Hallinto Taloudensopeuttamissuunnitelma SISÄLLYSLUETTELO. Esipuhe ja talousraami Tilat AYY:n yhteisötoiminta...

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hallinto Taloudensopeuttamissuunnitelma 2012-2017 SISÄLLYSLUETTELO. Esipuhe ja talousraami... 1. 1. Tilat... 2. 2. AYY:n yhteisötoiminta..."

Transkriptio

1 Aalto-yliopiston ylioppilaskunta 1 (13) SISÄLLYSLUETTELO Esipuhe ja talousraami Tilat :n yhteisötoiminta Palvelupisteet Mediat Jäsenmaksun korottaminen Liite 1. Yhdistysavustukset vuonna Liite 2 Yhteenveto suunnitelman kustannusvaikutuksista. ESIPUHE JA TALOUSRAAMI :n alkutaipaleella yhdistymisprosessit ja osin päällekkäiset toiminnot aiheuttivat ylimääräisiä kuluja, jotka hyväksyttiin ylimenokauden menoerinä. Ylimenokauden pituutta ei kuitenkaan määritelty. Syksyllä 2011 taloustoimikunta esitti, että :n tulisi seuraavan viiden vuoden kuluessa leikata budjettiaan euron edestä, jotta ylioppilaskunnan talous säilyy kestävällä pohjalla. Näin turvataan sijoitusomaisuuden säilyminen myös tulevien opiskelijasukupolvien toiminnan mahdollistamiseksi. Taloudensopeuttamissuunnitelman rooli on linjaava. Suunnitelman mukaiset päätökset valmistellaan sektoreilla ja päätetään hallituksessa sekä talousarviosta päätettäessä edustajistossa.

2 Aalto-yliopiston ylioppilaskunta 2 (13) 1. TILAT YLEISTÄ TILOISTA :n kertavuokrattavat tilat sekä yhdistystilat järjestetään yhdeksi hallinnolliseksi kokonaisuudeksi, tilapalveluiksi. Tähtäimessä on, ettei kumpikaan tilaryhmä tuota ylioppilaskunnalle tappiota ja että tiloja käytetään tehokkaasti. Kertavuokrattavien tilojen tappioita ei siis tulla kattamaan yhdistystilojen tuotoilla tai toisinpäin. vähentää omia tilavarauksiaan kertavuokrattavissa tiloissa, jolloin vuoroja vapautuu yhdistysten käyttöön. Tarkoituksena kuitenkin on, että tarjoaa joitakin tiloja ilmaiskäyttöön tulevaisuudessakin. Tilapalveluja arvioitaessa tulee myös muistaa, että subventoi tilavuokria jäsenilleen, vaikka tilat eivät tappiota tuottaisikaan, sillä tilavuokrat ovat merkittävästi markkinahintoja alhaisemmat. 1.1 KERTAVUOKRATTAVAT TILAT :llä on useita kertavuokrattavia tiloja, joista valtaosa sijaitsee Otaniemessä. Tiloja käytetään ylioppilaskunnan, sen jäsenten, ja sen piirissä toimivien yhdistysten sitsien, juhlien, kokousten ja koulutusten järjestämiseen. Lisäksi tiloja on mahdollista varata ulkopuolisille korotettuun hintaan. Muutama tiloista on ilmaisia käyttää, useimmista peritään nimellistä vuokraa, joka ei kata tilojen käytöstä syntyviä kustannuksia Kertavuokrattavien tilojen talous kulkee asuinkiinteistöjen kautta, mutta niiden hallinnointi ja vuokraus on järjestetty ylioppilaskunnan aatteellisen toiminnan puolesta. Käytäntö johtaa tilanteeseen, jossa ylioppilaskunnan asunnoissa asuvat maksavat tilojen käytön vuokrassaan. Tämä ei ole ylioppilaskunnan omaisuudenhoitopolitiikan mukaista. Listaus kertavuokrattavista tiloista hintoineen esitetään taulukossa 1. Kertavuokrattavat tilat varataan puolivuosittain nk. tilakähmyissä, joissa ensisijainen varausoikeus on :lla ja sen alaisilla jaostoilla sekä toimikunnilla. Tämän jälkeen ylioppilaskunnan piirissä toimivilla yhdistyksillä on mahdollisuus varata tiloja. Tilakähmyjen jälkeen kuka tahansa, yhdistys tai yksityinen henkilö, voi varata tilan omaan käyttöönsä. Tilojen käyttöasteet ovat lähtökohtaisesti korkeat, ja :n omasta käytöstä johtuvaa ilmaiskäyttöä esiintyy huomattavasti. Keskimääräinen 16 kertavuokrattavan tilan käyttöaste on lukukaudessa (275 pv) 79,5% ja mediaani 76%. Käyttöasteiden vaihteluväli %. Kokoustila Derneconia ja Heinävaaran saunatilaa varataan vähiten.

3 Aalto-yliopiston ylioppilaskunta 3 (13) Kertavuokrattavat tilat kokonaisuudessaan tuottavat ylioppilaskunnalle tappiota euroa vuodessa, mutta ilman Rantasaunan ( ) ja Servin Mökin ( ) vaikutusta tilat tuottavat :lle noin euroa. Kertavuokrattavat tilat siirretään myös taloushallinnassa aatteellisen toiminnan alle, jolloin vuokratulot näkyvät siellä, missä tilojen hallinnointi tapahtuu. :n omia tilavarauksia varten tehdään pelisäännöt, eikä tilavarauksia tehdä kaiken varalta. Näin vuoroja vapautuu yhdistysten käyttöön. TAULUKKO 1 KERTAVUOKRATTAVIEN TILOJEN HINNASTO muut Saunat Gorsu Heinävaara Kattosauna OK 20/sauna OK 20/iso puoli OK 20/pieni puoli Ossin linna Otarannan sauna Rantasauna/iso puoli Rantasauna/pieni puoli Sitsi-, peli- ja kokoustilat Dernecon 0 20 Otarannan kerhotila Pelitila 0 20 Servin Mökki Servin Mökki/yökäyttö 100 Takkakabinetti 0 20 Yhdistystila 0 20 Muut tilat Monitoimitila 0 30 Sitsikeittiö Tatamisali 1/h 20/h Vierasmaja/yläk Vierasmaja/pieni Vierasmaja/iso 17 50

4 Aalto-yliopiston ylioppilaskunta 4 (13) 1.2 Servin Mökki Servin Mökki on tapahtumatila, joka tuottaa vuosittain noin euroa tappiota. Servin Mökki on rakennettu 1950-luvulla väliaikaiseksi ruokalarakennukseksi, joka kuitenkin on jäänyt sijoilleen Teekkarikylän sydämeen. Rakennuksen toimistosiipi on vuokrattu Espoon Seurakuntayhtymälle, suuressa salissa taas on toiminut opiskelijaruokala, joka kuitenkin lopetti toimintansa 2000-luvulla kannattamattomana. Servin Mökin käyttöaste on varsin suuri, ja tappion tuottaminen johtuu linjauksesta vuokrata tilaa ylioppilaskunnan piirissä toimiville yhdistyksille käyttökustannuksia halvemmalla hinnalla. Servin Mökki on :n suurin kertavuokrattava tila ja täten ainut tila, jossa järjestää suuria juhlia ja sitsejä. Servin Mökissä harjoittelevat erillisten esiintymissopimusten myötä useat teekkariorkesterit ja -kuorot, mistä johtuen Servin Mökillä on korkea ilmaiskäyttöaste 41%, TAULUKKO 2 SERVIN MÖKIN KULURAKENNE KULUT Poistot Huolto Siivous Lämmitys Vesi ja jätevesi Sähkö Jätehuolto Maavuokra Korjaukset Hallinto TULOT Ulkopuolisille vuokratut Kertavuokraus Kulut yhteensä Tulot yhteensä Servin Mökki yht

5 Aalto-yliopiston ylioppilaskunta 5 (13) Servin Mökin vuokratasoa korotetaan - tilassa järjestettävät tilaisuudet ovat enimmäkseen suuria tapahtumia, joihin on pääsymaksu - täten vuokrankorotus ei aiheuta yhdistyksille merkittävää haittaa. Harvalla yhdistyksillä on useita tapahtumia Smökissä lukukauden aikana, joten vuokrankorotus ei aiheuta vahinkoa jatkuvalle toiminnalle. Orkesterien harjoitteluvuoroja siirretään mahdollisuuksien mukaan muihin tiloihin, lisäksi :n omaa käyttöä vähennetään. Tavoitteena on, että yhdessä vuokrankorotuksen kanssa Servin Mökki ei tuottaisi :lle tappiota. Syksyllä 2012 selviävät Servin Mökin todelliset lämmityskustannukset, jonka jälkeen voidaan arvioida lisäeristyksen tarve ja sen takaisinmaksuaika. (Toteutetaan tarvittaessa tulevien kunnostustöiden yhteydessä) 1.3 RANTASAUNA Rantasauna on teekkareiden talkoovoimin 80-luvulla rakentama saunarakennus, jossa on kaksi erikseen varattavaa saunatilaa. Rantasauna on :n suurin saunatila ja sitä käytetään aktiivisesti yhdistysten juhlien, silliaamiaisten ja sitsien järjestämiseen. Rantasaunan tilanne on pitkälti samantyyppinen kuin Servin Mökin - tilojen käyttöaste on varsin suuri, ja tappion tuottaminen johtuu linjauksesta vuokrata tilaa ylioppilaskunnan piirissä toimiville yhdistyksille käyttökustannuksia halvemmalla hinnalla. Rantasaunan vuokratasoa korotetaan - etenkin suurella puolella järjestettävät tilaisuudet ovat suurehkoja tapahtumia, joihin useimmiten peritään pääsymaksua.

6 Aalto-yliopiston ylioppilaskunta 6 (13) TAULUKKO 3 RANTASAUNAN KULURAKENNE Kulut Huolto ,00 Siivous ,00 Lämmitys ,00 Vesi ja jätevesi -7000,00 Sähkö ,00 Korjaukset ,00 Kulut yhteensä ,00 Tulot Vuokrat ,00 Yhteensä , YHDISTYSTILAT JA - VARASTOT :n omistamien asuinkiinteistöjen yhteydessä on 4000 m2 yhdistyksille vuokrattavia tiloja. Osa tiloista on varastokäytössä, osa remontoitu yhdistysten käyttöön. :n yhdistystiloihin on jatkuva jono ja tiloja vapautuu uusille toimijoille melko harvoin. Tiloista harva on yhdistysten yhteiskäytössä. Tiloista peritään kuukausittaista vuokraa tilojen kunnon ja koon perusteella. Suuri osa tiloista on vuokrattu sellaisenaan ja yhdistykset ovat kunnostaneet tilat omalla kustannuksellaan. Tilojen neliövuokra vaihtelee välillä 0,8 (varasto) 2,9 (kerhotila ikkunalla) / kk. Tilojen vuokrakausi on kolme vuotta ja vuokrasopimuksia uusitaan vuosittain. Yhdistystilat siirretään myös taloushallinnassa aatteellisen toiminnan alle, jolloin vuokratulot näkyvät siellä, missä tilojen hallinnointi tapahtuu. Tarkastelun tuloksena havaittiin, että yhdistystilojen vuokrataso on vuosien saatossa jäänyt erittäin alhaiseksi ja jälkeen inflaatiosta. Vuokratasoa nostetaan seuraavan kolmen vuoden aikana sopimusten uusimisen yhteydessä. Jos korotettu vuokrataso ylittää jonkin yhdistyksen vuokranmaksukynnyksen, tutkitaan mahdollisuuksia tilojen yhteiskäyttöön.

7 Aalto-yliopiston ylioppilaskunta 7 (13) 1.5 KESKUSTOIMISTO JA TALOUSTOIMISTO :n keskustoimisto sijaitsee osoitteessa Lämpömiehenkuja 2, samassa rakennuksessa kuin Aaltoyliopiston johto. Yliopiston läheisyydessä toimiminen on helpottanut erityisesti edunvalvonnan toimijoiden arkipäivää, mutta valitettavasti toimistotilan neliövuokra 17,77 m 2, mikä tarkoittaa noin euron kuluerää vuosittain. :n talous- ja asuntotoimisto, samoin kuin Otaniemen palvelupiste, sijaitsevat Otakaari 11:ssä, :n kokonaan omistamassa kiinteistössä. Kiinteistön alakerta, 300 m 2, on tällä hetkellä vuokrattu ulkopuolisille toimijoille. Rakennuksen sijainti Alvarin aukion laidalla on varsin keskeinen Otaniemen kampuksella. Keskeisten toimijoiden ja hallinnon sijoittuminen kahteen osoitteeseen on havaittu rasittavan ylioppilaskunnan organisaation toimintaa. Lämpömiehenkuja 2 m 2 e/m 2 kokonaisvuokra/kk vuosivuokra :n vuokraama tila Otakaari 11, ulosvuokratut Postiasiamiehen tila , Yliopiston tila Yhteensä TAULUKKO 4 :N KESKUSTOIMISTON SIIRTO Erotus Selvitysten perusteella ylioppilaskunnan aatteellinen toimisto mahtuu Otakaari 11:ssä sijaitsevan kiinteistön alakertaan. Alakerran tilojen nykyiset vuokralaiset irtisanotaan ja tilojen vapauduttua ne kunnostetaan vastaamaan ylioppilaskunnan toimiston tarpeita. Aatteellinen toimisto muuttaa tiloihin heti, kun se on mahdollista, todennäköisesti kesällä Säästetyn ulosmaksetun vuokran ja vuokratulojen menetyksen erotus on euroa vuodessa.

8 Aalto-yliopiston ylioppilaskunta 8 (13) 2. :N YHTEISÖTOIMINTA 2.1 TOIMINTA- AVUSTUKSET jakaa vuosittain yhteensä euroa toiminta-avustuksia ylioppilaskunnan piirissä toimiville yhdistyksille. Karkeasti jaoteltuna: yksittäisen harrastusyhdistyksen avustus liikkuu vajaan sadan ja viiden sadan euron välillä ja erityisasemayhdistysten avustukset ovat noin tuhannen euron luokkaa. Muutama erityisasemayhdistys saa erityisestä syystä tuntuvasti korkeampaa toiminta-avustusta kuin muut yhdistykset. Tokyo ry vastaanottaa euron suuruista toiminta-avustusta, minkä lisäksi ylioppilaskunta maksaa yhdistyksen toiminnanjohtajan palkan. Tällä hetkellä toiminnanjohtaja vastaa myös :n Arabian palvelupisteen toiminnasta ja laskennallisesti työntekijän ajasta puolet kuluu palvelupisteen pyörittämiseen. Yhteensä toiminta-avustukseen sekä toiminnanjohtajan palkkaan kuluu noin euroa vuosittain. Muita yhdistyksiä korkeampaa toiminta-avustusta nauttivat myös Teknologföreningen (9 000 euroa) sekä Mikkelin filiaalin opiskelijayhdistys Probba ry (5 000 euroa). Todettakoon, että Mikkelissä opiskelevat :n jäsenet eivät voi käyttää ylioppilaskunnan palveluja kuten Otaniemen ja Helsingin opiskelijat. Liite 2. Yhdistysten toiminta-avustukset vuonna TOIMENPITEET Syksyllä 2012 sovitaan toiminta-avustuksen tavoitetaso vuodelle 2016, eli ajalle, jolloin Tokyo ry:n toimintaympäristön voidaan varmuudella olettaa olevan Otaniemi. Tällöin yhdistystä, sen toimintaa ja tarpeita voidaan tarkastella samassa perspektiivissä muiden yhdistysten kanssa. Ennen tätä Tokyo ry:n toiminta-avustusta leikataan kertaluonteisesti, jotta sen taso on lähempänä muiden erityisasemayhdistysten tuen tasoa. Teknologföreningenin ja Probba ry:n toiminta-avustukset tuodaan kahden vuoden sisällä samalle tasolle muiden erityisasemayhdistysten kanssa yhdistysten erityistehtävät huomioiden. Avustuksen tavoitetaso sovitaan vuonna 2012 ja avustuksen mahdollinen asteittainen laskeminen alkaa vuonna Päämääränä on myös helpottaa yhdistysten toiminnan jatkuvuuden helpottumista, kun toimintaavustusten taso on sidottu koko sopeuttamissuunnitelmakaudelle.

9 Aalto-yliopiston ylioppilaskunta 9 (13) 2.2 :N JAOSTOT JA TAPAHTUMAT tuottaa eri sektoreilla vuodessa noin 100 tapahtumaa, joiden osallistujamäärät vaihtelevat muutamasta kymmenestä tuhansiin. Tapahtumat, joihin peritään pääsymaksua sisältävät aina taloudellisen riskin, jolloin koko tapahtumatuotannon yhteinen budjettiriski mitataan kymmenissä tuhansissa. Yksittäiset tapahtumiin budjetoidut kulut ovat kuitenkin pieniä. :n tapahtumia tuottavat jaostot suunnittelevat tapahtumakalenterin yhdessä ja tapahtumien määrää vähennetään. Tapahtumat budjetoidaan realistisesti ja tehtyjä taloussuunnitelmia seurataan. Tapahtumat budjetoidaan tappiolle vain perustellusta syystä. 3. PALVELUPISTEET 3.1 KAMPUS OTANIEMEEN Vuonna 2012 yliopisto toimii pääkaupunkiseudulla kolmella kampuksella. Kesäkuussa 2011 yliopiston johdossa tehdyn kampuspäätöksen johdosta lähes koko yliopisto tulee siirtymään Otaniemeen. Tällöin palvelupistettä Arabian kampuksella ei enää tarvita ja Töölön palvelupistettä käyttää huomattavasti vähäisempi joukko opiskelijoita. TOIMENPITEET :n palvelupisteet keskitetään Otaniemeen kuitenkin niin, että Töölön kampuksen piste säilytetään. Töölön pisteen osalta arvioidaan tulevaa palvelutason tarvetta ja selvitetään yliopiston osallistumista palvelupisteen vuokrakustannuksiin. Otaniemen palvelupisteellä tutkitaan mahdollisuutta ruuhkahuippujen tasaamiseen määräaikaisilla työntekijöillä.

10 Aalto-yliopiston ylioppilaskunta 10 (13) 4. MEDIAT 4.1 AATE Ylioppilasmedia Aate on :n audiovisuaalista sisältöä tuottava media, jonka julkaisemat videot löytyvät Aatteen internet-sivuilta. Aate toimii Jämeräntaival 1:n kellaritiloissa, joissa ennen vuotta 2011 toimi Otaniemi Underground Broadcasting System. Aatteen tiloja on vuosien 2011 ja 2012 aikana kehitetty vapaan opiskelijatoiminnan Kulttuuriareenaksi. Aatteella on käytössään paljon AV-kalustoa ja valaisimia, jotka ovat periytyneet OUBS:ilta. Sisällöntuotannosta on vastuussa yksi vastaava päätoimittaja apunaan osa-aikainen toimittaja-ohjaaja sekä osa-aikainen teknikko/kuvaaja. Aate maksoi :lle euroa vuonna Aatteen käyttämille tiloille ei ole laskettu vuokraa. Aatteen tuottama sisältö, kuten aikanaan OUBS:in tuotanto, ei kuitenkaan tavoita suurta osaa ylioppilaskunnan jäsenistöstä, eivätkä videot kerää katsojia internetissä. Kulttuuriareena on konseptina tuore, eikä tilan toimivuudesta ole vielä juuri kokemuksia. On kuitenkin luultavaa, että kampuksen siirtyessä kokonaan Otaniemeen opiskelijatoiminnalle pyhitetty lisätila on erittäin tervetullutta. Kulttuuriareenaa voidaan hyödyntää myös kuorojen ja orkesterien harjoituspaikkana. TOIMENPITEET Kokouksessaan 9/2012 :n edustajisto päätti lakkauttaa Aatteen sisällöntuotannon kevään 2013 aikana. Kulttuuriareenan tulevaisuudesta päätetään erikseen alkuvuodesta 2013 :n kulttuurisektorin valmisteleman ehdotuksen ja konseptin mukaisesti. Kulttuuriareenaan kuuluvat soluasunnot tullaan asuinkiinteistön remontin myötä muuttamaan takaisin asuinkäyttöön, jolloin Kulttuuriareenan toimintaalue rajoittuu studiotilaan. Konseptin valmistelussa selvitetään myös, millaiselle kalustolle löytyy osaavia käyttäjiä ja mikä on tarpeetonta Kulttuuriareenan tulevaisuuden kannalta.

11 Aalto-yliopiston ylioppilaskunta 11 (13) 4.2 AINO Aino on :n lehti, joka ilmestyy seitsemän kertaa vuodessa (2011). Ainon toimitus koostuu kokopäiväisestä päätoimittajasta ja toimittajasta, sekä puolipäiväisestä ad:sta. Apunaan ydintoimituksella on useita avustajia. Aino on budjetoitu palkkakulujen, euroa, verran tappiolle lehden painokulut, euroa, katetaan mainosmyynnillä (2011). Jäsenistö on antanut Ainosta positiivista palautetta ja lehteä on pidetty erittäin laadukkaana julkaisuna. Toisaalta lehti on saanut kritiikkiä siitä, ettei sen sisältö kerro ylioppilaskunnan piirissä tapahtuvista asioista ja ilmiöistä. Kesällä 2012 Ainon toimitus kokonaisuudessaan irtisanoutui ja siirtyi Ylioppilaslehden palvelukseen. Lehden tulevaisuutta mietittiin hallituksen voimin kesällä 2012 ennen mahdollista uuden päätoimittajan rekrytointia. TOIMENPITEET Kokouksessaan 9/2012 :n edustajisto päätti perustaa työryhmän miettimään Aino-lehden konseptia, tulevaisuutta ja kulupohjaa Työryhmän tehtävää kuuluu myös selvittää, voiko lehden toimituksen järjestää tulevaisuudessa niin, että vapaaehtoisten tuottaman sisällön osuus on nykyistä suurempi.

12 Aalto-yliopiston ylioppilaskunta 12 (13) 5. JÄSENMAKSUN KOROTTAMINEN Ylioppilaskunnan jäsenmaksu vuonna 2012 on 95 euroa, josta YTHS:n osuus on 44 euroa ja ylioppilaskunnan 51 euroa. Jäsenmaksun suuruutta ei ole arvioitu ylioppilaskuntaa luodessa ottamaan huomioon sen todellinen toiminnantaso ja kulupohja, vaan se perustuu edeltäjä ylioppilaskuntien yhteiseen sopimukseen. Se ei kata jäsenten palvelutasoa tai seuraa inflaatiota. Ylioppilaskunnan jäsenmäärän voidaan myös odottaa laskevan tulevaisuudessa tekniikan ja kauppatieteen sisäänoton laskiessa. Jäsenmaksun korottaminen on viimeinen keino paikata ylioppilaskunnan tulovajetta ja kattaa säästöpaineesta merkittävän osan. Nostamalla oman toiminnan rahoitusta voidaan edesauttaa, että talousraamiin tähtäämisestä huolimatta edunvalvonnan kattavuus ja ydinpalveluiden taso voidaan säilyttää. Ydintoimintoja tulee edelleen priorisoida ja valikoitujen toimintojen tehokkuutta vaalia. Myös :n taloustoimikunta on suosittanut ylioppilaskuntaa useaan otteeseen korottamaan jäsenmaksua. Jäsenmaksua nostetaan vuodelle 2013 neljä euroa. TAULUKKO 5 JÄSENMAKSUN NOSTON KUSTANNUSVAIKUTUS euroa 60000,00 Nykyisellä jäsenmäärällä

13 Aalto-yliopiston ylioppilaskunta 13 (13) Aalto-yliopiston ylioppilaskunta Jakelu Hallitus, työntekijät, edustajisto

Yhteinen organisaatiomuistio Koordinaattorit 6.7.2009

Yhteinen organisaatiomuistio Koordinaattorit 6.7.2009 Yhteinen organisaatiomuistio KY, TOKYO, TKY Muistio ylioppilaskuntien eri sektoreilla kevään 2009 aikana käytyjen organisaatiokeskustelujen tuloksista Koordinaattorit 6.7.2009 Sisällysluettelo 1 Hallinto...

Lisätiedot

Sisäinen vuokra kunnassa ja kuntayhtymässä

Sisäinen vuokra kunnassa ja kuntayhtymässä Sisäinen vuokra kunnassa ja kuntayhtymässä TEKIJÄ Harri Isoniemi ISBN 978-952-293-203-7 (pdf) ISBN 978-952-213-086-0 (nid.) Suomen Kuntaliitto Helsinki 2009 Suomen Kuntaliitto Toinen linja 14 PL 200 00101

Lisätiedot

Vuokrataloyhteisöjen toimintatavat ARA-asuntojen omakustannusvuokrien määrityksessä

Vuokrataloyhteisöjen toimintatavat ARA-asuntojen omakustannusvuokrien määrityksessä Ympäristöministeriön raportteja 5 2013 Vuokrataloyhteisöjen toimintatavat ARA-asuntojen omakustannusvuokrien määrityksessä Hanna Kaleva, Jessica Niemi, Jari Ylönen ja Mikko Hietala YMPÄRISTÖMINISTERIÖ

Lisätiedot

Piiritoiminnan uudistaminen. Taustamateriaalia asiasta kiinnostuneille

Piiritoiminnan uudistaminen. Taustamateriaalia asiasta kiinnostuneille Piiritoiminnan uudistaminen Taustamateriaalia asiasta kiinnostuneille Suomen Partiolaiset- Finlands Scouter ry 2006 Piiritoiminnan uudistaminen Taustamateriaalia asiasta kiinnostuneille Sisällys 1 Taustaa...

Lisätiedot

ky:n kerho opas helsingin kauppatieteiden ylioppilaat ry ky:n kerho-opas / tervetuloa ky:lle / 1

ky:n kerho opas helsingin kauppatieteiden ylioppilaat ry ky:n kerho-opas / tervetuloa ky:lle / 1 ky:n kerho opas helsingin kauppatieteiden ylioppilaat ry ky:n kerho-opas / tervetuloa ky:lle / 1 sisällys 1. Tervetuloa KY:lle! 4 1.1 Helsingin kauppatieteiden ylioppilaat ry KY 5 1.2 ky-säätiö 7 1.3 Yleistä

Lisätiedot

Kädet ilmaan 2011. Perusteellinen Ohjelma, Listaus Koitoksista Uusista

Kädet ilmaan 2011. Perusteellinen Ohjelma, Listaus Koitoksista Uusista Kädet ilmaan 2011 Perusteellinen Ohjelma, Listaus Koitoksista Uusista Kädet ilmaan 2011 Perusteellinen Ohjelma, Listaus Koitoksista Uusista (eli hallitusohjelma vuodelle 2011) Hallitusohjelma on toimintasuunnitelman

Lisätiedot

Nikkarinkruunu 20 vuotta sivut 6-7

Nikkarinkruunu 20 vuotta sivut 6-7 Asukaslehti 01/2013 Muista paloturvallisuus joulun pyhinä sivu 3 NikkarinSanomat_012013.indd 1 Nikkarinkruunu 20 vuotta sivut 6-7 Asumisen uutisia sivut 8-10 5.12.2013 11:16:48 PÄÄKIRJOITUS Asukkaat ovat

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2011

Toimintasuunnitelma 2011 Prometheus-leirin tuki ry Toimintasuunnitelma 2011 Hallituksen esitys yleiskokoukselle 7.11.2010 1 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 2. HALLINTO... 3 2.1. Yleinen hallinto... 3 2.2. Jäsenhankinta... 4 3.

Lisätiedot

Väestöltään vähenevän kunnan asuntokannan tukitoimenpiteiden toimivuus, esimerkkinä Savonlinna

Väestöltään vähenevän kunnan asuntokannan tukitoimenpiteiden toimivuus, esimerkkinä Savonlinna Ympäristöministeriö Väestöltään vähenevän kunnan asuntokannan tukitoimenpiteiden toimivuus, esimerkkinä Savonlinna LOPPURAPORTTI Helsingissä 10.12.2012 VTM Ossi Paukku Paucus Oy Väestöltään vähenevän kunnan

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja

Hanketoimijan käsikirja 2010 M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k ä s i k i r j a Hanketoimijan käsikirja M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI kv 17.10.2005 Omistajapoliittinen ohjelmatyöryhmä/ph JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN OMISTAJAPOLIITTISET LINJAUKSET

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI kv 17.10.2005 Omistajapoliittinen ohjelmatyöryhmä/ph JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN OMISTAJAPOLIITTISET LINJAUKSET JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI kv 17.10.2005 Omistajapoliittinen ohjelmatyöryhmä/ph JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN OMISTAJAPOLIITTISET LINJAUKSET SISÄLLYSLUETTELO sivu 1. JOHDANTO 1 2. Omistajapolitiikan perusteet 1 2.1. Miksi

Lisätiedot

Kiinteistö VIESTI JARKKO OLLIKAINEN. Puiden ja pensaiden seasta Hyvää Kevättä asiakkaillemme ja yhteistyökumppaneillemme!

Kiinteistö VIESTI JARKKO OLLIKAINEN. Puiden ja pensaiden seasta Hyvää Kevättä asiakkaillemme ja yhteistyökumppaneillemme! Kiinteistö Huhtikuu VIESTI 1/2015 ORAS TYNKKYNEN Maailmalla on menossa energiamurros sivu 7 JARKKO OLLIKAINEN Älä säilytä rappukäytävässä mitään helposti syttyvää sivu 8 www.kiinteistoliitto.fi/kanta-hame

Lisätiedot

Otaniemen pysäköintiohje ja pysäköinnin kehittämisen toimenpideohjelma Luonnos 22.1.2014

Otaniemen pysäköintiohje ja pysäköinnin kehittämisen toimenpideohjelma Luonnos 22.1.2014 Otaniemen pysäköintiohje ja pysäköinnin kehittämisen toimenpideohjelma Luonnos 22.1.2014 ESIPUHE Työssä on laadittu Otaniemeen suositus autopaikkojen laskentaohjeeksi (pysäköintinormi) sekä siihen liittyvä

Lisätiedot

Sosiaalinen yrittäjyys kolmannella sektorilla

Sosiaalinen yrittäjyys kolmannella sektorilla Sosiaalinen yrittäjyys kolmannella sektorilla Selvitys yritystoiminnan lähtökohdista Turun alueella Kestävää työllisyyttä sosiaalisissa yrityksissä hanke Turun Seudun Työttömät TST ry Harri Laaksonen 1

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI

VUOSIKERTOMUS YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI VUOSIKERTOMUS 2013 YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2 SISÄLLYSLUETTELO Yhtiön perustietoja 3 Toimintamme perustat 4 Yhteiskuntavastuu ja sen merkitys 5 Toimitusjohtajan katsaus 6 Innovaatioympäristö yhtiön menestyksen

Lisätiedot

Verkostoituminen järjestöissä 2009

Verkostoituminen järjestöissä 2009 Verkostoituminen järjestöissä 2009 Kirjoittaja ja vastaava tutkija: Raisa Jäntti Kansi ja taitto: Miska Viitaniemi Painopaikka: Multiprint Oy, TAMPERE 2009 Julkaisija: Eetanet Oy, Creative Commons Nimi

Lisätiedot

cupore Valtionosuusteattereiden talouden ja toiminnan kehitys 1992-2010 Vilja Ruokolainen Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö Cupore

cupore Valtionosuusteattereiden talouden ja toiminnan kehitys 1992-2010 Vilja Ruokolainen Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö Cupore cupore Valtionosuusteattereiden talouden ja toiminnan kehitys 1992-2010 Vilja Ruokolainen Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö Cupore Cuporen verkkojulkaisuja 13 / 2012 Cuporen verkkojulkaisuja

Lisätiedot

Yhdistyksen talous. Yhdistyksen talous

Yhdistyksen talous. Yhdistyksen talous Yhdistyksen talous Tämän vihkosen tarkoituksena ei ole pelotella ketään asettumasta ehdolle yhdistysten luottamustehtäviin. Monet karttavat joutumasta luottamushenkilöksi, koska pelkäävät sekä vastuuta

Lisätiedot

SISÄLLYS. Mikä on yhdistys?... 10 Yhdistymisvapaus... 11 Rekisteröity ja rekisteriin merkitsemätön yhdistys... 13

SISÄLLYS. Mikä on yhdistys?... 10 Yhdistymisvapaus... 11 Rekisteröity ja rekisteriin merkitsemätön yhdistys... 13 YHDISTYKSEN ABC Kirja on tehty yhteistyössä Suomen Pakolaisavun Järjestöhautomon kanssa. Kari Loimu Into Kustannus Oy Hämeentie 48 00500 Helsinki www.intokustannus.fi ISBN: 978-952-264-263-9 Paino: InPrint,

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Toiminnan ja talouden sopeuttamisohjelma 2013-2015

Kankaanpään kaupunki. Toiminnan ja talouden sopeuttamisohjelma 2013-2015 Kankaanpään kaupunki Toiminnan ja talouden sopeuttamisohjelma 2013-2015 Kaupunginhallitus 4.6.2012 JOHDANTO Vuoden 2011 heikon tuloksen ja vuodelle 2012 ennakoidun alijäämän surauksena kaupunginhallitus

Lisätiedot

ESITYS TEKNISEN PALVELUKESKUKSEN RAKENTAMISYKSIKÖN TULEVAISUUDESTA

ESITYS TEKNISEN PALVELUKESKUKSEN RAKENTAMISYKSIKÖN TULEVAISUUDESTA Teknisen palvelukeskuksen rakentamisyksikön tulevaisuutta selvittäneen työryhmän loppuraportti 5.5.2015 ESITYS TEKNISEN PALVELUKESKUKSEN RAKENTAMISYKSIKÖN TULEVAISUUDESTA Sisällys 1 Toimeksianto ja työryhmän

Lisätiedot

Kn 6/2014 163 liite 5 Kv 2/2014 17 liite 2 MÄNTTÄ-VILPPULAN SEURAKUNTA

Kn 6/2014 163 liite 5 Kv 2/2014 17 liite 2 MÄNTTÄ-VILPPULAN SEURAKUNTA Kn 6/2014 163 liite 5 Kv 2/2014 17 liite 2 MÄNTTÄ-VILPPULAN SEURAKUNTA TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2015 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 Sisällysluettelo sivu 1. SEURAKUNNAN TOIMINNAN PERUSTA

Lisätiedot

PAUKUISTA PEUKKUIHIN Järjestelmä yhdistysten vapaaehtoistoiminnan sosiaalisen hyödyn mittaamiseen

PAUKUISTA PEUKKUIHIN Järjestelmä yhdistysten vapaaehtoistoiminnan sosiaalisen hyödyn mittaamiseen PAUKUISTA PEUKKUIHIN Järjestelmä yhdistysten vapaaehtoistoiminnan sosiaalisen hyödyn mittaamiseen OK-opintokeskus ja Suomen Parkinson-liitto ry 2012-2013 1 PAUKUISTA PEUKKUIHIN -MALLI Paukuista peukkuihin

Lisätiedot

Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13

Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13 Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13 Hyväksytty syyskokouksessa 15.11.2008 Sisällys 1. Arvot, toiminta-ajatus ja yleiset periaatteet... 3 1.1. Arvot ja ihmiskäsitys... 3 1.2.

Lisätiedot

Aluekokousten kysymykset ja vastaukset

Aluekokousten kysymykset ja vastaukset Aluekokousten kysymykset ja vastaukset Nämä ovat kysymyksiä, joita asukkaat ovat esittäneet syyskuun aikana pidetyissä kahdeksassa aluekokouksessa. Kysymykset pohjautuvat kokouksissa esitettyihin materiaaleihin.

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetusvirasto

Kasvatus- ja opetusvirasto Kasvatus- ja opetusvirasto Versio 7.0, 21.3.2014 EK Sivu 1 Sisältö TAUSTAA... 5 Asian aikaisempi käsittely... 6 Opetustoimen palveluverkon kehittämisen peruslinjaukset... 7 Oppilasmäärät... 7 Nykytila...

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen kiinteistöja toimitilakysely

Ammattikorkeakoulujen kiinteistöja toimitilakysely Johanna Selkee, Jarno Parviainen, Esko Korhonen & Hannele Salminen Ammattikorkeakoulujen kiinteistöja toimitilakysely Yhteenveto kyselyn tuloksista Helsinki 2014 Sisältö 1 Tiivistelmä...2 2 Ammattikorkeakoulu-uudistuksen

Lisätiedot

Yleinen palaute. - Toimivien ja viihtyisien päiväkotien lakkauttamista alueilta, joilla jo nyt on puute päiväkotipaikoista on vaikea

Yleinen palaute. - Toimivien ja viihtyisien päiväkotien lakkauttamista alueilta, joilla jo nyt on puute päiväkotipaikoista on vaikea Yleinen palaute - Tuntuu aivan käsittämättömältä että taas leikataan lapsista! Tulevaisuuden toivot heittopusseina! Lapset joutuvat mahdollisesti hoitoon kauemmas joten hoitopäivät pitenee eikä omalta

Lisätiedot

MISTÄ RAHAT TOIMINTAAN?

MISTÄ RAHAT TOIMINTAAN? MISTÄ RAHAT TOIMINTAAN? - neuvoja paikallistoiminnan varainhankintaan Suomen Kylätoiminta ry 2014 Kylien bisneskeissit -hanke Teksti: Sirkka Suomäki Paula Pylkkänen (s. 4) Juhani Nenonen (s. 32-34) Veli-Matti

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN ASUMISOIKEUS OY:n TIEDOTUSLEHTI TALVI 2004

VARSINAIS-SUOMEN ASUMISOIKEUS OY:n TIEDOTUSLEHTI TALVI 2004 VARSINAIS-SUOMEN ASUMISOIKEUS OY:n TIEDOTUSLEHTI TALVI 2004 Vason toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2005 Vaso-kokous ja Yten toiminta 2004 Vaso-laajakaistan ensimmäiset kuukaudet Asukastoiminta

Lisätiedot