MBS2010 raportoijien kyselytunti 4

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MBS2010 raportoijien kyselytunti 4"

Transkriptio

1 MBS2010 raportoijien kyselytunti 4 Suomen Pankki 1

2 Käsiteltäviä asioita Kokemuksia arvopaperikohtaisesta tiedonkeruusta Jyrki Lehtinen Tietuekuvauksen täsmennyksiä Kimmo Koskinen Tietosisällön täsmennyksiä ja raportointiesimerkkejä Kimmo Koskinen DCS-palvelun demo Tony Schildt Raportoijien kysymykset Muut asiat Aikataulu 2

3 Kokemuksia arvopaperikohtaisesta tiedonkeruusta sijoitusrahastojen näkökulmasta Ensimmäiset raportit (2008M12) Raportoijia n. 500 kpl Rahastoyhtiöitä n. 30 kpl Käytössä ollut ISIN koodia Keruu yhteinen FIVAn kanssa TILASTON LAADINNAN VAIHEET 1. VARSINAINEN RAPORTOINTI (SIRA) TIEDOSTON MUODOSTUS LINKKI KOODILISTOIHIN TASETARKASTUS 2. RAPORTIN TIETOJEN RIKASTUS (SP) ISIN KOODI SISÄINEN TUNNUS 3. LASKENTA KAPPALEMÄÄRÄ NIMELLISARVO YHTEENSÄ NIMELLISARVON VALUUTTA 4. TIEDON LUOKITTELU 5. TILASTON JULKAISEMINEN EKP RAHOITUSTILINPITO MAKSUTASE 3

4 1. VARSINAINEN RAPORTOINTI TIEDOSTON MUODOSTUS JA LÄHETTÄMINEN TEKNISESTI OIKEIN PISTEET, PUOLIPISTEET, PILKUT MERKISTÖ DESIMAALIEN LUKUMÄÄRÄ KOODILISTOJEN MUKAINEN UUDET MAAT / VALUUTAT RAPORTTI SISÄISESTI EHEÄ LÄHETETYN TIEDON MERKINTÄ TESTITIEDOSTO / TUOTANTOTIEDOSTO REVISIORAPORTIN LÄHETYS ERILLINEN ILMOITUS RAPORTOINTIAJANKOHTA (jos pohjana edellinen kuu) 4

5 2. RAPORTIN TIETOJEN RIKASTUS Raportin tietoja täydennetään tilastointia varten eri rekistereistä yksilöivillä tunnisteilla INSTRUMENTIN TUNNISTETIEDOT 1. ISIN-KOODI 2. VALUUTTAKOODI 3. SISÄINEN TUNNUS ei yksilöi yksin mutta tärkeä VASTAPUOLEN TUNNISTETIEDOT 1. Y-TUNNUS 2. MARKKINAPAIKKA (ei RATI-tiedonkeruu) Tunnistetieto säilyy samana koko raportointiajan ISIN -koodia muistuttavaa raportoijan itsensä järjestelmiin luomaa tunnistetta ei saa käyttää ISIN -koodikentässä (voi olla sisäisenä tunnisteena) 5

6 3. LASKENTA Laskennassa paitsi tasearvo myös määräkentät ovat keskeisessä osassa Määräkenttien avulla arvioidaan kuun aikana tapahtuneet ostot/myynnit MÄÄRÄ- JA HINTATIEDOT Lukumäärä (hallussa olevien osakkeiden lukumäärä) Nimellisarvo yhteensä (arvopapereiden nimellisarvo (alkuperäisvaluutassa)) Nimellisarvon valuutta (koskee niin osakkeita kuin arvopapereita) Arvopapereilla markkinahinta lasketaan markkina-arvo (clean) ja nimellismäärä yhteensä kenttien avulla (saadaan hintasuhde) EPÄTARKKUUDET MÄÄRÄKENTISSÄ AIHEUTTAVAT SUURIA ARVOSTUS- MUUTOKSIA JA VIRTOJA! Merkittävin yksittäinen syy raportoinnin epäonnistumiseen 6

7 4. Tiedon luokittelu ISIN KOODILLISTEN ARVOPAPEREIDEN KOHDALLA LUOKITTELUSTA VASTAA SUOMEN PANKKI MIKSI LIIKKEESEENLASKIJAN NIMI ON KUITENKIN PAKOLLINEN? Kotimaisen ISIN koodittoman arvopaperin kohdalla oikein raportoitu Y-tunnus mahdollistaa Yritysrekisterin käytön luokittelun apuna Tilastoinnin peruskäsitteiden ja reaalimaailman epäsymmetrisyys mallia eikö käyttelytili tulisi raportoida käteisenä? Kommenttikentän käyttö tilastoinnin yhteydessä! 7

8 Tietuekuvauksen (validointien) täsmennyksiä Muutoksia julkaistuun tietuekuvaukseen: Jäljellä oleva maturiteetti ja luottotappiot: Pakollinen vain saamispuolella, osa validoinneista korjattu Konversiovaluutta on null kun vaade on 81 tai 82 RESTtietuella Osingot SBS-tietueella: Saamispuolella pakollinen vain, jos saaminen on ulkomailta Velkapuolella aina pakollinen Kaksi raporttiin kohdistuvaa validointia lisätty Yksi raportti sisältää vain yhden raportointivelvollisen tiedot Raportilla täytyy erätietueen lisäksi raportoida ainakin BStietue 8

9 Tietosisällön täsmennyksiä (1) Vakuuden käsittely uusissa sopimuksissa, jos vakuuden arvoa ei ole määritelty järjestelmässä Kysytty EKP:ltä, mutta vastausta ei ole vielä saatu Remburssit Vahvistetut remburssit raportoidaan lainoissa Vaade 47 muu laina Taseen ulkopuolisia sitoumuksia ei raportoida. Varantotalletus Suomen Pankissa Raportoidaan vaateessa Muut lainat 47 9

10 Tietosisällön täsmennyksiä (2) Factoring, confirming, rahoitusleasing Limiittityyppiset tuotteet, täyttävätkö valmiusluottolimiitin kaikki neljä ehtoa: 1. Lainanottaja voi käyttää tai nostaa varoja tiettyyn ennalta hyväksyttyyn luottolimiittiin saakka ilmoittamatta siitä etukäteen lainanantajalle. 2. Saatavilla olevan lainan määrä voi suurentua tai pienentyä sitä mukaa kuin varoja lainataan ja maksetaan takaisin. 3. Lainaa voidaan käyttää yhä uudestaan. 4. Velvoitetta varojen säännöllisestä takaisinmaksusta ei ole. 10

11 Tietosisällön täsmennyksiä (3) Välitetty laina ja hallinnoitu laina Raportoidaan LD-tietueella, kenttä 4 Taseen jaottelu saa arvon O (Taseen ulkopuolinen erä) Erässä ei raportoida myönnettyjä nostamattomia lainoja Välitetty laina on sellainen, joka on myönnetty Suomessa, mutta se on siirretty/kirjattu esimerkiksi saman konsernin ulkomaisen yksikön taseeseen (Taloustoimi S ja Arvopaperistaminen ja lainojen siirrot LI ) Hallinnoitu laina on laina, joka on arvopaperistettu ja jota pankki hallinnoi erillisyhtiön puolesta (Taloustoimi S ja Arvopaperistaminen ja lainojen siirrot SR ) 11

12 Tietosisällön täsmennyksiä (4) Oma osakepääoma Raportoidaan sbs-tietueella käyttäen kirjanpidollista vasta-arvoa (nimellisarvoa) Arvo raportoidaan kuitenkin markkina-arvo kentässä Korjataan sisältöohjeeseen Repot LD-tietueella Raportoidaan sekä kantatiedot että uudet nostot ja sopimukset, huolimatta siitä, että uudet nostot ja sopimukset -rivit ovat taloustoimea lukuun ottamatta samat Pankkien väliset taloustoimet Jos Nostro-tilin korkoa ei ole saatavissa, raportoidaan se nollana. 12

13 Lainat vakuuden mukaan (1) Tasetilastoasetus: Näissä raportointivaatimuksissa lainojen erittely sen perusteella, onko niissä kiinteistövakuus, sisältää maksamatta olevien lainojen kokonaismäärän, jolla on direktiivin 2006/48/EY liitteessä VIII olevan 1 osan jakson mukainen vakuus, jossa maksamatta olevan lainan/vakuuden suhde on 1 tai pienempi kuin 1. Jos tiedonantaja ei sovella näitä sääntöjä, niiden lainojen määrittely, jotka sisällytetään tähän erittelyyn, perustuu siihen tapaan, joka on valittu pääomavaatimusten noudattamiseksi. Korkotilastoasetus: Rahalaitosten korkotilastoissa lainojen erittely vakuuden/takausten mukaan sisältää sellaisten uuteen liiketoimintaan kuuluvien lainojen yhteenlasketun määrän, joiden vakuutena käytetään luottolaitosten liiketoiminnan aloittamisesta ja harjoittamisesta (uudelleenlaadittu teksti) 14 päivänä kesäkuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/48/EY ( 1 ) 4 artiklan 31 kohdassa sekä liitteessä VIII olevan 1 osan 6 25 kohdassa olevan määritelmän mukaista vastikkeellista luottosuojaa ja/tai joiden takauksena käytetään direktiivin 2006/48/EY 4 artiklan 32 kohdassa sekä liitteessä VIII olevan 1 osan kohdassa olevan määritelmän mukaista takauksen luonteista luottosuojaa siten, että vakuuden ja/tai takauksen arvo on suurempi tai yhtä suuri kuin lainan kokonaismäärä. Jos rahalaitos soveltaa valvontatarkoituksiin järjestelmää, joka poikkeaa direktiivissä 2006/48/EY määritellystä standardimenetelmästä, rahalaitos voi myös soveltaa samaa menettelyä ilmoittaessaan tietoja tähän erittelyyn kuuluvista lainoista. 13

14 Lainat vakuuden mukaan (2) Kotitalouksien (ml. KPVTYt) ja yritysten lainakannasta, uusista sopimuksista ja nostoista Vakuuksiksi/takauksiksi hyväksytään ainoastaan sellaiset vakuudet ja takaukset, jotka hyväksytään direktiivissä (2006/48/EY). Vakuuksiksi hyväksytään sen menetelmän (IRB, STD) mukaiset vakuudet, joita luottolaitos käyttää vakavaraisuuslaskennassa. 14

15 Lainat vakuuden mukaan (3) Lainan suhde vakuuteen (LTV) tulee olla 1: Lasketaan vakuuden kokonaisarvosta, ei siitä arvosta jota käytetään vakavaraisuuslaskelmissa Ennen LTV:n laskentaa vakuuden kokonaisarvosta vähennetään kuitenkin vakuuteen kohdistuvat paremmat saamisoikeudet. Jos vakuuden kokonaisarvoa (käypää arvoa) ei ole raportoijan järjestelmässä käytettävissä, tulee se arvioida parasta mahdollista menetelmää käyttäen. 15

16 Lainat vakuuden mukaan (4) Vakuusluokittelu: Vakuudeton (U) Vakuusvaje (D) Asunto- ja kiinteistövakuudelliset ( 100%) (M) Asunto- ja kiinteistövakuudelliset (<100%) (P) Muu vakuus (O) Takaus (G). Yksi laina luokitellaan vain yhteen luokkaan. 16

17 Lainat vakuudet mukaan (5) Vakuudeton laina (U), on sellainen, jossa LTV=0. Luokka vakuusvaje (D) kattaa lainat, joiden LTV > 1 Asunto- ja kiinteistövakuudelliset ( 100%) (M) lainoissa asunto- tai kiinteistövakuus kattaa koko lainan määrän. Ml. ympärivuotiset asuinkelpoiset kesämökit. Asunto- ja kiinteistövakuudelliset (<100%) (P) lainoissa vakuuksien ja takauksien yhteenlaskettu määrä on suurempi kuin lainan määrä (LTV 1), mutta asunto- tai kiinteistövakuus ei kata koko lainaa. Asunto- tai kiinteistövakuus on kuitenkin lainan pääasiallinen vakuus. Ml. ympärivuotiset asuinkelpoiset kesämökit. 17

18 Lainat vakuudet mukaan (6) Luokkaan muu vakuus (O) raportoidaan lainat, joiden vakuuksien ja takauksien yhteenlaskettu määrä on suurempi kuin lainan määrä (LTV 1), ja lainan pääasiallinen vakuus on jokin muu kuin asunto- tai kiinteistövakuus tai takaus, esimerkiksi arvopaperisalkku. Luokkaan takaus (G) raportoidaan lainat, joiden vakuuksien ja takauksien yhteenlaskettu määrä on suurempi kuin lainan määrä (LTV 1), ja lainan pääasiallisena vakuutena on takaus. 18

19 DCS-palvelun demo 19

20 Muut asiat Muistutus: Raportoinnissa käytetään merkistöä ISO- Latin-9 (koodinimeltään ISO ) Suoraan Excelissä tuotettua csv-tiedostoa ei voi raportoinnissa käyttää, koska Excel tuottaa tiedostoon ylimääräiset -merkit 20

21 Aikataulu AIKATAULU: Marraskuu 2009 Joulukuu 2009 Tunnustilauspalvelu avautuu Tietuemuodon ja validointien mahdollinen päivitys Raportoijien kyselytunti 5 Tammikuu 2010 Helmikuu 2010 Huhtikuu 2010 Testiraporttien lähettäminen mahdollista Tietuemuodon ja validointien mahdollinen päivitys Rinnanraportointi alkaa maaliskuun 2010 tiedoilla Ensimmäinen uusi RATI -raportti lähetetty 21

SISÄLTÖOHJE RAHALAITOSTEN TILAS- TORAPORTOINTIA VARTEN (RATI- JA KOTI-RAPORTIT)

SISÄLTÖOHJE RAHALAITOSTEN TILAS- TORAPORTOINTIA VARTEN (RATI- JA KOTI-RAPORTIT) KYSELYN OHJE 1 (107) SISÄLTÖOHJE RAHALAITOSTEN TILAS- TORAPORTOINTIA VARTEN (RATI- JA KOTI-RAPORTIT) Versio 1.10 () Voimassa 1.1.2014 alkaen Tämän ohjeen mukainen raportointi alkaa tammikuun 2014 tiedoista.

Lisätiedot

TIETUEMUOTO - KYSELY SIJOITUS- JA PÄÄOMARAHASTOILLE (SIRA)

TIETUEMUOTO - KYSELY SIJOITUS- JA PÄÄOMARAHASTOILLE (SIRA) TIETUEMUOTO - KYSELY SIJOITUS- PÄÄOMARAHASTOILLE (SIRA) Versio 2.0 Voimassa: Maaliskuu 2015 - Minkä raportointijakson tietoja tietuemuoto koskee Julkaistu: 30.9.2014 (päivitetty 19.4.2015) Käytössä: 1.4.2015

Lisätiedot

SISÄLTÖOHJE KYSELY ULKOMAISISTA ARVOPAPERISAAMISISTA JA -VELOISTA YRITYKSILLE, RAHOITUS- JA VAKUUTUSLAITOKSILLE SEKÄ VALTIOLLE (SAVE)

SISÄLTÖOHJE KYSELY ULKOMAISISTA ARVOPAPERISAAMISISTA JA -VELOISTA YRITYKSILLE, RAHOITUS- JA VAKUUTUSLAITOKSILLE SEKÄ VALTIOLLE (SAVE) SISÄLTÖOHJE KYSELY ULKOMAISISTA ARVOPAPERISAAMISISTA JA -VELOISTA YRITYKSILLE, RAHOITUS- JA VAKUUTUSLAITOKSILLE SEKÄ VALTIOLLE (SAVE) Versio 1.3 Voimassa alkaen OHJE 2 (39) Versio Päivämäärä Voimassaolo

Lisätiedot

ASETUKSET. EUROOPAN KESKUSPANKIN ASETUS (EY) N:o 24/2009, annettu 19 päivänä joulukuuta 2008,

ASETUKSET. EUROOPAN KESKUSPANKIN ASETUS (EY) N:o 24/2009, annettu 19 päivänä joulukuuta 2008, 20.1.2009 FI Euroopan unionin virallinen lehti L 15/1 I (EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen on pakollista) ASETUKSET EUROOPAN KESKUSPANKIN ASETUS

Lisätiedot

RATI-raportoijatapaaminen

RATI-raportoijatapaaminen RATI-raportoijatapaaminen 22.11.2012 Asetusten ja suuntaviivojen valmistelun vaihe EKP:n uudet vaatimukset kustannuksineen ovat käyttäjien arvioitavana Uudet vaatimukset ovat tiedossa kevään kuluessa Asetukset

Lisätiedot

Luottokantatietojen raportointiohjeet 2014

Luottokantatietojen raportointiohjeet 2014 Luottokantatietojen raportointiohjeet 2014 1.1.2014 1 SISÄLLYS 1 RAPORTOINTIOHJEET... 2 Tietojen toimitus... 2 Muutokset toiminnassa... 2 Lomaketietojen täyttö... 2 Muuttujakohtaiset ohjeet... 3 Yhteystiedot

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTOJEN TILINPÄÄTÖSTIEDOT (SITI) - OHJE RAPORTOINTIA VARTEN

SIJOITUSRAHASTOJEN TILINPÄÄTÖSTIEDOT (SITI) - OHJE RAPORTOINTIA VARTEN KYSELYN OHJE 1 (10) SIJOITUSRAHASTOJEN TILINPÄÄTÖSTIEDOT (SITI) - OHJE RAPORTOINTIA VARTEN Versio 3.0 Voimassa alkaen 1.3.2014 Deleted: 2 Deleted:.1 Deleted: 1 Raportointi tämän ohjeen mukaisena alkaa

Lisätiedot

Luottokantatilaston raportointiohjeet 2011. käytössä 30.6.2010 alkaen

Luottokantatilaston raportointiohjeet 2011. käytössä 30.6.2010 alkaen Luottokantatilaston raportointiohjeet 2011 käytössä 30.6.2010 alkaen 15.3.2011 1 SISÄLLYS 1 RAPORTOINTIOHJEET... 2 1.1 TAULUKKO 1: LUOTTOJEN JAKAANTUMINEN LUOTONSAAJASEKTOREITTAIN... 3 1.2 TAULUKKO 2:

Lisätiedot

EUROOPAN KESKUSPANKIN ASETUS (EY)

EUROOPAN KESKUSPANKIN ASETUS (EY) L 10/24 EUROOPAN KESKUSPANKIN ASETUS (EY) N:o 63/2002, annettu 20 päivänä joulukuuta 2001, korkotilastoista, jotka koskevat rahalaitosten soveltamia kotitalouksien ja yritysten talletus- ja lainakorkoja

Lisätiedot

Määräys osuuspankkien yhteenliittymän luottoriskin kattamiseksi vaadittavien omien varojen ilmoittamisesta

Määräys osuuspankkien yhteenliittymän luottoriskin kattamiseksi vaadittavien omien varojen ilmoittamisesta 1 (11) Osuuspankkilain mukaiselle keskusyhteisölle Määräys osuuspankkien yhteenliittymän luottoriskin kattamiseksi vaadittavien omien varojen ilmoittamisesta Rahoitustarkastus antaa osuuspankeista ja muista

Lisätiedot

3.2.1.3 Vakuuskelpoisuus: ei-jälkimarkkinakelpoiset omaisuuserät. 3.2.1.7 Luottokelpoisuus: ei-jälkimarkkinakelpoiset omaisuuserät

3.2.1.3 Vakuuskelpoisuus: ei-jälkimarkkinakelpoiset omaisuuserät. 3.2.1.7 Luottokelpoisuus: ei-jälkimarkkinakelpoiset omaisuuserät 3 3.1 Vakuuksiin liittyviä sopimuksia 3.1.1 Panttaussopimus 3.1.2 Lainasaamisten panttaussopimus 3.2 Suomen Pankin vakuushallinnan säännöt 3.2.1 Vakuuskelpoiset omaisuuserät 3.2.1.1 Vaatimus riittävistä

Lisätiedot

Standardi 4.3f. Luottoriskin vähentämistekniikat sisäisten luottoluokitusten menetelmää käytettäessä. Määräykset ja ohjeet

Standardi 4.3f. Luottoriskin vähentämistekniikat sisäisten luottoluokitusten menetelmää käytettäessä. Määräykset ja ohjeet Standardi 4.3f Luottoriskin vähentämistekniikat sisäisten luottoluokitusten menetelmää käytettäessä Määräykset ja ohjeet menetelmää käytettäessä 4.3f dnro 3/120/2007 2 (103) SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltaminen

Lisätiedot

3.2.1.8 Julkista luottoluokitusta vailla olevat jälkimarkkinakelpoiset omaisuuserät

3.2.1.8 Julkista luottoluokitusta vailla olevat jälkimarkkinakelpoiset omaisuuserät 3 3.1 Vakuuksiin liittyviä sopimuksia 3.1.1 Panttaussopimus 3.1.2 Lainasaamisten panttaussopimus 3.2 Suomen Pankin vakuushallinnan säännöt 3.2.1 Vakuuskelpoiset omaisuuserät 3.2.1.1 Vaatimus riittävistä

Lisätiedot

KYSELY ARVOPAPEREIDEN TILIN- JA OMAISUUDENHOITOPALVELUJA TARJOAVILLE TALLETUSPANKEILLE JA SIJOITUSPALVELUYRITYKSILLE (TIHA)

KYSELY ARVOPAPEREIDEN TILIN- JA OMAISUUDENHOITOPALVELUJA TARJOAVILLE TALLETUSPANKEILLE JA SIJOITUSPALVELUYRITYKSILLE (TIHA) KYSELY ARVOPAPEREIDEN TILIN- JA OMAISUUDENHOITOPALVELUJA TARJOAVILLE TALLETUSPANKEILLE JA SIJOITUSPALVELUYRITYKSILLE (TIHA) SISÄLTÖOHJE Versio 1.6 Voimassa alkaen OHJE 2 (24) Sisällys JOHDANTO... 3 1 RAPORTOINTI

Lisätiedot

HE 42/2010 vp. Liikkeeseenlaskijan olisi pidettävä rekisteriä liikkeeseen laskemistaan katetuista joukkolainoista

HE 42/2010 vp. Liikkeeseenlaskijan olisi pidettävä rekisteriä liikkeeseen laskemistaan katetuista joukkolainoista HE 42/2010 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi kiinnitysluottopankkitoiminnasta ja Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki kiinnitysluottopankkitoiminnasta.

Lisätiedot

Määräys luottoriskin kattamiseksi vaadittavien omien varojen ja konsolidoitujen omien varojen ilmoittamisesta

Määräys luottoriskin kattamiseksi vaadittavien omien varojen ja konsolidoitujen omien varojen ilmoittamisesta Muutokset merkitty alleviivattuna 1(16) Luottolaitoksille Omistusyhteisöille Määräys luottoriskin kattamiseksi vaadittavien omien varojen ja konsolidoitujen omien varojen ilmoittamisesta Rahoitustarkastus

Lisätiedot

Rahoitustilastot. Vuosikatsaus 2010

Rahoitustilastot. Vuosikatsaus 2010 Rahoitustilastot Vuosikatsaus 21 Asuntolainakanta alkuperäisen maturiteetin mukaan, 31.12.21 2 18 16 1 12 1 8 6 2 % Vuotta Suomen Pankki Rahoitusmarkkina- ja tilasto-osasto Tilastoyksikkö 1.2.211 Sisällys

Lisätiedot

Standardi RA4.8. Omien varojen sekä luotto-, vastapuoli-, markkina- ja operatiivisen riskin kattamiseksi vaadittavien omien varojen ilmoittaminen

Standardi RA4.8. Omien varojen sekä luotto-, vastapuoli-, markkina- ja operatiivisen riskin kattamiseksi vaadittavien omien varojen ilmoittaminen Standardi RA4.8 Omien varojen sekä luotto-, vastapuoli-, markkina- ja operatiivisen riskin kattamiseksi vaadittavien omien varojen ilmoittaminen Määräykset ja ohjeet dnro 7/120/2007 2 (121) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 1/2013

Määräykset ja ohjeet 1/2013 Määräykset ja ohjeet 1/2013 Rahoitussektorin kirjanpito, tilinpäätös ja toimintakertomus Dnro FIVA 9/01.00/2012 Antopäivä 10.1.2013 Voimaantulopäivä 1.2.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010

Lisätiedot

SISÄLTÖOHJE MAKSUTASEEN KUUKAUSIKYSELY ULKOMAISISTA RAHOITUSSAAMISISTA JA -VELOISTA (BOPM) Versio 1.1 Voimassa 1.1.2014 alkaen

SISÄLTÖOHJE MAKSUTASEEN KUUKAUSIKYSELY ULKOMAISISTA RAHOITUSSAAMISISTA JA -VELOISTA (BOPM) Versio 1.1 Voimassa 1.1.2014 alkaen SISÄLTÖOHJE MAKSUTASEEN KUUKAUSIKYSELY ULKOMAISISTA RAHOITUSSAAMISISTA JA -VELOISTA (BOPM) Versio 1.1 Voimassa alkaen 2 (31) Versio Päivämäärä Voimassaolo Muutokset 1.0 1.1. 1.1.2013 1.1.-31.12.2013 -

Lisätiedot

Suomen markkinoilla laskentaa hankaloittavat mm.:

Suomen markkinoilla laskentaa hankaloittavat mm.: Muistio 1 (17) 9BLtV määrittely 1 0BJohdanto Lainojen Loan-to-value (LtV) eli luototusaste lasketaan jakamalla lainan määrä lainaa kattavien vakuuksien0f1 arvolla. Tämän tarkempaa laskusääntöä luvulle

Lisätiedot

EUROOPAN KESKUSPANKKI

EUROOPAN KESKUSPANKKI 26.9.2003 FI Euroopan unionin virallinen lehti L 241/1 EUROOPAN KESKUSPANKKI EUROOPAN KESKUSPANKIN SUUNTAVIIVAT, annettu 6 päivänä helmikuuta 2003, tietyistä raha- ja pankkitilastotietoihin liittyvistä

Lisätiedot

CRD IV / CRR. Finanssivalvonnan tiedotustilaisuus valvottaville 20.6.2012

CRD IV / CRR. Finanssivalvonnan tiedotustilaisuus valvottaville 20.6.2012 CRD IV / CRR Finanssivalvonnan tiedotustilaisuus valvottaville 20.6.2012 Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority 20.6.2012 Ohjelma CRD IV -paketin sääntelytilanne EU:ssa ja

Lisätiedot

Luottolaitosten, sijoituspalveluyritysten ja rahastoyhtiöiden taloudellisen raportoinnin uudistus

Luottolaitosten, sijoituspalveluyritysten ja rahastoyhtiöiden taloudellisen raportoinnin uudistus Lausunto 1 (13) Finanssivalvonnalle Viite: Lausuntopyyntö 18/2011 Luottolaitosten, sijoituspalveluyritysten ja rahastoyhtiöiden taloudellisen raportoinnin uudistus 1. Yleistä Finanssivalvonta (FIVA) on

Lisätiedot

RAHOITUSTARKASTUS LIITELUONNOS Nro 106.6

RAHOITUSTARKASTUS LIITELUONNOS Nro 106.6 1 (24) TÄYTTÖOHJEET LUOTTOLAITOKSEN JA SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN OMIEN VAROJEN JA KONSOLIDOITUJEN OMIEN VAROJEN ILMOITTAMISTA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET TAULUKKO X01 I RIVIT 05-2010 Taulukon riveillä 05-2010 ilmoitetaan

Lisätiedot

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä.

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. 2003O0002 FI 17.02.2005 001.001 1 Tämä asiakir on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. B EUROOPAN KESKUSPANKIN SUUNTAVIIVAT, annettu 6 päivänä helmikuuta 2003,

Lisätiedot

Vuosikertomus 2009 Nordea Pankki Suomi

Vuosikertomus 2009 Nordea Pankki Suomi Vuosikertomus 2009 Nordea Pankki Suomi Nordea Pankki Suomi Oyj on osa Nordea-konsernia. Nordean visiona on olla vahva eurooppalainen pankki, joka luo merkittävää arvoa asiakkailleen ja omistajilleen ja

Lisätiedot

(Säädökset, jotka on julkaistava) KOMISSION ASETUS (EY) N:o 809/2004, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004,

(Säädökset, jotka on julkaistava) KOMISSION ASETUS (EY) N:o 809/2004, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, Euroopan unionin virallinen lehti L 149/1 I (Säädökset, jotka on julkaistava) KOMISSION ASETUS (EY) N:o 809/2004, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/71/EY

Lisätiedot

Standardi 4.3a. Omat varat ja niiden vähimmäismäärä. Määräykset ja ohjeet

Standardi 4.3a. Omat varat ja niiden vähimmäismäärä. Määräykset ja ohjeet Standardi 4.3a Omat varat ja niiden vähimmäismäärä Määräykset ja ohjeet Miten luet standardia Standardi on aihealueittainen määräysten ja ohjeiden kokonaisuus, joka velvoittaa tai ohjaa valvottavia ja

Lisätiedot