TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014"

Transkriptio

1

2 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE Yleistä seurasta Hallinnon Tutkimuksen Seura ry. on tieteellinen yhdistys, jonka tarkoitus on edistää hallinnon tutkimusta Suomessa ja osallistua alan kansainväliseen yhteistoimintaan. Seura on perustettu vuonna Hallinnon Tutkimuksen Seuran keskeisimmät toimintamuodot ovat julkaisutoiminta ja seminaaritilaisuuksien järjestäminen. Lisäksi seura toimii hallintoa tutkivien yksiköiden ja tutkijoiden yhteistoiminnan kanavana, tekee tunnetuksi hallintotieteellistä tutkimusta ja koulutusta sekä ottaa tarvittaessa kantaa ajankohtaisiin ja periaatteellisiin hallintoa koskeviin kysymyksiin. Seura on myös mukana kansainvälisessä tieteellisessä julkaisutoiminnassa. Seura on jäsenenä eurooppalaisessa hallinnon alan tutkimuksen järjestössä EGPA:ssa (European Group for Public Administration, Seura on vuodesta 1982 lähtien julkaissut säännöllisesti Hallinnon Tutkimus -nimistä tieteellistä lehteä. Julkaisu ilmestyi vuosina kaksi kertaa vuodessa ja vuodesta 1987 alkaen Hallinnon Tutkimus on ilmestynyt neljä kertaa vuodessa. Tärkeä osa seuran toimintaa ovat myös vuosittaiset tutkimusseminaarit, Hallinnon Tutkimuksen päivät, joka kokoaa yhteen alan tutkijoita, asiantuntijoita sekä perus- ja jatko-opiskelijoita. Seuran tiedotus tapahtuu pääasiassa seuran omien kotisivujen kautta. Kotisivut (www.hallinnontutkimus.fi) ovat pääasiallinen tiedotuskanava sekä seuran jäsenille että muille hallinnon tutkimuksesta kiinnostuneille. Seuralla on myös englanninkieliset kotisivut. Hallinnon Tutkimuksen seuran taloudellinen tilanne vuonna 2014 tulee olemaan kohtuullinen ja vakaa olettaen, että Tieteellisten Seurain Valtuuskunnan julkaisutoiminnan avustus sekä jäsenmaksu- ja lehtitilaustuotot pysyvät lähes nykyisellä tasolla eikä odottamattomia kustannuksia seuralle tule. Toimintasuunnitelma sekä siihen liittyvä talousarvio vuodelle 2014 perustuvat yllä mainittuihin oletuksiin. 2. Seuran toiminta vuonna 2014 Hallinnon Tutkimuksen seuran osalta vuosi 2014 tulee olemaan toiminnallisesti normaali. Aiempien vuosien tapaan seura jatkaa julkaisutoimintaa sekä järjestää Hallinnon Tutkimuksen päivät. Toiminnallisena tavoitteena on lisätä seuran jäsenten lukumäärää erityisesti opiskelijaja yhteisöjäsenten osalta. Tämä edellyttää seuran toiminnasta tiedottamista ja markkinointia edellä mainituille kohderyhmille. Lisäksi tavoite on pitää huolta seuran nykyisistä jäsenistä. Pidemmän aikavälin tavoitteena on lisätä Hallinnon Tutkimuksen seuran kansainvälisiä kontakteja. Tätä tarvitaan, koska tiedemaailma, yliopistot ja hallinnon ohjaus kansainvälistyvät ja seuran tulee olla kehityksessä mukana. Näistä teemoista keskustellaan sekä johtokunnassa että vuosikokouksissa. Seura tukee erityisesti jatko-opiskelijoiden integroitumista osaksi tiedeyhteisöjä. 1

3 2.1 Seuran johto Seuran sääntöjen mukaan syyskokous valitsee seuran puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, johtokunnan jäsenet sekä toiminnantarkastajat aina seuraavalle toimikaudelle. Seuran johtokunnan jäsenet edustavat niitä yliopistoja, joissa on hallinnon tutkimusta. Seuran sääntöjen mukaan johtokunta valitsee yhdistyksen sihteerin ja muut virkailijat eli toimihenkilöt. 2.2 Julkaisutoiminta ja Hallinnon Tutkimus lehden toimitus Hallinnon tutkimus lehden toimitus sijaitsee vuonna 2014 Lapin yliopistossa. Vuonna 2014 Hallinnon Tutkimus -lehti ilmestyy nelinumeroisena, noin 400-sivuisena kokonaisuutena. Lehdessä ilmestyy arvioinnin teemanumero, Hallinnon Tutkimus 2/2014. Tilaushinnat pysyvät samoina kuin edellisenä vuonna kotimaan tilaushinnan ollessa 41 euroa ja ulkomaan tilaushinnan 49 euroa. Aikakauskirjan irtonumerohinta on 13 euroa. Seuran jäsenet saavat aikakauskirjan edelleen jäsenetuna 32 euron vuotuisella jäsenmaksulla. Vuonna 2008 Hallinnon Tutkimus liittyi sähköiseen Elektra-palveluun, jossa aikakauskirja julkaistaan sähköisenä vuoden karenssia noudattaen. 2.3 Tiedotustoiminta jäsenille Tiedotus hoidetaan edelleen pääasiassa seuran kotisivujen ja sähköpostilistan kautta. Vuoden 2014 aikana Hallinnon Tutkimuksen seura valmistelee sosiaalisen median käyttöönottoa seuran markkinoinnin ja tiedottamisen kanavana. 2.4 Tilaisuudet Seura järjestää Hallinnon Tutkimuksen päivät loppuvuodesta Päivien suunnittelu yhdessä järjestävän tahon ja seuran johtokunnan kanssa aloitetaan alkuvuodesta Päiville valitun teeman pohjalta päivillä esiintyy sekä kotimaisia alustajia että ulkomainen luennoitsija. Tavoitteena on rakentaa mahdollisimman korkeatasoinen ja kiinnostava hallinnon tutkimusta ja tutkijoiden vuorovaikutusta edistävä tapahtuma sekä edistää tutkimustiedon käyttöä hallinnossa. Päiville osallistuvilta Hallinnon Tutkimuksen seuran varsinaisilta jäseniltä ja ulkopuolisilta osallistujilta peritään erillinen osallistumismaksu. Päivien yhteydessä järjestetään myös jatkoopiskelijoiden seminaari. 2.5 Yhteydenpito muihin yhdistyksiin ja järjestöihin Hallinnon Tutkimuksen seura on Tieteellisten Seurain Valtuuskunnan jäsen ja osallistuu sen järjestämään yhteistyöhön. Lisäksi seura on vuonna 2010 liittynyt jäseneksi Tiedekustantajain Liittoon. Seuran tavoitteena on myös kehittää ja tiivistää yhteistyötä muiden tieteellisten seurojen kanssa. 2

4 Seura jatkaa kansainvälistä yhteistyötä EGPA:n (European Group for Public Administration) jäsenenä. Kansainvälistä yhteistyötä kehitetään verkostoitumalla sekä yksittäisten tutkijoiden että tutkimusyksiköiden kanssa. Hallinnon Tutkimus aikakauskirja tekee yhteistyötä myös eurooppalaisten ei-englanninkielisten hallinto- ja management -lehtien kanssa. Yhteistyötä päivitetään ja kehitetään vuosittaisilla tapaamisilla joihin Hallinnon Tutkimuksen seuran edustajana osallistuu ensisijaisesti Hallinnon Tutkimus - aikakauskirjan päätoimittaja, tai hänen ollessaan estynyt muu seuran johtokunnan erikseen valtuuttama henkilö. 2.6 Jäsenhankinta, markkinointi ja jäsenrekisterin toiminta Hallinnon Tutkimus -lehden laadun takaaminen on osa seuran markkinointia ja lehden laatu pitää yllä myös vanhojen jäsenten kiinnostusta. Hallinnon Tutkimuksen päivien korkealaatuinen ohjelma on keino houkutella uusia jäseniä ja pitää vanhat jäsenet aktiivisina. Perus- ja jatko-opiskelijoille kohdennettua markkinointia jatketaan. Erityisesti yhteisöjäsenten hankintaa tehostetaan. Hallinnon Tutkimuksen seuran jäsenyyteen liittyviä jäsenetuja ovat Hallinnon Tutkimus -lehti, perusopiskelijoille maksuton osallistuminen Hallinnon Tutkimuksen päiville, sekä seuran varsinaisille jäsenille muita halvemmat osallistumismaksut ko. päiville. Jatko-opiskelijoiden etuna on maksuton osallistuminen päivien yhteydessä järjestettävään jatkokoulutusseminaariin. Yhteisöjäsenet saavat lähettää viisi osallistujaa vuosittaisille Hallinnon Tutkimuksen päiville ilman erillistä osallistumismaksua. Edellisinä vuosina seuran jäsenrekisteristä on poistettu jäsenmaksunsa maksamatta jättäneitä jäseniä, jotta heistä aiheutuvat lisäkustannukset eivät kuormittaisi seuran maksavaa jäsenistöä. Mainittua periaatetta noudatetaan myös vuonna

5 Hallinnon Tutkimuksen Seura ry Talousarvio vuodelle 2014 Julkaisutoiminta EUR Julkaisutoiminnan valtionavut 9000 Lehden vuositilaajat (jäsenet ja erilliset) 3500 Lehden irtomyynti 100 Lehtitalot 4000 EUR Palkkiot toimitukselle 5000 Sotumaksut 120 Painatuskulut Jakelukulut 300 Tilaaja- ja jäsenrekisterin ylläpito (jäsensihteerin palkkio) 1800 Muut kulut 900 Hallinnon Tutkimuksen Päivät Osallistumismaksut 4000 Valtionavut 1000 Illallismaksut Palkkiot (HT päivien puhujan kustannukset) 1000 Matkakulut 2500 Muut kulut (mm. tila- ja kahvituskulut) 3500 Hallinto ja yleiset tehtävät Jäsenmaksu Sihteerin ja taloudenhoitajan palkkiot 3600 Sotumaksut 100 Matkakulut (EGPA ja HTS:n edustus JUFO:ssa) 2000 Tiedotuskulut (WWW -sivujen päivitys) 700 Toimistokulut 150 Järjestöjen jäsenmaksut 375 Pankkikulut 400 Kokouskulut (toimihenkilöiden matka ja majoitus vuosikokoukseen) 500 Järjestöpalvelun kulut (jäsenmaksukulut) 3200 Muut kulut Tulot yhteensä Menot yhteensä 39195

SOSIAALILÄÄKETIETEEN YHDISTYS ry SOCIALMEDICINSKA FÖRENINGEN rf

SOSIAALILÄÄKETIETEEN YHDISTYS ry SOCIALMEDICINSKA FÖRENINGEN rf Sosiaalilääketieteen yhdistys on poikkitieteellinen ja valtakunnallinen eri ammattiryhmistä ja tieteenaloilta tulevien tutkijoiden ja muiden väestön terveydestä sekä terveyden ja yhteiskunnan vuorovaikutuksesta

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2011

Toimintasuunnitelma 2011 Prometheus-leirin tuki ry Toimintasuunnitelma 2011 Hallituksen esitys yleiskokoukselle 7.11.2010 1 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 2. HALLINTO... 3 2.1. Yleinen hallinto... 3 2.2. Jäsenhankinta... 4 3.

Lisätiedot

Ympäristötieteellinen Seura r.y. Miljövetenskapliga Sällskapet r.f. Finnish Society for Environmental Sciences JÄSENTIEDOTE 2008

Ympäristötieteellinen Seura r.y. Miljövetenskapliga Sällskapet r.f. Finnish Society for Environmental Sciences JÄSENTIEDOTE 2008 JÄSENTIEDOTE 2008 Sisältö Seuran yhteystiedot 1 FCES 09 - Ympäristötieteen päivät Lahdessa 2009, Jäsenmaksu, Mainosesite 2 Logokilpailu, Ympäristö ja terveys lehti, Kansalliskomitea, Workshop-toiminta

Lisätiedot

TUTKIMUSEETTINEN NEUVOTTELUKUNTA. Toimintasuunnitelma kaudelle 1.2.2013 31.1.2016

TUTKIMUSEETTINEN NEUVOTTELUKUNTA. Toimintasuunnitelma kaudelle 1.2.2013 31.1.2016 TUTKIMUSEETTINEN NEUVOTTELUKUNTA Toimintasuunnitelma kaudelle 1.2.2013 31.1.2016 Tutkimuseettinen neuvottelukunta (TENK) perustettiin vuonna 1991 käsittelemään tieteelliseen tutkimukseen liittyviä eettisiä

Lisätiedot

Maaseudun uusi aika -yhdistyksen toimintasuunnitelma vuodelle 2015

Maaseudun uusi aika -yhdistyksen toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Maaseudun uusi aika -yhdistyksen toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Toiminnan tarkoitus Maaseudun uusi aika -yhdistyksen sääntöjen mukaan yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja kehittää suomalaista maaseutututkimusta

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2012 Reserviläisliiton hallituksen esitys liiton syyskokouksen käsittelyyn 19.11.2011

Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2012 Reserviläisliiton hallituksen esitys liiton syyskokouksen käsittelyyn 19.11.2011 Reserviläisliitto ry Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2012 Reserviläisliiton hallituksen esitys liiton syyskokouksen käsittelyyn 19.11.2011 RESERVI maanpuolustuksemme perusta TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE

Lisätiedot

JÄSENTIEDOTE 2013. Seuran yhteystiedot 1. Puheenjohtajan tervehdys 2. Jäsenmaksu, toiminta, kansalliskomiteat 3

JÄSENTIEDOTE 2013. Seuran yhteystiedot 1. Puheenjohtajan tervehdys 2. Jäsenmaksu, toiminta, kansalliskomiteat 3 JÄSENTIEDOTE 2013 Sisältö Seuran yhteystiedot 1 Puheenjohtajan tervehdys 2 Jäsenmaksu, toiminta, kansalliskomiteat 3 Kotisivut, postituslista ja Facebook-ryhmä, kuulumisia FCES 13-konferenssista 4 Parhaan

Lisätiedot

SUOMEN LEOT LEOS OF FINLAND 2014-2015 ME PALVELEMME. YHDESSÄ.

SUOMEN LEOT LEOS OF FINLAND 2014-2015 ME PALVELEMME. YHDESSÄ. LIONS CLUBS INTERNATIONAL LEO MONINKERTAISPIIRI 107 SUOMI LEO MULTIPLE DISTRICT 107 FINLAND SUOMEN LEOT LEOS OF FINLAND 2014-2015 ME PALVELEMME. YHDESSÄ. i Opitaan antamaan enemmän MATRIKKELI Copyright

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Pohjois-Savon Kylät ry on maakunnallinen kyläyhdistys, joka on perustettu v. 1993 toimimaan pohjoissavolaisten kylien yhteenliittymänä, kylätoiminnan edistäjänä ja edunvalvojana.

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Lapsettomien yhdistys Simpukka ry Simpukka-yhdistys on vuonna 1988 perustettu valtakunnallinen ja Suomen ainoa tahattoman lapsettomuuden kokemusasiantuntija ja lapsettomien yhteisö, jonka tavoitteena on

Lisätiedot

Yhdistyksen toimintakertomus vuodelta 2003

Yhdistyksen toimintakertomus vuodelta 2003 Liite 2 1 Yhdistyksen toimintakertomus vuodelta 2003 Maaseudun uusi aika -yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja kehittää suomalaista maaseutututkimusta sekä maaseudun kehittämistyötä. Vuoden 2003 tavoitteet

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2013

Toimintasuunnitelma vuodelle 2013 Toimintasuunnitelma vuodelle 2013 1. Johdanto... 2 2. Yhdistyksen yhteiskunnalliset tavoitteet... 3 Tavoitetilan kuvaus (pitkän aikavälin tavoitteet)... 3 Nykytilan kuvaus... 3 Yhteiskunnalliset tavoitteet

Lisätiedot

Helsingin Vihreiden toimintatavat: Osallistuminen ja päätöksenteko

Helsingin Vihreiden toimintatavat: Osallistuminen ja päätöksenteko 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 Helsingin Vihreiden toimintatavat: Osallistuminen ja päätöksenteko Hyväksytty piiriyhdistyksen

Lisätiedot

SRY:n Vuosikokous 23.1.2014 Esityslista:

SRY:n Vuosikokous 23.1.2014 Esityslista: SRY:n Vuosikokous 23.1.2014 Esityslista: 1. Järjestäytyminen: puheenjohtajan ja sihteerin valinta 2. Pöytäkirjantarkastajien valinta 3. Kokouksen työjärjestys 4. Hallituksen kertomus yhdistyksen toiminnasta

Lisätiedot

Melonta- ja soutuliiton viestintäsuunnitelma

Melonta- ja soutuliiton viestintäsuunnitelma Melonta- ja soutuliiton viestintäsuunnitelma Lähtökohdat Suomen melonta- ja soutuliiton tarkoituksena on ylläpitää ja edistää melontaa ja soutua sekä olla niiden Suomessa toimivien yhteisöjen keskusjärjestönä

Lisätiedot

Liikuntatieteellisen Seuran arviointi VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2014:7. Jari Stenvall

Liikuntatieteellisen Seuran arviointi VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2014:7. Jari Stenvall Liikuntatieteellisen Seuran arviointi VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2014:7 Jari Stenvall Liikuntatieteellisen Seuran arviointi VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2014:7 Jari Stenvall Opetus- ja

Lisätiedot

TIETEELLISTEN SEURAIN VALTUUSKUNTA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013

TIETEELLISTEN SEURAIN VALTUUSKUNTA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 TIETEELLISTEN SEURAIN VALTUUSKUNTA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 TIETEELLISTEN SEURAIN VALTUUSKUNTA Puhelin (09) 228 691 Sähköposti tsv@tsv.fi www.tsv.fi Toimipisteet Snellmaninkatu 13 A, 00170 Helsinki

Lisätiedot

3 Seuralla voi olla irtainta ja kiinteää omaisuutta ja seura voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja.

3 Seuralla voi olla irtainta ja kiinteää omaisuutta ja seura voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja. 1 Yhdistyksen nimi on Kasvinsuojeluseura ry. Sen toiminta-alueena on koko maa ja kotipaikkana Helsingin kaupunki. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura. 2 Seuran tarkoituksena on edistää

Lisätiedot

VUOSIKOKOUS 10.3.2015

VUOSIKOKOUS 10.3.2015 VUOSIKOKOUS 10.3.2015 ESITYSLISTA 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, kahden pöytäkirjan tarkastajan ja kahden ääntenlaskijan valinta 3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Finnish Linux User Group PÖYTÄKIRJA 1 (3) FLUG ry PL 117, FIN-00181 HELSINKI flug-hallitus@xunil.fi 19.02.2003

Finnish Linux User Group PÖYTÄKIRJA 1 (3) FLUG ry PL 117, FIN-00181 HELSINKI flug-hallitus@xunil.fi 19.02.2003 Finnish Linux User Group PÖYTÄKIRJA 1 (3) FLUG ry VUOSIKOKOUS Aika 08.02.2003 kello 12:00 Paikka Oulun pääkirjasto, Pakkalansali, Kaarlenväylä 3, Oulu Läsnä Esko Wessman puheenjohtaja Ilpo Nyyssönen sihteeri

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2010

TOIMINTASUUNNITELMA 2010 TOIMINTASUUNNITELMA 2010 1 YLEISTÄ...1 2 TAPAHTUMAT...1 2.1 Alumnitapaamiset ja -tapahtumat...1 2.2 YrittäjäClub...2 2.3 Vuosijuhla...2 2.4 Valmistuvien illanvietot...2 3 TUTKIMUSTOIMINTA...2 4 ALUMNIKUMMITOIMINTA...3

Lisätiedot

PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN

PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN Sisältö: Liitteet: Mikä on vanhempainyhdistys? Rekisteröity vai rekisteröimätön vanhempainyhdistys? VANHEMPAINYHDISTYKSEN PERUSTAMINEN 1. Perustava kokous 2. Vanhempainyhdistyksen

Lisätiedot

Suomen fotoniikan seura ry:n säännöt

Suomen fotoniikan seura ry:n säännöt Suomen fotoniikan seura ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen fotoniikan seura ry, englanniksi Photonics Finland, jota näissä säännöissä kutsutaan Yhdistykseksi. Kansainvälisissä,

Lisätiedot

ratsastuksen seuraopas

ratsastuksen seuraopas Uudistettu painos 2012 ratsastuksen seuraopas suomen ratsastajainliitto ry Sisällysluettelo: Alkusanat 3 Mitä on seuratoiminta? 4 Ratsastusseuran perustaminen 5 Seuran toimihenkilöt 6 SRL:n tarjoamat jäsenedut

Lisätiedot

Pohjola-Nordenin Nuorisoliitto ry Toimintakertomus 2013. Hyväksytty kevätkokouksessa 11.4.2014

Pohjola-Nordenin Nuorisoliitto ry Toimintakertomus 2013. Hyväksytty kevätkokouksessa 11.4.2014 Pohjola-Nordenin Nuorisoliitto ry Toimintakertomus 2013 Hyväksytty kevätkokouksessa 11.4.2014 Sisällys 1. Pohjola-Nordenin Nuorisoliiton toiminnan tavoitteet ja painopistealueet 2013... 2 2. Valtakunnallinen

Lisätiedot

KESKI- SUOMEN RESERVIUPSEERIPIIRI RY TOIMINTASUUNNITELMA 2015

KESKI- SUOMEN RESERVIUPSEERIPIIRI RY TOIMINTASUUNNITELMA 2015 KESKI- SUOMEN RESERVIUPSEERIPIIRI RY TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Hyväksytty piirin syyskokouksessa 8.10.2014 KESKI-SUOMEN RESERVIUPSEERIPIIRIN TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Sisältö A. Toiminnan tavoitteet, toiminta-ajatus

Lisätiedot

Julkisen alan tiedottajat JAT ry:n toimintakertomus vuodelta 2012

Julkisen alan tiedottajat JAT ry:n toimintakertomus vuodelta 2012 Julkisen alan tiedottajat JAT ry:n toimintakertomus vuodelta 2012 Julkisen alan tiedottajat JAT ry:n 20. toimintavuosi oli aktiivinen ja monipuolinen. Järjestettyjen tapahtumien tavoitteena oli yhdistyksen

Lisätiedot

Seurakäsikirja. 1. Toiminta-ajatus ja visio. 1.1. Toiminta-ajatus

Seurakäsikirja. 1. Toiminta-ajatus ja visio. 1.1. Toiminta-ajatus 1 Seurakäsikirja 1. Toiminta-ajatus ja visio 1.1. Toiminta-ajatus Naantalin Voimistelijat tarjoaa monipuolista liikuntaa harraste- ja valmennustasolla kaiken ikäisille. Haluamme tuottaa ihmisille elämäniloa,

Lisätiedot

SUOMEN HISTORIALLINEN SEURA. ä s e n l e h t i 3/ 2001

SUOMEN HISTORIALLINEN SEURA. ä s e n l e h t i 3/ 2001 SUOMEN HISTORIALLINEN SEURA J ä s e n l e h t i 3/ 2001 SUOMEN HISTORIALLINEN SEURA SEURAN TOIMISTO Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, 00170 Helsinki puh: 09-228 69 351 faksi: 09-228 69 266 Kotisivu: http://www.histseura.fi

Lisätiedot

Järjestökansio. Järjestökansion käyttäjälle

Järjestökansio. Järjestökansion käyttäjälle Järjestökansio Järjestökansion käyttäjälle Kansio on tarkoitettu arjen apuvälineeksi yhdistystoimintaan. Kansioon on koottu eri osioihin toiminta yhden kokouksen säännöillä sekä oma osio kahden kokouksen

Lisätiedot