KOTI-raportoijatapaaminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KOTI-raportoijatapaaminen"

Transkriptio

1 KOTI-raportoijatapaaminen

2 Sisältö BIS:n pankkitilastot: yleistä Tulevat (ja jo toteutetut) muutokset: Stage 1 ja Stage 2 Sektoriluokitus 2012 Muut asiat 2

3 BIS international banking statistics (1/2) RATI BIS International Banking Statistics KOTI Locational (44 maata) Consolidated (31 maata) By residency By nationality RATI Immediate borrower basis Ultimate borrower basis 3

4 BIS international banking statistics (2/2) 44 raportoijamaata 15 EU-maata tavoitteena laajentaa raportoivien maiden joukkoa ja tietojen kattavuutta Tietojen julkaisu BIS:n verkkosivuilla neljännesvuosittain pdf- ja csv-tiedostot BIS WebStats BIS Quarterly Review ym. julkaisut 4

5 Esimerkki: BIS Quarterly Review 5

6 KOTI-raportoijat Kotimaiset luottolaitokset (6 kpl) Ulkomaiset saamiset yli 200 milj. euroa, tai Vähintään yksi ulkomainen sivukonttori tai ulkomailla sijaitseva, pankkitoimintaan kuuluva tytäryritys Ei sisällä ulkomaisten rahoituslaitosten Suomessa sijaitsevia tytäryhtiöitä Ulkomaisten yksiköiden Suomessa sijaitsevat tytäryhtiöt ja sivukonttorit (n. 30 kpl) Tiedot RATI-tiedonkeruusta Suppeampi tietosisältö Suomen Pankki ilmoittaa raportointivelvollisuudesta 6

7 KOTI-raportointi: nykytila Koko konsernin konsolidoidut ulkomaiset saamiset Konsernin sisäiset erät eliminoitu Myös sivukonttorit ja tytäryhtiöt mukana Konserni = Raportoija itse + sen omistamat pankkitoimintaan kuuluvat kotimaassa ja ulkomailla sijaitsevat tytäryritykset ja ulkomaiset sivukonttorit Ulkomaisten tytäryhtiöiden ja sivukonttoreiden paikalliset saamiset ja velat Maariski Saamiset raportoidaan maakohtaisesti Riskinsiirrot: immediate risk ultimate risk 7

8 BIS:n pankkitilastoinnin laajennukset Finanssikriisin myötä tarve parantaa tilastojen käytettävyyttä rahoitusmarkkinoiden vakauden valvonnassa CGFS (Committee on the Global Financial System) hyväksynyt BIS:n pankkitilastoinnin laajennukset huhtikuussa 2011 ja tammikuussa 2012 Laajennukset käyttöön kahdessa vaiheessa: Stage 1 (Locational banking statistics): ei muutoksia RATIraportointiin, implementoitu 2012M6 Stage 2: (Locational + consolidated statistics): ei vaadi muutoksia RATI-raportointiin, KOTI-tiedonkeruuseen muutoksia 2014Q1 tilanteesta alkaen! 8

9 Stage 2 muutokset KOTI-raportoinnissa Saamisiin mukaan kotimaiset saamiset Paikalliset saamiset myös kotimaisilta yksiköiltä Tase (saamiset) yhteensä Konsolidoidun taseen velkapuoli tulee myös raportoida Jaottelu instrumentin mukaan Paikalliset velat myös kotimaisilta yksiköiltä Tier 1 pääoma + riskipainotetut saamiset 9

10 KOTI-raportoinnin muutokset: BIS-yksikkö 2014Q1 tilanteesta alkaen raportoidaan myös kotimaisten yksiköiden (emoyhtiö, tytäryritys tai sivukonttori) paikalliset saamiset ja velat CS-tietueen kenttään 06 (BIS-yksikkö) uusi koodi: G = Konserni F = ulkomainen tytäryhtiö/sivukonttori D = kotimainen tytäryhtiö/sivukonttori tai emoyhtiö 10

11 Konsernin saamiset CS-tietueen kenttä 07 (Vaade): 111 = Ulkomainen saaminen Rahoitussaamiset (pl. johdannaiset) 112 = Asiakkaan puolesta kolmannen hyväksi annetut sitoumukset 113 = Asiakkaan hyväksi annetut peruuttamattomat sitoumukset 114 = Johdannaiset Johdannaissaamiset 115 = Ulkomaisen tytäryrityksen/sivukonttorin paikallinen saaminen tai velka Paikalliset saamiset tai velat 121 = Muut kuin rahoitussaamiset Vastapuolen sektori ja kohdemaa sekä konversiovaluutta ja jäljellä oleva maturiteetti raportoidaan kuten ennenkin Johdannaiset perimmäisen riskin mukaan Sektori vuoden 2012 sektoriluokituksen mukaan! 11

12 Konsernin velat CS-tietueen kenttä 07 (Vaade): 115 = Ulkomaisen tytäryrityksen/sivukonttorin paikallinen saaminen tai velka Paikalliset saamiset tai velat 211 = Talletukset 221 = Velkapaperit 231 = Osakepääoma 241 = Johdannaisvelat 251 = Muut velat Vastapuolen sektori (SL2012) ja kohdemaa sekä konversiovaluutta pakollinen vain paikallisille veloille; jäljellä oleva maturiteetti velkapapereille ja paikallisille veloille 12

13 Sektoriluokitus 2012: minimivaatimus Julkiset yritykset Yksityiset kotimaiset yritykset Ulkomaalaisomisteiset yritykset 112 Asuntoyhteisöt 121 Keskuspankki 1221 Talletuspankit 1222 Muut luottolaitokset 1223 Muut rahalaitokset kuin luottolaitokset 123 Rahamarkkinarahastot 1241 Sijoitusrahastot (UCITS) 1242 Muut yhteissijoitusyritykset 125 Muut rahoituksen välittäjät 126 Rahoituksen ja vakuutuksen välitystä avustavat laitokset 127 Konserninsisäiset rahoitusyksiköt ja rahanlainaajat 128 Vakuutuslaitokset 129 Eläkerahastot 1311 Valtionhallinto 1312 Osavaltiohallinto (ei käytössä Suomessa) 1313 Paikallishallinto 1314 Sosiaaliturvarahastot (muut kuin Suomi) Työeläkelaitokset (vain Suomi) Muut sosiaaliturvarahastot (vain Suomi) 141 Työnantaja- ja muut elinkeinonharjoittajien kotitaloudet 143 Palkansaajat 144 Omaisuustulojen ja tulonsiirtojen saajat 15 Kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt Raportoida saa myös tätä tarkemmalla tasolla! 13

14 SL2012: kotimaiset yksiköt Yritystiedonkeruiden luokituspalvelu Tilastokeskuksen verkkosivuilla: csv-tiedosto, jonka voi tallentaa omaan käyttöön Sisältää y-tunnuksen ja yrityksen nimen sekä TOL2008-, SL2012- ja SL2000-luokitukset 2-numerotasolla Päivitetään kuukausittain Käyttäjätunnuksen ja salasanan voi pyytää Tilastokeskuksesta: Palvelun suppea kuvaussivu suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi 14

15 Ulkomaisten yksiköiden sektorointi EKP:n listat rahalaitoksista, sijoitusrahastoista ja arvopaperistamiseen erikoistuneista yhtiöistä (FVC): EIOPA:n vakuutusyhtiölista: https://eiopa.europa.eu/publications/register-of-insuranceundertakings/index.html Päättelyketju ulkomaiselle toimijalle: 1. Vastapuolen kotimaa 2. Vastapuolen sektori vastapuolen kotimaasta käsin Esim. laina Ruotsiin rekisteröidylle yksityiselle yritykselle: 1. Vastapuolen kotimaa Ruotsi (SE) 2. Vastapuolen sektori yksityinen yritys (11102) 15

16 Muut rahoituslaitokset (nykyinen S.123) S.1241 Sijoitusrahastot (UCITS) UCITS sijoitusrahastodirektiivin alaiset yksiköt (2009/65/EY) S.1242 Muut yhteissijoitusyritykset Erikoissijoitusrahastot ja pääomarahastot - sijoitusrajat väljemmät tai ei rajoitettu lainkaan S.125 Muut rahoituksen välittäjät Arvopaperistamiseen osallistuvat erityisyhtiöt (FVC) Omaan lukuun arvopaperikauppaa käyvät itsenäiset rahoitusalan yksiköt Lainanantajina toimivat rahoitusalan yksiköt (esim. osamaksukauppa, myyntisaamisten osto, leasing) S.127 Konserninsisäiset rahoitusyksiköt ja rahanlainaajat Panttilainakonttorit, pikavippivirmat Yksiköt, jotka lainaavat omia tai yhden toimeksiantajan varoja Ulkomaalaisomisteiset puhtaat holding-yhtiöt 16

17 Sektoriluokitus: erityistapauksia Kansainväliset järjestöt Sektoriksi valitaan organisaatiota vastaava sektorikoodi Yksilöidään kansainväliset organisaatiot koodilistan avulla, raportoidaan maakoodi-kentässä, esim.: Virati-koodi KOTI-koodi Selite C IMF (International Monetary Fund) C EIB (European Investment Bank) H NIB (Nordic Investment Bank) Toivottavaa olisi, ettei Virati-koodeja enää käytetä! Vakioitujen johdannaisten vastapuoli Sektori S.126 (johdannaispörssi = rahoituksen ja vakuutuksen välitystä avustavat laitokset) Maakoodiksi pörssin sijaintimaa 17

18 Tase yhteensä, riskipainotetut saamiset ja Tier 1 -pääoma Lisätään BS-tietueeseen Kenttä 12: Konsernin riskipainotetut saamiset Kenttä 13: Tier 1 pääoma Kenttä 14: Konsernin saamiset yhteensä Konsernin tase Riskipainotetut saamiset ja Tier 1 pääoma Määritelmät valvojalta EU:n vakavaraisuusasetus tulossa voimaan , mutta voi myöhästyä aloitetaanko raportointi vasta kun CRD IV paketti on hyväksytty? 18

19 Muut asiat (1/2) Muutoksiin liittyvä materiaali julkaistaan SP:n verkkosivuilla Tietuekuvaus ja koodilistat julkaistaan suomeksi viimeistään ; kieliversiot myöhemmin Ensimmäinen versio päivitetystä suomenkielisestä sisältöohjeesta julkaistaan viimeistään Mahdollisuus kahdenvälisiin tapaamisiin pyydettäessä Kysymykset ja kommentit ovat tervetulleita! 19

20 Muut asiat (2/2) Yhteyshenkilöiden muutos Pyydetään ilmoittamaan sähköpostilla, jotta raportointiin liittyvä tieto ja kysymykset kulkevat oikeille ihmisille Yhteystietojen ylläpito Itellan DCS-palvelussa, kohdassa Käyttäjän tiedot Alikäyttäjätunnusten hallinnointi Itellan DCS -palvelussa, kohdassa Käyttäjätunnukset Yhteyshenkilöt SP:ssä Elisabeth Hintikka, Hanna Häkkinen, Jyrki Lehtinen, Annamari Pajunen 20

RATI-raportoijatapaaminen

RATI-raportoijatapaaminen RATI-raportoijatapaaminen 22.11.2012 Asetusten ja suuntaviivojen valmistelun vaihe EKP:n uudet vaatimukset kustannuksineen ovat käyttäjien arvioitavana Uudet vaatimukset ovat tiedossa kevään kuluessa Asetukset

Lisätiedot

SISÄLTÖOHJE RAHALAITOSTEN TILAS- TORAPORTOINTIA VARTEN (RATI- JA KOTI-RAPORTIT)

SISÄLTÖOHJE RAHALAITOSTEN TILAS- TORAPORTOINTIA VARTEN (RATI- JA KOTI-RAPORTIT) KYSELYN OHJE 1 (107) SISÄLTÖOHJE RAHALAITOSTEN TILAS- TORAPORTOINTIA VARTEN (RATI- JA KOTI-RAPORTIT) Versio 1.10 () Voimassa 1.1.2014 alkaen Tämän ohjeen mukainen raportointi alkaa tammikuun 2014 tiedoista.

Lisätiedot

LUOKITUKSET JA MÄÄRITELMÄT

LUOKITUKSET JA MÄÄRITELMÄT 1.9.2008 1.1.2009-1.0.0. LUOKITUKSET JA MÄÄRITELMÄT Yleistä 1.1.0. Luokitusluettelo 1.2.0. Luokittelutekijät, määritelmät ja ohjeet 1.3.0. Täydennysohjeita TK/RM/RV40K/Luokitustietokanta;2000 1.7.2003

Lisätiedot

KYSELY ARVOPAPEREIDEN TILIN- JA OMAISUUDENHOITOPALVELUJA TARJOAVILLE TALLETUSPANKEILLE JA SIJOITUSPALVELUYRITYKSILLE (TIHA)

KYSELY ARVOPAPEREIDEN TILIN- JA OMAISUUDENHOITOPALVELUJA TARJOAVILLE TALLETUSPANKEILLE JA SIJOITUSPALVELUYRITYKSILLE (TIHA) KYSELY ARVOPAPEREIDEN TILIN- JA OMAISUUDENHOITOPALVELUJA TARJOAVILLE TALLETUSPANKEILLE JA SIJOITUSPALVELUYRITYKSILLE (TIHA) SISÄLTÖOHJE Versio 1.6 Voimassa alkaen OHJE 2 (24) Sisällys JOHDANTO... 3 1 RAPORTOINTI

Lisätiedot

SISÄLTÖOHJE MAKSUTASEEN KUUKAUSIKYSELY ULKOMAISISTA RAHOITUSSAAMISISTA JA -VELOISTA (BOPM) Versio 1.1 Voimassa 1.1.2014 alkaen

SISÄLTÖOHJE MAKSUTASEEN KUUKAUSIKYSELY ULKOMAISISTA RAHOITUSSAAMISISTA JA -VELOISTA (BOPM) Versio 1.1 Voimassa 1.1.2014 alkaen SISÄLTÖOHJE MAKSUTASEEN KUUKAUSIKYSELY ULKOMAISISTA RAHOITUSSAAMISISTA JA -VELOISTA (BOPM) Versio 1.1 Voimassa alkaen 2 (31) Versio Päivämäärä Voimassaolo Muutokset 1.0 1.1. 1.1.2013 1.1.-31.12.2013 -

Lisätiedot

Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema

Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema Kansantalous 2015 Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema Vaihtotase ylijäämäinen, pääomaa vietiin vuoden 2014 viimeisellä neljänneksellä Ylijäämäinen ensitulon tili ja kauppatase käänsivät vaihtotaseen

Lisätiedot

Luottotilastojen luokitukset ja ohjeet

Luottotilastojen luokitukset ja ohjeet Luottotilastojen luokitukset ja ohjeet 21.1.2008 21.1.2008 1(22) SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ...2 1.1. JOHDANTO...2 1.2. LUOKITUSTEN KOHDE...2 2. LUOKITUKSIA...3 2.1. SEKTORILUOKITUS (S)...3 2.2. TOIMIALALUOKITUS

Lisätiedot

ASETUKSET. EUROOPAN KESKUSPANKIN ASETUS (EY) N:o 24/2009, annettu 19 päivänä joulukuuta 2008,

ASETUKSET. EUROOPAN KESKUSPANKIN ASETUS (EY) N:o 24/2009, annettu 19 päivänä joulukuuta 2008, 20.1.2009 FI Euroopan unionin virallinen lehti L 15/1 I (EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen on pakollista) ASETUKSET EUROOPAN KESKUSPANKIN ASETUS

Lisätiedot

Suomen Pankki Vastausohje 1 (13) Rahoitusmarkkina- ja tilasto-osasto 12.3.2012

Suomen Pankki Vastausohje 1 (13) Rahoitusmarkkina- ja tilasto-osasto 12.3.2012 Suomen Pankki Vastausohje 1 (13) Rahoitusmarkkina- ja tilasto-osasto TILINPÄÄTÖSPOHJAINEN KYSELY YRITYKSILLE, JOILLA ON ULKOMAINEN EMO VUODEN 2011 LOPUSSA (SSS Vuosikysely, Suora sijoitus Suomeen) Tiedot

Lisätiedot

Luottokantatietojen raportointiohjeet 2014

Luottokantatietojen raportointiohjeet 2014 Luottokantatietojen raportointiohjeet 2014 1.1.2014 1 SISÄLLYS 1 RAPORTOINTIOHJEET... 2 Tietojen toimitus... 2 Muutokset toiminnassa... 2 Lomaketietojen täyttö... 2 Muuttujakohtaiset ohjeet... 3 Yhteystiedot

Lisätiedot

Rahoitustilastot. Vuosikatsaus 2010

Rahoitustilastot. Vuosikatsaus 2010 Rahoitustilastot Vuosikatsaus 21 Asuntolainakanta alkuperäisen maturiteetin mukaan, 31.12.21 2 18 16 1 12 1 8 6 2 % Vuotta Suomen Pankki Rahoitusmarkkina- ja tilasto-osasto Tilastoyksikkö 1.2.211 Sisällys

Lisätiedot

FINREP-liitetaulukoiden täyttöohjeet 2014

FINREP-liitetaulukoiden täyttöohjeet 2014 1(9) FINREP-liitetaulukoiden täyttöohjeet 2014 FINREP-LIITETAULUKOIDEN TÄYTTÖOHJEET 2014... 1 Yleiset... 1 FA-liitetaulukko... 3 FA11A Korkotuotot... 3 FA11B Korkokulut... 3 FA14 Osinkotuotot... 4 FA16A

Lisätiedot

Rahoitustilastot. Vuosikatsaus 2009

Rahoitustilastot. Vuosikatsaus 2009 Rahoitustilastot Vuosikatsaus 9 Rahasto-osuusvelka rahastotyypeittäin ja nettomerkinnät yhteensä vuoden 9 aikana 3 1-1 Osakerahastot Yhdistelmärahastot Hedgerahastot Nettomerkinnät (oikea asteikko) Mrd.

Lisätiedot

Ulkomaiset suorat sijoitukset 2013

Ulkomaiset suorat sijoitukset 2013 Yritykset 2014 Ulkomaiset suorat sijoitukset 2013 Merkittävimmät suorat sijoittajat Suomeen olivat Ruotsi ja Yhdysvallat vuonna 2013 Uudet tilastointistandardit ja aiempaa tarkemmalla tasolla kerätyt tiedot

Lisätiedot

SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ

SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ LOPPUTILITYS 31.12.2011 SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ SISÄLLYSLUETTELO HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS...1 TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT...6 TULOSLASKELMA...7 TASE...8

Lisätiedot

EUROOPAN KESKUSPANKKI

EUROOPAN KESKUSPANKKI 26.9.2003 FI Euroopan unionin virallinen lehti L 241/1 EUROOPAN KESKUSPANKKI EUROOPAN KESKUSPANKIN SUUNTAVIIVAT, annettu 6 päivänä helmikuuta 2003, tietyistä raha- ja pankkitilastotietoihin liittyvistä

Lisätiedot

Rahalaitokset. Vuosikatsaus 2014

Rahalaitokset. Vuosikatsaus 2014 Rahalaitokset Vuosikatsaus 1 1 1 - -1 Yrityslainakannan vuosikasvu Suomessa Yritykset ja asuntoyhteisöt, vuosikasvu Yritykset, vuosikasvu Asuntoyhteisöt, vuosikasvu -1 8 9 1 11 1 13 1 Suomen Pankki Rahoitusmarkkina-

Lisätiedot

Luottokanta 2013, 4. neljännes

Luottokanta 2013, 4. neljännes Rahoitus ja vakuutus 2014 Luottokanta 201, 4. neljännes Muiden rahoituslaitosten luottokanta Muiden rahoituslaitosten antolainauskanta 7 miljardia euroa joulukuun 201 lopussa Kotimaisten muiden rahoituslaitosten

Lisätiedot

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä.

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. 2003O0002 FI 17.02.2005 001.001 1 Tämä asiakir on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. B EUROOPAN KESKUSPANKIN SUUNTAVIIVAT, annettu 6 päivänä helmikuuta 2003,

Lisätiedot

Rahalaitokset. Vuosikatsaus 2013

Rahalaitokset. Vuosikatsaus 2013 Rahalaitokset Vuosikatsaus 13 Uudet nostetut asuntolainat vuosittain, kumulatiivinen summa 11 1 13 Mrd. euroa 1 1 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Suomen Pankki Rahoitusmarkkina-

Lisätiedot

EUROOPAN JÄRJESTELMÄRISKIKOMITEA

EUROOPAN JÄRJESTELMÄRISKIKOMITEA 22.11.2011 Euroopan unionin virallinen lehti C 342/1 I (Päätöslauselmat, suositukset ja lausunnot) SUOSITUKSET EUROOPAN JÄRJESTELMÄRISKIKOMITEA EUROOPAN JÄRJESTELMÄRISKIKOMITEAN SUOSITUS, annettu 21 päivänä

Lisätiedot

T OIMINTAKERTOMUS VERKSAMHETSBERÄTTELSE RAHOITUSTARKASTUS FINANSINSPEKTIONEN FINANCIAL SUPERVISION

T OIMINTAKERTOMUS VERKSAMHETSBERÄTTELSE RAHOITUSTARKASTUS FINANSINSPEKTIONEN FINANCIAL SUPERVISION T OIMINTAKERTOMUS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1997 RAHOITUSTARKASTUS FINANSINSPEKTIONEN FINANCIAL SUPERVISION JOHTAJAN KATSAUS TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITYS LUOTTOLAITOSTEN TALOUDELLINEN TILA PÄÄOMAMARKKINAT LAINSÄÄDÄNTÖ

Lisätiedot

Rahoitusmarkkinaraportti

Rahoitusmarkkinaraportti Rahoitusmarkkinaraportti 2 2007 Kotitalouksien rahoitusvarat ovat kasvaneet nopeammin kuin velat Pankkien kannattavuus ja kustannustehokkuus paranivat edelleen vuoden 2007 alkuneljänneksellä Listautuneet

Lisätiedot

Kotitalouksien nettorahoitusvarat 105 miljardia vuoden 2010 lopussa

Kotitalouksien nettorahoitusvarat 105 miljardia vuoden 2010 lopussa Kansantalous 2011 Rahoitustilinpito 2010, 4. vuosineljännes Kotitalouksien nettorahoitusvarat 105 miljardia vuoden 2010 lopussa Kotitalouksien nettorahoitusvarat kohosivat vuoden 2010 lopussa 105,2 miljardiin

Lisätiedot

Luottokanta 2014, 3. neljännes

Luottokanta 2014, 3. neljännes Rahoitus ja vakuutus 2014 Luottokanta 2014, 3. neljännes Muut rahoitus-, vakuutuslaitokset ja julkisyhteisöt Luottokanta 92 miljardia euroa syyskuun 2014 lopussa Kotimaisten muiden rahoitus-, vakuutuslaitosten

Lisätiedot

Maksutase ja ulkomainen varallisuus

Maksutase ja ulkomainen varallisuus Maksutase ja ulkomainen varallisuus Kuvaus Sisällysluettelo Maksutase ja ulkomainen varallisuus... 1 Kuvaus... 1 Yleistä... 2 Lainsäädäntö... 2 Tilaston tuottamisvastuu... 2 Tilastojen julkaisu ja saatavuus...

Lisätiedot

Luottokanta 2014, 1. neljännes

Luottokanta 2014, 1. neljännes Rahoitus ja vakuutus 2014 Luottokanta 2014, 1. neljännes Muut rahoitus-, vakuutuslaitokset ja julkisyhteisöt Luottokanta 92 miljardia euroa maaliskuun 2014 lopussa Kotimaisten muiden rahoitus-, vakuutuslaitosten

Lisätiedot

Rahoitusmarkkinaraportti

Rahoitusmarkkinaraportti S Rahoitusmarkkinaraportti 2 2013 Suomalaiset yritykset laskeneet liikkeeseen poikkeuksellisen paljon joukkolainoja Asuntoyhteisöjen lainakanta yli kolminkertaistunut kymmenessä vuodessa Euroalueen pankkien

Lisätiedot

SAMPO PANKKI OYJ TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 31.12.2010

SAMPO PANKKI OYJ TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 31.12.2010 SAMPO PANKKI OYJ TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 31.12.2010 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Sampo Pankki Oyj on suomalainen pankki,

Lisätiedot

AKTIA PANKKI OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2014

AKTIA PANKKI OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2014 AKTIA PANKKI OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2014 KASVAVAT PALKKIOTUOTOT NETTO JA ALHAISEMMAT KUSTANNUKSET TOIMITUSJOHTAJA JUSSI LAITINEN Palkkiotuotot netto oli vahva, ottolainaus kasvoi ja luottotappiot

Lisätiedot