Kanava antaa jäsenistölle tilaisuuden oppia ja kokeilla uutta, tutustua uusiin ihmisiin ja saada ikimuistoisia kokemuksia opiskeluajalta.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kanava antaa jäsenistölle tilaisuuden oppia ja kokeilla uutta, tutustua uusiin ihmisiin ja saada ikimuistoisia kokemuksia opiskeluajalta."

Transkriptio

1 Kanava esittelee aaltolaisten elämää ja opiskelua tavoitteenaan saada yhteisön jäsenet tietoisiksi toistensa toiminnasta, madaltaa kynnystä osallistua ylioppilaskunnan ja sen läheisyydessä toimivien yhdistysten toimintaan sekä opiskelijaelämään. Kanava dokumentoi ylioppilaskunnan toimintaa ja päätöksentekoa ja tekee siitä läpinäkyvämpää. Jokainen jäsen voi seurata, mistä ja miten asioista päätetään ja mitä ylioppilaskunnassa tapahtuu. Kanava antaa jäsenistölle tilaisuuden oppia ja kokeilla uutta, tutustua uusiin ihmisiin ja saada ikimuistoisia kokemuksia opiskeluajalta. Ohjelmisto on journalistista ja asiapitoista. Fiktiivisestä tuotannosta luovutaan. Aikaa vievän toimitustyön vuoksi ohjelmisto koostuu suurimmaksi osaksi lyhyistä, reportaasimaisista klipeistä, joita voidaan toimittaa nopeasti. Reportaasien tehtävä on esitellä AYY:n läheisyydessä toimivien yhdistysten toimintaa sekä tehdä eri kampuksilla opiskelu tutuksi. Kanava tarjoaa myös mahdollisuuden seurata edustajiston kokouksia. Ohjelmatarjonnan ensisijainen tarkoitus on raportoida opiskelijoille tärkeistä asioista, dokumentoida AYY:n ja sen lähipiirin tapahtumia sekä näyttää, mitä opiskelijat tekevät Aallossa. Lisäksi kanavalle hankitaan tekijänoikeuksien salliessa toimituksen ulkopuolisten opiskelijoiden tekemiä videoita, jotka sisällytetään kanavan keräämään ohjelmapankkiin. Mikäli toimituksella ei ole riittävästi tuotantoa, voidaan ohjelmapankin videoilla täyttää viikon tarjontaa. Kanava toimii edeltäjänsä tiloissa. Liikkumiseen kampusten välillä voidaan käyttää esimerkiksi OUBS:n lähetysautoa. Lähetysauton kehittämistä jatketaan, mikäli se katsotaan hyödylliseksi. Soluhuoneet poistetaan asumiskäytöstä. Tyhjät huoneet hyödynnetään joko kanavan omaan tai AYY:n muuhun käyttöön. Asuminen toimituksen tiloissa nostaa toimitusryhmään mukaan lähtemisen kynnystä, varsinkin jos opiskelupaikka sijaitsee eri kampuksella. Tilasta tehdään siisti, viihtyisä ja helposti lähestyttävä työtila. Laitteistohankintojen budjetointiin kiinnitetään tarkasti huomiota. Koska kyseessä on lähes vapaaehtoistoiminnalla toimiva opiskelijakanava, ei ole tarkoituksenmukaista pyrkiä olemaan tekniikan edelläkävijä. Olennaisempaa on hankkia peruslaitteet, joita on helppo käyttää ja pitää huolta.

2 Kanava toimii tiiviissä yhteistyössä AYY:n muiden toimijoiden kanssa, erityisesti AYY:n viestintä- ja yhteisösektorien kanssa. Hallitus valvoo toiminnan käynnistymisvaihetta. Kanavalla on toimitusneuvosto, joka tukee kanavan toimintaa antamalla palautetta sekä tarkkailemalla, että kanavan linja toteutuu. Toimitusneuvoston jäseniin kuuluu sekä alan asiantuntijoita että opiskelijajäseniä. Lisäksi kanavan toiminnasta kerätään jatkuvasti palautetta jäsenistöltä. kokopäiväinen, vakituinen työntekijä palkkaus AYY:n palkkauskäytäntöjen mukainen (n. 2000e/kk) Vastaa ohjelmistosta ja toimituksen vetämisestä. Päätoimittaja valvoo linjan mukaisen sisällön toteutumista sekä vapaaehtoistoimintaa. Päätoimittajalta vaaditaan journalistista osaamista ja kokemusta sekä kehittävää näkemystä. osa-aikainen (20h/vko), vakituinen työntekijä palkkaus AYY:n palkkauskäytäntöjen mukainen (n. 950e/kk) Vastaa tekniikasta ja laitteistosta. osa-aikainen (20h/vko), määräaikainen siirtymäkaudeksi palkkaus AYY:n palkkauskäytäntöjen mukainen (n. 950e/kk) Vastaa kanavan toiminnasta viestimisestä, brändin luonnista, internetsivujen ja sosiaalisen median sivustojen toimittamisesta ja yhteistyötahojen kartoituksesta. Vapaaehtoisryhmä muodostaa toimituksen, jossa on vähintään 3 teknikkoa, 2 toimittajana ja projektikoordinaattori, joka vastaa tapahtumien ja kurssien järjestämisestä sekä projektien vetämisestä. Ryhmän jäsenten tulee olla ylioppilaskunnan jäseniä. Vapaaehtoistoimijat noudattavat AYY:n vapaaehtoisten pelisääntöjä. Avustajia etsitään lyhytaikaisiin, projektikohtaisiin tehtäviin. Avustajatoiminnasta tehdään helppo tapa osallistua kanavan toimintaan. Avustajien tehtävänkuvat voivat olla hyvin laajalta alueelta aina lavastuksesta markkinointiin asti. Avustajia etsitään avustajatapaamisissa ja avustajatoimintaa mainostetaan jatkuvasti. Huhti-toukokuussa 2011 valmistellaan uuden kanavan aloitusta. Hallitus ja mediasuunnittelija valmistelevat yhteistyössä OUBS:n toimitusneuvoston ja edustajiston kanssa linjapaperin edustajiston toukokuun kokoukseen.

3 Loppuvuodeksi laaditaan kanavalle budjetti OUBS:n budjetin puitteissa ja selvitetään muutosvaiheesta aiheutuvat mahdolliset lisäkulut. Mikäli muutosvaiheesta koostuu merkittäviä lisäkustannuksia, tuodaan budjetti edustajiston hyväksyttäväksi toukokuun kokoukseen. Päätoimittaja, kanavapäällikkö ja markkinointi- ja viestintävastaava rekrytoidaan siten, että heidän työsopimuksensa alkavat kesäkuun alusta tai viimeistään elokuun alusta. Päätoimittaja, kanavapäällikkö ja markkinointi- ja viestintävastaava palkataan luomaan uusi kanava. Päätoimittajan ja kanavapäällikön työsopimukset tehdään ensin vuoden loppuun ja tämän jälkeen ne voidaan muuttaa toistaiseksi voimassa oleviksi. Markkinointi- ja viestintävastaavan työsopimus on määräaikainen ja päättyy vuoden lopussa. Vapaaehtoisryhmän rekrytointikampanja valmistellaan ja käynnistetään viimeistään toukokuussa. Vapaaehtoisryhmä on koossa viimeistään elokuun aikana. Imagon luominen käynnistetään järjestämällä jäsenistölle kilpailu kanavan nimestä. Uusi nimi on tiedossa ennen kesää ja kesän aikana järjestetään logokilpailu. Nimi ja logo ovat käytössä syyskuun alussa. OUBS:n kauden toimijat päättävät toimikautensa kuten aiemmat toimitukset. On tärkeää viestiä kanavan toiminnan muutoksista nykyiselle toimitukselle ja ottaa heidät mukaan kehittämään uuden kanavan toimintaa heidän kiinnostuksensa mukaan. Vanhoja toimijoita täytyy kiittää tehdystä työstä, OUBS jää historiaan uuden kanavan edeltäjänä. Tilat täytyy pintaremontoida ja siistiä. Siivous ja remontti tullaan toteuttamaan talkootöillä niin pitkälle kuin mahdollista. Työntekijät perehtyvät kesän aikana OUBS:n toimintaan, laitteistoon ja muodostavat käsityksen siitä, mihin suuntaan toimintaa pitäisi viedä. Perehdytyksiä järjestetään vanhojen OUBS:n toimijoiden ja AYY:n kanssa yhteistyössä. Tarvittaessa järjestetään ulkopuolisten kouluttajien kursseja. Elokuussa voidaan perehdyttää vapaaehtoisryhmän jäsenet. Kesän aikana suunnitellaan syksyn toimintaa, mitkä ovat sen tavoitteet ja miten niiden saavuttamista voidaan mitata. Ohjelmatuotanto käynnistyy alkusyksystä. Toimituksen jokaisella jäsenellä on selkeä käsitys omista vastuualueistaan ja tehtävistään.

4 Toiminnan tuloksia mitataan kesällä määritettyjen tavoitteiden ja mittareiden avulla. Vuoden lopuksi tarkastellaan, miten kanavan toiminta on käynnistynyt ja onko se päässyt tavoitteisiinsa. Mikäli tavoitteita ei ole saavutettu, on syytä arvioida, miten toimintaa jatkossa kehitetään ja millaiset ovat toiminnan edellytykset. Budjetoinnin taustalla on käytetty OUBS:n vuosien 2009 ja 2010 toteutuneita tuloja ja menoja. AYY:n käyttökorvaus Henkilöstökulut ,92 Laitteisto- ja Vuokratulot Vapaaehtoiset henkilösivukulut 612,81 Muut tuotot (palvelutoiminta) 150 Poistot ,57 Korjaukset ja atk-kulut ,87 (sisältää tarvikehankinnat ja huollot) Hallintokulut (sis. matka- ja tapahtumakuluja) 5 419,77 vuokrat ja vastikkeet 192,75 Vakuutukset 1 889,86 Hallintopalvelut (sis. viranomaismaksut) 225,70 AYY:n käyttökorvaus Henkilöstökulut ,64 Laitteisto- ja Vuokratulot Vapaaehtoiset 1 534,48 henkilösivukulut Muut tuotot (sis. palvelutoiminta ,90) ,54 Poistot 9 011,11 Korjaukset ,45 ja atk-kulut (sisältää tarvikehankinnat ja huollot) Hallintokulut (sis. matka- ja 5 280,64 tapahtumakuluja) Vuokrat ja vastikkeet (sis. 117,83 lähetysautokustannuksia) Vakuutukset 977,58 Hallintopalvelut (sis. 442,17 lähetysautokustannuksia, viranomaismaksut) Sijoitus- ja rahoitustoiminta 17,53

5 Näiden perusteella on laadittu alustava budjetti vuodelle 2012 (malli 1). Tämän lisäksi maalailtiin mahdollisuuksia vähentää AYY:n tukea kanavalle (malli 2), mikä saattaisi onnistua muutaman vuoden kuluttua, mutta voisi heikentää kanavan toimintamahdollisuuksia henkilöstöresurssien pienentyessä ja vaikuttaessa mm. tekniseen asiantuntijuuteen. Tuotot ja kulut pysyvät OUBS:n kaltaisina lukuun ottamatta henkilöstökuluja. Budjetti tulee oletettavasti noudattamaan mallia 1 ensimmäisen tai muutaman ensimmäisen vuoden ajan. Budjettiin ei ole laskettu mukaan markkinointi- ja viestintävastaavan palkkakuluja, eikä muita kanavan perustamiskuluja. AYY:n Henkilöstökulut käyttökorvaus Laitteisto- ja Vapaaehtoistoiminnan Vuokratulot (sis. mahdollinen palvelutoiminta) kulut (Vapaaehtoiset henkilösivukulut) mainosmyynti Poistot (sis pitkäaikaiset hankinnat) Korjaukset ja atkkulut (sis. tarvikehankinnat ja huolto) Hallintokulut vakuutukset hallintopalvelu 500 (viranomaismaksut) lähetysauto Koulutukset (tapahtumakulut) Lisäksi Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskukselta (AVEK) on mahdollista hakea kurssitukea koulutuksiin.

6 AYY:n käyttökorvaus Laitteisto- ja Vuokratulot (sis. mahdollinen palvelutoiminta) Henkilöstökulut (vain päätoimittaja) Vapaaehtoistoiminnan kulut (vapaaehtoiset henkilösivukulut) Poistot (sis. pitkäaikaiset hankinnat) Mainosmyynti Korjaukset ja atkkulut (sis. tarvikehankinnat ja huolto) Hallintokulut Vakuutukset Hallintopalvelut 500 (viranomaismaksut) Lähetysauto Koulutukset (tapahtumakulut) Auki olevat kysymykset: Miten käy tekniikan, jos toimituksessa on vain yksi vakituinen työntekijä? Laitteistoon ja sen korjaukseen on käytettävä enemmän, mikäli tekniikka halutaan pitää toimintakunnossa? Lähetysautoon budjetoitu raha menee jo melkein kokonaan vakuutuksiin. Ei riitä esim. auton kunnostukseen ja huoltoon?

OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE. Onnistunut vapaaehtoistoiminta

OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE. Onnistunut vapaaehtoistoiminta OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE Onnistunut vapaaehtoistoiminta OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE Onnistunut vapaaehtoistoiminta Sisältö Lukijalle... 5 1 Ennen kuin vapaaehtoinen saapuu... 7 1.1. Koko yhteisö toimintaa

Lisätiedot

Oma Oppilaskunta osaa

Oma Oppilaskunta osaa Oma Oppilaskunta osaa Opas oppilaskuntatoimintaan Sisällysluettelo 1. Kohti keskustelevampaa peruskoulua s. 3 2. Oppilaskunta - peruskoulun dream team s. 4 3. Kokoustamisen jalo taito s. 6 4. Oppilaskunnan

Lisätiedot

Sisältö Johdanto... 3 Palvelutuotteistaminen käytännössä... 4 Esimerkki palvelutuotteistamisesta... 8 Mallipohjia tuotteistamiseen...

Sisältö Johdanto... 3 Palvelutuotteistaminen käytännössä... 4 Esimerkki palvelutuotteistamisesta... 8 Mallipohjia tuotteistamiseen... Sisältö 1 Johdanto... 3 1.1 Työkirjan sisällöstä... 3 1.2 Yleistä tuotteistamisesta... 3 2 Palvelutuotteistaminen käytännössä... 4 2.1 Valmennuspalvelun perusrunko... 5 2.2 Palvelun vaiheiden perustietolomake...

Lisätiedot

opiskelijan arvioijana

opiskelijan arvioijana Työpaikkaohjaaja opiskelijan arvioijana Heljä Hätönen www.ohjaan.fi Tämän teoksen kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, muut. 712/96) ja valokuvalain (495/6, muut. 446/95) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

PERUSTETAAN LIPPUKUNTA

PERUSTETAAN LIPPUKUNTA PERUSTETAAN LIPPUKUNTA SISÄLLYS 1. LUKIJALLE... 3 2. MITÄ PARTIO ON?... 4 3. LIPPUKUNNAN PERUSTAMINEN... 6 4. LIPPUKUNNAN SÄÄNNÖT...17 5. LIPPUKUNNAN TOIMINTA...19 6. TIEDOTETAAN TOIMINNASTA...29 7. EVÄITÄ

Lisätiedot

Ammatilliset näyttötutkinnot ARVIOIJAN OPAS. versio 1.0

Ammatilliset näyttötutkinnot ARVIOIJAN OPAS. versio 1.0 Ammatilliset näyttötutkinnot ARVIOIJAN OPAS versio 1.0 2 Hyvä arvioija, tämä arvioijan perehdytysmateriaali on valmistunut kolmen oppilaitoksen yhteistyönä Opetushallituksen osarahoittamassa LATU laadukas

Lisätiedot

opiskelijan ohjaajana

opiskelijan ohjaajana Työpaikkaohjaaja opiskelijan ohjaajana Frisk, T. (toim.) www.ohjaan.fi Tämänteoksenkopioiminenontekijänoikeuslain (404/61, muutt. 712/96) ja valokuvalain (495/61, muutt. 446/96) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

Hyvä hallintotapa järjestössä

Hyvä hallintotapa järjestössä Hyvä hallintotapa järjestössä JULKAISIJA Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys YTY ry Iso Roobertinkatu 1 A 16 00120 Helsinki KIRJOITTAJAT Anneli Pahta Olli Hakkarainen GRAAFINEN SUUNNITTELU

Lisätiedot

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2012:9

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2012:9 ARVIOINNIN OPAS Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot Oppaat ja käsikirjat 2012:9 Opetushallitus Oppaat ja käsikirjat 2012:9 ISBN 978-952-13-5194-5 (nid.) ISBN 978-952-13-5195-2 (pdf) ISSN-L 1798-8950

Lisätiedot

Yks, kaks toimimaan! -materiaalin Vaikuttaminen -teeman tehtäväpaketit

Yks, kaks toimimaan! -materiaalin Vaikuttaminen -teeman tehtäväpaketit Yks, kaks toimimaan! -materiaalin Vaikuttaminen -teeman tehtäväpaketit Tämä on Kehittämiskeskus Opinkirjon tuottaman Yks, kaks toimimaan! -materiaalin PDF-kirjaston tiedosto. Linkki sähköiseen materiaaliin

Lisätiedot

Kestävän kehityksen hyvät käytännöt päivähoidon käyttöön

Kestävän kehityksen hyvät käytännöt päivähoidon käyttöön Kestävän kehityksen hyvät käytännöt päivähoidon käyttöön 1 Kestävän kehityksen hyvät käytännöt paivähoidon käyttöön Tähän esitteeseen on koottu kaikki 4V-hankkeessa vuosina 2008-2010 kootut hyvät käytännöt

Lisätiedot

Viestintä- ja markkinointistrategia

Viestintä- ja markkinointistrategia Viestintä- ja markkinointistrategia Koska kunnallishallinto perustuu kunnan asukkaiden itsehallintoon, sananvapaus ja julkisuus on siinä erityisen tärkeää. Ne muodostavat kunnallisen demokratian merkittävimmän

Lisätiedot

Opetussuunnitelman yhteinen osa 1.8.2014 31.7.2015

Opetussuunnitelman yhteinen osa 1.8.2014 31.7.2015 Opetussuunnitelman yhteinen osa 1.8.2014 31.7.2015 Opetussuunnitelman yhteinen osa OSAO LTK 18.11.2014 Sivu 1/39 Lukijalle Tämä julkaisu Opetussuunnitelman yhteinen osa kertoo, kuinka eduskunnan säätämät

Lisätiedot

[Kirjoita teksti] Salibandyseuran Hyvä Hallinto

[Kirjoita teksti] Salibandyseuran Hyvä Hallinto [Kirjoita teksti] Salibandyseuran Hyvä Hallinto 2 Sisältö LUKIJALLE... 4 SEURAN HYVÄ HALLINTO... 5 1 Mikä on seura?... 5 1.1 Peruskäsitteitä... 5 1.2 Seuran tarkoitus... 6 1.3 Yhdistyksen säännöt... 6

Lisätiedot

YHTÄLÖ. Yhdistyksen talous ja verotus. Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? Paula Pylkkänen 2009. Kansalaisjärjestöteemaryhmä

YHTÄLÖ. Yhdistyksen talous ja verotus. Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? Paula Pylkkänen 2009. Kansalaisjärjestöteemaryhmä YHTÄLÖ Yhdistyksen talous ja verotus Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? Paula Pylkkänen 2009 Kansalaisjärjestöteemaryhmä MAASEUTUPOLITIIKAN YHTEISTYÖRYHMÄN JULKAISUJA 1/2009 Sivu 1 SISÄLLYS 1 LUKIJALLE...

Lisätiedot

Kaikki irti harjoittelusta Osa 1 Käytännön opas harjoittelijalle 2015

Kaikki irti harjoittelusta Osa 1 Käytännön opas harjoittelijalle 2015 Kaikki irti harjoittelusta Osa 1 Käytännön opas harjoittelijalle 2015 Lampila Satu, Jurvakainen Anne, Pesonen Johanna ja Liimatainen Jaana O. Yliopisto-opintojen työelämäintegraatio hanke 2013 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Alkavalle yrittäjälle 2015. Perustamisopas. Varaa aika yritysneuvojalle lähelläsi: www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001

Alkavalle yrittäjälle 2015. Perustamisopas. Varaa aika yritysneuvojalle lähelläsi: www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001 Perustamisopas Alkavalle yrittäjälle 2015 CERTIFIED BY ISO 9001 Varaa aika yritysneuvojalle lähelläsi: www.uusyrityskeskus.fi 25 alkavien vuotta yrittäjien tukena CERTIFIED BY ISO 9001 Perustamisopas 2015

Lisätiedot

Ideasta kasvuyritykseksi

Ideasta kasvuyritykseksi McKinsey & Company Ideasta kasvuyritykseksi Käsikirja liiketoimintasuunnitelman laatimiseen Werner Söderström Osakeyhtiö Helsinki Copyright 1999 McKinsey & Company Englanninkielisestä alkuteoksesta Starting

Lisätiedot

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Tutortoiminta hyvinvoivan oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Kirjoittaja Susanna Ågren menetelmäkehittäjä Suomen ammatillisen

Lisätiedot

Löydä oma tarinasi -ryhmämalli. Ammatillisesti ohjatut vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille. Ryhmänohjaajan opas

Löydä oma tarinasi -ryhmämalli. Ammatillisesti ohjatut vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille. Ryhmänohjaajan opas Löydä oma tarinasi -ryhmämalli Ammatillisesti ohjatut vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille Ryhmänohjaajan opas Suomen Mielenterveysseura Suomen Mielenterveysseura on kansanterveys- ja kansalaisjärjestö.

Lisätiedot

Kn 6/2014 163 liite 5 Kv 2/2014 17 liite 2 MÄNTTÄ-VILPPULAN SEURAKUNTA

Kn 6/2014 163 liite 5 Kv 2/2014 17 liite 2 MÄNTTÄ-VILPPULAN SEURAKUNTA Kn 6/2014 163 liite 5 Kv 2/2014 17 liite 2 MÄNTTÄ-VILPPULAN SEURAKUNTA TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2015 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 Sisällysluettelo sivu 1. SEURAKUNNAN TOIMINNAN PERUSTA

Lisätiedot

Työpainotteinen päivä Miten kolme sanaa voi merkitä niin paljon?

Työpainotteinen päivä Miten kolme sanaa voi merkitä niin paljon? Yli 60 vuoden ajan työpainotteinen päivä on näytellyt keskeistä roolia tuhansien mielenterveysongelmista kärsivien ihmisten tiellä kuntoutumiseen. Käsitteen taustalla ovat ennen muuta olleet sellaiset

Lisätiedot

Säätiöiden ja rahast S ojen neuv o ttel ukunt a r y. Delega D tionen för stiftelser och fonder r f. Helsinki 2010 3 1970 2010

Säätiöiden ja rahast S ojen neuv o ttel ukunt a r y. Delega D tionen för stiftelser och fonder r f. Helsinki 2010 3 1970 2010 1 2 Säätiöiden SÄÄTIÖIDEN ja rahastojen JA RAHASTOJEN neuvottelukunta NEUVOTTELUKUNTA ry. RY Delegationen DELEGATIONEN för stiftelser FÖR STIFTELSER och OCH fonder FONDER rf. RF Helsinki 2010 3 Toimittajat

Lisätiedot

Opiskelija oman oppimisensa johtajana

Opiskelija oman oppimisensa johtajana Opiskelija oman oppimisensa johtajana Opiskelija oman oppimisensa johtajana Toimitus: Jaana Kilpinen, ammatillisen koulutuksen kehittämishankkeissa mukana olevat opetus- ja ohjaushenkilöstön edustajat

Lisätiedot

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 2 Hyvä esimiestyö Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 3 Tätä opasta voit vapaasti hyödyntää koulutuksessa ja esimiestyössä. Voit tulostaa sen käyttöösi maksutta internet-osoitteista:

Lisätiedot

Kokeiletko aina onneasi?

Kokeiletko aina onneasi? Kokeiletko aina onneasi? Riskienhallinnan perusteet Pk-yrityksille ja työntekijöille Sisällysluettelo Riskeihin voidaan vaikuttaa... 3 Mitä ovat riskit?... 3 Turvaa riskienhallinnasta... 6 Mitä riskienhallinta

Lisätiedot

VAPAAEHTOIS- OHJAAJAN TIETOPAKKI POLKU ILOISEEN VAPAAEHTOISTOIMINTAAN

VAPAAEHTOIS- OHJAAJAN TIETOPAKKI POLKU ILOISEEN VAPAAEHTOISTOIMINTAAN VAPAAEHTOIS- OHJAAJAN TIETOPAKKI POLKU ILOISEEN VAPAAEHTOISTOIMINTAAN Eija Peräkylä HUMAK, opinnäytetyö 29.11.2013 2 Opas vapaaehtoisohjaajalle Sisällys VAPAAEHTOISOHJAAJAN TIETOPAKKI Alkusanat...4 1.

Lisätiedot

Hyvä kuntoutumiskäytäntö

Hyvä kuntoutumiskäytäntö Hyvä kuntoutumiskäytäntö Invalidiliiton kuntoutuspalvelut 1. Johdanto 5 2. Käsitteet 6 2.1 Toimintakyky 6 2.2 Kuntoutumistarve 6 2.3 Kuntoutusjärjestelmä 7 2.4 Kuntoutuminen 7 3. Asiakkaan näkökulma hyvässä

Lisätiedot

VIESTINTÄSTRATEGIA 2012 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA

VIESTINTÄSTRATEGIA 2012 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA VIESTINTÄSTRATEGIA 2012 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA 23.01.2012 Sisältö 1. Alkusanat 2. Viestintästrategian lähtökohdat 3. OYY:n strategian tukeminen 3.1 Missio: Opiskelijan hyvä elämä 3.2 Viestinnän

Lisätiedot

OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA

OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA Naantalin kaupunki Naantali 2013 NAANTALIN

Lisätiedot