PÄÄOMARAHASTOJEN TASETIEDONKERUUN RAPORTOINTIOHJE (SIRA)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PÄÄOMARAHASTOJEN TASETIEDONKERUUN RAPORTOINTIOHJE (SIRA)"

Transkriptio

1 Ohje PÄÄOMARAHASTOJEN TASETIEDONKERUUN RAPORTOINTIOHJE (SIRA) Versio 1.0 Voimassa alkaen

2 Ohje 1(50) Sisällys 1 Johdanto Tiedonkeruupalvelu Peruskäsitteitä SIRA-tiedonkeruu Raportoija Tilastointivelvollisuus Raportointitiedoston säilyttäminen Luokitukset Vaadeluokitus Sektoriluokitus Muut luokitukset Raportoitavat lisätiedot (erä- ja IF-tietueet) Raportoitavat tasetiedot (PEF-tietue) Velat Kutsutut sijoitussitoumukset Lainat Velkapaperilainat Johdannaiset Muut velat Saamiset Osakkeet ja osuudet Noteeratut osakkeet (ISIN-koodilliset) Asunto- ja kiinteistöosakeet Muut noteeraamattomat osakesijoitukset Rahasto-osuussaamiset Velkapaperisaamiset Muut kuin rahoitussaamiset (mm. kiinteistösijoitukset) Lainasaamiset Talletukset Johdannaiset Käteinen ja muut saamiset Muut raportoitavat erät Kutsumattomat sijoitussitoumukset Selvitysperiodin aikana kutsutut ja palautetut sijoitussitoumukset Erikoistapaukset raportoinnin yhteydessä Takaisinosto- (repo) ja takaisinmyyntisopimukset (reverse repo) sekä lyhyeksimyynti Takaisinostosopimukset (reposopimukset) Takaisinmyyntisopimukset (reverse reposopimukset) Takaisinmyyntisopimus ja lyhyeksimyynti Lainan sekä lainan korkojen konversiot osakkeiksi Sijoitusten ylös- ja alaskirjaukset Selvitysperiodin aikana tehtyjä sekä realisoituja sijoituksia koskevien tietojen raportointi Raportoitavat tiedot PEF-tietueella (taulukot)... 36

3 Ohje 2(50) 8.1 Velkoja koskevien tietojen raportointi Osake- ja osuussaamisia koskevien tietojen raportointi Velkapaperisaamisia ja muita kuin rahoitussaamisia koskevien tietojen raportointi Laina- ja talletussaamisia koskevien tietojen raportointi Johdannaiset, käteinen ja muut saamiset Kutsumattomat sekä bruttomääräiset kutsutut/palautetut sijoitussitoumukset Lyhyeksimyydyt arvopaperit... 44

4 Ohje 3(50) 1 Johdanto Suomen Pankki kerää neljännesvuosittain pääoma- ja kiinteistörahastojen tasetiedot osana sijoitusrahastojen tasetiedonkeruuta (SIRA-kysely). Tiedot kerätään Euroopan keskuspankin (EKP) vaatimusten mukaisesti. Tilasto laaditaan Suomen Pankissa ja tietoja käytetään Suomen Pankissa EKPJ:n tehtävien hoitamiseen, kuten rahapolitiikkaan ja rahoitusmarkkinoiden vakauden valvontaan. Sijoitusrahastotilastoja julkaistaan mm. Suomen Pankin ja Euroopan keskuspankin internetkotisivuilla. Lisäksi tietoja käytetään Suomen ja euroalueen rahoitus-, maksutase- ja taloustilastojen laadintaan erityisesti Suomen Pankissa, Tilastokeskuksessa ja Euroopan keskuspankissa. Suomen Pankin tiedonhankintavaltuudet perustuvat seuraaviin säännöksiin: Euroopan unionin neuvoston asetus Euroopan keskuspankin valtuuksista kerätä tilastotietoja (EY N:o 2533/1998, kuten se on muutettu asetuksella EY N:o 951/2009) sekä laki Suomen Pankista (214/ , 28 ). Euroopan keskuspankin asetus EKP/2013/38 sekä suuntaviivat (ECB/2014/15) velvoittavat Suomen Pankin keräämään tilastotietoja muilta kotimaisilta sijoitusrahastoilta kuin rahamarkkinarahastoilta. EKP:n asetuksessa annetun määritelmän mukaisesti myös pääomarahastot sekä suljetut kiinteistörahastot luetaan sijoitusrahastoiksi. 2 Tiedonkeruupalvelu Tiedot toimitetaan lähtökohtaisesti tase-eräkohtaisesti sekä taseen saamisettä velkaeristä ja myöhemmin ohjeessa määriteltävistä taseen ulkopuolisista eristä. Näiden lisäksi raportilla raportoidaan myös rahaston yleistietoja sekä rahastoon raportointiperiodin aikana kutsutut sijoitussitoumukset sekä palautetut sitoumukset. Tarkemmat tase-eräkohtaiset ohjeet raportoinnista löytyvät ohjeen luvusta 6. Tiedot toimitetaan Suomen Pankille selvitysperiodin loppua (neljännesvuosittain) seuraavan kuukauden aikana. Viimeinen raportointipäivä on selvitysperiodia seuraavan kuukauden jälkeisen kuun ensimmäinen päivä tai jos ensimmäinen päivä on pyhäpäivä, sitä seuraava ensimmäinen arkipäivä. Jos siis raportoidaan esimerkiksi kesäkuun lopun tietoja, tulee tiedot käytännössä toimittaa elokuun 1. päivään mennessä (olettaen, että 1. päivä elokuuta on arkipäivä).

5 Ohje 4(50) Raportti muodostuu kolmesta osasta (ks. oheinen taulukko). Erillisessä teknisessä ohjeessa kuvataan tiedonvälitykseen käytettävä tietuemuoto 1. Tekninen ohje sisältää tarkat tietuekuvaukset raportoitavista tiedoista samoin kuin selostuksen raportoinnissa ensisijaisesti käytettävästä tiedonsiirtomenettelystä, ns. DCS-tiedonsiirrosta 2. Tiedon toimittajan yhteystiedot eivät sisälly varsinaiseen raporttiin, vaan niitä hallinnoidaan Suomen Pankin käytössä olevan DCS-palvelun kautta. Tietuetyyppi Tietuetunnus Sisältö Erätietue 000 Tiedoston aloittava tekninen tietue Sijoitusrahastotietue IF Sijoitusrahaston yleiset tiedot; tase, tunnusluvut jne. Pääomarahastotietue PEF Pääoma- ja kiinteistörahastojen tase-erät DCS-palvelun tarjoaja tarkistaa raporttitiedoston teknisen oikeellisuuden. Oikeellisuus tarkistetaan tiedoston siirron yhteydessä ja mahdollisista virheistä ilmoitetaan heti. Tämän lisäksi myös Suomen Pankki tarkistaa DCSpalvelun tarjoajan välittämän, teknisesti hyväksytyn tiedoston sisällöllisesti. DCS-palvelun tuotantoympäristö löytyy osoitteesta ja testiympäristö osoitteesta Tuotantoympäristöön kirjauduttaessa tarvitaan OpusCapitan tunnusten lisäksi myös ns. avainlukulistan mukainen validointinumero. Avainlukulista toimitetaan raportoijalle tunnustilauksen jälkeen postitse. Tunnusten hakemiseen saa tarvittaessa ohjeita Suomen Pankilta Raportointivelvollisuus voidaan täyttää.csv-tiedostomuotoisella lähetyksellä tai käyttämällä DCS-palvelusta löytyvää lomakepohjaa. Molemmat raportointitavat perustuvat SIRA-tietuemuotoon. Kun lähettää tiedostomuotoista lähetystä, tulee DCS-palvelussa valita Lähetys ja lomakepohjaisen lähetyksen yhteydessä Lomakkeet-kohdasta löytyvä Sijoitusrahastojen tasetiedonkeruu (SIRA). Tämän jälkeen avautuvassa ikkunassa tulee valita raportoitavaksi rahastoksi Pääomarahastot (PEF-tietueet) ja raportoitavaksi periodiksi täytettävä selvitysperiodi (esim. 2015Q01 alla). 1 Linkki tietuemuotoon. 2 DCS = Data Collection Services. DCS-palvelu tarjoaa yrityksille yhdenmukaisen tavan ilmoittaa tietoja sähköisesti viranomaisille ja viranomaistehtäviä hoitaville tahoille.

6 Ohje 5(50) Teknisissä kysymyksissä raportoijat asioivat DCS-palvelun ylläpitäjän (OpusCapita, teknisen asiakastukipalvelun kanssa. Tukipalvelu palvelee ympäri vuorokauden suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Suomen Pankki antaa neuvoja sisältökysymyksissä. Kysymykset ja kommentit pyydämme lähettämään osoitteeseen 3 Peruskäsitteitä Tässä luvussa kuvataan muutamia sijoitusrahastojen tasetiedonkeruuseen liittyviä peruskäsitteitä sekä luokituksia. Tämän ohjeen lisäksi SIRAtiedonkeruuseen liittyy kaksi muuta dokumenttia: tekninen ohje (SIRAtiedonkeruun tietuemuoto) sekä koodilistat.

7 Ohje 3.1 SIRA-tiedonkeruu SIRA-tiedonkeruu on sijoitusrahastoja koskeva tasetiedonkeruu. Tiedonkeruulla on kerätty sopimusperusteisten UCITS- ja erikoissijoitusrahastojen sekä rahamarkkinarahastojen tiedot joulukuusta 2008 alkaen. Maaliskuusta 2015 alkaen osana tiedonkeruuta on kerätty myös pääomarahastojen sekä suljettujen kiinteistörahastojen tasetiedot. Sopimusperusteisten rahastojen ja pääomarahastojen tapauksessa yhteisinä tietueina käytetään erätietuetta (000) sekä sijoitusrahastotietuetta (IF). Sisältötietueet eri raportoijien kesken on jaettu seuraavasti: Sopimusperusteisten rahastojen raportoinnissa käytetään sisältötietueita SBS ja ITEM. Pääomarahastojen raportoinnissa käytetään sisältötietuetta PEF. Samaa tiedostoa (.csv) käyttäen voidaan raportoida tietoja useista eri sopimusperusteisista rahastoista, joiden hallinnoija on yhteinen. Myös pääomarahastojen tapauksessa yhden hallinnointiyhtiön alaisten rahastojen tiedot on mahdollista raportoida yhtä tiedostoa käyttäen. Kuitenkin tilanteessa, jossa hallinnointiyhtiöllä on sekä sopimusperusteisia rahastoja että pääomarahastoja, erityyppisten rahastojen tiedot tulee raportoida vähintään kahta erillistä tiedostoa käyttäen. Sama rahasto voi antaa tietoja ainoastaan sopimusperusteisten rahastojen raportoinnissa (SBS- & ITEM-tietueet) tai pääomarahastojen raportoinnissa (PEF-tietue). Suomen Pankki määrittää, kumpaan kyselyjoukkoon SIRAkyselyn sisällä rahasto sijoittuu. 3.2 Raportoija Pääomarahastojen tasetiedonkeruussa raportoijana on Suomeen rekisteröity pääoma- tai kiinteistörahasto. 3.3 Tilastointivelvollisuus Tilastotietoja ovat velvollisia antamaan kaikki suomalaiset pääoma- ja kiinteistörahastot, jotka on rekisteröity Suomeen. Raportointi on yhtäläinen kaikille rahastoille. Tiedot toimittaa yleensä rahastoa hallinnoiva hallinnointiyhtiö.

8 Ohje 1(50) Rahastoa koskevat tiedot tulee raportoida ensimmäisen kerran sen vuosineljänneksen lopun tilanteesta, jonka aikana rahasto on saanut markkinointiluvan. Tilanteessa, jossa rahasto kerää sijoitussitoumuksia, mutta ei ole vielä kutsunut lainkaan sitoumuksia (rahastolla ei käytännössä tasetta / sijoituksia kohdeyrityksiin), rahasto raportoi Suomen Pankille taseekseen nolla euroa sekä ilmoittaa siihen asti kerätyt sijoitussitoumukset. Mikäli rahastolle ei saada kerättyä haluttua määrää sitoumuksia, eikä rahaston toimintaa päätetä aloittaa (ts. varoja ei kutsuta rahastoon), tulee tämä ilmoittaa Suomen Pankille, minkä jälkeen raportointivelvollisuutta ei enää ole. Eritellyt tase-erät (saamiset & velat) tulee raportoida ensimmäistä kertaa sen vuosineljänneksen lopun tiedoissa, kun rahastoon on kutsuttu ensimmäiset varat. Viimeinen rahastoa koskeva raportointi tulee tehdä sen vuosineljänneksen lopun tilanteesta, jonka aikana rahasto on lopettanut ja maksanut kaikki sitoumukset takaisin sijoittajille. Käytännössä kaikkien kyseisen raportin tase-erien markkina-arvojen tulisi olla nolla ja vuosineljänneksen aikana palautetut sitoumukset sekä myydyt sijoitukset tulee ilmoittaa myyntihinnoilla pääomavirtatiedossa. Raportti tulee toimittaa Suomen Pankille neljännesvuosittain kunkin vuosineljänneksen lopun tiedoista (maalis-, kesä-, syys- & joulukuu). Välikuukausina raporttia ei tule toimittaa. 3.4 Raportointitiedoston säilyttäminen Raporttitiedostoa tulee säilyttää viisi (5) vuotta. Säilyttäminen on tarpeen muun muassa mahdollisten raportoinnissa ilmenevien virheiden havaitsemiseksi sekä näiden virheiden korjaamiseksi. 4 Luokitukset 4.1 Vaadeluokitus Raportoitavan tiedon on katettava eri tilastovaatimusten (esim. EKP:n sijoitusrahastotilasto, maksutase, rahoitustilinpito) erityistarpeet, ja tarpeiden toteuttamiseen käytetään luokituksia. Luokitusten tarkat sisällöt niihin liittyvine koodeineen käyvät ilmi koodilistoista. Osa luokituksista on kansainvälisesti hyväksyttyjä ns. ISO-standardien mukaisia luokituksia, kuten esimerkiksi sektori-, maa- ja valuuttaluokitukset. Osa luokituksista (varsinkin vaadeluokitus) ottaa huomioon muiden yhteissijoitusyritysten erityispiirteet. Vaade- tai instrumenttiluokitus noudattaa Euroopan kansantalouden tilinpidon määritystä (EU 549/2013).

9 Ohje 2(50) Käteinen (21) sisältää ainoastaan rahaston hallussa olevat setelit ja kolikot. Siihen eivät kuulu esim. pankkitilillä olevat likvidit varat. Vaade voi esiintyä vain saamisissa, eikä rahastoilla normaalisti ole erillistä rahakassaa, vaan kassa koostuu likvideistä talletustileistä. Talletuksiin (22-alkuiset) luetaan kaikki rahastojen saamisten pankkitalletukset. Rahasto ei voi ottaa vastaan talletuksia, sillä tämä oikeus on Suomessa rajattu talletuspankeille. Talletukset jaetaan käytön perusteella eri luokkiin. Siirtokelpoiset yön yli -talletukset (221) ovat talletuksia, jotka voidaan nostaa käteiseksi tai tiliä voidaan käyttää yleisesti maksuvälineenä ilman viivettä tai rajoituksia. Mikäli rahaston esim. käyttelytili ylittyy taseen laadintahetkellä, erä raportoidaan negatiivisen talletussaamisen sijasta rahaston muissa lainaveloissa (4712). Ei-siirtokelpoiset yön yli -talletukset (222) sisältävät rahamarkkinatalletuksista yön yli -talletukset ( overnight ). Repomyynnit (224) ovat rahan vastaerä, jonka rahastot saavat arvopapereista, jotka ne myyvät sovittuun hintaan samalla sitoutuen ostamaan samat arvopaperit takaisin sovittuun hintaan sovittuna ajankohtana. Määräaikaistalletuksilla (225) on sovittu kiinteä juoksuaika, eikä niitä voida ilman sakkomaksua muuttaa rahaksi ennen sovitun määräajan kulumista. Taseen saamisiin tai velkoihin kirjattavat lainat jaetaan pääomalainoihin (4711) ja muihin lainoihin (4712). Raportoijan tai sijoituskohteen omaan pääomaan kirjattava laina luokitellaan pääomalainaksi. Kaikki muut lainat luetaan vaateeseen muut lainat. Osakkeista (5-alkuiset) jatkuvasti markkinahinnan saavat luokitellaan noteerattuihin osakkeisiin (511). Noteeraamattomat osakkeet on luokiteltava joko asunto-osakkeisiin (5121), kiinteistöosakkeisiin (5122) tai muihin noteeraamattomiin osakkeisiin (5123). Instrumentti rahasto-osuudet (52) on käytössä vain sijoitus-, pääoma ja kiinteistörahastojen ollessa kyseessä. Mikäli osuus kohdistuu muuntyyppiseen yritykseen, osuutta koskevat tiedot raportoidaan käyttäen vaadetta muut noteeraamattomat osakkeet (5123). Loput vaateista (muut saamiset tai velat, 7-alkuiset) ja muut kuin rahoitussaamiset (8-alkuiset) raportoidaan aina erän alaerässä, ja erän sisältö selviää suoraan vaateen nimestä.

10 Ohje 3(50) 4.2 Sektoriluokitus Sektoriluokitus on taloustilastoissa sovellettava perusluokitus, jota käytetään päätöksentekoyksiköiden luokittelemiseksi toiminnaltaan, rahoitustavaltaan, omistajatyypiltään ja oikeudelliselta muodoltaan yhdenmukaisiin luokkiin. Luokituksen avulla muodostetut sektorit ovat taloudelliselta käyttäytymiseltään riittävän samankaltaisia kansantalouden seurantaa ja analysointia varten. Yritykset jaetaan omistuspohjansa mukaan julkisiin yrityksiin (11101), yksityisiin kotimaisiin yrityksiin (11102) ja ulkomaalaisomisteisiin yrityksiin (11103). Ulkomaisiin yrityksiin luettavan yksikön tapauksessa ei riitä, että ulkomainen omistuspohja olisi yhteensä yli 50 %, vaan yksittäisen ulkomaisen yksikön on omistettava enemmän kuin 50 %. Ulkomaisella yrityksellä viitataan yrityksen kotimaan näkökulmasta ulkomaiseen omistajaan. Mikäli esimerkiksi yksittäinen norjalainen yhteisö omistaa ruotsalaisesta yrityksestä yli 50 %, tulee tiedot ruotsalaisesta yrityksestä raportoida sektoriluokassa (ulkomaalaisomisteinen yritys). Asuntoyhteisöt (112-alkuiset) ovat kansallisessa luokituksessa omana luokkanaan. Rahoitus- ja vakuutuslaitokset ovat erikoistuneet rahoituspalvelujen tuottamiseen. Luottolaitoksista vain talletuspankit (1221) voivat ottaa vastaan talletuksia. Muut luottolaitokset (1222) ovat rahalaitoksia mutta eivät talletuspankkeja. Tällaisia yksiköitä ovat esim. asuntoluottolaitokset, Kuntarahoitus ja Nordea Rahoitus. Laajana käsitteenä sijoitusrahastot kattavat rahamarkkinarahastot (123), UCITS-sijoitusrahastot (1241) ja muut yhteissijoitusrahastot (1242). Muihin yhteissijoitusrahastoihin luetaan erikoissijoitusrahastot ja tämän kyselyn raportoijat (pääomarahastot). Muut rahoituslaitokset -luokka sisältää muut rahoituksen välittäjät (125), rahoituksen ja vakuutusten välitystä avustavat laitokset (126) sekä konserninsisäiset rahoitusyksiköt ja rahanlainaajat (127). Esimerkkinä muista rahoituksen välittäjistä mainittakoon arvopaperistamiseen osallistuvat erityisyhtiöt, arvopaperikauppaa omaan lukuunsa käyvät yritykset, myyntisaamisten rahoitusta tai osamaksukauppaa tarjoavat yhtiöt sekä vientirahoitusyhtiöt. Avustusta välittävistä mainittakoon esim. pörssit ja yhteissijoitusyrityksiä hallinnoivat rahastoyhtiöt. Rahanlainaajista mainittakoon panttilainaamot sekä ns. pikavippiyhtiöt. Vakuutuslaitoksiin (128) luetaan henki- ja vahinkovakuutusyhtiöt. Eläkerahastoihin (129) kuuluvat vapaaehtoista eläkevakuuttamista harjoittavat yhtiöt. Pakollista työeläkevakuuttamista hoitavat yhtiöt luetaan julkisyhteisöjen alaluokkaan työeläkelaitokset (13141).

11 Ohje 4(50) Julkisyhteisöt rahoittavat toimintansa pääosin verovaroin, ja ne tuottavat julkisia palveluja. Valtakunnallisista palveluista vastaa valtionhallinto (1311) ja paikallispalveluista paikallishallinto (1313-alkuiset). Julkisen vallan sosiaaliturvan toteutumista harjoittavat sosiaaliturvarahastot (1314). Vain sektorin suomalaiset toimijat jaetaan työeläkelaitoksiin (13141) ja muihin sosiaaliturvarahastoihin (13149). Kotitaloudet (14-alkuiset) kattavat luonnolliset henkilöt. Alasektoreina ovat elinkeinonharjoittajat (141), palkansaajat (143) ja omaisuustulojen ja tulonsiirtojen saajat (144). Viimeisin alaryhmä sisältää mm. eläkeläiset. Alasektorijako ei ole pakollinen. Kotitalouksia palvelevien voittoa tavoittelemattomien yhteisöjen (15) tulot koostuvat pääosin (jäsen)maksuista, julkisyhteisöjen avustuksista ja omaisuustuloista. Sektoriin luetaan ammattiyhdistykset, uskonnolliset yhteisöt, urheiluseurat sekä avunantojärjestöt ja -säätiöt. Sektoriluokitus pätee kaikkiin yksikköihin niiden maantieteellisestä sijainnista riippumatta. Yksikön kotimaa pyydetään ilmoittamaan omana ulottuvuutenaan maakoodin avulla. 4.3 Muut luokitukset Valuutta- ja maaluokitus kysytään tarkasti valuutoittain ja maittain. Tapa on joustava ja sallii monenlaisen aggregoinnin varsinaisessa tilastoinnissa. Kaikissa raportoitavissa erissä on aina mukana kategoria, joka kertoo tiedon suhteen taseeseen. Saaminen (A) ja velka (L) jakavat taseen vastaaviin ja vastattaviin. Rahasto-osuuksien raportointia varten on varattu koodit taseen ulkopuolinen erä (O), merkinnät (B) ja lunastukset (S). 5 Raportoitavat lisätiedot (erä- ja IF-tietueet) Raporttitiedoston erätietueella (000) määritellään tietuemuodon mukaisia raportin toimittavaan tahoon ja raporttiin liittyviä teknisiä tietoja. Erätietueen kentän 3 (tiedon toimittajan tunnus) tiedossa tulee ilmoittaa ilman väliviivaa sen hallinnointiyhtiön y-tunnus, jolle on haettu tunnukset OpusCapitan tiedonkeruupalveluun ja jonka raportoitavaksi pääomarahasto on tiedonkeruupalvelussa määritelty (tiedonkeruupalveluun kirjaudutaan samoilla tunnuksilla). Raportoitaessa tuotantodataa (joka ainoastaan kattaa raportointivelvollisuuden) erätietueen kentän 5 (tiedon tyyppi) arvon on oltava

12 Ohje 5(50) P. Testattaessa lähetystä kyseisessä kentässä voi käyttää testitiedostoa kuvaavaa arvoa N tai T. IF-tietue sisältää rahastokohtaisia tietoja, joita käytetään muun muassa erinäisiin raporttitason tarkastuksiin. Pääomarahastojen tapauksessa IFtietueen kenttiin tulee raportoida seuraavat tiedot: Tietokentän nimi Sisältö 1. Tietueen tyyppi IF 2. Raportoijan tunnuksen tyyppi I 3. Raportoijan tunnus Sijoitusrahastotunnus 4. Raportoijan nimi Rahaston nimi 5. Muuntokurssi Käytetty muuntokurssi kotivaluutan muuntamiseen euroiksi (jos kentän 6 arvo on EUR, on kentän 5 arvo 1) 6. Muuntokurssin valuutta Rahaston kotivaluutta 7. Sijoitusrahaston tase Rahaston tase selvitysperiodin lopussa 8. Sijoitusrahaston taseen valuutta EUR 9. Osuudenomistajien lukumäärä yhteensä Pakollinen 10. Osuudenomistajina olevien yksityishenkilöiden 0 määrä 11. Kymmenen suurimman osuudenomistajan omistus Kymmenen suurimman osuudenomistajan omistuksen EUR valuutta 13. Korkosijoitusten duraatio Sijoitussidonnaisten vakuutusten arvo (kotimaiset 0 yhtiöt) 15. Sijoitussidonnaisten vakuutusten arvo (ulkomaiset 0 yhtiöt) 16. Sijoitussidonnaisten vakuutusten valuutta EUR 17. Johdannaisten vakuusvaatimukset Johdannaisten vakuusvaatimusten valuutta EUR 19. Takaisinostosopimusten vakuudet Takaisinostosopimusten vakuuksien valuutta EUR 21. Lainaussopimusten vakuudet Lainaussopimusten vakuuksien valuutta EUR

13 Ohje 6(50) 6 Raportoitavat tasetiedot (PEF-tietue) 6.1 Velat Tiedonkeruussa pääomarahaston kaikki taseen saamiset ja velat raportoidaan kokonaisuudessaan ja taseen eri puolten tulee olla yhtä suuret (saamiset = velat). 3 Eri tase-erät raportoidaan oletusarvoisesti sijoitus-/sijoittajakohtaisesti. Kuitenkin esimerkiksi raportoitaessa kutsuttuja/kutsumattomia sijoitussitoumuksia ja kiinteistöjä koskevia tietoja on mahdollista käyttää myöhemmin käsiteltäviä aggregointimahdollisuuksia. Tase-erien kantatietojen lisäksi pääomarahastojen tasetiedonkeruussa kerätään kutakin raportoitua tase-erää koskevat pääomavirtatiedot (selvitysperiodin aikana tehdyt sekä realisoidut sijoitukset). Mikäli tase-erä poistuu selvitysperiodin aikana rahaston taseesta, siihen liittyvät virtatiedot tulee raportoida, vaikka tase-erän kanta onkin nolla. Saamisten ja velkojen lisäksi kyselyssä kerätään tiedot rahastoon selvitysperiodin aikana kutsutuista ja palautetuista sijoitussitoumuksista (bruttomääräisinä) sekä taseen ulkopuolisissa erissä kutsumattomat sijoitussitoumukset. Velkaerien raportointia käsitellään tarkemmin luvussa 6.1, saamiserien raportointia luvussa 6.2 ja muiden raportoitavien erien raportointia luvussa 6.3. Tiedot toimitetaan SIRA-raportoinnissa aina ensimmäisen vastapuolen periaatetta noudattaen. Kun rahasto esimerkiksi sijoittaa varoja toiseen rahastoon, tulee saamisissa ilmoittaa ainoastaan sen rahaston tiedot, johon on sijoitettu ei kohderahaston lopullisia sijoituskohteita. PEF-tietueella raportoitujen velkaerien yhteissumman ja IF-tietueessa raportoidun taseen (kenttä 7) erotuksen itseisarvo saa olla maksimissaan euroa. Velkaerät raportoidaan käyttäen PEF-tietueen kentässä 4 (kategoria) arvoa L Kutsutut sijoitussitoumukset Kutsutut sitoumukset raportoidaan käyttäen PEF-tietueen vaadetta 52 (rahasto-osuudet). Vaikka sijoitussitoumuksia ei suoranaisesti voidakaan täysin rinnastaa ominaisuuksiltaan sopimuspohjaisten sijoitusrahastojen rahasto-osuuksiin, rinnastus on perusteltu kansallisen sektoriluokituksen perusteella. Kutsutut sijoitussitoumukset voidaan raportoida kahdella tavalla: 3 Tiedonsiirrossa hyväksytään yhteenlasketuista saamis- tai velkaeristä itseisarvoltaan maksimissaan euron ero IFtietueella ilmoitettuun rahaston taseeseen.

14 Ohje 7(50) 1) Raportointi sijoittajakohtaisesti Mahdollisuus käyttää suomalaisten oikeushenkilöiden tapauksessa y-tunnusta, jolloin Suomen Pankki vastaa sijoittajien vastapuolitiedoista (maa, sektori). Kotitalouksien omistukset raportoidaan aina aggregoituina sektoritunnuksin. 2) Raportointi aggregoidusti maa- & sektorikohtaisesti Raportoija vastaa sijoittajien oikeasta sektoriluokittelusta. Mahdollisuus käyttää apuna Tilastokeskuksen tarjoamaa ilmaista yritysten luokituspalvelua määrittämään kotimaisten yritysten sektoriluokka: Mahdollisuus raportoida esimerkiksi kaikki suomalaiset työeläkelaitokset yhdellä rivillä aggregoidusti. Myös näiden kahden raportointitavan yhdistelmää on mahdollista käyttää (kuitenkin siten, että kukin sijoitus on raportilla ainoastaan kertaalleen). Selkeyden vuoksi on kuitenkin suositeltavaa käyttää ainoastaan jompaakumpaa raportointitapaa ja pitäytyä tämän jälkeen valitussa tavassa. Tietueen kentässä 8 raportoitavan sisäisen tunnuksen tulee olla rahastokohtaisesti sama kaikkien kutsuttujen sijoitussitoumusten erien tapauksessa sekä näihin liittyvien ohjeessa myöhemmin käsiteltävien virtaerien (kategoria B & S) ja kutsumattomien sijoitussitoumuksien tapauksessa (kategoria O). Näitä velkatietoja raportoitaessa sisäisenä tunnuksena voi käyttää esimerkiksi lyhennettä raportoitavan rahaston nimestä.

15 Ohje 8(50) Esimerkki 1. Kutsuttuja sijoitussitoumuksia koskevien tietojen raportoiminen sijoittajakohtaisesti Pääomarahastolla (raportoijan tunnus #001) on sijoittajana suomalainen työeläkelaitos Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen (y-tunnus: ). Rahastolla on velkaa sijoittajalle selvitysperiodin lopussa yhteensä 35 miljoona euroa, ja selvitysperiodin aikana sijoittajalta on kutsuttu uutta pääomaa 6 miljoona euroa. Esimerkin raportointi (vain käytettävät kentät täytetty): Kenttä 1: PEF Kenttä 2: I Kenttä 3: #001 Kenttä 4: L Kenttä 6: 52 Kenttä 8: SP-EsimRahasto Kenttä 13: EUR Kenttä 14: Kenttä 16: Kenttä 21: Y Kenttä 22: Kenttä 23: Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen Esimerkki 2. Kutsuttuja sijoitussitoumuksia koskevien tietojen raportoiminen aggregoidusti Pääomarahastolla (raportoijan tunnus #001) on sijoittajana neljä suomalaista vakuutuslaitosta (sektoriluokka S.128). Rahastolla on velkaa sijoittajalle selvitysperiodin lopussa yhteensä 80 miljoona euroa, ja selvitysperiodin aikana sijoittajille on palautettu pääomaa yhteensä 20 miljoona euroa. Esimerkin raportointi (vain käytettävät kentät täytetty): Kenttä 1: PEF Kenttä 2: I Kenttä 3: #001 Kenttä 4: L Kenttä 6: 52 Kenttä 8: SP-EsimRahasto Kenttä 13: EUR Kenttä 14: Kenttä 16: Kenttä 24: 128 Kenttä 25: FI

16 Ohje 9(50) Lainat Lainatiedot raportoidaan käyttäen PEF-tietuetta ja 47 -alkuisia vaadekoodeja. Mikäli kyseessä on oman pääoman ehtoinen laina (merkataan taseessa osaksi rahaston pääomaa), tulee laina raportoida käyttäen vaadetta 4711 eli pääomalainana. Muut lainat tulee raportoida käyttäen vaadetta Lainat tulee raportoida lainakohtaisesti ja kunkin lainan vastapuolitiedoissa tulee raportoida lainanantajan tiedot. Lähtökohtaisesti lainan sisäisenä tunnuksena tulee käyttää lainan maksutilin IBAN-tilinumeroa, kun vastapuolena on talletuspankki. Esimerkki 3. Lainaa koskevien tietojen raportointi Pääomarahastolla (raportoijan tunnus #001) on laina Nordea Pankki Suomelta (y-tunnus: ). Rahastolla on Ruotsin kruunun määräistä lainaa pankilta selvitysperiodin lopussa yhteensä 40 miljoona euroa. Rahasto lyhensi lainaa selvitysperiodin aikana yhteensä 10 miljoonalla eurolla. Laina on otettu , ja se erääntyy Esimerkin raportointi (vain käytettävät kentät täytetty): Kenttä 1: PEF Kenttä 2: I Kenttä 3: #001 Kenttä 4: L Kenttä 6: 4712 Kenttä 8: FI Kenttä 13: SEK Kenttä 14: Kenttä 16: Kenttä 17: 0 Kenttä 21: Y Kenttä 22: Kenttä 23: Nordea Pankki Suomi Oyj Kenttä 29: Kenttä 30:

17 Ohje 10 (50) Raportoitaessa tietoja lainasta yksiköltä, jolla ei ole suomalaista y-tunnusta, tulee täyttää oheisen esimerkin (esimerkki 3) lisäksi myös vastapuolen sektori- ja maatiedot (kentät 24 & 25). Tällöin myös vastapuolen yksilöintitunnuksen tyypin (kenttä 21) tulee olla O Velkapaperilainat Rahastojen liikkeeseen laskemia velkapaperilainoja koskevat tiedot raportoidaan käyttäen PEF-tietueen 33 -alkuisia vaadekoodeja. Mikäli kyseessä on alkuperäiseltä maturiteetiltaan vuoden tai alle vuoden pituinen velkapaperi, sen oikea vaadekoodi on 331. Mikäli velkapaperi alkuperäinen maturiteetti on yli vuoden, oikea vaadekoodi on 332. Mikäli rahaston liikkeeseen laskemalla velkapaperilla on ISIN-koodi, tulee se raportoida tietueen kentässä 9 (ISIN-koodi). Tässä tapauksessa vastapuolitietoja (kentät 21 25) ja liikkeeseenlasku-/maturiteettitietoja (kentät 29 30) ei tule raportoida. Kuitenkin ISIN-koodittomien velkapapereiden tapauksessa myös vastapuoli- ja liikkeeseenlasku-/maturiteettitiedot tulee raportoida. Vastapuolitiedoissa tulee ilmoittaa rahaston omat tiedot (y-tunnus ja nimi tai vaihtoehtoisesti nimi, sektori 1242 ja maa FI). Velkapaperilainaa koskevia tietoja raportoitaessa tulee kentässä 12 (nimellisarvo yhteensä) ilmoittaa velkapaperin yhteenlaskettu nimellisarvo alkuperäisen valuuttayksikön määräisenä (raportoidaan kentässä 13). Kentässä 14 (markkina-arvo yhteensä [dirty]) tulee raportoida velkapaperin tasearvo mukaan lukien kertynyt korko. Tämän lisäksi kentässä 15 (markkina-arvo yhteensä [clean]) tulee raportoida velkapaperin tasearvo ilman kertynyttä korkoa.

18 Ohje 11 (50) Johdannaiset Esimerkki 4. Rahaston liikkeeseen laskemaa velkapaperia koskevien tietojen raportointi Pääomarahasto (raportoijan tunnus #001, y-tunnus ) on laskenut liikkeeseen nimellisarvoltaan 40 miljoonan euron velkapaperilainan Selvitysperiodin lopussa velkapaperilainan tasearvo on 40 miljoonaa euroa ja lainalle on kertynyt korkoa yhteensä 0,4 miljoonaa euroa. Velkapaperilainan maturiteettipäivä on Lainalla ei ole ISINkoodia. Esimerkin raportointi (vain käytettävät kentät täytetty): Kenttä 1: PEF Kenttä 2: I Kenttä 3: #001 Kenttä 4: L Kenttä 6: 332 Kenttä 8: BOND Kenttä 12: Kenttä 13: EUR Kenttä 14: Kenttä 15: Kenttä 16: 0 Kenttä 21: Y Kenttä 22: Kenttä 23: SPn Esimerkkirahasto I Ky Kenttä 29: Kenttä 30: Johdannaisia koskevat tiedot raportoidaan lähtökohtaisesti saamisissa. Kuitenkin tapauksissa, jossa johdannaissaamisten nettoarvo on rahaston kannalta negatiivinen, tulee johdannaisia koskevat raportoida taseen velkapuolella positiivista markkina-arvoa käyttäen. Johdannaisia koskevien tietojen raportoinnista tarkemmin, ks. luku Muut velat Muut kuin kohdissa läpikäydyt rahaston velkapuolen tase-erät raportoidaan muissa veloissa käyttäen vaadekoodeja 73, 74, 75 & 76. Muiden velkojen vaadekoodien selitykset ovat seuraavat:

19 Ohje 12 (50) 73 Arvopaperivelat 74 Hallinnointipalkkiovelka 75 Säilytyspalkkiovelka 76 Muut velat Muiden velkojen erissä raportoidaan mm. tiedot arvopaperikauppojen tulevista tilityksistä ja toimituksista aiheutuvista veloista, rahaston hallinnointipalkkiovelasta hallinnointiyhtiölle, säilytyspalkkiovelasta säilytysyhteisölle, veroveloista, maksamattomista palkoista ja sosiaalimaksuista. Muiden velkojen erissä ei raportoida vastapuolta koskevia tietoja (kentät 21 25). Myöskään 7 -alkuisten tase-erien pääomavirtatietoa (kenttä 16) ei tule raportoida. Esimerkki 5. Hallinnointipalkkiovelkaa koskevan tiedon raportointi Pääomarahastolla (raportoijan tunnus #001) on taseessaan hallinnointipalkkiovelkaa hallinnoivalle rahastoyhtiölle yhteensä 0,15 miljoonaa euroa selvitysperiodin lopussa. Esimerkin raportointi (vain käytettävät kentät täytetty): Kenttä 1: PEF Kenttä 2: I Kenttä 3: #001 Kenttä 4: L Kenttä 6: 74 Kenttä 8: Hallinnointipalkkiovelka Kenttä 13: EUR Kenttä 14: Saamiset PEF-tietueella raportoitujen saamiserien yhteissumman ja IF-tietueessa raportoidun taseen (kenttä 7) erotuksen itseisarvo saa olla maksimissaan euroa. Saamiserät raportoidaan käyttäen PEF-tietueen kentässä 4 (kategoria) arvoa A Osakkeet ja osuudet Toisistaan poikkeavien raportointivaatimusten takia ISIN-koodilliset osakesaamisten, asunto- ja kiinteistöosakesaamisten, noteeraamattomien osakesaamisten sekä rahasto-osuussaamisten raportointiohjeet esitetään eriteltyinä seuraavissa kappaleissa

20 Ohje 13 (50) Noteeratut osakkeet (ISIN-koodilliset) Asunto- ja kiinteistöosakeet Mikäli rahaston saamisilla (osakkeet, osuudet tai velkapaperit) on ISINkoodi, rahasto on velvollinen ilmoittamaan tämän ISIN-koodin (kenttä 9) raportoidessaan keskuspankille (EKP:n asetus arvopaperien omistusta koskevista tilastoista EKP/2012/24). Samalla vastuu arvopaperin liikkeeseenlaskijatietojen (raportoidaan vastapuolen tiedoissa kentät 21 25) kenttien sisällöstä siirtyy oletusarvoisesti Suomen Pankille, jolloin näitä ei tarvitse raportoida. Noteerattuja ISIN-koodillisia osakkeita koskevat tiedot raportoidaan käyttäen vaadekoodia 511. Tätä vaadetta käyttäen raportoidut osakkeet ovat käytännössä siis noteerattuja ja siten myös julkisen kaupankäynnin kohteena olevia osakkeita. Esimerkki 6. Noteerattu ISIN-koodillinen osake Pääomarahastolla (raportoijan tunnus #001) on selvitysperiodin lopussa osakesaamisia Digia Oyj:stä (ISIN-koodi FI ) yhteensä 1,55 miljoonaa osaketta, joiden markkina-arvo on 4,55 miljoonaa euroa. Rahasto teki selvitysperiodin aikana kaksi euron lisäsijoitusta yritykseen. Esimerkin raportointi (vain käytettävät kentät täytetty): Kenttä 1: PEF Kenttä 2: I Kenttä 3: #001 Kenttä 4: A Kenttä 6: 511 Kenttä 8: FI Kenttä 9: FI Kenttä 11: Kenttä 13: EUR Kenttä 14: Kenttä 16: Kenttä 23: Digia Oyj Asunto-osakkeita koskevat tiedot raportoidaan käyttäen vaadekoodia 5121 ja tiedot kiinteistöosakkeista käyttäen vaadekoodia 5122 noteeraamattomien osakkeiden alaerinä. Asunto-osakkeiden tapauksessa ilman y-tunnusta raportoitava vastapuolen sektori on aina 112 (asuntoyhteisöt)

21 Ohje 14 (50) ja kiinteistöosakkeiden tapauksessa (yksityiset kotimaiset yritykset). Tietueen kentässä 11 (lukumäärä) ilmoitetaan rivillä raportoitujen asuntojen tai kiinteistöjen lukumäärä. Tiedot asunto- ja kiinteistöosakkeista on mahdollista raportoida sijoituskohtaisesti tai aggregoidusti maa- & sektorikohtaisesti: 1) Raportointi sijoituskohtaisesti Mahdollisuus käyttää y-tunnusta, kun kyseessä ovat suomalaiset sijoitukset, jolloin Suomen Pankki rikastaa sijoituksien vastapuolitiedot (maa, sektori). Mahdollisuus raportoida ilman y-tunnusta: raportoija vastaa kunkin sijoituksen sektori- ja maatietojen oikeellisuudesta. 2) Raportointi aggregoidusti maa- & sektorikohtaisesti Raportoija vastaa sijoittajien oikeasta sektoriluokittelusta. Mahdollisuus raportoida esimerkiksi kaikki suomalaiset asunto-osakesaamiset yhdellä rivillä aggregoidusti. Myös näiden kahden raportointitavan yhdistelmää on mahdollista käyttää (kuitenkin siten, että kunkin sijoituksen tiedot on raportoitu ainoastaan kertaalleen). Selkeyden vuoksi on kuitenkin suositeltavaa käyttää ainoastaan jompaakumpaa raportointitapaa ja pitäytyä tämän jälkeen valitussa raportointitavassa.

22 Ohje 15 (50) Esimerkki 7. Asunto-osakkeita koskevien tietojen raportointi sijoituskohtaisesti Kiinteistörahastolla (raportoijan tunnus #002) on selvitysperiodin lopussa yksi euron arvoinen asunto-osake rakenteilla olevasta Huopalahti AS OY:sta. Selvitysperiodin aikana rahasto on tehnyt euron lisäsijoituksen kohteeseen. Esimerkin raportointi (vain käytettävät kentät täytetty): Kenttä 1: PEF Kenttä 2: I Kenttä 3: #002 Kenttä 4: A Kenttä 6: 5121 Kenttä 8: HuopaASOY Kenttä 11: 1 Kenttä 13: EUR Kenttä 14: Kenttä 16: Kenttä 21: O Kenttä 22: HL_ASOY Kenttä 23: Huopalahti AS OY Kenttä 24: 112 Kenttä 25: FI

23 Ohje 16 (50) Esimerkki 8. Kiinteistöosakkeita koskevien tietojen raportointi aggregoidusti Kiinteistörahastolla (raportoijan tunnus #002) on selvitysperiodin lopussa yhteensä 45 kiinteistöosakesijoitusta suomalaisiin kiinteistöosakkeisiin. Kiinteistöosakkeiden yhteisarvo on 42 miljoonaa euroa, ja rahasto on myynyt suomalaisia kiinteistöosakkeita selvitysperiodin aikana yhteensä 4,5 miljoonan euron edestä. Esimerkin raportointi (vain käytettävät kentät täytetty): Kenttä 1: PEF Kenttä 2: I Kenttä 3: #002 Kenttä 4: A Kenttä 6: 5122 Kenttä 8: KiinteistöOsakkeetFI Kenttä 11: 45 Kenttä 13: EUR Kenttä 14: Kenttä 16: Kenttä 24: Kenttä 25: FI Muut noteeraamattomat osakesijoitukset Tiedot muista noteeraamattomista osakesijoituksista kuin asunto- ja kiinteistöosakesijoituksista raportoidaan käyttäen vaadekoodia Tähän sisältyvät tyyppillisesti ISIN-koodittomat osakesaamiset pääomarahastojen kohdeyrityksiltä, kuten start up- ja kasvuyrityksiltä. Vaadekoodia 511 tulee käyttää siis ainoastaan tapauksissa, joissa arvopaperi on noteerattu ja julkisen kaupankäynnin kohteena (käytännössä ostettavissa jostakin pörssistä). Suomeen kohdistuvien sijoitusten tapauksessa raportointitaakkaa on mahdollista pienentää raportoimalla kohdeyrityksen y-tunnus raportilla, jolloin vastapuolen tietojen (kentät 24 25) rikastuksen hoitaa Suomen Pankki yritysrekistereiden avulla. Ulkomaisten sijoitusten ollessa kyseessä raportoijan tulee itse määritellä sijoituksen kohdeyrityksen sektori- ja maakoodit. Tiedot sijoituksista tulee raportoida sijoituskohtaisesti. Näin ollen esimerkiksi kaikkia samalle sektorille ja samaan maahan kohdistuvia sijoituksia ei voi raportoida aggregoidusti, kuten esimerkiksi asunto-osakkeiden tapauksessa.

24 Ohje 17 (50) Tietueen kentässä 11 (lukumäärä) ilmoitetaan rahaston omistamien kohdeyrityksen osakkeiden lukumäärä. Esimerkki 9. Kasvuyritykseen tehtyjä sijoituksia koskevien tietojen raportointi (osakesaamiset) Pääomarahaston (raportoijan tunnus #001) selvitysperiodin loppuun mennessä kasvuyritys Musti ja Mirri Oy:hyn (y-tunnus: ) tekemien sijoitusten tasearvo on yhteensä 14,56 miljoonaa euroa ja omistus yrityksen osaketta. Selvitysperiodin aikana rahasto on tehnyt myös 2,31 miljoonan euron lisäsijoituksen kohdeyritykseen. Esimerkin raportointi (vain käytettävät kentät täytetty): Kenttä 1: PEF Kenttä 2: I Kenttä 3: #001 Kenttä 4: A Kenttä 6: 5123 Kenttä 8: MustiMirri Kenttä 11: Kenttä 13: EUR Kenttä 14: Kenttä 16: Kenttä 21: Y Kenttä 22: Kenttä 23: Musti ja Mirri Oy Rahasto-osuussaamiset Tiedot sopimusperusteisiin (ns. UCITS- ja erikoissijoitusrahastot) rahastoihin sekä (suljettuihin) pääoma- ja kiinteistörahastoihin tehdyistä sijoituksista raportoidaan saamisissa käyttäen vaadekoodia 52. Raportoimalla ISIN-koodillisille osuussaamisille ISIN-koodi tai suomalaisilta rahastoilta oleville osuussaamisille y-tunnus vastapuolitietojen (kentät 24 25) rikastusvastuu siirtyy oletusarvoisesti Suomen Pankille. ISIN-koodittomien ulkomaisten osuussaamisten osalta raportoija on velvollinen määrittelemään vastapuolen sektori- ja maatiedot. Tietueen kentässä 11 (lukumäärä) ilmoitetaan rahaston omistamien osuuksien lukumäärä.

25 Ohje 18 (50) Mikäli kohderahasto toimii rahastosektorilla, eli sen sektori on sektoriluokituksen mukaan 123 (rahamarkkinarahastot), 1241 (sijoitusrahastot [UCITS]) tai 1242 (muut yhteisijoitusyritykset), on oikea vaadekoodi aina 52 huolimatta rahaston yritysmuodosta. Vaikka rahaston yritysmuoto olisi esimerkiksi osakeyhtiö jolloin normaaliyritysten tapauksessa käytettäisiin vaadekoodeja 511, 5123 tai 513 rahaston ollessa luokiteltuna edellä esitettyihin sektoriluokkiin on siihen tehtyjen sijoitusten oikea vaadekoodi aina 52. Tilastojen näkökulmasta rahastosektori ei siis voi teknisesti ottaen laskea liikkeeseen osakkeita, vaan se laskee liikkeeseen rahasto-osuuksia. Raportoinnissa toisin sanoen osakeyhtiömuotoisten rahastojen osakkeet rinnastetaan rahasto-osuuksiin. Esimerkki 10. Rahasto-osuussaamisia koskevien tietojen raportointi Pääomarahasto (raportoijan tunnus #001) on selvitysperiodin loppuun mennessä tehnyt yhteensä 5 miljoonan euron sijoitukset Aloitusrahasto Vera Oy:hyn (y-tunnus: ), ja rahasto omistaa sijoituksen myötä rahasto-osuutta (käytännössä osaketta) kohderahastosta. Selvitysperiodin aikana lisäsijoituksia tai sijoitusten realisointeja kyseisestä kohteesta ei ole tehty. Esimerkin raportointi (vain käytettävät kentät täytetty): Kenttä 1: PEF Kenttä 2: I Kenttä 3: #001 Kenttä 4: A Kenttä 6: 52 Kenttä 8: ARVeraOy Kenttä 11: Kenttä 13: EUR Kenttä 14: Kenttä 16: 0 Kenttä 21: Y Kenttä 22: Kenttä 23: Aloitusrahasto Vera Oy Velkapaperisaamiset Rahastojen velkapaperisaamisia koskevat tiedot raportoidaan käyttäen PEFtietuetta ja 33 -alkuisia vaadekoodeja. Mikäli kyseessä on alkuperäiseltä maturiteetiltaan vuoden tai alle vuoden pituinen velkapaperi, sen oikea vaadekoodi on 331. Mikäli velkapaperi alkuperäinen maturiteetti on yli vuoden, oikea vaadekoodi on 332.

26 Ohje 19 (50) Mikäli rahaston omistamalla velkapaperilla on ISIN-koodi, tulee se raportoida tietueen kentässä 9 (ISIN-koodi). Tällaisessa tapauksessa vastapuolitietoja (kentät 21 25) ja liikkeeseenlasku-/maturiteettitietoja (kentät 29 30) ei tule raportoida. Kuitenkin ISIN-koodittomien velkapaperisaamisten tapauksessa myös vastapuoli- ja liikkeeseenlasku-/maturiteettitiedot tulee raportoida. Vastapuolitiedoissa raportoidaan velkapaperin liikkeeseenlaskijan tiedot (y-tunnus & nimi tai vaihtoehtoisesti liikkeeseenlaskijan nimi, sektori ja maa). Velkapaperisaamisia koskevia tietoja raportoitaessa tulee kentässä 12 (nimellisarvo yhteensä) ilmoittaa velkapaperin yhteenlaskettu nimellisarvo alkuperäisen valuuttayksikön määräisesti (raportoidaan kentässä 13). Kentässä 14 (markkina-arvo yhteensä [dirty]) tulee raportoida velkapaperin tasearvo ns. dirty price -hintaan, joka sisältää velkapaperin raportointihetken markkina-arvon lisäksi myös kertyneen koron. Tämän lisäksi kentässä 15 (markkina-arvo yhteensä [clean]) tulee raportoida velkapaperin tasearvo ns. clean price -hintaan eli liikkeeseenlasketun velkapaperin arvo yhteensä ilman kertynyttä korkoa. Esimerkki 11. ISIN-koodillisia velkapaperisaamisia koskevien tietojen raportointi Pääomarahastolla (raportoijan tunnus #001) on selvitysperiodin lopussa nimellisarvoltaan 3,5 miljoonan euron velkapaperisaamiset Nordea Pankki Suomi Oyj:n liikkeeseen laskemasta velkapaperista (ISIN: BE ). Velkapaperin markkina-arvo on selvitysperiodin lopussa 5,5 miljoonaa euroa ja saamiselle on kertynyt korkoa yhteensä 0,3 miljoonaa euroa. Rahasto on tehnyt selvitysperiodin aikana 0,5 miljoonan euron lisäsijoituksen velkapaperiin. Esimerkin raportointi (vain käytettävät kentät täytetty): Kenttä 1: PEF Kenttä 2: I Kenttä 3: #001 Kenttä 4: A Kenttä 6: 332 Kenttä 8: BE Kenttä 9: BE Kenttä 12: Kenttä 13: EUR Kenttä 14: Kenttä 15: Kenttä 16: Kenttä 23: Nordea Pankki Suomi Oyj

27 Ohje 20 (50) Esimerkki 12. ISIN-kooditonta velkapaperisaamista koskevien tietojen raportointi Pääomarahasto (raportoijan tunnus #001) on selvitysperiodin aikana tehnyt nimellisarvoltaan 4 miljoonan euron velkapaperisijoituksen ruotsalaisen MTGx:n liikkeeseen laskemaan ISIN-koodittomaan euromääräiseen velkapaperiin. Velkapaperin markkina-arvo selvitysperiodin lopussa on yhä 4 miljoonaa euroa ja korkoa ei vielä ole kertynyt. Velkapaperi erääntyy Esimerkin raportointi (vain käytettävät kentät täytetty): Kenttä 1: PEF Kenttä 2: I Kenttä 3: #001 Kenttä 4: A Kenttä 6: 331 Kenttä 8: MTGx Kenttä 11: Kenttä 13: EUR Kenttä 14: Kenttä 15: Kenttä 16: Kenttä 21: O Kenttä 22: MTGx Kenttä 23: MTGx Kenttä 24: Kenttä 25: SE Kenttä 29: Kenttä 30: Muut kuin rahoitussaamiset (mm. kiinteistösijoitukset) Tiedot muista kuin rahoitussaamisista raportoidaan käyttäen 8 -alkuisia vaadekoodeja. Kyseiset saamiset ovat käytännössä yleensä kiinteää omaisuutta, kuten kiinteistöjä tai metsää. Muita kuin rahoitussaamisia koskevat tiedot on mahdollista raportoida sijoituskohtaisesti tai aggregoidusti maa- & sektorikohtaisesti: 1) Raportointi sijoituskohtaisesti

28 Ohje 21 (50) Raportoidaan kunkin kiinteistön nimi (esim. kiinteistön osoite) ja sijaintimaa. 2) Raportointi aggregoidusti maakohtaisesti Mahdollisuus raportoida esimerkiksi kaikki suomalaiset toimitilaomistukset aggregoidusti omalla rivillään, ruotsalaiset omallaan jne. Myös näiden kahden raportointitavan yhdistelmää on mahdollista käyttää (kuitenkin siten, että kunkin sijoituksen tiedot raportoidaan ainoastaan kertaalleen). Selkeyden vuoksi on kuitenkin suositeltavaa käyttää ainoastaan jompaakumpaa raportointitapaa ja pitäytyä tämän jälkeen valitussa raportointitavassa. Muut kuin rahoitussaamiset jakaantuvat raportoinnissa seuraavasti eri vaadekoodeittain: 8211 Asunnot 8212 Toimitilat 8213 Tontit 8219 Muut kiinteistöt 8221 Luonnonvarat 8231 Koneet ja laitteet 8232 Tietokoneohjelmistot ja tietokannat 8233 Arvoesineet 8291 Muut ei-rahoitussaamiset Kiinteistösijoitukset raportoidaan siis käyttäen vaadekoodeja edellä esitetyn taulukon mukaisesti. Kiinteistösijoitusten lukumääräkentässä (kenttä 11) ilmoitetaan kyseisellä rivillä raportoitujen kiinteistöjen lukumäärä. Metsät, suot yms. raportoidaan käyttäen vaadetta 8221.

29 Ohje 22 (50) Esimerkki 13. Kiinteistösijoitusta koskevien tietojen raportointi yksikkökohtaisesti Kiinteistörahastolla (raportoijan tunnus #002) on kiinteistösijoitus Tuusulan Korpintie 2:ssa sijaitsevaan asuntoon selvitysperiodin lopussa. Asunnon markkina-arvo on euroa. Esimerkin raportointi (vain käytettävät kentät täytetty): Kenttä 1: PEF Kenttä 2: I Kenttä 3: #002 Kenttä 4: A Kenttä 6: 8211 Kenttä 8: Korpintie2 Kenttä 11: 1 Kenttä 13: EUR Kenttä 14: Kenttä 16: 0 Kenttä 21: O Kenttä 22: Korpintie2 Kenttä 23: Korpintie 2, Tuusula Kenttä 25: FI Esimerkki 14. Kiinteistösijoitusta koskevien tietojen raportointi aggregoidusti Kiinteistörahasto (raportoijan tunnus #002) on sijoittanut 43 toimitilakiinteistöön Norjassa. Toimitilojen markkina-arvo on yhteensä 34,4 miljoonaa euroa. Toimitiloja on myyty selvitysperiodin aikana yhteensä 1,5 miljoonan euron arvosta. Sijoitukset on tehty Norjan kruunun määräisinä. Esimerkin raportointi (vain käytettävät kentät täytetty): Kenttä 1: PEF Kenttä 2: I Kenttä 3: #002 Kenttä 4: A Kenttä 6: 8212 Kenttä 8: ToimitilatNorja Kenttä 11: 43 Kenttä 13: NOK Kenttä 14: Kenttä 16: Kenttä 25: NO

30 Ohje 23 (50) Lainasaamiset Lainasaamisia koskevat tiedot raportoidaan käyttäen PEF-tietueetta ja 47 - alkuisia vaadekoodeja. Mikäli kyseessä on oman pääoman ehtoinen laina (merkataan kohdeyrityksen taseessa osaksi yrityksen pääomaa), tulee lainan tiedot raportoida käyttäen vaadetta 4711 eli pääomalainana. Muut lainat tulee raportoida käyttäen vaadetta Lainoja koskevat tiedot tulee raportoida lainakohtaisesti ja kunkin lainan vastapuolitiedoissa tulee ilmoittaa lainanottajan tiedot. Mikäli kohdeyritykselle myönnettyyn lainaan on kohdistettu luottotappioita selvitysperiodin aikana, tulee tiedot niistä raportoida erikseen kentässä 17 (luottotappiot) negatiivisina. Selvitysperiodin kuluessa tehtyjä luottotappioiden palautuksia koskevat tiedot raportoidaan samassa kentässä positiivisina. Esimerkki 15. Lainasaamisia koskevien tietojen raportointi Pääomarahasto (raportoijan tunnus #001) on myöntänyt 8 miljoonan euron pääomalainan Musti ja Mirri Oy:lle (y-tunnus: ). Selvitysperiodin aikana lisäpääomalainaa on myönnetty 2 miljoonaa euroa ja lainaan on kohdistettu 1 miljoonan euron luottotappiot. Laina on myönnetty , ja se erääntyy Esimerkin raportointi (vain käytettävät kentät täytetty): Kenttä 1: PEF Kenttä 2: I Kenttä 3: #001 Kenttä 4: A Kenttä 6: 4711 Kenttä 8: Musti&Mirri Kenttä 13: EUR Kenttä 14: Kenttä 16: Kenttä 17: Kenttä 21: Y Kenttä 22: Kenttä 23: Musti ja Mirri Oy Kenttä 29: Kenttä 30:

31 Ohje 24 (50) Raportoitaessa tietoja lainasta yksikölle, jolla ei ole suomalaista y-tunnusta, tulee täyttää edellä esitetyn esimerkin 15 lisäksi myös vastapuolen sektorija maatiedot (kentät 24 & 25). Tällöin myös vastapuolen yksilöintitunnuksen tyypin (kenttä 21) tulee olla O Talletukset Talletussaamisia koskevat tiedot raportoidaan 22 -alkuisia vaadekoodeja käyttäen. Talletusten vastapuolena tulee aina olla talletuspankki, eli vastapuolen sektorin tulee olla 121 (keskuspankki) tai alkuinen (talletuspankit). Talletussaamisissa raportoidaan kaikki pankkitileillä olevat rahaston likvidit käteisvarat. Eri talletustyypeistä käytetään raportoinnissa eri vaadekoodeja seuraavasti: 221 Siirtokelpoiset yön yli -talletukset 222 Ei-siirtokelpoiset yön yli -talletukset (pl. velkakirjalainat) 224 Repomyynnit 225 Määräaikaistalletukset Talletussaamiset raportoidaan talletustilikohtaisesti käyttäen lähtökohtaisesti sisäisenä tunnuksena IBAN-tilinumeroa. Määräaikaistalletusten (vaadekoodi 225 ) tapauksessa myös talletuksen avaamis- ja maturiteettipäivä tulee raportoida liikkeeseenlasku-/maturiteettitiedoissa (kentät 29 30). Mikäli talletustilin saldo on selvitysperiodin lopussa negatiivinen, tulee talletus raportoida taseen velkapuolella lainana (ks ).

32 Ohje 25 (50) Esimerkki 16. Talletuksia koskevien tietojen raportointi Pääomarahastolla (raportoijan tunnus #001) on selvitysperiodin lopussa käyttötilillään FI Nordea Pankki Suomi Oyj:ssä (y-tunnus: ) 12,3 miljoonaa euroa. Nettomääräisesti rahaston tilitapahtumat (otot & panot) kyseiseen käyttötiliin olivat euroa positiiviset. Esimerkin raportointi (vain käytettävät kentät täytetty): Kenttä 1: PEF Kenttä 2: I Kenttä 3: #001 Kenttä 4: A Kenttä 6: 221 Kenttä 8: FI Kenttä 13: EUR Kenttä 14: Kenttä 16: Kenttä 21: Y Kenttä 22: Kenttä 23: Nordea Pankki Suomi Oyj Raportoitaessa tietoja talletuksesta pankkiin, jolla ei ole suomalaista y-tunnusta, tulee täyttää edellä esitetyn esimerkin 16 lisäksi myös vastapuolen sektori- ja maatiedot (kentät 24 & 25). Tällöin myös vastapuolen yksilöintitunnuksen tyypin (kenttä 21) tulee olla O Johdannaiset Vakioituja johdannaisia koskevat tiedot raportoidaan käyttäen vaadekoodia 341 ja vakioimattomat OTC-johdannaiset käyttäen vaadekoodia 342. Johdannaisvaateita käyttäen tulee raportoida muun muassa kaikkia erilaisia termiinejä, optioita, futuureja ja swapeja koskevat tiedot. Johdannaisia koskevat tiedot raportoidaan saamisissa ja markkina-arvokentässä ilmoitetaan johdannaissopimuksen selvitysperiodin lopussa oleva arvo (ei esimerkiksi kohde-etuuden arvoa). Mikäli johdannaissopimuksen arvo

33 Ohje 26 (50) on negatiivinen, tulee sopimus raportoida kuten silloin, kun kyseessä on arvoltaan positiivinen sopimus, mutta velkapuolella (kenttä 4 [kategoria] = L ) positiivisena. Markkina-arvoltaan negatiivisten saamisten raportointi on sallittua ainoastaan lyhyeksimyyntien tapauksessa (ks. kappale 7.1.3). Vakioimattomista johdannaissopimuksista raportoidaan johdannaissopimuksen vastapuolen tiedot (esimerkiksi sen pankin tiedot, jonka kanssa sopimus on tehty). Vakioitujen johdannaissopimusten vastapuolitiedoissa raportoidaan kentässä 23 (vastapuolen nimi) sen pörssin nimi, josta johdannainen on ostettu, kentässä 24 (vastapuolen sektori) sektorikoodi 126 (rahoituksen ja vakuutuksen välitystä avustavat laitokset) ja kentässä 25 (vastapuolen kotimaa) pörssin kotimaa. Esimerkki 16. Vakioimatonta markkina-arvoltaan negatiivista johdannaista koskevien tietojen raportointi Pääomarahastolla (raportoijan tunnus #001) on selvitysperiodin lopussa voimassa oleva vakioimaton Nordea Pankki Suomi Oyj:n (y-tunnus: ) kanssa tehty myyntioptio. Optio kohdistuu Kone Oyj:n osakkeeseen. Rahaston taseessa option markkina-arvo on selvitysperiodin lopussa euroa negatiivinen. Esimerkin raportointi (vain käytettävät kentät täytetty): Kenttä 1: PEF Kenttä 2: I Kenttä 3: #001 Kenttä 4: L Kenttä 6: 342 Kenttä 8: NOKIAOPT Kenttä 13: EUR Kenttä 14: Kenttä 16: 0 Kenttä 21: Y Kenttä 22: Kenttä 23: Nordea Pankki Suomi Oyj

PÄÄOMARAHASTOJEN TASETIEDONKERUUN RAPORTOINTIOHJE (SIRA) Versio 1.1 Voimassa alkaen

PÄÄOMARAHASTOJEN TASETIEDONKERUUN RAPORTOINTIOHJE (SIRA) Versio 1.1 Voimassa alkaen PÄÄOMARAHASTOJEN TASETIEDONKERUUN RAPORTOINTIOHJE (SIRA) Versio 1.1 Voimassa alkaen 1.1.2017 Ohje 1 (48) Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Tiedonkeruupalvelu... 3 3 Peruskäsitteitä... 5 3.1 SIRA-tiedonkeruu...

Lisätiedot

Tilastonlaadinta Suomen Pankissa Anna-Kaisa Riekkola Suomen Pankki

Tilastonlaadinta Suomen Pankissa Anna-Kaisa Riekkola Suomen Pankki Tilastonlaadinta Suomen Pankissa Anna-Kaisa Riekkola Suomen Pankki 8.12.2014 Julkinen 1 Arvopapereiden tilastoraportointi Viisi tiedonkeruuta useille eri sektoreille Arvopapereiden tilin- ja omaisuudenhoitopalvelua

Lisätiedot

Tilastonlaadinta Suomen Pankissa Anna-Kaisa Riekkola Suomen Pankki

Tilastonlaadinta Suomen Pankissa Anna-Kaisa Riekkola Suomen Pankki Tilastonlaadinta Suomen Pankissa Anna-Kaisa Riekkola Suomen Pankki 11.12.2014 Julkinen 1 Arvopapereiden tilastoraportointi Viisi tiedonkeruuta useille eri sektoreille Valtio Yritykset Rahoitus- ja vakuutuslaitokset

Lisätiedot

TIETUEMUOTO - KYSELY SIJOITUSRAHASTOILLE (SIRA)

TIETUEMUOTO - KYSELY SIJOITUSRAHASTOILLE (SIRA) TIETUEMUOTO - KYSELY SIJOITUSRAHASTOILLE (SIRA) Versio 1.6 Voimassa: Tammikuu 2014 - Minkä raportointijakson tietoja tietuemuoto koskee Julkaistu: 5.6.2013 (päivitetty 17.1.2014) Käytössä: 1.2.2014 Tietuemuodon

Lisätiedot

TIETUEMUOTO - KYSELY SIJOITUS- JA PÄÄOMARAHASTOILLE (SIRA)

TIETUEMUOTO - KYSELY SIJOITUS- JA PÄÄOMARAHASTOILLE (SIRA) TIETUEMUOTO - KYSELY SIJOITUS- PÄÄOMARAHASTOILLE (SIRA) Versio 2.0 Voimassa: Maaliskuu 2015 - Minkä raportointijakson tietoja tietuemuoto koskee Julkaistu: 30.9.2014 (päivitetty 19.4.2015) Käytössä: 1.4.2015

Lisätiedot

KOTI-raportoijatapaaminen

KOTI-raportoijatapaaminen KOTI-raportoijatapaaminen 7.6.2013 Sisältö BIS:n pankkitilastot: yleistä Tulevat (ja jo toteutetut) muutokset: Stage 1 ja Stage 2 Sektoriluokitus 2012 Muut asiat 2 BIS international banking statistics

Lisätiedot

SISÄLTÖOHJE SIJOITUSRAHASTOT - KYSELYN RAPORTOINTIA VARTEN

SISÄLTÖOHJE SIJOITUSRAHASTOT - KYSELYN RAPORTOINTIA VARTEN SIRA-KYSELYN OHJE 1(44) SISÄLTÖOHJE SIJOITUSRAHASTOT - KYSELYN RAPORTOINTIA VARTEN Versio 1.5 Voimassa alkaen 1.1.2014 SIRA-KYSELYN OHJE 2(44) Sisällys 1 RAPORTOINTI KÄYTÄNNÖSSÄ... 5 2 PERUSKÄSITTEITÄ...

Lisätiedot

SISÄLTÖOHJE SIJOITUSRAHASTOT - KYSELYN RAPORTOINTIA VARTEN

SISÄLTÖOHJE SIJOITUSRAHASTOT - KYSELYN RAPORTOINTIA VARTEN SIRA-KYSELYN OHJE 1 (35) SISÄLTÖOHJE SIJOITUSRAHASTOT - KYSELYN RAPORTOINTIA VARTEN Versio 1.4.1 Voimassa alkaen 1.1.2011 SIRA-KYSELYN OHJE 2 (35) Sisällys 1 RAPORTOINTI KÄYTÄNNÖSSÄ... 4 2 PERUSKÄSITTEITÄ...

Lisätiedot

Sijoitusrahasto/kuukausiraportti

Sijoitusrahasto/kuukausiraportti W03 Sijoituksien perustiedot Osuus Riski- Arvo rahaston luku, arvosta, % % 05 10 15 Rivino Tno 03 5 Sijoitusrahaston arvo 12 6 Osuudenomistajien lukumäärä 14 8 SRL:n 69 ja 71 :ssä tarkoitetut arvopaperit

Lisätiedot

SHS-tilastoinnista aiheutuvat muutokset TIHA-tiedonkeruuseen

SHS-tilastoinnista aiheutuvat muutokset TIHA-tiedonkeruuseen SHS-tilastoinnista aiheutuvat muutokset TIHA-tiedonkeruuseen TIHA-raportoijainfo Suomen Pankissa 28.5.2013 Jarmo Kariluoto 28.5.2013 Jarmo Kariluoto SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK BANK OF FINLAND Julkinen

Lisätiedot

TIETUEMUOTO - KYSELY ULKOMAISISTA ARVOPAPERISAAMISISTA JA -VELOISTA YRITYKSILLE, RAHOITUS- JA VAKUUTUSLAITOKSILLE SEKÄ VALTIOLLE (SAVE)

TIETUEMUOTO - KYSELY ULKOMAISISTA ARVOPAPERISAAMISISTA JA -VELOISTA YRITYKSILLE, RAHOITUS- JA VAKUUTUSLAITOKSILLE SEKÄ VALTIOLLE (SAVE) TIETUEMUOTO - KYSELY ULKOMAISISTA ARVOPAPERISAAMISISTA JA -VELOISTA YRITYKSILLE, RAHOITUS- JA VAKUUTUSLAITOKSILLE SEKÄ VALTIOLLE (SAVE) Voimassa 1.1.2009 alkaen OHJE 2 (15) Versio Päivämäärä Voimassaolo

Lisätiedot

Raportoijainfo - Pääomarahastot ja kiinteistörahastot

Raportoijainfo - Pääomarahastot ja kiinteistörahastot Raportoijainfo - Pääomarahastot ja kiinteistörahastot Suomen Pankki 16.10.2014 Julkinen 1 Tilaisuuden kulku Sääntely ja nykyinen sijoitusrahastotiedonkeruu PEF-raportoijajoukon määrittely Raportoinnin

Lisätiedot

Siirtyminen arvopaperikohtaiseen tiedonkeruuseen

Siirtyminen arvopaperikohtaiseen tiedonkeruuseen Siirtyminen arvopaperikohtaiseen tiedonkeruuseen Tietosisällön muutokset kuukausittaiseen kyselyyn ulkomaisista saamisista ja veloista yrityksille, rahoitus- ja vakuutuslaitoksille, kunnille ja valtiolle

Lisätiedot

SISÄLTÖOHJE PS-TILASTORAPORTOINTIA VARTEN

SISÄLTÖOHJE PS-TILASTORAPORTOINTIA VARTEN SISÄLTÖOHJE PS-TILASTORAPORTOINTIA VARTEN 12.8.2010 Versio 1.2 Tämän ohjeen mukainen raportointi alkaa huhtikuun 2010 tiedoista 2 (13) Sisällys 1 JOHDANTO... 3 2 PERUSKÄSITTEITÄ... 4 3 PITKÄAIKAISSÄÄSTÄMISEEN

Lisätiedot

TIETUEMUOTO - KYSELY ARVOPAPERISAAMISISTA JA -VELOISTA YRITYKSILLE, RAHOITUS- JA VAKUUTUSLAITOKSILLE SEKÄ VALTIOLLE (SAVE) Versio 1.5 (24.9.

TIETUEMUOTO - KYSELY ARVOPAPERISAAMISISTA JA -VELOISTA YRITYKSILLE, RAHOITUS- JA VAKUUTUSLAITOKSILLE SEKÄ VALTIOLLE (SAVE) Versio 1.5 (24.9. TIETUEMUOTO - KYSELY ARVOPAPERISAAMISISTA -VELOISTA YRITYKSILLE, RAHOITUS- VAKUUTUSLAITOKSILLE SEKÄ VALTIOLLE (SAVE) Voimassa 1.11.2015 alkaen OHJE 2 (20) 1.4 24.5.2013 1.1.2014-31.10.2015 Versio Päivämäärä

Lisätiedot

PÄÄTÖKSET. ottaa huomioon Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön ja erityisesti sen 5 artiklan ja 46.

PÄÄTÖKSET. ottaa huomioon Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön ja erityisesti sen 5 artiklan ja 46. 1.6.2016 FI L 144/99 PÄÄTÖKSET EUROOPAN KESKUSPANKIN PÄÄTÖS (EU) 2016/868, annettu 18 päivänä toukokuuta 2016, valmistelevien toimien järjestämisestä yksityiskohtaisten luottotietojen keräämiseksi Euroopan

Lisätiedot

RAHALAITOSTEN KONSERNITIEDONKERUU (KOTI) TIETUEMUOTO. Versio 1.4 Julkaistu 30.6.2010 Voimassa 1.7.2010

RAHALAITOSTEN KONSERNITIEDONKERUU (KOTI) TIETUEMUOTO. Versio 1.4 Julkaistu 30.6.2010 Voimassa 1.7.2010 RAHALAITOSTEN KONSERNITIEDONKERUU (KOTI) TIETUEMUOTO Versio 1.4 Julkaistu 30.6.2010 Voimassa 1.7.2010 OHJE 2 (18) Versio Päivämäärä Voimassaolo Muutokset 1.0 29.5.2009 Ensimmäinen versio tietuemuodosta

Lisätiedot

SISÄLTÖOHJE KYSELY ULKOMAISISTA ARVOPAPERISAAMISISTA JA -VELOISTA YRITYKSILLE, RAHOITUS- JA VAKUUTUSLAITOKSILLE SEKÄ VALTIOLLE (SAVE)

SISÄLTÖOHJE KYSELY ULKOMAISISTA ARVOPAPERISAAMISISTA JA -VELOISTA YRITYKSILLE, RAHOITUS- JA VAKUUTUSLAITOKSILLE SEKÄ VALTIOLLE (SAVE) SISÄLTÖOHJE KYSELY ULKOMAISISTA ARVOPAPERISAAMISISTA JA -VELOISTA YRITYKSILLE, RAHOITUS- JA VAKUUTUSLAITOKSILLE SEKÄ VALTIOLLE (SAVE) Versio 1.4 Voimassa alkaen OHJE 2 (39) Versio Päivämäärä Voimassaolo

Lisätiedot

ottaa huomioon Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön ja erityisesti sen 5 artiklan,

ottaa huomioon Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön ja erityisesti sen 5 artiklan, L 366/36 FI EUROOPAN KESKUSPANKIN ASETUS (EU) N:o 1374/2014, annettu 28 päivänä marraskuuta 2014, tilastointiin liittyvistä vakuutuslaitosten tiedonantovaatimuksista (EKP/2014/50) EUROOPAN KESKUSPANKIN

Lisätiedot

RAHALAITOSTEN TILASTOTIEDONKERUU (RATI) TIETUEMUOTO

RAHALAITOSTEN TILASTOTIEDONKERUU (RATI) TIETUEMUOTO RAHALAITOSTEN TILASTOTIEDONKERUU (RATI) TIETUEMUOTO Versio 1.5.4 Voimassa: Tammikuu 2011 Minkä raportointijakson tietoja tietuemuoto koskee Julkaistu: 7.2.2011 Käytössä: 1.2.2011 Tietuemuodon mukaiset

Lisätiedot

RATI-raportoijatapaaminen

RATI-raportoijatapaaminen RATI-raportoijatapaaminen 22.11.2012 Asetusten ja suuntaviivojen valmistelun vaihe EKP:n uudet vaatimukset kustannuksineen ovat käyttäjien arvioitavana Uudet vaatimukset ovat tiedossa kevään kuluessa Asetukset

Lisätiedot

RAHALAITOSTEN KONSERNITIEDONKERUU (KOTI) TIETUEMUOTO. Versio 1.5 Julkaistu 5.9.2013 Voimassa 1.4.2014 alkaen

RAHALAITOSTEN KONSERNITIEDONKERUU (KOTI) TIETUEMUOTO. Versio 1.5 Julkaistu 5.9.2013 Voimassa 1.4.2014 alkaen RAHALAITOSTEN KONSERNITIEDONKERUU (KOTI) TIETUEMUOTO Versio 1.5 Julkaistu 5.9.2013 Voimassa 1.4.2014 alkaen OHJE 2 (21) Versio Päivämäärä Voimassaolo Muutokset 1.0 29.5.2009 Ensimmäinen versio tietuemuodosta

Lisätiedot

SISÄLTÖOHJE KYSELY ARVO- PAPEREIDEN TILIN- JA OMAISUUDEN- HOITOPALVELUJA TARJOAVILLE TALLETUSPANKEILLE JA SIJOITUS- PALVELUYRITYKSILLE (TIHA)

SISÄLTÖOHJE KYSELY ARVO- PAPEREIDEN TILIN- JA OMAISUUDEN- HOITOPALVELUJA TARJOAVILLE TALLETUSPANKEILLE JA SIJOITUS- PALVELUYRITYKSILLE (TIHA) SISÄLTÖOHJE KYSELY ARVO- PAPEREIDEN TILIN- JA OMAISUUDEN- HOITOPALVELUJA TARJOAVILLE TALLETUSPANKEILLE JA SIJOITUS- PALVELUYRITYKSILLE (TIHA) Versio 1.4 Voimassa alkaen OHJE 2 (24) Versio Päivämäärä Voimassaolo

Lisätiedot

Sivuilla W01 ja W02 ilmoitetaan rahastoyhtiökohtaiset tiedot. Sivuilla W03, W04, W05 ja W06 ilmoitetaan sijoitusrahastokohtaiset tiedot.

Sivuilla W01 ja W02 ilmoitetaan rahastoyhtiökohtaiset tiedot. Sivuilla W03, W04, W05 ja W06 ilmoitetaan sijoitusrahastokohtaiset tiedot. 1 (13) TÄYTTÖOHJEET Yleistä Tässä täyttöohjeessa kerrotaan, miten eri kohdissa pyydettävät tiedot muodostetaan ja lasketaan. Tiedonkeruusovelluksen (Sovellus) käyttämiseen löytyy omat ohjeet Sovelluksen

Lisätiedot

SISÄLTÖOHJE KYSELY ULKOMAISISTA ARVOPAPERISAAMISISTA JA -VELOISTA YRITYKSILLE, RAHOITUS- JA VAKUUTUSLAITOKSILLE SEKÄ VALTIOLLE (SAVE)

SISÄLTÖOHJE KYSELY ULKOMAISISTA ARVOPAPERISAAMISISTA JA -VELOISTA YRITYKSILLE, RAHOITUS- JA VAKUUTUSLAITOKSILLE SEKÄ VALTIOLLE (SAVE) SISÄLTÖOHJE KYSELY ULKOMAISISTA ARVOPAPERISAAMISISTA JA -VELOISTA YRITYKSILLE, RAHOITUS- JA VAKUUTUSLAITOKSILLE SEKÄ VALTIOLLE (SAVE) Versio 1.3 Voimassa alkaen OHJE 2 (39) Versio Päivämäärä Voimassaolo

Lisätiedot

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen.

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. -sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista

Lisätiedot

Luottokantatietojen raportointiohjeet 2016

Luottokantatietojen raportointiohjeet 2016 1(9) Luottokantatietojen raportointiohjeet 2016 2(9) SISÄLLYS 1 RAPORTOINTIOHJEET... 3 Tietojen toimitus... 3 Muutokset toiminnassa... 3 Lomaketietojen täyttö... 3 Muuttujakohtaiset ohjeet... 4 Yhteystiedot

Lisätiedot

Julkisyhteisöjen velka neljännesvuosittain

Julkisyhteisöjen velka neljännesvuosittain Julkinen talous 2016 Julkisyhteisöjen velka neljännesvuosittain 2016, 1. vuosineljännes Julkisyhteisöjen velka kasvoi 2,8 miljardia euroa vuoden 2016 ensimmäisellä neljänneksellä Julkisyhteisöjen EDP-velka

Lisätiedot

Yhdistetty työntekijä-työnantaja-aineisto (FLEED), otos, työsuhdejaksot

Yhdistetty työntekijä-työnantaja-aineisto (FLEED), otos, työsuhdejaksot Aineistokuvaus Yhdistetty työntekijä-työnantaja-aineisto (FLEED), otos, työsuhdejaksot Sisältökuvaus Työsuhdejaksot yhdistetyn työntekijä-työnantaja-aineiston (Finnish Longitudinal Employer-Employee Data

Lisätiedot

L 330/20 Euroopan unionin virallinen lehti

L 330/20 Euroopan unionin virallinen lehti L 330/20 Euroopan unionin virallinen lehti 15.12.2007 EUROOPAN KESKUSPANKIN ASETUS (EY) N:o 1489/2007, annettu 29 päivänä marraskuuta 2007, rahalaitossektorin konsolidoidusta taseesta annetun asetuksen

Lisätiedot

TAULUKOIDEN TÄYTTÖOHJEET

TAULUKOIDEN TÄYTTÖOHJEET TAULUKOIDEN TÄYTTÖOHJEET Yleistä 1 (7) Maariskitiedonkeruussa (N-taulukot) analysoidaan raportoivan luottolaitoksen ilman ulkomaisia sivukonttoreita, luottolaitoksen ulkomaisten sivukonttoreiden, luottolaitoksen

Lisätiedot

TAULUKOIDEN TÄYTTÖOHJEET

TAULUKOIDEN TÄYTTÖOHJEET 1 (5) TAULUKOIDEN TÄYTTÖOHJEET Lomakkeet täytetään tässä ohjeessa käytettyjen määritysten Erät on määritelty viranomaistiedonkeruun (VIRATI) Luokitusmuistion (18.10.2004) mukaisesti soveltuvin osin ja

Lisätiedot

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä.

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. 2002O0007 FI 01.10.2008 004.001 1 Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. B EUROOPAN KESKUSPANKIN SUUNTAVIIVAT, annettu 21 päivänä marraskuuta

Lisätiedot

Ohjeet EKP-lisätietojen raportointiin Solvenssi II -raportoinnin yhteydessä

Ohjeet EKP-lisätietojen raportointiin Solvenssi II -raportoinnin yhteydessä Suomen Pankki Ohje 1 (15) Ohjeet EKP-lisätietojen raportointiin Solvenssi II -raportoinnin yhteydessä Sisältö 1 Johdanto... 2 2 Raportin sisältö (SE.01.01.)... 3 3 Tase (SE.02.01.)... 5 4 Luettelo sijoituksista

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTOJEN RAPORTOINTI

SIJOITUSRAHASTOJEN RAPORTOINTI Standardi RA 4.3 / Liite 2 18.2.2005 SIJOITUSRAHASTOJEN RAPORTOINTI Konekielisen tietojenvälityksen ohjeet Sisällys Konekielisen tietojenvälityksen ohjeet... 1 1. Yleistä... 1 2. Yhteenveto raportoitavista

Lisätiedot

Kuntatalous tilinpäätöslaskelmat

Kuntatalous tilinpäätöslaskelmat 1(5) 2016 Kuntatalous tilinpäätöslaskelmat TIEDONKERUUN SISÄLTÖ JA OHJEET 2(5) Sisältö 1. Kunnan ja kuntayhtymän tilinpäätöslaskelmat... 3 2. Kunnan ja kuntayhtymän konsernitilinpäätöslaskelmat... 3 3.

Lisätiedot

SIJOITUS- JA PÄÄOMARAHASTOJEN TILASTOTIEDONKERUU (SIRA) TIETUEMUOTO

SIJOITUS- JA PÄÄOMARAHASTOJEN TILASTOTIEDONKERUU (SIRA) TIETUEMUOTO SIJOITUS- PÄÄOMARAHASTOJEN TILASTOTIEDONKERUU (SIRA) TIETUEMUOTO Versio 2.1 Voimassa: Maaliskuu 2017 - Minkä raportointijakson tietoja tietuemuoto koskee Julkaistu: 30.9.2016 Käytössä: 1.4.2017 Tietuemuodon

Lisätiedot

SISÄLTÖOHJE RAHALAITOSTEN TILAS- TORAPORTOINTIA VARTEN (RATI- JA KOTI-RAPORTIT)

SISÄLTÖOHJE RAHALAITOSTEN TILAS- TORAPORTOINTIA VARTEN (RATI- JA KOTI-RAPORTIT) KYSELYN OHJE 1 (107) SISÄLTÖOHJE RAHALAITOSTEN TILAS- TORAPORTOINTIA VARTEN (RATI- JA KOTI-RAPORTIT) Versio 1.10 () Voimassa 1.1.2014 alkaen Tämän ohjeen mukainen raportointi alkaa tammikuun 2014 tiedoista.

Lisätiedot

Tiedonkeruun tekninen toteutus

Tiedonkeruun tekninen toteutus Tiedonkeruun tekninen toteutus Petri Salminen 23.4.2008 1 Yleistä Korvaa nykyisen SV-kyselyn arvopaperit -osion. Tiedot välitetään DCS-operaattorin (Itella) kautta. On oma kyselynsä omine tunnuksineen.

Lisätiedot

FI LIITE XIII MAKSUVALMIUTTA KOSKEVA RAPORTOINTI (OSA 1(5): LIKVIDIT VARAT)

FI LIITE XIII MAKSUVALMIUTTA KOSKEVA RAPORTOINTI (OSA 1(5): LIKVIDIT VARAT) 1. Likvidit varat 1.1. Yleiset huomautukset FI LIITE XIII MAKSUVALMIUTTA KOSKEVA RAPORTOINTI (OSA 1(5): LIKVIDIT VARAT) 1. Tämä on yhteenvetotaulukko, johon kootaan asetuksen (EU) N:o 575/2013 412 artiklan

Lisätiedot

MBS2010-projekti RATI-raportoijien kyselytunti 5

MBS2010-projekti RATI-raportoijien kyselytunti 5 MBS2010-projekti RATI-raportoijien kyselytunti 5 Suomen Pankki 1 Agenda Tunnustilauspalvelu Anne Pessi Pitkäaikaissäästäminen tilastoinnissa Ellu Hintikka Tietosisällön täsmennyksiä Kimmo Koskinen Uusi

Lisätiedot

MBS2010 raportoijien kyselytunti 4

MBS2010 raportoijien kyselytunti 4 MBS2010 raportoijien kyselytunti 4 Suomen Pankki 1 Käsiteltäviä asioita Kokemuksia arvopaperikohtaisesta tiedonkeruusta Jyrki Lehtinen Tietuekuvauksen täsmennyksiä Kimmo Koskinen Tietosisällön täsmennyksiä

Lisätiedot

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen.

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. -sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista

Lisätiedot

Front Capital Parkki -sijoitusrahasto

Front Capital Parkki -sijoitusrahasto Front Capital Parkki -sijoitusrahaston säännöt vahvistettiin Finanssivalvonnan toimesta 14.9.2009 ja rahasto aloitti sijoitustoiminnan 26.10.2009. Rahaston tavoitteena on matalalla riskillä sekä alhaisilla

Lisätiedot

RATI-raportoijatapaaminen

RATI-raportoijatapaaminen RATI-raportoijatapaaminen 6.6.2013 6.6.2013 RMTI SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK BANK OF FINLAND 1 Asetusten ja suuntaviivojen valmistelun vaihe EKP:n uudet tilastovaatimukset ovat selvillä Uusien tilastoasetusten

Lisätiedot

MBS2010-projekti. Suomen Pankki SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK BANK OF FINLAND

MBS2010-projekti. Suomen Pankki SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK BANK OF FINLAND MBS2010-projekti Suomen Pankki 1 Ohjelma Salattu sähköposti Ellu Hintikka ja Ari Vikiö Päivitetyt validointisäännöt RATI-tietuemuodossa Kimmo Koskinen Sisältöasiat Kimmo Koskinen Rinnanraportointi Ellu

Lisätiedot

Pankkikriisit ja niiden ehkäiseminen

Pankkikriisit ja niiden ehkäiseminen Pankkikriisit ja niiden ehkäiseminen Matti Estola Itä-Suomen yliopisto, oensuun kampus uento 1 Kirjallisuus Mishkin, The Economics of Money, Banking, and Financial Markets Ruuskanen, Osmo: Pankkikriisi

Lisätiedot

SISÄLTÖOHJE RAHALAITOSTEN TILASTORAPORTOINTIA VARTEN (RATI- JA KOTI -RAPORTIT)

SISÄLTÖOHJE RAHALAITOSTEN TILASTORAPORTOINTIA VARTEN (RATI- JA KOTI -RAPORTIT) KYSELYN OHJE 1 (100) SISÄLTÖOHJE RAHALAITOSTEN TILASTORAPORTOINTIA VARTEN (RATI- JA KOTI -RAPORTIT) Versio 1.8 () Voimassa 1.1.2012 alkaen Tämän ohjeen mukainen raportointi alkaa joulukuun 2011 tiedoista.

Lisätiedot

Eufex Rahastohallinto Oy Y-tunnus 2179399-4 Eteläesplanadi 22 A, 00130 Helsinki 09-86761413 www.eufex.fi/rahastohallinto

Eufex Rahastohallinto Oy Y-tunnus 2179399-4 Eteläesplanadi 22 A, 00130 Helsinki 09-86761413 www.eufex.fi/rahastohallinto EPL Hyödyke Erikoissijoitusrahasto Vuosikertomus 17.6.-31.12.2013 EPL Hyödyke 2013.12.31 Rahaston perustiedot Tuotto A1 Rahastotyyppi Raaka-ainerahasto 1 kuukausi 0.57% Toiminta alkanut 2009.06.01 3 kuukautta

Lisätiedot

Raportoijatapaaminen 13.12.2012. Muutokset raportointiin Anna-Kaisa Riekkola

Raportoijatapaaminen 13.12.2012. Muutokset raportointiin Anna-Kaisa Riekkola Raportoijatapaaminen 13.12.2012 Tilaisuuden avaus Elina Somervuori Arvopapereiden omistustilasto Aki Ojala Muutokset raportointiin Anna-Kaisa Riekkola SHS-tilastointi Arvopaperien omistus- l. hallussapitotilastot

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTOJEN TILINPÄÄTÖSTIEDOT (SITI) - OHJE RAPORTOINTIA VARTEN

SIJOITUSRAHASTOJEN TILINPÄÄTÖSTIEDOT (SITI) - OHJE RAPORTOINTIA VARTEN KYSELYN OHJE 1 (10) SIJOITUSRAHASTOJEN TILINPÄÄTÖSTIEDOT (SITI) - OHJE RAPORTOINTIA VARTEN Versio 3.0 Voimassa alkaen 1.3.2014 Deleted: 2 Deleted:.1 Deleted: 1 Raportointi tämän ohjeen mukaisena alkaa

Lisätiedot

TIETUEMUOTO - KYSELY ARVOPAPEREIDEN TILIN- JA OMAISUUDENHOITOPALVELUJA TARJOAVILLE TALLETUSPANKEILLE JA SIJOITUSPALVELUYRITYKSILLE (TIHA)

TIETUEMUOTO - KYSELY ARVOPAPEREIDEN TILIN- JA OMAISUUDENHOITOPALVELUJA TARJOAVILLE TALLETUSPANKEILLE JA SIJOITUSPALVELUYRITYKSILLE (TIHA) TIETUEMUOTO - KYSELY ARVOPAPEREIDEN TILIN- JA OMAISUUDENHOITOPALVELUJA TARJOAVILLE TALLETUSPANKEILLE JA SIJOITUSPALVELUYRITYKSILLE (TIHA) Voimassa 1.1.2017 alkaen OHJE 2 (23) Versio Päivämäärä Voimassaolo

Lisätiedot

Kotitalouksien nettorahoitusvarojen elpyminen jatkui vuoden 2012 ensimmäisellä neljänneksellä

Kotitalouksien nettorahoitusvarojen elpyminen jatkui vuoden 2012 ensimmäisellä neljänneksellä Kansantalous 2012 Rahoitustilinpito 2012, 1. vuosineljännes Kotitalouksien nettorahoitusvarojen elpyminen jatkui vuoden 2012 ensimmäisellä neljänneksellä Kotitalouksien nettorahoitusvarojen vuoden 2011

Lisätiedot

BIS Consolidated banking statistics: esimerkkejä

BIS Consolidated banking statistics: esimerkkejä Tiedostossa esitetään KOTI-raportointiin liittyviä esimerkkejä. RATI-raportoinnin esimerkit esitetään erillisessä tiedostossa. Esimerkeillä pyritään havainnollistamaan raportointivaatimuksia. Kaikki kentät

Lisätiedot

ARVOPAPERISIJOITUKSET SUOMESTA ULKOMAILLE 31.12.2003

ARVOPAPERISIJOITUKSET SUOMESTA ULKOMAILLE 31.12.2003 TIEDOTE 27.5.24 ARVOPAPERISIJOITUKSET SUOMESTA ULKOMAILLE 31.12.23 Suomen Pankki kerää tietoa suomalaisten arvopaperisijoituksista 1 ulkomaille maksutasetilastointia varten. Suomalaisten sijoitukset ulkomaisiin

Lisätiedot

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti L 57/34 27.2.2002 OIKAISUJA Oikaistaan Euroopan keskuspankin asetus (EY) N:o 2423/2001, annettu 22 päivänä marraskuuta 2001, rahalaitossektorin konsolidoidusta taseesta (EKP/2001/13) ( L 333, 17. joulukuuta

Lisätiedot

Julkisyhteisöjen velka neljännesvuosittain

Julkisyhteisöjen velka neljännesvuosittain Julkinen talous 2016 Julkisyhteisöjen velka neljännesvuosittain 2015, 4. vuosineljännes Julkisyhteisöjen velka suhteessa bruttokansantuotteeseen oli 63,1 prosenttia vuoden 2015 lopussa Julkisyhteisöjen

Lisätiedot

Suomen Pankki Vastausohje 1 (13) Rahoitusmarkkina- ja tilasto-osasto 12.3.2012

Suomen Pankki Vastausohje 1 (13) Rahoitusmarkkina- ja tilasto-osasto 12.3.2012 Suomen Pankki Vastausohje 1 (13) Rahoitusmarkkina- ja tilasto-osasto TILINPÄÄTÖSPOHJAINEN KYSELY YRITYKSILLE, JOILLA ON ULKOMAINEN EMO VUODEN 2011 LOPUSSA (SSS Vuosikysely, Suora sijoitus Suomeen) Tiedot

Lisätiedot

TYÖELÄKERAHASTOJEN SIJOITUSRAKENNE. 19.3.2012 Veikko Savela. I Sijoitusten kokonaismäärän kehitys

TYÖELÄKERAHASTOJEN SIJOITUSRAKENNE. 19.3.2012 Veikko Savela. I Sijoitusten kokonaismäärän kehitys 1 TYÖELÄKERAHASTOJEN SIJOITUSRAKENNE 19.3.2012 Veikko Savela I Sijoitusten kokonaismäärän kehitys Työeläkevakuuttajat TELAn jäsenyhteisöjen työeläkerahastojen sijoituskanta 31.12.2011 oli 136,3 mrd. euroa,

Lisätiedot

OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT OSAKEPÄÄOMA JA OSAKKEET HALLITUKSEN VOIMASSA OLEVAT VALTUUDET OSAKEHINNAT JA KAUPANKÄYNTI VUODEN 2005 OPTIO-OHJELMA

OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT OSAKEPÄÄOMA JA OSAKKEET HALLITUKSEN VOIMASSA OLEVAT VALTUUDET OSAKEHINNAT JA KAUPANKÄYNTI VUODEN 2005 OPTIO-OHJELMA OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT OSAKEPÄÄOMA JA OSAKKEET Eforen osake noteerataan Nasdaq OMX Helsinki Oy:ssä (pienet yhtiöt) tunnuksella EFO1V. Pörssierä on yksi kappale. Osakkeiden kokonaismäärä on 40 529

Lisätiedot

Julkisyhteisöjen EMU-velka 2008, 4. vuosineljännes

Julkisyhteisöjen EMU-velka 2008, 4. vuosineljännes Julkinen talous 2009 Julkisyhteisöjen EMU-velka 2008, 4. vuosineljännes Julkisyhteisöjen EMU-velka nousi vuoden 2008 viimeisellä neljänneksellä Julkisyhteisöjen nimellishintainen EMU-velka kasvoi vuoden

Lisätiedot

OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT OSAKEPÄÄOMA JA OSAKKEET HALLITUKSEN VOIMASSA OLEVAT VALTUUDET OSAKEHINNAT JA KAUPANKÄYNTI VUODEN 2005 OPTIO-OHJELMA

OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT OSAKEPÄÄOMA JA OSAKKEET HALLITUKSEN VOIMASSA OLEVAT VALTUUDET OSAKEHINNAT JA KAUPANKÄYNTI VUODEN 2005 OPTIO-OHJELMA OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT OSAKEPÄÄOMA JA OSAKKEET Eforen osake noteerataan Helsingin Pörssin pohjoismaisella listalla (pienet yhtiöt) tunnuksella EFO1V. Pörssierä on yksi kappale. Osakkeiden kokonaismäärä

Lisätiedot

Sijoitusrahasto Aktia Inflation Bond+:n rahastokohtaiset säännöt

Sijoitusrahasto Aktia Inflation Bond+:n rahastokohtaiset säännöt 1 Sijoitusrahasto Aktia Inflation Bond+:n rahastokohtaiset säännöt Rahoitustarkastuksen 2.2.2007 hyväksymät säännöt. 1 Sijoitusrahasto Sijoitusrahaston nimi on Sijoitusrahasto Aktia Inflation Bond+, ruotsiksi

Lisätiedot

Sijoitustoiminnan seuranta

Sijoitustoiminnan seuranta Ohje 1 (5) Viimeisin muutos 16.1.2012 VI Sijoitustoiminnan seuranta VI-tiedonkeruussa kerätään tietoa vakuutuslaitosten sijoitustoiminnasta. Tietoja käytetään Finanssivalvonnan, Suomen Pankin sekä Tilastokeskuksen

Lisätiedot

VAKUUTUSYHTIÖIDEN SIJOITUSTOIMINTA 2012 JULKAISUT JA TUTKIMUKSET 2013

VAKUUTUSYHTIÖIDEN SIJOITUSTOIMINTA 2012 JULKAISUT JA TUTKIMUKSET 2013 VAKUUTUSYHTIÖIDEN SIJOITUSTOIMINTA 2012 JULKAISUT JA TUTKIMUKSET 2013 06.06.2013 VAKUUTUSYHTIÖIDEN SIJOITUSTOIMINTA 2012 1 VAKUUTUSYHTIÖIDEN SIJOITUSTOIMINTA 2012 2 VAKUUTUSYHTIÖIDEN SIJOITUSTOIMINTA 2012

Lisätiedot

EUROOPAN KESKUSPANKIN ASETUS (EU)

EUROOPAN KESKUSPANKIN ASETUS (EU) 24.9.2015 L 248/45 EUROOPAN KESKUSPANKIN ASETUS (EU) 2015/1599, annettu 10 päivänä syyskuuta 2015, rahamarkkinatilastoista annetun asetuksen (EU) N:o 1333/2014 muuttamisesta (EKP/2015/30) EUROOPAN KESKUSPANKIN

Lisätiedot

Vakuutusyhtiöiden sijoitustoiminta 2011

Vakuutusyhtiöiden sijoitustoiminta 2011 sijoitustoiminta 211 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Kimmo Koivisto Sisällys sijoitustoimintaympäristö... 3 sijoitukset 31.12.211 (käyvin arvoin)... 4 uudet sijoitukset

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTOJEN TILINPÄÄTÖSTIEDOT (SITI) - OHJE RAPORTOINTIA VARTEN

SIJOITUSRAHASTOJEN TILINPÄÄTÖSTIEDOT (SITI) - OHJE RAPORTOINTIA VARTEN KYSELYN OHJE 1 (8) SIJOITUSRAHASTOJEN TILINPÄÄTÖSTIEDOT (SITI) - OHJE RAPORTOINTIA VARTEN Versio 1.0 Voimassa alkaen 1.4.2010 Raportointi tämän ohjeen mukaisena alkaa vuoden 2009 tiedoista. KYSELYN OHJE

Lisätiedot

29.8.2012 SUOMEN PANKIN RAPORTOINTIPALVELUN KÄYTTÖOHJE. Maksutaseen kuukausikysely ulkomaisista rahoitussaamisista ja -veloista (BOPM)

29.8.2012 SUOMEN PANKIN RAPORTOINTIPALVELUN KÄYTTÖOHJE. Maksutaseen kuukausikysely ulkomaisista rahoitussaamisista ja -veloista (BOPM) 1 (7) SUOMEN PANKIN RAPORTOINTIPALVELUN KÄYTTÖOHJE Maksutaseen kuukausikysely ulkomaisista rahoitussaamisista ja -veloista (BOPM) Suomen Pankin tilastotiedonkeruu tapahtuu DCS-raportointipalvelun (Data

Lisätiedot

Sijoitusrahasto Aktia Emerging Market Corporate Bond+:n rahastokohtaiset säännöt

Sijoitusrahasto Aktia Emerging Market Corporate Bond+:n rahastokohtaiset säännöt 1 Sijoitusrahasto Aktia Emerging Market Corporate Bond+:n rahastokohtaiset säännöt Finanssivalvonnan 14.11.2016 vahvistamat säännöt. 1 Sijoitusrahasto Sijoitusrahaston nimi on Sijoitusrahasto Aktia Emerging

Lisätiedot

ottaa huomioon Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön ja erityisesti sen 5.1, 5.2, 12.1 ja 14.

ottaa huomioon Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön ja erityisesti sen 5.1, 5.2, 12.1 ja 14. L 14/36 FI EUROOPAN KESKUSPANKIN SUUNTAVIIVAT (EU) 2016/66, annettu 26 päivänä marraskuuta 2015, Euroopan keskuspankin tilastointiin liittyvistä tiedonantovaatimuksista neljännesvuosittaisessa rahoitustilinpidossa

Lisätiedot

Suomen Pankki Vastausohje 1 (14) Rahoitusmarkkina- ja tilasto-osasto 12.3.2012

Suomen Pankki Vastausohje 1 (14) Rahoitusmarkkina- ja tilasto-osasto 12.3.2012 Suomen Pankki Vastausohje 1 (14) Rahoitusmarkkina- ja tilasto-osasto 12.3.2012 TILINPÄÄTÖSPOHJAINEN KYSELY SUOMALAISILLE YRITYKSILLE, JOILLA ON ULKOMAISIA TYTÄR- JA OSAKKUUSYRITYKSIÄ SEKÄ SIVULIIKKEITÄ

Lisätiedot

VIRATI VIRANOMAISYHTEISTYÖRYHMÄ (Rahoitustarkastus/Suomen Pankki/Tilastokeskus) Korvaa Voimassa

VIRATI VIRANOMAISYHTEISTYÖRYHMÄ (Rahoitustarkastus/Suomen Pankki/Tilastokeskus) Korvaa Voimassa VIRATI VIRANOMAISYHTEISTYÖRYHMÄ (Rahoitustarkastus/Suomen Pankki/Tilastokeskus) Annettu Korvaa Voimassa 29.2.2008 31.12.2007 alkaen AS SEGMENTTIKOHTAINEN TATU (IFRS) Neljännesvuosittain Palautuspäivä:

Lisätiedot

SUUNTAVIIVAT. ottaa huomioon Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön ja erityisesti sen 5.1, 12.1 ja 14.

SUUNTAVIIVAT. ottaa huomioon Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön ja erityisesti sen 5.1, 12.1 ja 14. 19.6.2015 L 154/15 SUUNTAVIIVAT EUROOAN KESKUSANKIN SUUNTAVIIVAT (EU) 2015/948, annettu 16 päivänä huhtikuuta 2015, arvopaperien omistusta koskevista tilastoista annettujen suuntaviivojen EK/2013/7 muuttamisesta

Lisätiedot

SISÄLTÖOHJE MAKSUTASEEN KUUKAUSIKYSELY ULKOMAISISTA RAHOITUSSAAMISISTA JA -VELOISTA (BOPM) Versio 1.1 Voimassa 1.1.2014 alkaen

SISÄLTÖOHJE MAKSUTASEEN KUUKAUSIKYSELY ULKOMAISISTA RAHOITUSSAAMISISTA JA -VELOISTA (BOPM) Versio 1.1 Voimassa 1.1.2014 alkaen SISÄLTÖOHJE MAKSUTASEEN KUUKAUSIKYSELY ULKOMAISISTA RAHOITUSSAAMISISTA JA -VELOISTA (BOPM) Versio 1.1 Voimassa alkaen 2 (31) Versio Päivämäärä Voimassaolo Muutokset 1.0 1.1. 1.1.2013 1.1.-31.12.2013 -

Lisätiedot

EUROOPAN KESKUSPANKIN SUUNTAVIIVAT,

EUROOPAN KESKUSPANKIN SUUNTAVIIVAT, L 247/38 Euroopan unionin virallinen lehti 18.9.2013 SUUNTAVIIVAT EUROOPAN KESKUSPANKIN SUUNTAVIIVAT, annettu 30 päivänä heinäkuuta 2013, ulkomaisia tilastoja koskevista Euroopan keskuspankin tilastovaatimuksista

Lisätiedot

Puolivuosikatsaus 2011. Eläke-Tapiola. Puolivuosikatsaus 2011. Tilintarkastamaton

Puolivuosikatsaus 2011. Eläke-Tapiola. Puolivuosikatsaus 2011. Tilintarkastamaton Eläke-Tapiola Tilintarkastamaton Tunnusluvut Tiivistelmä tunnusluvuista 1-6/2011 1-6/2010 1-12/2010 Yhtiön koko Vakuutusmaksutulo Milj. euroa 758,5 717,5 1 425,7 Maksutulon muutos % 5,7 0,3 2,7 Vastuuvelka

Lisätiedot

Julkisyhteisöjen EMU-velka

Julkisyhteisöjen EMU-velka Julkinen talous 2010 Julkisyhteisöjen EMU-velka 2009, 4. vuosineljännes Julkisyhteisöjen EMU-velka jatkoi voimakasta kasvua vuoden 2009 viimeisellä neljänneksellä Julkisyhteisöjen EMU-velka kasvoi vuoden

Lisätiedot

Rahoitustilinpito 2013

Rahoitustilinpito 2013 Kansantalous 214 Rahoitustilinpito 213 Kotitalouksien varallisuus kasvoi vuonna 213 Kotitalouksien rahoitusvarat olivat 252 miljardia euroa ja muut varat 413 miljardia euroa vuoden 213 lopussa. Rahoitusvarojen

Lisätiedot

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu Säännöt ovat voimassa alkaen.

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu Säännöt ovat voimassa alkaen. SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. -sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista

Lisätiedot

Rahoitustilinpito 2014

Rahoitustilinpito 2014 Kansantalous 215 Rahoitustilinpito 214 Kotitalouksien varallisuuden kasvu oli hallussapitovoittojen varassa vuonna 214 Kotitalouksien rahoitusvarat olivat 262 miljardia ja muut varat 42 miljardia euroa

Lisätiedot

EUROOPAN KESKUSPANKKI

EUROOPAN KESKUSPANKKI L 334/24 FI 11.12.2002 EUROOPAN KESKUSPANKKI EUROOPAN KESKUSPANKIN SUUNTAVIIVAT, annettu 21 päivänä marraskuuta 2002, Euroopan keskuspankin tilastointiin liittyvistä tiedonantovaatimuksista neljännesvuosittaisessa

Lisätiedot

RAHASTOYHTIÖN TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVAT

RAHASTOYHTIÖN TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVAT 524 N:o 151 Liite I RAHASTOYHTIÖN TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVAT TULOSLASKELMA Palkkiotuotot Hallinnointipalkkiot - Hallinnointipalkkioiden palautukset Merkintäpalkkiot Lunastuspalkkiot palkkiot Tuotot

Lisätiedot

LIITETIETOJEN ILMOITTAMINEN

LIITETIETOJEN ILMOITTAMINEN 1 (5) LIITETIETOJEN ILMOITTAMINEN Liitetietoina on esitettävä: Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Liitetietoihin on sisällytettävä yhteenliittymän tilinpäätöksen laadintaperiaatteiden kuvaus,

Lisätiedot

Rahoitusmarkkinat tilastokatsaus

Rahoitusmarkkinat tilastokatsaus Rahoitusmarkkinat tilastokatsaus 9 2012 Suomen Pankki Tilastoyksikkö 5.9.2012 Kuukausijulkaisu ISSN 1795 7583, verkkojulkaisu Sisällys 1. Korot 1.1 Eurojärjestelmän ohjauskorot 3 1.2 Euriborkorot ja Suomen

Lisätiedot

Vakuutusyhtiöiden sijoitustoiminta 2008

Vakuutusyhtiöiden sijoitustoiminta 2008 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Sisällys sijoitustoimintaympäristö... 3 sijoitukset 31.12.2008 (käyvin arvoin)... 4 uudet sijoitukset 2008... 6 Sijoitustoiminnan tuottojen

Lisätiedot

Julkisyhteisöjen velka neljännesvuosittain

Julkisyhteisöjen velka neljännesvuosittain Julkinen talous 2012 Julkisyhteisöjen velka neljännesvuosittain 2012, 2. vuosineljännes Julkisyhteisöjen velka kasvoi 6,6 miljardia euroa vuoden 2012 toisella neljänneksellä Julkisyhteisöjen EDP-velka

Lisätiedot

Sektoriluokitus 2012. Käsikirjoja 5

Sektoriluokitus 2012. Käsikirjoja 5 Sektoriluokitus 2012 Käsikirjoja 5 Käsikirjoja 5 Sektoriluokitus 2012 Helsinki 2012 Tiedustelut: Matti Okko 09 17 341 http://www.tilastokeskus.fi/luokitukset Taitto: Marita Potila 2012 Tilastokeskus Tietoja

Lisätiedot

Saamistodistusten arvonmuutos; euro- ja muut kuin euromääräiset erät (valuutoittain) Taseen vastaavaa; euro- ja muut kuin euromääräiset erät

Saamistodistusten arvonmuutos; euro- ja muut kuin euromääräiset erät (valuutoittain) Taseen vastaavaa; euro- ja muut kuin euromääräiset erät VIRATI VIRANOMAISYHTEISTYÖRYHMÄ (Finanssivalvonta/Suomen Pankki/Tilastokeskus) Annettu Korvaa Voimassa 4.10.2004 1.1.2001 31.12.2007 alkaen KORKORISKI R Frekvenssi: Vastaustarkkuus: Palautusviive: Määrittelyistä

Lisätiedot

Kotitalouksien nettorahoitusvarat 105 miljardia vuoden 2010 lopussa

Kotitalouksien nettorahoitusvarat 105 miljardia vuoden 2010 lopussa Kansantalous 2011 Rahoitustilinpito 2010, 4. vuosineljännes Kotitalouksien nettorahoitusvarat 105 miljardia vuoden 2010 lopussa Kotitalouksien nettorahoitusvarat kohosivat vuoden 2010 lopussa 105,2 miljardiin

Lisätiedot

Sijoitusrahasto Seligson & Co Rahamarkkinarahasto AAA

Sijoitusrahasto Seligson & Co Rahamarkkinarahasto AAA Yksinkertainen on tehokasta Sijoitusrahasto Seligson & Co Rahamarkkinarahasto AAA Puolivuosikatsaus 30.6.2012 Rahastotyyppi: Lyhyet korot, euro-alue Rekisteröimisvuosi: 4/1998 Salkunhoitajat: Jani Holmberg

Lisätiedot

Eläkelaitoksen vakavaraisuusrajan laskeminen ja sijoitusten hajauttaminen

Eläkelaitoksen vakavaraisuusrajan laskeminen ja sijoitusten hajauttaminen VS Eläkelaitoksen vakavaraisuusrajan laskeminen ja sijoitusten hajauttaminen VS-tiedonkeruussa kerätään vuosineljänneksittäin tietoa eläkelaitosten vakavaraisuusrajan laskemisesta ja sijoitusten hajauttamisesta.

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO FRONT SUOMI 31.12.2013 Y-tunnus: 2574013-6 SIJOITUSRAHASTO FRONT SUOMI SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 127 artiklan 2 kohdan ensimmäisen luetelmakohdan,

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 127 artiklan 2 kohdan ensimmäisen luetelmakohdan, L 14/30 21.1.2016 EUROOPAN KESKUSPANKIN SUUNTAVIIVAT (EU) 2016/65, annettu 18 päivänä marraskuuta 2015, eurojärjestelmän rahapolitiikan kehyksen täytäntöönpanossa sovellettavasta markkina-arvon aliarvostuksesta

Lisätiedot

(uudelleenlaadittu) (EKP/2013/24) (2014/3/EU)

(uudelleenlaadittu) (EKP/2013/24) (2014/3/EU) FI L 2/34 Euroopan unionin virallinen lehti 7.1.2014 EUROOPAN KESKUSPANKIN SUUNTAVIIVAT, annettu 25 päivänä heinäkuuta 2013, tilastoihin liittyvistä Euroopan keskuspankin tiedonantovaatimuksista neljännesvuosittaisessa

Lisätiedot

SOVELLETTAVAT RISKIKERTOIMET

SOVELLETTAVAT RISKIKERTOIMET N:o 1373 4573 Liite SOVELLETTAVAT RISKIKERTOIMET I Sovellettaessa lain 58 :ssä tarkoitettua vakiomenetelmää varat ja taseen ulkopuoliset sitoumukset painotetaan seuraavasti: Saamiset valtioilta ja keskuspankeilta

Lisätiedot

17.2.2015. Julkinen. Kohdennettujen pitempiaikaisten rahoitusoperaatioiden (TLTRO) seurantaraportoinnin ohje

17.2.2015. Julkinen. Kohdennettujen pitempiaikaisten rahoitusoperaatioiden (TLTRO) seurantaraportoinnin ohje ...... Tilastoyksikkö Ohje 1 (10) Kohdennettujen pitempiaikaisten rahoitusoperaatioiden (TLTRO) seurantaraportoinnin ohje Sisällys T13U1 YleistäU31T... 1 T13U2 TLTRO-raportoinnin kohderajausu31t... 1 T13U3

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Konsolidoitu lainsäädäntöasiakirja 15. maaliskuuta 2001 2000/0019(COD) PE1 ***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 15. maaliskuuta 2001 Euroopan

Lisätiedot

Veritas Eläkevakuutuksen osavuositulos 1 6/2011

Veritas Eläkevakuutuksen osavuositulos 1 6/2011 Veritas Eläkevakuutuksen osavuositulos 1 6/2011 Vakuutusliike Ajattelemme eteenpäin Vakuutusliike - avainluvut 1 6/2011 1 6/2010 2010 Vakuutusmaksutulo, milj. 207,4 187,5 380,4 TyEL-palkkasumma, milj.

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2014 [tilintarkastamaton]

Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2014 [tilintarkastamaton] Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2014 [tilintarkastamaton] Monipuolisempia rahoituspalveluita Toisen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 24.6% edellisvuodesta ja olivat EUR 5.1m (EUR 4.1m /20)

Lisätiedot