Infra 2010 kokemuksia ja T&K -kehitystarpeita. Heikki Jämsä Rakennusteollisuus RT ry

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Infra 2010 kokemuksia ja T&K -kehitystarpeita. Heikki Jämsä Rakennusteollisuus RT ry"

Transkriptio

1 Infra 2010 kokemuksia ja T&K -kehitystarpeita Heikki Jämsä Rakennusteollisuus RT ry

2 Painopisteet ja suunnitellut budjetit Osa A: Tuotemalli ja tiedonsiirto Tuotemalli ja automaatio Ekotehokkuus Tuotehyväksyntä Elinkaaritalous Suunnitteluja rakentamisprosessi Hankintamenettelyt Osa C: Ekotehokkuus ja elinkaariosaaminen Osa B: Toimintamallit ja hankeprosessit Tuotemalli ja tiedonsiirto 2,5-3 M vuosina Toimintamalli ja hankeprosessit 1,5-2 M vuosina Ekotehokkuus ja elinkaariosaaminen 2,5-3 M vuosina Osaaminen 0,5 1,0 M vuosina

3 POSITIIVISTA Eri osapuolten keskustelufoorumi alaa kiinnostavista kehittämiskohteista Ohjelman visio ja teema-alueiden valinta pääpiirteissään onnistunut useita hyviä projekteja oppilaitosten verkostoituminen Ajatusta viedä tutkimustulokset käytäntöön pilotoinnin kautta pidettiin hyvänä Julkisen sektorin rahoitushalukkuus hyvä

4 PARANNETTAVAA Infra 2010 ohjelman alkuperäisiä tavoitteita ei saavutettu Vaikeuksia tutkimussuunnitelman hankkeiden käynnistämisessä Yksityisen sektorin rahoitushaluttomuus (kaikille tulevista hyödyistä ei haluta maksaa) T&K -työn resurssipula Ekotehokkuus ja elinkaariosaaminen Tärkeä osa-alue, ei halukkaita rahoittajia: teemasta luovuttiin

5 VTT RAKENNUS- JA YHDYSKUNTATEKNIIKKA A - Tuotemalli ja tiedonsiirto: Keinot tavoitteiden saavuttamiseksi Suunnittelu- ja rakentamisprosessi Hankintaprosessi Ylläpitoprosessi Koneautomaatio ja numeerinen ohjaus Laatutiedon automaattinen keruu ja jalostaminen Tietojen ja prosessien hallinta Reaaliaikainen raportointi Sensoriteknologia ja raportoivat rakenteet Koko elinkaaren aikainen tiedonhallinta Tehokas ja automatisoitu prosessi Mobiili tiedonsiirto C.1 Toimivuusvaatimusmenettelyn kehittäminen Tiedonsiirtoformaatit ja siirrettävän sisällön määritys Virtuaalimallinnus ja laadun todentaminen (simulointi) Rekisterien ja ulkoisten tietokantojen konvertointi ja integrointi Tuotetietomalli Tuotekirjastojen mallirakenteet Sähköinen kaupankäynti Tuotehyväksyntä B.3 Suunnitteluprosessin ohjeistaminen C.3 Rakenteiden kunnon todentaminen B.6 Kokonaistaloudellisuuden arviointimenetelmät Osapuolten välinen tiedonsiirto Yhteinen näkemys keskeisistä prosesseista Yhteinen näkemys mallin tietosisällöstä ja -rakenteista Prioriteetti Copyright VTT

6 Ohjelmalla ei ollut omaa rahoitusbudjettia lainkaan Projektit käynnistyivät muulla rahoituksella (osa Infra 2010 ohjelmasta riippumatta) Johtoryhmä hyväksyi projektit Infra ohjelman sateenvarjon alle Yksittäisiä hyviä tutkimuksia toteutettiin

7 TAVOITTEET JA TOTEUTUS Infra 2010: EI TASAPAINOSSA EI OHJELMA VAAN KOORDINAATIOPROJEKTI Ohjelmalle asetettuja tavoitteita ei voitu saavuttaa valitulla toimintatavalla Alan T&K-työn osalta ei voida jatkossa edetä Infra ohjelman tavalla

8 Infra 2010 ohjelman arviointiraportti Yhteenveto kokemuksista (haastattelut) ja näkemykset T&K- toiminnan jatkosta Julkaistaan12 / 2008 VTT:n tekijät Leena Korkiala-Tanttu Paula Ala-Kotila Tarja Mäkeläinen

9 Tutkimuksen organisointi jatkossa ja kehitysehdotuksia 1. Laaja osallistuminen RSHOKiin 2. Tekesin teknologiaohjelmat 3. Erilaiset rahastomallit 4. EU-hankkeet EU EUREKA verkosto (Eurostarsohjelma) EU puiteohjelman CIP sateenvarjo-ohjelma 5. Näiden yhdistelmät

10 1. SHOK-statuksen edellyttämä uusi toimintatapa rakennetun ympäristön tutkimustoiminnassa Osaamiskeskittymiä ja huippuyksiköitä RYM-SHOK RYM-SHOK Oy Oy Energiatehokkuus Energiatehokkuus Yhdyskuntainfra Yhdyskuntainfra Prosessit Prosessit ja ja toimintamallit toimintamallit SRA ja tutkimusohjelmat Innovaatiot ja huippuosaaminen Kansainvälinen kilpailukyky Tilat Tilat Globaalit läpimurrot Yliopistot ja tutkimuslaitokset Yritykset Yhteiset strategiset tutkimusohjelmat (40 %) Tutkimusohjelmien tavoitteita tukevat konsortio- tai yrityshankkeet (60 %)

11 VALMISTELUTYÖN JATKO Hanketta ohjaa yritysryhmä 11/08 Merkintävarausilmoitukset RYM-SHOK Oy:n osakkuudesta 10-12/08 SRAn viimeistely, tutkimusohjelmien ja tutkimusvolyymin hahmottaminen alustavan merkintävarauksen tehneiden yritysten johdolla Hakemus statuksesta SHOKien johtoryhmälle / tiede- ja teknologianeuvostolle vuoden 2009 alussa Lopulliset sopimukset toiminnan käynnistämisestä alkuvuodesta 2009 Tutkimusohjelmien tarkennettu suunnittelu kevät kesä 2009 RYM-SHOK Oy aloittaa toimintansa syksyllä 2009 Keskustelut Keskustelut keskeisten keskeisten toimijoiden toimijoiden kanssa kanssa Tavoitteen Tavoitteen ja ja tahtotilan tahtotilan määrittely määrittely Tutkimusagenda Tutkimusagenda ja ja sopimusratkaisut sopimusratkaisut Päätöksenteko Päätöksenteko osakkuudesta osakkuudesta ja ja käynnistyksestä käynnistyksestä Keskittymän Keskittymän käynnistys käynnistys

12 RSHOK Tarkasti priorisoituja tutkimuksia, jotka rahoittajat määrittävät Ei kaikille kaikkea Tavoitteena liiketoiminnan edistäminen Luo todennäköisesti yhden rahoituskanavan, mutta se ei ehkä kata koko alan tarpeita riittävän laaja-alaisesti

13 2. TEKES Tekesin rahoitus tulee jatkossa kanavoitumaan osittain RSHOKin kautta jonkin verran rahoitusmahdollisuuksia avautuu myös Tekesin teknologia yms. muiden ohjelmien kautta. Viime vuosina infra-alan mahdollisuudet saada rahoitusta Tekesin ohjelmien kautta ovat olleet varsin rajoitetut. Mukaan ovat päässeet ensiaijaisesti erilaiset ICT teknologiaa merkittävästi hyödyntävät projektit.

14 3. RAHASTO Ruotsissa on saatu varsin hyviä kokemuksia heidän rahastoperusteisesta rahoitusmallistaan. Suomessa on tehty muutamia esiselvityksiä siitä, miten tällainen rahastomalli Suomessa voisi toimia (malleja on, päätöksistä puute). Rahoituksen jakamisesta voisiolla vastuussa esimerkiksi MANKin alainen johtoryhmä ei saisi olla liian laaja mukana riittävästi eri osapuolien: tutkijat, urakoitsijat, tilaajat ja konsultit edustajia. Parhaaseen tulokseen päästäisiin yhdistämällä rahastoajatus RSHOK kuvioon.

15 Rahastomuotoisen T&K organisaation synnyttäminen on tarpeen joka tapauksessa, jotta voidaan varmistua siitä, että infra-alan tutkimus on riittävän monipuolista ja pitkäjänteistä. Jos RSHOK ei käynnisty, rahaston tarve on välttämätön.

16 4. EU-hankkeet EU EUREKA verkosto (Eurostarsohjelma) EU puiteohjelman CIP sateenvarjo-ohjelma Tutkimustyyppi Research for Assosiations tarkoittaa teollisuus- ja toimialaliittojen aloitteesta pk-yritysten hyväksi tehtävää tutkimusta. Tutkimustyyppi Research for SME s. Tutkimustyypissä rahoitusta myönnetään tutkimuspalveluiden ostoon Pk-yrityksille.

17 RAHOITUSRAKENTEEN RATKAISU TÄRKEÄÄ Jo nyt T&K puolella kärsitään jatkuvasta resurssipulasta, joka koskee rahoituksen lisäksi henkilö- ja laiteresursseja. Suomessa on ajettu alas sekä korkeakouluissa että tutkimuslaitoksissa infra-alan tutkimusvalmiuksia viimeisen viiden kuuden vuoden aikana siinä määrin, että koko alan tutkimus on näivettynyt. Suurimpana syynä tähän on se, että tutkimuksen rahoitus on jatkuvasti pienentynyt ja se on ollut hyvin epävarmaa.

18 Tilaaja Teknologiapohjaisten innovaatioiden kehitys- ja riskirahasto Väylähankkeiden perusrahoitus Kehitys- ja riskirahasto Demonstraatiorahoitus Kehitys- ja riskivaraus tunnistetuille tarpeille Tutkimusorganisaatiot Hankekohtainen T&K Tuottajainnovaatiot Suunnitteluorganisaatiot Suositukset Tuottajien oma hankevalmistelu - oma rahoitus Tuottaja Loppuarviot Tilaaja Tuottaja Tutkijat Suunnittelijat Tuotekehityksen tutkimuksellinen tukipanos Ohjeistusja käyttöönotto 18

19 TULEVAT TUTKIMUSTEEMAT Infra 2010 hankkeen tutkimusteemoja pidettiin kautta linjan oikeina ja T&K pitäisikin jatkaa niiden kaikkien neljän osalta. Erityisesti kyselyssä nousi esiin alan yhteisiä kehityskohteita: hankeprosessien kehittämiseen, tuotemallintamiseen, infran elinkaarihallintaan, alan tuottavuuden kehittämiseen, hankintalainsäädäntöön perehtymiseen, osaamisen kehittämiseen ja pilotointiin.

20 Lisäksi muita kehityskohteita voisivat olla: palvelun laadun arviointi ja huomioiminen toimittajaa valittaessa, eko- ja energiatehokkuus, yhteisten toimintamallien kehittäminen ja infra-alan markkinoiden ja toimivan kilpailun turvaaminen. osaamisen kehittäminen

21 JATKO Tarvitaan T&K toimintaa koordinoiva elin edustettuina eri osapuolet laaja-alainen näkökulma koko infra-alan kehittämiseen Rahoituspohja varmistettava etukäteen Rahoitusperiaatteista sopiminen ja rahoittajien sitouttaminen RAHOITUSMOTIIVIT: Tilaajat: kehittämisen hyödyt infran omistajalle (taloudellisemmat lopputuotteet) Palveluntuottajat: kilpaillaan kehittämisellä, kehittämisestä liikevaihtoa

22 ESITYKSET LÖYTYVÄT OSOITTEESTA KIITOS

INFRA 2010 -hanke, 2005-2008

INFRA 2010 -hanke, 2005-2008 TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-02888-09 INFRA 2010 -hanke, 2005-2008 Arviointiraportti 14.04.2009 Kirjoittajat: Luottamuksellisuus: Leena Korkiala-Tanttu, Paula Ala-Kotila, Tarja Mäkeläinen Julkinen 2 (54) Tiivistelmä

Lisätiedot

RYM-SHOKin esittely. KEHTO-kehittämiskonsortion kokous 6.11.2008

RYM-SHOKin esittely. KEHTO-kehittämiskonsortion kokous 6.11.2008 RYM-SHOKin esittely KEHTO-kehittämiskonsortion kokous 6.11.2008 SHOK-statuksen edellyttämä uusi toimintatapa rakennetun ympäristön tutkimustoiminnassa Osaamiskeskittymiä ja huippuyksiköitä RYM-SHOK RYM-SHOK

Lisätiedot

PILOTTIKOKONAISUUS Tarja Mäkeläinen, VTT

PILOTTIKOKONAISUUS Tarja Mäkeläinen, VTT RAKENNETTU YMPÄRISTÖ Tarvitaanko tätä palkkia? Built Environment Process Reengineering (PRE) Infra FINBIM PILOTTIPÄIVÄ nro 9 6.2.2014 PILOTTIKOKONAISUUS Tarja Mäkeläinen, VTT Built Environment Process

Lisätiedot

Ilmastomuutoksen hillinnän, materiaalitehokkuuden ja jätehuollon innovaatioiden rahoitus

Ilmastomuutoksen hillinnän, materiaalitehokkuuden ja jätehuollon innovaatioiden rahoitus YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA 2 2011 Ilmastomuutoksen hillinnän, materiaalitehokkuuden ja jätehuollon innovaatioiden rahoitus Marja-Leena Kosola YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA 2

Lisätiedot

VALO Verkostojen ajantasainen logistiikka Ohjelman arviointi ja suositukset logistiikan tutkimus- ja kehittämistoiminnan jatkamiseksi

VALO Verkostojen ajantasainen logistiikka Ohjelman arviointi ja suositukset logistiikan tutkimus- ja kehittämistoiminnan jatkamiseksi LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 51/2003 /L VALO Verkostojen ajantasainen logistiikka Ohjelman arviointi ja suositukset logistiikan tutkimus- ja kehittämistoiminnan jatkamiseksi Liikenne- ja

Lisätiedot

Strategisen huippuosaamisen keskittymät CLEEN, FIMECC, Metsäklusteri ja TIVIT yritysnäkökulmasta

Strategisen huippuosaamisen keskittymät CLEEN, FIMECC, Metsäklusteri ja TIVIT yritysnäkökulmasta Strategisen huippuosaamisen keskittymät CLEEN, FIMECC, Metsäklusteri ja TIVIT yritysnäkökulmasta Tämän teoksen osittainenkin kopiointi ja saattaminen yleisön saataviin on tekijänoikeuslain (404/61, siihen

Lisätiedot

Liikenteen ja väylien hallinnon kehittäminen Loppuraportti 28.11.2003. Business and Systems Aligned. Business Empowered. TM

Liikenteen ja väylien hallinnon kehittäminen Loppuraportti 28.11.2003. Business and Systems Aligned. Business Empowered. TM Liikenteen ja väylien hallinnon kehittäminen Loppuraportti 28.11.2003 Business and Systems Aligned. Business Empowered. TM Sisältö Johdon yhteenveto 2 Taustaa ja tavoitteet 6 Nykytilan haasteet 9 Ohjausmalli

Lisätiedot

Liikenne- ja infra-alan osaamisen nykytila.

Liikenne- ja infra-alan osaamisen nykytila. 1 Liikenne- ja infra-alan osaamisen nykytila. 15.09.2011 Liikennevirasto 2011 Loppuraportti, ohjausryhmäversio 2 Tiivistelmä Tämä nykytilakuvaus käsittelee liikenne- ja infra-alan osaamisen nykytilaa Liikenneviraston

Lisätiedot

Kohti kansainvälistä arvoverkottunutta rakentamista Towards Value Networks in Construction

Kohti kansainvälistä arvoverkottunutta rakentamista Towards Value Networks in Construction Kohti kansainvälistä arvoverkottunutta rakentamista Towards Value Networks in Construction Tapio Koivu, Hans Björnsson Teknologiakatsaus/Technology Review 137/2003 Kohti kansainvälistä arvoverkottunutta

Lisätiedot

Strategisen huippuosaamisen keskittymät. Tekesin tuki ja rahoitusperiaatteet SHOK- ohjelmille Julkaistu 2.7.2009

Strategisen huippuosaamisen keskittymät. Tekesin tuki ja rahoitusperiaatteet SHOK- ohjelmille Julkaistu 2.7.2009 Strategisen huippuosaamisen keskittymät Tekesin tuki ja rahoitusperiaatteet SHOK- ohjelmille Sisältö 1. Periaatteet 2. Rahoitus 3. Ohjelmien hakukäytännöt 4. Ohjelmien arviointi 5. Tekesin myöntövaltuudet

Lisätiedot

Kerrostalojen korjaaminen -klinikka. Tulosraportti

Kerrostalojen korjaaminen -klinikka. Tulosraportti Kerrostalojen korjaaminen -klinikka Tulosraportti Sisällysluettelo 1. Johdanto 3 1.1 Tausta 3 1.2 Tavoitteet 4 1.3 KOy Jyrkkälänpolku 4 2. Klinikkatyöskentely 5 2.1 Klinikan toimintaperiaatteet 5 2.2 Klinikan

Lisätiedot

ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS

ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY Lönnrotinkatu 4 B 00120 Helsinki Finland Tel. 358-9-609 900 Telefax 358-9-601 753 World Wide Web: http://www.etla.fi/ Keskusteluaiheita

Lisätiedot

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 8/2003. Klusteriohjelmatoiminnan kehittäminen

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 8/2003. Klusteriohjelmatoiminnan kehittäminen LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 8/2003 Klusteriohjelmatoiminnan kehittäminen Liikenne- ja viestintäministeriö Helsinki, 2003 2 JOHDON YHTEENVETO... 4 1 NAVI-OHJELMA... 8 1.1 LÄHTÖKOHTA...

Lisätiedot

Mittaus- ja sensoritekniikka

Mittaus- ja sensoritekniikka Mittaus- ja sensoritekniikka Pohjois-Savon teemaohjelma 2007 2010 TIIVISTELMÄ Pohjois-Savon mittaus- ja sensoritekniikan teemaohjelma on kirjoitettu helpottamaan julkisrahoitteisten tutkimuksen painopistealueiden

Lisätiedot

Tekesin ohjelmaraportti 8/2012. Loppuraportti

Tekesin ohjelmaraportti 8/2012. Loppuraportti Tekesin ohjelmaraportti 8/2012 Loppuraportti Tuli-ohjelman loppuraportti 2008 2012 10 Jorma Helin (toim.) Tuli-ohjelman loppuraportti 2008 2012 w Loppuraportti Tekesin ohjelmaraportti 8/2012 Helsinki 2012

Lisätiedot

TALOTEKNIIKAN INSTITUUTTI Luonnos keskustelua varten. Teknillinen korkeakoulu, Otaniemi. Heikki Lamminaho, 17.11.2008 TOIMINTASUUNNITELMA

TALOTEKNIIKAN INSTITUUTTI Luonnos keskustelua varten. Teknillinen korkeakoulu, Otaniemi. Heikki Lamminaho, 17.11.2008 TOIMINTASUUNNITELMA 1 TALOTEKNIIKAN INSTITUUTTI Luonnos keskustelua varten Teknillinen korkeakoulu, Otaniemi Heikki Lamminaho, 17.11.2008 TOIMINTASUUNNITELMA Talotekniikan instituutin tehtävät on kirjattu johtosääntöön. Instituutin

Lisätiedot

Pk-yritysten kilpailukyvyn, kehityksen, kasvun, kansainvälistymisen ja yrityspalveluiden tutkimus- ja kehitysohjelma Pohjois-Suomessa 2010-2014

Pk-yritysten kilpailukyvyn, kehityksen, kasvun, kansainvälistymisen ja yrityspalveluiden tutkimus- ja kehitysohjelma Pohjois-Suomessa 2010-2014 Pk-yritysten kilpailukyvyn, kehityksen, kasvun, kansainvälistymisen ja yrityspalveluiden tutkimus- ja kehitysohjelma Pohjois-Suomessa 2010-2014 1 TUTKIMUS- JA KEHITYSTYÖN TAUSTAT JA TARPEET Suomi on tulevaisuudessa

Lisätiedot

Kiinteistö- ja rakennusklusterin VISIO 2010. Vision strategiapäivitys

Kiinteistö- ja rakennusklusterin VISIO 2010. Vision strategiapäivitys Kiinteistö- ja rakennusklusterin VISIO 2010 Vision strategiapäivitys 23.11.2005 KIINTEISTÖ- JA RAKENNUSKLUSTERIN VISIO 2010 Vuonna 2000 käynnistyneen visioprosessin tarkoituksena on ollut muodostaa kokonaiskuva

Lisätiedot

Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla

Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla Selvitystyön loppuraportti 15.3.2006 1. Johdanto Pirkanmaan maakuntakorkeakoulutoiminnan lähtökohtana on tasapainoinen alueellinen kehittäminen. Tavoitteena

Lisätiedot

Pirkanmaan hardware- yrittäjyyden nykytila, kasvuhaasteet ja mahdolliset kehityssuunnat

Pirkanmaan hardware- yrittäjyyden nykytila, kasvuhaasteet ja mahdolliset kehityssuunnat Pirkanmaan hardware- yrittäjyyden nykytila, kasvuhaasteet ja mahdolliset kehityssuunnat Esiselvitys, kesäkuu 2013 Tampereen kaupungin elinkeinopoliittisen Avoin Tampere - ohjelman (2012 2018), avulla autetaan

Lisätiedot

econstor zbw www.econstor.eu

econstor zbw www.econstor.eu econstor www.econstor.eu Der Open-Access-Publikationsserver der ZBW Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft The Open Access Publication Server of the ZBW Leibniz Information Centre for Economics Tahvanainen,

Lisätiedot

Elintarviketeollisuuden teknologiaennakointi ja tutkimuksen arviointi

Elintarviketeollisuuden teknologiaennakointi ja tutkimuksen arviointi Elintarviketeollisuuden teknologiaennakointi ja tutkimuksen arviointi Mari Hjelt, Totti Könnölä ja Päivi Luoma Teknologiakatsaus 131/2002 Elintarviketeollisuuden teknologiaennakointi ja tutkimuksen arviointi

Lisätiedot

2 0 0 7-2 013. Hyvinvoinnin klusteriohjelma

2 0 0 7-2 013. Hyvinvoinnin klusteriohjelma 2 0 0 7-2 013 Hyvinvoinnin klusteriohjelma Hyvinvoinnin klusteriohjelma 2007 2013 Osaamiskeskusohjelma 2007 2013 Ohjelma-asiakirja Toimitus: Minna Hendolin, Ilkka Vartiainen, Pasi Sorvisto, Marianne Dannbom,

Lisätiedot

ENERGIA JA YMPÄRISTÖTEKNOLOGIA teemaohjelma

ENERGIA JA YMPÄRISTÖTEKNOLOGIA teemaohjelma ENERGIA JA YMPÄRISTÖTEKNOLOGIA teemaohjelma ENERGIA JA YMPÄRISTÖTEKNOLOGIA TEEMAN TEEMAOHJELMA KUOPIO 2008 2 Pohjois-Savon liiton julkaisu A 55 Kannet: Irma Toivanen Taitto: Marja Partanen Painosmäärä

Lisätiedot

Osaamiskeskusohjelman (2007-2013) Tampereen seudun alueellinen väliarviointi

Osaamiskeskusohjelman (2007-2013) Tampereen seudun alueellinen väliarviointi Osaamiskeskusohjelman (2007-2013) Tampereen seudun alueellinen väliarviointi 12.8.2010 Aino Siippainen 1 Sisällysluettelo 1. Tausta, tavoite ja menetelmät...3 1.1 Tausta ja tavoite...3 1.2 Menetelmät...3

Lisätiedot

Selvitys kehittämishankkeiden käynnistämisestä

Selvitys kehittämishankkeiden käynnistämisestä SIIRRETTÄVÄ JA MUUNNELTA PUURAKENNUS Selvitys kehittämishankkeiden käynnistämisestä 8.2.2011 Pekka Erkkilä SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1. Taustaa 3 2. Selvityksen rajaukset 3 3. Kehittämisestä kiinnostuneet

Lisätiedot

Innovaatiot liikkeelle lisäarvoa valmistelurahoituksesta

Innovaatiot liikkeelle lisäarvoa valmistelurahoituksesta Innovaatiot liikkeelle lisäarvoa valmistelurahoituksesta Pekka Stenholm, Ulla Hytti Teknologiaohjelmaraportti 12/2006 Arviointiraportti Innovaatiot liikkeelle lisäarvoa valmistelurahoituksesta Arviointiraportti

Lisätiedot

Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä. Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen

Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä. Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen Elinkeinoelämän keskusliitto

Lisätiedot

Biomassan kestävän käytön tutkimuksen toimintasuunnitelma 2020

Biomassan kestävän käytön tutkimuksen toimintasuunnitelma 2020 Keski-SUOMi Biomassan kestävän käytön tutkimuksen toimintasuunnitelma 2020 SISÄLTÖ TIIVISTELMÄ 4 JOHDANTO 6 TUTKIMUKSEN TOIMINTASUUNNITELMAN TAUSTA 7 TUTKIMUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2020 9 YLEISKATSAUS

Lisätiedot

Global Project Business Kansainvälinen projektiliiketoiminta. Teknologiaohjelmaraportti 4/2002. Loppuraportti

Global Project Business Kansainvälinen projektiliiketoiminta. Teknologiaohjelmaraportti 4/2002. Loppuraportti Global Project Business Kansainvälinen projektiliiketoiminta 1998 2001 Teknologiaohjelmaraportti 4/2002 Loppuraportti Global Project Business Kansainvälinen projektiliiketoiminta 1998 2001 Loppuraportti

Lisätiedot