Raportoijainfo - Pääomarahastot ja kiinteistörahastot

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Raportoijainfo - Pääomarahastot ja kiinteistörahastot"

Transkriptio

1 Raportoijainfo - Pääomarahastot ja kiinteistörahastot Suomen Pankki Julkinen 1

2 Tilaisuuden kulku Sääntely ja nykyinen sijoitusrahastotiedonkeruu PEF-raportoijajoukon määrittely Raportoinnin sisältö Opus Capitan raportointipalvelu Raportointi käytännössä Raporttien sisältö Raportointipalvelu Anna-Kaisa Riekkola Julkinen 2

3 SÄÄNTELY JA NYKYINEN SIJOITUSRAHASTOTIEDONKERUU Johanna Honkanen Julkinen 3

4 Sääntelyn tausta Euroopan keskuspankin sijoitusrahastojen tasetilastoasetus (EKP/2013/38) (annettu EKP/2007/8) EKP:n suuntaviivat (ECB/2014/15 voimassa 2015M1 alkaen) (EKP/2007/9, muutettu 2008/31, 2009/23 ja 2011/13) Sis. yksityiskohtaisemman raportointiohjeistuksen Laki Suomen Pankista (214/1998) Neuvoston asetus (EY/2533/98, muutettu EY/951/2009) Euroopan keskuspankin valtuuksista kerätä tilastotietoja Johanna Honkanen Julkinen 4

5 EKP:n rahastoihin kohdistuvia tilastovaatimuksia: Tietojen antajien on toimitettava saamiset ja velat rahastokohtaisesti (saamiset = velat) SIRA -tiedonkeruulla kerätään rahastoilta sijoituskohtaiset tiedot rahastojen taseesta, sekä aggregoidusti rahasto-osuuksien merkinnät ja lunastukset. Raportoidusta tiedosta Suomen Pankin tulee pystyä laskemaan rivikohtaisesti jokaisen arvopaperin/sijoituskohteen kantatiedolle virrat, arvostusmuutokset ja muut muutokset Johanna Honkanen Julkinen 5

6 SIRA = sijoitusrahastojen tasetiedonkeruu Raportoinnin taustaa: Tiedonkeruu alkanut Suomen Pankissa 2008M12 Yhteinen tiedonkeruu Finanssivalvonnan kanssa Sijoitusrahastot raportoivat tiedot kuukausittain Raportoijajoukko tällä hetkellä: Suomeen rekisteröidyt sopimusperusteiset sijoitusrahastot: 505 Suomeen rekisteröityä sijoitusrahastoa (sis. UCITS-, non- UCITS- ja MMF-rahastot) 30 rahastoyhtiötä Vaihtoehtorahastoista ainoastaan erikoissijoitusrahastot tiedonkeruun piirissä Johanna Honkanen Julkinen 6

7 SIRA-tiedonkeruun laajentaminen kattamaan pääoma- ja kiinteistörahastot Tiedonkeruu rakennetaan nykyisen SIRA-tiedonkeruun yhteyteen PEF-tiedonkeruu (erillinen PEF-tietue) EKP käyttää ei-sopimusperusteisista rahastoista lyhennettä PEF (Private Equity Fund) PEF-raportoijien raportointi poikkeaa nykyisten raportoijien toiminnasta, joka painottuu arvopaperisijoituksiin SIRA-kehikko ei sellaisenaan toimiva PEF-raportoijille AIFMD-tiedonkeruu ei kata EKP:n tietotarpeita, eikä vastaavasti EKP:n tiedonkeruu AIFMD-tietotarpeita Johanna Honkanen Julkinen 7

8 PEF- ja AIFMD -tiedonkeruiden vertailua PEF AIFMD Raportoijajoukon määrittäminen Suomeen rekisteröidyt PEF-rahastot Suomalaiset AIFM:t ja niiden hoitamat vaihtoehtorahastot + kolmansien maiden AIFM:t, joiden vaihtoehtorahastoja markkinoidaan Suomessa Raporttitiedosto Yksi raportti AIFM- ja AIF-raportit kuoritiedostoineen toimitustiedostoissa Frekvenssi Neljännesvuosittain Neljännesvuosittain, puolivuosittain, vuosittain Formaatti CSV XML Raporttien toimitus OpusCapitan DCS-palvelun kautta SP:lle Sähköpostitse Fivalle (Jakelu-palvelun tiedonkeruusovellus apuväline raportoijille raporttien muodostamiseen) Raportoidun tiedon ominaispiirteitä Tase pääosin sijoituskohteittain Aggregoitua tietoa, myös sanallista tietoa ja tunnuslukuja, riskinäkökulma Luokittelut ISO-standardit (maa, valuutta, kaupankäyntipaikka), EKT-luokitteluun pohjautuvat kansalliset sektori- ja vaadeluokat ISO-standardit (maa, valuutta, kaupankäyntipaikka), EKT-luokitteluun pohjautuva sektoritieto, ESMAn omat luokittelut Raportointivaluutta Euro AIFM-raportilla EUR, AIF-raporteilla rahaston perusvaluutta Johanna Honkanen Julkinen 8

9 PEF-RAPORTOIJAJOUKON MÄÄRITTELY Johanna Honkanen Julkinen 9

10 Sijoitusrahasto määritelmä asetuksessa EKP/2013/38 (annettu EKP/2007/8) Euroopan keskuspankin asetus sijoitusrahastojen saamisia ja velkoja koskevista tilastoista (EKP/2013/38), Artikla 1: Sijoitusrahastolla tarkoitetaan yhteissijoitusyritystä, joka a) sijoittaa liitteessä II tarkoitettuihin rahoitus- ja/tai muihin kuin rahoitusvaroihin ja jonka tavoitteena on yleisöltä kerätyn pääoman sijoittaminen; ja b) on perustettu unionin tai kansallisen oikeuden mukaisesti Sijoitusrahastojen määritelmässä ilmaisulla yleisö tarkoitetaan piensijoittajia, ammattimaisia sijoittajia sekä institutionaalisia sijoittajia. EKP/2013/38 kattaa suljetut rahastot Johanna Honkanen Julkinen 10

11 PEF-raportoijajoukon kuvaus EKP Suomalainen UCITS Suomalainen erikoissijoitusrahasto (Non-UCITS) Suomalainen PEF-rahasto (AIFM-sääntelyn piiriin kuuluva) Suomalainen PEF-rahasto (AIFM-sääntelyn ulkop.) HUOM! Näkökulma rahaston kotimaa AIFMD (suomalaisen hoitajan näkökulmasta, vertailutiedoksi) hoidettava kotimainen erikoissijoitusrahasto (Non-UCITS) hoidettava kotimainen PEF-rahasto (AIFM-sääntelyn velvoittama) hoidettava ulkomainen vaihtoehtorahasto Johanna Honkanen Julkinen 11

12 Siirtymäsäännösten alla olevien rahastojen vaikutus tilastoon (arvioitu) HUOM! Hypoteettinen havainnollistus; kuvio ei perustu aitoihin tilastoihin Rekisteröimättömät PEF:t Rekisteröidyt PEF:t Toimiala yhteensä 12 Mrd. euroa Vuodet Johanna Honkanen Julkinen 12

13 RAPORTOINNIN SISÄLTÖ Jori Oksanen Julkinen 13

14 Mikä kysely? Raportoidaan sekä saamis- että velkapuolen erät saamiset yhteensä = velat yhteensä lisäksi erillisiä virtaeriä (raportointiperiodin aikana kutsutut ja palautetut sitoumukset aggregoidusti) ja taseen ulkopuolisia eriä (kutsumattomat sijoitussitoumukset) Sijoituskohtainen tiedonkeruu kiinteistöjen ja osuusvelan yhteydessä mahdollisuus aggregoituun raportointiin rikastukset ISIN-koodien ja Y-tunnusten avulla Jori Oksanen Julkinen 14

15 Kuinka usein raportoidaan? Kyseessä kuukausitilasto, mutta raportointi ainoastaan neljännesvuosittain SP tekee välikuukausille raportit viimeisimmän raportoidun tiedon avulla Raportointi vuosineljänneksien lopun tiedoista maalis-, kesä-, syys- & joulukuun lopun tiedot raportoitavat virtatiedot koko raportoitavan vuosineljänneksen ajalta Raportointiaikaa raportointiperiodia seuraava kuukausi esimerkiksi maaliskuun tietoja raportoitaessa viimeinen raportointipäivä toukokuun 1. päivä Jori Oksanen Julkinen 15

16 Raportointi Raportointi OpusCapitan tiedonkeruupalvelun kautta Tiedonkeruupalvelu testattavaksi alkuvuonna 2015 Suomen Pankki hallinnoi raportoijajoukkoa Raportointi tiedonkeruupalvelun kautta mahdollista kahdella tavalla Jori Oksanen Julkinen 16

17 Raportointi: Web-upload Raportoija muodostaa itse CSV-tiedoston ja lähettää sen tiedonkeruupalvelun käyttöliittymän kautta Perustuu tietuemuotoon tiedonkeruupalvelu tarkastaa tiedoston eheyden tietuemuodon validointien mukaisesti Hyödyllinen, jos raportoitavia tietoja on paljon ja/tai tiedot on saatavilla esimerkiksi raportoijan tietojärjestelmistä Jori Oksanen Julkinen 17

18 Raportointi: Web-lomake Interaktiivinen lomake, joka tarkastaa tietuemuodon mukaiset validoinnit jo tietojen syöttövaiheessa tiedonkeruupalvelu muodostaa lomakkeen perusteella CSV-tiedoston, joka lähtee SP:lle Kaikki raportoitavat tiedot tulee lisätä ensimmäisellä raportointikerralla tase-erä kerrallaan ensimmäisen raportointikerran jälkeen tulevilla raportointikerroilla on mahdollista käyttää edellisen raportin tietoja pohjana Hyödyllinen, mikäli raportoitavia tase-eriä on vähän ja/tai tietoja ei ole helposti saatavilla esim. suoraan järjestelmistä Jori Oksanen Julkinen 18

19 OPUSCAPITAN RAPORTOINTIPALVELU Anna Kanninen Julkinen 19

20 DCS-palvelu on tiedonsiirtokanava raportoijilta Suomen Pankkiin DCS = Data Collection Service Suomen Pankin raportointipalvelun tuottaa ulkopuolinen palveluntarjoaja OpusCapita (ent. Itella Information) Puhutaan myös TYVI-palvelusta (Tietovirrat yritysten ja viranomaisten välillä) Raportoijat lähettävät tietonsa Suomen Pankkiin OpusCapitan suojattua palvelua käyttäen Julkinen

21 DCS-palvelun osat Tunnusten tilaaminen ja käyttäjähallinta Ilmoituspalvelu = DCS-palvelu = raportointipalvelu Suojattu tiedonsiirtoyhteys Valvonta ja karhukirjeet OpusCapita Service Desk Julkinen

22 Tunnusten tilaaminen https://sol.itella.net/c/ec/bof-tunnustilaus/ Julkinen

23 Pääkäyttäjä ja alikäyttäjät Tunnustilaus -lomakkeen avulla tilataan tunnukset yrityksen pääkäyttäjälle Tunnukset saatuaan pääkäyttäjä voi lisätä ja hallinnoida alikäyttäjätunnuksia Julkinen

24 Tunnustilaus lomakkeen täyttö Avainlukulista postitetaan tähän osoitteeseen Käytetyin vaihtoehto Julkinen

25 Ilmoituspalveluun kirjautuminen https://sol.itella.net/ec/bof/auth/ Kirjautumiseen tarvitaan: käyttäjätunnus, salasana ja avainluku (lista toimitetaan maapostitse) Julkinen

26 Ilmoituspalveluun kirjautuminen Julkinen

27 Ilmoituspalvelun etusivu Tästä www-lomakkeen täyttämiseen Tästä valmiin raporttitiedoston lataukseen Julkinen

28 Ilmoituspalvelu Raporttien lähettäminen tapahtuu kirjautuneena ilmoituspalveluun Ilmoituspalvelusta on tuotantoympäristön lisäksi käytössä testiympäristö Testiympäristössä pääsette testaamaan raportin lähettämistä alkuvuodesta Testiympäristöä käytetään jatkossa myös mahdollisten versiomuutosten testaamiseen Julkinen

29 Ilmoituspalvelu Ilmoitukset -arkisto Ilmoituspalveluun tallentuu lähetetyt ja lähettämättömät ilmoitukset Lähetettyä ilmoitusta voi käyttää vanhan pohjana, jolloin kaikkia tietoja ei tarvitse syöttää uudelleen, vaan voi muokata vanhasta Lomaketta voi täyttää osissa ja jatkaa myöhemmin, myös toinen käyttäjä voi jatkaa täyttämistä Käyttäjähallinta pääkäyttäjällä ilmoituspalvelussa Alikäyttäjien luonti ja hallinta Julkinen

30 Suojattu tiedonsiirtoyhteys Raportoijilla 3 tapaa lähettää tiedot/raportoida, automatisoinnin taso kasvaa ) www-lomake (suurin osa aloittanee raportoinnin lomakkeella) Raportoija täyttää käsin www-lomakkeeseen tiedot. DCS-palvelu muodostaa siitä tiedoston ja toimittaa sen SP:iin. 2) Web upload Raportoijan it-järjestelmä tuottaa tiedoston, ja raportoija käy lataamassa DCS-palvelussa tiedoston sisään. OpusCapita välittää tiedoston SP:iin. 3) Automaattinen tiedonsiirto putki (VPN suojattu FTP, SFTP): Raportoijan it-järjestelmä tuottaa tiedoston ja tiedosto laitetaan raportoijan määrittelemään kansioon, josta se siirtyy OpusCapitan kautta SP:iin. Vain yksittäiset, suurimmat raportoijat käyttävät. Julkinen

31 Validoinnit ja virheilmoitukset Tietuemuodossa on määritelty validoinnit, eli tietojen oikeellisuustarkistukset DCS-palvelu validoi/tarkistaa raportin lähetysvaiheessa www-lomaketta käytettäessä validointeja myös täyttövaiheessa Vain validoinnit läpäissyt raportti lähetetään eteenpäin Suomen Pankkiin Julkinen

32 Valvonta, karhukirjeet ja korjaukset DCS-palvelun kautta valvotaan raporttien lähettämistä vaadittuun eräpäivään mennessä Mikäli raporttia ei ole saapunut, lähetetään raportoijalle automaattinen karhukirje Ottakaa viivästysten sattuessa yhteyttä Suomen Pankkiin, jolloin voidaan sopia lisäajasta Mikäli raportissa on korjattavaa, on koko raportti lähetettävä uudelleen Julkinen

33 OpusCapita Service Desk Tunnusten ja salasanojen uusiminen DCS-palveluun liittyvät virhetilanteet +358 (0) Julkinen

34 Mitä seuraavaksi? OpusCapitan palveluun tehdään tarvittavat muutokset Ilmoitamme myöhemmin ajankohdan, jolloin voitte tilata tunnukset, ja aloittaa testauksen testiympäristössä Julkinen

35 RAPORTTIEN SISÄLTÖ Jori Oksanen Julkinen 35

36 Raportoitavia tietoja (1/2) Raportti muodostuu kolmesta eri tietueesta: Erätietue (000) raportoija- ja ajankohtatietoja, raportoijan kommentit Sijoitusrahastotietue (IF) tase yhteensä, sijoitusrahastokohtaisia tietoja Sisältötietue (PEF) varsinaiset tase-erät 27 raportoitavaa tietoa kullekin erälle raportoitavien tietojen määrä vaihtelee erittäin Muodostuu raportoijan ja erän luokittelu- sekä tunnistetiedoista (8) määrä ja hintatiedoista (7) vastapuolen sekä liikkeeseenlasku- ja maturiteettitiedoista (12) Jori Oksanen Julkinen 36

37 Raportoitavia tietoja (2/2) Raportoijan tiedot Taseen jaottelu Tunnukset Sisäinen tunnus, ISIN-koodi Raportoijan ja erän luokittelusekä tunnistetiedot Lukumäärä / Nimellisarvo Noteerausvaluutta Markkina-arvo Pääomavirrat Määrä- ja hintatiedot Vastapuolitiedot Maa, sektori kotimaiset rikastettuna y-tunnuksen avulla Liikkeeseenlasku- ja maturiteettitiedot Liikkeeseenlaskijatiedot (jos kyse lyhyeksi myynnistä) Vastapuolitiedot, Liikkeeseenlaskuja maturiteettitiedot Jori Oksanen Julkinen 37

38 Aikataulu Alustava tietuemuoto ja koodilistat raportoijille viim , julkaistaan myös SP:n Internetsivuilla. Ensimmäiset raportit maaliskuun lopun tilanteesta huhtikuussa Järjestelmämuutokset SP:ssä. syys14 loka14 marras14 joulu14 tammi15 helmi15 maalis15 huhti15 touko15 Raportoijainfo Suomen Pankissa Testaus SP sekä OpusCapita. Myös raportoijilla mahdollisuus OC-testaukseen (suositeltavaa) Jori Oksanen Julkinen 38

39 Lisätietoja kyselystä Alustavat koodilistat, tietuemuoto ja muut raportointiin liittyvät dokumentit löytyvät Suomen Pankin sivuilta: t/pages/paaomarahastot.aspx Raportointi- ja testausohjeet yms. tullaan lisäämään myös ko. sivuille Jori Oksanen Julkinen 39

40 Ota yhteyttä Kyselyn sisältökysymykset: Jori Oksanen, puh Jyrki Lehtinen, puh Johanna Honkanen, puh Opus Capitan raportointipalveluun liittyvät kysymykset: Anna Kanninen, puh tai anna.kanninen(at)bof.fi OpusCapitan Service Desk, puh tai Jori Oksanen Julkinen 40

TIETUEMUOTO - KYSELY SIJOITUS- JA PÄÄOMARAHASTOILLE (SIRA)

TIETUEMUOTO - KYSELY SIJOITUS- JA PÄÄOMARAHASTOILLE (SIRA) TIETUEMUOTO - KYSELY SIJOITUS- PÄÄOMARAHASTOILLE (SIRA) Versio 2.0 Voimassa: Maaliskuu 2015 - Minkä raportointijakson tietoja tietuemuoto koskee Julkaistu: 30.9.2014 (päivitetty 19.4.2015) Käytössä: 1.4.2015

Lisätiedot

SISÄLTÖOHJE SIJOITUSRAHASTOT - KYSELYN RAPORTOINTIA VARTEN

SISÄLTÖOHJE SIJOITUSRAHASTOT - KYSELYN RAPORTOINTIA VARTEN SIRA-KYSELYN OHJE 1(44) SISÄLTÖOHJE SIJOITUSRAHASTOT - KYSELYN RAPORTOINTIA VARTEN Versio 1.5 Voimassa alkaen 1.1.2014 SIRA-KYSELYN OHJE 2(44) Sisällys 1 RAPORTOINTI KÄYTÄNNÖSSÄ... 5 2 PERUSKÄSITTEITÄ...

Lisätiedot

SISÄLTÖOHJE RAHALAITOSTEN TILAS- TORAPORTOINTIA VARTEN (RATI- JA KOTI-RAPORTIT)

SISÄLTÖOHJE RAHALAITOSTEN TILAS- TORAPORTOINTIA VARTEN (RATI- JA KOTI-RAPORTIT) KYSELYN OHJE 1 (107) SISÄLTÖOHJE RAHALAITOSTEN TILAS- TORAPORTOINTIA VARTEN (RATI- JA KOTI-RAPORTIT) Versio 1.10 () Voimassa 1.1.2014 alkaen Tämän ohjeen mukainen raportointi alkaa tammikuun 2014 tiedoista.

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTOJEN TILINPÄÄTÖSTIEDOT (SITI) - OHJE RAPORTOINTIA VARTEN

SIJOITUSRAHASTOJEN TILINPÄÄTÖSTIEDOT (SITI) - OHJE RAPORTOINTIA VARTEN KYSELYN OHJE 1 (10) SIJOITUSRAHASTOJEN TILINPÄÄTÖSTIEDOT (SITI) - OHJE RAPORTOINTIA VARTEN Versio 3.0 Voimassa alkaen 1.3.2014 Deleted: 2 Deleted:.1 Deleted: 1 Raportointi tämän ohjeen mukaisena alkaa

Lisätiedot

SISÄLTÖOHJE KYSELY ULKOMAISISTA ARVOPAPERISAAMISISTA JA -VELOISTA YRITYKSILLE, RAHOITUS- JA VAKUUTUSLAITOKSILLE SEKÄ VALTIOLLE (SAVE)

SISÄLTÖOHJE KYSELY ULKOMAISISTA ARVOPAPERISAAMISISTA JA -VELOISTA YRITYKSILLE, RAHOITUS- JA VAKUUTUSLAITOKSILLE SEKÄ VALTIOLLE (SAVE) SISÄLTÖOHJE KYSELY ULKOMAISISTA ARVOPAPERISAAMISISTA JA -VELOISTA YRITYKSILLE, RAHOITUS- JA VAKUUTUSLAITOKSILLE SEKÄ VALTIOLLE (SAVE) Versio 1.3 Voimassa alkaen OHJE 2 (39) Versio Päivämäärä Voimassaolo

Lisätiedot

MBS2010 raportoijien kyselytunti 4

MBS2010 raportoijien kyselytunti 4 MBS2010 raportoijien kyselytunti 4 Suomen Pankki 1 Käsiteltäviä asioita Kokemuksia arvopaperikohtaisesta tiedonkeruusta Jyrki Lehtinen Tietuekuvauksen täsmennyksiä Kimmo Koskinen Tietosisällön täsmennyksiä

Lisätiedot

KYSELY ARVOPAPEREIDEN TILIN- JA OMAISUUDENHOITOPALVELUJA TARJOAVILLE TALLETUSPANKEILLE JA SIJOITUSPALVELUYRITYKSILLE (TIHA)

KYSELY ARVOPAPEREIDEN TILIN- JA OMAISUUDENHOITOPALVELUJA TARJOAVILLE TALLETUSPANKEILLE JA SIJOITUSPALVELUYRITYKSILLE (TIHA) KYSELY ARVOPAPEREIDEN TILIN- JA OMAISUUDENHOITOPALVELUJA TARJOAVILLE TALLETUSPANKEILLE JA SIJOITUSPALVELUYRITYKSILLE (TIHA) SISÄLTÖOHJE Versio 1.6 Voimassa alkaen OHJE 2 (24) Sisällys JOHDANTO... 3 1 RAPORTOINTI

Lisätiedot

OPUSCAPITA TYVI PALVELUKUVAUS. Versio 1.2. OpusCapita Group Oy Keilaranta 13 02150 Espoo FINLAND. Tel. +358 20 452 3000 Fax +358 20 452 9271

OPUSCAPITA TYVI PALVELUKUVAUS. Versio 1.2. OpusCapita Group Oy Keilaranta 13 02150 Espoo FINLAND. Tel. +358 20 452 3000 Fax +358 20 452 9271 Versio 1.2 OPUSCAPITA TYVI PALVELUKUVAUS OpusCapita Group Oy Keilaranta 13 02150 Espoo FINLAND Tel. +358 20 452 3000 Fax +358 20 452 9271 VAT FI14655702 www.opuscapita.com Sisältö 1 OpusCapita TYVI palvelu...

Lisätiedot

Vaihtoehtorahastojen hoitajia (AIFM) koskeva viranomaisraportointi

Vaihtoehtorahastojen hoitajia (AIFM) koskeva viranomaisraportointi Vaihtoehtorahastojen hoitajia (AIFM) koskeva viranomaisraportointi Informaatiotilaisuus valvottaville 17.6.2013 Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority 17.6.2013 AIFM-raportointi

Lisätiedot

ASETUKSET. EUROOPAN KESKUSPANKIN ASETUS (EY) N:o 24/2009, annettu 19 päivänä joulukuuta 2008,

ASETUKSET. EUROOPAN KESKUSPANKIN ASETUS (EY) N:o 24/2009, annettu 19 päivänä joulukuuta 2008, 20.1.2009 FI Euroopan unionin virallinen lehti L 15/1 I (EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen on pakollista) ASETUKSET EUROOPAN KESKUSPANKIN ASETUS

Lisätiedot

Suomen Pankki Vastausohje 1 (13) Rahoitusmarkkina- ja tilasto-osasto 12.3.2012

Suomen Pankki Vastausohje 1 (13) Rahoitusmarkkina- ja tilasto-osasto 12.3.2012 Suomen Pankki Vastausohje 1 (13) Rahoitusmarkkina- ja tilasto-osasto TILINPÄÄTÖSPOHJAINEN KYSELY YRITYKSILLE, JOILLA ON ULKOMAINEN EMO VUODEN 2011 LOPUSSA (SSS Vuosikysely, Suora sijoitus Suomeen) Tiedot

Lisätiedot

Suomen Pankki Vastausohje 1 (14) Rahoitusmarkkina- ja tilasto-osasto 12.3.2012

Suomen Pankki Vastausohje 1 (14) Rahoitusmarkkina- ja tilasto-osasto 12.3.2012 Suomen Pankki Vastausohje 1 (14) Rahoitusmarkkina- ja tilasto-osasto 12.3.2012 TILINPÄÄTÖSPOHJAINEN KYSELY SUOMALAISILLE YRITYKSILLE, JOILLA ON ULKOMAISIA TYTÄR- JA OSAKKUUSYRITYKSIÄ SEKÄ SIVULIIKKEITÄ

Lisätiedot

Ohjeet. Ohjeet AIFM-direktiivin artiklojen 3(3)(d) ja 24(1), (2) ja (4) mukaisista raportointivelvollisuuksista 8.08.2014 ESMA/2014/869FI

Ohjeet. Ohjeet AIFM-direktiivin artiklojen 3(3)(d) ja 24(1), (2) ja (4) mukaisista raportointivelvollisuuksista 8.08.2014 ESMA/2014/869FI Ohjeet Ohjeet AIFM-direktiivin artiklojen 3(3)(d) ja 24(1), (2) ja (4) mukaisista raportointivelvollisuuksista 8.08.2014 ESMA/2014/869FI Date: 8.08.2014 ESMA/2014/869FI Table of Contents I. Soveltamisala

Lisätiedot

LAUSUNTO. Teija Sonni 10.12.2010 1 (8) Finanssivalvonnalle. Lausuntopyyntö 15/102/2010 VAKUUTUSLAITOSTEN RAPORTOINNIN UUDISTAMINEN

LAUSUNTO. Teija Sonni 10.12.2010 1 (8) Finanssivalvonnalle. Lausuntopyyntö 15/102/2010 VAKUUTUSLAITOSTEN RAPORTOINNIN UUDISTAMINEN 10.12.2010 1 (8) Finanssivalvonnalle Lausuntopyyntö 15/102/2010 VAKUUTUSLAITOSTEN RAPORTOINNIN UUDISTAMINEN Yleistä Finanssivalvonta (Fiva) on pyytänyt lausuntoa Finanssialan Keskusliitolta (FK) vakuutuslaitosten

Lisätiedot

EUROOPAN KESKUSPANKKI

EUROOPAN KESKUSPANKKI L 131/20 EUROOPAN KESKUSPANKKI EUROOPAN KESKUSPANKIN SUUNTAVIIVAT, annettu 2 päivänä toukokuuta 2003, maksutasetta, ulkomaista varallisuutta ja valuuttavarantoasetelmaa koskevista Euroopan keskuspankin

Lisätiedot

SISÄLTÖOHJE MAKSULIIKETILASTON RAPORTOINTIA VARTEN (MATI) Versio 1.0.8 (2.12.2014) Voimassa 1.1.2014 alkaen

SISÄLTÖOHJE MAKSULIIKETILASTON RAPORTOINTIA VARTEN (MATI) Versio 1.0.8 (2.12.2014) Voimassa 1.1.2014 alkaen SISÄLTÖOHJE MAKSULIIKETILASTON RAPORTOINTIA VARTEN (MATI) Versio 1.0.8 (2.12.2014) Voimassa 1.1.2014 alkaen 1 VERSIOHISTORIA Versio Päivämäärä Voimassaolo Muutokset 1.0 21.8.2013 1.1.2014- Ensimmäinen

Lisätiedot

Luottolaitosten, sijoituspalveluyritysten ja rahastoyhtiöiden taloudellisen raportoinnin uudistus

Luottolaitosten, sijoituspalveluyritysten ja rahastoyhtiöiden taloudellisen raportoinnin uudistus Lausunto 1 (13) Finanssivalvonnalle Viite: Lausuntopyyntö 18/2011 Luottolaitosten, sijoituspalveluyritysten ja rahastoyhtiöiden taloudellisen raportoinnin uudistus 1. Yleistä Finanssivalvonta (FIVA) on

Lisätiedot

INTRASTAT. Suomessa v. 2015. EU-maiden välisen kaupan tilastointi

INTRASTAT. Suomessa v. 2015. EU-maiden välisen kaupan tilastointi INTRASTAT Suomessa v. 2015 EU-maiden välisen kaupan tilastointi SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1. Johdanto... 1 2. Mihin ulkomaankauppatilaston tietoja käytetään?... 1 3. Ketkä ovat tilastotietojen ilmoittajia?...

Lisätiedot

EUROOPAN KESKUSPANKKI

EUROOPAN KESKUSPANKKI 28.5.2003 Euroopan unionin virallinen lehti C 126/7 EUROOPAN KESKUSPANKKI EUROOPAN KESKUSPANKIN SUOSITUS annettu 2 päivänä toukokuuta 2003 maksutasetta, ulkomaista varallisuutta ja valuuttavarantoasetelmaa

Lisätiedot

Vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajat I/II

Vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajat I/II TRUST. 21.1.2013 Vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajat I/II Sääntelyn soveltamisala, poikkeukset ja toimilupavelvoite Mika J. Lehtimäki titutionaalisiin sijoittajiin, jotka sijoittavat Rahastoihin.

Lisätiedot

Ulkomaiset suorat sijoitukset 2013

Ulkomaiset suorat sijoitukset 2013 Yritykset 2014 Ulkomaiset suorat sijoitukset 2013 Merkittävimmät suorat sijoittajat Suomeen olivat Ruotsi ja Yhdysvallat vuonna 2013 Uudet tilastointistandardit ja aiempaa tarkemmalla tasolla kerätyt tiedot

Lisätiedot

Tervetuloa ICT-tuottajaosuuskunnan jäseneksi! ICT-tuottajaosuuskunta Pasilanraitio 9 B 00240 Helsinki Puh 010 249 1700 www.ict-tuottajaosuuskunta.

Tervetuloa ICT-tuottajaosuuskunnan jäseneksi! ICT-tuottajaosuuskunta Pasilanraitio 9 B 00240 Helsinki Puh 010 249 1700 www.ict-tuottajaosuuskunta. Tervetuloa ICT-tuottajaosuuskunnan jäseneksi! ICT-tuottajaosuuskunta Pasilanraitio 9 B 00240 Helsinki Puh 010 249 1700 www.ict-tuottajaosuuskunta.fi 1 (22) Sisältö 1 Hyvä ICT-tuottajaosuuskunnan jäsenyritys...

Lisätiedot

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä.

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. 2007O0009 FI 14.09.2012 004.001 1 Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. B EUROOPAN KESKUSPANKIN SUUNTAVIIVAT, annettu 1 päivänä elokuuta 2007,

Lisätiedot

EUROOPAN KESKUSPANKIN ASETUS (EY)

EUROOPAN KESKUSPANKIN ASETUS (EY) 8.4.2009 Euroopan unionin virallinen lehti L 94/75 EUROOPAN KESKUSPANKIN ASETUS (EY) N:o 290/2009, annettu 31 päivänä maaliskuuta 2009, korkotilastoista, jotka koskevat rahalaitosten soveltamia kotitalouksien

Lisätiedot

VALVOJA. esim. Tiedote/Liite/Sopimus jne. käyttöohje 10.02.2015 10/02/15. Suomen Tilaajavastuu Oy Tarvonsalmenkatu 17 B 02600 Espoo

VALVOJA. esim. Tiedote/Liite/Sopimus jne. käyttöohje 10.02.2015 10/02/15. Suomen Tilaajavastuu Oy Tarvonsalmenkatu 17 B 02600 Espoo esim. Tiedote/Liite/Sopimus jne. VALVOJA käyttöohje 10.02.2015 Suomen Tilaajavastuu Oy Tarvonsalmenkatu 17 B 02600 Espoo Puh: 010 309 3589 Y-tunnus: 2327327-1 www.tilaajavastuu.fi Asiakaspalvelu Puh: 0600

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO EVLI HIGH YIELD YRITYSLAINA

SIJOITUSRAHASTO EVLI HIGH YIELD YRITYSLAINA SIJOITUSRAHASTO EVLI HIGH YIELD YRITYSLAINA RAHASTOKOHTAISET SÄÄNNÖT Säännöt koostuvat rahastokohtaisista säännöistä sekä sijoitusrahastodirektiivin mukaisten sijoitusrahastojen yhteisistä säännöistä.

Lisätiedot

Peruskysymys on se riittääkö kaksi referenssiä, vai tarvitaanko neljä? Tulkitsemme, että kaksi riittää.

Peruskysymys on se riittääkö kaksi referenssiä, vai tarvitaanko neljä? Tulkitsemme, että kaksi riittää. Kysymys 1. Peruskysymys on se riittääkö kaksi referenssiä, vai tarvitaanko neljä? Tulkitsemme, että kaksi riittää. Vastaus: Tarvitaan 4 referenssiä. On oltava kaksi referenssiä, joille on tuotettu kuvattua

Lisätiedot

JÄSENREKISTERIN KÄYTTÖOHJE

JÄSENREKISTERIN KÄYTTÖOHJE SIVU 1/30 POLKU SIVU 2/30 POLKU JÄSENREKISTERIN LYHYT KÄYTTÖOHJE Julkaisun tiedot: Toimittaja: Päivitys: Kuvittaja: Julkaisija: Laura Kalervo, Suunnittelutoimisto Omena Eero Tuomenoksa, Suomen Partiolaiset

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO EVLI TAKTINEN ALFA-KORKO

SIJOITUSRAHASTO EVLI TAKTINEN ALFA-KORKO SIJOITUSRAHASTO EVLI TAKTINEN ALFA-KORKO RAHASTOKOHTAISET SÄÄNNÖT Säännöt koostuvat rahastokohtaisista säännöistä sekä sijoitusrahastodirektiivin mukaisten sijoitusrahastojen yhteisistä säännöistä. 1 Sijoitusrahasto

Lisätiedot

Katso-organisaatiotunniste & WebTaMo

Katso-organisaatiotunniste & WebTaMo Katso-organisaatiotunniste & WebTaMo Sisällysluettelo 1 JOHDANTO...3 2 PERUSTIETOJA KATSO-TUNNISTEESTA JA TAMO-TARKISTUSPALVELUSTA...4 Katso-organisaatiotunniste...4 WebTaMo...5 3 HENKILÖLLISYYDEN VARMENTAMINEN

Lisätiedot