Pelolla johtaminen - Pelon tarinoita työyhteis

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pelolla johtaminen - Pelon tarinoita työyhteis"

Transkriptio

1 Pelolla johtaminen - Pelon tarinoita työyhteis yhteisöistä SA Johtajuus, valta ja pelko LEAR Prof. Marja Eriksson FT Jaana Parviainen ( ) YT Anne Koski ( ) FM Jari Luomanen ( ) KTT Sinikka Pesonen ( )

2 Esityksen rakenne Taustaa Pelko ja asiantuntijaorganisaatioiden johtaminen Pelon tarinoita työyhteis yhteisöistä: TSR-raportin tuloksia

3 Pelolla johtamisen esiinnousu Irtisanomisbuumi suomalaisyrityksissä alkaen syksyllä 2003 jatkuen 2009/2010 Pelottavat irtisanottuja, lomautettuja ja jäljelle jääj ääneitä,, mutta myös s irtisanojia LEAR: Millaisilla tavoilla pelko ilmenee työyhteis yhteisöissä Mitä merkityksiä ja rooleja pelko, pelottelu, turvattomuus ja ahdistus saa työyhteis yhteisöissä

4 Pelolla johtaminen työyhteis yhteisöissä Arkaluonteisuus mitä termejä käytetään? Seuraukset negatiiviset, positiiviset Miten saada käytk ytössä olleet/olevat vallan muodot näkyviksi? n Yhteys työpaikkakiusaamiseen, huonoon ja väkivaltaiseen v johtamiseen ja organisaatiokäytt yttäytymiseen ytymiseen?

5 Pelko tutkimuskohteena Pelko stimuloi (vaara ja riskinotto), pelko lamauttaa, pelko suuntaa havaintoja ja toimintaa Tunteiden huomioiminen työyhteis yhteisöissä Pelko yksilöpsykologisena tunteena ja organisaation ilmapiirinä Pelko ja asiantuntijaorganisaatiot Pelko ja työyhteis yhteisön moraalinen sopimus

6 Pelolla johtamisen muodot 1. Machiavellismi: Suora uhkailu, pelottelu ja kiristys 2. Epäpätev tevä (huono) johtaminen: Välinpitämättömyys, harkitsemattomuus, epämää ääräisyys, roolien epäselvyys 3. Pelon politiikka: a) Irtisanomiset tai uudet kontrollikeinot b) Uhkakuvien käyttk yttäminen c) Median rooli

7 Onko pelolla johtaminen tuloksellista? Pelolla johdettu yritys pysähtyy ja/tai taantuu Pelko estää avoimuutta ja vaikeuttaa yhteistyötä Innovatiivisuus heikkenee

8 Pelkää äämisestä Sinun ongelmasi, Pancho on siinä ä,, Don Quijote sanoi, että olet niin peloissasi ettet voi kuulla ja nähdn hdä selvästi; sti; eräs pelon seurauksia on näet n se, että se harhauttaa aistit ja saa asiat näyttämään n toiselta kuin ne ovat. (Cervantes 1605)

9 Asiantuntijaidentiteetit ja -organisaatiot Asiantuntijaorganisaation tunnusmerkkejä: Hajautettu organisaatio Asiantuntijaryhmien autonominen työ Työ ongelmaratkaisukeskeistä Suorittaminen ja kontrolli asiakaskohtaamisissa Sitoutuminen asiantuntija/ammattiyhteisöö öön n ja työyhteis yhteisöön

10 Asiantuntijaidentiteetit ja -organisaatiot Miten asiantuntijoita voi johtaa? tiedon jakaminen verkostoituminen yhteistyö ja kollektiivinen tiedonrakennus

11 Pelolla johtamisen käytk ytännöt Kramer, 2005, johtajan persoona: Aggressiivinen, uhkaava, menettää helposti malttinsa Käyttävääää hyväkseen työntekij ntekijöiden iden heikkouksia osoittaakseen oman voimansa Ei kerro pääp äätöksistään n > alaiset arvailevat Ristiriitaisia tietoja > voi johtaa alaisten paranoidisuuteen Hyökk kkää faktoilla, halvaannuttaa muut yksityiskohtaisella tiedolla, joka ei välttv lttämättä oikeaa

12 Pelko tarina-aineistossa aineistossa Jari Luomanen (2009): Fear and intimidation at work 101 tarinaa pelosta työyhteis yhteisöissä (www.panoptika.fi)

13 Panoptika Avoin internetalusta, auki syksy 2008 kevät t 2009 Anonymiteetti, mutta tutkijoilla lisäkysymysten mahdollisuus Kirjoittajat pääp ääosin asiantuntijaorganisaatioissa työskentelevi skenteleviä naisia (melkein 80%) Melkein puolet pääp ääkaupunkiseudulta Johto- ja toimihenkilöteht tehtävät, t, terveydenhoito, IT- ala, tutkimusala Kertomuksia mm. narsistisista esimiehistä ja ahdistavista organisaatiokäyt ytännöistä

14 Aineiston analyysitapa Laadullinen tutkimusote Narratiiviset ja diskurssianalyyttiset tutkimusmetodit Kirjoittajien antamat merkitykset Yksittäiset iset kertomukset heijastavat laajempaa kulttuurista kontekstiaan

15 TSR raportin tuloksia Kolmen tyyppisiä juonirakenteita: selviytyjä, lannistuja, tarkkailija Pelon ulottuvuudet; pelko liittyy työyhteis yhteisöissä: vuorovaikutussuhteisiin, tulevaisuuden odotuksiin, työihanteiden toteutumismahdollisuuksiin, omaan panokseen ja sen arvostukseen, toimijuuteen, terveyteen ja hyvinvointiin Hyvän n työel elämän n arvopohja ja tulkinta hyvän/siedett n/siedettävän n johtajuuden vihreästä vyöhykkeest hykkeestä

16 Juonirakenteet: Selviytyjä Normaali lähtötilanne tilanne -> > häirih iriö/pelko -> tilanteen arviointi -> > toimenpiteet tilanteen tasapainottamiseksi -> > autonomia ja tasapaino saavutetaan -> > pelko poistuu -> työntekij ntekijän n toimijuus säilyy/vahvistuus

17 Juonirakenteet: Lannistuja Normaali lähtötilanne tilanne -> > häirih iriö/pelko -> terveydellisiä oireita, uupumusta -> luovuttaminen -> > mukautuminen (katkeroituminen, poistuminen työel elämästä)

18 Juonirakenteet: Tarkkailija Ahdistava lähtl htötilanne tilanne (kertojalla ja/tai muilla) -> > kertoja pärjp rjää,, mutta näkee n kuinka muut kärsivk rsivät -> > asemoi itsensä tilanteelle immuuniksi -> > pohdintaa mitä tilanteelle voisi tehdä,, miten auttaa muita

19 Pelon ulottuvuudet Pelko liittyi tarinoissa: Vuorovaikutukseen Tulevaisuuteen: mitä tapahtuisi asemalle, maineelle, tuloille yms. jos ryhtyisi vastarintaan Työel elämän n sekä ammattieettisiin arvoihin Työ/ammatti /ammatti-identiteettiin, identiteettiin, integriteettiin Toimijuuden/autonomian menettämiseen miseen Hyvinvoinnin ja terveyden menettämiseen miseen

20 Hyvän n työel elämän n arvopohja Pelon kertomukset paljastavat seuraavien arvojen loukkaamisen työyhteis yhteisöissä: Tasa-arvoisuus arvoisuus Toisten kunnioitus Vapaus Rehellisyys Terveys Lain kunnioitus Fyysinen koskemattomuus Työn n tekeminen hyvin

21 Hyvän/siedett n/siedettävän n johtajuuden vihreä vyöhyke hyke Asemavaltaa voi käyttää,, ja sitä odotetaan, jos alaiset kokevat työel elämän n arvopohjaa noudatettavan Pelolla johtamisen juuret saavat voimansa työel elämän n arvopohjan murtumista

22 Yhteenvetoa/johtopää äätöksiä Aineistossa korostuu vahva työidentiteetti Paineita kestetää ään n jos työidentiteetti voi säilys ilyä Pelko syntyy murtumakohdissa, joissa työhön liittyvät t ihanteet rikkoutuvat Murtumia aiheuttavat ongelmallinen vuorovaikutus, sekä: työn n jatkuva uudelleen organisointi ja organisaation sisäiset iset valtakamppailut, kilpailun ja taloudellisen tehokkuuden korostaminen, joustavuuden vaatimus ja uudet kontrollin keinot

23 Mitä opimme? Vuorovaikutustaitojen kehittämisen merkitys kaikilla organisaatiotasoilla Avoimuutta ja rehellisyyttä korostavien organisaatiokäyt ytäntöjen merkitys Tie on yhtä tärkeä kuin pääp äämäärä ä

Työuupumuksen haaste, s. 8

Työuupumuksen haaste, s. 8 Johdon työnohjaajat ja mentorit ry I nro 1/2011 Työuupumuksen haaste, s. 8 Pääkirjoitus: Tunne itsesi ja johda rohkeasti, s. 2 Kestävään työhyvinvointiin, s. 6 Ihmisten keskellä yksin, s. 10 Vahvaksi työssä

Lisätiedot

TYÖSTÄ JOHTUVA STRESSI. Kuinka sitä voi hallita?

TYÖSTÄ JOHTUVA STRESSI. Kuinka sitä voi hallita? TYÖSTÄ JOHTUVA STRESSI Kuinka sitä voi hallita? Sisältö 1. Johdanto 2. Työstressi 2.1. Mitä stressi on? 2.2. Mikä aiheuttaa työstressiä? 2.3. Työstressin vaikutukset yksilöihin ja organisaatioihin 2.4.

Lisätiedot

ESIMIESVIESTINNÄN MERKITYS ALAISEN TYÖHYVINVOINNILLE VUOROVAIKUTUS MOTIVAATION JA SITOUTUMISEN EDISTÄJÄNÄ

ESIMIESVIESTINNÄN MERKITYS ALAISEN TYÖHYVINVOINNILLE VUOROVAIKUTUS MOTIVAATION JA SITOUTUMISEN EDISTÄJÄNÄ TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu ESIMIESVIESTINNÄN MERKITYS ALAISEN TYÖHYVINVOINNILLE VUOROVAIKUTUS MOTIVAATION JA SITOUTUMISEN EDISTÄJÄNÄ Yrityksen johtaminen Kandidaattitutkielma Marraskuu 2012

Lisätiedot

Miten motivoida ja johtaa asiantuntijoita?

Miten motivoida ja johtaa asiantuntijoita? SANI KAAJAS - HANNA NORDLUND - ELIISA TROBERG Sani Kaajas - Hanna Nordlund - Eliisa Troberg KTT Eliisa Troberg toimii Senior Advisorina verkostojen kehittämiseen ja osaamisen johtamiseen liittyvissä projekteissa

Lisätiedot

TYÖYHTEISÖVIESTINNÄN UUSI AGENDA

TYÖYHTEISÖVIESTINNÄN UUSI AGENDA Elisa Juholin TYÖYHTEISÖVIESTINNÄN UUSI AGENDA Työyhteisöviestintä TYVI 2010 Raportti II HAAGA-HELIA KEHITTÄMISRAPORTTEJA 1/2007 Elisa Juholin Työyhteisöviestinnän uusi agenda Työyhteisöviestintä TYVI

Lisätiedot

Outplacement keinona henkisen tasapainon palauttamiseen irtisanomisen jälkeen

Outplacement keinona henkisen tasapainon palauttamiseen irtisanomisen jälkeen Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Outplacement keinona henkisen tasapainon palauttamiseen irtisanomisen jälkeen Organisaatiot ja johtaminen Maisterin tutkinnon tutkielma Teemu Peltokallio 2013 Johtamisen

Lisätiedot

TAVOITTEENA OPPIVA ORGANISAATIO: Tutkimus aikuiskoulutusorganisaatiossa

TAVOITTEENA OPPIVA ORGANISAATIO: Tutkimus aikuiskoulutusorganisaatiossa TAVOITTEENA OPPIVA ORGANISAATIO: Tutkimus aikuiskoulutusorganisaatiossa Pro gradu tutkielma Heli Heiskanen Kauppatieteiden laitos Informaatioteknologian ja kauppatieteiden tiedekunta Kuopion yliopisto

Lisätiedot

Perusasioista pieniin ihmeisiin

Perusasioista pieniin ihmeisiin polemia Marja-Liisa Manka, Laura Bordi ja Kirsi Heikkilä-Tammi Perusasioista pieniin ihmeisiin kuntajohtamisen kuva KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ Perusasioista pieniin ihmeisiin kuntajohtamisen kuva

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2010 2014 HESTRA

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2010 2014 HESTRA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2010 2014 HESTRA 15.1.2010 2 (16) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA KÄYTETYT TERMIT JA LYHENTEET 3 JOHDANTO 5 1. HENKILÖSTÖSTRATEGIAN

Lisätiedot

TYÖYHTEISÖTAIDOT. sujuvuutta, tehokkuutta ja tulosta

TYÖYHTEISÖTAIDOT. sujuvuutta, tehokkuutta ja tulosta TYÖYHTEISÖTAIDOT sujuvuutta, tehokkuutta ja tulosta SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 3 2. TYÖYHTEISÖTAIDOT OSANA ORGANISAATIOTAITOJA 4 2.1 Esimiestaidot, alaistaidot - työyhteisötaidot 4 2.2 Pysyvä muutos

Lisätiedot

Työhyvinvoinnin uhkatekijät. Marina Toivonen

Työhyvinvoinnin uhkatekijät. Marina Toivonen Työhyvinvoinnin uhkatekijät Marina Toivonen Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma 2015 Tiivistelmä Päiväys Päiväys 2.3.2015 Tekijä Marina Toivonen Koulutusohjelma Liiketalous Opinnäytetyön otsikko

Lisätiedot

Työyhteisöviestinnällä hyvinvointia

Työyhteisöviestinnällä hyvinvointia Työyhteisöviestinnällä hyvinvointia Sisällys Uutta sisältöä työyhteisöviestintään...3 Työyhteisöviestintään uutta suuntaa...4 Enää ei riitä viestintä ylhäältä alaspäin...4 Työyhteisöviestintä tärkeä osa

Lisätiedot

Merja Heikkinen SISÄINEN YRITTÄJYYS TILAAJA-TUOTTAJAMALLIN LÄHIESIMIESTYÖSSÄ Pro gradu tutkielma Hallintotiede Kevät 2013

Merja Heikkinen SISÄINEN YRITTÄJYYS TILAAJA-TUOTTAJAMALLIN LÄHIESIMIESTYÖSSÄ Pro gradu tutkielma Hallintotiede Kevät 2013 Merja Heikkinen SISÄINEN YRITTÄJYYS TILAAJA-TUOTTAJAMALLIN LÄHIESIMIESTYÖSSÄ Pro gradu tutkielma Hallintotiede Kevät 2013 Lapin yliopisto, yhteiskuntatieteiden tiedekunta Työn nimi: Sisäinen yrittäjyys

Lisätiedot

Taiteesta työhyvinvointia?

Taiteesta työhyvinvointia? !"#$%&'()"%&'"'*+*( Taiteesta työhyvinvointia?,-$&./'0""1'.2(3"(/%.&./"'4%1%04.%#%1%40+1(156571+'06'008( 9&.(:&";%(21%14'+#-"(

Lisätiedot

Hakala Riitta, Jokela Laura, Karjalainen Anneli, Lipponen Tarja, Taavo Tarja. Länsi-Pohjan seudullinen työnohjausmalli

Hakala Riitta, Jokela Laura, Karjalainen Anneli, Lipponen Tarja, Taavo Tarja. Länsi-Pohjan seudullinen työnohjausmalli Hakala Riitta, Jokela Laura, Karjalainen Anneli, Lipponen Tarja, Taavo Tarja Länsi-Pohjan seudullinen työnohjausmalli 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto...2 2. Työssä jaksaminen...2 2.1 Työntekijään liittyvät

Lisätiedot

Toimiva työilmapiiri. Anestesiakurssi 2007, 8.-9.3.2007, Naantali. Marjut Joki

Toimiva työilmapiiri. Anestesiakurssi 2007, 8.-9.3.2007, Naantali. Marjut Joki Toimiva työilmapiiri Anestesiakurssi 2007, 8.-9.3.2007, Naantali Marjut Joki Työyhteisö olemassa jonkin tehtävän suorittamista varten pitää sisällään erilaisia rooleja jäsenet ovat vuorovaikutuksessa keskenään

Lisätiedot

Työhyvinvointi, organisaation menestys ja niiden yhdistäminen tietotyössä

Työhyvinvointi, organisaation menestys ja niiden yhdistäminen tietotyössä Suvi Vesa Työhyvinvointi, organisaation menestys ja niiden yhdistäminen tietotyössä Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö, Tampereen yliopisto Menestyvät organisaatiot ja työhyvinvointi tietointensiivisessä

Lisätiedot

Henkinen väkivalta ja johtaminen työyhteisössä

Henkinen väkivalta ja johtaminen työyhteisössä Henkinen väkivalta ja johtaminen työyhteisössä Diskurssianalyyttinen tutkimus työpaikkakiusaamisesta Tiina Tuulikki Lindholm Helsingin yliopisto Valtiotieteellinen tiedekunta Sosiaalipsykologia Pro gradu

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2012-2016 HESTRA

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2012-2016 HESTRA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2012-2016 HESTRA Viimeksi päivitetty 5.4.2012 2 (16) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA KÄYTETYT TERMIT JA LYHENTEET 3 JOHDANTO

Lisätiedot

Hyvinvointia työyhteisöön

Hyvinvointia työyhteisöön Marja-Liisa Manka, Maija-Leena Kaikkonen, Sanna Nuutinen Hyvinvointia työyhteisöön Eväitä kehittämistyön avuksi Hyvinvointia työyhteisöön eväitä kehittämistyön avuksi Lukijalle Sisällysluettelo SIVU Lukijalle

Lisätiedot

Tuula Mattila TULEE PUITUA JA KÄYTYÄ LÄPI NÄITÄ ASIOITA PALOESIMIESTEN TYÖNOHJAUSKOKEILU

Tuula Mattila TULEE PUITUA JA KÄYTYÄ LÄPI NÄITÄ ASIOITA PALOESIMIESTEN TYÖNOHJAUSKOKEILU Tuula Mattila TULEE PUITUA JA KÄYTYÄ LÄPI NÄITÄ ASIOITA PALOESIMIESTEN TYÖNOHJAUSKOKEILU Kuntoutuksen ohjauksen ja suunnittelun koulutusohjelma 2010 TULEE PUITUA JA KÄYTYÄ LÄPI NÄITÄ ASIOITA PALOESIMIESTEN

Lisätiedot

Kestävän johtajuuden mittaristo -opas. Askeleet muutokseen

Kestävän johtajuuden mittaristo -opas. Askeleet muutokseen Kestävän johtajuuden mittaristo -opas Askeleet muutokseen Sisältö 3 5 8 11 14 16 17 18 Alkusanat muutoksen hyödyt 1. Sitoutuminen: Visio ja strategia 2. Johtajuus: Johtamistavat 3. Käyttöönotto: Toimintatavat

Lisätiedot

LUOTTAMUKSEN RAKENTUMINEN SISÄISESSÄ ASIAKKUUDESSA

LUOTTAMUKSEN RAKENTUMINEN SISÄISESSÄ ASIAKKUUDESSA ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta LUOTTAMUKSEN RAKENTUMINEN SISÄISESSÄ ASIAKKUUDESSA - tapaustutkimus kaupan alan yrityksen kahdesta toimintayksiköstä Pro gradu -tutkielma

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI TASA-ARVO-OHJELMA YHDENVERTAISUUDEN TURVAAMISEKSI

SAVONLINNAN KAUPUNKI TASA-ARVO-OHJELMA YHDENVERTAISUUDEN TURVAAMISEKSI SAVONLINNAN KAUPUNKI TASA-ARVO-OHJELMA YHDENVERTAISUUDEN TURVAAMISEKSI 4.12.2013 Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Lainsäädäntö... 1 2.1 Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta 8.8.1986/609 sekä voimaan

Lisätiedot

Arja Vimpari ALHAALTA YLÖSPÄIN ETENEVÄ TYÖYHTEISÖVIESTINTÄ JA ALAISTAIDOT TYÖHYVINVOINNISSA Pro Gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2013

Arja Vimpari ALHAALTA YLÖSPÄIN ETENEVÄ TYÖYHTEISÖVIESTINTÄ JA ALAISTAIDOT TYÖHYVINVOINNISSA Pro Gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2013 Arja Vimpari ALHAALTA YLÖSPÄIN ETENEVÄ TYÖYHTEISÖVIESTINTÄ JA ALAISTAIDOT TYÖHYVINVOINNISSA Pro Gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2013 Lapin yliopisto, yhteiskuntatieteiden tiedekunta Työn nimi: Alhaalta

Lisätiedot

PEREHDYTYS TOTTA VAI TARUA? Susanna Honkaniemi ja Maija Kaappola

PEREHDYTYS TOTTA VAI TARUA? Susanna Honkaniemi ja Maija Kaappola PEREHDYTYS TOTTA VAI TARUA? Vastavalmistuneiden opettajien ja heidän rehtoreidensa kokemuksia perehdytyksestä Susanna Honkaniemi ja Maija Kaappola Kasvatustieteen Pro Gradu -tutkielma Syksy 2013 Opettajankoulutuslaitos

Lisätiedot

Karl-Magnus Spiik Ky 1 (5)

Karl-Magnus Spiik Ky 1 (5) Karl-Magnus Spiik Ky 1 (5) OY:N ILMAPIIRIMITTARIN TULOKSET YLEISTÄ Tämä kirjallinen arvio perustuu ilmapiirimittarin tuloksiin. Todellisuus on paljon muutakin ja asiat ovat moniulotteisempia. Yhteenvedosta

Lisätiedot

omistajan ja henkilöstön vuoropuhelu sitoutumista ja palkitsemista

omistajan ja henkilöstön vuoropuhelu sitoutumista ja palkitsemista 1 omistajan ja henkilöstön vuoropuhelu sitoutumista ja palkitsemista > L U K I J A L L E 2 lama ravistelee suomalaista yritysmaailmaa. juuri nyt on tärkeää tunnistaa ne keinot, joilla noustaan lamasta

Lisätiedot

KERIMÄKI. Kerimäen kunta TASA-ARVO-OHJELMA YHDENVERTAISUUDEN TURVAAMISEKSI. Liite kunnanhallituksen 14.02.2012 pöytäkirjaan 51 sivu 96

KERIMÄKI. Kerimäen kunta TASA-ARVO-OHJELMA YHDENVERTAISUUDEN TURVAAMISEKSI. Liite kunnanhallituksen 14.02.2012 pöytäkirjaan 51 sivu 96 Liite kunnanhallituksen 14.02.2012 pöytäkirjaan 51 sivu 96 KERIMÄKI Kerimäen kunta TASA-ARVO-OHJELMA YHDENVERTAISUUDEN TURVAAMISEKSI Työsuojelutoimikunta 12.12.2011 17 Kunnanhallitus 14.02.2012 51 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO. Taloustieteiden tiedekunta SYVÄJOHTAMINEN JA SEN TOIMIVUUS JA USKOTTAVUUS PALVELUYRITYKSEN JOHTAMISVÄLINEENÄ

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO. Taloustieteiden tiedekunta SYVÄJOHTAMINEN JA SEN TOIMIVUUS JA USKOTTAVUUS PALVELUYRITYKSEN JOHTAMISVÄLINEENÄ JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Taloustieteiden tiedekunta SYVÄJOHTAMINEN JA SEN TOIMIVUUS JA USKOTTAVUUS PALVELUYRITYKSEN JOHTAMISVÄLINEENÄ Johtaminen Pro - gradu - tutkielma Huhtikuu 2007 Laatija: Markku Pitkänen

Lisätiedot