Meri-Porin lukion tietostrategia

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Meri-Porin lukion tietostrategia"

Transkriptio

1 Meri-Porin lukion tietostrategia Viimeisin muutos Meri-Porin lukion tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön strategia. Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön strategian eli tietostrategian tehtävänä on ohjata ja tukea Meri-Porin lukion toiminnan laadullista kehittymistä. Tietostrategian avulla huolehditaan siitä, että opettajilla on mahdollisuus mediatekniikan sekä sähköisten oppimateriaalien ja palvelujen pedagogiseen hyödyntämiseen työssään. Tietostrategia edellyttää, että koulun opetuksen tulee tukea oppilaan kehittymistä osallistuvaksi tietoyhteiskunnan jäseneksi ja antaa tilaisuuksia tietokoneiden, muun mediatekniikan ja tietoverkkojen ohjattuun ja itsenäiseen käyttämiseen. Meri-Porin ympäristötieteiden erityislukion opettajien hyvä pedagoginen ja tietotekninen osaaminen mahdollistavat oman työn ja koulun toiminnan kehittämisen sekä opetusmenetelmien uudistamisen. Tietostrategia edellyttää, että koko henkilöstöllä tulee olla mahdollisuus hankkimansa tieto- ja viestintätekniikan osaamisen ylläpitämiseen ja kehittämiseen. Tietostrategia edellyttää, että koulun teknisen varustelutason tulee tukea koulun perustehtävien laadukasta toteutumista sekä vähentää mahdollista eriarvoisuutta ja syrjäytymistä. Tämä tietostrategia määrittelee Meri-Porin lukion tietotekniikan hyväksikäytön ja kehittämisen suuntaviivat tuleville toimintavuosille. Nopean teknisen kehityksen seurauksena strategiaa tarkennetaan vuosittain.

2 2 SISÄLLYS Meri-Porin lukion tietostrategia Nykytilan 2008 analyysi Tietotekniset resurssit...3 Tietoliikennearkkitehtuuri...3 Laitearkkitehtuuri...3 Ohjelma-arkkitehtuuri...3 Tietoarkkitehtuuri TAO = Tietokoneavusteinen oppiminen/opettaminen Osaaminen Ylläpito ja hallinto Rahoitus Ongelmia Tavoitteet Painopisteiden määrittely Keinot Hankinnat ja karkea kustannusarvio vuosittain Koulutus Tukitoimintojen organisointi koulussa Hallinnolliset järjestelyt koulussa Kehitysprojektit Hyödyt ja esteet Päätöksenteko ja toimeenpano... 10

3 3 1 Nykytilan 2008 analyysi 1.1 Tietotekniset resurssit Tietoliikennearkkitehtuuri Meri-Porin lukiolla on kiinteä 2 MB:n verkkoyhteys Porin Opetusteknologiakeskuksessa sijaitsevaan Cedunetin palvelimeen. Koulun omalla palvelimella oleva erillinen hallintoverkko siirrettiin koulutusviraston palvelimelle. Koulun omalla palvelimella on kurssikohtaisesti opettajien ja opiskelijoiden materiaalia. Luokat on verkotettu siten, että jokaiseen luokkaan on mahdollisuus saada useita koneita. Laitearkkitehtuuri Multimedialuokassa on 38 työasemaa, yksi lasertulostin, verkkoyhteys kopiokoneeseen ja yksi dataprojektori. Luokan käyttö on pääsääntöisesti valvottua. Keskitetyn multimedialuokan vuoksi vain yhdessä perusopetusluokassa on tietokone ja dataprojektori. Opettajienhuoneessa on kaksi työasemaa, mv- ja värilaser, 95%:lla opettajista on kone kotona. Opettajienhuoneesta voi tulostaa myös suoraan monistuskoneelle. Käyttöjärjestelminä ovat Windows 98, NT4, 2000 ja XP. Macintosheja on kaksi. Tietokoneiden uusimistahti on venynyt yli viiteen vuoteen, joten käytössä on melko vanhoja koneita. Koulun hallintoverkossa on tietokone rehtorilla, koulusihteerillä ja opolla. Hallintoverkon koneissa on paikalliset lasertulostimet. Koululla on tasoskanneri, filmiskanneri, digitaalikamera ja digitaalivideokamera. Ohjelma-arkkitehtuuri Toimisto-ohjelmana kaikissa työasemissa on MS Office 97 tai 2000 tai Open Office. Kaikissa koneissa on www-selain. Www-sivujen laatimiseen käytetään NVU-ohjelmaa. Opettajista 95% :lla on sähköpostiosoite. Sähköpostina toimii pääsääntöisesti koululaitoksen web-posti. Opiskelijarekisterin ylläpitoon käytetään Primus-hallintoohjelmaa ja Kurre-johtamisohjelmaa koulutusviraston ylläpitämässä hallintoverkossa. Koululla on joitakin satunnaisia TAO-ohjelmia. Tietoarkkitehtuuri Opettajia varten on opiskelijoiden tiedot hallintoverkon palvelimella. Arvostelut suoritetaan erillisillä hallintoverkon koneilla koulussa. Oman levykkeen käyttöön ei ole mahdollisuutta. Lisäksi arviointiin liittyviä toimenpiteitä voi suorittaa myös internetin yli Wilma-ohjelmalla. Opiskelijoilla on tilapäisesti tietoja luokkien koneilla; pääsääntöisesti materiaalit ovat kurssikohtaisesti oppilasverkon palvelimella. Hallinnolliset tiedot ovat vain hallintoverkon palvelimella, pääasiassa kanslistin ja rehtorin hallinnassa. Oppilailla on mahdollisuus saada tunnus CEDUNETiin ja sen kautta ja mahdollisuus omiin www-sivuihin.

4 Varmuuskopiot hallintopalvelimella hoitaa koulutusvirasto. CEDUNET hoitaa omat palvelimensa TAO = Tietokoneavusteinen oppiminen/opettaminen Multimedialuokassa opetetaan tietotekniikkakursseja valinneille perustaitojen lisäksi ohjelmointia. Erilainen lähtötaso ja lukion tietotekniikan valinnaisuus lisäävät eriarvoisuutta ja syrjäytymisen mahdollisuutta. Oppiaineissa TAO:a käytetään vaihtelevassa määrin; riippuu opettajista ja käytettävissä olevista ohjelmista. Opiskelijoilla on mahdollisuus kurssien tuntien lisäksi käyttää tietokoneita ja muita mediateknisiä laitteita osittain valvotussa ympäristössä. Opetuksessa käytettävä mediatekniikka riippuu opettajan aktiivisuudesta. Opettajilla on käytössä muutamia oppiainekohtaisia erikoisohjelmia (fysikka, kemia, kielet, maantiede, musiikki). Ohjelmat eivät ole yleensä verkkoversioita. Omatoiminen opetusohjelmien käyttö on lisääntymässä 1.3 Osaaminen Opiskelijaryhmien heterogeenisuudesta aiheutuvat ongelmat ovat lähtöisin aikaisempien asteiden tietotekniikan valinnoissa ja harrastuneisuuden puutteesta. Sähköposti ja internet eivät ole syrjäyttäneet tekstiviestejä. Opettajien taidot ovat hyvät, asenne yleensä positiivinen ja paranemassa. CEDUNETin tarjoamaan koulutukseen on osallistuttu kohtalaisesti ja siihen on toivottu jatkoa ja uusia aiheita.

5 Osaaminen nyt ja tulevaisuudessa? 5 Laitteisto ja ohjelmat nykytilanne tavoite opettajat opiskelijat opettajat opiskelijat Windows ja kone Kaikki kohtalaisesti, vaihtelee Kaikki jonkin verran, vaihtelee Kaikki niin, että voisivat hyödyntää työssään Kaikki niin, että voisivat hyödyntää opiskelussaan Word Kaikki osannevat kohtalaisesti Suurin osa osaa jonkin verran Kaikki niin, että voisivat hyödyntää työssään Kaikki niin, että voisivat hyödyntää opiskelussaan Excel Muutama hallitsee Muutama hallitsee luonnontieteissä apuna työssä opiskelijoille hyvä apuväline Powerpoint Muutama hallitsee Muutama tuntee perusteet välttämätön apu työssä Havaintovälineenä paikallaan monessa aineessa Melkein kaikilla osoite. Osa koulun tiedottamisesta e- mailin kautta Suurimmalla osalla on osoite Kaikilla osoite. Koulun ajankohtaistiedottaminen e- maililla. Kaikilla osoite. Koulun ajankohtaistiedottamiseen ja etäopiskeluun. Www-tiedonhaku Suurin osa hallitsee jossakin määrin Suurin osa hallitsee jossakin määrin Kaikkien työkaluksi. Kaikkien työkaluksi Www-sivujen sisältötuotanto Sisällöntuotanto yleensä hallinnassa. Tekniseen tuotantoon tarvitaan tietotekniikan opettajan apua. Kaikki opiskelijat osaavat perusteet. Atk-opettaja toimii tarvittaessa vain teknisenä opastajana Kaikki osaavat perusteet. TAO-ohjelmat Olemassa olevia käytetään. Olemassa olevia käytetään. Käyttöä lisätään hankkimalla ja käyttämällä uusia ohjelmia. Käyttöä lisätään hankkimalla ja käyttämällä uusia ohjelmia Tietotekniikan opettaminen Tietotekniikan opettajan alue 30% on valinnut koulukohtaisia kursseja Laitteiden ja ohjelmistojen uudistuessa tukityön tarve lisääntyy Työvälineohjelmien opiskelu kaikille. Muut mediatekniset laitteet (projektorit, digiboxit, kuvausvälineet, äänityslaitteet jne.) Perinteisiä laitteita osataan käyttää. Perinteisiä laitteita osataan käyttää. Opetellaan uusien laitteiden turvallinen käyttö laitteita vaarantamatta. Opetellaan uusien laitteiden turvallinen käyttö laitteita vaarantamatta. Osaamisen siirto Opettajat panttaavat tietoa Opiskelijat vaihtavat kokemuksia Koulutusten anti siirtyy kaikille Opiskelijoiden tiedonvaihto automaattista

6 1.4 Ylläpito ja hallinto Koulussa mediaopettajaksi kouluttautunut tietotekniikan opettaja huolehtii työasemista ja opiskelijanverkosta, joista hän saa kolmen vuosikurssin korvauksen. CEDUNET tarjoaa tukipalveluja kouluille. CEDUNETissa pääkäyttäjä, joka vastaa käyttäjätunnuksista yms. Hankinnoista huolehtii kaupungin hankintatoimi, koulutuslautakunta päättää keskitetysti, koulut hankkivat lisäksi jonkin verran itsenäisesti omalla määrärahallaan. Multimedialuokan käyttövaraukset hoidetaan jaksojen alussa ja satunnaiskäyttö opettajien keskinäisellä sopimuksella. Lisäksi opiskelijat voivat käyttää multimedialuokkaa kirjautumisperiaatteella. 1.5 Rahoitus Yleensä keskitetty budjetti kaupungilta koulutusvirastolle, joka päättää sen jaosta kouluille vuosittain Koulun budjetista laitteiden hankinta on mahdollista vain poikkeustapauksissa. Päätökset kertaluonteisia, mikä heikentää suunnitelmallisuutta. Opettajan kotikäytön kulut on toistaiseksi maksanut opettaja itse. 1.6 Ongelmia Koulun oma tukipalvelu ovat varsin hyvin hoidossa. Tukipalveluun koulussa varattu aika ei riitä kaikkien asioiden hoitoon. Tietotekniikan opetuksen osuus opetussuunnitelmassa vähentynyt resurssipulan vuoksi. Opettajien välineosaaminen jossakin määrin puutteellista tiedon ja välinpitämättömyyden vuoksi. Asenne käyttöä ja koulutusta kohtaan joissakin tapauksissa lähes negatiivista. TAO-ohjelmien tarjonta, hinta ja laatu koulumaailmaan sopimattomia. Opettajan kotikäytön kustannukset rajoittavat halukkuutta mediataitojen kehittämiseen. Luokkatilojen ja luokkalaitteiden riittämättömyys sekä kalusteiden sopimattomuus vaikeuttavat mediakulttuurin kehittymistä. Tieto- ja mediatekniikan nopea kehittyminen edellyttäisi uusien laitteiden ja ohjelmistojen hankkimista sekä jatkuvaa opettelua ja harjoittelua työn ohessa useimmiten korvauksetta. 2 Tavoitteet Koulun toiminnan keskeisin alue on normaali lukiokoulutus, jossa ylioppilastutkinnon kannalta korostuvat äidinkieli, kielet, matematiikka ja reaaliaineet. Ympäristötieteen erityislukiona korostuu lisäksi ympäristötiede, viestintä ja ilmaisutaito. Lisäksi kuvataiteessa, musiikissa ja liikunnassa voi suorittaa yo-kirjoituksiin verrattavan lukiodiplomin. Koulun opetuksen tulee tukea oppilaan kehittymistä osallistuvaksi tietoyhteiskunnan jäseneksi ja antaa tilaisuuksia tietokoneiden, muun mediatekniikan ja tietoverkkojen ohjattuun ja itsenäiseen käyttämiseen. 6

7 7 Kaikilla opiskelijoilla pitää olla mahdollisuus käyttää työvälineohjelmia. Kaikissa lukioaineissa on mahdollista käyttää tietolähteenä internetiä. Monissa aineissa on valmiita lukiokursseja opiskeltavissa internetin välityksellä. Virtuaalilukio lisää mahdollisuuksia suorittaa lukion harvinaisia kursseja itsenäisesti tietotekniikkaa välineenä käyttäen. Lähdekritiikin tarvetta tulisi korostaa verkko-opiskelussa. Tietotekniikka on edelleen opintojen ja oppimisen väline. Kaikki opiskelijat pitäisi saada innostumaan tietotekniikan monipuolisesta käytöstä. Kaikkiin luokkiin olisi saatava multimediavarustettuja koneita ja halukkaille opettajille mahdollisuus käyttää dataprojektoria, jolloin internet ja muut TAO-ohjelmat voitaisiin ottaa helpommin luokkakäyttöön. 3 Painopisteiden määrittely Jokaisella oppiaineella pitäisi olla mahdollisuus käyttää tietotekniikan ja internetin tarjoamat mahdollisuudet hyväkseen luokassa. Siksi kaikkiin luokkiin olisi saatava koneita. Koko luokan opetuksessa tarvitaan dataprojektori. Pyritään saamaan dataprojektori, dokumenttikamera ja digiviritin jokaiseen luokkaan. Kustannuskehityksen tasaamiseksi tutkitaan mahdollisuutta Linuxkäyttöjärjestelmän käyttämiseen. Vanhoja, mahdollisia lahjoituskoneita voidaan hyödyntää ainakin internetkäytössä maksuttoman Linuxkäyttöjärjestelmän avulla. Koulun ja sidosryhmien esitystarpeisiin varustetaan auditorio videoprojektorilla ja uudella äänentoistolaitteistolla. Luokkiin sijoitettaviin koneisiin asennetaan oppilashuoltoa helpottavia hallinto-ohjelmia, mm. taulukko-ohjelma kurssikertymän ja poissaolojen seurantaan. Multimedialuokan koneiden käyttöjärjestelmät päivitetään, jotta kielistudioohjelmaa voidaan käyttää tehokkaasti kaikissa koneissa. Multimedialuokan äänentoisto uusitaan. Opetusmateriaalin tuottamiseen tarvittavat laitteet ja ohjelmistot pidetään tarvittavalla tasolla. Toimisto-ohjelman lisäksi pyritään hankkimaan kuvankäsittely-, videoeditointi- ja äänenmuokkausohjelmia. Kuvankäsittelyn ja videoeditoinnin tarpeisiin pyritään hankkimaan tarvittavan tehokas laitteisto. Siirretään painopiste yksittäisistä ainekohtaisista projekteista laajempiin hankkeisiin, mm. ympäristötieteiden ja ilmaisutaidon yhteisprojekteihin. Näiden projektien tehtävänä on ohjata ja tukea Meri- Porin lukion toiminnan laadullista kehittymistä. Kesällä 2008 saataneen tietokone, dataprojektori ja äänentoisto asennetua neljään luokkaan. Kahteen näistä luokista tulee dokumenttikamera. Syksyllä 2008 pyritään saamaan vastaava varustus kaikkiin luokkiin.

8 Yksittäiset kehittämistarpeet ja mahdollisuudet hanke-ehdotuksina ja kehittämisen alueet. Hanke Kuvaus Nykyvaihe Vastuuhenkilö 1 Oppimateriaalien käyttämisen ja tuottamisen opiskelu sekä koulun opettajakunnan rohkaiseminen tietotekniikan hyödyntämiseen Opettajilla 95%:sti on OPE.FI 1 tiedot hallinnassa. Osalla on OPE.FI 2 taitoja sekä tietotekniikan opettaja kouluttautuu mediaopettajaksi. 2 Kieltenopetus Multimedialuokan kielistudio-ohjelma on sisäänajovaiheessa. Opetusmateriaalin tuottaminen on käynnistynyt. Lisäksi langattoman kuuntelulaitteiston käyttö videomateriaalin käytön yhteydessä on lisääntynyt. 3 Uskonnon, filosofian ja elämänkatsomustiedon opetus 4 Luonnontieteiden, ympäristötietieden ja matematiikan opetus Opetusmateriaalia on valmiina ja lisää valmistumassa. Dataprojektori-tietokone yhdistelmä on täyspäiväisesti käytössä ja hyvä palaute on rohkaissut myös muita aineryhmiä toivomaan ko. laitteistoa. Multimedialuokka on auttanut TAO-ohjelmien käyttöä. Internetin käyttö on lisääntynyt merkittävästi. 5 Koulun kotisivut Koulun kotisivusto työn alla. Työn tekeminen muun opetustoimen ohessa hidasta. Koulutoimi edellyttää Porin koulujen sivustoille yhtenäisenpää ulkoasua. Rehtori Kieltenopettajat Katsomusaineiden opettajat Luonnontieteiden opettajat Multimediaopettaja 8

9 6 Äidinkielen opetus Äidinkielenopettaja on tehnyt yhteistyötä paikallisen päivälehden (Satakunnan Kansa) ja Helsingin Sanomien kanssa. 7 Ilmaisutaitokurssien opettaminen 8 Oppilashallinnon kehittäminen ja erityisesti tietotekniikan hyödyntäminen oppilaiden kurssivalintojen suunnittelussa. 9 Ympäristötiedelukion esittelymateriaali ja mittausraportit Produktioiden tuottamisessa ja kurssien opettamisessa käytetään tehokkaasti mediatekniikkaa. Uusi koulutusviraston ylläpitämä hallintoohjelma on otettu käyttöön. Hallintokoneita on verkotettu (kansliarehtori-opoopettajainhuone). Data/video DVD:n tuottaminen, jossa esitellään Meri-Porin lukion normaalin toiminnan lisäksi ympäristötieteitä ja ilmaisutaitoa. Äidinkielen opettaja Ilmaisutaidon opettajat Rehtori Rehtori 9 Koulun kehittämisen kannalta kaikki hankkeet ovat arvokkaita, mutta niiden toteutus riippuu mm. rahatilanteesta ja olosuhteista; opettajilla on valmius hankkeiden toteuttamiseen. Koulutustarpeita kartoitetaan säännöllisesti. Tavoitteiden toteutumisen kannalta tarpeellisiin koulutuksiin voi osallistua virka-aikana. Työntekijän oma-aloitteisuus koulutustarpeensa esilletuomisessa on tärkeää. Koulun uudistettu www-sivusto helpottaa tiedon julkaisua.

10 10 4 Keinot Hankinnat ja karkea kustannusarvio vuosittain Koulutus Koska Porin koululaitoksen budjetti määrittelee hankintojen nopeuden, koulun tasolla on vaikea tehdä kustannusarviota. Tämän hetken hintatasolla vuositarve on minimissään Vuositasolla pitäisi hankkia ainakin neljä uutta dataprojektori-tietokoneyhdistelmää, jotka asennetaan kiinteästi luokkaan. Porin Opetusteknologiakeskuksen tarjoama tietotekniikkakoulutus on osoittautunut suosituksi ja halutuksi koulutusmuodoksi, jota koulun tasolla suositaan edelleen. Koulutustarpeita kartoitetaan säännöllisesti. Tavoitteiden toteutumisen kannalta tarpeellisiin koulutuksiin pitää voida osallistua virka-aikana. Työntekijän oma-aloitteisuus koulutustarpeensa esilletuomisessa on tärkeää. Koulun uudistettu www-sivusto helpottaa tiedon julkaisua. Tukitoimintojen organisointi koulussa Tukitoiminta keskittyy tietotekniikan opettajalle. Tavoitteena on muissa kaupungeissa toteutettu opetusvelvollisuuden huojennus. Hallinnolliset järjestelyt koulussa Kehitysprojektit Hallintoverkko on hyvässä kunnossa. Opettajien käyttöön tulisi saada useampia työasemia. Hanke-ehdotuksia on lueteltu sivun 8 taulukossa. Uusia projekteja syntyy jatkuvasti. 5 Hyödyt ja esteet Tavoitteena on työympäristö, jossa kaikilla opiskelijoilla ja opettajilla on valmius käyttää tietokonetta ja internetiä luovasti ja kriittisesti opintojensa ja opetuksensa edistämiseen. Tällöin eriarvoisuuden ja syrjäytymisen mahdollisuus pienenee. Kehityksen esteenä on osittain resurssien puute, mutta myös tiedon puute mediatekniikan tarjoamista mahdollisuuksista. Osa opettajista ja opiskelijoista tarvitsee lisäkoulutusta. 6. Päätöksenteko ja toimeenpano Koulutuslautakunta hyväksyy strategian ja seuraa sen toteuttamista. Tietostrategian toimeenpanosta koulun tasolla vastaa pääasiassa tietotekniikan opettaja yhdessä rehtorin kanssa eri aineiden opettajien myötävaikutuksella.

FORSSAN AMMATTI- INSTITUUTIN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN STRATEGIA 2008-2010

FORSSAN AMMATTI- INSTITUUTIN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN STRATEGIA 2008-2010 1 FORSSAN AMMATTI- INSTITUUTIN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN STRATEGIA 2008-2010 päivitetty 5/2008 FORSSAN AMMATTI-INSTITUUTIN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN STRATEGIA 2008-2010

Lisätiedot

TIETO JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN SUUNNITELMA 2012 2016. 2012 Kasvatus ja opetustoimi

TIETO JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN SUUNNITELMA 2012 2016. 2012 Kasvatus ja opetustoimi TIETO JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN SUUNNITELMA 2012 2016 2012 Kasvatus ja opetustoimi Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Turun kasvatus- ja opetustoimen TVT-opetuskäytön visio... 2 3. TVT-suunnitelman

Lisätiedot

Naantali - kohti tieto- ja viestintäteknisen osaamisen kultarantaa NAANTALIN KAUPUNGIN KOULUJEN TIETO- JA VIESTINTÄSTRATEGIA

Naantali - kohti tieto- ja viestintäteknisen osaamisen kultarantaa NAANTALIN KAUPUNGIN KOULUJEN TIETO- JA VIESTINTÄSTRATEGIA Naantali - kohti tieto- ja viestintäteknisen osaamisen kultarantaa NAANTALIN KAUPUNGIN KOULUJEN TIETO- JA VIESTINTÄSTRATEGIA Sisällysluettelo 1 Taustaa...1 1.1 Visio...1 1.2 Opetussuunnitelmista tietostrategioihin...2

Lisätiedot

Vantaan tieto- ja viestintätekniikan. suunnitelma 2013 2016. Sivistystoimi

Vantaan tieto- ja viestintätekniikan. suunnitelma 2013 2016. Sivistystoimi Vantaan tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelma 2013 2016 Sivistystoimi Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Vantaan tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön visio... 4 3 Teknisen oppimisympäristön

Lisätiedot

SELVITYS OPETTAJAKSI OPISKELEVIEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNISESTÄ TOIMINTAYMPÄRISTÖSTÄ HARJOITTELUKOULUILLE SUUNNATUN KYSELYN YHTEENVETO

SELVITYS OPETTAJAKSI OPISKELEVIEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNISESTÄ TOIMINTAYMPÄRISTÖSTÄ HARJOITTELUKOULUILLE SUUNNATUN KYSELYN YHTEENVETO Tekes Opetus- ja kulttuuriministeriö SELVITYS OPETTAJAKSI OPISKELEVIEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNISESTÄ TOIMINTAYMPÄRISTÖSTÄ HARJOITTELUKOULUILLE SUUNNATUN KYSELYN YHTEENVETO Loistavaa verkostoyhteistyötä

Lisätiedot

TOUKARIN KOULUN TIETOSTRATEGIA

TOUKARIN KOULUN TIETOSTRATEGIA TOUKARIN KOULUN TIETOSTRATEGIA Sisältö 1. Käsitemäärittelyt 2. Yleistä 3. Tietokoneopetuksen opetussuunnitelma Toukarin koulussa 4. Koulun it- visio 5. Koulun it- tavoite 6. Kulttuurimittaus 7. Valitut

Lisätiedot

SELVITYS OPE.FI III -TASON KOULUTUKSEEN SOVELTUVISTA OPINTOJAK- SOISTA JA KURSSEISTA

SELVITYS OPE.FI III -TASON KOULUTUKSEEN SOVELTUVISTA OPINTOJAK- SOISTA JA KURSSEISTA SELVITYS OPE.FI III -TASON KOULUTUKSEEN SOVELTUVISTA OPINTOJAK- SOISTA JA KURSSEISTA Maarit Tiainen Ulla Ritvanen Sari Tervonen Oppimiskeskus Kuopion yliopisto Syyskuu 2004 Sisältö 1 Johdanto... 4 2 Selvityksen

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA

PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA Työryhmän raportti 21.4.2005 Moniste 7/2005 Opetushallitus

Lisätiedot

LOPEN LUKION OPETUSSUUNNITELMA

LOPEN LUKION OPETUSSUUNNITELMA LOPEN LUKION OPETUSSUUNNITELMA Voimaan 1.8.2005 Käsitelty 12.5.2005 (Luyljo 11) ja 29.6.2005 (Sivla 48) Muutettu 14.12.2006 (Sivla 74 ja 75) Muutettu 10.2.2008 (Sivla 18) Muutettu 3.12.2009 (Sivla 117)

Lisätiedot

Saarijärven kaupungin sivistystoimen tieto- ja viestintäteknologian visio ja strategia 2014

Saarijärven kaupungin sivistystoimen tieto- ja viestintäteknologian visio ja strategia 2014 Sivistysltk 5.6.2014 Liite 7 Saarijärven kaupungin sivistystoimen Saarijärven kaupungin sivistystoimen tieto- ja viestintäteknologian visio ja strategia 2014 Kuva: Jari Penttinen (2014) Työryhmä: Arja

Lisätiedot

CICERO Learning -selvitysraportti TIETO- JA VIESTINTÄTEKNOLOGIAN HYÖDYNTÄMINEN OPETUKSESSA JA OPISKELUSSA

CICERO Learning -selvitysraportti TIETO- JA VIESTINTÄTEKNOLOGIAN HYÖDYNTÄMINEN OPETUKSESSA JA OPISKELUSSA CICERO Learning -selvitysraportti TIETO- JA VIESTINTÄTEKNOLOGIAN HYÖDYNTÄMINEN OPETUKSESSA JA OPISKELUSSA SISÄLLYS ESIPUHE.......................................................................................3

Lisätiedot

KOULUTUSTOIMIALAN TIETOSTRATEGIA

KOULUTUSTOIMIALAN TIETOSTRATEGIA Tampereen kaupunki KOULUTUSTUSTOIMIALA Tietohallinnon ohjausryhmä Koulutustoimialan raporttisarja 9/2002 www.tampere.fi/koulutus/ www.tampere.fi/opetus/ KOULUTUSTOIMIALAN TIETOSTRATEGIA 1. Koulutustoimialan

Lisätiedot

VIRTAIN KAUPUNGIN ESI- JA PERUSOPETUKSEN SEKÄ LUKION TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN SUUNNITELMA 2011-

VIRTAIN KAUPUNGIN ESI- JA PERUSOPETUKSEN SEKÄ LUKION TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN SUUNNITELMA 2011- VIRTAIN KAUPUNGIN ESI- JA PERUSOPETUKSEN SEKÄ LUKION TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN SUUNNITELMA 2011- Virtain kaupungin esi- ja perusopetuksen sekä lukion tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN STRATEGIA 2020

PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN STRATEGIA 2020 PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN STRATEGIA 2020 SISÄLTÖ 1. JOHDANTO 2. STRATEGISET LÄHTÖKOHDAT 3. TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN VISIO 2020 4. TVT-KEHITTÄMISEN PAINOPISTEET

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA OPETUSKÄYTÖSSÄ

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA OPETUSKÄYTÖSSÄ TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA OPETUSKÄYTÖSSÄ - Välineet, vaikuttavuus ja hyödyt TILANNEKATSAUS TOUKOKUU 2011 Muistiot 2011:2 Työryhmä: Tina Heino Riku Honkasalo Ella Kiesi Jari Koivisto Kimmo Koskinen Kari

Lisätiedot

Seniorit tieto- ja viestintätekniikan käyttäjiksi. Vertaisohjauksen hyvät käytännöt TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA

Seniorit tieto- ja viestintätekniikan käyttäjiksi. Vertaisohjauksen hyvät käytännöt TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA 36 TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA 1 Seniorit tieto- ja viestintätekniikan käyttäjiksi Vertaisohjauksen hyvät käytännöt

Lisätiedot

E-OPPIMISEN HYÖDYNTÄMINEN EDUSKUNNASSA. -projektin loppuraportti 20.1.2005

E-OPPIMISEN HYÖDYNTÄMINEN EDUSKUNNASSA. -projektin loppuraportti 20.1.2005 E-OPPIMISEN HYÖDYNTÄMINEN EDUSKUNNASSA -projektin loppuraportti 20.1.2005 EDUSKUNNAN KANSLIAN JULKAISU 12/2005 E-OPPIMISEN HYÖDYNTÄMINEN EDUSKUNNASSA -projektin loppuraportti 20.1.2005 Tuula Nyström EDUSKUNNAN

Lisätiedot

Tyrnävän kunnan. LUONNOS ehdotus. 25.5.2011 Sivistyslautakunta 9.6.2011 vs. sivistysjohtaja Jouni Kurkela

Tyrnävän kunnan. LUONNOS ehdotus. 25.5.2011 Sivistyslautakunta 9.6.2011 vs. sivistysjohtaja Jouni Kurkela 1 Tyrnävän kunnan tuksen opetussuunnitelma LUONNOS ehdotus 25.5.2011 Sivistyslautakunta 9.6.2011 vs. sivistysjohtaja Jouni Kurkela 2 Sisältö 1. Johdanto... 8 Muutokset... 8 2. Opetuksen järjestämisen lähtökohdat...

Lisätiedot

YLIOPISTOJEN JA AMMATTI- KORKEAKOULUJEN TILANNE JA TULEVAISUUDENNÄKYMÄT

YLIOPISTOJEN JA AMMATTI- KORKEAKOULUJEN TILANNE JA TULEVAISUUDENNÄKYMÄT Sitran teknologia-arviointihanke Tieto- ja viestintätekniikka opetuksessa ja oppimisessa YLIOPISTOJEN JA AMMATTI- KORKEAKOULUJEN TILANNE JA TULEVAISUUDENNÄKYMÄT Osaraport t i 1 Jarmo Viteli (toim.), Seppo

Lisätiedot

It-strategia. Ahlaisten koulu

It-strategia. Ahlaisten koulu It-strategia Ahlaisten koulu Sisällysluettelo Sisällysluettelo 2 Työryhmä 3 Käsitemäärittelyt. 4 Koulun it-visio 5 Koulun it-tavoite. 6 Yleiset it-tavoitteet luokka-asteittain..7 Tietotekniikan opetussuunnitelma

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetusvirasto

Kasvatus- ja opetusvirasto Kasvatus- ja opetusvirasto Versio 7.0, 21.3.2014 EK Sivu 1 Sisältö TAUSTAA... 5 Asian aikaisempi käsittely... 6 Opetustoimen palveluverkon kehittämisen peruslinjaukset... 7 Oppilasmäärät... 7 Nykytila...

Lisätiedot

Loviisan suomenkielisen perusopetuksen opetussuunnitelma

Loviisan suomenkielisen perusopetuksen opetussuunnitelma Loviisan suomenkielisen perusopetuksen opetussuunnitelma Loviisan suomenkielinen jaosto, 07.03.2012 Koulutuspäällikön hyväksymä muutos kappale 5.4, 14.10.2014, 104 Sisällysluettelo sivu 1 Loviisan kaupungin

Lisätiedot

Terveydenhuollon ja varhaiskasvatuksen henkilöstön tieto- ja viestintätekniikan koulutuksen sekä työelämän osaamistarpeiden kartoitus

Terveydenhuollon ja varhaiskasvatuksen henkilöstön tieto- ja viestintätekniikan koulutuksen sekä työelämän osaamistarpeiden kartoitus Kaija Saranto, Noora von Fieandt, Päivi Klami, Jaana Luostarinen, Hanna Sulonen, Leena Nissilä (toim.) Tilausnro A229 Terveydenhuollon ja varhaiskasvatuksen henkilöstön tieto- ja viestintätekniikan koulutuksen

Lisätiedot

Oppimisympäristöt tutkimus

Oppimisympäristöt tutkimus Oppimisympäristöt tutkimus Etäopetus Suomessa Minna Nummenmaa Turun yliopisto Oppimistutkimuksen keskus 2 Tässä raportissa esitellään Oppimisympäristöt -koordinointihankkeiden (www.oppiminen.fi) valtakunnallisen

Lisätiedot

SODANKYLÄN LUKION OPETUSSUUNNITELMA 1.8.2005

SODANKYLÄN LUKION OPETUSSUUNNITELMA 1.8.2005 SODANKYLÄN LUKION OPETUSSUUNNITELMA 1.8.2005 Viim. päivitetty 5.5.2009 Lukion opettajakunta 18.5.2005 Lukion oppilaskunta Lukion johtokunta Sivistyslautakunnan hyväksymä 2 I. YLEINEN OSA 1. TOIMINTA-AJATUS...

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA YLEINEN OSA

JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA YLEINEN OSA JÄRVENPÄÄNKAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA YLEINENOSA Koulutuslautakunta hyväksynyt 17.8.2004 Sivistyslautakunta hyväksynyt muutokset 19.6.2007 48 Sivistyslautakunta hyväksynyt muutokset 17.6.2008

Lisätiedot

Tieto- ja viestintäteknologian strategia 2013-2016 (v.1.05)

Tieto- ja viestintäteknologian strategia 2013-2016 (v.1.05) Tieto- ja viestintäteknologian strategia 2013-2016 (v.1.05) Alanurmon koulu Vierulantie 1 62100 LAPUA Sisällys Johdanto Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön visio Tietotekniikan laitetilanne syksyllä

Lisätiedot

Helsingin Uusi yhteiskoulu. lukion opetussuunnitelma. 1.8.2005 alkaen

Helsingin Uusi yhteiskoulu. lukion opetussuunnitelma. 1.8.2005 alkaen Helsingin Uusi yhteiskoulu lukion opetussuunnitelma 1.8.2005 alkaen Päivitetty 6.2.2012 Sisällysluettelo 1. LUKION TEHTÄVÄ JA ARVOPERUSTA... 4 1.1. Arvot... 4 1.2. Tehtävä ja tavoitteet... 4 1.3. Toiminta-ajatus...

Lisätiedot

KUNINKAANHAAN KOULU OPETUSSUUNNITELMA

KUNINKAANHAAN KOULU OPETUSSUUNNITELMA KUNINKAANHAAN KOULU OPETUSSUUNNITELMA SISÄLLYS OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT 2.0 Arvot, toiminta-ajatus ja kehittämisstrategiat OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN 3.2 Turvallinen oppimisympäristö Kiusaamisen

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S10996 Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 18.10.2012 1. PROJEKTIN

Lisätiedot