TALOUSASIOIDEN PEREHDYTYS Edustajisto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TALOUSASIOIDEN PEREHDYTYS Edustajisto 2014-2015 28.1.2014"

Transkriptio

1 TALOUSASIOIDEN PEREHDYTYS Edustajisto

2 Sisältö AYY Konsernirakenne Tukiorganisaatio Taloustoimikunta Talous, kiinteistö- ja asuntopalvelut Pääluvut ja lyhyt katsaus Talouteen liittyvät säännöt ja ohjeet Tilintarkastus Talousarvio 2014 Talouden sopeuttaminen Talouden seuranta Varainhoito

3 AYY AYY rakenne Kiinteistö Oy:t 100 % omistetut 12 kpl KOY 100 %: Kyltericampus Vaasankatu 10 Kylterinranta Kylterivuori Kylterinkartano Kylterivaara Pohjavedenkatu Tuhkimontie 2 Hiihtomäentie 22 Kirkonkyläntie 16 Jämeränjälki Otakaari 11 Aatteellinen toiminta Otaniemen asuntokiinteistöt Otaniemen asuntosäätiö 33% AYY- Kiinteistö Oy:t osaomistetut 9 kpl Otahalli Oy 25 % KOY osaomistetut: Ylioppilasasuntola ja Keilatalo Turkismiehentie 8 Ida Aalbergintie 1 Artti Arabian Palvelu Oy Soittokunnanpolun pysäköinti Kruunun pysäköinti Malmintori Ohrahuhdantie Palvelu Oy 100 %

4 Taloustoimikunta 2014 DI Matti Carpén puheenjohtaja DI Kari Vatanen KTM Jukka Havia DI Kari Inkinen varapuheenjohtaja Voitto Kangas KTM Hanna Hiidenpalo Lauri Ikonen Sijoitusjaosto: Kari Vatanen pj Hanna Hiidenpalo Jukka Havia Matti Carpén Tuisku Suomala Jarno Lappalainen

5 Organisaatio Tukitoiminnot Talousjohtaja Trinet Kiinteistöt 4 Asuntotoimisto 3 Talouspalvelut 3 Isännöinti Peruskorjaukset Uudet hankkeet Avainten hallinta Front office = asiakaspalvelu Back office = vuokrasopimukset Maksuliikenne Pääkirjanpito Palkanlaskenta Budjetointi Talousraportointi Tilitoimistopalvelu

6 2013 AYY pähkinänkuoressa Tuotot vuonna 2013 yhteensä noin 16 m Vuokratuotot 11,0 m Jäsenmaksut 0,8 m Sijoitustuotot noin 2,8 m Järjestötoiminnan tuotot 0,9 m Tase yhteensä noin 98 m Rakennukset 70 % taseesta Rahoitusarvopaperit 23 m Henkilöstö Noin 50 työntekijää vuonna 2013 Henkilöstökulut yht. 1,9 m

7 Katsaus v AYY talousraportointi rakennettiin kokonaisuudeksi eri järjestelmistä Pääjärjestelmä Netvisor kiinteistöyhtiöt tilitoimistotyönä Palkanlaskenta tilitoimistopalveluna Talouden ja omaisuudenhoitostrategia ja taloussääntö luotiin Talousarvio tehtiin uudella rakenteella Varainhoitajien kilpailutus tehtiin -> Tapiola ja Evli Kaksi varainhoitajaa (aikaisemmin 6 eri yhteistyötahoa) Vakuutusten kilpailutus tehtiin -> Fennia Tilintarkastajakilpailutus tehtiin KY-Palvelun nimenmuutos -> AYY Palvelu Oy V pääsykoekirja Aalto University Shop Asuntotoimiston järjestelmän integrointi yhdeksi yhteiseksi - AYY Campus järjestelmässä kaikki asuntokohteet Säästöprojektit Puhelin, toimistokoneratkaisut, vaihteesta luovuttiin Pankkitilien ja kulujen karsinta

8 Katsaus v Tilitoimisto vaihdettu Netvisor integroitu järjestelmä nyt kaikissa yhtiöissä Palkanlaskenta tilitoimistopalveluna Sijoituspolitiikka päivitetty Talouskonklaavi käytössä Kiinteistöjen PTS suunnitelmat Maksuliikenteen kilpailutus tehty Handelsbanken ns pääpankki Tilintarkastajakilpailutus tehty

9 Talouden ohjeet ja säännöt Hallinto- ja talousohjesääntö Talouden- ja omaisuudenhoitopolitiikka Talousarvio Talouden sopeutussuunnitelma Talouden seuranta

10 Hallinto- ja talousohjesääntö Taustaa ennen Taloussääntö oli erikseen Tarkoitus määrittää taloudenhoidon vastuut ja velvollisuudet eri toimijoiden keskinäiset valtasuhteet Keskeinen sisältö 1. Vastuut 2. Omaisuudenhoito 3. Talousarvio 4. Menojen hyväksyminen 5. Tilinpäätös 6. Tilintarkastuskertomus

11 Hallinto- ja taloussääntö Edustajisto Hallitus Taloustoimikunta Talousjohtaja Päättää talousarviosta Päättää merkittävistä taloudellisista päätöksistä Hyväksyy tilinpäätöksen Laatii talousarvion ja ohjaa toimintaa sen puitteissa Allekirjoittaa tilinpäätöksen Toimii hallituksen neuvonantajana Valmistelee taloudenja omaisuudenhoitopolitii kan Toteuttaa sijoittamista koskevat päätökset Käsittelee talousarvioperusteet Vastaa hallitukselle taloudenhoidon toteuttamisesta talousarvion puitteissa Toimii talous- ja asuntotoimiston henkilöstön esimiehenä

12 Talouden- ja omaisuudenhoitopolitiikka Luotu ensimmäisen kerran v 2010 Yleisosa kertoo omaisuuden rakenteen ja omaisuudenhoidon pääperiaatteet Pääperiaatteet Edustajisto hyväksyi keväällä 2010 Liiteosina sijoituspolitiikka, päivitetty Edustajisto asuinkiinteistöpolitiikka

13 Omaisuuden turvaamisen tavoitteet Ylioppilaskunnan omaisuuden hoidon tavoitteena on turvata taloudelliset edellytykset aatteelliselle toiminnalle. Omaisuutta tulee hoitaa niin, että pitkällä aikavälillä turvataan omaisuuden säilyttäminen ja sen hyvä hoitaminen. - Omaisuuden säilyttäminen yli ajan

14 Asuinkiinteistötoiminnan tavoitteet Asuinkiinteistöjen omistaminen ja hyvä hallinnointi on ylioppilaskunnan toiminnan keskeisiä tehtäviä. Asuinkiinteistötoiminnan tavoitteena on tarjota asunto lyhyellä jonotusajalla kaikille sitä haluaville ylioppilaskunnan jäsenille. Asuinkiinteistöomaisuudelle määritelty tavoite on saada omaisuudelle tuotto, joka turvaa tasaisen vuokratason opiskelijoille riippumatta kiinteistöjen korjaustarpeesta. Asuinkiinteistötoiminnasta syntyvä tuotto pidetään asuinkiinteistötoiminnan sisällä.

15 Vakavaraisuus Ylioppilaskunnan tavoitteena on olla velaton toimija kuitenkin, niin että vierasta pääomaa käytetään tarvittaessa asuinkiinteistöjen rahoittamisessa.

16 Vastuullisuus Ylioppilaskunta huomioi vastuullisuuden sijoitus- ja asuinkiinteistötoiminnassa. Sijoitustoiminnassa on kunnioitettava ihmisoikeuksia ja ympäristöä.

17 Sijoituspolitiikka Instrumentit, tavoiteallokaatio, Edustajiston hyväksymä Omaisuusryhmä Tavoitepaino Vaihteluväli Rahamarkkinasijoitukset 10 % 5 % - 80 % Valtionlainasijoitukset 20 % 0 % - 75 % Yrityslainat Investment Grade 20 % 0 % - 50 % Global High Yield / EMD -lainat 10 % 0 % - 30 % Suomalaiset osakesijoitukset 5 % 0 % - 15 % Eurooppalaiset osakesijoitukset 10 % 0 % - 20 % Pohjoisamerikkalaiset osakesij. 10 % 0 % - 20 % Muiden alueiden osakesijoitukset 15 % 0 % - 25 % Vaihtoehtoiset sijoitukset 0 % 0 % - 20 %

18 Sijoituspolitiikka Varainhoitajat Säännöllinen kilpailutus Vähintään kaksi omaisuudenhoitajaa Tunnetut ja vakavaraiset omaisuudenhoitajat

19 Kiinteistöpolitiikka Keskeinen sisältö 1. Kiinteistöomaisuus 2. Asuinkiinteistötoiminnan tavoitteet 3. Asuinkiinteistöjen hoito 4. Asuinkiinteistöjen tuotto

20 Kiinteistöpolitiikka Asuinkiinteistöjen tuotto Tuotto, joka turvaa tasaisen vuokratason opiskelijoille Tuotto käytetään tulevien kiinteistöhankkeiden rahoittamiseen ARA säädökset huomioitava Kiinteistökohtainen vuokranmäärittely

21 Tilintarkastus AYY:ssä Tilintarkastajakilpailutukset uutta muodostuvaa ylioppilaskuntaa varten tehtiin tilintarkastajakilpailutus syksyllä 2009 tilintarkastajaksi vuodelle 2010 valittiin tilintarkastusyhteisö KPMG Oy vuodelle 2011 tilintarkastajapäätös tehtiin maaliskuussa 2011 ja tilintarkastusyhteisönä jatkoi KPMG vuodelle 2012 tehtiin kilpailutus ja valinta oli Ernst & Young Oy EY jatkaa vuonna 2013

22 TALOUSARVIO 2014 Aalto-yliopiston ylioppilaskunta PÄIVITETTY TALOUDEN SOPEUTTAMISUUNNITELMA

23 Talousarvio 2014 prosessi syksy 2013 Talousarvioraami 2014 AYY säännöt budjetit Laadintaperiaatteet PTS Omaisuudenhoitopolitiikka Konsernitalousarvio Kustannuspaikka- Kustannuspaikkakohtainen Budjetointi AYYH käsittely AYYH päätös Kokouksessa päätös talousraamista Hallitus Taustakeskustelu Edustajistossa ensimmäinen lähetekeskustelu Edustajisto Hallitus Hallitus käsittelee talousarviota ja Konsernitalousarvion käsittely Taloustoimikunta Taloustoimikunta Edustajisto Talousarviokäsittelyt ja lopullinen hyväksyntä 23

24 Konsernitalousarvion rakenne Aatteellinen toiminta Jäsenmaksut ja muu varainhankinta Jäsenpalvelut, sihteeristö, hallinnon kulut, arkisto Tukitoiminta Talouspalvelu, kiinteistöhoito ja asuntotoimisto Tuottoina isännöintipalvelun tuotto ja sisäiset veloitukset Sijoitustoiminta Sijoituskiinteistöt Muu sijoitustoiminta Asuinkiinteistötoiminta - Asuinkiinteistöt Helsinki, Espoo

25 Kokonaistalousarvio 2014 raami Aatteellisen toiminnan nettokuluraami 680 t ( t ) aatteellisen toiminnan tuotot ovat jäsenmaksutuotto ja lisänä yritysyhteistyöstä saatava tulo, sekä tapahtumien lipputulot tuottojen jälkeinen kulujäämä rahoitetaan sijoitustuotoilla annetun raamin rajoissa tavoitetaso 5 v jälkeen on 500 t Huom: Raamin ulkopuolelle jää oikeusriidasta johtuvat lainopilliset kulut, jotka on budjetoitu vuodelle 2014 yht. 200 t

26 Nettokulujäämä eli raami Tavoitetaso on haastava Budjetti Toteuma

27 Aatteellinen toiminta Aatteellinen toiminta Jäsenmaksut ja yritysyhteistyö tuottoina Jäsenpalvelut, sihteeristö, hallinnon kulut Nettokulut yht. 1,558 t - Jäsenmaksuilla ja yritysyhteistyöllä katetaan 58 % - Loput katetaan sijoitustoiminnan tuotolla Jäsenpalvelut 22 % Avustukset yhdistyksille 6 % Projektivaraukset 1 % Yht. kulut ja hallinto 33 % Viestintä 8 % Yhteisötoiminta 11 % Edunvalvonta 12 % Jäsenyydet 7 %

28 Talouden sopeuttaminen AYY:llä on neljä toimintavuotta takana Haasteita oli aatteellisen toiminnan osalta talousarviossa pysymisessä erityisesti vuosina Vuonna 2012 hallitus työsti loppuvuoden aikana Taloudensopeuttamissuunnitelman, jonka tavoitteena oli löytää uusia tulonlähteitä ja leikata menoja Edustajisto hyväksyi suunnitelman marraskuussa 2012 Suunnitelman keskeiset kohteet olivat: jäsenmaksun nostaminen medioiden vähentäminen kertavuokrattavat tilat keskustoimiston muutto Otakaarelle

29 Talouden sopeuttaminen Uusi hallitus vuonna 2013 tarttui rivakasti toimeen Yhteistyö eri toimijoiden kesken syventyi Talouden seuranta oli pysyvästi agendalla kokouksissa Suunnitelman pääkohdat saatiin toteutettua Aate media lakkautettiin Aino- lehden julkaisukertoja harvennettiin keskustoimiston muutto toteutui loppuvuonna 2013 kertavuokrattavien tilojen toimintamalli vakiinnutettiin tapahtumien budjetit ovat pitäneet lisäoptiona yritysyhteistyötoiminta saatiin viimeinkin liikkeelle jäsenmaksun korotuksesta päätettiin vuodelle 2014 Taloudensopeuttamissuunnitelma II käsiteltiin edustajistossa vuoden 2013 lopulla kertavuokrattavien tilojen jatkokehitys kulttuuriauton jatko

30 Talouden seuranta Talouskatsaus kvartaaleittain edustajiston kokouksessa Konsernin koko vuoden ennuste kvartaaleittain Aatteellisen toiminnan kuluseuranta: seuranta hallituksessa kuukausittain mikäli kokonaisvuosiennuste aatteellisen toiminnan kuluissa ylittää budjetin 5 % haetaan edustajistolta hyväksyntä ylitykselle aatteellisen toiminnan toimintotason budjettiylitys min 10 t koko vuoden ennusteessa käsitellään edustajistossa eroanalyysin kautta (infona) uudet avaukset edustajistolle lisätalousarviona Palvelu- ja tukitoiminta - poikkeamaraportti Sijoitukset sijoitusraportti kvartaaleittain Asuinkiinteistötoiminta merkittävät poikkeamat ja kokonaisuus raportoidaan

31 Talouden seuranta Aatteellisen toiminnan talouden seuranta: vuonna 2013 lisätalousarvio käytössä -> välitön reagointi tuleviin ylityksiin vuonna 2014 raportoidaan tuotot ja kulut omina riveinä

32 Sijoitustoiminta Sijoitustoiminta Sijoituskiinteistöt: Dipoli, Malmintori, Ohrahuhdantie Muu sijoitustoiminta: osake- ja korkosijoitukset Sijoituskiinteistöt: nykyiset, mukaan lukien Dipoli edelleen sijoituskiinteistönä Sijoitusomaisuudelle budjetoitu 3,5 % tuotto-oletus Rahastoista jaettavat avustukset budjetoitu vuoden 2013 budjetin mukaisesti

33 Salkkujako Tapiola Varainhoito Salkun kokonaisarvo 12,9 m Kiinteistöyhtiöt 3,5 m, 27% (likvidit korkosijoitukset) Ylioppilaskunta 9,4 m, 73% 9,4 3,5 Evli Pankki Oyj Salkun kokonaisarvo 10,1 m Kiinteistöyhtiöt 1,9 m, 19 % (likvidit korkosijoitukset) TTER 5,0 m, 48 % (sidottu rahasto, eriytysvelvoite) Ylioppilaskunta 3,1 m, 33 % 3,1 1,9 5

34 Tuottoyhteenveto YTD 01-12/13 12 % ,85 8,65 8,55 ytd tuotto vertailuindeksi 0 Tapiola EVLI, TTER EVLI 2

35 Yhteenveto 2013 (salkkujen kuukausituotot) Vuoden alusta Salkun alusta 1/2011 EVLI / tter EVLI 2 Tapiola 8,65 % 8,65 % 9,85 % 2,91 % 16,35 % % /12 01/13 02/13 03/13 04/13 05/13 06/13 07/13 08/13 09/13 10/13 11/13 12/13 TTER, EVLI EVLI TAPIOLA

36 Tuottoyhteenveto YTD 01-12/ % ,1-10,5 ytd tuotto vertailuindeksi ,7-18 Tapiola EVLI, TTER EVLI 2

37 AALTO-YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA Edustajisto hyväks (11) Vertailuindeksi Sama molemmilla varainhoitajilla, Edustajiston hyväksymä Vertailuindeksi Indeksipaino 3 kk:n Euribor-indeksi 10 % Iboxx Euro Sovereign 20 % Iboxx Euro Corporates 20 % Merrill Lynch BB-B Global High Yield Constrained 5 % JPMorgan EMBI+ EM Bond Index 5 % OMX Helsinki Cap GI -indeksi 5 % MSCI Europe TR Net 10 % MSCI North America TR Net 10 % MSCI AC Asia Pacific TR Net 7,5 % MSCI Emerging Markets TR Net 7,5 %

38 Dipoli Dipoli myynti ollut agendalla koko AYY:n toiminta-ajan Kaupasta tehtiin useita esisopimuksia v Lopulliset neuvottelut käynnistyivät keväällä 2013 Edustajiston kokouksessa esitellään yhteenveto vuoden 2013 tapahtumista Kauppakirja on tarkoitus allekirjoittaa Dipoli talo käsitelty kiinteistösijoituksena AYY: luvuissa

39 Asuinkiinteistötoiminta Asuinkiinteistötoiminta Talousarviokokonaisuudet, Espoo, Helsinki ja Asuntolat = AYY:n osaomisteiset kohteet Kiinteistöyhtiökohtainen budjetointi Helsingissä Espoossa Vanha teekkarikylä, Otaranta, Ossin linna, Heinävaara, Kylterivaara Harmonisoitu talousarvio kaikissa kohteissa Trinet kulut osana asuinkiinteistötoimintaa

40 Vuokrat asuinkiinteistöissä Asuinkiinteistöjen vuokrataso vuonna 2013->2014 korotus Uudet ehdotetut vuokrat Helsinki välillä 9,40-20,20 /neliö Espoo välillä 11,10-14,00 /neliö

41 Investoinnit kiinteistöihin Yhteensä investointibudjetti kiinteistöihin noin 6,5 m v Otaniemi Otakaari 18, uudisrakennus, aloitettu v.2013, kokonaisurakkasumma 3,8 m, josta v.-14 1,3 m JMT 1 linjasaneeraus, aloitettu v. 2013, kokonais- urakkasumma 4,0 m, josta v toteutuu noin puolet. Lisäksi varaus mahdollisille lisätöille. Mahdollinen väestönsuojan peruskorjaus, AYY:n arvioitu osuus noin 1m Muut investoinnit Otaniemessä noin 0,5 m Helsinki Vaasankatu, peruskorjaus, aloitettaneen v. 2014, kokonaisurakkaarvio 4 m

TALOUDEN- JA OMAISUUDENHOITOPOLITIIKKA 2013

TALOUDEN- JA OMAISUUDENHOITOPOLITIIKKA 2013 AALTO-YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA Edustajisto hyväks. 29112012 1 (11) TALOUDEN- JA OMAISUUDENHOITOPOLITIIKKA 2013 SIJOITUSPOLITIIKKA 1. AYY SIJOITUSOMAISUUS 1.1. Sijoitusomaisuuden rakenne 1.2. Lähtökohta

Lisätiedot

Väliraportti tilikauden aikaisesta tarkastuksesta

Väliraportti tilikauden aikaisesta tarkastuksesta Väliraportti tilikauden aikaisesta tarkastuksesta Aalto-yliopiston ylioppilaskunta AUDIT / KPMG Oy Ab Helsingissä 30.11.2010 KPMG OY AB Heidi Vierros, KHT Jakelu Hallitus Talousjohtaja Reija Väätäinen

Lisätiedot

KYSELYYN VASTASIVAT TÄTÄ KYSYTTIIN

KYSELYYN VASTASIVAT TÄTÄ KYSYTTIIN AKAVA Julkisten ja hyvinvointialojen ammattiliitto, KYYYN VASTASIVAT Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto, Palvelualojen ammattiliitto, Sosiaali- ja terveysalan ammattijärjestö, Ammattiliitto PRO Teollisuusalojen

Lisätiedot

Hallinto Taloudensopeuttamissuunnitelma 2012-2017 SISÄLLYSLUETTELO. Esipuhe ja talousraami... 1. 1. Tilat... 2. 2. AYY:n yhteisötoiminta...

Hallinto Taloudensopeuttamissuunnitelma 2012-2017 SISÄLLYSLUETTELO. Esipuhe ja talousraami... 1. 1. Tilat... 2. 2. AYY:n yhteisötoiminta... Aalto-yliopiston ylioppilaskunta 1 (13) SISÄLLYSLUETTELO Esipuhe ja talousraami... 1 1. Tilat... 2 2. :n yhteisötoiminta... 8 3. Palvelupisteet... 9 4. Mediat... 10 5. Jäsenmaksun korottaminen... 12 Liite

Lisätiedot

Aalto-yliopiston ylioppilaskunta. tarkastuksesta. Helsingissä 6.4.2012 KPMG OY AB Heidi Vierros KHT

Aalto-yliopiston ylioppilaskunta. tarkastuksesta. Helsingissä 6.4.2012 KPMG OY AB Heidi Vierros KHT Aalto-yliopiston ylioppilaskunta Raportti tilivuoden 2011 tarkastuksesta Helsingissä 6.4.2012 KPMG OY AB Heidi Vierros KHT Tilivuoden 2011 tarkastus Olemme suorittaneet Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Yhtiöstä lyhyesti. Toimitusjohtajan katsaus. Ympäristö- ja yhteiskuntavastuu. Hallituksen toimintakertomus.

SISÄLLYSLUETTELO. Yhtiöstä lyhyesti. Toimitusjohtajan katsaus. Ympäristö- ja yhteiskuntavastuu. Hallituksen toimintakertomus. VUOSIKERTOMUS 2 SISÄLLYSLUETTELO Yhtiöstä lyhyesti Toimitusjohtajan katsaus Ympäristö- ja yhteiskuntavastuu Hallituksen toimintakertomus Tilinpäätös Kiinteistöjen arviointi ja arvot Kiinteistöyhteenveto

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPPATIETEIDEN YLIOPPILAAT RY NIMISEN YHDISTYKSEN TALOUDENHOIDON OHJESÄÄNTÖ. 1. Yhdistyksen taloudenhoitoa säätelevät määräykset

HELSINGIN KAUPPATIETEIDEN YLIOPPILAAT RY NIMISEN YHDISTYKSEN TALOUDENHOIDON OHJESÄÄNTÖ. 1. Yhdistyksen taloudenhoitoa säätelevät määräykset HELSINGIN KAUPPATIETEIDEN YLIOPPILAAT RY NIMISEN YHDISTYKSEN TALOUDENHOIDON OHJESÄÄNTÖ I YLEISTÄ 1. Yhdistyksen taloudenhoitoa säätelevät määräykset Yhdistyksen talouden- ja omaisuudenhoidossa tulee noudattaa

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Kauppakorkeakoulu

SISÄLLYSLUETTELO. Kauppakorkeakoulu VUOSIKERTOMUS SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelo 2 Yhtiöstä lyhyesti 3 Toimitusjohtajan katsaus 4 Hallituksen toimintakertomus 2010 5 Tilinpäätös 10 Liitetiedot 16 Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen

Lisätiedot

Tilinpäätös ja toimintakertomus

Tilinpäätös ja toimintakertomus Tilinpäätös ja toimintakertomus HYY Yhtymän vuosi 2013 Toimintakertomus 2 Sisältö Toimintakertomus Tilinpäätös Toiminta tilikaudella 4 Tuloslaskelma 13 Liikevaihto ja tulos 4 Tase 14 Kiinteistöt 4 Majoitus

Lisätiedot

Asiakasedut. Lue lisää s. 8. Tilinpäätös. Suomi-yhtiö julkaisee vuosikertomuksen

Asiakasedut. Lue lisää s. 8. Tilinpäätös. Suomi-yhtiö julkaisee vuosikertomuksen VUOSIKERTOMUS 2009 Sisältö 1. Lyhyesti... 3 2. Tapahtumia... 5 3. Toimitusjohtajan katsaus... 6 4. Asiakasedut... 8 5. Sijoitustoiminta... 10 6. Hallinto... 15 7. Tilinpäätös... 20 8. Yhteystiedot... 53

Lisätiedot

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2014

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2014 6 Hallituksen jäsentä 19 Hallituksen kokousta 100% Keskimääräinen osallistumisprosentti Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2014 26.3. Yhtiökokous 1 more than squares Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Lisätiedot

PUHEENJOHTAJAN KATSAUS

PUHEENJOHTAJAN KATSAUS ARVIOINTIKERTOMUS 2013 PUHEENJOHTAJAN KATSAUS Valtakunnallisten arvioiden mukaan talouden kehitys tulee edelleen olemaan hidasta, mikä näkyy myös Espoossa. Valtuustosopimuksessa vuosikatteen tavoitetaso

Lisätiedot

APTEEKKIEN ELÄKEKASSA TOIMINTAKERTOMUS

APTEEKKIEN ELÄKEKASSA TOIMINTAKERTOMUS APTEEKKIEN ELÄKEKASSA 2008 TOIMINTAKERTOMUS SISÄLTÖ Hallituksen puheenjohtajan tervehdys 4 Toimintapiiri ja hallinto 6 Riskienhallinta ja toimintaympäristö 7 Tulevaisuuden näkymät 8 Eläkkeet ja eläkevastuut

Lisätiedot

Henki-Fenn. Henki-Fennia Toimintakertomus ja tilinpäätös 2011. Henki-Fennia. Henki-Fennia. Fennia. Henki-Fennia

Henki-Fenn. Henki-Fennia Toimintakertomus ja tilinpäätös 2011. Henki-Fennia. Henki-Fennia. Fennia. Henki-Fennia Fennia F ia Henki-Fennia Henki-Fennia Henki-Fennia Toimintakertomus ja tilinpäätös 2011 i-fennia Henki-Fennia Henki-Fenn Fennia Sisältö Henki-Fennia Henki-Fennian toimintakertomus ja tilinpäätös 2011

Lisätiedot

Taaleritehdas lyhyesti 3. Toimitusjohtaja Juhani Elomaan katsaus 4. Hallituksen toimintakertomus 5-15. Vakavaraisuus 16

Taaleritehdas lyhyesti 3. Toimitusjohtaja Juhani Elomaan katsaus 4. Hallituksen toimintakertomus 5-15. Vakavaraisuus 16 TAALERITEHDAS OYJ KONSERNITILINPÄÄTÖS 1.1.-31.12.2014 SISÄLLYSLUETTELO Taaleritehdas lyhyesti 3 Toimitusjohtaja Juhani Elomaan katsaus 4 Tilinpäätös Hallituksen toimintakertomus 5-15 Vakavaraisuus 16 Taloudellista

Lisätiedot

Toimintakertomus 2007 1. Keskon Eläkekassa. Toimintakertomus

Toimintakertomus 2007 1. Keskon Eläkekassa. Toimintakertomus Toimintakertomus 2007 1 Keskon Eläkekassa Toimintakertomus 2007 2 Keskon Eläkekassa Toimintakertomus 2007 3 Sisältö Toimintakertomus 2007 4 Tuloslaskelma 13 Tase 14 Tuloslaskelma osastoittain 15 Tase osastoittain

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2 0 1 4

VUOSIKERTOMUS 2 0 1 4 VUOSIKERTOMUS 2 0 1 4 SISÄLLYSLUETTELO Tilinpäätös 2014 3 5 7 10 12 14 17 18 22 23 26 27 28 Certeum lyhyesti Toimitusjohtajan katsaus Toimintaympäristö Liiketoiminta ja toiminnan tulos Sijoitusomaisuus

Lisätiedot

SIJOITUSSUUNNITELMA 2014 Espoon kaupunki/pmir

SIJOITUSSUUNNITELMA 2014 Espoon kaupunki/pmir 1 SIJOITUSSUUNNITELMA 2014 Espoon kaupunki/pmir 2 1. Taloudellinen ympäristö vuonna 2013 Vuosi 2013 alkoi sijoitusmarkkinoilla positiivissa merkeissä kun keskuspankkien tarjoama runsas likviditeetti yhdessä

Lisätiedot

Toimintakertomus ja Tilinpäätös 2010

Toimintakertomus ja Tilinpäätös 2010 Toimintakertomus ja Tilinpäätös 2010 sisältö toimintakertomus 3 2010 Konsernin laaja tuloslaskelma 9 Konsernitase 11 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista 12 Konsernin rahavirtalaskelma 13 Konsernitilinpäätöksen

Lisätiedot

Sisällys. Avustuksen saajan velvollisuus vuosiselvityksen toimittamiseen Rahaautomaattiyhdistykselle. Johdanto

Sisällys. Avustuksen saajan velvollisuus vuosiselvityksen toimittamiseen Rahaautomaattiyhdistykselle. Johdanto Ohje 1 (28) Sisällys Johdanto... 1 RAY3752 Selvitys toiminnasta ja tilinpäätöstiedoista... 5 RAY 3752A Selvitys avustuksen saajan yhtiömuotoisista rinnakkaisorganisaatioista... 10 RAY 3752B Selvitys avustuksen

Lisätiedot

Sisältö. Hallituksen toimintakertomus. Tilinpäätös. Pdf-tiedosto. Asiakasedut s. 8. Sijoitustoiminta s. 10. Toimitusjohtajalta s. 6. 1. Lyhyesti...

Sisältö. Hallituksen toimintakertomus. Tilinpäätös. Pdf-tiedosto. Asiakasedut s. 8. Sijoitustoiminta s. 10. Toimitusjohtajalta s. 6. 1. Lyhyesti... VUOSIKERTOMUS 2011 Sisältö 1. Lyhyesti... 3 2. Tapahtumia... 5 3. Toimitusjohtajan katsaus... 6 4. Asiakasedut... 8 5. Sijoitustoiminta... 10 6. Hallinto... 15 7. Tilinpäätös... 20 8. Yhteystiedot... 52

Lisätiedot

YHDISTYKSEN TALOUSHALLINTO

YHDISTYKSEN TALOUSHALLINTO YHDISTYKSEN TALOUSHALLINTO 2 Yhdistyksen varsinainen toiminta taloushallinnossa Yhdistyksen varsinaista toimintaa on yhdistyksen sääntöjen 2 :ssä määriteltty toiminnan laatu ja tarkoitus. Kirjanpidossa

Lisätiedot

ORAVA ASUINKIINTEISTÖRAHASTO OYJ VUOSIKERTOMUS 2014

ORAVA ASUINKIINTEISTÖRAHASTO OYJ VUOSIKERTOMUS 2014 ORAVA ASUINKIINTEISTÖRAHASTO OYJ VUOSIKERTOMUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO (1/2) TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 4 SIJOITTAMINEN ORAVA ASUNTORAHASTOON 5 AVAINLUKUJA 6 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 7 LIIKETOIMINTAMALLI 8 SIJOITUSKOHTEET

Lisätiedot

KESKINÄINEN ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ ETERA Tilinpäätös ja tasekirja 31.12.2014

KESKINÄINEN ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ ETERA Tilinpäätös ja tasekirja 31.12.2014 1 KESKINÄINEN ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ ETERA Tilinpäätös ja tasekirja 31.12.2014 Keskinäinen Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Kotipaikka Y tunnus 0117086 1 Eläkevakuutusyhtiö Etera PL 20, 00241 Helsinki Palkkatilanportti

Lisätiedot

Sisältö. Tilinpäätös 2012 1

Sisältö. Tilinpäätös 2012 1 TILINPÄÄTÖS 2012 Tasekirja Tilinpäätös 2012 1 Sisältö 1. OLENNAISET TAPAHTUMAT JA KOKONAISTALOUDEN KEHITYS... 3 1.1. OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA... 4 1.1.1. Kaupunginjohtajan katsaus...

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI

VUOSIKERTOMUS YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI VUOSIKERTOMUS 2013 YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2 SISÄLLYSLUETTELO Yhtiön perustietoja 3 Toimintamme perustat 4 Yhteiskuntavastuu ja sen merkitys 5 Toimitusjohtajan katsaus 6 Innovaatioympäristö yhtiön menestyksen

Lisätiedot

Verkkoraportti kertoo enemmän

Verkkoraportti kertoo enemmän Etera 2012 Verkkoraportti kertoo enemmän Tutustu vastuuraporttiimme verkossa etera.fi/vuosikertomus Sisältö Etera on kumppani työelämän eri vaiheissa... 3 Toiminnan ja tapahtumien vuosi 2012... 5 Toimitusjohtajan

Lisätiedot

Toimintakertomus ja Tilinpäätös 2011

Toimintakertomus ja Tilinpäätös 2011 Toimintakertomus ja Tilinpäätös 2011 Sisältö hallituksen toimintakertomus 3 IFRS-tilinpäätös 2011 Konsernin laaja tuloslaskelma 9 Konsernitase 11 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista 12 Konsernin

Lisätiedot

Sisältö. 01. Lyhyesti. 02. Tapahtumia. 03. Toimitusjohtajan katsaus. 04. Asiakasedut. 05. Sijoitustoiminta. 06. Hallinto. 07.

Sisältö. 01. Lyhyesti. 02. Tapahtumia. 03. Toimitusjohtajan katsaus. 04. Asiakasedut. 05. Sijoitustoiminta. 06. Hallinto. 07. VUOSIKERTOMUS 2005 Sisältö 01. Lyhyesti 02. Tapahtumia 03. Toimitusjohtajan katsaus 04. Asiakasedut 05. Sijoitustoiminta 06. Hallinto 07. Tilinpäätös 08. Yhteystiedot 01. LYHYESTI Suomi-yhtiö lyhyesti

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Stonesoft Oyj Vuosikertomus 2012

Sisällysluettelo. Stonesoft Oyj Vuosikertomus 2012 VUOSIKERTOMUS 2012 Sisällysluettelo 4 Avainluvut 6 Toimitusjohtajan katsaus 8 Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 12 Johtoryhmä 14 Hallitus 17 Hallituksen toimintakertomus 24 Stonesoft-konserni

Lisätiedot