönen Christer Nyman 1 2 Yrityksen yhteiskuntavastuu

Lisätiedot

Sosiaalisen yrityksen perustamisopas

Sosiaalisen yrityksen perustamisopas Sosiaalisen yrityksen perustamisopas www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001 Sisältö Alkusanat 3 Miksi tämä opas? 4 Kannusteita ja hidasteita 6 Hyötyjä ja haasteita 7 Sosiaalinen yritys, ei aivan

Lisätiedot

Sosiaalisen työllistämisen toimialan käsitteet

Sosiaalisen työllistämisen toimialan käsitteet Sosiaalisen työllistämisen toimialan käsitteet Pasi Ylipaavalniemi Leena Sariola Janne Marniemi Terho Pekkala V A T E S K I R J A T VATES säätiö Valtakunnallinen työpajayhdistys ry Sosiaalisen työllistämisen

Lisätiedot

Vammaisten ja pitkäaikaissairaiden nuorten aktiivinen osallisuus

Vammaisten ja pitkäaikaissairaiden nuorten aktiivinen osallisuus Vammaisten ja pitkäaikaissairaiden nuorten aktiivinen osallisuus Kansallinen raportti Suomi Wyattville Road, Loughlinstown, Dublin 18, Ireland. - Tel: (+353 1) 204 31 00 - Fax: 282 42 09 / 282 64 56 email:

Lisätiedot

Aikuissosiaalityöhön kiinteästi liittyvien aktivointi

Aikuissosiaalityöhön kiinteästi liittyvien aktivointi Aikuissosiaalityöhön kiinteästi liittyvien aktivointi ti- ja työllistämi mis- palvelujen kustannuks tannuksia ja vaikutuks tuksia ANNE-MARI ULFVES, RAIJA LÄÄPERI, ANTTI RAUTIAINEN & KATI NÄRHI Julkaisija

Lisätiedot

HETYJ 81 Vuoden 2015 talousarviossa on työllisyyden hoitoon 10,184 miljoonan euron nettomääräraha.

HETYJ 81 Vuoden 2015 talousarviossa on työllisyyden hoitoon 10,184 miljoonan euron nettomääräraha. Henkilöstö- ja työllisyysjaosto 81 18.12.2014 Työllisyysohjelma vuodelle 2015 2847/01.00.00/2014 HETYJ 81 Vuoden 2015 talousarviossa on työllisyyden hoitoon 10,184 miljoonan euron nettomääräraha. Tulosalue

Lisätiedot

Sosiaalinen yrittäjyys kolmannella sektorilla

Sosiaalinen yrittäjyys kolmannella sektorilla Sosiaalinen yrittäjyys kolmannella sektorilla Selvitys yritystoiminnan lähtökohdista Turun alueella Kestävää työllisyyttä sosiaalisissa yrityksissä hanke Turun Seudun Työttömät TST ry Harri Laaksonen 1

Lisätiedot

Hanki taitoa! Koulutuksen ja työllistymisen tukimuodot

Hanki taitoa! Koulutuksen ja työllistymisen tukimuodot Hanki taitoa! Koulutuksen ja työllistymisen tukimuodot Hanki taitoa! Koulutuksen ja työllistymisen tukimuodot Invalidiliitto ry Sisällys Lukijalle...3 Yhdenvertaisuus työelämässä..3 Opiskelu ja ammatillinen

Lisätiedot

Työttömät työnhakijat sukupuolen ja koulutuksen mukaan joulukuussa 2014

Työttömät työnhakijat sukupuolen ja koulutuksen mukaan joulukuussa 2014 1 KITEEN KAUPUNGIN TYÖLLISYYSOHJELMA 2015 1. Johdanto Kiteen kaupungin ja koko Keski-Karjalan alueen työllisyys on heikentynyt viime vuosina. Vuoden 2014 lopussa Keski-Karjalassa oli työttömänä 1 588 henkilöä,

Lisätiedot

MAASEUDUN PIENTEN TÖIDEN EDISTÄMISEN TALOUDELLISET KANNUSTIMET JA NIIDEN RAJOITTEET

MAASEUDUN PIENTEN TÖIDEN EDISTÄMISEN TALOUDELLISET KANNUSTIMET JA NIIDEN RAJOITTEET 3 MAASEUDUN PIENTEN TÖIDEN EDISTÄMISEN TALOUDELLISET KANNUSTIMET JA NIIDEN RAJOITTEET Petra Lindqvist Eija Koski Kari Leinamo Vaasan yliopisto Levón-instituutti Julkaisu 123 Vaasa 2006 4 5 ESIPUHE Maaseutua

Lisätiedot

Kustaa Ylitalo, Pauliina Hildén, Eija Mannisenmäki. Otetta elämään Työttömyydestä työllistymiseen

Kustaa Ylitalo, Pauliina Hildén, Eija Mannisenmäki. Otetta elämään Työttömyydestä työllistymiseen Kustaa Ylitalo, Pauliina Hildén, Eija Mannisenmäki Otetta elämään Työttömyydestä työllistymiseen Raportti työllisyyspoliittisista hankkeista Hämeen ELY-keskuksen alueella 2011-2013 7 1 Kustaa Ylitalo,

Lisätiedot

Juho Kervinen, HTM. Pohjois-Karjalan sosiaaliturvayhdistys, KAJO-keskus. 19.5.2014, Joensuu

Juho Kervinen, HTM. Pohjois-Karjalan sosiaaliturvayhdistys, KAJO-keskus. 19.5.2014, Joensuu Raportti Pohjois-Karjalan työllisyyspoliittisten hankkeiden yhteistyöstä, esille nousseista teemoista sekä hankkeiden toimintaan vaikuttaneista lakimuutoksista ajalta 1998 2014 Juho Kervinen, HTM Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

Kehitysvammaisen henkilön työllistäminen. K-kauppiasliiton suositus

Kehitysvammaisen henkilön työllistäminen. K-kauppiasliiton suositus Kehitysvammaisen henkilön työllistäminen K-kauppiasliiton suositus K-KAUPPIASYRITTÄJILLE Kehitysvammaiset ovat olleet vähän käytetty voimavara työelämässä. Tähän mennessä kokemukset ovat kuitenkin hyviä.

Lisätiedot

Välittäjäorganisaatiot saavat. Pienet toimijat toimimaan

Välittäjäorganisaatiot saavat. Pienet toimijat toimimaan Välittäjäorganisaatiot saavat Pienet toimijat toimimaan Sisältö Pienet toimijat, suuret teot...3 Välittäjäorganisaatiot saavat Pienet toimijat toimimaan...4 Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry AVOT rakentaa

Lisätiedot

Vammaiset, vajaakuntoiset ja kuntoutujat työmarkkinoilla Opas työnantajille

Vammaiset, vajaakuntoiset ja kuntoutujat työmarkkinoilla Opas työnantajille Vammaiset, vajaakuntoiset ja kuntoutujat työmarkkinoilla Opas työnantajille Sisältö 1. Julkaisun tarkoitus... 1 2. Mitä tarkoitetaan vammaisella, vajaakuntoisella ja kuntoutujalla?... 2 3. Monimuotoinen

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 328/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kuntouttavasta työtoiminnasta annetun lain 13 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kuntouttavasta

Lisätiedot

LADUN MALLI. Vajaakuntoisten maahanmuuttajien työkyvyn kartoittamisen malli

LADUN MALLI. Vajaakuntoisten maahanmuuttajien työkyvyn kartoittamisen malli LADUN MALLI Vajaakuntoisten maahanmuuttajien työkyvyn kartoittamisen malli Lahden kaupunki, sosiaali ja terveystoimi, LATU maahanmuuttajille projekti LADUN MALLI Vajaakuntoisten maahanmuuttajien työkyvyn

Lisätiedot

Johdanto... 3. 4. Palvelut toisen asteen päättyessä, jos nuori ei työllisty... 24 Kelan palvelut... 24 TE-toimiston palvelut... 25

Johdanto... 3. 4. Palvelut toisen asteen päättyessä, jos nuori ei työllisty... 24 Kelan palvelut... 24 TE-toimiston palvelut... 25 MAST SISÄLTÖ Johdanto... 3 1. Palvelut peruskoulun lähestyessä loppua... 4 Tutustuminen toisen asteen ammatillisiin opintoihin... 4 Vammaispalvelun tukitoimet... 4 2. Palvelut peruskoulun päättymisen jälkeen...

Lisätiedot

kansainvälisistä toimintatavoista mallia Suomeen

kansainvälisistä toimintatavoista mallia Suomeen TYÖTÄ JULKISILLA HANKINNOILLA kansainvälisistä toimintatavoista mallia Suomeen SISÄLLYSLUETTELO Esipuhe...5 OSA I KONKREETTISIA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ TYÖLLISTÄMISEHDON SOVELTAMISEN HELPOTTAMISEKSI 1. Julkisten

Lisätiedot

EURAN KUNNAN VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA

EURAN KUNNAN VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA KAIKKI YHDESSÄ EURAN KUNNAN VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA EURAN KUNNAN SOSIAALITOIMEN JULKAISUJA 2006 2 EURAN KUNNAN VAMMAISPOLIITTINEN VISIO Vammaiset kunnan asukkaat ovat tasavertaisia muiden kuntalaisten

Lisätiedot

Missä lymyävät hyvät käytännöt?

Missä lymyävät hyvät käytännöt? Missä lymyävät hyvät käytännöt? Rakennetyöttömyys ja hyvät käytännöt rakennerahastoissa Sosiaalikehitys Oy Robert Arnkil, Timo Spangar, Jarmo Nieminen, Sari Pitkänen LTT-Tutkimus Oy Jari Karjalainen Työelämän

Lisätiedot

Moninainen ohjaus. Ohjaajien näkemyksiä ja kokemuksia ohjauksesta ja tasa-arvosta sosiaalisen työllistämisen toimialalla.

Moninainen ohjaus. Ohjaajien näkemyksiä ja kokemuksia ohjauksesta ja tasa-arvosta sosiaalisen työllistämisen toimialalla. Moninainen ohjaus Ohjaajien näkemyksiä ja kokemuksia ohjauksesta ja tasa-arvosta sosiaalisen työllistämisen toimialalla Pauliina Lampinen VATES KIRJAT MONINAINEN OHJAUS MONINAINEN OHJAUS Ohjaajien näkemyksiä

Lisätiedot

Työvoimapulaa monilla aloilla - vammaisten ihmisten työttömyysaste korkea

Työvoimapulaa monilla aloilla - vammaisten ihmisten työttömyysaste korkea Make It Work Make It Work This booklet is an introduction and guidelines to how to make your organisation s trainee programmes and internships open and accessible to everyone. Use the booklet as help to

Lisätiedot

Kirje nuorisotakuun alueellisille ja paikallisille toimijoille

Kirje nuorisotakuun alueellisille ja paikallisille toimijoille Dnro TEM066:00/2011 TEM/1740/00.04.01/2011 12.3.2013 Jakelussa mainituille Asia: NUORISOTAKUUN TOTEUTUS Kirje nuorisotakuun alueellisille ja paikallisille toimijoille Arvoisa vastaanottaja, Me allekirjoittaneet

Lisätiedot

Huonokuuloisten henkilöiden työkokeilu työllistyvyyden näkökulmasta

Huonokuuloisten henkilöiden työkokeilu työllistyvyyden näkökulmasta Huonokuuloisten henkilöiden työkokeilu työllistyvyyden näkökulmasta Raija-Liisa Kokko 0185462 Helena Bräysy 0417732 Pro gradu -tutkielma 6.5.2012 Kuntoutustiede 120 op SKUN3070 40 op Lapin yliopisto: YTK

Lisätiedot

Valtio tuli väliin. Rakenteellisten toimenpiteiden vaikutukset työelämän sukupuolisegregaatioon. Itä-Lapissa. Suvi Lyytinen (2013)

Valtio tuli väliin. Rakenteellisten toimenpiteiden vaikutukset työelämän sukupuolisegregaatioon. Itä-Lapissa. Suvi Lyytinen (2013) Valtio tuli väliin Rakenteellisten toimenpiteiden vaikutukset työelämän sukupuolisegregaatioon Itä-Lapissa Suvi Lyytinen (2013) Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Kemijärvi ja Itä-Lappi rakennemuutoksessa...

Lisätiedot

YRITYSTUKIOPAS. Ilmajoki

YRITYSTUKIOPAS. Ilmajoki YRITYSTUKIOPAS 2015 Ilmajoki Jalasjärvi Kauhava Kuortane Kurikka Lapua Seinäjoki 2 Sisällys 1 2 3 4 ALKUSANAT 4 YLEISTÄ YRITYSTUISTA 6 TUENMYÖNTÄJÄTAHOT 9 Leader-ryhmät 9 Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus 10

Lisätiedot