Hoitotyön n tulevaisuuden skenaariot kehittämisty. mistyön. TtT,, yliopettaja Annikki Jauhiainen Savonia-ammattikorkeakoulu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hoitotyön n tulevaisuuden skenaariot kehittämisty. mistyön. TtT,, yliopettaja Annikki Jauhiainen Savonia-ammattikorkeakoulu"

Transkriptio

1 Hoitotyön n tulevaisuuden skenaariot kehittämisty mistyön lähtökohtana TtT,, yliopettaja Annikki Jauhiainen Savonia-ammattikorkeakoulu ammattikorkeakoulu Professori Kaija Saranto & Professori Kerttu Tossavainen, Kuopion yliopisto t

2 Esityksen tarkoitus ja sisält ltö Tutkimus jonka tarkoituksena oli selvittää ää, millaisia näkemyksin kemyksiä terveydenhuollon ja tietotekniikan ammattilaisilla sekä potilailla oli tieto- ja viestintätekniikan tekniikan käytk ytöstä tulevaisuuden hoitotyöss ssä vuonna 2010 Esimerkkejä nykyisestä tieto- ja viestintätekniikan tekniikan käytöstä ja tutkimuksista Tutkimuksen toteuttaminen Tieto- ja viestintätekniikan tekniikan käyttk yttöalueet Tulevaisuuden hoitotyön n skenaariot Johtopää äätökset ja suositukset Tossavainen 2

3 Esimerkkejä ja tutkimuksia tieto- ja viestintätekniikan tekniikan käytk ytöstä hoitotyöss ssä Hoitotyön n kirjaaminen Päätöksenteko-ohjelmat ohjelmat hoitajan ja potilaan avuksi Videoneuvotteluina toteutetut hoitoneuvottelut, konsultaatiot ja potilaan ohjaaminen Multimediapohjaiset ohjelmat sairauden hoidon ja seurannan tueksi Verkkopalvelut ohjaukseen ja tiedonvälitykseen Tossavainen 3

4 Tutkimusongelmat Miten tieto- ja viestintätekniikkaa tekniikkaa käytetk ytetään hoitotyöss ssä tulevaisuudessa vuonna 2010? Mikä on asiantuntijoiden yksimielisyys tieto- ja viestintätekniikan tekniikan käytk ytöstä hoitotyöss ssä tulevaisuudessa vuonna 2010? Mitkä ovat asiantuntijoiden näkemysten n perusteella syntyvät t tieto- ja viestintätekniikan tekniikan käytön n skenaariot tulevaisuudessa vuonna 2010? Tossavainen 4

5 Tutkimuksen toteuttaminen - 1 Tulevaisuudentutkimuksen periaatteet ja lähtökohdat Asiantuntijaryhmä (N=81) terveydenhuollon käytk ytännön, n, hallinnon, koulutuksen, tutkimuksen ja kehittämisen ammattilaiset tietotekniikan ammattilaiset potilaat Kvalitatiiviset ja kvantitatiiviset menetelmät Tossavainen 5

6 Tutkimuksen toteuttaminen delfikierros avoin kysely sähks hköpostitse/postitse sisäll llön n analyysi tieto- ja viestintätekniikan tekniikan käyttk yttöalueet 2. delfikierros strukturoitu kysely ensimmäisen isen kierroksen tuloksista todennäköisyyden ja toivottavuuden tarkastelu tilastolliset analyysit yksimielisyyden tarkastelu 3. delfikierros strukturoitu kysely, toisella kierroksella erimielisiksi jääj ääneet tilastolliset analyysit yksimielisyys, pysyvyys, ryhmien väliset erot Tossavainen 6

7 Tieto- ja viestintätekniikan tekniikan käytk ytön alueet hoitotyöss ssä vuonna 2010 Käyttäjäystävällinen tekniikka Tieto- ja viestintätekniikan käytön edellytykset Tieto- ja viestintätekniikan käyttöä mahdollistavat tekijät Asiakaskeskeisyys Hoitotyön toteuttaminen Hoitotyön kehittäminen Perustelut tieto- ja viestintätekniikan käytölle Tieto- ja viestintätekniikan käyttö inhimillisen toiminnan tukena Tossavainen 7

8 Tieto- ja viestintätekniikan tekniikan käytk ytön skenaariot Hoitotyön n tiedonhallinta ja kehittäminen vastaajat uskoivat skenaarion mukaisen toiminnan toteutuvan ja pit t sitä toivottavana Asiakasläht htöisyys ja itsehoito vastaajat pit t skenaarion näkemyksin kemyksiä toivottavina, mutta niiden todennäköisyydest isyydestä ei oltu yksimielisiä Tekniikka vai ihminen näkemysten todennäköisyydest isyydestä ja toivottavuudesta vastaajat e t olleet yksimielisiä,, mutta näkemyksin kemyksiä ei pidetty täysin t ei-toivottavinakaan tai epätodenn todennäköisinä Tossavainen 8

9 Hoitotyön n tiedonhallinta ja kehittäminen - 1 Tieto- ja viestintätekniikan tekniikan avulla tuetaan potilaan kokonaisvaltaista hoitoa Tietojärjestelm rjestelmät t mahdollistavat potilaan tietojen siirron eri organisaatioiden välillv lillä Langattomat, helposti mukana kuljetettavat laitteet helpottavat tietojen reaaliaikaista päivittämistä Hoitaja hakee uusinta tietoa erilaisista tietokannoista ohjauksen tueksi Tossavainen 9

10 Hoitotyön n tiedonhallinta ja kehittäminen - 2 Tieto- ja viestintätekniikkaa tekniikkaa käytetk ytetään n potilaan ohjauksessa, hoitotyön n kirjaamisessa ja palautteissa eri organisaatioiden välillv lillä Potilas hyödynt dyntää tietoverkkoja itsehoidossaan esimerkiksi sairauden seurannassa Potilaan apuna matkapuhelin, sähks hköposti tai sairauden hoitoon ja seurantaan kehitetty ohjelma Potilas lähettl hettää seurantatietoja omahoitajalleen ja saa tältt ltä palautetta ja ohjeita Tossavainen 10

11 Asiakasläht htöisyys ja itsehoito - 1 Skenaario kuvaa tulevaisuuden hoitotyön n uusia mahdollisuuksia ja korostaa potilaiden ja asiakkaiden asiakasläht htöistä toimintaa Hoitajalla on käytk ytössään n sähks hköinen työpöyt ytä,, johon on koottu keskeiset hoito-ohjeet, ohjeet, tiedonhakukanavat, erilaisia yhteystietoja sekä potilastiedot Hoitajan toiminta perustuu tutkittuun tietoon Hoitaja hyödynt dyntää potilaan hoitamisessa parhaat käytännöt -tietopankkeja ja pääp äätöksenteko- ohjelmia Tossavainen 11

12 Asiakasläht htöisyys ja itsehoito - 2 Potilas hakee tietoa palveluista, hoito-ohjeita ohjeita ja vertaisia tietoverkkojen välityksellv lityksellä ja on yhteyksissä hoitajaan etäpoliklinikalle Terveyden edistämisess misessä käytetään vuorovaikutteisia ohjelmia Potilaan kotihoitoa tuetaan etäseurantalaitteiden ja videoneuvottelun avulla Tieto- ja viestintätekniikka tekniikka mahdollistaa potilaan käyttöön n vaihtoehtoisia palveluja ja vapauttaa hoitajan aikaa inhimilliseen vuorovaikutukseen potilaan kanssa Tossavainen 12

13 Tekniikka vai ihminen Skenaario muodostui teknisistä ja asiakasläht htöisistä näkemyksistä Jokaisella hoitajalla on käytk ytössään n helposti mukana kuljetettava tietokone Potilaan paikannuksessa käytetk ytetään n potilaaseen kiinnitettävi viä paikantimia Hoitotyöss ssä on apuna hoitorobotteja Potilaiden käytk ytössä ohjelmia, joiden avulla voi vertailla ja valita hoitomuotoja Potilas kirjaa voinnistaan sähks hköiseen potilaskertomukseen Tossavainen 13

14 Johtopää äätöksiä ja suosituksia Skenaariot kuvastavat erilaisia arvoläht htökohtia ja hahmottavat tulevaisuuden hoitotyöntekij ntekijän n ja potilaan toimintaa ja siihen vaikuttavia tekijöit itä Skenaariot toimivat kehittämisty mistyön n lähtl htökohtana terveydenhuollon ja koulutusorganisaatioiden yhteistyö visio ja suunnitelma tieto- ja viestintätekniikan tekniikan hyödynt dyntämisestä hoitotyöss ssä hoitotyön n menetelmien ja palvelujen kehittäminen henkilöst stön n osaamisen kehittäminen huomioitava potilaan tietoyhteiskuntavalmiudet Tossavainen 14

15 Tieto- ja viestintätekniikan käytön tavoitteena on muuttaa hoitotyötä siten, että hoitotyöntekijän on mahdollista kohdentaa toimintaansa inhimilliseen vuorovaikutukseen potilaan kanssa! Tossavainen 15

16 Tossavainen 16

TERVEYDENHUOLLON VERKKOPALVELUN TARJOAMA TIETO JA SEN VAIKUTUKSET Asiakkaiden ja henkilökunnan näkökulmat

TERVEYDENHUOLLON VERKKOPALVELUN TARJOAMA TIETO JA SEN VAIKUTUKSET Asiakkaiden ja henkilökunnan näkökulmat TERVEYDENHUOLLON VERKKOPALVELUN TARJOAMA TIETO JA SEN VAIKUTUKSET Asiakkaiden ja henkilökunnan näkökulmat Virpi Jylhä Pro gradu tutkielma Kuopion yliopisto Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Terveyshallinnon

Lisätiedot

Anneli Pohjola, Aino Kääriäinen ja Sirpa Kuusisto-Niemi Sosiaalityön, tiedon ja teknologian kohtaamisia

Anneli Pohjola, Aino Kääriäinen ja Sirpa Kuusisto-Niemi Sosiaalityön, tiedon ja teknologian kohtaamisia Sosiaalityön, tiedon ja teknologian kohtaamisia Anneli Pohjola, Aino Kääriäinen ja Sirpa Kuusisto-Niemi Sosiaalityön, tiedon ja teknologian kohtaamisia Yhteiskunnallista kehitystä on totuttu tarkastelemaan

Lisätiedot

Vakavien vaaratapahtumien tutkinta. Opas sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioille

Vakavien vaaratapahtumien tutkinta. Opas sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioille Opas sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioille Kustantaja: Suomen Potilasturvallisuusyhdistys ry www.potilasturvallisuusyhdistys.fi Toimituskunta: Haavisto E, Helovuo A, Kinnunen M, Peltomaa K. 2012

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA

PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA Työryhmän raportti 21.4.2005 Moniste 7/2005 Opetushallitus

Lisätiedot

4/2002. Sonja Valjus. Virtual Mobility in Reality Selvitys tieto- ja viestintätekniikan käytöstä Leonardo da Vinciliikkuvuushankkeissa

4/2002. Sonja Valjus. Virtual Mobility in Reality Selvitys tieto- ja viestintätekniikan käytöstä Leonardo da Vinciliikkuvuushankkeissa 4/2002 Sonja Valjus Virtual Mobility in Reality Selvitys tieto- ja viestintätekniikan käytöstä Leonardo da Vinciliikkuvuushankkeissa /1 /2 Kansainvälisen henkilövaihdon keskus CIMO CIMO Publications 4/2002

Lisätiedot

KIRJAAMINEN HOITOTYÖSSÄ - OHJEITA HOITOTYÖNTEKIJÖILLE

KIRJAAMINEN HOITOTYÖSSÄ - OHJEITA HOITOTYÖNTEKIJÖILLE KIRJAAMINEN HOITOTYÖSSÄ - OHJEITA HOITOTYÖNTEKIJÖILLE Riikka Loikkanen Opinnäytetyö, kevät 2003 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Pieksämäen yksikkö Diakoninen sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan koulutusohjelma

Lisätiedot

Ikäihmisten hoito- ja palvelusuunnitelma

Ikäihmisten hoito- ja palvelusuunnitelma Eeva Päivärinta, Riitta Haverinen Ikäihmisten hoito- ja palvelusuunnitelma Opas työntekijöille ja palveluista vastaaville Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Oppaan valmistelu- ja kirjoittajaryhmä:

Lisätiedot

Kansallisen sähköisen potilaskertomuksen vakioidut tietosisällöt

Kansallisen sähköisen potilaskertomuksen vakioidut tietosisällöt Kansallisen sähköisen potilaskertomuksen vakioidut tietosisällöt Opas ydintietojen, otsikoiden ja näkymien sekä erikoisala ja toimintokohtaisten rakenteisten tietojen toteuttaminen sähköisessä potilaskertomuksessa

Lisätiedot

Teknologian käyttö matematiikan oppitunnilla yläkoulussa ja lukiossa. Senja Roivas

Teknologian käyttö matematiikan oppitunnilla yläkoulussa ja lukiossa. Senja Roivas Teknologian käyttö matematiikan oppitunnilla yläkoulussa ja lukiossa Senja Roivas Pro gradu -tutkielma Itä-Suomen yliopisto Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta Fysiikan ja matematiikan laitos

Lisätiedot

AIKUISPOTILAAN KIRURGISEN TOIMENPITEEN JÄLKEISEN LYHYTKESTOISEN KIVUN HOITOTYÖ

AIKUISPOTILAAN KIRURGISEN TOIMENPITEEN JÄLKEISEN LYHYTKESTOISEN KIVUN HOITOTYÖ 19.2.2013 AIKUISPOTILAAN KIRURGISEN TOIMENPITEEN JÄLKEISEN LYHYTKESTOISEN KIVUN HOITOTYÖ - Hoitotyön suositus SUOSITUKSEN KIRJOITTAJAT Salanterä Sanna, TtT, professori, Turun yliopisto, Hoitotieteen laitos

Lisätiedot

KusTAnTAJA: suomalainen Lääkäriseura Duodecim KIRJOITTAJAT: Paula Vainiomäki, Arja Helin salmivaara, Doris Holmberg Marttila, Päivi Meriranta, Markku

KusTAnTAJA: suomalainen Lääkäriseura Duodecim KIRJOITTAJAT: Paula Vainiomäki, Arja Helin salmivaara, Doris Holmberg Marttila, Päivi Meriranta, Markku Kuva: istockphoto KusTAnTAJA: suomalainen Lääkäriseura Duodecim KIRJOITTAJAT: Paula Vainiomäki, Arja Helin salmivaara, Doris Holmberg Marttila, Päivi Meriranta, Markku Timonen KIeLenTARKIsTus: niko Haarala

Lisätiedot

Inklusiivisen arvioinnin yleisiä tunnusmerkkejä

Inklusiivisen arvioinnin yleisiä tunnusmerkkejä ARVIOINTI INKLUSIIVISISSA OPPIMISYMPÄRISTÖISSÄ FI Inklusiivisen arvioinnin yleisiä tunnusmerkkejä Esipuhe Inklusiivinen arviointi on arviointia yleisopetuksen oppimisympäristössä tavalla, jossa periaatteet

Lisätiedot

Päiväkodin ja lastenneuvolan moniammatillinen yhteistyö Espoossa

Päiväkodin ja lastenneuvolan moniammatillinen yhteistyö Espoossa Päiväkodin ja lastenneuvolan moniammatillinen yhteistyö Espoossa Korolainen Marica 2008 Otaniemi Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Otaniemi Etelä-Karjalan ammattikorkeakoulu Imatra Päiväkodin ja lastenneuvolan

Lisätiedot

SÄHKÖISEN RAKENTEISEN HOITOKERTOMUK- SEN KÄYTTÖÖNOTTOKOKEMUKSIA ETELÄ- KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRIN KO- TIHOIDOSSA

SÄHKÖISEN RAKENTEISEN HOITOKERTOMUK- SEN KÄYTTÖÖNOTTOKOKEMUKSIA ETELÄ- KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRIN KO- TIHOIDOSSA Saimaan ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysala, Lappeenranta Terveyden edistämisen koulutusohjelma Ylempi ammattikorkeakoulututkinto Välimäki Merja SÄHKÖISEN RAKENTEISEN HOITOKERTOMUK- SEN KÄYTTÖÖNOTTOKOKEMUKSIA

Lisätiedot

Potilaan hyvä hoito Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä

Potilaan hyvä hoito Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä 1 (40) Potilaan hyvä hoito Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä Ihmisen terveyden tähden 2 (40) Sisällys 1 Johdanto... 4 2 Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin strategia hyvän hoidon tukena... 5 2.1 Hyvä

Lisätiedot

Inkontinenssin hyvien toiminta- ja hoitokäytäntöjen arviointi ja kehittäminen

Inkontinenssin hyvien toiminta- ja hoitokäytäntöjen arviointi ja kehittäminen OIVA HOIVA -MALLI Inkontinenssin hyvien toiminta- ja hoitokäytäntöjen arviointi ja kehittäminen 1 Taustaa Oiva hoiva -mallista Oiva hoiva -mallin avulla määritetään perusteet inkontinenssin hyvien toiminta-

Lisätiedot

Marja-Liisa Vesterinen fil. toht. (aikuiskasvatus), kauppatiet.lis.

Marja-Liisa Vesterinen fil. toht. (aikuiskasvatus), kauppatiet.lis. Marja-Liisa Vesterinen fil. toht. (aikuiskasvatus), kauppatiet.lis. RESEPTIHOITAJA NOPEUTTAA PALVELUA - tutkimus rajatun lääkkeenmääräämisoikeuden saaneiden hoitajien tehtävistä, työnjaosta lääkäreiden

Lisätiedot

Tammelan omaehtoinen kehittäminen

Tammelan omaehtoinen kehittäminen Tammelan omaehtoinen kehittäminen Tammelan kunta / Maaseututoimi Kyläyhdistykset Tammelan kylät ry hallitus -maaseutuasiamies sihteerinä Vapaaajanasukkaat Tammelan muut yhdistykset Tammelan kylät t ry

Lisätiedot

Vantaalaisen hyvä mieli hanke 2013 2014 Loppuraportti

Vantaalaisen hyvä mieli hanke 2013 2014 Loppuraportti Vantaalaisen hyvä mieli hanke 2013 2014 Loppuraportti Vantaan kaupunki, mielenterveyspalvelut Mielen avain -hanke Milla Bergman Pihla Markkanen Hannu Ylönen Lauri Kuosmanen Marraskuu 2014 1 Sisällys 1.

Lisätiedot

Ennakointidialogit perhekuntoutuksessa I osa. Asiakkaiden kokemuksia Tulevaisuuden muistelu- ja seurantapalavereista. Niina Remsu (toim.

Ennakointidialogit perhekuntoutuksessa I osa. Asiakkaiden kokemuksia Tulevaisuuden muistelu- ja seurantapalavereista. Niina Remsu (toim. Ennakointidialogit perhekuntoutuksessa I osa Asiakkaiden kokemuksia Tulevaisuuden muistelu- ja seurantapalavereista Niina Remsu (toim.) MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITON LASTEN JA NUORTEN KUNTOUTUSSÄÄTIÖ

Lisätiedot

Asiakaslähtöisen sähköpyörätuolien ja - mopojen käytön seurannan tekijät

Asiakaslähtöisen sähköpyörätuolien ja - mopojen käytön seurannan tekijät Pia Yli-Kankahila Asiakaslähtöisen sähköpyörätuolien ja - mopojen käytön seurannan tekijät Metropolia Ammattikorkeakoulu Fysioterapeutti YAMK Kuntoutuksen koulutusohjelma Opinnäytetyö 28.1.2013 Tiivistelmä

Lisätiedot

sosiaalipalvelujen Concept Crystal malli sisältää13 keskeistä ydinkäsitettä, jotka nostavat esiin olennaisimmat toisiaan.

sosiaalipalvelujen Concept Crystal malli sisältää13 keskeistä ydinkäsitettä, jotka nostavat esiin olennaisimmat toisiaan. Asiakaslähtöiset ja vaikuttavat sosiaalipalvelut kuva: morquefile.com Sosiaalihuollon kontekstia. Käsitemalli käsitemalli kuvaa koostuu sosiaalipalvelujen kahdesta eri esitystavasta, kokonaisuutta jotka

Lisätiedot

MALLI KUNTOUTTAVASTA LYHYTAIKAISHOIDOSTA KÄYTTÄJÄN OPAS

MALLI KUNTOUTTAVASTA LYHYTAIKAISHOIDOSTA KÄYTTÄJÄN OPAS MALLI KUNTOUTTAVASTA LYHYTAIKAISHOIDOSTA KÄYTTÄJÄN OPAS SAMPO -HANKE Samalla polulla -voimavaroja lyhytaikaishoidosta 2007 2010 1 Sisällys 1. JOHDANTO... 2 2. KUNTOUTTAVAN LYHYAIKAISHOIDON MALLI... 2 2.1

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SOTE 2020

KESKI-SUOMEN SOTE 2020 HANKESUUNNITELMA KASTE II -OHJELMAAN KESKI-SUOMEN SOTE 2020 Keski-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelukonsepti 30.9.2013 SISÄLLYS 1 HANKKEEN TAUSTA JA TARVE 4 1.1 Keski-Suomessa tehty sosiaali-

Lisätiedot

opiskelijan arvioijana

opiskelijan arvioijana Työpaikkaohjaaja opiskelijan arvioijana Heljä Hätönen www.ohjaan.fi Tämän teoksen kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, muut. 712/96) ja valokuvalain (495/6, muut. 446/95) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

Vähemmällä voimalla lisää vääntöä

Vähemmällä voimalla lisää vääntöä Vähemmällä voimalla lisää vääntöä Asiantuntijaehdotus Päijät-Hämeen terveydenhuoltopiirin palvelujen järjestäminen Outi Elonheimo, Mats Brommels ja Martti Kekomäki 2005 Helsinki 2005 ISBN 952-5564-07-X

Lisätiedot

Tule tule hyvä tieto! Jyväskylän kirjastojen ja kaupungin opetuspalvelujen suunnitelma informaatiolukutaidon edistämisestä

Tule tule hyvä tieto! Jyväskylän kirjastojen ja kaupungin opetuspalvelujen suunnitelma informaatiolukutaidon edistämisestä Tule tule hyvä tieto! Jyväskylän kirjastojen ja kaupungin opetuspalvelujen suunnitelma informaatiolukutaidon edistämisestä Katja Virolainen Jyväskylän kaupunginkirjasto - Keski-Suomen maakuntakirjasto

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikka erityisopetuksessa tulevaisuudennäkymiä linjauksia, käytäntöä sekä tutkimusta ja kehitystä varten

Tieto- ja viestintätekniikka erityisopetuksessa tulevaisuudennäkymiä linjauksia, käytäntöä sekä tutkimusta ja kehitystä varten Tieto- ja viestintätekniikka erityisopetuksessa tulevaisuudennäkymiä linjauksia, käytäntöä sekä tutkimusta ja kehitystä varten Portugalin opetusministeriö ja Euroopan erityisopetuksen kehittämiskeskus

Lisätiedot

Virheistä oppimisen esteet ja mahdollistajat organisaatiossa

Virheistä oppimisen esteet ja mahdollistajat organisaatiossa MARINA KINNUNEN Virheistä oppimisen esteet ja mahdollistajat organisaatiossa ACTA WASAENSIA NO 230 LIIKETALOUSTIEDE 94 JOHTAMINEN JA ORGANISAATIOT UNIVERSITAS WASAENSIS 2010 Esitarkastajat Professori Pia

Lisätiedot

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA Pro gradu- tutkielma Terhi Törmänen 0233123 Kasvatustieteiden tiedekunta / Kasvatustiede Lapin yliopisto Syksy 2013 Sisältö 1. Johdanto... 1 2. Nuorisotyö,

Lisätiedot