SÄHKÖINEN HANKINNAN JA TUOTANNON TOIMINTAMALLI. Infra 2010 iltapäiväseminaari Markku Teppo, Tiehallinto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SÄHKÖINEN HANKINNAN JA TUOTANNON TOIMINTAMALLI. Infra 2010 iltapäiväseminaari 9.2.2006 Markku Teppo, Tiehallinto"

Transkriptio

1 1 SÄHKÖINEN HANKINNAN JA TUOTANNON TOIMINTAMALLI Infra 2010 iltapäiväseminaari Markku Teppo, Tiehallinto

2 2 Tiehallinnon hankintastrategian päivityksen periaatteita uuden teknologian ja tiedonhallinnan hyödyntämisestä

3 Vuonna 2010: "Hankinnan toimintaprosessia on oleellisesti tehostettu tiedonhallinnan ja laadunhallinnan tehostamisen keinoin" 3

4 Vuonna 2010: 4 "Uudet teknologiat ovat muuttaneet perinteisiä toimintatapoja" "Tiehallinto on edistänyt uusien teknologioiden kehittämistä ja käyttöönottoa ja hyödyntää niitä omassa toiminnassaan" Sähköinen toimintamalli Koneautomaatio ja mobiiliratkaisut Elinkaari- ja ekotehokkuus Älykkäät ja raportoivat rakenteet Uudet tutkimusmenetelmät

5 Sähköinen hankintatoimi vuonna "Lupaavimmat innovaatiot löytyvät osaamisen reuna-alueilta, ei varsinaisen osaamisen keskeisiltä alueilta" ICT, mobiilitiedonsiirto Koneautomaatio, numeerinen ohjaus Elinkaariteknologia Infraala Sensoriteknologia Ekotehokkuusteknologia tiedonhallinta Virtuaalimallinnukset, uusi

6 Palveluinnovaatio 6 Teknologia- ja tuoteinnovaatiot Palveluprosessit ja - rakenteet Uudet palvelumallit ja konseptit Uudet palvelutuotteet ICT:n soveltaminen Uuden tyyppiset verkostot ja arvoketjut Yhteistyömallit ja sopimukset Yhteisiin tavoitteisiin ja luottamukseen perustuvat kumppanuusmallit Arvoketjut - verkostoituminen Asiakasrajapinta- ja jakeluinnovaatiot Logistiikka Vuorovaikutusmallit Etäpalvelu Itsepalvelu Ansaintamallit Organisatoriset innovaatiot Tavoiteasettelu ja seuranta Rakenne-, ohjaus- ja johtamisjärjestelmät Rahoitustavat Kannuste- ja oppimisjärjestelmät Työyhteisölähtöiset uudistukset Lähde: Tiina-Tanninen Ahonen Tekes

7 FIATech Vision Model 7 Real-Time Project & Facility/Coordination & Control Scenario Based Project Planning Automated Design Integrated Automated Procurement & Supply Network Intelligent Job Site Intelligent Self-Maintaining/ Repairing Operational Facility Scientific Data Feedback & Experience New Materials, Methods, Products, & Equipment Technology- & Knowledge-Enabled Workforce Integrated Data & Information Management

8 Mallinjalostusprosessi 8 työprosessi: digitaalinen, kolmiulotteinen (), mallipohjainen, mekanisoitu, automatisoitu LÄHTÖTIETOJEN HANKINTA TUOTE- SUUNNITTELU RAKENTAMISEN OHJAUS TUOTE- TARKASTUS TOIMINNALLISUUS- MITTAUKSET LUOVUTUS - MITTAUKSET LÄHTÖTIETO- MALLI TUOTEMALLI TOTEUTUS- MALLI TOTEUTUMA- MALLI YLLÄPITOMALLI JÄÄNNÖSARVO- MALLI mallinjalostusprosessi: alussa luotua mallia jalostetaan läpi toimintaprosessin

9 Automaatio ja projektinhallinta Automaatio ja projektinhallinta 9 PROJEKTIN ELINKAARIHALLINTA RAKENNUSPROJEKTIN KOKONAISHALLINTA YLLÄPIDON KOKONAISHALLINTA LÄHTÖTIETOJEN HANKINTA TUOTE- SUUNNITTELU RAKENTAMISEN OHJAUS TUOTE- TARKASTUS TOIMINNALLISUUS- MITTAUKSET LUOVUTUS - MITTAUKSET LÄHTÖTIETO- MALLI TUOTEMALLI TOTEUTUS- MALLI TOTEUTUMA- MALLI YLLÄPITOMALLI JÄÄNNÖSARVO- MALLI

10 Lähtötietojen hankinta digitaalinen maastomalli (maanpinta) digitaalinen maaperämalli digitaalinen olemassaolevien rakenteiden malli 10

11 INITIAL DATA MEASUREMENTS DIGITAL TERRAIN MODEL GROUND BASE MODEL Vanhojen rakenteiden malli rakennekerrokset putket kaapelit raudoitteet OLD STRUCTURES MODEL

12 12 Mitä tämä merkitsee käytännössä Tiehallinnon hankintojen kehittämisessä?

13 Hankinnan toimintaprosessia tehostetaan - laadunhallinnan keinoin 13 Tärkeitä tuloksia v.2010 ovat esimerkiksi: Laatutiedon keruu, tuottaminen, jalostus ja jakelu on pitkälle automatisoitu ja automaattisiin tuotantoprosesseihin kytketty toiminto Laatutiedon tuottaminen ja tiestön muutostietojen toimittaminen on osa tuotantoprosessia Hoitourakan laatutiedon keruu, yhdistäminen, jalostaminen ja jakelu ostetaan automatisoituna kaupallisena palveluna. Alalle syntynyt palvelutuottajia

14 Hankinnan toimintaprosessia tehostetaan - tiedonhallinnan keinoin 14 Tärkeitä tuloksia v.2010 ovat esimerkiksi: Infrarakenteiden yhtenäisen tietomallin kehitystö on edennyt. Inframodel on käytössä Markkinoiden kehitystä koskeva tieto osaltaan ohjaa hankintamenettelyjen kehittämistä Sähköinen kaupankäynti on käytössä tarjoustoiminnassa ja laadunvarmistamisessa Reaaliaikainen mobiiliteknologiaan perustuva urakoitsijan raportointi on käytössä Hankinnoissa tarvittava tieto hankitaan pääosin tietopalveluina

15 Uusien teknologioiden hyödyntämistä 15 edistetään - automaatio- ja mobiiliratkaisuilla Tärkeitä tuloksia v.2010 ovat esimerkiksi: Tienpidon työkoneiden automatisointi on kokenut läpimurron Mobiiliteknologia on käytössä laajasti työkoneiden numeerisessa ohjauksessa ja laadunhallinnassa Tiehallinto hyödyntää oman toimintansa tehostamisessa tehokkaasti automatisoinnin ja mobiiliteknologian tuomia mahdollisuuksia

16 Uusien teknologioiden hyödyntämistä edistetään - älykkäillä ja raportoivilla rakenteilla 16 Tärkeitä tuloksia v.2010 ovat esimerkiksi: Älykkäiden ja itseään raportoivien rakenteiden ja materiaalien kehitystyö käynnissä. Tiehallinto osallistuu työhön Sensoriteknologiaan perustuvien seuranta- ja korjaustöiden suunnittelu- ja toteutusmallien kehitystyö käynnissä Sensoriteknologioiden ensimmäisiä sovelluksia käytössä silloissa ja tierakenteissa ja niiden käyttöönottoa edistetään hankintamenettelyin.

17 Sähköinen hankintatoimi vuonna 2010 Sähköisen tienpidon hankinnan idea 17 Teihin ja liikenteeseen liittyviä tietolajeja hallitaan tietokantojen, digitaalisten kuvien ja videoiden sekä internet-tekniikoiden avulla Tiedon hallinnassa ja tuottamisessa ovat omat toimijansa Sopimuskauden alussa ja lopussa tarkistetaan a-, b- ja c-tietojen tila Hankinta- ja palvelusopimukset kestoltaan yleensä yli 5 vuotisia Sopimukset perustuvat toimivuus-, laatu- ja/tai palveluntasovastuuseen Laadunvarmistus kuuluu urakoitsijalle tai palveluntuottajalle b) maanpäälliset, näkyvät rakenteet - a) - b) - c) a) liikenne-, tie- ja kuntotiedot c) maan alla olevat rakenteet > vuotta SOPIMUSPERUSTEITA -laatuvastuu -toimivuusvastuu -palvelutasovastuu MARKKINOIDEN HALLINTA Hankintasopimus / palvelusopimus Lähtötilanne Lopputilanne Lopputilanne - a) - b) - c) Laadun valvonta urakoitsija/palvelun tuottaja tiehallinto tienkäyttäjät

18 Sähköisen hankintatoimen periaate 18 Sähköisen tienpidon suunnitelmat ja hankintaohjelmat Kaikki hankkeiden lähtö-, oheis- ja taustamateriaali sähköistä Sähköiset tarjouspyynnöt ja asiakirjat Tarjousten tekeminen ja jättäminen sähköistä ja dokumentoitua Sähköinen, verkossa tapahtuva tarjousten arviointi ja analysointi Sopimusten hallinta ja yhteistyö sähköistä, verkossa tapahtuvaa Sähköinen maksuliikenne Automatisoitu laadunvalvonta ja sitä koskeva tiedonkeruu, jalostus, jakelu Sähköinen tiedon ylläpito (mobiilit toimintamallit) Uuden urakan valmistelu Sopimuksen toteuttaminen/ laadun hallinta, 4. tiestön tilan seuranta, (tiedon ylläpito) Työn käynnistäminen Tiedon hankinta Sopimus & sopimusneuvottelu Tarjouspyynnön valmistelu 2. Tarjouspyyntö Tarjous

19 19 Tietopalvelut Samoja yhteiskäyttöisiä tietovarastoja ja palveluntoimittajia käyttävät useat eri tilaajat Tiehallinnon lisäksi. Tieto on yhteisen, avoimen infra-alan tietomallin mukaista Tietopalveluntoimittajat hoitavat pääosin tiedon keruun Tiedonkeruu on pitkälle automatisoitua ja mobiiliteknologiaa hyödyntävää Kerätty tieto on yhteismitallista ja riittävän laadukasta Tietopalveluntoimittaja jalostaa tiedot tietovarastoista urakan tai tuotteen tarpeiden mukaiseksi

20 Tietopalvelut Internet Sähköisessä hankintatoimessa toimitaan tietoverkoissa yleistä tietoutta tiehallinnosta ja tienpidosta tieto tarjous - pyynnöistä Internet Extranet sähköinen kauppapaikka - tarjouspyyntöasiakirjat - tarjousten jättö - tarjousten vertailu kanssakäymisportaalit - raportointi - tietojen ylläpito - urakan vastaanottotietokanta - sopimusasiat - Avoin kaikille. Mobiilisuus Extranet Intranet tietovarastot - Tiehallinnon kauppapaikka extranetissä Intranet - Sisäinen verkko, johon on pääsy vain laitoksen työntekijöillä

21 Hoidon toimintamalli v Tilaajan toimintamalli Ulkoisia hankintapalveluja käytössä, hankintapalvelusopimusten lisäksi myös ns. isännöintipalvelusopimuksia. Tiemestareita edelleen, mutta nykyistä vähemmän Urakat pääsääntöisesti toimivuusvaatimusurakoita ja niiden kesto 7-10 vuotta Hoidon alueurakka määritellään kokonaan sähköisesti Tiestön nykytilan tiedot palvelutoimituksina tietopalveluntoimittajilta Asiakaspalautejärjestelmiä on kevennetty ja tehty entistä helppokäyttöisemmiksi Tiedonkeruu pääsääntöisesti sähköistä, erillisiä inventointeja hyvin vähän tai ei lainkaan Tutka- ja sensoriteknologian sovelluksia jo käytössä lähtötietojen keruussa Tarjousten vertailu verkossa Sopimus sähköisesti, sähköinen allekirjoitus käytössä

22 Hoidon toimintamalli v Toimijoiden toimintamalli Tutustuminen urakoihin - Tiehallinnon sähköisellä kauppapaikalla extranetissä - julkiset hankinnat lehden kautta Tarjoukset sähköisesti, sähköinen allekirjoitus käytössä Urakan tarjoaminen edellyttää yleensä yhteistyöverkon luomista, jossa on urakoitsijan lisäksi - suunnittelukonsultteja - tiestö- ja kuntotiedon palveluntoimittajia - erikoisalojen aliurakoitsijoita Urakoitsija vastaa laadun tuottamisesta, valvonnasta ja raportoinnista Urakan vastaanotossa urakoitsija toimittaa tilaajan haluamat tiedot sähköisessä muodossa Mobiiliteknologia ja automatisoidut työkoneet käytössä töiden suorittamisessa ja laadun hallinnassa

23 Investointien toimintamalli v Tilaajan toimintamalli Perustienpidon investointihankkeita niputetaan suuremmiksi kokonaisuuksiksi Hankintapalvelut ovat laajasti käytössä Ohjelmointi (TTS) ja tuotteistus tehdään pääosin Tiehallinnon omana työnä Tuotantoprosessin painopiste ekotehokkuus- ja elinkaariteknologioissa Urakat määritellään sähköisesti Tarjousten vertailu verkossa Sopimus sähköisesti, sähköinen allekirjoitus ja sähköinen tilaus

24 Investointien toimintamalli v 2010 (jatkoa) 24 Toimijoiden toimintamalli Tutustuminen urakoihin Tiehallinnon sähköisellä kauppapaikalla extranetissä Tarjoukset sähköisesti, sähköinen allekirjoitus käytössä Mobiiliteknologia ja automatisoidut työkoneet käytössä töiden tekemisessä ja laadun hallinnassa Urakan tarjoamisessa yleensä mukana yhteistyöverkko, jossa on urakoitsijan lisäksi - erikoisalojen aliurakoitsijoita - suunnittelukonsultteja - tiestötiedon palveluntoimittajia Urakoitsija vastaa laadun tuottamisesta, valvonnasta ja raportoinnista Laadun hallinta sekä siihen liittyvä tiedon keruu, jalostus ja jakelu pitkälle automatisoituja Urakoitsija luovuttaa tilaajalle sen haluamat tiedot sähköisessä muodossa Luovutetun suunnitteluaineiston tulee olla yhteensopivaa Tiehallinnon tietojärjestelmiin

eurakka -projektin 2004-2006 loppuraportti Tiehallinnon selvityksiä 31/2006

eurakka -projektin 2004-2006 loppuraportti Tiehallinnon selvityksiä 31/2006 eurakka -projektin 2004-2006 loppuraportti Tiehallinnon selvityksiä 31/2006 eurakka -projektin 2004-2006 loppuraportti Tiehallinnon selvityksiä 31/2006 Tiehallinto Helsinki 2006 Verkkojulkaisu pdf (www.tiehallinto.fi/julkaisut)

Lisätiedot

TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMIEN TARVE JA SOVELTUVUUS HANKKEIDEN HALLINNASSA

TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMIEN TARVE JA SOVELTUVUUS HANKKEIDEN HALLINNASSA TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO Rakennustekniikka Liikenne- ja kuljetustekniikka Jenni Karjalainen TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMIEN TARVE JA SOVELTUVUUS HANKKEIDEN HALLINNASSA Diplomityö Prof. Harri Kallberg

Lisätiedot

Yhteistyö palveluntuottajien kanssa. Tiehallinnon selvityksiä 7/2006

Yhteistyö palveluntuottajien kanssa. Tiehallinnon selvityksiä 7/2006 Yhteistyö palveluntuottajien kanssa Tiehallinnon selvityksiä 7/2006 Yhteistyö palveluntuottajien kanssa Tiehallinnon selvityksiä 7/2006 Tiehallinto Helsinki 2006 Kansikuva: Aarni Heiskanen, AE-Partners

Lisätiedot

Tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntävän rakennetun ympäristön kehitysnäkymät

Tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntävän rakennetun ympäristön kehitysnäkymät ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2427 Satu Paiho, Toni Ahlqvist, Kalevi Piira, Janne Porkka, Pekka Siltanen & Pekka Tuomaala Tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntävän rakennetun ympäristön kehitysnäkymät VTT

Lisätiedot

ICT:n mahdollisuudet metalliteollisuudessa

ICT:n mahdollisuudet metalliteollisuudessa ICT:n mahdollisuudet metalliteollisuudessa Osa 3: ICT:n käyttö, kehittäminen ja strategia 2012 suoritetun toimitusjohtajakyselyn mukaan, tietoteknologia on ensimmäisen kerran historiassa ohittanut ihmiset

Lisätiedot

Arkea helpottavat digitaaliset ratkaisut. Kiinnostavat kilpailuesitykset

Arkea helpottavat digitaaliset ratkaisut. Kiinnostavat kilpailuesitykset Arkea helpottavat digitaaliset ratkaisut Kiinnostavat kilpailuesitykset Mikkelin kaupunki. Arkea helpottavat digitaaliset ratkaisut avoin kilpailu 2013. Yhteenvedot kilpailuesityksistä. Tamora Oy Mitä

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto hyv. 2.3.2015 19 RIIHIMÄEN KAUPUNGIN HANKINTASTRATEGIA. Johdanto

Kaupunginvaltuusto hyv. 2.3.2015 19 RIIHIMÄEN KAUPUNGIN HANKINTASTRATEGIA. Johdanto 1 Kaupunginvaltuusto hyv. 2.3.2015 19 RIIHIMÄEN KAUPUNGIN HANKINTASTRATEGIA Johdanto Riihimäen kaupungin hankintastrategia perustuu kaupunginvaltuuston hyväksymään kaupunkistrategiaan, jossa on määritelty

Lisätiedot

JHS 190 Julkisten verkkopalvelujen suunnittelu ja kehittäminen

JHS 190 Julkisten verkkopalvelujen suunnittelu ja kehittäminen JHS 190 Julkisten verkkopalvelujen suunnittelu ja kehittäminen Versio: 1.0 Julkaistu: 13.6.2014 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 2 1.1 Suosituksen rakenne... 2 2 Soveltamisala... 3

Lisätiedot

20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma

20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma 20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma Kärkihanke 2: Yhteinen ICT- ja sähköisen asioinnin kehittäminen Loppuraportti Matti Franck Valtiovarainministeriö, HKO, KuntaIT Heikki Talkkari Valtiovarainministeriö,

Lisätiedot

Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua

Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Opas yrityksille Elina Jaakkola, Markus Orava, Virpi Varjonen Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Opas yrityksille Elina Jaakkola Markus Orava Virpi Varjonen

Lisätiedot

Digitaalinen Keski-Suomi

Digitaalinen Keski-Suomi Digitaalinen Keski-Suomi Digitalouden toimenpiteiden konseptointi sekä toimenpiteiden käynnistäminen Valmisteluraportti 20150519 Jukka Valkonen 1 SISÄLLYSLUETTELO PROJEKTIKUVAUS OSA A: tiivistelmä ja johtopäätökset

Lisätiedot

Joensuun kaupunkikonsernin hankintaohjelma

Joensuun kaupunkikonsernin hankintaohjelma Joensuun kaupunkikonsernin hankintaohjelma 2014 Sivu 2/23 Sivu 3/23 Sisältö 1 Tiivistelmä... 4 2 3 4 Johdanto... 5 Hankintaohjelman lähtökohdat... 5 Strategiset linjaukset hankinnoissa... 6 4.1 Yrittäjäystävällisyys

Lisätiedot

Sähköisten palvelujen kehittäminen

Sähköisten palvelujen kehittäminen Sähköisten palvelujen kehittäminen Toimintamalli ja käsikirja Esipuhe... 4 Sähköisten palveluiden kehittämisen toimintamallin käsikirja... 7 Liite 1: Toimintamalli kalvoesitys... 39 Liite 2: Linkkiosio

Lisätiedot

Perustettava KPK ICT Oy. Liiketoimintasuunnitelma esitys v2.0, 8.4.2010

Perustettava KPK ICT Oy. Liiketoimintasuunnitelma esitys v2.0, 8.4.2010 Perustettava KPK ICT Oy Liiketoimintasuunnitelma esitys v2.0, 8.4.2010 Kuntien ICT-palvelukeskus tiivistelmä Vaikuttavuus kuntien toiminnan kehittämisessä Kuntasektorilla on merkittävä tuottavuuden kehityspotentiaali.

Lisätiedot

Tieran päivitetty strategia ja tulevat kehityshankkeet

Tieran päivitetty strategia ja tulevat kehityshankkeet Tieran päivitetty strategia ja tulevat kehityshankkeet IT-toimittajien infotilaisuus 29.8.2012 Copyright Kuntien Tiera Oy Agenda 29.8.2012 KLO ASIA 13.45 Kahvit ja tervetuloa Toimitusjohtaja Ari Ikonen

Lisätiedot

Infrarakentaminen 2020

Infrarakentaminen 2020 Infrarakentaminen muutoksessa työpaketit 2 & 3 sisältösuunnitelma käsiteltävksi 17.1.2012 johtoryhmän kokouksessa 1 (4) Infrarakentaminen 2020 Projektin työnimi on ollut infrarakentaminen 2030. Projektin

Lisätiedot

Valtion hankintakäsikirja

Valtion hankintakäsikirja Valtion hankintakäsikirja 2010 48/2010 Valtiovarainministeriön julkaisuja Valtion hankintakäsikirja 2010 Valtiovarainministeriön julkaisuja 48/2010 Valtiovarainministeriön julkaisuja VALTIOVARAINMINISTERIÖ

Lisätiedot

Tietomallien käyttö elinkaarihankkeiden suunnittelu- ja toteutusvaiheissa

Tietomallien käyttö elinkaarihankkeiden suunnittelu- ja toteutusvaiheissa AALTO-YLIOPISTON INSINÖÖRITIETEIDEN KORKEAKOULU Rakennustekniikan laitos Harri Niemi Tietomallien käyttö elinkaarihankkeiden suunnittelu- ja toteutusvaiheissa Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä

Lisätiedot

Automaatiosuunnittelun. prosessimalli. Yhteiset käsitteet verkottuneen suunnittelun perustana. Suomen Automaatioseura ry Finnish Society of Automation

Automaatiosuunnittelun. prosessimalli. Yhteiset käsitteet verkottuneen suunnittelun perustana. Suomen Automaatioseura ry Finnish Society of Automation Automaatiosuunnittelun prosessimalli Yhteiset käsitteet verkottuneen suunnittelun perustana Suomen Automaatioseura ry Finnish Society of Automation Verkkojulkaisu Julkaisija: Suomen Automaatioseura ry

Lisätiedot

Fiksu kaupunki 2013-2017 Huippuostajat 2013-2016 INKA Innovatiiviset kaupungit 2014-2020 3/2015 Virpi Mikkonen

Fiksu kaupunki 2013-2017 Huippuostajat 2013-2016 INKA Innovatiiviset kaupungit 2014-2020 3/2015 Virpi Mikkonen Fiksu kaupunki 2013-2017 Huippuostajat 2013-2016 INKA Innovatiiviset kaupungit 2014-2020 3/2015 Virpi Mikkonen INKA, Huippuostajat ja Fiksu kaupunki Yhteisiä tavoitteita Kehitetään kansainvälisesti tunnettuja

Lisätiedot

Tietojenkäsittelyalan osaamistarveselvitys. Selvitystyön loppuraportti Opetushallitukselle. Jari Järvinen, Ilkka Vataja ja Tommi Tuominen 05/2012

Tietojenkäsittelyalan osaamistarveselvitys. Selvitystyön loppuraportti Opetushallitukselle. Jari Järvinen, Ilkka Vataja ja Tommi Tuominen 05/2012 Foredata Oy Tietojenkäsittelyalan osaamistarveselvitys Selvitystyön loppuraportti Opetushallitukselle Jari Järvinen, Ilkka Vataja ja Tommi Tuominen 05/2012 Foredata Oy Sisällys Johdanto... 2 Kehittämishankkeet

Lisätiedot

Uusi Oulu ja talous-, henkilöstö- ja hallinnon tukipalvelujen tuottaminen sisäisellä palvelukeskusmallilla

Uusi Oulu ja talous-, henkilöstö- ja hallinnon tukipalvelujen tuottaminen sisäisellä palvelukeskusmallilla Uusi Oulu ja talous-, henkilöstö- ja hallinnon tukipalvelujen tuottaminen sisäisellä palvelukeskusmallilla Luonnos Ns. Haltu-työryhmän loppuraportti 1.9.2011 2(40) Sisältö 1. Tiivistelmä... 3 2. Haltu

Lisätiedot

Kasvinviljelyn asianhallintajärjestelmän käyttäjäkeskeinen kehittäminen

Kasvinviljelyn asianhallintajärjestelmän käyttäjäkeskeinen kehittäminen Maa- ja elintarviketalous 97 Kasvinviljelyn asianhallintajärjestelmän käyttäjäkeskeinen kehittäminen Liisa Pesonen, Piia Nurkka, Leena Norros, Terhi Taulavuori, Vesa Virolainen, Jere Kaivosoja, Timo Mattila,

Lisätiedot

Palvelut ja tiedot käytössä. Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020

Palvelut ja tiedot käytössä. Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020 Palvelut ja tiedot käytössä Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020 SISÄLLYSLUETTELO Esipuhe... 1 1 Julkisen hallinnon ICT:n toimintaympäristö ja nykytila... 3 1.1 Toimintaympäristön

Lisätiedot

Älykkäät palvelut -teknologiatiekartta. Olli Ventä ESPOO 2004 VTT TIEDOTTEITA 2243. Tuotekehitys Diagnostiikka Mittaukset Päivitykset Huoltotarve

Älykkäät palvelut -teknologiatiekartta. Olli Ventä ESPOO 2004 VTT TIEDOTTEITA 2243. Tuotekehitys Diagnostiikka Mittaukset Päivitykset Huoltotarve ESPOO 2004 VTT TIEDOTTEITA 2243 Tuotekehitys Diagnostiikka Mittaukset Päivitykset Huoltotarve Operaattori -Palvelualusta -Tietoliikenne Teollisuuslaitos Testaustieto Huolto Diagnostiikka Mittaukset Päivitykset

Lisätiedot

PROSESSIEN KEHITTÄMINEN KUNTIEN TEKNISELLÄ SEKTORILLA

PROSESSIEN KEHITTÄMINEN KUNTIEN TEKNISELLÄ SEKTORILLA Matti Toivonen & Tiina Ramstedt-Sen & Ari-Veikko Anttiroiko PROSESSIEN KEHITTÄMINEN KUNTIEN TEKNISELLÄ SEKTORILLA KUPERA-hankkeen raportti Tampereen yliopisto Johtamiskorkeakoulu Tampere 2011 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Hankintaklinikan loppuraportti Vantaan kaupungin korjausrakentamispalvelujen ulkoistaminen

Hankintaklinikan loppuraportti Vantaan kaupungin korjausrakentamispalvelujen ulkoistaminen Loppuraportti Vantaan korjausrakentaminen 10.12.2011 Hankintaklinikan loppuraportti Vantaan kaupungin korjausrakentamispalvelujen ulkoistaminen Sisältö 1. Johdanto / kuvaus 3 2. Hankintaklinikan idea ja

Lisätiedot

Liikenneviraston arviointi virastouudistuksen näkökulmasta

Liikenneviraston arviointi virastouudistuksen näkökulmasta Liikenneviraston arviointi virastouudistuksen näkökulmasta Julkaisuja 4/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön visio Hyvinvointia ja kilpailukykyä hyvillä yhteyksillä toiminta-ajatus Liikenne- ja viestintäministeriö

Lisätiedot

7$03(5((1Ã6(8'81Ã/,,.(17((1Ã7(/(0$7,,.$1 72,0,17$0$//, VIKING

7$03(5((1Ã6(8'81Ã/,,.(17((1Ã7(/(0$7,,.$1 72,0,17$0$//, VIKING 7$03(5((1Ã6(8'81Ã/,,.(17((1Ã7(/(0$7,,.$1 72,0,17$0$//, VIKING Julkaisija.89$,/8/(+7, Julkaisun päivämäärä Joulukuu 1999 Tekijät (toimielimestä: toimielimen nimi, puheenjohtaja, sihteeri) Rauno Laitinen,

Lisätiedot

RAPORTTI ICT-ALAN YRITYSKYSELYSTÄ. Ekoysteemipalveluista työtä osaajille rakennemuutoksessa Pohjois-Suomessa (EkoICT) hanke Johanna Kinnunen

RAPORTTI ICT-ALAN YRITYSKYSELYSTÄ. Ekoysteemipalveluista työtä osaajille rakennemuutoksessa Pohjois-Suomessa (EkoICT) hanke Johanna Kinnunen RAPORTTI ICT-ALAN YRITYSKYSELYSTÄ Ekoysteemipalveluista työtä osaajille rakennemuutoksessa Pohjois-Suomessa (EkoICT) hanke Johanna Kinnunen Sisällys 1 PERUSTIETOJA ICT-YRITYKSISTÄ... 3 2 TIETO- JA VIESTINTÄTEKNOLOGIAN

Lisätiedot