- SV SV SV SV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "- SV22-92014 - SV22-92015 - SV22-92016 - SV22-92024"

Transkriptio

1 Ominisuuet 1 Nostin 2 LCD-tppi 3 5 nostin 4 Työtso - SV SV SV SV Elektronisell utomttilukituksell vrustettu nostj 6 Kllistuv näppäimistötrjotin j rnnetuki 7 Oike/vsen hiiritrjotin j piike 8 Kpelin hllint 9 Nostimen nostojrru 10 Lukitsevt eturttt 11 Sknnerin piikeknntin 12 Ergonominen tkkhv 13 Säilytyskori 14 CPU-piike 15 Virtjärjestelmä VAC, 50 Hz 55 Ah Akku 3 AC-pistokett (yhteensä 300 Wtti) Kuko-ohjttu käyttöliittymä (RUI) StyleLink-ohjelmn CD & kpeli e Kelttu virtjohto Lue tämä ops kokonn. Kun sennus on suoritettu loppuun, säilytä ops. Vrstoi ops huolellisesti myöhempää käyttöä vrten. e Liikkuvn hoitopisteen lskentlitteisto s terveyenhuoltoympäristössä vihtovirt sähkökäyttöisistä StyleView-kärryistä. Kärryn tekniset tieot - Ktso virtjärjestelmän tekniset tieot sivult 12. Liikelue Pystysuor säätölue: 20 (508 mm) TELINE ISTUESSA LCD Kllistus: ± 25 näyttökulm Perustuu 17 VESA yhteensopivn LCD-näyttöön Pinokpsiteetit Näyttö 6-18 ls kg Nostj 4 ls 1.8 kg Työtso 2.5 ls 1.1 kg CPU-piike 25 ls 11 kg Näppäimistötrjotin 2.5 ls 1.1 kg Hiiripiike.5 l.23 kg Sknnerin piikeknntin.5 l.23 kg Säilytyskori 5 ls 2.3 kg Näppäimistötrjotin Kllistus: -12 Jos näyttö ylittää 18 ls, ot yhteyttä siksplveluun tpin korjmiseksi. VAROITUS: Nostinjrru lukitsee pystysuorn nostimen normlin käytön ikn, mutt EI lisää sen kuormituskpsiteetti. ÄLÄ kuormit nostint litteistoll, jonk kokonispinokpsiteetti ylittää Ergotronin erittelemän mksimikpsiteetin. Vrmist optimlinen nostotoiminto testmll j trvittess säätämällä jännitteen uuelleen in kun nostimeen sennettu pino muuttuu (ts.litteisto poistetn ti lisätään). Ktso sivun 6 kohss 9 kuvttuj Nostimen nostojännitteen setus -säätöohjeit. Koot Nostin mtlimmss sennoss Nostin korkeimmss sennoss 21" 533 mm 136 mm 50.8" 1290 mm 533 mm 24" 610 mm 70.5" 1791 mm 44" 1118 mm 18" 457 mm 21" 533 mm 18" 457 mm 22.3" 566 mm 28" 711 mm 38" 965 mm Lisätietoj tästä j muist Ergotron-tuotteist st verkkosivult: 21 (508 mm) on suositeltv välimtk näppäimistötrjottimen j monitorin yläreunn välillä. 1 FI 888-SV-22FL-00 rev C

2 1 2 Asennusvälineet 1 Vlmist kärryn setus. Koko työvälineet kärryn setust vrten. Estääksesi nostimen liikkumisen setuksen ikn lukitse nostin pinmll nostinjrru ls. 9/16" 3/8" (10mm) 3/8" (10mm) 2 Poist kiinnityspultit, jotk kiinnittävät nostimen torniin. Vrmist, että nostin on lukittu (nostinjrru lhll), poist sen jälkeen kksipäiset ruuvit, jotk kiinnittävät nostimen torniin. torni VAROITUS: Nostin voi liikku hyvin nopesti ylös itsestään, kun vstpinon voim poistetn! Lukitse siksi nostin in ls nostinjrrull litteisto lisätessä ti poistess j poistess ti settess kiinnityspulttej, jotk kiinnittävät nostimen torniin kuljetuksen ikn. Mikäli nostint ei lukit kyseisissä tpuksiss, voi se joht vkviin nostin henkilövhinkoihin j mholliseen kärryjen j/ti litteiston vurioitumiseen. Säilytä ruuvit j knnet toimitetuss pussiss niin, että niitä voin käyttää, jos nostimen kiinnitys torniin on trpeen myöhemmin. 3 Kiinnitä tppi näyttöön. Kiinnitä LCD-näyttö tppiin toimitetuill M4 x 10 mm ruuveill ti nupeill. Ruuvikiinnitys estää vrkuet kun ts nuppikiinnitys mhollist LCD-näytön nopen poiston ilmn työkluj. Stvill on lisäturvllisuutt trjovi tuotteit - vierile verkkosivuillmme: 4 Säää LCD-nostin tsist ylös-ls liikettä vrten. Pitele LCD-näyttöä molemmilt puolin j siirrä sitä ylös j ls - jos tunnet liillist vstust, ti jos LCD-näyttö ei pysy hlutuss sennoss sen vputuksen jälkeen, säää nosto molemmin puolin. Lske RUI-näyttö löysäämällä knntinruuvej ruuvimeisselillä päästäksesi premmin korkeuen säätömutteriin, jok sijitsee 5 nostimen pohjll. RUI-näyttöä ei trvitse lske, jos hlut suoritt noston jännitteen sääön mielummin hylsyvimell kuin pistovimell ll olevn kuvn mukisesti. Säää jännitettä kääntämällä nostimen pohjll olev mutteri. Useien mutterin kiertojen jälkeen test jännite liikuttmll LCD-näyttöä ylös j ls. Jtk säätötoimenpiettä kunnes LCD-näyttöä voin liikutt helposti ylös j ls smnsuuruist voim käyttäen j kunnes se pysyy hlutuss sennoss sen vputuksen jälkeen. Nostimen lisääminen: Käännä säätömutteri myötäpäivään useit kertoj - j test 3/8" (10mm) 3/8" (10mm) Nostimen lsku: Käännä säätömutteri vstpäivään useit kertoj - j test Kun säätö on suoritettu loppuun, siirrä RUI tkisin pikoilleen SV-22FL-00 rev C 8

3 Asennusvälineet 5 Mukut utomttisesti lukittuvn nostjn kooi. Av nostj päävimell (ienttisiä vimi toimitetn kksi kpplett). Veä nostin uki päästäksesi pristokoteloon. Poist kotelon knsi j set pkkuksen neljä AA-pristo. Asenn knsi pikoilleen j sulje nostin. Neljä AA Poist pääkooitrr numeronäppäimmistön läheltä j set se oikell olevn ltikkoon sen turvllist säilytystä vrten. Ohjelmn henkilökohtinen kooi: 1 Syötä pääkooi 2 Pin smnikisesti numeroit 3 j 5 3 Syötä uusi henkilökohtinen kooi - mikä thns viien numeron srj Nostj on nyt ohjelmoitu vutumn silloin, kun joko henkilökohtinen kooi ti pääkooi syötetään. Nostj on vutuneen 2 minuutti j numero 5 jä plmn. Khen minuutin jälkeen nostj lukittuu utomttisesti. Nostj voin lukit mnulisesti milloin thns pinmll smnikisesti numeronäppäimistön pinikkeit 1 j 2. Säilytä tämä käyttöops yhessä päävimien knss turvllisess pikss välttääksesi utomttisen nostjn vltuuttmttomn käytön. Pääkooi Automttisesti lukittuvn nostjn vinkit Nostjn vminen - 3 tp Avin - käännä vstpäivään 1/8 kierrost Syötä pääkooi Syötä henkilökohtinen kooi Pääkooi Henkilökohtinen kooi Henkilökohtisen kooin ohjelmointi 1 Syötä pääkooi 2 Pin smnikisesti pinikett 3 j 5 (vilkkumisen ikn) 3 Syötä uusi kooi - mikä thns viien numeron srj Uusi kooi Pääkooi Henkilökohtisen kooin poisto 1 Syötä pääkooi 2 Pin smnikisesti pinikett 3 j 5 (vilkkumisen ikn) 3 Pin numeronäppäimistön pinikkeit 1 j 2 smnikisesti Pääkooi Nostjn lukitus - 2 tp Pin numeronäppäimistön pinikkeit 1 j 2 smnikisesti ti Oot kksi minuutti nostjn lukittumiseksi utomttisesti Mnulinen Automttisesti lukittuvn nostjn vinmääritys Numeronäppäimistön numerot ovt pimeät - Kosket mitä thns numeronäppäimistön koht ktivoiksesi tustvlon, (nostj jää lukituksi kunnes kooi syötetään virheettömästi) - Jos numeronäppäimistön kosketus ei ktivoi tustvlo, pristojen vihto voi oll trpeen. ktso ohjeet 5 yllä. Numeronäppäimistön numero 4 vilkkuu = lhisen jännitteen vroitus - Pristojen vihto voi oll trpeen, ktso ohjeet 5 yllä. Nostj ei vuu ennen kuin henkilökohtinen kooi syötetään - Test järjestelmä syöttämällä pääkooi. Jos nostj ei vuu, vih pristot yllä olevien ohjeien 5 mukn. Automttinen Alhisen jännitteen vroitus 888-SV-22FL-00 rev C 3

4 1 Set monitor sreen out one inh ove eye level - unlok rke to llow riser to lift or lower s shown elow. 2 Tilt sreen for omfortle viewing n to reue eye n nek strin. 3 Pull keyor try forwr n position mouse try n mouse pouh on right or left, s neee. 4 Work with elows ent t out 90 to minimize musle strin. 5 If the riser moves up n own with iffiulty, or if it rifts out of set position, onsult the prout mnul for justment informtion. 6 Sty in hrge! Powere rts shoul e plugge into outlet s often s possile to keep ttery hrge n omputer running A hrge ttery is hppy ttery! Power Crt Users: refer to the other sie of this r to lern how to respon to RUI messges out the sttus of your ttery hrge! For more informtion on this or other Ergotron prouts, visit our wesite: Look where you re going: unlok lift rke n lower riser for n unostrute view. 2 Tuk wy open trys n return mouse, snner n other essories to their ples. 3 Lok lift rke to keep riser own n equipment seure while rt is in motion. 4 Unlok oth front sters. 5 Push rt from rer with elows ent t out 90 to mximize ontrol n minimize musle strin. 6 Don t run out! Before moving, mke sure or is unplugge from outlet n hooke to sket for sfe trvel. Rememer, hrge ttery fully 100% every y! Riser Lift Brke Opertion Up = Unloke Down = Loke revA Asennusvälineet 6 CPU:n sennus 2x Aset CPU piikkeeseen. Liu ut knntin ls knvn. Aset kulmt CPU:n ylä- j losn. 1x 5/32" Löysää vrmuuskiinnittimet pkkuksen työklull j veä sitten kpelit tiuksti CPU:n ympärille. e Kiristä vrmuusruuvit uuelleen. f Veä kpelin sääin ls luoksesi CPU:n ympärille jännitettä. e f g Kiristä vrmuuskiinnittimet kpelin säätimeen CPU:n pitämiseksi piklln. h Kiristä vrmuuskiinnittimet knvvrteen CPU:n ympärille. i Aset knsi knvvrren yli. g h i 7 VAROITUS: Älä kiristä kiinnittimiä liik. Liin kireälle kiinnitys voi vurioitt litteisto. Näppäimistön lisävrusteien & viitekortin sennus Kiinnitä kksipuolist teippiä rnnetuen losn j kiinnitä se trjottimeen. Kiinnitä näppäimistö trjottimeen koukull j silmukn teipillä. Npsut hiiritsku trjottimen oikelle ti vsemmlle puolelle. Liitä viitekortti khvn kpelill sitoen. Tllenn ylijäävä kpeli koteloss CPU:n tkn. Working ustomize - to your size Moving stow - efore you go Sterile 8 Alohol Prep Optimlisen kiinnityksen svuttmiseksi puhist kikki pinnt lkoholill j nn kuivu yksi minuutti ennen teipin käyttöä. Reitityskpelit Nost nostin korkeimpn sentoon j veä näppäimistö-/hiiritrjotin ulos äärisentoon. Lukitse nostinjrru. Reittikpelit täysin ljennetuill kärryosill eesutt vrmistmn riittävän välyksen rjoittmttomlle liikkumiselle käytön ikn SV-22FL-00 rev C 8

5 Reitityskpeli 8 Reitityskpeli Liitä yksi RUI-kpelien pää RUI:in, jok on sennettu nostimeen. Liitä hrm kpeli hrmseen liittimeen j vstvsti must kpeli mustn liittimeen. Poist kpelirsin sivuknnet, jotk on sennettu nostjn lpuolelle. Reititä RUI- j knnettvn kpelit ls nostimeen j kpelirsin. Reititä näppäimistön j hiiren kpelit kpelirsin. Tllenn yli jäävä kpeli j virtlähe kpelirsin. e Reititä kpelit ulos kpelirsist kpeliknvn. Sio kpelit pituueltn kpelirsist kpeliknvn yhen 20 (508 mm) pituisen joustvn putkiston sisälle. Jätä noin 20 (508 mm) välystä kpeleihin kpelirsin j -knvn välille. Kieo kikki tietokoneeseen yhistettävät kpelit j johot vunun tkse e toiseen litteen mukn toimitettvn toisen putkiston sisään. f Reititä RUI-kpelit litteistojen virtjohtojen vierellä knv pitkin etuknnen ll oleviin pistokkeisiin. Kosk pistorsit vihtelevt mst mhn, ktso ll olevst pistokkeien konfigurointitulukost käyttämääsi yksikköön liittyvät ohjeet. Liitä RUI-kpelit j kytke virtjohot pistokkeien konfigurointitulukon mukisesti. VAROITUS: Reititä kpelit kpeliknv pitkin vin vunun oikell puolell. Älä säilytä virtlähettä knsien sisäpuolell. Virtlähteen säilytys perusknsien ll voi vurioitt sähköjohtoj j vikutt liikkuvn työtson toimintn, johten sekä vunun että siihen liitettyjen välineien vurioitumiseen ti sähköiskun iheuttmiin vmmoihin. g Sulje kpeliknvn kieottujen kpeleien oslt j vih kpelirsin sivusuojt. Liikut nostint ylös j ls vrmistksesi, että kpelit on reititetty oikein j ettei nostimen liikkeelle ole esteitä. Säää trvittess. 20 (508 mm) HUOMIO: Nout nnettuj enimmäistehoj, älä liitä litteisto, jok vtii yli 300 wtin kpsiteetin StyleView-kärryjen tehojärjestelmästä. Jos tätä vrotoimenpiettä ei noutet, litteisto voi vurioitu. Pistokkeen konfigurointitulukko f g (Vihe 8f) Kiin VAC 50 Hz Euroopp, Austrli, j Uusi Seelnti VAC 50 Hz Järjestelmä ei vi pistokersin suoj. 2x 8-32 x 1/4" Iso- Britnni j Singpori VAC 50 Hz 8-32 x 1/4" 2x 888-SV-22FL-00 rev C 5

6 Nostin j kltevuussääöt 9 Aset nostimen nostojännite. Vput nostin (nostinjrru ylös). Liikut nostint ylös j ls. Jos liikkeessä tuntuu liillist vstust, ti jos nostin ei pysy hlutuss sennoss, nostimen jännitteen säätö on trpeen. Poist tornin suoj. Nost nostin tornin korkeimpn sentoon. e Siirrä jännitettä ylös j ls trpeen mukn. f Trkist sääön jälkeen nostimen jännite liikuttmll nostint ylös j ls (kohn 9 mukisesti). Jos lisäsäätö on trpeen, jtk mutterin säätöä kunnes nostimen nostojännite on tyyyttävä. e 9/16 TÄRKEÄÄ Nost nostin korkeimpn sentoon ennen säätömutterin säätöä! Nost lisää käännä PLUS-merkkiä kohti Lske nostint käännä MIINUS-merkkiä kohti 10 LCD-kltevuuen säätö Liikut LCD-näyttöä eteen j tksepäin. Jos liikkeessä tuntuu liillist vstust, ti jos LCD ei pysy hlutuss sennoss, kllistuksen jännitteen säätö on trpeen, (). Jännitteen lisääminen: Käännä säätömutteri myötäpäivään useit kertoj - test uuelleen j toist trvittess. Jännitteen vähentäminen: Käännä säätömutteri vstpäivään useit kertoj - test uuelleen j toist trvittess. 11 Kiinnitä suojt. Suoj nostimen kpelit. Kiinnitä tornin suoj. Kiinnitä nostimen yläsuoj. Lukitse nostimen suoj. Akun ltusjkso 12 Lt kku AKUN LATAUS ENSIMMÄISTÄ KERTAA Akun ltus ensimmäistä kert j/ti sen ltus seisomisjkson jälkeen Kytke virtjohto sopivn pistokkeeseen j trkist, että vihreä 100 vlo vilkkuu ilmoitten kun ltuksest. Jtk ltust kunnes vlo lk vilkkumist j pysyy vlistun. Älä venytä kelttu johto yli 3 metriä. Se stt vhingoittu. Kytke virtjärjestelmä päälle pitämällä lhll 1-3 sekunti AC verkkovirt ON jok sijitsee RUI:ss. Virtvlo, kunltuksen merkkivlot j hälytyksen vlmiusvlo syttyy SV-22FL-00 rev C 8

7 Akun ltusjkso 13 Akkutehon trkkilu - Kuko-ohjttu käyttöliittymä (RUI) RUI ilmoitt kun jäljelle jäävästä ltustsost punisell, keltisell ti vihreällä pysyvällä ti vilkkuvll vloll j hälytysäänellä, jok voin sett piippukselle ti äänettömälle. Ktso tulukost yleisimmät RUI-viestit j vstvt toimenpiteet. Muistthn, että kku tulee lt 100% jok päivä j kärryjä voin käyttää ltuksen ikn, kytke siis virtjohto ltukseen niin usein kuin mhollist, jott välttyisit virrn loppumiselt! HUOM: Piennä kun käyttöik mhollisimmn pljon siirtämällä näyttö virrnsäästötiln. Hälytyspinike Virtvlo Virtkytkin Akun ltusjkso RUI-hälytyksien ymmärtäminen j niihin vstminen Hälytysvlo Vlo päällä Aktivoitu - Piippus Vlo pois Pois käytöstä - Äänetön RUI-näyttö Hälytys Näyttö Auio Ltustil Vstus 100% vlo vilkkuu vihreänä Ltus käynnissä Virtjohto on kytketty Ann kun ltutu kunnes 100% vlo lkk vilkkumst. Kärryjä voin käyttää ltuksen ikn. ohti Kikiss vloiss pl vihreä vlo 100% vkion Kun 100% vlo lkk vilkkumst, kku on täysin lttu j kärryt voin irrott sähköverkost. 30% 50% vilkkuu keltisen Hälytysääni kuuluu 30% vlo vilkkuu punisen Hälytysääni kuuluu Ei vloj Ei hälytystä Arvo 50% - 30% 30% ti vähemmän 0% Ei virt stvill kunnes virtjohto kytketään sähköverkkoon. Kytke virtjohto sähköverkkoon j lt 100%! Kärryjä voin käyttää ltuksen ikn. Kärryjen toistuv käyttö kun ltustson olless lle 30% vähentää huomttvsti kun käyttöikää. Jos hälytys ktivoituu (vihreä vlo pl), se lk piippmn kun ltustson olless 50% ti sitä vähemmän. Hälytysääni ektivoituu, kun ltustso lskee tsolle 0% ti kun virtjohto kytketään ltust vrten. HUOMAA: Jos hälytysvlo ei pl, hälytysääni on pois käytöstä j hälytys on äänetön. Kysy hälytyksen ktivointi- j ektivointiohjeet Ergotronin siksplvelust. 14 StyleLink Asenn StyleLinkohjelm (sen jälkeen kun tietokone on kytketty verkkovirtn): set CD tietokoneeseen j nout näytölle ilmestyviä setusohjeit. Kun ohjelm on sennettu, liitä yksi USB-kpelin pää kärryihin sennetun tietokoneen USB-porttiin. Reititä USB-kpeli ls tornin viereiseen knvn. Liitä USB-kpelin toinen pää pistokkeien eessä olevien kärryjen perustss olevn USB-porttiin. HUOM: Kun ltt StyleLink-ohjelmiston j käytät sitä, kun tkuuik on yksi vuosi. Ktso lisätietoj StyleLink-ohjelmn opstieostost. Asetus suoritettu loppuun - kärryt ovt vlmiit Seurvill sivuill on tärkeitä ohjeit SV-kärryjen sekä virtjärjestelmän turvlliseen käyttöön j huoltoon. Lisätietoj StyleView-kärryistä j muist Ergotron-tuotteist st verkkosivuiltmme SV-22FL-00 rev C 7

8 Akun vihto Akun vihto V VAROITUS: Vin Ergotronin hyväksymiä kkuj voin käyttää StyleView-virtjärjestelmässä. Lisätietoj stte siksplvelust. Älä vih kkuj mikäli vunu sijitsee hpekkss ti vrllisess ympäristössä. Kipinöintiä stt ilmetä. Nout PITKÄAIKAISEN säilytyksen viheit () - (i) poistksesi kun, jtk sitten ll oleviin viheisiin (k) - (p) vihtokun kytkemiseksi. k Kun kku on poistettu kärryistä, nost se pois trjottimest. Kierrätä kku ti ot yhteyttä yhtiöön Ergotron, mikäli teillä on kysyttävää kkujen sinmukisest kierrätyksestä. l Aset uusi kku trjottimeen; set kku kärryihin. k l LYIJY- AKKU m Poist suojus nähäksesi punisen (+) liittimen. Kytke puninen (+) johto kkuun nppultill j jkovimell. Kytke puninen johto ENNEN must johto! Ole huolellinen, ettet kosket työkluill npoj j metllirunko. Aset suojus puniseen npn. n Poist suojus nähäksesi mustn (-) liittimen. Kytke must (-) johto kkuun nppultill j jkovimell. Kytke must johto ENNEN punist johto! Ole huolellinen, ettet kosket työkluill npoj j metllirunko. Aset suojus mustn npn. m MUSTA n PUNAINEN MUSTA 10 mm o Kytke keln kpeli. p Kiinnitä suojus kärryihin j kiristä ruuvit. o p PUNAINEN 10 mm 1/8" Virtjärjestelmän säilytys Virtjärjestelmän säilytys - LYHYT AIKAVÄLI Jos virtjärjestelmä on käyttämättömänä enintään kolme kuukutt, kku tulee lt täysin ennen vrstointi j lt uuelleen vrstoinnin ikn. Jos virtjärjestelmä on käyttämättömänä kolme kuukutt ti enemmän, kku tulee poist kärryistä j vrstoi, nout PIT- KÄN AIKAVÄLIN vrstointiohjeit! Käännä kikki sennetut välineet pois päältä. Kytke virtpistoke soveliseen seinäpistorsin ltksesi kun 100% (kikki RUI:n merkkivlot syttyvät). Virtjärjestelmän tulee oll täyteen lttu ennen vrstointi! Kun kku on lttu 100%, kytke virtjärjestelmä pois päältä pitämällä lhll RUI:n AC verkkovirtkytkintä 1-3 sekunti. Virrn merkkivlo smmuu. Jätä virtjohto kytkettynä soveliseen seinäpistorsin mikäli mhollist. Mikäli seinäpistokett ei ole stvill vunun vrstointiin, poist etuknsi j kytke RUIkpelit irti liittimistään, jotk sijitsevt virtllähteen sivull j set knsi tkisin. Mikäli vunu ei ole vrstoitun kytketty pistorsin, lt kku kerrn kuukuess. HUOMAUTUS: Täyteen lttujen kkujen tkuu, mikäli ne on jätetty käyttämättä piempään kuin kolmen (3) perättäisen kuukuen jksi, mitätöityy utomttisesti. Tkuu tyhjiksi puretuille kuille, jok on jätetty käyttämättä piemmäksi kuin kolmen (3) peräkkäisen päivän jksi, mitätöityy utomttisesti SV-22FL-00 rev C 8

9 Virtjärjestelmän säilytys - PITKÄ AIKAVÄLI Käännä kikki sennetut välineet pois päältä. Irrot virtjärjestelmä virtlähteestä. Jos virtjärjestelmä on käyttämättömänä kolme kuukutt ti enemmän, kku tulee poist kärryistä j vrstoi, nout seurvi ohjeit. Mikäli virtjärjestelmää ei käytetä korkeintn kolmen kuukuen ikn, seur LYHYEN AIKAVÄLIN säilytysohjeit. 1 Poist pristot utomttilukitusltikost. 2 Poist virtjärjestelmän kku. 4x AA Kytke virtjärjestelmä päälle pitämällä lhll 1-3 sekunti RUI:n AC verkkovirtkytkintä. Virtvlo smmuu. Poist etuknsi j irrot RUIkpelit pistorsin sivuss olevist liittimistä. e Poist kun kotelo. f Irrot kelttv virtjohto premmn pääsyn vuoksi. g Poist suojus nähäksesi mustn (-) johon. Ole huolellinen, ettet kosket työkluill npoj j metllirunko. Poist suojus jkovimell nähäksesi mustn (-) johon. Liu ut suojus suojmttomn liittimen yli. e 1/8" h Toist vihe (g) punisen (+) johon kohll. Ole huolellinen, ettet kosket työkluill npoj j metllirunko. f i Poist kku j säilytä se viileässä, kuivss tilss kärryjen olless poiss käytöstä. Optimlinen säilytyslämpötil on 15 C/59 F. Akkujännite tulee trkist jok kolms (3) kuukusi. Jos jännite on lle 12,5 VAC, lt kku täyteen. Lisätietoj säilytyksen mhollisist vikutuksist tkuuseen s Ergotron -yhtiön siksplvelust. j Pin suojtut johot kevyesti tkisin poistetun kun tiln j vih kkuknsi. g MUSTA VAROITUS Kytke virt pois ennen loittmistsi. Vin tehtävään soveltuv henkilöstö s huolt tämän litteen. Lue j ymmärrä käyttöoppn sisältö ennen kuin vt litteen ti viht kun. PUNAINEN MUSTA 10 mm PUNAINEN h 10 mm i j 1/8" 888-SV-22FL-00 rev C 9

10 Kärryjen ergonomi Työskentely mukut - omn kokoon 1 Aset monitorin näyttö noin tuum silmäntson yläpuolelle - vput jrru nostimen noston ti lskemisen mhollistmiseksi ll olevn kuvn mukisesti. 2 Kllist näyttö mukvuuen optimoimiseksi j silmien j niskn rsittumisen vähentämiseksi. 3 Veä näppäimistötrjotint eteenpäin j set hiiritrjotin j -lust oikelle ti vsemmlle trpeen mukn. 4 Työskentele kyynärpäät tivutettuin 90 lihsten jännityksen minimoimiseksi. 5 Jos nostin liikkuu ylös j ls hnklsti ti jos se liikkuu pois setetust sennost, ktso säätöohjeet tuotteen käyttöoppst. 6 Hllitse tilenne! Päälle kytketyt kärryt tulee kytkeä sähköverkkoon mhollisimmn usein kun pitämiseksi lttun j tietokoneen säilyttämiseksi käynnissä Liikutus pkk täyteen - ennen liikutust 1 Ktso mihin menet: Vput nostinjrru j lske nostin niin, että näkyvyys on hyvä. 2 Koko vtut trjottimet j plut hiiri, sknnuslite j muut lisävrusteet pikoilleen. 3 Lukitse nostinjrru nostimen pitämiseksi lhll j litteisto vrmistettun kärryjen olless liikkeessä Vput molemmt eturttt. 5 Työnnä kärryjä tk kyynärpäät tivutettuin 90 lihsten jännityksen minimoimiseksi. 6 Älä juokse! Ennen liikkumist vrmist, että johto on irrotettu virtlähteestä j kiinnitetty koriin turvllisesti. Muistthn lt kun täysin 100% jok päivä! SV-22FL-00 rev C 8

11 Kärryjen turvohjeet Litteisto vihtuu j kärryt siirtyvät Kiinnitä nostin in torniin ENNEN muutoksien tekemistä kärryihin, kuten: Litteiston poisto ti lisäys Kärryjen siirron vlmistus toiseen tiln Ktso lisätietoj sivun 2 kohst 2. Puhistus j huolto Seurvt toimenpiteet eivät tk trtunnn hllint. Puhistustoimenpiteissä on otettv yhteyttä sirln trtunnn hllinnn vstvn ti epiemiologiin. Välttääksesi sähköiskuvrn älä ltist sähköosi veelle, puhistusineille ti muille mhollisesti syövyttäville nesteille ti ineille. Älä upot kärryjä ti sen osi nesteeseen ti nn nesteien vlu kärryihin. Pyyhi kikki puhistusineet kostell knkll pois välittömästi. Kuiv pint huolellisesti puhistuksen jälkeen. Älä käytä syttyviä puhistusineit kärryjen pintn, sillä sähköjännite j -litteet ovt sen lähettyvillä. Kikki kärryjen mli- j muoviost kestävät puhistust yleisimmillä, limennetuill j kuluttmttomill liuotusineill, kuten kvternriset mmoniumyhisteet, mmonikkientsyymiset puhistusineet, vlkisuine ti lkoholiliuotteet. Kynä-, pysyvät j kuivt merkinnät voin poist 91% isopropyylilkoholill j pehmeällä knkll. Joiläikät voin poist yleisillä puhistusineill j pehmeällä knkll. Älä koskn käytä teräsvill ti muit hnkvi mterilej, jotk vurioittvt pint. Puhistusliuosten testust suositelln pienelle huommttomlle lueelle, jott voitisiin vrmist ettei se iheut pintvurioit. Säätö, Huolto, Vihto - ÄLÄ yritä säätää, huolt ti viht mitään StyleView-kärryjen os, ellei Ergotronin vltuuttm okumenttio niin ohj (ts. sennusohjeet). Vin Ergotron, In. ti Ergotronin vltuuttm tho voi säätää, huolt ti viht StyleView-kärryjen osi. Mikäli kärryjen jokin os puuttuu ti on vurioitunut, kärryjä ei s käyttää, ot yhteyttä Ergotronin siksplveluun välittömästi vrosn tilmiseksi. Kpelit - Piä kpelit hyvässä järjestyksessä kärryissä (eri liuotteit toimitetn kärryjen mukn). Yli jäävät kpelit tulee reitittää kpelinpuristimill kus liikkuvist osist. Ktso lisätietoj tämän oppn kpelin reititysosiost ti ot yhteyttä Ergotronin siksplveluun. Rttt - Trkist rttt säännöllisesti vrmistksesi, että ne ovt puhtit j ettei niissä ole jäämiä, jotk voivt estää tsisen kulun. Vältä liikuttmst kärryjä epätsisten, likisten ti vurioituneien pintojen yli. Asikkn litteistot- Vrmist, että litteisto on tspinoitettu j sennettu turvllisesti kärryihin. Älä set kärryjen osi uuelleen nostimeen ti torniin, ellei sennusohjeet niin opst. Kärryosien liikutus liin ylös ti ls nostimess voi luo epävrmn tiln, jok voi joht litteiston vurioitumiseen ti jop henkilövhinkoihin. Lisätietoj kärryjen osien liikuttmisest st Ergotronin siksplvelust. Kärryjen vkus - Kärryjä liikuttess nostin ON OLTAVA lhisimmss sennoss j nostinjrrun ON OLTAVA lukittu mhollisen kllistumisen vrlt. Jos nostint ei lukit lhisimpn sentoon nostinjrrull, se voi joht henkilvhinkoihin ti litteisto voi vurioitu. Tuotteeseen liittyvät turvllisuusvroitukset Seurvt vroitukset/huomutukset esiintyvät tässä oppss ti kärryissä: HUOM. Jos kyseisiä turvohjeit ei noutet, litteisto voi vurioitu ti se voi joht henkilövhinkoihin. VAROITUS: Nostinjrru vkutt työtson j näppäimistötrjottimen nostimen normlin käytön ikn, mutt EI lisää sen kuormituskpsiteetti. ÄLÄ kuormit nostint litteistoll, jonk kokonispinokpsiteetti ylittää Ergotronin erittelemän mksimikpsiteetin. Vrmist optimlinen nostotoiminto rttt j trvittess säätämällä jännitteen uuelleen in kun nostimeen sennettu pino muuttuu (ts.litteisto poistetn ti lisätään). Ktso sivun 6 kohss 9 kuvttuj Nostimen nostojännitteen setus -säätöohjeit. VAROITUS: Älä käytä StyleView-kärryjä, jos siinä on puuttuvi ti vurioituneit osi! Älä poist, muut ti vih kärryjen osi ilmn Ergotronin lup. Jos kärryjen sennuksess ti käytössä esiintyy ongelmi, ot yhteyttä Ergotronin siksplveluun. VAROITUS: ÄLÄ kiristä kiinnittimiä liik. Liin kireälle kiinnitys voi vurioitt litteisto. VAROITUS: Nostin on jousijännitteen linen. Nope nousu ti lsku voi tphtu ennen vstpinoitust. Lukitse nostin ls jrrull ennen nostimen kiinnityspultin poistmist ti litteiston kuormitust/purku. Älä ole liikkuvn nostimen ti sennettujen osien tiellä kunnes se on vstpinoitettu oikein. Jos kyseisiä turvohjeit ei noutet, litteisto voi vurioitu ti se voi joht henkilövhinkoihin. VAROITUS: ÄLÄ löysää, kiristä ti poist mitään nostimen ti tornin yläosn muttereit ti pulttej. Kärryjen vkus voi vrntu mutterien j pulttien käsittelystä j litteisto voi vurioitu ti se voi joht henkilövhinkoihin. VAROITUS: Vput nostinjrru ennen työtson liikutust! Työtson liikutus nostinjrrun olless lukittun voi joht vkviin nostinmoottorin vurioihin. VAROITUS: Siinä tpuksess, että StyleView -vunu trvitsee korjustoimenpiteitä, ot välittömästi yhteyttä Ergotronin siksplveluun. Vin Ergotron ti sen vltuuttm eustj voi suoritt vunun korjustoimenpiteitä. VAROITUS: Reititä kpelit kpeliknv pitkin vin vunun oikell puolell. Älä säilytä virtlähettä knsien sisäpuolell. Virtlähteen säilytys perusknsien ll voi vurioitt sähköjohtoj j vikutt liikkuvn työtson toimintn, johten sekä vunun että siihen liitettyjen välineien vurioitumiseen ti sähköiskun iheuttmiin vmmoihin. 888-SV-22FL-00 rev C 11

12 Kärryjen turvohjeet VAROITUS! SÄHKÖJOHDOT VOIVAT OLLA VAARALLISIA Väärinkäyttö voi joht SÄHKÖISKUN iheuttmn TULIPALOON ti KUOLEMAAN. Lue j nout käyttöoppn ohjeit. Virtjärjestelmän tekniset tieot VAC/50 Hz virtjärjestelmä - SV SV SV SV ÄLÄ POISTA TÄTÄ MERKKIÄ! Trkist johto huolellisesti ennen jokist käyttökert. ÄLÄ KÄYTÄ, JOS SE ON VAURIOITUNUT. Älä kytke virtjärjestelmään enempää WATTEJA KUIN MERKITTY MÄÄRÄ. Älä nn johon kulke ovien lt, ktoss, seinissä ti lttiss olevien ukkojen läpi. KYTKE tulpp TÄYSIN pistokkeeseen. Älä poist, tit ti muut mitään johon metllisi piikkejä ti kiinnittimiä. Älä käytä liik voim kytkentöihin. Piä kukn veestä. ÄLÄ KÄYTÄ MÄRKÄNÄ. Piä johto lsten ulottumttomiss. Älä kytke johto jtkojohtoon. VÄLTÄ YLIKUUMENEMISTA. Suorist johto, älä peitä sitä millään mterilill. Älä j, liu ut ti set mitään esineitä johon päältä. Älä kävele johon yli. TARTU TULPPAAN POISTAAKSESI JOHDON pistokkeest. Älä irrot johost vetämällä. Syöttöteho: VAC/50 Hz, 2,7A Ottoteho: 230VAC/50 Hz The StyleView AC Power Systemin (SPS) nsiost virtlähteesi voi liikku vunun mukn. Virtjärjestelmä on sisäänrkennettu vunun runkoon. Se toimitetn vkion kun, siniltoinventterin, utomttisen virrnvihtokytkimen, kuko-ohjimen, lturin, eristysmuuntjn, jkorsin sekä virtjohon knss. Siniltoinvertteri (TSW): suunniteltu vrmistmn virrn oslt korjvien litteien kuten esimerkiksi tulunäytön vittv toimivuus. Automttinen vihtokytkin (ATS): nt kytketylle tietokoneelle mhollisuuen viht tlon sähköön smll kun kku ltutuu. Kuko-ohjttu käyttöliittymä (RUI): Sijitessn lähellä työskentelypintoj, virtjärjestelmä mhollist sen käynnistämisen ti ktkisun, sllii kun jäljellä olevn virrn trkkilun j trjo lhisen kun vrusmäärän äänihälytyksen. 55Ah tiivistetty lyijyhppo, imulsimtto, venttiilisääetty & rekominntti ksutyyppi, 12VDC kku. Suositeltv vunun säilytyslämpötil on 15 C (59 F). Tässä lämpötilss 55Ah-kun säilyvyyestä johtuv kpsiteettihäviö on minimoitu. Minimivrstointilämpötil on -20 C j vstv mksimi puolestn ts 50 C. Vrstointiin suositeltv suhteellinen kosteus on 0-95% rh. Kärryt j virtjärjestelmä täyttävät stnrin EN vtimukset. Lisätietoj tästä j muist Ergotron-tuotteist st verkkosivult: C - 4 F Lämpötil 50 C 122 F LYIJY- Suhteellinen 0-95% rh Reltive Humiity Rnge kosteus FCC yhteensopivuusluseke - Kärryt j utomttilukitusltikko Automttisesti lukittuv nostj on testttu j sen on toettu nouttvn luokn A igitlilitteille määriteltyjä rj-rvoj FCC sääntöjen kohn 15 mukisesti. Nämä rj-rvot on suunniteltu ntmn riittävä suoj hitllist häiriötä vstn, kun litett käytetään mmttiympäristössä. Lite tuott, käyttää j voi säteillä riotjuist energi. Mikäli sennuksess j käytössä ei noutet käyttöohjett, voi lite iheutt hitllist häiriötä rioviestinnässä. Litteen käyttäminen suinlueell voi iheutt hitllist häiriötä, milloin käyttäjän vstuull on korjt häiriö omll kustnnukselln. Muutokset, joit Ergotron In. ei ole erillisesti hyväksynyt, voivt kumot käyttäjän oikeuen käyttää litett. Täyelliset tieot sähkömgneettisest yhteensopivuuest st ottmll yhteyttä Ergotroniin. Tuotemerkinnät AKKU Tuote tuli mrkkinoille 13. elokuut 2005 jälkeen. Vroitustunnusten trkstelu Tässä oppss, vunuss j virtjärjestelmässä esiintyvien symolien merkitys Nämä symolit vroittvt turvllisuustekijöistä, jotk vtivt huomiot. Sinun olisi kyettävä tunnistmn j ymmärtämään seurvien turvllisuustekijöien merkitys mikäli koht ne vunuss ti sen sikirjoiss, kuten tässä setusoppss. Väri Symoli Snsignli Vrtso Punien VAARA Osoitt välitöntä vrtilnnett, mikä välttämättä voi joht kuolemn ti vkviin vmmoihin. Ornssi VAROI- TUS Osoitt mhollist vrtilnnett, jok välttämättä voi joht kuolemn ti vkviin vmmoihin. Keltinen HUOMIO Osoitt mhollist vrtilnnett, joss välttämättä stt syntyä pieniä ti kohtuullisi vmmoj. Ei ole HUOMIO Käyttäminen ilmn turvllisuusvroitusmerkkejä osoitt mhollist vrtilnnett, jok välttämättä stt joht klustovurioihin. Punen, Ornssi ti keltinen Sähkölite Osoitt sähköiskun mhollisuutt, jok välttämättä stt joht henkilövhinkoihin, tuliploon sekä/ti kuolemn SV-22FL-00 rev C 8

13 Vinmääritys Ongelm Mhollinen syy Rtkisu Nostin siirtyy ylös ti ls liin helposti ti vikesti; ti litteisto nostimess ei pysy hlutuss sennoss. Virheellinen nostimen vstpino. Asennettu litteisto ylittää pinokpsiteetin. vierile verkkosivuillmme: Nout sivun 6 kohss 9 kuvttuj Nostimen nostojännitteen setus -säätöohjeit. Vert sennetun litteiston pino suositeltviin pinokpsiteetteihin, jotk ovt osioss Tekniset tieot. Ot yhteyttä Ergotronin siksplveluun: Pohjois- Amerikk Euroopp +31 (0) Monitori siirtyy ylös ti ls liin helposti ti vikesti. Virheellinen monitorin nostimen vstpino. Monitori ylittää pinokpsiteetin. Nout sivun 2 kohss 4 kuvttuj LCD-nostimen säätöohjeit. Vert monitorin pino suositeltviin mksimikpsiteetteihin, jotk ovt osioss Tekniset tieot. Ot yhteyttä Ergotronin siksplveluun: Pohjois- Amerikk Euroopp +31 (0) Ongelm 1) Käyttäjän kukoohjusyksikön (RUI) vlot eivät pl. 2) Vunun virtlähe ei nn litteelleni virt. 3) Ongelmni ei voi rtkist tämän oppn vull. Rtkisu ) Pin j piä lhll On/Off-kytkintä, jok sijitsee RUI:n vsemmll puolell. Trkist, että pieni vihreä vlo RUI On/Off -kytkimen yllä syttyy yhessä yhen ti usemmn kunltust osoittvien vlojen knss. Mikäli uset vlot RUI:ss eivät syty, jtk seurvn kohtn. ) Vrmist, etteivät mustt j hrmt tietoliikennekpelit ole vurioituneet j että ne ovt kunnoll kiinnitetty koskettmllniitä kevyesti RUI:n pohjss. Toist vihe ). ) Irroit etupneli j vrmistu, että must j hrm tieostokpeli eivät ole vurioituneet j että ne ovt kunnoll kiinnitetty koskettmll niitä kevyesti vunun pistorsiss. Asenn knsi pikoilleen j toist vihe ). ) Ot yhteyttä siksplveluun Yhysvllt: Euroopp +31 (0) ) Vrmistu, että RUI on vlistu j että välineen virtjohot on sinmukisesti kytketty vunun pistorsin. Mikäli RUI ei ole vlistu, kokeile toimi vinmäärityskohn 1 ohjeien mukisesti ennen kuin jtkt kohtn ). ) Irroit kikki välineet vunun pistokkeist. Käytä virtkoskettimen testeri vrmistuksesi että virtkoskettimet kykenevät tuottmn virt. Piä virttesteri kytkettynä yhteen ulostuloist vinetsinnän ikn. ) Liitä kärry ulkoiseen, sopivntehoiseen sähköpistorsin. ) Yritä kytkeä RUI päälle. Pin j piä lhll On/Off-kytkintä, jok sijitsee RUI:n vsemmll puolell. Vrmist, että pieni vihreä vlo RUI On/Off-kytkimen yläpuolell pl j että koskettimess olev testeri vrmist, että koskettivt kykenevät tuottmn virt. Jos koskettimess olev testeri eitunnist virt, jtk seurvn kohtn. e) Vrmist, että vunun pistorsin kpeli on sinmukisesti kiinnitetty virtlähteeseen. Yritä sitten koht ). f) Irrot kärry ulkoisest sähköpistorsist j poist kun suojus vrmistksesi, että johto on kunnoll liitetty virtpistokkeeseen. Liitä kärry ulkoiseen, sopivntehoiseen sähköpistorsin j kokeile vihett ). g) Ot yhteyttäsiksplveluun (Yhysvllt: ti Euroopp +31 (0) ) hlutesssi lisäohjeit vinmääritykseen. ) Ot yhteyttä siksplveluun Yhysvllt: Euroopp +31 (0) Suositeltu säännöllinen trkistus j huolto Os Toimenpie Huoltojnkoht Huollost vstv henkilö Itselukittuvn ltikon kku Vih 4 e AA kku 1 Vih kun näppäimistö nro. 4 välkkyy Kuk thns käyttäjä Virtjärjestelmän SLA-kku Vih lyijyhppokku 1 Silloin kun StyleLink suosittelee ti silloin kun kun kestoik on ½ lkuperäisestä kestojst IT-henkilökunt Pyörät Trkist kulumisen j lin vrlt Kuukusittin Kuk thns käyttäjä RUI, USB, tietokoneen johot Trkist mholliset kulumt, reiät, huonot liittimet Kuukusittin Kuk thns käyttäjä Kelttu johto Trkist mholliset kulumt, vuriot ti venymät. Aset kiinnityskoukku siten, ettei se lh lttill Viikottin Kuk thns käyttäjä Enimmäiskuormitus Trkist, että suositeltuj enimmäiskuormitusrjoituksi ei ole ylitetty Päivittäin Kuk thns käyttäjä 1 Hävitä kikki kut pikllisten sääösten mukisesti 888-SV-22FL-00 rev C 13

14 SV-22FL-00 rev C

Kärryn tekniset tiedot. Ominaisuudet - SV21-91007. 888-SV-21DN-00 rev C. Liikealue

Kärryn tekniset tiedot. Ominaisuudet - SV21-91007. 888-SV-21DN-00 rev C. Liikealue Ominisuudet - SV-9007 Nostin Knnettvn teline 3 Työtso 4 Yhden () litium-ion-kun säilytyslue 5 Kllistuv näppäimistötrjotin j rnnetuki 6 Oike/vsen hiiritrjotin j pidike 7 Kpelin hllint 8 Nostimen nostojrru

Lisätiedot

Kärryn tekniset tiedot

Kärryn tekniset tiedot Ominisuudet - SV-9008 Nostin Knnettvn teline 3 Työtso Elektronisell utomttilukituksell vrustettu nostj 5 Kllistuv näppäimistötrjotin j rnnetuki 6 Oike/vsen hiiritrjotin j pidike 7 Kpelin hllint 8 Nostimen

Lisätiedot

Kärryn tekniset tiedot. 888-SV-21DL-00 rev C. Liikealue Pystysuora säätöalue: 20 (508 mm)

Kärryn tekniset tiedot. 888-SV-21DL-00 rev C. Liikealue Pystysuora säätöalue: 20 (508 mm) Ominisuudet - SV-9075 Nostin LCD-tppi 5 nostin 4 Työtso 5 Lukittv nostj Kllistuv näppäimistötrjotin j rnnetuki 7 Oike/vsen hiiritrjotin j pidike 8 Kpelin hllint 9 Nostimen nostojrru 0 Lukitsevt eturttt

Lisätiedot

OUML6421B3004. 3-tilaohjattu venttiilimoottori KÄYTTÖKOHTEET TEKNISET TIEDOT OMINAISUUDET SOPIVAT VENTTIILIT TUOTETIEDOT

OUML6421B3004. 3-tilaohjattu venttiilimoottori KÄYTTÖKOHTEET TEKNISET TIEDOT OMINAISUUDET SOPIVAT VENTTIILIT TUOTETIEDOT OUML6421B3004 3-tilohjttu venttiilimoottori KÄYTTÖKOHTEET i Lämmityksen säätö i Ilmnvihtojärjestelmät TUOTETIEDOT OMINAISUUDET Helppo j nope sent Ei trvitse erillistä sennustelinettä Ei trvitse liikepituuden

Lisätiedot

OUML7421B3003. Jänniteohjattu venttiilimoottori KÄYTTÖKOHTEET TEKNISET TIEDOT OMINAISUUDET SOPIVAT VENTTIILIT TUOTETIEDOT. i OUV5049 i OUV5050

OUML7421B3003. Jänniteohjattu venttiilimoottori KÄYTTÖKOHTEET TEKNISET TIEDOT OMINAISUUDET SOPIVAT VENTTIILIT TUOTETIEDOT. i OUV5049 i OUV5050 OUML7421B3003 Jänniteohjttu venttiilimoottori TUOTETIEDOT OMINAISUUDET Helppo j nope sent Ei trvitse erillistä sennustelinettä Ei trvitse liikepituuden säätöä Momenttirjkytkimet Käsikäyttömhdollisuus Mikroprosessorin

Lisätiedot

Asennusopas. Daikin Altherma Matalan lämpötilan Monoblocin varalämmitin EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Asennusopas. Suomi

Asennusopas. Daikin Altherma Matalan lämpötilan Monoblocin varalämmitin EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Asennusopas. Suomi Dikin Altherm Mtln lämpötiln Monolocin vrlämmitin EKMBUHCAV EKMBUHCA9W Dikin Altherm Mtln lämpötiln Monolocin vrlämmitin Suomi Sisällysluettelo Sisällysluettelo Tietoj sikirjst. Tieto tästä sikirjst...

Lisätiedot

Asennusopas. Daikin Altherma - Matalan lämpötilan Monoblocin varalämmitin EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Asennusopas. Suomi

Asennusopas. Daikin Altherma - Matalan lämpötilan Monoblocin varalämmitin EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Asennusopas. Suomi Dikin Altherm - Mtln lämpötiln Monolocin vrlämmitin EKMBUHCAV EKMBUHCA9W Suomi Sisällysluettelo Sisällysluettelo Tietoj sikirjst. Tieto tästä sikirjst... Tietoj pkkuksest. Vrlämmitin..... Vrusteiden poistminen

Lisätiedot

Lue Tuotteen turvaohjeet ennen laitteen käyttöönottoa. Lue sitten tämä Pika-asennusopas oikeiden asetusten ja asennuksen onnistumisen takaamiseksi.

Lue Tuotteen turvaohjeet ennen laitteen käyttöönottoa. Lue sitten tämä Pika-asennusopas oikeiden asetusten ja asennuksen onnistumisen takaamiseksi. Pik-sennusops Aloit tästä ADS-2100 Lue Tuotteen turvohjeet ennen litteen käyttöönotto. Lue sitten tämä Pik-sennusops oikeiden setusten j sennuksen onnistumisen tkmiseksi. VAROITUS VAROITUS ilmisee mhdollisesti

Lisätiedot

Doka laatikko pienosille

Doka laatikko pienosille 11/2010 lkuperäinen käyttöohje 999281411 fi Säilyttäkää käyttöohje ok ltikko pienosille rt. no 583010000 Muottimestrit lkuperäinen käyttöohje ok ltikko pienosille Tuotekuvus Tuotteen kuvus ok ltikko pienosille

Lisätiedot

Lue Tuotteen turvaohjeet ennen laitteen käyttöönottoa. Lue sitten tämä Pika-asennusopas oikeiden asetusten ja asennuksen onnistumisen takaamiseksi.

Lue Tuotteen turvaohjeet ennen laitteen käyttöönottoa. Lue sitten tämä Pika-asennusopas oikeiden asetusten ja asennuksen onnistumisen takaamiseksi. Pik-sennusops Aloit tästä MFC-J450DW MFC-J470DW Lue Tuotteen turvohjeet ennen litteen käyttöönotto. Lue sitten tämä Pik-sennusops oikeien setusten j sennuksen onnistumisen tkmiseksi. VAROITUS HUOMAUTUS

Lisätiedot

HIOMAKONEEN AUTOMATIIKKAVENTTIILIT. Asennus-, käyttöja huolto-ohjeet 5 GA 71 fi Painos 5/02

HIOMAKONEEN AUTOMATIIKKAVENTTIILIT. Asennus-, käyttöja huolto-ohjeet 5 GA 71 fi Painos 5/02 HIOMAKONEEN AUTOMATIIKKAVENTTIILIT Asennus-, käyttöj huolto-ohjeet 5 GA 71 fi Pinos 5/02 2 Sisällysluettelo 1 TOIMINTASELOSTUS................. 3 1.1 Yleistä.......................... 3 1.2 Pääkomponentit..................

Lisätiedot

Asennusohje EPP-0790-FI-4/02. Kutistemuovijatkos Yksivaiheiset muovieristeiset. Cu-lanka kosketussuojalla 12 kv & 24 kv.

Asennusohje EPP-0790-FI-4/02. Kutistemuovijatkos Yksivaiheiset muovieristeiset. Cu-lanka kosketussuojalla 12 kv & 24 kv. Asennusohje EPP-0790-FI-4/02 Kutistemuovijtkos Yksiviheiset muovieristeiset kpelit Cu-lnk kosketussuojll 12 kv & 24 kv Tyyppi: MXSU Tyco Electronics Finlnd Oy Energy Division Konlntie 47 F 00390 Helsinki

Lisätiedot

Asennus, venttiilisarja TBVL GOLD/COMPACT

Asennus, venttiilisarja TBVL GOLD/COMPACT Asennus, venttiilisrj TBVL GOLD/COMPACT. Yleistä Venttiilisrj TBVL on trkoitettu lämmitys-/jäähdytysptterin ohjukseen. Mukn tulee ()-tieventtiili, toimilite, kytkentäkpeli pikliittimillä, jäätymissuoj-nturi

Lisätiedot

FB00329-EN. OHJELMOINTI MTMA/01 MTMV/01 FI Suomi

FB00329-EN.  OHJELMOINTI MTMA/01 MTMV/01 FI Suomi FB00329-EN www.vlrm.fi OHJELMOINTI MTMA/01 MTMV/01 FI Suomi Yleiset vroitukset Lue ohjeet huolellisesti ennen sennuksen loittmist j noudt vlmistjn ohjeit. Asennuksen, ohjelmoinnin, käyttöönoton j huollon

Lisätiedot

Lue Tuotteen turvaohjeet ennen laitteen käyttöönottoa. Lue sitten tämä Pika-asennusopas oikeiden asetusten ja asennuksen onnistumisen takaamiseksi.

Lue Tuotteen turvaohjeet ennen laitteen käyttöönottoa. Lue sitten tämä Pika-asennusopas oikeiden asetusten ja asennuksen onnistumisen takaamiseksi. Pik-sennusops Aloit tästä MFC-J6920DW Lue Tuotteen turvohjeet ennen litteen käyttöönotto. Lue sitten tämä Pik-sennusops oikeien setusten j sennuksen onnistumisen tkmiseksi. VAROITUS HUOMAUTUS TÄRKEÄÄ VAROITUS

Lisätiedot

KASVIHUONEEN KOKOAMISOHJE

KASVIHUONEEN KOKOAMISOHJE KASVIHUONEEN KOKOAMISOHJE Mllinimi- j numero: PI-S H 6x8 / 4.7m² - 18800 Mitt: Ksvihuone L 190 x P 50xK193m LUE KOKOAMISOHJE huolellisesti ennen käyttöä. Mhntuoj: Oy FinnFlme A Olrinluom 1, 000 Espoo Puh.:

Lisätiedot

Tarkastus ja testi. Korjaus

Tarkastus ja testi. Korjaus OHJETIEDOTE TIEDOTE Nro 2000-07c Jkelu: Myyntipäällikkö Kirjnpito Huoltopäällikkö Teknikko Vrospäällikkö Ilmkompressorin päätylevyn öljyvuoto Mllit MERCURY/MARINER 200/225 hv; 3,0 LITRAN OPTIMAX Osnumerot

Lisätiedot

ILMASTOINTILAITE (JAETTU)

ILMASTOINTILAITE (JAETTU) OWNER S MANUAL OMISTAJAN OPAS ILMASTOINTILAITE (JAETTU) Yleistä käyttöä vrten SUOMI FI Sisäyksikkö RAS-07PKVP-E RAS-10PKVP-E RAS-13PKVP-E RAS-16PKVP-E RAS-18PKVP-E RAS-07PKVP-ND RAS-10PKVP-ND RAS-13PKVP-ND

Lisätiedot

Doka kuljetus- ja varastointikehikot

Doka kuljetus- ja varastointikehikot 11/2010 lkuperäinen käyttöohje 999281811 fi Säilyttäkää käyttöohje ok kuljetus- j vrstointikehikot Muottimestrit lkuperäinen käyttöohje ok kuljetus- j vrstointikehikot Tuotekuvus Tuotteen kuvus ok-kuljetus-

Lisätiedot

Asennusopas. Asetusrasia ulkoyksiköille, joissa on integroituja hydraulisia osia EK2CB07CAV3. Asennusopas. Suomi

Asennusopas. Asetusrasia ulkoyksiköille, joissa on integroituja hydraulisia osia EK2CB07CAV3. Asennusopas. Suomi Asennusops Asetusrsi ulkoyksiköille, joiss on integroituj hydrulisi osi EKCB07CAV Asennusops Asetusrsi ulkoyksiköille, joiss on integroituj hydrulisi osi Suomi Sisällysluettelo Sisällysluettelo Tietoj

Lisätiedot

purkaminen paketista ja pakkauksen sisällön tarkistus

purkaminen paketista ja pakkauksen sisällön tarkistus Pik-sennusops Aloit tästä MFC-9140CDN / MFC-9330CDW MFC-9340CDW Lue ensin Tuotteen turvohjeet j lue sen jälkeen oiket määritys- j sennusohjeet tästä Pik-sennusoppst. Kun hlut trkstell Pik-sennusops-ohjett

Lisätiedot

Asennusopas. Daikin Altherma Matalan lämpötilan Monoblocin asetusrasia EK2CB07CAV3. Asennusopas. Suomi

Asennusopas. Daikin Altherma Matalan lämpötilan Monoblocin asetusrasia EK2CB07CAV3. Asennusopas. Suomi Asennusops Dikin Altherm Mtln lämpötiln Monoblocin setusrsi EKCB07CAV Asennusops Dikin Altherm Mtln lämpötiln Monoblocin setusrsi Suomi Sisällysluettelo Sisällysluettelo Tietoj sikirjst. Tieto tästä sikirjst...

Lisätiedot

SEINÄMALLI ASYG09-14LL

SEINÄMALLI ASYG09-14LL KÄYTTÖOHJE ILMALÄMPÖPUMPPU SEINÄMALLI ASYG09-LL SÄILYTÄ TÄMÄ KÄYTTÖOHJE MAHDOLLISTA TULEVAA TARVETTA VARTEN KÄYTTÖOHJE ILMASTOINTILAITE Seinämlli Sisältö Vrotoimenpiteet...... Sisäyksikön yleisktsus j

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje

Asennus- ja käyttöohje Asennus- j käyttöohje F18906013263 SISÄLLYSLUETTELO ASENNUS LAITTEEN KÄYTTÖ - MUUTAMIA KÄYTÄNNÖN VINKKEJÄ LAITTEEN HUOLTO JA PUHDISTUS VIANMÄÄRITYS ASENNUSMITAT JA KAAVIOT 3 9 21 23 27 ASTIANPESUKONE 1

Lisätiedot

OSA 1: POLYNOMILASKENNAN KERTAUSTA, BINOMIN LASKUSÄÄNTÖJÄ JA YHTÄLÖNRATKAISUA

OSA 1: POLYNOMILASKENNAN KERTAUSTA, BINOMIN LASKUSÄÄNTÖJÄ JA YHTÄLÖNRATKAISUA OSA 1: POLYNOMILASKENNAN KERTAUSTA, BINOMIN LASKUSÄÄNTÖJÄ JA YHTÄLÖNRATKAISUA Tekijät: Ari Heimonen, Hellevi Kupil, Ktj Leinonen, Tuomo Tll, Hnn Tuhknen, Pekk Vrniemi Alkupl Tiedekeskus Tietomn torninvrtij

Lisätiedot

Suorakaidekanavat. lindab suorakaidekanavat

Suorakaidekanavat. lindab suorakaidekanavat Suorkideknvt lind suorkideknvt lind suorkideknvt Sisällysluettelo Suorkideknvt Knv LKR... Liitosost Liitoslist LS... Liitoslist LS-... Kulmyhde LBR... Liitoslist LS... S-mutk LBXR... LBSR... Liitoslist

Lisätiedot

Lue tämä Pika-asennusopas ennen laitteen käyttöä oikeiden asetusten ja asennuksen onnistumisen takaamiseksi.

Lue tämä Pika-asennusopas ennen laitteen käyttöä oikeiden asetusten ja asennuksen onnistumisen takaamiseksi. Pik-sennusops Aloit tästä MFC-J220 MFC-J40 Lue tämä Pik-sennusops ennen litteen käyttöä oikeien setusten j sennuksen onnistumisen tkmiseksi. VAROITUS HUOMAUTUS VAROITUS ilmisee mhollisesti vrllisen tilnteen,

Lisätiedot

Sähköiset tiedot Nimellisjännite AC/DC 24V Nimellisjännitteen taajuus. Tehontarve ajossa Tehontarve pidossa Tehontarve. Äänen tehotaso moottori maks.

Sähköiset tiedot Nimellisjännite AC/DC 24V Nimellisjännitteen taajuus. Tehontarve ajossa Tehontarve pidossa Tehontarve. Äänen tehotaso moottori maks. ekninen tuote-esite NV4-PC oimilite -tie j 3-tie istukkventtiileille Voim N Nimellisjännite C/DC 4V Ohjus: uki-kiinni, 3-piste Nimellisiskunpituus mm ekniset tiedot urvllisuusohjeet Sähköiset tiedot Nimellisjännite

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje ROBA -liukunavoille Koot 0 12 (B.1.0.FIN)

Asennus- ja käyttöohje ROBA -liukunavoille Koot 0 12 (B.1.0.FIN) Pyydämme lukemn käyttöohjeen huolellisesti läpi j noudttmn sitä! Ohjeiden liminlyönti voi joht kytkimen toiminthäiriöihin j siitä johtuviin vurioihin. Nämä käyttöohjeet (B.1.0.FIN) ovt os kytkintoimitust.

Lisätiedot

VAROITUS ilmaisee mahdollisesti vaarallisen tilanteen, joka voi aiheuttaa vakavan tai kuolemaan johtavan tapaturman.

VAROITUS ilmaisee mahdollisesti vaarallisen tilanteen, joka voi aiheuttaa vakavan tai kuolemaan johtavan tapaturman. Pik-sennusops Aloit tästä MFC-7860DW Lue Turvllisuus j rjoitukset ennen litteen määrittämistä. Lue sen jälkeen tästä Pik-sennusoppst tiedot oikeist määrityksistä j sennuksest. Pik-sennusops on stvn muill

Lisätiedot

Asennus, venttiilisarja TBVL GOLD/COMPACT

Asennus, venttiilisarja TBVL GOLD/COMPACT FI.TBV.10929 Asennus, venttiilisrj TBVL GOLD/COMPACT 1. Yleistä Venttiilisrj TBVL on trkoitettu lämmitys-/jäähdytysptterin ohjukseen. Mukn tulee 2(3)-tieventtiili, toimilite, kytkentäkpeli pikliittimillä,

Lisätiedot

Lue Tuotteen turvaohjeet ennen laitteen käyttöönottoa. Lue sitten tämä Pika-asennusopas oikeiden asetusten ja asennuksen onnistumisen takaamiseksi.

Lue Tuotteen turvaohjeet ennen laitteen käyttöönottoa. Lue sitten tämä Pika-asennusopas oikeiden asetusten ja asennuksen onnistumisen takaamiseksi. Pik-sennusops Aloit tästä MFC-J5910DW Lue Tuotteen turvohjeet ennen litteen käyttöönotto. Lue sitten tämä Pik-sennusops oikeien setusten j sennuksen onnistumisen tkmiseksi. 1 Pur VAROITUS HUOMAUTUS lite

Lisätiedot

HUOLTOTIEDOT. Palauta kaikki päätylevytsarjat, osanumero 1173-828131A4, Mercury Marinen hyvitettäväksi.

HUOLTOTIEDOT. Palauta kaikki päätylevytsarjat, osanumero 1173-828131A4, Mercury Marinen hyvitettäväksi. OHJE HUOLTOTIEDOT TIEDOTE No. 99-6c OptiMxin ilmkompressorin päätylevy Mllit MERCURY/MARINER 135/150 hv; 2,5 LITRAN OPTIMAX Srjnumerot 0G868674 0G925496 200/225 hv; 3,0 LITRAN OPTIMAX Srjnumerot 0G869454

Lisätiedot

Palosuojakanavajärjestelmä tehalit.fwk

Palosuojakanavajärjestelmä tehalit.fwk Plosuojknvjärjestelmä tehlit.fwk Tuliplo voi nopesti iheutt vkvi seurmuksi kerrostlo-, julkisen sektorin sekä teollisuuden kiinteistöissä.siksi uusi sähkösennuksi koskevss setuksess määrätään, että porrskäytäville

Lisätiedot

KASVIHUONEEN KOKOAMISOHJE

KASVIHUONEEN KOKOAMISOHJE KASVIHUONEEN KOKOAMISOHJE Mllinimi- j numero: SI-S H6x10 / 5.9m² - 188004 Mitt: Ksvihuone L 190 x P 310xK183m Lue kokomisohje huolellisesti ennen käyttöä. Mhntuoj: Oy FinnFlme A Olrinluom 1, 000 Espoo

Lisätiedot

Teoriaa tähän jaksoon on talvikurssin luentomonisteessa luvussa 10. Siihen on linkki sivulta

Teoriaa tähän jaksoon on talvikurssin luentomonisteessa luvussa 10. Siihen on linkki sivulta Jkso 10. Sähkömgneettinen induktio Näytä ti plut tämän jkson tehtävät viimeistään tiistin 13.6.2017. Ekstr-tehtävät vstvt kolme tvllist tehtävää, kun lsketn lskuhrjoituspisteitä. Teori tähän jksoon on

Lisätiedot

VAROITUS ilmaisee mahdollisesti vaarallisen tilanteen, joka voi aiheuttaa vakavan tai kuolemaan johtavan tapaturman.

VAROITUS ilmaisee mahdollisesti vaarallisen tilanteen, joka voi aiheuttaa vakavan tai kuolemaan johtavan tapaturman. Pik-sennusops Aloit tästä MFC-7360N MFC-7460DN Lue Turvllisuus j rjoitukset ennen litteen määrittämistä. Lue sen jälkeen tästä Pik-sennusoppst tieot oikeist määrityksistä j sennuksest. Pik-sennusops on

Lisätiedot

fin i 2012, Mercury Marine 90-8M0066059 112

fin i 2012, Mercury Marine 90-8M0066059 112 fin i 2012, Mercury Mrine 90-8M0066059 112 ii fin Ohjuskhvn ost Ohjuskhvn osien sijinti... 1 Nrullinen hätäktkisin Nrullinen hätäktkisin... 2 Ohjuskhvn säädöt Säädöt... 4 Vihteenvihto Vihteenvihto... 6

Lisätiedot

laite pakkauksestaan ja tarkista komponentit Turvallisuus ja rajoitukset -kirjanen

laite pakkauksestaan ja tarkista komponentit Turvallisuus ja rajoitukset -kirjanen Pik-sennusops Aloit tästä (vin EU) HL-4570CDW HL-4570CDWT Lue tämän Pik-sennusops -ohjeen sennusohjeet ennen tämän litteen ensimmäistä käyttökert. Voit luke Pik-sennusops -ohjeen muill kielillä vierilemll

Lisätiedot

UUDET TUOTTEET. Sarja 500 Tarkat tiedot sivulla 104. Sarja 573 Tarkat tiedot sivulla 112. Sarja 192 Tarkat tiedot sivulla 150 ja 151.

UUDET TUOTTEET. Sarja 500 Tarkat tiedot sivulla 104. Sarja 573 Tarkat tiedot sivulla 112. Sarja 192 Tarkat tiedot sivulla 150 ja 151. UUDET TUOTTEET Srj 500 Trkt tieot sivull 104. DIGIMATIC-työntömitt, suojluokk IP-67 Srj 573 Trkt tieot sivull 112. Erikoistyöntömitt, suojluokk IP-67 Konepjtyöntömitt hiilikuituvhvisteinen Srj 552 Trkt

Lisätiedot

laite paketista ja tarkista pakkauksen sisältö Micro USB -kaapeli SD-muistikortti Pika-asennusopas DVD-levy

laite paketista ja tarkista pakkauksen sisältö Micro USB -kaapeli SD-muistikortti Pika-asennusopas DVD-levy Pik-sennusops DSmoile 820W Aloit tästä DSmoile 820W DSmoile 920DW Kiitos, että vlitsit Brotherin. Tukesi on meille tärkeää, j rvostmme sikkuuttsi. Lue tämä pik-sennusops oiken vlmistelun j sennuksen onnistumisen

Lisätiedot

Ankkurijärjestelmä Monotec Järjestelmämuotti Framax Xlife

Ankkurijärjestelmä Monotec Järjestelmämuotti Framax Xlife 999805711-02/2015 fi Muottimestrit. nkkurijärjestelmä Monotec Järjestelmämuotti rmx Xlife Käyttäjätieto sennus- j käyttöohje 9764-445-01 Johdnto Käyttäjätieto nkkurijärjestelmä Monotec dnto Joh- by ok

Lisätiedot

Knauf Safeboard Säteilysuojalevy 03/2009. Knauf Safeboard Säteilysuojalevy. 0% lyijyä. 100% turvallisuus.

Knauf Safeboard Säteilysuojalevy 03/2009. Knauf Safeboard Säteilysuojalevy. 0% lyijyä. 100% turvallisuus. Knuf Sfor Sätilysuojlvy 03/2009 Knuf Sfor Sätilysuojlvy 0% lyijyä. 100% turvllisuus. Knuf Sfor Knuf Sfor Suoj röntgnsätiltä Lyijytön Suoj plolt Hlppo snt Hyvä äännristävyys Ympäristöystävällinn hävittää

Lisätiedot

Lue tämä Pika-asennusopas ennen laitteen käyttöä oikeiden asetusten ja asennuksen onnistumisen takaamiseksi.

Lue tämä Pika-asennusopas ennen laitteen käyttöä oikeiden asetusten ja asennuksen onnistumisen takaamiseksi. Pik-sennusops Aloit tästä DCP-J35W Lue tämä Pik-sennusops ennen litteen käyttöä oikeiden setusten j sennuksen onnistumisen tkmiseksi. VAROITUS HUOMAUTUS VAROITUS ilmisee mhdollisesti vrllisen tilnteen,

Lisätiedot

Sähkömagneettinen induktio

Sähkömagneettinen induktio ähkömgneettinen inuktio Kun johinsilmukn läpi menevä mgneettikentän vuo muuttuu, silmukkn inusoituu jännite j silmukss lk kulke sähkövit. Mgneettikentässä liikkuvn johtimeen syntyy myös jännite. Näitä

Lisätiedot

laite paketista ja tarkista pakkauksen sisältö Sähköjohto Siirtotasku / Muovikortin siirtotasku

laite paketista ja tarkista pakkauksen sisältö Sähköjohto Siirtotasku / Muovikortin siirtotasku Pik-sennusops ADS-2100e/ADS-2600We Aloit tästä ADS-2100e ADS-2600We Brother Industries, Ltd. 15-1, Neshiro-cho, Mizuho-ku, Ngoy 467-8561, Jpn Kiitos, että vlitsit Brother-tuotteen. Antmsi tuki on tärkeää,

Lisätiedot

Aloita tästä HL-2135W /

Aloita tästä HL-2135W / Pik-sennusops Aloit tästä HL-2135W / (vin EU) HL-2270DW Lue käyttöönotto- j sennusohjeet tästä pik-sennusoppst ennen kuin loitt litteen käytön. Pik-sennusopst voi ktsell muill kielillä osoitteess http://solutions.rother.com/.

Lisätiedot

2011, Mercury Marine *8M0060980* 90-8M0060980

2011, Mercury Marine *8M0060980* 90-8M0060980 2011, Mercury Mrine *8M0060980* 90-8M0060980 910 SISÄLLYSLUETTELO Os 1 - Alkuvlmistelut VesselView yksikön tekniset tiedot...2 Yleisktsus...2 Näppäimistön toiminnot...3 "X" pinike...3 Kuittuspinike...3

Lisätiedot

SL83* Digital Series EUROPEAN UNION ECOLABEL. Awarded to goods or services which meet the environmental requirements of the EU ecolabelling scheme

SL83* Digital Series EUROPEAN UNION ECOLABEL. Awarded to goods or services which meet the environmental requirements of the EU ecolabelling scheme SL83* Digitl Series EUROPEAN UNION ECOLABEL Awre to goos or servies whih meet the environmentl requirements of the EU eolelling sheme Sisällys TV:N ASENNUS Turvllisuustoimi... 4 Asennus j tärkeitä tietoj...

Lisätiedot

Potilasopas. Tämän oppaan omistaa:

Potilasopas. Tämän oppaan omistaa: Potilasopas Tämän oppaan omistaa: Icare HOME (Malli: TA022) POTILASOPAS TA022-035 FI-3.1 3 Johdanto Tämä opas sisältää Icare HOME -tonometrin käyttöohjeet. Lue ohjeet huolellisesti, ennen kuin alat käyttää

Lisätiedot

Näytä tai jätä tarkistettavaksi tämän jakson tehtävät viimeistään tiistaina 18.6. ylimääräisessä tapaamisessa.

Näytä tai jätä tarkistettavaksi tämän jakson tehtävät viimeistään tiistaina 18.6. ylimääräisessä tapaamisessa. Jkso 12. Sähkömgneettinen induktio Tässä jksoss käsitellään sähkömgneettist induktiot, jok on tärkeimpiä sioit sähkömgnetismiss. Tätä tphtuu koko jn rkisess ympäristössämme, vikk emme sitä välttämättä

Lisätiedot

Aloita tästä DCP-7055W / DCP-7057W /

Aloita tästä DCP-7055W / DCP-7057W / Pik-sennusops Aloit tästä DCP-7055W / DCP-7057W / DCP-7070DW Lue Turvllisuus j rjoitukset ennen litteen määrittämistä. Lue sen jälkeen tästä Pik-sennusoppst tiedot oikeist määrityksistä j sennuksest. Pik-sennusops

Lisätiedot

Vetokoneiston päivityssarja GreensPro viheriöjyrä, mallit 44905, tai 44907

Vetokoneiston päivityssarja GreensPro viheriöjyrä, mallit 44905, tai 44907 Form No. Vetokoneiston päivityssarja GreensPro 00 -viheriöjyrä, mallit 44905, 44906 tai 44907 Mallinro: 7-5899 Mallinro: 7-5907 8-69 Rev A Asennusohjeet VAARA KALIFORNIA Lakiesityksen 65 mukainen varoitus

Lisätiedot

KYLPYHUONEEN LÄMMITIN

KYLPYHUONEEN LÄMMITIN KYLPYHUONEEN LÄMMITIN Mallit: ETG500, ETG700, ETG100 Kuvassa oleva lämmitin on malli, eikä välttämättä vastaa paketissa olevaa tuotetta. Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen lämmittimen käyttöönottoa.

Lisätiedot

3.3 KIELIOPPIEN JÄSENNYSONGELMA Ratkaistava tehtävä: Annettu yhteydetön kielioppi G ja merkkijono x. Onko

3.3 KIELIOPPIEN JÄSENNYSONGELMA Ratkaistava tehtävä: Annettu yhteydetön kielioppi G ja merkkijono x. Onko 3.3 KILIOPPIN JÄSNNYSONGLMA Rtkistv tehtävä: Annettu yhteydetön kielioppi G j merkkijono x. Onko x L(G)? Rtkisumenetelmä = jäsennyslgoritmi. Useit vihtoehtoisi menetelmiä, erityisesti kun G on jotin rjoitettu

Lisätiedot

EG 150 Ruostumattomat lattiakaivot saniteettitiloihin

EG 150 Ruostumattomat lattiakaivot saniteettitiloihin EG 150 Ruostumttomt lttikivot sniteettitiloihin EG 150 kivot Järjestelmäktsus ACO on suunnitellut ljn vlikoimn sniteettitilojen ruostumttomi kivoj. EG 150 järjestelmä on suunniteltu hygieeniseksi, helposti

Lisätiedot

2012, Mercury Marine *8M0071458* 90-8M0071458

2012, Mercury Marine *8M0071458* 90-8M0071458 2012, Mercury Mrine *8M0071458* 90-8M0071458 512 SISÄLLYSLUETTELO Os 1 - Yleisktsus järjestelmien tunnistus DTS j ei DTS SmrtCrft järjestelmien tunnistus... 2 Ei DTS... 2 DTS säätimet... 3 Veneen säädin...

Lisätiedot

90-8M0098389 514. fin. Pinpoint GPS. 2014, Mercury Marine

90-8M0098389 514. fin. Pinpoint GPS. 2014, Mercury Marine 2014, Mercury Mrine Pinpoint GPS fin 90-8M0098389 514 fin OHJEET (ALKUPERÄINEN KIELI) FCC- j IC-vtimustenmukisuuslusunto PINPOINT WIRELESS REMOTE, FCC ID - MVU10148 IC: 6094A -10148 Tämä lite täyttää FCC-sääntöjen

Lisätiedot

HQ-CHARGER51 1-2 TUNNIN KOMPAKTI LATURI AAA/AA -PARISTOILLE

HQ-CHARGER51 1-2 TUNNIN KOMPAKTI LATURI AAA/AA -PARISTOILLE SUOMI KÄYTTÖOPAS HQ-CHARGER51 1-2 TUNNIN KOMPAKTI LATURI AAA/AA -PARISTOILLE LUE OHJEET ENNEN LATURIN KÄYTTÖÄ Omistajan käyttöopas Lue tämä käyttöopas huolellisesti. Se sisältää tärkeitä käyttöohjeita.

Lisätiedot

Levitinsarja 152 cm:n tai 183 cm:n taakse poistavat Z Master -leikkurit

Levitinsarja 152 cm:n tai 183 cm:n taakse poistavat Z Master -leikkurit Form No. Levitinsarja 152 cm:n tai 183 cm:n taakse poistavat Z Master -leikkurit Mallinro: 125-9305 Mallinro: 125-9310 3381-172 Rev B Asennusohjeet VAARA KALIFORNIA Lakiesityksen 65 mukainen varoitus Tämä

Lisätiedot

purkaminen paketista ja pakkauksen sisällön tarkistus Pika-asennusopas Hihnayksikkö (esiasennettu)

purkaminen paketista ja pakkauksen sisällön tarkistus Pika-asennusopas Hihnayksikkö (esiasennettu) Pik-sennusops Aloit tästä DCP-9010CN Lue tämä Pik-sennusops ennen litteen käyttöä oikeiden setusten j sennuksen onnistumisen tkmiseksi. Kun hlut trkstell Pik-sennusopst eri kielillä, käy osoitteess http://solutions.rother.com/.

Lisätiedot

Asennusohje ESD-2995-FI-4/02. Kutistemuovijatkos Yksivaiheiset muovieristeiset. AHXAMK-W 12 kv & 24 kv. Tyyppi: MXSU

Asennusohje ESD-2995-FI-4/02. Kutistemuovijatkos Yksivaiheiset muovieristeiset. AHXAMK-W 12 kv & 24 kv. Tyyppi: MXSU Asennusohje ESD-2995-FI-4/02 Kutistemuovijtkos Yksiviheiset muovieristeiset kpelit AHXAMK-W 12 kv & 24 kv Tyyppi: MXSU Tyco Electronics Finlnd Oy Energy Division Konlntie 47 F 00390 Helsinki Puh:09-5123420

Lisätiedot

Helsingin kaupunki / Liikennesuunnitteluosasto 26.2.2014 16:21 Anitta Vähäkuopus 1 (3) Koje vaihdetaan ja muutetaan minikojeeksi (ITC-2bM).

Helsingin kaupunki / Liikennesuunnitteluosasto 26.2.2014 16:21 Anitta Vähäkuopus 1 (3) Koje vaihdetaan ja muutetaan minikojeeksi (ITC-2bM). Helsinin kupunki / Liikennesuunnitteluossto 26.2.204 6:2 Anitt Vähäkuopus (3) TYÖSELTE Telkkktu/Pursimiehenktu Risteys 256 Kojeuusint Yleistä Koje vihdetn j muutetn minikojeeksi (TC-2M). Klusteet j työ

Lisätiedot

Kattoeristeet - nyt entistä parempia kokonaisratkaisuja. Entistä suurempi Kuormituskestävyys ja Jatkuva Keymark- Laadunvalvontajärjestelmä

Kattoeristeet - nyt entistä parempia kokonaisratkaisuja. Entistä suurempi Kuormituskestävyys ja Jatkuva Keymark- Laadunvalvontajärjestelmä Kttoeristeet - nyt entistä prempi kokonisrtkisuj Entistä suurempi Kuormituskestävyys j Jtkuv Keymrk- Lunvlvontjärjestelmä Rockwool-ekolvll kttoeristeet seisovt omill jloilln Ekolvoj käytettäessä työ on

Lisätiedot

VN-8700PC VN-8600PC VN-8500PC

VN-8700PC VN-8600PC VN-8500PC DIGITAALINEN ÄÄNITALLENNIN VN-8700PC VN-8600PC VN-8500PC FI OHJEET Kiitos että olet ostnut Olympuksen digitlisen äänitllentimen. Näissä ohjeiss on lisätietoj tuotteen oikest j turvllisest käyttämisestä.

Lisätiedot

763333A KIINTEÄN AINEEN FYSIIKKA Ratkaisut 1 Kevät 2014

763333A KIINTEÄN AINEEN FYSIIKKA Ratkaisut 1 Kevät 2014 763333A KIINTEÄN AINEEN FYSIIKKA Rtkisut 1 Kevät 014 1. Tehtävä: Lske, kuink mont hilpistettä on yksikkökopiss ) yksinkertisess kuutiollisess, b) tkk:ss j c) pkk:ss. (Ot huomioon, että esimerkiksi yksikkökopin

Lisätiedot

uusi COOLSIDE JÄÄHDYTYSYKSIKKÖ PALVELIMILLE C_GNR_0608 Mikroprosessori RCGROUP SpA

uusi COOLSIDE JÄÄHDYTYSYKSIKKÖ PALVELIMILLE C_GNR_0608 Mikroprosessori RCGROUP SpA COOLS COOLSIDE uusi JÄÄHDYTYSYKSIKKÖ PALVELIMILLE Jäähdytysteho Kylmäine Puhllintyyppi Mikroprosessori jop 96,0 kw sroll R410A ksili MP.COM T: MONO DXA (R410A) Jäähdytysteho jop 21,9 kw Ilmluhdutteinen

Lisätiedot

Asiakirjakamera Käyttäjän opas

Asiakirjakamera Käyttäjän opas Asikirjkmer Käyttäjän ops Tärkeät turvllisuusohjeet Lue Käyttäjän ops j noudt kikki sikirjkmern turvllisuusohjeit. Säilytä tämä ops helposti ulottuvill myöhempää käyttöä vrten. Vroitus Huom Tämä symboli

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE ICF SOLO-HENKILÖNOSTIN

KÄYTTÖOHJE ICF SOLO-HENKILÖNOSTIN ICF SOLO-HENKILÖNOSTIN ICF GROUP OY 1 ( 6 ) NOSTIN ON TARKOITETTU VAIN HENKILÖIDEN NOSTAMISEEN JA SE ON SUUNNITELTU SITEN, ETTÄ NOSTAMINEN ON MAHDOL- LISTA YHDEN AVUSTAJAN TOIMESTA. NOSTO MAKSIMIKUORAMA

Lisätiedot

Nelikanavainen vahvistin aktiivisella jakosuotimella

Nelikanavainen vahvistin aktiivisella jakosuotimella Mrkku Kuppinen Neliknvinen vhvistin ktiivisell jkosuotimell Vhvistimen yleisselostus Suunnittelun lähtökohtn on ollut toteutt edullinen mutt kuitenkin lduks ktiivisell jkosuotimell vrustettu stereovhvistin

Lisätiedot

ASENNUSOPAS. Digitaalinen painemittari BHGP26A1

ASENNUSOPAS. Digitaalinen painemittari BHGP26A1 ASENNUSOPAS Digitaalinen painemittari BHGP6A BHGP6A Digitaalinen painemittari Asennusopas SISÄLLYS Sivu ASENNUS Varusteet... Asennus... Asennustoimenpiteet... Käyttötarkistus... 3 Vianetsintä... 3 LUE

Lisätiedot

FCC- ja IC-vaatimustenmukaisuuslausunto. EU-vaatimustenmukaisuuslausunto. Ympäristövaatimustenmukaisuuslausunto. Kiitämme

FCC- ja IC-vaatimustenmukaisuuslausunto. EU-vaatimustenmukaisuuslausunto. Ympäristövaatimustenmukaisuuslausunto. Kiitämme FCC- j IC-vtimustenmukisuuslusunto PINPOINT KEY FOB, FCC ID - MVU10148 ACMA: N2523 IC: 6094A-09291, 6094A-09305 Tämä lite täyttää FCC-sääntöjen osn 15 vtimukset. Käyttö edellyttää, että seurvt kksi ehto

Lisätiedot

Sähköiset tiedot Nimellisjännite AC/DC 24 V Nimellisjännitteen taajuus. Tehontarve pidossa. 18 VA Mitoitus

Sähköiset tiedot Nimellisjännite AC/DC 24 V Nimellisjännitteen taajuus. Tehontarve pidossa. 18 VA Mitoitus ekninen tuote-esite EVC4A-SZ Jännitesäätöinen toimilite -tie j 3-tie istukkventtiileille Voim 500 N Nimellisjännite AC/DC 4 V Ohjus: jännitesäätöinen DC (0) 0.5 V...0 V Nimellisiskunpituus 40 mm Ajoik

Lisätiedot

2008, Mercury Marine CMD:n SmartCraft-malli *CMD-4996459,/,90-879355C*

2008, Mercury Marine CMD:n SmartCraft-malli *CMD-4996459,/,90-879355C* 2008, Mercury Mrine CMD:n SmrtCrft-mlli *CMD-4996459,/,90-879355C* CMD-4996459 / 90-879355C 508 SISÄLLYSLUETTELO Os 1 - Yleisktsus järjestelmien tunnistus DTS j ei DTS SmrtCrft järjestelmien tunnistus...2

Lisätiedot

Lue tämä Pika-asennusopas ennen laitteen käyttöä oikeiden asetusten ja asennuksen onnistumisen takaamiseksi.

Lue tämä Pika-asennusopas ennen laitteen käyttöä oikeiden asetusten ja asennuksen onnistumisen takaamiseksi. Pik-sennusops Aloit tästä DCP-373CW DCP-375CW DCP-377CW Lue tämä Pik-sennusops ennen litteen käyttöä oikeiden setusten j sennuksen onnistumisen tkmiseksi. VAROITUS HUOMAUTUS Noudt näitä vroituksi mhdollisten

Lisätiedot

Rumpu- ja värikasettiyksikkö (mukana aloitusvärikasetin) Pika-asennusopas Käyttäjät Tanskassa Käyttäjät Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa

Rumpu- ja värikasettiyksikkö (mukana aloitusvärikasetin) Pika-asennusopas Käyttäjät Tanskassa Käyttäjät Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa Pik-sennusops Aloit tästä DCP-8070D Lue tästä pik-sennusoppst setus- j sennusohjeet, ennen kuin loitt litteen käytön. Tässä oppss jätetään suurin os litteen ominisuuksist tehdssetuksiins, jott sisit litteen

Lisätiedot

510 Series Color Jetprinter

510 Series Color Jetprinter 510 Series Color Jetprinter Käyttöops Windows-käyttöjärjestelmään Asennuksen vinmääritys Trkistuslist sennusongelmien rtkisemiseen. Tulostimen yleiskuvus Tietoj tulostimen osist j tulostinohjelmistost.

Lisätiedot

Asennusopas. Varalämmitin ulkoyksiköille, joissa on integroituja hydraulisia osia EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Asennusopas. Suomi

Asennusopas. Varalämmitin ulkoyksiköille, joissa on integroituja hydraulisia osia EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Asennusopas. Suomi Vrlämmitin ulkoyksiköille, joiss on integroituj hydrulisi osi EKMBUHCAV EKMBUHCA9W Suomi Sisällysluettelo Sisällysluettelo Tietoj sikirjst. Tieto tästä sikirjst... Tietoj pkkuksest. Vrlämmitin..... Vrusteiden

Lisätiedot

Kirjallinen teoriakoe

Kirjallinen teoriakoe 11 Kirjllinen teorikoe Päivämäärä: Osllistujn nimi: Kirjllinen teorikoe Arviointi koostuu khdest osst: "yleiset kysymykset "j lskutehtävät" Kokeen hyväksytty rj on 51% molemmist osioist erikseen. St 1

Lisätiedot

Lue tämä Pika-asennusopas ennen koneen käyttöä varmistuaksesi asetusten ja asennuksen oikeasta suorituksesta.

Lue tämä Pika-asennusopas ennen koneen käyttöä varmistuaksesi asetusten ja asennuksen oikeasta suorituksesta. Pik-sennusops Aloit tästä MFC-5895CW Lue tämä Pik-sennusops ennen koneen käyttöä vrmistuksesi setusten j sennuksen oikest suorituksest. VAROITUS Noudt näitä vroituksi mhdollisten henkilövhinkojen välttämiseksi.

Lisätiedot

purkaminen paketista ja pakkauksen sisällön tarkistus Käyttöopas Pika-asennusopas Hihnayksikkö (esiasennettu)

purkaminen paketista ja pakkauksen sisällön tarkistus Käyttöopas Pika-asennusopas Hihnayksikkö (esiasennettu) Pik-sennusops Aloit tästä MFC-9120CN Lue tämä Pik-sennusops ennen litteen käyttöä oikeiden setusten j sennuksen onnistumisen tkmiseksi. Kun hlut trkstell Pik-sennusopst eri kielillä, käy osoitteess http://solutions.rother.om/.

Lisätiedot

Käyttäjätietoa 11/2011. Asennus- ja käyttöohje. Niveltyötaso K 9725-201-01. Muottimestarit

Käyttäjätietoa 11/2011. Asennus- ja käyttöohje. Niveltyötaso K 9725-201-01. Muottimestarit 11/2011 Käyttäjätieto 999725011 fi sennus- j käyttöohje Niveltyötso K 9725-201-01 Johdnto Käyttäjätieto Niveltyötso K dnto Joh- by Dok Industrie GmbH, -3300 mstetten 2 999725011-11/2011 Käyttäjätieto Niveltyötso

Lisätiedot

Lue tämä Pika-asennusopas ennen laitteen käyttöä oikeiden asetusten ja asennuksen onnistumisen takaamiseksi.

Lue tämä Pika-asennusopas ennen laitteen käyttöä oikeiden asetusten ja asennuksen onnistumisen takaamiseksi. Pik-sennusops Aloit tästä MFC-253CW MFC-255CW MFC-257CW MFC-295CN Lue tämä Pik-sennusops ennen litteen käyttöä oikeiden setusten j sennuksen onnistumisen tkmiseksi. VAROITUS HUOMAUTUS Noudt näitä vroituksi

Lisätiedot

θ 1 θ 2 γ γ = β ( n 2 α + n 2 β = l R α l s γ l s 22 LINSSIT JA LINSSIJÄRJESTELMÄT 22.1 Linssien kuvausyhtälö

θ 1 θ 2 γ γ = β ( n 2 α + n 2 β = l R α l s γ l s 22 LINSSIT JA LINSSIJÄRJESTELMÄT 22.1 Linssien kuvausyhtälö 22 LINSSIT JA LINSSIJÄRJSTLMÄT 22. Linssien kuvusyhtälö Trkstelln luksi vlon tittumist pllopinnll (krevuussäde R j krevuuskeskipiste C) kuvn mukisess geometriss. Tässä vlo siis tulee ineest ineeseen 2

Lisätiedot

AIR CONDITIONER (SPLIT TYPE)

AIR CONDITIONER (SPLIT TYPE) RASseries_OwnersMnul_FCV.fm Pge 1 Tuesdy, Jnury 9, 2007 10:13 PM AIR CONDITIONER (SPLIT TYPE) CLIMATISEUR (TYPE SEPARE) KLIMAGERÄT (GETEILTE AUSFÜHRUNG) LUFTKONDITIONERING (SPLITTYP) КОНДИЦИОНЕР (РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЙ

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

,&20,&+7. Modifiointi V0.1. by OH2LFV

,&20,&+7. Modifiointi V0.1. by OH2LFV ,&20,&+7 Modifiointi V0.1 by OH2LFV ,&+702',),2,17, Irrota radiosta akku ja antenni (kuva: ICH16T_iso) Irrota takakannesta viisi (5) ruuvia (kuva: ICH16T_taka) Poista takakansi nostamalla sitä ylöspäin

Lisätiedot

VAROITUS ilmaisee mahdollisesti vaarallisen tilanteen, joka voi aiheuttaa vakavan tai kuolemaan johtavan tapaturman.

VAROITUS ilmaisee mahdollisesti vaarallisen tilanteen, joka voi aiheuttaa vakavan tai kuolemaan johtavan tapaturman. Pik-sennusops Aloit tästä DCP-7055 / DCP-7057 DCP-7060D / DCP-7065DN Lue Turvllisuus j rjoitukset ennen litteen määrittämistä. Lue sen jälkeen tästä Pik-sennusoppst tiedot oikeist määrityksistä j sennuksest.

Lisätiedot

Antenni Käytä FM-antennia parhaiden mahdollisten vastaanotto-olosuhteiden saavuttamiseksi.

Antenni Käytä FM-antennia parhaiden mahdollisten vastaanotto-olosuhteiden saavuttamiseksi. 1. Toimintovalitsin : Valinta radion tai CD-soittimen välillä 2. Taajuusaluevalitsin : FM/FM ST-alueiden valinta 3. FM antenni : Saadaksesi parhaan mahdollisen vastaanoton vedä tämä ulos 4. CD kansi :

Lisätiedot

Koestusnormit: VDE 0660 osa 500/IEC Suoritettu koestus: Nimellinen virtapiikkien kestävyys I pk. Ip hetkellinen oikosulkuvirta [ka]

Koestusnormit: VDE 0660 osa 500/IEC Suoritettu koestus: Nimellinen virtapiikkien kestävyys I pk. Ip hetkellinen oikosulkuvirta [ka] Oikosulkukestoisuus EC:n mukn Oikosulkukestoisuus DN EN 439-1/EC 439-1:n mukn Tyyppikoestus DN EN 439-1 Järjestelmän tyyppikoestuksen yhteyessä suoritettiin seurvt Rittl-virtkiskojärjestelmien sekä vstvien

Lisätiedot

HAVAINNOINTI JA TUTKIMINEN

HAVAINNOINTI JA TUTKIMINEN ilumuoto st ksvtu luun ou perusk Tuntikehyksen os-lue: HAVAINNOINTI JA TUTKIMINEN A2 Aivomyrsky j unelmien leikkipuisto Kesto: 1 kksoistunti, 45 min + 45 min Aihe: Syvennetään jtuksi ympäristöstä liittyvästä

Lisätiedot

Sisältö. Tervetuloa. Tärkeää tietoa käyttöoppaan käytöstä. Vastuuvapauslauseke. Tekijänoikeudet

Sisältö. Tervetuloa. Tärkeää tietoa käyttöoppaan käytöstä. Vastuuvapauslauseke. Tekijänoikeudet Käyttöops 00 Tervetulo Onnittelut tämän Mio-litteen ostost. Lue tämä käyttöops huolellisesti, ennen kuin käytät Mio-nvigttori ensimmäistä kert. Säilytä tämä käyttöops tlless j käytä sitä ensisijisen ohjeen.

Lisätiedot

D505 Laitteiden käyttöohjeet. Ajatus liikkuu iloa oppimiseen!

D505 Laitteiden käyttöohjeet. Ajatus liikkuu iloa oppimiseen! D505 Laitteiden käyttöohjeet Ajatus liikkuu iloa oppimiseen! Sisällys Aktiivitaulu... 1 Materiaalin näyttäminen omalta kannettavalta tietokoneelta... 1 Materiaalin näyttäminen aktiivitaulun tietokoneelta...

Lisätiedot

Finnish. Osien nimet. Tarkistuslaiteyksikkö. Sähkökaapelin tarkistuslaite. Vaihtokytkimen tarkistuslaite SM-EC79 HAKEMISTO

Finnish. Osien nimet. Tarkistuslaiteyksikkö. Sähkökaapelin tarkistuslaite. Vaihtokytkimen tarkistuslaite SM-EC79 HAKEMISTO SM-EC79 HAKEMISTO Tarkistuslaitteen käyttö Ongelman sijainnin määritys tarkistuslaitteella 136 Ongelma etuvaihtajassa tai takavaihtajassa 137 Ongelma SM-EW79A + ST-7970:n toiminnassa 139 SM-EW79A tarkistus

Lisätiedot

Sähkösavustin 230V-50Hz 1250W. Malli:35069

Sähkösavustin 230V-50Hz 1250W. Malli:35069 Sähkösavustin 230V-50Hz 250W Malli:35069 322 luettelo: A Runko E Vastusyksikön kelkka B Jalat 4 F Vastusyksikkö C Kansi G Purualusta H Alustalevy I Savustinritilä 2 K 4.5mm mutteri L Ritilän ulosvetokah

Lisätiedot

S 3004 / S 3004 P / S 5004. Käyttöohje Säilytä autossa!

S 3004 / S 3004 P / S 5004. Käyttöohje Säilytä autossa! S 00 / S 00 P / S 00 Käyttöohje Säilytä utoss! S 00 / S 00 P / S 00 Sisällysluettelo Käytetyt symbolit... Turvllisuusohjeit... Tärkeitä ohjeit... Käyttötrkoitus... Käyttöohje Lämmitys S 00 / S 00 P...

Lisätiedot

SATE2140 Dynaaminen kenttäteoria syksy / 6 Laskuharjoitus 0: Siirrosvirta ja indusoitunut sähkömotorinen voima

SATE2140 Dynaaminen kenttäteoria syksy / 6 Laskuharjoitus 0: Siirrosvirta ja indusoitunut sähkömotorinen voima ATE14 Dynminen kenttäteori syksy 1 1 / skuhrjoitus : iirrosvirt j inusoitunut sähkömotorinen voim Tehtävä 1. All olevss kuvss esitetyssä pitkässä virtlngss kulkee virt i 1 (t) j sen vieressä on kuvn mukinen

Lisätiedot

Polynomien laskutoimitukset

Polynomien laskutoimitukset Polyomie lskutoimitukset Polyomi o summluseke, joss jokie yhteelskettv (termi) sisältää vi vkio j muuttuj välisiä kertolskuj. Esimerkki 0. Mm., 6 j ovt polyomej. Polyomist, joss o vi yksi termi, käytetää

Lisätiedot

135 & 145 sarja. Väärennetyn rahan tunnistin. Manuaalinen

135 & 145 sarja. Väärennetyn rahan tunnistin. Manuaalinen 135 & 145 sarja Väärennetyn rahan tunnistin Manuaalinen Käyttöohje Safescan 135i, 135ix & 145ix Väärennetyn rahan tunnistin Onnittelut Safescan 135i, 135ix tai 145ix väärennetyn rahan tunnistimen hankinnan

Lisätiedot

Installation instructions, accessories. Vetokoukku, kiinteä. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sivu 1 / 33

Installation instructions, accessories. Vetokoukku, kiinteä. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sivu 1 / 33 Installation instructions, accessories Ohje nro 31408664 Versio 1.7 Osa nro 31414929 Vetokoukku, kiinteä Volvo Car Corporation Vetokoukku, kiinteä- 31408664 - V1.7 Sivu 1 / 33 Materiaali Nimike Osanumero

Lisätiedot