QSR NVivo 8 laadullisten aineistojen analyysiohjelmisto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "QSR NVivo 8 laadullisten aineistojen analyysiohjelmisto"

Transkriptio

1 QSR NVivo 8 laadullisten aineistojen analyysiohjelmisto Metodifestivaalit, Jyväskyl skylän yliopisto Jari Luomanen Tampereen yliopisto

2 Käsiteltävät t asiat Lyhyt katsaus ohjelmatyyppeihin ja niiden historiaan Ohjelman rakenne Ohjelmiston ominaisuudet ja käyttk yttö Oma lähestymistapani l nykyisen tutkimusaineistoni analyysiin Pohditaan lähestymistapojen l ja tietokoneavusteisuuden yhteensovittamista

3 Ohjelmistojen kehitys Ensimmäiset iset sovellukset jo 1970-luvulla Kaupallisia tuotteita 1980-luvulla Erilaisten hakuominaisuuksien jälkeen j kehitettiin mahdollisuuksia koodaamiseen Uusimmissa ohjelmistoissa mahdollisuus erilaisten käsitteellisten k systeemien luomiseen ja hallinnointiin (esim. ATLAS/ti ja NVivo)

4 Laadullisen analyysin rakentuminen? Kysymys on tavoista määm ääritellä ja toteuttaa laadullisen aineiston analyysia Viimeksi kuluneiden muutamien vuosikymmenien aikana huomio kiinnittynyt erityisesti analyysin tekemiseen ja määm äärittelyyn Grounded theory,, tietokoneavusteinen analyysi, diskurssien tutkiminen Suhde tutkimusaineistoihin ja kieleen (puheeseen, tekstiin) vaihtelee

5 Laadullisen tutkimuksen tyyppejä Miten rakentaa analyysityötä helpottava ohjelmistotyökalu etenkin kun tapoja on hyvin runsaasti Voidaan erottaa hyvin lukuisia laadullisen tutkimuksen lajeja ja tyylisuuntia Hirsjärvi rvi et al (1997). Erottavat 43 tyyppiä. (Tutki ja kirjoita, Kirjayhtymä,, Helsinki) Tesch (1990) on jäsennellyt j laadullisen tutkimuksen erilaisia tyyppejä 26 kpl, jotka muodostavat neljä päätyyppiä

6 Metodologisia lähtl htökohtia Grounded theory on varsin strukturoitu lähestymistapa l laadullisen aineiston analyysiin Kritiikki deduktiivista tutkimusta ja yleistä teoriaa verifioivaa tutkimusta kohtaan Aineistoläht htöisyys, paikallisuus ja tapauskohtainen selittäminen vastauksena tähän t n kritiikkiin Osa laajempaa kvalitatiivisten menetelmien merkityksen kasvua Teos: : The Discovery of Grounded Theory Glaser & Strauss (1967)

7 Nvivo-ohjelmiston ohjelmiston rakenne NVivo sisält ltää edelleen kaksi pääp ääasiallista puolta: Dokumenttijärjestelm rjestelmä Koodausjärjestelm rjestelmä Näiden yhteydessä ovat lisäksi mm. attribuuttijärjestelm rjestelmä (casebook), jonka avulla esimerkiksi yksittäisiin isiin haastatteluihin tai muihin dokumentteihin voidaan liittää taustamuuttujia

8 Aineistot ja tulkinnat Koodausjärjestelmä Dokumenttijärjestelmä

9 Aineistot ja tulkinnat tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä Koodausjärjestelmä Dokumenttijärjestelmä Koodattuja aineisto- katkelmia

10 Aineistojen tyypit Nvivo-projektiin voi tuoda erilaisia aineistoja: Tekstit Kuvat ym. multimedia-aineistot aineistot WWW-aineistoja, linkkejä jne Lisäksi voidaan erottaa: Projektiin tuodut dokumentit Edustetut dokumentit (proxy( documents)

11 Hakutyökalut kalut Tekstihaut, attribuuttihaut, käsitteelliset k haut ja näiden n yhdistelmät NVivo-hakutyökalut Yksinkertaiset haut Relationaaliset haut Tekstihaku Assayscope * Attribuutti haku Noodihaku Boolean Proximity Intersection (AND) Difference (Less) Co-occurance (Near) Matrix Co-occurence Union (OR) Matrix intersection Sequence (Preceding) Matrix Sequence * Assay-työkalu on lähinnä apuväline hakujen teossa Negation (NOT) Matrix difference Inclusion (Surrounding) Matrix Inclusion (NVivo 2.0)

12 Entäpä käytettävyys? Tietokoneella työskentelyn ero perinteiseen analyysityöhön n verrattuna Intuitiivisuus Oppimisprosessi Päätetyöskentelyn luonne yleensä Ohjelmistojen käyttk yttämistä kannattaa miettiä itsekkää äästi panos- / tuotto näkökulmastan kulmasta Metodologinen osaaminen toki arvo sinäns nsä

13 Miten minä olen tehnyt? Suomen akatemian Valta Suomessa ohjelman Johtajuus, valta ja pelko hanke (lear.uta.fi( lear.uta.fi) Tarina-aineisto aineisto (online-tutkimusalusta) Alkuun narratiivisella tarkastelulla Aineistoon perehtyminen Tarinatypologia Eteenpäin kielen piirteisiin keskittyen: sosiaalisen konstruktionismin lähtökohtiin kiinnittyväll llä diskurssianalyysillä.

14 Selonteot ja maailma Voidaan ajatella, että puhe ts. selonteot ja maailma suhtautuvat toisiin niin, että: Pohjautuu MAAILMA (pikemminkin merkitykset, joilla maailmaa voidaan tarkastella. Kieli, kulttuuri, jaetut käytännöt) Muotoilee SELONTEOT (vuorovaikutus, konteksti, puheteot, positiot) Suonista (1999) mukaellen

15 Oma prosessi Aloitin tarinatyyppien hahmottamisella, kirjoitin juonirakennetiivistelmät memoiksi (muistioiksi) NVivon sisälle. Sitten koodasin erilaisia työel elämässä kuvailtuihin pelkoihin ja pelotteluun liittyviä kuvauksia. Kun oleelliset diskurssit alkoivat hahmottua, kohdistin runsaasti hakuja aineistoon eri menetelmin (omat luokitukset, sanahaut, tausta-attribuutit) attribuutit) löytl ytääkseni ja uudelleen lukeakseni relevantteja kohtia aineistosta. Aineiston hallinta ja siihen perehtyneisyys kasvavat jatkuvasti. mahdollinen uudelleenkoodaus. Aineiston monimuotoisuuden haltuunottoa.

16 Laadullinen analyysi Analyyttisten pohdintojen eteneminen Induktiivinen ajattelu Analyysiohjelmisto (Aineisto, Tulkinnat) Tutkija (Työhypoteesit, oletukset) Deduktiivinen ajattelu Sibertin ja Shellyn (1998) mukaan

17 Analyysi odottaa Tärkeintä on tunnistaa ja ymmärt rtää lähtökohdat, joihin on tutkimustaan kiinnittämäss ssä Millaisiin kysymyksiin haluan vastata? Millaisella menetelmäll llä voin vastata niihin? Missä määrin aineistoni sallii näihin n kysymyksiin vastaamisen Vasta sitten voi hyödynt dyntää analyysiohjelmistoa parhaalla mahdollisella tavalla. Ohjelma ei tee analyysiä,, se vain tarjoaa apuvälineit lineitä tulkintojen kirjaamiseksi & jäsentämiseksi ja aineiston hallitsemiseksi.

18 Analyysi odottaa Kun lähtl htökohdat ovat selkiytyneet, osaamme poimia sopivat elementit ohjelmistoista käyttöömme Ohjelmisto on kuin valtaisa työkalukauppa, josta pitää osata poimia ne omaan työhön n sopivat välineet Ei kannata vaikeuttaa omaa työtää ään n ahtamalla mukaan ihan kaikenlaisia työkaluja! Jos haluat istuttaa kukkasia, et välttv lttämättä tarvitse paineilmaporaa

19 Tutkimusprosessi: Tutkimuskysymykset ja -asetelma Aineiston ominaisuudet Lähestymistapa tulkintaan sekä teorian asema tutkimuksessa Raportointi Voisiko tietokone olla avuksi tässä prosessissa? Tietokoneavusteisuuden sovittaminen tämän n prosessin tarpeisiin Ohjelmistojen apuvälineet ja työkalut: Aineiston hallinta Taustatiedot koodaus Memot Hakutoiminnot Tulosten esitys jne jne

20 Tietokoneavusteinen laadullinen tutkimus Mahdollisia sudenkuoppia: Koodauskramppi: miljoona koodia Menetelmä hakusessa: : ohjelmasta sitä ei löydl ydä Tarpeeton kvantifioiminen Laadullinen tutkimus on luova ja kiehtova prosessi, mutta myös s työläs s ja hetkittäin in raskas anna ohjelmiston helpottaa sitä, äläkä vaikeuttaa!

21 Ohjelmistot verkossa; esimerkiksi: Demoversiot saatavilla

Koodaus. Koodaus ja memojen kirjoittaminen on kaiken laadullisen tutkimuksen perusta. Mutta miten koodaus oikein tapahtuu. Koodaus

Koodaus. Koodaus ja memojen kirjoittaminen on kaiken laadullisen tutkimuksen perusta. Mutta miten koodaus oikein tapahtuu. Koodaus Laadullisen aineiston analyysi ja memojen kirjoittaminen on kaiken laadullisen tutkimuksen perusta. Mutta miten koodaus oikein tapahtuu. 25. maaliskuuta 2003 Jyväskylän yliopisto Page 1 Kvantitatiivisen

Lisätiedot

USEIN KYSYTTYJÄ KYSYMYKSIÄ LAADULLISESTA TUTKIMUKSESTA

USEIN KYSYTTYJÄ KYSYMYKSIÄ LAADULLISESTA TUTKIMUKSESTA USEIN KYSYTTYJÄ KYSYMYKSIÄ LAADULLISESTA TUTKIMUKSESTA Kysymykset koonnut ja vastaukset laatinut osana syksyn 2008 Business Research Methods kurssia Elina Henttonen 3.12.2008 Olen koonnut tähän dokumenttiin

Lisätiedot

Anita Saaranen-Kauppinen & Anna Puusniekka. Menetelmäopetuksen tietovaranto KvaliMOTV. kvalitatiivisten menetelmien verkko-oppikirja

Anita Saaranen-Kauppinen & Anna Puusniekka. Menetelmäopetuksen tietovaranto KvaliMOTV. kvalitatiivisten menetelmien verkko-oppikirja Anita Saaranen-Kauppinen & Anna Puusniekka Menetelmäopetuksen tietovaranto KvaliMOTV kvalitatiivisten menetelmien verkko-oppikirja Yhteiskuntatieteellisen tietoarkiston julkaisuja 2009 KvaliMOTV Kirjoittajat:

Lisätiedot

Internet ja kansalaistoiminta

Internet ja kansalaistoiminta Why is it that everytime I think I know the answers, someone goes and changes the questions?" - Fox Mulder, The X-Files Internet ja kansalaistoiminta Internetin hyödyntäminen nuoriso- ja ammattiyhdistystoiminnassa

Lisätiedot

Rolig Jari MATKAILUN VAIKUTUKSET YKSILÖN ELÄMÄNKULKUUN. Tapaustutkimus Äkäslompolo. Pro gradu -tutkielma. Yhteiskuntatieteiden maisterin tutkinto

Rolig Jari MATKAILUN VAIKUTUKSET YKSILÖN ELÄMÄNKULKUUN. Tapaustutkimus Äkäslompolo. Pro gradu -tutkielma. Yhteiskuntatieteiden maisterin tutkinto Rolig Jari MATKAILUN VAIKUTUKSET YKSILÖN ELÄMÄNKULKUUN Tapaustutkimus Äkäslompolo Pro gradu -tutkielma Yhteiskuntatieteiden maisterin tutkinto Matkailututkimus Kevät 2014 2 TIIVISTELMÄ Tutkimuksen tarkoituksena

Lisätiedot

Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma

Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ REKRYTOINNISSA TYÖNANTAJAN NÄKÖKULMASTA The Use of Social Media in Recruiting From the Perspective of Employer 11.5.2014

Lisätiedot

No emmä tiiä, miks se tuntuu typerältä? Opetettavien aiheiden omakohtainen käsittely induktiivisessa opetuksessa

No emmä tiiä, miks se tuntuu typerältä? Opetettavien aiheiden omakohtainen käsittely induktiivisessa opetuksessa No emmä tiiä, miks se tuntuu typerältä? Opetettavien aiheiden omakohtainen käsittely induktiivisessa opetuksessa Jenni Seppänen Kasvatustieteen pro gradu tutkielma Kevät 2011 Opettajankoulutuslaitos Jyväskylän

Lisätiedot

Väitöskirjan tekijän tieteenteoriaa, metodologiaa, tutkimusmenetelmiä ja atk-keinoja

Väitöskirjan tekijän tieteenteoriaa, metodologiaa, tutkimusmenetelmiä ja atk-keinoja 23.9.2006 Seppo Raiski (Tämä on vielä osin työn alla!! Muokattu C-I:ssä 23.9.2006 versiosta 9.9.2004. Toivon palautetta. Jos siteeraat, pyydän siteeraamaan kirjoittajan intentioita) Väitöskirjan tekijän

Lisätiedot

Työhyvinvointi, organisaation menestys ja niiden yhdistäminen tietotyössä

Työhyvinvointi, organisaation menestys ja niiden yhdistäminen tietotyössä Suvi Vesa Työhyvinvointi, organisaation menestys ja niiden yhdistäminen tietotyössä Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö, Tampereen yliopisto Menestyvät organisaatiot ja työhyvinvointi tietointensiivisessä

Lisätiedot

Kohti näyttöön perustuvaa ammatillista käytäntöä?

Kohti näyttöön perustuvaa ammatillista käytäntöä? S T A K E S I N T Y Ö P A P E R E I T A 2 3 / 2 0 0 8 pertti KORTENIEMI, PEKKA BORG Kohti näyttöön perustuvaa ammatillista käytäntöä? Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus postimyynti:

Lisätiedot

Vinkkejä tutkielman ohjaajalle

Vinkkejä tutkielman ohjaajalle VIKSUN OHJAAJAN POAS Vinkkejä tutkielman ohjaajalle Sisällysluettelo 1. OHJAAJALLE 2 2. VIKSU-TIEDEKILPAILU 2 2.1 Viksun tarkoitus 2 2.2 Viksuun osallistuvat työt 2 2.3 Viksu-työ 3 3. TUTKIELMAN TEKEMINEN

Lisätiedot

Projektin suunnittelun narratiivinen rakentuminen

Projektin suunnittelun narratiivinen rakentuminen PEKKA UOTILA Projektin suunnittelun narratiivinen rakentuminen ACTA WASAENSIA NO 236 KIELITIEDE 42 SOVELTAVA KIELITIEDE UNIVERSITAS WASAENSIS 2011 Esitarkastajat Professori Jukka-Pekka Puro Mediatutkimus

Lisätiedot

Mikä kirjallisuuskatsaus?

Mikä kirjallisuuskatsaus? ARI SALMINEN Mikä kirjallisuuskatsaus? Johdatus kirjallisuuskatsauksen tyyppeihin ja hallintotieteellisiin sovelluksiin VAASAN YLIOPISTON JULKAISUJA OPETUSJULKAISUJA 62 JULKISJOHTAMINEN 4 VAASA 2011 III

Lisätiedot

Esteetön palvelupiste kuulovammaisille

Esteetön palvelupiste kuulovammaisille Esteetön palvelupiste kuulovammaisille Pro gradu -tutkielma Teollinen muotoilu Kevät 2014 Laura Lahdenperä Lapin yliopisto Taiteiden tiedekunta Työn nimi: Esteetön palvelupiste kuulovammaisille Tekijä:

Lisätiedot

Markkinoinnin ja johtamisen laitos

Markkinoinnin ja johtamisen laitos KESKUSTELUJA MINUSTA, SINUSTA JA TYÖSTÄ Mentorointikokemuksen sosiaalinen rakentuminen ja koetut hyödyt Helsingin kauppakorkeakoulun mentorointiohjelmassa Organisaatiot ja johtaminen Maisterin tutkinnon

Lisätiedot

Neuropsykiatrinen valmennus Ohjaustyöhön perustuvan kuntoutusmenetelmän jäsennys

Neuropsykiatrinen valmennus Ohjaustyöhön perustuvan kuntoutusmenetelmän jäsennys Neuropsykiatrinen valmennus Ohjaustyöhön perustuvan kuntoutusmenetelmän jäsennys Anni-Kaisa Eveliina Huoviala Pro gradu -tutkielma Sosiaalipsykologia Kuopion yliopisto Sosiaalipolitiikan ja sosiaalipsykologian

Lisätiedot

VUOROVAIKUTTEISUUS SOSIAALISESSA MEDIASSA

VUOROVAIKUTTEISUUS SOSIAALISESSA MEDIASSA VUOROVAIKUTTEISUUS SOSIAALISESSA MEDIASSA Sosiaalisen median käsiteanalyysia Jussi-Pekka Erkkola Puheviestinnän pro gradu -tutkielma syksy 2009 Viestintätieteiden laitos Jyväskylän yliopisto !"#$%&"'$()"'*+,*%-+)

Lisätiedot

TOIMINTATUTKIMUKSIA Esimerkkejä ylemmän turvallisuusosaamisen koulutusohjelman opiskelijoiden tekemistä toimintatutkimusopintojakson tehtävistä

TOIMINTATUTKIMUKSIA Esimerkkejä ylemmän turvallisuusosaamisen koulutusohjelman opiskelijoiden tekemistä toimintatutkimusopintojakson tehtävistä LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUSARJA D 6 Vesa Taatila (toim.) TOIMINTATUTKIMUKSIA Esimerkkejä ylemmän turvallisuusosaamisen koulutusohjelman opiskelijoiden tekemistä toimintatutkimusopintojakson tehtävistä

Lisätiedot

PALVELUINNOVAATIOIDEN YHTEISLUOMINEN

PALVELUINNOVAATIOIDEN YHTEISLUOMINEN TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamistieteiden laitos PALVELUINNOVAATIOIDEN YHTEISLUOMINEN Case: OP-Pohjola-ryhmän verkkopalvelut Yrityksen taloustiede, markkinointi Pro gradu -tutkielma Toukokuu 2010 Ohjaaja:

Lisätiedot

Marko Forsell JOHDANTO TIETEELLISEEN KIRJOITTAMISEEN

Marko Forsell JOHDANTO TIETEELLISEEN KIRJOITTAMISEEN Marko Forsell B JOHDANTO TIETEELLISEEN KIRJOITTAMISEEN B: Ajankohtaista - Aktuellt Marko Forsell JOHDANTO TIETEELLISEEN KIRJOITTAMISEEN Centria ammattikorkeakoulu 2013 1 JULKAISIJA: Centria ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Hanna Vilkka Tutki ja mittaa Määrällisen tutkimuksen perusteet

Hanna Vilkka Tutki ja mittaa Määrällisen tutkimuksen perusteet Hanna Vilkka Tutki ja mittaa Määrällisen tutkimuksen perusteet Kustannusosakeyhtiö Tammi Helsinki Copyright sivu Sisällys 3 Sisällys JOHDANTO...7 OSA I Määrällisen tutkimuksen suunnittelu ja aineiston

Lisätiedot

AMMATILLISTEN OPETTAJIEN RIITTÄMÄTTÖMYYDEN TUNTEET MUUTTUVASSA TOIMINTAYMPÄRISTÖSSÄ. Tuire Eilittä Kaisa Koskela Eeva-Kaisa Timlin Päivi Syvävirta

AMMATILLISTEN OPETTAJIEN RIITTÄMÄTTÖMYYDEN TUNTEET MUUTTUVASSA TOIMINTAYMPÄRISTÖSSÄ. Tuire Eilittä Kaisa Koskela Eeva-Kaisa Timlin Päivi Syvävirta AMMATILLISTEN OPETTAJIEN RIITTÄMÄTTÖMYYDEN TUNTEET MUUTTUVASSA TOIMINTAYMPÄRISTÖSSÄ Tuire Eilittä Kaisa Koskela Eeva-Kaisa Timlin Päivi Syvävirta Opinnäyte Syksy 2003 Oulun seudun ammattikorkeakoulu Ammatillinen

Lisätiedot

Yrittäjät ja internet

Yrittäjät ja internet Yrittäjät ja internet Tutkimus yrittäjien internet-asenteista Janne MaTikainen Yrittäjät ja internet Tutkimus yrittäjien internet-asenteista Janne Matikainen Helsingin yliopisto Koulutus- ja kehittämiskeskus

Lisätiedot

Eri-ikäisyys ja ikäjohtaminen Diskursiivinen tutkimus

Eri-ikäisyys ja ikäjohtaminen Diskursiivinen tutkimus Eri-ikäisyys ja ikäjohtaminen Diskursiivinen tutkimus By: Pinja Halme PINJA.HALME@ECON.JYU.FI Abstract The purpose of this paper is to examine different age groups and age management in organizations.

Lisätiedot

Käyttäjäkeskeinen kääntäminen

Käyttäjäkeskeinen kääntäminen Tampere Studies in Language, Translation and Literature Series B1 Tytti Suojanen Kaisa Koskinen Tiina Tuominen Käyttäjäkeskeinen kääntäminen Sarjan toimituskunta Päätoimittajat: FL Yrjö Lauranto Dosentti

Lisätiedot

Markku Vesa Innovaatiotoiminnan johtaminen rakennustuoteteollisuudessa. Julkaisu 1251 Publication 1251

Markku Vesa Innovaatiotoiminnan johtaminen rakennustuoteteollisuudessa. Julkaisu 1251 Publication 1251 Markku Vesa Innovaatiotoiminnan johtaminen rakennustuoteteollisuudessa Julkaisu 1251 Publication 1251 Tampere 2014 Tampereen teknillinen yliopisto. Julkaisu 1251 Tampere University of Technology. Publication

Lisätiedot

ASPALAISET - Asiakaspalvelukeskuksen työntekijöiden työkulttuuri ja työhyvinvointi

ASPALAISET - Asiakaspalvelukeskuksen työntekijöiden työkulttuuri ja työhyvinvointi ASPALAISET - Asiakaspalvelukeskuksen työntekijöiden työkulttuuri ja työhyvinvointi Kalle Valtteri Honkanen Helsingin Yliopisto Valtiotieteellinen tiedekunta Sosiologia Pro gradu tutkielma Toukokuu 2011

Lisätiedot

KEMI TORNION AMMATTIKORKEAKOULU

KEMI TORNION AMMATTIKORKEAKOULU KEMI TORNION AMMATTIKORKEAKOULU PALVELUKSEEN HALUTAAN SOSIONOMI (AMK) TAI VASTAAVA SOSIAALIALAN AMMATTILAINEN Sosionomien (AMK) koulutus ja sijoittuminen työmarkkinoille KVALIFIKAATIOT MURROKSESSA? -tutkimushanke

Lisätiedot

Kognitiiviset, affektiiviset. ja konatiiviset ulottuvuudet ja niihin liittyvät metavalmiudet ilmenevät yrittäjämäisessä oppimisessa

Kognitiiviset, affektiiviset. ja konatiiviset ulottuvuudet ja niihin liittyvät metavalmiudet ilmenevät yrittäjämäisessä oppimisessa LTA 3/08 p. 269 296 Paula KyRö, JaRKKo MylläRi ja Jaana seikkula-leino Kognitiiviset, affektiiviset ja konatiiviset ulottuvuudet ja niihin liittyvät metavalmiudet yrittäjämäisessä oppimisessa abstrakti

Lisätiedot

Kati Vehmas YLIOPISTO-YRITYS TUTKIMUSYHTEISTYÖPROJEKTIT YRITYKSEN NÄKÖKULMASTA TARKASTELTUNA. Johtaminen Syksy 2011

Kati Vehmas YLIOPISTO-YRITYS TUTKIMUSYHTEISTYÖPROJEKTIT YRITYKSEN NÄKÖKULMASTA TARKASTELTUNA. Johtaminen Syksy 2011 Kati Vehmas YLIOPISTO-YRITYS TUTKIMUSYHTEISTYÖPROJEKTIT YRITYKSEN NÄKÖKULMASTA TARKASTELTUNA Johtaminen Syksy 2011 1 JOHDANTO... 4 1.1 Yliopisto yritys yhteistyö... 4 1.2 Ongelmanasettelu... 5 1.3 Projektitutkimuksen

Lisätiedot