Yhdistetty työntekijä-työnantaja-aineisto (FLEED), otos, työsuhdejaksot

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yhdistetty työntekijä-työnantaja-aineisto (FLEED), otos, työsuhdejaksot"

Transkriptio

1 Aineistokuvaus Yhdistetty työntekijä-työnantaja-aineisto (FLEED), otos, työsuhdejaksot Sisältökuvaus Työsuhdejaksot yhdistetyn työntekijä-työnantaja-aineiston (Finnish Longitudinal Employer-Employee Data FLEED) otoksen henkilöille. FLEED kattaa tiedot kaikista vuotiaista suomalaisista sekä kaikista Suomen yrityksistä. FLEED-otos on totaaliaineiston henkilöistä poimittu 1/3 satunnaisotos. Tiedot pääsääntöisesti vuosilta Kohdejoukko Työikäinen väestö Lähdeaineisto Työsuhderekisterit (ETK, Keva ja Valtionkonttori) sekä Tilastokeskuksen oma tiedonkeruu Tulostusaika / 12:31:38 Muuttujia 23 Muuttujaluettelo vuosi aineisto rivinro alkupvm loppupvm tvm atv sivu oyr_omist_tyyppi oyr_oik_muoto oyr_sektoriluokka toimiala rnro tp_sijaintikunta shnro sykstun syrtun stpitunj stpitunt tyke tyokk tyottpv tyopv Muuttujat Tilastovuosi Aineistotunnus Rivinumero Alkupäivämäärä Loppupäivämäärä Henkilön päätyösuhde Henkilön pisin työsuhde Henkilön sivutyösuhde Omistajatyyppi Yrityksen oikeudellinen muoto Sektoriluokka Toimipaikan toimiala Rakennusnumero Toimipaikan sijaintikunta Suojattu Tilastokeskuksen henkilönumero Suojattu toimipaikkatunnus Suojattu yritystunnus Suojattu kuntien/kuntayhtymien jäsenyhteisötunnus tai valtion virastotunnus Suojattu toimipistetunnus Työttömyyskuukausia Työssäolokuukaudet Työttömyyspäiviä Työpäiviä Tilastovuosi vuosi Tilastovuosi on se kalenterivuosi, jota tilasto koskee. Aineistotunnus aineisto Aineistotunnus, joka ilmaisee lähdeaineiston. 1 = TEL-työsuhteet, vuodesta 2007 lähtien TyEL 2 = LEL-työsuhteet (ei enää vuodesta 2007 lähtien, sisältyy TyEL:iin) 3 = TaEL-työsuhteet (ei enää vuodesta 2007 lähtien, sisältyy TyEL:iin) 4 = YEL-yrittäjäsuhteet 5 = MYEL-yrittäjäsuhteet 6 = MEL-työsuhteet 7 = Kirkon työsuhteet 8 = KELA:n työsuhteet 9 = Suomen Pankin työsuhteet 10 = KEVA:n työsuhteet 11 = Valtion työsuhteet 12 = Ahvenanmaan työsuhteet 13 = Kaupunkien erillisaineistot 14 = Helsingin Energian työsuhteet 15 = Valtionapulaitosten työsuhteet 1 (5)

2 20 = Verottajan vuosi-ilmoitusaineisto 86 = VEL-opettajat Rivinumero rivinro Työ- tai yrittäjäsuhteet erottava rivinumero. Yhdellä henkilöllä voi olla useampi työ- tai yrittäjäsuhde. Alkupäivämäärä alkupvm Työ- tai yrittäjäsuhteen alkamispäivämäärä. Loppupäivämäärä loppupvm Työ- tai yrittäjäsuhteen loppumispäivämäärä. Henkilön päätyösuhde tvm Henkilön päätyösuhde. Muodostetaan pääasiallisen toiminnan päättelyajossa. Merkitään TVM = 1. Työvoimakäsite on TVM eli määrittyy vuoden viimeisen viikon työsuhteen mukaan. Henkilön pisin työsuhde atv Henkilön pisin työsuhde. ATV-työsuhde merkitään ATV = 1. Ammatissatoimivuus käsite = ATV eli määritellään kyseisen vuoden pisimmän työsuhteen mukaan. Tietoa vuosilta Henkilön sivutyösuhde sivu Henkilön sivutyösuhde. Muodostetaan pääasiallisen toiminnan päättelyajossa. Henkilölle valitaan vain yksi sivutyösuhde, vaikka henkilöllä olisikin useampi (sivu)työsuhde. Merkitään sivu = 1. Omistajatyyppi oyr_omist_tyyppi Oikeudellisen yksikön omistajatyyppi. Yritys- ja toimipaikkarekisterin yritykset ja yhteisöt jaetaan omistajuuden perusteella luokkiin. 1 = Yksityinen kotimainen 2 = Valtio 3 = Kunta 4 = Ahvenanmaan maakunta 5 = Ulkomaalaisomisteinen 6 = Muu omistajatyyppi Yrityksen oikeudellinen muoto oyr_oik_muoto Oikeudellisen yksikön oikeudellinen muoto eli yritysmuoto. 11 = Luonnollinen henkilö 12 = Kuolinpesä, perikunta 13 = Verotusyhtymä 14 = Avoin yhtiö 15 = Konkurssipesä 21 = Kommandiittiyhtiö 22 = Laivanisännistöyhtiö (ei osakeyhtiö) 31 = Osakeyhtiö 32 = Keskinäinen vakuutusyhtiö 33 = Säästöpankki 34 = Eläkesäätiö tai -kassa, työeläkelaitos 35 = Asunto-osakeyhtiö 41 = Osuuskunta 2 (5)

3 51 = Säätiö, rahasto 52 = Aatteellinen yhdistys 53 = Keskinäinen vahinkovakuutusyhdistys 54 = Taloudellinen yhdistys 61 = Julkinen viranomainen 62 = Julkinen liikelaitos 63 = Julkisoikeudellinen yhteisö 71 = Valtionkirkko 72 = Muu uskonnollinen yhteisö 90 = Muu oikeudellinen muoto Sektoriluokka oyr_sektoriluokka Oikeudellisen yksikön sektoriluokka. Luokitus, jossa yksiköt jaetaan omistajuuden, toiminnan tarkoituksen ja rahoitustavan perusteella eri sektoreihin. 1 = Koko kansantalous (kotimaiset sektorit) 11 = Yritykset ja asuntoyhteisöt 111 = Yritykset 1111 = Julkiset yritykset = Valtion yritykset = Kuntien yritykset 1112 = Yksityiset yritykset = Yksityiset kotimaiset yritykset = Yksityiset suomalaisomisteiset yritykset = Yksityiset ulkomaalaisvähemmistöiset yritykset = Yksityiset ulkomaalaisenemmistöiset yritykset 112 = Asuntoyhteisöt 12 = Rahoitus- ja vakuutuslaitokset = Rahalaitokset (S.121, S.122) 121 = Suomen Pankki 122 = Muut rahalaitokset 1221 = Talletuspankit 1222 = Rahamarkkinarahastot 1223 = Muut rahoitusta välittävät rahalaitokset 123 = Muut rahoituslaitokset 124 = Rahoituksen ja vakuutuksen välitystä avustavat laitokset 125 = Vakuutuslaitokset 13 = Julkisyhteisöt 1311 = Valtionhallinto 1312 = Osavaltiohallinto (ei käytössä Suomessa) 1313 = Paikallishallinto = Kunnat = Kuntayhtymät = Ahvenanmaan maakuntahallinto 1314 = Sosiaaliturvarahastot = Työeläkelaitokset = Muut sosiaaliturvarahastot 14 = Kotitaloudet 141 = Työnantaja- ja muut elinkeinonharjoittajien kotitaloudet (EKT95: S.141= S.142) 1411 = Maatilataloudenharjoittajien kotitaloudet 1419 = Muut elinkeinonharjoittajien kotitaloudet 143 = Palkansaajakotitaloudet 144 = Omaisuustulojen ja tulonsiirtojen saajakotitaloudet (EKT95: S.1441, S.1442, S.1443) 145 = Laitoskotitaloudet 15 = Kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 151 = Valtionkirkot 152 = Muut voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 2 = Ulkomaat 21 = Euroopan Unioni 211 = Euroopan unionin jäsenmaat 2111 = EMU:n jäsenmaat 2112 = EU:n muut jäsenmaat 3 (5)

4 212 = Euroopan unionin toimielimet 22 = Muut maat ja kansainväliset järjestöt 221 = Muut maat 222 = Kansainväliset järjestöt Toimipaikan toimiala toimiala TVM-työnantajan toimiala, uusin luokitus, 2-numerotaso. Vuodesta 2007 eteenpäin, luokitus on Toimialaluokitus 2008 ja vuosina luokitus on Toimialaluokitus 2002 Rakennusnumero rnro Rakennuksen yksilöivä tunnus, jonka perusteella toimipaikka saa koordinaattitiedot (tarkan sijainnin) ja voidaan sijoittaa karttaruutuihin ja osa-alueille. Tieto vuodesta 2005 alkaen. Toimipaikan sijaintikunta tp_sijaintikunta Toimipaikan sijaintikunta. Muuttuja ei toistaiseksi sisällä tietoja. Suojattu Tilastokeskuksen henkilönumero shnro Suojattu Tilastokeskuksen henkilönumero. Suojattu toimipaikkatunnus sykstun Suojattu toimipaikkatunnus. Suojattu yritystunnus syrtun Suojattu yritystunnus. Suojattu kuntien/kuntayhtymien jäsenyhteisötunnus tai valtion virastotunnus stpitunj Suojattu kuntien/kuntayhtymien jäsenyhteisötunnus tai valtion virastotunnus. Suojattu toimipistetunnus stpitunt Suojattu toimipistetunnus. Kunta- ja valtiosektorin työsuhteilla. Kuntasektorin työsuhteilla pituus vaihtelee 2 merkistä 9 merkkiin, valtiosektorilla on aina kolmen merkin mittainen. Työttömyyskuukausia tyke Henkilön työttömyyskuukaudet. Tietoja vuosilta Vuodesta 2005 lähtien tieto laskettu työttömyyspäivien lukumäärästä (tyottpv): 1-14 päivää= päivää= päivää= päivää= päivää= päivää= päivää= päivää= päivää= päivää=9 4 (5)

5 päivää= päivää= (366) päivää= : laskentatapa erilainen. Kukin kalenterikuukausi laskettu erikseen. Jos kalenterikuukautena vähintään 16 työttömyyspäivää, on koko kuukausi laskettu täydeksi työttömyyskuukaudeksi(huom. luokitus 01,02,03 jne). Työssäolokuukaudet tyokk Henkilön työssäolokuukaudet. Tietoja vuosilta Vuodesta 2005 lähtien tieto laskettu työpäivien lukumäärästä (tyopv) päivää= päivää= päivää= päivää= päivää= päivää= päivää= päivää= päivää= päivää= päivää= päivää= (366) päivää= : laskentatapa erilainen. Kukin kalenterikuukausi laskettu erikseen. Jos kalenterikuukautena vähintään 16 työpäivää, on koko kuukausi laskettu täydeksi työkuukaudeksi(huom. luokitus 01,02,03 jne). Vuodet 1997 ja 1998 luokka 00 = 1-15 päivää ml. henkilöt joilla ei työssäolopäiviä null=ei työpäiviä, 00 = 1-15 päivää. Työttömyyspäiviä tyottpv Henkilön työttömyyspäivien yhteenlaskettu lukumäärä tilastovuonna. Tietoja vuosilta Työpäiviä tyopv Henkilön työpäivien yhteenlaskettu lukumäärä tilastovuonna. Tietoja vuosilta (5)

Yhdistetty työntekijä-työnantaja-aineisto (FLEED), otos, henkilöt

Yhdistetty työntekijä-työnantaja-aineisto (FLEED), otos, henkilöt Aineistokuvaus Yhdistetty työntekijä-työnantaja-aineisto (FLEED), otos, henkilöt Sisältökuvaus Tilastokeskuksessa on muodostettu tutkimuskäyttöön linkitetty työntekijä-työnantaja-aineisto (Finnish Longitudinal

Lisätiedot

Yritysrekisterin monet mahdollisuudet

Yritysrekisterin monet mahdollisuudet Yritysrekisterin monet mahdollisuudet 17.11.2010 Yritys- ja toimipaikkarekisteri Konserneja noin 6 000 Yrityksiä ja yhteisöjä n. 288 800 Toimipaikkoja yli 326 000 Yritystoiminta: ammatinharjoittajista

Lisätiedot

Luottotilastojen luokitukset ja ohjeet

Luottotilastojen luokitukset ja ohjeet Luottotilastojen luokitukset ja ohjeet 21.1.2008 21.1.2008 1(22) SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ...2 1.1. JOHDANTO...2 1.2. LUOKITUSTEN KOHDE...2 2. LUOKITUKSIA...3 2.1. SEKTORILUOKITUS (S)...3 2.2. TOIMIALALUOKITUS

Lisätiedot

Sektoriluokitus 2012. Käsikirjoja 5

Sektoriluokitus 2012. Käsikirjoja 5 Sektoriluokitus 2012 Käsikirjoja 5 Käsikirjoja 5 Sektoriluokitus 2012 Helsinki 2012 Tiedustelut: Matti Okko 09 17 341 http://www.tilastokeskus.fi/luokitukset Taitto: Marita Potila 2012 Tilastokeskus Tietoja

Lisätiedot

Tilinpäätöspaneeli. Aineistokuvaus

Tilinpäätöspaneeli. Aineistokuvaus Aineistokuvaus Tilinpäätöspaneeli Sisältökuvaus Tilinpäätöspaneeli (1986-2013) on tutkimuskäyttöön tarkoitettu tilinpäätösaikasarja, joka sisältää tutkimuskäytön kannalta olennaisimmat yritysten tuloslaskelman

Lisätiedot

LUOKITUKSET JA MÄÄRITELMÄT

LUOKITUKSET JA MÄÄRITELMÄT 1.9.2008 1.1.2009-1.0.0. LUOKITUKSET JA MÄÄRITELMÄT Yleistä 1.1.0. Luokitusluettelo 1.2.0. Luokittelutekijät, määritelmät ja ohjeet 1.3.0. Täydennysohjeita TK/RM/RV40K/Luokitustietokanta;2000 1.7.2003

Lisätiedot

Teollisuuden toimipaikkapaneeli LDPM

Teollisuuden toimipaikkapaneeli LDPM Aineistokuvaus Teollisuuden toimipaikkapaneeli LDPM Sisältökuvaus Longitudinal Database on Plants in Finnish Manufacturing (LDPM) -aineisto on vuodet 1974-2011 käsittävä paneeli teollisuuden toimipaikoista.

Lisätiedot

Luottokantatilaston raportointiohjeet 2011. käytössä 30.6.2010 alkaen

Luottokantatilaston raportointiohjeet 2011. käytössä 30.6.2010 alkaen Luottokantatilaston raportointiohjeet 2011 käytössä 30.6.2010 alkaen 15.3.2011 1 SISÄLLYS 1 RAPORTOINTIOHJEET... 2 1.1 TAULUKKO 1: LUOTTOJEN JAKAANTUMINEN LUOTONSAAJASEKTOREITTAIN... 3 1.2 TAULUKKO 2:

Lisätiedot

Luottokantatietojen raportointiohjeet 2014

Luottokantatietojen raportointiohjeet 2014 Luottokantatietojen raportointiohjeet 2014 1.1.2014 1 SISÄLLYS 1 RAPORTOINTIOHJEET... 2 Tietojen toimitus... 2 Muutokset toiminnassa... 2 Lomaketietojen täyttö... 2 Muuttujakohtaiset ohjeet... 3 Yhteystiedot

Lisätiedot

Helsingin seudun yrityskatsaus. Toimipaikat 2012

Helsingin seudun yrityskatsaus. Toimipaikat 2012 Helsingin seudun yrityskatsaus Toimipaikat 2012 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster Helsinki Region Environmental Services Authority Helsingin

Lisätiedot

KOTI-raportoijatapaaminen

KOTI-raportoijatapaaminen KOTI-raportoijatapaaminen 7.6.2013 Sisältö BIS:n pankkitilastot: yleistä Tulevat (ja jo toteutetut) muutokset: Stage 1 ja Stage 2 Sektoriluokitus 2012 Muut asiat 2 BIS international banking statistics

Lisätiedot

Luottokanta 2014, 1. neljännes

Luottokanta 2014, 1. neljännes Rahoitus ja vakuutus 2014 Luottokanta 2014, 1. neljännes Muut rahoitus-, vakuutuslaitokset ja julkisyhteisöt Luottokanta 92 miljardia euroa maaliskuun 2014 lopussa Kotimaisten muiden rahoitus-, vakuutuslaitosten

Lisätiedot

Luottokanta 2014, 3. neljännes

Luottokanta 2014, 3. neljännes Rahoitus ja vakuutus 2014 Luottokanta 2014, 3. neljännes Muut rahoitus-, vakuutuslaitokset ja julkisyhteisöt Luottokanta 92 miljardia euroa syyskuun 2014 lopussa Kotimaisten muiden rahoitus-, vakuutuslaitosten

Lisätiedot

Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto

Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto Yritykset 214 Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto Teollisuuden voitot romahtivat vuonna Teollisuuden (toimialat B ja C) liikevaihto oli 136,8 miljardia euroa vuonna. Vuotta aiemmin liikevaihtoa kertyi

Lisätiedot

Tilastonlaadinta Suomen Pankissa Anna-Kaisa Riekkola Suomen Pankki

Tilastonlaadinta Suomen Pankissa Anna-Kaisa Riekkola Suomen Pankki Tilastonlaadinta Suomen Pankissa Anna-Kaisa Riekkola Suomen Pankki 8.12.2014 Julkinen 1 Arvopapereiden tilastoraportointi Viisi tiedonkeruuta useille eri sektoreille Arvopapereiden tilin- ja omaisuudenhoitopalvelua

Lisätiedot

Erityisasiantuntijoiden ja asiantuntijoiden osuus suurin Uudellamaalla

Erityisasiantuntijoiden ja asiantuntijoiden osuus suurin Uudellamaalla Väestö 2012 Työssäkäynti 2010 Ammatti ja sosioekonominen asema Erityisasiantuntijoiden ja asiantuntijoiden osuus suurin Uudellamaalla Tilastokeskuksen työssäkäyntitilaston mukaan Uudellamaalla oli maakunnista

Lisätiedot

Liikenteen tilinpäätöstilasto

Liikenteen tilinpäätöstilasto Yritykset 2012 Liikenteen tilinpäätöstilasto 2011, ennakko Liikenteen liikevaihto kasvoi 7 prosenttia vuonna 2011 Liikenteen toimialoista julkaisussa ovat mukana linja-autoliikenne, kuorma-autoliikenne,

Lisätiedot

Kaupan tilinpäätöstilasto

Kaupan tilinpäätöstilasto Yritykset 2012 Kaupan tilinpäätöstilasto 2011, ennakko Kaupan liikevaihdon vahvasta kasvusta neljännes tuli autokaupasta vuonna 2011 Kaupan yritysten liikevaihto nousi Tilastokeskuksen ennakkotietojen

Lisätiedot

RATI-raportoijatapaaminen

RATI-raportoijatapaaminen RATI-raportoijatapaaminen 22.11.2012 Asetusten ja suuntaviivojen valmistelun vaihe EKP:n uudet vaatimukset kustannuksineen ovat käyttäjien arvioitavana Uudet vaatimukset ovat tiedossa kevään kuluessa Asetukset

Lisätiedot

Yritysrekisterin vuositilasto 2011

Yritysrekisterin vuositilasto 2011 Yritykset Yritysrekisterin vuositilasto Yritysten liikevaihto kasvoi vuonna seitsemän prosenttia edellisvuodesta Suomessa toimi Tilastokeskuksen yritysrekisterin mukaan 3 3 yritystä vuonna. Henkilöstöä

Lisätiedot

PERUSTAMISILMOITUKSEN. Osakeyhtiö Osuuskunta Säästöpankki Säätiö Yhdistys ja muu yhteisö

PERUSTAMISILMOITUKSEN. Osakeyhtiö Osuuskunta Säästöpankki Säätiö Yhdistys ja muu yhteisö Y1 PERUSTAMISILMOITUKSEN Y1 täyttöohje P e r u s t a m i s i l m o i t u s Osakeyhtiö Osuuskunta Säästöpankki Säätiö Yhdistys ja muu yhteisö 2 0 1 1 1 SISÄLLYSLUETTELO Uudelle yrittäjälle 3 Lomakkeen sivun

Lisätiedot

Tilinpäätöspaneeli. Aineistokuvaus

Tilinpäätöspaneeli. Aineistokuvaus Aineistokuvaus Tilinpäätöspaneeli Sisältökuvaus Tilinpäätöspaneeli (1986-2011) on tutkimuskäyttöön tarkoitettu tilinpäätösaikasarja, joka sisältää tutkimuskäytön kannalta olennaisimmat yritysten tuloslaskelman

Lisätiedot

Luottokanta 2009, 2. neljännes

Luottokanta 2009, 2. neljännes Rahoitus ja vakuutus 2009 Luottokanta 2009, 2. neljännes Antolainauskanta 206 miljardia kesäkuun lopussa Kotimaisten rahoitus- ja vakuutuslaitosten, valtion ja sosiaaliturvarahastojen myöntämien antolainojen

Lisätiedot

Luottokanta 2009, 4. neljännes

Luottokanta 2009, 4. neljännes Rahoitus ja vakuutus 2010 Luottokanta 2009, 4. neljännes Kotitalouksien luottokanta 98 miljardia vuoden 2009 lopussa Kotimaisten rahoitus- ja vakuutuslaitosten, valtion ja sosiaaliturvarahastojen kotitalouksille

Lisätiedot

Yritysrekisterin vuositilasto 2010

Yritysrekisterin vuositilasto 2010 Yritykset 2011 Yritysrekisterin vuositilasto 2010 Yritysten määrä ja henkilöstö väheni, mutta liikevaihto kasvoi vuonna 2010 Suomessa toimi Tilastokeskuksen yritysrekisterin mukaan 318 951 yritystä vuonna

Lisätiedot

Aineistokuvaus. *1. Jätetään osakkuusyritykset pois; data koe; set konsernit9512; if jasenlaji in (1,2,6); run;

Aineistokuvaus. *1. Jätetään osakkuusyritykset pois; data koe; set konsernit9512; if jasenlaji in (1,2,6); run; Aineistokuvaus Konsernit Sisältökuvaus Konsernirekisterin tiedoista on muodostettu tutkimuskäyttöön yhtenäinen aikasarja vuosille 1995, 1997-2012. Aineisto sisältää konsernitason tietoja konsernin rakenteesta

Lisätiedot

1.2.0. Luokittelutekijät, määritelmät ja ohjeet

1.2.0. Luokittelutekijät, määritelmät ja ohjeet 1.7.2003-1.0.0. LUOKITUKSET JA MÄÄRITELMÄT Yleistä 1.1.0. Luokitusluettelo 1.2.0. Luokittelutekijät, määritelmät ja ohjeet 1.3.0. Täydennysohjeita TK/RM/RV40K/Luokitustietokanta;2000 1.7.2003 1.7.2003-1.0.0.

Lisätiedot

Aluetilinpito 2008. Kanta-Häme talouskasvun kärjessä 2008

Aluetilinpito 2008. Kanta-Häme talouskasvun kärjessä 2008 Kansantalous 2010 Aluetilinpito 2008 Kanta-Häme talouskasvun kärjessä 2008 Kanta-Häme ei viime vuosina ole yleensä esiintynyt kasvulukujen kärkipaikoilla alueellisen BKT:n mittauksissa. Maakunnan hyvä

Lisätiedot

Tullin ulkomaankauppa hyödykkeittäin

Tullin ulkomaankauppa hyödykkeittäin Aineistokuvaus Tullin ulkomaankauppa hyödykkeittäin Sisältökuvaus Tullin ulkomaankauppa hyödykkeittäin sisältää tavaranimikkeittäin tiedot Tullin ulkomaankauppatilaston viennistä ja tuonnista yrityksittäin

Lisätiedot

Teollisuuden tilinpäätöstilasto 2012

Teollisuuden tilinpäätöstilasto 2012 Yritykset 2014 Teollisuuden tilinpäätöstilasto 2012 Tehdasteollisuuden kokonaispääoman tuotto supistui vuonna 2012 Tehdasteollisuuden heikko kannattavuus heijastui myös kokonaispääoman tuottoon, joka oli

Lisätiedot