Savonlinnan aikuislukion tieto- ja viestintätekniikan strategia vuosille

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Savonlinnan aikuislukion tieto- ja viestintätekniikan strategia vuosille 2010 2012"

Transkriptio

1 Savonlinnan aikuislukion tieto- ja viestintätekniikan strategia vuosille Opiskelijoiden tieto- ja viestintäteknisiä taitotavoitteita lukion päättyessä Opiskelija osaa tehdä tietokoneella tutkielman, jossa korostuu sisällölliset tekijät, mutta myös ulkoisesti sen on oltava ohjeiden mukainen. Tavoitteena on, että koulu tekee oman ohjeiston tutkielman laatimiseksi sisällön ja ulkoasun suhteen. Opiskelija osaa käyttää verkkoja monipuolisesti tietojen hankintaan ja ymmärtää verkoista saadun tiedon käytölle laillisuusperiaatteet. Opiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa lukio-opintoja itsenäisesti myös verkkomateriaalin (moodle) avulla. Kielissä opiskelija osaa hyödyntää kieliohjelmia ja verkkopalveluja kielten harjoittelun välineenä. Koulun tavoitteena on hankkia eri kieliin ohjelmia, joilla itsenäinen harjoittelu mahdollistetaan. 2 Tieto- ja viestintätekniikan vastuuhenkilöt Vastuuhenkilöinä ovat tietotekniikasta vastaava lehtori ja rehtori. Hankinnoissa ja muissa projekteissa on mukana Lyseon lukion ATK-vastaava. Vastuuhenkilöiden tehtävänä on suunnitella ja hoitaa tietotekniikan hankinnat tietotekniikan koulutuksesta tiedottaminen viikkopalavereissa ja ilmoitustaululla laitteiden sijoittelusta vastaaminen laitteiden toimintakunnosta vastaaminen käyttösäännöistä huolehtiminen opastaa käyttäjiä ongelmatilanteissa kehittää koulun tietotekniikkaa

2 3 Laitteet, ohjelmistot ja tilat Koulun kaikki tietokoneet on verkotettu. Koulussa on yksi varsinainen ATK-luokka, muut koneet on sijoitettu käyttötarkoituksen mukaan. Tavoitteena on saada kaikkiin opetustiloihin ainakin yksi verkossa toimiva kone. 4 Tietotekniikan käyttösäännöt 1. Säännöt perustuvat seuraaviin yleisperiaatteisiin: o Kaikilla tulee olla mahdollisuus asialliseen käyttöön. o Muille ei saa aiheuttaa haittaa. o Yksityisyyden suojaa pitää kunnioittaa. o Laitteiden käytössä pyritään avoimuuteen. 2. Tietokoneet ja verkko on tarkoitettu opetuksen, opiskelun ja hallinnon käyttöön. 3. Käyttäjätunnus ja salasana ovat henkilökohtaisia, niitä ei saa luovuttaa toiselle henkilölle. Toista käyttäjää koskevien tietojen etsiminen ja lukeminen on sallittu vain hänen omalla luvalla. 4. Mikroverkon palveluja tulee käyttää hyvän verkkoetikettikäyttäytymisen mukaisesti. Esim. kiellettyä on loukkaavat sähköpostiviestit, muiden käyttäjien häirintä (esim. turhat massapostitukset), jumittava tai hidastava verkon käyttö tai verkon palveluiden kaupallinen tai poliittinen hyödyntäminen. 5. Chattailu ja irkkailu ulkomaisilla kanavilla ei ole sallittua. 6. Koneiden laite- tai ohjelma-asetusten muuttaminen ei ole luvallista. 7. Pelien ja ohjelmien luvaton asennus, käyttö ja kopiointi ovat kiellettyjä. 8. Omia levykkeitä käytettäessä on varmistuttava siitä, ettei omissa tiedostoissa ole viruksia. Varmistus voi tapahtua koneissa olevilla virustentorjuntaohjelmilla. 9. Jos jokin kone tai laite toimii ei tarkoitetulla tavalla, on siitä ilmoitettava atk-vastaavalle. 10. Sammuta kone lähtiessäsi koneelta päivän päätteeksi. 11. Vahingonaiheuttaja on vahingonkorvauslain mukaan korvausvelvollinen, jos vahinko on aiheutettu tahallisesti tai tuottamuksellisesti.

3 5 Savonlinnan lyseon lukio samoissa tiloissa Savonlinnan lyseon lukion kanssa samoissa tiloissa toimii aikuislukio, lyseo päivällä ja aikuislukio illalla. Tietotekniikkaan liittyvää välineistöä käytetään rinnan. Aikuislukion omaa ovat hallintoon liittyvät laitteet ja ohjelmistot sekä etäopiskeluun kuuluvat ohjelmistot. Vaikka aikuislukiosta valmistuu ihan samanlaisia ylioppilaita kuin päivälukiostakin (ylioppilaskirjoitukset ovat samat!), niin asetelma ja tavoitteet poikkeavat toisistaan melkoisesti. Lukiot eivät ole yhteismitallisia ts. verrattavissa keskenään. Samoin tietotekniikan hyödyntäminen aikuislukiossa, nimitettäköön sitä nyt tieto- ja viestintätekniikan strategiaksi, poikkeaa jossain määrin päivälukion tarpeista. Lyseon kanssa mennään yhtä matkaa vastuukysymyksissä sekä laitteet, ohjelmistot ja tilat ovat samoja. Myöskin tietotekniikan käyttösäännöt ja tiedottaminen yleisesti sujuvat yhteisten ohjeiden alla. Aikuisten joukossa ei yleensä ole häiriköitä. Päinvastoin ovat liiankin varovaisia. 6 Tekniikan käyttö aikuislukion opetuksessa Syksyllä 2000 käynnistynyt Itä-Suomen aikuislukioverkko tuo lisämahdollisuuksia kurssivalintojen monipuolistamiseen. Käytössä on koko verkon yhteinen kurssitarjonta. Osan kursseista voi opiskella omaan tahtiin. Myös kesäaikana voi opiskella. Yhteisten verkkosivujen kautta hoidetaan myös tiedottaminen verkon toiminnasta sekä kurssitarjonnasta. Opiskelu tai sen osa voidaan järjestää etäopiskeluna verkossa. Oppimisalustana käytetään moodle-ympäristöä. Etäopiskelu mahdollistaa ajasta ja paikasta riippumattoman opiskelun. Myös lähiopetuksessa opiskelevat voivat hyödyntää verkkomateriaalia. Opintoja voi nopeuttaa ja monipuolistaa hyödyntämällä kaikkia tarjolla olevia kursseja. 7 Opiskelijoiden taitotaso aikuislukiossa Ohjelmoinnin opettamista emme ole edes harkinneet järjestää. Samaten esim. digitaalinen kuvankäsittely tahi tiettyyn ohjelmaan syvällisesti tutustuminen ei kuulu lähistrategiaamme. Tekniikkaa vain siinä määrin kuin on välttämätöntä. Ohjaamme ja rohkaisemme opiskelijoita käyttämään tietotekniikkaa hyödyksi opiskelussaan.

4 Jokaisen opiskelijan perustaitoihin kuuluu: 1) Käyttöjärjestelmän perustoiminnot (levykkeistä huolehtiminen, kansiot, tulostaminen, kopioi-liimaa, ) 2) Tekstinkäsittelyn perustoiminnot 3) Sähköpostin sujuva käyttäminen 4) Netin käyttäminen (sen sudenkuoppien tiedostaminen) 5) Verkkopohjaisen oppimisympäristön (moodle) käyttäminen. 8 Aikuislukion henkilöstön taidot ja koulutussuunnitelma Henkilöstön taidoilla on aivan keskeinen rooli. Viiden vuoden välein uusiutuva laitekanta ja ohjelmat menevät ihan hukkaan ellei niitä osata käyttää (tai ehditä lainkaan tutustua). Ainoastaan johtaja voi myhäillä tyytyväisenä että onhan meilläkin. Aikuislukion opettajat saanevat Isoverkoston kautta jatkossakin laadukasta koulutusta edullisesti. Kun opettajia koulutetaan uudenlaiseen oppimisympäristöön, niin sen täytyy tuoda jotain uutta, parempaa oppimistapahtumaan. Ainoastaan mielekkään toiminnan avulla voidaan saada opettajat sitoutumaan uudenlaiseen rooliin, ja heiltä voidaan myös sitä edellyttää. Näin on mahdollista siirtää jotain uutta toimintamallia myös opiskelijoille. Strategiaamme ei kuulu jokaisen opettajan valmius tekniseen nokkeluuteen. Siihen täytyy olla asiaan perehtynyt ja jatkuvasti taitojaan päivittävä tukihenkilö. Sellaista viisautta ei kaikilla kouluillakaan voi olla, mutta Savonlinnan kaupungissa kyllä.

5 9 Tulevaisuudesta Jos nuorta on vaikea saada pysymään pulpetissa niin vieläkin vaikeampaa se on aikuisen kohdalla. Näin on jos opiskelija uskoo oppivansa viisauden sujuvammin jossakin muussa ympäristössä tai muulla tavoin kuin koulussa pulpetissa. Aikuiset eivät aina millään voi osallistua luokkaopetukseen olkoon se sitten kuinka mielenkiintoista ja laadukasta hyvänsä. Syitä voi olla useita, palkkatyö, perhe, pitkät matkat nyt ainakin. Aikuislinjan strategia on tarjota palveluja perinteisen luokkaopetuksen lisäksi yhä pontevammin sähköisten välineiden avulla etäopetuksena. Itsenäisen opiskelun osuus kasvaa, samoin opinto-ohjauksen ja opiskelemaan oppimisen tarve lisääntyy. Opettajan täytyy ajatella työnsä kuva perinpohjin uudelleen. Monisteita jakamalla tieto ei siirry kunnolla. Kaikkein vaikeimpia asioita ei voi opettaa, ne täytyy oppia itse. Kuinka opitaan ääntämään vierasta kieltä? Entä ymmärtämään luonnontieteen lainalaisuuksia? Mitä uutta verkkomateriaali tarjoaa filosofiaa opiskellessa? Eikö oppikirjakin ole ajasta ja paikasta riippumaton opiskeluväline? Tarve on avainsana: Miksi ja mihin uusia laitteita ja ohjelmistoja kaivataan? Onko tarve lähtöisin opiskelijoilta tai kouluilta vai yritetäänkö jälkikäteen keksiä voisiko tätäkin laitetta tai ohjelmaa jotenkin käyttää opiskelun tukena. Tekniikan puolelta tärkein tarve on nopeat (laajakaista) ja luotettavat yhteydet. Yleensä ei ole aikaa eikä tarmoa tapella konetta vastaan. Kasvatustieteilijöiden suosimaa arviointia, seurantaa, itsearviointia tehdään aikuislinjalla joka hetki vaikkei lomakkeita täytettäisikään. Siitä pitää huolen opettajien kunnianhimo, kriittiset oppilaat ja maturiteettikoe esimerkiksi.

6 SISÄLTÖ 1 Opiskelijoiden tieto- ja viestintäteknisiä taitotavoitteita lukion päättyessä Tieto- ja viestintätekniikan vastuuhenkilöt Laitteet, ohjelmistot ja tilat Tietotekniikan käyttösäännöt Savonlinnan lyseon lukio samoissa tiloissa Tekniikan käyttö aikuislukion opetuksessa Opiskelijoiden taitotaso aikuislukiossa Aikuislukion henkilöstön taidot ja koulutussuunnitelma Tulevaisuudesta... 5 SISÄLTÖ... 6

Porin aikuislukion tietostrategia pohjautuu Porin koulutoimen tietostrategiaan

Porin aikuislukion tietostrategia pohjautuu Porin koulutoimen tietostrategiaan 2008 Porin aikuislukion tietostrategia pohjautuu Porin koulutoimen tietostrategiaan Porin koulutoimen tietostrategia: Jani Setälä, Sirkka Salonen-Nummi, Timo Peltomäki, Jarkko Kivelä, Tero Grönmark, Merja-Riitta

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNGIN KOULUTUSTOIMEN TIETOSTRATEGIA 2005-2007

ORIVEDEN KAUPUNGIN KOULUTUSTOIMEN TIETOSTRATEGIA 2005-2007 ORIVEDEN KAUPUNGIN KOULUTUSTOIMEN TIETOSTRATEGIA 2005-2007 Orivedellä 1.1.2005 Tiina Sarisalmi 2 SISÄLLYS sivu 1. JOHDANTO 3 2. OPPIMISKULTTUURI JA OPPIMISYMPÄRISTÖ MUUTOKSESSA 4 3. TAVOITTEET 4 4. NYKYTILAN

Lisätiedot

Oppimisympäristöt tutkimus

Oppimisympäristöt tutkimus Oppimisympäristöt tutkimus Etäopetus Suomessa Minna Nummenmaa Turun yliopisto Oppimistutkimuksen keskus 2 Tässä raportissa esitellään Oppimisympäristöt -koordinointihankkeiden (www.oppiminen.fi) valtakunnallisen

Lisätiedot

Vantaan tieto- ja viestintätekniikan. suunnitelma 2013 2016. Sivistystoimi

Vantaan tieto- ja viestintätekniikan. suunnitelma 2013 2016. Sivistystoimi Vantaan tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelma 2013 2016 Sivistystoimi Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Vantaan tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön visio... 4 3 Teknisen oppimisympäristön

Lisätiedot

FORSSAN AMMATTI- INSTITUUTIN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN STRATEGIA 2008-2010

FORSSAN AMMATTI- INSTITUUTIN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN STRATEGIA 2008-2010 1 FORSSAN AMMATTI- INSTITUUTIN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN STRATEGIA 2008-2010 päivitetty 5/2008 FORSSAN AMMATTI-INSTITUUTIN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN STRATEGIA 2008-2010

Lisätiedot

koulujen käytössä oleviin laitteistoihin verkkoyhteyksiin ohjelmistoihin opetushenkilöstön koulutukseen tekniseen ja pedagogiseen tukeen

koulujen käytössä oleviin laitteistoihin verkkoyhteyksiin ohjelmistoihin opetushenkilöstön koulutukseen tekniseen ja pedagogiseen tukeen 0 1 Sisällys Johdanto 2 VISIO 2018 3 Tavoitteet oppijan näkökulmasta 3 Esi- ja alkuopetus leikkien oppimaan 4 1-2 luokat tieto- ja viestintätekniikka tutuksi 4 3-6 luokat tieto- ja viestintätekniikka oppimisen

Lisätiedot

Jyväskylän normaalikoulun tieto- ja viestintätekniikan strategian toimeenpanosuunnitelma

Jyväskylän normaalikoulun tieto- ja viestintätekniikan strategian toimeenpanosuunnitelma Jyväskylän normaalikoulun tieto- ja viestintätekniikan strategian toimeenpanosuunnitelma 2013-2016 Strategiaprosessi koulussamme 27.9. 2012 Normaalikoulun TVT-ryhmän suunnittelukokous. Koko koulun yhteisistä

Lisätiedot

Saarijärven kaupungin sivistystoimen tieto- ja viestintäteknologian visio ja strategia 2014

Saarijärven kaupungin sivistystoimen tieto- ja viestintäteknologian visio ja strategia 2014 Sivistysltk 5.6.2014 Liite 7 Saarijärven kaupungin sivistystoimen Saarijärven kaupungin sivistystoimen tieto- ja viestintäteknologian visio ja strategia 2014 Kuva: Jari Penttinen (2014) Työryhmä: Arja

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA SIVISTYSTOIMEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN STRATEGIA 2015-2018

LAUKAAN KUNTA SIVISTYSTOIMEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN STRATEGIA 2015-2018 0 LAUKAAN KUNTA SIVISTYSTOIMEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN STRATEGIA 2015-2018 Tiivistelmä Tämä on Laukaan kunnan tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön strategia vuosille 2015 2018. Strategian

Lisätiedot

HIRSILÄN KOULUN TIETOSTRATEGIA 2007-2011

HIRSILÄN KOULUN TIETOSTRATEGIA 2007-2011 HIRSILÄN KOULUN TIETOSTRATEGIA 2007-2011 2 SISÄLLYS sivu 1. JOHDANTO 3 2. OPPIMISKULTTUURI JA OPPIMISYMPÄRISTÖ MUUTOKSESSA 3 3. TAVOITTEET 4 4. NYKYTILAN KUVAUS 5 4.1 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 5 4.2 OSAAMINEN

Lisätiedot

Opettajan opas verkko-opetuksen toteuttamiseen. Klikkaa. www.nettiluotsi.fi

Opettajan opas verkko-opetuksen toteuttamiseen. Klikkaa. www.nettiluotsi.fi Opettajan opas verkko-opetuksen toteuttamiseen Klikkaa www.nettiluotsi.fi 1 Opas on tuotettu Keski-Pohjanmaan toisen asteen virtuaalikouluhankkeessa. Hankkeessa ovat olleet mukana: Kannuksen lukio Kiviniityn

Lisätiedot

Joensuun normaalikoulun tieto- ja viestintätekniikan strategia 2013-2016

Joensuun normaalikoulun tieto- ja viestintätekniikan strategia 2013-2016 Joensuun normaalikoulun tieto- ja viestintätekniikan strategia 2013-2016 1 Joensuun normaalikoulun tieto- ja viestintätekniikan strategia vuosille 2013-2016 perustuu Suomen harjoittelukoulujen tieto- ja

Lisätiedot

TIETOSTRATEGIA LÄNSI-PORIN LUKIO. Työryhmä Hedlund Leena Ihamäki Jussi Kirkanen Toni Niiniviita Sirpa Rajahalme Kati

TIETOSTRATEGIA LÄNSI-PORIN LUKIO. Työryhmä Hedlund Leena Ihamäki Jussi Kirkanen Toni Niiniviita Sirpa Rajahalme Kati TIETOSTRATEGIA LÄNSI-PORIN LUKIO Työryhmä Hedlund Leena Ihamäki Jussi Kirkanen Toni Niiniviita Sirpa Rajahalme Kati Toukokuu 2008 Sisällysluettelo Johdanto 3 Visio ja tavoitteet 3 Informaatioteknologian

Lisätiedot

SELVITYS LUKION VERKKO-OPPIMISEN KOULUTUSTARJONNAN HYVISTÄ KÄYTÄNTEISTÄ HELSINGIN OPETUSVIRASTOLLE

SELVITYS LUKION VERKKO-OPPIMISEN KOULUTUSTARJONNAN HYVISTÄ KÄYTÄNTEISTÄ HELSINGIN OPETUSVIRASTOLLE 1 (21) SELVITYS LUKION VERKKO-OPPIMISEN KOULUTUSTARJONNAN HYVISTÄ KÄYTÄNTEISTÄ HELSINGIN OPETUSVIRASTOLLE 22.12.2010 Humap Oy: Terhikki Rimmanen ja Pertti Siekkinen Humap Oy Humap Oy Vapaudenkatu 43 L16

Lisätiedot

Lukio 3.0 Nyt! Filosofiaa ja käytänteitä

Lukio 3.0 Nyt! Filosofiaa ja käytänteitä Ajatuksia ja työkaluja opetukseen Lukio 3.0 Nyt! Filosofiaa ja käytänteitä Mika Koivu Henriikka Laiho Sari Piisi Tuure Puurunen Minna Seppä Maria Älli Esipuhe Tämä teos on omistettu hankkeemme sielun ja

Lisätiedot

elukio, Uuden Oulun ja Oulun seudun lukiot Sanna Savolainen, Pekka Silven ja Sanna Kallioinen Verkkooppiminen lukio-opetuksessa

elukio, Uuden Oulun ja Oulun seudun lukiot Sanna Savolainen, Pekka Silven ja Sanna Kallioinen Verkkooppiminen lukio-opetuksessa elukio, Uuden Oulun ja Oulun seudun lukiot Sanna Savolainen, Pekka Silven ja Sanna Kallioinen Verkkooppiminen lukio-opetuksessa Tulevaisuuden koulu/ Verkko-oppiminen-hankkeen arviointiraportti Oulun kaupungin

Lisätiedot

OPISKELIJAN OPAS. www.psk.fi

OPISKELIJAN OPAS. www.psk.fi OPISKELIJAN OPAS www.psk.fi SISÄL LY S 1. REHTORIN SAATESANAT... 4 2. AIKUISKOULUTUKSEN TEHTÄVÄT... 5 2.1 LAINSÄÄDÄNTÖ... 5 2.2 TUTKINNOT JA AMMATTITUTKINTOLAKI... 5 3. ORGANISAATION ESITTELY... 6 4.

Lisätiedot

SELVITYS OPETTAJAKSI OPISKELEVIEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNISESTÄ TOIMINTAYMPÄRISTÖSTÄ HARJOITTELUKOULUILLE SUUNNATUN KYSELYN YHTEENVETO

SELVITYS OPETTAJAKSI OPISKELEVIEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNISESTÄ TOIMINTAYMPÄRISTÖSTÄ HARJOITTELUKOULUILLE SUUNNATUN KYSELYN YHTEENVETO Tekes Opetus- ja kulttuuriministeriö SELVITYS OPETTAJAKSI OPISKELEVIEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNISESTÄ TOIMINTAYMPÄRISTÖSTÄ HARJOITTELUKOULUILLE SUUNNATUN KYSELYN YHTEENVETO Loistavaa verkostoyhteistyötä

Lisätiedot

Hankasalmen kunnan sivistyspalveluiden tieto- ja viestintäteknologian (TVT) kehittämissuunnitelma 2015-2018

Hankasalmen kunnan sivistyspalveluiden tieto- ja viestintäteknologian (TVT) kehittämissuunnitelma 2015-2018 Liite siv.ltk 14.4.2015 39 1 Hankasalmen kunnan sivistyspalveluiden tieto- ja viestintäteknologian (TVT) kehittämissuunnitelma 2015-2018 Laadittu lukion rehtori Toini Kemppaisen johdolla HANKASALMEN KUNTA

Lisätiedot

Meri-Porin lukion tietostrategia

Meri-Porin lukion tietostrategia Meri-Porin lukion tietostrategia Viimeisin muutos 20.5.2008 Meri-Porin lukion tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön strategia. Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön strategian eli tietostrategian

Lisätiedot

Keravan kaupunki Kasvatus- ja opetustoimi. Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelma 2015-2020

Keravan kaupunki Kasvatus- ja opetustoimi. Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelma 2015-2020 Keravan kaupunki Kasvatus- ja opetustoimi Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelma 2015-2020 1. JOHDANTO 1.1. Jatkuvasti kehittyvä tietoyhteiskunta Käynnissä oleva nopea teknologinen kehitys

Lisätiedot

LOPEN LUKION OPETUSSUUNNITELMA

LOPEN LUKION OPETUSSUUNNITELMA LOPEN LUKION OPETUSSUUNNITELMA Voimaan 1.8.2005 Käsitelty 12.5.2005 (Luyljo 11) ja 29.6.2005 (Sivla 48) Muutettu 14.12.2006 (Sivla 74 ja 75) Muutettu 10.2.2008 (Sivla 18) Muutettu 3.12.2009 (Sivla 117)

Lisätiedot

Käyttäjäprofiili: Opiskelija 1

Käyttäjäprofiili: Opiskelija 1 Käyttäjäprofiili: Opiskelija 1 Hakeutunut opiskelemaan käytettävyyttä, aiempia kokemuksia Vanhempi opiskelija, hakeutunut opiskelemaan käytettävyyttä Opiskelumotivaationa kiinnostus Käyt opiskelun ohessa

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN DIGITALISAATION NYKYTILANNE KOULUTUSPALVELUISSA. AMKE ry:n jäsenkyselyn yhteenvetoraportti

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN DIGITALISAATION NYKYTILANNE KOULUTUSPALVELUISSA. AMKE ry:n jäsenkyselyn yhteenvetoraportti AMMATILLISEN KOULUTUKSEN DIGITALISAATION NYKYTILANNE KOULUTUSPALVELUISSA AMKE ry:n jäsenkyselyn yhteenvetoraportti 1 AMMATILLISEN KOULUTUKSEN DIGITALISAATION NYKYTILANNE KOULUTUSPALVELUISSA AMKE ry:n jäsenkyselyn

Lisätiedot

KESKEISIÄ TAITOJA TIETOTEKNIIKASSA

KESKEISIÄ TAITOJA TIETOTEKNIIKASSA 5.22. Tietotekniikka Tietotekniikka on monipuolinen työkalu, jonka käyttötaitoa tarvitaan hyvin monenlaisissa yhteyksissä tiedonhausta oman tiedon tuottamiseen. Tietotekniikan taitoja tarvitaan myös ympäröivän

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikan strategia. työversio 4.9.2012

Tieto- ja viestintätekniikan strategia. työversio 4.9.2012 Tieto ja viestintätekniikan strategia työversio 4.9.2012 Prosessi verkossa: http://enorssitvt.wikispaces.com/ Mikko Horila Jari Sjölund Ari Myllyviita Jani Kiviharju Pentti Mankinen Tuomo Tammi 1. Visio

Lisätiedot

Riina Helenius & Paula Oja:

Riina Helenius & Paula Oja: Riina Helenius & Paula Oja: AVERKON OPISKELIJAPALAUTE 2002 2003 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO...3 2 VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT...3 3 VERKKO-OPISKELUN MAHDOLLISUUDET JA HAASTEET...6 4 TUTOROINTI JA SEN KEHITTÄMINEN...8

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN STRATEGIA 2020

PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN STRATEGIA 2020 PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN STRATEGIA 2020 SISÄLTÖ 1. JOHDANTO 2. STRATEGISET LÄHTÖKOHDAT 3. TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN VISIO 2020 4. TVT-KEHITTÄMISEN PAINOPISTEET

Lisätiedot

T-121.200 Käyttöliittymäpsykologia. Essee 14.1.2004. Mirja Lemmetty

T-121.200 Käyttöliittymäpsykologia. Essee 14.1.2004. Mirja Lemmetty T-121.200 Käyttöliittymäpsykologia Essee 14.1.2004 Mirja Lemmetty Kognitiivisen psykologian soveltaminen tietokoneen käytön opettelussa Tämä essee käsittelee tietokoneen käytön opettelua ja opettamista

Lisätiedot

AIKUISLINJALAISEN. Opintoopas 2015-2016 VAASAN LYSEON LUKION AIKUISLINJA. Kirkkopuistikko 27 65100 VAASA

AIKUISLINJALAISEN. Opintoopas 2015-2016 VAASAN LYSEON LUKION AIKUISLINJA. Kirkkopuistikko 27 65100 VAASA AIKUISLINJALAISEN Opintoopas 2015-2016 VAASAN LYSEON LUKION AIKUISLINJA Kirkkopuistikko 27 65100 VAASA kanslia ma - ti klo 9 17, ke - to 9 15.30 ja pe 9-14 puh. 325 3323 / fax 325 3298 kanslia.lyseo@vaasa.fi

Lisätiedot