SIJOITUSRAHASTOJEN RAPORTOINTI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SIJOITUSRAHASTOJEN RAPORTOINTI"

Transkriptio

1 Standardi RA 4.3 / Liite SIJOITUSRAHASTOJEN RAPORTOINTI Konekielisen tietojenvälityksen ohjeet

2 Sisällys Konekielisen tietojenvälityksen ohjeet Yleistä Yhteenveto raportoitavista taulukoista Tietojen esitystapa Käytettävät tietuemuodot ja tiedoston rakenne Tiedoston rakenne Tietuemuoto Tietuemuoto Tapaus, jossa johonkin sijoituskohteiden erittelyyn ei ole eriteltävää Tiedostojen nimeäminen ja toimittaminen viranomaisille Tiedoston nimeäminen Tiedostojen toimittaminen viranomaisille Lisätiedot Esimerkkejä konekielisistä tiedostoista Taulukko W Taulukko W Taulukko W Taulukko W Liite: Väliformaattisivujen tietuemuodot... 19

3 1 Konekielisen tietojenvälityksen ohjeet 1. Yleistä Tämä liite sisältää ohjeet Rahoitustarkastuksen standardin RA4.3 (sijoitusrahaston kuukausiraportointi) mukaisten tietojen konekieliseen raportointiin. Liitteenä on lyhyt kuvaus myös ns. väliformaattisivujen tietuekuvauksista käytettäessä Excel-tiedonkeruusovellusta raportointitiedoston laadintaan. 2. Yhteenveto raportoitavista taulukoista Rahastoyhtiön kuukausi-ilmoitus -tiedonkeruun ns. systeemitunnus on W. Taulukosta 1 ilmenevät tiedonkeruussa raportoitavat taulukot ja niiden konekielisen raportoinnin tietuemuodot. Taulukko 1. Systeemitunnus Taulukkotunnus Selite Tietuemuoto W W03 Sijoituksien perustiedot 1 W W07 Erittely: Sijoitusrahaston sijoitukset arvopapereihin (ISIN-koodi) W W08 Erittely: Sijoitusrahaston sijoitukset arvopapereihin (keinotekoinen tunnus) 2 2 W W09 Erittely: Sijoitusrahaston talletukset 2 W W10 Erittely: Sijoitusrahaston sijoitukset johdannaisiin 2 W W11 Erittely: OTC-johdannaisten vastapuoliriski vastapuolittain 2 W W12 Erittely: Lainatut arvopaperit (ISIN-koodi) 2 W W13 Erittely: Lainatut arvopaperit (keinotekoinen tunnus) W W20 Arvopaperit (ml. sijoitustodistukset), markkinaarvo liikkeeseenlaskijasektoreittain W W21 Rahasto-osuuksien jakaantuminen haltijasektoreittain Teknisessä mielessä raportoitavat tiedot muodostavat taulukkoja, jotka koostuvat riveistä ja sarakkeista.

4 2 Raportoitavat taulukot eri viranomaisille (R = Rahoitustarkastus, T = Tilastokeskus): Kuukausi W03 W07 W08 W09 W10 W11 W12 W13 W20 W21 1 R/T R R R R R R R 2 R/T R R R R R R R 3 R/T R/T R/T R/T R/T R/T R/T R/T T T 4 R/T R R R R R R R 5 R/T R R R R R R R 6 R/T R/T R/T R/T R/T R/T R/T R/T T T 7 R/T R R R R R R R 8 R/T R R R R R R R 9 R/T R/T R/T R/T R/T R/T R/T R/T T T 10 R/T R R R R R R R 11 R/T R R R R R R R 12 R/T R/T R/T R/T R/T R/T R/T R/T T T 3. Tietojen esitystapa Raportoitavat tiedot toimitetaan yhdessä tiedostossa. Tiedosto koostuu vaihtuvanmittaisista tietueista. Tietueiden kentät erotetaan toisistaan puolipisteellä (;). Tietueen viimeisen kentän perässä ei saa käyttää puolipistettä. Jos jonkun kentän sisältö jää tyhjäksi, ilmenee se kahtena peräkkäisenä puolipisteenä tietueella. Tietueet lopetaan rivinvaihtoon, CR (carriage return) ja LF (line feed). Merkistönä käytetään kooditaulun 437 mukaista IBM-PC:n laajennettua 8-bittistä AS- CII-merkistöä. CHAR(n) tarkoittaa tietuekuvauksessa kiinteämittaista n:n merkin mittaista tekstimuotoista tietoa. VARCHAR tarkoittaa vaihtuvanmittaista tekstimuotoista tietoa. VARCHAR(n) tarkoittaa vaihtuvanmittaista maksimissaan n:n merkin mittaista tekstimuotoista tietoa. tarkoittaa desimaalilukua (esim 12.25). Raportointivaluuttana käytetään euroa ja luvut annetaan yhden yksikön tarkkuudella kokonaislukuna. Käytetään normaalipyöristystä, ei katkaisevaa pyöristystä. Prosenttiluvut annetaan kahdella desimaalilla (esim ). Desimaalierottimena käytetään pistettä. Taulukon W21 tiedot "osuuden arvo" ja "liikkeellä olevien osuuksien lukumäärä" raportoidaan tarkkojen arvojen mukaan, lukuja ei pyöristetä. 4. Käytettävät tietuemuodot ja tiedoston rakenne 4.1 Tiedoston rakenne Tiedostossa toistuvat sijoitusrahastokohtaiset taulukot W03, W07, W08, W09, W10, W11, W12, W13, W20 ja W21 niin monelle sijoitusrahastolle kuin rahastoyhtiö niitä hallinnoi. Taulukoiden W07, W08, W12 ja W13 kohdalla on arvo-tiedon täyttö tehtävä arvopaperin/lainatun arvopaperin tyypin mukaan seuraavasti (1 = kenttä jää tyhjäksi, 0 = kenttää ei raportoida):

5 3 Arvopaperin tyyppi Määrä/kpl Nimellisarvo noteerausvaluutassa Tietuemuoto 1 Ne taulukot, joissa tietuemuoto on 1, raportoidaan taulukossa 2 esitetyn tietuemuodon mukaisesti: Taulukko 2. Kenttä Tieto Tiedon muoto Selite/Esimerkki 1 Systeemitunnus W 2 Tiedonantajataso CHAR(3) Kentässä 4 olevan raportoijan tunnuksen tyyppi Tyyppi on tässä raportoinnissa aina 2, mikä tarkoittaa Y-tunnusta 4 Rahastoyhtiön Y-tunnus CHAR(8) Raportointipäivä CHAR(8) vvvvkkpp, esim Tiedon ajankohta CHAR(8) vvvvkkpp, esim Raportointijakson pituus, raportointifrekvenssi CHAR(2) W03 W13: 30 = kuukausi W20, W21: 90 = neljännesvuosi 8 Tapahtumakoodi 1 = Ensitieto 2 = Korjaustieto 9 Taulukkotunnus CHAR(3) Esim. W03 10 Sijoitusrahaston yksilöintitunnus CHAR(12) # Rivitunnus VARCHAR(6) Esim Rivitunnuksen tarkistusmerkki Esim Saraketunnus VARCHAR(3) Esim Arvo VARCHAR tai Esim Raportointivaluutta CHAR(3) EUR = euro Kenttä 1, Systeemitunnus Systeemitunnus on tässä raportoinnissa aina W. W tarkoittaa standardin RA4.3 perusteella raportoitavaa sijoitusrahaston kuukausi-ilmoitusta.

6 4 Kenttä 2, Tiedonantajataso Tiedonantajataso määrittelee ryhmän, johon raportoija kuuluu. Tiedonantajataso on kolminumeroinen tunnus. Tässä raportoinnissa tiedonantajataso on aina 251 eli sijoitusrahasto. Kenttä 3, Raportoijan yksilöintitunnuksen tyyppi Raportoijan yksilöintitunnuksena käytetään tässä raportoinnissa aina raportoijan Y-tunnusta, jolloin yksilöintitunnuksen tyyppi on 2. Kenttä 4, Raportoijan yksilöintitunnus Raportoijan yksilöintitunnuksena käytetään Y-tunnusta. Y-tunnus annetaan aina ilman tarkistusnumeroa erottavaa väliviivaa ja se on tällöin aina 8 merkkiä pitkä. Myös Y-tunnuksen mahdollinen etunolla on annettava. Kenttä 5, Raportointipäivä Päivämäärä, jona raportoija on tuottanut tiedot. Kenttä 6, Tiedon ajankohta Päivämäärä, jolta tiedot ovat. Käytännössä päivämäärä on raportointijakson viimeinen päivä. Kenttä 7, Raportointijakson pituus, raportointifrekvenssi Raportointifrekvenssi on tässä raportoinnissa kuukausi, jolloin kenttään tulee luku 30, poikkeuksena vain neljännesvuosittain raportoitavat taulukot W20 ja W21, joiden raportointifrekvenssi on 90. Kenttä 8, Tapahtumakoodi Tapahtumakoodi ilmoittaa, onko kysymyksessä tiedoston ensitoimitus vai korjaustiedosto. Mikäli korjauksia on vähän, ilmoitetaan ne välittömästi Rahoitustarkastukselle ja Tilastokeskukselle puhelimella, postitse tai telefaxilla. Muutoin korjaukset toimitetaan tiedostona. Tällöin koko tiedosto (myös oikeat tietueet) toimitetaan uudelleen korjaustiedostona ja kaikkien tietojen tapahtumakoodi on 2. Kenttä 9, Taulukkotunnus Taulukkotunnukset ilmenevät tiedonkeruulomakkeistosta. Kenttä 10, Sijoitusrahaston yksilöintitunnus Rata antaa sijoitusrahaston yksilöintitunnukset (Krista Hollmerus puh , Sijoitusrahaston yksilöintitunnukset ovat muotoa <rahastoyhtiön Y- tunnus>#999, missä merkkijono 999 on sijoitusrahaston yksilöivä juokseva järjestysnumero esim #001.

7 5 Kenttä 11, Rivitunnus Taulukon rivin tunniste. Rivin tunnisteet selviävät lomakemalleista ja Excel-tiedonkeruupohjista. Useimmiten rivin tunnuksessa on 2-12 merkkiä riippuen rivin hierarkian tasosta laskelmassa. Ylimmän tason rivien tunnistamiseen riittää 2 merkkiä, toiseksi ylimmän neljä jne. Rivit on numeroitu pääsääntöisesti viiden välein, jotta mahdolliset uudet rivit voidaan lisätä tarvitsematta muuttaa olemassa olevia rivinumeroita. Taulukko W03 on kuitenkin numeroitu tästä poiketen. Sen numerointi selviää lomakemalleista ja Excel-tiedonkeruupohjasta. Kenttä 12, Rivitunnuksen tarkistusmerkki Rivitunnuksen tarkistusmerkki selviää lomakemalleista ja Excel-tiedonkeruupohjista. Se on rivitunnuksen jälkeen erillisessä kentässä. Rivitunnukset ja rivitunnusten tarkistusmerkit ovat tarvittaessa saatavissa Rahoitustarkastuksesta myös erillisenä tiedostona. Kenttä 13, Saraketunnus Saraketunnukset selviävät lomakemalleista ja Excel-tiedonkeruupohjista. Saraketunnuksissa saattaa olla etunollia kuten rivitunnuksissakin ja ne on myöskin raportoitava. Kenttä 14, Riviin ja sarakkeeseen liittyvän erän arvo Kenttä 15, Raportointivaluutta Raportointivaluuttana on euro. Myös kappale- ja prosenttimääräisten kenttien perään laitetaan raportointivaluutta, joka on sama kuin koko taulukon raportointivaluutta. Koko taulukko tulee siis raportoida samassa valuutassa. 4.3 Tietuemuoto 2 Ne taulukot, joissa tietuemuoto on 2, raportoidaan taulukossa 3 esitetyn tietuemuodon mukaisesti. Ns. koontiriveillä, joissa ei ole kohde-erittelyjä, jätetään kentät tyhjiksi (kohteen yksilöintitiedot) ja ASCII-tiedostossa tiedot esitetään muodossa ;;;;;;;;; (tyhjät kentät). Jokaisella rivillä on siis oltava sama määrä kenttiä eli 23. Taulukko 3. Kenttä Tieto Tiedon muoto Selite/Esimerkki 1 Systeemitunnus W 2 Tiedonantajataso CHAR(3) Kentässä 4 olevan raportoijan tunnuksen tyyppi Tässä raportoinnissa tyyppi on aina 2 = Y-tunnus 4 Rahastoyhtiön Y-tunnus CHAR(8) Raportointipäivä CHAR(8) vvvvkkpp, esim Tiedon ajankohta CHAR(8) vvvvkkpp, esim Raportointijakson pituus, raportointifrekvenssi CHAR(2) 30 = kuukausi

8 6 Kenttä Tieto Tiedon muoto Selite/Esimerkki 8 Tapahtumakoodi 1 = Ensitieto 2 = Korjaustieto 9 Taulukkotunnus CHAR(3) W07,W08,W09,

9 7 10 Sijoitusrahaston yksilöintitunnus CHAR(12) # W07 ja W12: Liikkeeseenlaskijan yksilöintitunnuksen tyyppi W08 ja W13: Liikkeeseenlaskijan yksilöintitunnuksen tyyppi W07 ja W12: Kenttä voidaan jättää tyhjäksi W08 ja W13: 1 = Y-tunnus 2 = Muu yksilöintitunnus 3 = Valtio liikkeeseenlaskijana, Valtion 2-merkk. ISO 3166 koodi W09: Tilipankin yksilöintitunnuksen tyyppi W09: 1 = Y-tunnus 2 = Muu yksilöintitunnus W10: Johdannaisen kohde-etuutena olevan yhteisön yksilöintitunnuksen tyyppi W10: 1 = Y-tunnus 2 = Muu yksilöintitunnus 3 = Valtio liikkeeseenlaskijana, Valtion 2-merkk. ISO 3166 koodi W11: Vastapuolena olevan yhteisön yksilöintitunnuksen tyyppi 12 W07 ja W12: Liikkeeseenlaskijan yksilöintitunnus W08 ja W13: Liikkeeseenlaskijan yksilöintitunnus 1: CHAR(8) 2:VARCHAR(20) 3: CHAR(2) W11: 1 = Y-tunnus 2 = Muu yksilöintitunnus W07 ja W12: Kenttä voidaan jättää tyhjäksi W08 ja W13: 1: esim : esim. YRITYS 3: esim. FI W09: Tilipankin yksilöintitunnus W09: 1: esim : esim. APANKKI W10: Johdannaisen kohde-etuutena olevan yhteisön yksilöintitunnus W10: 1: esim : esim. YRITYS, NOISSUER 3: esim. FI W11: Vastapuolena olevan yhteisön yksilöintitunnus 13 W07 ja W12: Liikkeeseenlaskijan aakkosnimi VARCHAR(100) W11: 1: esim : esim. APANKKI W07 ja W12: Kenttä voidaan jättää tyhjäksi W08 ja W13: Liikkeeseenlaskijan aakkosnimi W08 ja W13: esim. Yritys Oy

10 8 W09: Tilipankin aakkosnimi W09: A Pankki Oyj W10: Johdannaisen kohde-etuutena olevan yhteisön aakkosnimi W10: esim. Yritys Oy (kentän 11 tyypin 4 ollessa kyseessä: NOISSUER) W11: Vastapuolena olevan yhteisön aakkosnimi 14 W07 ja W08: Arvopaperin tyyppi W11: A Pankki Oyj W07 ja W08: 0 = Ei raportoitavaa ks. kohta = Osake 3 = Joukkovelkakirja 4 = Rahasto-osuus 9 = Muu arvopaperi W09: Instrumentin tyyppi W10: Johdannaisen tyyppi W11: Kohteen tyyppi W09: 0 = Ei raportoitavaa ks. kohta = Talletus W10: 0 = Ei raportoitavaa ks. kohta = Vakioitu johdannainen 6 = Vakioimaton johdannainen W11: Kenttä jää tyhjäksi W12 ja W13: Lainatun arvopaperin tyyppi W12 ja W13: 0 = Ei raportoitavaa ks. kohta = Osake 3 = Joukkovelkakirja 4 = Rahasto-osuus 9 = Muu arvopaperi 15 W07 ja W08: Arvopaperin yksilöintitunnuksen tyyppi W09: Instrumentin yksilöintitunnuksen tyyppi W10: Johdannaisen yksilöintitunnuksen tyyppi W11: Kohteen yksilöintitunnuksen tyyppi W12 ja W13: Lainatun arvopaperin yksilöintitunnuksen tyyppi 16 W07 ja W08: Arvopaperin yksilöintitunnus W07 ja W08: 5 = ISIN-koodi 4 = Muu yksilöintitunnus W09: 8 = Suomessa sijaitsevassa rahoituslaitoksessa olevan talletustilin tunnus 4 = Muu tunnus W10: 5 = ISIN-koodi 4 = Muu yksilöintitunnus W11: Kenttä jää tyhjäksi W12 ja W13: 5 = ISIN-koodi 4 = Muu yksilöintitunnus 4: VARCHAR(20) W07 ja W08: ISIN-koodi on kiinteästi 12 merkin

11 9 W09: Instrumentin yksilöintitunnus 5: CHAR(12) 8: VARCHAR pituinen W09: tyypin 8 tunnuksessa rahoituslaitostunnus erotettuna väliviivalla tilitunnuksesta W10: Johdannaisen yksilöintitunnus W11: Kohteen yksilöintitunnus W10: ISIN-koodi on kiinteästi 12 merkin pituinen W11: Kenttä jää tyhjäksi W12 ja W13: Lainatun arvopaperin yksilöintitunnus 17 W07 ja W12: Liikkeeseenlaskijan kotimaa CHAR(2) W12 ja W13: ISIN-koodi on kiinteästi 12 merkin pituinen W07 ja W12: Kenttä voidaan jättää tyhjäksi W08 ja W13: Liikkeeseenlaskijan kotimaa W08 ja W13: ISO kirjaiminen maakoodi W09: Tilipankin kotimaa W10: Johdannaisen kohde-etuutena olevan yhteisön kotimaa W09: ISO kirjaiminen maakoodi W10: ISO kirjaiminen maakoodi W11: Vastapuolena olevan yhteisön kotimaa 18 W07 ja W08: Arvopaperin nimi VARCHAR(100) W11:ISO kirjaiminen maakoodi W07 ja W08: esim. Yritys Oyj A W09: Tilipankin ja tilin nimi W09: esim. A-Pankki Talletustili W10: Johdannaisen nimi W10: esim. EuroStoxx termiini W11: Kohteen nimi W11: Kenttä jää tyhjäksi W12 ja W13: Lainatun arvopaperin nimi W12 ja W13: Yritys Oyj A 19 Rivitunnus VARCHAR(6) Esim Rivitunnuksen tarkistusmerkki Esim Saraketunnus VARCHAR(3) Esim Arvo VARCHAR tai Esim tai (prosenttiluku) 23 Raportointivaluutta CHAR(3) EUR = euro

12 10 Kenttä 1, Systeemitunnus Systeemitunnus on tässä raportoinnissa aina W. W tarkoittaa standardin RA4.3 perusteella raportoitavaa sijoitusrahaston kuukausi-ilmoitusta. Kenttä 2, Tiedonantajataso Tiedonantajataso määrittelee ryhmän, johon raportoija kuuluu. Tiedonantajataso on kolminumeroinen tunnus. Tässä raportoinnissa tiedonantajataso on aina 251 eli sijoitusrahasto. Kenttä 3, Raportoijan yksilöintitunnuksen tyyppi Raportoijan yksilöintitunnuksena käytetään tässä raportoinnissa aina raportoijan Y-tunnusta, jolloin yksilöintitunnuksen tyyppi on 2. Kenttä 4, Raportoijan yksilöintitunnus Raportoijan yksilöintitunnuksena käytetään Y-tunnusta. Y-tunnus annetaan aina ilman tarkistusnumeroa erottavaa väliviivaa ja se on tällöin aina 8 merkkiä pitkä. Myös Y-tunnuksen mahdollinen etunolla on annettava. Kenttä 5, Raportointipäivä Päivämäärä, jona raportoija on tuottanut tiedot. Kenttä 6, Tiedon ajankohta Päivämäärä, jolta tiedot ovat. Käytännössä päivämäärä on raportointijakson viimeinen päivä. Kenttä 7, Raportointijakson pituus, raportointifrekvenssi Raportointifrekvenssi on tässä raportoinnissa kuukausi, jolloin kenttään tulee luku 30. Kenttä 8, Tapahtumakoodi Tapahtumakoodi ilmoittaa, onko kysymyksessä tiedoston ensitoimitus vai korjaustiedosto. Mikäli korjauksia on vähän, ilmoitetaan ne välittömästi Rahoitustarkastukselle ja Tilastokeskukselle puhelimella, postitse tai telefaxilla. Muutoin korjaukset toimitetaan tiedostona. Tällöin koko tiedosto (myös oikeat tietueet) toimitetaan uudelleen korjaustiedostona ja kaikkien tietojen tapahtumakoodi on 2. Kenttä 9, Taulukkotunnus Taulukkotunnukset ilmenevät tiedonkeruulomakkeistosta. Kenttä 10, Sijoitusrahaston yksilöintitunnus Rata antaa sijoitusrahaston yksilöintitunnukset (Krista Hollmerus puh , Sijoitusrahaston yksilöintitunnukset ovat muotoa <rahastoyhtiön Y- tunnus>#999, missä merkkijono 999 on sijoitusrahaston yksilöivä juokseva järjestysnumero esim #001.

13 11 Kenttä 11, Liikkeeseenlaskijan/tilipankin/johdannaisen kohde-etuutena olevan yhteisön/vastapuolena olevan yhteisön yksilöintitunnuksen tyyppi ISIN-koodillisten arvopapereiden (taulukot W07 ja W12) osalta tämän kentän voi jättää tyhjäksi. Tässä kentässä on siten oltava välttämättä arvo vain keinotekoisilla tunnuksilla raportoitavien arvopapereiden osalta (taulukot W08 ja W13), talletusten (taulukko W09) sekä johdannaisia (W10) ja OTC-johdannaisten vastapuolia (W11) koskevien tietojen raportoinnissa. Johdannaisia koskevassa taulukossa (W10) käytetään tyyppiä 2 (muu yksilöintitunnus) aina sellaisten johdannaisten osalta, joiden kohde-etuutena ei ole jonkun yhteisön liikkeeseen laskema arvopaperi. Tällaisia johdannaisia ovat mm. indeksi-, valuutta- ja hyödykejohdannaiset. Yksilöintitunnuksen tyyppi on joku seuraavista: 1: Y-tunnus: Kotimaiset yritykset 2: Muu yksilöintitunnus: Lähinnä ulkomaiset yritykset 3: Valtion ISO merkkinen koodi: Valtio-liikkeeseenlaskijat Kenttä 12, Liikkeeseenlaskijan/tilipankin/johdannaisen kohde-etuutena olevan yhteisön/vastapuolena olevan yhteisön yksilöintitunnus ISIN-koodillisten arvopapereiden (taulukot W07 ja W12) osalta tämän kentän voi jättää tyhjäksi. Tässä kentässä on siten oltava välttämättä arvo vain keinotekoisilla tunnuksilla raportoitavien arvopapereiden osalta (taulukot W08 ja W13), talletusten (taulukko W09) sekä johdannaisia (W10) ja OTC-johdannaisten vastapuolia (W11) koskevien tietojen raportoinnissa. Verottajan antama liikeyhteisötunnus (Y-tunnus) annetaan ilman tarkistusmerkkiä erottavaa väliviivaa. Y-tunnus on tällöin muotoa , eli kahdeksan merkkiä, jotka kaikki ovat numeroita. Y- tunnuksen ensimmäinen merkki on usein nolla. Niistä liikkeeseenlaskijoista, joille ei ole määritelty Y-tunnusta, käytetään ilmoittajan niistä käyttämää muuta tunnusta. Valtio-liikkeeseenlaskijoista käytetään tunnuksena 2-merkkistä ISO 3166 standardin valtiotunnusta. Liikkeeseenlaskijoiden yksilöintitunnusten muuttamisesta on ilmoitettava Rahoitustarkastukselle. Johdannaisia koskevassa taulukossa (W10) käytetään yksilöintitunnuksena tekstiä NOISSUER aina sellaisten johdannaisten osalta, joiden kohde-etuutena ei ole jonkun yhteisön liikkeeseen laskema arvopaperi. Tällaisia johdannaisia ovat mm. indeksi-, valuutta- ja hyödykejohdannaiset. Kenttä 13, Liikkeeseenlaskijan/tilipankin/johdannaisen kohde-etuutena olevan yhteisön/vastapuolena olevan yhteisön aakkosnimi ISIN-koodillisten arvopapereiden (taulukot W07 ja W12) osalta tämän kentän voi jättää tyhjäksi. Tässä kentässä on siten oltava välttämättä arvo vain keinotekoisilla tunnuksilla raportoitavien arvopapereiden osalta (taulukot W08 ja W13), talletusten (taulukko W09) sekä johdannaisia (W10) ja OTC-johdannaisten vastapuolia (W11) koskevien tietojen raportoinnissa. Yhteisötyyppisen liikkeeseenlaskijan nimi annetaan ns. aakkosnimenä, jolloin yhtiömuotoon liittyvät tarkenteet kuten Oy tai Ky kirjoitetaan aakkosnimen perään. Tällöin esim. liikkeeseenlaskija, jonka virallinen nimi on Oy Yritys Ab, kirjoitetaan muodossa Yritys Oy Ab.

14 12 Johdannaisia koskevassa taulukossa (W10) käytetään johdannaisen kohde-etuutena olevan yhteisön aakkosnimenä tekstiä NOISSUER aina sellaisten johdannaisten osalta, joiden kohde-etuutena ei ole jonkun yhteisön liikkeeseen laskema arvopaperi. Tällaisia johdannaisia ovat mm. indeksi-, valuuttaja hyödykejohdannaiset. Kenttä 14, Arvopaperin/instrumentin/johdannaisen/lainatun arvopaperin tyyppi Tähän kenttään syötettäviä tyyppejä on seitsemän plus yksi erikoistyyppi tapaukseen, jossa erittelyyn ei ole raportoitavaa: (0) ei raportoitavaa, (1) osake, (2) vakioitu johdannainen, (3) joukkovelkakirja, (4) rahasto-osuus, (5) talletus, (6) vakioimaton johdannainen ja (9) muu arvopaperi. Taulukon W09 osalta tyyppi on aina 5 = talletus tai 0 = ei raportoitavaa ja taulukon W10 osalta joko 0 = ei raportoitavaa tai 2 = vakioitu johdannainen tai 6 = vakioimaton johdannainen. Taulukon W11 osalta tämä kenttä jää aina tyhjäksi. Kenttä 15, Arvopaperin/instrumentin/johdannaisen/lainatun arvopaperin yksilöintitunnuksen tyyppi Arvopaperin yksilöinnissä on syytä pyrkiä käyttämään ISO 6166 standardin mukaista ISIN-tunnusta (International Securities Identification Numbering System, ISIN-tunnusta käytettäessä arvopaperit raportoidaan taulukossa W07. Vastaavasti lainaksi otetut ja lainaksi annetut ISIN tunnukselliset arvopaperit raportoidaan taulukossa W12. Arvopaperin yksilöinnissä voi käyttää muuta yksilöintitunnusta ainoastaan silloin, kun paperille ei ole olemassa ISIN-tunnusta. Tällöin arvopaperit raportoidaan taulukossa W08. Vastaavasti tällaiset lainaksi otetut ja lainaksi annetut arvopaperit raportoidaan taulukossa W13. Taulukon W09 (talletukset) raportoinnissa käytetään joko tyyppiä 8 (Suomessa sijaitsevassa rahoituslaitoksessa olevan talletustilin tunnus) tai tyyppiä 4 (muu yksilöintitunnus). Taulukon W11 (OTC-johdannaisten vastapuoliriski vastapuolittain) kohdalla tämä kenttä jää aina tyhjäksi. Kenttä 16, Arvopaperin/instrumentin/johdannaisen/lainatun arvopaperin yksilöintitunnus ISIN-tunnus on 12 merkkiä pitkä. Tunnuksen rakenne on seuraava: 2-kirjaiminen ISO 3166 valtiokoodi 9-numeroinen arvopaperin yksilöivä tunnus tarkistusmerkki Talletuksille (taulukko W09) käytetään tyypin 8 tapauksissa rahoituslaitostunnusta erotettuna väliviivalla tilitunnuksesta. Tyypin 4 mukaisen muun yksilöintitunnuksen maksimipituus on 20 merkkiä. Samasta instrumentista on käytettävä aina samaa yksilöintitunnusta. Muu yksilöintitunnus on ilmoittajan itsensä arvopaperille antama tunnus silloin, kun arvopaperille ei ole annettu ISIN-tunnusta. Muun yksilöintitunnuksen maksimipituus on 20 merkkiä. Samasta arvopaperista tulee käyttää aina samaa yksilöintitunnusta. Jos arvopaperista on käytetty muuta yksilöintitunnusta ja myöhemmin ilmoittaja saa selville ISIN-tunnuksen, on jatkossa käytettävä ISINtunnusta. Tällöin arvopaperit raportoidaan taulukossa W07/W12.

15 13 Johdannaisille (taulukko W10) voidaan käyttää yksilöintitunnuksena joko ISIN-tunnusta tai ilmoittajan itsensä johdannaiselle antamaa tunnusta. Tässäkin tapauksessa muun yksilöintitunnuksen maksimipituus on 20 merkkiä. OTC-johdannaisten vastapuoliriskiä raportoitaessa (taulukko W11) tämä kenttä jää aina tyhjäksi. Kenttä 17, Liikkeeseenlaskijan/tilipankin/johdannaisen kohde-etuutena olevan yhteisön/vastapuolena olevan yhteisön kotimaa ISIN-koodillisten arvopapereiden (taulukot W07 ja W12) osalta tämän kentän voi jättää tyhjäksi. Tässä kentässä on siten oltava välttämättä arvo vain keinotekoisilla tunnuksilla raportoitavien arvopapereiden osalta (taulukot W08 ja W13), talletusten (taulukko W09) sekä johdannaisia (W10) ja OTC-johdannaisten vastapuolia (W11) koskevien tietojen raportoinnissa. ISO3166-standardin mukainen 2-merkkinen maakoodi. Maakoodit on lueteltu liitteessä 5. Jos johdannaisia koskevassa taulukossa (W10) käytetään johdannaisen kohde-etuutena olevan yhteisön aakkosnimenä tekstiä NOISSUER, tulee liikkeeseenlaskijan kotimaan koodina käyttää ZZ (tuntematon) maakoodia. Kenttä 18, Arvopaperin/tilipankin ja tilin/johdannaisen/lainatun arvopaperin nimi Arvopaperipörssin arvopaperista käyttämä nimi, esimerkiksi Raute Oyj A. Talletuksien osalta tähän kenttään kirjoitetaan rahoituslaitoksen nimi, jossa talletus on, sekä tilin nimi. Vakioitujen johdannaisten osalta tähän kirjoitetaan johdannaispörssin johdannaisesta käyttämä nimi ja vakioimattomien johdannaisten osalta nimi, joka riittävän selkeästi erottaa johdannaisen muista johdannaisista ja kuvaa minkä tyyppisestä johdannaisesta on kyse. Taulukon W11 osalta tämä kenttä jää aina tyhjäksi. Kenttä 19, Rivitunnus Taulukon rivin tunniste. Rivin tunnisteet selviävät lomakemalleista ja Excel-tiedonkeruupohjista. Useimmiten rivin tunnuksessa on 2-12 merkkiä riippuen rivin hierarkian tasosta laskelmassa. Ylimmän tason rivien tunnistamiseen riittää 2 merkkiä, toiseksi ylimmän neljä jne. Rivit on numeroitu pääsääntöisesti viiden välein, jotta mahdolliset uudet rivit voidaan lisätä tarvitsematta muuttaa olemassa olevia rivinumeroita. Taulukko W03 on kuitenkin numeroitu tästä poiketen. Sen numerointi selviää lomakemalleista ja Excel-tiedonkeruupohjasta. Saman erittelyn sisällä jokaisen erittelyrivin rivitunnus on sama. Koontirivin tunnus eroaa erittelyrivin tunnuksesta ollen ylempää hierarkiatasoa. Kenttä 20, Rivitunnuksen tarkistusmerkki Rivitunnuksen tarkistusmerkki selviää lomakemalleista ja Excel-tiedonkeruupohjista. Se on rivitunnuksen jälkeen erillisessä kentässä. Rivitunnukset ja rivitunnusten tarkistusmerkit ovat tarvittaessa saatavissa Rahoitustarkastuksesta myös erillisenä tiedostona. Kenttä 21, Saraketunnus

16 14 Saraketunnukset selviävät lomakemalleista ja Excel-tiedonkeruupohjista. Saraketunnuksissa saattaa olla etunollia kuten rivitunnuksissakin ja ne on myöskin raportoitava. Kenttä 22, Riviin ja sarakkeeseen liittyvän erän arvo Ks. kohta 3, Tietojen esitystapa. Kenttä 23, Raportointivaluutta Raportointivaluuttana on euro. Myös kappale- ja prosenttimääräisten kenttien perään laitetaan raportointivaluutta, joka on sama kuin koko taulukon raportointivaluutta. Koko taulukko tulee siis raportoida samassa valuutassa. 4.4 Tapaus, jossa johonkin sijoituskohteiden erittelyyn ei ole eriteltävää Taulukoissa W07, W08, W09, W10, W11, W12 ja W13 eritellään sijoituskohteita. Jos jossakin erittelyssä raportoijalla ei ole mitään eriteltävää, tallennetaan tuotettavaan tiedostoon silti kaksi riviä erittelystä: erittelyn koontirivi ja yksi erittelyrivi. Taulukoiden W07, W08, W09, W10, W11, W12 ja W13 tapauksessa jäävät kentät tyhjiksi erittelyn koontirivillä. Erittelyrivillä ilmoitetaan keinotekoinen sijoituskohde NOREPORT (ei ilmoitettavaa) seuraavilla tunnistetiedoilla (muut tunnistetiedot normaaleja), esim. W07 (vastaavalla tavalla myös taulukoissa W08...W13): Liikkeeseenlaskijan yksilöintitunnuksen tyyppi: 2 Liikkeeseenlaskijan yksilöintitunnus: NOREPORT Liikkeeseenlaskijan aakkosnimi: NOREPORT Arvopaperin tyyppi: 0 Arvopaperin yksilöintitunnuksen tyyppi: 4 Arvopaperin yksilöintitunnus: NOREPORT Liikkeeseenlaskijan kotimaa: (kenttä jää tyhjäksi) Arvopaperin virallinen nimi: NOREPORT Arvo: 0 5. Tiedostojen nimeäminen ja toimittaminen viranomaisille 5.1 Tiedoston nimeäminen Tiedostot nimetään seuraavasti: vyyyyyyy.skk, missä v = viranomainen, jolle tiedosto lähetetään (R = Rahoitustarkastus, T = Tilastokeskus) yyyyyyy = raportoijan Y-tunnuksen 7 ensimmäistä merkkiä kk = kuukausi, jota tiedot koskevat. Kuukaudet koodataan seuraavasti: Kuukausi Tammi Helmi Maalis Huhti Tou ko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Jou lu

17 Koodi s = systeemitunnus = W; ilmoittaa mistä tiedonkeruusta on kysymys Rahoitustarkastuksen toimittamat Excel-tiedonkeruusovellukset ehdottavat automaattisesti oikeata nimeä tallennettavalle tiedostolle ja salakirjoittavat tiedoston sovelluksen yhteydessä toimitetun salakirjoitusohjelman avulla. Rahoitustarkastus voi myös pyynnöstä toimittaa salakirjoitusohjelmiston Windows-version sellaisille tiedonantajille, jotka muodostavat raportointitiedostonsa käyttämättä Excel-tiedonkeruusovellusta. 5.2 Tiedostojen toimittaminen viranomaisille Tiedostot voidaan toimittaa Rahoitustarkastukselle/Tilastokeskukselle joko levykkeellä tai sähköpostin liitetiedostoina. Levykemuotoisessa tiedonsiirrossa tietovälineenä käytetään IBM-PC - yhteensopivaa 3.5" HD (High Density) 1.44 MB levykettä tai CD-levyä. On suositeltavaa, että kaikki toimitettavat tiedostot salakirjoitetaan. Lisäksi on suositeltavaa, että levyketiedostot toimitetaan lähettipostina suoraan viranomaiselle. Toimitus Rahoitustarkastukselle: Sähköpostin välityksellä toimitettavat tiedostot toimitetaan seuraavaan osoitteeseen: 15 Internet: Levykkeet toimitetaan seuraavaan osoitteeseen: Toimitus Tilastokeskukselle: Rahoitustarkastus Markkinavalvontaosasto Menettelytavat PL Helsinki Sähköpostin välityksellä toimitettavat tiedostot toimitetaan seuraavaan osoitteeseen: Internet: Levykkeet toimitetaan seuraavaan osoitteeseen: Tilastokeskus / Taloudelliset olot Sijoitusrahastot / PL 6C TILASTOKESKUS Käytettäessä levykettä raportointivälineenä liimataan levykkeeseen tarra, jossa lukee teksti X- Rahastoyhtiön kuukausi-ilmoitus, päiväys muodossa pp.kk.vvvv, raportoivan rahastoyhtiön nimi ja raportoinnista vastaavan henkilön nimi ja puhelinnumero. Jos tiedosto ei ole salattu, tulee se ilmoittaa kirjoittamalla levykkeeseen liimattavaan tarraan merkkijono "E".

18 16 6. Lisätiedot Lisätietoja konekielisestä tietojenvälityksestä: suunnittelija Matti Virtanen, p

19 17 7. Esimerkkejä konekielisistä tiedostoista Kaikki taulukot toimitetaan aina samassa tiedostossa. 7.1 Taulukko W07 Esimerkiksi: W;251;2; ; ; ;30;1;W07; #001;;;;;;;;;05;1;15; ;EUR W;251;2; ; ; ;30;1;W07; #001;;;;;;;;;05;1;20; ;EUR W;251;2; ; ; ;30;1;W07; #001;;;;1;5;SE ;;TeliaSonera AB;0505;4;05;10000;EUR W;251;2; ; ; ;30;1;W07; #001;;;;1;5;SE ;;TeliaSonera AB;0505;4;15; ;EUR W;251;2; ; ; ;30;1;W07; #001;;;;1;5;SE ;;TeliaSonera AB;0505;4;20; ;EUR 7.2 Taulukko W08 Esimerkiksi: W;251;2; ; ; ;30;1;W08; #001;;;;;;;;;05;1;15; ;EUR W;251;2; ; ; ;30;1;W08; #001;;;;;;;;;05;1;20; ;EUR W;251;2; ; ; ;30;1;W08; #001;1; ;Nethawk Oyj;1;4; #001;FI;Nethawk Oyj;0505;4;05;1000;EUR W;251;2; ; ; ;30;1;W08; #001;1; ;Nethawk Oyj;1;4; #001;FI;Nethawk Oyj;0505;4;15; ;EUR W;251;2; ; ; ;30;1;W08; #001;1; ;Nethawk Oyj;1;4; #001;FI;Nethawk Oyj;0505;4;20; ;EUR 7.3 Taulukko W09 Esimerkiksi: W;251;2; ; ; ;30;1;W09; #001;;;;;;;;;05;1;15; ;EUR W;251;2; ; ; ;30;1;W09; #001;;;;;;;;;05;1;20; ;EUR W;251;2; ; ; ;30;1;W09; #001;;;;5;4; ;;Sampo Pankki Oyj;0505;4;15; ;EUR W;251;2; ; ; ;30;1;W09; #001;;;;5;4; ;;Sampo Pankki Oyj;0505;4;20; ;EUR

20 Taulukko W12 Esimerkiksi: W;251;2; ; ; ;30;1;W12; #001;;;;;;;;;05;1;15; ;EUR W;251;2; ; ; ;30;1;W12; #001;;;;;;;;;05;1;20; ;EUR W;251;2; ; ; ;30;1;W12; #001;;;;1;5;SE ;;TeliaSonera AB;0505;4;05;10000;EUR W;251;2; ; ; ;30;1;W12; #001;;;;1;5;SE ;;TeliaSonera AB;0505;4;15; ;EUR W;251;2; ; ; ;30;1;W12; #001;;;;1;5;SE ;;TeliaSonera AB;0505;4;20; ;EUR

21 19 8. Liite: Väliformaattisivujen tietuemuodot Excel-tiedonkeruusovellus sisältää ns. väliformaattisivut, joita voidaan käyttää tietojen päivittämiseksi suoraan erittelylomakkeistoon. Tiedonkeruusovelluksessa edellytetään, että tietojen on oltava oheisessa muodossa (ks. esimerkit edellä kuvatuista tietuemuodoista). Tiedot voivat olla myös sivukohtaisina ascii-tiedostoina, kentät puolipistein eroteltuina tai sivukohtaisina Excel-tiedostoina. Työkirjan väliformaattisivulla on hakupainike, jolla tiedot voidaan ladata väliformaattisivulle ja painike, jolla tiedot voidaan siirtää edelleen sijoitusrahastokohtaiseen erittelytaulukostoon. Sivu Transfer_W07_W08: Sijoitusrahastotunnus Arvopaperin nimi Arvopaperin yksilöintitunnus Arvopaperin tyyppi Arvopaperin yksilöintitunnuksen tyyppi Liikkeeseenlaskijan kotimaa Liikkeeseenlaskijan yksilöintitunnuksen tyyppi Liikkeeseenlaskijan yksilöintitunnus Liikkeeseenlaskijan aakkosnimi Määrä, kpl Nimellisarvo, euroa Markkina-arvo, euroa Sivu Transfer_W09: Sijoitusrahastotunnus Tilipankki ja tilin nimi Instrumentin yksilöintitunnus Instrumentin tyyppi Instrumentin yksilöintitunnuksen tyyppi Tilipankin kotimaa Tilipankin yksilöintitunnuksen tyyppi Tilipankin yksilöintitunnus Tilipankin aakkosnimi Pääoma, euroa CHAR(12) VARCHAR(100) VARCHAR(20) CHAR(2) VARCHAR(20) VARCHAR(100) CHAR(12) VARCHAR(100) VARCHAR(20) CHAR(2) VARCHAR(20) VARCHAR(100) Sivu Transfer_W10: Sijoitusrahastotunnus Johdannaisen nimi Johdannaisen yksilöintitunnus Johdannaisen tyyppi Johdannaisen yksilöintitunnuksen tyyppi Kohde-etuutena olevan yhteisön kotimaa Kohde-etuutena olevan yhteisön yksilöintitunnuksen tyyppi Kohde-etuutena olevan yhteisön yksilöintitunnus Kohde-etuutena olevan yhteisön aakkosnimi Määrä, kpl Kohde-etuuspositio, euroa CHAR(12) VARCHAR(100) VARCHAR(20) CHAR(2) VARCHAR(20) VARCHAR(100)

22 20 Sivu Transfer_W12_W13: Sijoitusrahastotunnus Arvopaperin virallinen nimi Arvopaperin yksilöintitunnus Arvopaperin tyyppi Arvopaperin yksilöintitunnuksen tyyppi Liikkeeseenlaskijan kotimaa Liikkeeseenlaskijan yksilöintitunnuksen tyyppi Liikkeeseenlaskijan yksilöintitunnus Liikkeeseenlaskijan aakkosnimi Lainassa, kpl Lainassa, nimellisarvo, euroa Lainattu, kpl Lainattu, nimellisarvo, euroa Markkina-arvo, euroa CHAR(12) VARCHAR(100) VARCHAR(20) CHAR(2) VARCHAR(20) VARCHAR(100)

SIJOITUSRAHASTON KUUKAUSIRAPORTOINTI

SIJOITUSRAHASTON KUUKAUSIRAPORTOINTI Määräys 205.2 / Liite 3 18.4.2000 SIJOITUSRAHASTON KUUKAUSIRAPORTOINTI Konekielisen tietojenvälityksen ohjeet Sisällys 1. Yleistä...1 2. Yhteenveto raportoitavista taulukoista...1 3. Tietojen esitystapa...1

Lisätiedot

KONEKIELISEN TIETOJENVÄLITYKSEN OHJE

KONEKIELISEN TIETOJENVÄLITYKSEN OHJE KONEKIELISEN TIETOJENVÄLITYKSEN OHJE Tiedonkeruut (Systeemitunnukset): A, J, M, P, R, S, T, V, PP, PS Sisällys KONEKIELISEN TIETOJENVÄLITYKSEN OHJE... 3 1 Yleistä... 3 2 Yhteenveto tiedonkeruukokonaisuuksista...

Lisätiedot

Suurten asiakasriskien ilmoittamiseen liittyvät konekielisen tietojenvälityksen ohjeet

Suurten asiakasriskien ilmoittamiseen liittyvät konekielisen tietojenvälityksen ohjeet 1(6) Suurten asiakasriskien ilmoittamiseen liittyvät konekielisen tietojenvälityksen ohjeet 1 Tietojen esitystapa ja tietoväline Toimitettavat tiedostot koostuvat vaihtuvanmittaisista tietueista. Tietueiden

Lisätiedot

Nr FINANSSIVALVONTA Ohje/Liite 101.9 1 (5) PL 103, 00101 Helsinki Dnro 6/179/96

Nr FINANSSIVALVONTA Ohje/Liite 101.9 1 (5) PL 103, 00101 Helsinki Dnro 6/179/96 FINANSSIVALVONTA Ohje/Liite 101.9 1 (5) HALLINTO- JA JOHTOHENKILÖITÄ KOSKEVIEN TIETOJEN ILMOITTAMISEEN LIITTYVÄT KONEKIELISEN TIETOJENVÄLITYKSEN OHJEET 1 Tietoväline, toimitettavat tiedostot ja tietojen

Lisätiedot

VALUUTTAPOSITIORAPORTOINNIN TEKNINEN KUVAUS 1

VALUUTTAPOSITIORAPORTOINNIN TEKNINEN KUVAUS 1 1 (5) VALUUTTAPOSITIORAPORTOINNIN TEKNINEN 1 1 Yleiskuvaus Luottolaitos raportoi kuukausittain valuuttakauppa- ja valuuttapositiotiedot Rahoitustarkastukselle sekkitililinjan tai X.400 yhteensopivan sähköpostin

Lisätiedot

Konsolidointiryhmään tai konserniin kuuluvien sekä muiden erikseen mainittujen yritystenilmoittamiseen liittyvät konekielisen tietojenvälityksen

Konsolidointiryhmään tai konserniin kuuluvien sekä muiden erikseen mainittujen yritystenilmoittamiseen liittyvät konekielisen tietojenvälityksen FINANSSIVALVONTA MÄÄRÄYS/LIITE 105.10 1(6) Konsolidointiryhmään tai konserniin kuuluvien sekä muiden erikseen mainittujen yritystenilmoittamiseen liittyvät konekielisen tietojenvälityksen ohjeet 1. Tietoväline,

Lisätiedot

Sivuilla W01 ja W02 ilmoitetaan rahastoyhtiökohtaiset tiedot. Sivuilla W03, W04, W05 ja W06 ilmoitetaan sijoitusrahastokohtaiset tiedot.

Sivuilla W01 ja W02 ilmoitetaan rahastoyhtiökohtaiset tiedot. Sivuilla W03, W04, W05 ja W06 ilmoitetaan sijoitusrahastokohtaiset tiedot. 1 (13) TÄYTTÖOHJEET Yleistä Tässä täyttöohjeessa kerrotaan, miten eri kohdissa pyydettävät tiedot muodostetaan ja lasketaan. Tiedonkeruusovelluksen (Sovellus) käyttämiseen löytyy omat ohjeet Sovelluksen

Lisätiedot

Vakuutusmeklarin liiketoimintakertomuksen liitetaulukot

Vakuutusmeklarin liiketoimintakertomuksen liitetaulukot Ohje 1 (8) (Viimeisin muutos 31.12.2014) VQ Vakuutusmeklarin liiketoimintakertomuksen liitetaulukot VQ-tiedonkeruussa kerätään vuosittaista tietoa vakuutusmeklarien liiketoiminnasta. Tietoja käytetään

Lisätiedot

Sijoitusrahasto/kuukausiraportti

Sijoitusrahasto/kuukausiraportti W03 Sijoituksien perustiedot Osuus Riski- Arvo rahaston luku, arvosta, % % 05 10 15 Rivino Tno 03 5 Sijoitusrahaston arvo 12 6 Osuudenomistajien lukumäärä 14 8 SRL:n 69 ja 71 :ssä tarkoitetut arvopaperit

Lisätiedot

TIETUEMUOTO - KYSELY ULKOMAISISTA ARVOPAPERISAAMISISTA JA -VELOISTA YRITYKSILLE, RAHOITUS- JA VAKUUTUSLAITOKSILLE SEKÄ VALTIOLLE (SAVE)

TIETUEMUOTO - KYSELY ULKOMAISISTA ARVOPAPERISAAMISISTA JA -VELOISTA YRITYKSILLE, RAHOITUS- JA VAKUUTUSLAITOKSILLE SEKÄ VALTIOLLE (SAVE) TIETUEMUOTO - KYSELY ULKOMAISISTA ARVOPAPERISAAMISISTA JA -VELOISTA YRITYKSILLE, RAHOITUS- JA VAKUUTUSLAITOKSILLE SEKÄ VALTIOLLE (SAVE) Voimassa 1.1.2009 alkaen OHJE 2 (15) Versio Päivämäärä Voimassaolo

Lisätiedot

Konsolidointiryhmään tai konserniin kuuluvien sekä muiden erikseen mainittujen yritysten ilmoittamiseen liittyvät konekielisen tietojenvälityksen

Konsolidointiryhmään tai konserniin kuuluvien sekä muiden erikseen mainittujen yritysten ilmoittamiseen liittyvät konekielisen tietojenvälityksen 1 (5) Konsolidointiryhmään tai konserniin kuuluvien sekä muiden erikseen mainittujen yritysten ilmoittamiseen liittyvät konekielisen tietojenvälityksen ohjeet 1. Tietoväline, toimitettavat tiedostot ja

Lisätiedot

KONEKIELISEN TIETOJENVÄLITYKSEN OHJE

KONEKIELISEN TIETOJENVÄLITYKSEN OHJE KONEKIELISEN TIETOJENVÄLITYKSEN OHJE Tiedonkeruut (Systeemitunnukset): A, J, M, P, R, S, T, V, PP, PS, RV, MA, MJ, ML MU, MV VA, VB, VC, VD, VE, VF, VG, VH, VI, VJ, VK, VL, VM, VN, VO, VP Sisällys KONEKIELISEN

Lisätiedot

TIETUEMUOTO - KYSELY SIJOITUSRAHASTOILLE (SIRA)

TIETUEMUOTO - KYSELY SIJOITUSRAHASTOILLE (SIRA) TIETUEMUOTO - KYSELY SIJOITUSRAHASTOILLE (SIRA) Versio 1.6 Voimassa: Tammikuu 2014 - Minkä raportointijakson tietoja tietuemuoto koskee Julkaistu: 5.6.2013 (päivitetty 17.1.2014) Käytössä: 1.2.2014 Tietuemuodon

Lisätiedot

KONEKIELISEN TIETOJENVÄLITYKSEN KUVAUS

KONEKIELISEN TIETOJENVÄLITYKSEN KUVAUS KONEKIELISEN TIETOJENVÄLITYKSEN KUVAUS Tiedonkeruut (Systeemitunnukset): J, M, R, S, V, PP, PS, RVA, MA, MJ, ML MU, MV, VA, VB, VC, VD, VE, VF, VG, VH, VI, VJ, VK, VL, VM, VN, VO, VP, KA, KB, KP, KT, FINREP,

Lisätiedot

VALUUTTAPOSITIO -TIEDONKERUU: EXCEL-TYÖKIRJOJEN KÄYTTÖ RAPORTOINNISSA. Sisällys: RAHOITUSTARKASTUS OHJE 105.9 1 (5) Liite 3 10.3.2000. 1.

VALUUTTAPOSITIO -TIEDONKERUU: EXCEL-TYÖKIRJOJEN KÄYTTÖ RAPORTOINNISSA. Sisällys: RAHOITUSTARKASTUS OHJE 105.9 1 (5) Liite 3 10.3.2000. 1. RAHOITUSTARKASTUS OHJE 105.9 1 (5) VALUUTTAPOSITIO -TIEDONKERUU: EXCEL-TYÖKIRJOJEN KÄYTTÖ RAPORTOINNISSA Sisällys: 1. Yleistä 2. Asennuskuvaus 3. Työkirjarakenne ja toiminnot 3.1. Yleistä 3.2. Yleistiedot

Lisätiedot

RAHALAITOSTEN KONSERNITIEDONKERUU (KOTI) TIETUEMUOTO. Versio 1.4 Julkaistu 30.6.2010 Voimassa 1.7.2010

RAHALAITOSTEN KONSERNITIEDONKERUU (KOTI) TIETUEMUOTO. Versio 1.4 Julkaistu 30.6.2010 Voimassa 1.7.2010 RAHALAITOSTEN KONSERNITIEDONKERUU (KOTI) TIETUEMUOTO Versio 1.4 Julkaistu 30.6.2010 Voimassa 1.7.2010 OHJE 2 (18) Versio Päivämäärä Voimassaolo Muutokset 1.0 29.5.2009 Ensimmäinen versio tietuemuodosta

Lisätiedot

TIETUEMUOTO - KYSELY ARVOPAPERISAAMISISTA JA -VELOISTA YRITYKSILLE, RAHOITUS- JA VAKUUTUSLAITOKSILLE SEKÄ VALTIOLLE (SAVE) Versio 1.5 (24.9.

TIETUEMUOTO - KYSELY ARVOPAPERISAAMISISTA JA -VELOISTA YRITYKSILLE, RAHOITUS- JA VAKUUTUSLAITOKSILLE SEKÄ VALTIOLLE (SAVE) Versio 1.5 (24.9. TIETUEMUOTO - KYSELY ARVOPAPERISAAMISISTA -VELOISTA YRITYKSILLE, RAHOITUS- VAKUUTUSLAITOKSILLE SEKÄ VALTIOLLE (SAVE) Voimassa 1.11.2015 alkaen OHJE 2 (20) 1.4 24.5.2013 1.1.2014-31.10.2015 Versio Päivämäärä

Lisätiedot

TIETUEMUOTO - KYSELY SIJOITUS- JA PÄÄOMARAHASTOILLE (SIRA)

TIETUEMUOTO - KYSELY SIJOITUS- JA PÄÄOMARAHASTOILLE (SIRA) TIETUEMUOTO - KYSELY SIJOITUS- PÄÄOMARAHASTOILLE (SIRA) Versio 2.0 Voimassa: Maaliskuu 2015 - Minkä raportointijakson tietoja tietuemuoto koskee Julkaistu: 30.9.2014 (päivitetty 19.4.2015) Käytössä: 1.4.2015

Lisätiedot

Ylläpitopalvelu. Tietuekuvaus. Tietuekuvaus 1 (8) Ylläpitopalvelu. Julkinen - Public

Ylläpitopalvelu. Tietuekuvaus. Tietuekuvaus 1 (8) Ylläpitopalvelu. Julkinen - Public Tietuekuvaus 1 (8) Tietuekuvaus Tietuekuvaus 2 (8) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 2 2 Yleiset vaatimukset... 2 3 Uusien henkilöiden lisäys kohderyhmään... 2 3.1 Huollettavat tiedot (yritys => Posti)...

Lisätiedot

SISÄLTÖOHJE KYSELY ARVO- PAPEREIDEN TILIN- JA OMAISUUDEN- HOITOPALVELUJA TARJOAVILLE TALLETUSPANKEILLE JA SIJOITUS- PALVELUYRITYKSILLE (TIHA)

SISÄLTÖOHJE KYSELY ARVO- PAPEREIDEN TILIN- JA OMAISUUDEN- HOITOPALVELUJA TARJOAVILLE TALLETUSPANKEILLE JA SIJOITUS- PALVELUYRITYKSILLE (TIHA) SISÄLTÖOHJE KYSELY ARVO- PAPEREIDEN TILIN- JA OMAISUUDEN- HOITOPALVELUJA TARJOAVILLE TALLETUSPANKEILLE JA SIJOITUS- PALVELUYRITYKSILLE (TIHA) Versio 1.4 Voimassa alkaen OHJE 2 (24) Versio Päivämäärä Voimassaolo

Lisätiedot

Päivityspalvelu. Tietuekuvaus. Tietuekuvaus 1 (5) Päivityspalvelu. Julkinen - Public

Päivityspalvelu. Tietuekuvaus. Tietuekuvaus 1 (5) Päivityspalvelu. Julkinen - Public Tietuekuvaus 1 (5) Tietuekuvaus Tietuekuvaus 2 (5) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 2 2 Yleiset vaatimukset... 2 3 Huollettavat tiedot (yritys => Posti)... 2 4 Huolletut tiedot (Posti => yritys)... 3 1 Johdanto

Lisätiedot

RAHALAITOSTEN KONSERNITIEDONKERUU (KOTI) TIETUEMUOTO. Versio 1.5 Julkaistu 5.9.2013 Voimassa 1.4.2014 alkaen

RAHALAITOSTEN KONSERNITIEDONKERUU (KOTI) TIETUEMUOTO. Versio 1.5 Julkaistu 5.9.2013 Voimassa 1.4.2014 alkaen RAHALAITOSTEN KONSERNITIEDONKERUU (KOTI) TIETUEMUOTO Versio 1.5 Julkaistu 5.9.2013 Voimassa 1.4.2014 alkaen OHJE 2 (21) Versio Päivämäärä Voimassaolo Muutokset 1.0 29.5.2009 Ensimmäinen versio tietuemuodosta

Lisätiedot

Siirtyminen arvopaperikohtaiseen tiedonkeruuseen

Siirtyminen arvopaperikohtaiseen tiedonkeruuseen Siirtyminen arvopaperikohtaiseen tiedonkeruuseen Tietosisällön muutokset kuukausittaiseen kyselyyn ulkomaisista saamisista ja veloista yrityksille, rahoitus- ja vakuutuslaitoksille, kunnille ja valtiolle

Lisätiedot

SISÄLTÖOHJE SIJOITUSRAHASTOT - KYSELYN RAPORTOINTIA VARTEN

SISÄLTÖOHJE SIJOITUSRAHASTOT - KYSELYN RAPORTOINTIA VARTEN SIRA-KYSELYN OHJE 1 (35) SISÄLTÖOHJE SIJOITUSRAHASTOT - KYSELYN RAPORTOINTIA VARTEN Versio 1.4.1 Voimassa alkaen 1.1.2011 SIRA-KYSELYN OHJE 2 (35) Sisällys 1 RAPORTOINTI KÄYTÄNNÖSSÄ... 4 2 PERUSKÄSITTEITÄ...

Lisätiedot

SHS-tilastoinnista aiheutuvat muutokset TIHA-tiedonkeruuseen

SHS-tilastoinnista aiheutuvat muutokset TIHA-tiedonkeruuseen SHS-tilastoinnista aiheutuvat muutokset TIHA-tiedonkeruuseen TIHA-raportoijainfo Suomen Pankissa 28.5.2013 Jarmo Kariluoto 28.5.2013 Jarmo Kariluoto SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK BANK OF FINLAND Julkinen

Lisätiedot

IBAN-tilinumeroiden laskenta ja tarkistus. Palvelukuvaus

IBAN-tilinumeroiden laskenta ja tarkistus. Palvelukuvaus IBAN-tilinumeroiden laskenta ja tarkistus Palvelukuvaus Sisällys 1 Palvelun toiminta... 3 2 IBAN tilinumeroiden laskenta ja tarkistus Suomen tileillä... 3 IBAN-tilinueroiden laskenta ja tarkistusta tarjotaan

Lisätiedot

RAHALAITOSTEN TILASTOTIEDONKERUU (RATI) TIETUEMUOTO

RAHALAITOSTEN TILASTOTIEDONKERUU (RATI) TIETUEMUOTO RAHALAITOSTEN TILASTOTIEDONKERUU (RATI) TIETUEMUOTO Versio 1.5.4 Voimassa: Tammikuu 2011 Minkä raportointijakson tietoja tietuemuoto koskee Julkaistu: 7.2.2011 Käytössä: 1.2.2011 Tietuemuodon mukaiset

Lisätiedot

SISÄLTÖOHJE KYSELY ULKOMAISISTA ARVOPAPERISAAMISISTA JA -VELOISTA YRITYKSILLE, RAHOITUS- JA VAKUUTUSLAITOKSILLE SEKÄ VALTIOLLE (SAVE)

SISÄLTÖOHJE KYSELY ULKOMAISISTA ARVOPAPERISAAMISISTA JA -VELOISTA YRITYKSILLE, RAHOITUS- JA VAKUUTUSLAITOKSILLE SEKÄ VALTIOLLE (SAVE) SISÄLTÖOHJE KYSELY ULKOMAISISTA ARVOPAPERISAAMISISTA JA -VELOISTA YRITYKSILLE, RAHOITUS- JA VAKUUTUSLAITOKSILLE SEKÄ VALTIOLLE (SAVE) Versio 1.4 Voimassa alkaen OHJE 2 (39) Versio Päivämäärä Voimassaolo

Lisätiedot

KONEKIELINEN TILIOTE OHJE

KONEKIELINEN TILIOTE OHJE KONEKIELINEN TILIOTE OHJE 6.4.2011 OY SAMLINK AB OHJE 2 (10) Sisällysluettelo 6.4.2011 Sisällysluettelo 1 Konekielinen tiliote... 3 2 Tiliotteen perustietue... 3 3 Tapahtuman/Ilmoitustapahtuman perustietue...

Lisätiedot

SISÄLTÖOHJE KYSELY ULKOMAISISTA ARVOPAPERISAAMISISTA JA -VELOISTA YRITYKSILLE, RAHOITUS- JA VAKUUTUSLAITOKSILLE SEKÄ VALTIOLLE (SAVE)

SISÄLTÖOHJE KYSELY ULKOMAISISTA ARVOPAPERISAAMISISTA JA -VELOISTA YRITYKSILLE, RAHOITUS- JA VAKUUTUSLAITOKSILLE SEKÄ VALTIOLLE (SAVE) SISÄLTÖOHJE KYSELY ULKOMAISISTA ARVOPAPERISAAMISISTA JA -VELOISTA YRITYKSILLE, RAHOITUS- JA VAKUUTUSLAITOKSILLE SEKÄ VALTIOLLE (SAVE) Versio 1.3 Voimassa alkaen OHJE 2 (39) Versio Päivämäärä Voimassaolo

Lisätiedot

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen.

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. -sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista

Lisätiedot

Nimike Määrä YksH/EI-ALV Ale% ALV Summa

Nimike Määrä YksH/EI-ALV Ale% ALV Summa , Vuokraerä: Tammi/12 : 30.01.2008 Viivästyskorko: 11.5 % Laskuviite: 4 45523 08012 Yhteensä: 390.40 EUR Pankit: n Joku Vuokralainen 16.01.2008 Tammi/12 4 45523 08012 30.01.2008 EUR 390.40 , Vuokraerä:

Lisätiedot

VEROHALLINTO 1.1.2015 VUOSI-ILMOITUS

VEROHALLINTO 1.1.2015 VUOSI-ILMOITUS VEROHALLINTO 1.1.2015 A151/200/2014 versio 3.0 VUOSI-ILMOITUS TVL:N SOVELTAMISALAAN KUULUVISTA KOROISTA JA JÄLKIMARKKINAHYVITYKSISTÄ, RAHASTO-OSUUKSISTA JA TUOTTO-OSUUKSILLE MAKSETUISTA VUOTUISISTA TUOTOISTA

Lisätiedot

Näissä esimerkessä kuvataan PS-kyselyssä esiintulevia tilanteita. Esimerkeillä on tarkoitus havainnollistaa raportointivaatimuksia.

Näissä esimerkessä kuvataan PS-kyselyssä esiintulevia tilanteita. Esimerkeillä on tarkoitus havainnollistaa raportointivaatimuksia. äissä esimerkessä kuvataan PS-kyselyssä esiintulevia tilanteita. Esimerkeillä on tarkoitus havainnollistaa raportointivaatimuksia. Raportointi aloitetaan aina erätietueella ja lisäksi raportoidaan sisältötietueet

Lisätiedot

TIETUEMUOTO - KYSELY ARVOPAPEREIDEN TILIN- JA OMAISUUDENHOITOPALVELUJA TARJOAVILLE TALLETUSPANKEILLE JA SIJOITUSPALVELUYRITYKSILLE (TIHA)

TIETUEMUOTO - KYSELY ARVOPAPEREIDEN TILIN- JA OMAISUUDENHOITOPALVELUJA TARJOAVILLE TALLETUSPANKEILLE JA SIJOITUSPALVELUYRITYKSILLE (TIHA) TIETUEMUOTO - KYSELY ARVOPAPEREIDEN TILIN- JA OMAISUUDENHOITOPALVELUJA TARJOAVILLE TALLETUSPANKEILLE JA SIJOITUSPALVELUYRITYKSILLE (TIHA) Voimassa 1.1.2017 alkaen OHJE 2 (23) Versio Päivämäärä Voimassaolo

Lisätiedot

SISÄLTÖOHJE SIJOITUSRAHASTOT - KYSELYN RAPORTOINTIA VARTEN

SISÄLTÖOHJE SIJOITUSRAHASTOT - KYSELYN RAPORTOINTIA VARTEN SIRA-KYSELYN OHJE 1(44) SISÄLTÖOHJE SIJOITUSRAHASTOT - KYSELYN RAPORTOINTIA VARTEN Versio 1.5 Voimassa alkaen 1.1.2014 SIRA-KYSELYN OHJE 2(44) Sisällys 1 RAPORTOINTI KÄYTÄNNÖSSÄ... 5 2 PERUSKÄSITTEITÄ...

Lisätiedot

MBS2010 raportoijien kyselytunti 4

MBS2010 raportoijien kyselytunti 4 MBS2010 raportoijien kyselytunti 4 Suomen Pankki 1 Käsiteltäviä asioita Kokemuksia arvopaperikohtaisesta tiedonkeruusta Jyrki Lehtinen Tietuekuvauksen täsmennyksiä Kimmo Koskinen Tietosisällön täsmennyksiä

Lisätiedot

Palvelu- ja tietuekuvaus Tilinumeroiden IBAN-laskenta ja tilin voimassaolon tarkistus

Palvelu- ja tietuekuvaus Tilinumeroiden IBAN-laskenta ja tilin voimassaolon tarkistus Palvelu- ja tietuekuvaus Tilinumeroiden IBAN-laskenta ja tilin voimassaolon tarkistus 5..202 Palvelu on tarkoitettu tilin IBAN-tilinumero laskentaan sekä tilinumeroiden voimassaolon tarkistamiseen. Palvelua

Lisätiedot

TEKNINEN OHJE VAIHTOTASETIETOJEN TIEDOSTORAPORTOINTIIN EXCEL-TYÖKIRJALLA

TEKNINEN OHJE VAIHTOTASETIETOJEN TIEDOSTORAPORTOINTIIN EXCEL-TYÖKIRJALLA TEKNINEN OHJE VAIHTOTASETIETOJEN TIEDOSTORAPORTOINTIIN EXCEL-TYÖKIRJALLA SUOMEN PANKKI Rahoitusmarkkina- ja tilasto-osasto 1 / 10 Versio Pvm Päivittäjä 1.0 20.2.2007 Härkönen, Tony 1.1 24.2.2007 Huhtaniska,

Lisätiedot

Rakentamisen tiedonantomenettely / Työntekijätiedot

Rakentamisen tiedonantomenettely / Työntekijätiedot EROHALLINTO 3.10.2014 A76/200/2013 versio 1.2H Rakentamisen tiedonantomenettely / Työntekijätiedot TIETUEKUAUS SRAKYHT ja STYONTE EROHALLINTO TIETUEKUAUS 2 (18) SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 3 1.1 Yleistä tietojen

Lisätiedot

VIRATI VIRANOMAISYHTEISTYÖRYHMÄ (Finanssivalvonta/Suomen Pankki/Tilastokeskus)

VIRATI VIRANOMAISYHTEISTYÖRYHMÄ (Finanssivalvonta/Suomen Pankki/Tilastokeskus) VIRATI VIRANOMAISYHTEISTYÖRYHMÄ (Finanssivalvonta/Suomen Pankki/Tilastokeskus) Annettu Korvaa Voimassa 30.9.2004 10.6.2000 30.9.2011 M RAHOITUSRISKI Frekvenssi: Neljännesvuosittain Palautusviive: 20 pankkipäivää

Lisätiedot

Tulli Suomen sisäkaupan ascii-muotoinen tilastoilmoitus Sivu 1(6) Tilastointi 1.12.2014

Tulli Suomen sisäkaupan ascii-muotoinen tilastoilmoitus Sivu 1(6) Tilastointi 1.12.2014 Tulli Suomen sisäkaupan ascii-muotoinen tilastoilmoitus Sivu 1(6) SISÄKAUPAN TILASTOILMOITUKSEN (INTRASTAT) TIETUEKUVAUS TUONTI/VIENTI 1. Johdanto Sisäkaupan tilastointiohjeet julkaistaan vuosittain ilmoitusvelvollisille

Lisätiedot

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen.

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. -sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista

Lisätiedot

12.5.2009. Koodi on maksuton. Arvopaperinvälittäjä, joka raportoitavat liiketoimet on toteuttanut.

12.5.2009. Koodi on maksuton. Arvopaperinvälittäjä, joka raportoitavat liiketoimet on toteuttanut. Ohje 1 (5) RAPORTIN TÄYTTÖOHJEITA Technical reporting firm identification Yhtiö, joka raportin toimittaa. Joko arvopaperinvälittäjä itse tai tämän puolesta toimiva muu taho. Raportin toimittavan yhtiön

Lisätiedot

FX2 SUOMEN PANKIN VALUUTTAINTERVENTIOIDEN VASTAPUOLEKSI HYVÄKSYMÄ ETA-VALTIOSSA TOIMILUVAN SAANEEN LUOTTOLAITOKSEN SIVUKONTTORI

FX2 SUOMEN PANKIN VALUUTTAINTERVENTIOIDEN VASTAPUOLEKSI HYVÄKSYMÄ ETA-VALTIOSSA TOIMILUVAN SAANEEN LUOTTOLAITOKSEN SIVUKONTTORI RAHOITUSTARKASTUS OHJE VALUUTTAKURSSIRISKEILLE ASETETTAVISTA RAJOISTA 1 (5) VALUUTTAMÄÄRÄISTÄ TOIMINTAA HARJOITTAVA LUOTTOLAITOS SUOMEN PANKIN VALUUTTAINTERVENTIOIDEN VASTAPUOLEKSI HYVÄKSYMÄ ETA-VALTIOSSA

Lisätiedot

RAHOITUSTARKASTUKSELLE TOIMITETTAVA NYKYARVOMENETELMÄN MUKAINEN KORKORISKILASKELMA

RAHOITUSTARKASTUKSELLE TOIMITETTAVA NYKYARVOMENETELMÄN MUKAINEN KORKORISKILASKELMA 1 (7) RAHOITUSTARKASTUKSELLE TOIMITETTAVA NYKYARVOMENETELMÄN MUKAINEN KORKORISKILASKELMA 1 Nykyarvomenetelmän mukainen korkoriski 1.1 Standardimenetelmä Rahoitustarkastuksen standardiin RA4.5 liittyvään

Lisätiedot

MBS2010-projekti RATI-raportoijien kyselytunti 5

MBS2010-projekti RATI-raportoijien kyselytunti 5 MBS2010-projekti RATI-raportoijien kyselytunti 5 Suomen Pankki 1 Agenda Tunnustilauspalvelu Anne Pessi Pitkäaikaissäästäminen tilastoinnissa Ellu Hintikka Tietosisällön täsmennyksiä Kimmo Koskinen Uusi

Lisätiedot

Standardi RA4.9. Suurimpien vastapuolten ilmoittaminen. Määräykset ja ohjeet

Standardi RA4.9. Suurimpien vastapuolten ilmoittaminen. Määräykset ja ohjeet Standardi RA4.9 Suurimpien vastapuolten ilmoittaminen Määräykset ja ohjeet dnro 8/120/2006 2 (22) SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltaminen 4 1.1 Kohderyhmä 4 2 Tavoitteet 5 3 Normiperusta 6 4 Ilmoituksen laatiminen

Lisätiedot

SISÄLTÖOHJE PS-TILASTORAPORTOINTIA VARTEN

SISÄLTÖOHJE PS-TILASTORAPORTOINTIA VARTEN SISÄLTÖOHJE PS-TILASTORAPORTOINTIA VARTEN 12.8.2010 Versio 1.2 Tämän ohjeen mukainen raportointi alkaa huhtikuun 2010 tiedoista 2 (13) Sisällys 1 JOHDANTO... 3 2 PERUSKÄSITTEITÄ... 4 3 PITKÄAIKAISSÄÄSTÄMISEEN

Lisätiedot

Tiedonkeruun tekninen toteutus

Tiedonkeruun tekninen toteutus Tiedonkeruun tekninen toteutus Petri Salminen 23.4.2008 1 Yleistä Korvaa nykyisen SV-kyselyn arvopaperit -osion. Tiedot välitetään DCS-operaattorin (Itella) kautta. On oma kyselynsä omine tunnuksineen.

Lisätiedot

RAHOITUSTARKASTUKSEN ESITEREKISTERIN KÄYTTÖOHJE. Esiterekisterissä olevat esitteet

RAHOITUSTARKASTUKSEN ESITEREKISTERIN KÄYTTÖOHJE. Esiterekisterissä olevat esitteet VALVOTTAVATIEDOTE 1 (5) RAHOITUSTARKASTUKSEN ESITEREKISTERIN KÄYTTÖOHJE Esiterekisterissä olevat esitteet Rahoitustarkastus (Rata) julkaisee esiterekisterissä ne arvopaperitarjouksista ja arvopaperien

Lisätiedot

OP-POHJOLA-RYHMÄN IBAN-MUUNTOPALVELU. Maksuliikepalvelut

OP-POHJOLA-RYHMÄN IBAN-MUUNTOPALVELU. Maksuliikepalvelut OP-POHJOLA-RYHMÄN IBAN-MUUNTOPALVELU Maksuliikepalvelut Asiakas- ja sovellusohje Elokuu 2009 Maksuliikepalvelut 2 (8) Johdanto... 3 IBAN-MUUNTOPALVELUN TOIMINTA... 4 KÄYTTÖÖNOTTO... 4 Sopimukset... 4 Palvelukohtaiset

Lisätiedot

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE HINNOITTELULIITE. liittyen 400.000 kappaleeseen Suomessa liikkeeseen laskettavia ostowarrantteja, joiden kohde-etuutena on

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE HINNOITTELULIITE. liittyen 400.000 kappaleeseen Suomessa liikkeeseen laskettavia ostowarrantteja, joiden kohde-etuutena on SOCIÉTÉ GÉNÉRALE HINNOITTELULIITE liittyen 400.000 kappaleeseen Suomessa liikkeeseen laskettavia ostowarrantteja, joiden kohde-etuutena on BRENT BLEND CRUDE OIL futuuri Päättymispäivänä automaattisesti

Lisätiedot

TAULUKOIDEN TÄYTTÖOHJEET

TAULUKOIDEN TÄYTTÖOHJEET TAULUKOIDEN TÄYTTÖOHJEET Yleistä 1 (7) Maariskitiedonkeruussa (N-taulukot) analysoidaan raportoivan luottolaitoksen ilman ulkomaisia sivukonttoreita, luottolaitoksen ulkomaisten sivukonttoreiden, luottolaitoksen

Lisätiedot

Sijoitusrahasto Aktia Inflation Bond+:n rahastokohtaiset säännöt

Sijoitusrahasto Aktia Inflation Bond+:n rahastokohtaiset säännöt 1 Sijoitusrahasto Aktia Inflation Bond+:n rahastokohtaiset säännöt Rahoitustarkastuksen 2.2.2007 hyväksymät säännöt. 1 Sijoitusrahasto Sijoitusrahaston nimi on Sijoitusrahasto Aktia Inflation Bond+, ruotsiksi

Lisätiedot

LASKUTTAJAILMOITUKSEN TEKO- OHJELMA V.2.0. Käyttöohje 2013

LASKUTTAJAILMOITUKSEN TEKO- OHJELMA V.2.0. Käyttöohje 2013 LASKUTTAJAILMOITUKSEN TEKO- OHJELMA V.2.0 Käyttöohje 2013 19.2.2013 1 Laskuttajailmoituksen teko-ohjelma v.2.0 Sisällysluettelo 1 Laskuttajailmoitusohjelma... 2 2 Laskuttajailmoituksen tekeminen... 2 3

Lisätiedot

Raportoijainfo - Pääomarahastot ja kiinteistörahastot

Raportoijainfo - Pääomarahastot ja kiinteistörahastot Raportoijainfo - Pääomarahastot ja kiinteistörahastot Suomen Pankki 16.10.2014 Julkinen 1 Tilaisuuden kulku Sääntely ja nykyinen sijoitusrahastotiedonkeruu PEF-raportoijajoukon määrittely Raportoinnin

Lisätiedot

FIVA TIEDONKERUUSOVELLUS ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

FIVA TIEDONKERUUSOVELLUS ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE OHJE 1 (37) FIVA TIEDONKERUUSOVELLUS ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Asennus ja käyttöohje kattaa seuraavat tiedonkeruut ja niiden versiot Tiedonkeruu Tiedonkeruusovellus Työkirja Solvenssi II 3.04.09 3.04.09 (25.9.2015)

Lisätiedot

Näissä esimerkessä kuvataan PS-kyselyssä esiintulevia tilanteita. Esimerkeillä on tarkoitus havainnollistaa raportointivaatimuksia.

Näissä esimerkessä kuvataan PS-kyselyssä esiintulevia tilanteita. Esimerkeillä on tarkoitus havainnollistaa raportointivaatimuksia. äissä esimerkessä kuvataan P-kyselyssä esiintulevia tilanteita. Esimerkeillä on tarkoitus havainnollistaa raportointivaatimuksia. Raportointi aloitetaan aina erätietueella ja lisäksi raportoidaan sisältötietueet

Lisätiedot

Eduskuntavaalien 2015 peräkkäistiedostojen kuvaukset

Eduskuntavaalien 2015 peräkkäistiedostojen kuvaukset 19.3.2015 Eduskuntavaalien 2015 peräkkäistiedostojen kuvaukset Puolueiden ja muiden ehdokasasettajien tiedot Käyntiosoite Postiosoite Puhelin Telekopio Sähköpostiosoite Eteläesplanadi 10 PL 25 02951 6001

Lisätiedot

BIS Consolidated banking statistics: esimerkkejä

BIS Consolidated banking statistics: esimerkkejä Tiedostossa esitetään KOTI-raportointiin liittyviä esimerkkejä. RATI-raportoinnin esimerkit esitetään erillisessä tiedostossa. Esimerkeillä pyritään havainnollistamaan raportointivaatimuksia. Kaikki kentät

Lisätiedot

MBS2010 raportoijien kyselytunti 3

MBS2010 raportoijien kyselytunti 3 MBS2010 raportoijien kyselytunti 3 Suomen Pankki 1 TERVETULOA! 2008 2007 2006 2005 2009 3 500 Milj. EUR 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 Lähde: Suomen Pankki. 2 Käsiteltäviä

Lisätiedot

Tulli Suomen sisäkaupan ascii-muotoinen tilastoilmoitus Sivu 1(5) Tilastointi

Tulli Suomen sisäkaupan ascii-muotoinen tilastoilmoitus Sivu 1(5) Tilastointi Tulli Suomen sisäkaupan ascii-muotoinen tilastoilmoitus Sivu 1(5) SISÄKAUPAN TILASTOILMOITUKSEN (INTRASTAT) TIETUEKUVAUS TUONTI/VIENTI 1. Johdanto Sisäkaupan tilastointiohjeet julkaistaan Tullin internetsivuilla

Lisätiedot

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE HINNOITTELULIITE

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE HINNOITTELULIITE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE HINNOITTELULIITE liittyen 5.000.000 kappaleeseen Suomessa liikkeeseen laskettavia myyntiwarrantteja, joiden kohde-etuutena on STORA ENSO OYJ:n osake Päättymispäivänä automaattisesti toteutettavat

Lisätiedot

VIRATI VIRANOMAISYHTEISTYÖRYHMÄ (Rahoitustarkastus/Suomen Pankki/Tilastokeskus) Korvaa Voimassa

VIRATI VIRANOMAISYHTEISTYÖRYHMÄ (Rahoitustarkastus/Suomen Pankki/Tilastokeskus) Korvaa Voimassa VIRATI VIRANOMAISYHTEISTYÖRYHMÄ (Rahoitustarkastus/Suomen Pankki/Tilastokeskus) Annettu Korvaa Voimassa 29.2.2008 31.12.2007 alkaen AS SEGMENTTIKOHTAINEN TATU (IFRS) Neljännesvuosittain Palautuspäivä:

Lisätiedot

Lomake A1. Suuret asiakasriskit / Rahoitustoiminnan asiakasriski. RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS Nro 105.3 B tai 203.22 LIITE 3 Päiväys 16.6.

Lomake A1. Suuret asiakasriskit / Rahoitustoiminnan asiakasriski. RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS Nro 105.3 B tai 203.22 LIITE 3 Päiväys 16.6. RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS Nro 105.3 B tai 203.22 LIITE 3 Lomake A1 Suuret asiakasriskit / Rahoitustoiminnan asiakasriski Luottolaitoksen tai sijoituspalveluyrityksen LY-tunnus Luottolaitoksen tai sijoituspalveluyrityksen

Lisätiedot

IBAN JA BIC MAKSUJENVÄLITYKSESSÄ

IBAN JA BIC MAKSUJENVÄLITYKSESSÄ IBAN JA BIC MAKSUJENVÄLITYKSESSÄ 5.7.2015 1 IBAN JA BIC maksujenvälityksessä Sisällysluettelo 1 IBAN... 2 1.1 Rakenne... 2 1.2 Validointi... 2 1.3 Käyttö... 3 1.3.1 IBAN saapuvissa maksuissa... 3 1.3.2

Lisätiedot

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE LISTALLEOTTOESITTEEN PERUSOSAN TÄYDENNYSOSA TEKNISET EHDOT WARRANTEILLE, JOIDEN KOHDE-ETUUTENA ON VALUUTTAKURSSI

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE LISTALLEOTTOESITTEEN PERUSOSAN TÄYDENNYSOSA TEKNISET EHDOT WARRANTEILLE, JOIDEN KOHDE-ETUUTENA ON VALUUTTAKURSSI SOCIÉTÉ GÉNÉRALE LISTALLEOTTOESITTEEN PERUSOSAN TÄYDENNYSOSA TEKNISET EHDOT WARRANTEILLE, JOIDEN KOHDE-ETUUTENA ON VALUUTTAKURSSI Tämä Listalleottoesitteen perusosan täydennysosa ( Täydennysosa ) täydentää

Lisätiedot

EUROOPAN KESKUSPANKIN ASETUS (EU)

EUROOPAN KESKUSPANKIN ASETUS (EU) 24.9.2015 L 248/45 EUROOPAN KESKUSPANKIN ASETUS (EU) 2015/1599, annettu 10 päivänä syyskuuta 2015, rahamarkkinatilastoista annetun asetuksen (EU) N:o 1333/2014 muuttamisesta (EKP/2015/30) EUROOPAN KESKUSPANKIN

Lisätiedot

2.1.2013. Tietuekuvaus 2013. Palvelustietojen ilmoittaminen valtion palvelusrekisteriin (PSR) tiedostomuodossa

2.1.2013. Tietuekuvaus 2013. Palvelustietojen ilmoittaminen valtion palvelusrekisteriin (PSR) tiedostomuodossa 1 (10) Tietuekuvaus 2013 Palvelustietojen ilmoittaminen valtion palvelusrekisteriin (PSR) tiedostomuodossa Valtiotyönantajat, yliopistotyönantajat, kunta- ja kuntayhtymätyönantajat sekä seuraavat erityisryhmät:

Lisätiedot

CSV-tilaukset 31.5.2006

CSV-tilaukset 31.5.2006 CSV-tilaukset 31.5.2006 CSV-tilaukset 2(7) 1 JOHDANTO... 3 2 TIEDOSTORAKENNE... 3 2.1 Kommentti... 3 2.2 Tilaus... 3 2.3 Tilausrivi... 6 3 TUKI... 7 CSV-tilaukset 3(7) 1 JOHDANTO Tämä dokumentti kuvaa

Lisätiedot

PITKÄAIKAISSÄÄSTÄMISTIEDONKERUU (PS) TIETUEMUOTO. Versio 1.2 Julkaistu Voimassa alkaen

PITKÄAIKAISSÄÄSTÄMISTIEDONKERUU (PS) TIETUEMUOTO. Versio 1.2 Julkaistu Voimassa alkaen PITKÄAIKAISSÄÄSTÄMISTIEDONKERUU (PS) TIETUEMUOTO Julkaistu 12.5.2010 Voimassa 12.5.2010 alkaen OHJE 2 (20) Versio Päivämäärä Voimassaolo Muutokset 1.0 1.4.2010 1.4.2010-8.4.2010 Ensimmäinen versio tietuemuodosta

Lisätiedot

Digitointi aloitetaan vuodesta 1860 alkaen. Kirjamuotoiset kirkonkirjat digitoidaan perhelehtiin asti.

Digitointi aloitetaan vuodesta 1860 alkaen. Kirjamuotoiset kirkonkirjat digitoidaan perhelehtiin asti. hankinnan nimeäminen.pdf 1. Digitoitavat kirjatyypit Kirkon yhteisen jäsentietojärjestelmän DIGI-järjestelmään tullaan digitoimaan erityyppisiä kirjoja, joiden metatietoja järjestelmään tullaan tallentamaan.

Lisätiedot

PALVELUKUVAUS JA KÄYTTÖEHDOT 1 (5) 26.10.2013 POSTINUMEROPALVELUT

PALVELUKUVAUS JA KÄYTTÖEHDOT 1 (5) 26.10.2013 POSTINUMEROPALVELUT PALVELUKUVAUS JA KÄYTTÖEHDOT 1 (5) 26.10.2013 POSTINUMEROPALVELUT 1. PALVELUIDEN SISÄLTÖ Palvelut sisältävät postinumerojärjestelmän ja kotimaisen osoitteiston perus- ja muutostietoja määrämuotoisina sähköisinä

Lisätiedot

Erikoissijoitusrahasto LähiTapiola High Yield

Erikoissijoitusrahasto LähiTapiola High Yield Erikoissijoitusrahasto - Rahaston säännöt Rahastoyhtiön hallitus vahvistanut 3.11.2015 Erikoissijoitusrahasto 1 Sijoitusrahasto Rahaston nimi on Erikoissijoitusrahasto LähiTapiola High Yield, ruotsiksi

Lisätiedot

ottaa huomioon Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön ja erityisesti sen 5 artiklan,

ottaa huomioon Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön ja erityisesti sen 5 artiklan, L 366/36 FI EUROOPAN KESKUSPANKIN ASETUS (EU) N:o 1374/2014, annettu 28 päivänä marraskuuta 2014, tilastointiin liittyvistä vakuutuslaitosten tiedonantovaatimuksista (EKP/2014/50) EUROOPAN KESKUSPANKIN

Lisätiedot

PALKAN ENNAKONPIDÄTYSTIETOJEN SUORASIIRTO

PALKAN ENNAKONPIDÄTYSTIETOJEN SUORASIIRTO VEROHALLINTO 12.9.201 Henkilöverotuksen ohjausja kehittämisyksikkö A104/200/201 versio 1.0 PALKAN ENNAKONPIDÄTYSTIETOJEN SUORASIIRTO TEKNINEN OHJE Ennakkoperintävuosi 2014 2(10) SISÄLTÖ 1 MUUTOKSET EDELLISEEN

Lisätiedot

Rahaston varoista yhteensä vähintään puolet sijoitetaan sijoitusrahastojen ja yhteissijoitusyritysten osuuksiin.

Rahaston varoista yhteensä vähintään puolet sijoitetaan sijoitusrahastojen ja yhteissijoitusyritysten osuuksiin. Erikoissijoitusrahaston säännöt 1 Rahasto, Rahastoyhtiö ja Säilytysyhteisö Erikoissijoitusrahaston suomenkielinen nimi on Eufex Varainhoito Erikoissijoitusrahasto (jäljempänä Rahasto). Rahaston ruotsinkielinen

Lisätiedot

TIETOA VUODEN 2016 VUOSI-ILMOITUKSISTA SISÄLLYSLUETTELO

TIETOA VUODEN 2016 VUOSI-ILMOITUKSISTA SISÄLLYSLUETTELO TIETOA VUODEN 2016 VUOSI-ILMOITUKSISTA SISÄLLYSLUETTELO 1 Vuosi-ilmoitusten julkaisu aikataulu ja palautuspäivät... 2 2 Tietovälineellä vastaanotettavat vuosi-ilmoitukset... 2 3 Muutos yleiseen tiedonantovelvollisuuteen...

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTOJEN TILINPÄÄTÖSTIEDOT (SITI) - OHJE RAPORTOINTIA VARTEN

SIJOITUSRAHASTOJEN TILINPÄÄTÖSTIEDOT (SITI) - OHJE RAPORTOINTIA VARTEN KYSELYN OHJE 1 (10) SIJOITUSRAHASTOJEN TILINPÄÄTÖSTIEDOT (SITI) - OHJE RAPORTOINTIA VARTEN Versio 3.0 Voimassa alkaen 1.3.2014 Deleted: 2 Deleted:.1 Deleted: 1 Raportointi tämän ohjeen mukaisena alkaa

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS PITKÄAIKAISSÄÄSTÄMISVARALLISUUTEEN KUULUVIEN ARVOPAPEREIDEN JA JOHDANNAISTEN OSTO- JA MYYNTIERITTELYT (VSAPPSPS)

VUOSI-ILMOITUS PITKÄAIKAISSÄÄSTÄMISVARALLISUUTEEN KUULUVIEN ARVOPAPEREIDEN JA JOHDANNAISTEN OSTO- JA MYYNTIERITTELYT (VSAPPSPS) VEROHALLINTO 1.1.2017 A143/200/2016 1.0 VUOSI-ILMOITUS PITKÄAIKAISSÄÄSTÄMISVARALLISUUTEEN KUULUVIEN ARVOPAPEREIDEN JA JOHDANNAISTEN OSTO- JA MYYNTIERITTELYT (VSAPPSPS) SISÄLTÖ TIETUEKUVAUS 2017 1 YLEISKUVAUS...

Lisätiedot

MAKSETUISTA ELÄKKEISTÄ ELÄKESELVITTELYÄ VARTEN ETK:LLE ANNETTAVAN PERINTÄTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE VUODELLE 2014

MAKSETUISTA ELÄKKEISTÄ ELÄKESELVITTELYÄ VARTEN ETK:LLE ANNETTAVAN PERINTÄTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE VUODELLE 2014 1 (7) MAKSETUISTA ELÄKKEISTÄ ELÄKESELVITTELYÄ VARTEN ETK:LLE ANNETTAVAN PERINTÄTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE VUODELLE 2014 Sisällysluettelo ELÄKKEIDEN PERINTÄTIEDOSTON TIETUEKUVAUS JA TÄYTTÖOHJE... 2 YLEISTÄ...

Lisätiedot

Standardi RA4.3. Nimi ja nro 2

Standardi RA4.3. Nimi ja nro 2 Standardi RA4.3 Sijoitusrahastojen raportointi Määräykset ja ohjeet Nimi ja nro 2 Pääjakso 2 dnro 5/120/2004 2 (10) SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltaminen 3 2 Tavoitteet 4 3 Normiperusta 5 4 Raportointi Rahoitustarkastukselle

Lisätiedot

Myyntitilaus -tiedoston kuvaus

Myyntitilaus -tiedoston kuvaus Myyntitilaus -tiedoston kuvaus Konekielinen myyntitilaustiedosto sisältää omina tietueinaan myyntitilausotsikon, toimituserän ja tilausrivin tiedot Yksi myyntitilaus voi sisältää useita toimituseriä ja

Lisätiedot

SISÄLTÖOHJE RAHALAITOSTEN TILASTORAPORTOINTIA VARTEN (RATI- JA KOTI -RAPORTIT)

SISÄLTÖOHJE RAHALAITOSTEN TILASTORAPORTOINTIA VARTEN (RATI- JA KOTI -RAPORTIT) KYSELYN OHJE 1 (100) SISÄLTÖOHJE RAHALAITOSTEN TILASTORAPORTOINTIA VARTEN (RATI- JA KOTI -RAPORTIT) Versio 1.8 () Voimassa 1.1.2012 alkaen Tämän ohjeen mukainen raportointi alkaa joulukuun 2011 tiedoista.

Lisätiedot

Sijoitustoiminnan seuranta

Sijoitustoiminnan seuranta Ohje 1 (5) Viimeisin muutos 16.1.2012 VI Sijoitustoiminnan seuranta VI-tiedonkeruussa kerätään tietoa vakuutuslaitosten sijoitustoiminnasta. Tietoja käytetään Finanssivalvonnan, Suomen Pankin sekä Tilastokeskuksen

Lisätiedot

Esimerkkiprojekti. Mallivastauksen löydät Wroxin www-sivuilta. Kenttä Tyyppi Max.pituus Rajoitukset/Kommentit

Esimerkkiprojekti. Mallivastauksen löydät Wroxin www-sivuilta. Kenttä Tyyppi Max.pituus Rajoitukset/Kommentit Liite E - Esimerkkiprojekti E Esimerkkiprojekti Olet lukenut koko kirjan. Olet sulattanut kaiken tekstin, Nyt on aika soveltaa oppimiasi uusia asioita pienen, mutta täydellisesti muotoiltuun, projektiin.

Lisätiedot

SISÄLTÖOHJE RAHALAITOSTEN TILAS- TORAPORTOINTIA VARTEN (RATI- JA KOTI-RAPORTIT)

SISÄLTÖOHJE RAHALAITOSTEN TILAS- TORAPORTOINTIA VARTEN (RATI- JA KOTI-RAPORTIT) KYSELYN OHJE 1 (107) SISÄLTÖOHJE RAHALAITOSTEN TILAS- TORAPORTOINTIA VARTEN (RATI- JA KOTI-RAPORTIT) Versio 1.10 () Voimassa 1.1.2014 alkaen Tämän ohjeen mukainen raportointi alkaa tammikuun 2014 tiedoista.

Lisätiedot

RAHOITUSTARKASTUS LIITE 2. MÄÄRÄYS 105.3A Dnro 25/332/98 1(9 ) Suurten asiakasriskien ilmoittamiseen liittyvät konekielisen tietojenvälityksen ohjeet

RAHOITUSTARKASTUS LIITE 2. MÄÄRÄYS 105.3A Dnro 25/332/98 1(9 ) Suurten asiakasriskien ilmoittamiseen liittyvät konekielisen tietojenvälityksen ohjeet 1(9 ) Suurten asiakasriskien ilmoittamiseen liittyvät konekielisen tietojenvälityksen ohjeet 1. Tietojen esitystapa ja tietoväline Toimitettavat tiedostot koostuvat vaihtuvanmittaisista tietueista. Tietueiden

Lisätiedot

TIETUEKUVAUS 23.10.2009 V3.0H ARVONLISÄVERON YHTEENVETOILMOITUS TIETUEKUVAUS

TIETUEKUVAUS 23.10.2009 V3.0H ARVONLISÄVERON YHTEENVETOILMOITUS TIETUEKUVAUS VEROHALLINTO YHTEENVETOILMOITUS TIETUEKUVAUS 23.10.2009 V3.0H ARVONLISÄVERON YHTEENVETOILMOITUS TIETUEKUVAUS MUUTOSHISTORIA VERSIO PÄIVÄYS MUUTOS V3.0H 15.10.2009 Päivitetty vuoden 2010 alussa voimaan

Lisätiedot

Julkisyhteisöjen EMU-velka 2008, 4. vuosineljännes

Julkisyhteisöjen EMU-velka 2008, 4. vuosineljännes Julkinen talous 2009 Julkisyhteisöjen EMU-velka 2008, 4. vuosineljännes Julkisyhteisöjen EMU-velka nousi vuoden 2008 viimeisellä neljänneksellä Julkisyhteisöjen nimellishintainen EMU-velka kasvoi vuoden

Lisätiedot

29.8.2012 SUOMEN PANKIN RAPORTOINTIPALVELUN KÄYTTÖOHJE. Maksutaseen kuukausikysely ulkomaisista rahoitussaamisista ja -veloista (BOPM)

29.8.2012 SUOMEN PANKIN RAPORTOINTIPALVELUN KÄYTTÖOHJE. Maksutaseen kuukausikysely ulkomaisista rahoitussaamisista ja -veloista (BOPM) 1 (7) SUOMEN PANKIN RAPORTOINTIPALVELUN KÄYTTÖOHJE Maksutaseen kuukausikysely ulkomaisista rahoitussaamisista ja -veloista (BOPM) Suomen Pankin tilastotiedonkeruu tapahtuu DCS-raportointipalvelun (Data

Lisätiedot

LOMAKKEEN TÄYTTÖOHJEET

LOMAKKEEN TÄYTTÖOHJEET 1 (4) LOMAKKEEN TÄYTTÖOHJEET Tiedot ilmoitetaan miljoonina markkoina kahden desimaalin tarkkuudella. Vuoden 1999 tammikuun kuukausi-ilmoituksesta alkaen numerotiedot voidaan ilmoittaa joko markkoina tai

Lisätiedot

TIETUEKUVAUS 2.12.2014 V3.3H ARVONLISÄVERON YHTEENVETOILMOITUS TIETUEKUVAUS

TIETUEKUVAUS 2.12.2014 V3.3H ARVONLISÄVERON YHTEENVETOILMOITUS TIETUEKUVAUS VEROHALLINTO YHTEENVETOILMOITUS TIETUEKUVAUS 2.12.2014 V3.3H ARVONLISÄVERON YHTEENVETOILMOITUS TIETUEKUVAUS MUUTOSHISTORIA VERSIO PÄIVÄYS MUUTOS V3.0H 15.10.2009 Päivitetty vuoden 2010 alussa voimaan tulevat

Lisätiedot

PÄÄOMARAHASTOJEN TASETIEDONKERUUN RAPORTOINTIOHJE (SIRA)

PÄÄOMARAHASTOJEN TASETIEDONKERUUN RAPORTOINTIOHJE (SIRA) Ohje PÄÄOMARAHASTOJEN TASETIEDONKERUUN RAPORTOINTIOHJE (SIRA) Versio 1.0 Voimassa alkaen 1.3.2015 Ohje 1(50) Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Tiedonkeruupalvelu... 3 3 Peruskäsitteitä... 5 3.1 SIRA-tiedonkeruu...

Lisätiedot

Raportoijatapaaminen 13.12.2012. Muutokset raportointiin Anna-Kaisa Riekkola

Raportoijatapaaminen 13.12.2012. Muutokset raportointiin Anna-Kaisa Riekkola Raportoijatapaaminen 13.12.2012 Tilaisuuden avaus Elina Somervuori Arvopapereiden omistustilasto Aki Ojala Muutokset raportointiin Anna-Kaisa Riekkola SHS-tilastointi Arvopaperien omistus- l. hallussapitotilastot

Lisätiedot

FI LIITE XIII MAKSUVALMIUTTA KOSKEVA RAPORTOINTI (OSA 1(5): LIKVIDIT VARAT)

FI LIITE XIII MAKSUVALMIUTTA KOSKEVA RAPORTOINTI (OSA 1(5): LIKVIDIT VARAT) 1. Likvidit varat 1.1. Yleiset huomautukset FI LIITE XIII MAKSUVALMIUTTA KOSKEVA RAPORTOINTI (OSA 1(5): LIKVIDIT VARAT) 1. Tämä on yhteenvetotaulukko, johon kootaan asetuksen (EU) N:o 575/2013 412 artiklan

Lisätiedot

Antopäivä: 28.8.2012 Määräykset ja ohjeet 9/2012 Suurimpien vastapuolten ilmoittaminen 30.9.2012 lukien toistaiseksi 2 (17)

Antopäivä: 28.8.2012 Määräykset ja ohjeet 9/2012 Suurimpien vastapuolten ilmoittaminen 30.9.2012 lukien toistaiseksi 2 (17) Määräykset ja ohjeet 9/2012 Suurimpien vastapuolten ilmoittaminen Dnro FIVA 5/01.00/2012 Antopäivä 28.8.2012 Voimaantulopäivä 30.9.2012 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Head Nordic Select Dividend Sijoitusrahasto

Head Nordic Select Dividend Sijoitusrahasto Head Nordic Select Dividend Sijoitusrahasto Sijoitusrahaston säännöt 1. Sijoitusrahasto Sijoitusrahaston nimi on Head Nordic Select Dividend Sijoitusrahasto (Sijoitusrahasto), ruotsiksi Head Nordic Select

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS JULKISET ELINKEINOTUET (VSJTUETE) TIETUEKUVAUS 2018

VUOSI-ILMOITUS JULKISET ELINKEINOTUET (VSJTUETE) TIETUEKUVAUS 2018 VEROHALLINTO 2.1.2018 A118/200/2017 1.0 VUOSI-ILMOITUS JULKISET ELINKEINOTUET (VSJTUETE) TIETUEKUVAUS 2018 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3 TIETOJEN KORJAAMINEN...

Lisätiedot