1) Maan muodon selvittäminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1) Maan muodon selvittäminen"

Transkriptio

1 1) Maan muodon selvittäminen Nykyään on helppo sanoa, että maa on pallon muotoinen olet todennäköisesti itsekin nähnyt kuvia maasta avaruudesta kuvattuna. Mutta onko maapallomme täydellinen pallo? Tutki kuvia ja havaintomalleja ja vastaa kysymykseen: Minkä muotoinen maapallo todellisuudessa on? Miksi on tärkeää tietää maapallon todellinen muoto? Geodeettien pyrkimyksenä on ollut löytää matemaattisesti suljettu malli maapallolle. Pallo olisi helppo malli ja se riittääkin pienimittakaavaisten karttojen pohjaksi (1: ja pienempiin). Suurempikaavaisissa kartoissa oli otettava käyttöön matemaattisesti suljettu ellipsoidi, joka yhtyy merenpintaan ja sen kuviteltuihin jatkeisiin mahdollisimman hyvin luvun alussa, yhä suurempaan karttatarkkuuteen pyrittäessä, havaittiin, että ellipsoidit fiiraavat. Maan virheettömäksi malliksi on otettava matemaattisesti määrittelemätön geoidiksi kutsuttu pinta, joka on hyvin lähellä ellipsoidimallia, mutta lainehtii muutamia metrejä ellipsoidipinnan molemmin puolin. Nämä maanmuodon vaihtelut eivät vaikeuta varsinaista kartoittamista, mutta ne vaikuttavat karttojen perustaksi määrättävien laajojen karttakoordinaatistojen mittaamiseen. Laajat koordinaatistot on laskettava ellipsoidilla, havainnot taas tehdään geoidilla. 1

2 2) Leveys- ja pituuspiirit Paikan määritys laivanupotuspelissä on helppoa ruudukon kirjain- ja numerokoodien avulla on sijainti helppoa määrittää. Paikanmääritys maapallolla on vaikeampaa, mutta periaate on sama: pituus- ja leveyspiirit muodostavat verkon maapallon päälle. Leveyspiirit kertovat meille kuinka lähellä tai kaukana olemme maapallon etelä- tai pohjoisnavasta ja pituuspiiri kertoo meille kuinka kaukana olemme Lontoon Greenwichin kautta kulkevasta meridiaanista.. Minkä leveyspiirien ja pituuspiirien välissä Suomi sijaitsee? Kun 1700-luvulla saatiin tarkkoja kelloja, pystyttiin kiintotähtien avulla määrittelemään eri paikkojen välisiä pituuseroja. Kiintotähti kiertää ympyrän taivaalla 24 tunnissa, tähti siis liikkuu radallaan 15 astetta tunnissa (360/24). Havaitsemalla saman tähden ylikulkuhetki eri paikoissa saadaan aikaerosta paikkojen välinen pituusero. Helsingin kohdalla sekunnin virhe ajanotossa vastaa 230 m virhettä paikan itä-länsi suuntaisessa määrityksessä. 2

3 3) Mittaaminen Kartantekijät tarvitsevat monenlaisia mittoja ja mittalaitteita. Yhdistä oikea laite ja mitattava suure:! Huom! Yksi laite voi soveltua useampaan mittaukseen! 1 Suunnan mittaus A Teodoliitti 2 Kulman mittaus B Takymetri 3 Kulman mittaus C Mittanauha (ja takymetri) 4 Pituuden mittaus D Kompassi Miten pitkä on metri? Onko metri nykyisin yhtä pitkä kuin vuonna 1799? Ranskan vallankumous määritteli vuonna 1799 lukuisten käytössä olleiden pituusyksiköiden korvaamiseksi uuden yksikön metri, ja määritteli sen 1 : osaksi maan napojen kautta kulkevaa isoympyrää eli meridiaania ja sen jälkeen metrisopimukseen liittyneet maat saivat metrinsä platinairidium tankoon merkittynä. Metri on edelleen sama, mutta se on viimeisimmän vuodelta 1983 olevan kansainvälisen määrittelyn mukaan matka, jonka valo kulkee tyhjiössä 1/ sekunnissa. Näyttelystä löytyy metrille myös määritelmä, jonka mukaan 1799 metri määriteltiin 1/ osaksi Pariisin kautta kulkevaa meridiaanin neljännestä. Kysehän on samasta metristä toisin eli tarkemmin ilmaistuna. 3

4 4) Vaaitus Haluamme asua talossa, jonka lattiat ovat vaakasuorat ja haluamme asua sellaisella korkeudella, jonne tulvavedet eivät nouse. Ojat ja viemärit on rakennettava tiettyyn suuntaan laskeviksi jne. Suunnittelua varten karttoihin piirretään korkeuskäyrät, jotta nähdään pinnanmuodot. Korkeuden mittaamisen tärkein apuvälinen on vaaituskone. Se on periaatteessa kolmijalalle asetettu kaukoputkella varustettu vesivaaka. Mitä tarpeellista tietoa vaaitsemalla saadaan? Miksi latassa olevat numerot ovat ylösalaisin? Katso vaaituskojeella lattaa. Mitä näet? Vaaituksessa (aikaisemmin punnitus, vaakitus) mitataan korkeuseroja pystysuorien lattojen avulla vaakasuorin tähtäyksin. Vaaituskoneella siis annetaan vaakataso tai mitataan korkeuseroja. Varhaisimmat vaaitukset tehtiin ilmeisesti kulmaristin ja luotilangan avulla. Kun 1600-luvulla keksittiin kaukoputki ja vesivaaka (nestetasain), rakennettiin ne yhdistämällä vaaituskojeita. Jo ja 1800-luvuilla oli myös itsetasaavia kojeita, joissa kaukoputki liitettiin herkkään heiluriin. Vuodesta 1992 alkaen automaattisesti havaitsevat ja tulokset tallentavat digitaaliset kojeet ovat tulleet itsetasaavien kojeiden rinnalle ja laajemmissa töissä korvanneet ne. Digitaalinen koje lukee koodilattaa ja tallentaa lattalukeman ja -etäisyyden. Tarpeen mukaan valitulla kalustolla päästään tarkkuuksiin 1 cm 1 mm/km. Tarkkuudet eivät ole kojekehityksen mukana parantuneet 1900-luvun alun jälkeen. 4

5 5) Kartoittaja työssään, maastoa mittaamassa Suomi on pinta-alaltaan suuri maa ja tarkan kartan tekeminen on ollut suuri urakka. Kartan piirtämistä varten tarvitaan paljon mittaustietoa ja etäisyyksistä, korkeuksista jne. Tutki näyttelyssä olevaa lavastusta ja valokuvia. Mitä kuului maastokartoittajan työvälineisiin? Käytännön kartoitustyö on muuttunut hyvin paljon digitaalitekniikan myötä ja vaikka esimerkiksi vaaituskoneita ja teodoliitteja käytetään edelleen, on niihinkin tullut digitaalitekniikkaa. Latta-asteikkokin on muuttunut vaaitustekniikan kehittymisen myötä perinteisestä tasavälijakoisesta viiva-asteikosta nykyiseen digitaalivaaituksen viivakoodiasteikkoon. Teodoliitilla mitataan pysty- ja vaakakulmia. Laitteella tehtävät havainnot perustuvat asteikolla varustettuun pysty- ja vaakakehään, joilta voidaan lukea kulmanmuutoksia, kun kaukoputkea käännetään. 5

6 6) Ilmansuunnat Tutki alla olevaan karttaa, katso näyttelytilaa ja sieltä löytyviä Helsingin karttoja. Voit kurkistaa ulos museon ikkunoista ja varmistaa pohjoisen suunnan portaiden yläpäässä olevasta kompassiruususta. Yhdistä toisiinsa oikea ilmansuunta ja kaupunginosa. 1 Itäkeskus A pohjoinen 2 Kulosaari B itä 3 Tuomarinkylä C länsi 4 Käpylä D etelä Vanhojen karttojen pohjoissuunta osoitettiin kompassiruusulla. Yleensä kompassiruusu piirrettiin sitä komeammaksi mitä köyhempi kartan sisältö oli. Näyttelyssä oleva kompassiruusu on kopiosuurennos maanmittari Anders Strenghin Oriveden pitäjän Napilan ja Rajalahden kylien kartalta vuodelta Kartta on liitteenä teoksessa Suomen maanmittauksen historia I osa, Porvoo

7 7) Karttoja moneen käyttöön Karttoja valmistetaan monenlaisia, on yleiskarttoja, suunnistuskarttoja, matkailukarttoja jne. Tutki näyttelystä löytyviä karttoja. Mitä karttaa käyttäisit ja mikä on ko. kartan mittakaava. A. Patikkaretkellä B. Historian tutkimuksessa C. Kalareissulla D. Omakotitaloa ostaessa Bonuskysymys! Mitä tuttuja paikkoja löydät vuoden 1650 Helsingin kartasta? Paikkojen nimet ovat siinä ruotsiksi. 7

8 8) Ilmakuvasta kartaksi Tutki ja vertaa näyttelystä löytyviä tavallisia karttoja ortokuvakarttaan (esimerkiksi topografikartta tai virastokartta 2002). Miten kuva ja kartat eroavat toisistaan? Mitä tarpeellista karttatietoa ortokuvakartasta ei voi saada? Ilmakuva vastaisi karttaa, jos kuvattava maasto olisi vaakasuora ja tasainen ja kuvausakseli sitä vastaan kohtisuora ja jonkin kuvalla näkyvän janan pituus tiedettäisiin eli kuvan mittakaava voitaisiin laskea. Otettu kuva oikaistaan, jotta saadaan kuvauksen kaltevuusvirhe poistettua. Maaston korkeuserot aiheuttavat maastovirhettä, joka kasvaa kuvan reunoille mentäessä. Vuoteen 1965 asti peruskarttakonseptit 1: tehtiin oikaistuille ilmakuville. Maanmittauslaitos valmistaa suurikaavaisinta karttaansa ortokuville. Ortokuvatekniikassa maastovirhe saadaan pois. Rajamerkeille määritetään koordinaatit desimetrien tarkkuudella. Rajamerkkien signalointi tapahtuu yhteistyössä maanomistajien kanssa. Kartalla ei ole korkeuskäyriä. Topografit tekivät kartan käsityönä ilmakuvakartalle. Karttakuviot ja korkeuskäyrät piirrettiin maastossa kolmikuville. Maasto näkyi kolmikuvilla stereona. Korkeuden määrittämiseksi maastoon oli mitattu bussolitakymetrillä harvahkot monikulmiojonot. Topografi asetti monikulmiopisteellä korkeuden kantamaansa ilmapuntariin, barometriin. Kolmikuvalta tiedot siirrettiin ilmakuvakartalle. 8

9 9) Yleiskartta Näyttelyssä on esillä valtion yleiskartan painokivi vuodelta A. Mikä on yleiskartan mittakaava? B. Kuinka suuren pinta-alan kuvaamiseen yksi painokivi on riittänyt? C. Suomen pinta-ala on n km2. Kuinka monta painokiveä on tarvittu koko Suomen kartan painamista varten. D. Mitkä ovat digitaalisen kartan teon hyviä puolia? Painolaattana käytettiin hienohuokoista, liuskeista kalkkikiviä. Kivipiirtäjä eli litografi kaivertaa painettavan kuvan peilikuvana kiveen tai kuva syövytetään tasaiseksi hiotulle kalkkikivelle. Kuva voitiin myös piirtää kivelle rasvaisella litografitussilla tai rasvaliidulla, jolloin syntyi käsityönä valmistettu alkuperäiskuva. Teollisessa kartanpainatuksessa Maanmittaushallituksen painossa käytettiin yleiskartan kivipainatusta aina 1960-luvun lopulle asti. Todettakoon, että kivipainossa nelivärinen kartta vaati neljä painokiveä ja painokertaa. 9

10 10) Satelliitit ja GPS Satelliittipaikannusjärjestelmä on muuttanut maanmittauksen menetelmiä perusteellisesti. Alun perin USA:n armeijan sotilaskäyttöön kehitetty satelliittipaikannusteknologia palvelee nykyisin siviilielämää monella tavalla. Miten GPS-paikannusta hyödynnetään nykyisin? Missä itse tarvitsisit paikkatietoa? Vuodesta 1988 alkaen GPS-mittaus (Global Positioning System) on syrjäyttänyt vähitellen aikaisemmat mittausmenetelmät. Viime vuosina se on kehittynyt myös kartoitusmenetelmäksi. Alkujaan USA:n ja Neuvostoliiton sotilaskäyttöön tarkoitetut järjestelmät on otettu myös siviilikäyttöön. Nykyisin kuluttajalle tarjotaan yhä enemmän GPS-päätelaitteita. Teknologia on ollut käytössä jo pitkään esimerkiksi maa-, meri- ja ilmakuljetuksissa. Nyt GPS-teknologia on arkipäiväistynyt niin, että harrastus- ja vapaa-ajantoimintaankin on tarjolla useita erilaisia laitteita. Satelliittikuvat ja kartat ovat tulleet meille tutuiksi tähän asti lähinnä erilaisista sotilasteknologisista kuvista ja uutisista, mutta nyt suurelle yleisöllekin tarjotaan satelliittikuvapalveluita (esimerkiksi ). 10

11 11) Karttapalvelu tietokoneella Olet ehkä käyttänyt jotain internetistä löytyvää karttapalvelua. Piste kartalla tai ehdotettu reitti perustuvat koordinaatteihin. Toimi ohjeiden mukaan ja A. Selvitä oman koulusi / kotisi koordinaatit. Koordinaatisto osoitetaan maastossa rautatapein tai -putkin merkityin kiintopistein, jotka pyritään rakentamaan liikkumattomiksi ja pysyviksi. Kun kaksi tasokiintopistettä näkyy toisiinsa, x,y -koordinaatisto on hallinnassa. Korkeuspisteet merkitään kallioon pallopäisillä rautatapeilla. Tekniikan kehityksen myötä kiintopisteiden tarve on vähentynyt huomattavasti ja nykyisin on yhä yleisempää ottaa koordinaatit taivaalta GPS-vastaanottimella. Noin km:n korkeudella kiertävien GPS-satelliittien koordinaatit tunnetaan maakeskisessä XYZ-koordinaatistossa. Satelliiteissa on erittäin tarkka kello. Mitattavalla pisteellä ratkaistaan satelliitin lähettämän signaalin kulkuajan perusteella etäisyydet vähintään neljään satelliittiin. Neljäs etäisyys tarvitaan vastaanottimen kellonkorjauksen selvittämiseksi. Etäisyyshavainnoista lasketaan vastaanottimen koordinaatit. Yksi erinomainen ja nettikartan koordinaattiperustan konkretisoiva karttapalvelu on jossa esimerkiksi mitatun reitin pituus saadaan selville ja tulos ilmaistaan metreinä ja koordinaattipisteinä. 11

Tämä luku nojaa vahvasti esimerkkeihin. Aloitetaan palauttamalla mieleen, mitä koordinaatistolla tarkoitetaan.

Tämä luku nojaa vahvasti esimerkkeihin. Aloitetaan palauttamalla mieleen, mitä koordinaatistolla tarkoitetaan. MAB: Koordinaatisto geometrian apuna Aluksi Geometriassa tulee silloin tällöin eteen tilanne, jossa piirroksen tekeminen koordinaatistoon yksinkertaistaa laskuja. Toisinaan taas tilanne on muuten vaan

Lisätiedot

Tähtitieteen historiaa, avaruusgeometrian tehtäviä ja muita tehtäviä

Tähtitieteen historiaa, avaruusgeometrian tehtäviä ja muita tehtäviä Tähtitieteen historiaa, avaruusgeometrian tehtäviä ja muita tehtäviä A1. Antiikin kreikkalainen monitieteilijä Eratosthenes (276-194) eaa. onnistui ensimmäisenä mittaamaan 240 eaa. maapallon ympärysmitan

Lisätiedot

AVOIN MATEMATIIKKA 9 lk. Osio 2: Trigonometriaa ja geometrian tietojen syventämistä

AVOIN MATEMATIIKKA 9 lk. Osio 2: Trigonometriaa ja geometrian tietojen syventämistä Marika Toivola ja Tiina Härkönen AVOIN MATEMATIIKKA 9 lk. Osio : Trigonometriaa ja geometrian tietojen syventämistä Sisältö on lisensoitu avoimella CC BY.0 -lisenssillä. 1 Osio : Trigonometriaa ja geometrian

Lisätiedot

Kreikkalainen historioitsija Herodotos kertoo, että Niilin tulvien hävittämät peltojen rajat loivat maanmittareiden

Kreikkalainen historioitsija Herodotos kertoo, että Niilin tulvien hävittämät peltojen rajat loivat maanmittareiden MAB2: Geometrian lähtökohdat 2 Aluksi Aloitetaan lyhyellä katsauksella geometrian historiaan. Jatketaan sen jälkeen kuvailemalla geometrian atomeja, jotka ovat piste ja kulma. Johdetaan näistä lähtien

Lisätiedot

Mejäilijän Suunnistamistaidot. Mikko Ahti & Juha Rajala

Mejäilijän Suunnistamistaidot. Mikko Ahti & Juha Rajala Mejäilijän Suunnistamistaidot Mikko Ahti & Juha Rajala 1. painos, 8.2.2014 Mitä suunnistaminen on? Kuvittele olevasi isolla kansainvälisellä lentokentällä ja sinun pitäisi nopeasti löytää reitti lentosi

Lisätiedot

Matikkaa KA1-kurssilaisille, osa 3: suoran piirtäminen koordinaatistoon

Matikkaa KA1-kurssilaisille, osa 3: suoran piirtäminen koordinaatistoon Matikkaa KA1-kurssilaisille, osa 3: suoran piirtäminen koordinaatistoon KA1-kurssi on ehkä mahdollista läpäistä, vaikkei osaisikaan piirtää suoraa yhtälön perusteella. Mutta muut kansiksen kurssit, no

Lisätiedot

GPS:n käyttö pinta-alan mittauksessa

GPS:n käyttö pinta-alan mittauksessa Osakkaiden yhteishanke GPS:n käyttö pinta-alan mittauksessa Pikatesti kahdella GPS-laitteella Timo Hokka Metsätehon raportti 98 10.10.2000 GPS:n käyttö pinta-alan mittauksessa Pikatesti kahdella GPS-laitteella

Lisätiedot

AVOIN MATEMATIIKKA 8 lk. Osio 2: Suoria ja verrannollisuuksia

AVOIN MATEMATIIKKA 8 lk. Osio 2: Suoria ja verrannollisuuksia Marika Toivola ja Tiina Härkönen AVOIN MATEMATIIKKA 8 lk. Osio : Suoria ja verrannollisuuksia Sisältö on lisensoitu avoimella CC BY 3.0 -lisenssillä. Osio : Suoria ja verrannollisuuksia. Suoran piirtäminen...

Lisätiedot

LAHDEN KAUPUNGIN TASO- JA KORKEUSJÄRJESTELMIEN VAIHTAMINEN EUREF-FIN JA N2000-JÄRJESTELMIIN

LAHDEN KAUPUNGIN TASO- JA KORKEUSJÄRJESTELMIEN VAIHTAMINEN EUREF-FIN JA N2000-JÄRJESTELMIIN AALTO-YLIOPISTO Insinööritieteiden ja arkkitehtuurin tiedekunta Maanmittaustieteiden laitos LAHDEN KAUPUNGIN TASO- JA KORKEUSJÄRJESTELMIEN VAIHTAMINEN EUREF-FIN JA N2000-JÄRJESTELMIIN Aalto-yliopiston

Lisätiedot

Fysikaalisen maailmankuvan kehitys. Reijo Rasinkangas

Fysikaalisen maailmankuvan kehitys. Reijo Rasinkangas Fysikaalisen maailmankuvan kehitys Reijo Rasinkangas 20. kesäkuuta 2005 ii Kirjoittaja varaa tekijänoikeudet tekstiin ja kuviin itselleen; muuten työ on kenen tahansa vapaasti käytettävissä sekä opiskelussa

Lisätiedot

1/07. Ympäristötieto kaikkien saataville

1/07. Ympäristötieto kaikkien saataville 1/07 Ympäristötieto kaikkien saataville S I SÄLTÖ 8 9 13 14 16 19 20 24 GTK:n aineistot portaaliin Paikkatietopalvelun tuottaminen, julkaisu ja käyttö ArcGIS Serverillä ArcGIS Server 9.2 -lisensointi Leican

Lisätiedot

Kolmiomittauksen historiaa

Kolmiomittauksen historiaa Maanmittaus 84:1 (2009) 65 Maanmittaus 84:1 (2009) Historiallinen tietoisku Kolmiomittauksen historiaa Jyrki Puupponen jyrki.puupponen@iki.fi Tiivistelmä. Vuonna 2008 Maanmittauslaitos juhlii 375-vuotistaivaltaan

Lisätiedot

1.Kuvauksen lähtöaineisto

1.Kuvauksen lähtöaineisto 1.Kuvauksen lähtöaineisto 1 Tieteen tehtävänä on uuden tiedon hankkiminen. Käyttäytymistieteet tutkivat elollisten olioiden käyttäytymistä voidakseen ymmärtää sitä tai ainakin löytääkseen siitä säännönmukaisuuksia;

Lisätiedot

STRUVE-PISTEIDEN TILA KESKI-SUOMESSA

STRUVE-PISTEIDEN TILA KESKI-SUOMESSA Struve-komissio STRUVE-PISTEIDEN TILA KESKI-SUOMESSA Perusselvitys 2008-2009 Jyväskylässä 18. päivänä joulukuuta 2009 Struve-komissio: Olli Lampinen Juha Parviainen Pekka Sintonen Ismo Nuuja Heikki Rantatupa

Lisätiedot

Laatikon sisältö a TomTom ONE XL HDT D E F G H

Laatikon sisältö a TomTom ONE XL HDT D E F G H TomTom ONE XL HDT 1. Laatikon sisältö Laatikon sisältö a TomTom ONE XL HDT A B C D E F G H A Latauksen merkkivalo B Kosketusnäyttö C Virtapainike D Kaiutin E Ulkoisen antennin liitin F USB-liitin G Muistikorttipaikka

Lisätiedot

Optical Time Domain Reflectometers

Optical Time Domain Reflectometers Agilent Technologies Optical Time Domain Reflectometers Taskuopas Agilent Technologies Ilmoitukset Tämän oppaan tekijänoikeus kuuluu Agilent Technologies GmbH:lle. Kaikki oikeudet pidätetään. Kaikenlainen

Lisätiedot

Technology. &more. Kilpapurjehdus. Kaksi järistystä Voimalaitoksen skannaus. Menneisyyden herättäminen henkiin Luonnon ja villieläinten säilyttäminen

Technology. &more. Kilpapurjehdus. Kaksi järistystä Voimalaitoksen skannaus. Menneisyyden herättäminen henkiin Luonnon ja villieläinten säilyttäminen Numero 2010-3 Julkaisu maanmittauksen ja kartoituksen ammattilaisille Kilpapurjehdus Kaksi järistystä Voimalaitoksen skannaus Menneisyyden herättäminen henkiin Luonnon ja villieläinten säilyttäminen Tervetuloa

Lisätiedot

Pakkauksen sisältö. TomTom ONE. EasyPort TM -pidike. Autolaturi. RDS-TMC-liikennevastaanotin* Oppaat. USB-johto. * Ei tule kaikkien tuotteiden mukana.

Pakkauksen sisältö. TomTom ONE. EasyPort TM -pidike. Autolaturi. RDS-TMC-liikennevastaanotin* Oppaat. USB-johto. * Ei tule kaikkien tuotteiden mukana. TomTom ONE 1. Pakkauksen sisältö Pakkauksen sisältö TomTom ONE EasyPort TM -pidike Autolaturi RDS-TMC-liikennevastaanotin* Oppaat USB-johto * Ei tule kaikkien tuotteiden mukana. 2 2. Aloittaminen Aloittaminen

Lisätiedot

Versio 1.3. Marraskuu 2006

Versio 1.3. Marraskuu 2006 Versio 1.3 Marraskuu 2006 Copyright 1993-2006 ROUTE 66. Kaikki oikeudet pidätetään. ROUTE 66 ja ROUTE 66-logo ovat rekisteröityjä tavaramerkkejä. Tietojen tekijänoikeudet NAVTEQ B.V. TÄRKEÄ HUOMAUTUS:

Lisätiedot

Ohjelmistojen lokalisointi ja kansainvälistäminen

Ohjelmistojen lokalisointi ja kansainvälistäminen Ohjelmistojen lokalisointi ja kansainvälistäminen Matti Riikonen 24.8.2006 Joensuun yliopisto Tietojenkäsittelytiede Pro gradu -tutkielma Tiivistelmä Tämän tutkielman aiheena on kansainvälisen ohjelmiston

Lisätiedot

34 GEOMETRINEN OPTIIKKA (Geometric Optics)

34 GEOMETRINEN OPTIIKKA (Geometric Optics) 90 34 GEOMETRINEN OPTIIKKA (Geometric Optics) Omat kasvot kylpyhuoneen peilissä, kuu kaukoputken läpi katsottuna, kaleidoskoopin kuviot. Kaikki nämä ovat esimerkkejä optisista kuvista (images). Kuva muodostuu,

Lisätiedot

Käyttöohje 1.0 11/3/2014

Käyttöohje 1.0 11/3/2014 Käyttöohje 1.0 11/3/2014 (c) Trestima Ltd. 2014 - All rights reserved. All images, logos and text are created by Trestima Ltd. and cannot be reproduced by any means. Sisällysluettelo 1. Puuston mittaaminen

Lisätiedot

EUROSETELIEN JA -KOLIKOIDEN HISTORIIKKI NÄIN EUROSTA TULI YHTEINEN RAHA

EUROSETELIEN JA -KOLIKOIDEN HISTORIIKKI NÄIN EUROSTA TULI YHTEINEN RAHA EUROSETELIEN JA -KOLIKOIDEN HISTORIIKKI NÄIN EUROSTA TULI YHTEINEN RAHA NÄIN EUROSTA TULI YHTEINEN RAHA EUROSETELIEN JA -KOLIKOIDEN HISTORIIKKI 2/3 ALKUSANAT 7 LUKU 1 VALMISTELUJEN VUOSIKYMMEN 9 Eurosetelien

Lisätiedot

Itella optimoi jakelureittinsä 1/2012. Asiakaslehti. ArcGISin käyttö lisääntyi korkeakouluissa 26. Flex Viewer GTK:lle sovelluskehykseksi

Itella optimoi jakelureittinsä 1/2012. Asiakaslehti. ArcGISin käyttö lisääntyi korkeakouluissa 26. Flex Viewer GTK:lle sovelluskehykseksi Asiakaslehti ArcGISin käyttö lisääntyi korkeakouluissa 26 Itella optimoi jakelureittinsä 6 Ajankohtaista asiaa Sovelluskohteita Tuotetietoa Käyttäjävinkkejä Vapautuva data helpottaa paikkatiedon hyödyntämistä

Lisätiedot

HAJA-ASUNTOTONTIN KAUPPA-ARVO

HAJA-ASUNTOTONTIN KAUPPA-ARVO HAJA-ASUNTOTONTIN KAUPPA-ARVO Risto Peltola Juhani Väänänen MAANMITTAUSLAITOKSEN JULKAISUJA NRO 96 ISSN 1236-5084 ISBN 951-48-0183-0 MAANMITTAUSLAITOS Opastinsilta 12 C PL 84 00521 Helsinki Puh. 0205 41

Lisätiedot

NAVIGON 40 Essential NAVIGON 40 Easy NAVIGON 40 Plus NAVIGON 40 Premium NAVIGON 40 Premium Live

NAVIGON 40 Essential NAVIGON 40 Easy NAVIGON 40 Plus NAVIGON 40 Premium NAVIGON 40 Premium Live NAVIGON 40 Essential NAVIGON 40 Easy NAVIGON 40 Plus NAVIGON 40 Premium NAVIGON 40 Premium Live Käyttöohjekirja Suomi Kesäkuu 2010 Kuvake yliviivatusta roskatynnyristä pyörillä, tarkoittaa että tuote Euroopan

Lisätiedot

metsä on täynnä elämää KERTOMUS SUURIMMASTA LUONNONVARASTAMME

metsä on täynnä elämää KERTOMUS SUURIMMASTA LUONNONVARASTAMME metsä on täynnä elämää KERTOMUS SUURIMMASTA LUONNONVARASTAMME 1 METSÄ ON TÄYNNÄ ELÄMÄÄ Tämän kirjan ruotsinkielinen alkuperäisteos on Skogen är full av liv, jonka ensimmäinen painos julkaistiin 2004. Kirjaa

Lisätiedot

KILPAILU KEHITTYMISEN HIDASTEENA VERKKOLASKUTUKSEN YLEISTYMISEN ONGELMAT SUOMALAISISSA YRITYKSISSÄ

KILPAILU KEHITTYMISEN HIDASTEENA VERKKOLASKUTUKSEN YLEISTYMISEN ONGELMAT SUOMALAISISSA YRITYKSISSÄ KILPAILU KEHITTYMISEN HIDASTEENA VERKKOLASKUTUKSEN YLEISTYMISEN ONGELMAT SUOMALAISISSA YRITYKSISSÄ ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Laskentatoimi Pro gradu -tutkielma

Lisätiedot

1. MATKA, AIKA, NOPEUS

1. MATKA, AIKA, NOPEUS Nimi. MATKA, AIKA, NOPEUS Kertaa tarvittaessa diplomin V luku. Jos auton nopeusmittari näyttää koko ajan 75 km, niin auto etenee 75 h kilometriä tunnissa. Nopeus lasketaan jakamalla matka siihen käytetyllä

Lisätiedot

OSA 2: MATEMATIIKKAA TARVITAAN, LUKUJONOT JA SUMMAT SEKÄ SALAKIRJOITUS

OSA 2: MATEMATIIKKAA TARVITAAN, LUKUJONOT JA SUMMAT SEKÄ SALAKIRJOITUS OSA : MATEMATIIKKAA TARVITAAN, LUKUJONOT JA SUMMAT SEKÄ SALAKIRJOITUS Tekijät: Ari Heimonen, Hellevi Kupila, Katja Leinonen, Tuomo Talala, Hanna Tuhkanen, Pekka Vaaraniemi Alkupala Pyydä ystävääsi ajattelemaan

Lisätiedot